YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA 2014-2016"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA on iittiläinen perheyritys, joka on perustettu vuonna Toiminta-aluettamme on Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Tuotamme korkealuokkaisia siivous- ja kiinteistön hoitopalveluja kotitalouksille sekä yrityksille. :n ympäristö- ja yhteiskuntavastuusuunnitelma käsittelee toimintaamme kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun, työhyvinvoinnin ja yhteiskuntavastuun osalta.

2 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Yrityksen toiminnan kuvaus 2. Henkilöstönäkökulma 3. Sosiaalinen vastuu 4. Tilaajanäkökulma 5. Ympäristövaikutukset 6. Ympäristö ja yhteiskuntavastuutavoitteet Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka YRITYKSESTÄMME T & T Palveluapu on iittiläinen perheyritys joka on perustettu vuonna 2007 aluksi nimellä Tmi Tiinan Palveluapu. Maaliskuussa 2011 vaihdoimme yhtiömuodon muutoksen myötä nimen T & T Palveluapu Ky:ksi. Olemme luotettava paikallinen toimija Kouvolan, Lahden, Nastolan ja Iitin alueella. Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaiden tarpeita ja pyrimme jatkuvaan palvelun kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyttä mittaamme omavalvonnalla sekä säännöllisesti kerättävällä palautteella, jonka käymme läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Yrityksellämme on ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma, joka mahdollistaa arvonlisäverottoman sosiaalihuoltopalvelun tarjoamisen. Missiomme: Ylläpitää terveellinen, viihtyisä sekä turvallinen työ- ja asuinympäristö YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTASUUNNITELMAN TAUSTAA Toimialamme ja yrityksemme perustehtävä on huolehtia ihmisistä ja ympäristöstä joka päivä. Työssämme meillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäristömme terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen monenlaisissa ympäristöissä; kodeissa, toimistoissa, rakennustyömailla, kiinteistöhuollossa, pihoilla ja yhä useammin myös vapaa-ajan ympäristöissä. Suunnitelmallisen toiminnan avulla voimme vähentää omalta osaltamme mm. ympäristökuormitusta myös asiakkaidemme toiminnassa, ja tapaturmia sekä asiakkaidemme, että oman henkilöstömme toiminnassa. Meillä on mahdollisuus lisätä sosiaalista vastuuta yhteistyöverkostomme toiminnassa ja esimerkiksi osallistaa kasvavaa sukupolvea ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ympäristökasvatuksen keinoin. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisesti suunnitelmallinen toiminta on meille osa arkipäivän toimintaamme. Tämän suunnitelman tarkoituksena on kertoa, miten viemme suunnitelmat käytäntöön seuraavan kolmen vuoden aikana. Tätä suunnitelmaa täydentää vuosittainen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti, joka julkaistaan ensimmäisen kerran helmikuussa Puh Sivu 2 / 9

3 Asiakkaamme Asiakkaitamme ovat yksityiset henkilöt ja perheet, työnantajat ja työyhteisöt, kiinteistöosakeyhtiöt asukkaineen sekä yritykset rakennustyömaineen ja tuotantotiloineen. Asiakkaitamme yhdistää tarve ja vaatimus luotettavalle, asiantuntevalle ja joustavalle palvelulle. Säännöllisesti keräämämme asiakaspalautteen perusteella voimme kertoa, että asiakkaamme arvostavat asiantuntevan työotteen ja työnjäljen lisäksi erityisesti joustavuuttamme, yhteydenpitoa ja tiedottamista sekä asiakkaan turvallisuuden huomioimista. Asiakkaidemme kommentteja: Olen pitänyt avustanne valtavasti. Timolle suuri kiitos! Jos olisi paljon rahaa, kutsuisin usein. Ehkä turvaan apuunne ensi kesänä. Hyvin mennyt, ei osaa sanoa mitään, mitä lähtisin muuttamaan. Palvelu erinomaista ja ystävällistä. Henkilökunta on erittäin miellyttävää ja kommunikointi on helppoa sekä leppoisaa! HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilökunta ja yhteistyöhön tyytyväiset alihankkijat ovat yrityksen toiminnalle tärkein voimavara. Työturvallisuus Henkilöstön perehdytysohjelmassa sekä laadituissa työtä ohjaavissa suunnitelmissa ja ohjeissa kiinnitetään huomiota työn toteuttamisen turvallisuuteen. Lisäksi sovitamme yhteen tilaajan omat työturvallisuutta ja työsuojelua koskevat ohjeet ja menettelytavat esimerkiksi rakennustyömaan siivouksessa. Uuteen työtilauksen toimintaympäristöön tutustuessamme teemme samalla riskiselvityksen, jonka perusteella laaditaan tarvittaessa kohdekohtaisia suunnitelmia. Käytämme jokaisessa työtehtävässä siihen määriteltyä suojavaatetusta ja henkilökohtaisia suojaimia. Yrityksellämme on työterveyssuunnitelma. Yrityksemme on päihteetön työpaikka. Koulutamme henkilöstöämme tapaturmien ehkäisyssä ja vuoden 2014 koulutussuunnitelmassa on henkilöstön työturvallisuuskorttikoulutus erityisesti rakennussiivous- ja kiinteistönhuoltotehtävissä toimivalle henkilökunnalle. Uskomme, että huolellisella ja suunnitelmallisella toiminnalla tapaturmat voidaan ehkäistä. Tavoitteena on huolehtia, että henkilöstömme on käynyt EA1 kurssin ja pitää yllä ensiaputaitoja. Puh Sivu 3 / 9

4 Mittaamme tapaturmattomia päiviä! Olemme mitanneet tapaturmattomia päiviä kesäkuusta 2013 lähtien. Henkilöstöön eri tehtävissä kohdistuvat yleisimmät työsuojelulliset riskitekijät ja toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi RISKIT 1. Fyysisesti kuormittavaa (melu, tärinä, käsin tehtävät nostot) 2. Biologiset tekijät (pölyt, virukset, bakteerit) 3. Työssä käytettävät koneet, työvälineet ja muut laitteet 4. Väärä työ asento 5. Yksintyöskentelyä 6. Henkilöstökemia (syrjintä, häirintä, huono kohtelu) 7. Epävarmuus työtehtävistä sekä vastuualueista 8. Viestityksen toimimattomuus työnjohdon sekä henkilöstön välillä 9. Korkeat tikkaat, kaatumisvaara 10. Telineiden lukitusten varmistus 11. Korkealla olevat telineet, putoamisvaara 12. Epäluotettavat pistorasiat 13. Sähkötiloissa metalliset työvälineet 14. Voimakkaat siivousaineet, roiskeet silmiin sekä iholle 15. Märät lattiat, liukastumisvaara 16. Öljyiset lattiat, liukastumisvaara 17. Suurjännite tiloissa sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat valokaaret, sähköiskut sekä sähköpalovaarat 18. Suunnitellun aikataulun riittämättömyys kohteessa 19. Päivän aikataulu pidentyy liikenteen johdosta (ruuhkat, talvi liukkaus) 20. Sään aiheuttama liukkaus talvella, liukastumisvaara 21. Kotieläimet irrallaan RISKIEN EHKÄISY 1. Perehdytyksen työntekijöille työvälineiden oikeaan käyttöön 2. Rauhallisen, keskustelevan sekä luotettavan ilmapiirin ylläpito ja kehittäminen työpaikalla 3. Työt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan pari työskentelynä 4. Pidetään kiire ja hätäily pois työpaikalta 5. Toimitaan yleisesti rauhallisesti ja johdonmukaisesti annettujen ohjeiden mukaan 6. Opetellaan poistuminen ja kokoontumispaikat hätätilanteissa 7. Ensiaputaitojen ylläpito 8. Ilmoitetaan soittamalla taikka tekstiviestillä asiakkaille muuttuneesta aikataulusta. Ilmoitus raja 15 minuuttia Puh Sivu 4 / 9

5 9. Noudatetaan annettuja turvamääräyksiä ja ohjeita 10. Sähkölaitteet ja johdot virallisten asetusten tasolle 11. Ei työskennellä tikkailla 12. Työskennellään turvallisesti työtasoilla asianmukaisilla turvavarusteita käyttäen 13. Työskennellään kasvot vaarallista kohdetta päin 14. Informoidaan ja opastetaan sähkölaitteiden turvallinen käyttö 15. Käytetään suoja- sekä turvavälineitä 16. Järjestetään turvallisuuskoulutuksia herättelemään sekä ylläpitämään valppautta 17. Pyydetään etukäteen pitämään kotieläimet kiinnitettynä 18. Työvälineet ovat asianmukaiset, ergonomiset, käytönjälkeen puhdistetut 19. Työkoneet ovat käytännölliset, ehjät, huolletut, käytönjälkeen puhdistetut 20. Käytettävistä aineista on käyttöturvallisuustiedotteet, annostus ja käyttökohde näkyvillä 21. Asianmukaiset työasut sekä jalkineet Toimintatapa yrityksemme sisällä vaaratilanteiden sekä turvallisuusepäkohtien käsittelyssä akuutin tilanteen jälkeen a. TIEDON KULKU ESIMIEHILLE SOITTO b. TILANTEEN KARTOITUS KIRJATAAN TIETO c. KRIISIPALAVERI KÄYDÄÄN LÄPI TAPAHTUNUT YKSIN/RYHMÄSSÄ d. SEURANTA KAIKKI TAPAAMISET KIRJATAAN YLÖS e. YHTEINEN LOPETUS SOSIAALINEN VASTUU Ymmärrämme yhteiskuntavastuun myös sosiaalisena vastuuna. Tällä tarkoitamme esimerkiksi ympäristökasvatusta, jota voimme työssämme toteuttaa esimerkiksi kodeissa perheille järjestämillämme siivouskouluilla. Opastamme oikeat siivousmenetelmät kädestä pitäen yhdessä tehden esimerkiksi perheiden lapsille. Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa siivouskouluohjelmamme avulla. Jaamme aktiivisesti tietoa asiakkaillemme heidän mahdollisuuksistaan toteuttaa omia toimenpiteitään ympäristöä säästävin keinoin. Etsimme yhteistyökumppaneita, joille ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat ovat osa käytännön toimintaa samalla tavalla kuin meille. Opimme toisiltamme. TILAAJANÄKÖKULMA toimii siivous- ja kiinteistönhuoltoalalla lakeja, säädöksiä ja alan ohjeita noudattaen sekä alan toimijoita kunnioittaen. Olemme ottaneet toimintamme alusta asti aktiivisen roolin toiminta-alueellamme tavoitteena entistä parempi ympäristö. Osallistumme alueen tapahtumiin ja keskusteluun aktiivisesti, etsimme sopivia Puh Sivu 5 / 9

6 yhteistyökumppaneita ja haluamme antaa oman osaamisemme toimialan ja tilaajiemme käyttöön yhteisen ympäristömme kehittämisessä entistä terveellisempään, turvallisempaan ja viihtyisämpään suuntaan. Tilaajalle toiminnassamme näkyvät esimerkiksi toimintamme jätteiden, kemikaalien, ja työvälineiden käsittelyssä sekä vedenkäytössä, työjärjestykseen ja työajan tehokkuuden toteutumiseen liittyvässä toiminnassa sekä huoltotoiminnan toteutumisessa. Nämä asiat käsittelemme sopimusta tehdessämme, jolloin asiakas voi varmistua, että toimintaamme ohjaa myös tahto ja suunnitelma ympäristökuormituksen vähentämisestä. Olemme aktiivinen kumppani tilaajallemme ja sovitamme yhteen tilaajan sekä omat ympäristötavoitteemme. Opimme toisiltamme. Ympäristötietoa yrityksille ja yhteisöille Oikea tieto on vastuullisen ympäristönhuollon perusta niin yrityksissä kuin yhteisöissäkin. Yrityksen ja yhteisön tunnistettuihin ympäristövaikutuksiin kuten päästöihin, jätteisiin ja energian sekä luonnonvarojen kulutukseen voidaan vaikuttaa oikealla ympäristötiedolla. Se auttaa säästämään luonnonvaroja ja kustannuksia sekä lisäämään materiaalitehokkuutta. Ympäristönhuollon palveluiden kehittämisellä, koulutuksella ja johtamisella takaamme niin siistin ja turvallisen työympäristön kuin kustannustehokkaan ja määräysten mukaisen jätehuollonkin. Tavoitteenamme ovat ympäristöosaamisesi parantaminen. Kiinnittämällä huomiota omiin valintoihin sekä tottumuksiin voidaan pienilläkin asioilla tehdä puhtaanapidosta ympäristöystävällisempää, taloudellisempaa sekä voidaan vaikuttaa kiinteistön arvon säilymiseen korjaustarvetta vähentämällä. Mitä on vedetön ammattisiivous? Vedetön siivous tarkoittaa veden käytön minimoimista. Siivouspyyhkeet ja mopit nihkeytetään valmiiksi tarvittavalla määrällä vettä tai otetaan suoraan pesukoneesta sopivasti lingottuna. Vettä ei enää tuhlata turhaan. Puhdistusaine annostellaan annostusohjeen mukaisesti joko sumute pulloihin taikka pesukoneen huuhteluainelokeroon. Sopivasti nihkeytetyt siivoustekstiilit kuljetetaan mukana ilmatiiviissä laatikossa tai muovipussissa. Pesuaineita käytetään vain tahrakohtiin, sillä nihkeä mikrokuitupyyhe ja moppi irrottavat vähäisen lian ilman pesuainetta. Vedetön siivous on kustannustehokasta ajan säästön myötä. Ajan säästöä syntyy vesien vaihdon poisjäämisestä ja lankaosien kuivaesikiertämisen loppumisella. Siivoustyö kevenee, joten työntekijä jaksaa paremmin siivota ja sairaslomat vähenevät ergonomian myötä. Vedettömän siivouksen etuja ovat säästää aikaa ja vaivaa parantaa puhtaustulosta säästää luontoa, vettä ja energiaa keventää työskentelyä vähentää kemikaalien käyttöä pidentää pintamateriaalien ja rakenteiden elinkaarta pienentää koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskuluja Puh Sivu 6 / 9

7 säästää rahaa! Ekologinen siivous Vähennetään puhdistusaineen käyttöä. Mikrokuidun ansiosta siivouksessa käytetään puhdistusainetta vain tahrakohtiin. Puhdistusainetta ruiskautetaan vain likakohtaan ja annetaan aineen vaikuttaa. Vaikutusajan jälkeen lika lähtee pyyhkäisemällä ja mekaanista hankausta tarvitaan mahdollisimman vähän. Ekologisessa siivouksessa on tärkeää, että puhdistusaineet ovat ympäristömerkittyjä eivätkä rasita ympäristöä turhaan. Ekologisen siivouksen tavoitteena on vähentää siivoustyön kuormittavuutta, mutta samalla ajan, veden ja pesuaineiden käyttöä vähentäen. Siivoustyöstä tulee taloudellista eri osapuolten kannalta. Ekologisen siivouksen myötä hygienia paranee, koska siivouspyyhkeitä ja lanka-osia ei liotella likaisissa vesissä. Lika ei siirry paikasta toiseen, sillä aina otetaan puhdas kostutettu siivouspyyhe tai lanka-osa ja likainen laitetaan pyykkipussiin käytön jälkeen. Käsihygienia paranee, koska kädet eivät ole likaisissa vesissä. Ergonominen siivous Ergonomisilla siivousvälineillä vältetään mahdollisimman paljon siivoojan kumartelua ja kurkottelua. Mopissa on säätövarsi, jonka avulla eripituiset siivoojat voivat työskennellä ilman turhaa rasitusta. Lyhyillä varsilla tasojen, seinien ja peilien pyyhintä sujuu ilman turhaa kurkottelua. Puhtaanapito on ergonomista. Koska siivoustekstiilit otetaan käyttöön yksitellen ja samalla siivousvaunu keventyy, pyyhkeitä ei tarvitse vääntää kuiviksi eikä siivoojan tarvitse liottaa käsiään pesuaineliuoksessa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Kemikaalit Käytämme työssämme kemikaaleja, joiden ympäristövaikutukset meidän tulee tunnistaa ja tuntea henkilöstön, tilaajan ja ympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä ajatellen. Ilmoitukset terveydelle vaarallisista aineista ja käyttöturvatiedotteet Jokaiseen työkohteeseen laaditaan ilmoitukset käyttämistämme terveydelle vaarallisista aineista esim. tahrojen poistoon tarkoitetuista liuotteista. Käytössämme ovat aina ajantasaiset tuotetoimittajien antamat käyttöturvatiedotteet, joiden perusteella osataan suojautua oikein kemikaalia käytettäessä sekä tarvittaessa ensiapua annettaessa. Puh Sivu 7 / 9

8 Pöly Pölyä voidaan käsitellä työssämme terveydelle vaarallisena aineena. Tärkeintä on ymmärtää pölyn terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset ja suojautua niiltä asianmukaisesti hyväksytyillä, huolletuilla ja käyttäjälleen sopivilla henkilökohtaisilla suojaimilla. Pölyn lisäksi ympäröivässä ilmassa on lukuisia muita terveydelle haitallisia hiukkasia, kuten hometta tai muuta mikrobikasvustoa, joka siivotessa nousee esimerkiksi huoneilmaan. Rakennustyömaalla on lisäksi puu- ja metallipölyä. Ulkotyötehtävissä pakokaasut ja esimerkiksi maasta nouseva hiekkapöly ovat tunnistettuja terveydelle haitallisia haittoja. Työskennellessämme pölyä käsittävissä tehtävissä huomioimme sen mahdollisesti aiheuttamat haitat lähiympäristölle esimerkiksi työjärjestyksen ja työn jaksotuksen avulla. Autoilu Liikkuminen aiheuttaa kemikaalien ohella merkittäviä ympäristövaikutuksia. Työmme on liikkuvaa ja tapahtuu pääasiassa tilaajan omassa tai määrittelemässä ympäristössä. Toimeksiantoja on useita samana päivänä ja niiden sijainti voi poiketa toisistaan suuresti. Lisäksi kuljetamme henkilökuntaa ja työvälineitä. Pyrimme vähentämään autoilun aiheuttamia ympäristöhaittoja hyvällä reitti- ja tehtäväsuunnittelulla ja pitämällä toistaiseksi toiminta-alueen järkevän kokoisena. Lähitulevaisuuden tavoitteena on siirtyä kaluston osalta vähempipäästöisiin autoihin. Pyrimme käyttämään biopolttoainetta. TOIMISTO- JA HALLINTOTEHTÄVÄT Toimistotyössä pyrimme jatkuvasti lisäämään sähköistä tiedonsiirtoa ja vähentämään paperin kulutusta. Yrityksellämme on käytössä sähköinen kirjanpito. Vanhojen laitteiden, työvälineiden ja kaluston tullessa uusittaviksi huomioimme ympäristöystävälliset valinnat ja laitteiden yhteensopivuuden. Rikos- ja tietoturvallisuus Yrityksessä on ennakoitu ja toteutettu suositellut rikos- ja tietoturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2016 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun suunnittelu, mittaaminen ja analysointi ovat pitkäjänteistä toimintaa. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kuitenkin nopeasti toimintaamme ja Puh Sivu 8 / 9

9 työhömme. Olemme siksi päätyneet linjaamaan toimintaamme kolmen vuoden jaksoissa. Tarvittaessa muutoksia tehdään vuosittain Mitataan ja määritellään lähtöarvot tavoitteiden saavuttamiseksi ja vertailun pohjatiedoksi - Ajokilometrit ja polttoaineen kulutus - Tapaturmattomat päivät lasketaan myös alihankkijoiden osalta - Palautekysely käyttämiimme kemikaaleihin liittyvistä kokemuksista Vuosille 2015 ja 2016 määritellään tavoitteet vuoden 2014 aikana. T & T PALVELUAPU KY:N YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUPOLITIIKKA haluaa olla osa aitoa kestävää kehitystä. 1. Ympäristöriskien minimointi Toimenpiteet - Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden täyttäminen - Toimintamallien luominen ja noudattaminen - Hyötykäytön ja kierrätyksen edistäminen, kaatopaikkajätteen vähentäminen - Tulevien ympäristövaatimusten ennakoiminen - Yhteistyö 2.Tuotteiden ympäristöystävällisyys ja turvallisuus Toimenpiteet - Tuotteiden valinta ympäristönäkökulman kautta yhä turvallisempien tuotteiden käyttö 3. Vastuullinen ympäristöimago Toimenpiteet - Ympäristö- ja yhteiskuntavastuusuunnitelman ja raportin käyttöönotto ja julkaiseminen kotisivuilla. - Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisten asioiden edistäminen kaikessa toiminnassa - Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden mittaaminen ja tavoitteiden asettaminen Kausalassa T&T Palveluapu Ky Puh Sivu 9 / 9

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number P3 Skill Puhdistuspalvelu Competition Day 2. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number P3 Skill Puhdistuspalvelu Competition Day 2. Competitor Name Objective ing Skill Number P3 Skill Puhdistuspalvelu Competition Day 2 Sub Criterion Kestävä kehitys ja itsearviointi Sub Criterion A3 ing Scheme Lock 04-04-2014 13:55:15 Entry Lock 10-04-2014 14:08:40

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Siivouksen vuosikello Päivittäinen siivous roska-astioiden tyhjennys, roskapussin vaihto ja roska-astian ulkopintojen nihkeäpyyhintä kosketuspintojen

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2.

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Turvallisuus ensin Hätäuloskäynti Suojavarusteet 112 Kokoontumispaikka Hälytys Sandvikin tavoitteena on, että sen toiminta ei aiheuta

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖIDEN TOIMIALAT Consti Yhtiöt Toimitilat Asuintalot Consti Talotekniikka Oy PKS Muu Suomi Consti

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Siivooja epidemioiden ennaltaehkäisijänä

Siivooja epidemioiden ennaltaehkäisijänä Siivooja epidemioiden ennaltaehkäisijänä Finnclean 11-12.5.2017 Minna Kyllinen Koulutusasiantuntija/kouluttaja RTK-Palvelu Oy/Contineo Oy Infektioiden aikakautena siivooja voi ehkäistä epidemian, vai voiko?

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 Toiminta-ajatus... 2 Arvot ja toimintaperiaatteet... 2 3 RISKINHALLINTA...

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA VASTAUKSEMME HAASTEISIIN ON PALVELEVA LOGISTIIKKA WWW.HAKONEN.FI WWW.PALVELEVALOGISTIIKKA.FI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATIN KOSKETUSPINNAT

RAHA-AUTOMAATIN KOSKETUSPINNAT RAHA-AUTOMAATIN KOSKETUSPINNAT Puhdistuskohde Raha-automaatin kosketuspinnat: kosketusnäyttö, painikkeet, maksupäätteen näppäimistö, likaantuneet kohdat Raha-automaatin kosketuspinnat, eli kosketusnäyttö,

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset Kotityöpalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelusopimuksen, työohjeiden ja asiakkaan toiveen sekä tarpeen

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Näytön kuvaus. Näytön keskeinen sisältö Ammattitaitovaatimukset Näyttöympäristö. Arviointikriteerit

Näytön kuvaus. Näytön keskeinen sisältö Ammattitaitovaatimukset Näyttöympäristö. Arviointikriteerit Näytön kuvaus Näytön aikana opiskelija tekee tavanomaisia talli- ja hevostenhoitotöitä, kuten ruokintaa, tarhausta, karsinan puhdistusta ja opetetun hevosen liikuttamista. Hän huolehtii hevosten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

3. Lattioiden puhdistus

3. Lattioiden puhdistus 3. Lattioiden puhdistus Viimeisenä vaan ei todellakaan vähäisimpänä: lattia. Vileda Professionalin lattianpuhdistusratkaisut perustuvat sekä kokemukseen että uuteen ajattelutapaan. Ergonomia, tehokkuus

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet 29.3.2012 Minna Dammert Nykytilaanalyysejä Kehityshankkeita Apua tuotteistamiseen Keittiösuunnittelua COACHingverkosto Koulutusta valmennusta Esimiestyötä Apua

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Ergonomiaopetuksen tavoitteet Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen ergonomiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti, tunnistaa potilaan

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot