1.3 TP 413 Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.3 TP 413 Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen"

Transkriptio

1 Vuosiraportti 2010

2 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ VUONNA 2010 Kaikkiaan Mansikka ry:ssä tuli vireille vuonna hakemusta. Lisäksi Mansikka ry antoi myönteiset lausunnot kolmesta alueiden välisestä hankkeesta, jotka olivat tulleet vireille jossain toisessa toimintaryhmässä tai suoraan ELY:ssä. Näin ollen vireille Mansikka ry:n kehyksestä rahoitettaviksi voidaan katsoa tulleen yhteensä 46 hanketta, joista varsinaiseen hallituskäsittelyyn päätyi vuoden aikana 37 hakemusta. Yksi hakija peruutti vireille tulleen hakemuksensa samana vuonna. 1.1 TP 411 Maa ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Ei haettuja/puollettuja/rahoitettuja hankkeita tässä toimenpiteessä. 1.2 TP 412 Ympäristötuet Ei haettuja/puollettuja/rahoitettuja hankkeita tässä toimenpiteessä. 1.3 TP 413 Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Toimenpiteeseen 413 kohdistuneita hakemuksia saapui Mansikka ry:lle v yhteensä 39 kpl, joista 30 kohdistui yritystukiin ja 9 hanketukiin. Vuoden aikana hallituksessa käsiteltiin yhteensä 39 hakemusta. Lisäksi useita hakijoita ohjattiin hakemaan rahoitusta jostakin muusta rahoituslähteestä jo valmisteluvaiheessa. Seuraavassa on eritelty hallituksen v käsittelemät hankkeet (P = hanke saanut virallisen päätöksen TE keskuksesta v puolella) eriteltynä puollettuihin ja kielteisen päätöksen saaneisiin hankkeisiin: Hanketuet Puolletut hakemukset/investoinnit Suonenjoen kaupunki Sompala seura ry Myönnetty tuki Black Light Theatre investointiosio (P) Sompalan leirikeskuksen ruokalarak. ilmastointi ja lämmitysjärjestelmä Varkauden urheiluautoilijat ry Karting radan peruskorjaus Varkauden latu ry Uusi Honkapirtti ,67 (P) Warkauden Kassiopeia ry Härkämäen observatorion kerhotalo ,80 (P) Tervon kunta Tervon elinkeinopalvelujen ja kuntapalvelujen kehittäm YHTEENSÄ ,47 Puolletut hakemukset/kehittäminen Myönnetty tuki Mannerheimin lastensuojeluliiton Tervon osasto Nuoret aktiivisiksi (P)

3 YHTEENSÄ Puolletut hankemukset/elinkeinojen kehittäminen Myönnetty tuki Sisä Savon seutuyhtymä PK yrityksen kasvun (P) edellytykset markkinointia tehostamalla YHTEENSÄ Puollot yhteensä ,47. Kielteisen lausunnon saaneet hankkeet Yhtymä Hakaranta/Leppänen Ruotimosaaren tiehankkeen esisuunnittelu ja pohjatutkimus (P) Vuonna 2010 puolletut hanketuet painottuivat vahvasti investointeihin. Hakemuksista kaksi oli tullut vireille jo syksyn 2009 tukihakukierroksella, mutta hakemusasiakirjojen viimeistely ja väliaikaisrahoituksen järjestäminen viivyttivät hankkeiden käynnistymistä kevääseen 2010 saakka. Mansikka ry toteutti vuonna 2010 erillistä hakuaikamenettelyä koskien yhteisöjen yleishyödyllisiä investointihankkeita. Hakuajat olivat maaliskuun ja syyskuun loppuun. Tällä menettelyllä tavoiteltiin erityisesti hankkeiden välistä kilpailua. Hakumenettelyä on pidetty hyvänä ja se osaltaan helpottaa hallituksen pysymistä sovituissa linjauksissa ja hankkeiden vertailtavuus helpottuu. Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden osalta Mansikka ry:ssä tehtiin vuonna 2010 vain yksi puoltopäätös. Esimerkkejä rahoitetuista yleishyödyllisistä hankkeista 2010 Härkämäen observatorion kerhotalo hanke Warkauden Kassiopeia ry:n kerhotalo toimii ensisijaisesti jäsenten kokoontumis ja koulutuspaikkana. Havainnoinnin lomassa siellä voidaan levätä ja virkistäytyä. Kerhotalossa voivat kokoontua valtakunnalliset tähtitieteen harrastajat koulutustilaisuuksiin ja kerhotapahtumiin. Talon tupa toimii yleisö, koululais, ja yritysryhmien vierailujen aikana opetus ja kahviotilana. Vekara Varkauden aikana tiloissa pyöritetään erilaisia työpajoja. Kerhotilaan laitetaan pieni kirjasto, ja varastotilaan kiikareita, kaukoputkia ym. Warkauden Kassiopeian materiaaleja. Yhdistykset ja harrastajat voivat vuokrata kerhotiloja. Kerhotalo laajentaa Härkämäen tähtitornin alueen käyttöä. Nuoret aktiivisiksi Nuorisohankkeen tavoitteena on nuorten aktiivisuuden ja omatoimisuuden lisääminen Tervossa. Hankkeessa luodaan myös uusia toimintamalleja ja yhteistyötä nuorten ja muiden toimijoiden kesken. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat nuorten tarpeiden kartoitus, heidän kannustaminen järjestämään toimintaa itselleen ja toisilleen, yhteistyön aikaansaaminen nuorten ja paikallisten toimijoiden kesken, nuorten järjestämien tapahtumien käynnistäminen sekä nuorten kyläsuunnitelman laadinta. Hankkeen tuloksena pyritään löytämään toimintamalleja, joiden avulla nuoret jatkavat tapahtumien ja toiminnan järjestämistä hankkeen jälkeen omatoimisesti. Myös nuorten ja aikuisten yhteistyö syvenee.

4 Hankkeen kohderyhmänä ovat tervolaiset nuoret. Välillisesti hyödynsaajia ovat lisäksi paikalliset yhdistykset ja yritykset. Hankkeesta hyötyy myös Tervon kunta, koska hankkeella luodaan positiivista kuvaa kunnasta asuinpaikkana ja toimintaympäristönä Yritystuet Puolletut hakemukset Myönnetty tuki Ateljee Lasielämyksiä Yritystoiminnassa tarvittavien työ välineiden hankinta 1088,80 (P) Sirkkeli Ripatti & Jatkola Ay Koneinvestointi (saha) (P) Kulttuuripalvelu Kuutamo Tietokoneen, ohjelmiston ja kaluston hankinta 1928,16 (P) Marjakartano Hussola Maatilamatkailuyrityksen inv, ja markkinoinnin kehittämishanke (P) Tmi Teemu Kananen Hevosten kävelytyskoneen hankinta 2581,02 (P) Jaki Tuote Ky Yritystoiminnassa tarvittavien koneiden ja laitteiden hankinta Jorkin korjaamo Autokorjaamon investoinnit 7777 (P) Sukelluspalvelu Stella Maria Yritystoiminnassa tarvittavat laiteinvestoinnit (P) Sumet Oy TIG hitsauslaitteen ja savukaasuimurin hankinta 2100 (P) Tmi Teemu Kananen Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen 8400 (P) Pakinpuu Oy Kone ja laiteinvestoinnit sekä hallin kunnostus 3500 (P) TK Sukellus Laite ja koneinvestoinnit 3139,50 Tervon Muovityö Ky Liikuteltava muovilevyjen hitsausyksikkö 9756,43 (P) Histamiini Oy Yrityksen irtaimiston ja koneiden hankinta 8288,86 Weldix Ky Tuotekehityshanke ,25 Kauneustyrni Kauneushoitolan lisäpalvelut 5019 Tmi Matti Korhonen Romujen lajittelutilojen rakentaminen ,10 (P) Marun kilpi ja Kaiverrus Laserkaivertimen hankinta 4586,05 (P) Monialapalvelu Juuti Teroituslaite ja Pilkekoneinvestointi 2782,50 (P) Cadsam Ky Kone kalusto ja laiteinvestoinnit 3192,35 YHTEENSÄ ,02 Kielteisen lausunnon saaneet yritykset/hakemukset Tmi Pekka Ikävalko / Venepuusepän työkaluhankinnat JAP Clamping Oy / Tuotantovälineiden hankinta Feodor Gurvits / Winter Surfing Insinööritoimisto Matti Kojola / Toiminnan kehittäminen, laajentaminen ja markkinointi Savolux Oy / Kalustoinvestoinnit AM Laatuhuolto Oy / Aloittavan autokorjaamon investoinnit

5 Matin Puupaja Tmi / Kalustoinvestointi Arctic Silent Oy / Koulutus ja markkinointihanke PK Koneurakointi Ay / Latukoneen hankinta Maatalousyhtymä Paananen / Sahaamorakennuksen rakentaminen Vuonna 2010 puolletuista yritystukihakemuksista (20 kpl) hieman vajaa puolet koski yritystoiminnan aloittamista. Useimmiten aloittava yrittäjä haki tukea kalustoon/koneiden ja laitteiden hankintaan. Investointitukea oli 19:sta, kehittämistukea kahdessa ja käynnistystukea yhdessä hakemuksessa. Pienelle aloittavalle yrittäjälle rahoitus toimii myös kannustimena yrittäjän tien alkutaipaleella, mikä tulisi ottaa huomioon myös virallisesti hankkeita arvioitaessa. Yhtään koulutushanketta ei vuoden 2010 aikana tullut vireille. 1.4 TP 431 Toimintarahan edistymisen selvitys Mansikka ry:n toimintarahahankeen keskeisimpänä tavoitteena on toimintaryhmän käytännön toiminnan organisointi ja Leader rahoituksen koordinointi. Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti sen käynnistymisestä lähtien. Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu kahden henkilön työpanoksella (toiminnanjohtaja ja hankekoordinaattori). Kirjanpidon mukaan joulukuun 2010 loppuun mennessä hankkeen toteutuma aste oli rahoituspäätökseen nähden n. 90 %. Kokonaisuudessaan Mansikka ry:n toimintarahahanke on toteutunut raportointijakson loppuun mennessä hyvin suhteessa hankesuunnitelman tavoitteisiin ja toiminta aluetta on saatu aktivoitua suunnittelemaan ja valmistelemaan hankkeita lähes kaikkiin hanketyyppeihin (vain koulutus ja yritysryhmähankkeiden osalta aktiivisuutta ei ole ollut). Toimintarahahanke päättyy arvion mukaan huhtikuun 2011 alussa toteutuen täysimääräisenä. Hankkeen toteutumisen edistymistä seurataan jatkuvasti paitsi henkilöstön toimesta, myös yhdistyksen hallituksen taholta. Vuosiraportin lisäksi toiminnasta raportoidaan mm. yhdistyksen toimintakertomuksessa. 1.5 TP 421 Alueiden väliset ja kansainväliset hankkeet Toimenpiteeseen 421 kohdistuneita alueiden välisiä hankkeita puollettiin vuoden aikana yhteensä viittä. Näistä yksi hanke toteutetaan yhteensä kahdeksan toimintaryhmän toimialueella (Suuntana sininen Tie), kahta hanketta toteutetaan koko Pohjois Savon maakunnan alueella toimintaryhmien tukemana (Maalaisjärki seutujen kärki, maaseutu opettaa toimivat toimintamallit) ja kahdessa hankkeessa tavoitteena on kansainvälisen hankkeen käynnistäminen (Black Light Theatre ja Setlementti Ukonhattu ry:n nuorisotoiminnan kehittämisen esiselvitys). Vireille hakemuksia alueiden välisinä toteutettaviksi tuli toimintaryhmässä yhteensä kolme. Alueiden välisiä hankkeita oli ko. vuonna runsaasti ja ensimmäiset askeleet kohti kansainvälisyyshankkeita on nyt otettu. Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kirjattu painotus kansainvälisten hankkeiden synnyttämiseen toteutui vuoden aikana varsin hyvin. Puolletut hankemukset/alueelliset/alueiden väliset hankkeet Suonenjoen kaupunki Musta Teatteri Black Light Theatre Myönnetty tuki ,70 (P) Setlementti Ukonhattu ry Setlementti Ukonhattu ry:n

6 nuorisotoiminnan kehittämisen esiselvitys ,55 (P) Mansikka ry Maalaisjärki, seutujen kärki (P) Suomen Sininen tie ry Suuntana sininen tie 6849 Savon aikuis ja Maaseutu opettaa toimivat ammattiopisto toimintamallit ,33 (P) YHTEENSÄ ,58 Musta teatteri Black Light Theatre Suonenjoen kaupunki on saanut rahoituksen nk. mustan teatterin kehittämishankkeeseen. Kyseessä on esiselvityshanke, jonka on tarkoitus johtaa aidosti kansainväliseen hankkeeseen vuosille Hakijana ja hallinnoija toimii Sisä Savon kansalaisopisto, jonka teatteri ja ilmaisutaidon opetukseen hanke sisällöllisesti kytkeytyy. Esiselvityshanke on kolmen Euroopan maan luovan talouden kulttuurituotteen kehittämiseen tähtäävä hanke. Esiselvityshankkeessa sitoutetaan paikalliset ja kansainväliset partnerit mustan teatterin verkoston perustamiseen ja valmennetaan toimijoita kehittämään yhteiset toimintamuodot mustan teatterin toteuttamiseksi. Musta teatteri perustuu animaation vauhdikkuuteen ja värikkyyteen. Näyttämö ja esiintyjien asusteet ovat mustat. Esiintyjien asuihin tai kannettaviin esineisiin on fluorisoivilla väreillä maalattu kuvioita, jotka näkyvät vain ultraviolettivalossa. Nopeat vaihdot, yllättävät tapahtumat ja käänteet ja äänimaailma ovat teatterin ydin. Teatteri yhdistelee eri taiteenaloja (elokuvaa, teatteria, tanssia jne.) hyvin monin eri tavoin tarjoten mahdollisuuden myös toimintaan kansainvälisesti ilman yhteistä kieltä. 2. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT, JÄSENISTÖ, HALLITUS JA HENKILÖSTÖ Yhdistyksen sääntöihin on tehty pieniä muutoksia vuonna Sääntöjä modernisoitiin vastaamaan paremmin nyky yhteiskunnan yhdistystoiminnan käytäntöjä. Merkittävin muutos tehtiin yhdistyksen oikeuteen erottaa jäsen yhdistyksestä. Sen mukaan mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena vuotena peräkkäin, yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen häntä kuulematta. Lisäksi yhdistyksen vuosikokouksen pitämisen ns. määräaikaa muutettiin niin, että yhdistyksen vuosikokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Sääntömuutokset on lähetetty Patentti ja rekisterihallituksen hyväksyttäviksi heinäkuussa 2010, mutta päätöstä uusien sääntöjen hyväksymisestä ei ole saatu mennessä. Mansikka ry:n jäsenmäärä oli yhteensä 236. Miesten osuus henkilöjäsenistöstä oli n. 51 % ja naisten osuus n. 49 %. Organisaatiojäsenistä (141kpl) suurin osa oli kyläyhdistyksiä/ toimikuntia ja kaikki toiminta alueen kunnat lukeutuvat yhdistyksen jäsenistöön. Nuorten (alle 25v.) osuus henkilöjäsenistä on kaksi henkilöä. Yhdistyksestä eronneet jäsenet olivat pääasiassa toimintansa lopettaneita yhdistyksiä/yrityksiä tai Mansikka ry:n toimialueeseen POMO+ kaudella kuuluneilta alueilta olevia toimijoita. Kevään vuosikokouksessa valittiin hallitus, jonka kokoonpano on ollut seuraava (tarkemmat taustataho ja toimiaikaselvitykset esitetty liitteessä 1):

7 Varsinainen jäsen Varajäsen Puheenjohtaja: Julkisyhteisö: Pekka Leskinen, Suonenjoki Pekka Leskinen, Suonenjoki Jari Pekka Jääskeläinen, Leppävirta Veijo Karkkonen, Karttula Heikki Havukainen, Leppävirta Margit Ropponen, Karttula Yritys/yhdistys: Riikka Hänninen, Suonenjoki Tuula Rossi, Suonenjoki Esko Ropponen, Varkaus Helena Keituri, Varkaus Antti Tulila, Vesanto Aki Siren, Vesanto Asukas: Mervi Nyyssönen, Leppävirta Anne Vepsäläinen, Leppävirta Jouko Paretskoi, Tervo, vpj. Merja Matilainen, Tervo Tuire Jääskeläinen, Rautalampi Kirsi Malaska, Rautalampi Lisäksi hallituksessa nuoria edusti ns. nuorisojäsen Miika Hokkanen Vesannolta henkilökohtaisena varajäsenenään Anniina Poutiainen Leppävirralta. Nuorisojäsenellä on hallituksen kokouksissa osallistumis ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksesta on yhdistyksen sääntöjen mukaan erovuorossa vuosittain kolmannes. Uusina jäseninä hallituksessa v aloittivat Antti Tulila, ja Mervi Nyyssönen. Puheenjohtajaksi yhdistyksen vuosikokous esitti Pekka Leskistä (julkishallinnon mandaatti). Yhdistyksessä työskenteli v viisi henkilöä. Varsinaisina työntekijöinä (hallinto/toimintaraharesurssit) työskenteli toiminnanjohtaja ja hankekoordinaattori ja heidän lisäkseen kolmen eri hankkeen vetäjät. Kylien kehittäminen ja aktivointi selvityshankkeen vetäjä työskenteli koko vuoden, Maalaisjärki seutujen kärki selvityshankkeen vetäjä (7 kuukautta) ja maakunnallisen Pohjois Savon Maaseututiedotus hankkeen vetäjä kesäkuusta lähtien. Omien hankkeiden työntekijärekrytoinnissa onnistuttiin todella hyvin ja kuhunkin hankkeeseen löydettiin vetäjät, joiden substanssi vastasi juuri ko. hankkeen sisällöllisiä tavoitteita, toimenpiteitä ja vaatimuksia. 3. VIESTINTÄ JA KOULUTUSTOIMENPITEET KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI Mansikka ry:n toiminnasta (mukana myös rahoitetuista hankkeista kertovat lehtijutut) kertovia lehtijuttuja/tiedotteita julkaistiin vuoden 2010 aikana kaikkiaan 79 kpl Sisä Savon Sanomissa, Soisalon Seudussa, Warkauden Lehdessä, Savon Sanomissa sekä muutamassa erillisessä tiedotusliitteessä. Hankkeiden nk. aloituspalaverit on otettu vakiintuneeksi toimintatavaksi vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että jokainen myönteisen tukipäätöksen saanut hakija kutsutaan palaveriin, jossa käydään tukipäätöksen ehtoja ja yhdessä lävitse. Tämä on osoittautunut erittäin hyväksi toimintatavaksi, jolla ennaltaehkäistään etenkin maksatusvaiheen ongelmia. Palaverissa tähdennetään etenkin riittävää dokumentointia, hankkeen kannalta tärkeitä määräaikoja sekä kilpailuttamisen tärkeyttä. Ison lisän tiedotustoimintaan toi syksyllä työssään aloittanut maaseututiedottaja Jari Sihvonen. Sihvonen siirtyi Mansikan hallinnon alaisuuteen kesäkuussa 2010 Ylä Savon Veturista Iisalmesta.

8 Tiedottaja on luonut yhteisiä pelisääntöjä maaseuturahaston tiedottamiselle ja kasvattanut toimintaryhmien henkilöstön ja ELY keskuksen henkilöstön ymmärtämystä yhteisen tiedottamisen tärkeydestä. Hankkeen tiimoilta on julkaistu myös makasiinilehteä, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä käsitellään maaseutua koskettavia ajankohtaisia asioita. Lisäksi tiedotushankkeessa on vuoden aikana tehty 2 esitettä: maaseudun tukimahdollisuudet ja toimijat sekä yritystukiesite. 4. SUUNNITELLUT JA TOTEUTETUT ARVIOINTITOIMET Syksyn 2010 aikana herättiin tarpeeseen käynnistää johtamisen ja toiminnan kehittämistyö sekä Mansikassa että Kalakukossa. Toimintaryhmien haavoittuvaisuus tuli esille etenkin työntekijöiden vaihdostilanteissa, jotka ovat aina melkoisia kriisejä näin pienessä yhdistyksessä. Kehittämistyö käynnistyy hankkeen turvin (JOHTO johdonmukaisen toiminnan kehittämishanke). Pohjois Savon ELY keskus on käynnistämässä maaseutuohjelman toteutumista koskevan kolmivuotisen arviointihankkeen 2011 keväällä. Odotamme hankkeelta paljon etenkin indikaattoreiden kehittämistyössä. 5. OMA TOIMINTA Vuosi 2010 oli hankemäärältään varmaankin hyvin tavanomainen vuosi. Päätöksiä jo vuonna 2009 vireille tulleista hakemuksista tuli runsaasti ennen kesälomaa, mikä aiheutti jonkin verran kiireitä aloituspalavereiden järjestämisen suhteen syksyllä. Uuden työntekijän sisäänajo kesti muutaman kuukauden, mikä osaltaan hidasti joidenkin maksatushakemusten käsittelyä toimintaryhmässä. Paikallinen kehittämistyö jäi vähäiseksi johtuen hankehakemusten kuormittavuudesta: toiminnanjohtajan aika meni pitkälti hankkeiden valmisteluun ja hankesihteerin maksatusvaiheen tehtäviin. Tieto lisärahoituskehyksestä ilahdutti, mutta sen jakaminen vasta vuonna 2012 suretti. Toisaalta, nyt henkilöstö ehtii paremmin kehittää toimintaansa JOHTO hankkeen avulla. Asiakkailta tuleva palaute antamastamme avusta on lähestulkoon aina myönteistä. Selkeää tarvetta pykälien tulkkaajille on ja kynnys avun pyytämiseen toimintaryhmästä on matalampi kuin ELYkeskuksesta. 6. LEADER TOIMINTA Maksatusten viipyminen noin 6 kk ELY keskuksen ruuhkasta johtuen on asia, joka uhkaa halvaannuttaa koko yhdistyksen toiminnan. Yhdistys perii ohjelmaan sidottavan kuntarahaosuuden kunnilta kahdesti vuodessa ja käytännössä maksaa kaikki juoksevat kulut ko. rahasta. Lisäksi yleishyödyllisille hankkeille maksetaan aina suoraan kuntarahaosuus maksatusvaiheessa. Ns. omien hankkeiden maksatuspäätösten viive ELY ssä aiheuttaa sen, että hakijoiden maksatushakemukset viipyvät tarkastettuina toimintaryhmien pöydillä sillä ns. ulospäin jaettavaa rahaa ei yhdistyksellä ole. Tästä aiheutuu oravanpyörä, joka kaipaisi katkaisua.

9 Ns. näkyvää yhteistyötä/yhteydenpitoa maaseutuviraston kanssa ei vuoden aikana juurikaan ollut, sillä ohjeistuksen mukaisesti kaikki kysymykset ohjataan paikalliselle ELY keskukselle. Valitettavasti myös ELY keskuksesta on kantautunut viestiä siitä, että maaseutuvirastolle osoitettuihin kysymyksiin ei vastata. Paikallinen yhteistyö ELY keskuksen henkilöstön kanssa sujui melko hyvin ja asiat on saatu aina selvitettyä keskustelemalla 7. YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA Mansikka ry on osallistunut myös Kuopion seudun KOKO ohjelman toteutukseen ohjausryhmän jäsenenä sekä matkailun kehittämiseen matkailun teemaryhmän jäsenenä. Maaseutuhallinnon uudistustyön sisältöön olemme pyrkineet vaikuttamaan keskusteluilla asiaa Kuopion seudulla ja ympäristökunnissa valmistelevan Kuopion kaupungin maaseutuasioiden päällikön, Juha Nykäsen kanssa. Myös yhteistyö Pohjois Savon Kylät ry:n kanssa on syksyn 2010 aikana tiivistynyt merkittävästi ja vuonna 2011 toteutamme maaseudun kehittämistä aikaisempaa yksituumaisemmin yhteen hiileen puhaltaen. 8. KATSAUS VUOTEEN 2011 Vuoden 2011 toiminta on pääosin samansuuntaista kuin vuonna 2010, joskin kansainvälistymiseen panostetaan aikaisempaa enemmän. Pääsääntöisesti henkilöresurssit kohdistetaan hankevalmisteluun ja maksatukseen, mutta myös aluekehitystyötä ja yhteistyömahdollisuuksien aktiivista etsintää sekä paikallisella, alueellisella että kansainvälisellä tasolla tehostetaan. Vuonna 2011 noudatetaan edelleen yhteisöjen yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa hakuaikoja (31.3. ja ). Pääpaino hanketukien rahoittamisessa on hyvissä ja monipuolisissa kehittämishankkeissa.

10 VUOSITIIVISTELMÄ 2010 Kaikkiaan Mansikka ry:ssä tuli vireille vuonna hakemusta. Lisäksi Mansikka ry antoi myönteiset lausunnot kolmesta alueiden välisestä hankkeesta, jotka olivat tulleet vireille jossain toisessa toimintaryhmässä tai suoraan ELY:ssä. Näin ollen vireille Mansikka ry:n kehyksestä rahoitettaviksi voidaan katsoa tulleen yhteensä 46 hanketta, joista varsinaiseen hallituskäsittelyyn päätyi vuoden aikana 37 hakemusta. Toimenpiteistä 411 ja 412 ei puollettu yhtään hanketta. Toimenpiteeseen 413 kohdistuneita hakemuksia saapui Mansikka ry:lle v yhteensä 39 kpl, joista 30 kohdistui yritystukiin ja 9 hanketukiin. Vuoden aikana hallituksessa käsiteltiin yhteensä 39 hakemusta. Toimenpiteeseen 421 kohdistuneita alueiden välisiä hankkeita puollettiin vuoden aikana yhteensä viittä. Näistä yksi hanke toteutetaan yhteensä kahdeksan toimintaryhmän toimialueella (Suuntana sininen Tie), kahta hanketta toteutetaan koko Pohjois Savon maakunnan alueella toimintaryhmien tukemana (Maalaisjärki seutujen kärki, maaseutu opettaa toimivat toimintamallit) ja kahdessa hankkeessa tavoitteena on kansainvälisen hankkeen käynnistäminen (Black Light Theatre ja Setlementti Ukonhattu ry:n nuorisotoiminnan kehittämisen esiselvitys). Vireille hakemuksia alueiden välisinä toteutettaviksi tuli toimintaryhmässä yhteensä kolme. Vuonna 2010 puolletuista yritystukihakemuksista (20 kpl) hieman vajaa puolet koski yritystoiminnan aloittamista. Useimmiten aloittava yrittäjä haki tukea kalustoon/koneiden ja laitteiden hankintaan. Investointitukea oli 19:sta, kehittämistukea kahdessa ja käynnistystukea yhdessä hakemuksessa. Vuonna 2010 puolletut hanketuet painottuivat vahvasti investointeihin. Hakemuksista kaksi oli tullut vireille jo syksyn 2009 tukihakukierroksella, mutta hakemusasiakirjojen viimeistely ja väliaikaisrahoituksen järjestäminen viivyttivät hankkeiden käynnistymistä kevääseen 2010 saakka. Alueiden välisiä hankkeita oli ko. vuonna runsaasti ja ensimmäiset askeleet kohti kansainvälisyyshankkeita on nyt otettu. Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kirjattu painotus kansainvälisten hankkeiden synnyttämiseen toteutui vuoden aikana varsin hyvin. Paikallinen kehittämistyö jäi vähäiseksi johtuen hankehakemusten kuormittavuudesta: toiminnanjohtajan aika meni pitkälti hankkeiden valmisteluun ja hankesihteerin maksatusvaiheen tehtäviin. Syksyllä käytiin jäsenkuntien kanssa kahdenkeskiset neuvottelut toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi ja saadun palautteen mukaisesti toimintaa kehitetään entistä laadukkaammaksi vuonna 2011 Mansikka ry on osallistunut myös Kuopion seudun KOKO ohjelman toteutukseen ohjausryhmän jäsenenä sekä matkailun kehittämiseen matkailun teemaryhmän jäsenenä. Maaseutuhallinnon uudistustyön sisältöön olemme pyrkineet vaikuttamaan keskusteluilla asiaa Kuopion seudulla ja ympäristökunnissa valmistelevan Kuopion kaupungin maaseutuasioiden päällikön, Juha Nykäsen kanssa. Myös yhteistyö Pohjois Savon Kylät ry:n kanssa on syksyn 2010 aikana tiivistynyt merkittävästi ja vuonna 2011 toteutamme maaseudun kehittämistä aikaisempaa yksituumaisemmin yhteen hiileen puhaltaen.

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 TIIVISTELMÄ 1. PUOLLETUT HANKKEET (sisällön painotukset ja kappalemäärät) Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411:

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä.

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2010

RAJUPUSU LEADER RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2010 RAJUPUSU LEADER RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. Rajupusu Leader ry:n toiminta-alue, jäsenistö ja hallitus Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluu nykyisellään neljä kuntaa Joroinen, Juva, Rantasalmi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2014 2 Yhteenveto NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014 (käytettävissä olleet resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot