Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa"

Transkriptio

1 Muuttunut yksilö muuttuneet yhteisöt Kehitysyhteistyöohjelma

2 Fida International Kantelettarenkuja 3 PL Helsinki Puh: Fax: Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa Valokuvat: Jukka Harjula Paula Konttinen Maikki Kuittinen Juho Leppänen Minna Mantila Olli Pitkänen Joe Ruuskanen Jani Salokangas Sina Urmas Valmistettu Arjowigginsin toimittamasta paperista, jolle on myönnetty EU:n Ympäristömerkki rek.nro FR/11/003.

3 1. Fidan kehitysyhteistyötoimintojen ohjelma Yleistä Toiminnan suuntaviivat ja periaatteet Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö Kristillisen järjestön rooli ja lisäarvo kehitysyhteistyötoimijana Ohjelman suunnitteluprosessi vuosina Ohjelman raportointi Uhka- ja riskianalyysit Fidan kehitysyhteistyöstrategia Strategian kuvaus Kumppanuuden ja voimaantumisen teoriaa Laatujärjestelmä Laadunvarmistus Laadunhallinnan kaaviokuva Laadunhallinnan prosessikuvaus Eettinen ohjeistus...26 Sisällysluettelo 4. Valtavirtaistamisteemat Fidan kehitysyhteistyötoiminnoissa Gender Vammaiset henkilöt HIV ja AIDS Kulttuuri Ympäristö ja ilmastonmuutos Rauhanrakentaminen Ohjelman toteutus kaudella Ohjelman tavoitteet Ohjelman tavoitteiden mittarit Ohjelman painopistealueet Tuki-, alue- ja muut ohjelmat Global-tukiohjelma Hallinto Suunnittelu Kehitysviestintä Evaluointi Henkilöapu Kehitysyhteistyön koulutusohjelma Länsi-Balkanin alueohjelma Etelä-Amerikan alueohjelma Itä- ja Keski-Aasian alueohjelma Eteläisen Etelä-Aasian alueohjelma Pohjoisen Etelä-Aasian alueohjelma Kaakkois-Aasian alueohjelma Itäisen Afrikan alueohjelma Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueohjelma (MENA) Humanitaarisen avun ohjelma Kummilapsityön ohjelma EU/ECHO-ohjelma Hallinto Yleistä Henkilöstöhallinto Hankkeiden/ohjelmien taloushallinto Sopimukset Korruption vastainen toiminta Talousarvio kumppanuussopimukseen kuuluvista hankkeista/ohjelmista...60 Liite 1. Hankkeet ja ohjelmat alueittain...62

4 Kehitysyhteistyöohjelma Yhteistyömaat South East Asia Programme Cambodia China Laos Myanmar Thailand Vietnam Northern South Asia Programme Bangladesh Nepal Pakistan Central And East Asia Programme North Korea Tajikistan Southern South Asia Programme Bhutan India Maldives Sri Lanka Middle East & North Africa Programme Egypt Iraq (Kurdistan) Jordan Morocco Northern Sudan Palestinian Territories West Balkan Programme Albania Bosnia and Herzegovina Kosovo Eastern Africa Programme Congo (DRC) Ethiopia Kenya Tanzania Rwanda Uganda South America Programme Bolivia Colombia Ecuador Paraguay Peru

5

6

7 1. Fidan kehitysyhteistyötoimintojen ohjelma

8 Fidan kehitysyhteistyöstrategian missiona on tukea kestävää kehitystä kehitysmaissa ja kehittää holistisesti yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tämän odotetaan tapahtuvan vahvistuneiden oikeudenmukaisten, välittävien ja vastuullisten kumppaneiden aktiivisen toiminnan kautta niin, että yhteisöt voimaantuvat.

9 9 1.1 Yleistä Fida International ry:n (jäljempänä Fida) kehitysyhteistyötoimintojen ohjelma (jäljempänä Ohjelma) kattaa kaikki Fidan kehitysyhteistyötoiminnot (kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu, kummilapsityö ja EU/ECHO -rahoituksella tapahtuva toiminta). Ohjelma perustuu Fidan yleiseen ja kehitysyhteistyöstrategiaan. Strategian mukaan Fidan kehitysyhteistyön perustehtävänä on tukea kestävää kehitystä kehitysmaissa ja kehittää holistisesti ihmisten hyvinvointia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tämän odotetaan vaikuttavan omalta osaltaan yhteisöjen ja kumppaneiden voimaantumiseen. Ohjelma muodostuu yhdestä tukiohjelmasta, kahdeksasta alueohjelmasta ja kolmesta muusta ohjelmasta (humanitaarisen avun, kummilapsityön ja EU/ECHO -ohjelma). Humanitaarisella avulla ja kummilapsityöllä on niiden omaa toimintaa täsmentävät linjauspaperinsa, joita ei tässä tuenkäyttösuunnitelmassa esitellä. Ohjelma huomioi Suomen ulkoasiainministeriön (UM) ja Euroopan Unionin (EU) kehityspoliittiset linjaukset, YK:n vuosituhattavoitteet, yhteistyömaiden köyhyydenvähentämisohjelmat sekä Pariisin julistuksen 2005 ja Accran toimintaohjelman 2008 kansalaisjärjestöjä koskevat tavoitteet. Ohjelman toteutuksessa noudatetaan UM:n ohjeistusta Kumppanuusjärjestöjen ohjelmatuelle. Fidan kehitysyhteistyöstrategian missiona on tukea kestävää kehitystä kehitysmaissa ja kehittää holistisesti yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tämän odotetaan tapahtuvan vahvistuneiden oikeudenmukaisten, välittävien ja vastuullisten kumppaneiden aktiivisen toiminnan kautta niin, että yhteisöt voimaantuvat. Tämä on kehitysyhteistyöstrategian visio ja myös Ohjelman välitön tavoite (Programme purpose). Fidan kehitysyhteistyöohjelma antaa oman panoksensa kumppaneiden voimaantumiseen, jonka taas odotetaan vaikuttavan merkittävästi laajamittaisen köyhyyden vähentämiseen sekä tasa-arvon, kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien vahvistumiseen. Kumppaneiden hallinnollista ja toiminnallista kapasiteettia vahvistetaan niin, että heidän työnsä köyhissä yhteisöissä tehostuisi ja laajenisi. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa tehtävässä työssä on yhteisöissä painopiste ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, elinkeinon harjoittamisen, ruokaturvan ja esi-, perus- ja ammatillisen koulutuksen sekä rauhan rakentamisen edistämisessä. Tasa-arvoa, kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia edistetään kouluttamalla yhteistyökumppaneita sosiaaliseen vastuuseen. Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyessä sosiaalisesta vastuusta kumppanit pystyvät edelleen kouluttamaan kylä- ja kaupunkiyhteisöjen väestöä tiedostamaan oikeutensa yhteiskunnassa sekä kehittämään elämänhallintaansa. Oleellisena osana sosiaalisessa vastuussa ovat sukupuolten välisten samanarvoisuuskysymysten (gender) sekä vammaisten henkilöiden ja muiden marginaaliryhmien kuten HIV-positiivisten henkilöiden, oikeuksien ja elinolosuhteiden huomioiminen. Ympäristön ja elämän monimuotoisuuden säilyttäminen ja suojelu sekä ympäristöä huomioivan elämäntavan opettaminen ovat tärkeä osa Ohjelmaa. Ohjelma huomioi jatkossa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet, kuten aavikoitumisen ja siitä johtuvan sisäisen ja ulkoisen pakolaisuuden sekä ruokaturvahaasteet. Ympäristöasioita käsitteleviä hankkeita aloitetaan pienessä määrin, mutta pääasiassa ilmastonmuutos- ja ympäristöasiat huomioidaan osana hankkeiden yhteydessä tapahtuvaa koulutusta. Paikallisen kulttuurin huomioiminen ja kunnioittaminen kuuluvat myös olennaisesti Ohjelmaan. Kumppaneiden kulttuurihankkeita tuetaan kulttuuri-identiteetin rakentamiseksi yhteisöissä. Keskeisiä Ohjelman toteuttamista ohjaavia arvoja strategiassa ovat ihmisarvon kunnioittaminen, armollisuus yksilöitä ja yhteisöjä kohtaan, halu toimia ahkerasti ja antautuneesti, luotettava ja uskollinen toiminta ja yhteys niin, että kumppanit ja hankkeiden hyödynsaajat voivat luottaa Fidaan ja Fidan työntekijöihin. Fida huomioi ohjelmassaan Suomen valtion kehityspolitiikalle määritellyt läpileikkaavat teemat ja on rakentanut näiden teemojen valtavirtaismiseksi Ohjelman tueksi ja hanketoiminnassa käyttöönotettavaksi Valtavirtaistamisohjeiston. Ohjelman valtavirtaistamisteemat ovat: gender sukupuolten samanarvoisuus vammaiset henkilöt HIV/AIDS ympäristö ja ilmastonmuutos kulttuuri rauhanrakentaminen Kehitysyhteistyöohjelman suunnitelmassa kuvataan 1) Ohjelman yksilöidyt tavoitteet ja päämäärät 2) Toimintastrategia niiden saavuttamiseksi 3) Mittarit toteutumisen arviointia varten 4) Ohjelman painopistealueita ja tulevaisuuden linjauksia

10 Toiminnan suuntaviivat ja periaatteet Fidan kehitysyhteistyön toimintaa ohjaavat seuraavat suuntaviivat ja strategiset periaatteet: a) Kumppanuus Fidan ensisijaisia kumppaneita ovat yhteistyömaiden kansalliset helluntailiikkeet ja -kirkot. Kumppaneina voivat olla myös muut kristilliset kirkot, yhteisöt ja kansalaisjärjestöt. Niissä maissa, joissa ei ole virallista tai järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa, yhteistyökumppaneina voivat olla kyläyhteisöt, osuuskunnat, viranomaiset, koulut tai yliopistojen tiedekunnat. Kumppanuuden tulee olla mahdollisimman tasavertaista ja päätökset hankkeista/ohjelmista tehdään yhdessä. Fida tavoitteena on vahvistaa kumppanijärjestöjensä kapasiteettia, olla osa niiden voimaantumisprosessiaan sekä rakentaa vahvaa kumppanuutta niiden kanssa. Tämän voimaantumismisprosessin odotetaan olevan kahdensuuntaista; samalla kun Fida on osa Etelän kumppaneiden vahvistumisprosessia, kumppanit ovat osat Fidan vahvistumisprosessia. Tämän prosessin odotetaan näkyvän ruohonjuuritasolla vahvistuneissa yhteisöissä kumppaneiden aktiivisen toiminnan seurauksena. Ohjelma saa oikeutuksensa sen kautta, kun kumppanit toimivat omissa yhteisöissään köyhien ja syrjäytyneiden hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien hyväksi. Kumppanuusajattelu on Fidalle ensisijaisen tärkeä kaikessa sen toiminnassa ja on järjestön menestystekijä. Kumppanuus useiden toimijoiden kanssa on kehittynyt vuosien ja vuosikymmenten kuluessa, jonka aikana on opittu tuntemaan toinen toistensa identiteettiä ja toimintaperiaatteita. Aktiivisessa kumppanuudessa ymmärretään myös yhteistyöhön vaikuttavia kulttuurillisia toimintamalleja niin suomalaisten kuin Etelän kumppaneiden. Se, että Fidalla on suhteellisen paljon kenttähenkilökuntaa, juontaa juurensa myös kumppanuusideologiaan. Kumppanuutta on vaikea pitää yllä vain lähettämällä rahaa ja käymällä silloin tällöin monitoroimassa hankkeita. Todellinen kumppanuus sisältää säännöllistä kanssakäymistä kenttätasolla ja toimimista tasavertaisuuden hengessä yhdessä olemalla läsnä. Läsnäoloon liittyy myös mahdollisuus hankkeiden toteuttamiseen vastuuvelvollisesti ja läpinäkyvästi rahoittajia ja sidosryhmiä ajatellen. Säännöllinen kanssakäyminen luo myös mahdollisuuden jatkuvaan oppimisprosessiin. Kumppanuutta on vaikea ylläpitää vain rahoittamalla kumppanin toimintaa. Ns. kasvoton raha voi viedä kehitystä jopa taaksepäin. Läsnäolon ja luottamuksellisten suhteiden kautta kumppania voidaan haastaa, ohjata, kouluttaa ja tukea pitkällä tähtäimellä. Yhdessä eläminen ja jatkuva kanssakäyminen luovat mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja työn kehittämiseen. b) Oikeusperustaisuus Oikeusperustaiseen lähestymistapaan kiinnitetään huomiota Fidan kaikessa toiminnassa. Syrjittyjen ja haavoittuvien yhteisöjen puolesta puhuminen on keskeinen osa Fidan identiteettiä.. Hankeissa tuetaan avointa ja tasa-arvoista kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua. Kaikessa Fidan kehitysyhteistyötoiminnassa huomioidaan ihmisoikeudet sekä kestävä ja tasapainoinen kehitys. Tähän sisällytetään ympäristökysymykset, hyvä hallinto ja demokratia sekä eri ryhmien tasa-arvoinen osallistuminen. Fidalla on vaikuttamistyön lähtökohdista ihmisoikeushankkeita, kuten pakkoavioliittoja ja ympärileikkausta pakenevien Maasaityttöjen hanke. c) Yhteisökeskeinen toiminta Fidan kehitysyhteistyön strategian tavoitteena ovat voimaantuneet paikalliset yhteisöt, joiden kehitysprosesseja Fidan kumppanit tukevat. Hankkeissa ja ohjelmissa tähdätään siihen, että yhteistyökumppaneiden valmiudet ja kapasiteetti parantuvat niin, että heistä tulee oikeudenmukaisia, vastuullisia ja välittäviä vaikuttajia omissa yhteisöissään ja yhteiskunnissaan. Fida pyrkii yhdessä kumppaneidensa kanssa parantamaan yhteisöjen elämänhallintaa, hyvinvointia ja asemaa. Yksilöitä autetaan auttamalla yhteisöjä käsittelemään omia haasteitaan. Kumppaneita koulutetaan yhteisökeskeiseen ajatteluun. d) Osallistava yhteistyö Yhteisöjen elämänhallinnan parantuminen pohjautuu niiden omiin prioriteetteihin, tarpeisiin ja alkaa niiden omista aloitteista. Yhteisöjä rohkaistaan, koulutetaan ja osallistetaan olemaan mukana hankkeiden/ohjelmien kokonaissyklissä, aina ideoinnista evaluointiin ja vaikutusten arviointiin. Tavoitteena on, että yhteisön jäsenet osallistuvat prosessiin mahdollisimman tasavertaisina huomioon ottaen paikallisen kulttuurin mukaisen hierarkian tuomat haasteet. Heidän asiantuntemustaan arvostetaan, ja sillä on määräävä vaikutus toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Samaan aikaan kumppaneita koulutetaan osallistavaan ja kokonaisvaltaiseen työhön ja koko yhteisönkehitysprosessin fasilitointiin. e) Omistajuus Pyrkimyksenä on, että yhteisöjen ihmiset kokevat itse saaneensa aikaan merkittävää myönteistä muutosta omassa elämässään. Yhteisöjen tulisi kokea hankkeet/ohjelmat omikseen alusta lähtien. Fidan ja sen kumppaneiden rooli on yhteisön omistajuutta tukevaa ja rohkaisevaa. Fidan tavoitteena ei ole ensisijaisesti toteuttaa omia hankkeitaan kohdemaissa. Joissakin tapauk-

11 sissa näin kuitenkin tapahtuu ja silloin tällaiset omat hankkeet toimivat malleina ja pilotteina, joita eri kumppanit voivat soveltaa. Joissakin kohdemaissa paikallinen lainsäädäntö asettaa haasteet hankkeiden rekisteröinnille ja pakottaa Fidan toimimaan hankkeen virallisena omistajana. Näissäkin tapauksissa kumppaneiden osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen varmistetaan. Fida pyrkii helpottamaan kumppaneiden kehitysprosesseja ja mahdollistamaan niitä, kuitenkin niin, että omistajuus prosessista pysyy kumppanilla. f) Hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus Tavoitteena on yhteisöjen ja yksilöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sillä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, taloudellista, ekologista ja hengellistä terveyttä. Fida kouluttaa kumppaneitaan kokonaisvaltaiseen terveyskäsitykseen. g) Kestävyys Päämääränä on, että yhteisöillä on parantuneet valmiudet toimia muuttuvissa olosuhteissa ja kohdata erilaisia haasteita. Fidan työssä korostetaan sitä, että kehitysyhteistyöprosessin aikaansaama parantunut elämänlaadun taso säilyisi hankkeen tai ohjelman päätyttyä ja johtaisi kestävään kehitykseen yhteisössä ja parhaimmillaan leviäisi laajemmalle. Tavoitteena on, että kumppaneiden työ on kestävää ja heidän työnsä jatkuu Fidan tuen loputtuakin. h) Työn laajeneminen ja moninkertaistuminen Ohjelman tavoitteena on, että kehitysyhteistyöprosessin aikaansaamat muutokset ovat yhteisössä niin myönteisiä ja merkittäviä, että voimaantuneesta yhteisöstä tulee esimerkki muille yhteisöille. Parhaimmillaan se johtaa yhteisön kehittämään naapuriyhteisöjään. Kumppanimme laajentavat työtään oppimiensa periaatteiden pohjalta. i) Lähimmäisenrakkauden välittäminen Fida tarjoaa suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden osoittaa lähimmäisenrakkautta ja solidaarisuutta. Niin yksityishenkilöt kuin yhteisötkin voivat osallistua aktiivisesti hyvinvoinnin jakamiseen esimerkiksi tekemällä vapaaehtoistyötä, auttamalla kehitysmaiden vähäosaisia lapsia kummilapsityön kautta, lahjoittamalla varoja ystäväkirjeiden ja Eväät elämään -keräyksen välityksellä tai lahjoittamalla tai ostamalla tuotteita Fida lähetystoreilta. Fida on myös merkittävässä roolissa suomalaisessa yhteiskunnassa ja jäsenseurakuntiensa parissa tehtävässä kehityskasvatuksessa. 1.3 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö Fidan toiminta perustuu Suomessa yhteistyöhön 242 helluntaiseurakunnan kanssa, joihin kuului vuonna 2009 noin jäsentä. Fida on jäsenenä useissa järjestöissä ja toimii kehitysyhteistyötoimintojen osalta seuraavien kanssa aktiivisessa yhteistyössä: Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys KEHYS ry (KEHYS on eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestön CONCORDEN jäsen Suomen lähetysneuvosto SLN:llä on oma kehitysyhteistyökomitea Lähetyslentäjät (Mission Aviation Fellowship MAF) Wycliffe Suomen Raamatunkääntäjät ry Suomen Evankelinen Allianssi (SEA) Fida tekee laajamittaista yhteistyötä useiden suomalaisten kehitysyhteistyön toimijoiden ja erityisesti kumppanuusjärjestöjen kanssa. Pääpaino yhteistyössä on kehitysyhteistyökoulutuksessa, kehitysyhteistyön toiminnan arvioinnissa, laadun kehittämisessä ja kehityskasvatuksessa. Fida kouluttaa myös joitakin pienempiä suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja avustaa heitä hankehallinnossa. Fida on osa kansainvälistä helluntailiikettä, jolla on arvioiden mukaan yli 250 miljoonaa jäsentä. Helluntailiike ei ole yhtenäinen kirkkokunta, vaan useista pienemmistä kirkkokunnista ja paikallisista kristillisistä yhteisöistä koostuva protestanttinen liike. Helluntailiike muodostaa kuitenkin merkittävän maailmanlaajuisen verkoston ja mahdollistaa sen, että Fidalla on suurimmassa osassa kohdemaitaan luonteva yhteistyökumppani. Fida on jäsenenä kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun liittyen seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: Pentecostal European Fellowship (PEF) alaisen Pentecostal European Mission (PEM), joka koordinoi jäsenkirkkojen ja -yhteisöjen yhteistä lähetys- ja kehitysyhteistyötä World Assemblies of God Fellowship (WAGF) EU-CORD Christian Organisations in Relief and Development VOICE Voluntary Organisations In Cooperation in Emergencies 11

12 Lähtökohta luottamukselliselle toiminnalle niin Etelässä kuin Pohjoisessakin rakentuu avoimuuteen sekä toimintaa ohjaavien eettisten periaatteiden että arvojen pohjalle. Fida tekee yhteistyötä Ruotsin (PMU Interlife) ja Norjan (PYM) helluntailiikkeiden kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa. Myös Slovakian ja Ranskan helluntailiikkeiden kanssa Fidalla on yhteistyöhankkeita muun muassa Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Yhteistyö on laajenemassa edelleen. Fida haluaa auttaa koulutuksen ja neuvonnan avulla eurooppalaisia kirkkoja ja järjestöjä aloittamaan ja tekemään kehitysyhteistyötä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tähän mennessä on koulutettu kumppaneita muun muassa Ranskasta, Puolasta, Romaniasta, Tšekin tasavallassa ja Slovakiasta. Erityisesti humanitaarisissa kriiseissä toteutetaan nykyään yhteistyöhankkeita eurooppalaisten ja amerikkalaisien kumppaneiden kanssa, esimerkiksi Myanmarissa ja Haitilla. Tulevalla ohjelmakaudella Fidan vankkaa kokemusta HIV ja AIDS -kysymyksissä Afrikassa jaetaan kansainvälisen CUAHA-verkoston kautta teemalla HIV Competent Church. Verkosto on julkaissut kirjan Towards an HIV and AIDS Competent Church: An Ecumenical Handbook for Defining HIV and AIDS Competency. 1 Fida tekee myös muiden kirkkokuntien kanssa yhteistyötä. Fida on mukana muun muassa kirkkojen yhteisessä itäisen ja eteläisen Afrikan hiv/aids-työn verkostohanke CUAHA:ssa. Palestiinalaisalueilla Fidan yhteistyökumppanina on Palestinian Bible Society. EU-CORDin yhteistyöverkostossa Fida hakee yhdessä eri jäsenjärjestöjen kanssa EU/ECHO rahoitusta ja jakaa asiantuntijuutta. 1

13 1.4 Kristillisen järjestön rooli ja lisäarvo kehitysyhteistyötoimijana Fida tekee kehitysyhteistyötä pääasiassa kirkkojen ja kristillisten järjestöjen kanssa, mikäli se on mahdollista. Kristillinen lähtökohta ei ole ehto avun saamiselle eikä hankkeisiin osallistumiselle vaan toiminnassa vastataan köyhyyden, epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän perussyihin sekä pyritään muuttamaan epätasa-arvoa luovia yhteiskunnallisia rakenteita. Fidan strategian mukaan yksi sen pääprosesseista on kehitysyhteistyö. Se ohjaa johtamaan työtä pohjalta, jossa on huomioitu teologisesti ja kulttuurisesti relevantit toimintatavat suhteessa kehityksen todellisiin tarpeisiin. Holistisesti toimivana kristillisenä kehitysyhteistyöjärjestönä Fida pyrkii käytännössä raporteissa ja toiminnallaan osoittamaan, että valtion ohjaamia julkisia varoja on käytetty kehitysyhteistyötoimintoihin suunnitelmien mukaisesti. Lähtökohta luottamukselliselle toiminnalle niin Etelässä kuin Pohjoisessakin rakentuu avoimuuteen sekä toimintaa ohjaavien eettisten periaatteiden että arvojen pohjalle. Uskontoon liittyvät maailmankatsomukset, arvot ja ihanteet ovat moni-ilmeinen järjestelmä. Oman identiteetin ymmärtäminen ja sen selkeä määrittely rakentaa perustan kehittyvälle ja syvenevälle kumppanuudelle eri sidosryhmien kesken. Kun järjestön ideologia ja sen pohjalta määritelty toiminta on selkeästi avattu ja perusteltu henkilöstölle, heidän odotetaan sitoutuvan vahvemmin yhteiseen näkyyn ja toimintaohjelmaan vaarantamatta sitä esimerkiksi henkilökohtaisella uskonnollisella painotuksella. Kun oma identiteetti on selkeä, ympäröivän kulttuurin tai uskonnon vaikutusta ei koeta uhkaavana. Se avaa mahdollisuudet rakentavaan ja laajaan yhteistyöhön. Kirkkojen voidaan ajatella olevan yksi maailman vanhimmista ja laajimmista kansalaisjärjestöistä, jolla on suurin määrä vapaaehtoisia ja pisin välittämisen historia. Kristilliset kirkot ovat helluntaiseurakuntien järjestönä Fidalle luontevia kumppaneita. Esimerkiksi monien Itä-Afrikan seurakuntien kanssa Fida on tehnyt yhteistyötä vuosikymmenien ajan. Kirkkojen ja kristillisten järjestöjen roolista on keskusteltu kehitysyhteistyön yhteydessä paljon. Fidan näkemyksen mukaan seurakunnat ovat tärkeitä, oikeutettuja ja luonnollisia kumppaneita kehitysyhteistyössä, koska Seurakunnat ovat osa kansalaisyhteiskuntaa niitä ei ole keinotekoisesti perustettu kehitysyhteistyötä tai ulkomaisen avustuksen kanavoimista varten Seurakunnat ovat merkittävä tekijä yhteiskunnassa, jolloin niillä on oikeus, velvollisuus ja etuoikeus osallistua maansa kehittämiseen Seurakunnilla järjestäytyneinä yhteiskunnallisina organisaatioina on oma sisäinen kontrollijärjestelmänsä Seurakunnat muodostavat verkoston, joka saavuttaa monet yhteisöt ja joissa se elää merkittävänä osana niitä Seurakunnat saavuttavat maantieteellisesti laajan alueen, myös kaikkein syrjäisimmät alueet ja ovat läsnä äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elämässä Seurakuntien toimintaan osallistuu paljon ihmisiä, mikä luo ainutlaatuisen mahdollisuuden toimia ihmisten kanssa säännöllisesti ja pitkällä aikavälillä. Seurakunta muokkaa asenteita, motivoi ja saa ihmiset toimimaan. Sillä on valmis kuulijakunta mikä luo mahdollisuuden toimia säännöllisesti ja pitkällä aikavälillä. Seurakunnat ovat läsnä äärimmäisen hädän keskellä humanitaarisen kriisin tai katastrofin sattuessa. Seurakunnat eivät tule paikalle niin kuin avustusjärjestöt vaan ovat osa kärsivää yhteisöä. Sen puoleen käännytään toivoa etsien. Uskonnolliset johtajat toimivat yhteisöissään, paitsi pappeina, myös sosiaalityöntekijöinä, psykologeina ja perheneuvojina. Heidän puoleensa käännytään ilon ja surun hetkinä. Seurakunnat ovat merkittävä vaikuttaja on vaikea kuvitella esimerkiksi Afrikassa tapahtunutta huomattavaa kehitystä ilman kirkkojen osuutta (koulutus, terveys, HIV/AIDS jne. Seurakunnat jatkavat toimintaansa yhteisöissä kansainvälisen kehityspolitiikan muutoksista tai globaaleista kriiseistä huolimatta Seurakunta on luonteeltaan oikeudenmukainen, välittävä ja vastuullinen. Sen tehtävänä on puolustaa heikkoja ja heitä, joiden ääni ei yhteiskunnassa kuulu. Yllä oleva ei kuitenkaan tarkoita, että seurakuntien osallistuminen kehitysyhteistyöhön olisi ongelmatonta. Fidaa on myös haastettu keskusteluun kristillisenä järjestönä sen työn oikeutuksesta. Tämä on johtanut Fidaa määrittelemään tarkemmin oman strategiansa ja toimintatapansa. Sosiaalisen ja uskonnollisen toiminnan välisen suhteen määritteleminen on auttanut tarkentamaan Fidan identiteettiä ja missiota. Myös teologisen perustan määritteleminen kristilliselle kehitysyhteistyölle on ollut tärkeä lähtökohta työn suunnittelussa. Fidan toiminnan yhteydessä on tehty väitöskirja 2, jonka mukaan Fida rakentaa siltoja ja kohtauspaikkoja eri uskontojen edustajille parantaakseen kansalaisyhteiskuntaa jakavia rajalinjoja Sansibarilla. Fida fasilitoi saaren islamilaisten yhteisöjen ja kristillisten kirkkojen toimikunnan toimintaa. Toimikunnalla on ollut merkittävä rooli saaren tulehtuneen uskonnollisen tilanteen rauhoittamisessa Virtanen, J Symboliymmärrys ja kehitysyhteistyön merkitys sansibarilaisen nuoren kokemana. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto.

14 Ohjelman suunnitteluprosessi vuosina Uuden ohjelmakauden suunnittelu aloitettiin vuoden 2009 aluekoordinaattoripäivillä huhtikuussa. Alueittain käytiin läpi tulevan ohjelmakauden suuntaviivoja ja raamitettiin alueelliset ohjelmasuunnitteluun liittyvät koulutustapahtumat. Elokuun kehitysyhteistyökoulutuksessa keskityttiin hanke- ja ohjelmasuunnittelun ja siinä tarvittavien työkalujen opetukseen. Ohjelmasuunnittelun aikataulu valmistui ja tiedotettiin alueille. Syyskuussa koottiin ohjelmasuunnittelua varten taustamateriaalia, johon kerättiin kokemuksia edelliseltä ohjelmakaudelta, havaintoja evaluoinneista sekä asemoitiin ohjelma strategisesti eri taustapapereiden mukaisesti. Hankkeille koottiin yhteensä kuusi ohjeistoa, jotka lähetettiin vaiheittain suunnittelun edetessä. Ohjeistoissa muistutettiin hankesykliin liittyvistä olennaisista askeleista mm. eri sidosryhmien osallistamisesta sekä tausta-analyysien ja kumppaniarviointien tekemisestä. Hankesuunnitteludokumenttien päivitys ja alueellisten hankesuunnitteluseminaarien aikatauluttaminen ohjeistettiin. Alueellisia LFA- ja hankesuunnittelun työpajoja pidettiin yhteensä noin 30. Ohjelmaan integroitavia teemoja koskeva valtavirtaistamisohjeisto valmistui ja lähetettiin hanketoimijoille. Vuoden 2009 loppuun mennessä kumppaneilta pyydettiin hanke-ehdotukset, joita tuli 82. Niiden pohjalta tammikuussa rakennettiin yhdessä aluepäälliköiden kanssa alueellisten ohjelmien runko, joiden perusteella muodostui koko ohjelman ja budjetin kehys. Hankesuunnittelu tiivistyi alueilla tammi-maaliskuussa, ja huhtikuussa aluepäälliköt esittelivät alueelliset ohjelmansa Suomen toimistolle. Hankesuunnitelmien viimeistely tapahtui alueilla ja hankkeissa aluepäällikköpäivien kommenttien saattelemana. Kaikki hankesuunnitelmat liitteineen saapuivat päätoimistolle koottavaksi yhteiseksi ohjelmaksi ja tuenkäyttösuunnitelmaksi 7.5. mennessä. Suunnitelmien pohjalta käytiin keskustelua aluepäälliköiden ja hankekoordinaattorien kanssa. Ohjelman luonnos lähetettiin käsiteltäväksi Fidan kehitysyhteistyövaliokunnalle 20.5., johtoryhmälle ja hallitukselle Ohjelma viimeisteltiin saatujen kommenttien pohjalta ja luovutettiin Ulkoasiainministeriölle kesäkuun lopussa Ohjelman raportointi Fidan kehitysyhteistyöohjelman raportoinnin tarkoituksena on työn tuloksellisuuden seuranta, sekä oman työn kehittäminen muutosta havainnoimalla. Raportointi perustuu LFA-menetelmään, jota soveltamalla pyritään takaamaan hanketoiminnan raportoinnin systemaattisuus. Kuten hankesuunnittelussa, myös raportoinnissa painotetaan osallistavuutta; hankkeiden raportointipohjat on rakennettu yhteisesti tehdyn LFA-suunnitelman pohjalta, ja myös raportoin-

15 ti pyritään toteuttamaan paikallisen hankehenkilöstön kanssa yhdessä. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain ja se on kumulatiivista, eli jokainen raportti kattaa kaikki tapahtumat vuoden alusta. Toimintavuoden päätyttyä tehdään hankkeissa vuosiraportti, jonka tarkoituksena on laajemmin ja analyyttisemmin arvioida hankkeen etenemistä, työn vaikutuksia sekä tulosten kestävyyttä. Lisäksi hankkeen vaikutusta sen koko elinkaaren ajalta pyritään selvittämään vuosittain tehtävällä Impact-arviointiraportilla. Narratiivisen raportoinnin ohella hankkeet myös raportoivat taloudestaan samalla syklillä, neljännesvuosittain ja kumulatiivisesti. Toimintavuoden jälkeen hankkeesta tehdään vuosiraportti ja erillinen erityistilintarkastus. Talousraportoinnin ja erityistilintarkastusten tarkoituksena on hankkeen talouden ja hallinnon seuranta, valvonta ja kehittäminen. Hanketasolla raportoinnista vastaa projektikoordinaattori yhdessä hankehenkilöstön kanssa. Aluetasolla aluepäällikkö tarkastaa kaikki oman alueensa raportit sisällöllisesti. Alueellisten hanke/ohjelma-raporttien pohjalta kootaan koko ohjelmaa koskeva vuosiraportti, joka toimitetaan vuosittain UM:öön elokuun loppuun mennessä. Fida kouluttaa henkilöstöä hankeraportoinnissa sekä kotimaassa että kentällä. Lisäksi kouluttamisessa hyödynnetään Kehys ry:n ja Kepa ry:n tarjoamia koulutuksia mahdollisuuksien mukaan. 1.7 Uhka- ja riskianalyysit Kaikilla työalueilla laaditaan erilliset riskikartoitukset ja -analyysit, jotka päivitetään vuosittain. Uhkien ja riskien vaikutusten minimoimiseksi Fida laatii toimintasuunnitelman mikä perustuu Fidan koko järjestöä koskevaan vuonna 2007 valmistuneeseen ja vuosittain päivitettävään turvallisuussuunnitelmaan..

16

17 2. Fidan kehitysyhteistyöstrategia

18 Missio: Tukea kestävää kehitystä kehitysmaissa ja kehittää holistisesti yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia yhteistyössä kumppanien kanssa. Visio: Vahvistuneiden oikeudenmukaisten, välittävien ja vastuullisten kumppaneiden aktiivisen toiminnan kautta voimaantuneet yhteisöt.

19 Strategia Fidan kokonaisstrategian pohjalta on Fidan kehitysyhteistyöstrategia rakennettu vuosille Tämä vuosien kehitysyhteistyöohjelma perustuu kehitysyhteistyöstrategialle seuraavasti: Missio: Tukea kestävää kehitystä kehitysmaissa ja kehittää holistisesti yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia yhteistyössä kumppanien kanssa. Visio: (ja Ohjelman välitön tavoite) Vahvistuneiden oikeudenmukaisten, välittävien ja vastuullisten kumppaneiden aktiivisen toiminnan kautta voimaantuneet yhteisöt. Ydintehtävät: kehitysyhteistyö humanitaarinen apu kummilapsityö kehitysviestintä ja -kasvatus kouluttaminen ja valmentaminen Suomessa ja yhteistyömaissa. Arvot: armollisuus tunnemme myötätuntoa jokaista ihmistä kohtaan antautuneisuus teemme työtä ahkerasti ja antaumuksella ihmisarvo arvostamme jokaista ihmistä ainutlaatuisena yksilönä luotettavuus toimimme avoimesti, rehellisesti ja uskollisesti yhteys teemme työtä toisiamme kunnioittaen ja yhteistyössä kumppaneittemme ja hankkeidemme hyödynsaajien kanssa Periaatteet: kumppanuus oikeusperustaisuus yhteisökeskeinen toiminta osallistava yhteistyö omistajuus hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus kestävyys työn laajeneminen ja moninkertaistuminen lähimmäisenrakkauden välittäminen Menestystekijät: korkeat eettiset standardit kulttuurisensitiivisyys motivoitunut ja pätevä henkilöstö dynaaminen muutoksenhallinta läsnäolo kentällä joustavuus kyky analysoida kontekstia ja sopeuttaa toimintaa sen mukaan

20 2.2 Kumppanuuden ja voimaantumisen teoriaa Fidan strategian perusajatuksena on kumppanuudesta lähtevä toiminta. Fida pyrkii rakentamaan kumppanuuksia, jotka ovat luonteeltaan voimauttavia. Vahvistuneiden kumppaneiden odotetaan omalta osaltaan tukevan ympäröiviä yhteisöjä ratkaisemaan kehitykseen liittyviä ongelmia ja kantamaan vastuuta kehityksestään. Fidan työn yhteydessä on tehty väitöstutkimus 3, mihin Fidan voimaantumisen viitekehys on määritelty ja joka kuvaa Fidan ymmärrystä voimaantumisesta ja voimaantuneista kumppaneista. Voimaantunut kumppani nähdään 1) autonomisena, 2) relevanttina, 3) vastavuoroisena, 4) riittävän kapasiteetin omaavana, 5) reflektoivana ja 6) merkittävänä toimijana. Autonominen organisaatio on päämäärätietoinen ja asettaa itse omat tavoitteensa. Yhtenä suurimmista haasteista kehitysyhteistyössä on, että Etelän kumppani vaihtaa toimintapolitiikkaansa koko ajan sen mukaan, miten rahoittajan toimintalinjaukset muuttuvat eikä seuraa omia strategisia linjauksiaan. Fidan tavoitteena on tukea kumppaneitaan toimimaan selkeästi omien tavoitteidensa mukaan. Autonomisuus on kytköksissä myös järjestön vastuuseen ja haluun vastata ympäristönsä kehityshaasteisiin. Fidalla on kokemusta siitä, että voimaantumisprosessi on muuttunut kumppaneiden kanssa negatiiviseksi silloin, kun rooleja, vastuita ja velvollisuuksia ei ole tarpeeksi selvästi sovittu ja Fida on ottanut kumppanin roolin hanketoteuttajana. Siitä syystä jatkuva seuranta on ensisijaisen tärkeää. Yksi merkittävimmistä voimaantuneen ja autonomisen organisaation merkkejä on kyky kohdata ja hallita riskejä. Kehitysaskeleet edellyttävät usein riskinottoa ja voimavarojen panostamista uusien ideoiden kehittämiseen ja kokeiluun, johon sisältyy aina riski. Itsenäisen organisaation merkkejä ovat muun muassa a) sen kyky tehdä päätöksiä ja b) sen suunnittelukyky olemassa olevien resurssien sisällä, c) kyky aloittaa toimintaa, d) selkeä oma identiteetti ja e) kyky ratkaista ongelmia. Relevantti organisaatio suunnittelee kulttuurillisesti sopivia ja kestäviä ohjelmia huomioiden paikalliset realiteetit esim. henkilöstön ja talou- 3 Järvinen, T Empowerment. A Challenge of Non-Governmental Organizations in Development Cooperation Partnerships. Tampere: Tampere University Press.

Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi

Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi Evaluointiraportti toukokuu 2012 Appraisal Consulting RV Ky Sisällysluettelo Yhteenveto... 2 1. Johdanto... 3 2. Taustaa... 3 2.1.

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 Abilis-säätiö Tukea kehitysmaiden vammaisille Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1. JOHDANTO... 4 2. RAHOITUSKAUDEN TOIMINTA... 4 A. HANKERAHOITUS...

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot