Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli (käynti Saattotien puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Petri Pekonen Anni Panula-Ontto- Suuronen Raija Pöyry Erika Nyström Nalle Velling Risto Pesonen Markku Lamponen Jouko Toivonen Juhani Saksa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, Hirvensalmen kunta poistui klo :n 13 aikana jäsen, Mäntyharjun kunta jäsen, Pertunmaan kunta jäsen, Kangasniemen kunta Muut saapuvilla olleet Esittelijät Risto Salminen Johanna Luukkonen Hanna Pasonen Arja Holopainen Pertunmaan kunnanhallituksen puheenjohtaja klo Kangasniemen kunnanjohtaja ympäristöpäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä ympäristöpalvelujen johtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petri Pekonen Hanna Pasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi 2013 Juhani Saksa Jouko Toivonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pasonen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 3 Viranhaltijapäätökset terveysvalvonnan johtaja 4 / 4 Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 5 / 5 Tiedoksi 6 / 6 Liite 1 Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle / 7 Liite 2 Lausunto Mikkelin kaupungin uusittavista jätehuoltomääräyksistä 8 / 8 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi / 9 Liite 3-5 Vesilain 5 luvun 5 :n mukainen ratkaisu, Kivelä RN:o , Kangasniemi 10 / 10 Liite 6 Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, eläinsuoja, Hokkanen Pekka ja Ann-Helena, Kangasniemi 11 / 11 Liite 7-8 Tarkkailuohjelman hyväksyminen; SBS Betoni Oy, Mikkeli 12 / 12 Liite 9-11 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Teijo ja Veli-Matti Lehto, Eräkorven murskauslaitos, Anettu, Pertunmaa 13 / 13 Liite 12 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunnan päätöksestä tehdystä valituksesta, Rämälä, Mikkeli 14 / 14 Liite 13 Määräys rakennusjätteen poistamiseksi tilalta Einola, teettämisuhkan asettaminen tilalle Einola ( ) Lisäasiat 15 / 15 Lausunto vesistön alittamisesta sähkö- ja telekaapelilla vesiliikenneväylän läheisyydessä

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Saksa ja Jouko Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset terveysvalvonnan johtaja 56 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), kuntosali CF Mikkeli Oy. 63 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Suomen KT-kiinnitys Oy, Halppis, Kangasniemi. 64 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Maatilakahvila Pub Olokorjaamo, Mikkeli. 65 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Superfresh Oy, Fresto Mäntyharju. 66 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, ThinkGroove avoin yhtiö, Groove Ristiina. 67 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Superfresh Oy, Fresto Mäntyharju. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 35 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ralliharjoitukset Mäntyharjun Moottorikerho ry, Mäntyharju. 1 Maastoliikennelain 30 :n mukainen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvaan harjoitteluun, Mikkelin Ristiinan Närhilän kylässä, Mika Tevala. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Ympäristölautakunta Tiedoksi Valvontavastuun siirtäminen Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)on astunut voimaan ja uusi valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) tuli voimaan Asetuksella on muutettu viranomaisten toimivaltaa. Muutos koskee mm. autopurkamoja ja sahalaitoksia: Etelä-Savon elinkeino-liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään siirtänyt neljän autopurkamon- ja jätemetalleja käsittelevien yrityksen ympäristölupa-asiat Mikkelin ympäristölautakunnalle. Nämä yritykset ovat Mikkelissä sijaitseva Otavan Metalli Oy ja TS-Kaivin Oy, jotka esikäsittelevät romuautoja ja muuta metalliromua sekä Mikkelissä sijaitseva autopurkamon Savon Auto-Ala Oy ja Pertunmaalla sijaitseva autopurkamo Tmi Taito Heikkilä. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta/mikkelin seudun ympäristöpalvelut on kirjeellään siirtänyt neljän sahalaitoksen ympäristölupa-asioiden valvonnan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Nämä ovat Misawa Homes of Finland Oy:n sahalaitos, Versowood Oy:n Otavan yksikön sahalaitos Mikkelissä, Veisto Oy:n Kissakosken sahalaitos Hirvensalmella ja Olavi Räsänen Oy:n Kiepin sahalaitos Mäntyharjussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston annettu päätös Nro 98/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2013 pilaantuneen maa-aineksen käytöstä Kaatronmaan ampumaradan maavalleissa Mikkelin Haukivuoressa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut lausunnon Hirvensalmen kunnanhallitukselle Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa on otettu kantaa kaava-alueen luontoarvojen huomioimiseen. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat. Toiminnassa on noudatettava talousarviota ja talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä. Määrärahoissa lautakuntia sitovat sekä tulot että menot. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Toimielinten tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimielin tarkistaa tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tileille ja eri tulosyksikkötasoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä lautakunnassa mennessä. Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Talousarvion toteutumista raportoi talouspalvelut kuukausittain kaupunginhallitukselle. Toimielimet tekevät joka kuukausi w-alueelle ns. johdon analyysin sekä määrärahaennusteen. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa raportoidaan keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset määrärahojen ylitykset viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2015 talouden seuranta, 7/2015 talouden ja tavoitteiden toteutuminen, 10/2015 talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset. Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2015 Liite 1 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Lautakunta hyväksyy ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisena ja antaa ympäristöpalvelujen johtajalle oikeuden päättää vuoden aikana tapahtuvista määrärahan siirroista tulosalueen sisällä.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Ympäristölautakunta / 2301 / _001.pdf Lausunto Mikkelin kaupungin uusittavista jätehuoltomääräyksistä Lausuntoa pyytää Mikkelin rakennuslautakunta. Mikkelissä rakennuslautakunta vastaa kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä. Viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu toimielin, nk. kunnan jätehuoltoviranomainen. Jätehuoltoviranomainen voi jätelain täytäntöön panemiseksi valmistella tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristölautakunta toimii jätehuoltomääräysten valvontaviranomaisena. Jätelain 92 :n mukaisesti kunnan on ennen jätehuoltomääräysten antamista varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Nykyiset jätehuoltomääräykset ovat olleet voimassa alkaen. Uudistettavissa jätehuoltomääräyksissä on käytetty pohjana Kuntaliiton jätehuoltomääräysten laatimismallia. Malli on julkaistu keväällä Jätehuoltomääräysten valmistelua on johtanut Mikkelin kaupunginpuutarhuri Viljo Muuronen ja valmistelun eri vaiheissa on käyty keskusteluja uudistettavien jätehuoltomääräysten rakenteesta ja sisällöstä Etelä-Savon ELY -keskuksen, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja Metsäsairila Oy:n edustajien kanssa. Uusi jätelaki (646/2011) on astunut voimaan Tällöin muutoksia tapahtui mm. jätelain käsitteistössä ja kunnan määräysvaltaan kuuluva jäte rajattiin jätelain 32 :n mukaisesti siten, että termillä jäte tarkoitetaan; 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä; 3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua yhdyskuntajätettä; 4) liikehuoneistossa syntyvää yhdyskuntajätettä, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 5) muuta yhdyskuntajätettä, joka kerätään yhdessä kohdissa 1-4

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Pakkausjätteet siirtyvät vaiheittain ja täysin tuottajien vastuulle. 32 :n 1 ja 2 momentin mukainen kunnan velvollisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan jätelain 6 tai 7 luvun mukaisesti tuottajan tai jakelijan järjestämään jätehuoltoon. Tuottajat voivat halutessaan järjestää pakkausjätteelle kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen. Kunnalla on oikeus järjestää tuottajien keräystä täydentävää pakkausjätteiden keräystä. Kunta voi edelleen antaa kiinteistöille lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita pakkausjätteiden tuottajavastuun laajennettua. Asiasta on kuitenkin erikseen sovittava tuottajavastuutahon kanssa. Liite 2 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta toteaa lasuntonaan: Jätehuoltolain kehittyessä vuonna 2012 uudistuneeksi jätelaiksi, on jätehuolto muodostunut materiaalivirtojen ohjaamiseksi teollisuudenja energiatuotannon raaka-aineeksi tai muutoin jätteiden hyödyntämiseksi. Kuntien toiminta tässä kehityksessä on merkittävä. Kuntakohtaisilla jätehuoltomääräyksillä voidaan ohjata ja tukea tätä kehitystä. Jätehuoltomääräyksistä on muodostunut laaja määräysnormisto ja ohjeistusasiakirja, jonka käyttö jätehuollon työkaluna on tarpeen, vaikka ehkä yksityisen kuntalaisen kannalta katsottuna määräykseyt ovat liiankin laaja ja yksityiskohtainen määräyskokoelma. Jätehuolto on edelleen voimakkaassa muutosvaiheessa, jota kuvaa esimerkiksi jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvä termien määrittely. On mahdollista, että tuottajavastuulainsäädännän voimaan tulo aiheuttaa joitain muutoksia määräyksiin 2-3 vuoden kulutta. Määräysten tulee olla yksiselitteisiä ja valvottavissa. Valvottavia määräyksiä on mm. jätteen polttokielto, jätteen hautaamiskielto tai läjittäminen, asumisessa syntyvän lietteen levityskielto ja määräykset jätteiden lajittelemiseksi. Jätehuoltomäääysten ja taksan on tuettava toisiaan. Lautakunnan näkemyksen mukaan valvottavat määräykset on löydettävissä asiakirjasta, vaikka määräykset sisältävät runsaasti

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 14 ohjausnormistoa ja toimintatapaohjeita. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä. Jätehuoltomääräysten tulee yksiselitteisesti ohjata jätteiden lajitteluun ja biojätteiden erotteluun joko kompostoimalla tai erilliskeräyksellä. Jätteidenlajittelun merkitys on syytä tuoda esille myös siitä näkökulmasta, että poltettavaksi menevä jäte ei saa sisältää palamatonta materiaalia kuten lasia ja metallia. Jätehuoltomääräysten 37 :ään pyydetään lisäämään - lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään, PELTOON tai muualle maastoon. Ympäristölautakunta pyytää kaupunkia huolehtimaan siitä, että myös haja-asutusalueille turvataan riittävät jätteiden lajittelumahdollisuudet riittävän tiheällä ekopisteverkostolla, jossa keräysvälineet ovat hyvässä kunnossa ja helposti käytettävissä (nykyisissä eko-pisteissä keräyssäiliöiden kannet ovat usein aivan liian raskaita). Lisäksi ympäristölautakunta pyytää, että jätehuoltomääräyksistä laaditaan tiivistelmä, joka sisältää kuntalaisen kannalta keskeisimmät määräykset. Tiedoksi Mikkelin kaupngin rakennnslautakunta, PL 278, Mikkeli

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 Ympäristölautakunta / 2303 / 2012 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmiksi Etelä-Savon Ely keskus pyytää lausuntoa (ESAELY 1237/2014) otsikossa mainituista vesienhoidon suunnitelmista. Mikkelin kaupungin ympäristöviranomainen on lausunut aiemmin vesienhoitosuunnitelmaa koskevasta työohjelmaluonnoksesta suunnittelutyön käynnistymisen yhteydessä (115 ) liittyen työohjelmaan, aikatauluun, keskeisiin kysymyksiin ja ympäristövaikutuksiin. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna Lausuttavat ehdotukset koskevat vesienhoitotoimia vuosina Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Aiemmassa lausunnossa esille nostettuja kysymyksiä on käsitelty ohjelmassa monipuolisesti ja pääosin kattavasti. Lausunnon antamisen jälkeen on tehty paikallista vesienhoidon suunnittelua hoidon kannalta tärkeimmillä suunnittelukohteilla (Mikkelin alapuolinen Saimaa, Kyyvesi, Puulavesi), joihon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaiset viranhaltijatkin ovat osaltaan osallistuneet. Vesiensuojelun tilannekuva on työn etenemisen myötä kiitettävästi tarkentunut. Työssä ehkä suurimpina vastaan tulleina haasteina on noussut esille kaksi kysymystä, jotka on tarpeen huomioida vesinhoitosuunnitelmissa: Suunnittelukohteilla, niinkuin vesienhoitoalueilla yleensäkin merkittävin osa vesistöihin kulkeutuvasta ravinnekuormituksesta ja ulkoisesta kuormituksesta yleensä aiheutuu hajakuormituksesta. Hajakuormitusta aiheuttaville toiminnoille ei ole Suomen lainsäädännössä yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta asetettu päästönormia eikä hajakuormitusta sääntelevää lainsäädäntöä tiettävästi suunnitella suunnittelukaudella laajennettavan. Hajakuormitusta aiheuttavien maankäyttömuotojen toimintatavoissa ei ole havaittavissa suuria poikkeuksia normien vaatimukseen nähden, joten on odotettavissa, että hajakuormituksen määrä ei tule seuraavalla suunnittelukaudella sanottavasti vähenemään. Vesienhoidon paikallisissa suunnittelukohteissa on käynyt ilmeiseksi

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 16 vaikeus löytää tehokkaita kuormituksen vähentämiskeinoja ja käyttökelpoiset keinot ovat osoittautuneet pääosin vapaaehtoisuuteen perustuviksi. Jos vesistöihin kulkeutuvaa ulkoista kuormitusta ei pystytä vähentämään jää vaihtoehtoisiksi vesien hoitomuodoiksi vesistöissä tehtävät vesistöjen tilaa pääosin turvaavat ja ylläpitävät hoitomuodot. Rahoittajiksi on nykymallilla ohjautumassa valtion ohella erilaiset vesistöjä virkistyskäyttökohteinaan hyödyntävät julkisyhteisöt. Hoidon osalta voidaan siis puhua hyödyntäjä maksaa -periaatteesta. Tällä hetkellä vapaaehtosille hoitotoimille ei ole kuitenkaan osoitettu rahoitusta. Mikäli kuormitusta ei haluta hajakuormituksen osalta säännellä jatkossakaan päästöjen määrää rajoittavilla normeilla, on syytä viivyttelemättä käynnistää jo osana valmisteilla olevaa vesienhoitosuunnitelmatyötä toimet vesienhoidon tulevaisuuden rahoitusmallin selvittämiseksi. Tarkasteltavina kysymyksinä tähän liittyy vesialueen omistajan aseman tarkastelu osana vesienhoidon rahoitusta. Tällä hetkellä tiettävästi ainoa hajakuormituspäästöjen määrällisen päästön sääntelyyn tähtäävä normi on ns. jätevesiasetus VNA209/2011. VHS työsuunnitelman laatimisen yhteydessä vuonna 2012 ympäristölautakunta jäi siihen käsitykseen, että haja-asutuksen jätevesikuormituksen osalta suunnittelun ja kuormitusvähenemän olettamana on käytetty tilannetta, jossa VNA 209/2011 tarkoitetut olemassa olevat jätevesijärjestelmät on saatettu normin vaatimusten mukaisiksi vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä eikä lisätoimenpiteitä / investointeja näiden osalta tulla esittämään alkavalla suunnitelmakaudella. Ympäristöministeriön julkaiseman tiedotteen mukaisesti valtakunnallisesti kiinteistöllä muutokset ovat edelleen tekemättä. Määrä vastaa noin 1/3 VNA 209 säätämisen yhteydessä arvioidusta uudistettavien järjestelmien määrästä. Paikallisten tietojen perusteella määrä on tätäkin suurempi. Viranomaiset edistävät suunnitelman toimeenpanoa toimivaltansa puitteissa. Ympäristölautakunta muistuttaa että valtaosassa olemassaolevia vanhoja rakennuspaikkoja kunnan ympäristöviranomaisen toimivalta astuu voimaan täysimääräisesti vasta siirtymäajan lakattua. Syksyllä 2014 käynnistynyt julkinen keskustelu on muutenkin hidastanut järjestelmien uusimista. Näin ollen pidetään selvänä, että suunnittelussa käytettyyn kehitysolettamaan ei tulla pääsemään. Esitetään, että vesienhoidon ohjelmaan kirjataan lähtötiedoiksi tuoreimpien selvitysten tilannekuva ja osoitetaan vesienhoitosuunnitelmassa haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanon viivästymisestä ja mahdollisesta lykkäämisestä vesistöihin aiheutuvan kuormituksen takia tarpeellinen määrä lisätoimenpiteitä. (Valmistelija: Heikki Tanskanen, puh ) Päätös Ympäristölautakunta:

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 Hyväksyttiin lisäyksellä: Vesienhoitosuunnitelmissa tulee huomioida kaikki maakunnan tärkeät vesistöalueet, myös ekologiselta luokitukseltaan hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevat vesistöt ja siten turvata vesistöjen hyvän ja erinomaisen tilan säilyminen. Tiedoksi Etelä-Savon ely-keskus

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 18 Ympäristölautakunta / 2303 / 2014 Vesilain 5 luvun 5 :n mukainen ratkaisu, Kivelä RN:o , Kangasniemi Markku ja Anneli Pynnönen (tilan Hirvimäki omistajat) ovat laittaneet kirjallisesti vireille asian, jossa vaaditaan katkaistun tieyhteyden palauttamista ennalleen. Kyseessä on tilalla Kivelä oleva 7 m levyinen tie, joka kiinteistörekisterin mukaan antaa kolmelle tilalle ( Hirvimäki, Nurmimäki ja Päivälä) tieoikeuden. Ajouraa on käytetty puutavaran ajoon ja muuhun metsänhoitoon. Tilan Kivelä omistajat, Reinikainen Taisto ja Reinikainen Eeva-Liisa, ovat tehneet tilallaan ojitustoimenpiteitä, joiden yhteydessä kyseinen tie on katkaistu kolmesta kohdasta siten, että se ei ole enää ajoneuvolla ajettavissa. Reinikaiset ovat antaneet asianajotoimisto Urtin kautta kirjallisen vastineen, jossa he myöntävät vastuunsa tapahtuneesta ja esittävät, että he asentavat tiehen kolme rumpua kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Lisäksi he tuovat vastineessaan esille sen, että ajouraan aikaisemmin kuuluneet rummut olivat painuneet kasaan, mikä esti veden virtauksen ja aiheutti alueen vettymistä. Tieoikeuden haltijat eivät ole ilmoittaneet tievaurioista, eivätkä korjanneet tietä. Markku Pynnönen on ilmoittanut suullisesti ympäristötarkastajalle hyväksyvänsä Reinikaisten esityksen. (valmistelija: ympäristötarkastaja Jouni Lintunen, puh ) Liite 3-5 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta määrää tilan Kivelä (RN:o ) omistajat Taisto ja Eeva-Liisa Reinikaisen ennallistamaan yllä mainittujen tilojen Hirvimäki, Nurmimäki ja Päivälä rasitetien kesäkuun 2015 loppuun mennessä asentamalla rummut ja täyttämällä kaivannot ojien kohdalta. Jatkossa rumpujen kunnossapito on tieoikeuden haltijoiden vastuulla. Päätös perustuu asiasta esitettyihin vaatimuksiin sekä annettuun vastineeseen ja siinä on sovellettu vesilain (587/2011) 5 luvun 5 ja 13 :ää. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 Tiedoksi Reinikainen Taisto ja Eeva-Liisa, Laaksokuja 2, Orimattila Pynnönen Markku ja Anneli, Hartusvuorentie 25, Jämsä Nojonen Liisa Anneli, Länsipuisto 16 H 2, Pori Kauppinen Markus Antero, Pirkankatu 16 A 35, Tampere Kauppinen Miika Juhani, Rälssintie 11 G 57, Helsinki Kauppinen Mira Henriikka, Kellartie 33, Savonlinna

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 20 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, eläinsuoja, Hokkanen Pekka ja Ann-Helena, Kangasniemi Pekka ja Ann-Helena Hokkanen ovat toimittaneet ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisen hakemuksen toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Eläinsuoja sijaitsee Kangasniemen kunnan Kutemajärven kylässä Hulikan tilalla RN:o 43:5. Kangasniemen rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt eläinsuojalle ympäristöluvan Uusi ympäristölupapäätös kumoaa entisen kokonaisuudessaan. Tarkistushakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3 mukainen siten, että maksun määräytymisessä on huomioitu kohdan 4 mukaisesti mahdollisuus erityisistä syistä ja asian luonne huomioiden alentaa tai korottaa maksua, mikäli ympäristöluvan käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksun pohjana ollutta työaika-arviota oleellisesti pienempi tai suurempi. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan (eläinsuojan) tarkistamisesta perittävä maksu on 389 euroa (1 henkilötyöpäivä). (valmistelija: Jouni Lintunen, puh ) Ympäristölupapäätös Liite 6 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Pekka ja Ann-Helena Hokkaselle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan tarkistamiseksi Kangasniemen kunnan Kutemajärven kylässä Hulikan tilalla RN:o 43:5. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 Tiedoksi Pekka ja Ann-Helena Hokkanen, Hulikantie 222, Tahkomäki Etelä-Savon Ely-keskus, Ympäristönsuojelu- ja vesienhoitoyksikkö Jääkärinkatu 14, Mikkeli

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 22 Ympäristölautakunta / 2300 / 2012 Tarkkailuohjelman hyväksyminen; SBS Betoni Oy, Mikkeli Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan SBS Betoni Oy:n Tikkalan betonitehtaalle ja -elementtitehtaalle sekä tehtaalta tai yritystoiminnan sisäisiltä työmailta syntyvän betoni-, asfaltti- ja puujätteen murskaukselle, välivarastoinnille ja hyötykäytölle. Lupamääräyksen 11 mukaan toiminnanharjoittajan tuli esittää päästöjen tarkkailusuunnitelma ja jätteiden laadunvalvontaohjelma hyväksyttäväksi ympäristölautakunnalle. Timo Suutarinen tehtaan ympäristöluvan velvoitteista vastaavana on toimittanut prosessijätevesien kierrättämis-, käsittely- ja tarkkailusuunnitelman sekä hulevesien johtamis- ja tarkkailusuunnitelman sekä muiden päästöjen tarkkailusuunnitelman. Prosessijätevedet Laitoksen toiminnassa muodostuu prosessijätevesiä betonisekoittimien, muottien ja kuuppa-autojen pesuvesistä. Prosessijätevesien määrä on noin 2-3 m 3 /vrk. Laitoksen prosessijätevedet kierrätetään esitetyn prosessikaavion mukaisesti ja lopulta muodostuva jätevesi ja/tai ylivuoto johdetaan Mikkelin kaupungin jätevesiviemäriin. Prosessijätevesiä tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa otettavin näyttein. Hulevedet Alueen pintavedet kulkeutuvat luontaisesti koillisen suuntaan olemassa olevien ojastojen kautta kulkeutuen edelleen Kallajärveen. Laitoksen piha- ja varastoalueet ovat tällä hetkellä murskepäällysteisiä. Tehdasrakennuksen lähialueet tullaan asfaltoimaan tai päällystämään jyräbetonilla ja alueen päätieurat tullaan asfaltoimaan laitoksen rakentamisen valmistuttua. Muilla osin piha- ja kenttäalueet tulevat olemaan murskepäällysteisiä, jolloin osa hulevesistä imeytyy maaperään. Tehdasrakennuksen kattovedet ja salaojitusvedet on koottu hulevesikaivoilla ja -viemäröinnillä kiinteistön itäpuolen luiskaan, josta vedet johdetaan maastoon. Kiinteistön hulevedet tullaan johtamaan pintakallistuksin alueen

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 23 reunaojiin ja johtamaan edelleen kokoomaojaan kiinteistön itälaidalla. Reunaojat ja kokoomaoja rakennetaan riittävällä poikkipinta-alalla. Tarvittaessa ojastoihin rakennetaan viivytystä esimerkiksi pohjapadoilla tai kiveyksillä, jolloin kiintoaineksen laskeutuminen ojissa paranee. Kiinteistön reunaojasto puretaan olemassa olevaan Kallajärveen johtavaan ojastoon. Kiinteistön koillisnurkkaan varataan alue hulevesialtaan rakentamiselle. Altaan purkukaivo varustetaan sulkumahdollisuudella, jolloin veden virtaus altaassa voidaan katkaista ja akuutin vahingon sattuessa haitta-aineiden pääsy altaasta eteenpäin voidaan estää. Allas rakennetaan tarvittaessa hulevesien tarkkailutulosten ja käyttötarkkailun perusteella. Kiinteistön itäpuolelle suojaviheralueelle esitetään varausta mahdolliselle kampakosteikolle, joka palvelee koko alueen tulevan teollisuusalueen hulevesien käsittelyä. Hulevesirakenteet ja kiinteistön yleistasaus on esitetty hulevesijärjestelmien suunnitelmapiirustuksessa. Kiinteistöltä purkautuvia hulevesiä esitetään tarkkailtavaksi yhdestä pisteestä kiinteistön koillispuolelta Kallajärven suuntaan laskevasta ojasta. Näytteenoton yhteydessä mitataan ojasta virtaama. Tarkkailua esitetään suoritettavaksi kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Näytteenotto esitetään tehtäväksi, kun tehtaan piha-alueet on asfaltoitu, kentistä on käytössä yli puolet ja alueen reunaojastot on saatu rakennettua. Tehtaan katto- ja salaojavedet esitetään tarkkailtavaksi olemassa olevista hulevesilinjoista kertaluonteisesti keväällä Mikäli hulevesiallas rakennetaan, siirretään tarkkailupiste hulevesialtaan purkuputkelle. Muiden päästöjen tarkkailusuunnitelma Melutarkkailua esitetään suoritettavaksi ensimmäisen täysiaikaisen puun ja betonin murskauksen yhteydessä lähimmissä häiriölle altistuvassa kohteessa (lomakiinteistöt Naarangin ja Kallajärven rannalla). Mittauspisteiden sijainnit tarkennetaan mittausten yhteydessä ja mittausten aikaisten havaintojen perusteella voidaan mittauspisteitä tarvittaessa lisätä. Puuta murskataan arviolta kerran vuodessa ja betonijätettä 2-3 vuoden välein. Tärinämittauksia esitetään suoritettavaksi vain tarvittaessa. Hakijan käsityksen mukaan laitoksen toiminnasta ei aiheudu pölykuormaa ympäristöön, joten erillistä pölyn tarkkailua ei tarvita.

24 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 24 Raportointi Tarkkailun tulokset toimitetaan kuukauden kuluessa valmistumisesta lyhyesti kommentoituina valvontaviranomaiselle. Kokonaistarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Mikkelin Vesilaitos on todennut, että teollisuusjätevesisopimukseen ei ole tarvetta, koska vesiä on tarkoitus kierrättää tehokkaasti tuotantoon eikä jätevesiä prosessista juurikaan muodostu. Mikäli vesien kierrätyksestä luovutaan, on teollisuusjätevesisopimusta syytä harkita uudelleen. Jätevesien tarkkailuohjelmasta on saatu Mikkelin Vesilaitoksen lausunto. Vesilaitos esittää, että tarkkailuohjelmaa täydennetään BHK, COD, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, sähkönjohtokyky ja 7 Cr sulfaattipitoisuuden tutkimuksilla. Tulokset pyydetään toimittamaan tiedoksi myös Vesilaitokselle. Ramboll: SBS Betoni Oy Tikkalan betonielementtitehtaan toiminnan ympäristötarkkailuohjelma 11/2014. Mikkelin Vesilaitoksen lausunto Liite 7-8 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy SBS Betoni Oy:n esittämän tarkkailuohjelman seuraavilla tarkennuksilla/lisäyksillä: Tehtaan katto- ja salaojavesistä otetaan näyte kertaluonteisesti keväällä 2015 tarkkailuohjelman mukaisesti. Tehtaan alueen hulevesiä tarkkaillaan tehtaan alueella olevasta pisteestä (esitetty ojapiste HV1 voi olla tarkkailussa mukana) sen jälkeen, kun tehtaan piha-alue on asfaltoitu ja poisjohdettavia hulevesiä syntyy. Alkuun hulevesinäytteitä otetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Tarkkailua voidaan myöhemmin muuttaa. Prosessijätevesien tarkkailuun tulee lisätä BHK7, CODCr, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, sähkönjohtokyky, sulfaatti- ja liuotinainepitoisuus. Prosessijätevesien tarkkailun tulokset tulee lähettää tiedoksi myös Mikkelin Vesilaitokselle. Tällä hetkellä SBS Betoni Oy on teollisuusalueelta Otavan runkolinjaan johtavan paineviemärilinjan ainoa liittymäasiakas. Pumpattavan veden kemiallisen laadun ohella on tarpeen tarkkailla erilaisten saostumien kehittymisherkkyyttä pumpaamoihin/putkistoon.

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä

Lisätiedot

Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 25.1.2017 10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun

Lisätiedot

Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Tupakointi päivittäin (% osuus)

Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Tupakointi päivittäin (% osuus) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 16.02.2017, klo 16:30-17:19 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Mikkelin seudun ympäristölautakunta 12.10.2017 Liite 4 28 Mikkelin seudun ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja Mikkeli Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (8) Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 28, 12.03.2015 Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 57, 04.06.2015 57 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Einola -tilan asiassa

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 25

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 25 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 9.3.2017 Liite 1 25 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 15.12.2015 1 Kokousaika Tiistai 15.12.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 12 Määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Sorters Finland Oy:lle HEL 2012-010110 T 11 01 00 00 Päätös Päätökseen velvoitettu Asian vireilletulo Asian käsittely

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 26.04.2017, klo 16:59-18:01 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 7 Määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Kiertotie Oy:lle HEL 2013-016454 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Päätökseen velvoitettu Asian vireilletulo Asian

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 18.02.2016, klo 16:30-18:35 Paikka Sokos Hotel Vaakuna -neuvottelutila, Mikkeli Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 19.10.2017, klo 16:30-17:26 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot