VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Ympa liite 2 Ympa liite 7 Kh liite 2 Ympa liite 6 Kh liite 7 Kv LIM NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖASIAT / KAAVOITUS

2 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN LIIKENNEALUEITA SEKÄ OSAA KORTTELISTA 46. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN KORTTELIT 42 JA 62 SEKÄ PUISTO-, LIIKENNE- JA KA- TUALUEITA.

3 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Nummelan Vanha-Nummelan taajamanosan rautatiealueen asemakaavamuutos. Asemakaavamuutokseen liittyvät seuraavat asiakirjat: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, (liite 1) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Nummelan keskustassa. Alue rajautuu nykyisen ABC huoltoaseman tonttiin, rautatiehen, asema-alueeseen Väinämöisentien kohdalla sekä Asemantiehen. Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti. kaava 114

4 1.3 Kaavan tarkoitus 4 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää alueen soveltuminen liikeja/tai toimistorakentamiseen osana Nummelan keskustaa. Nummelan keskustan maankäytön rakennesuunnitelmassa vuodelta 1999 rakennemalleissa 1 (vihreä pikkukaupunki) ja 2 (urbaani pikkukaupunki) on suunnittelualueelle osoitettu uudisrakentamista. Vihreässä pikkukaupunkimallissa on huoltoaseman eteläpuoleiselle alueelle osoitettu vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai liike-/toimistorakennuskortteli, nykyinen viljasiilo on säilytetty teollisuusalueena ja sen eteläpuolella on asuinrakennuskortteli. Urbaanissa pikkukaupunkimallissa huoltoaseman eteläpuoli ja viljasiilon alue on osoitettu samoilla aluevarauksilla kuin edellä ja viljasiilon eteläpuolinen alue on vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai teollisuusrakennuskortteli. Pisteenkaaren pään ja viljasiiloalueen pohjoisreunan kohdalla on kevyen liikenteen yhteys radan itäpuolelle. 1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista selvityksistä ym. Kaavoitusohjelma vuosille , kunnanvaltuusto Kunnan strategia, Vihdin kunta 2010, kunnanvaltuusto Ympäristöohjelma, kunnanvaltuusto Yleiskaava, kunnanvaltuusto, Vahvistetut seutukaavat (maakuntakaavat), Uudenmaan liitto. Nummelan keskustan maankäytön rakenneselvitys, Vihdin kunta, Suunnittelukeskus Oy, 1999 Maankäyttösopimus, Vihdin kunta ja Suomen valtio / ratahallintokeskus, kunnanvaltuuston hyväksymä Nummelan rakennusinventointi, Vihdin rakennuskulttuurisäätiö / Mervi Piipponen TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanvaltuuston vuosille hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan kaavoitustyö aloitetaan vuoden 2003 alussa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maankäyttösopimuksen Vihdin kunnan ja Suomen valtion/ratahallintokeskuksen kanssa. Sopimus koskee asemakaavan muuttamista ja toteuttamista yhteensä noin 1,5 ha suuruiselle määräalalle tiloista RN:o 1:1 ja 1:2 Ritalan kylässä sekä tilasta RN:o 2:1 Härköilän kylässä. Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitykset. Kaavatyön käynnistämisestä kuulutettiin kunnan ilmoituslehdissä

5 5 Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan asemakaavamuutosalueen vaihtoehtotarkastelun ja päätti, että vaihtoehdoista kuullaan osallisia. Vaihtoehtotarkastelusta kuultiin osallisia siten, että Uudenmaan ympäristökeskukselle, Tiehallinnolle, Ratahallintokeskukselle, Uudenmaan liitolle, Länsi- Uudenmaan jätehuolto Oy:lle, Fortum sähkönsiirto Oy:lle, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolle, Vihdin yrityskeskus Oy:lle, Vihti-Seura ry:lle, Vihdin yrittäjät ry:lle, Nummelan teollisuusyrittäjät ry:lle, vammaisneuvostolle, Nummelan kylätoimintaryhmälle, Nummelan killalle, Osuuskauppa Seudulle (nyk. Suur-Seutu) / Jukka Niemelä, siilon omistajalle / Niko Ahlqvist, kunnallistekniikan yksikölle / Timo Hovi, perusturvakeskukselle / Eija-Riitta Pajunen, sivistyskeskukselle / Suvi-Päivikki Hiipakka, Vihdin museolle / Pirkko Aurell, nuorisotoimelle / Marjatta Hiltunen, liikuntatoimelle / Timo Iso-Kungas, ympäristövalvonnalle / Risto Salomaa, rakennusvalvonnalle / Jorma Merisalo on lähtetty materiaali ja kommenttipyyntö. Yhteenveto kommenteista on liitetty kaavaselostukseen. Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen aloitusneuvottelu Neuvotteluun osallistui myös Länsi- Uudenmaan maakuntamuseo. Kuntalaisille järjestettiin keskustelutilaisuus Kaarikeskuksen kahviossa. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. Yhteenveto asukkaiden kommenteista on kaavaselostuksessa. Vihdin yrityskeskus Oy antoi kommenttinsa palaverissa , josta on laadittu erillinen muistio, joka on liitetty kaavaselostukseen. Vaihtoehdoista on neuvoteltu Ratahallintokeskuksen kanssa Vaihtoehdon A1 pohjalta kehitellystä asemakaavamuutosluonnoksesta on neuvoteltu Suur-Seudun osuuskaupan kanssa sekä edelleen ratahallintokeskuksen ja Lidlin kanssa LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Nummelan keskustassa Asemantien ja rautatien välissä. Alueen pohjoispäässä on aidattu viljankuivaamoalue, johon sisältyy luvulla rakennetun viljasiilon lisäksi sekalaisia rakennuksia ja ulkovarastoaluetta. Eteläosa on joutomaan tyyppistä aluetta, jolla on ajoväyliä aseman yhteydessä sijaitsevalle puutavaran lastausalueelle. Alueella myös varastoidaan puutavaraa. Lastausalueen kohdalla on asukkaiden käyttämä epävirallinen kevyen liikenteen radan ylityskohta. Viljankuivaamon eteläpuolelle on sijoitettu väliaikainen lämpökeskus. Suunnittelualueen eteläpuolella on Nummelan asema, joka liittyy Nummelan taajaman vanhaan rakennuskantaan. Asemantien vastakkaisella puolella on II III kerroksisten asuinkerrostalojen kortteleita sekä aseman lähellä vanha asemapäällikön talo pihamiljöineen.

6 3.1.2 Luonnonympäristö 6 Maisemarakenne ja maisemakuva Alue sijoittuu Nummelan keskustan välittömään läheisyyteen. Maastoltaan tasainen alue rajoittuu rautatiehen ja sitä ympäröi joka puolelta rakennettu ympäristö. Maaperä Alueen maaperä on Nummelanharjun reunan hienoa hiekkaa, joka muuttuu asemalle päin mentäessä hietamaaksi. Luonnonolot Alue on avoin, suurelta osin raivattu tai pusikoitunut alue, jolla ei ole alkuperäistä luontoa. Vesistöt ja vesitalous Nummelanharjun reunassa radan kohdalla on useissa kohdissa havaittu paineellista pohjavettä. Väinämöisentien ja Asemantien risteyksen korkeusasema on +62,3 ja Luontolan pohjavesialueesta tehdyn tutkimuksen mukaan pohjavesi on tasolla +58,7. Eteläpäässä pohjaveden pintaan on siis alle 4 m maan pinnasta. Alue jää Luontolan pohjavesialueen ulkopuolelle. Luonnonsuojelukohteet Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelukohteita Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue on osa Nummelan keskustaa. Asemantien toiselle puolelle kaavamuutosalueesta luoteeseen suunnitellaan Nummelan keskustan kaavamuutosta, johon sisältyy mm. mittava kauppakeskus. Muuten Asemantien vastakkaisella puolella sijaitsee II III kerroksisia asuintaloja. Radan toisella puolella on Hiidentorin kauppakeskus, S-ryhmän rautakauppa sekä Prisma hypermarket pysäköintialueineen. Etelässä on asemamiljöö.

7 Kuva 2: Rakennettu ympäristö 7 Suunnittelualue liittyy pohjoisreunassa Nummelan keskustan rakennettuun ympäristöön. Ns. pisteen ympärillä on kiinteistö Oy Ritalan liikerakennukset, joista vanhin osa on suojeltu rakennus sekä Esson huoltoasema piha-alueineen. Radan toisella puolella on Prismamarketin, rautakaupan ja Hiidentorin kauppakeskuksen muodostama kokonaisuus. Suunnittelualueella sijaitsee viljankuivaamo ja sen ympärille syntynyttä sekalaista rakennuskantaa. Asemantien toisella puolella on II III kerroksisia asuintaloja sekä asuntona toimiva entinen asemapäällikön talo. Kulttuurihistoriallisesti arvokas asemamiljöö Taajamakuva (kuvat 3 6) Viljankuivaamo sijoittuu näyttävästi osaksi radan itäpuolen kaupallisen rakentamisen miljöötä. Viljankuivaamo näkyy maamerkkinä myös Asemantien ja Vihdintien suunnasta. Asemantien reunassa taajamakuvaa sekoittaa ulkovarastointi ja epämääräinen rakennuskanta alkuperäisen viljankuivaamon ympärillä.

8 8 Suunnittelualue liittyy pohjoisreunassa Nummelan keskustan taajamakuvaan, jota tällä suunnalla hallitsee koy Ritalan funkkistalo vasemmalla ja Esson huoltoasema pihoineen oikealla. Viljankuivaamon ja aseman välinen alue on taajamakuvaltaan jäsentymätön. Asuminen Suunnittelualueella ei ole asuntoja. Lähimmät asuinkorttelit sijaitsevat Asemantien toisella puolella Pisteenkaaren ja Väinämöisentien välisellä alueella. Palvelut Alueella ei ole palveluita. Nummelan keskustan kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin välittömästi alueen vieressä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueella ei ole työpaikkoja. Viljankuivaamo toimii edelleen viljavarastona. Virkistys Alueella ei liene ympäristön huonosta laadusta johtuen merkittävää virkistysarvoa lähialueille, vaikka se onkin säilynyt pääosin rakentamattomana.

9 Liikenne 9 Alue rajautuu Hanko Hyvinkää rautatiehen, jolla on ainoastaan tavarankuljetusta. Rata on tarkoitus sähköistää. Alue on liikenteellisesti keskeisellä paikalla Nummelassa. Se rajautuu Asemantiehen, jolle on yhteys Meritieltä kiertoliittymän kautta. Asemantien eteläpuolelle suunnittelualueesta jonkin matkaa etelään on suunniteltu ns. Nummelan uuden sisääntulotien radan alitus. Rakennettu kulttuuriympäristö Alueella sijaitseva viljankuivaamo on inventoitu Nummelan rakennusinventoinnissa vuodelta Kuivaamo on rakennettu vuonna Viljankuivaamon merkitys on maisemallinen ja se on keskeinen maamerkki Nummelan maisemassa. Kuivaamo muistuttaa alueen merkityksestä viljan tuottajana. Vihtiläiset tuntevat rakennuksen "Mannerheimin kuivaamona" kreivi Carl Erik Mannerheimin mukaan. Rakennusta on laajennettu 1940-luvulla ja peltisiilot on lisätty 1990-luvulla. Inventoinnissa rakennus todetaan hyväkuntoiseksi. Kuva 7: Viljankuivaamon vanha osa takana. Tekninen huolto Alueella sijaitsee Fortum Lämpö Oy:n tilapäinen lämpökeskus, jolle on myönnetty lupa enintään viideksi vuodeksi. Lämpökeskus palvelee Prisman liikerakennusta. Suunnittelualueen läpi kulkee viemäri- ja vesijohtolinjat sekä kaukolämpöputki.

10 Kuva 8: Tekninen huolto 10 viemäri vesijohto lämpökeskus ja kaukolämpöjohto Ympäristöhäiriöt Alue altistuu rautatieliikenteen melulle. Ulkovarastointi on ympäristöhäiriö taajamakuvassa. Kuva 9: Rautatieliikenne Kuva 10: Ulkovarastoa Maanomistus Suunnittelualue on ratahallintokeskuksen omistuksessa. Ratahallintokeskus on edelleen vuokrannut osan alueesta Fortum Lämpö Oy:lle ja siilorakennuksen yksityiselle maanviljelijälle. Suur-Seutu omistaa kaava-alueen pohjoispuolella olevan pysäköintialueen.

11 3.2 Suunnittelutilanne Seutukaava Helsingin seudun seutukaava, taajama-alueet, liikenneväylät ja alueet on vahvistettu Suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Kuva 11: Ote taajamaseutukaavasta suunnittelualue Yleiskaava Koko kuntaa koskeva yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna Suunnittelualue on yleiskaavassa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alue (TY). Kuva 12: Ote yleiskaavasta suunnittelualue Osayleiskaava Suunnittelualueella ei ole osayleiskaavaa, mutta alueelle on laadittu Nummelan maankäytön rakenneselvitys v Vihreässä pikkukaupunkimallissa ( ve 1) on Esson eteläpuoleiselle alueelle osoitettu asuinrakennuskortteli, nykyisen viljankuivaamon alue on säilytetty teollisuusalueena ja sen eteläpuolella on asuinrakennuskortteli.

12 12 Urbaanissa pikkukaupunkimallissa (ve2) Esson eteläpuoli ja viljasiilon alue on osoitettu vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai liikerakentamisen kortteliksi, viljankuivaamon alue kuten vaihtoehdossa 1 ja viljasiilon eteläpuolinen alue on vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai teollisuusrakennuskortteli. Pisteenkaaren pään ja viljasiiloalueen pohjoisreunan kohdalla on kevyen liikenteen yhteys radan itäpuolelle. Kuva 13: vaihtoehto 1 Kuva 14: vaihtoehto Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Nummelan Keskusta Huhdanmäen asemakaava, kaava 13, joka on vahvistettu Suunnittelualue on pääosin rautatiealuetta (LR). Pohjoisreunassa on varaus pysäköimisalueelle (LP). Suunnittelualue rajoittuu Vanha-Nummelan asemakaavaan, kaava 35, joka on vahvistettu Kuva 15: Ote asemakaavasta suunnittelualueen raja

13 Rakennusjärjestys 13 Vihdin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Pohjakartta Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on hyväksytty Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Nummelan taajamassa. Alueen suunnittelulla on mahdollista kehittää keskustan palvelu- ja työpaikkarakentamista sekä kohentaa keskeneräistä taajamakuvaa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanvaltuuston vuosille hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan kaavoitustyö aloitetaan vuoden 2003 alussa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maankäyttösopimuksen Vihdin kunnan ja Suomen valtion/ratahallintokeskuksen kanssa. Sopimus koskee asemakaavan muuttamista ja toteuttamista yhteensä noin 1,5 ha suuruiselle määräalalle tiloista RN:o 1:1 ja 1:2 Ritalan kylässä sekä tilasta RN:o 2:1 Härköilän kylässä. Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitykset. Kaavatyön käynnistämisestä kuulutettiin kunnan ilmoituslehdissä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset on yksilöity kaavaselostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 1) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen on sisältänyt sekä kirjallisia kommenttipyyntöjä että suullisia neuvotteluja. Asukastilaisuudessa asukkailla on ollut mahdollisuus merkitä itse vaihtoehtokarttoihin kommentteja sekä kirjata ylös eri vaihtoehtojen vaikutuksia sitä varten tehtyyn pohjaan. Kaavoittaja on tehnyt asukkaiden mielipiteistä yhteenvedon. Ehdotusvaiheessa on normaali MRL:n mukainen mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus sekä pyydetään viranomaisilta ja sidosryhmiltä lausunnot. Kaavaehdotuksesta pidetään esittelytilaisuus.

14 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Vaihtoehtojen taustaa Vaihtoehdoissa on tarkasteltu rajattua kaavamuutosaluetta laajemmin alueen maankäytön vaihtoehtoja. Vanha-Nummelan taajamanosan Asemantien, Pisteen liittymän ja rautatien välille sijoittuva alue on voimassa olevassa asemakaavassa katuaukio/tori Pisteenkaaren liittymään asti, sitten yleinen pysäköintialue (LP) ja siilon kohdalta eteenpäin rautatieliikenteen alue (LR). Alueelle ei ole osoitettu rakentamista. Voimassa olevan kaavan mukaisella katualueella toimivalle huoltoasemalle on myönnetty ympäristölupa, joka on voimassa vuoteen 2012 saakka. Kunta on rakentanut kaavan mukaisen yleisen pysäköintialueen, mutta se ei ole kunnan omistuksessa. Sekä huoltoaseman alue että pysäköintialue eivät sisälly ohjeellisesti rajattuun kaavamuutosalueeseen, mutta vaihtoehdoissa on tarkasteltu maankäyttöä kokonaisuutena, jolloin niiden asema eri vaihtoehdoissa on myös huomioitu. Kaavamuutosalueella olevan viljasiilon omistaa yksityinen ja se on alkuperäisessä käytössä. Maapohja on ratahallintokeskuksen omistuksessa. Museolta saadun selvityksen mukaan siiloa on laajennettu useaan otteeseen ja sen yhteyteen on rakennettu erillistä varastotilaa ja kaksi uutta siiloa. Alkuperäinen osa siilosta näkyy alla olevassa kuvassa, joka on otettu harjakaispäivänä. Kuva 16. Viljasiilon vanhin osa Rakennuskulttuurityöryhmän tekemän katselmuksen perusteella siilon vanhimman osan sisätilat ovat erittäin sokkeloiset. Vankimman rakennusosan muodostavat betoniset siilot, joiden ympärillä on puurakenteinen lämpöeristämätön ulkokuori. Puurakenteet ovat osittain siilojen varassa. Siilorakennelmat täyttävät pääosan sisätilasta. Alkuperäisen käytön ja kevyen ulkorakenteen takia siilon käyttö johonkin muuhun tarkoitukseen kuin viljan varastointiin on erittäin vaikeata. Nummelan keskustan kaavan 95 asemakaavamuutoksen yhteydessä on tarkasteltu keskustan liikennettä. Liikennesuunnitelma sisältää kiertoliittymän Asemantien ja Pisteenkaaren risteyksessä, mikä on huomioitu kaikissa vaihtoehdoissa. Suunnittelualueella on myös tarve osoittaa kevyen liikenteen yhteys

15 15 yhdistämään radan eri puolille jääviä toimintoja. Vaihtoehdoissa on tarkasteltu sekä liikennesuunnitelmaluonnoksissa esitettyä ylitysratkaisua Pisteenkaaren kohdalla että rautatien alitusta Prisman eteläpuolelta. Suunnittelualueen maankäytölle on laadittu kuusi vaihtoehtoa, joissa on kolme päävaihtoehtoa A, B ja C. Vaihtoehdot A1, A2 ja A3 sisältävät sekä liiketilaa että toimitiloja, koska alueella on ilmennyt kysyntää myymälätiloille. Vaihtoehdot B1 ja B2 sisältävät vain toimitiloja ja varsinkin vaihtoehto B1 vastaa rakenteeltaan (mutta ei maankäytöltään) Nummelan maankäytön rakenneselvityksessä esitettyä ratkaisua. Vaihtoehto C sisältää vain puistoa ja huvi- ja viihdetoimintoja ja sen laatimiseen on vaikuttanut asukkaiden kaavan 95 suunnittelun yhteydessä esittämät ehdotukset puisto- ja vapaa-ajanviettoalueesta keskustassa. Kuva 17. Suunnittelualueen toiminnallinen sijainti KESKUSTATOIMIN- NOT/KAUPPA KESKUSTATOIMMINNOT RAUTATIE ASUMINEN HUOLTOASEMA PALVELUASUMINEN ASUMINEN PYSÄKÖINTIALUE ASUMINEN PUISTO KAUPPA SIILO SUUNNITTELUALUE KULTTUURIHISTORI- ALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ/ ASEMA- PÄÄLLIKÖN TALO KULTTUURIHISTORI- ALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ PAJUNIITYN UUSI ASUINALUE SUUNNITELTU KIRKKO PUISTO KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ/ NUMMELAN ASEMA SUOJAVIHERALUE KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE (PAJUNIITYN PALVE- LUKESKUS)

16 16 Kuvat 18a ja 18b. Alueen sijainti taajamarakenteessa SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE

17 Vaihtoehto A1 PYSÄKÖINTIALUE SÄILYY NYKYISESSÄ KÄYTÖSSÄ MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) MAHDOLLISUUS JÄR- JESTÄÄ HUOLTO SIILO PITÄÄ PURKAA PRISMA TILAA ASEMAPÄÄLLI- KÖN TALON EDESSÄ TOIMITILAA / TOIMISTOTILAA N K-M2 RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS PUISTOALUE LIITTYY ASEMAMILJÖÖ- SEEN / ALIKULUN MAISEMOINTI ASEMA

18 18 LP = YLEINEN PYSÄKÖINTI- ALUE (VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAAN) KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE PRISMA KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO

19 Vaihtoehto A2 19 TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N K-M2, JOISTA VOI OLLA MYYMÄLÄTILOJA POHJAKERROKSESSA N. 400 K-M2 SIILO SÄILYY PYSÄKÖINTIALUEELLA MAAMERKKINÄ (OSAA TILOISTA VOISI KÄYTTÄÄ KESÄKAHVILANA), MUUT RAKENNUKSET PURETAAN SII- LON VANHAN OSAN YMPÄRILTÄ HUOLTO ASEMA- PÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ PRISMA MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN ALIKULKU / TUKIMUURI TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N. 400 K-M2 ASEMA

20 20 VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAMUU- TOSPAINETTA NYKYISEN PYSÄKÖINTI- ALUEEN OSALLE KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE MAHDOLLISUUS VAIHTOEHTOISESTI JÄTTÄÄ KOKO ALUE TOISTAISEKSI PY- SÄKÖINTIIN SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RAKENNUS PRISMA KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE

21 Vaihtoehto A3 HUOLTOLIIKENNE HUOLTOASEMAN PIHAN KAUTTA VOI OLLA ONGELMALLI- NEN NIIN KAUAN KUIN ASEMA TOIMIN- NASSA MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) SIILO SÄILYY PYSÄKÖINTIALUEELLA MAAMERKKINÄ (OSAA TILOISTA VOISI KÄYTTÄÄ KESÄKAHVILANA), MUUT RAKENNUKSET PURETAAN SII- LON VANHAN OSAN YMPÄRILTÄ PRISMA TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N K-M2 TILAA ASEMAPÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN ALIKULKU / TUKIMUURI TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N. 400 K-M2

22 22 KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAN RAJA- UKSEN MUUTOSTARPEEN SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RA- KENNUS PRISMA KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO TILAA ASEMAPÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE ASEMA

23 Vaihtoehto B1 TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTO- RAKENNUKSIA N K-M2, JOISTA VOI OLLA MYYMÄLÄTILOJA N. 400 K-M2 RADAN YLITTÄVÄ KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS SIILO SÄILYY OMALLA KORTTELIALU- EELLA NYKYISESSÄ KÄYTÖSSÄ, ASEMANTIE RAJATAAN UUSILLA ESIM. VARASTOTILOILLA, OSA RAKENNEL- MISTA PURETAAN, ALUE SIISTITÄÄN JA AIDATAAN, PRISMA AVOIN TILA ASEMAPÄÄLLI- KÖN TALON EDESSÄ TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA YHT. N K-M2 ASEMA

24 24 VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAMUU- TOSPAINETTA NYKYISEN PYSÄKÖINTI- ALUEEN OSALLE KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE MAHDOLLISUUS VAIHTO- EHTOISESTI JÄTTÄÄ KOKO ALUE TOISTAISEKSI PYSÄ- KÖINTIIN SIILON VANHIN OSA SUO- JELTAVA RAKENNUS TY = TEOLLISUUSRAKENNUS- TEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOI- MINNAN LAADULLE ERITYI- SIÄ VAATIMUKSIA PRISMA KTY = TOIMITILARAKEN- NUSTEN KORTTELIALUE ASEMA

25 Vaihtoehto B2 25 HUOLTOASEMA VOI MUUTTUA KAHVI- LAKSI, RAVINTOLAKSI TAI MYYMÄLÄKSI VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAINEN AUKIO KENTTÄ ESIM. RULLALUISTELUUN TAI LUISTELUUN TALVELLA TOIMITILARAKENNUS, JONKA POHJA- KERROKSESSA VOI OLLA LIIKETILAA, YHT. N. 500 K-M2 SIILON PAIKALLA MAAMERKKINÄ KAKSI TOIMITILA/TOIMISTORAKENNUSTA, YH- TEENSÄ 1200 K-M2 KORTTELIALUEEN LÄPI KULKEVA KEVY- EN LIIKENTEEN YHTEYS / PUISTOMAI- SET PIHAT VARSINKIN RADAN PUOLEL- LA PRISMA TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTO- RAKENNUKSIA YHT. N K-M2 ASEMAMILJÖÖSEEN LIITTYVÄ PUISTO RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS ASEMA

26 26 VP = PUISTO KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE PRISMA VP = PUISTO

27 Vaihtoehto C 27 HUOLTOASEMA VOI MUUTTUA KAHVI- LAKSI, RAVINTOLAKSI TAI MYYMÄLÄKSI VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAINEN AUKIO KENTTÄ ESIM. RULLALUISTELUUN TAI LUISTELUUN TALVELLA HUOLTORAKENNUKSET SIILO SÄILYY PUISTOALUEELLA / UU- DEMPAA OSAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ HUVI JA VIIHDETOIMINTAAN (ESIM. TANSSILAVA TAI KOKOONTUMISTILA), VANHA OSA TOIMII MAAMERKKINÄ TOTEUTTAJAN LÖYTÄMINEN VOI OLLA VAIKEATA PRISMA KOKO ALUE VARATTU VAPAA-AJAN TOIMINNOILLE ESIINTYMISPAIKKA / HUVIMAJA RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS ASEMA

28 28 VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAISEN PYSÄKÖINTIALUEEN MUUTTAMINEN PUIS- TOKSI / KAAVA-ALUEEN LAAJENTAMINEN TAI SÄILYMINEN TOISTAISEKSI NYKYISES- SÄ KÄYTÖSSÄ SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RAKENNUS PRISMA VP = PUISTO

29 Vaihtoehdoista saadut kommentit osallisilta Vaihtoehdoista pyydettiin osallisten kommentit. Viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä pyydettiin kommentit kirjallisesti, kuntalaisille järjestettiin keskustelutilaisuus Kaarikeskuksen kahviossa. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. Tiivistelmät kommenteista ovat kaavaselostuksen liitteenä (liitteet 2 ja 3). Osallisten kommenttien ja kaavoittajan huomioiden pohjalta verrattiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Vaikutukset on jaettu neljään pääryhmään: vaikutukset ympäristöön, kulttuuriset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja taloudelliset vaikutukset. Vertailutaulukko on kaavaselostuksen liitteenä (liite 4). Yhteenvetona vaihtoehtojen vaikutuksista voidaan todeta seuraavaa: Ympäristövaikutukset: Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta vaihtoehdot B ovat hyviä ja vaihtoehdot A ovat hyviä, jos niitä kehitetään laajojen pysäköintialueiden osalta. Vaihtoehto C hajauttaa yhdyskuntarakennetta. Taajamakuvan kannalta mikään vaihtoehto ei ole yksiselitteisen hyvä. Luonnonympäristön kannalta vaihtoehto C voi marginaalisesti palauttaa alueelle kasvillisuutta. Elinolojen ja terveyden kannalta vaihtoehdot A1 ja B2, joissa siilo poistuu alueelta, ovat vaikutuksiltaan positiivisia. Liikennemäärän kannalta vaihtoehto C on paras. Kevyen liikenteen kannalta radan alitusratkaisut koetaan parhaina, jolloin vaihtoehto B1 on epäsuosituin. Pysäköinnin ja huoltoliikenteen osalta asukkaat pitävät vaihtoehtoa A1 parhaana. Ympäristöhäiriöiden osalta vaihtoehdot A1 ja B2 koetaan parhaina. Siilon purkamisvaihtoehdot eivät suosi kestävää kehitystä. Ympäristövaikutusten kannalta kokonaisuutena vaihtoehdot A1 ja B2 nousevat parhaiksi sen takia, että osalliset ovat omissa arvioissaan painottaneet eniten elinoloihin ja ympäristön puhtauteen liittyviä tekijöitä. Kulttuurisilta vaikutuksiltaan siilon purkamiseen perustuvat vaihtoehdot köyhdyttävät ympäristöä, mutta toisaalta siilon sovittaminen uudisrakentamiseenkaan ei ole ongelmatonta. Kulttuuriset vaikutukset ovat lähinnä kaavoittajan huomioita. Parhaiksi nousevat siilon säilyttävät vaihtohdot A3, B1 ja C. Sosiaaliset vaikutukset: Vaihtoehdoissa A kaupallisten palvelujen saatavuus paranee. Radan alituksen koetaan yhdistävän Vanha-Nummelan ja Pajuniitun asukkaita. Siilon purkaminen poistaa alueelta ilkivallalle alttiin kohteen. Vaihtoehtojen A2 ja A3 pysäköinnin asukkaat kokevat aiheuttavan asukkaille haittaa. Sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa on käytetty mahdollisimman paljon osallisten mielipiteitä. Viheralueiden vähäisyydestä huolimatta vaihtoehdot A1 ja B2 tuntuvat myönteisimmiltä. Taloudelliset vaikutukset: Yksityistaloudellisesti siilon sälyttävät vaihtoehdot ovat vaikeita. Kaikki muut vaihtoehdot, paitsi C tuovat lisää työpaikkoja ja vaihtoehtojen A liiketila lisää Nummelan kaupallista vetovoimaa. Liike- ja toimistotilojen sijoittelu on paras vaihtoehdossa A1. Kunnan talouden kannalta vaihtoehdot A2, A3, B1 ja C sisältävät merkittävän taloudellisen riskin korvausvelvollisuudesta. Kunnallistekniikan rakentamisen kannalta vaihtoehdot B2 ja varsinkin C ovat kalliita. Yleisesti ottaen vaihtoehdon A1 katsotaan tukevan Nummelan kehittämissuunnitelmia, kun taas vaihtoehto C on hyvin epätaloudellinen, yrityskeskuksen mielestä jopa epärealistinen. Vaikka yhdessä kommentissa asetetaankin kyseenalaiseksi myymälätilan lisätarve Nummelassa, koetaan vaihtoehto A1 taloudellisesti hyvin positiiviseksi vaikutuksiltaan. Myös vaihtoeh

30 30 to B2 on positiivinen. Vaihtoehto C on taloudellisilta vaikutuksiltaan erittäin negatiivinen. Eri osallisryhmistä useimmat pitivät parhaana vaihtoehtoa A1 (neljä mainintaa) ja toiseksi parhaana vaihtoehtoa B2 (kolme mainintaa). A2 vaihtoehtoa piti parhaana kaksi osallisryhmää ja vaihtoehdossa C mielipiteet hajosivat jyrkästi, jolloin sitä pidettiin sekä huonona että parhaana tai toiseksi parhaana Asemakaavan tavoitteet Osallisten kommenttien ja vaikutusten vertailun perusteella kaavamuutoksen tavoitteiksi muodostuivat: Liike- ja toimistotilan sijoittaminen alueelle. Pysäköintialueiden sijoittaminen asutuksen ja taajamakuvan kannalta optimaalisesti. Kevyen liikenteen yhteys radan alitse Pajuniittyyn aseman pohjoispuolelle puistoalueelle. Rakentamisen sovittaminen asemapäällikön talon ympäristöön ja asemamiljööseen. Siilosta luopuminen sen ympäristöhaittojen, korjauskelvottomuuden ja taloudellisten riskien takia. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Vaihtoehtotarkastelun ja vaikutusten vertailun pohjalta asemakaavamuutoksen laatimista päätettiin jatkaa vaihtoehdon A1 pohjalta siten, että vaihtoehdon heikkouksista on pyritty parantamaan taajamakuvaa katunäkymän ja pysäköinnin jäsentämisen suhteen sekä asukkaiden korjausehdotuksista toimistorakennusten madaltamisella aseman lähellä. Vaihtoehdoista on neuvoteltu Ratahallintokeskuksen kanssa Vaihtoehdon A1 pohjalta kehitellystä asemakaavamuutosluonnoksesta on neuvoteltu Suur-Seudun osuuskaupan kanssa sekä edelleen ratahallintokeskuksen ja Lidlin kanssa Luonnosvaiheessa on tarkasteltu myös asemakaavamuutosalueen rajauksen pohjoispuolista aluetta, mutta on päädytty siihen, että alueen kaavamuutos tehdään myöhemmin. Kaavamuutoksessa on kuitenkin huomioitu yhteystarve tähän suuntaan. Kaavamuutoksen perusratkaisu on, että Asemantien ja radan väliselle alueelle sijoitetaan Pisteenkaaren kohdalle rakennettavan uuden kiertoliittymän eteläpuolelle I-kerroksista liiketilaa, jonka pysäköinti on osittain kiertoliittymän kohdalla ja osittain liikerakennuksen takana radan varressa. Alueelle voi sijoittua myös päivittäistavarakauppa. Tämän eteläpuolelle asemapäällikön taloa vastapäätä sijoitetaan II-kerroksinen liike- ja toimistorakennus, jossa voi olla tarpeen mukaan liike- ja/tai toimistotilaa. Asemapäällikön talon eteen on rajattu istutettava alueen osa. Pysäköinti on rakennusten päädyissä ja radan varressa. Kevyt liikenne perustuu Asemantien varteen rakennettavaan leveään jalkakäytä

31 31 vään, joka jatkuu Siilopuiston kautta radan alitse Pajuniityn alueelle. Siilopuistossa polut on mahdollista ohjata sekä keskustan suuntaan että Väinämöisentien suuntaan. Kiertoliittymästä on varmistettu ajoneuvoyhteys myöhemmin suunniteltavalle pohjoispuoliselle alueelle Siilokujan kautta. Siilokuja joudutaan osittain rakentamaan tukimuurilla radan viereen Mitoitus liiketila 1500 k-m tp liike- ja toimistotila 2500 k-m tp yhteensä 4000 k-m tp Palvelut Alueelle on mahdollisuus sijoittaa päivittäistavaramyymälä sekä muuta liiketilaa, jolloin Nummelan keskustan kaupalliset palvelut paranevat Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudisrakentamisella kohennetaan Asemantien taajamakuvaa. Asemantie rajataan liike- ja toimistorakennuksilla. Pysäköintialueet on hajotettu ja sijoitettu mahdollisimman paljon rakennusten taakse radan varteen. Kevyen liikenteen yhteys Pajuniityn alueen suuntaan toteutetaan radan alituksella Aluevaraukset Korttelialueet Alueelle on osoitettu liikerakennusten, liike- ja toimistorakennusten sekä autopaikkojen korttelialuetta. Liikerakennusten korttelialueelle voi sijoittaa I-kerroksisen enintään 1500 k-m2 suuruisen myymälärakennuksen. Alueella voi olla myös päivittäistavarakauppaa. Liikerakennus on sijoitettu mahdollisimman lähelle Asematien reunaa rajaamaan katunäkymää. Kaavamääräys velvoittaa elävöittämään rakennuksen kadun puoleista julkisivua. Myymälä avautuu keskustan suuntaan ja sen eteen on varattu tilaa alueen sisäiselle jalankululle. Pysäköinti on sijoitettu radan varteen sekä erilliselle ko. korttelialuetta varten varatulle autopaikkojen korttelialueelle. Huoltoajo voi kiertää myymälän takaa. Korttelialueen kapeuden takia huoltoa ei pysty järjestämään ilman kiertomahdollisuutta. Pysäköintialueille sekä pohjoissuunnasta huoltoajolle on yhteys Siilokujan uuden katualueen kautta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle voi sijoittaa liiketilaa ja/tai toimistotilaa toteuttajan tilantarpeiden mukaan. Liike/toimistorakennukset voivat olla korkeintaan II kerroksisia ja 2500 k-m2 suuruisia. Korttelialueelle on ajoyhteys etelässä ennen puistoaluetta sekä pohjoisessa liikerakennusten korttelialueelle osoitetun ajoyhteyden kautta. Pysäköinti on mahdollista sijoittaa tontin kumpaankin päähän sekä rautatien varteen rakennusten taakse. Asemapäällikön talon eteen on uudisrakentamisen sovittamiseksi kulttuurihistorialliseen ympäristöön määrätty jätettäväksi rakentamaton istutettava alue, jolle on osoitettu istutettavat puurivit. Uudisrakentaminen tulee sovittaa olevaan kulttuuriympäristöön.

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Ympa 16.2.2010 21 Ympa om d Asia 276/713/2008 Vihti, Nummela, Ennärannan ja Huhdanmäen taajamanosien asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot