KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet:"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj Manu Toikkanen Mikko Ihanti** Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Leo Urpilainen* Virpi Piispanen Arja Rekonen Henkilökohtaiset varajäsenet: Joonas Kinnunen Tapio Pekkarinen 132 Lasse Kröger Jonna Leppänen Anita Urpilainen Elma Tainio Tiina Kuivaniemi () () () (-) () () Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) pj I vpj II vpj III vpj Esko Pelkonen Markku Toikkanen*** Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen Henrik Kiviniemi Marja Lehtonen (-) * Saapui kokoukseen klo ** Poissa kokouksesta 132 klo *** Poissa kokouksesta 129 klo vs. kunnanjohtaja, esittelijä sivistystoimen pääll., pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus totesi kokouksen järjestäytymisvaiheessa, että vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. on estynyt tulemaan kunnanhallituksen kokoukseen. Kokouksen esittely tapahtuu näin ollen Kinnulan kunnan hallintosäännön nojalla kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, Tarkastusvuorossa ovat Jonna Laulumaa ja Virpi Piispanen. Tarkastus toimitetaan aika, tarkastajien valinta) kunnanvirastossa kokouksen jälkeen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Manu Toikkanen Marja Lehtonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastusaika: Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus Vs. Kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi

2 Asialista 126 KUNNAN TALOUSRAPORTTI Tmi AARREKANKAAN VUOKRASOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN AJALLA TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS MÄÄRÄALAN (5,16 ha) KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN TILASTA KANGAS R:NO 1:375 / OSTAJA PJ-TOIKKANEN OY MÄÄRÄALAN (6,30 ha) KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN TILASTA KANGAS R:NO 1:375 / OSTAJA VIERTOLAN TURKIS OY TEOLLISUUSTILOJEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, VUOKRALAINEN KVL-PIPE OY VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / VUOKRALAINEN KINNULAN HEVOSYSTÄVÄIN SEURA RY LAUSUNTO MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA AUKIOLOAJOISTA VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS SELVITYSPERUSTEIDEN OSOITTAMASTA SELVITYSALUEESTA HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN (KVALT ) KUMOAMISESTA JA UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN KINNULAN KUNNAN MATKUSTUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS KINNULAN KUNNAN LIITTYMINEN KANSALAISOPISTOJEN LIITTOON PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRAN PERUSTAMISPYYNTÖ TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA KIRJEET MUUT ASIAT

3 KUNNAN TALOUSRAPORTTI , 126 Liite 1, Kinnulan talousraportti 1-2/2014 Liitteenä olevassa talouden seurantaraportissa kuvataan Kinnulan kunnan helmikuun 2014 tuloslaskelma verrattuna vuoden 2014 talousarvioon sekä kahteen edelliseen vuoteen sekä graafiset seurantataulukot. Lisäksi raportissa seurataan henkilöstötietoja henkilöstömäärän ja sairauspoissaolojen osalta. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Kunnanhallituksen puheenjohtajan merkitsee tiedoksi kunnan talousraportin ajanjaksolta hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. muutoksenhakukielto (valmistelua)

4 Tmi AARREKANKAAN VUOKRASOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN AJALLA , 127 Tmi Aarrekangas on ollut kunnan vuokralaisena Kinnuskeskuksessa lähtien. Vuokralaiseen sovelletaan ensimmäisinä 12 vuokrakuukautena 50 %:n alennusta kuukausivuokrasta. Kuukausivuokra peritään täysimääräisenä alkaen. Tmi Aarrekangas on tehnyt kirjallisen vuokranmaksujärjestelypyynnön kunnanhallitukselle Ehdotuksen mukaan toukokuun, kesäkuun ja heinäkuun kuukausivuokrista maksetaan eräpäivinä 50 %. Elokuun, syyskuun ja lokakuun 2014 kuukausivuokrien maksun yhteydessä suoritetaan myös 5-7/2014 suorittamatta jäänyt kuukausivuokran osuus. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Kunnanhallituksen puheenjohtajan päättää, että T:mi Aarrekankaan kuukausivuokra Kinnuskeskuksessa olevan myymälätilan osalta peritään 50 %:n osuudelta vuokrakuukausina 5-8/2014. Vuokrakuukausien 5-8/2014 laskuttamatta jäänyt 50 % kuukausivuokrista peritään vuokrakuukausien 8-10/2014 kuukausivuokrien yhteydessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että Leo Urpilainen saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn aikana. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Ote: Tmi Aarrekangas Tied: tekninen toimisto, kirjanpito oikaisuvaatimus

5 TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS , 128 Kunnanvaltuusto hyväksyi Kinnulan kunnan talouden tasapainotusohjelman ohjeellisena Talouden tasapainotusohjelman menestyksellinen täytäntöönpano edellyttää toteutumisen säännöllistä arviointia ja jatkotoimenpiteiden valmistelua. Jatkovalmisteltu tasapainotusohjelma toimii osaltaan raamittamassa vuoden 2015 talousarvion laatimista. Jatkovalmistelun ensivaihe, joka sisältää mm. tasapainotusohjelman tilanneanalyysin tekemisen, on aloitettu maaliskuussa ja tehdään hallintokunnittain huhtikuun aikana valmiiksi. Samalla tehdään kunnan toimenpiteiden yhteensovittamista koko kunnan tasolla. Tasapainotussuunnitelman jatkovalmisteluversio tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn toukokuun loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto käsittelee tasapainotusohjelman kesäkuun kokouksessaan. Tasapainotusohjelman jatkovalmistelussa on panostettu erityisesti aiempaa laajempaan henkilöstön kuulemiseen. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Kunnanhallituksen puheenjohtajan merkitsee talouden tasapainotusohjelman jatkovalmistelun tilanteen tiedoksi. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. muutoksenhakukielto (valmistelua)

6 MÄÄRÄALAN (5,16 ha) KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN TILASTA KANGAS R:NO 1:375 / OSTAJA PJ-TOIKKANEN OY , 129 Liite 2, Määräalan kauppakirja tilasta Kangas, R:No 1:375, ostaja PJ-Toikkanen Oy Pekka Toikkanen/PJ-Toikkanen Oy on tehnyt kunnalle ostotarjouksen n. 5,16 ha:n määräalasta, joka sijaitsee Kaatopaikantien varressa. Ostajalla on kyseisellä määräalalla vuokra-alue (n. 0,8 ha) kunnalta turkistarhakäyttöä varten. Määräalalla olevat rakennukset ja rakennelmat ovat vuokraajan/ostajan omaisuutta, eivätkä sisälly kauppaan. Määräalan kauppahinta on (kymmenentuhatta seitsemänsataaviisikymmentäneljä ( ) euroa. Kauppahinta koostuu maapohjan hinnasta (2.580 euroa, eli 500 euroa/ha) ja puuston hinnasta (8.174 euroa). Määräalan puuston hinta perustuu Mhy:n tekemään puustoarvioon. Määräala myydään liiketoiminnan lisäalueeksi. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Kunnanhallituksen puheejohtajan ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen määräalan kauppakirjan, jolla Kinnulan kunta myy PJ-Toikkanen Oy:lle kauppakirjan karttaliitteen mukaisen n. 5,16 ha:n määräalan tilasta Kangas R:No 1:375. Määräalan kauppahinta on euroa. Määräalan kaupan muut ehdot ovat liitteenä olevan kauppakirjan mukaiset. Merkittiin pöytäkirjaan, että Markku Toikkanen jääväsi (intressijääviys) ítsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta klo Kunnanhallituksen puheenjohtaja täydensi selostustaan siten, että määräalan lohkomiskuluista vastaa ostaja. Muilta osin kauppakirja hyväksyttiin liitteen 2 mukaisena. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen täydennetyssä muodossa. Seuraavaan kunnanvaltuustoon

7 muutoksenhakukielto (valmistelua)

8 MÄÄRÄALAN (6,30 ha) KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN TILASTA KANGAS R:NO 1:375 / OSTAJA VIERTOLAN TURKIS OY , 130 Liite 3, Määräalan kauppakirja tilasta Kangas, R:No 1:375, Ostaja Viertolan Turkis Oy Lauri Valtonen/Viertolan Turkis Oy on tehnyt kunnalle ostotarjouksen n. 6,30 ha:n määräalasta, joka sijaitsee Kaatopaikantien varressa. Ostajalla on kyseisellä määräalalla vuokra-alue (n.1,36 ha) kunnalta turkistarhakäyttöä varten. Määräalalla olevat rakennukset ja rakennelmat ovat vuokraajan/ostajan omaisuutta, eivätkä sisälly kauppaan. Määräalan kauppahinta on kaksitoistatuhatta viisisataakuusikymmentäyhdeksän ( ) euroa. Kauppahinta koostuu maapohjan hinnasta (3.150 euroa) ja puuston hinnasta (9.419 euroa). Määräalan puuston hinta perustuu Mhy:n tekemään puustoarvioon. Määräala myydään liiketoiminnan lisäalueeksi. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Kunnanhallituksen puheejohtajan ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen 4 mukaisen määräalan kauppakirjan, jolla Kinnulan kunta myy Viertolan Turkis Oy:lle kauppakirjan karttaliitteen mukaisen n. 6,30 ha:n määräalan tilasta Kangas R:No 1:375. Määräalan kauppahinta on euroa. Määräalan kaupan muut ehdot ovat liitteenä olevan kauppakirjan mukaiset. Kunnanhallituksen puheenjohtaja täydensi selostustaan siten, että määräalan lohkomiskuluista vastaa ostaja. Muilta osin kauppakirja hyväksyttiin liitteen 3 mukaisena. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen täydennetyssä muodossa. Seuraavaan kunnanvaltuustoon muutoksenhakukielto (valmistelua)

9 TEOLLISUUSTILOJEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, VUOKRA- LAINEN KVL-PIPE OY , 131 Liite 4, teollisuustilojen vuokrasopimus, vuokralainen KVL-Pipe Oy KVL-Pipe Oy on tehnyt kone- ja laitekaupan PV-Putkitus Oy:n konkurssipesän kanssa. PV-Putkituksen konkurssipesän realisaation tapahduttua kunta on neuvotellut konkurssipesällä saakka vuokralla olleiden teollisuushallien vuokraamisesta KVL-Pipe Oy:n kanssa. Neuvotteluiden tuloksena on liitteenä oleva vuokrasopimusluonnos, jolla KVL-Pipe Oy vuokraa Kinnulan teollisuusalueelta ns. muoviputkihallin (6252 m²) ja ns. kaukolämpöputkihallin (4615 m²) tontteineen alkaen. Ensimmäisenä 12 vuokrakuukautena sovelletaan uuden yrityksen vuokra-alennusta teollisuuskiinteistöjen kuukausivuokra on 8 350,00 /kk (+ alv 24 %). Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Kunnanhallituksen puheenohtajan hyväksyy liitteen 5 mukaisen vuokrasopimuksen, jolla Kinnulan kunta vuokraa KVL-Pipe Oy:lle pinta-alaltaan 6252 m²:n ns. muoviputkihallin ja pinta-alaltaan 4615 m²:n ns. kaukolämpöputkihallin sekä vuokrasopimuksen karttaliitteeseen merkityn maa-alueen alkaen. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Ensimmäisinä 12 vuokrakuukautena vuokra on alennettu 50 %:lla, ollen ,00 /kk (+ alv 24 %). Muut vuokrauksen ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaiset. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Ote: KVL-Pipe Oy Tied: tekninen toimisto, kirjanpito Oikaisuvaatimus

10 VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / VUOKRALAINEN KINNULAN HE- VOSYSTÄVÄIN SEURA RY , 132 Liite 5, vuokrasopimusluonnos 1,2 ha:n määräalasta tilasta Penttilä RN:o 13:25, vuokralainen Kinnulan Hevosystäväin seura ry. on päättänyt vuokrata Kinnulan hevosystäväin seura ry:lle n m²:n määräalan tilasta Penttilä RN:o 13:25. Määräalalle on rakennettu ravirataan liittyvä hiittisuora. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Kunta ei ole perinyt alueesta vuokraa. Kunnanvaltuusto on päättänyt vuokrata Kinnulan hevosystäväin seura ry:lle n. 0,8 ha:n määräalan tilasta Penttilä RN:o 13:25. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Kunta on perinyt ko. määräalasta vuokraa 50 euroa/vuosi. Yhdistys on ollut yhteydessä kuntaan ja pyytänyt kirjallisesti uuden vuokrasopimuksen solmimista kymmeneksi (10) vuodeksi kyseisistä määräaloista. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Kunnanhallituksen puheejohtaja päättää hyväksyä liitteen 6 mukaisen vuokrasopimuksen, jolla Kinnulan kunta vuokraa n. 1,2 ha:n määräalan tilasta Penttilä RN:o 13:25 Kinnulan Hevosystäväin seura ry:lle. Vuokra-aika on 10 vuotta, alkaen Määräalan vuosivuokra on 70 euroa. Perusteena on hevosurheilun ja - harrastuksen kunnalle tuottaman vireyden tukeminen. Tämä pykälä käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana klo Pöytäkirjaan merkittiin, että Mikko Ihanti ilmoitti esteellisyytensä (osallisuusjääviys) ja poistui kokouksesta klo Paikalle vastaavaksi ajaksi saapui varajäsen Tapio Pekkarinen. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Ote: Kinnulan hevosystäväin seura ry Oikaisuvaatimus

11 LAUSUNTO MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA AUKIOLO- AJOISTA , 133 Liite 6, lausuntopyyntö ja suunnitelma maanmittauslaitoksen toimipisteistä ja aukioloajoista Maanmittauslaitoksen toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan julkisen hallinnon kehittämislinjauksen mukaisesti. Maanmittauslaitoksen organisaatiota on uudistettu vuoden 2014 alusta toiminnan tehostamiseksi. Tehostaminen tarkoittaa myös palveluverkoston muutoksia. Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 30 :n 2 momentin perusteella Maanmittauslaitos pyytää kunnilta lausuntoa aluettaan koskevasta palveluverkostosuunnitelmasta. Lausunnossa pyydetään ottamaan huomioon asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat, kulkuyhteydet sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikuttavat olosuhteet. Lausuntoa pyydetään mennessä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Kinnulan kunnanhallitus lausuu maanmittauslaitokselle lausuntonaan asiassa seuraavaa: Kinnulasta lähin maanmittauslaitoksen palvelupiste on Saarijärvellä. Ehdotettu muutos supistaisi Saarijärven toimipisteen aukioloaikaa viidestä päivästä viikossa kolmeen päivään viikossa. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan asiakkaiden joustava asioimisen vuoksi on tärkeää, että asiakkaiden käyntimahdollisuus säilyy Saarijärven toimipisteessä vähintään neljä päivää viikossa (klo 9-16) ja että asiakirjojen vastaanotto on mahdollista jokaisena arkipäivänä. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Ote: Maanmittauslaitos mennessä. muutoksenhakukielto (valmistelua)

12 VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS SELVITYSPERUSTEIDEN OSOITTA- MASTA SELVITYSALUEESTA , 134 Liite 7, Valtiovarainministeriön päätös Kinnulan kunta on yhdessä Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kanssa päättänyt hakea poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Valtiovarainministeriö on pyytänyt poikkeamisalueen ympäryskunnilta lausuntoja selvitysalueeseen mahdollisesta liittymisestä. Kannonkosken ja Kivijärven kunnat ovat lausunnoissaan ilmaisseet liittymisen kolmen kunnan selvitysalueeseen olevan mahdollista. Valtiovarainministeriö on päättänyt myöntää poikkeuksen kuntarakennelain 4 c :ssä säädetyn palveluperusteen osoittamasta alueesta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin muodostamalle selvitysalueelle. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Kunnanhallituksen puheenjohtajan merkitsee valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen, sekä saattaa päätöksen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. seuraavaan valtuustoon muutoksenhakukielto (valmistelua)

13 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN (KVALT ) KUMOAMISESTA JA UUDEN HALLIN- TOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN , 135 Liite 8, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (kvalt , hallintosäännön hyväksyminen) Liite 9: Hallintosääntöluonnos Kinnulan kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa ( 36). Keväällä 2013 hyväksytystä hallintosäännöstä on jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on päätöksellään (päätös 14/0202/3) kumonnut kunnanvaltuuston hallintosäännön hyväksymistä koskevan päätöksen , virheellistä päätöksentekojärjestystä koskevan valitusperusteen nojalla. Kinnulan kunnanhallituksen on kuntalain 97 :n mukaisesti ilmoitettava hallinto-oikeuden päätöksestä. Päätös on laitettu julkisesti nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle Valtuuston ( 36) hyväksymään ja sittemmin hallintooikeuden kumoamaan hallintosääntöön on tullut sisällöllisiä päivitystarpeita johtuen mm. kunnansihteerin viran perustamisesta ja hallintojohtajan viran lakkauttamisesta. Päivitystarpeita aiheuttavat myös kunnanvaltuuston hyväksyminen muiden sääntöjen (mm. sisäisen valvonnan ohjesääntö ja hankintasääntö) tuomat kirjaustarpeet kunnan hallintosääntöön. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Kinnulan kunnanhallitus päättää: 1) Merkitä tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 14/0202/3. 2) Hyväksyä Kinnulan kunnan hallintosäännön liitteen 9 mukaisena ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta päätettiin: 1) päättää merkitä tiedoksi Hämeenlinnan hallintooikeuden päätöksen 14/0202/3. päättää edelleen, että se tyytyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen.

14 ) Hyväksyä Kinnulan kunnan hallintosäännön liitteen 9 mukaisena ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Seuraavaan valtuustoon muutoksenhakukielto (valmistelua)

15 KINNULAN KUNNAN MATKUSTUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS , 136 Liite 10: Matkustussääntöluonnos Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kinnulan kunnan matkustussäännön Matkustussääntö on osoittautunut sittemmin osittain epäkäytännölliseksi ja hankalaksi asioiden joustavan hoitamisen kannalta. Tämän vuoksi hallintosääntöön on tehty muutamia korjausehdotuksia. Korjaukset ovat seuraavat: 1) Virantoimitusmatka Sääntöön on lisätty viimeinen kappale "Luottamushenkilön kokousmatkat rinnastetaan virantoimitusmatkoiksi." 2) Virkamatka Säännöstä on poistettu luottamushenkilöitä koskevat määräykset kokonaan 3) Säännön viimeiseksi kappaleeksi lisätty on lisätty kunnanhallituksen toimivalta. Vastaavat muutokset on tehty myös säännön sisällysluetteloon. Kunnanhallituksen puheenjohtajan hyväksyy Kinnulan kunnan matkustussäännön liitteen 1 mukaisena ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. seuraavaan kunnanvaltuustoon muutoksenhakukielto (valmistelua)

16 KINNULAN KUNNAN LIITTYMINEN KANSALAISOPISTOJEN LIITTOON , 137 Kinnulan kunta on Suomenselän kansalaisopiston ylläpitäjäkunta. Opiston toimialueeseen kuuluvat Kinnulan kunnan lisäksi Lestijärven ja Toholammin kunnat. Suomenselän kansalaisopisto on luvuilla ollut kansalaisopistojen keskusjärjestön (silloinen KTOL) jäsen, mutta eronnut keskusjärjestöstä, koska 1990-luvulla keskusjärjestön edunvalvonnan rooli ja sen panos mm. henkilöstökoulutuksessa oli varsin näkymätön luvulla keskusjärjestön asema yhteiskunnallisena vaikuttajana ja vapaan sivistystyön arvoja ja toimintaperiaatteita korostavana edunvalvojana on ollut merkittävä. Myös henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistyössä sekä mm. opistojen laadun hallinnassa, on KoL:lla ollut merkittävä rooli. KoL:n toiminnasta mainittakoon seuraavat kirjaukset (http://www.ktol.fi/index.php?k=21864): KoL on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja vapaan sivistystyön edelläkävijä, jonka tarkoituksena voimassa olevien sääntöjen mukaan on aikuiskoulutuksen ja aikuisopiskelun, kansalaisopistojen ja niitä vastaavien oppilaitosten sekä opiskelijayhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen sekä vuorovaikutuksen edistäminen eri aikuiskoulutusorganisaatioiden välillä. KoL edustaa toiminnassaan koko opistokenttää ja toimii sen puolesta, että kansalaisopistoja on koko maassa kattavasti ja kansalaisopistopalvelut ovat tasapuolisesti kaikkien kansalaisten saatavilla. Edunvalvontatyössä liiton tärkeimpänä tehtävänä on vaikuttaa päätöksentekijöihin niin, että opistotoimintaa pidetään kansalaisille tärkeänä peruspalveluna ja opistoille taataan riittävät resurssit toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liitto tukee kansalaisopistojen koko henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja edistämistä sekä edesauttaa kehittämishankkeiden ja koulutuksen kautta opistoja luomaan uutta osaamista ja innovaatioita. Edunvalvonnassa ja kehittämistoiminnassa liitto toimii yhteistyössä mm. ruotsinkielistä opistokenttää edustavan Bildningsalliansenin kanssa. KoL korostaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. KoL pyrkii huomioimaan koulutuksessaan ja kehittämishankkeissaan erityisryhmien tarpeet. Kaikkeen toimintaan liittyy aktiivinen ja avoin tiedottaminen eri

17 sidosryhmille. Liitto pitää yllä laajaa suhdetoimintaverkostoa niin kotimaassa kuin ulkomailla ja luo uusia yhteistyömahdollisuuksia kaikille opistoille. Liitossa työskentelee asiantunteva, hyvin koulutettu ja motivoitunut henkilöstö. Asiakasosaamisessa, palvelujen tuottamisessa ja viestinnässä liiton henkilöstö hyödyntää nykyaikaista teknologiaa. Valtioneuvosto on päättänyt osana rakennepoliittisen ohjelman toteutusta siitä, että vapaan sivistystyön rahoitusta tullaan jatkossa leikkaamaan. Tämän vuoksi vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistusta varten on asetettu työryhmä. Työryhmään on nimetty mukaan keskeisenä toimijana myös KoL:n edustus. Työryhmän tulee jättää ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä. Kansalaisopistoverkon kattavuuden, alueellisen tasa-arvon ja alueellisten sivistystarpeide4n tyydyttämisen vuoksi Kinnulan kunnan tulisi harkita Suomenselän kansalaisopiston ylläpitäjäkuntana kansalaisopistojen liiton jäsenyyttä. Jäsenyyden vuosimaksu on 500 /vuosi Suomenselän kansalaisopiston kokoiselle kansalaisopistolle. Liiton jäsenyys ja järjestäytyminen tuo ryhtiä edunvalvontatyöhön ja siihen, että pienenkin kansalaisopiston ääni kuuluu edunvalvontatyössä. Liiton jäsenet saavat lisäksi muita tiedottamiseen ja koulutukseen liittyviä suoranaisia rahallisia etuja mm. alennettujen koulutuspäivämaksujen jne. osalta. Hakemus osoitetaan KoL:oon ja hakemisesta tulee olla kansalaisopiston ylläpitäjäkunnan valtuuston päätös. Valmistelija: Sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen p Kunnanhallituksen puheenjohtajan Kinnulan kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kinnulan kunta päättää hakea kansalaisopistojen liiton (KoL) jäsenyyttä Suomenselän kansalaisopiston ylläpitäjäkuntana alkaen hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Seuraavaan valtuustoon muutoksenhakukielto (valmistelua)

18 PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRAN PERUSTAMISPYYNTÖ Sivistyslautakunta Kinnulan kunnan varhaiskasvatuksessa on meneillään laaja-alainen rakenteellinen selvitys- ja suunnittelutyö. Suunnittelutyössä käydään läpi mm. päivähoidon tilaratkaisut ja yhtenä erittäin vahvana vaihtoehtona on järjestää päivähoito jatkossa ryhmismuotoisen päivähoidon sijaan päiväkotimuotoisena. Lisäksi meneillään on henkilöstön rakenteellinen selvitystyö. Päivähoidossa toteutui vuonna 2013 noin 6500 hoitopäivää, mikä oli lähes 800 hoitopäivää enemmän kuin vuonna Päivähoidon subjektiivisesta oikeudesta on valtakunnan tasolla käyty vilkasta keskustelua, mutta ainakaan laajamittaista kajoamista perheen subjektiiviseen oikeuteen saada päivähoitopalveluita, ei ole odotettavissa. Lisätarvetta lasten päivähoitoon on tullut myös moniammatillisilta toimijoilta esim. perheisiin liittyvien syiden tai lasten erityisyyden nojalla. päivähoitoa järjestetään tällä hetkellä kolmessa erillisessä, fyysisesti toisiaan lähellä olevassa yksikössä. Yksiköiden koot ovat pieniä ja tätä kautta mm. henkilöstön työvuorojen suunnittelun/toteutumisen kannalta haavoittuvaisia. Lasten päivähoidon käytännön toteutuksesta vastaavat ryhmäperhepäivähoitajat, joita oli yhteensä kymmenen. Vakinaisia hoitajan toimia on viisi ja lisäksi 2 3 pitkäaikaisissa työsuhteissa. Ohjaus- ja henkilöstötehtävistä on huolehtinut oman toimensa ohella sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen, työvuorolistat laatii ja työaikojen toteuman kirjaamisesta sekä palkanlaskentaan toimittamisesta vastaa Margit Kinnunen. Sivistystoimen toimistonhoitaja Maritta Salonen vastaa päivähoidon asiakasmaksujen valmistelusta sekä päivähoidon asiakaslaskutuksesta että tilastoinnista. Lähiesimiestä ei ryhmiksissä ole fyysisesti läsnä, vaan yhteydenpito sivistystoimen päällikköön tapahtuu puhelimitse. Sivistystoimen päällikön suuren työmäärän vuoksi, yhteyttä ei aina läheskään heti saa, kun siihen on ollut tarve. Edellä kuvatun vuoksi olisi syytä vakavasti harkita päivähoidon ohjaajan viran perustamista Kinnulan kuntaan alkaen Päivähoidon ohjaajan työtehtäviin kuuluisi osallistua itse lasten hoito- ja kasvatustyöhön sekä samalla huolehtia päivähoidon ohjaustehtävistä, henkilöstötehtävistä, asiakaslaskutuksista että toimialan kehittämisestä. Mikäli päivähoitoa järjestetään siten, että hoitajia on enemmän kuin kolme/yksikkö, tulee ohjaajan/esimiehen ammatillisena kelpoisuusvaatimuksena olla lastentarhan opettaja. Päiväkotimuotoisessa päivähoidon järjestämistavassa täytyy yksikössä olla vähintään yksi lastentarhanopettaja ja myös hoitajien kelpoisuusvaatimuksia tarkastellaan eri tavoin

19 kuin esimerkiksi hyvin pienissä ryhmiksissä. Päivähoidon ohjaajan palkkahinnoittelu on KVTES:n mukaan (hinnoittelutunnus 05PKO014) lähtien 2513,69. Tehtävä sisältää toimimisen päivähoidon johto- ja esimiestehtävissä. Tähän ryhmään kuuluvan henkilön päätehtävänä on päivähoidon toiminta-alueen tai yksikön johtaminen tai henkilöstön työn johtaminen ja suunnittelu sekä päätöksenteko tai sen valmistelu. Tehtäviin voi kuulua myös alan asiantuntijatehtävien hoitamista ja osallistumista hoito- ja kasvatustyöhön. Sivistystoimen päällikön päätösehdotus: Kinnulan sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kinnulan kunnan sivistystoimeen perustettaisiin alkaen päivähoidon ohjaajan virka, jonka ammatillisena kelpoisuusehtona on vähintään lastentarhanopettaja. Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimen päällikön päätösehdotuksen Kunnanhallituksen puheenjohtajan päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kinnulan kunnan sivistystoimeen perustetaan alkaen päivähoidon ohjaajan virka, jonka ammatillisena kelpoisuusehtona on vähintään lastentarhanopettajan tutkinto. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Seuraavaan valtuustoon muutoksenhakukieleto (valmistelua)

20 TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ , 139 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: - Vs. kunnanjohtaja: :t Kunnansihteeri: :t Ylilääkäri: :t Sosiaalijohtaja: :t Vs. johtava hoitaja :t Kunnanhallituksen puheenjohtajan merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä käytä niiden osalta otto-oikeuttaan. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Oikaisuvaatimus

21 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA KIRJEET , 140 Seuraavat kokouspöytäkirjat ja kirjeet ovat saapuneet kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunta -pöytäkirja Fimea -Päätös Kinnulan sivuapteekin sivuapteekkiluvan myöntämisestä ja sivuapteekin pitämisestä koskevan ehdon asettamisesta Kunnanhallituksen puheejohtajan merkitsee edellä mainitut kokouspöytäkirjat ja kirjeet tiedokseen ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin otto-oikeuttaan. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

22 MUUT ASIAT , 141 Kunnanhallituksen puheejohtajan päättää keskustella muista mahdollisista asioista. keskusteli kunnan 100-vuotisjuhlien järjestelyjen etenemisestä Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto (valmistelua)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot