YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA 2014-2016"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA on iittiläinen perheyritys, joka on perustettu vuonna Toiminta-aluettamme on Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Tuotamme korkealuokkaisia siivous- ja kiinteistön hoitopalveluja kotitalouksille sekä yrityksille. :n ympäristö- ja yhteiskuntavastuusuunnitelma käsittelee toimintaamme kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun, työhyvinvoinnin ja yhteiskuntavastuun osalta.

2 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Yrityksen toiminnan kuvaus 2. Henkilöstönäkökulma 3. Sosiaalinen vastuu 4. Tilaajanäkökulma 5. Ympäristövaikutukset 6. Ympäristö ja yhteiskuntavastuutavoitteet Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka YRITYKSESTÄMME T & T Palveluapu on iittiläinen perheyritys joka on perustettu vuonna 2007 aluksi nimellä Tmi Tiinan Palveluapu. Maaliskuussa 2011 vaihdoimme yhtiömuodon muutoksen myötä nimen T & T Palveluapu Ky:ksi. Olemme luotettava paikallinen toimija Kouvolan, Lahden, Nastolan ja Iitin alueella. Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaiden tarpeita ja pyrimme jatkuvaan palvelun kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyttä mittaamme omavalvonnalla sekä säännöllisesti kerättävällä palautteella, jonka käymme läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Yrityksellämme on ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma, joka mahdollistaa arvonlisäverottoman sosiaalihuoltopalvelun tarjoamisen. Missiomme: Ylläpitää terveellinen, viihtyisä sekä turvallinen työ- ja asuinympäristö YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTASUUNNITELMAN TAUSTAA Toimialamme ja yrityksemme perustehtävä on huolehtia ihmisistä ja ympäristöstä joka päivä. Työssämme meillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäristömme terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen monenlaisissa ympäristöissä; kodeissa, toimistoissa, rakennustyömailla, kiinteistöhuollossa, pihoilla ja yhä useammin myös vapaa-ajan ympäristöissä. Suunnitelmallisen toiminnan avulla voimme vähentää omalta osaltamme mm. ympäristökuormitusta myös asiakkaidemme toiminnassa, ja tapaturmia sekä asiakkaidemme, että oman henkilöstömme toiminnassa. Meillä on mahdollisuus lisätä sosiaalista vastuuta yhteistyöverkostomme toiminnassa ja esimerkiksi osallistaa kasvavaa sukupolvea ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ympäristökasvatuksen keinoin. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisesti suunnitelmallinen toiminta on meille osa arkipäivän toimintaamme. Tämän suunnitelman tarkoituksena on kertoa, miten viemme suunnitelmat käytäntöön seuraavan kolmen vuoden aikana. Tätä suunnitelmaa täydentää vuosittainen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti, joka julkaistaan ensimmäisen kerran helmikuussa Puh Sivu 2 / 9

3 Asiakkaamme Asiakkaitamme ovat yksityiset henkilöt ja perheet, työnantajat ja työyhteisöt, kiinteistöosakeyhtiöt asukkaineen sekä yritykset rakennustyömaineen ja tuotantotiloineen. Asiakkaitamme yhdistää tarve ja vaatimus luotettavalle, asiantuntevalle ja joustavalle palvelulle. Säännöllisesti keräämämme asiakaspalautteen perusteella voimme kertoa, että asiakkaamme arvostavat asiantuntevan työotteen ja työnjäljen lisäksi erityisesti joustavuuttamme, yhteydenpitoa ja tiedottamista sekä asiakkaan turvallisuuden huomioimista. Asiakkaidemme kommentteja: Olen pitänyt avustanne valtavasti. Timolle suuri kiitos! Jos olisi paljon rahaa, kutsuisin usein. Ehkä turvaan apuunne ensi kesänä. Hyvin mennyt, ei osaa sanoa mitään, mitä lähtisin muuttamaan. Palvelu erinomaista ja ystävällistä. Henkilökunta on erittäin miellyttävää ja kommunikointi on helppoa sekä leppoisaa! HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilökunta ja yhteistyöhön tyytyväiset alihankkijat ovat yrityksen toiminnalle tärkein voimavara. Työturvallisuus Henkilöstön perehdytysohjelmassa sekä laadituissa työtä ohjaavissa suunnitelmissa ja ohjeissa kiinnitetään huomiota työn toteuttamisen turvallisuuteen. Lisäksi sovitamme yhteen tilaajan omat työturvallisuutta ja työsuojelua koskevat ohjeet ja menettelytavat esimerkiksi rakennustyömaan siivouksessa. Uuteen työtilauksen toimintaympäristöön tutustuessamme teemme samalla riskiselvityksen, jonka perusteella laaditaan tarvittaessa kohdekohtaisia suunnitelmia. Käytämme jokaisessa työtehtävässä siihen määriteltyä suojavaatetusta ja henkilökohtaisia suojaimia. Yrityksellämme on työterveyssuunnitelma. Yrityksemme on päihteetön työpaikka. Koulutamme henkilöstöämme tapaturmien ehkäisyssä ja vuoden 2014 koulutussuunnitelmassa on henkilöstön työturvallisuuskorttikoulutus erityisesti rakennussiivous- ja kiinteistönhuoltotehtävissä toimivalle henkilökunnalle. Uskomme, että huolellisella ja suunnitelmallisella toiminnalla tapaturmat voidaan ehkäistä. Tavoitteena on huolehtia, että henkilöstömme on käynyt EA1 kurssin ja pitää yllä ensiaputaitoja. Puh Sivu 3 / 9

4 Mittaamme tapaturmattomia päiviä! Olemme mitanneet tapaturmattomia päiviä kesäkuusta 2013 lähtien. Henkilöstöön eri tehtävissä kohdistuvat yleisimmät työsuojelulliset riskitekijät ja toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi RISKIT 1. Fyysisesti kuormittavaa (melu, tärinä, käsin tehtävät nostot) 2. Biologiset tekijät (pölyt, virukset, bakteerit) 3. Työssä käytettävät koneet, työvälineet ja muut laitteet 4. Väärä työ asento 5. Yksintyöskentelyä 6. Henkilöstökemia (syrjintä, häirintä, huono kohtelu) 7. Epävarmuus työtehtävistä sekä vastuualueista 8. Viestityksen toimimattomuus työnjohdon sekä henkilöstön välillä 9. Korkeat tikkaat, kaatumisvaara 10. Telineiden lukitusten varmistus 11. Korkealla olevat telineet, putoamisvaara 12. Epäluotettavat pistorasiat 13. Sähkötiloissa metalliset työvälineet 14. Voimakkaat siivousaineet, roiskeet silmiin sekä iholle 15. Märät lattiat, liukastumisvaara 16. Öljyiset lattiat, liukastumisvaara 17. Suurjännite tiloissa sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat valokaaret, sähköiskut sekä sähköpalovaarat 18. Suunnitellun aikataulun riittämättömyys kohteessa 19. Päivän aikataulu pidentyy liikenteen johdosta (ruuhkat, talvi liukkaus) 20. Sään aiheuttama liukkaus talvella, liukastumisvaara 21. Kotieläimet irrallaan RISKIEN EHKÄISY 1. Perehdytyksen työntekijöille työvälineiden oikeaan käyttöön 2. Rauhallisen, keskustelevan sekä luotettavan ilmapiirin ylläpito ja kehittäminen työpaikalla 3. Työt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan pari työskentelynä 4. Pidetään kiire ja hätäily pois työpaikalta 5. Toimitaan yleisesti rauhallisesti ja johdonmukaisesti annettujen ohjeiden mukaan 6. Opetellaan poistuminen ja kokoontumispaikat hätätilanteissa 7. Ensiaputaitojen ylläpito 8. Ilmoitetaan soittamalla taikka tekstiviestillä asiakkaille muuttuneesta aikataulusta. Ilmoitus raja 15 minuuttia Puh Sivu 4 / 9

5 9. Noudatetaan annettuja turvamääräyksiä ja ohjeita 10. Sähkölaitteet ja johdot virallisten asetusten tasolle 11. Ei työskennellä tikkailla 12. Työskennellään turvallisesti työtasoilla asianmukaisilla turvavarusteita käyttäen 13. Työskennellään kasvot vaarallista kohdetta päin 14. Informoidaan ja opastetaan sähkölaitteiden turvallinen käyttö 15. Käytetään suoja- sekä turvavälineitä 16. Järjestetään turvallisuuskoulutuksia herättelemään sekä ylläpitämään valppautta 17. Pyydetään etukäteen pitämään kotieläimet kiinnitettynä 18. Työvälineet ovat asianmukaiset, ergonomiset, käytönjälkeen puhdistetut 19. Työkoneet ovat käytännölliset, ehjät, huolletut, käytönjälkeen puhdistetut 20. Käytettävistä aineista on käyttöturvallisuustiedotteet, annostus ja käyttökohde näkyvillä 21. Asianmukaiset työasut sekä jalkineet Toimintatapa yrityksemme sisällä vaaratilanteiden sekä turvallisuusepäkohtien käsittelyssä akuutin tilanteen jälkeen a. TIEDON KULKU ESIMIEHILLE SOITTO b. TILANTEEN KARTOITUS KIRJATAAN TIETO c. KRIISIPALAVERI KÄYDÄÄN LÄPI TAPAHTUNUT YKSIN/RYHMÄSSÄ d. SEURANTA KAIKKI TAPAAMISET KIRJATAAN YLÖS e. YHTEINEN LOPETUS SOSIAALINEN VASTUU Ymmärrämme yhteiskuntavastuun myös sosiaalisena vastuuna. Tällä tarkoitamme esimerkiksi ympäristökasvatusta, jota voimme työssämme toteuttaa esimerkiksi kodeissa perheille järjestämillämme siivouskouluilla. Opastamme oikeat siivousmenetelmät kädestä pitäen yhdessä tehden esimerkiksi perheiden lapsille. Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa siivouskouluohjelmamme avulla. Jaamme aktiivisesti tietoa asiakkaillemme heidän mahdollisuuksistaan toteuttaa omia toimenpiteitään ympäristöä säästävin keinoin. Etsimme yhteistyökumppaneita, joille ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat ovat osa käytännön toimintaa samalla tavalla kuin meille. Opimme toisiltamme. TILAAJANÄKÖKULMA toimii siivous- ja kiinteistönhuoltoalalla lakeja, säädöksiä ja alan ohjeita noudattaen sekä alan toimijoita kunnioittaen. Olemme ottaneet toimintamme alusta asti aktiivisen roolin toiminta-alueellamme tavoitteena entistä parempi ympäristö. Osallistumme alueen tapahtumiin ja keskusteluun aktiivisesti, etsimme sopivia Puh Sivu 5 / 9

6 yhteistyökumppaneita ja haluamme antaa oman osaamisemme toimialan ja tilaajiemme käyttöön yhteisen ympäristömme kehittämisessä entistä terveellisempään, turvallisempaan ja viihtyisämpään suuntaan. Tilaajalle toiminnassamme näkyvät esimerkiksi toimintamme jätteiden, kemikaalien, ja työvälineiden käsittelyssä sekä vedenkäytössä, työjärjestykseen ja työajan tehokkuuden toteutumiseen liittyvässä toiminnassa sekä huoltotoiminnan toteutumisessa. Nämä asiat käsittelemme sopimusta tehdessämme, jolloin asiakas voi varmistua, että toimintaamme ohjaa myös tahto ja suunnitelma ympäristökuormituksen vähentämisestä. Olemme aktiivinen kumppani tilaajallemme ja sovitamme yhteen tilaajan sekä omat ympäristötavoitteemme. Opimme toisiltamme. Ympäristötietoa yrityksille ja yhteisöille Oikea tieto on vastuullisen ympäristönhuollon perusta niin yrityksissä kuin yhteisöissäkin. Yrityksen ja yhteisön tunnistettuihin ympäristövaikutuksiin kuten päästöihin, jätteisiin ja energian sekä luonnonvarojen kulutukseen voidaan vaikuttaa oikealla ympäristötiedolla. Se auttaa säästämään luonnonvaroja ja kustannuksia sekä lisäämään materiaalitehokkuutta. Ympäristönhuollon palveluiden kehittämisellä, koulutuksella ja johtamisella takaamme niin siistin ja turvallisen työympäristön kuin kustannustehokkaan ja määräysten mukaisen jätehuollonkin. Tavoitteenamme ovat ympäristöosaamisesi parantaminen. Kiinnittämällä huomiota omiin valintoihin sekä tottumuksiin voidaan pienilläkin asioilla tehdä puhtaanapidosta ympäristöystävällisempää, taloudellisempaa sekä voidaan vaikuttaa kiinteistön arvon säilymiseen korjaustarvetta vähentämällä. Mitä on vedetön ammattisiivous? Vedetön siivous tarkoittaa veden käytön minimoimista. Siivouspyyhkeet ja mopit nihkeytetään valmiiksi tarvittavalla määrällä vettä tai otetaan suoraan pesukoneesta sopivasti lingottuna. Vettä ei enää tuhlata turhaan. Puhdistusaine annostellaan annostusohjeen mukaisesti joko sumute pulloihin taikka pesukoneen huuhteluainelokeroon. Sopivasti nihkeytetyt siivoustekstiilit kuljetetaan mukana ilmatiiviissä laatikossa tai muovipussissa. Pesuaineita käytetään vain tahrakohtiin, sillä nihkeä mikrokuitupyyhe ja moppi irrottavat vähäisen lian ilman pesuainetta. Vedetön siivous on kustannustehokasta ajan säästön myötä. Ajan säästöä syntyy vesien vaihdon poisjäämisestä ja lankaosien kuivaesikiertämisen loppumisella. Siivoustyö kevenee, joten työntekijä jaksaa paremmin siivota ja sairaslomat vähenevät ergonomian myötä. Vedettömän siivouksen etuja ovat säästää aikaa ja vaivaa parantaa puhtaustulosta säästää luontoa, vettä ja energiaa keventää työskentelyä vähentää kemikaalien käyttöä pidentää pintamateriaalien ja rakenteiden elinkaarta pienentää koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskuluja Puh Sivu 6 / 9

7 säästää rahaa! Ekologinen siivous Vähennetään puhdistusaineen käyttöä. Mikrokuidun ansiosta siivouksessa käytetään puhdistusainetta vain tahrakohtiin. Puhdistusainetta ruiskautetaan vain likakohtaan ja annetaan aineen vaikuttaa. Vaikutusajan jälkeen lika lähtee pyyhkäisemällä ja mekaanista hankausta tarvitaan mahdollisimman vähän. Ekologisessa siivouksessa on tärkeää, että puhdistusaineet ovat ympäristömerkittyjä eivätkä rasita ympäristöä turhaan. Ekologisen siivouksen tavoitteena on vähentää siivoustyön kuormittavuutta, mutta samalla ajan, veden ja pesuaineiden käyttöä vähentäen. Siivoustyöstä tulee taloudellista eri osapuolten kannalta. Ekologisen siivouksen myötä hygienia paranee, koska siivouspyyhkeitä ja lanka-osia ei liotella likaisissa vesissä. Lika ei siirry paikasta toiseen, sillä aina otetaan puhdas kostutettu siivouspyyhe tai lanka-osa ja likainen laitetaan pyykkipussiin käytön jälkeen. Käsihygienia paranee, koska kädet eivät ole likaisissa vesissä. Ergonominen siivous Ergonomisilla siivousvälineillä vältetään mahdollisimman paljon siivoojan kumartelua ja kurkottelua. Mopissa on säätövarsi, jonka avulla eripituiset siivoojat voivat työskennellä ilman turhaa rasitusta. Lyhyillä varsilla tasojen, seinien ja peilien pyyhintä sujuu ilman turhaa kurkottelua. Puhtaanapito on ergonomista. Koska siivoustekstiilit otetaan käyttöön yksitellen ja samalla siivousvaunu keventyy, pyyhkeitä ei tarvitse vääntää kuiviksi eikä siivoojan tarvitse liottaa käsiään pesuaineliuoksessa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Kemikaalit Käytämme työssämme kemikaaleja, joiden ympäristövaikutukset meidän tulee tunnistaa ja tuntea henkilöstön, tilaajan ja ympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä ajatellen. Ilmoitukset terveydelle vaarallisista aineista ja käyttöturvatiedotteet Jokaiseen työkohteeseen laaditaan ilmoitukset käyttämistämme terveydelle vaarallisista aineista esim. tahrojen poistoon tarkoitetuista liuotteista. Käytössämme ovat aina ajantasaiset tuotetoimittajien antamat käyttöturvatiedotteet, joiden perusteella osataan suojautua oikein kemikaalia käytettäessä sekä tarvittaessa ensiapua annettaessa. Puh Sivu 7 / 9

8 Pöly Pölyä voidaan käsitellä työssämme terveydelle vaarallisena aineena. Tärkeintä on ymmärtää pölyn terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset ja suojautua niiltä asianmukaisesti hyväksytyillä, huolletuilla ja käyttäjälleen sopivilla henkilökohtaisilla suojaimilla. Pölyn lisäksi ympäröivässä ilmassa on lukuisia muita terveydelle haitallisia hiukkasia, kuten hometta tai muuta mikrobikasvustoa, joka siivotessa nousee esimerkiksi huoneilmaan. Rakennustyömaalla on lisäksi puu- ja metallipölyä. Ulkotyötehtävissä pakokaasut ja esimerkiksi maasta nouseva hiekkapöly ovat tunnistettuja terveydelle haitallisia haittoja. Työskennellessämme pölyä käsittävissä tehtävissä huomioimme sen mahdollisesti aiheuttamat haitat lähiympäristölle esimerkiksi työjärjestyksen ja työn jaksotuksen avulla. Autoilu Liikkuminen aiheuttaa kemikaalien ohella merkittäviä ympäristövaikutuksia. Työmme on liikkuvaa ja tapahtuu pääasiassa tilaajan omassa tai määrittelemässä ympäristössä. Toimeksiantoja on useita samana päivänä ja niiden sijainti voi poiketa toisistaan suuresti. Lisäksi kuljetamme henkilökuntaa ja työvälineitä. Pyrimme vähentämään autoilun aiheuttamia ympäristöhaittoja hyvällä reitti- ja tehtäväsuunnittelulla ja pitämällä toistaiseksi toiminta-alueen järkevän kokoisena. Lähitulevaisuuden tavoitteena on siirtyä kaluston osalta vähempipäästöisiin autoihin. Pyrimme käyttämään biopolttoainetta. TOIMISTO- JA HALLINTOTEHTÄVÄT Toimistotyössä pyrimme jatkuvasti lisäämään sähköistä tiedonsiirtoa ja vähentämään paperin kulutusta. Yrityksellämme on käytössä sähköinen kirjanpito. Vanhojen laitteiden, työvälineiden ja kaluston tullessa uusittaviksi huomioimme ympäristöystävälliset valinnat ja laitteiden yhteensopivuuden. Rikos- ja tietoturvallisuus Yrityksessä on ennakoitu ja toteutettu suositellut rikos- ja tietoturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2016 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun suunnittelu, mittaaminen ja analysointi ovat pitkäjänteistä toimintaa. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kuitenkin nopeasti toimintaamme ja Puh Sivu 8 / 9

9 työhömme. Olemme siksi päätyneet linjaamaan toimintaamme kolmen vuoden jaksoissa. Tarvittaessa muutoksia tehdään vuosittain Mitataan ja määritellään lähtöarvot tavoitteiden saavuttamiseksi ja vertailun pohjatiedoksi - Ajokilometrit ja polttoaineen kulutus - Tapaturmattomat päivät lasketaan myös alihankkijoiden osalta - Palautekysely käyttämiimme kemikaaleihin liittyvistä kokemuksista Vuosille 2015 ja 2016 määritellään tavoitteet vuoden 2014 aikana. T & T PALVELUAPU KY:N YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUPOLITIIKKA haluaa olla osa aitoa kestävää kehitystä. 1. Ympäristöriskien minimointi Toimenpiteet - Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden täyttäminen - Toimintamallien luominen ja noudattaminen - Hyötykäytön ja kierrätyksen edistäminen, kaatopaikkajätteen vähentäminen - Tulevien ympäristövaatimusten ennakoiminen - Yhteistyö 2.Tuotteiden ympäristöystävällisyys ja turvallisuus Toimenpiteet - Tuotteiden valinta ympäristönäkökulman kautta yhä turvallisempien tuotteiden käyttö 3. Vastuullinen ympäristöimago Toimenpiteet - Ympäristö- ja yhteiskuntavastuusuunnitelman ja raportin käyttöönotto ja julkaiseminen kotisivuilla. - Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisten asioiden edistäminen kaikessa toiminnassa - Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden mittaaminen ja tavoitteiden asettaminen Kausalassa T&T Palveluapu Ky Puh Sivu 9 / 9

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

ENEMMÄN, NOPEAMMIN JA HALVEMMALLA

ENEMMÄN, NOPEAMMIN JA HALVEMMALLA 1 Juhani Tarkkonen ENEMMÄN, NOPEAMMIN JA HALVEMMALLA Laadullinen tutkimus siivoojien kohtelusta, asemasta, vaikutusmahdollisuuksista ja työoloista siivousyrityksissä ja julkisissa organisaatioissa Innosafe-

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 2 TOIMENPIDEOHJELMA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMISEN LISÄÄMINEN 7 2.2 ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN 8 2.3 VEDEN KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018 Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018 Kuva: Arkkitehtitoimisto Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Askeleita vastuullisuuteen

Askeleita vastuullisuuteen Marianne Ekonen Ritva Pyykkönen Juha Timonen Jaana Teriö Anne Törn Askeleita vastuullisuuteen Esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä JYväskylän ammattikorkeakoulu Jamk.fi

Lisätiedot

Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa

Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Henkilöriskien hallinta

Henkilöriskien hallinta Avain turvallisempaan huomiseen Henkilöriskien hallinta Sisällysluettelo Henkilöriskien hallinta on tärkeää...3 Henkilöstö voimavarana...4 Avainhenkilöiden tunnistaminen ja sitouttaminen...5 Työsuhteen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Opas uudelle työntekijälle

Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle 2 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Everyday heroes. Every day... 5 Kansainvälinen Securitas-konserni ja toiminta Suomessa... 6 Palvelumme...

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot