KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA TAUSTASELVITYKSET Toim. Pekka Neittaanmäki Marja-Leena Rantalainen Kati Valpe

2 RAPORTTI I: ICT-ALAN KOULUTUS, TYÖLLISTYMINEN, TYÖVOIMAN SIIRTYMINEN, ICT-ALAN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIKUVA Pekka Neittaanmäki, Päivi Kinnunen, Tuomas Manninen, Liisa Neittaanmäki, Pekka Risku, Jarmo Siltanen ja Kati Valpe RAPORTTI II: ICT-ALAN YRITYKSET KESKI-SUOMESSA Pekka Neittaanmäki, Päivi Kinnunen, Tuomas Manninen, Liisa Neittaanmäki ja Kati Valpe RAPORTTI III: KESKI-SUOMEN YRITYSTEN NÄKÖKULMA ICT-TARPEISIIN HAASTATTELUTUTKIMUKSEN POHJALTA Liisa Neittaanmäki RAPORTTI IV: ICT-ALALLE TYÖLLISTYMINEN KESKI-SUOMESSA OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Anna-Maria Laattala ja Sami Lehtonen

3 KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA RAPORTTI I: ICT-ALAN KOULUTUS, TYÖLLISTYMINEN, TYÖVOIMAN SIIRTYMINEN, ICT-ALAN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIKUVA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen Tuomas Manninen Liisa Neittaanmäki Pekka Risku Jarmo Siltanen Kati Valpe JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN LAITOS 2011

4 2 SISÄLTÖ 1 ICT ALAN KOULUTUS KESKI SUOMESSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ... 8 Jyväskylän aikuisopisto Jyväskylän ammattiopisto Jyväskylän lukiokoulutus Jyväskylän oppisopimuskeskus Jämsän ammattiopisto Muut toisen asteen toimijat Keski Suomessa TYÖLLISTYMINEN KOULUTUKSEN STRATEGINEN MERKITYS: TYÖVOIMAN SAATAVUUS ICT ALAN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIKUVA LIITTEET LIITE 1: TILASTOKESKUKSEN AMMATTIRYHMÄLUOKITUS LIITE 2: ICT ALAN TUTKINNOT (TILASTOKESKUS) LIITE 3: ICT STRATEGIAAN LIITTYVÄ KYSELY... 30

5 3 1 ICT-ALAN KOULUTUS KESKI-SUOMESSA 1.1 Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta pääaineopiskelijaa, n sivuaineopiskelijaa Alan monipuolisin Suomessa Kaksi laitosta: o Tietotekniikan laitos (FM, FT, yhteistyössä TTY:n kanssa DI) o Tietojenkäsittelytieteiden laitos (tietojärjestelmätiede KTM, KTT, tietojenkäsittelytiede FM, FT, kognitiotiede FM, FT) Tietotekniikan laitos Opintolinjat o Ohjelmistotekniikka o Mobiilijärjestelmät o Laskennalliset tieteet o Tietotekniikan opettajalinja Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pääaineet o Tietojärjestelmätiede (kauppatieteellinen koulutusala) Elektroninen liiketoiminta Digitaalinen media Järjestelmäkehitys Tietojenkäsittelytiede (luonnontieteellinen koulutusala) Kognitiotiede (luonnontieteellinen koulutusala) Informaatioteknologian tiedekunta toteuttaa ACM:n (Association for Computing Machinery) koulutusstandardia (kuva 1). Tiedekunta on perustettu vuonna 1998 ja se toimii Agora-rakennuksessa, joka valmistui elokuussa 2000.

6 4 Kuva 1: Informaatioteknologia: ACM (Association for Computing Machinery) ja IT-tiedekunta. Tutkintoja valmistui vuosina seuraavasti: maistereita (FM, KTM) 1152 tohtoreita (FT, KTT) 121 Ennuste vuodelle 2015 ja siitä eteenpäin maisteriopiskelijoita 1800 tohtoriopiskelijoita 200 maistereita 200/vuosi tohtoreita 25/vuosi sivuaineopiskelijoita Jyväskylän yliopistossa on mahdollista opiskella viestintätieteitä Humanistisessa tiedekunnassa Viestintätieteiden laitoksella. Viestintätieteen kuuluvat myös ICT-aloihin Tilastokeskuksen luokituksen (liite 2) mukaan. Viestintätieteiden laitoksella suoritettiin vuosina tohtorintutkintoja 35 ja maisterintutkintoja 640. Jyväskylän Viestintätieteiden laitos on Suomen laaja-alaisin toimija. Laitos kouluttaa toimittajia, tiedottajia ja viestinnän kouluttajia. Opinnoissa tarkastellaan viestintää sekä kasvokkain että verkossa. Viestintätieteiden laitos on perustettu vuonna Ennuste vuodelle 2015 ja siitä eteenpäin maisteriopiskelijoita 600 tohtoriopiskelijoita 60 maistereita 60/vuosi tohtoreita 5/vuosi

7 5 1.2 Jyväskylän ammattikorkeakoulu ICT-alan koulutusta toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kahdessa tulosyksikössä, Teknologiayksikössä sekä Liiketoiminta ja palvelut -yksikössä. Teknologiayksikön ICT-koulutus on teknisesti suuntautunutta insinöörikoulutusta ja Liiketoiminta ja palvelut -yksikössä kaupallisesti suuntautunutta tradenomikoulutusta. ICT-alan insinöörikoulutus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Teknologiayksikössä ICT-alan koulutus tapahtuu ICT-tulosalueella, jonka opiskelijamäärä vuonna 2010 on n Koulutus toteutetaan kolmessa koulutusohjelmassa: Mediatekniikka Ohjelmistotekniikka, jossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: elektroniikkajärjestelmien ohjelmointi ohjelmointitekniikka Tietotekniikka (sisältönä tietoverkkotekniikka) Kaikissa koulutusohjelmissa on yhteisenä pohjana riittävien matemaattisluonnontieteellisten valmiuksien kouluttaminen. Lisäksi kaikki opiskelijat saavat tietojärjestelmien teknologiset perusteet ohjelmoinnista, tietokonetekniikasta ja tietoliikennetekniikasta. Ohjelmisto- ja mediatekniikka sisältävät osittain samoja aiheita: ohjelmointikielet www-ohjelmointi tietokannat Mediatekniikkaan kuuluu lisäksi mm. digitaalisen median käsittely sekä mediaprojektin tekeminen yritykselle. Mediatekniikan koulutuksen tuottamia osaamisalueita ovat mm. erilaisten verkkopalvelujen suunnittelu ja digitaalisen median käsittely. Ohjelmistotekniikan koulutusohjelmaan kuuluu osittain valinnaisina opintoina mm: ohjelmistotuotanto peliohjelmointi mobiiliohjelmointi

8 6 sulautettujen järjestelmien ohjelmointi Ohjelmistotekniikkaan kuuluvassa elektroniikkajärjestelmien ohjelmoinnin suuntautumisessa sisältöinä ovat mm: elektroniikkasuunnittelu sulautettujen järjestelmien ohjelmointi elektroniikkatuotanto Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma tuottaa valmiudet ohjelmointitehtäviin esimerkiksi www-palveluihin joissa käytetään joko kiinteitä tai mobiilipäätelaitteita. Lisäksi opintoihin kuuluvat ohjelmistotuotanto- ja ohjelmistoprojektiopinnot antavat perusosaamisen nykyaikaiseen ohjelmistoteollisuuteen. Tietotekniikan koulutusohjelman sisältönä on tietoverkkotekniikka, jonka keskeisiä opintoaiheita ovat: runkoverkkoteknologiat langattomat järjestelmät tietoturva palvelunhallinta Tietoverkkotekniikan koulutuksen tavoitteena on hallita tietoverkkojen suunnittelu ja ylläpito sekä tuntea tietoverkoissa käytettävät teknologiat. Lisäksi keskeisinä aiheina koulutuksessa on jatkuvasti tärkeämmäksi muodostuva tietoturva ja toisaalta tietojärjestelmien palvelunhallinta ja siinä käytettävät menetelmät. Kaikkiin ICT-alan insinööriopintoihin sisältyy pakollinen 30 opintopisteen harjoittelu, joka tehdään alan yrityksissä. Samoin tehdään yrityksiin opintojen päätteeksi opinnäytetyö. ICT-alan tradenomikoulutus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Liiketoiminta- ja palvelut yksikössä ICT-alan koulutus tapahtuu tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi on ammattilainen, joilla on ymmärrys toteutustekniikoista, suunnittelusta, projektin hallinnasta sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) roolista organisaatiossa. Liiketoiminnan kehittäminen, tietojärjestelmien suunnittelu ja määrittely, konsultointiosaaminen sekä uudet WWW-teknologiat ovat keskeisiä osaamisalueita. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistuneen tradenomin perustehtävänä on

9 7 verkottuneiden tietojärjestelmien hyödyntäminen ja kehittäminen organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Erityisalueita ovat www-sovelluskehitys tietojärjestelmäinfrastruktuuri sähköinen liiketoiminta digitaalinen sisällöntuotanto joita syvennetään asiakaslähtöisissä tietojärjestelmäprojekteissa. Opiskelija voi syventää ja soveltaa osaamistaan myös peli- ja mobiilisovellusten kehityksessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulutusta valmistuneiden insinöörien työllistyminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ICT-alan insinöörien työllistymistä seurataan siten, että opiskelijoilta kysytään valmistumisvaiheessa työllistymistiedot. Työllistymistilanne vaihtelee vuosittain voimakkaastikin mm. yleisten suhdannevaihteluiden sekä paikallisten tekijöiden seurauksena. Kuvassa 2 on tilastotiedot ICT-alan insinöörikoulutuksen osalta viimeisten neljän vuoden ajalta. Kuva 2: Jyväskylän ammattikorkeakoulutusta ICT- insinöörin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, prosenttiosuudet Kuvan 2 mukaisesti vuonna 2010 (tilanne ) tutkinnon suorittamishetkellä 86%:lla opiskelijoista oli joko työpaikka tai he jatkoivat opiskelua muussa oppilaitoksessa. Työtilanne on siten parantunut olennaisesti vuodesta 2009, jolloin työllisty-

10 8 misprosentti oli alle 70. Vuoden 2010 aikana erityisesti ohjelmistopuolella voidaan jo puhua työvoimapulasta tiettyjen erityisosaajien kohdalla. 1.3 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on rajat ylittävä taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö, joka kehittää oppimisyhteisöjä kumppanuuden kautta. Esimerkiksi nuorten ammatillisessa perustutkinto-opetuksessa vähintään 20 opintoviikkoa tutkinnon 120 opintoviikosta suoritetaan työssä oppien, alan yrityksissä, joissa opiskelijaa ohjaa oman opettajan lisäksi yrityksen osoittama työssä oppimisen ohjaaja. TOP-ohjaajat koulutetaan koulutuskuntayhtymän puolesta. Koulutuskuntayhtymän tarjoamia koulutusvaihtoehtoja nuorille ja aikuisille ovat ammatilliset perustutkinnot, lukiokoulutus, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, OKSA-, perus- ja lisäopetus, ammattistartti, maahanmuuttajien peruskoulutukseen valmistava koulutus, urheilijoiden peruskoulutus sekä kuorma- ja linjaautonkuljettajien ammattipätevyyskoulutus koulutuskuntayhtymä aloittaa liikenneopettajakoulutuksen. Ammatillisessa koulutuksessa olevia nuoria koulutuskuntayhtymässä on n ja lukiokoulutuksessa n Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelee n henkilöä ja lapsia ja nuoria on taiteen perusopetuksessa n henkilöä. Peruskoulu- ja ammattistarttiopetuksessa on n. 300 nuorta. Koulutuskuntayhtymän toimipisteitä on Jyväskylän lisäksi Jämsässä, Petäjävedellä, Keuruulla, Laukaassa ja Viitasaarella. Keskisuomalaisia omistajakuntia koulutuskuntayhtymällä on yhteensä 12. Henkilöstöä kuntayhtymässä on n henkilöä. Kuntayhtymän liikevaihto on n. 100 miljoonaa euroa ja hankesalkku on n. 13 miljoonaa euroa (v ). Koulutuskuntayhtymän organisaatio on esitetty kuvassa 3.

11 9 Koulutuskuntayhtymän organisaatio Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Hannu Salminen Jyväskylän aikuisopisto Jyväskylän ammattiopisto Jämsän ammattiopisto Jyväskylän lukiokoulutus Jyväskylän oppisopimuskeskus Kiinteistöliikelaitos Kuntayhtymän johto Jorma Sinkkonen - Hyvinvointi ja liiketoiminta - Tekniikka ja liikenne - Kehittämispalvelut Kirsti Kosonen - Hyvinvointi ja kulttuuri - Kauppa ja palvelut, Ravintola Priimus - Tekniikka ja liikenne - Opiskelijapalvelut - Yhteiset opinnot Matti Valta - Palvelut ja hyvinvointi - Tekniikka, liikenne ja metsä - Opiskelijapalvelut ja yhteiset opinnot Antti Rastela - Cygnaeus-lukio - Jyväskylän aikuislukio - Jyväskylän Lyseon lukio - Korpilahden lukio - Sepän lukio - Tikkakosken lukio - Voionmaan lukio Seppo Kauppila Erkki Kumpulainen Talous ja rahoitus -Toini Karvinen Henkilöstö - Markku Toivola Tietohallinto - Leena Koponen Viestintä - Erkki Mäntymaa Aluekehittäminen -Terttu Kiviranta Kansainväliset asiat -Aino Malin Laatu ja toiminnanohjaus -Hanna Rajala Hankinnat - Pasi Hakkarainen Kuva 3. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän organisaatio. Koulutuskuntayhtymässä voi suorittaa hyvin monta erilaista toisen asteen tutkintoa. Esimerkiksi aikuisopistossa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 1800 näyttötutkintoperusteista tutkintoa, Jyväskylän ammattiopistossa suoritettiin samana vuonna 24:ssä eri nuorten perustutkinnossa yhteensä 1200 tutkintoa ja Jämsän ammattiopistossa 270 tutkintoa. Lisäksi oppisopimusperusteisesti tutkintoja tehtiin vuonna 2009 yhteensä 449. Aloituspaikkamäärien lievästi kasvaessa suoritettujen tutkintojen määrä tulee myös oletettavasti kasvamaan. Koulutuskuntayhtymässä on useita tutkintoja ICT-alalta, esimerkiksi ICT-asentajan, elektroniikka-asentajan, datanomin, sähköasentajan tai automaatioasentajan ammatteihin valmistavat koulutusohjelmat. Tietotekniikan käyttö opetusjärjestelyissä sekä tietotekniikan eri osa-alueiden opetus kyseistä ammattialaa tukevina tietoina ja taitoina sisältyvät kuitenkin kaikkiin koulutuskuntayhtymän perustutkintoihin. Siten niin lähihoitajan, painotuotantoassistentin kuin tarjoilijankin työhön kuuluvaa tietotekniikkaa opiskellaan osana opetussuunnitelmia. Tietotekniikan sisällöt siten luonnollisesti vaihtelevat suuresti alasta riippuen. Kaikki opiskelijat oppivat kuitenkin tietotekniikan perusteet. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä on vuodelle 2011 yhteensä n aloituspaikkaa, joista 300 on varsinaisille ICT-aloille. Koko Keski-Suomen alueella ammatillisessa koulutuksessa on n aloituspaikkaa, joista 400 on ICT-alan perustutkinto-

12 10 paikkoja ja 70 on näyttötutkintoperusteisen koulutuksen ICT-paikkoja. Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa aloituspaikkamäärät ovat melko pysyviä, joten on oletettavissa, että aloituspaikkojen ja niiden eri aloille jakautumisen suuruusluokka on samankaltainen tulevaisuudessakin. Jyväskylän aikuisopisto Tutkinnon tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittämisessä Jyväskylän aikuisopisto on opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Jyväskylän aikuisopistossa on perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämissopimuksia yhteensä 124. Tutkintotavoitteisten koulutusten lisäksi toteutuu 300 lyhytkurssia sekä kattava valikoiman lupa- ja testikoulutuksia. Näyttötutkinto on aikuisen tapa hankkia ammatillinen tutkinto. Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi suorittaa myös työn ohessa. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen toteutuu tutkintojen kautta. Esimerkiksi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto: 40 tutkinnon/tutkinnon osan suorittajaa Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto: 30 tutkinnon/tutkinnon osan suorittajaa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi: 50 tutkinnon/tutkinnon osan suorittajaa Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto: 10 tutkinnon/tutkinnon osan suorittajaa Osaamisen merkitys työelämässä kasvaa. Oppiminen ja osallistuminen tapahtuvat yhä voimakkaammin tietoverkoissa. Tieto- ja viestintekniikan voimakas hyödyntäminen työelämässä muuttaa työtä ja työsuorituksia, jolloin ITC-osaaminen läpi leikkaa koko ammatillisen koulutuksen ja eteenkin lisäkoulutuksen kenttää. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen korostuu yhä työelämässä. Tämä näkyy esimerkiksi liiketalouden perustutkinnon, taloushallinnon, sihteerien ammattitutkinnossa sekä talotekniikan ja turvallisuusalan tutkinnoissa. Suurin osa tutkinnon suorittajista osallistuu valmistavaan koulutukseen. Sen sisältö ja kesto määritellään aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilökohtaisessa suunnitelmassa. Työpaikoilla oppiminen vaihtelee opiskelijakohtaisesti. Esimerkiksi Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu oppilaitoksen ohjauksen ja työpaikkaohjaajien toimesta lähes kokonaan työpaikoilla. Lyhytkurssitarjonta Lyhytkurssitarjonta koostuu työväliohjelmistojen ja sovellusohjelmien perus- ja jatkokoulutuksista lyhytkestoisiin asiantuntijakoulutuksiin. Avoin lyhytkurssitarjonta

13 11 on nähtävissä sähköisten palveluiden kautta työelämään. Otteita avoimesta tarjonnasta: Acrobat 8/9 Pro -koulutus Julkaisun tekeminen - Indesign perusteet Julkaisut - Indesign lehtitaitto Kuvankäsittelyn perusteet - Picasa MS Access tietokannat perusteet MS Excel taulukkolaskennan perusteet MS Office 2007 yleiskatsaus MS PowerPoint esitysgrafiikka jatkokoulutus MS Word tekstinkäsittelyn jatkokoulutus Photoshop -digitaalinen kuvankäsittely Skype - kuvapuheluilla ajansäästöä Verkkosivut - www-sivujen tuottamisen perusteet Ryhmätyöohjelmisto Sharepoint 2007 perusteet Työelämän tarpeisiin toteutamme osaamistestejä toimisto- ja sovellusohjelmien osalta, esim. A-ajokortti, AB-ajokortti ja ECDL-testit. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Koulutuksen rinnalla aikuiskoulutuksen tehtävänä on työelämäpalvelujen järjestäminen. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjänä Jyväskylän aikuisopistolla on sisällytetty järjestämislupaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan yrityksille, julkisyhteisöille ja erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja. Sillä pyritään vahvistamaan ammatillisen aikuiskoulutuksen kysyntälähtöisyyttä ja työelämäyhteistyötä. Jyväskylän aikuisopisto tarjoaa työelämälle koulutus-, kehittämis- ja konsultointipalveluja. Koulutus- ja kehittämisohjelmien pohjana voivat olla tarjolla olevat näyttötutkintomahdollisuudet tai organisaatioille suunnitellut osaamisen kehittämispalvelut. Kehittämis- ja palvelutoiminnan lähtökohta on työnantajan haasteiden ja työyhteisön käytännön ongelmien helpottaminen sekä työntekijöiden työstä suoriutumisen ja työn jäljen parantaminen. Tehtävän toteuttamiseksi ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja palvelukyky työelämän suuntaan lisääntynyt nopeasti. Verkostoitumisen avulla pystymme vastaamaan ammatillisen lisäkoulutuksen valtakunnallisiin tarpeisiin sekä tarjoamaa esimerkiksi ICT-sektorin asiantuntijakoulutusta verkoston osaamista hyödyntäen. Tästä esimerkkinä aikuiskoulutuskonsortion, jossa Jyväskylän aikuisopisto on yksi toimija, valinta yhdeksi valtion hallinnon tietotekniikan perus- ja asiantuntijakoulutusten valtakunnalliseksi kokonaistoimittajaksi.

14 12 Aikuisopisto palvelee alueellisia pk-yrityksiä osaamisen kehittämisessä ja osaavan työvoiman turvaamisessa. Koulutuksen on pystyttävä muuntumaan työelämän tarpeisiin joustavasti ja nopeasti. ICT-puolen PK-yritysten koulutustarpeisiin on kyetty löytämään paikallisia toteutuksia yhteistyössä yritysten kanssa. Räätälöidyt henkilöstökoulutukset ovat yksi väline vahvistaa työntekijöiden ammattiosaamista. Yrityskohtaiset henkilöstökoulutukset suunnitellaan asiakkaan kanssa. Henkilöstökoulutuksia toteutetaan asiakkaiden toimitiloissa. Esimerkkejä henkilöstökoulutuksista: Pivot-taulukkoraportit ja SAP Ketterät ohjelmointimenetelmät Viesti englannin kielellä ICT-alan sanasto Optimoiva katkaisu ja konenäkösovellukset Sijoittuminen työelämään Jyväskylän aikuisopiskelijat täydentävät aikaisempaa osaamistaan. Osa tutkinnon suorittajista jatkaa aikaisemmissa työtehtävissä tai työtehtävät muuttuvat osaamisen lisääntymisen myötä saman työnantajan palveluksessa. Osa aikuisopiskelijoista hakeutuu työtehtäviin, joissa aikaisemman työkokemuksen ja hankintun osaamisen yhdistelmä antaa lisäarvoa ICT-puolen tehtävän suorittamiselle. Alalle hakeutujat, perustutkinnon suorittajat sijoittuvat pääasiallisesti asiakaspalvelutehtäviin. Työnantajina Laitteisto- ja ohjelmistokonsultointiin keskittyvät sekä tietokanta- ja tietoverkkopalveluja tarjoavat yritykset Kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikkapalvelut ICT-palveluyritykset Konsulttiyritykset tietoturva-alan yritykset tietoliikenneoperaattorit alan tukku- ja vähittäiskauppa laitteiden asennukseen, huoltoon ja korjaukseen erikoistuneet yritykset julkishallinto

15 13 Jyväskylän ammattiopisto Nuorten ammatillisessa koulutuksessa tutkinto koostuu asianomaisen alan ammatillisista opinnoista (90 ov), ammattitaitoa täydentävistä opinnoista (20 ov) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 ov). Tutkinnon laajuus on siten yhteensä 120 ov. Ammatillisista opinnoista vähintään 20 ov suoritetaan työssäoppien yrityksissä. Ammattitaitoa täydentäviä opintoja ovat mm. äidinkielen, ruotsin, englannin, matematiikan, terveystiedon, liikunnan jne. opinnot. Jyväskylän ammattiopistossa tietotekniikan ja viestinnän alan koulutusta annetaan audiovisuaalisen viestinnän, tieto- ja viestintätekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa. Myös esim. liiketalouden perustutkinnossa tietotekniikan opetus painottuu selkeästi. Osa opiskelijoista suorittaa ammatillisen tutkintonsa sisällä myös ylioppilastutkinnon (kahden tutkinnon opinnot). Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon pakollisena tutkinnon osana on Audiovisuaalinen tuotanto. Tämän tutkinnon osan laajuus on 30 opintoviikkoa ja se sisältää graafisen viestinnän, multimedian, valokuvauksen ja videokuvauksen perusteet sekä tapahtumatuotannon, taiteentuntemuksen ja joukkoviestinnän opintoja. Valinnaisina tutkinnon osina voidaan suorittaa opintoja audiovisuaalisen viestinnän eri osa-alueilta, kuten esimerkiksi graafinen tuotanto, valokuvatuotanto, verkkopalveluiden tuotanto, video- ja elokuvatuotanto ja televisiotuotanto. Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 20 opintoviikkoa ja opiskelija koostaa näistä 60 opintoviikon kokonaisuuden. AV-viestinnän opiskelijoita on Jyväskylän ammattiopistossa yhteensä 120. He sijoittuvat opintojen jälkeen esimerkiksi mainostoimistoihin ja uusmedia-alan yrityksiin, videotuotantoihin tai audiovisuaalisiin työtehtäviin erilaisissa organisaatioissa, tuotantoympäristöissä ja projekteissa. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Kaikille pakollisina tutkinnon osina suoritetaan palvelutehtävissä toimiminen 20 ov sekä järjestelmien hankinta ja käyttöönotto 10 ov Pakollisten tutkinnonosien jälkeen voi valita käytön tuki-koulutusohjelman opinnot (40 ov) tai ohjelmistotuotanto-koulutusohjelman opinnot (40 ov). Vapaasti valittavis-

16 14 sa ammatillisissa opinnoissa on mahdollisuus opiskella mm. multimediatuotantoa, verkkokauppaa, tietokantojen hallintaa, tietoturvaa jne. Valinnaiset tutkinnon osat ovat kukin 10 ov laajuisia. Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita on jyväskylän ammattiopistossa yhteensä 181 ja he sijoittuvat valmistuttuaan pääosin alan asiakaspalvelu tehtäviin. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneet toimivat teollisuudessa sähköasentajina sekä automaatioasentajina. Heidän pakolliset opintonsa ovat 50 ov laajuiset ja sisältävät perusteita sähkö- ja automaatiotekniikasta sekä niiden asennustöistä. Sähköasentajaksi opiskelevat suorittavat lisäksi 20 ov:a sähkö- ja energiatekniikkaa ja automaatioasentajaksi opiskelevat suorittavat joko 20 ov:a kappaletavaraautomaatiota tai 20 ov:a prosessiautomaatiota. Valinnaisissa opinnoissa opiskellaan kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmiä sekä sähköasennuksia (kumpikin kokonaisuus ov:n laajuisia). Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoa opiskelee 240 nuorta ja he sijoittuvat pääosin teollisuuden asennus- ja kunnossapitotehtäviin tai kiinteistöjen sähköurakoinnin tehtäviin. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittaneet valmistuvat joko ICTasentajaksi tai elektroniikka-asentajaksi. Pakollisina perusopintoina elektroniikasta ja ICT:n perustehtävistä suoritetaan aluksi 30 ov:n opinnot. Tämän jälkeen ICT-asentajaksi opiskelevat suorittavat 20 ov Tietokone- ja tietoliikenneasennuksia sekä 20 ov:n palvelinjärjestelmät ja projektityötosion. Elektroniikkaasentajiksi opiskelevat puolestaan suorittavat ensin ammattielektroniikan opintoja (20 ov) ja sen jälkeen 20 ov:n sulautetut sovellukset ja projektityöt 20 ov:n osion. Valinnaisissa opinnoissa on valittava 20ov:n verran opintoja. Valittavissa on esim. huoltopalvelut, kodin elektroniikka ja asennukset, RF-työt, autoelektroniikka, tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi. Valinnaiset tutkinnon osat ovat kukin 10 ov:n laajuisia. ICT-asentaja- ja elektroniikka-asentajakoulutuksessa on tällä hetkellä Jyväskylän ammattiopistossa 120 nuorta ja he sijoittuvat mm. operaattoreiden työtehtäviin, mikrotukeen, autoelektroniikan tehtäviin, erityyppisen teollisuuden tehtäviin, ja pienlaitteiden huoltokorjaamoihin.

17 15 Muiden alojen tietotekniikan opetus Nuorten ammatillisissa opinnoissa tietotekniikka on jotenkin mukana kaikissa perustutkinnoissa. Muissa kuin ICT-alan tutkinnoissa tietotekniikalla on erityisen tärkeä sija mm. liiketalouden perustutkinnossa (merkonomi) ja painoviestinnän perustutkinnossa (painotekniikan koulutusohjelma ja ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma). Esimerkiksi painoviestinnän alan opiskelijat opiskelevat verkkojulkaisujen tekemistä, kuvan valmistusta ja digitaalista painamista. Merkonomikoulutuksen sisältöinä puolestaan ovat esim. talous- ja toimistopalvelujen ohjelmistot, tieto- ja kirjastopalvelujen ohjelmistot sekä opintoja sähköisestä kaupankäynnistä, työvälineohjelmistoista ja verkkopalveluista. Jyväskylän lukiokoulutus Tietotekniikka ei sisälly lukion pakollisiin oppiaineisiin. Kuitenkin Jyväskylän lukioiden opetussuunnitelman yleisen osan mukaan mm. opiskelijan tiedonhankinta- ja tiedonhallintataitoja sekä oma-aloitteisuutta tulee kehittää. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää tieto- ja viestintätekniikan monipuolisiin käyttötaitoihin. Opetussuunnitelman mukaan tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää luonnontieteiden ja muiden tieteenalojen tietoa pohtiessaan teknologian kehittämismahdollisuuksia ymmärtää ja osaa arvioida ihmisen suhdetta nykyteknologiaan sekä osaa arvioida teknologian vaikutuksia elämäntapaan, yhteiskuntaan ja luonnonympäristön tilaan osaa arvioida teknologian kehittämistä ohjaavia eettisiä, taloudellisia, hyvinvointi- ja tasa-arvonäkökohtia sekä ottaa perustellen kantaa teknologisiin vaihtoehtoihin ymmärtää teknologian ja talouden vuorovaikutusta sekä osaa arvioida teknologisten vaihtoehtojen vaikutusta työn sisältöön ja työllistymiseen sekä oppii yrittäjyyttä ja tutustuu paikalliseen työelämään. Tietotekniikka oppiaineena Lukion päättävällä opiskelijalla tulee olla riittävät tieto- ja viestintätekniikan taidot jatko-opintoja varten. Osalla opiskelijoista nämä taidot ovat jo lukioon tullessaan,

18 16 mutta käytännössä lukioon tulee edelleen paljon opiskelijoita, joilla on huomattavia puutteita tietotekniikan peruskäyttötaidoissa. Siksi lukiossa järjestetään näiden taitojen saavuttamiseen tähtääviä kursseja. Näiden kurssien lisäksi tarvitaan soveltavia kursseja, jotka tarjoavat opiskelumahdollisuuksia myös niille, jotka jo hallitsevat perustaidot ja haluavat kehittää tietotekniikan taitojaan esimerkiksi jatko-opintoja silmällä pitäen. Jyväskylän lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa on seuraavat kurssit: Tietotekniikan perusvalmiudet (AT01), Internetin toiminta (AT02), Ohjelmointi I (AT03), Ohjelmointi II (AT04), Grafiikka (AT05) ja lisäksi mikrotukeen liittyviä suoritusmahdollisuuksia Mikrotuki I-VIII (AT06-13). Lukuvuoden aikana lukioissa opetetaan seitsemän tietotekniikan peruskurssia (AT01), joihin on ilmoittautunut vajaa 100 opiskelijaa. Opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita aineesta enemmän, ohjataan tekemään opintoja mm. Jyväskylän Yliopiston tietotekniikan laitoksen kursseilla, jotka luetaan lukion soveltaviksi kursseiksi. Tietotekniikan perustaidot pyritään varmistamaan eri oppiaineiden yhteydessä. Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää opiskelijoilleen koulutusta kaikkiin ICT-alan toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin. Lisäksi oppisopimuskoulutuksena voidaan järjestää opiskelijan ja työnantajan tarpeisiin räätälöityä ei-tutkintotavoitteista ICTalan koulutusta. Syksyllä vuonna 2010 Jyväskylän oppisopimuskeskuksella oli ICT-alan opiskelijoita seuraavasti: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: 5 opiskelijaa Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto: 3 opiskelijaa Ei-tutkintotavoitteinen ICT-alan lisäkoulutus: 34 opiskelijaa Perustutkinnossa ja ammattitutkinnossa opiskelevien joukossa oli niin yksityisellä, kunnalla kuin kolmannella sektorilla työskenteleviä opiskelijoita. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat ovat työllistyneet joko oppisopimuspaikkaansa tai muu-

19 17 hun alan yritykseen. Perustutkinnon suorittaneista osa suorittaa myöhemmin tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon tai jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän oppisopimuskeskuksessa on menestyksekkäästi aloitettu ei-tutkintotavoitteinen sähköisen markkinoinnin koulutusohjelma keskisuomalaisille yrittäjille. Koulutus vahvistaa yrittäjien valmiuksia markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan verkossa sekä käyttää sähköisiä työvälineitä tehokkaasti. Myös yrittäjän ammattitutkinnossa painotetaan kykyä hyödyntää tietotekniikkaa luovasti yritystoiminnassa. Tieto- ja viestintätekniikka on luonteva ja välttämätön osa kaikkien oppisopimusopiskelijoiden opintoja. Tietotekniikkaopinnot on integroitu alan ammatillisiin teoriaopintoihin. Lisäksi työpaikkaohjaajat tukevat oppisopimusopiskelijoiden tietoteknisten taitojen kehittymistä työpaikoilla ja ohjaavat opiskelijoita käyttämään mm. työssä tarpeellisia ohjelmistoja. Oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta ICT-alan tutkintojen opiskelun haasteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen. Suuri osa tutkinnossa edellytettävistä tiedoista ja taidoista opitaan työpaikoilla, mikä edellyttää osaavan työpaikkakouluttajan löytymistä työyhteisöstä. Jämsän ammattiopisto Jämsän ammattiopistossa tietotekniikan alan (ICT-alan) koulutusta annetaan tieto- ja viestintätekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa. Myös liiketalouden perustutkinnossa tietotekniikkaa on selvästi enemmän kuin muilla ei-ictalan perustutkinnoissa. Opiskelijamäärä ICT-aloilla on 69 jakaantuen: ICT-asentajat 39 opiskelijaa ja datanomit 30 opiskelijaa. Tietotekniikan laitteiden myynti, niiden asennus ja huolto erilaisissa yrityksissä ovat tyypillisiä tehtäviä opintojen jälkeen. Samoin suunnittelijan, ohjelmoijan, kouluttajan tai järjestelmätukihenkilön tehtävät kuten myös atk-alan tuotteiden markkinointitehtävät ovat tyypillisiä. ICT-asentajat sijoittuvat enemmän tekniselle puolelle ja datanomit kaupalliselle puolelle, joskin päällekkäisyyttä esiintyy. Yrittäjyyteen kannustetaan mm. NY-yritysten kautta (ammattiopistossa toimii oma yrittäjyyskoulu). Datanomeista noin puolet jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai suorittaen toisen ammatillisen tutkinnon. ICT-asentajista jatko-opintoihin hakeutuu noin 15-20%, pääsääntöisesti ammattikorkeakouluun. ICT-alan tutkintojen opetussuunnitelmat on laadittu yhdessä Jyväskylän ammattiopiston kanssa. Jämsän ammattiopistossa alojen opetussuunnitelmat on pyritty laatimaan niin, että päällekkäisyyttä olisi mahdollisimman vähän, mutta yhteistyötä

20 18 tehdään mm. tilojen suhteen. Oppimisessa hyödynnetään verkkoympäristöä ja optima-oppimisympäristöä. Koulutusohjelmissa voi erikoistua paikallisen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisiin ammatteihin kaikille valinnaisten tutkinnonosien avulla. Koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan yritysten kanssa. Yritykset tarjoavat opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet työssä oppimiseen, mikä takaa ajan tasalla olevan koulutuksen ja edistää tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työllistymistä oman alan ammattitehtävissä. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja 1. vuonna opiskellaan elektroniikan ja ICT:n perustehtävät (30 ov), joka käsittää 15 ov:a sähkötekniikkaa, 7ov:a asennustekniikkaa ja 8 ov:a tietotekniikkaa. Nämä perustehtävät kuten jatkossa 2. ja 3. vuoden opinnot pitävät sisällään ohjattuja ja itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Näyttö (tasasuuntaajakytkennän mitoittaminen ja rakentaminen) suoritetaan keväällä oppilaitosnäyttönä. 2. vuotena alkavat koulutusohjelmaopinnot (tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT-asentaja). 20 ov:n tietokone- ja tietoliikenneasennukset osio sisältää 10 ov:a tietokonetekniikka ja 10 ov:a lähiverkonjärjestelmiä. Työssä oppiminen ja näyttö (tietokoneen ja lähiverkkojärjestelmän asennus) keväällä työelämänäyttönä. Lisäksi koulutusohjelmaopinnoissa käydään läpi 20 ov:n tietoliikennelaitteet ja kaapelointi -osio, joka käsittää 10 ov:a yleiskaapelointia ja 10 ov:a kiinteistöjärjestelmiä. Työssä oppiminen ja näyttö (kiinteistöjärjestelmän ja/tai yleiskaapeloinnin asennus) keväällä työelämänäyttönä. 3. vuotena suoritetaan kaikille valinnaiset tutkinnon osat. Ne koostuvat 20 ov:n palvelinjärjestelmät ja projektityöt -osiosta, jossa kumpaakin on 10 ov. Työssä oppiminen ja näyttö (palvelinjärjestelmän asennus) keväällä oppilaitosnäyttönä. Lisäksi opinnoissa on tietysti, kuten datanomeillakin, ammattitaitoa täydentävät opinnot (20 ov) ja vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov), jotka sijoittuvat sopivasti ammatillisten opintojen lomaan. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Kaikille pakolliset tutkinnon osat (30 ov) sisältää 20 ov:n palvelutehtävissä toimiminen -osion ja 10 ov:n järjestelmien hankinta ja käyttöönotto -osion. Käytön tuki -koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat (40 ov) ovat 20 ov:n ylläpitotehtävissä toimiminen ja 20 ov:n palvelujen käyttöönotto. Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (20 ov) ovat 10 ov:n multimediatuotanto ja 10 ov:n sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen.

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011 TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006- Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.8. Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto työttömien lkm % työttömistä ja lomautetuista Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Lähtökohta Vaikea löytää turva-alasta jotain ymmärtävää työvoimaa asentajiksi Lähtökohdan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2011 2016 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 5.8.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013 TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.4.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan työttömien

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Koulutus, työllistyminen ja. Agora ICT -foorumi

Koulutus, työllistyminen ja. Agora ICT -foorumi Koulutus, työllistyminen ja yritysten tilanne ICT -alalla Agora ICT -foorumi Dekaani,,professori Pekka Neittaanmäki IT-tiedekunta, tietotekniikan laitos 21.1.21 klo 15.15-16, Ag Alfa Sisältö 1. ICT toimialana

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Laatujärjestelmien arviointikriteeristön pilotointi Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä keväällä 14

Laatujärjestelmien arviointikriteeristön pilotointi Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä keväällä 14 Laatujärjestelmien arviointikriteeristön pilotointi Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä keväällä 14 Hanna Rajala, suunnittelupäällikkö Jyväskylän koulutuskuntayhtymä hanna.rajala@jao.fi 040 341 6175 AMKE

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU KOULUTUSTARJONTA KEVÄT 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu opiskelijoita n. 550 henkilökuntaa n. 60 3 koulutusalaa 3 toimipistettä Koulutukset haku keväällä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

ICT-alan koulutus ja koulutettujen liikkuvuus 2000-luvulla yhdeksässä maakunnassa

ICT-alan koulutus ja koulutettujen liikkuvuus 2000-luvulla yhdeksässä maakunnassa Keski- ICT-alan koulutus ja koulutettujen liikkuvuus 2000-luvulla yhdeksässä maakunnassa Raportti II Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus RAPORTTI II ICT-ALAN KOULUTUS JA KOULUTET- TUJEN

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeita

Tulevaisuuden osaamistarpeita Tulevaisuuden osaamistarpeita yleisessä kirjastossa Mikko Vainio Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut Olosuhteet Oikea koulutus Osaamistarpeet Vantaan kaupunki, Mikko Vainiio 2 Olosuhteet Oikea

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 %

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 % Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysely

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysely Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysely Työstämme koulutuskuntayhtymätasoista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa tuleville vuosille. Tieto- ja viestintätekniikalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Tapio Hietaranta AEL on Suomen suurin tekniikan lisäkouluttaja Muoviteknologia kouluttaa Taito -kurssit ja Insko -seminaarit Yrityskohtaiset räätälöidyt koulutukset

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot