PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2011 JÄSENTIEDOTE 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2011 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2011"

Transkriptio

1 PUSULANKIVIJÄRVENRANTAYHDISTYSRY JÄSENTIEDOTE1/2011 JÄSENTIEDOTE1/ KALASTUSJARAVUSTUS Rapukannankehityksestätehtyjenhavaintojenperusteellaravustusonsallittu.RapujaKivijärvestä löytyykohtuullisesti.ravustustarajoitetaankivijärvelläkuitenkinedelleenniin,ettärapulupia myydäänviidellemerralle/vapaa ajanasunto.muillakalastuskunnanjärvilläonsallittuakäyttää10 rapumertaa.josmertojasiirretäänjärveltätoiselle,onmuistettavaniidenhuolellinendesinfiointi. ViimevuonnaHyrkkölänkalastuskuntaistuttiKivijärveensiikaa.Kalastuskunnanmielestäjokavuosi eikannataistuttaajärveenkaloja,jottakaloilleonriittävästiravintoajanäinollenniidenhyväkasvu mahdollistetaan.johtokuntaonavannutasiastakeskustelunkotisivuille,jonnepyydetään kommenttejajamielipiteitäjäseniltä MuutenKivijärvelläjaPatamollanoudatetaanHyrkkölänkalastuskunnansääntöjä.Säännötsallivat lupamaksulla2katiskaaja2verkkoasekäpitkäsiimanjaheittouistinkalastuksen.lupiamyyvätpertti Numminen,Vahermankurssikeskus(p )jakalastuskunnanpj.JaakkoOjanen,Hyrkkölä (p ).OstaessaanluvatVahermankurssikeskuksessaonmainittava,ettäneovat Hyrkkölänkalastuskunnanlupia(Kivijärvi,Heinästenjärvi),koskasiellämyydäänmyösAhonpään kalastuskunnanlupia(mm.vahermalle).muistetaan,ettähyväonsoittaaetukäteenjahyviin tapoihinkuuluu,etteiollaoviakolkuttelemassakovinvarhaintaiiltamyöhällä. Patamonveneprikan(17 )saalunastaaoravatieltäartokivirannalta,jokakertoomyösveneiden pitopaikat. Kalastettaessaonkunnioitettavanaapureidenrauhaa. Käytettäessäverkkoataikkapitkäsiimaaonmolemmatpäätmerkittäväselvästinäkyvälläkohollaja lupamerkkionoltavahelpostiluettavissa.verkkolupaonkahdelleverkollejamuistutetaan,että esim.naapurinverkkojaeisaaliittääsamaanjataanjaettäverkkojaeilasketaaivantoistenapajien viereen,vaanjätetäänainakin20 30m:nväli. KatsomyösHyrkkölänkalastuskunnantiedotewww.pusulankivijarvi.fi/ajankohtaista/. MINKKILOUKUT MinkkiloukutontarkoitettuRantayhdistyksenjäsentenkäyttöön.MinkkiloukkujavoitiedustellaArto KivirannaltataiKaleviHänniseltä. KANADANHANHI ASIAA KanadanhanhiaonedelleenKivijärvellä.Johtokunnalleontullutuseitayhteydenottojahanhien maihinnoususta.neovatsotkeneetlaituritjapihatrunsaillaulosteillaanjavahingoittaneetmm. vihannes jakukkaistutuksia.kivijärvionperinteisestikuikkajärvi(hanhetkiertävätkuikkienreviirit)ja johtokunnanmielestäeiolemissäännimessäsuositeltavaaesim.ruokkimallaedesauttaa kanadanhanhienjäämistäjalisääntymistäjärvellä.

2 2 VEDENLAATU Vedenlaatuonpysynythyvänäasiantuntijajäsentenvisuaalistenhavaintojenperusteella.Jatkossakin meidänranta asukkaidentuleehuolehtiasiitä,ettäravinnerikkaitajäte taivalumavesiäeipääse järveen.erityisestijohtokuntahaluaamuistuttaa,ettäsaunavesiäeipäästetävalumaansuoraan järveen,vaanettäneimeytetäänmaahan,jostahumuskerrostaeiolepoistettu.muistetaanmyös pysyvämattojenjaastioidenpesukieltorannalla.tokimattojasaapestä,muttaniinkaukana rannasta,ettävalumateivätpääsemissääntapauksessajärveen. Johtokuntaselvittääuudenmaanympäristökeskuksenkanssamahdollisuuksiatehdätarkempia vedenlaaduntutkimuksia.rantayhdistykselläeiyksistäänolevarojateettääkalliitatutkimuksia. Rantayhdistyksentoimestakalkitaankeväälläjasyksylläjärveenlaskevatmetsäojat. UUSIUTUVATJÄTEVESIVAATIMUKSET Valtioneuvostonasetusjätevesiuudistuksestavuodelta2003onedelleenvoimassa,vaikka julkisuudessaonpaljonpuhuttukinko.lainepäkohtienkorjaamistarpeesta.vuoteen2014mennessä myösvapaa ajanasunnoiltavaaditaansyntyvienjätevesien(talous jasaunavedet)puhdistamista niin,ettäneeivätpääselikaamaanpohja taipintavesiä.useillamökeillä,joissaeiolevesijohtoaja vesikannetaansisälle/tiskivedetviedäänluontoon,uudetvaatimukseteivätaiheutasuuriakaan muutoksia.vesienimeyttämispaikkaonvainvalittavaniin,ettäimeytysalueeltavedeteivätpääse pohja taipintavesiinjaettäympäröiväkasvillisuuskäyttääravinteetjatoimii biologisena puhdistamona.viemäröidyissämökeissäharmaavesienpurkuputkenpäähänonlaitettava rasvanerotuskaivo,jostavedetjohdetaanhiekastarakennettuunimeytyskenttään.jostaloudessa syntyymyösruskeitavesiä(wc)tarvitaanjobiologis kemiallinenvesienpuhdistussysteemi,jonka jälkeenvedetvastajohdetaanimeytyskenttään.saunavedetonainaviemäröitäväsaunavesikaivoon, jokaympäröidäänhalkaisijaltaann3m:nhiekkapatjalla(paksuusn1m).esim.kallioperäisellä rantasaunallavesionjohdettavaputkituksellaniinpitkällerannastaalueelle,johonimeytyskenttäon rakennettavissa.tarkempiatietojauusistajätevesivaatimuksistalöytyyesim.internetosoitteesta: ajan asumuksetkinjatarkastamaan,ettäniidenjätevedethoidetaanasianmukaisesti. JÄTEHUOLTO TalousjätteetviedäänRosk nrollinjäteasemille(vaherma,marttila,kärkölänkylätalo).rosk nroll laskuttaakutakinmökkikuntaa. VAIHTOLAVA JäseniltäsaadunpalautteenjohdostajokakesäinenvaihtolavatuleetänäkinvuonnaKivijärven rantakaava alueelle.vuoden2010vuosikokouksenpäätöksenmukaankivijärveläisiltäperitääntänä vuonna10 :njäsenmaksunlisäksi15 :njätelavamaksu.kokonaisjäsenmaksukivijärveläisilleonsiis 25 jamuillekuinkivijärvenkaava alueenjäsenille10.v.2010jätelavankustannuksetolivat 592,96 jasamanavuonnakivijärveläisiltäkerättyjätelavamaksutuotti432.erotusjouduttiin kattamaanyhdistyksenkäyttövaroista.johtokuntaesittääkinvuosikokoukselle,ettämyösv.2012 Kivijärventienmökkiläisiltäkerätään10 :njäsenmaksunlisäksijätelavamaksua15,jokaparemmin vastaatodellisiakustannuksia.

3 Vaihtolavatuodaanentiseentapaanvanhanjätepisteenpaikalle.Vaihtolavaonpaikalla Jäsenetvoivatviedäsinnetarpeettomatroskikseenkuulumattomatromutkutenesim. rakennusjätteet,jotkaeivätkuulunormaaliinjätesäiliöön.jätelavalleeikuitenkaansaaviedä tavalliseenroskasäiliöönkuuluviakotitalousjätteitä,koskaeläimetlevittelevätneympärimetsiä. 3 Jätelavalleeimyöskäänviedäongelmajätteitä(maaleja,akkuja,renkaita,elektroniikkaajne.) NäidenoikeapaikkaonPusulanMurrontienjäteasema,jokaonavoinnati,toklo16 19jalaklo9 12. NUOHOUS Jokaisenmökkiläisenonhuolehdittavanuohoojankäynnistä.Pusulastanuohoojantavoittaaesim. numerosta (Kataja).Samaankäyntikertaankannattaasovittaanaapurienkin nuohouskäynnit.muistattehan,ettätulisijoistaaiheutuneidenpalojensattuessavakuutusyhtiöiden kanssasaattaatullavaikeuksia,josnuohouksiaeioletehtyasianmukaisesti.vapaa ajanasunnoissa nuohoustuleesuorittaavähintäänkolmenvuodenvälein.jostulipesiäkäytetäänpaljon,nuohous tuleesuorittaajokavuosi. KAAVOITUSTILANNE Kuluvanavuonnayhdistyksentietooneioletullut,ettäSYMinhakemakaavamuutosasiaolisi edennyt,jotenedellisvuosientekstikertooedelleennykytilanteen: KivijärvenSYM:nkaavamuutoksenluonnoksessaoliesitetty10lisätonttiaSalmennummenpuoleiselle Kivijärvenetelärannalle.RantatonteistaviisisijaitseeKivisaarestaitäänjaviisilänteen.Sekä KivijärvenRantayhdistysjaHeinästenRantaOytekivätluonnoksestamuistutukset kunnanhallitukselletammikuussa2006.oleellisinamuistutuksissaoli,ettäkaavaluonnoksessaoli käytettyvääräänormitustamökkienlukumäärää/vapaarantakilometrijaettäaikoinaanpatamolta siirrettiinrakennusoikeuksiakivijärvenkaavaansiinämäärin,ettäsym:lläeiolejäljelläyhtään rakennusoikeuttakivijärvellä.lisäksikatsoimmemm.,ettäluonnoksenhyväksyminenmerkitsi viimeisenkinvapaanrantakaistaleenhävittämistäkivijärvellä(järvenslummiutumista),veden puhtaudenvaarantavaalisäkuormitustasekä rantarauhan häviämistäjärvenitäpäässä,jossajärvi onkapeimmillaan.luonnoksessaolimyöskinesitettynykyisenkaavanmetsäalueidensupistamistaja jokanäinollensallisimetsähakkuutosallanykyistäkaava aluetta.myöstähänehdotukseenotettiin kielteisenkanta. Kunnassakaavaehdotuseimennytsellaisenaanläpi,muttakaavalautakuntakatsoi,ettäSYMvoisi tehdäuudensupistetunehdotuksenviidellelisätontille.edelleenkintätäkirjoitettaessauutta esitystäeiolevielätehty,jotenjohtokuntaseuraakaava asianetenemistäjatuleeottamaanasiaan kantaa,kunuusiehdotustuleenähtäville.rakennusoikeuksienlisäämiseennykyisilletonteilleei milläänosapuolellaoleollutkielteistäkantaa. KIVIJÄRVENTIENKUNNOSSAPITO Heinjärvi HyrkkölänyksityistientiekuntaylläpitääaktiivisestiKivijärventienkuntoa.Vuonna2010 tietälanattiin,hiekkaalisättiinjamuutamiatienalitusrumpujakorjattiin.yhdistyksenjäsenistäarto KivirantaedustaaKivijärventienmökkiläisiätienhoitokunnassa.Tarkoituksenatienhoitokunnallaon, ettäkivijärventienhyvääkuntoaylläpidetäänem.toimenpiteillämökkiläisiltäkerättävillä

4 hoitovaroilla.huomioitavaaon,ettäkivijärventienhoitoviimevuosinaeioleollutkovinhuolellista. Nytviimevuonnaperustetuntienhoitokunnanansiostatilannetuleemuuttumaanparempaan suuntaan,kutenjoviimekesänänäimme. 4 ILKIVALLAT TänätalvenaeijohtokunnantietojenmukaanoletodettuilkivallantekojaKivijärvenrantakaava eikä HeinästenRantaOy:nalueella. Pyydämmetalvellamökeilläkävijöitätarkkailemaanedelleenlähiympäristöään,jottamahdolliset ilkivallatsaadaannopeastiasianomaistentietoonjanäinosaltaanehkäisemäänmahdollisten lisävahinkojensyntymistä.tapauksistavoivälittömästiilmoittaapoliisille,asianomaisille mökinomistajilletairantayhdistyksenjohtokunnalle,jollaonmökkiläistenjäsenrekisteri yhteystietoineenolemassa. PUOMILUKOTJAPUOMIENKIINNIPITÄMINEN Muistetaanvarsinkinpimeäänaikaan(syksy,talvi,kevät)pitääpuomitainasuljettunajalukittuna, myösoltaessaitsemökillä.kesälläviikollakinsiihenonsyytä,jostiedätolevasiainoamökkeilijä tielläsitaimuutsamantienmökkiläisetniintoivovat. PakottavissatapauksissatulevatseuraavathenkilötKivijärvelläollessaanavaamanlukot:Panu Fallström,KeijoPitkä,TaunoTares(yhteystiedotsaajohtokunnalta). JÄSENMAKSUJENSUORITUS Jäsenetovatmaksaneetvuoden2010jäsenmaksunsakiitettävästi.Asiastatarkemmin tilinpäätöstiedoissa. YHDISTYKSENKOTISIVUT Yhdistyksellekotisivutovatolleetnytnoinvuodentoiminnassa.Palautetästäonolluthyvää. JohtokunnanjäsenSamiNiemelätoimiisivujenylläpitäjänä.Johtokuntatoivookuitenkin,ettäjäsenet aktivoituisivatkeskustelupalstankäytössä.sivuistatoivotaanmökkiläisilleaktiivista tietojenvälityskanavaa,jokalisääkaikkienkivijärveläistenmökkiviihtyvyyttä.osoiteon vastaan. Johtokuntapyrkiiedelleenluottamuksellisestikeräämäänmahdollisimmankattavastijäsenten sähköpostiosoitteetjäsenrekisteriinsä.sehelpottaamm.jäsentiedotteidenjakeluajatoimisiesim. ilkivaltatapaustennopeassatiedottamisessaasianosaisille.yhdistystoivootietoalähetettäväksi

5 5 LANGATTOMATNETTIYHTEYDET KivijärvenalueellatoimiiainakinElisan/Saunalahden kännykkäverkon nopeadatayhteys,joka mahdollistaasujuvannetinkäytönkivijärvellä. HÄTÄMÖKILLÄ Hätätilanteensattuessamuistahätänumero112.Kerroselvästimitäontapahtunutjamissä.Teeitse mitäpystyt.viranomaisethuolehtivatjatkotoimistaesim.medihelinkutsumisesta.kutentiedämme, Kivijärvelläeiolenormaaliakiinteistöjennumerointia,jokakertoisimökinetäisyydenKivijärventien alkupäästä.johtokuntasuosittelee,ettämökkiläisetvarustavatmökkinsä/pihatienpielensä numerolla,jokakertoo,moneskoseonomantienalkupäästä.näinonjouseallatiellätoimittukin, muttakaikillavieläeinumeroaole.siisnumeromökinseinääntaiportinpieleenniinvieraatja hälytysajoneuvotosaavatparemminperille.nettiosoitteesta112.fiotsikon Karttakoordinaatit alta voivieläetsiäomanmökintarkansijainnin,jokanopeuttaahälytysajoneuvojenperillepääsyä. Samastanettiosoitteestalöytyymuutakinhyödyllistätietoahätätilanteidenvaralle. MedihelinlaskeutumispaikkaonollutjopitkäänsuunnitteillaKivijärventienhaarassaolevaanvanhan tienpohjanalueelle.asiaonedelleenneuvotteluissasyminkanssa,jonkatoivotaanosallistuvanasian kustannuksiin. KIVIJÄRVENPOSTIOSOITE HUOM!Postilaatikkommeosoiteon:Kärköläntie839Kivijärvi03850PUSULA.Lukittu postilaatikkommeonkärköläntienjasaarijärventienristeyksessä.osakkuusmaksaa8,5 ja osakkaaksipääseeartokivirannanavulla,joltasaaavaimen. YHDISTYKSENJOHTOKUNTA,kausivuosikokouksienvälinenaika TimoMurtola JukkaLaurila PenttiJokinen(HROY) SeppoKeskinen(SYM) Kokojohtokuntaansaatkerrallayhteydenlähettämälläsähköpostiaosoitteeseen

6 VUODEN2010TOIMINTAKERTOMUS 6 Vuonna2010loma asutuskivijärvellätäytti38vuotta.vuosiolirantayhdistyksen37.toimintavuosi. Yhdistyksentoimintajatkuiperustamisasiakirjanhengenmukaisena. Vuosikokous VuosikokouspidettiinHeinhovissa Läsnäoli11jäsentäseitsemästämökistä. Kokouksessavahvistettiinvuoden2011toimintasuunnitelma,jonkamukaanjatketaan kalkitustajatehdäänmahdollisestikala/rapuistutuksiasekäpyritäänedistämäänja aktivoimaankotisivujenkäyttöä. Jäsenmaksunsuuruudeksivuodelle2011vahvistettiin10.LisäksisovittiinKivijärventien puoleisillemökkiläisille15 :njätelavamaksu. Yhdistyksensääntöihinesitettiinpieniämuutoksia.Mm.johtokunnanjäsenten lukumääräksiehdotettiin6 8jäsentänykyisenkuudensijasta.Edelleenesitettiin,että johtokuntaonpäätäntävaltainen,josvähintäänpuoletjäsenistäonläsnä(nykyisissä säännöissäkolmejäsentä).myösjohtokunnantoimiaikaehdotettiinmuutettavaksi vuosikokoustenväliseksiajaksinykyisenkalenterivuodensijaan.nämäsääntömuutokset hyväksyttiinsääntöjenvaatimallatavallakahdessaperäkkäisessävähintäänyhden kuukaudenväliajoinpidetyssäkokouksessaelivarsinaisessavuosikokouksessa19.6.ja ylimääräisessävuosikokouksessa ,johonolilähetettykutsutvarsinaisen vuosikokouskutsunyhteydessä.lopullisenhyväksymisensääntömuutoksilleantaa Patentti jarekisterihallitus. Vuoden johtokunnanjäseniksivalittiinPanuFallström,SamiNiemelä,Pentti Jokinen,JukkaLaurila,TimoMurtolasekäSeppoKeskinen.Tilintarkastajiksivuodelle2011 valittiinedelleentaunotaresjapaulisirkiäjavaratilintarkastajiksimattialitalojastefan Ahrenberg. Vahvistettiintilinpäätösjamyönnettiintili javastuuvapaustilivelvollisille. PuheenjohtajanakokouksessatoimiPanuFallströmjasihteerinäKaijaLampi. Vesi Kalkkialevitettiinmetsäojiinkeväälläjasyksyllä2010.Aistihavaintojenperustellaveden laatuonpysynythyvänä.

7 Kalastus Kalastuskuntaistuttilokakuussa2010siikaaKivijärveen. 7 Langattomatyhteydet Todettiin,ettäainakinElisan/SaunalahdennopeadataverkkotoimiinykyisinKivijärven alueellakiitettävästi. Talous Yhdistyksenjäsenmaksuaperittiintoimintavuonna5 /jäsen.jäsenmaksusuorituksia saatiin86(v jav ),yhteensä430. Vapaaehtoisiajärvenhoitomaksujav.2010saatiin58(v jav )yhteensä 554 (v jav ). Tiliotteenmukaanyhdistyksenrahavaratolivatvuodenlopussa1075,58. Jäsenkysely Vuoden2010keväällälähetettiinjokaisellejäsenluettelossaolevallejäsenelle yhteystietokysely.tarkoituksenaoliselvittääjäsentensähköpostiosoitteettiedotteiden jamahdollisenmuunpostinlähettämistävarten.kirjeitälähetettiin99kpljamukaan laitettiinmyöspostimerkillävarustettuvastauskuori.vastauksiatuliyhteensä58. Yhdistyksenkäyttöönsaatiinrunsaastisähköpostiosoitteitajajäsenrekisterimmesaatiin samallaajantasalle. Kaavamuutos SYM:ltäeitullutuuttaesitystävuoden2010aikana.Johtokuntaseuraatilannettajatulee tarvittaessatoimimaanasiassaaikaisempienpäätöstenmukaisesti. Tieasia PerustettuHeinjärvi Hyrkköläntienhoitokuntatuleehoitamaanaktiivisemmin Kivijärventienylläpitoavuosittainmökkiläisiltäkerättävillähoitomaksuilla. TienhoitokunnassaKivijärventienmökkiläisiäedustaaArtoKivirantaOravatieltä. Toimihenkilöt Vuoden johtokunnanjäsenetovatPanuFallström(puheenjohtaja),Sami Niemelä(varapuheenjohtaja),PenttiJokinen(HROY),JukkaLaurila(Lammentie),Timo Murtola(PKRY)sekäSeppoKeskinen(SYM).SihteerinätoimiikutsuttunaKaijaLampi (PKRY). Johtokuntakokoontuikaksikertaa. TilintarkastajinatoimivatTaunoTaresjaPauliSirkiävarallaMattiAlitalojaStefan Ahrenberg. KalastuksenvalvonnanhoitiHyrkkölänkalastuskunta. Jäsentiedotteet

8 8 Toimintavuonnalähetettiinpostitseyksijäsentiedotesekäuseitatiedotteitakotisivujen kautta. TULOSLASKELMAJATASE TULOSLASKELMA YHDISTYSTOIMINNANTUOTOT Jäsenmaksut 430,00 325,00 Vapaaehtoinenjärvenhoitomaksu 554,00 984,00 465,00 790,00 984,00 790,00 YHDISTYSTOIMINNANKULUT Kokouskulut 22,20 0,00 Monistekulut 0,00 181,56 Postikulut 265,85 4,00 Puhelinkulut 0,00 2,50 Järvenhoito 73,00 0,00 Pankki jamaksuliikennekulut 59,90 112,72 Jätehuolto 160,96 589,70 Muutkulut 70,00 67,90 Luottotappiot 0,00 651,91 0,00 958,38 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 332,09 168,38 TILIKAUDENVOITTO(TAPPIO) 332,09 168,38 ======== ======== TASE VASTAAVAA Vaihtuvatvastaavat Sampo , ,64 744,49 744, ,64 744,49 =============== VASTATTAVAA Omapääoma Ed.tilikausienyli /alijäämä 744,49 912,87 Tilikaudenyli /alijäämä 332, ,58 168,38 744,49 Lyhytaikainen Muutlyhytaikaisetvelat 139,06 139,06 0,00 0,00

9 1215,64 744,49 ========= ======== 9 TOIMINTASUUNNITELMAVUODELLE Yhdistyksentoiminnantavoitteetonmääriteltyyhdistyksenperustamisasiakirjassa. TulevanavuonnajatketaantoimintaapäämääränäKivijärvenalueenluonnonja viihtyvyydensäilyttäminen. 2. Kiinnitetäänhuomiotavarkauksientorjuntaansekäsaattamaanilkivalloistasekä varkauksistahavaituttiedotmahdollisimmannopeastiomistajientietoon. 3. TarkkaillaanKivijärvenvedentilaasekäpyritäänparantamaansitäesim.kalkituksilla. SelvitetäänmahdollisuuksianäytteidenottoonUudenmaanYmpäristökeskuksenkanssa. Seurataanerityisestiravinne jalevätilannettajaryhdytääntarvittaessatilanteenvaatimiin toimenpiteisiin. 4. SeurataanKivijärvenrapukannanelpymistäyhdessäHyrkkölänkalastuskunnankanssa. 5. Pyritäänedistämäänyhteistävirkistystoimintaasekäedistämäänyhdistyksentiedotusta www sivujenavulla. 6. Seurataankalastussääntöjentarkoituksenmukaisuutta.Kalastuskuntaistuttaneevuonna 2012kalaa,johtokuntaharkitseeyhdistyksenrahatilanteenperusteellaomiaistutuksia. 7. HankitaanheinäkuuksijätelavaKivijärventienkaava alueelle. TALOUSARVIOEDOTUS2012 VARSINAINENYHDISTYSTOIMINTA TULOT Jäsenmaksut70x Kivijärvenjätelava50x Vapaaehtoinenjärvenhoitomaksu 300 Yht KULUT Postitus 80 Kivijärvenjätelava 750 Kopiointi 50 pankkimaksut 110

10 Kalkkijakuljetus 300 Muuthoitokulut(esim.kalaistutukset)450 Yht

www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013

www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013 1 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2013 JÄSENTIEDOTE 1/2013 YHDISTYKSELLE HAETAAN UUTTA SIHTEERIÄ/TALOUDENHOITAJAA Koska yhdistyksen nykyinen sihteeri/taloudenhoitaja

Lisätiedot

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2012 www.pusulankivijarvi.fi

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2012 www.pusulankivijarvi.fi 1 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2012 www.pusulankivijarvi.fi KALASTUS JA RAVUSTUS Rapukannan kehityksestä tehtyjen havaintojen perusteella ravustus on sallittu. Rapuja Kivijärvestä

Lisätiedot

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010 KALASTUS JA RAVUSTUS Rapukannan kehityksestä tehtyjen havaintojen perusteella ravustus on sallittu mutta

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6 150, ,63 SAAMISET MYYNTISAAMISET

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6 150, ,63 SAAMISET MYYNTISAAMISET TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 1611 Varasto 826,25 1 115,13 1612 FMBB varasto 1 931,50 12 401,50 1613 IPO varasto 3 392,98 6 150,73 13 516,63 VAIHTO-OMAISUUS 6

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma Tase Budjetti vuodeksi 2016

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma Tase Budjetti vuodeksi 2016 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 Tase 31.12.2015 Budjetti vuodeksi 2016 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 22,00

Lisätiedot

TK Asteri tiekunta TK14.WTR

TK Asteri tiekunta TK14.WTR TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011 Budjetti vuodeksi 2012 Tuloslaskelmat vuosilta 2007-2011 ja budjetti vuodelle 2012 KOULUTUSTOIMINTA Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli TASE 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta Tilikauden

Lisätiedot

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00 POHJOIS- ESPOONPONSI RY TULOSLASKELMA PITKA 00 58 V I RA L L T N E N 01.01.2009- % 31.12.2009 Y-TUNNUS: 0931104-0 01.01.2008- % 31.12.2008 VARSINAINEN TOTMTNTA TUOTOT 3OO1 TOTMINTAMAKSU OLD BOYS 3OO2 TOTMINTAIIAKSU

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 9.2.2002

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 9.2.2002 Suomen RC-purjehtijat r.y. - Finlands RC-seglare r.f. Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 Paikka ja aika: 9.2.2001 klo 11:00 Merlin Systems, neuvottelutilat Sinimäentie 10, Espoo Liitteet: 1. Toimintakertomus

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tif inpddtos ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5.

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5. 25.5.2015& TAIDEYLIOPISTO & Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014 Taideyliopisto Kotipaikka:Helsinki Y3tunnus:250030536 & TAIDEYLIOPISTO& TOIMINTAKERTOMUS&JA&TILINPÄÄTÖS& TILIKAUDELTA&1.1.& &31.12.2014&

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % 3L.12.2012 01.01. 2011- % 3L. 12.2011 VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY \N VASEMMISTO TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY TILINPAATOS 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Sivu 1. Tuloslaskelma 2. Tase 3. Allekirjoitus 3. Tilintarkastusmerkinta 1-2 3-4 5 5

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1120 koneet ja kalusto 1121 koneet ja kalusto 1125 joukkueiden koneet ja kalusto 1130 varusteet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 1200

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

INFORMAATIO-OSUUSKUNTA K A T T O - M E N Y 2 0 0 3

INFORMAATIO-OSUUSKUNTA K A T T O - M E N Y 2 0 0 3 INFORMAATIO-OSUUSKUNTA K A T T O - M E N Y 2 0 0 3 OSUUSKUNTA KATTO-MENY T U L O S 1 01.01.2003-31.12.2003 VUOSI EDEL VUOSI MYYNTITUOTOT WWW-SOVELLUKSET 14724.75 18434.86-20% TUNNUKSET 56834.40 57100.13-0%

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Aurinkoteknillinen Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Aurinkoteknillinen Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Aurinkoteknillinen Yhdistys ry Toimintakertomus 2013 1. AURINKOTEKNILLINEN YHDISTYS RY - SOLTEKNISKA FÖRENINGEN Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Huhtamäki yhtymän tiloissa Helsingissä 9.2.1979. Tähän

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2015. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6 Suomen Saunaseura ry Talousarvio 2017 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA Sauna-lehti TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 121000 108942,5 81000 110865,5 KULUT -159500-96472,35-122500 -102801,5 YHTEENSÄ -38500

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 www.tyj.fi www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 18.6.2014 Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Hankkeen käynnistyminen Pohjois-Kuoreveden vesihuoltohanke käynnistyi 16.10.2002 Kuokkalan seurantalolla järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2)

ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2) ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: 12.8.2015 klo 18.00 Paikka: Observatorion Tiedekahvila, Kopernikuksentie 1, Helsinki Läsnä: Taija Hämäläinen Ilmari Ivaska Jarna

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1998

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1998 FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1998 Fingridin operatiivinen toiminta käynnistyi 1.9.1997, joten kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry Jätehuoltoyhdistys ry PL 943 00101 HELSINKI 1095660-4 JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry TASEKIRJA Sisältö sivu Kansilehti 1 Vuosikertomus 2-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset 10 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot