Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite motocrossradan toiminnan siirtämisestä pois tiiviisti rakennetusta kuntakeskuksesta / vaatimus motocrossradan välittömälle sulkemiselle YMPJARAKL 127 Kunnan ekologisen jalanjäljen mittaus YMPJARAKL 128 Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategia YMPJARAKL 129 Rakennuslupahakemus, Karttunen Pekka ja Keskinen Marjo YMPJARAKL 130 Rakennuslupahakemus, Koivu Lauri ja Minna YMPJARAKL 131 Hakemus poikkeamisesta, Christina Andersson p2/2011 YMPJARAKL 132 Lausunto osayleiskaavan muutosluonnoksesta, tila Forsbacka RN:o 1:212 YMPJARAKL 133 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 9/2011 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Tekninen toimisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tuominen Jaakko puheenjohtaja , (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kokkonen Yrjö varapuheenjohtaja läsnä , toimi puheenjohtajana 130 Grönberg Johanna jäsen Holmström Raimo Mäkinen Lea Pesonen Kirsi Kämäräinen Paula varajäsen Malmgren Mikko MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laitinen Harry rakennustarkastaja Skult Patrik ympäristöpäällikkö Ahlroth Åke apulaisrakennustarkastaja Kaisla Heikki kunnanhallituksen edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 123 Todettiin. === ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL 124 PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA Jäsen Johanna Grönberg , jäsen Kirsi Pesonen ja varajäsen Paula Kämäräinen valittiin. === Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jaakko Tuominen Pöytäkirjanpitäjä Åke Ahlroth PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus Timo Häkkinen

3 Sivu 3 YMPJARAKL 125 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä jaoston päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on rakennustarkastaja Harry Laitisen päätösluettelo ajalta , :t Ehdotus: Lautakunta päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä jaoston pöytäkirjoissa olevia asioita: - Rakennustarkastajat ovat myöntäneet seuraavat lupahakemukset : Lähteenmäki Marko Suitia Karhunpesä RN:o 1:196, Omakotitalo (Jatkoaika); Sopukki Tommi Sjundby gård Peltorinne 7, Autokatos/Varasto (Uudisrakennus); Hulkko-Nyman Kiisa Karskog Östermalmintie 49, Saunarakennus (Uudisrakennus); Lindfors Carl-Johan Störsvik Sienipolku 3, Autotalli (Laajennus); Forsén Niklas ja Lillemor Bollstad Säästöpankintie 2 B, (Asuintilan laajennus); Rahikka Daniela Bollstad Säästöpankintie 2 A (Asuintilan laajennus) : Juujärvi Tuula Suitia Koivulantie 31, Omakotitalo (Toimenpidelupa); Sundholm Tomas Lempans Lempansintie 111, Omakotitalo (Toimenpidelupa); Sundholm Åke Lempans Lempansintie 130, Omakotitalo(Toimenpidelupa); Andersson Christina Sunnanvik Rånäs 50, Laituri (Toimenpidelupa); Sparbanksstiftelsen Sjundby gård ntie 504, Liiketila, katon uusiminen (Toimenpidelupa); Karhu Sauli Karskog Karskogintie 279 B, Omakotitalo ja Autotalli/Varasto (Uudisrakennus); Nummenmaa Rauli ja Marjatta Störsvik Tenniskalliontie 26, Omakotitalo, Saunarakennus ja Talousrakennus (Uudisrakennus); Tamminen Juha ja Susanna Evitskog Östermalmintie 56 A, Asuinrakennus (Laajennus); Hansson Konsta Störsvik Tenniskalliontie 11, Omakotitalo ja Talousrakennus (Uudisrakennus) : Rönnberg Kari ja Taija Karskog Stordalintie 22, Omakotitalo (Uudisrakennus); Flygar Gun-Britt Sjundby gård Niittykyläntie 230, Autotalli/Varasto (Uudisrakennus) : Koivu Lauri ja Minna Harvs Karhusuontie 256, Omakotitalo (Uudisrakennus); Kanerva Hans ja Johanna n as Haagankaari 2, Aidan rakentaminen (Ilmoitus); Kyytsönen Kari Kopula Laaksorinne 2:57 Omakotitalo ja Talousrakennus (Jatkoaika); Ekebom Roni Sjundby gård 1:696, Talousrakennus (Jatkoaika).

4 Sivu 4 - Rakennustarkastajat ovat hyväksyneet seuraavat työnjohtajat: Vesa Vartiainen lupa R, Christian Holm lupa T, Stefan Wasström lupa T, Eero Saukkonen lupa R, Peter Ekström lupa T, Jaakko Tuominen lupa R, Heikki Kaisla lupa R, Jouni Ratilainen lupa R ja R. Ehdotus hyväksyttiin. ===

5 Sivu 5 TEKNLTK:497 /2011 YMPJARAKL 126 Ympltk Liite 1 ALOITE MOTOCROSSRADAN TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ POIS TIIVIISTI RAKENNETUSTA KUNTAKESKUKSESTA / VAATIMUS MOTOCROSSRADAN VÄLITTÖMÄLLE SULKEMISELLE Milla Pilviö on jättänyt mm. ympäristölautakunnalle päivätyn kuntalaisaloitteen, jossa hän esittää motocross-radan siirtämistä pois nykyiseltä paikalta kuntakeskuksen länsipuolella. Hän toteaa, että kunta ei ole huomioinut radan meluvaikutuksia kaavoituksessa. Häiritsevä melu vaikuttaa kielteisesti uusien Haaga 1 ja Palonummen alueiden viihtyisyyteen ja lisää erityisesti työssäkäyvien henkilöiden stressiä vapaa-ajalla. Kirjelmässä tähdennetään, että asia tulisi hoitaa kaavoituksen keinoin eikä moottoriradan toimintalupaa tulisi jatkaa. Asia on aikaisemmin jo vireillä Jaana Tuomi-Karénin valitettua melusta ja ihmeteltyä mm. radan aukioloaikoja ja pyhärajoitusten puuttumista. Asian käsittely jäi kesken koska melumittauksia ei sinä syksynä saatu aikaiseksi. Motocrossradalla on Kirkkonummen ja n kuntien kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan myöntämä terveydenhoitolain 26.n mukainen sijoituspaikkalupa, joka on myönnetty Rajoituksia tai määräyksiä luvassa ei ole, paitsi ajoaika klo 8-21, jokaiselle päivälle. Lähin asuintalo on n. 500 m etäisyydellä ja uudet asuinalueet ovat n m etäisyydellä. Uuden ympäristönsuojelulain tultua voimaan 2000 kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi harkita onko tarvetta edellyttää uuden lain mukaista lupakäsittelyä. Toimintaa voi myös tarvittaessa ohjata ympäristönsuojelulain nojalla annettavilla määräyksillä. n Moottorikerho ry on antanut vastineensa, ja siinä esitetään muutoksia viime vuosina noudatettuihin ajoaikoihin, niitä lyhentäen ja juhlapyhien rauhoittamista ajoilta. Esitys vastaa osaltaan edellä esitettyihin toiveisiin ja vähentäisi moottoripyörien melusta aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa. Selvennyksenä kerho ilmoitti , että talvella ei ole ajettu, ja jos ajetaan, niin myös talven juhlapyhät ovat rauhoitettuja. Asia voidaan katsoa tulleen vireille YSL 92 mukaisena asiana, josta tulee tehdä päätös siltä osin kuin se koskee ympäristönsuojelua. Vuokrasopimuksen ja kaavoituksen osalta asia kuuluu kunnanhallituksen ratkaistavaksi. Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy n Moottorikerho ry:n vastineessa esitetyt uudet ajoajat ja radan sulkeminen juhlapyhinä.

6 Sivu 6 Perustelu: Ajoaikoja aikaistamalla ja sulkemalla rata juhlapyhinä radan aiheuttamat melu- ja viihtyvyyshaitat vähenevät. Toimenpiteet ovat tässä vaiheessa riittäviä, kun ottaa huomioon radan etäisyys asuinalueista ja siitä johtuva melun vaimennus. Varsinaisia YSL 84 :n mukaisia määräyksiä ei ole tarvetta antaa. Kaavoituksen edetessä radan suuntaan saattaa olla tarpeen edelleen rajoittaa toimintaa tai löytää sille toinen paikka. Asianosaiset voivat valittaa tästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Ympltk Liite 5 Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Ehdotus hyväksyttiin, lisäyksellä että rata tulisi olla suljettuna myöskin äitienpäivänä. ==== Vaasan hallinto-oikeus pyytää mennessä lausuntoa lautakunnan päätöksestä jätetystä kahdesta valituksesta. Valituskirjelmät liitteenä. Ympäristölautakunta esittää, että valitukset hylätään. Kopiot valituksista toimitetaan kunnanhallitukselle käsiteltäväksi soveltuvin osin kuntalaisaloitteen käsittelyn sekä keskustan kaavoituksen yhteydessä. Perustelu: Valituksen tehneistä Jaana Tuomi-Karén asuu osoitteessa Haaganmäki 3, noin 890 m etäisyydellä radasta ja Milla Pilviö asuu osoitteessa Sjundbyntie 1 D 12, noin 1590 m etäisyydellä radasta. Valtioneuvoston päätöstä (993/92) melutason ohjearvoista ei sovelleta moottoriurheiluratoihin. Siinä sanotaan, että asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7 22) 55 db. Moottoriradoilla on Ruotsissa melumallissa ja joissakin uusissa ympäristöluvissa käytetty A-painotettua maksimitasoa 60 db. Lähtömelutason ollessa runsaat 100 db(lafmax) melutaso laskee 60 DB.n tasoon 300 m 600 m etäisyydellä, maastosta riippuen (kuvat Opas terveydenhoitolain (469/65) soveltamisesta meluntorjunnassa, Sosiaali- ja terveyshallitus 1992). Vaihtelua eri tapauksissa on paljon, ja sääolojen ja tuulten vaihtelussa motocrossradan äänet voivat epäilemättä kantautua kauas. Ne voidaan myös kokea häiritsevinä.

7 Sivu 7 Fysikaalinen vaimennus etäisyyden kasvaessa huomioiden Vnp (993/92) ohjearvot eivät varmasti ylity valittajien kotipihoissa 890 m ja 1590m etäisyydellä, eikä myöskään melutaso 60 db(lafmax) todennäköisesti ylity. Lautakunta pyrki aikarajoituksilla lieventämään motocrossradasta koettuja haittoja. Todettakoon, että muita valituksia motocrossradan melusta ei ole tähän mennessä jätetty lautakunnalle. Mitään syytä muuttaa lautakunnan päätöstä ei tässä vaiheessa ole. Asian käsittelystä kuntalaisaloitteena vastaa kunnanhallitus. Ehdotus hyväksyttiin. ==== Ympltk Liite 2 Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden perusteluissa sanotaan, että lautakunnan olisi pitänyt käsitellä asia ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 7 :n mukaisena haitankärsijöiden vaatimuksena velvoittaa toiminnan harjoittaja hakemaan ympäristölupa. Lisäksi todetaan, että tällaisessa tapauksessa, jossa vanhassa luvassa ei ole riittäviä määräyksiä, ja maankäyttö on muuttunut, valvontaviranomaisen on toimittava omastakin aloitteesta. Vaasan hallinto-oikeus ei ottanut kantaa muihin asiassa esitettyihin vaatimuksiin. Toimivaltaisesta lupaviranomaisesta todetaan, että rata sijaitsee lähellä kunnan rajaa, jolloin asia saattaisi kulua aluehallintoviranomaiselle. n moottorikerho ry velvoitetaan hakemaan motocrossradalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa. Hakemus tulee jättää ympäristölautakunnalle mennessä. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat selvitykset radan aiheuttamista ympäristövaikutuksista, mm. asiantuntijan laatima melumallinnus ja mittaus, ja selvitys haittojen lieventämistoimista. Hakemuksen käsittely edellyttää myös selvitystä maa-alueen hallintaoikeudesta. Perustelu: Vaasan hallinto-oikeuden palautuspäätöksen perusteluissa esitetty. Ehdotus hyväksyttiin. ====

8 Sivu 8 YMPJARAKL Liite 4 n moottorikerho ry on jättänyt päivätyn kaksirivisen hakemuksen, jolla haetaan uutta lupaa moottoriradalle. Hakemuksessa ei ollut tarvittavia liitteitä, eikä niitä ole myöhemminkään toimitettu, lähetetystä sähköpostikehotuksesta huolimatta. Kunta on maanomistaja ja 1983 myönnetyn luvan alkuperäinen haltija. n moottorikerhon hallintaoikeudesta rata-alueeseen ja oikeudesta hakea jatkolupaa toiminnalle ei ole uutta selvitystä. Sähköpostiviestissä kunnan viranhaltijoille Arno Martin, moottorikerhon puheenjohtaja, toivoo mahdollisuutta istua pöydän ääreen yhteisesti ja sopia kirjallisesti kuinka ja millä kustannuksilla asia hoidetaan. Viestissä todetaan, että kerholla ei ole varaa yli 5000 euron melumittauksiin, varsinkaan kun on vahva olettamus, että yksi valittaja saa silti asiansa läpi. Sivistystoimen kanssa käydyssä virkamiespalaverissa keskusteltiin tilanteesta. Esitettiin kunnanhallituksen pöytäkirja , jossa on radan käyttöönottoon liittyvä päätös, jolla on myönnetty (ilmeisesti lähinnä kunnan liikuntatoimelle, perustettavaa moottorikerhoa varten) lupa sorakuopan käyttämiseen trialin harjoitteluratana ja annettu rakennustoimistolle tehtäväksi suorittaa valmistelevat työt. Todettiin, että tuoreempi maanomistajan suostumus ympäristöluvan hakuun on tarpeen. Motocrossyhdistys ei ole viime vuosina hakenut kunnalta avustusta, eikä sen toiminnasta tai radan käyttäjistä tai heidän kotipaikasta ole tarkempaa tietoa. Sovittiin, että sivistystoimi on yhteydessä kerhoon, ja vie kysymyksen maanomistajan suostumuksesta ympäristöluvan hakemiseen sivistyslautakunnan/teknisen lautakunnan/kunnanhallituksen päätettäväksi. Todettiin, että asiaa ei ole kunnassa vieläkään käsitelty aloitteena, vaikka Milla Pilviön kansalaisaloite n motocrossradan toiminnan siirtämisestä pois tiiviisti rakennetusta kuntakeskuksesta on päivätty , ja osoitettu ympäristölautakunnan ohella myös kunnanhallitukselle ja - valtuustolle. Kevään toiminta moottoriradalla on alkanut, ja tuli ensimmäinen valitus melusta puhelimitse. Lautakunta tutustuu rataan maastossa ennen kokousta. Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: 1. toteaa, että lautakunnan edellyttämää asianmukaista ympäristölupahakemusta ei jätetty määräaikaan mennessä, eikä moottorikerho ole kehotuksesta huolimatta ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin lupa-asian hoitamiseksi kuntoon.

9 Sivu 9 2. Lautakunta jatkaa lupahakemuksen jättämisaikaa siten, että asianmukainen lupahakemus tulee toimittaa lautakunnan käsiteltäväksi mennessä, uhalla, että lupakäsittely raukeaa, ja rata suljetaan lopullisesti. 3. Lautakunta kieltää radan käytön toistaiseksi, kunnes lupa-asia on lopullisesti ratkaistu, mahdollisia melumittaustapahtumia lukuun ottamatta.. 4. Lautakunta kehottaa n kunnanhallitusta, maanomistajan edustajana, omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että radalla ei ajeta ennen kuin mahdollinen ympäristölupa on myönnetty ja voimassa. Tarkastus: Käsittely: Ympäristöpäällikön (PS) muutettu ehdotus: Perustelu: Moottorikerhon oikeudesta hakea ympäristölupaa toimintaan ei ole saatu vielä selvyyttä, ja hakemuksen voisi siksi jättää kokonaan tutkimatta tässä vaiheessa. Aikalisän ottaminen voi kuitenkin olla perusteltua, koska kyse on osittain myös kunnan päätöksenteon hitaudesta. Aikaa asian hoitamiseen on kuitenkin ollut jo puoli vuotta, mutta mitään ei ole tapahtunut. Mikäli olennaisiin toimenpiteisiin hakemuksen täydentämiseksi olisi ryhdytty kevään aikana, radan käytön jatkamista olisi mahdollisesti voinut sallia myös varsinaisen lupakäsittelyn aikana. Tässä tilanteessa näyttää siltä, että moottorikerho olettaa toiminnan loppuvan, eikä vakavissaan haekaan lupaa, vaan yrittää vedättää päätöstä loppumisesta tämän ajokauden yli. Tätä voi lähinaapureiden viihtyisyyden ja oikeusturvan kannalta pitää kohtuuttomana. Toiminnan kieltämisellä toistaiseksi voidaan toisaalta varjella lähialueen asukkaita meluhaitalta ja toisaalta vauhdittaa luvan hakemista ja kunnan päätöksentekoa. n kunnalla on maanomistajan vastuu siitä, mitä toimintaa sen omistamilla alueilla harrastetaan. tutustui ennen kokousta radan olosuhteisiin paikan päällä ja n moottorikerhon edustajat pj. Arno Martinin johdolla esittelivät toimintaa. Melumittauksia ei ole talvella voinut tehdä. Toiminta-ajoilla pyritään ottamaan naapuruston viihtyisyys huomioon. Melumallinnuksen laatiminen on tilattu konsultilta Envimetria Oy:lta, jonka edustaja Elisa Rauta oli myös paikalla. Konsultilla on myös valmius laatia ympäristölupahakemus. Yhdistyksellä ei ole varallisuutta vaan elää jäsenmaksuilla. Sivistyslautakunnan puolesta Tommi Koskinen totesi, että yhdistys voi hakea kunnalta avustusta, mutta hän ei kuitenkaan voinut rahaa luvata. Ympäristöpäällikkö teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen. 1. Lautakunta jatkaa lupahakemuksen jättämisaikaa siten, että asianmukainen lupahakemus tulee toimittaa lautakunnan käsiteltäväksi mennessä, uhalla, että lupakäsittely raukeaa, ja rata suljetaan lopullisesti.

10 Sivu Lautakunta kehottaa n kunnanhallitusta / Sivistyslautakuntaa maanomistajana ottamaan kantaa siihen saako n moottorikerho hakea ympäristölupaa radalle. Asia lähetetään tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Perustelut: Luvanhakuprosessi on tarkastuskäynnin perustella nyt käynnistymässä melumallinnuksella. Melusta ei ole tullut enää lisävalituksia. Sovitut toimintaajat rajoittavat melua, ja radan käyttö on yhdistyksen toimesta valvonnassa. Luvan hakemisen edellytyksenä on, että kunta maanomistajana on siihen antanut suostumuksensa. Ympäristöpäällikön muutettu ehdotus hyväksyttiin. === TEKNLTK:497 /2011 YMPJARAKL 126 Melumittausten viivästyminen konsultin työtilanteen vuoksi johti lisäaikapyyntöön hakemuksen jättämiselle, johon ympäristöpäällikkö alustavasti oli antanut kuukauden lisäajan, ja lautakunta keskusteltuaan asiasta totesi, että hakemus melumittauksineen on ehdottomasti jätettävä seuraavaan kokoukseen mennessä. Liite 1 Kokouksessa oli myös jaossa Palonummen asukkaiden allekirjoittama (27 allekirjoitusta) ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitettu vaatimus motocrossradan välittömälle sulkemiselle, joka oli kuntaan saapunut Esittelijä totesi, että asia käsitellään kokouksessa. Kunnan johtosääntöjä on lukien tarkennettu siten, että tekninen lautakunta vastaa kunnan maa-alueista. Sivistyslautakunta on antanut lausunnon tekniselle lautakunnalle; - Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että erityisesti nuorille on tarjolla riittävästi erilaisia harrastusmahdollisuuksia. n moottorirata on sopiva erityisesti nuorten kuljettajien harjoittelupaikaksi. Lisäksi alueella on lapsille tarkoitettu minirata. Moottoriradan ylläpitämisellä voidaan katsoa olevan myös liikenneturvallisuuteen ja - kasvatukseen kohdistuvia hyötyjä, kun kilpa-ajoa voidaan harjoitella suljetulla alueella.

11 Sivu 11 - Sivistyslautakunta sitoutuu jatkossa kehittämään n moottorikerhon ja kunnan välistä yhteistoimintaa toimintatapojen selkeyttämiseksi ja radasta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Moottoriradan toiminnan käydessä mahdottomaksi nykyisellä paikallaan, pyrkii sivistyslautakunta edesauttamaan uudelle radalle sopivan paikan löytymistä siten, että motocrosstoimintaa voidaan jatkossa harjoittaa mahdollisimman häiriöttömästi ja turvallisesti. - Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että n Moottorikerho ry:lle myönnetään käyttöoikeus Palonummen alueen motocross-rataan. - Sivistyslautakunta pyytää teknistä lautakuntaa määrittelemään motocrossradan maa-alueen käyttöoikeuden pituuden. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa ja päätti - merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan antaman lausunnon koskien motocross-radan toiminnan jatkamista; - todeta lausuntonaan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että n moottorikerho ry voi hakea ympäristölupaa Palonummen alueen hiekkakuopilla sijaitsevan motocross-radan toiminnalle; - antaa maanomistajan ominaisuudessa Palonummen alueen hiekkakuopat n moottorikerho ry:n motocross-radan käyttöön väliseksi ajaksi seuraavin edellytyksin o n moottorikerho ry vastaa toimintaan tarvittavien lupien hakemisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista ja o Toiminnasta ja vastuukysymyksistä laaditaan sopimus n moottorikerho ry:n kanssa yhteistyössä sivistysosaston kanssa ja - ettei hiekkakuoppien maa-alueesta peritä vuokraa em. ajalta. Vaatimus motocrossradan välittömälle sulkemiselle Jos Palonummen asukkaiden kuntaan saapunut, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitettu, mutta myös tekniselle lautakunnalle jaettu, vaatimus radan sulkemiseksi katsotaan oikaisuvaatimukseksi, teknisen lautakunnan päätös ei ole lainvoimainen, eikä täyttä varmuutta n moottorikerho ry:n alueen hallintaoikeudesta ole. Oikaisuvaatimuksen johdosta asia pitäisi käsitellä uudelleen teknisessä lautakunnassa, ja päätöksestä on valitusmahdollisuus Helsingin hallinto-oikeuteen. Palonummen asukkaiden vaatimuskirjelmä voidaan katsoa tulleen vireille YSL 92 mukaisena asiana, josta tulee tehdä valituskelpoinen päätös siltä

12 Sivu 12 osin kuin se koskee ympäristönsuojelua. n moottorikerholta on pyydetty vastinetta Palonummen asukkaiden vaatimuksen johdosta. Lupahakemus on jätetty kuntaan Hakemuksen liitteenä on Envimetria Oy:n päivätty meluselvitys. Selvityksessä on lähimmässä häiriintyvässä Palonummen asuinalueen kohteessa 440 m etäisyydellä radasta mitattu meluimmissiota. Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Meluselvityksessä on päädytty siihen, että radan sääntöjen mukaan ajettaessa päiväajan 55 dba eq ohjearvoa vasten tarkasteltuna n moottoriradan toiminta ei ylitä suoritettujen mittausten perusteella Suomessa sovellettavan päiväajan ohjearvoa asumiseen käytettävällä alueella. Mitattuja LAFmax tuloksia verrattaessa Ruotsissa sovellettaviin ohjearvoihin (LAFmax 60 db), ylittyvät ohjearvot mittausepävarmuus huomioiden noin 6 db. Lähimmässä häiriintyvässä kohteessa mitattiin pahinta mahdollista tilannetta, jolloin ahjossa oli mukana myös puutteellisella äänenvaimentimella varustettu pyörä. Mikäli radalla ajetaan radan ohjeistuksen mukaan ja vältetään usean kilpatason ajajan yhtäaikaista ajoa isoilla pyörillä, pysyvät myös LAFmax tasot 60 db-ohjearvon alapuolella. toteaa, että 1. Palonummen asukkaiden vaatimus motocrossradan välittömälle sulkemiselle hylätään. 2. n moottorikerho ry velvoitetaan estämään ajamista moottoripyörillä, joiden pakoputki on viallinen tai erityisen meluisa (YSL 84 ). 3. n moottorikerho ry on jättänyt lupahakemuksen, jota pitää vielä täydentää n kunnan antamalla maankäyttösopimuksella ja yhdistysrekisteriotteella. Hakemuksen käsittely kuitenkin voidaan aloittaa. Perustelu: Envimetria Oy:n meluselvityksessä todettujen meluarvojen ja siinä esitetyn asiantuntija arvion mukaan melu radalta ei asianmukaisessa käytössä todennäköisesti ylittäisi yleisesti sovellettavia suomalaisia eikä myöskään ruotsalaisia ohjearvoja. Siksi ei löydy perusteita radan välittömälle sulkemiselle. Suomessa ei ole annettu moottoriradoille sovellettavia sitovia melurajoja tai normeja. YSL 84 :n mukaisen 2. kohdan määräyksen tarkoituksena on ehkäistä erityisen häiritsevää melupäästöä. Asia on vireillä ympäristölupa-asiana, ja hakemusasiakirjat ovat nyt sellaiset, että hakemuksen käsittely on mahdollista aloittaa. Lupakäsittelyssä ra-

13 Sivu 13 dan toimintaedellytykset punnitaan ympäristönsuojelun, melun ja naapuruussuhteiden kannalta monipuolisesti. Olosuhteet tai toiminta radalla eivät ole merkittävästi muuttuneet siitä, kuin Helsingin hallinto-oikeus totesi, että asia tulee käsitellä ympäristölupa-asiana. Toimeenpano ja valitusosoitus: Päätös valitusosoituksineen Palonummen asukkaiden vaatimuksen allekirjoittajille, n moottorikerho ry:lle, tekniselle lautakunnalle ja sivistyslautakunnalle. Päätöksen 1 ja 2 kohdasta asianosainen voi valittaa Vaasan hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 3 kohdasta ei voi valittaa, koska kysymyksessä on valmistelu. Käsittely: Lautakunnalle jaettiin n moottorikerhon kunnalle lähettämän kirjeen, Liite 2 päivätty Varapuheenjohtaja Kokkonen ehdotti jäsen Pesosen kannattamana että: 1. toteaa että moottoriradan toiminta on lopetettava viimeistään kun Palonummen II alueen markkinointi alkaa. 2. Kunta antaa kaiken mahdollisen avun uuden paikan löytämiselle motocrossradalle. 3. Tonttien markkinoinnissa tulee antaa kaiken olennainen tieto alueesta. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätyttyä että oli tehty esittelijän ehdotuksesta eriävä kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: se joka äänestää esittelijän ehdotuksen puolesta äänestää jaa ja se joka äänestää Kokkosen ehdotuksen puolesta äänestää ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä toimitetussa äänestyksessä annettiin 0 jaa ääntä ja 8 ei ääntä (Tuominen, Kokkonen, Grönberg, Holmström, Mäkinen, Pesonen, Kämäräinen ja Malmgren). Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että ympäristö- ja rakennuslautakunta oli päättänyt hyväksyä varapuheenjohtaja Kokkosen ehdotuksen. Ympäristöpäällikkö Skult jätti eriävän mielipiteensä asiassa. ===

14 Sivu 14 YMPJARAKL:553 /2011 YMPJARAKL 127 KUNNAN EKOLOGISEN JALANJÄLJEN MITTAUS YMPLTK Liite 1 Ympäripäällikön (PS) ehdotus: Tamperelainen Ekokumppanit Oy selvittää yhdessä Suomen kuntaliiton kanssa kestävyyden indikaattoriksi ekologisen jalanjäljen laskentamallin laatimista KuntaJälki-hankkeessa. Ympäristöpäällikkö on ilmoittanut n ja Inkoon kuntien alustavasta kiinnostuksesta asiaan. Kunnalle esitetty tarjous ja sopimusehdotus on liitteenä. Kustannus on 1350 euroa + alv. Vuoden 2010 lopulla on tarkoitus esittää kuntakohtaiset tulokset ja raportti sähköisenä. Käännös järjestyy eri maksua vastaan. Laskentasovellusta voidaan jatkossa käyttää kunnan ekologisen jalanjäljen seurantaan. Kunnalle laskettavan ekologisen jalanjäljen perusteella voidaan pohtia, millaisen kuormituksen luonnonvarojen käyttö aiheuttaa planeetallemme ja mitä voitaisiin tehdä, jotta kulutus olisi kestävämpää. n kunnan puolesta ympäristölautakunta hyväksyy KuntaJälkihanketta koskevan sopimuksen. Perustelu: Ekologinen jalanjälki antaa toisenlaisen näkökulman n kunnan energia- ja ilmasto-ohjelmassa esitettyihin asioihin ja edistää kestävää kehitystä lautakunnan valvottavana olevien lakien tarkoittamalla tavalla. Hanke on mahdollista toteuttaa lautakunnan konsulttimäärärahojen puitteissa. Ehdotus hyväksyttiin. ==== YMPJARAKL 127 laisten ja 23 muun kunnan ekologisen jalanjäljen suuruus on laskettu KuntaJälki2010 -projektissa. Ekologinen jalanjälki on yritys globaaleina hehtaareina (gha) kuvata kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan kulutuksemme tyydyttämiseen käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja kulutukseen liittyneiden hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. laisten keskimääräinen ekologinen jalanjälki on 7,46 gha, mikä on 21 % suurempi kuin suomalaisen keskimääräinen 6,16 gha suuruinen ekologinen jalanjälki. Uusimaalaisen jalanjälki on keskimääräin 6,65 gha. Projektiin osallistuneiden kuntien joukossa siuntiolaisilla oli toiseksi suurin jalanjälki, ja Riihimäellä pienin, 5,43 gha.

15 Sivu 15 Kansainvälisten laskelmien mukaan ihmisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki on 2,7 gha, kun keskimääräinen käytettävissä oleva biokapasiteetti on 1,8 gha. Jos kaikki kuluttaisivat yhtä paljon luonnon resursseja kuin siuntiolaiset, maapalloja tarvittaisiin yhden maapallon sijasta 4,2 samanlaista planeettaa. Ekoloigen jalanjäljen laskemisessa on paljon ongelmia ja puutteita, koska lähtöaineisto on puutteellista. KuntaJälki2010-raportista käy ilmi, että Inkoo, Kirkkonummi, Luoto, Pornainen, Sipoo ja ovat kuntia, joissa ekologinen jalanjälki on suurempi kuin 7 gha/henkilö. Riimäki, Tampere, Lappeenranta, Lahti ja Hyvinkää ovat kuntia, joissa on pienempi jalanjälki 5,43-5,72 gha/henkilö. Keskimäärin siis kaupunkikuntien asukkailla on pienempi ekologinen jalanjälki kuin maaseutukuntien asukkailla. Ero johtuu mm. rakennetusta maapinta-alasta/henkilö, joka on suurin esim. ssa ja Inkoossa, mutta pienempi tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa. Asuminen ja kuljetukset johtavat myös suurempaan jalanjälkeen maa-seudulla. Oheismateriaali Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Raportissa todetaan, että jokainen siuntiolainen voi vaikuttaa, ruokatottumusten kautta, asumisen energiavalinnoilla ja hyödyntämällä liikkumisessa julkisen ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia ja järkeistämällä auton käyttöä. Pääosin on kysymys toimenpiteistä, jotka ovat muutenkin kannatettavia ilmaston ja ympäristönsuojelun kannalta. Kunta voi toimia esimerkkinä. KuntaJälki2010 -raportti oheislukemisena. KuntaJälki2010 raportti merkitään tiedoksi. Toimeenpano: julkaistaan kunnan nettisivuilla. Merkittiin tiedoksi. ===

16 Sivu 16 YMPJARAKL:554 /2011 YMPJARAKL 128 Ympltk YMPLTK Liite 3 LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖN STRATEGIA n kunta on vuodesta 2004 alkaen osallistunut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaan Länsi-Uudenmaan hajajätevesiyhteistyöhön. Vuosina toimintamuotona oli alueellisen hajajätevesityöryhmän työhön osallistuminen ja vuosina hanke Alueellisten jätevesiratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen. Hankkeeseen ja sen rahoittamiseen osallistui alueen 12 kuntaa ja sitä koordinoi LUVY. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen puitteissa valmisteltiin ja hyväksyttiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesiyhteistyön strategia vuosille seuraavalla menettelyllä: strategiatyöpaja Länsi-Uudenmaan kuntien ympäristö- ja teknisen toimen viranhaltijoille sekä vesi- ja viemärilaitoksien edustajille ohjausryhmä: strategialuonnoksen käsittely, muutostarpeet ohjausryhmä: strategian hyväksyminen Länsi-Uudenmaan hajajätevesiyhteistyön strategia koskee vuosia ja siinä nimetään viisi tärkeää yhteistyön painopistealuetta: 1) oikeaa tietoa, 2) yhtenäinen käytäntö, 3) koordinoitu valvonta, 4) hyvät hakemukset ja toteutus ja 5) keskitetyt ratkaisut. Strategiassa kuntien yhteistä jätevesineuvontaa ja -hankkeita koordinoi LUVY ja kunnat hoitavat luvista ja valvontaa omalla alueellaan. Strategian toteuttamisen kustannukset ovat vuosina yhteensä noin , minkä lisäksi kunnat käyttävät yhteensä noin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen, luvitukseen ja valvontaan. Taulukossa on esitetty kuntien maksuosuudet haja-asutuksen jätevesiyhteistyön rahoituksessa, vuonna Maksuosuus koostuu perusmaksusta ja lisäosasta, joka perustuu kunnan väkilukuun ja tyyppiin (harvaan-tiheään asuttu). Valtaosa kunnista mukaan lukien on jo vahvistanut osallistumisensa jätevesiyhteistyöhön 2009 esitetyn mukaisesti, asia on mainittu talousarvioperusteluissa. n osuus kuntien euron kokonaispanoksesta on 1562,56. Vuosille haetaan hankerahoitusta mm. Uudenmaan Liitolta kuntien oman rahallisen panoksen lisäksi.

17 Sivu 17 Liitteet: Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategia L-U kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian taustamuistio KUNTA vuonna 2009 Hanko/ Hangö 1 728,22 Inkoo/ Ingå 1 555,74 Karkkila/ Högfors 2 324,31 Karjalohja/Karislojo 964,24 Lohja /Lojo 5 840,22 Nummi-Pusula 1 725,16 Raasepori 6 644,92 / Sjundeå 1 562,56 Vihti/Vichtis 5 655,58 YHTEENSÄ , 95 Ehdotus (PS): Ympäristölautakunta hyväksyy Länsi-Uudenmaan hajajätevesiyhteistyön strategian alueella tehtävän yhteistyön linjauksena ja esittää, että kunnanhallitus sen hyväksyisi siten, että kunta sitoutuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön rahoittamiseen strategian läpiviemisen turvaamiseksi. Lautakunta toteaa, että Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n säännöt mahdollistavat vapaaehtoisen jäsenmaksun keräämistä ja esittää, että hajajätevesistrategian ja muiden vastaavien yhteistyöhankkeiden kustannukset kanavoidaan jäsenmaksuun. Vuosien osalta kunta päättää osallistumisestaan erikseen kun kunnan tarkka kustannusosuus on selvillä. Perustelu: Strategialla pyritään pitkäjänteiseen toimintaan, mikä edellyttää myös rahoituksen pitkäjänteisyyttä ja varmuutta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. tekee alueella erittäin arvokasta työtä ja voisi olla merkittävä kuntien ympäristöyhteistyön väline. Kuntien rahallinen panostus jäsenmaksujen muodossa on kuitenkin hyvin vähäinen, eikä niillä mitään projekteja pyöritetä. Yhteisten projektien rahoitukseen vapaaehtoisen jäsenmaksun kerääminen voisi jatkossa tarjota toteuttamiskelpoisen tavan hoitaa rahoitus vä-

18 Sivu 18 hällä vaivalla, mutta kuitenkin suunnitelmallisesti kuntien yhteisen yhdistyksen päätöksenteon puitteissa. Ehdotus hyväksyttiin. === KH Liite 1 Strategia on liitteessä 1. Ehdotus: YMPLTK Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. = = = Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on kesäkuussa 2009 lähettänyt kuntiin esityksen (liitteenä) hajajätevesiyhteistyön jatkamisesta vuonna 2010 yhteisen strategian mukaisesti. Esityksessä on täsmennetty vuoden 2010 kustannuksia. Uudenmaan liitto on myöntänyt rahaa kaksivuotiselle hankkeelle, ja rahojen saaminen edellyttää kuntien sitoutumista maksamaan oma osuutensa. n osuus on 6 %,. eli 2580 euroa, eli nousua n euroa edellisvuosin verrattuna. Yhdistyksellä on tarkoitus laskuttaa summa ns. projektimaksuna jäsenmaksun yhteydessä, mikä on huomioitava talousarviota laadittaessa. Yhdistys esittää, että kunnat hyväksyvät hajajätevesistrategian , että kunnat sitoutuvat edellä mainittuun summaan vuodelle 2010, ja että kunta nimeää hankkeen ohjausryhmään edustajansa vuosiksi 2009 ja Hankkeesta lisää sen nettisivuilla Ehdotus (PS): Ympäristölautakunta toteaa, että lautakunta ja myös kunnanhallitus ovat hyväksyneet hajajätevesistrategian pitkäjänteisenä yhteistyöhankkeena ja myös periaatteen, että kustannus peritään projektimaksuna jäsenmaksun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että kunta sitoutuu myös 2010 maksuun, 2580 euroa. Lautakunta nimeää ympäristöpäällikkö PS kunnan edustajaksi hankkeen ohjausryhmään. Ehdotus hyväksyttiin. = = =

19 Sivu 19 YMPLTK Liite 7 Ympäristöpäällikkö (PS) Ehdotus: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on kesäkuussa 2010 lähettänyt kuntiin esityksen (liitteenä) hajajätevesiyhteistyön jatkamisesta vuonna 2011 yhteisen strategian mukaisesti. Esityksen mukaan kuntien maksuosuudet pysyvät edellisvuoden suuruisina. Ympäristölautakunta toteaa, että lautakunta ja myös kunnanhallitus ovat hyväksyneet hajajätevesistrategian pitkäjänteisenä yhteistyöhankkeena ja myös periaatteen, että kustannus peritään projektimaksuna jäsenmaksun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että kunta sitoutuu myös 2011 maksuun, 2580 euroa. Lautakunta nimeää ympäristöpäällikkö PS jatkamaan kunnan edustajana hankkeen ohjausryhmässä. Ehdotuksen mukaan. ==== YMPJARAKL 128 Liite 3 Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on kesäkuussa 2011 lähettänyt kuntiin esityksen (liitteenä) hajajätevesiyhteistyön jatkamisesta vuonna 2011 yhteisen strategian mukaisesti. Esityksen mukaan kuntien maksuosuudet pysyvät edellisvuoden suuruisina. toteaa, että lautakunta ja myös kunnanhallitus ovat hyväksyneet hajajätevesistrategian pitkäjänteisenä yhteistyöhankkeena ja myös periaatteen, että kustannus peritään projektimaksuna jäsenmaksun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että kunta sitoutuu myös 2012 maksuun, 2580 euroa. Lautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2012 on varattu määräraha projektimaksuun. Lisäksi on varauduttu lisäpanostukseen 5000 euroa kiinteistökohtaiseen neuvontaan ssa edellisvuosien tapaan. Lautakunta nimeää ympäristöpäällikkö PS:n jatkamaan kunnan edustajana hankkeen ohjausryhmässä. Toimeenpano: ote Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle Ehdotus hyväksyttiin. ===

20 Sivu 20 YMPJARAKL 129 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, KARTTUNEN PEKKA JA KESKINEN MARJO R HAKIJA KARTTUNEN PEKKA JA KESKINEN MARJO Osoite SARASTUSKUJA 1 C ESPOO RAKENNUSPAIKKA Osoite GRÖNALUNDINTIE SIUNTIO RN:o Kylä Tilan nimi BÖLE HAGALUND Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rak.paikan pinta-ala m² ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus SIIRTOTALLI Kok.ala 22 Kok.ala laajennus Tilavuus 60 Tilavuus laajennus Kerrosala 22 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 EHDOTUS Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot