Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli (käynti Saattotien puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Petri Pekonen Anni Panula-Ontto- Suuronen Raija Pöyry Erika Nyström Nalle Velling Risto Pesonen Markku Lamponen Jouko Toivonen Juhani Saksa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, Hirvensalmen kunta poistui klo :n 13 aikana jäsen, Mäntyharjun kunta jäsen, Pertunmaan kunta jäsen, Kangasniemen kunta Muut saapuvilla olleet Esittelijät Risto Salminen Johanna Luukkonen Hanna Pasonen Arja Holopainen Pertunmaan kunnanhallituksen puheenjohtaja klo Kangasniemen kunnanjohtaja ympäristöpäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä ympäristöpalvelujen johtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petri Pekonen Hanna Pasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi 2013 Juhani Saksa Jouko Toivonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pasonen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 3 Viranhaltijapäätökset terveysvalvonnan johtaja 4 / 4 Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 5 / 5 Tiedoksi 6 / 6 Liite 1 Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle / 7 Liite 2 Lausunto Mikkelin kaupungin uusittavista jätehuoltomääräyksistä 8 / 8 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi / 9 Liite 3-5 Vesilain 5 luvun 5 :n mukainen ratkaisu, Kivelä RN:o , Kangasniemi 10 / 10 Liite 6 Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, eläinsuoja, Hokkanen Pekka ja Ann-Helena, Kangasniemi 11 / 11 Liite 7-8 Tarkkailuohjelman hyväksyminen; SBS Betoni Oy, Mikkeli 12 / 12 Liite 9-11 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Teijo ja Veli-Matti Lehto, Eräkorven murskauslaitos, Anettu, Pertunmaa 13 / 13 Liite 12 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunnan päätöksestä tehdystä valituksesta, Rämälä, Mikkeli 14 / 14 Liite 13 Määräys rakennusjätteen poistamiseksi tilalta Einola, teettämisuhkan asettaminen tilalle Einola ( ) Lisäasiat 15 / 15 Lausunto vesistön alittamisesta sähkö- ja telekaapelilla vesiliikenneväylän läheisyydessä

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Saksa ja Jouko Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset terveysvalvonnan johtaja 56 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), kuntosali CF Mikkeli Oy. 63 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Suomen KT-kiinnitys Oy, Halppis, Kangasniemi. 64 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Maatilakahvila Pub Olokorjaamo, Mikkeli. 65 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Superfresh Oy, Fresto Mäntyharju. 66 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, ThinkGroove avoin yhtiö, Groove Ristiina. 67 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Superfresh Oy, Fresto Mäntyharju. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 35 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ralliharjoitukset Mäntyharjun Moottorikerho ry, Mäntyharju. 1 Maastoliikennelain 30 :n mukainen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvaan harjoitteluun, Mikkelin Ristiinan Närhilän kylässä, Mika Tevala. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Ympäristölautakunta Tiedoksi Valvontavastuun siirtäminen Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)on astunut voimaan ja uusi valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) tuli voimaan Asetuksella on muutettu viranomaisten toimivaltaa. Muutos koskee mm. autopurkamoja ja sahalaitoksia: Etelä-Savon elinkeino-liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään siirtänyt neljän autopurkamon- ja jätemetalleja käsittelevien yrityksen ympäristölupa-asiat Mikkelin ympäristölautakunnalle. Nämä yritykset ovat Mikkelissä sijaitseva Otavan Metalli Oy ja TS-Kaivin Oy, jotka esikäsittelevät romuautoja ja muuta metalliromua sekä Mikkelissä sijaitseva autopurkamon Savon Auto-Ala Oy ja Pertunmaalla sijaitseva autopurkamo Tmi Taito Heikkilä. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta/mikkelin seudun ympäristöpalvelut on kirjeellään siirtänyt neljän sahalaitoksen ympäristölupa-asioiden valvonnan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Nämä ovat Misawa Homes of Finland Oy:n sahalaitos, Versowood Oy:n Otavan yksikön sahalaitos Mikkelissä, Veisto Oy:n Kissakosken sahalaitos Hirvensalmella ja Olavi Räsänen Oy:n Kiepin sahalaitos Mäntyharjussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston annettu päätös Nro 98/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2013 pilaantuneen maa-aineksen käytöstä Kaatronmaan ampumaradan maavalleissa Mikkelin Haukivuoressa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut lausunnon Hirvensalmen kunnanhallitukselle Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa on otettu kantaa kaava-alueen luontoarvojen huomioimiseen. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat. Toiminnassa on noudatettava talousarviota ja talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä. Määrärahoissa lautakuntia sitovat sekä tulot että menot. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Toimielinten tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimielin tarkistaa tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tileille ja eri tulosyksikkötasoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä lautakunnassa mennessä. Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Talousarvion toteutumista raportoi talouspalvelut kuukausittain kaupunginhallitukselle. Toimielimet tekevät joka kuukausi w-alueelle ns. johdon analyysin sekä määrärahaennusteen. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa raportoidaan keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset määrärahojen ylitykset viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2015 talouden seuranta, 7/2015 talouden ja tavoitteiden toteutuminen, 10/2015 talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset. Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2015 Liite 1 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Lautakunta hyväksyy ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisena ja antaa ympäristöpalvelujen johtajalle oikeuden päättää vuoden aikana tapahtuvista määrärahan siirroista tulosalueen sisällä.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Ympäristölautakunta / 2301 / _001.pdf Lausunto Mikkelin kaupungin uusittavista jätehuoltomääräyksistä Lausuntoa pyytää Mikkelin rakennuslautakunta. Mikkelissä rakennuslautakunta vastaa kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä. Viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu toimielin, nk. kunnan jätehuoltoviranomainen. Jätehuoltoviranomainen voi jätelain täytäntöön panemiseksi valmistella tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristölautakunta toimii jätehuoltomääräysten valvontaviranomaisena. Jätelain 92 :n mukaisesti kunnan on ennen jätehuoltomääräysten antamista varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Nykyiset jätehuoltomääräykset ovat olleet voimassa alkaen. Uudistettavissa jätehuoltomääräyksissä on käytetty pohjana Kuntaliiton jätehuoltomääräysten laatimismallia. Malli on julkaistu keväällä Jätehuoltomääräysten valmistelua on johtanut Mikkelin kaupunginpuutarhuri Viljo Muuronen ja valmistelun eri vaiheissa on käyty keskusteluja uudistettavien jätehuoltomääräysten rakenteesta ja sisällöstä Etelä-Savon ELY -keskuksen, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja Metsäsairila Oy:n edustajien kanssa. Uusi jätelaki (646/2011) on astunut voimaan Tällöin muutoksia tapahtui mm. jätelain käsitteistössä ja kunnan määräysvaltaan kuuluva jäte rajattiin jätelain 32 :n mukaisesti siten, että termillä jäte tarkoitetaan; 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä; 3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua yhdyskuntajätettä; 4) liikehuoneistossa syntyvää yhdyskuntajätettä, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 5) muuta yhdyskuntajätettä, joka kerätään yhdessä kohdissa 1-4

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Pakkausjätteet siirtyvät vaiheittain ja täysin tuottajien vastuulle. 32 :n 1 ja 2 momentin mukainen kunnan velvollisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan jätelain 6 tai 7 luvun mukaisesti tuottajan tai jakelijan järjestämään jätehuoltoon. Tuottajat voivat halutessaan järjestää pakkausjätteelle kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen. Kunnalla on oikeus järjestää tuottajien keräystä täydentävää pakkausjätteiden keräystä. Kunta voi edelleen antaa kiinteistöille lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita pakkausjätteiden tuottajavastuun laajennettua. Asiasta on kuitenkin erikseen sovittava tuottajavastuutahon kanssa. Liite 2 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta toteaa lasuntonaan: Jätehuoltolain kehittyessä vuonna 2012 uudistuneeksi jätelaiksi, on jätehuolto muodostunut materiaalivirtojen ohjaamiseksi teollisuudenja energiatuotannon raaka-aineeksi tai muutoin jätteiden hyödyntämiseksi. Kuntien toiminta tässä kehityksessä on merkittävä. Kuntakohtaisilla jätehuoltomääräyksillä voidaan ohjata ja tukea tätä kehitystä. Jätehuoltomääräyksistä on muodostunut laaja määräysnormisto ja ohjeistusasiakirja, jonka käyttö jätehuollon työkaluna on tarpeen, vaikka ehkä yksityisen kuntalaisen kannalta katsottuna määräykseyt ovat liiankin laaja ja yksityiskohtainen määräyskokoelma. Jätehuolto on edelleen voimakkaassa muutosvaiheessa, jota kuvaa esimerkiksi jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvä termien määrittely. On mahdollista, että tuottajavastuulainsäädännän voimaan tulo aiheuttaa joitain muutoksia määräyksiin 2-3 vuoden kulutta. Määräysten tulee olla yksiselitteisiä ja valvottavissa. Valvottavia määräyksiä on mm. jätteen polttokielto, jätteen hautaamiskielto tai läjittäminen, asumisessa syntyvän lietteen levityskielto ja määräykset jätteiden lajittelemiseksi. Jätehuoltomäääysten ja taksan on tuettava toisiaan. Lautakunnan näkemyksen mukaan valvottavat määräykset on löydettävissä asiakirjasta, vaikka määräykset sisältävät runsaasti

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 14 ohjausnormistoa ja toimintatapaohjeita. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä. Jätehuoltomääräysten tulee yksiselitteisesti ohjata jätteiden lajitteluun ja biojätteiden erotteluun joko kompostoimalla tai erilliskeräyksellä. Jätteidenlajittelun merkitys on syytä tuoda esille myös siitä näkökulmasta, että poltettavaksi menevä jäte ei saa sisältää palamatonta materiaalia kuten lasia ja metallia. Jätehuoltomääräysten 37 :ään pyydetään lisäämään - lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään, PELTOON tai muualle maastoon. Ympäristölautakunta pyytää kaupunkia huolehtimaan siitä, että myös haja-asutusalueille turvataan riittävät jätteiden lajittelumahdollisuudet riittävän tiheällä ekopisteverkostolla, jossa keräysvälineet ovat hyvässä kunnossa ja helposti käytettävissä (nykyisissä eko-pisteissä keräyssäiliöiden kannet ovat usein aivan liian raskaita). Lisäksi ympäristölautakunta pyytää, että jätehuoltomääräyksistä laaditaan tiivistelmä, joka sisältää kuntalaisen kannalta keskeisimmät määräykset. Tiedoksi Mikkelin kaupngin rakennnslautakunta, PL 278, Mikkeli

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 Ympäristölautakunta / 2303 / 2012 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi Etelä-Savon Ely keskus pyytää lausuntoa (ESAELY 1237/2014) otsikossa mainituista vesienhoidon suunnitelmista. Mikkelin kaupungin ympäristöviranomainen on lausunut aiemmin vesienhoitosuunnitelmaa koskevasta työohjelmaluonnoksesta suunnittelutyön käynnistymisen yhteydessä (115 ) liittyen työohjelmaan, aikatauluun, keskeisiin kysymyksiin ja ympäristövaikutuksiin. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna Lausuttavat ehdotukset koskevat vesienhoitotoimia vuosina Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Aiemmassa lausunnossa esille nostettuja kysymyksiä on käsitelty ohjelmassa monipuolisesti ja pääosin kattavasti. Lausunnon antamisen jälkeen on tehty paikallista vesienhoidon suunnittelua hoidon kannalta tärkeimmillä suunnittelukohteilla (Mikkelin alapuolinen Saimaa, Kyyvesi, Puulavesi), joihon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaiset viranhaltijatkin ovat osaltaan osallistuneet. Vesiensuojelun tilannekuva on työn etenemisen myötä kiitettävästi tarkentunut. Työssä ehkä suurimpina vastaan tulleina haasteina on noussut esille kaksi kysymystä, jotka on tarpeen huomioida vesinhoitosuunnitelmissa: Suunnittelukohteilla, niinkuin vesienhoitoalueilla yleensäkin merkittävin osa vesistöihin kulkeutuvasta ravinnekuormituksesta ja ulkoisesta kuormituksesta yleensä aiheutuu hajakuormituksesta. Hajakuormitusta aiheuttaville toiminnoille ei ole Suomen lainsäädännössä yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta asetettu päästönormia eikä hajakuormitusta sääntelevää lainsäädäntöä tiettävästi suunnitella suunnittelukaudella laajennettavan. Hajakuormitusta aiheuttavien maankäyttömuotojen toimintatavoissa ei ole havaittavissa suuria poikkeuksia normien vaatimukseen nähden, joten on odotettavissa, että hajakuormituksen määrä ei tule seuraavalla suunnittelukaudella sanottavasti vähenemään. Vesienhoidon paikallisissa suunnittelukohteissa on käynyt ilmeiseksi

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 16 vaikeus löytää tehokkaita kuormituksen vähentämiskeinoja ja käyttökelpoiset keinot ovat osoittautuneet pääosin vapaaehtoisuuteen perustuviksi. Jos vesistöihin kulkeutuvaa ulkoista kuormitusta ei pystytä vähentämään jää vaihtoehtoisiksi vesien hoitomuodoiksi vesistöissä tehtävät vesistöjen tilaa pääosin turvaavat ja ylläpitävät hoitomuodot. Rahoittajiksi on nykymallilla ohjautumassa valtion ohella erilaiset vesistöjä virkistyskäyttökohteinaan hyödyntävät julkisyhteisöt. Hoidon osalta voidaan siis puhua hyödyntäjä maksaa -periaatteesta. Tällä hetkellä vapaaehtosille hoitotoimille ei ole kuitenkaan osoitettu rahoitusta. Mikäli kuormitusta ei haluta hajakuormituksen osalta säännellä jatkossakaan päästöjen määrää rajoittavilla normeilla, on syytä viivyttelemättä käynnistää jo osana valmisteilla olevaa vesienhoitosuunnitelmatyötä toimet vesienhoidon tulevaisuuden rahoitusmallin selvittämiseksi. Tarkasteltavina kysymyksinä tähän liittyy vesialueen omistajan aseman tarkastelu osana vesienhoidon rahoitusta. Tällä hetkellä tiettävästi ainoa hajakuormituspäästöjen määrällisen päästön sääntelyyn tähtäävä normi on ns. jätevesiasetus VNA209/2011. VHS työsuunnitelman laatimisen yhteydessä vuonna 2012 ympäristölautakunta jäi siihen käsitykseen, että haja-asutuksen jätevesikuormituksen osalta suunnittelun ja kuormitusvähenemän olettamana on käytetty tilannetta, jossa VNA 209/2011 tarkoitetut olemassa olevat jätevesijärjestelmät on saatettu normin vaatimusten mukaisiksi vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä eikä lisätoimenpiteitä / investointeja näiden osalta tulla esittämään alkavalla suunnitelmakaudella. Ympäristöministeriön julkaiseman tiedotteen mukaisesti valtakunnallisesti kiinteistöllä muutokset ovat edelleen tekemättä. Määrä vastaa noin 1/3 VNA 209 säätämisen yhteydessä arvioidusta uudistettavien järjestelmien määrästä. Paikallisten tietojen perusteella määrä on tätäkin suurempi. Viranomaiset edistävät suunnitelman toimeenpanoa toimivaltansa puitteissa. Ympäristölautakunta muistuttaa että valtaosassa olemassaolevia vanhoja rakennuspaikkoja kunnan ympäristöviranomaisen toimivalta astuu voimaan täysimääräisesti vasta siirtymäajan lakattua. Syksyllä 2014 käynnistynyt julkinen keskustelu on muutenkin hidastanut järjestelmien uusimista. Näin ollen pidetään selvänä, että suunnittelussa käytettyyn kehitysolettamaan ei tulla pääsemään. Esitetään, että vesienhoidon ohjelmaan kirjataan lähtötiedoiksi tuoreimpien selvitysten tilannekuva ja osoitetaan vesienhoitosuunnitelmassa haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanon viivästymisestä ja mahdollisesta lykkäämisestä vesistöihin aiheutuvan kuormituksen takia tarpeellinen määrä lisätoimenpiteitä. (Valmistelija: Heikki Tanskanen, puh ) Päätös Ympäristölautakunta:

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 Hyväksyttiin lisäyksellä: Vesienhoitosuunnitelmissa tulee huomioida kaikki maakunnan tärkeät vesistöalueet, myös ekologiselta luokitukseltaan hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevat vesistöt ja siten turvata vesistöjen hyvän ja erinomaisen tilan säilyminen. Tiedoksi Etelä-Savon ely-keskus

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 18 Ympäristölautakunta / 2303 / 2014 Vesilain 5 luvun 5 :n mukainen ratkaisu, Kivelä RN:o , Kangasniemi Markku ja Anneli Pynnönen (tilan Hirvimäki omistajat) ovat laittaneet kirjallisesti vireille asian, jossa vaaditaan katkaistun tieyhteyden palauttamista ennalleen. Kyseessä on tilalla Kivelä oleva 7 m levyinen tie, joka kiinteistörekisterin mukaan antaa kolmelle tilalle ( Hirvimäki, Nurmimäki ja Päivälä) tieoikeuden. Ajouraa on käytetty puutavaran ajoon ja muuhun metsänhoitoon. Tilan Kivelä omistajat, Reinikainen Taisto ja Reinikainen Eeva-Liisa, ovat tehneet tilallaan ojitustoimenpiteitä, joiden yhteydessä kyseinen tie on katkaistu kolmesta kohdasta siten, että se ei ole enää ajoneuvolla ajettavissa. Reinikaiset ovat antaneet asianajotoimisto Urtin kautta kirjallisen vastineen, jossa he myöntävät vastuunsa tapahtuneesta ja esittävät, että he asentavat tiehen kolme rumpua kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Lisäksi he tuovat vastineessaan esille sen, että ajouraan aikaisemmin kuuluneet rummut olivat painuneet kasaan, mikä esti veden virtauksen ja aiheutti alueen vettymistä. Tieoikeuden haltijat eivät ole ilmoittaneet tievaurioista, eivätkä korjanneet tietä. Markku Pynnönen on ilmoittanut suullisesti ympäristötarkastajalle hyväksyvänsä Reinikaisten esityksen. (valmistelija: ympäristötarkastaja Jouni Lintunen, puh ) Liite 3-5 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta määrää tilan Kivelä (RN:o ) omistajat Taisto ja Eeva-Liisa Reinikaisen ennallistamaan yllä mainittujen tilojen Hirvimäki, Nurmimäki ja Päivälä rasitetien kesäkuun 2015 loppuun mennessä asentamalla rummut ja täyttämällä kaivannot ojien kohdalta. Jatkossa rumpujen kunnossapito on tieoikeuden haltijoiden vastuulla. Päätös perustuu asiasta esitettyihin vaatimuksiin sekä annettuun vastineeseen ja siinä on sovellettu vesilain (587/2011) 5 luvun 5 ja 13 :ää. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 Tiedoksi Reinikainen Taisto ja Eeva-Liisa, Laaksokuja 2, Orimattila Pynnönen Markku ja Anneli, Hartusvuorentie 25, Jämsä Nojonen Liisa Anneli, Länsipuisto 16 H 2, Pori Kauppinen Markus Antero, Pirkankatu 16 A 35, Tampere Kauppinen Miika Juhani, Rälssintie 11 G 57, Helsinki Kauppinen Mira Henriikka, Kellartie 33, Savonlinna

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 20 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, eläinsuoja, Hokkanen Pekka ja Ann-Helena, Kangasniemi Pekka ja Ann-Helena Hokkanen ovat toimittaneet ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisen hakemuksen toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Eläinsuoja sijaitsee Kangasniemen kunnan Kutemajärven kylässä Hulikan tilalla RN:o 43:5. Kangasniemen rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt eläinsuojalle ympäristöluvan Uusi ympäristölupapäätös kumoaa entisen kokonaisuudessaan. Tarkistushakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3 mukainen siten, että maksun määräytymisessä on huomioitu kohdan 4 mukaisesti mahdollisuus erityisistä syistä ja asian luonne huomioiden alentaa tai korottaa maksua, mikäli ympäristöluvan käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksun pohjana ollutta työaika-arviota oleellisesti pienempi tai suurempi. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan (eläinsuojan) tarkistamisesta perittävä maksu on 389 euroa (1 henkilötyöpäivä). (valmistelija: Jouni Lintunen, puh ) Ympäristölupapäätös Liite 6 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Pekka ja Ann-Helena Hokkaselle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan tarkistamiseksi Kangasniemen kunnan Kutemajärven kylässä Hulikan tilalla RN:o 43:5. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 Tiedoksi Pekka ja Ann-Helena Hokkanen, Hulikantie 222, Tahkomäki Etelä-Savon Ely-keskus, Ympäristönsuojelu- ja vesienhoitoyksikkö Jääkärinkatu 14, Mikkeli

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 22 Ympäristölautakunta / 2300 / 2012 Tarkkailuohjelman hyväksyminen; SBS Betoni Oy, Mikkeli Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan SBS Betoni Oy:n Tikkalan betonitehtaalle ja -elementtitehtaalle sekä tehtaalta tai yritystoiminnan sisäisiltä työmailta syntyvän betoni-, asfaltti- ja puujätteen murskaukselle, välivarastoinnille ja hyötykäytölle. Lupamääräyksen 11 mukaan toiminnanharjoittajan tuli esittää päästöjen tarkkailusuunnitelma ja jätteiden laadunvalvontaohjelma hyväksyttäväksi ympäristölautakunnalle. Timo Suutarinen tehtaan ympäristöluvan velvoitteista vastaavana on toimittanut prosessijätevesien kierrättämis-, käsittely- ja tarkkailusuunnitelman sekä hulevesien johtamis- ja tarkkailusuunnitelman sekä muiden päästöjen tarkkailusuunnitelman. Prosessijätevedet Laitoksen toiminnassa muodostuu prosessijätevesiä betonisekoittimien, muottien ja kuuppa-autojen pesuvesistä. Prosessijätevesien määrä on noin 2-3 m 3 /vrk. Laitoksen prosessijätevedet kierrätetään esitetyn prosessikaavion mukaisesti ja lopulta muodostuva jätevesi ja/tai ylivuoto johdetaan Mikkelin kaupungin jätevesiviemäriin. Prosessijätevesiä tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa otettavin näyttein. Hulevedet Alueen pintavedet kulkeutuvat luontaisesti koillisen suuntaan olemassa olevien ojastojen kautta kulkeutuen edelleen Kallajärveen. Laitoksen piha- ja varastoalueet ovat tällä hetkellä murskepäällysteisiä. Tehdasrakennuksen lähialueet tullaan asfaltoimaan tai päällystämään jyräbetonilla ja alueen päätieurat tullaan asfaltoimaan laitoksen rakentamisen valmistuttua. Muilla osin piha- ja kenttäalueet tulevat olemaan murskepäällysteisiä, jolloin osa hulevesistä imeytyy maaperään. Tehdasrakennuksen kattovedet ja salaojitusvedet on koottu hulevesikaivoilla ja -viemäröinnillä kiinteistön itäpuolen luiskaan, josta vedet johdetaan maastoon. Kiinteistön hulevedet tullaan johtamaan pintakallistuksin alueen

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 23 reunaojiin ja johtamaan edelleen kokoomaojaan kiinteistön itälaidalla. Reunaojat ja kokoomaoja rakennetaan riittävällä poikkipinta-alalla. Tarvittaessa ojastoihin rakennetaan viivytystä esimerkiksi pohjapadoilla tai kiveyksillä, jolloin kiintoaineksen laskeutuminen ojissa paranee. Kiinteistön reunaojasto puretaan olemassa olevaan Kallajärveen johtavaan ojastoon. Kiinteistön koillisnurkkaan varataan alue hulevesialtaan rakentamiselle. Altaan purkukaivo varustetaan sulkumahdollisuudella, jolloin veden virtaus altaassa voidaan katkaista ja akuutin vahingon sattuessa haitta-aineiden pääsy altaasta eteenpäin voidaan estää. Allas rakennetaan tarvittaessa hulevesien tarkkailutulosten ja käyttötarkkailun perusteella. Kiinteistön itäpuolelle suojaviheralueelle esitetään varausta mahdolliselle kampakosteikolle, joka palvelee koko alueen tulevan teollisuusalueen hulevesien käsittelyä. Hulevesirakenteet ja kiinteistön yleistasaus on esitetty hulevesijärjestelmien suunnitelmapiirustuksessa. Kiinteistöltä purkautuvia hulevesiä esitetään tarkkailtavaksi yhdestä pisteestä kiinteistön koillispuolelta Kallajärven suuntaan laskevasta ojasta. Näytteenoton yhteydessä mitataan ojasta virtaama. Tarkkailua esitetään suoritettavaksi kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Näytteenotto esitetään tehtäväksi, kun tehtaan piha-alueet on asfaltoitu, kentistä on käytössä yli puolet ja alueen reunaojastot on saatu rakennettua. Tehtaan katto- ja salaojavedet esitetään tarkkailtavaksi olemassa olevista hulevesilinjoista kertaluonteisesti keväällä Mikäli hulevesiallas rakennetaan, siirretään tarkkailupiste hulevesialtaan purkuputkelle. Muiden päästöjen tarkkailusuunnitelma Melutarkkailua esitetään suoritettavaksi ensimmäisen täysiaikaisen puun ja betonin murskauksen yhteydessä lähimmissä häiriölle altistuvassa kohteessa (lomakiinteistöt Naarangin ja Kallajärven rannalla). Mittauspisteiden sijainnit tarkennetaan mittausten yhteydessä ja mittausten aikaisten havaintojen perusteella voidaan mittauspisteitä tarvittaessa lisätä. Puuta murskataan arviolta kerran vuodessa ja betonijätettä 2-3 vuoden välein. Tärinämittauksia esitetään suoritettavaksi vain tarvittaessa. Hakijan käsityksen mukaan laitoksen toiminnasta ei aiheudu pölykuormaa ympäristöön, joten erillistä pölyn tarkkailua ei tarvita.

24 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 24 Raportointi Tarkkailun tulokset toimitetaan kuukauden kuluessa valmistumisesta lyhyesti kommentoituina valvontaviranomaiselle. Kokonaistarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Mikkelin Vesilaitos on todennut, että teollisuusjätevesisopimukseen ei ole tarvetta, koska vesiä on tarkoitus kierrättää tehokkaasti tuotantoon eikä jätevesiä prosessista juurikaan muodostu. Mikäli vesien kierrätyksestä luovutaan, on teollisuusjätevesisopimusta syytä harkita uudelleen. Jätevesien tarkkailuohjelmasta on saatu Mikkelin Vesilaitoksen lausunto. Vesilaitos esittää, että tarkkailuohjelmaa täydennetään BHK, COD, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, sähkönjohtokyky ja 7 Cr sulfaattipitoisuuden tutkimuksilla. Tulokset pyydetään toimittamaan tiedoksi myös Vesilaitokselle. Ramboll: SBS Betoni Oy Tikkalan betonielementtitehtaan toiminnan ympäristötarkkailuohjelma 11/2014. Mikkelin Vesilaitoksen lausunto Liite 7-8 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy SBS Betoni Oy:n esittämän tarkkailuohjelman seuraavilla tarkennuksilla/lisäyksillä: Tehtaan katto- ja salaojavesistä otetaan näyte kertaluonteisesti keväällä 2015 tarkkailuohjelman mukaisesti. Tehtaan alueen hulevesiä tarkkaillaan tehtaan alueella olevasta pisteestä (esitetty ojapiste HV1 voi olla tarkkailussa mukana) sen jälkeen, kun tehtaan piha-alue on asfaltoitu ja poisjohdettavia hulevesiä syntyy. Alkuun hulevesinäytteitä otetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Tarkkailua voidaan myöhemmin muuttaa. Prosessijätevesien tarkkailuun tulee lisätä BHK7, CODCr, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, sähkönjohtokyky, sulfaatti- ja liuotinainepitoisuus. Prosessijätevesien tarkkailun tulokset tulee lähettää tiedoksi myös Mikkelin Vesilaitokselle. Tällä hetkellä SBS Betoni Oy on teollisuusalueelta Otavan runkolinjaan johtavan paineviemärilinjan ainoa liittymäasiakas. Pumpattavan veden kemiallisen laadun ohella on tarpeen tarkkailla erilaisten saostumien kehittymisherkkyyttä pumpaamoihin/putkistoon.

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä

Lisätiedot

Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 25.1.2017 10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja Mikkeli Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (8) Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 28, 12.03.2015 Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 57, 04.06.2015 57 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Einola -tilan asiassa

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus- ja ympäristölautakunta 74 15.04.2015 Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN Heinolan kaupunki YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuusto 1 Soveltamisala Tätä taksaa

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot