VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry"

Transkriptio

1 VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

2 2

3 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö.. s Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja Toimenpide Hanke-esimerkkejä Tyrnävän maatalouskonemuseo Saaran kantti 1.4. EKTR, Elinkeinokalatalous: linja Hanke-esimerkkejä Hailuodon kalahallin monet mahdollisuudet Kalastaja hanke ammattitaidot vaihtoon ja käyttöön 1.6. KyläLeader (kansallinen rahoitus) 1.7. Hanke esimerkkejä Nuorten toteuttamat hankkeet Uusien toimijoiden toteuttamat hankkeet s Hallitus ja kalatalousryhmä Hallituksen kokoonpano 2.2. Toimisto ja taloushallinto 2.3. Jäsenistö 2.4. Toiminnan rahoitus 2.5. Yhdistyksen omat strategiset hankkeet Kylä-kunta yhteistyönkehittäminen esiselvityshanke Kylissä on voimaa -hanke Perämeren rannikon kalatalouden aktivointihanke 2.6. Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Järjestetyt aktivointi ja koulutustilaisuudet Osallistuminen koulutuksien ja tilaisuuksien toteutukseen Toimihenkilöiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin 2.7. Toiminnan arviointi 3. Analyysi... s :n toiminnan onnistumiset ja kehittämistarpeet 3.2. Leader-toiminnan onnistumiset ja kehittämistarpeet valtakunnan tasolla 4. Näkymiä vuoden 2011 toimintaan. s. 17 Liite 1. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen taustatahojen ja yhtäjaksoisen toimikauden ilmoittaminen

4 4 Yhteenveto NOUSEVARANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TÄRKEIMMÄT TULOKSET VUONNA 2010 (käytettävissä olevat resurssit 3,5 htv) Järjestetty erilaisia aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 66 kpl (osallistujia 525 henkilöä) Otettu käyttöön uusi KyläLeader rahoitusmuoto Käynnistetty uusia hankkeita 107 kpl, joista nuorten hankkeita 18 kpl Luotu uusia yrityksiä 13 kpl, joista naisyrittäjiä 6 kpl Luotu uusia työpaikkoja 32 kpl, joista naistyöpaikkoja 10 kpl Tehty 14 kpl kylien toimintasuunnitelmia Selvitetty 39 kalasataman ja purkupaikan nykytila sekä kehittämistarpeet

5 5 Taustaa on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toteuttaa Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Suomen elinkeinokalatalouden ohjelmaa LEADER-periaattein. LEADERin kantavia ajatuksia ovat alhaalta ylöspäin -periaate, uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu, resurssien kokoaminen verkostoitumalla, kestävä kehitys, kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö. toteuttaa ohjelmia myöntämällä hanketukea ja yritystukea. Lisäksi toimintaryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja lopetusvaiheessa. Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa hallitus ja Norsun toimiston henkilökunta. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa, joten kuka tahansa oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua siihen. 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö Rahoitettavien hankkeiden valintaa ohjasivat Leader-periaatteet, Nouseva Rannikkoseutu ry:n Maaseudun moni-ilmeinen tulevaisuus -ohjelma, Perämeren rannikon kalatalousohjelma sekä KyläLeader -ohjeistus. Strateginen ohjelmatyö merkitsi käytännössä sitä, että osa alueelta esitetyistä hankkeista jäi ilman rahoitusta. Rahoitettavien hankkeiden oli oltava järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja kestäviä. Kehittämistyön ydintavoite on lisäarvon tuottaminen hankkeiden vastuutahojen ohella koko alueelle. :n hallitus käsitteli vuonna 2010 yhteensä 127 hankehakemusta, joista Maaseuturahastosta rahoitusta hakevia hankkeita oli yhteensä 79, elinkeinokalataloudesta 15 ja KyläLeaderista 33. Hallitus teki myönteisen rahoitusesityksen/-päätöksen noin 82% esitetyistä hankehakemuksista. (taulukko 1) 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 :n Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on saada aikaan hankkeita, jotka edistävät alueen ihmisten taloudellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Vertaamalla Nouseva Rannikkoseudun kehittämisohjelman tavoitteita Manner- Suomen maaseutuohjelman toimintalinjoihin voidaan todeta linja kolmosen elinkeinotoiminnan monipuolistamisen ja elämän laadun nousevan selkeästi ohjelman painopisteeksi. Tämä painopiste näkyy selkeästi toteutettavissa ja osarahoitettavissa toimenpiteissä ja hankkeissa. Vuonna 2010 :ssä annettiin yksi lausunto linja kakkosen; ympäristön ja maaseudun tilan parantamisen mukaisesta hankkeesta. Linja kolmoseen; maaseutualueiden elämänlaadun ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen liittyviä hankkeita rahoitettiin yhteensä 61 kpl ja linjasta neljä; Leaderistä rahoitettiin kaksi alueiden välistä hanketta. (taulukot 2 ja 3)

6 6 Taulukko 1: :n hallituksen vuonna 2010 käsittelemät hankkeet. Hankkeet Hakemuksia yhteensä Myönteinen päätös Yritystuet (Leader) Kielteinen päätös tai pöydälle Hanketuet (Leader) Erityisympäristötuki 1 1 Elinkeinokalatalous (EKTR) KyläLeader (kansallinen rahoitus) Yhteensä Siirretty muille rahoittajille Taulukko 2: :n vuonna 2010 antamat lausunnot linja kakkoseen. Linja 2, Toimenpide 412 vuosi 2010 haettu maksettu sidottu lkm ha lkm ha 214, perinnebiotooppien hoitosopimukset 1 2, , monivaikutteisten kosteikkojen hoitosopimukset 0 216, perinnebiotoopin perustaminen 0 216, monivaikutteisen kosteikon perustaminen 0 Taulukko 3: :n vuonna 2010 rahoittamat hankkeet (linjat 3 ja 4). Linja 3, Toimenpide 413 Hankkeet Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle kpl Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen kpl Matkailuelinkeinojen edistäminen kpl Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut kpl Kylien kunnostus ja kehittäminen kpl Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen kpl Koulutus ja tiedotus kpl Linja 4, Toimenpide 421 Alueiden välinen yhteistyö kpl YHTEENSÄ 63 kpl

7 Toimenpide 431 Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt :lle toimintarahaa hallinnon pyörittämiseen ja aktivointiin ,57 euroa vuosille Vuosittainen toimintaraha on suhteutettu ryhmän vuoden kokonaiskehykseen. Vuositasolla Nouseva Rannikkoseudun hallintoon on käytettävissä n euroa. Koska summa riittää lähinnä vain kahden ihmisen palkkakuluihin, on toiminnanjohtaja myynyt työaikaansa myös elinkeinokalatalouden aktivointihankkeelle Hanke-esimerkkejä :n hallituksen toimesta Maaseudun moni-ilmeinen tulevaisuus kehittämisohjelman strategiaa terävöitettiin. Ohjelman toimenpiteet typistyivät yhdeksästä neljään kokonaisuuteen 1) yrittäjyys, 2) matkailu (kulttuuri), 3) bioenergia ja 4) maaseutu ympäristö ja kylätoiminta (vapaa-aika). Maaseuturahastosta rahoitettavien hankkeiden tulee edistää jotakin edellä mainittua toimenpidekokonaisuutta Tyrnävän maatalouskonemuseo (Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys ry) Hankkeen tavoitteena on maatalouden perinnetietouden säilyttäminen ja välittäminen maaseudun ja kaupunkien ihmisille. Tyrnävän maatalouskonemuseo hankkeessa rakennetaan kotiseututalon pihapiiriin konehalli, joka tuo koko museoalueelle lisää kiinnostavuutta. Halliin tulevan esineistön ovat lahjoittaneet alueen asukkaat ja maanviljelijät Saaran kantti (Vihannin kotiseutuyhdistys ry) Vihannin kotiseutuyhdistyksen tavoitteena on mm. vaalia vanhaa rakennusperinnettä. Yhdistyksen ammattitaidosta kertovat myös aikaisemmin toteutetut kunnostamishankkeet (mm. Hietalankantti, Uhtuankantiti, Mikkelänkantti ja Ukko-Pekka). Saaran kantti - hankkeen tavoitteena on kunnostaa rakennushistoriallisesti arvokas Strömmerin- Andstenin talo pihapiireineen. Arvokas miljöö sijaitsee aivan Vihannin keskustassa kirkon vieressä, hyvin saavutettavissa olevalla alueella. Kunnostuksen jälkeen alueen ja rakennusten tarkoituksena on toimia matkailu, majoitus- ja virkistyskohteena.

8 EKTR, Elinkeinokalatalous: linja 4 Perämeren rannikon kalatalousohjelmassa toteutettaville toimenpiteille on asetettu kolme tavoitetta. Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee tähdätä 1) kalastuksen kannattavuuden parantamiseen, 2) kalastusmatkailun kehittämiseen ja 3) sivutoimisen kalastuksen kehittämiseen Hanke-esimerkkejä Hailuodon kalahallin monet mahdollisuudet (Hailuodon kunta) Hankkeen tavoitteena on selvittää, investoidaanko Hailuodon kalahalliin tulevaisuudessa vai ajetaanko toiminta alas kunnan osalta. Toiseksi selvitetään, miten kalastukseen ja mereen liittyvät tekijät voidaan kytkeä yhteen ja muodostaa niistä sellainen toimiva kokonaisuus, joka mahdollistaisi yritystoiminnan. Selvitystuloksen perusteella laaditaan alustava liiketoimintasuunnitelma, investointien ja käyttötalouden kannattavuuslaskelmat ja luonnospiirustukset Kalastaja hanke ammattitaidot vaihtoon ja käyttöön (Iilaakso Oy) Nykyajan kalastajien on oltava monitaitajia. Kalastajat omaavat hyvin usein käytännön kokemusten kautta opittuja erityistaitoja. Kalastajat toimivat kuitenkin lähes aina yksin ja omatoimisesti. Ammattitaidot välittyvät harvoin kalastajalta toiselle. Hankkeessa edistetään käytännössä kalastajien yhteistyötä ja ammatin harjoittamisen edellytyksiä kalatalouden eri sektoreilla. Hankkeen tulosodotuksena on yhteistoimintojen lisääminen ja toimivan ammattiverkoston luominen, pyyntitaitojen monipuolistaminen ja kalanjalostuksen lisääminen sekä yrittäjyyden ja matkailukalastuksen edistäminen jo toimivien yritysten esimerkkien avulla.

9 KyläLeader (kansallinen rahoitus) EU-hankkeiden hallinnointi on tällä ohjelmakaudella ruohonjuuritason toimijoiden näkökulmasta vaikeaa ja byrokraattista. Lakiin kirjatut hanketuen myöntämisen rajoitukset rajaavat käytännössä tuen piiristä pois pienet hankkeet. :n toteuttamien Kylä-kunta yhteistyön kehittäminen ja Kylissä on voimaa hankkeiden kokemusten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että pienten hankkeiden toteuttamiseen on kentällä tarvetta. Tähän tarpeeseen on halunnut vastata kehittämällä alueelleen uuden kansallisella rahoituksella toteutettavan KyläLeader rahoitusvälineen. KyläLeader hankkeita on voinut hakea :stä syksystä 2010 lähtien. Ensimmäisen haun kautta hakemuksia tuli 33 kpl, ja hallitus teki myönteisen päätöksen 28 hankehakemukseen. Hankehaku on kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Hankkeisiin voi saada tukea KyläLeaderin tavoitteena on käynnistää kylille uutta toimintaa ja saada kyläläiset, erityisesti nuoret mukaan kehittämistyöhön ja hankkeisiin. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa hankekokemusta. Hankkeiden teema on vapaa. Hanke voi liittyä esim. kylätapahtumien tai tutustumisretkien järjestämiseen tai olla kylä- tai nuorisolehden työstämistä, pieni yhteinen hankinta tai kunnostusprojekti Hanke-esimerkkejä Nuorten toteuttamat hankkeet Kunta ja Hankkeen toteuttaja Avustus Lyhyt hankekuvaus hankkeen nimi Liminka, Biljardipöytä Nuorten ryhmä 480 Biljardipöydän hankkiminen uudelle kylätalolle nuokkari-iltoja varten Liminka, Boulderointiseinä Rantakylä-Virkkulan 500 Kiipeilyseinän rakentaminen kyläyhdistys ry Pyhäjoki, Nuorisotalo Rukkiksen toiminnan Parhalahden kyläyhdistys ry 500 Sisäpelivälineiden hankkiminen nuorten itse kunnostamaan tilaan edistäminen Pyhäjoki, Nutta Nuorten ryhmä 500 Tee-se-itse elämysretken toteuttaminen nuorille Siikajoki, Uttretin Taidepiiri Paavolan Nuorisoseura ry 500 Maalaustarvikkeiden hankkiminen lasten ja nuorten maalauspiirille Vihanti, Kolot kuntoon kohinalla Partiolippukunta Vihannin Vehkat ry 500 Lampisaaren ja kirkonkylän partiokolojen kunnostaminen Uusien toimijoiden toteuttamat hankkeet Kunta ja hankkeen nimi Liminka, Teltta/grilli Liminkalaiset - kylätapahtumaan Liminka, Laavu Pyhäjoki, Sillan turvallisuuden parantaminen Raahe, Perukan posti Siikajoki, Toivolan joulumyyjäiset Hankkeen toteuttaja Avustus Lyhyt hankekuvaus Limingan kylät 500 Teltan ja grillin hankkiminen kylien yhteisiin tapahtumiin (useita käyttäjiä) Kedonperän 500 Yhteisen laavun rakentaminen kylälle Kyläyhdistys ry Yppärin Kyläyhdistys ry Mattilanperän Kyläyhdistys ry Revonlahden Kyläyhdistys ry 500 Kaiteiden rakentaminen uimapaikalle vievälle sillalle 390 Kylälehden painattaminen 500 Uuden kylätapahtuman toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa

10 Hallitus ja kalatalousryhmä on itsenäinen rekisteröity yhdistys, jonka ylin päättävä elin on vuosikokous. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tyrnävällä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Törmä. Vuosikokous käsitteli sääntöjen määräämät asiat. Kokous hyväksyi raportin vuodelta 2009 ja käsitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Lisäksi kokous vahvisti talousarvion vuodelle Tilintarkastajiksi valittiin HTM Anne Karppinen Salonpää ja HTM Jussi Pahkala. Varatilintarkastajiksi valittiin Paavo Silvola ja Saara Tuisku. (katso myös liite 1) Toimintaryhmän hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana viisi kertaa (yksi kokouksista pidettiin puhelinkokouksena). Hallitus käsitteli hankehakemuksia ja ohjasi toimintaryhmän strategista toimintaa yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Hallituksen jäsenet toimivat tiedottajina ja aktivaattoreina sekä alueidensa toimijoiden ja toimintaryhmän yhteyshenkilöinä. hallinnoi Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa, jonka toteuttamiseksi :n yhteyteen on perustettu kalatalousryhmä. Kalatalousryhmässä on jäseniä mukana olevista toimintaryhmistä, kuntien edustajia, yksi varsinainen jäsen :n hallituksesta sekä kalatalouden, matkailun ja muun elinkeinotoiminnan edustajia. Kalatalousryhmän tehtävänä on käsitellä kaikki Perämeren rannikon kalatalousohjelmasta rahoitusta hakevat hankehakemukset ja antaa niistä lausunnot :n hallitukselle. Kalatalousryhmä kokoontui vuoden 2010 aikana neljä kertaa Hallituksen kokoonpano Jäsenet Varajäsenet Hallituksen koko (lukumäärät) Miehet 7 7 Naiset 7 7 Nuoret (jos tiedossa) 1 Kolmikanta (ohjelma-asiakirja luku 5.3.4) Paikallinen julkinen hallinto (lukumäärä) 5 5 Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, suuret yritykset), (lukumäärä) 5 5 Maaseudun asukkaat (lukumäärä) 4 4 Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei) kyllä Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei) kyllä

11 Toimisto ja taloushallinto :n toimisto sijaitsee maantieteellisesti toiminta-alueen keskellä ja liikenteellisesti hyvällä paikalla Ruukin kylässä Siikajoella. Yhdistyksen taloushallinto on ulkoistettu ja sitä hoitaa tilitoimisto Simo Salonen Oy. Nousevan Rannikkoseudun toimihenkilöt: toiminnanjohtaja Soila Haapsaari alkaen hankevalmistelija Liisa Hiltunen alkaen aktivaattori (EKTR) Piia Karttunen projektityöntekijä Nina Kurunlahti ja Toiminnanjohtaja Soila Haapsaari vastasi :n strategisesta kehittämisestä. Hänen tehtävänään olivat taloushallintoon liittyvät asiat, tiedottaminen, hankeaktivointi, hankkeiden valmistelu, kouluttaminen, sidosryhmä yhteistyö ja sihteerin tehtävät hallituksen kokouksissa. Hankevalmistelija Liisa Hiltusen vastuualueina olivat hankkeiden ja maksatushakemusten valmistelut. Piia Karttunen työskenteli Perämeren rannikon kalatalouden aktivointihankkeessa. Hänen tehtäviinsä kuului elinkeinokalatalouden osalta hankeaktivointi, hankkeiden valmistelu ja kalasatamaselvityksen työstäminen. Nina Kurunlahti toimi projektityöntekijänä Kylä-kunta yhteistyön kehittäminen ja Kylissä on voimaa -hankkeissa. Hänen työtehtäviään olivat mm. kyläkyselyiden toteuttaminen, kylien toimintasuunnitelmien työstäminen sekä kylätoimijoiden ja kehittämistoiminnan aktivointi Jäsenistö lähetti vuonna 2010 jäsenilleen syys- ja kevättiedotteet. Yhdistyksellä oli maksavia jäseniä 62 kpl. (taulukko 4) Taulukko 4. :n jäsenet vuonna Jäsenet naisten lukumäärä 12 kpl miesten lukumäärä henkilöjäsenet yhteensä yritysten lukumäärä yhteisöjäsenten lukumäärä kuntajäsenten lukumäärä kaikki yhteensä 29 kpl 41 kpl 6 kpl 12 kpl 3 kpl 62 kpl

12 Toiminnan rahoitus ja Maa- ja metsätalousministeriö allekirjoittivat Leadersopimuksen Helsingissä. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Nouseva Rannikkoseutu ry:lle suuntaa antavan rahoituskehyksen ohjelmakaudelle Rahoituskehys oli , josta toimintaryhmän hallinnon osuus oli Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteuttamiseen ja kunnat vuosille :n käytettävissä ollut hankerahoitus vuonna 2010 on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5: :n käytettävissä ollut hankerahoitus vuonna Taulukko ei sisällä yhdistyksen hallintorahaa. Toimenpide EU Valtio kunnat yhteensä linja 1 linja linja EKTR Yhteensä

13 Yhdistyksen omat strategiset hankkeet Kylä-kunta yhteistyön kehittäminen esiselvityshanke jatkoi vuonna 2010 Kylä-kunta yhteistyön kehittäminen esiselvityshanketta (projektityöntekijän työpanos 3 viikkoa). Hankkeeseen käytetty työaika meni pääsääntöisesti hankkeen päätösseminaarin valmisteluun, joka toteutetaan tammikuussa Kylissä on voimaa -hanke toteutti vuonna 2010 Kylissä on voimaa -hanketta Lumijoen, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnissa. Toimintaa jatkettiin myös Kylä-kunta yhteistyön kehittäminen esiselvityshankkeen kohdekunnassa Limingassa. Hankkeessa oli työllistettynä yksi projektityöntekijä. Hanke oli kolmen toimintaryhmän (, Rieska- Leader ry ja Keskipiste-leader ry) yhteinen. Hankkeessa oli mukana Norsun alueelta 26 kylää. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida kyläläisiä osallistumaan ja vaikuttamaan oman asuinalueensa kehittämiseen, tiivistää toimijoiden välistä vuorovaikutusta, vahvistaa kylien ja kuntaorganisaation välistä yhteistyötä ja viedä kylähankkeita eteenpäin. Keväällä 2010 toteutettiin Pyhäjoen ja Siikajoen sekä osalla Lumijoen kylistä kyläkyselyt asukkaiden kehittämistoiveiden keräämiseksi. Kyselyihin tuli vastauksia reilu 150 kpl. Kyselyiden pohjalta käynnistettiin kyläillat, joissa jatkettiin kylien kehittämisen ideointia. Kyläiltoihin kutsuttiin kyläyhdistysten lisäksi kaikki kylissä aktiivisesti toimivat yhdistykset. Kyläilloissa työstettiin lähes jokaiselle Lumijoen, Pyhäjoen ja Siikajoen kylälle taulukkomuotoinen toimintasuunnitelma (yhteensä 14 kpl, luku ei sisällä Limingan kylien päivitettyjä suunnitelmia). Kyläkohtaiset suunnitelmat toimivat pohjana kuntakohtaisille kylien yhteisille suunnitelmille (3 kpl), joiden työstämistä jatketaan vielä tulevana vuonna (kaikki kohdekylät eivät olleet hankkeessa aktiivisesti mukana kylätoimijoiden hankeväsymisen takia). Vuoden aikana hanke järjesti 62 kylillä pidettyä aktivointi- ja kehittämisiltaa. Lisäksi hanke järjesti jätevesiasioita käsitelleen illan Pyhäjoen Yppärissä, kaksi Siikajoen Hietamaan vapaa-aika-alueen suunnittelukokousta (kokouksissa mukana kunta ja yhdistykset), ympäristönhoidon te lan Pyhäjoen yhdistyksille sekä kutsui koolle Lumijokipäivien suunnittelukokouksen. Hanke oli mukana ideoimassa ja toteuttamassa monen toimijan yhteistyönä toteutettua kansainvälistä joulutapahtumaa Siikajoen Paavolan kylässä. Lisäksi hanke oli mukana useissa kuntien ja kylien omissa kokouksissa ja tapahtumissa (kuten Saarikosken kesäasukasillassa, Lumijoen Ahvenmarkkinoilla, Ruukin pitäjäpäivillä ja Kylät marssii tapahtumassa). Kylien toiminta on vuoden mittaan aktivoitunut monin tavoin. Mm. Siikajoen Revonlahdella Kylä- ja Kotiseutuyhdistysten yhdistämistä on viety eteenpäin. Muutamiin yhdistyksiin on saatu hallituksiin/johtokuntiin uutta väkeä. Kylien toimintasuunnitelmien pohjalta on käynnistetty kevään ja syksyn mittaan erilaisia kylähankkeita ja viritelty uutta kylätoimintaa, kuten yhteisiä pyöräretkiä ja romunkeräystalkoita. Nuorten hankkeita saatiin käynnistettyä 18 kpl, joihin toimijat hakijat tukea toimintaryhmän KyläLeader-rahoituksesta. Lisäksi kylien yhdistykset ovat kunnostaneet/toteuttaneet uusia yhteisiä kokoontumis- ja virkistyspaikkoja tai toteuttaneet uusia kylätapahtumia, joihin moneen on saatu KyläLeadertukea.

14 14 Kylien yhteisiä tapaamisia jatkettiin Limingassa ja Limingan kylät järjestivät toistamiseen syyskuussa Liminkalaiset Rantakylän virkistysalueella. Limingan Kyläparlamentti jatkoi kyläfoorumien sarjaa järjestämällä marraskuussa Tupoksen kylällä nuorten terveyteen ja liikkumiseen liittyvän keskusteluillan. Lumijoella, Pyhäjoella ja Siikajoella kylien ja kunnan välinen yhteistyö on konkretisoitunut ensisijassa käytännön hankkeiden toteuttamisessa (esim. virkistysalueiden suunnittelu, leikkikenttätoiminnan aloittaminen kylällä, kylien kotisivujen tekeminen ja Siikajoen kylien yhteinen esite) Perämeren rannikon kalatalouden aktivointihanke käynnisti Perämeren rannikon kalatalousohjelman aktivointihankkeen. Hankkeeseen palkatun työntekijän keskeisenä tehtävänä oli hankeaktivointi eri rahastoihin ja kehittämissuunnitelmien työstäminen sekä päivittäminen. Vuonna 2010 uusia hankkeita käynnistyi 18 kpl. Elinkeinokalatalouden parissa työskenteleville järjestettiin opintomatka Uudenkaupungin ammattikalastajamessuille. Opintomatkan tarkoituksena oli antaa alan toimijoille mahdollisuus päivittää osaamistaan, tutustua alan uusiin innovaatioihin ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Opintomatkalle osallistui 18 henkilöä. Aktivointihankkeen puitteissa selvitettiin Perämeren rannikon kalasatamien nykytila ja kehittämistarpeet. Perämeren rannikolla ja Pyhäjärvellä on yhteensä 39 kalasatamaa ja kalasaaliin purkupaikkaa. Näistä vain osa täyttää elintarvikehygienialainsäädännön puitteet ja paikoin satamien kunto on heikko. Selvitys tehtiin, jotta tiedetään mihin ja miten eri rahoitusmuotoja ohjataan tulevaisuudessa. Selvityksessä ilmi tulleet pienet puutteet pyritään realisoimaan hankkeiksi ja siten parantamaan kalasatamien toimintamahdollisuuksia. Selvitystyön tulokset julkistettiin loppuvuodesta 2010 hankkeen järjestämässä kalasatamaseminaarissa, johon osallistui 53 henkilöä. Lisäksi selvityksen tuloksia puitiin paikallislehdissä, Kalevassa ja alueuutisissa.

15 Viestintä ja koulutustoimenpiteet Toimintaryhmän ulkoisen tiedotuksen piiriin kuuluvat useat eri tahot alkaen alueen asukkaista aina Maa- ja metsätalousministeriöön. Tiedottaminen tapahtuu toimintaryhmän julkaisemien esitteiden, tiedotuslehtien, internet-sivujen ja sähköpostin kautta. Tietoa levitetään myös kuntavierailujen, kuntatiedotteiden, hankeiltojen, koulutuksien, vuosikokouksen sekä yleisölle avointen tilaisuuksien yhteydessä. Toiminnanjohtaja johtaa viestintää muiden toimihenkilöiden avustuksella. Viestintää kehitetään saadun palautteen avulla. Palaute kerätään yhteisissä tapahtumissa ja kokoontumisissa suoralla asiakaskontaktilla tai kyselyillä sekä yhdistyksen www-sivujen kautta. Tiedottamisen päämääriä ovat: hanketietouden levittäminen tasapuolisesti sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen alueen potentiaalisten kehittäjien innostaminen mukaan toimintaan alueen yleisen vetovoimaisuuden parantaminen Vuonna 2010 tärkeimpänä tiedottamisen kanavana toimi yhdistyksen internet-sivut ja sähköposti. :n web-sivuilla vieraili vuoden aikana eri kävijää ja vierailuja oli Edellisvuoteen verrattuna eri kävijöitä oli 403 ja vierailijoitakin 833 enemmän. Eri kävijöiden määrä on arvioitu kävijän ip-osoite + selainversio yhdistelmän perusteella. Eniten nousevarannikkoseutu.fi palvelusta haettiin tietoa kylien kehittämisestä ja elinkeinokalataloudesta. Vuonna 2010 järjesti yhden lehdistötilaisuuden KyläLeader toiminnan käynnistymisestä. Yhdistyksen toiminnasta ja sen rahoittamista hankkeista julkaistiin useita lehtiartikkeleita paikallislehdissä Järjestetyt aktivointi ja koulutustilaisuudet Nouseva Rannikkoseutun vuonna 2010 järjestämät aktivointi ja koulutustilaisuudet: Leader-työryhmän kokous, Norsun toiminta-alue (osallistujia 8 henkilöä) Matka ammattikalastajamessuille, Uusikaupunki (osallistujia 18 henkilöä) Kalasatamaseminaari, Oulu (osallistujia 53 henkilöä) ELY-keskuksen hankepäivä Raahen seudulla, (osallistujia 10 henkilöä) Kylissä on voimaa hankkeen vuoden 2010 aikana järjestämiä erilaisia aktivointi- ja kehittämisiltoja Limingassa, Lumijoella, Pyhäjoella ja Siikajoella yhteensä 62 kpl (osallistujia yhteensä 436 henkilöä)

16 Osallistuminen koulutuksien ja tilaisuuksien toteutukseen on osallistunut vuonna 2010 seuraavien tilaisuuksien toteuttamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä, järj. Maaseutuverkosto, Oulu Erityisympäristötuki-info, järj. ProAgria Siikajoki Hyvinvointipalveluiden kehittäminen Raahen Seudulla, järj. KAMPA-hanke, Raahe Apajille hankkeen päätösseminaari, järj. MSL, Oulussa Kylissä on voimaa -hanke on osallistunut Saarikosken kesäasukasilta, järj. Siikajoen kunta, Kylät marssii tapahtuma, järj. Siikajoen kunta ja kylät, Ruukin Pitäjäpäivät, järj. mm. Ruukin kyläyhdistys, Toimihenkilöiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin :n toimihenkilöt ovat vuoden 2010 aikana osallistuneet seuraaviin muiden toimijoiden järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin: Yhteistyöhön ja toimintaan sopimuksellisuuskiertue II, järj. Vaasan yliopisto, Kempele Toimintaryhmätyön laatupäivät / toiminnanjohtajien tapaaminen, järj. Maaseutuverkosto, Helsinki Maaseutuverkoston kokous, järj. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, Oulu Maaseutu Nyt, järj. MSL, Oulu Pohjoisen alueen Leaderin 3R tulevaisuusfoorumi, järj. Maaseutuverkosto, Oulu Maksatuskoulutus, järj. Maaseutuverkosto, Oulu Maaseutututkijatapaaminen, järj. Maaseudun Uusi Aika yhdistys, Karstula Ylimaakunnalliset kyläpäivät, järj. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry ja Keskipohjalaiset kylät ry, Pudasjärvi Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivä, järj. Maaseutuverkosto, Helsinki Maaseutu Nyt, järj. MSL, Piippola Mamu-ilta, järj. MSL, Oulu 2.7. Toiminnan arviointi Seuranta ja arviointi ovat oleellinen osa kehittämistyötä ja hyvää toimintatapaa. Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimien Maaseudun kehittämis- ja Perämeren rannikon kalatalousohjelmien osalta asetettujen määrällisten tavoitteiden ja laadullisen arvioinnin kautta saadaan seurantatietoa ohjelmatyön ja hankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseen. Seurantatietoa kerätään koko ohjelmakauden ajan. Hankkeiden osalta hankehakijat täyttävät loppumaksatuksen yhteydessä indikaattorilomakkeen lisäksi hankkeen vaikutusten arviointilomakkeen. Muun toiminnan osalta arviointi tehdään oppilaitosyhteistyönä työharjoittelija resurssein. Ryhmän itsearviointi on jatkuva prosessi ja toimintatapoja muokataan tarvittaessa saadun asiakaspalautteen pohjalta. Lisäksi vuosittain toimintatapoja tarkastellaan vuosiraportteihin liitettävien tunnuslukujen perusteella. Jatkuvan palautteen antamiseen on mahdollisuus toimintaryhmän internetsivuilla palautesähköpostiosoitteella.

17 17 3. Analyysi 3.1. :n toiminnan onnistumiset ja kehittämistarpeet Vuosiraportin yhteenvetotaulukossa (s. 4) on tiivistetty vuoden 2010 onnistumiset. Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuu alueella mutkattomasti ja asioita tehdään aidosti yhdessä. Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat viisi toimintaryhmää ovat tiivistäneet entisestään yhteistyötä. Vuonna 2010 toimintaryhmät käynnistivät yhteisen Yhteisöhautomo -hankesuunnitelman työstämisen aluekehittämisen tueksi. Viran-omaisyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan- ja Kainuun ELY -keskuksien kanssa on ollut kuluvana vuonna ryhmän työskentelyä tukevaa ja sujuvaa niin päätösten kuin maksatustenkin osalta. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan maksatusyksikkö on petrannut toimintaansa. Kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan entisestään toimintaryhmän strategisten hankkeiden tuomien lisäresurssien puitteissa. Jäsenten hankintaa ja sponsorirahoitusta kehitetään ja niihin haetaan uusia toimintamalleja Leader-toiminnan onnistumiset ja kehittämistarpeet valtakunnan tasolla Hallinnollisen taakan keventäminen jäi käytännön tasolla kevyeksi, vaikka joitakin parannuksia esim. kilpailuttamisen osalta tehtiin. Ministeriössä on reagoitu hyvin kentän viestiin siitä, että toimintaryhmien rahoituskehys on riittämätön niin toimintarahan kuin rahoitettavien hankkeiden osalta. Vuonna 2010 ministeriössä tehtiin esitys toimintaryhmätyöhön ohjattavasta lisärahoituksesta. Esitys on hyvä ja toivottavaa olisi, että se hyväksyttäisiin eri instansseissa. :n osalta lisärahoitus tarkoittaisi sitä, että laadukasta toimintaa voitaisiin jatkaa aina ohjelmakauden loppuun asti. Ohjelmakauden ongelmat ovat tiivistäneet myös valtakunnan tasolla toimintaryhmien välistä yhteistyötä. Toimintaryhmissä on nyt ymmärretty, että uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen täytyy aloittaa hyvissä ajoin ja yhteistyössä. On hyvä, että toimintaryhmillä on siihen käytettävissä resursseja yhteisen valtakunnallisen hankkeen kautta. Uuden ohjelmakauden osalta on määriteltävä yhteinen tahtotila ja toimintamalli. Alustavat teesit ovatkin jo työn alla. Leader-toiminta ja sen tuomat tulokset näkyvät paikallistasolla, mutta eivät riittävästi valtakunnan tasolla. Jotta Leader-työn tunnettavuus lisääntyisi, tarvittaisiin tiedottamisen pohjaksi valtakunnallinen markkinointisuunnitelma ja sitä toteuttamaan ammattitiedottaja. Samalla tulisi luoda myös yhteinen valtakunnallinen Leader-brändi. 4. Näkymiä vuoden 2011 toimintaan :ssä jatketaan vuonna 2011 Perämeren rannikon kalatalousohjelman ja Maaseudun erityisohjelman mukaisesti alueellista aktivointia ja strategista kehittämistä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Elinkeinokalatalouden puolella, erityisesti kalasatamaselvityksen pohjalta nousseiden hankkeiden tavoiteltava lukumäärä on 7 kpl. Maaseuturahaston puolella vastaavat hankkeiden tavoitemäärät ovat seuraavat: yritystukia 60 kpl, hanketukia 15 kpl ja erityisympäristötukia 1 kpl. Kansallisella rahoituksella toteutettavien KyläLeder hankkeiden tavoitelukumäärä on 40, josta nuorten toteuttamia hankkeita olisi 20 kpl. Tavoitteena on käynnistää vuoden 2011 aikana kaikkiaan 123 hanketta.

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2014 2 Yhteenveto NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014 (käytettävissä olleet resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2013 2 Yhteenveto NOUSEVARANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2013 (käytettävissä olevat resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 38 kpl, osallistujia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä.

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Lähde mukaan jäsenkeruutalkoisiin. 31.3.2013 mennessä

Lähde mukaan jäsenkeruutalkoisiin. 31.3.2013 mennessä JOKIVARSIEN MODERNI MAASEUTU - YHDISTYS J OMMA RY H YVÄÄ ALKANUTTA UUTTA VUOTTA! Ohjelmakausi lähenee loppuaan, vuosi 2013 on tämän ohjelmakauden viimeinen rahoitusvuosi. JoMMa ry on lähes koko ohjelmakauden

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 TIIVISTELMÄ 1. PUOLLETUT HANKKEET (sisällön painotukset ja kappalemäärät) Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Tiivistelmä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on vuonna 2000 perustettu Leader -ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma KAIKKIEN KYLÄSSÄ 2011 2014 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry KYLÄOHJELMAN TYÖSTÄNYT TYÖRYHMÄ: Matti Kamula Martti Kiviharju Hannu Kokkoniemi Ilpo Kylmäluoma Helena Laitinen Minna

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot