PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2011 JÄSENTIEDOTE 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2011 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2011"

Transkriptio

1 PUSULANKIVIJÄRVENRANTAYHDISTYSRY JÄSENTIEDOTE1/2011 JÄSENTIEDOTE1/ KALASTUSJARAVUSTUS Rapukannankehityksestätehtyjenhavaintojenperusteellaravustusonsallittu.RapujaKivijärvestä löytyykohtuullisesti.ravustustarajoitetaankivijärvelläkuitenkinedelleenniin,ettärapulupia myydäänviidellemerralle/vapaa ajanasunto.muillakalastuskunnanjärvilläonsallittuakäyttää10 rapumertaa.josmertojasiirretäänjärveltätoiselle,onmuistettavaniidenhuolellinendesinfiointi. ViimevuonnaHyrkkölänkalastuskuntaistuttiKivijärveensiikaa.Kalastuskunnanmielestäjokavuosi eikannataistuttaajärveenkaloja,jottakaloilleonriittävästiravintoajanäinollenniidenhyväkasvu mahdollistetaan.johtokuntaonavannutasiastakeskustelunkotisivuille,jonnepyydetään kommenttejajamielipiteitäjäseniltä MuutenKivijärvelläjaPatamollanoudatetaanHyrkkölänkalastuskunnansääntöjä.Säännötsallivat lupamaksulla2katiskaaja2verkkoasekäpitkäsiimanjaheittouistinkalastuksen.lupiamyyvätpertti Numminen,Vahermankurssikeskus(p )jakalastuskunnanpj.JaakkoOjanen,Hyrkkölä (p ).OstaessaanluvatVahermankurssikeskuksessaonmainittava,ettäneovat Hyrkkölänkalastuskunnanlupia(Kivijärvi,Heinästenjärvi),koskasiellämyydäänmyösAhonpään kalastuskunnanlupia(mm.vahermalle).muistetaan,ettähyväonsoittaaetukäteenjahyviin tapoihinkuuluu,etteiollaoviakolkuttelemassakovinvarhaintaiiltamyöhällä. Patamonveneprikan(17 )saalunastaaoravatieltäartokivirannalta,jokakertoomyösveneiden pitopaikat. Kalastettaessaonkunnioitettavanaapureidenrauhaa. Käytettäessäverkkoataikkapitkäsiimaaonmolemmatpäätmerkittäväselvästinäkyvälläkohollaja lupamerkkionoltavahelpostiluettavissa.verkkolupaonkahdelleverkollejamuistutetaan,että esim.naapurinverkkojaeisaaliittääsamaanjataanjaettäverkkojaeilasketaaivantoistenapajien viereen,vaanjätetäänainakin20 30m:nväli. KatsomyösHyrkkölänkalastuskunnantiedotewww.pusulankivijarvi.fi/ajankohtaista/. MINKKILOUKUT MinkkiloukutontarkoitettuRantayhdistyksenjäsentenkäyttöön.MinkkiloukkujavoitiedustellaArto KivirannaltataiKaleviHänniseltä. KANADANHANHI ASIAA KanadanhanhiaonedelleenKivijärvellä.Johtokunnalleontullutuseitayhteydenottojahanhien maihinnoususta.neovatsotkeneetlaituritjapihatrunsaillaulosteillaanjavahingoittaneetmm. vihannes jakukkaistutuksia.kivijärvionperinteisestikuikkajärvi(hanhetkiertävätkuikkienreviirit)ja johtokunnanmielestäeiolemissäännimessäsuositeltavaaesim.ruokkimallaedesauttaa kanadanhanhienjäämistäjalisääntymistäjärvellä.

2 2 VEDENLAATU Vedenlaatuonpysynythyvänäasiantuntijajäsentenvisuaalistenhavaintojenperusteella.Jatkossakin meidänranta asukkaidentuleehuolehtiasiitä,ettäravinnerikkaitajäte taivalumavesiäeipääse järveen.erityisestijohtokuntahaluaamuistuttaa,ettäsaunavesiäeipäästetävalumaansuoraan järveen,vaanettäneimeytetäänmaahan,jostahumuskerrostaeiolepoistettu.muistetaanmyös pysyvämattojenjaastioidenpesukieltorannalla.tokimattojasaapestä,muttaniinkaukana rannasta,ettävalumateivätpääsemissääntapauksessajärveen. Johtokuntaselvittääuudenmaanympäristökeskuksenkanssamahdollisuuksiatehdätarkempia vedenlaaduntutkimuksia.rantayhdistykselläeiyksistäänolevarojateettääkalliitatutkimuksia. Rantayhdistyksentoimestakalkitaankeväälläjasyksylläjärveenlaskevatmetsäojat. UUSIUTUVATJÄTEVESIVAATIMUKSET Valtioneuvostonasetusjätevesiuudistuksestavuodelta2003onedelleenvoimassa,vaikka julkisuudessaonpaljonpuhuttukinko.lainepäkohtienkorjaamistarpeesta.vuoteen2014mennessä myösvapaa ajanasunnoiltavaaditaansyntyvienjätevesien(talous jasaunavedet)puhdistamista niin,ettäneeivätpääselikaamaanpohja taipintavesiä.useillamökeillä,joissaeiolevesijohtoaja vesikannetaansisälle/tiskivedetviedäänluontoon,uudetvaatimukseteivätaiheutasuuriakaan muutoksia.vesienimeyttämispaikkaonvainvalittavaniin,ettäimeytysalueeltavedeteivätpääse pohja taipintavesiinjaettäympäröiväkasvillisuuskäyttääravinteetjatoimii biologisena puhdistamona.viemäröidyissämökeissäharmaavesienpurkuputkenpäähänonlaitettava rasvanerotuskaivo,jostavedetjohdetaanhiekastarakennettuunimeytyskenttään.jostaloudessa syntyymyösruskeitavesiä(wc)tarvitaanjobiologis kemiallinenvesienpuhdistussysteemi,jonka jälkeenvedetvastajohdetaanimeytyskenttään.saunavedetonainaviemäröitäväsaunavesikaivoon, jokaympäröidäänhalkaisijaltaann3m:nhiekkapatjalla(paksuusn1m).esim.kallioperäisellä rantasaunallavesionjohdettavaputkituksellaniinpitkällerannastaalueelle,johonimeytyskenttäon rakennettavissa.tarkempiatietojauusistajätevesivaatimuksistalöytyyesim.internetosoitteesta: ajan asumuksetkinjatarkastamaan,ettäniidenjätevedethoidetaanasianmukaisesti. JÄTEHUOLTO TalousjätteetviedäänRosk nrollinjäteasemille(vaherma,marttila,kärkölänkylätalo).rosk nroll laskuttaakutakinmökkikuntaa. VAIHTOLAVA JäseniltäsaadunpalautteenjohdostajokakesäinenvaihtolavatuleetänäkinvuonnaKivijärven rantakaava alueelle.vuoden2010vuosikokouksenpäätöksenmukaankivijärveläisiltäperitääntänä vuonna10 :njäsenmaksunlisäksi15 :njätelavamaksu.kokonaisjäsenmaksukivijärveläisilleonsiis 25 jamuillekuinkivijärvenkaava alueenjäsenille10.v.2010jätelavankustannuksetolivat 592,96 jasamanavuonnakivijärveläisiltäkerättyjätelavamaksutuotti432.erotusjouduttiin kattamaanyhdistyksenkäyttövaroista.johtokuntaesittääkinvuosikokoukselle,ettämyösv.2012 Kivijärventienmökkiläisiltäkerätään10 :njäsenmaksunlisäksijätelavamaksua15,jokaparemmin vastaatodellisiakustannuksia.

3 Vaihtolavatuodaanentiseentapaanvanhanjätepisteenpaikalle.Vaihtolavaonpaikalla Jäsenetvoivatviedäsinnetarpeettomatroskikseenkuulumattomatromutkutenesim. rakennusjätteet,jotkaeivätkuulunormaaliinjätesäiliöön.jätelavalleeikuitenkaansaaviedä tavalliseenroskasäiliöönkuuluviakotitalousjätteitä,koskaeläimetlevittelevätneympärimetsiä. 3 Jätelavalleeimyöskäänviedäongelmajätteitä(maaleja,akkuja,renkaita,elektroniikkaajne.) NäidenoikeapaikkaonPusulanMurrontienjäteasema,jokaonavoinnati,toklo16 19jalaklo9 12. NUOHOUS Jokaisenmökkiläisenonhuolehdittavanuohoojankäynnistä.Pusulastanuohoojantavoittaaesim. numerosta (Kataja).Samaankäyntikertaankannattaasovittaanaapurienkin nuohouskäynnit.muistattehan,ettätulisijoistaaiheutuneidenpalojensattuessavakuutusyhtiöiden kanssasaattaatullavaikeuksia,josnuohouksiaeioletehtyasianmukaisesti.vapaa ajanasunnoissa nuohoustuleesuorittaavähintäänkolmenvuodenvälein.jostulipesiäkäytetäänpaljon,nuohous tuleesuorittaajokavuosi. KAAVOITUSTILANNE Kuluvanavuonnayhdistyksentietooneioletullut,ettäSYMinhakemakaavamuutosasiaolisi edennyt,jotenedellisvuosientekstikertooedelleennykytilanteen: KivijärvenSYM:nkaavamuutoksenluonnoksessaoliesitetty10lisätonttiaSalmennummenpuoleiselle Kivijärvenetelärannalle.RantatonteistaviisisijaitseeKivisaarestaitäänjaviisilänteen.Sekä KivijärvenRantayhdistysjaHeinästenRantaOytekivätluonnoksestamuistutukset kunnanhallitukselletammikuussa2006.oleellisinamuistutuksissaoli,ettäkaavaluonnoksessaoli käytettyvääräänormitustamökkienlukumäärää/vapaarantakilometrijaettäaikoinaanpatamolta siirrettiinrakennusoikeuksiakivijärvenkaavaansiinämäärin,ettäsym:lläeiolejäljelläyhtään rakennusoikeuttakivijärvellä.lisäksikatsoimmemm.,ettäluonnoksenhyväksyminenmerkitsi viimeisenkinvapaanrantakaistaleenhävittämistäkivijärvellä(järvenslummiutumista),veden puhtaudenvaarantavaalisäkuormitustasekä rantarauhan häviämistäjärvenitäpäässä,jossajärvi onkapeimmillaan.luonnoksessaolimyöskinesitettynykyisenkaavanmetsäalueidensupistamistaja jokanäinollensallisimetsähakkuutosallanykyistäkaava aluetta.myöstähänehdotukseenotettiin kielteisenkanta. Kunnassakaavaehdotuseimennytsellaisenaanläpi,muttakaavalautakuntakatsoi,ettäSYMvoisi tehdäuudensupistetunehdotuksenviidellelisätontille.edelleenkintätäkirjoitettaessauutta esitystäeiolevielätehty,jotenjohtokuntaseuraakaava asianetenemistäjatuleeottamaanasiaan kantaa,kunuusiehdotustuleenähtäville.rakennusoikeuksienlisäämiseennykyisilletonteilleei milläänosapuolellaoleollutkielteistäkantaa. KIVIJÄRVENTIENKUNNOSSAPITO Heinjärvi HyrkkölänyksityistientiekuntaylläpitääaktiivisestiKivijärventienkuntoa.Vuonna2010 tietälanattiin,hiekkaalisättiinjamuutamiatienalitusrumpujakorjattiin.yhdistyksenjäsenistäarto KivirantaedustaaKivijärventienmökkiläisiätienhoitokunnassa.Tarkoituksenatienhoitokunnallaon, ettäkivijärventienhyvääkuntoaylläpidetäänem.toimenpiteillämökkiläisiltäkerättävillä

4 hoitovaroilla.huomioitavaaon,ettäkivijärventienhoitoviimevuosinaeioleollutkovinhuolellista. Nytviimevuonnaperustetuntienhoitokunnanansiostatilannetuleemuuttumaanparempaan suuntaan,kutenjoviimekesänänäimme. 4 ILKIVALLAT TänätalvenaeijohtokunnantietojenmukaanoletodettuilkivallantekojaKivijärvenrantakaava eikä HeinästenRantaOy:nalueella. Pyydämmetalvellamökeilläkävijöitätarkkailemaanedelleenlähiympäristöään,jottamahdolliset ilkivallatsaadaannopeastiasianomaistentietoonjanäinosaltaanehkäisemäänmahdollisten lisävahinkojensyntymistä.tapauksistavoivälittömästiilmoittaapoliisille,asianomaisille mökinomistajilletairantayhdistyksenjohtokunnalle,jollaonmökkiläistenjäsenrekisteri yhteystietoineenolemassa. PUOMILUKOTJAPUOMIENKIINNIPITÄMINEN Muistetaanvarsinkinpimeäänaikaan(syksy,talvi,kevät)pitääpuomitainasuljettunajalukittuna, myösoltaessaitsemökillä.kesälläviikollakinsiihenonsyytä,jostiedätolevasiainoamökkeilijä tielläsitaimuutsamantienmökkiläisetniintoivovat. PakottavissatapauksissatulevatseuraavathenkilötKivijärvelläollessaanavaamanlukot:Panu Fallström,KeijoPitkä,TaunoTares(yhteystiedotsaajohtokunnalta). JÄSENMAKSUJENSUORITUS Jäsenetovatmaksaneetvuoden2010jäsenmaksunsakiitettävästi.Asiastatarkemmin tilinpäätöstiedoissa. YHDISTYKSENKOTISIVUT Yhdistyksellekotisivutovatolleetnytnoinvuodentoiminnassa.Palautetästäonolluthyvää. JohtokunnanjäsenSamiNiemelätoimiisivujenylläpitäjänä.Johtokuntatoivookuitenkin,ettäjäsenet aktivoituisivatkeskustelupalstankäytössä.sivuistatoivotaanmökkiläisilleaktiivista tietojenvälityskanavaa,jokalisääkaikkienkivijärveläistenmökkiviihtyvyyttä.osoiteon vastaan. Johtokuntapyrkiiedelleenluottamuksellisestikeräämäänmahdollisimmankattavastijäsenten sähköpostiosoitteetjäsenrekisteriinsä.sehelpottaamm.jäsentiedotteidenjakeluajatoimisiesim. ilkivaltatapaustennopeassatiedottamisessaasianosaisille.yhdistystoivootietoalähetettäväksi

5 5 LANGATTOMATNETTIYHTEYDET KivijärvenalueellatoimiiainakinElisan/Saunalahden kännykkäverkon nopeadatayhteys,joka mahdollistaasujuvannetinkäytönkivijärvellä. HÄTÄMÖKILLÄ Hätätilanteensattuessamuistahätänumero112.Kerroselvästimitäontapahtunutjamissä.Teeitse mitäpystyt.viranomaisethuolehtivatjatkotoimistaesim.medihelinkutsumisesta.kutentiedämme, Kivijärvelläeiolenormaaliakiinteistöjennumerointia,jokakertoisimökinetäisyydenKivijärventien alkupäästä.johtokuntasuosittelee,ettämökkiläisetvarustavatmökkinsä/pihatienpielensä numerolla,jokakertoo,moneskoseonomantienalkupäästä.näinonjouseallatiellätoimittukin, muttakaikillavieläeinumeroaole.siisnumeromökinseinääntaiportinpieleenniinvieraatja hälytysajoneuvotosaavatparemminperille.nettiosoitteesta112.fiotsikon Karttakoordinaatit alta voivieläetsiäomanmökintarkansijainnin,jokanopeuttaahälytysajoneuvojenperillepääsyä. Samastanettiosoitteestalöytyymuutakinhyödyllistätietoahätätilanteidenvaralle. MedihelinlaskeutumispaikkaonollutjopitkäänsuunnitteillaKivijärventienhaarassaolevaanvanhan tienpohjanalueelle.asiaonedelleenneuvotteluissasyminkanssa,jonkatoivotaanosallistuvanasian kustannuksiin. KIVIJÄRVENPOSTIOSOITE HUOM!Postilaatikkommeosoiteon:Kärköläntie839Kivijärvi03850PUSULA.Lukittu postilaatikkommeonkärköläntienjasaarijärventienristeyksessä.osakkuusmaksaa8,5 ja osakkaaksipääseeartokivirannanavulla,joltasaaavaimen. YHDISTYKSENJOHTOKUNTA,kausivuosikokouksienvälinenaika TimoMurtola JukkaLaurila PenttiJokinen(HROY) SeppoKeskinen(SYM) Kokojohtokuntaansaatkerrallayhteydenlähettämälläsähköpostiaosoitteeseen

6 VUODEN2010TOIMINTAKERTOMUS 6 Vuonna2010loma asutuskivijärvellätäytti38vuotta.vuosiolirantayhdistyksen37.toimintavuosi. Yhdistyksentoimintajatkuiperustamisasiakirjanhengenmukaisena. Vuosikokous VuosikokouspidettiinHeinhovissa Läsnäoli11jäsentäseitsemästämökistä. Kokouksessavahvistettiinvuoden2011toimintasuunnitelma,jonkamukaanjatketaan kalkitustajatehdäänmahdollisestikala/rapuistutuksiasekäpyritäänedistämäänja aktivoimaankotisivujenkäyttöä. Jäsenmaksunsuuruudeksivuodelle2011vahvistettiin10.LisäksisovittiinKivijärventien puoleisillemökkiläisille15 :njätelavamaksu. Yhdistyksensääntöihinesitettiinpieniämuutoksia.Mm.johtokunnanjäsenten lukumääräksiehdotettiin6 8jäsentänykyisenkuudensijasta.Edelleenesitettiin,että johtokuntaonpäätäntävaltainen,josvähintäänpuoletjäsenistäonläsnä(nykyisissä säännöissäkolmejäsentä).myösjohtokunnantoimiaikaehdotettiinmuutettavaksi vuosikokoustenväliseksiajaksinykyisenkalenterivuodensijaan.nämäsääntömuutokset hyväksyttiinsääntöjenvaatimallatavallakahdessaperäkkäisessävähintäänyhden kuukaudenväliajoinpidetyssäkokouksessaelivarsinaisessavuosikokouksessa19.6.ja ylimääräisessävuosikokouksessa ,johonolilähetettykutsutvarsinaisen vuosikokouskutsunyhteydessä.lopullisenhyväksymisensääntömuutoksilleantaa Patentti jarekisterihallitus. Vuoden johtokunnanjäseniksivalittiinPanuFallström,SamiNiemelä,Pentti Jokinen,JukkaLaurila,TimoMurtolasekäSeppoKeskinen.Tilintarkastajiksivuodelle2011 valittiinedelleentaunotaresjapaulisirkiäjavaratilintarkastajiksimattialitalojastefan Ahrenberg. Vahvistettiintilinpäätösjamyönnettiintili javastuuvapaustilivelvollisille. PuheenjohtajanakokouksessatoimiPanuFallströmjasihteerinäKaijaLampi. Vesi Kalkkialevitettiinmetsäojiinkeväälläjasyksyllä2010.Aistihavaintojenperustellaveden laatuonpysynythyvänä.

7 Kalastus Kalastuskuntaistuttilokakuussa2010siikaaKivijärveen. 7 Langattomatyhteydet Todettiin,ettäainakinElisan/SaunalahdennopeadataverkkotoimiinykyisinKivijärven alueellakiitettävästi. Talous Yhdistyksenjäsenmaksuaperittiintoimintavuonna5 /jäsen.jäsenmaksusuorituksia saatiin86(v jav ),yhteensä430. Vapaaehtoisiajärvenhoitomaksujav.2010saatiin58(v jav )yhteensä 554 (v jav ). Tiliotteenmukaanyhdistyksenrahavaratolivatvuodenlopussa1075,58. Jäsenkysely Vuoden2010keväällälähetettiinjokaisellejäsenluettelossaolevallejäsenelle yhteystietokysely.tarkoituksenaoliselvittääjäsentensähköpostiosoitteettiedotteiden jamahdollisenmuunpostinlähettämistävarten.kirjeitälähetettiin99kpljamukaan laitettiinmyöspostimerkillävarustettuvastauskuori.vastauksiatuliyhteensä58. Yhdistyksenkäyttöönsaatiinrunsaastisähköpostiosoitteitajajäsenrekisterimmesaatiin samallaajantasalle. Kaavamuutos SYM:ltäeitullutuuttaesitystävuoden2010aikana.Johtokuntaseuraatilannettajatulee tarvittaessatoimimaanasiassaaikaisempienpäätöstenmukaisesti. Tieasia PerustettuHeinjärvi Hyrkköläntienhoitokuntatuleehoitamaanaktiivisemmin Kivijärventienylläpitoavuosittainmökkiläisiltäkerättävillähoitomaksuilla. TienhoitokunnassaKivijärventienmökkiläisiäedustaaArtoKivirantaOravatieltä. Toimihenkilöt Vuoden johtokunnanjäsenetovatPanuFallström(puheenjohtaja),Sami Niemelä(varapuheenjohtaja),PenttiJokinen(HROY),JukkaLaurila(Lammentie),Timo Murtola(PKRY)sekäSeppoKeskinen(SYM).SihteerinätoimiikutsuttunaKaijaLampi (PKRY). Johtokuntakokoontuikaksikertaa. TilintarkastajinatoimivatTaunoTaresjaPauliSirkiävarallaMattiAlitalojaStefan Ahrenberg. KalastuksenvalvonnanhoitiHyrkkölänkalastuskunta. Jäsentiedotteet

8 8 Toimintavuonnalähetettiinpostitseyksijäsentiedotesekäuseitatiedotteitakotisivujen kautta. TULOSLASKELMAJATASE TULOSLASKELMA YHDISTYSTOIMINNANTUOTOT Jäsenmaksut 430,00 325,00 Vapaaehtoinenjärvenhoitomaksu 554,00 984,00 465,00 790,00 984,00 790,00 YHDISTYSTOIMINNANKULUT Kokouskulut 22,20 0,00 Monistekulut 0,00 181,56 Postikulut 265,85 4,00 Puhelinkulut 0,00 2,50 Järvenhoito 73,00 0,00 Pankki jamaksuliikennekulut 59,90 112,72 Jätehuolto 160,96 589,70 Muutkulut 70,00 67,90 Luottotappiot 0,00 651,91 0,00 958,38 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 332,09 168,38 TILIKAUDENVOITTO(TAPPIO) 332,09 168,38 ======== ======== TASE VASTAAVAA Vaihtuvatvastaavat Sampo , ,64 744,49 744, ,64 744,49 =============== VASTATTAVAA Omapääoma Ed.tilikausienyli /alijäämä 744,49 912,87 Tilikaudenyli /alijäämä 332, ,58 168,38 744,49 Lyhytaikainen Muutlyhytaikaisetvelat 139,06 139,06 0,00 0,00

9 1215,64 744,49 ========= ======== 9 TOIMINTASUUNNITELMAVUODELLE Yhdistyksentoiminnantavoitteetonmääriteltyyhdistyksenperustamisasiakirjassa. TulevanavuonnajatketaantoimintaapäämääränäKivijärvenalueenluonnonja viihtyvyydensäilyttäminen. 2. Kiinnitetäänhuomiotavarkauksientorjuntaansekäsaattamaanilkivalloistasekä varkauksistahavaituttiedotmahdollisimmannopeastiomistajientietoon. 3. TarkkaillaanKivijärvenvedentilaasekäpyritäänparantamaansitäesim.kalkituksilla. SelvitetäänmahdollisuuksianäytteidenottoonUudenmaanYmpäristökeskuksenkanssa. Seurataanerityisestiravinne jalevätilannettajaryhdytääntarvittaessatilanteenvaatimiin toimenpiteisiin. 4. SeurataanKivijärvenrapukannanelpymistäyhdessäHyrkkölänkalastuskunnankanssa. 5. Pyritäänedistämäänyhteistävirkistystoimintaasekäedistämäänyhdistyksentiedotusta www sivujenavulla. 6. Seurataankalastussääntöjentarkoituksenmukaisuutta.Kalastuskuntaistuttaneevuonna 2012kalaa,johtokuntaharkitseeyhdistyksenrahatilanteenperusteellaomiaistutuksia. 7. HankitaanheinäkuuksijätelavaKivijärventienkaava alueelle. TALOUSARVIOEDOTUS2012 VARSINAINENYHDISTYSTOIMINTA TULOT Jäsenmaksut70x Kivijärvenjätelava50x Vapaaehtoinenjärvenhoitomaksu 300 Yht KULUT Postitus 80 Kivijärvenjätelava 750 Kopiointi 50 pankkimaksut 110

10 Kalkkijakuljetus 300 Muuthoitokulut(esim.kalaistutukset)450 Yht

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010 KALASTUS JA RAVUSTUS Rapukannan kehityksestä tehtyjen havaintojen perusteella ravustus on sallittu mutta

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Aurinkoteknillinen Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Aurinkoteknillinen Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Aurinkoteknillinen Yhdistys ry Toimintakertomus 2013 1. AURINKOTEKNILLINEN YHDISTYS RY - SOLTEKNISKA FÖRENINGEN Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Huhtamäki yhtymän tiloissa Helsingissä 9.2.1979. Tähän

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

Asunto Oy Ainonportti

Asunto Oy Ainonportti TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2012 Osoite: Labbaksenkuja 4 01630 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0586305-9 TASEKIRJA 31.12.2012 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintakertomus

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta

Lapinkylän vesiosuuskunta Lapinkylän vesiosuuskunta Lappbölevattenandelslag Vuosikokous 10.5.2011 1 Ensimmäinen toimintavuosi, 2010 Perustaminen 12.1.2010 Aiesopimus Kirkkonummen kunnan kanssa 5.2010 Toiminta-alueen rakennussuunnitelma

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Hankkeen käynnistyminen Pohjois-Kuoreveden vesihuoltohanke käynnistyi 16.10.2002 Kuokkalan seurantalolla järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 KASSANDRA RY TASEKIRJA 31.12.2013 Kassandra ry Bulevardi 23 27 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous Aika: tiistai 11.2.2014 kello 14.00 ESITYSLISTA Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015 Sivu 1 / 12 Kuivajärven Eränkävijät ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 2015 Aika klo 10.13-11.27 Paikka Kuivajärventie 195, 89840 Yli-Vuokki (Domnan pirtti) Läsnä Tommi Niskanen puheenjohtaja Mika Karhunen sihteeri Ari

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. LEHIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 215 Esityslista Aika Lauantaina 13.6.215 klo 15. Paikka Hattulan golf klubiravintola Pehtoori Ennen virallista vuosikokousta käydään yleiskeskustelu

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY \N VASEMMISTO TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY TILINPAATOS 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Sivu 1. Tuloslaskelma 2. Tase 3. Allekirjoitus 3. Tilintarkastusmerkinta 1-2 3-4 5 5

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot