PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2011 JÄSENTIEDOTE 1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2011 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2011"

Transkriptio

1 PUSULANKIVIJÄRVENRANTAYHDISTYSRY JÄSENTIEDOTE1/2011 JÄSENTIEDOTE1/ KALASTUSJARAVUSTUS Rapukannankehityksestätehtyjenhavaintojenperusteellaravustusonsallittu.RapujaKivijärvestä löytyykohtuullisesti.ravustustarajoitetaankivijärvelläkuitenkinedelleenniin,ettärapulupia myydäänviidellemerralle/vapaa ajanasunto.muillakalastuskunnanjärvilläonsallittuakäyttää10 rapumertaa.josmertojasiirretäänjärveltätoiselle,onmuistettavaniidenhuolellinendesinfiointi. ViimevuonnaHyrkkölänkalastuskuntaistuttiKivijärveensiikaa.Kalastuskunnanmielestäjokavuosi eikannataistuttaajärveenkaloja,jottakaloilleonriittävästiravintoajanäinollenniidenhyväkasvu mahdollistetaan.johtokuntaonavannutasiastakeskustelunkotisivuille,jonnepyydetään kommenttejajamielipiteitäjäseniltä MuutenKivijärvelläjaPatamollanoudatetaanHyrkkölänkalastuskunnansääntöjä.Säännötsallivat lupamaksulla2katiskaaja2verkkoasekäpitkäsiimanjaheittouistinkalastuksen.lupiamyyvätpertti Numminen,Vahermankurssikeskus(p )jakalastuskunnanpj.JaakkoOjanen,Hyrkkölä (p ).OstaessaanluvatVahermankurssikeskuksessaonmainittava,ettäneovat Hyrkkölänkalastuskunnanlupia(Kivijärvi,Heinästenjärvi),koskasiellämyydäänmyösAhonpään kalastuskunnanlupia(mm.vahermalle).muistetaan,ettähyväonsoittaaetukäteenjahyviin tapoihinkuuluu,etteiollaoviakolkuttelemassakovinvarhaintaiiltamyöhällä. Patamonveneprikan(17 )saalunastaaoravatieltäartokivirannalta,jokakertoomyösveneiden pitopaikat. Kalastettaessaonkunnioitettavanaapureidenrauhaa. Käytettäessäverkkoataikkapitkäsiimaaonmolemmatpäätmerkittäväselvästinäkyvälläkohollaja lupamerkkionoltavahelpostiluettavissa.verkkolupaonkahdelleverkollejamuistutetaan,että esim.naapurinverkkojaeisaaliittääsamaanjataanjaettäverkkojaeilasketaaivantoistenapajien viereen,vaanjätetäänainakin20 30m:nväli. KatsomyösHyrkkölänkalastuskunnantiedotewww.pusulankivijarvi.fi/ajankohtaista/. MINKKILOUKUT MinkkiloukutontarkoitettuRantayhdistyksenjäsentenkäyttöön.MinkkiloukkujavoitiedustellaArto KivirannaltataiKaleviHänniseltä. KANADANHANHI ASIAA KanadanhanhiaonedelleenKivijärvellä.Johtokunnalleontullutuseitayhteydenottojahanhien maihinnoususta.neovatsotkeneetlaituritjapihatrunsaillaulosteillaanjavahingoittaneetmm. vihannes jakukkaistutuksia.kivijärvionperinteisestikuikkajärvi(hanhetkiertävätkuikkienreviirit)ja johtokunnanmielestäeiolemissäännimessäsuositeltavaaesim.ruokkimallaedesauttaa kanadanhanhienjäämistäjalisääntymistäjärvellä.

2 2 VEDENLAATU Vedenlaatuonpysynythyvänäasiantuntijajäsentenvisuaalistenhavaintojenperusteella.Jatkossakin meidänranta asukkaidentuleehuolehtiasiitä,ettäravinnerikkaitajäte taivalumavesiäeipääse järveen.erityisestijohtokuntahaluaamuistuttaa,ettäsaunavesiäeipäästetävalumaansuoraan järveen,vaanettäneimeytetäänmaahan,jostahumuskerrostaeiolepoistettu.muistetaanmyös pysyvämattojenjaastioidenpesukieltorannalla.tokimattojasaapestä,muttaniinkaukana rannasta,ettävalumateivätpääsemissääntapauksessajärveen. Johtokuntaselvittääuudenmaanympäristökeskuksenkanssamahdollisuuksiatehdätarkempia vedenlaaduntutkimuksia.rantayhdistykselläeiyksistäänolevarojateettääkalliitatutkimuksia. Rantayhdistyksentoimestakalkitaankeväälläjasyksylläjärveenlaskevatmetsäojat. UUSIUTUVATJÄTEVESIVAATIMUKSET Valtioneuvostonasetusjätevesiuudistuksestavuodelta2003onedelleenvoimassa,vaikka julkisuudessaonpaljonpuhuttukinko.lainepäkohtienkorjaamistarpeesta.vuoteen2014mennessä myösvapaa ajanasunnoiltavaaditaansyntyvienjätevesien(talous jasaunavedet)puhdistamista niin,ettäneeivätpääselikaamaanpohja taipintavesiä.useillamökeillä,joissaeiolevesijohtoaja vesikannetaansisälle/tiskivedetviedäänluontoon,uudetvaatimukseteivätaiheutasuuriakaan muutoksia.vesienimeyttämispaikkaonvainvalittavaniin,ettäimeytysalueeltavedeteivätpääse pohja taipintavesiinjaettäympäröiväkasvillisuuskäyttääravinteetjatoimii biologisena puhdistamona.viemäröidyissämökeissäharmaavesienpurkuputkenpäähänonlaitettava rasvanerotuskaivo,jostavedetjohdetaanhiekastarakennettuunimeytyskenttään.jostaloudessa syntyymyösruskeitavesiä(wc)tarvitaanjobiologis kemiallinenvesienpuhdistussysteemi,jonka jälkeenvedetvastajohdetaanimeytyskenttään.saunavedetonainaviemäröitäväsaunavesikaivoon, jokaympäröidäänhalkaisijaltaann3m:nhiekkapatjalla(paksuusn1m).esim.kallioperäisellä rantasaunallavesionjohdettavaputkituksellaniinpitkällerannastaalueelle,johonimeytyskenttäon rakennettavissa.tarkempiatietojauusistajätevesivaatimuksistalöytyyesim.internetosoitteesta: ajan asumuksetkinjatarkastamaan,ettäniidenjätevedethoidetaanasianmukaisesti. JÄTEHUOLTO TalousjätteetviedäänRosk nrollinjäteasemille(vaherma,marttila,kärkölänkylätalo).rosk nroll laskuttaakutakinmökkikuntaa. VAIHTOLAVA JäseniltäsaadunpalautteenjohdostajokakesäinenvaihtolavatuleetänäkinvuonnaKivijärven rantakaava alueelle.vuoden2010vuosikokouksenpäätöksenmukaankivijärveläisiltäperitääntänä vuonna10 :njäsenmaksunlisäksi15 :njätelavamaksu.kokonaisjäsenmaksukivijärveläisilleonsiis 25 jamuillekuinkivijärvenkaava alueenjäsenille10.v.2010jätelavankustannuksetolivat 592,96 jasamanavuonnakivijärveläisiltäkerättyjätelavamaksutuotti432.erotusjouduttiin kattamaanyhdistyksenkäyttövaroista.johtokuntaesittääkinvuosikokoukselle,ettämyösv.2012 Kivijärventienmökkiläisiltäkerätään10 :njäsenmaksunlisäksijätelavamaksua15,jokaparemmin vastaatodellisiakustannuksia.

3 Vaihtolavatuodaanentiseentapaanvanhanjätepisteenpaikalle.Vaihtolavaonpaikalla Jäsenetvoivatviedäsinnetarpeettomatroskikseenkuulumattomatromutkutenesim. rakennusjätteet,jotkaeivätkuulunormaaliinjätesäiliöön.jätelavalleeikuitenkaansaaviedä tavalliseenroskasäiliöönkuuluviakotitalousjätteitä,koskaeläimetlevittelevätneympärimetsiä. 3 Jätelavalleeimyöskäänviedäongelmajätteitä(maaleja,akkuja,renkaita,elektroniikkaajne.) NäidenoikeapaikkaonPusulanMurrontienjäteasema,jokaonavoinnati,toklo16 19jalaklo9 12. NUOHOUS Jokaisenmökkiläisenonhuolehdittavanuohoojankäynnistä.Pusulastanuohoojantavoittaaesim. numerosta (Kataja).Samaankäyntikertaankannattaasovittaanaapurienkin nuohouskäynnit.muistattehan,ettätulisijoistaaiheutuneidenpalojensattuessavakuutusyhtiöiden kanssasaattaatullavaikeuksia,josnuohouksiaeioletehtyasianmukaisesti.vapaa ajanasunnoissa nuohoustuleesuorittaavähintäänkolmenvuodenvälein.jostulipesiäkäytetäänpaljon,nuohous tuleesuorittaajokavuosi. KAAVOITUSTILANNE Kuluvanavuonnayhdistyksentietooneioletullut,ettäSYMinhakemakaavamuutosasiaolisi edennyt,jotenedellisvuosientekstikertooedelleennykytilanteen: KivijärvenSYM:nkaavamuutoksenluonnoksessaoliesitetty10lisätonttiaSalmennummenpuoleiselle Kivijärvenetelärannalle.RantatonteistaviisisijaitseeKivisaarestaitäänjaviisilänteen.Sekä KivijärvenRantayhdistysjaHeinästenRantaOytekivätluonnoksestamuistutukset kunnanhallitukselletammikuussa2006.oleellisinamuistutuksissaoli,ettäkaavaluonnoksessaoli käytettyvääräänormitustamökkienlukumäärää/vapaarantakilometrijaettäaikoinaanpatamolta siirrettiinrakennusoikeuksiakivijärvenkaavaansiinämäärin,ettäsym:lläeiolejäljelläyhtään rakennusoikeuttakivijärvellä.lisäksikatsoimmemm.,ettäluonnoksenhyväksyminenmerkitsi viimeisenkinvapaanrantakaistaleenhävittämistäkivijärvellä(järvenslummiutumista),veden puhtaudenvaarantavaalisäkuormitustasekä rantarauhan häviämistäjärvenitäpäässä,jossajärvi onkapeimmillaan.luonnoksessaolimyöskinesitettynykyisenkaavanmetsäalueidensupistamistaja jokanäinollensallisimetsähakkuutosallanykyistäkaava aluetta.myöstähänehdotukseenotettiin kielteisenkanta. Kunnassakaavaehdotuseimennytsellaisenaanläpi,muttakaavalautakuntakatsoi,ettäSYMvoisi tehdäuudensupistetunehdotuksenviidellelisätontille.edelleenkintätäkirjoitettaessauutta esitystäeiolevielätehty,jotenjohtokuntaseuraakaava asianetenemistäjatuleeottamaanasiaan kantaa,kunuusiehdotustuleenähtäville.rakennusoikeuksienlisäämiseennykyisilletonteilleei milläänosapuolellaoleollutkielteistäkantaa. KIVIJÄRVENTIENKUNNOSSAPITO Heinjärvi HyrkkölänyksityistientiekuntaylläpitääaktiivisestiKivijärventienkuntoa.Vuonna2010 tietälanattiin,hiekkaalisättiinjamuutamiatienalitusrumpujakorjattiin.yhdistyksenjäsenistäarto KivirantaedustaaKivijärventienmökkiläisiätienhoitokunnassa.Tarkoituksenatienhoitokunnallaon, ettäkivijärventienhyvääkuntoaylläpidetäänem.toimenpiteillämökkiläisiltäkerättävillä

4 hoitovaroilla.huomioitavaaon,ettäkivijärventienhoitoviimevuosinaeioleollutkovinhuolellista. Nytviimevuonnaperustetuntienhoitokunnanansiostatilannetuleemuuttumaanparempaan suuntaan,kutenjoviimekesänänäimme. 4 ILKIVALLAT TänätalvenaeijohtokunnantietojenmukaanoletodettuilkivallantekojaKivijärvenrantakaava eikä HeinästenRantaOy:nalueella. Pyydämmetalvellamökeilläkävijöitätarkkailemaanedelleenlähiympäristöään,jottamahdolliset ilkivallatsaadaannopeastiasianomaistentietoonjanäinosaltaanehkäisemäänmahdollisten lisävahinkojensyntymistä.tapauksistavoivälittömästiilmoittaapoliisille,asianomaisille mökinomistajilletairantayhdistyksenjohtokunnalle,jollaonmökkiläistenjäsenrekisteri yhteystietoineenolemassa. PUOMILUKOTJAPUOMIENKIINNIPITÄMINEN Muistetaanvarsinkinpimeäänaikaan(syksy,talvi,kevät)pitääpuomitainasuljettunajalukittuna, myösoltaessaitsemökillä.kesälläviikollakinsiihenonsyytä,jostiedätolevasiainoamökkeilijä tielläsitaimuutsamantienmökkiläisetniintoivovat. PakottavissatapauksissatulevatseuraavathenkilötKivijärvelläollessaanavaamanlukot:Panu Fallström,KeijoPitkä,TaunoTares(yhteystiedotsaajohtokunnalta). JÄSENMAKSUJENSUORITUS Jäsenetovatmaksaneetvuoden2010jäsenmaksunsakiitettävästi.Asiastatarkemmin tilinpäätöstiedoissa. YHDISTYKSENKOTISIVUT Yhdistyksellekotisivutovatolleetnytnoinvuodentoiminnassa.Palautetästäonolluthyvää. JohtokunnanjäsenSamiNiemelätoimiisivujenylläpitäjänä.Johtokuntatoivookuitenkin,ettäjäsenet aktivoituisivatkeskustelupalstankäytössä.sivuistatoivotaanmökkiläisilleaktiivista tietojenvälityskanavaa,jokalisääkaikkienkivijärveläistenmökkiviihtyvyyttä.osoiteon vastaan. Johtokuntapyrkiiedelleenluottamuksellisestikeräämäänmahdollisimmankattavastijäsenten sähköpostiosoitteetjäsenrekisteriinsä.sehelpottaamm.jäsentiedotteidenjakeluajatoimisiesim. ilkivaltatapaustennopeassatiedottamisessaasianosaisille.yhdistystoivootietoalähetettäväksi

5 5 LANGATTOMATNETTIYHTEYDET KivijärvenalueellatoimiiainakinElisan/Saunalahden kännykkäverkon nopeadatayhteys,joka mahdollistaasujuvannetinkäytönkivijärvellä. HÄTÄMÖKILLÄ Hätätilanteensattuessamuistahätänumero112.Kerroselvästimitäontapahtunutjamissä.Teeitse mitäpystyt.viranomaisethuolehtivatjatkotoimistaesim.medihelinkutsumisesta.kutentiedämme, Kivijärvelläeiolenormaaliakiinteistöjennumerointia,jokakertoisimökinetäisyydenKivijärventien alkupäästä.johtokuntasuosittelee,ettämökkiläisetvarustavatmökkinsä/pihatienpielensä numerolla,jokakertoo,moneskoseonomantienalkupäästä.näinonjouseallatiellätoimittukin, muttakaikillavieläeinumeroaole.siisnumeromökinseinääntaiportinpieleenniinvieraatja hälytysajoneuvotosaavatparemminperille.nettiosoitteesta112.fiotsikon Karttakoordinaatit alta voivieläetsiäomanmökintarkansijainnin,jokanopeuttaahälytysajoneuvojenperillepääsyä. Samastanettiosoitteestalöytyymuutakinhyödyllistätietoahätätilanteidenvaralle. MedihelinlaskeutumispaikkaonollutjopitkäänsuunnitteillaKivijärventienhaarassaolevaanvanhan tienpohjanalueelle.asiaonedelleenneuvotteluissasyminkanssa,jonkatoivotaanosallistuvanasian kustannuksiin. KIVIJÄRVENPOSTIOSOITE HUOM!Postilaatikkommeosoiteon:Kärköläntie839Kivijärvi03850PUSULA.Lukittu postilaatikkommeonkärköläntienjasaarijärventienristeyksessä.osakkuusmaksaa8,5 ja osakkaaksipääseeartokivirannanavulla,joltasaaavaimen. YHDISTYKSENJOHTOKUNTA,kausivuosikokouksienvälinenaika TimoMurtola JukkaLaurila PenttiJokinen(HROY) SeppoKeskinen(SYM) Kokojohtokuntaansaatkerrallayhteydenlähettämälläsähköpostiaosoitteeseen

6 VUODEN2010TOIMINTAKERTOMUS 6 Vuonna2010loma asutuskivijärvellätäytti38vuotta.vuosiolirantayhdistyksen37.toimintavuosi. Yhdistyksentoimintajatkuiperustamisasiakirjanhengenmukaisena. Vuosikokous VuosikokouspidettiinHeinhovissa Läsnäoli11jäsentäseitsemästämökistä. Kokouksessavahvistettiinvuoden2011toimintasuunnitelma,jonkamukaanjatketaan kalkitustajatehdäänmahdollisestikala/rapuistutuksiasekäpyritäänedistämäänja aktivoimaankotisivujenkäyttöä. Jäsenmaksunsuuruudeksivuodelle2011vahvistettiin10.LisäksisovittiinKivijärventien puoleisillemökkiläisille15 :njätelavamaksu. Yhdistyksensääntöihinesitettiinpieniämuutoksia.Mm.johtokunnanjäsenten lukumääräksiehdotettiin6 8jäsentänykyisenkuudensijasta.Edelleenesitettiin,että johtokuntaonpäätäntävaltainen,josvähintäänpuoletjäsenistäonläsnä(nykyisissä säännöissäkolmejäsentä).myösjohtokunnantoimiaikaehdotettiinmuutettavaksi vuosikokoustenväliseksiajaksinykyisenkalenterivuodensijaan.nämäsääntömuutokset hyväksyttiinsääntöjenvaatimallatavallakahdessaperäkkäisessävähintäänyhden kuukaudenväliajoinpidetyssäkokouksessaelivarsinaisessavuosikokouksessa19.6.ja ylimääräisessävuosikokouksessa ,johonolilähetettykutsutvarsinaisen vuosikokouskutsunyhteydessä.lopullisenhyväksymisensääntömuutoksilleantaa Patentti jarekisterihallitus. Vuoden johtokunnanjäseniksivalittiinPanuFallström,SamiNiemelä,Pentti Jokinen,JukkaLaurila,TimoMurtolasekäSeppoKeskinen.Tilintarkastajiksivuodelle2011 valittiinedelleentaunotaresjapaulisirkiäjavaratilintarkastajiksimattialitalojastefan Ahrenberg. Vahvistettiintilinpäätösjamyönnettiintili javastuuvapaustilivelvollisille. PuheenjohtajanakokouksessatoimiPanuFallströmjasihteerinäKaijaLampi. Vesi Kalkkialevitettiinmetsäojiinkeväälläjasyksyllä2010.Aistihavaintojenperustellaveden laatuonpysynythyvänä.

7 Kalastus Kalastuskuntaistuttilokakuussa2010siikaaKivijärveen. 7 Langattomatyhteydet Todettiin,ettäainakinElisan/SaunalahdennopeadataverkkotoimiinykyisinKivijärven alueellakiitettävästi. Talous Yhdistyksenjäsenmaksuaperittiintoimintavuonna5 /jäsen.jäsenmaksusuorituksia saatiin86(v jav ),yhteensä430. Vapaaehtoisiajärvenhoitomaksujav.2010saatiin58(v jav )yhteensä 554 (v jav ). Tiliotteenmukaanyhdistyksenrahavaratolivatvuodenlopussa1075,58. Jäsenkysely Vuoden2010keväällälähetettiinjokaisellejäsenluettelossaolevallejäsenelle yhteystietokysely.tarkoituksenaoliselvittääjäsentensähköpostiosoitteettiedotteiden jamahdollisenmuunpostinlähettämistävarten.kirjeitälähetettiin99kpljamukaan laitettiinmyöspostimerkillävarustettuvastauskuori.vastauksiatuliyhteensä58. Yhdistyksenkäyttöönsaatiinrunsaastisähköpostiosoitteitajajäsenrekisterimmesaatiin samallaajantasalle. Kaavamuutos SYM:ltäeitullutuuttaesitystävuoden2010aikana.Johtokuntaseuraatilannettajatulee tarvittaessatoimimaanasiassaaikaisempienpäätöstenmukaisesti. Tieasia PerustettuHeinjärvi Hyrkköläntienhoitokuntatuleehoitamaanaktiivisemmin Kivijärventienylläpitoavuosittainmökkiläisiltäkerättävillähoitomaksuilla. TienhoitokunnassaKivijärventienmökkiläisiäedustaaArtoKivirantaOravatieltä. Toimihenkilöt Vuoden johtokunnanjäsenetovatPanuFallström(puheenjohtaja),Sami Niemelä(varapuheenjohtaja),PenttiJokinen(HROY),JukkaLaurila(Lammentie),Timo Murtola(PKRY)sekäSeppoKeskinen(SYM).SihteerinätoimiikutsuttunaKaijaLampi (PKRY). Johtokuntakokoontuikaksikertaa. TilintarkastajinatoimivatTaunoTaresjaPauliSirkiävarallaMattiAlitalojaStefan Ahrenberg. KalastuksenvalvonnanhoitiHyrkkölänkalastuskunta. Jäsentiedotteet

8 8 Toimintavuonnalähetettiinpostitseyksijäsentiedotesekäuseitatiedotteitakotisivujen kautta. TULOSLASKELMAJATASE TULOSLASKELMA YHDISTYSTOIMINNANTUOTOT Jäsenmaksut 430,00 325,00 Vapaaehtoinenjärvenhoitomaksu 554,00 984,00 465,00 790,00 984,00 790,00 YHDISTYSTOIMINNANKULUT Kokouskulut 22,20 0,00 Monistekulut 0,00 181,56 Postikulut 265,85 4,00 Puhelinkulut 0,00 2,50 Järvenhoito 73,00 0,00 Pankki jamaksuliikennekulut 59,90 112,72 Jätehuolto 160,96 589,70 Muutkulut 70,00 67,90 Luottotappiot 0,00 651,91 0,00 958,38 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 332,09 168,38 TILIKAUDENVOITTO(TAPPIO) 332,09 168,38 ======== ======== TASE VASTAAVAA Vaihtuvatvastaavat Sampo , ,64 744,49 744, ,64 744,49 =============== VASTATTAVAA Omapääoma Ed.tilikausienyli /alijäämä 744,49 912,87 Tilikaudenyli /alijäämä 332, ,58 168,38 744,49 Lyhytaikainen Muutlyhytaikaisetvelat 139,06 139,06 0,00 0,00

9 1215,64 744,49 ========= ======== 9 TOIMINTASUUNNITELMAVUODELLE Yhdistyksentoiminnantavoitteetonmääriteltyyhdistyksenperustamisasiakirjassa. TulevanavuonnajatketaantoimintaapäämääränäKivijärvenalueenluonnonja viihtyvyydensäilyttäminen. 2. Kiinnitetäänhuomiotavarkauksientorjuntaansekäsaattamaanilkivalloistasekä varkauksistahavaituttiedotmahdollisimmannopeastiomistajientietoon. 3. TarkkaillaanKivijärvenvedentilaasekäpyritäänparantamaansitäesim.kalkituksilla. SelvitetäänmahdollisuuksianäytteidenottoonUudenmaanYmpäristökeskuksenkanssa. Seurataanerityisestiravinne jalevätilannettajaryhdytääntarvittaessatilanteenvaatimiin toimenpiteisiin. 4. SeurataanKivijärvenrapukannanelpymistäyhdessäHyrkkölänkalastuskunnankanssa. 5. Pyritäänedistämäänyhteistävirkistystoimintaasekäedistämäänyhdistyksentiedotusta www sivujenavulla. 6. Seurataankalastussääntöjentarkoituksenmukaisuutta.Kalastuskuntaistuttaneevuonna 2012kalaa,johtokuntaharkitseeyhdistyksenrahatilanteenperusteellaomiaistutuksia. 7. HankitaanheinäkuuksijätelavaKivijärventienkaava alueelle. TALOUSARVIOEDOTUS2012 VARSINAINENYHDISTYSTOIMINTA TULOT Jäsenmaksut70x Kivijärvenjätelava50x Vapaaehtoinenjärvenhoitomaksu 300 Yht KULUT Postitus 80 Kivijärvenjätelava 750 Kopiointi 50 pankkimaksut 110

10 Kalkkijakuljetus 300 Muuthoitokulut(esim.kalaistutukset)450 Yht

www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013

www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013 1 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013 JÄSENTIEDOTE 1/2013 YHDISTYKSELLE HAETAAN UUTTA SIHTEERIÄ/TALOUDENHOITAJAA Koska yhdistyksen nykyinen sihteeri/taloudenhoitaja

Lisätiedot

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2012 www.pusulankivijarvi.fi

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2012 www.pusulankivijarvi.fi 1 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2012 www.pusulankivijarvi.fi KALASTUS JA RAVUSTUS Rapukannan kehityksestä tehtyjen havaintojen perusteella ravustus on sallittu. Rapuja Kivijärvestä

Lisätiedot

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010 KALASTUS JA RAVUSTUS Rapukannan kehityksestä tehtyjen havaintojen perusteella ravustus on sallittu mutta

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Pyhänhovi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 03068 70200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2014. järven lintu-, kala- ja raputilanteen seuranta, yhteydenpito kalastuskuntaan

JÄSENTIEDOTE 1/2014. järven lintu-, kala- ja raputilanteen seuranta, yhteydenpito kalastuskuntaan 1 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2014 AKTIIVIJÄSENIÄ TARVITAAN!! Pusulan Kivijären rantayhdistyksellä on n. 80 jäsentä, joilla on loma- asunnot Kivijärven läheisyydessä.

Lisätiedot

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU.

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU. 1 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY www.pusulankivijarvi.fi KOKOUSKUTSU Pusulan Kivijärven Rantayhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Heinäisten Ranta Oy:n Kivijärven

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö ry TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Suomen Laikajärjestö ry TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA Visma Nova -kirjanpito 7.3.0.3 Sivu: 1 (1) VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 1610 Isännänviirit 27,63 27,63 1620 Pöytäviirit 1 015,45 1 015,45 1630 Kunniamerkit 198,32

Lisätiedot

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6 150, ,63 SAAMISET MYYNTISAAMISET

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6 150, ,63 SAAMISET MYYNTISAAMISET TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 1611 Varasto 826,25 1 115,13 1612 FMBB varasto 1 931,50 12 401,50 1613 IPO varasto 3 392,98 6 150,73 13 516,63 VAIHTO-OMAISUUS 6

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Eraustähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma Tase Budjetti vuodeksi 2016

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma Tase Budjetti vuodeksi 2016 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 Tase 31.12.2015 Budjetti vuodeksi 2016 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 22,00

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti

TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 2013 2012 2014 1/3 3000 Osanottomaksut 759 121 724 190 738 181 787 227 3001 Pelaajasiirtomaksut 49 090 41 000 48 277 45 000 3002 Asettelupalkkiot

Lisätiedot

TK Asteri tiekunta TK14.WTR

TK Asteri tiekunta TK14.WTR TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011 Budjetti vuodeksi 2012 Tuloslaskelmat vuosilta 2007-2011 ja budjetti vuodelle 2012 KOULUTUSTOIMINTA Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli TASE 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta Tilikauden

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 5 Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 5 osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.11.2017 kello

Lisätiedot

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00 POHJOIS- ESPOONPONSI RY TULOSLASKELMA PITKA 00 58 V I RA L L T N E N 01.01.2009- % 31.12.2009 Y-TUNNUS: 0931104-0 01.01.2008- % 31.12.2008 VARSINAINEN TOTMTNTA TUOTOT 3OO1 TOTMINTAMAKSU OLD BOYS 3OO2 TOTMINTAIIAKSU

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kuusamossa, 19 päivänä toukokuuta Kiinteistö Oy Riekonraito hallitus

Kokouskutsu. Kuusamossa, 19 päivänä toukokuuta Kiinteistö Oy Riekonraito hallitus Kokouskutsu Kiinteistö Oy Riekonraito c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 4.2.2017 DIA 5a Toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto (1/3) Järven tilan seuranta ja analysointi Vedenkorkeus, sademäärät, syvyysnäkyvyys

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tif inpddtos ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET

Tringa TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET Tringa TASE VASTAAVAA Kirjanpito 9.4.0.133 Esitysvaluutta EUR Kaudelta Kaudelta 1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015-31.12.2015 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

,~} Partiolippukunta Nummen Erankavijat ry

,~} Partiolippukunta Nummen Erankavijat ry ,~} Partiolippukunta Nummen Erankavijat ry TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2016-31.12.2016 Sisalto: Tuloslaskelma 5.1 Tase 5.4 Tilikartta 5.5 Hallituksen allekirjoitukset 5.7 Tilinpaatosmerkinta 5.7 Tilikausi

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5.

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5. 25.5.2015& TAIDEYLIOPISTO & Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014 Taideyliopisto Kotipaikka:Helsinki Y3tunnus:250030536 & TAIDEYLIOPISTO& TOIMINTAKERTOMUS&JA&TILINPÄÄTÖS& TILIKAUDELTA&1.1.& &31.12.2014&

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Suomen Golfseniorit Ry Radiokatu 20 00093 SLU TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 VARSINAINEN TOIMINTA Varsinaisen toiminnan tuotot

Lisätiedot

Cotes ry. Tasekirj a Kuluttajaekonomistitja teknologit, Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

Cotes ry. Tasekirj a Kuluttajaekonomistitja teknologit, Tämä tasekirja on säilytettävä asti. Kuluttajaekonomistitja teknologit, Cotes ry Tasekirj a 1.1.-31.12.2016 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2026 asti. Osoite c/o Sirpa Uimoiien (taloudenhoitaja) Y-tunnus 0306019-9 Martinniitty 5B, 02270

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % 3L.12.2012 01.01. 2011- % 3L. 12.2011 VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LIITE 12 Talousarvio 2018, esitys liittokokoukselle TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018

LIITE 12 Talousarvio 2018, esitys liittokokoukselle TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 YHT 1 828 845 1 663 863 1 649 855 YHT 1 825 145 1 662 174 1 649 155 POISTOT 700 700 700 TULOS 3 000 989 0 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 900 000 750 000 790 000 Korttituotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY \N VASEMMISTO TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY TILINPAATOS 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Sivu 1. Tuloslaskelma 2. Tase 3. Allekirjoitus 3. Tilintarkastusmerkinta 1-2 3-4 5 5

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 9.2.2002

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 9.2.2002 Suomen RC-purjehtijat r.y. - Finlands RC-seglare r.f. Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 Paikka ja aika: 9.2.2001 klo 11:00 Merlin Systems, neuvottelutilat Sinimäentie 10, Espoo Liitteet: 1. Toimintakertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1120 koneet ja kalusto 1121 koneet ja kalusto 1125 joukkueiden koneet ja kalusto 1130 varusteet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 1200

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/17-12/17. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/18-12/18 01/17-12/17 01/16-12/16

TULOSLASKELMA Jakso 12/17-12/17. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/18-12/18 01/17-12/17 01/16-12/16 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta 3290 Muut ostetut palvelut 0,00 0,00-1778,00 Yhteensä 0,00 0,00-1778,00 3300 Päivärahat, hlökunta 0,00-660,00 0,00 Yhteensä 0,00-660,00 0,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-520,00

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

INFORMAATIO-OSUUSKUNTA K A T T O - M E N Y 2 0 0 3

INFORMAATIO-OSUUSKUNTA K A T T O - M E N Y 2 0 0 3 INFORMAATIO-OSUUSKUNTA K A T T O - M E N Y 2 0 0 3 OSUUSKUNTA KATTO-MENY T U L O S 1 01.01.2003-31.12.2003 VUOSI EDEL VUOSI MYYNTITUOTOT WWW-SOVELLUKSET 14724.75 18434.86-20% TUNNUKSET 56834.40 57100.13-0%

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ALS-tutkimuksen tuki ry TASEKIRJA Y-tunnus

ALS-tutkimuksen tuki ry TASEKIRJA Y-tunnus ALS-tutkimuksen tuki ry TASEKIRJA 31.12.2016 0 Y-tunnus 2692744-5 0 Tilikartta 33 Tuloslaskelma 4 Tase-erittely 6 7 Tuloslaskelma-erittely 9 10 Pääkitja 11 19 Allekirjoitukset ja tilinpäätäsmerkintä 5

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF TASEKIRJA 1.1.2016 31.12.2016 SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY 2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Jäsenmaksut 23 820,08

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Kokouskutsu. esityslista, toimintakertomus v. 2016/2017, tilinpäätös v.2016/2017 sekä talousarvio 2018/2019

Kokouskutsu. esityslista, toimintakertomus v. 2016/2017, tilinpäätös v.2016/2017 sekä talousarvio 2018/2019 Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 6 Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 6 osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.11.2017 kello

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Aurinkoteknillinen Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Aurinkoteknillinen Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Aurinkoteknillinen Yhdistys ry Toimintakertomus 2013 1. AURINKOTEKNILLINEN YHDISTYS RY - SOLTEKNISKA FÖRENINGEN Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Huhtamäki yhtymän tiloissa Helsingissä 9.2.1979. Tähän

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot