Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli (käynti Saattotien puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Petri Pekonen Anni Panula-Ontto- Suuronen Raija Pöyry Erika Nyström Nalle Velling Risto Pesonen Markku Lamponen Jouko Toivonen Juhani Saksa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, Hirvensalmen kunta poistui klo :n 13 aikana jäsen, Mäntyharjun kunta jäsen, Pertunmaan kunta jäsen, Kangasniemen kunta Muut saapuvilla olleet Esittelijät Risto Salminen Johanna Luukkonen Hanna Pasonen Arja Holopainen Pertunmaan kunnanhallituksen puheenjohtaja klo Kangasniemen kunnanjohtaja ympäristöpäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä ympäristöpalvelujen johtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petri Pekonen Hanna Pasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi 2013 Juhani Saksa Jouko Toivonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pasonen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 3 Viranhaltijapäätökset terveysvalvonnan johtaja 4 / 4 Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 5 / 5 Tiedoksi 6 / 6 Liite 1 Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle / 7 Liite 2 Lausunto Mikkelin kaupungin uusittavista jätehuoltomääräyksistä 8 / 8 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi / 9 Liite 3-5 Vesilain 5 luvun 5 :n mukainen ratkaisu, Kivelä RN:o , Kangasniemi 10 / 10 Liite 6 Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, eläinsuoja, Hokkanen Pekka ja Ann-Helena, Kangasniemi 11 / 11 Liite 7-8 Tarkkailuohjelman hyväksyminen; SBS Betoni Oy, Mikkeli 12 / 12 Liite 9-11 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Teijo ja Veli-Matti Lehto, Eräkorven murskauslaitos, Anettu, Pertunmaa 13 / 13 Liite 12 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunnan päätöksestä tehdystä valituksesta, Rämälä, Mikkeli 14 / 14 Liite 13 Määräys rakennusjätteen poistamiseksi tilalta Einola, teettämisuhkan asettaminen tilalle Einola ( ) Lisäasiat 15 / 15 Lausunto vesistön alittamisesta sähkö- ja telekaapelilla vesiliikenneväylän läheisyydessä

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Saksa ja Jouko Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset terveysvalvonnan johtaja 56 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), kuntosali CF Mikkeli Oy. 63 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Suomen KT-kiinnitys Oy, Halppis, Kangasniemi. 64 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Maatilakahvila Pub Olokorjaamo, Mikkeli. 65 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Superfresh Oy, Fresto Mäntyharju. 66 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, ThinkGroove avoin yhtiö, Groove Ristiina. 67 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Superfresh Oy, Fresto Mäntyharju. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 35 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ralliharjoitukset Mäntyharjun Moottorikerho ry, Mäntyharju. 1 Maastoliikennelain 30 :n mukainen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvaan harjoitteluun, Mikkelin Ristiinan Närhilän kylässä, Mika Tevala. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Ympäristölautakunta Tiedoksi Valvontavastuun siirtäminen Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)on astunut voimaan ja uusi valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) tuli voimaan Asetuksella on muutettu viranomaisten toimivaltaa. Muutos koskee mm. autopurkamoja ja sahalaitoksia: Etelä-Savon elinkeino-liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään siirtänyt neljän autopurkamon- ja jätemetalleja käsittelevien yrityksen ympäristölupa-asiat Mikkelin ympäristölautakunnalle. Nämä yritykset ovat Mikkelissä sijaitseva Otavan Metalli Oy ja TS-Kaivin Oy, jotka esikäsittelevät romuautoja ja muuta metalliromua sekä Mikkelissä sijaitseva autopurkamon Savon Auto-Ala Oy ja Pertunmaalla sijaitseva autopurkamo Tmi Taito Heikkilä. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta/mikkelin seudun ympäristöpalvelut on kirjeellään siirtänyt neljän sahalaitoksen ympäristölupa-asioiden valvonnan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Nämä ovat Misawa Homes of Finland Oy:n sahalaitos, Versowood Oy:n Otavan yksikön sahalaitos Mikkelissä, Veisto Oy:n Kissakosken sahalaitos Hirvensalmella ja Olavi Räsänen Oy:n Kiepin sahalaitos Mäntyharjussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston annettu päätös Nro 98/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2013 pilaantuneen maa-aineksen käytöstä Kaatronmaan ampumaradan maavalleissa Mikkelin Haukivuoressa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut lausunnon Hirvensalmen kunnanhallitukselle Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa on otettu kantaa kaava-alueen luontoarvojen huomioimiseen. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat. Toiminnassa on noudatettava talousarviota ja talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä. Määrärahoissa lautakuntia sitovat sekä tulot että menot. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Toimielinten tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimielin tarkistaa tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tileille ja eri tulosyksikkötasoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä lautakunnassa mennessä. Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Talousarvion toteutumista raportoi talouspalvelut kuukausittain kaupunginhallitukselle. Toimielimet tekevät joka kuukausi w-alueelle ns. johdon analyysin sekä määrärahaennusteen. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa raportoidaan keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset määrärahojen ylitykset viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2015 talouden seuranta, 7/2015 talouden ja tavoitteiden toteutuminen, 10/2015 talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset. Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2015 Liite 1 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Lautakunta hyväksyy ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisena ja antaa ympäristöpalvelujen johtajalle oikeuden päättää vuoden aikana tapahtuvista määrärahan siirroista tulosalueen sisällä.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Ympäristölautakunta / 2301 / _001.pdf Lausunto Mikkelin kaupungin uusittavista jätehuoltomääräyksistä Lausuntoa pyytää Mikkelin rakennuslautakunta. Mikkelissä rakennuslautakunta vastaa kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä. Viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu toimielin, nk. kunnan jätehuoltoviranomainen. Jätehuoltoviranomainen voi jätelain täytäntöön panemiseksi valmistella tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristölautakunta toimii jätehuoltomääräysten valvontaviranomaisena. Jätelain 92 :n mukaisesti kunnan on ennen jätehuoltomääräysten antamista varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Nykyiset jätehuoltomääräykset ovat olleet voimassa alkaen. Uudistettavissa jätehuoltomääräyksissä on käytetty pohjana Kuntaliiton jätehuoltomääräysten laatimismallia. Malli on julkaistu keväällä Jätehuoltomääräysten valmistelua on johtanut Mikkelin kaupunginpuutarhuri Viljo Muuronen ja valmistelun eri vaiheissa on käyty keskusteluja uudistettavien jätehuoltomääräysten rakenteesta ja sisällöstä Etelä-Savon ELY -keskuksen, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja Metsäsairila Oy:n edustajien kanssa. Uusi jätelaki (646/2011) on astunut voimaan Tällöin muutoksia tapahtui mm. jätelain käsitteistössä ja kunnan määräysvaltaan kuuluva jäte rajattiin jätelain 32 :n mukaisesti siten, että termillä jäte tarkoitetaan; 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä; 3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua yhdyskuntajätettä; 4) liikehuoneistossa syntyvää yhdyskuntajätettä, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 5) muuta yhdyskuntajätettä, joka kerätään yhdessä kohdissa 1-4

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Pakkausjätteet siirtyvät vaiheittain ja täysin tuottajien vastuulle. 32 :n 1 ja 2 momentin mukainen kunnan velvollisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan jätelain 6 tai 7 luvun mukaisesti tuottajan tai jakelijan järjestämään jätehuoltoon. Tuottajat voivat halutessaan järjestää pakkausjätteelle kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen. Kunnalla on oikeus järjestää tuottajien keräystä täydentävää pakkausjätteiden keräystä. Kunta voi edelleen antaa kiinteistöille lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita pakkausjätteiden tuottajavastuun laajennettua. Asiasta on kuitenkin erikseen sovittava tuottajavastuutahon kanssa. Liite 2 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta toteaa lasuntonaan: Jätehuoltolain kehittyessä vuonna 2012 uudistuneeksi jätelaiksi, on jätehuolto muodostunut materiaalivirtojen ohjaamiseksi teollisuudenja energiatuotannon raaka-aineeksi tai muutoin jätteiden hyödyntämiseksi. Kuntien toiminta tässä kehityksessä on merkittävä. Kuntakohtaisilla jätehuoltomääräyksillä voidaan ohjata ja tukea tätä kehitystä. Jätehuoltomääräyksistä on muodostunut laaja määräysnormisto ja ohjeistusasiakirja, jonka käyttö jätehuollon työkaluna on tarpeen, vaikka ehkä yksityisen kuntalaisen kannalta katsottuna määräykseyt ovat liiankin laaja ja yksityiskohtainen määräyskokoelma. Jätehuolto on edelleen voimakkaassa muutosvaiheessa, jota kuvaa esimerkiksi jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvä termien määrittely. On mahdollista, että tuottajavastuulainsäädännän voimaan tulo aiheuttaa joitain muutoksia määräyksiin 2-3 vuoden kulutta. Määräysten tulee olla yksiselitteisiä ja valvottavissa. Valvottavia määräyksiä on mm. jätteen polttokielto, jätteen hautaamiskielto tai läjittäminen, asumisessa syntyvän lietteen levityskielto ja määräykset jätteiden lajittelemiseksi. Jätehuoltomäääysten ja taksan on tuettava toisiaan. Lautakunnan näkemyksen mukaan valvottavat määräykset on löydettävissä asiakirjasta, vaikka määräykset sisältävät runsaasti

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 14 ohjausnormistoa ja toimintatapaohjeita. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä. Jätehuoltomääräysten tulee yksiselitteisesti ohjata jätteiden lajitteluun ja biojätteiden erotteluun joko kompostoimalla tai erilliskeräyksellä. Jätteidenlajittelun merkitys on syytä tuoda esille myös siitä näkökulmasta, että poltettavaksi menevä jäte ei saa sisältää palamatonta materiaalia kuten lasia ja metallia. Jätehuoltomääräysten 37 :ään pyydetään lisäämään - lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään, PELTOON tai muualle maastoon. Ympäristölautakunta pyytää kaupunkia huolehtimaan siitä, että myös haja-asutusalueille turvataan riittävät jätteiden lajittelumahdollisuudet riittävän tiheällä ekopisteverkostolla, jossa keräysvälineet ovat hyvässä kunnossa ja helposti käytettävissä (nykyisissä eko-pisteissä keräyssäiliöiden kannet ovat usein aivan liian raskaita). Lisäksi ympäristölautakunta pyytää, että jätehuoltomääräyksistä laaditaan tiivistelmä, joka sisältää kuntalaisen kannalta keskeisimmät määräykset. Tiedoksi Mikkelin kaupngin rakennnslautakunta, PL 278, Mikkeli

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 Ympäristölautakunta / 2303 / 2012 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi Etelä-Savon Ely keskus pyytää lausuntoa (ESAELY 1237/2014) otsikossa mainituista vesienhoidon suunnitelmista. Mikkelin kaupungin ympäristöviranomainen on lausunut aiemmin vesienhoitosuunnitelmaa koskevasta työohjelmaluonnoksesta suunnittelutyön käynnistymisen yhteydessä (115 ) liittyen työohjelmaan, aikatauluun, keskeisiin kysymyksiin ja ympäristövaikutuksiin. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna Lausuttavat ehdotukset koskevat vesienhoitotoimia vuosina Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Aiemmassa lausunnossa esille nostettuja kysymyksiä on käsitelty ohjelmassa monipuolisesti ja pääosin kattavasti. Lausunnon antamisen jälkeen on tehty paikallista vesienhoidon suunnittelua hoidon kannalta tärkeimmillä suunnittelukohteilla (Mikkelin alapuolinen Saimaa, Kyyvesi, Puulavesi), joihon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaiset viranhaltijatkin ovat osaltaan osallistuneet. Vesiensuojelun tilannekuva on työn etenemisen myötä kiitettävästi tarkentunut. Työssä ehkä suurimpina vastaan tulleina haasteina on noussut esille kaksi kysymystä, jotka on tarpeen huomioida vesinhoitosuunnitelmissa: Suunnittelukohteilla, niinkuin vesienhoitoalueilla yleensäkin merkittävin osa vesistöihin kulkeutuvasta ravinnekuormituksesta ja ulkoisesta kuormituksesta yleensä aiheutuu hajakuormituksesta. Hajakuormitusta aiheuttaville toiminnoille ei ole Suomen lainsäädännössä yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta asetettu päästönormia eikä hajakuormitusta sääntelevää lainsäädäntöä tiettävästi suunnitella suunnittelukaudella laajennettavan. Hajakuormitusta aiheuttavien maankäyttömuotojen toimintatavoissa ei ole havaittavissa suuria poikkeuksia normien vaatimukseen nähden, joten on odotettavissa, että hajakuormituksen määrä ei tule seuraavalla suunnittelukaudella sanottavasti vähenemään. Vesienhoidon paikallisissa suunnittelukohteissa on käynyt ilmeiseksi

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 16 vaikeus löytää tehokkaita kuormituksen vähentämiskeinoja ja käyttökelpoiset keinot ovat osoittautuneet pääosin vapaaehtoisuuteen perustuviksi. Jos vesistöihin kulkeutuvaa ulkoista kuormitusta ei pystytä vähentämään jää vaihtoehtoisiksi vesien hoitomuodoiksi vesistöissä tehtävät vesistöjen tilaa pääosin turvaavat ja ylläpitävät hoitomuodot. Rahoittajiksi on nykymallilla ohjautumassa valtion ohella erilaiset vesistöjä virkistyskäyttökohteinaan hyödyntävät julkisyhteisöt. Hoidon osalta voidaan siis puhua hyödyntäjä maksaa -periaatteesta. Tällä hetkellä vapaaehtosille hoitotoimille ei ole kuitenkaan osoitettu rahoitusta. Mikäli kuormitusta ei haluta hajakuormituksen osalta säännellä jatkossakaan päästöjen määrää rajoittavilla normeilla, on syytä viivyttelemättä käynnistää jo osana valmisteilla olevaa vesienhoitosuunnitelmatyötä toimet vesienhoidon tulevaisuuden rahoitusmallin selvittämiseksi. Tarkasteltavina kysymyksinä tähän liittyy vesialueen omistajan aseman tarkastelu osana vesienhoidon rahoitusta. Tällä hetkellä tiettävästi ainoa hajakuormituspäästöjen määrällisen päästön sääntelyyn tähtäävä normi on ns. jätevesiasetus VNA209/2011. VHS työsuunnitelman laatimisen yhteydessä vuonna 2012 ympäristölautakunta jäi siihen käsitykseen, että haja-asutuksen jätevesikuormituksen osalta suunnittelun ja kuormitusvähenemän olettamana on käytetty tilannetta, jossa VNA 209/2011 tarkoitetut olemassa olevat jätevesijärjestelmät on saatettu normin vaatimusten mukaisiksi vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä eikä lisätoimenpiteitä / investointeja näiden osalta tulla esittämään alkavalla suunnitelmakaudella. Ympäristöministeriön julkaiseman tiedotteen mukaisesti valtakunnallisesti kiinteistöllä muutokset ovat edelleen tekemättä. Määrä vastaa noin 1/3 VNA 209 säätämisen yhteydessä arvioidusta uudistettavien järjestelmien määrästä. Paikallisten tietojen perusteella määrä on tätäkin suurempi. Viranomaiset edistävät suunnitelman toimeenpanoa toimivaltansa puitteissa. Ympäristölautakunta muistuttaa että valtaosassa olemassaolevia vanhoja rakennuspaikkoja kunnan ympäristöviranomaisen toimivalta astuu voimaan täysimääräisesti vasta siirtymäajan lakattua. Syksyllä 2014 käynnistynyt julkinen keskustelu on muutenkin hidastanut järjestelmien uusimista. Näin ollen pidetään selvänä, että suunnittelussa käytettyyn kehitysolettamaan ei tulla pääsemään. Esitetään, että vesienhoidon ohjelmaan kirjataan lähtötiedoiksi tuoreimpien selvitysten tilannekuva ja osoitetaan vesienhoitosuunnitelmassa haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanon viivästymisestä ja mahdollisesta lykkäämisestä vesistöihin aiheutuvan kuormituksen takia tarpeellinen määrä lisätoimenpiteitä. (Valmistelija: Heikki Tanskanen, puh ) Päätös Ympäristölautakunta:

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 Hyväksyttiin lisäyksellä: Vesienhoitosuunnitelmissa tulee huomioida kaikki maakunnan tärkeät vesistöalueet, myös ekologiselta luokitukseltaan hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevat vesistöt ja siten turvata vesistöjen hyvän ja erinomaisen tilan säilyminen. Tiedoksi Etelä-Savon ely-keskus

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 18 Ympäristölautakunta / 2303 / 2014 Vesilain 5 luvun 5 :n mukainen ratkaisu, Kivelä RN:o , Kangasniemi Markku ja Anneli Pynnönen (tilan Hirvimäki omistajat) ovat laittaneet kirjallisesti vireille asian, jossa vaaditaan katkaistun tieyhteyden palauttamista ennalleen. Kyseessä on tilalla Kivelä oleva 7 m levyinen tie, joka kiinteistörekisterin mukaan antaa kolmelle tilalle ( Hirvimäki, Nurmimäki ja Päivälä) tieoikeuden. Ajouraa on käytetty puutavaran ajoon ja muuhun metsänhoitoon. Tilan Kivelä omistajat, Reinikainen Taisto ja Reinikainen Eeva-Liisa, ovat tehneet tilallaan ojitustoimenpiteitä, joiden yhteydessä kyseinen tie on katkaistu kolmesta kohdasta siten, että se ei ole enää ajoneuvolla ajettavissa. Reinikaiset ovat antaneet asianajotoimisto Urtin kautta kirjallisen vastineen, jossa he myöntävät vastuunsa tapahtuneesta ja esittävät, että he asentavat tiehen kolme rumpua kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Lisäksi he tuovat vastineessaan esille sen, että ajouraan aikaisemmin kuuluneet rummut olivat painuneet kasaan, mikä esti veden virtauksen ja aiheutti alueen vettymistä. Tieoikeuden haltijat eivät ole ilmoittaneet tievaurioista, eivätkä korjanneet tietä. Markku Pynnönen on ilmoittanut suullisesti ympäristötarkastajalle hyväksyvänsä Reinikaisten esityksen. (valmistelija: ympäristötarkastaja Jouni Lintunen, puh ) Liite 3-5 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta määrää tilan Kivelä (RN:o ) omistajat Taisto ja Eeva-Liisa Reinikaisen ennallistamaan yllä mainittujen tilojen Hirvimäki, Nurmimäki ja Päivälä rasitetien kesäkuun 2015 loppuun mennessä asentamalla rummut ja täyttämällä kaivannot ojien kohdalta. Jatkossa rumpujen kunnossapito on tieoikeuden haltijoiden vastuulla. Päätös perustuu asiasta esitettyihin vaatimuksiin sekä annettuun vastineeseen ja siinä on sovellettu vesilain (587/2011) 5 luvun 5 ja 13 :ää. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 Tiedoksi Reinikainen Taisto ja Eeva-Liisa, Laaksokuja 2, Orimattila Pynnönen Markku ja Anneli, Hartusvuorentie 25, Jämsä Nojonen Liisa Anneli, Länsipuisto 16 H 2, Pori Kauppinen Markus Antero, Pirkankatu 16 A 35, Tampere Kauppinen Miika Juhani, Rälssintie 11 G 57, Helsinki Kauppinen Mira Henriikka, Kellartie 33, Savonlinna

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 20 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, eläinsuoja, Hokkanen Pekka ja Ann-Helena, Kangasniemi Pekka ja Ann-Helena Hokkanen ovat toimittaneet ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisen hakemuksen toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Eläinsuoja sijaitsee Kangasniemen kunnan Kutemajärven kylässä Hulikan tilalla RN:o 43:5. Kangasniemen rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt eläinsuojalle ympäristöluvan Uusi ympäristölupapäätös kumoaa entisen kokonaisuudessaan. Tarkistushakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3 mukainen siten, että maksun määräytymisessä on huomioitu kohdan 4 mukaisesti mahdollisuus erityisistä syistä ja asian luonne huomioiden alentaa tai korottaa maksua, mikäli ympäristöluvan käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksun pohjana ollutta työaika-arviota oleellisesti pienempi tai suurempi. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan (eläinsuojan) tarkistamisesta perittävä maksu on 389 euroa (1 henkilötyöpäivä). (valmistelija: Jouni Lintunen, puh ) Ympäristölupapäätös Liite 6 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Pekka ja Ann-Helena Hokkaselle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan tarkistamiseksi Kangasniemen kunnan Kutemajärven kylässä Hulikan tilalla RN:o 43:5. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 Tiedoksi Pekka ja Ann-Helena Hokkanen, Hulikantie 222, Tahkomäki Etelä-Savon Ely-keskus, Ympäristönsuojelu- ja vesienhoitoyksikkö Jääkärinkatu 14, Mikkeli

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 22 Ympäristölautakunta / 2300 / 2012 Tarkkailuohjelman hyväksyminen; SBS Betoni Oy, Mikkeli Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan SBS Betoni Oy:n Tikkalan betonitehtaalle ja -elementtitehtaalle sekä tehtaalta tai yritystoiminnan sisäisiltä työmailta syntyvän betoni-, asfaltti- ja puujätteen murskaukselle, välivarastoinnille ja hyötykäytölle. Lupamääräyksen 11 mukaan toiminnanharjoittajan tuli esittää päästöjen tarkkailusuunnitelma ja jätteiden laadunvalvontaohjelma hyväksyttäväksi ympäristölautakunnalle. Timo Suutarinen tehtaan ympäristöluvan velvoitteista vastaavana on toimittanut prosessijätevesien kierrättämis-, käsittely- ja tarkkailusuunnitelman sekä hulevesien johtamis- ja tarkkailusuunnitelman sekä muiden päästöjen tarkkailusuunnitelman. Prosessijätevedet Laitoksen toiminnassa muodostuu prosessijätevesiä betonisekoittimien, muottien ja kuuppa-autojen pesuvesistä. Prosessijätevesien määrä on noin 2-3 m 3 /vrk. Laitoksen prosessijätevedet kierrätetään esitetyn prosessikaavion mukaisesti ja lopulta muodostuva jätevesi ja/tai ylivuoto johdetaan Mikkelin kaupungin jätevesiviemäriin. Prosessijätevesiä tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa otettavin näyttein. Hulevedet Alueen pintavedet kulkeutuvat luontaisesti koillisen suuntaan olemassa olevien ojastojen kautta kulkeutuen edelleen Kallajärveen. Laitoksen piha- ja varastoalueet ovat tällä hetkellä murskepäällysteisiä. Tehdasrakennuksen lähialueet tullaan asfaltoimaan tai päällystämään jyräbetonilla ja alueen päätieurat tullaan asfaltoimaan laitoksen rakentamisen valmistuttua. Muilla osin piha- ja kenttäalueet tulevat olemaan murskepäällysteisiä, jolloin osa hulevesistä imeytyy maaperään. Tehdasrakennuksen kattovedet ja salaojitusvedet on koottu hulevesikaivoilla ja -viemäröinnillä kiinteistön itäpuolen luiskaan, josta vedet johdetaan maastoon. Kiinteistön hulevedet tullaan johtamaan pintakallistuksin alueen

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 23 reunaojiin ja johtamaan edelleen kokoomaojaan kiinteistön itälaidalla. Reunaojat ja kokoomaoja rakennetaan riittävällä poikkipinta-alalla. Tarvittaessa ojastoihin rakennetaan viivytystä esimerkiksi pohjapadoilla tai kiveyksillä, jolloin kiintoaineksen laskeutuminen ojissa paranee. Kiinteistön reunaojasto puretaan olemassa olevaan Kallajärveen johtavaan ojastoon. Kiinteistön koillisnurkkaan varataan alue hulevesialtaan rakentamiselle. Altaan purkukaivo varustetaan sulkumahdollisuudella, jolloin veden virtaus altaassa voidaan katkaista ja akuutin vahingon sattuessa haitta-aineiden pääsy altaasta eteenpäin voidaan estää. Allas rakennetaan tarvittaessa hulevesien tarkkailutulosten ja käyttötarkkailun perusteella. Kiinteistön itäpuolelle suojaviheralueelle esitetään varausta mahdolliselle kampakosteikolle, joka palvelee koko alueen tulevan teollisuusalueen hulevesien käsittelyä. Hulevesirakenteet ja kiinteistön yleistasaus on esitetty hulevesijärjestelmien suunnitelmapiirustuksessa. Kiinteistöltä purkautuvia hulevesiä esitetään tarkkailtavaksi yhdestä pisteestä kiinteistön koillispuolelta Kallajärven suuntaan laskevasta ojasta. Näytteenoton yhteydessä mitataan ojasta virtaama. Tarkkailua esitetään suoritettavaksi kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Näytteenotto esitetään tehtäväksi, kun tehtaan piha-alueet on asfaltoitu, kentistä on käytössä yli puolet ja alueen reunaojastot on saatu rakennettua. Tehtaan katto- ja salaojavedet esitetään tarkkailtavaksi olemassa olevista hulevesilinjoista kertaluonteisesti keväällä Mikäli hulevesiallas rakennetaan, siirretään tarkkailupiste hulevesialtaan purkuputkelle. Muiden päästöjen tarkkailusuunnitelma Melutarkkailua esitetään suoritettavaksi ensimmäisen täysiaikaisen puun ja betonin murskauksen yhteydessä lähimmissä häiriölle altistuvassa kohteessa (lomakiinteistöt Naarangin ja Kallajärven rannalla). Mittauspisteiden sijainnit tarkennetaan mittausten yhteydessä ja mittausten aikaisten havaintojen perusteella voidaan mittauspisteitä tarvittaessa lisätä. Puuta murskataan arviolta kerran vuodessa ja betonijätettä 2-3 vuoden välein. Tärinämittauksia esitetään suoritettavaksi vain tarvittaessa. Hakijan käsityksen mukaan laitoksen toiminnasta ei aiheudu pölykuormaa ympäristöön, joten erillistä pölyn tarkkailua ei tarvita.

24 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 24 Raportointi Tarkkailun tulokset toimitetaan kuukauden kuluessa valmistumisesta lyhyesti kommentoituina valvontaviranomaiselle. Kokonaistarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Mikkelin Vesilaitos on todennut, että teollisuusjätevesisopimukseen ei ole tarvetta, koska vesiä on tarkoitus kierrättää tehokkaasti tuotantoon eikä jätevesiä prosessista juurikaan muodostu. Mikäli vesien kierrätyksestä luovutaan, on teollisuusjätevesisopimusta syytä harkita uudelleen. Jätevesien tarkkailuohjelmasta on saatu Mikkelin Vesilaitoksen lausunto. Vesilaitos esittää, että tarkkailuohjelmaa täydennetään BHK, COD, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, sähkönjohtokyky ja 7 Cr sulfaattipitoisuuden tutkimuksilla. Tulokset pyydetään toimittamaan tiedoksi myös Vesilaitokselle. Ramboll: SBS Betoni Oy Tikkalan betonielementtitehtaan toiminnan ympäristötarkkailuohjelma 11/2014. Mikkelin Vesilaitoksen lausunto Liite 7-8 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy SBS Betoni Oy:n esittämän tarkkailuohjelman seuraavilla tarkennuksilla/lisäyksillä: Tehtaan katto- ja salaojavesistä otetaan näyte kertaluonteisesti keväällä 2015 tarkkailuohjelman mukaisesti. Tehtaan alueen hulevesiä tarkkaillaan tehtaan alueella olevasta pisteestä (esitetty ojapiste HV1 voi olla tarkkailussa mukana) sen jälkeen, kun tehtaan piha-alue on asfaltoitu ja poisjohdettavia hulevesiä syntyy. Alkuun hulevesinäytteitä otetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Tarkkailua voidaan myöhemmin muuttaa. Prosessijätevesien tarkkailuun tulee lisätä BHK7, CODCr, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, sähkönjohtokyky, sulfaatti- ja liuotinainepitoisuus. Prosessijätevesien tarkkailun tulokset tulee lähettää tiedoksi myös Mikkelin Vesilaitokselle. Tällä hetkellä SBS Betoni Oy on teollisuusalueelta Otavan runkolinjaan johtavan paineviemärilinjan ainoa liittymäasiakas. Pumpattavan veden kemiallisen laadun ohella on tarpeen tarkkailla erilaisten saostumien kehittymisherkkyyttä pumpaamoihin/putkistoon.

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Liite nro 2, Ymp.ltk 20.2.2013 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Äänekosken kaupunginvaltuusto Voimaan 2 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Äänekosken kaupunginvaltuusto Voimaan 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite Ympäristönsuojelulain (86/2000)19 :n mukaan

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 101 2012 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 101 2012 MIKKELIN

Lisätiedot

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 21.9.2012 Sulkavan

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot