Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX Aika klo (kahvit klo alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 252 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 253 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 254 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 255 SEURAKUNTAYHTYMÄN 2. LÄHETYSKASVATUSSIHTEERIN VIRKA 256 JOUTSENON SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA AVOIMEKSI 257 LAPSITYÖNJOHTAJAN VIRKAVAPAUSANOMUS 258 OPPILAITOSTYÖRYHMÄ JOHTOKUNNAKSI 259 ESIMIESKIRKKOHERROJEN MUUTOS 260 JOUTSENON SEURAKUNTANEUVOSTON KAKSI ESITYSTÄ 261 USKOON JA VASTUUSEEN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 263 SEURAKUNTAYHTYMÄN PIISPANTARKASTUKSEN SEURANTANEUVOTTELU 264 JOUTSENON SEURAKUNNAN NUORTEN STIPENDIRAHASTON LAKKAUTTAMINEN 265 VUOSILOMAT HAKEMUS VUOKRAN ALENTAMISEKSI 267 HAKEMUS VUOKRAN ALENTAMISEKSI 268 HAKEMUS VUOKRAN ALENTAMISEKSI 269 METSÄTALOUDEN TARKASTUS VUODELTA LASKUJEN JA MUIDEN TOSITTEIDEN HYVÄKSYMISOIKEUDET 271 PANKKITILIN AVAAMINEN 272 HAUTAINHOITORAHASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO-EHDOTUKSET VUODEKSI 2010 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSIKSI OSTOTARJOUS AS OY HEISKANKARAN ASUNTO- OSAKKEESTA 274 OSTOTARJOUS AS OY KARASALVAN ASUNTO-OSAKKEESTA 275 HAUTAPAIKKA- JA TOIMENPIDEHINNASTO VUODELLE HAUTAINHOITORAHASTON HAUTOJEN HOITOHINNAT VUODELLE SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEKSI 2010 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 187 Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX YLÄMAAN PAPPILAN OSTOTARJOUS 279 JOUTSENON PAPPILAN OSTOTARJOUS 280 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 281 SAAPUNEET KIRJEET 282 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 283 TIEDOKSI 284 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 188 Aika klo Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Läsnä Muut läsnäolijat Pöytäkirjanpitäjä Poissa Tiihonen Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja Heinola Jaakko, varapj. Hirvikallio Martta Hovi Marja Laakko Marjatta Pettinen Kari Pulkkinen Arto poistui klo aikana Puustinen Helena Ruokoniemi Hanna Sientola Ilpo Sinkkonen Kaarina Tiimo Ilkka Musto Airi, YKV:n puheenjohtaja Pöyhönen Ilkka, YKV:n varapuheenjohtaja saapui klo aikana ja poistui klo Lehtinen Jukka, kirkkoherra Lehtola Mika, kirkkoherra Turtiainen Jouni, kirkkoherra Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Lehtonen Jaakko, henkilöstöpäällikkö Kakkonen Pertti, tiedottaja Tuomikoski Ari, diakoni, yhteisten työmuotojen edustaja Riikonen Katri, hallintosihteeri Aalto-Huhtinen Tiina Nevalainen Seppo Sunimento Marketta Kontinen Osmo, kirkkoherra KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 252 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 189 Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 253 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Marjatta Laakko ja Seppo Nevalainen, ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pj: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Laakko ja Kari Pettinen. 254 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SEURAKUNTAYHTYMÄN 2. LÄHETYSKASVATUSSIHTEERIN VIRKA Lappeenrannan seurakuntayhtymän 2. lähetyskasvatussihteerin virkaa, jonka sijoituspaikka tässä vaiheessa on Lappeenrannan seurakunta, haki määräaikaan klo mennessä kolme henkilöä: Nuorisotyönohjaaja Maarit Berg, medianomi (amk) Mari Laine ja filosofian maisteri, teologian kandidaatti (Belgia/Wales) Maarit Korhonen. Viran kelpoisuusehdot lähetyskasvatussihteerin viran johtosäännön mukaan täyttää hakijoista Maarit Berg. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto, jonka tehtävänä oli viran täytön käytännön toimet, valitsi 2. lähetyskasvatussihteerin virkaan nuorisotyönohjaaja Maarit Bergin alkaen. Samalla todettiin, että hakuilmoituksessa mainittua neljän kuukauden koeaikaa ei tarvita, koska Maarit Berg on aiemmin ollut saman työnantajan palveluksessa yli 13 vuotta. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tehdyn virkavalinnan vahvistamista (liite). Pj. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa nuorisotyönohjaaja Maarit Bergin valinnan Lappeenrannan seurakuntayhtymän 2. lähetyskasvatussihteerin virkaan alkaen. Viran sijoituspaikkana tässä vaiheessa on Lappeenrannan seurakunta. Palkkaus vaativuusryhmä 502 mukaan. Virassa ei toteuteta neljän kuukauden koeaikaa. 256 JOUTSENON SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA AVOIMEKSI Joutsenon seurakuntaneuvosto on myöntänyt nuorisotyönohjaaja Paula Pakariselle hänen anomansa virkaeron alkaen eläkkeen siirtymisen johdosta. Seurakuntayhtymän henkilöstöstrategian mukaan vapautuvat virat ja tehtävät julistetaan avoimeksi ja haettavaksi sen jälkeen, kun on todettu viran/tehtävän täytön tarpeellisuus (Henkilöstrategia, 4. Rekrytointi Tavoite). Joutsenon seurakuntaneuvosto perustelee viran täytön tarvetta tehtävien sisällöllä, seurakunnan väkimäärällä ja vertaamalla virkatilannetta seurakuntayhtymän saman suuruisiin seurakuntiin (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto katsoo, että avoimeksi tuleva nuoriso-

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 191 YKN / 256 työnohjaajan virka on Joutsenon seurakunnassa tarpeellinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Joutsenon seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja perustaa alkaen Lappeenrannan seurakuntayhtymän 7. nuorisotyönohjaajan viran, jonka sijoituspaikkana tässä vaiheessa on Joutsenon seurakunta. Viran vaativuusryhmä LAPSITYÖNJOHTAJAN VIRKAVAPAUSANOMUS Lapsityön johtajaksi valittu pastori Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta anoo virkavapautta hoitovapaata varten ajalle (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää anotun virkavapauden Kaisa- Liisa Pehkonen-Suorannalle. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää lapsityön johtajan sijaiseksi ajalle lehtori, teologian maisteri Kirsi Ryösön ja ajalle lapsityönohjaaja Susanna Sorvalin, jonka sijaisuusajan palkkauksessa huomioidaan ko. vaativuusryhmässä 10 %:n epäpätevyysvähennys. 258 OPPILAISTOSTYÖRYHMÄ JOHTOKUNNAKSI Oppilaitostyöryhmä ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle (kokous ), että työryhmä lakkautetaan ja tilalle perustetaan johtokunta. Samalla ehdotetaan Joutsenon seurakunnan edustajan nimeämistä jäseneksi (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt aikaisemminkin saman ehdotuksen ( , , 21 ), eikä muuttanut työryhmää johtokunnaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Joutsenon seurakunnan edustajat kaikkiin alaisiinsa työryhmiin ( , , 54 ). Oppilaitostyöryhmän jäseneksi nimettiin Leena Porthén.

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 192 Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto pitäytyy aikaisempaan päätökseensä, eikä tee muutosta oppilaitostyöryhmän kohdalla. 259 ESIMIESKIRKKOHERROJEN MUUTOS Kirkkoherrojen keskinäisen sopimuksen perusteella nimesi yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän yhteisten työmuotojen esimieskirkkoherrat vuosille ( , , 58 ). Sittemmin Osmo Kontinen sanoutui irti sairaalasielunhoidon ja Jouni Turtiainen lapsityön esimieskirkkoherran tehtävästä (liitteet). Yhteisten työmuotojen edustajat ovat pohtineet esimieskysymystä (liite). Ensisijaisesti toivotaan yhteisten työmuotojen kokonaisuuteen uutta johtajan virkaa, johon sisältyisi esittelyoikeus yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä työalan pysyvä edustajuus seurakuntayhtymän hallinnossa. Toisena vaihtoehtona toivotaan johtajuutta liitettäväksi johonkin jo olemassa olevaan virkaan. Pj: Seurakuntayhtymän organisaation mukaan yhteisten työmuotojen esimies on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tätä käytännössä vaikeasti toteutuvaa tilannetta on dosentti teologian tohtori Juha Kauppisen vuonna 1998 tekemän resurssitutkimuksen suosittelemana jaettu kirkkoherrojen kesken. Yhteisten työmuotojen edustajien ehdotus uuden viran perustamisesta ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tule kysymykseen. Johonkin nykyiseen virkaan liitettynä kasvaa kokonaisuus siihen mittaan, josta on pyritty jakamisen kautta pois. Esimiestyö on siten edelleenkin hoidettavissa kirkkoherrojen kesken jakamalla. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ajalle sairaalasielunhoidon esimieskirkkoherraksi Jouni Turtiaisen ja lapsityön esimieskirkkoherraksi Juha Tiihosen. 260 JOUTSENON SEURAKUNTANEUVOSTON KAKSI ESITYSTÄ Joutsenon seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa:

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA Lisämäärärahan antaminen Kirkon ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon (liite) 2. Valtakatu 38:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä katutason tilat Lappeenrannan seurakuntien lähetystyön käyttöön (liite) Pj: 1. Lappeenrannan seurakuntayhtymän budjettiavustus vuonna 2009 KUA:lle on euroa. KUA:n vuosittaisten neljän - viiden valtakunnallisen kolehdin lisäksi paikallisseurakunnissa on mahdollista kerätä ns. vapaiden pyhien kolehteja KUA:lle. Lisäksi seurakuntaneuvostot voivat samaan kohteeseen osoittaa varoja omista määrärahoistaan. Yhteinen kirkkoneuvosto ei myönnä lisämäärärahaa KUA:lle. 2. Ehdotettu seurakuntayhtymän seurakuntien yhteinen lähetystyön tila olisi käytännön toteutuksena iso ja sitova ratkaisu aukioloineen sekä kahvila- ja myymälätoimintoineen. Lähetystyön taloudellinen kannatus on sinällään erittäin tarpeellista, mutta mitä olisi yhdessä lähetystyön toimipaikassa parempaa kuin nyt seurakunnissa olemassa olevissa tiloissa? Keskustassa, kävelykadun välittömässä läheisyydessä Koulukatu 10:ssä, sijaitsevat vierekkäin kehittämiskelpoiset Toinin tupa ja Eilan kamari. Siinä ovat jo valmiina sekä myymälä että tyylikkäästi kalustettu kokoontumispaikka. Ehdotuksessa Valtakatu 38:n tilojen käyttöönotosta täytyy kustannuksena huomioida menetettävät noin euron vuotuiset vuokratulot. Yhteinen kirkkoneuvosto palaa asiaan kiinteistöstrategian linjausten jälkeen. 261 USKOON JA VASTUUSEEN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015 Johtoryhmässä aloitettiin Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulevaisuuden suuntaviivojen työstäminen vuoteen 2015 asti. Työ sai sittemmin otsikokseen Uskoon ja vastuuseen. Valmistelu alkoi virkamiestyönä. Ryhmään tulivat kirkkoherrat Osmo Kontinen, Jukka Lehtinen, Mika Lehtola, Juha Tiihonen ja Jouni Turtiainen sekä talousjohtaja Irmeli Hakkarainen ja yhteisistä työmuodoista perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Hannu Poutanen, jolla on myös keskusteluprosessien hyvää tuntemusta. Valmistelua jatkettiin työryhmässä sekä johtoryhmässä. Kevään valtuustoseminaari sai silloisen valmisteluvaiheen tiedoksi ja keskustel-

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 194 tavaksi. Johtoryhmä käsitteli työryhmän valmistamaa kokonaisuutta, jossa on mukana ylipuutarhuri Jukka Nikusen kirjoittama hautaustoimen osuus. Johtoryhmän jälkeen työryhmä vielä keskusteli seurakuntayhtymän keskusrekisterin tulevaisuudesta. Pj: Työryhmä jättää yhteiselle kirkkoneuvostolle valmistelemansa esityksen Uskoon ja vastuuseen - seurakuntayhtymän tulevaisuus vuoteen 2015 (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää tehdystä tulevaisuuden linjauksesta lausunnot seurakuntaneuvostoilta, yhteisten työmuotojen johtokunnilta ja työryhmiltä sekä seurakuntien, yhteisten työmuotojen, talous-, kiinteistö- ja hautaustoimen työntekijöiltä mennessä. 262 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia päivitetään ajantasaiseksi. Henkilöstöasiain johtokunta teki pohjatyön. Johtoryhmä kävi päivityksen läpi (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee päivitetyn henkilöstöstrategian ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. YKN / SEURAKUNTAYHTYMÄN PIISPANTARKASTUKSEN SEURANTANEUVOTTELU Lääninrovasti Matti Wirilander johti Lappeenrannan seurakuntayhtymän pidettyyn piispantarkastukseen liittyvän seurantaneuvottelun Neuvottelussa sai huomiota kysymys seurakuntayhtymän hallintorakenteesta, kuten muistiosta on luettavissa (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee muistion tiedoksi. Muistio merkitään tiedoksi. 264

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 195 JOUTSENON SEURAKUNNAN NUORTEN STIPENDIRAHASTON LAKKAUTTAMINEN Joutsenon seurakunta on perustanut nuorten stipendirahaston, johon tuomiokapituli on vahvistanut säännöt. Liitteenä Joutsenon seurakuntaneuvoston päätös lakkauttaa stipendirahasto ja käyttää tilillä olevat varat vuosien 2009 ja 2010 aikana Joutsenon seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön nuorisotyönohjaajien harkinnan mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Joutsenon seurakunnan nuorten stipendirahasto lakkautetaan, kun tilillä olevat varat on käytetty loppuun, kuitenkin viimeistään YKN / VUOSILOMAT Hallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen viranhaltijoiden vuosilomalista 2009 on liitteenä. KirVESTES 106 /1 mom. Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen ( ) sijoitetaan vähintään 65% lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen...) 2 mom....perustellun syyn vuoksi vuosiloma voidaan määrätä annettavaksi 1 momentista poikkeavasti... 4 mom. Ennen loman ajankohdan määräämistä viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Loman ajankohta on ilmoitettava viranhaltijalle/työntekijälle mikäli mahdollista kuukautta, mutta kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, jollei asianomaisen viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita. KirVESTES 107 /1 mom. Vuosilomasta on pidettävä vuosilomana vähintään 15 vuosilomapäivää. Sen ylittävästä vuosilomapäivien määrästä viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus säästää enintään 10 vuosilomapäivää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Tämän lisäksi viranhaltija/työntekijä voi säästää enintään 5 vuosilo-

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 196 mapäivää, mikäli asiasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan kesken. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/ , että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Liite Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan vuosilomalistan lomakaudelle Lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista päättää YKN myöhemmin. YKN / 130 YKN / 265 Tekninen isännöitsijä Teijo Kankkunen ja ylipuutarhuri Jukka Nikunen anovat vuosilomaa seuraavasti: Teijo Kankkunen: , , , , yhteensä 17 pv Jukka Nikunen: yhteensä 3 pv Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuosilomat lomat anomuksen mukaisesti. YKN / HAKEMUS VUOKRAN ALENTAMISEKSI Kirkkokatu 10 kiinteistön katutasosta on vuokrattu liiketilaa Matka- Miettinen Saimaatours Ky:lle vuodesta 1975 alkaen, nykyisin 212 m 2. Yrittäjä hakee vuokran alennuksen jatkamista vuodelle Alennusta perustellaan taloudellisin syin, liite. Yrittäjälle on myönnetty aiemmin 30% alennus ajaksi

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 197 Liitteenä laskelma. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee anomusta ja päättää alentaa 30 % maksettavaa vuokraa ajalta YKN / 266 Hanna Ruokoniemi esitti Ilkka Tiimon kannattamana vuokran pitämistä entisellään. Asiasta äänestettiin. Pohjaesitystä kannattaneet äänestivät jaa, ja muutosesitystä kannattaneet ei. Äänestystulos: jaa ääniä 1, ei ääniä 10 ja tyhjiä HAKEMUS VUOKRAN ALENTAMISEKSI Yhteinen kirkkoneuvosto päätti olla alentamatta vuokraa anotulle ajalle. Valtakatu 38 kiinteistön katutasosta on vuokrattu liiketilaa tmi Art Astialle alkaen 123 m2. Yrittäjä anoo väliaikaista vuokran alennusta 35 % alkuperäisestä vuokrasta. Alennusta perustellaan taloudellisin syin, liite. Yrittäjälle on myönnetty aiemmin 30% alennus ajaksi Liitteenä laskelma. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee anomuksen ja päättää alentaa 30 % maksettavaa vuokraa ajalta YKN / 267 Ilkka Tiimo esitti Arto Pulkkisen kannattamana vuokran pitämistä entisellään. Asiasta äänestettiin. Pohjaesitystä kannattaneet äänestivät jaa, ja muutosesitystä kannattaneet ei. Äänestystulos: jaa ääniä 1, ei ääniä 10 ja tyhjiä 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti olla alentamatta vuokraa anotulle ajalle. 268 HAKEMUS VUOKRAN ALENTAMISEKSI

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 198 Kirkkokatu 10 kiinteistön katutasosta on vuokrattu liiketilaa Helios/Marita Schuvalowille alkaen 94 m2. Yrittäjä anoo väliaikaista vuokran alennusta 35 % alkuperäisestä vuokrasta. Alennusta perustellaan taloudellisin syin, liite. Liitteenä laskelma. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee anomuksen ja päättää alentaa 30 % maksettavaa vuokraa ajalta YKN / 268 Arto Pulkkinen esitti Martta Hirvikallion kannattamana vuokran pitämistä entisellään. Asiasta äänestettiin. Pohjaesitystä kannattaneet äänestivät jaa, ja muutosesitystä kannattaneet ei. Äänestystulos: jaa ääniä 1, ei ääniä 10 ja tyhjiä 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti olla alentamatta vuokraa anotulle ajalle. 269 METSÄTALOUDEN TARKASTUS VUODELTA 2008 Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut metsätalouspäällikkö Seppo Revon Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta suorittamaan vuosittain Lappeenrannan seurakuntayhtymän metsäkiinteistöjen tarkastuksen. Liitteenä tarkastuskertomus vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tarkastuskertomuksen vuodelta 2008 ja esittää tarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. YKN / LASKUJEN JA MUIDEN TOSITTEIDEN HYVÄKSYMISOIKEUDET

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 199 Taloussäännön 13 "Kaikkiin saapuneisiin laskuihin ja muihin menotositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavarat tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta, hyväksymisestä ja maksatusluvasta. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen noudatettavasta menettelystä". Yhteinen kirkkovaltuusto on talousarvion vahvistuksen yhteydessä vuosittain vahvistanut myös ohjeet talousarvion käyttämisestä ja täytäntöönpanosta. Ohjeistuksessa on määritelty myös laskujen tarkastamiskäytännöt. Liitteenä tositteiden hyväksymisoikeusluettelo alkaen. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina alkaen. YKN / 270 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. 271 PANKKITILIN AVAAMINEN Taloussäännön 7 :ssä määrätään seurakuntayhtymän rahatilien käytöstä todetaan, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista. Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon haluavat omaiset maksaa tulevia haudanhoitovuosia varten arvioimansa summan. Jotta omaisten sijoittaman euromäärän seuranta ja vuotuisen koron kirjaukset kohdistuvat ao. suorituksen kohdalle tulisi avata erillinen tuottotili, jossa seurataan erillisiä talletuseriä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää avata Etelä-Karjalan Osuuspankkiin jatkuvan tuottotilin hautainhoitorahastolle. Käyttöoikeus tiliin on talousjohtajalla.

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 200 YKN / HAUTAINHOITORAHASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO- EHDOTUKSET VUODEKSI 2010 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSIKSI Hautainhoitorahastoille tulee vahvistaa toimintasuunnitelmat ja talousarviot seuraavalle varainhoitovuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi Hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset on laadittu Lappeenrannan, Joutsenon ja Ylämaan rahastoille. Hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset ovat liitteenä ja ne sisältävät: - toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2010 tilitasolla - toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat - investointisuunnitelman esittää, että - yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahastoille liitteenä olevat talousarvioehdotukset toimintasuunnitelmineen vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille , YKN / yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää nämä yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 273 OSTOTARJOUS AS OY HEISKANKARAN ASUNTO-OSAKKEESTA Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt asunto-osakkeen myymiseksi myyntitoimeksiantosopimuksen Kaakon Notariaatti Oy:n kanssa. Kohteena on 52,5 m 2 :n 2h+k osoitteessa Valtakatu 72 as 10, Lpr. Isännöitsijätodistuksen mukaan taloyhtiö on teettänyt julkisivure-

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 201 montista suunnitelmat valmiiksi, mutta remontin toteutuksesta ei ole päätöstä. Osakehuoneistosta on jätetty ostotarjous euroa. Yhteiseltä kirkkoneuvostolta on pyydetty etukäteen lausunnot uudesta tarjouksesta ja 15 jäsenestä 10 antoi puoltavan lausunnon, 1 kielteisen lausunnon ja 4 ei tavoitettu. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myydä As Oy Heiskankaran asunto-osakkeet 2 h + k hintaan euroa annetun tarjouksen mukaisesti. YKN / OSTOTARJOUS AS OY KARASALVAN ASUNTO-OSAKKEESTA Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt asunto-osakkeen myymiseksi myyntitoimeksiantosopimuksen Kaakon Notariaatti Oy:n kanssa. Kohteena on 56,7 m 2 :n 2h+k osoitteessa Voisalmenkatu 21 as 4, Lpr. Kiinteistön julkisivu ja vesi/viemäriputkisto ovat saneerauksen tarpeessa toteutusaikataulusta ei ole päätöksiä. Lisäksi myytävän huoneiston peruskunto on heikko. Osakehuoneistosta on jätetty ostotarjous euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myydä As Oy Karasalvan asuntoosakkeet 2 h + k hintaan euroa annetun tarjouksen mukaisesti. YKN / HAUTAPAIKKA- JA TOIMENPIDEHINNASTO VUODELLE 2010

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 202 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Hautapaikka sisältää yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (hautaustoimen ohjesääntö 3 1mom). Arkkuhautapaikkojen hintoja on korotettu noin 7%, samoin toimenpidehintoja kustannusten nousun mukaisesti. Uurnahautauksen tukemiseksi on hinnat säilytetty vuoden 2009 tasolla. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2010 liitteen mukaisesti. YKN / Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2010 liitteen mukaisesti. 276 HAUTAINHOITORAHASTON HAUTOJEN HOITOHINNAT VUODELLE 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja rahaston hallinnon aiheuttamat menot. HHR:n säännöt 3 Vuodelle 2010 esitetty hoitohinnasto on hautaustoimen yhteistyönä yhtenäistetty Lappeenrannan, Joutsenon ja Ylämaan rahastojen kesken. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuodelle 2010 liitteen mukaisesti. YKN / 276 Hyväksyttiin esityksen mukaisesi.

18 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEKSI 2010 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI Kj 15 luvun 1 :n mukaan on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Taloussäännön 3 :n mukaisesti seurakunnan on laadittava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, joka käsittää vähintään kolme vuotta. Lisäksi ohjeet talousarvion käyttämisestä ja täytäntöönpanosta tulee hyväksyä vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkohallitus on ohjeistanut vuoden 2010 talousarvion valmistelua yleiskirjeellään 33/2009. Talousarvion valmistelun pohjana on hyväksytty taloussuunnitelma, joka on jaettu ns. raamibudjettina seurakunnille ja yhteisille työaloille sekä tukitoiminnoille. Raamibudjetin on yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynyt kokouksessaan 8/ Liitteenä n ja YKV:n hyväksymä talousarvion valmisteluun annettu tulossuunnitelma vuodelle Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,35 % vuodelle 2010 kokouksessaan / 69 Tehtäväalueilta saatu esitys vuoden 2010 talousarvioksi osoittaa euron alijäämää. Korjausten jälkeen alijäämäksi on jäänyt euroa. Lisäksi työalat ovat esittäneet ns. erilliskysymyksinä kertaluontoisia menoja, jotka eivät sisälly talousarvioehdotukseen euroa ja avustusten lisäyksiä euroa sekä pysyviä määrärahoja euroa. Luvuista puuttuu IT -keskuksen lisäkustannukset, sillä niistä saadaan tarkempia tietoja ohjausryhmän kokouksen jälkeen. Arvio on noin euroa. Käyttötalouden toimintatuotoiksi on arvioitu 1,8 milj. euroa ja toimintamenoiksi 13,3 milj. euroa. Kirkollisverotulot on arvioitu vuoden 2009 tasoisina 11,5 milj. euroa ja yhteisöverotulot 1,5 milj. euroa, yhteensä 13,0 milj. euroa. Investointien osalta keskeneräisiä hankkeita jatketaan v 2010 aikana ja näitä ovat Lauritsalan kirkkokorttelin ja tilojen suunnittelu ja peruskorjaus, valvontakameroiden hankinta Lappeenrannan, Lauritsalan, Joutsenon, Ylämaan ja Sammonlahden kirkkoihin sekä Ylämaan, Ristikankaan, Lepolan ja Joutsenon kappeleihin. Lisäksi Lepolan hautausmaan uurna-alueen suunnittelu ja rakentaminen.

19 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 204 Muita investointisuunnitelmaan sisältyviä merkittävimpiä hankkeita ovat: 1) Joutsenon kirkon julkisivujen korjaus, 2) Lappeen kirkkoon kuoriurkujen hankinta, 3) Ristikankaan alueen suunnittelun käynnistäminen, 4) Lappeenrannan kirkon lämmön talteenottojärjestelmän hankinta. Lisäksi esitetään yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korjauksia eri kiinteistöihin. Ohjelmisto taloushallintoon sähköisen laskujen kierron ja ansioerittelyjen toteuttamiseksi sekä SEPA:n vaatimat päivitykset. Investointiosa on suuruudeltaan euroa. Liitteenä vuoden 2010 talousarvioehdotus yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäiseen käsittelyyn. Lisäksi liitteenä seurakuntien ja työmuotojen toimintasuunnitelmat vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto käy yleiskeskustelun vuoden 2010 talousarviosta ja käsittelee liitteenä olevan alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2010 ja esitykset erilliskysymyksistä ja avustuksista. YKN / 277 Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee investointisuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto linjaa talousarvion kustannuskehyksen seuraavaa käsittelyä varten, joka on Yhteinen kirkkoneuvosto kävi lävitse toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi sekä tulossuunnitelmat. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Investoinnit yhteensä hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto kävi lävitse kohta kohdalta avustusmäärärahat ja myönsi seuraavat avustukset: Suomen Merimieskirkko ry 4 540, Lappeenrannan Vapaaehtoiskeskus 1770, Etelä-Karjalan klassinen kuoro ry ja Lappeenrannan katulähetys ry Hylättiin Suomen ekumeenisen neuvoston, Herättäjä-yhdistys ry:n ja Suomen Raamattuopiston säätiön anomukset. Erillismääräraha-anomukset käytiin kohta kohdalta: Oikaisuerinä Joutsenon raamimäärärahaan seurakunnan tilaisuudet ja leiritoiminnan osalta keittiötoiminnan laskutus

20 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 205 sekä partiotoiminta YLÄMAAN PAPPILAN OSTOTARJOUS Hylättiin partiotoiminnan :n lisämääräraha-anomus. Kertaluonteiset erillismäärärahat käytiin kohta kohdalta läpi ja myönnettiin seuraavasti: Seurakunnat: Sammonlahden nuorten Taize matka 1 200, Lauritsalan seurakunnan Puodin ja Pannun vuokratilat (yht ) Keskusrekisteri: digitointi Kiinteistötoimi: Ylämaan kirkkopihan puiden kuntotutkimuksille ja muille toimenpiteille Leiritoiminta: Ylämaan Metjärven leirikeskuksen emännän palkkaaminen ja leirikeskuksen toimintakuntoon saattaminen (yht ) Yhteiset työmuodot: perheneuvonnan ryhmätoiminta ja neuvottelupäivien matkakustannukset 2 000, päihde ja kriminaalityön leiriavustaja 1 550, oppilaitostyön 30 vuotisjuhla (yht ) Hautausmaat: Vanhan hautausmaan kunnostustyöt ja vesipisteiden uusiminen 8 000, Lepolan kappelin kattovesien ohjaus , Ristikankaan hautausmaan kiviaidan kunnostustyöt ja uuden hautausosaston laajennustyöt 6 000, Lepoharjun hautausmaan vesipisteiden uusiminen 5 000, Nuijamaan sankarihautausmaan ristien kunnostus 5 000, Lepolan hautausmaan muualle sijoitettujen muistomerkkien uusiminen 5 000, Joutsenon hautausmaan uuden hautaosaston laajennus ja Lahnajärven hautausmaan käytävien kunnostus ja puiden hoitoleikkaukset (yht ) IT -palvelukeskus: vuoden 2010 kustannukset avoin, n Sanan Suvipäivät: avustus Verotuskustannukset 4660 Hyväksytyt erillismäärärahat yhteensä , tähän lisäksi IT keskuksen kustannukset. Poistettiin Joutsenon kappalaisen ja nuorisotyönohjaajan sijaisten palkkaus, Sammonlahden kirkkopihan istutusten uusiminen ja Piiluvan korjaustyöt. KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luo-

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot