PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2011 JÄSENTIEDOTE 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2011 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2011"

Transkriptio

1 PUSULANKIVIJÄRVENRANTAYHDISTYSRY JÄSENTIEDOTE1/2011 JÄSENTIEDOTE1/ KALASTUSJARAVUSTUS Rapukannankehityksestätehtyjenhavaintojenperusteellaravustusonsallittu.RapujaKivijärvestä löytyykohtuullisesti.ravustustarajoitetaankivijärvelläkuitenkinedelleenniin,ettärapulupia myydäänviidellemerralle/vapaa ajanasunto.muillakalastuskunnanjärvilläonsallittuakäyttää10 rapumertaa.josmertojasiirretäänjärveltätoiselle,onmuistettavaniidenhuolellinendesinfiointi. ViimevuonnaHyrkkölänkalastuskuntaistuttiKivijärveensiikaa.Kalastuskunnanmielestäjokavuosi eikannataistuttaajärveenkaloja,jottakaloilleonriittävästiravintoajanäinollenniidenhyväkasvu mahdollistetaan.johtokuntaonavannutasiastakeskustelunkotisivuille,jonnepyydetään kommenttejajamielipiteitäjäseniltä MuutenKivijärvelläjaPatamollanoudatetaanHyrkkölänkalastuskunnansääntöjä.Säännötsallivat lupamaksulla2katiskaaja2verkkoasekäpitkäsiimanjaheittouistinkalastuksen.lupiamyyvätpertti Numminen,Vahermankurssikeskus(p )jakalastuskunnanpj.JaakkoOjanen,Hyrkkölä (p ).OstaessaanluvatVahermankurssikeskuksessaonmainittava,ettäneovat Hyrkkölänkalastuskunnanlupia(Kivijärvi,Heinästenjärvi),koskasiellämyydäänmyösAhonpään kalastuskunnanlupia(mm.vahermalle).muistetaan,ettähyväonsoittaaetukäteenjahyviin tapoihinkuuluu,etteiollaoviakolkuttelemassakovinvarhaintaiiltamyöhällä. Patamonveneprikan(17 )saalunastaaoravatieltäartokivirannalta,jokakertoomyösveneiden pitopaikat. Kalastettaessaonkunnioitettavanaapureidenrauhaa. Käytettäessäverkkoataikkapitkäsiimaaonmolemmatpäätmerkittäväselvästinäkyvälläkohollaja lupamerkkionoltavahelpostiluettavissa.verkkolupaonkahdelleverkollejamuistutetaan,että esim.naapurinverkkojaeisaaliittääsamaanjataanjaettäverkkojaeilasketaaivantoistenapajien viereen,vaanjätetäänainakin20 30m:nväli. KatsomyösHyrkkölänkalastuskunnantiedotewww.pusulankivijarvi.fi/ajankohtaista/. MINKKILOUKUT MinkkiloukutontarkoitettuRantayhdistyksenjäsentenkäyttöön.MinkkiloukkujavoitiedustellaArto KivirannaltataiKaleviHänniseltä. KANADANHANHI ASIAA KanadanhanhiaonedelleenKivijärvellä.Johtokunnalleontullutuseitayhteydenottojahanhien maihinnoususta.neovatsotkeneetlaituritjapihatrunsaillaulosteillaanjavahingoittaneetmm. vihannes jakukkaistutuksia.kivijärvionperinteisestikuikkajärvi(hanhetkiertävätkuikkienreviirit)ja johtokunnanmielestäeiolemissäännimessäsuositeltavaaesim.ruokkimallaedesauttaa kanadanhanhienjäämistäjalisääntymistäjärvellä.

2 2 VEDENLAATU Vedenlaatuonpysynythyvänäasiantuntijajäsentenvisuaalistenhavaintojenperusteella.Jatkossakin meidänranta asukkaidentuleehuolehtiasiitä,ettäravinnerikkaitajäte taivalumavesiäeipääse järveen.erityisestijohtokuntahaluaamuistuttaa,ettäsaunavesiäeipäästetävalumaansuoraan järveen,vaanettäneimeytetäänmaahan,jostahumuskerrostaeiolepoistettu.muistetaanmyös pysyvämattojenjaastioidenpesukieltorannalla.tokimattojasaapestä,muttaniinkaukana rannasta,ettävalumateivätpääsemissääntapauksessajärveen. Johtokuntaselvittääuudenmaanympäristökeskuksenkanssamahdollisuuksiatehdätarkempia vedenlaaduntutkimuksia.rantayhdistykselläeiyksistäänolevarojateettääkalliitatutkimuksia. Rantayhdistyksentoimestakalkitaankeväälläjasyksylläjärveenlaskevatmetsäojat. UUSIUTUVATJÄTEVESIVAATIMUKSET Valtioneuvostonasetusjätevesiuudistuksestavuodelta2003onedelleenvoimassa,vaikka julkisuudessaonpaljonpuhuttukinko.lainepäkohtienkorjaamistarpeesta.vuoteen2014mennessä myösvapaa ajanasunnoiltavaaditaansyntyvienjätevesien(talous jasaunavedet)puhdistamista niin,ettäneeivätpääselikaamaanpohja taipintavesiä.useillamökeillä,joissaeiolevesijohtoaja vesikannetaansisälle/tiskivedetviedäänluontoon,uudetvaatimukseteivätaiheutasuuriakaan muutoksia.vesienimeyttämispaikkaonvainvalittavaniin,ettäimeytysalueeltavedeteivätpääse pohja taipintavesiinjaettäympäröiväkasvillisuuskäyttääravinteetjatoimii biologisena puhdistamona.viemäröidyissämökeissäharmaavesienpurkuputkenpäähänonlaitettava rasvanerotuskaivo,jostavedetjohdetaanhiekastarakennettuunimeytyskenttään.jostaloudessa syntyymyösruskeitavesiä(wc)tarvitaanjobiologis kemiallinenvesienpuhdistussysteemi,jonka jälkeenvedetvastajohdetaanimeytyskenttään.saunavedetonainaviemäröitäväsaunavesikaivoon, jokaympäröidäänhalkaisijaltaann3m:nhiekkapatjalla(paksuusn1m).esim.kallioperäisellä rantasaunallavesionjohdettavaputkituksellaniinpitkällerannastaalueelle,johonimeytyskenttäon rakennettavissa.tarkempiatietojauusistajätevesivaatimuksistalöytyyesim.internetosoitteesta: ajan asumuksetkinjatarkastamaan,ettäniidenjätevedethoidetaanasianmukaisesti. JÄTEHUOLTO TalousjätteetviedäänRosk nrollinjäteasemille(vaherma,marttila,kärkölänkylätalo).rosk nroll laskuttaakutakinmökkikuntaa. VAIHTOLAVA JäseniltäsaadunpalautteenjohdostajokakesäinenvaihtolavatuleetänäkinvuonnaKivijärven rantakaava alueelle.vuoden2010vuosikokouksenpäätöksenmukaankivijärveläisiltäperitääntänä vuonna10 :njäsenmaksunlisäksi15 :njätelavamaksu.kokonaisjäsenmaksukivijärveläisilleonsiis 25 jamuillekuinkivijärvenkaava alueenjäsenille10.v.2010jätelavankustannuksetolivat 592,96 jasamanavuonnakivijärveläisiltäkerättyjätelavamaksutuotti432.erotusjouduttiin kattamaanyhdistyksenkäyttövaroista.johtokuntaesittääkinvuosikokoukselle,ettämyösv.2012 Kivijärventienmökkiläisiltäkerätään10 :njäsenmaksunlisäksijätelavamaksua15,jokaparemmin vastaatodellisiakustannuksia.

3 Vaihtolavatuodaanentiseentapaanvanhanjätepisteenpaikalle.Vaihtolavaonpaikalla Jäsenetvoivatviedäsinnetarpeettomatroskikseenkuulumattomatromutkutenesim. rakennusjätteet,jotkaeivätkuulunormaaliinjätesäiliöön.jätelavalleeikuitenkaansaaviedä tavalliseenroskasäiliöönkuuluviakotitalousjätteitä,koskaeläimetlevittelevätneympärimetsiä. 3 Jätelavalleeimyöskäänviedäongelmajätteitä(maaleja,akkuja,renkaita,elektroniikkaajne.) NäidenoikeapaikkaonPusulanMurrontienjäteasema,jokaonavoinnati,toklo16 19jalaklo9 12. NUOHOUS Jokaisenmökkiläisenonhuolehdittavanuohoojankäynnistä.Pusulastanuohoojantavoittaaesim. numerosta (Kataja).Samaankäyntikertaankannattaasovittaanaapurienkin nuohouskäynnit.muistattehan,ettätulisijoistaaiheutuneidenpalojensattuessavakuutusyhtiöiden kanssasaattaatullavaikeuksia,josnuohouksiaeioletehtyasianmukaisesti.vapaa ajanasunnoissa nuohoustuleesuorittaavähintäänkolmenvuodenvälein.jostulipesiäkäytetäänpaljon,nuohous tuleesuorittaajokavuosi. KAAVOITUSTILANNE Kuluvanavuonnayhdistyksentietooneioletullut,ettäSYMinhakemakaavamuutosasiaolisi edennyt,jotenedellisvuosientekstikertooedelleennykytilanteen: KivijärvenSYM:nkaavamuutoksenluonnoksessaoliesitetty10lisätonttiaSalmennummenpuoleiselle Kivijärvenetelärannalle.RantatonteistaviisisijaitseeKivisaarestaitäänjaviisilänteen.Sekä KivijärvenRantayhdistysjaHeinästenRantaOytekivätluonnoksestamuistutukset kunnanhallitukselletammikuussa2006.oleellisinamuistutuksissaoli,ettäkaavaluonnoksessaoli käytettyvääräänormitustamökkienlukumäärää/vapaarantakilometrijaettäaikoinaanpatamolta siirrettiinrakennusoikeuksiakivijärvenkaavaansiinämäärin,ettäsym:lläeiolejäljelläyhtään rakennusoikeuttakivijärvellä.lisäksikatsoimmemm.,ettäluonnoksenhyväksyminenmerkitsi viimeisenkinvapaanrantakaistaleenhävittämistäkivijärvellä(järvenslummiutumista),veden puhtaudenvaarantavaalisäkuormitustasekä rantarauhan häviämistäjärvenitäpäässä,jossajärvi onkapeimmillaan.luonnoksessaolimyöskinesitettynykyisenkaavanmetsäalueidensupistamistaja jokanäinollensallisimetsähakkuutosallanykyistäkaava aluetta.myöstähänehdotukseenotettiin kielteisenkanta. Kunnassakaavaehdotuseimennytsellaisenaanläpi,muttakaavalautakuntakatsoi,ettäSYMvoisi tehdäuudensupistetunehdotuksenviidellelisätontille.edelleenkintätäkirjoitettaessauutta esitystäeiolevielätehty,jotenjohtokuntaseuraakaava asianetenemistäjatuleeottamaanasiaan kantaa,kunuusiehdotustuleenähtäville.rakennusoikeuksienlisäämiseennykyisilletonteilleei milläänosapuolellaoleollutkielteistäkantaa. KIVIJÄRVENTIENKUNNOSSAPITO Heinjärvi HyrkkölänyksityistientiekuntaylläpitääaktiivisestiKivijärventienkuntoa.Vuonna2010 tietälanattiin,hiekkaalisättiinjamuutamiatienalitusrumpujakorjattiin.yhdistyksenjäsenistäarto KivirantaedustaaKivijärventienmökkiläisiätienhoitokunnassa.Tarkoituksenatienhoitokunnallaon, ettäkivijärventienhyvääkuntoaylläpidetäänem.toimenpiteillämökkiläisiltäkerättävillä

4 hoitovaroilla.huomioitavaaon,ettäkivijärventienhoitoviimevuosinaeioleollutkovinhuolellista. Nytviimevuonnaperustetuntienhoitokunnanansiostatilannetuleemuuttumaanparempaan suuntaan,kutenjoviimekesänänäimme. 4 ILKIVALLAT TänätalvenaeijohtokunnantietojenmukaanoletodettuilkivallantekojaKivijärvenrantakaava eikä HeinästenRantaOy:nalueella. Pyydämmetalvellamökeilläkävijöitätarkkailemaanedelleenlähiympäristöään,jottamahdolliset ilkivallatsaadaannopeastiasianomaistentietoonjanäinosaltaanehkäisemäänmahdollisten lisävahinkojensyntymistä.tapauksistavoivälittömästiilmoittaapoliisille,asianomaisille mökinomistajilletairantayhdistyksenjohtokunnalle,jollaonmökkiläistenjäsenrekisteri yhteystietoineenolemassa. PUOMILUKOTJAPUOMIENKIINNIPITÄMINEN Muistetaanvarsinkinpimeäänaikaan(syksy,talvi,kevät)pitääpuomitainasuljettunajalukittuna, myösoltaessaitsemökillä.kesälläviikollakinsiihenonsyytä,jostiedätolevasiainoamökkeilijä tielläsitaimuutsamantienmökkiläisetniintoivovat. PakottavissatapauksissatulevatseuraavathenkilötKivijärvelläollessaanavaamanlukot:Panu Fallström,KeijoPitkä,TaunoTares(yhteystiedotsaajohtokunnalta). JÄSENMAKSUJENSUORITUS Jäsenetovatmaksaneetvuoden2010jäsenmaksunsakiitettävästi.Asiastatarkemmin tilinpäätöstiedoissa. YHDISTYKSENKOTISIVUT Yhdistyksellekotisivutovatolleetnytnoinvuodentoiminnassa.Palautetästäonolluthyvää. JohtokunnanjäsenSamiNiemelätoimiisivujenylläpitäjänä.Johtokuntatoivookuitenkin,ettäjäsenet aktivoituisivatkeskustelupalstankäytössä.sivuistatoivotaanmökkiläisilleaktiivista tietojenvälityskanavaa,jokalisääkaikkienkivijärveläistenmökkiviihtyvyyttä.osoiteon vastaan. Johtokuntapyrkiiedelleenluottamuksellisestikeräämäänmahdollisimmankattavastijäsenten sähköpostiosoitteetjäsenrekisteriinsä.sehelpottaamm.jäsentiedotteidenjakeluajatoimisiesim. ilkivaltatapaustennopeassatiedottamisessaasianosaisille.yhdistystoivootietoalähetettäväksi

5 5 LANGATTOMATNETTIYHTEYDET KivijärvenalueellatoimiiainakinElisan/Saunalahden kännykkäverkon nopeadatayhteys,joka mahdollistaasujuvannetinkäytönkivijärvellä. HÄTÄMÖKILLÄ Hätätilanteensattuessamuistahätänumero112.Kerroselvästimitäontapahtunutjamissä.Teeitse mitäpystyt.viranomaisethuolehtivatjatkotoimistaesim.medihelinkutsumisesta.kutentiedämme, Kivijärvelläeiolenormaaliakiinteistöjennumerointia,jokakertoisimökinetäisyydenKivijärventien alkupäästä.johtokuntasuosittelee,ettämökkiläisetvarustavatmökkinsä/pihatienpielensä numerolla,jokakertoo,moneskoseonomantienalkupäästä.näinonjouseallatiellätoimittukin, muttakaikillavieläeinumeroaole.siisnumeromökinseinääntaiportinpieleenniinvieraatja hälytysajoneuvotosaavatparemminperille.nettiosoitteesta112.fiotsikon Karttakoordinaatit alta voivieläetsiäomanmökintarkansijainnin,jokanopeuttaahälytysajoneuvojenperillepääsyä. Samastanettiosoitteestalöytyymuutakinhyödyllistätietoahätätilanteidenvaralle. MedihelinlaskeutumispaikkaonollutjopitkäänsuunnitteillaKivijärventienhaarassaolevaanvanhan tienpohjanalueelle.asiaonedelleenneuvotteluissasyminkanssa,jonkatoivotaanosallistuvanasian kustannuksiin. KIVIJÄRVENPOSTIOSOITE HUOM!Postilaatikkommeosoiteon:Kärköläntie839Kivijärvi03850PUSULA.Lukittu postilaatikkommeonkärköläntienjasaarijärventienristeyksessä.osakkuusmaksaa8,5 ja osakkaaksipääseeartokivirannanavulla,joltasaaavaimen. YHDISTYKSENJOHTOKUNTA,kausivuosikokouksienvälinenaika TimoMurtola JukkaLaurila PenttiJokinen(HROY) SeppoKeskinen(SYM) Kokojohtokuntaansaatkerrallayhteydenlähettämälläsähköpostiaosoitteeseen

6 VUODEN2010TOIMINTAKERTOMUS 6 Vuonna2010loma asutuskivijärvellätäytti38vuotta.vuosiolirantayhdistyksen37.toimintavuosi. Yhdistyksentoimintajatkuiperustamisasiakirjanhengenmukaisena. Vuosikokous VuosikokouspidettiinHeinhovissa Läsnäoli11jäsentäseitsemästämökistä. Kokouksessavahvistettiinvuoden2011toimintasuunnitelma,jonkamukaanjatketaan kalkitustajatehdäänmahdollisestikala/rapuistutuksiasekäpyritäänedistämäänja aktivoimaankotisivujenkäyttöä. Jäsenmaksunsuuruudeksivuodelle2011vahvistettiin10.LisäksisovittiinKivijärventien puoleisillemökkiläisille15 :njätelavamaksu. Yhdistyksensääntöihinesitettiinpieniämuutoksia.Mm.johtokunnanjäsenten lukumääräksiehdotettiin6 8jäsentänykyisenkuudensijasta.Edelleenesitettiin,että johtokuntaonpäätäntävaltainen,josvähintäänpuoletjäsenistäonläsnä(nykyisissä säännöissäkolmejäsentä).myösjohtokunnantoimiaikaehdotettiinmuutettavaksi vuosikokoustenväliseksiajaksinykyisenkalenterivuodensijaan.nämäsääntömuutokset hyväksyttiinsääntöjenvaatimallatavallakahdessaperäkkäisessävähintäänyhden kuukaudenväliajoinpidetyssäkokouksessaelivarsinaisessavuosikokouksessa19.6.ja ylimääräisessävuosikokouksessa ,johonolilähetettykutsutvarsinaisen vuosikokouskutsunyhteydessä.lopullisenhyväksymisensääntömuutoksilleantaa Patentti jarekisterihallitus. Vuoden johtokunnanjäseniksivalittiinPanuFallström,SamiNiemelä,Pentti Jokinen,JukkaLaurila,TimoMurtolasekäSeppoKeskinen.Tilintarkastajiksivuodelle2011 valittiinedelleentaunotaresjapaulisirkiäjavaratilintarkastajiksimattialitalojastefan Ahrenberg. Vahvistettiintilinpäätösjamyönnettiintili javastuuvapaustilivelvollisille. PuheenjohtajanakokouksessatoimiPanuFallströmjasihteerinäKaijaLampi. Vesi Kalkkialevitettiinmetsäojiinkeväälläjasyksyllä2010.Aistihavaintojenperustellaveden laatuonpysynythyvänä.

7 Kalastus Kalastuskuntaistuttilokakuussa2010siikaaKivijärveen. 7 Langattomatyhteydet Todettiin,ettäainakinElisan/SaunalahdennopeadataverkkotoimiinykyisinKivijärven alueellakiitettävästi. Talous Yhdistyksenjäsenmaksuaperittiintoimintavuonna5 /jäsen.jäsenmaksusuorituksia saatiin86(v jav ),yhteensä430. Vapaaehtoisiajärvenhoitomaksujav.2010saatiin58(v jav )yhteensä 554 (v jav ). Tiliotteenmukaanyhdistyksenrahavaratolivatvuodenlopussa1075,58. Jäsenkysely Vuoden2010keväällälähetettiinjokaisellejäsenluettelossaolevallejäsenelle yhteystietokysely.tarkoituksenaoliselvittääjäsentensähköpostiosoitteettiedotteiden jamahdollisenmuunpostinlähettämistävarten.kirjeitälähetettiin99kpljamukaan laitettiinmyöspostimerkillävarustettuvastauskuori.vastauksiatuliyhteensä58. Yhdistyksenkäyttöönsaatiinrunsaastisähköpostiosoitteitajajäsenrekisterimmesaatiin samallaajantasalle. Kaavamuutos SYM:ltäeitullutuuttaesitystävuoden2010aikana.Johtokuntaseuraatilannettajatulee tarvittaessatoimimaanasiassaaikaisempienpäätöstenmukaisesti. Tieasia PerustettuHeinjärvi Hyrkköläntienhoitokuntatuleehoitamaanaktiivisemmin Kivijärventienylläpitoavuosittainmökkiläisiltäkerättävillähoitomaksuilla. TienhoitokunnassaKivijärventienmökkiläisiäedustaaArtoKivirantaOravatieltä. Toimihenkilöt Vuoden johtokunnanjäsenetovatPanuFallström(puheenjohtaja),Sami Niemelä(varapuheenjohtaja),PenttiJokinen(HROY),JukkaLaurila(Lammentie),Timo Murtola(PKRY)sekäSeppoKeskinen(SYM).SihteerinätoimiikutsuttunaKaijaLampi (PKRY). Johtokuntakokoontuikaksikertaa. TilintarkastajinatoimivatTaunoTaresjaPauliSirkiävarallaMattiAlitalojaStefan Ahrenberg. KalastuksenvalvonnanhoitiHyrkkölänkalastuskunta. Jäsentiedotteet

8 8 Toimintavuonnalähetettiinpostitseyksijäsentiedotesekäuseitatiedotteitakotisivujen kautta. TULOSLASKELMAJATASE TULOSLASKELMA YHDISTYSTOIMINNANTUOTOT Jäsenmaksut 430,00 325,00 Vapaaehtoinenjärvenhoitomaksu 554,00 984,00 465,00 790,00 984,00 790,00 YHDISTYSTOIMINNANKULUT Kokouskulut 22,20 0,00 Monistekulut 0,00 181,56 Postikulut 265,85 4,00 Puhelinkulut 0,00 2,50 Järvenhoito 73,00 0,00 Pankki jamaksuliikennekulut 59,90 112,72 Jätehuolto 160,96 589,70 Muutkulut 70,00 67,90 Luottotappiot 0,00 651,91 0,00 958,38 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 332,09 168,38 TILIKAUDENVOITTO(TAPPIO) 332,09 168,38 ======== ======== TASE VASTAAVAA Vaihtuvatvastaavat Sampo , ,64 744,49 744, ,64 744,49 =============== VASTATTAVAA Omapääoma Ed.tilikausienyli /alijäämä 744,49 912,87 Tilikaudenyli /alijäämä 332, ,58 168,38 744,49 Lyhytaikainen Muutlyhytaikaisetvelat 139,06 139,06 0,00 0,00

9 1215,64 744,49 ========= ======== 9 TOIMINTASUUNNITELMAVUODELLE Yhdistyksentoiminnantavoitteetonmääriteltyyhdistyksenperustamisasiakirjassa. TulevanavuonnajatketaantoimintaapäämääränäKivijärvenalueenluonnonja viihtyvyydensäilyttäminen. 2. Kiinnitetäänhuomiotavarkauksientorjuntaansekäsaattamaanilkivalloistasekä varkauksistahavaituttiedotmahdollisimmannopeastiomistajientietoon. 3. TarkkaillaanKivijärvenvedentilaasekäpyritäänparantamaansitäesim.kalkituksilla. SelvitetäänmahdollisuuksianäytteidenottoonUudenmaanYmpäristökeskuksenkanssa. Seurataanerityisestiravinne jalevätilannettajaryhdytääntarvittaessatilanteenvaatimiin toimenpiteisiin. 4. SeurataanKivijärvenrapukannanelpymistäyhdessäHyrkkölänkalastuskunnankanssa. 5. Pyritäänedistämäänyhteistävirkistystoimintaasekäedistämäänyhdistyksentiedotusta www sivujenavulla. 6. Seurataankalastussääntöjentarkoituksenmukaisuutta.Kalastuskuntaistuttaneevuonna 2012kalaa,johtokuntaharkitseeyhdistyksenrahatilanteenperusteellaomiaistutuksia. 7. HankitaanheinäkuuksijätelavaKivijärventienkaava alueelle. TALOUSARVIOEDOTUS2012 VARSINAINENYHDISTYSTOIMINTA TULOT Jäsenmaksut70x Kivijärvenjätelava50x Vapaaehtoinenjärvenhoitomaksu 300 Yht KULUT Postitus 80 Kivijärvenjätelava 750 Kopiointi 50 pankkimaksut 110

10 Kalkkijakuljetus 300 Muuthoitokulut(esim.kalaistutukset)450 Yht

www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013

www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013 1 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013 JÄSENTIEDOTE 1/2013 YHDISTYKSELLE HAETAAN UUTTA SIHTEERIÄ/TALOUDENHOITAJAA Koska yhdistyksen nykyinen sihteeri/taloudenhoitaja

Lisätiedot

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6 150, ,63 SAAMISET MYYNTISAAMISET

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6 150, ,63 SAAMISET MYYNTISAAMISET TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 1611 Varasto 826,25 1 115,13 1612 FMBB varasto 1 931,50 12 401,50 1613 IPO varasto 3 392,98 6 150,73 13 516,63 VAIHTO-OMAISUUS 6

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma Tase Budjetti vuodeksi 2016

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma Tase Budjetti vuodeksi 2016 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 Tase 31.12.2015 Budjetti vuodeksi 2016 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 22,00

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli TASE 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta Tilikauden

Lisätiedot

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00 POHJOIS- ESPOONPONSI RY TULOSLASKELMA PITKA 00 58 V I RA L L T N E N 01.01.2009- % 31.12.2009 Y-TUNNUS: 0931104-0 01.01.2008- % 31.12.2008 VARSINAINEN TOTMTNTA TUOTOT 3OO1 TOTMINTAMAKSU OLD BOYS 3OO2 TOTMINTAIIAKSU

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1120 koneet ja kalusto 1121 koneet ja kalusto 1125 joukkueiden koneet ja kalusto 1130 varusteet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 1200

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2015. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio

Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio 2009 23.03.2009 Varsinainen toiminta (harjoitus- ja kilpailutoiminta) Toimintamaksut Old Boys 640,00 P96 3360,00 P98 2850,00 P99 3750,00 P00 2000,00 P01 1800,00 T01 1755,00

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 www.tyj.fi www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 18.6.2014 Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6 Suomen Saunaseura ry Talousarvio 2017 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA Sauna-lehti TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 121000 108942,5 81000 110865,5 KULUT -159500-96472,35-122500 -102801,5 YHTEENSÄ -38500

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilastojen toimittaminen

Talous- ja toimintatilastojen toimittaminen Talous- ja toimintatilastojen toimittaminen Tiedonkeruu Tiedot kerätään ensisijaisesti www-lomakkeella Itella Oyj:n tiedonkeruupalvelun kautta.» https://sol.itella.net/a/kuntal Kirjaudutaan käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2011 1.1.2010 Rahayksikkö EURO - 31.12.2011-31.12.2010 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA PRAATTPUOLUE RP TASEKRJA 31.12.2013 PRAATTPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tilinpddtos ja toimintakertomus titikaudetta 01.01.2019-91.12.2a1g Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2005 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2005 Bobäck byaförening rf. 18.1.2005 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 16.1.2005 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Tuija Koivula, Heikki Niemi, Juha Saranpää Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso Suomen Dobermannyhdistys ry TULOSLASKELMA tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso 1.-30.9.2016 1.1-31.12.2017 1.1.-31.12.2015 TULOT Jäsenjulkaisut 3010 Vuosikirja 215,00 30 3011

Lisätiedot

Kolarin koti ja koulu ry..._..,.=

Kolarin koti ja koulu ry..._..,.= Kolarin koti ja koulu ry..._..,.= PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 26.10.2016 klo 18:21-19:35 Paikka: Läsnä: Kolarin peruskoulun ruokala Mikko Jokinen, puheenjohtaja Tiina Heikkilä Birgitta Vaattovaara

Lisätiedot

POYTAKIRJA Rakentajanaukio 4 A, Espoo http :1/rmseura. tkk. fi RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SAANTOMAARAINEN VUOSIKOKOUS

POYTAKIRJA Rakentajanaukio 4 A, Espoo http :1/rmseura. tkk. fi RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SAANTOMAARAINEN VUOSIKOKOUS RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY POYTAKIRJA Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http :1/rmseura. tkk. fi 19.4.2013 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SAANTOMAARAINEN VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: Uisnii Perjantaina

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA HNY UUTISET 1/2011 28. VUOSIKERTA 40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA 55 559 HUUTOKAUPPA 16.03.2011 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.30 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tekninen loppuraportti

Tekninen loppuraportti Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 3.9.21 Tekninen loppuraportti Varsinais-Suomen ELY- keskuksen, Maaseutu ja energia-yksikön Kalatalouspalvelut- ryhmässä on tehty tilinpäätösanalyysi elinkeinokalatalouden

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015

Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015 Tampere 15.03.2016 1 Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015 Rahastonhoitaja Varpu Orasuo Tampere 15.03.2016 2 Tilikartta VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 30.01.2016 Vuosikokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 3. Kokouksen

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 212 Yhdistyksen perustamisvuosi 1917 JÄSENET Henkilöjäsenet: Viljelijöiden lukumäärä peltopinta-ala luokittain Metsä,1-1, - 25, - 5, - 1,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000. TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk.

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000. TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk. 1(6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000 TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk. Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 1.7.1999 alkaneen 18 kuukauden mittaisen tilikauden 12 ensimmäisen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2013 JÄSENTIEDOTE 1/2013 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 Liitetiedot... 7 Kirjaukset aineellista hyödykkeistä...

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE JÄSENKIRJE 1 / 2016. Ravivuosi 2016 on startannut. Alkanut vuosi on SRNL:n 46. toimintavuosi.

SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE JÄSENKIRJE 1 / 2016. Ravivuosi 2016 on startannut. Alkanut vuosi on SRNL:n 46. toimintavuosi. SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE JÄSENKIRJE 1 / 2016 Ravivuosi 2016 on startannut. Alkanut vuosi on SRNL:n 46. toimintavuosi. Yleistä Raviväellä, niin kuin urheilijoilla ym., on oma vuosittainen

Lisätiedot