RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat vuonna Talousarvion toteutumavertailu ja Ilmoitusasiat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot Ilmaisvälinejakelu Kuntalaisaloite Kotiapu-yrittäjästä Lähihoitajan sijaisuus, Sirpa Huttusen palkkaaminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: EERO KUKKONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2013 Perusturvaltk 97 Hallintosäännön 11. luvun 66 :n mukaan toimielin päättää okoustensa pitoajan ja -paikan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Perusturvalautakunta on päättänyt asiasta vuosittain. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 67 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 78 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Perusturvalautakunta päättää, että vuonna 2013 perusturvalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas maanantai klo kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan kokonaisuudessaan vähintään neljäntenä päivänä ennen kokousta perusturvalautakunnan jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus olla kokouksessa. Kiireellinen kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimitse. Kokouskutsu ja kutsun mukana toimitettava esityslista toimitetaan vähintään neljäntenä päivänä ennen kokousta kunnanvaltuuston puheenjohtajalle niiltä osin kuin se ei sisällä julkisuuslain 24 :n mukaisia salassa pidettäviä tietoja. Esityslista lähetetään ilman liitteitä seuraaville tiedotusvälineille: Iisalmen Sanomat ja Savon Sanomat. Esityslista lähetetään liitteineen Pitäjäläinen -lehteen. Kokouspöytäkirjat ovat nähtävänä kokousta seuraavana torstaina klo perusturvatoimistossa. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

3 Perusturvalautakunta LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VASTAANOTTAJAT VUONNA 2013 Perusturvaltk 98 Kunnanhallitus on kokouksessaan / 193 hyväksynyt Rautavaaran kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohjeen 5.2. Ostolaskujen käsittely -kohdan mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä tehtäväalueille määrätyt vastuuhenkilöt ovat vastuussa määrärahojen käytöstä, tilivelvollisina vastaavat tavoitteiden saavuttamisesta ja päättävät toimivaltansa rajoissa tehtäväalueen hankinnoista ja hyväksyvät tositteet. Hallintokuntien tulee antaa laskujen hyväksyjistä luettelo vuosittain. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää hyväksyä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät vuodelle 2013 liitteen 1 mukaisena.

4 Rautavaaran kunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU JA Perusturvaltk 94 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaan hallintokunnat antavat omalle lautakunnalle toteumaraportit ja tilanteen mukaan. Raporteissa käsitellään sekä talouden että tavoitteiden toteutuminen. Määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä. Vuosi 2012 on ollut perusturvassa muutosten aikaa, muun muassa liikelaitos Kysterin toiminnan käynnistyminen, saneerausja rakennusaikainen työskentely hoivaketjussa ja organisaatiomuutoksen toteuttaminen, mistä syystä talousarvion tarkastelu on tarpeen. Perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet 75,8 % ja toimintakulut 71 % (liitteenä numerotta). Sosiaalitoimen vastuualueella toimintatulot ovat toteutuneet 75,9 %. Toimintamenojen toteutuma on 72,5 %. Vastuualueella kustannuspaineita on lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä. Tulosyksikköjen välillä tulee tehtäväksi määrärahasiirtoja muun muassa siitä syystä, että kotihoito on tarvinnut lisäresurssointia ja kaikki yksiköt eivät ole olleet käytössä saneeraus- ja rakennustöiden vuoksi. Perusterveydenhuollon vastuualueen toimintatulojen toteutuma on 75 % ja toimintamenojen 71,7 %. Erikoissairaanhoidon vastuualueen toimintamenot ovat toteutuneet 68 %, missä aluesairaalan käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteuman tilanteen mukaisena tiedokseen ja käy asiasta keskustelun. Perusturvalautakunta päättää, että perusturvajohtaja tekee vastuualueiden sisäiset tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot, jotta kyetään ennakoimaan ja arvioimaan talousarvion toteutumiseen liittyvät toimenpiteet ennen vuoden viimeistä valtuuston kokousta. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

5 Rautavaaran kunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvaltk 99 Perusturvalautakunnan talousarvion toteumavertailu osoittaa, että 1) perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet 90,9 % ja toimintakulut 86,5 % (liitteenä numerotta). 2) sosiaalitoimen vastuualueella toimintatulot ovat toteutuneet 90,7 %. Toimintamenojen toteutuma on 86,3 %. Vastuualueella kustannuspaineita on lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä. Tulosyksikköjen välillä tulee tehtäväksi määrärahasiirtoja muun muassa siitä syystä, että kotihoito on tarvinnut lisäresurssointia ja kaikki yksiköt eivät ole olleet käytössä saneeraus- ja rakennustöiden vuoksi. 3) perusterveydenhuollon vastuualueen toimintatulojen toteutuma on 91,7 % ja toimintamenojen 88,9 %. 4) Erikoissairaanhoidon vastuualueen toimintamenot ovat toteutuneet 84,7 %, missä aluesairaalan käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää. Kirjanpitäjältä saadun tiedon mukaan marraskuun kirjanpito on vielä auki menoja ja tuloja varten. Sosiaalitoimen vastuualueen tuloista puuttuu muun muassa loka- marraskuun hoito-, kotihoito- ja tukipalvelumaksutuotot. Edellä olevan ja loppuvuodelle tehdyn arvioinnin perusteella perusturvalautakunnan talousarvio kestää raamissa. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi tiedostaen, että tulo- ja menopuolet voivat muuttua kirjanpidon ollessa vielä auki. Perusturvalautakunta päättää, että perusturvajohtaja tekee tarvittavat vastuualueiden sisäiset tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot, kun joulukuun kustannukset ovat tiedossa.

6 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perusturvaltk 100 Saapuneet päätökset ja kirjeet: 1. Rautavaaran kunta/kunnanhallitus 1.1 Rautavaara-Savotta:Kuntarekryn esittely klo 9.30 alkaen/asiakkuuspäällikkö Mari Wendell/sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönottaminen Rautavaaran laajakaistakunnassa, Vapautuksen myöntäminen kunnan saatavasta, Rautavaara-Savotta: Arkkitehtikilpailun käynnistäminen rivitalo määräalalle Rautaharju RN:O 4:426, Valtuutettujen aloitteet/vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Kysterille terveyskeskusmaksujen poistamisesta vuoden 2013 alusta lukien Rautavaaran kunnan uuden poistosuunnitelman hyväksyminen, Sosiaali-ja terveysministeriö, kuntainfo /2012, toimeentulotuki lukien 3. Kuopion yliopistollinen sairaala, muistio , Juankosken, Kaavin ja Rautavaaran kuntien neuvottelutilaisuus KYSTERIN Koillis-Savon palveluyksikön vuodeosastotoiminnan kehittämiseksi 4. Keva, yleiskirje /2012, Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle Aluehallintovirasto 5.1 Kirje , äitienpäiväkunniamerkit Työsuojelutarkastuskertomus Asumispalveluyksikkö Hopeapaju 5.3 Työsuojelutarkastuskertomus Asumispalveluyksikkö Poutapilvi 5.4 Työsuojelutarkastuskertomus Rautavaaran kotipalvelu

7 Perusturvalautakunta Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, sopimus Itä-Suomen yliopisto ja Rautavaaran kunta/perusturva/maisterin opintoihin liittyvä harjoittelutyö 7. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYSTERIN johtokunta, pöytäkirjanote , KYSTERIN alkava tase Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen linjaukset (liitteenä numerotta) 9. Soisalon Työterveys /asiakastiedote/hinnasto Jyväskylän ammattiopisto/hyvinvointi- ja kulttuuriosasto ja Rautavaaran kunta/perusturva sopimus työssäoppimisen toteuttamisesta työpaikalla (lähihoitaja-opiskelija) Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

8 Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA 2013 Perusturvaltk 101 Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tuki on ollut porrastettu kolmeen maksuluokkaan hoidettavan tarvitseman avun ja hoidon tarpeen perusteella. Perusturvalautakunta on aiemmin vahvistanut ( ) omaishoidon tuen perusteet. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkka-kertoimella. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin on 1,253, vuodelle 2012 vahvistettu palkkakerroin on 1,291 ja vuodelle 2013 se on 1,327. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 374,51 /kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 749,01 /kk. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 2,79 prosentin korotusta vuoteen 2012 verrattuna. Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukausittain, kun hoidettavan hoito on ympäri-vuorokautisesti sitovaa. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista hoidettavalle voi tulla maksettavaksi enintään 10,60 /päivä. Maksua ei lasketa mukaan terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoon. Muista omaishoidon ohella annettavista palveluista hoidettava maksaa tavanomaisen asiakasmaksun ellei kunnan kanssa muuta sovita Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

9 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää noudattaa omaishoidon tukea myönnettäessä vuonna 2013 seuraavaa porrastusta: palkkioluokka I palkkioluokka II palkkioluokka III 374,51 /kk 474,70 /kk 749,01 /kk Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien määrä on kolme päivää sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hoitaja on sidottu hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisten vapaapäivien ajalta voidaan periä asiakasmaksua enintään 10,60 /vapaapäivä. Lakisääteiset vapaapäivät järjestetään pääsääntöisesti lyhytaikaishoitojaksoina kunnan asumispalveluyksiköissä.

10 Perusturvalautakunta ILMAISVÄLINEJAKELU Perusturvaltk 102 Rautavaaran seurakunta/diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt pienituloisten potilaiden hoitotarvikkeiden kustannusten korvaamista ja tehnyt ehdotuksen vertailun tekemisestä aiheutuvista kustannuksista. Pöytäkirjaote (liitteenä numerotta) on saapunut , minkä jälkeen asia on ollut kotihoidon esimies Niina Keinäsen ja sairaanhoitaja Elina Kuosmasen valmistelussa. Keinänen ja Kuosmanen toteavat asiassa seuraavaa; 1) Kunta voi antaa hoitotarvikkeita oman harkinnan mukaan, mutta velvoitetta ei ole. 2) Kustannuksiin on voinut saada apua harkinnanvaraisena toimeentulotukena, jonka tulisi olla toimiva käytäntö jatkossakin. Tarvittaessa hoitaja ohjaa hakemaan tukea. 3) Aina hoitoa suunnitellessa huomioidaan myös tarvikkeiden kustannukset kuitenkin niin, että hoito ei kärsi. 4) Sopivaa hoitoa haettaessa on annettu hoidossa tarvittavat lääkkeet/lääkkeelliset hoitotarvikkeet (mm. pastat, voiteet, liuokset, hoitavat sidokset) kotisairaanhoidosta, koska hoitoa joutuu usein vaihtamaan ennen oikean hoidon löytymistä. 5) Toistaiseksi ko. tarvikkeita on ollut entisiltä ajoilta kotisairaanhoidossa. Jatkossakin tällainen pieni varasto voisi olla hyvä säilyttää kotisairaanhoidossa, ettei asiakkaan tarvitsisi itse ostaa useita kokeiltavia tarvikkeita. 6) Mikäli tarvikkeita pitää hankkia paljon, kotisairaanhoidon työntekijä voisi tehdä tilauksen tukkukaupasta asiakkaan laskuun. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta jatkaa ilmaisvälineasioissa nykyisen käytännön mukaisesti, minkä Niina Keinänen ja Elina Kuosmanen ovat edellä selvittäneet.

11 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta Perusturvalautkunta KUNTALAISALOITE KOTIAPU-YRITTÄJÄSTÄ Khall 254 Maija-Liisa Kettunen on jättänyt päivätyn kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): Rautavaaralla on paljon sellaisia vanhuksia (osa vammaisia), jotka haluavat asua kotonaan mahdollisimman kauan (mieluummin kuollakin kotona). He tarvitsevat enemmän tai vähemmän vieraan apua (omaisetkin kauempana), mutta palvelun antajia ei ole tarpeeksi. Kunnan kotiapu ei ehdi nykyisellään auttamaan jokaista avun tarvitsijaa. Tarvittaisiin yrittäjän apu, josta voisi maksaa joko veroja maksava vanhus tai hänen omaisensa ja saada siihen kotitalousvähennystä. Kunta voisi myös ostaa häneltä palveluja ja näin yhä useampi voisi asua kotonaan viimeisiä elinvuosiaan. Se tulisi kunnallekin halvemmaksi kuin asuttaminen laitoksessa. Esimerkkejä tuollaisesta palvelusta olisivat esim. puiden kanto uunin eteen tai mahdollisimman lähelle, pyykkihuolto, marjojen poiminta vanhuksen omista marjapensaista, ostoksilla käyttäminen tms. ja ennen kaikkea muutama vaikka vain puolituntinen tai enemmän seurustelua/ulkoiluttamista. Niihin ei kunnan nykyinen apu yllä. Kunnassa on yksi kotiapu-yrittäjä, mutta hän on jo täystyöllistetty, lisää kaivattaisiin. Nimimerkki: Kokemusta vanhus- ja vammaispalvelusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. antaa Maija-Liisa Kettusen tekemän kuntalaisaloitteen (KuntaL 28) valmistelun perusturvalautakunnan tehtäväksi. 2. kuntalaisaloitteen valmistelut kytketään kunnan normaaliin vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta-työhön. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Perusturvaltk 99 Rautavaaran kunnan kotihoito ei tuota siivouspalvelua. Kotihoidon työntekijät informoivat asiakkaita paikkakunnalla toimivista yrittäjistä. Kunnassa myös työttömien yhdistys tuottaa kyseisiä palveluja.

12 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta Perusturvalautakunta Kuntaan on saapunut myös kaavilaiselta yritykseltä (Tmi Hannan kotiapu) ilmoitus valmiudesta tehdä ko. työtä myös Rautavaaralla. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta saattaa kotiaputarjonnan kunnanhallitukselle tiedoksi todeten, ettei se ota kantaa mahdollisen uuden kotiapuyrityksen käynnistymiseen. Kuntalaisten, palvelun käyttäjien, kannalta merkitystä on palvelun hinnalla. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Päätös tarkistettiin kokouksessa julkilukemalla. Khall 4 Kj:n ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 5/ :ssä 40 Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille Asiakirja nimettiin itsenäisen kunnan peruspalvelut turvaavaksi ja kehityshakuiseksi budjetiksi. Painopistealueina eli keihäänkärkinä: kuntatalous, ikääntyminen, työvoima ja tuottavuus. Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi perusturvalautakunnan kokouksessa nro 10/ :ssä 99 antaman lausunnon koskien Maija-Liisa Kettusen tekemää kuntalaisaloitetta (KuntaL 28). 2. saattaa tehdyn kuntalaisaloitteen T:mi Hannan kotiavun, Työn Uudet Areenat ry:n (TUA ry), Rautavaaran Työraitti ry:n, Etsivä nuorisotyö-hankkeen ja kunnan elinkeinolautakunnan tietoon jatkotoimenpiteitä varten. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta Perusturvalautakunta Elinkeinoltk 7 Kunnan ja Rautavaaran Työraitti ry:n toimesta on vuosina kartoitettu kuntalaisaloitteessa esitetyn palvelun kaltaisen toiminnan aloittamisen edellytyksiä Rautavaaralla. Silloin tämän kaltaiselle toiminnalle ei ilmennyt niin suurta kaupallista kysyntää, että sen kautta olisi käynnistynyt kaupallista yritystoimintaa. Myöskään Rautavaaran Työraitti ry:n kautta toteutettuna palveluna toiminta ei silloin käynnistynyt. Osastopäällikön ehdotus: Kuntalaisaloitteen mukaiselle kotiaputarjonnalle voi olla syntynyt laajempaa kysyntää aiemman kartoituksen jälkeen. Haasteellisena ongelmana kotiapupalveluissa on tähän asti pidettynä kysynnän ja tarjonnan välisen hintakohtaannon saavuttamista. Viime aikoina tietoisuuden lisääntyessä kotipalveluavun hyödyistä sekä yleisen myönteisen ilmapiirin kasvaessa kotipalveluavun käytölle, olisi perusteltua selvittää uuden toiminnan aloittamisen edellytykset sekä mahdolliset toimintamuodot uudelle kotiapupalvelulle. Paikallislehti Pitäjäläisen lehtiartikkeli esityslistan liitteenä numerotta. Elinkeinolautakunta päättää: 1. kartoittaa kotiapupalvelutoiminnan aloittamisesta kiinnostuneiden kanssa toiminnan aloittamisen edellytykset sekä eri yritys- ja toimintamuotojen soveltuvuuden mahdolliseen kotiaputoimintaan Rautavaaralla. 2. esittää perusturvalautakunnalle palvelusetelin käyttöönoton edellytysten selvittämistä. Palvelusetelin myötä yksityiset palveluntuottajat voisivat tarjota paremmin esimerkiksi ikääntyville ihmisille tällä hetkellä kunnan kotihoidon kautta tuotettavia palveluja. Hyväksyttiin. Perusturvaltk 105 Kotihoito on pystynyt tarjoamaan apua niille kotonaan asuville ikäihmisille, jotka toimintakykynsä vuoksi ovat tarvinneet hoivaapua. Siivoustyötä kotihoito ei pääsääntöisesti tee, vaan sitä on tarjolla yksityisten palveluntuottajien ja yhdistyksen kautta (tarkistettu viikolla 49). Rautavaaran Työraitti on ilmoittanut myös pystyvänsä tuottamaan muita kotona asumisen tukemiseen liittyviä palveluja.

14 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää, että palvelusetelin käyttöönotto ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa. Siivous- ja kotona asumista tukevia palveluja on saatavilla yksityisten palvelutuottajien ja yhdistyksen kautta. Vanhuspalvelulain (laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta) myötä vuonna 2013 joudutaan selvittämään määräajassa iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeita, mihin liittyen muun muassa perusturvalautakunta esitti perustettavaksi palveluohjaajan työsuhdetta. Lisäksi tietoa ikäihmisten palvelutarpeista saadaan käynnistyneen seniorineuvonnan kautta ja suoritettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä.

15 Perusturvalautakunta LÄHIHOITAJAN SIJAISUUS, SIRPA HUTTUSEN PALKKAAMINEN Perusturvaltk 108 Kotihoidossa työskentelevä lähihoitaja on opintovapaalla saakka. Lähihoitaja Sirpa Huttunen on tehnyt sijaisuuksia kotihoidossa ja viranhaltijalla on hallintosäännön mukaan oikeus palkata työntekijä enintään yhden vuoden ajaksi. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää valita Sirpa Huttusen lähihoitajan sijaisuuteen saakka.

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 21.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantaina 26.9.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 64 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot