Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli (käynti Saattotien puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Petri Pekonen Anni Panula-Ontto- Suuronen Raija Pöyry Erika Nyström Nalle Velling Risto Pesonen Markku Lamponen Jouko Toivonen Juhani Saksa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, Hirvensalmen kunta poistui klo :n 13 aikana jäsen, Mäntyharjun kunta jäsen, Pertunmaan kunta jäsen, Kangasniemen kunta Muut saapuvilla olleet Esittelijät Risto Salminen Johanna Luukkonen Hanna Pasonen Arja Holopainen Pertunmaan kunnanhallituksen puheenjohtaja klo Kangasniemen kunnanjohtaja ympäristöpäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä ympäristöpalvelujen johtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petri Pekonen Hanna Pasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi 2013 Juhani Saksa Jouko Toivonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pasonen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 3 Viranhaltijapäätökset terveysvalvonnan johtaja 4 / 4 Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 5 / 5 Tiedoksi 6 / 6 Liite 1 Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle / 7 Liite 2 Lausunto Mikkelin kaupungin uusittavista jätehuoltomääräyksistä 8 / 8 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi / 9 Liite 3-5 Vesilain 5 luvun 5 :n mukainen ratkaisu, Kivelä RN:o , Kangasniemi 10 / 10 Liite 6 Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, eläinsuoja, Hokkanen Pekka ja Ann-Helena, Kangasniemi 11 / 11 Liite 7-8 Tarkkailuohjelman hyväksyminen; SBS Betoni Oy, Mikkeli 12 / 12 Liite 9-11 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Teijo ja Veli-Matti Lehto, Eräkorven murskauslaitos, Anettu, Pertunmaa 13 / 13 Liite 12 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunnan päätöksestä tehdystä valituksesta, Rämälä, Mikkeli 14 / 14 Liite 13 Määräys rakennusjätteen poistamiseksi tilalta Einola, teettämisuhkan asettaminen tilalle Einola ( ) Lisäasiat 15 / 15 Lausunto vesistön alittamisesta sähkö- ja telekaapelilla vesiliikenneväylän läheisyydessä

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Saksa ja Jouko Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset terveysvalvonnan johtaja 56 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), kuntosali CF Mikkeli Oy. 63 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Suomen KT-kiinnitys Oy, Halppis, Kangasniemi. 64 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Maatilakahvila Pub Olokorjaamo, Mikkeli. 65 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Superfresh Oy, Fresto Mäntyharju. 66 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, ThinkGroove avoin yhtiö, Groove Ristiina. 67 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Superfresh Oy, Fresto Mäntyharju. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 35 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ralliharjoitukset Mäntyharjun Moottorikerho ry, Mäntyharju. 1 Maastoliikennelain 30 :n mukainen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvaan harjoitteluun, Mikkelin Ristiinan Närhilän kylässä, Mika Tevala. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Ympäristölautakunta Tiedoksi Valvontavastuun siirtäminen Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)on astunut voimaan ja uusi valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) tuli voimaan Asetuksella on muutettu viranomaisten toimivaltaa. Muutos koskee mm. autopurkamoja ja sahalaitoksia: Etelä-Savon elinkeino-liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään siirtänyt neljän autopurkamon- ja jätemetalleja käsittelevien yrityksen ympäristölupa-asiat Mikkelin ympäristölautakunnalle. Nämä yritykset ovat Mikkelissä sijaitseva Otavan Metalli Oy ja TS-Kaivin Oy, jotka esikäsittelevät romuautoja ja muuta metalliromua sekä Mikkelissä sijaitseva autopurkamon Savon Auto-Ala Oy ja Pertunmaalla sijaitseva autopurkamo Tmi Taito Heikkilä. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta/mikkelin seudun ympäristöpalvelut on kirjeellään siirtänyt neljän sahalaitoksen ympäristölupa-asioiden valvonnan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Nämä ovat Misawa Homes of Finland Oy:n sahalaitos, Versowood Oy:n Otavan yksikön sahalaitos Mikkelissä, Veisto Oy:n Kissakosken sahalaitos Hirvensalmella ja Olavi Räsänen Oy:n Kiepin sahalaitos Mäntyharjussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston annettu päätös Nro 98/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2013 pilaantuneen maa-aineksen käytöstä Kaatronmaan ampumaradan maavalleissa Mikkelin Haukivuoressa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut lausunnon Hirvensalmen kunnanhallitukselle Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa on otettu kantaa kaava-alueen luontoarvojen huomioimiseen. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat. Toiminnassa on noudatettava talousarviota ja talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä. Määrärahoissa lautakuntia sitovat sekä tulot että menot. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Toimielinten tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimielin tarkistaa tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tileille ja eri tulosyksikkötasoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä lautakunnassa mennessä. Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Talousarvion toteutumista raportoi talouspalvelut kuukausittain kaupunginhallitukselle. Toimielimet tekevät joka kuukausi w-alueelle ns. johdon analyysin sekä määrärahaennusteen. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa raportoidaan keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset määrärahojen ylitykset viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2015 talouden seuranta, 7/2015 talouden ja tavoitteiden toteutuminen, 10/2015 talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset. Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2015 Liite 1 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Lautakunta hyväksyy ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisena ja antaa ympäristöpalvelujen johtajalle oikeuden päättää vuoden aikana tapahtuvista määrärahan siirroista tulosalueen sisällä.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Ympäristölautakunta / 2301 / _001.pdf Lausunto Mikkelin kaupungin uusittavista jätehuoltomääräyksistä Lausuntoa pyytää Mikkelin rakennuslautakunta. Mikkelissä rakennuslautakunta vastaa kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä. Viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu toimielin, nk. kunnan jätehuoltoviranomainen. Jätehuoltoviranomainen voi jätelain täytäntöön panemiseksi valmistella tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristölautakunta toimii jätehuoltomääräysten valvontaviranomaisena. Jätelain 92 :n mukaisesti kunnan on ennen jätehuoltomääräysten antamista varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Nykyiset jätehuoltomääräykset ovat olleet voimassa alkaen. Uudistettavissa jätehuoltomääräyksissä on käytetty pohjana Kuntaliiton jätehuoltomääräysten laatimismallia. Malli on julkaistu keväällä Jätehuoltomääräysten valmistelua on johtanut Mikkelin kaupunginpuutarhuri Viljo Muuronen ja valmistelun eri vaiheissa on käyty keskusteluja uudistettavien jätehuoltomääräysten rakenteesta ja sisällöstä Etelä-Savon ELY -keskuksen, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja Metsäsairila Oy:n edustajien kanssa. Uusi jätelaki (646/2011) on astunut voimaan Tällöin muutoksia tapahtui mm. jätelain käsitteistössä ja kunnan määräysvaltaan kuuluva jäte rajattiin jätelain 32 :n mukaisesti siten, että termillä jäte tarkoitetaan; 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä; 3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua yhdyskuntajätettä; 4) liikehuoneistossa syntyvää yhdyskuntajätettä, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 5) muuta yhdyskuntajätettä, joka kerätään yhdessä kohdissa 1-4

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Pakkausjätteet siirtyvät vaiheittain ja täysin tuottajien vastuulle. 32 :n 1 ja 2 momentin mukainen kunnan velvollisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan jätelain 6 tai 7 luvun mukaisesti tuottajan tai jakelijan järjestämään jätehuoltoon. Tuottajat voivat halutessaan järjestää pakkausjätteelle kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen. Kunnalla on oikeus järjestää tuottajien keräystä täydentävää pakkausjätteiden keräystä. Kunta voi edelleen antaa kiinteistöille lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita pakkausjätteiden tuottajavastuun laajennettua. Asiasta on kuitenkin erikseen sovittava tuottajavastuutahon kanssa. Liite 2 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta toteaa lasuntonaan: Jätehuoltolain kehittyessä vuonna 2012 uudistuneeksi jätelaiksi, on jätehuolto muodostunut materiaalivirtojen ohjaamiseksi teollisuudenja energiatuotannon raaka-aineeksi tai muutoin jätteiden hyödyntämiseksi. Kuntien toiminta tässä kehityksessä on merkittävä. Kuntakohtaisilla jätehuoltomääräyksillä voidaan ohjata ja tukea tätä kehitystä. Jätehuoltomääräyksistä on muodostunut laaja määräysnormisto ja ohjeistusasiakirja, jonka käyttö jätehuollon työkaluna on tarpeen, vaikka ehkä yksityisen kuntalaisen kannalta katsottuna määräykseyt ovat liiankin laaja ja yksityiskohtainen määräyskokoelma. Jätehuolto on edelleen voimakkaassa muutosvaiheessa, jota kuvaa esimerkiksi jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvä termien määrittely. On mahdollista, että tuottajavastuulainsäädännän voimaan tulo aiheuttaa joitain muutoksia määräyksiin 2-3 vuoden kulutta. Määräysten tulee olla yksiselitteisiä ja valvottavissa. Valvottavia määräyksiä on mm. jätteen polttokielto, jätteen hautaamiskielto tai läjittäminen, asumisessa syntyvän lietteen levityskielto ja määräykset jätteiden lajittelemiseksi. Jätehuoltomäääysten ja taksan on tuettava toisiaan. Lautakunnan näkemyksen mukaan valvottavat määräykset on löydettävissä asiakirjasta, vaikka määräykset sisältävät runsaasti

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 14 ohjausnormistoa ja toimintatapaohjeita. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä. Jätehuoltomääräysten tulee yksiselitteisesti ohjata jätteiden lajitteluun ja biojätteiden erotteluun joko kompostoimalla tai erilliskeräyksellä. Jätteidenlajittelun merkitys on syytä tuoda esille myös siitä näkökulmasta, että poltettavaksi menevä jäte ei saa sisältää palamatonta materiaalia kuten lasia ja metallia. Jätehuoltomääräysten 37 :ään pyydetään lisäämään - lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään, PELTOON tai muualle maastoon. Ympäristölautakunta pyytää kaupunkia huolehtimaan siitä, että myös haja-asutusalueille turvataan riittävät jätteiden lajittelumahdollisuudet riittävän tiheällä ekopisteverkostolla, jossa keräysvälineet ovat hyvässä kunnossa ja helposti käytettävissä (nykyisissä eko-pisteissä keräyssäiliöiden kannet ovat usein aivan liian raskaita). Lisäksi ympäristölautakunta pyytää, että jätehuoltomääräyksistä laaditaan tiivistelmä, joka sisältää kuntalaisen kannalta keskeisimmät määräykset. Tiedoksi Mikkelin kaupngin rakennnslautakunta, PL 278, Mikkeli

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 Ympäristölautakunta / 2303 / 2012 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi Etelä-Savon Ely keskus pyytää lausuntoa (ESAELY 1237/2014) otsikossa mainituista vesienhoidon suunnitelmista. Mikkelin kaupungin ympäristöviranomainen on lausunut aiemmin vesienhoitosuunnitelmaa koskevasta työohjelmaluonnoksesta suunnittelutyön käynnistymisen yhteydessä (115 ) liittyen työohjelmaan, aikatauluun, keskeisiin kysymyksiin ja ympäristövaikutuksiin. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna Lausuttavat ehdotukset koskevat vesienhoitotoimia vuosina Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Aiemmassa lausunnossa esille nostettuja kysymyksiä on käsitelty ohjelmassa monipuolisesti ja pääosin kattavasti. Lausunnon antamisen jälkeen on tehty paikallista vesienhoidon suunnittelua hoidon kannalta tärkeimmillä suunnittelukohteilla (Mikkelin alapuolinen Saimaa, Kyyvesi, Puulavesi), joihon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaiset viranhaltijatkin ovat osaltaan osallistuneet. Vesiensuojelun tilannekuva on työn etenemisen myötä kiitettävästi tarkentunut. Työssä ehkä suurimpina vastaan tulleina haasteina on noussut esille kaksi kysymystä, jotka on tarpeen huomioida vesinhoitosuunnitelmissa: Suunnittelukohteilla, niinkuin vesienhoitoalueilla yleensäkin merkittävin osa vesistöihin kulkeutuvasta ravinnekuormituksesta ja ulkoisesta kuormituksesta yleensä aiheutuu hajakuormituksesta. Hajakuormitusta aiheuttaville toiminnoille ei ole Suomen lainsäädännössä yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta asetettu päästönormia eikä hajakuormitusta sääntelevää lainsäädäntöä tiettävästi suunnitella suunnittelukaudella laajennettavan. Hajakuormitusta aiheuttavien maankäyttömuotojen toimintatavoissa ei ole havaittavissa suuria poikkeuksia normien vaatimukseen nähden, joten on odotettavissa, että hajakuormituksen määrä ei tule seuraavalla suunnittelukaudella sanottavasti vähenemään. Vesienhoidon paikallisissa suunnittelukohteissa on käynyt ilmeiseksi

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 16 vaikeus löytää tehokkaita kuormituksen vähentämiskeinoja ja käyttökelpoiset keinot ovat osoittautuneet pääosin vapaaehtoisuuteen perustuviksi. Jos vesistöihin kulkeutuvaa ulkoista kuormitusta ei pystytä vähentämään jää vaihtoehtoisiksi vesien hoitomuodoiksi vesistöissä tehtävät vesistöjen tilaa pääosin turvaavat ja ylläpitävät hoitomuodot. Rahoittajiksi on nykymallilla ohjautumassa valtion ohella erilaiset vesistöjä virkistyskäyttökohteinaan hyödyntävät julkisyhteisöt. Hoidon osalta voidaan siis puhua hyödyntäjä maksaa -periaatteesta. Tällä hetkellä vapaaehtosille hoitotoimille ei ole kuitenkaan osoitettu rahoitusta. Mikäli kuormitusta ei haluta hajakuormituksen osalta säännellä jatkossakaan päästöjen määrää rajoittavilla normeilla, on syytä viivyttelemättä käynnistää jo osana valmisteilla olevaa vesienhoitosuunnitelmatyötä toimet vesienhoidon tulevaisuuden rahoitusmallin selvittämiseksi. Tarkasteltavina kysymyksinä tähän liittyy vesialueen omistajan aseman tarkastelu osana vesienhoidon rahoitusta. Tällä hetkellä tiettävästi ainoa hajakuormituspäästöjen määrällisen päästön sääntelyyn tähtäävä normi on ns. jätevesiasetus VNA209/2011. VHS työsuunnitelman laatimisen yhteydessä vuonna 2012 ympäristölautakunta jäi siihen käsitykseen, että haja-asutuksen jätevesikuormituksen osalta suunnittelun ja kuormitusvähenemän olettamana on käytetty tilannetta, jossa VNA 209/2011 tarkoitetut olemassa olevat jätevesijärjestelmät on saatettu normin vaatimusten mukaisiksi vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä eikä lisätoimenpiteitä / investointeja näiden osalta tulla esittämään alkavalla suunnitelmakaudella. Ympäristöministeriön julkaiseman tiedotteen mukaisesti valtakunnallisesti kiinteistöllä muutokset ovat edelleen tekemättä. Määrä vastaa noin 1/3 VNA 209 säätämisen yhteydessä arvioidusta uudistettavien järjestelmien määrästä. Paikallisten tietojen perusteella määrä on tätäkin suurempi. Viranomaiset edistävät suunnitelman toimeenpanoa toimivaltansa puitteissa. Ympäristölautakunta muistuttaa että valtaosassa olemassaolevia vanhoja rakennuspaikkoja kunnan ympäristöviranomaisen toimivalta astuu voimaan täysimääräisesti vasta siirtymäajan lakattua. Syksyllä 2014 käynnistynyt julkinen keskustelu on muutenkin hidastanut järjestelmien uusimista. Näin ollen pidetään selvänä, että suunnittelussa käytettyyn kehitysolettamaan ei tulla pääsemään. Esitetään, että vesienhoidon ohjelmaan kirjataan lähtötiedoiksi tuoreimpien selvitysten tilannekuva ja osoitetaan vesienhoitosuunnitelmassa haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanon viivästymisestä ja mahdollisesta lykkäämisestä vesistöihin aiheutuvan kuormituksen takia tarpeellinen määrä lisätoimenpiteitä. (Valmistelija: Heikki Tanskanen, puh ) Päätös Ympäristölautakunta:

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 Hyväksyttiin lisäyksellä: Vesienhoitosuunnitelmissa tulee huomioida kaikki maakunnan tärkeät vesistöalueet, myös ekologiselta luokitukseltaan hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevat vesistöt ja siten turvata vesistöjen hyvän ja erinomaisen tilan säilyminen. Tiedoksi Etelä-Savon ely-keskus

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 18 Ympäristölautakunta / 2303 / 2014 Vesilain 5 luvun 5 :n mukainen ratkaisu, Kivelä RN:o , Kangasniemi Markku ja Anneli Pynnönen (tilan Hirvimäki omistajat) ovat laittaneet kirjallisesti vireille asian, jossa vaaditaan katkaistun tieyhteyden palauttamista ennalleen. Kyseessä on tilalla Kivelä oleva 7 m levyinen tie, joka kiinteistörekisterin mukaan antaa kolmelle tilalle ( Hirvimäki, Nurmimäki ja Päivälä) tieoikeuden. Ajouraa on käytetty puutavaran ajoon ja muuhun metsänhoitoon. Tilan Kivelä omistajat, Reinikainen Taisto ja Reinikainen Eeva-Liisa, ovat tehneet tilallaan ojitustoimenpiteitä, joiden yhteydessä kyseinen tie on katkaistu kolmesta kohdasta siten, että se ei ole enää ajoneuvolla ajettavissa. Reinikaiset ovat antaneet asianajotoimisto Urtin kautta kirjallisen vastineen, jossa he myöntävät vastuunsa tapahtuneesta ja esittävät, että he asentavat tiehen kolme rumpua kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Lisäksi he tuovat vastineessaan esille sen, että ajouraan aikaisemmin kuuluneet rummut olivat painuneet kasaan, mikä esti veden virtauksen ja aiheutti alueen vettymistä. Tieoikeuden haltijat eivät ole ilmoittaneet tievaurioista, eivätkä korjanneet tietä. Markku Pynnönen on ilmoittanut suullisesti ympäristötarkastajalle hyväksyvänsä Reinikaisten esityksen. (valmistelija: ympäristötarkastaja Jouni Lintunen, puh ) Liite 3-5 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta määrää tilan Kivelä (RN:o ) omistajat Taisto ja Eeva-Liisa Reinikaisen ennallistamaan yllä mainittujen tilojen Hirvimäki, Nurmimäki ja Päivälä rasitetien kesäkuun 2015 loppuun mennessä asentamalla rummut ja täyttämällä kaivannot ojien kohdalta. Jatkossa rumpujen kunnossapito on tieoikeuden haltijoiden vastuulla. Päätös perustuu asiasta esitettyihin vaatimuksiin sekä annettuun vastineeseen ja siinä on sovellettu vesilain (587/2011) 5 luvun 5 ja 13 :ää. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 Tiedoksi Reinikainen Taisto ja Eeva-Liisa, Laaksokuja 2, Orimattila Pynnönen Markku ja Anneli, Hartusvuorentie 25, Jämsä Nojonen Liisa Anneli, Länsipuisto 16 H 2, Pori Kauppinen Markus Antero, Pirkankatu 16 A 35, Tampere Kauppinen Miika Juhani, Rälssintie 11 G 57, Helsinki Kauppinen Mira Henriikka, Kellartie 33, Savonlinna

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 20 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, eläinsuoja, Hokkanen Pekka ja Ann-Helena, Kangasniemi Pekka ja Ann-Helena Hokkanen ovat toimittaneet ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisen hakemuksen toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Eläinsuoja sijaitsee Kangasniemen kunnan Kutemajärven kylässä Hulikan tilalla RN:o 43:5. Kangasniemen rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt eläinsuojalle ympäristöluvan Uusi ympäristölupapäätös kumoaa entisen kokonaisuudessaan. Tarkistushakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3 mukainen siten, että maksun määräytymisessä on huomioitu kohdan 4 mukaisesti mahdollisuus erityisistä syistä ja asian luonne huomioiden alentaa tai korottaa maksua, mikäli ympäristöluvan käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksun pohjana ollutta työaika-arviota oleellisesti pienempi tai suurempi. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan (eläinsuojan) tarkistamisesta perittävä maksu on 389 euroa (1 henkilötyöpäivä). (valmistelija: Jouni Lintunen, puh ) Ympäristölupapäätös Liite 6 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Pekka ja Ann-Helena Hokkaselle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan tarkistamiseksi Kangasniemen kunnan Kutemajärven kylässä Hulikan tilalla RN:o 43:5. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 Tiedoksi Pekka ja Ann-Helena Hokkanen, Hulikantie 222, Tahkomäki Etelä-Savon Ely-keskus, Ympäristönsuojelu- ja vesienhoitoyksikkö Jääkärinkatu 14, Mikkeli

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 22 Ympäristölautakunta / 2300 / 2012 Tarkkailuohjelman hyväksyminen; SBS Betoni Oy, Mikkeli Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan SBS Betoni Oy:n Tikkalan betonitehtaalle ja -elementtitehtaalle sekä tehtaalta tai yritystoiminnan sisäisiltä työmailta syntyvän betoni-, asfaltti- ja puujätteen murskaukselle, välivarastoinnille ja hyötykäytölle. Lupamääräyksen 11 mukaan toiminnanharjoittajan tuli esittää päästöjen tarkkailusuunnitelma ja jätteiden laadunvalvontaohjelma hyväksyttäväksi ympäristölautakunnalle. Timo Suutarinen tehtaan ympäristöluvan velvoitteista vastaavana on toimittanut prosessijätevesien kierrättämis-, käsittely- ja tarkkailusuunnitelman sekä hulevesien johtamis- ja tarkkailusuunnitelman sekä muiden päästöjen tarkkailusuunnitelman. Prosessijätevedet Laitoksen toiminnassa muodostuu prosessijätevesiä betonisekoittimien, muottien ja kuuppa-autojen pesuvesistä. Prosessijätevesien määrä on noin 2-3 m 3 /vrk. Laitoksen prosessijätevedet kierrätetään esitetyn prosessikaavion mukaisesti ja lopulta muodostuva jätevesi ja/tai ylivuoto johdetaan Mikkelin kaupungin jätevesiviemäriin. Prosessijätevesiä tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa otettavin näyttein. Hulevedet Alueen pintavedet kulkeutuvat luontaisesti koillisen suuntaan olemassa olevien ojastojen kautta kulkeutuen edelleen Kallajärveen. Laitoksen piha- ja varastoalueet ovat tällä hetkellä murskepäällysteisiä. Tehdasrakennuksen lähialueet tullaan asfaltoimaan tai päällystämään jyräbetonilla ja alueen päätieurat tullaan asfaltoimaan laitoksen rakentamisen valmistuttua. Muilla osin piha- ja kenttäalueet tulevat olemaan murskepäällysteisiä, jolloin osa hulevesistä imeytyy maaperään. Tehdasrakennuksen kattovedet ja salaojitusvedet on koottu hulevesikaivoilla ja -viemäröinnillä kiinteistön itäpuolen luiskaan, josta vedet johdetaan maastoon. Kiinteistön hulevedet tullaan johtamaan pintakallistuksin alueen

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 23 reunaojiin ja johtamaan edelleen kokoomaojaan kiinteistön itälaidalla. Reunaojat ja kokoomaoja rakennetaan riittävällä poikkipinta-alalla. Tarvittaessa ojastoihin rakennetaan viivytystä esimerkiksi pohjapadoilla tai kiveyksillä, jolloin kiintoaineksen laskeutuminen ojissa paranee. Kiinteistön reunaojasto puretaan olemassa olevaan Kallajärveen johtavaan ojastoon. Kiinteistön koillisnurkkaan varataan alue hulevesialtaan rakentamiselle. Altaan purkukaivo varustetaan sulkumahdollisuudella, jolloin veden virtaus altaassa voidaan katkaista ja akuutin vahingon sattuessa haitta-aineiden pääsy altaasta eteenpäin voidaan estää. Allas rakennetaan tarvittaessa hulevesien tarkkailutulosten ja käyttötarkkailun perusteella. Kiinteistön itäpuolelle suojaviheralueelle esitetään varausta mahdolliselle kampakosteikolle, joka palvelee koko alueen tulevan teollisuusalueen hulevesien käsittelyä. Hulevesirakenteet ja kiinteistön yleistasaus on esitetty hulevesijärjestelmien suunnitelmapiirustuksessa. Kiinteistöltä purkautuvia hulevesiä esitetään tarkkailtavaksi yhdestä pisteestä kiinteistön koillispuolelta Kallajärven suuntaan laskevasta ojasta. Näytteenoton yhteydessä mitataan ojasta virtaama. Tarkkailua esitetään suoritettavaksi kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Näytteenotto esitetään tehtäväksi, kun tehtaan piha-alueet on asfaltoitu, kentistä on käytössä yli puolet ja alueen reunaojastot on saatu rakennettua. Tehtaan katto- ja salaojavedet esitetään tarkkailtavaksi olemassa olevista hulevesilinjoista kertaluonteisesti keväällä Mikäli hulevesiallas rakennetaan, siirretään tarkkailupiste hulevesialtaan purkuputkelle. Muiden päästöjen tarkkailusuunnitelma Melutarkkailua esitetään suoritettavaksi ensimmäisen täysiaikaisen puun ja betonin murskauksen yhteydessä lähimmissä häiriölle altistuvassa kohteessa (lomakiinteistöt Naarangin ja Kallajärven rannalla). Mittauspisteiden sijainnit tarkennetaan mittausten yhteydessä ja mittausten aikaisten havaintojen perusteella voidaan mittauspisteitä tarvittaessa lisätä. Puuta murskataan arviolta kerran vuodessa ja betonijätettä 2-3 vuoden välein. Tärinämittauksia esitetään suoritettavaksi vain tarvittaessa. Hakijan käsityksen mukaan laitoksen toiminnasta ei aiheudu pölykuormaa ympäristöön, joten erillistä pölyn tarkkailua ei tarvita.

24 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 24 Raportointi Tarkkailun tulokset toimitetaan kuukauden kuluessa valmistumisesta lyhyesti kommentoituina valvontaviranomaiselle. Kokonaistarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Mikkelin Vesilaitos on todennut, että teollisuusjätevesisopimukseen ei ole tarvetta, koska vesiä on tarkoitus kierrättää tehokkaasti tuotantoon eikä jätevesiä prosessista juurikaan muodostu. Mikäli vesien kierrätyksestä luovutaan, on teollisuusjätevesisopimusta syytä harkita uudelleen. Jätevesien tarkkailuohjelmasta on saatu Mikkelin Vesilaitoksen lausunto. Vesilaitos esittää, että tarkkailuohjelmaa täydennetään BHK, COD, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, sähkönjohtokyky ja 7 Cr sulfaattipitoisuuden tutkimuksilla. Tulokset pyydetään toimittamaan tiedoksi myös Vesilaitokselle. Ramboll: SBS Betoni Oy Tikkalan betonielementtitehtaan toiminnan ympäristötarkkailuohjelma 11/2014. Mikkelin Vesilaitoksen lausunto Liite 7-8 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy SBS Betoni Oy:n esittämän tarkkailuohjelman seuraavilla tarkennuksilla/lisäyksillä: Tehtaan katto- ja salaojavesistä otetaan näyte kertaluonteisesti keväällä 2015 tarkkailuohjelman mukaisesti. Tehtaan alueen hulevesiä tarkkaillaan tehtaan alueella olevasta pisteestä (esitetty ojapiste HV1 voi olla tarkkailussa mukana) sen jälkeen, kun tehtaan piha-alue on asfaltoitu ja poisjohdettavia hulevesiä syntyy. Alkuun hulevesinäytteitä otetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Tarkkailua voidaan myöhemmin muuttaa. Prosessijätevesien tarkkailuun tulee lisätä BHK7, CODCr, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, sähkönjohtokyky, sulfaatti- ja liuotinainepitoisuus. Prosessijätevesien tarkkailun tulokset tulee lähettää tiedoksi myös Mikkelin Vesilaitokselle. Tällä hetkellä SBS Betoni Oy on teollisuusalueelta Otavan runkolinjaan johtavan paineviemärilinjan ainoa liittymäasiakas. Pumpattavan veden kemiallisen laadun ohella on tarpeen tarkkailla erilaisten saostumien kehittymisherkkyyttä pumpaamoihin/putkistoon.

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja Mikkeli Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (8) Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 28, 12.03.2015 Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 57, 04.06.2015 57 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Einola -tilan asiassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 25.2.2014 klo 18.30-19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (8) Rakennuslautakunta 15.09.2015. Aika 15.09.2015, klo 16:35-17:03. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (8) Rakennuslautakunta 15.09.2015. Aika 15.09.2015, klo 16:35-17:03. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (8) Aika 15.09.2015, klo 16:35-17:03 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan tarkastus 16 Rakennuksen

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 7/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.10.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. 49 Kokouksen

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari. Viuhkola Reijo, puheenjohtaja Kaulanen Juha Hakso Tapani Lonnakko Juha

Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari. Viuhkola Reijo, puheenjohtaja Kaulanen Juha Hakso Tapani Lonnakko Juha KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Rakennuslautakunta sivu 1 Kokousaika 18.01.2011 klo 15.15-16.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 07.10.2014 tiistai klo 18.00-19.30 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot