VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Ympa liite 2 Ympa liite 7 Kh liite 2 Ympa liite 6 Kh liite 7 Kv LIM NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖASIAT / KAAVOITUS

2 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN LIIKENNEALUEITA SEKÄ OSAA KORTTELISTA 46. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN KORTTELIT 42 JA 62 SEKÄ PUISTO-, LIIKENNE- JA KA- TUALUEITA.

3 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Nummelan Vanha-Nummelan taajamanosan rautatiealueen asemakaavamuutos. Asemakaavamuutokseen liittyvät seuraavat asiakirjat: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, (liite 1) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Nummelan keskustassa. Alue rajautuu nykyisen ABC huoltoaseman tonttiin, rautatiehen, asema-alueeseen Väinämöisentien kohdalla sekä Asemantiehen. Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti. kaava 114

4 1.3 Kaavan tarkoitus 4 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää alueen soveltuminen liikeja/tai toimistorakentamiseen osana Nummelan keskustaa. Nummelan keskustan maankäytön rakennesuunnitelmassa vuodelta 1999 rakennemalleissa 1 (vihreä pikkukaupunki) ja 2 (urbaani pikkukaupunki) on suunnittelualueelle osoitettu uudisrakentamista. Vihreässä pikkukaupunkimallissa on huoltoaseman eteläpuoleiselle alueelle osoitettu vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai liike-/toimistorakennuskortteli, nykyinen viljasiilo on säilytetty teollisuusalueena ja sen eteläpuolella on asuinrakennuskortteli. Urbaanissa pikkukaupunkimallissa huoltoaseman eteläpuoli ja viljasiilon alue on osoitettu samoilla aluevarauksilla kuin edellä ja viljasiilon eteläpuolinen alue on vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai teollisuusrakennuskortteli. Pisteenkaaren pään ja viljasiiloalueen pohjoisreunan kohdalla on kevyen liikenteen yhteys radan itäpuolelle. 1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista selvityksistä ym. Kaavoitusohjelma vuosille , kunnanvaltuusto Kunnan strategia, Vihdin kunta 2010, kunnanvaltuusto Ympäristöohjelma, kunnanvaltuusto Yleiskaava, kunnanvaltuusto, Vahvistetut seutukaavat (maakuntakaavat), Uudenmaan liitto. Nummelan keskustan maankäytön rakenneselvitys, Vihdin kunta, Suunnittelukeskus Oy, 1999 Maankäyttösopimus, Vihdin kunta ja Suomen valtio / ratahallintokeskus, kunnanvaltuuston hyväksymä Nummelan rakennusinventointi, Vihdin rakennuskulttuurisäätiö / Mervi Piipponen TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanvaltuuston vuosille hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan kaavoitustyö aloitetaan vuoden 2003 alussa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maankäyttösopimuksen Vihdin kunnan ja Suomen valtion/ratahallintokeskuksen kanssa. Sopimus koskee asemakaavan muuttamista ja toteuttamista yhteensä noin 1,5 ha suuruiselle määräalalle tiloista RN:o 1:1 ja 1:2 Ritalan kylässä sekä tilasta RN:o 2:1 Härköilän kylässä. Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitykset. Kaavatyön käynnistämisestä kuulutettiin kunnan ilmoituslehdissä

5 5 Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan asemakaavamuutosalueen vaihtoehtotarkastelun ja päätti, että vaihtoehdoista kuullaan osallisia. Vaihtoehtotarkastelusta kuultiin osallisia siten, että Uudenmaan ympäristökeskukselle, Tiehallinnolle, Ratahallintokeskukselle, Uudenmaan liitolle, Länsi- Uudenmaan jätehuolto Oy:lle, Fortum sähkönsiirto Oy:lle, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolle, Vihdin yrityskeskus Oy:lle, Vihti-Seura ry:lle, Vihdin yrittäjät ry:lle, Nummelan teollisuusyrittäjät ry:lle, vammaisneuvostolle, Nummelan kylätoimintaryhmälle, Nummelan killalle, Osuuskauppa Seudulle (nyk. Suur-Seutu) / Jukka Niemelä, siilon omistajalle / Niko Ahlqvist, kunnallistekniikan yksikölle / Timo Hovi, perusturvakeskukselle / Eija-Riitta Pajunen, sivistyskeskukselle / Suvi-Päivikki Hiipakka, Vihdin museolle / Pirkko Aurell, nuorisotoimelle / Marjatta Hiltunen, liikuntatoimelle / Timo Iso-Kungas, ympäristövalvonnalle / Risto Salomaa, rakennusvalvonnalle / Jorma Merisalo on lähtetty materiaali ja kommenttipyyntö. Yhteenveto kommenteista on liitetty kaavaselostukseen. Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen aloitusneuvottelu Neuvotteluun osallistui myös Länsi- Uudenmaan maakuntamuseo. Kuntalaisille järjestettiin keskustelutilaisuus Kaarikeskuksen kahviossa. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. Yhteenveto asukkaiden kommenteista on kaavaselostuksessa. Vihdin yrityskeskus Oy antoi kommenttinsa palaverissa , josta on laadittu erillinen muistio, joka on liitetty kaavaselostukseen. Vaihtoehdoista on neuvoteltu Ratahallintokeskuksen kanssa Vaihtoehdon A1 pohjalta kehitellystä asemakaavamuutosluonnoksesta on neuvoteltu Suur-Seudun osuuskaupan kanssa sekä edelleen ratahallintokeskuksen ja Lidlin kanssa LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Nummelan keskustassa Asemantien ja rautatien välissä. Alueen pohjoispäässä on aidattu viljankuivaamoalue, johon sisältyy luvulla rakennetun viljasiilon lisäksi sekalaisia rakennuksia ja ulkovarastoaluetta. Eteläosa on joutomaan tyyppistä aluetta, jolla on ajoväyliä aseman yhteydessä sijaitsevalle puutavaran lastausalueelle. Alueella myös varastoidaan puutavaraa. Lastausalueen kohdalla on asukkaiden käyttämä epävirallinen kevyen liikenteen radan ylityskohta. Viljankuivaamon eteläpuolelle on sijoitettu väliaikainen lämpökeskus. Suunnittelualueen eteläpuolella on Nummelan asema, joka liittyy Nummelan taajaman vanhaan rakennuskantaan. Asemantien vastakkaisella puolella on II III kerroksisten asuinkerrostalojen kortteleita sekä aseman lähellä vanha asemapäällikön talo pihamiljöineen.

6 3.1.2 Luonnonympäristö 6 Maisemarakenne ja maisemakuva Alue sijoittuu Nummelan keskustan välittömään läheisyyteen. Maastoltaan tasainen alue rajoittuu rautatiehen ja sitä ympäröi joka puolelta rakennettu ympäristö. Maaperä Alueen maaperä on Nummelanharjun reunan hienoa hiekkaa, joka muuttuu asemalle päin mentäessä hietamaaksi. Luonnonolot Alue on avoin, suurelta osin raivattu tai pusikoitunut alue, jolla ei ole alkuperäistä luontoa. Vesistöt ja vesitalous Nummelanharjun reunassa radan kohdalla on useissa kohdissa havaittu paineellista pohjavettä. Väinämöisentien ja Asemantien risteyksen korkeusasema on +62,3 ja Luontolan pohjavesialueesta tehdyn tutkimuksen mukaan pohjavesi on tasolla +58,7. Eteläpäässä pohjaveden pintaan on siis alle 4 m maan pinnasta. Alue jää Luontolan pohjavesialueen ulkopuolelle. Luonnonsuojelukohteet Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelukohteita Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue on osa Nummelan keskustaa. Asemantien toiselle puolelle kaavamuutosalueesta luoteeseen suunnitellaan Nummelan keskustan kaavamuutosta, johon sisältyy mm. mittava kauppakeskus. Muuten Asemantien vastakkaisella puolella sijaitsee II III kerroksisia asuintaloja. Radan toisella puolella on Hiidentorin kauppakeskus, S-ryhmän rautakauppa sekä Prisma hypermarket pysäköintialueineen. Etelässä on asemamiljöö.

7 Kuva 2: Rakennettu ympäristö 7 Suunnittelualue liittyy pohjoisreunassa Nummelan keskustan rakennettuun ympäristöön. Ns. pisteen ympärillä on kiinteistö Oy Ritalan liikerakennukset, joista vanhin osa on suojeltu rakennus sekä Esson huoltoasema piha-alueineen. Radan toisella puolella on Prismamarketin, rautakaupan ja Hiidentorin kauppakeskuksen muodostama kokonaisuus. Suunnittelualueella sijaitsee viljankuivaamo ja sen ympärille syntynyttä sekalaista rakennuskantaa. Asemantien toisella puolella on II III kerroksisia asuintaloja sekä asuntona toimiva entinen asemapäällikön talo. Kulttuurihistoriallisesti arvokas asemamiljöö Taajamakuva (kuvat 3 6) Viljankuivaamo sijoittuu näyttävästi osaksi radan itäpuolen kaupallisen rakentamisen miljöötä. Viljankuivaamo näkyy maamerkkinä myös Asemantien ja Vihdintien suunnasta. Asemantien reunassa taajamakuvaa sekoittaa ulkovarastointi ja epämääräinen rakennuskanta alkuperäisen viljankuivaamon ympärillä.

8 8 Suunnittelualue liittyy pohjoisreunassa Nummelan keskustan taajamakuvaan, jota tällä suunnalla hallitsee koy Ritalan funkkistalo vasemmalla ja Esson huoltoasema pihoineen oikealla. Viljankuivaamon ja aseman välinen alue on taajamakuvaltaan jäsentymätön. Asuminen Suunnittelualueella ei ole asuntoja. Lähimmät asuinkorttelit sijaitsevat Asemantien toisella puolella Pisteenkaaren ja Väinämöisentien välisellä alueella. Palvelut Alueella ei ole palveluita. Nummelan keskustan kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin välittömästi alueen vieressä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueella ei ole työpaikkoja. Viljankuivaamo toimii edelleen viljavarastona. Virkistys Alueella ei liene ympäristön huonosta laadusta johtuen merkittävää virkistysarvoa lähialueille, vaikka se onkin säilynyt pääosin rakentamattomana.

9 Liikenne 9 Alue rajautuu Hanko Hyvinkää rautatiehen, jolla on ainoastaan tavarankuljetusta. Rata on tarkoitus sähköistää. Alue on liikenteellisesti keskeisellä paikalla Nummelassa. Se rajautuu Asemantiehen, jolle on yhteys Meritieltä kiertoliittymän kautta. Asemantien eteläpuolelle suunnittelualueesta jonkin matkaa etelään on suunniteltu ns. Nummelan uuden sisääntulotien radan alitus. Rakennettu kulttuuriympäristö Alueella sijaitseva viljankuivaamo on inventoitu Nummelan rakennusinventoinnissa vuodelta Kuivaamo on rakennettu vuonna Viljankuivaamon merkitys on maisemallinen ja se on keskeinen maamerkki Nummelan maisemassa. Kuivaamo muistuttaa alueen merkityksestä viljan tuottajana. Vihtiläiset tuntevat rakennuksen "Mannerheimin kuivaamona" kreivi Carl Erik Mannerheimin mukaan. Rakennusta on laajennettu 1940-luvulla ja peltisiilot on lisätty 1990-luvulla. Inventoinnissa rakennus todetaan hyväkuntoiseksi. Kuva 7: Viljankuivaamon vanha osa takana. Tekninen huolto Alueella sijaitsee Fortum Lämpö Oy:n tilapäinen lämpökeskus, jolle on myönnetty lupa enintään viideksi vuodeksi. Lämpökeskus palvelee Prisman liikerakennusta. Suunnittelualueen läpi kulkee viemäri- ja vesijohtolinjat sekä kaukolämpöputki.

10 Kuva 8: Tekninen huolto 10 viemäri vesijohto lämpökeskus ja kaukolämpöjohto Ympäristöhäiriöt Alue altistuu rautatieliikenteen melulle. Ulkovarastointi on ympäristöhäiriö taajamakuvassa. Kuva 9: Rautatieliikenne Kuva 10: Ulkovarastoa Maanomistus Suunnittelualue on ratahallintokeskuksen omistuksessa. Ratahallintokeskus on edelleen vuokrannut osan alueesta Fortum Lämpö Oy:lle ja siilorakennuksen yksityiselle maanviljelijälle. Suur-Seutu omistaa kaava-alueen pohjoispuolella olevan pysäköintialueen.

11 3.2 Suunnittelutilanne Seutukaava Helsingin seudun seutukaava, taajama-alueet, liikenneväylät ja alueet on vahvistettu Suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Kuva 11: Ote taajamaseutukaavasta suunnittelualue Yleiskaava Koko kuntaa koskeva yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna Suunnittelualue on yleiskaavassa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alue (TY). Kuva 12: Ote yleiskaavasta suunnittelualue Osayleiskaava Suunnittelualueella ei ole osayleiskaavaa, mutta alueelle on laadittu Nummelan maankäytön rakenneselvitys v Vihreässä pikkukaupunkimallissa ( ve 1) on Esson eteläpuoleiselle alueelle osoitettu asuinrakennuskortteli, nykyisen viljankuivaamon alue on säilytetty teollisuusalueena ja sen eteläpuolella on asuinrakennuskortteli.

12 12 Urbaanissa pikkukaupunkimallissa (ve2) Esson eteläpuoli ja viljasiilon alue on osoitettu vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai liikerakentamisen kortteliksi, viljankuivaamon alue kuten vaihtoehdossa 1 ja viljasiilon eteläpuolinen alue on vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai teollisuusrakennuskortteli. Pisteenkaaren pään ja viljasiiloalueen pohjoisreunan kohdalla on kevyen liikenteen yhteys radan itäpuolelle. Kuva 13: vaihtoehto 1 Kuva 14: vaihtoehto Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Nummelan Keskusta Huhdanmäen asemakaava, kaava 13, joka on vahvistettu Suunnittelualue on pääosin rautatiealuetta (LR). Pohjoisreunassa on varaus pysäköimisalueelle (LP). Suunnittelualue rajoittuu Vanha-Nummelan asemakaavaan, kaava 35, joka on vahvistettu Kuva 15: Ote asemakaavasta suunnittelualueen raja

13 Rakennusjärjestys 13 Vihdin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Pohjakartta Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on hyväksytty Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Nummelan taajamassa. Alueen suunnittelulla on mahdollista kehittää keskustan palvelu- ja työpaikkarakentamista sekä kohentaa keskeneräistä taajamakuvaa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanvaltuuston vuosille hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan kaavoitustyö aloitetaan vuoden 2003 alussa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maankäyttösopimuksen Vihdin kunnan ja Suomen valtion/ratahallintokeskuksen kanssa. Sopimus koskee asemakaavan muuttamista ja toteuttamista yhteensä noin 1,5 ha suuruiselle määräalalle tiloista RN:o 1:1 ja 1:2 Ritalan kylässä sekä tilasta RN:o 2:1 Härköilän kylässä. Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitykset. Kaavatyön käynnistämisestä kuulutettiin kunnan ilmoituslehdissä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset on yksilöity kaavaselostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 1) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen on sisältänyt sekä kirjallisia kommenttipyyntöjä että suullisia neuvotteluja. Asukastilaisuudessa asukkailla on ollut mahdollisuus merkitä itse vaihtoehtokarttoihin kommentteja sekä kirjata ylös eri vaihtoehtojen vaikutuksia sitä varten tehtyyn pohjaan. Kaavoittaja on tehnyt asukkaiden mielipiteistä yhteenvedon. Ehdotusvaiheessa on normaali MRL:n mukainen mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus sekä pyydetään viranomaisilta ja sidosryhmiltä lausunnot. Kaavaehdotuksesta pidetään esittelytilaisuus.

14 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Vaihtoehtojen taustaa Vaihtoehdoissa on tarkasteltu rajattua kaavamuutosaluetta laajemmin alueen maankäytön vaihtoehtoja. Vanha-Nummelan taajamanosan Asemantien, Pisteen liittymän ja rautatien välille sijoittuva alue on voimassa olevassa asemakaavassa katuaukio/tori Pisteenkaaren liittymään asti, sitten yleinen pysäköintialue (LP) ja siilon kohdalta eteenpäin rautatieliikenteen alue (LR). Alueelle ei ole osoitettu rakentamista. Voimassa olevan kaavan mukaisella katualueella toimivalle huoltoasemalle on myönnetty ympäristölupa, joka on voimassa vuoteen 2012 saakka. Kunta on rakentanut kaavan mukaisen yleisen pysäköintialueen, mutta se ei ole kunnan omistuksessa. Sekä huoltoaseman alue että pysäköintialue eivät sisälly ohjeellisesti rajattuun kaavamuutosalueeseen, mutta vaihtoehdoissa on tarkasteltu maankäyttöä kokonaisuutena, jolloin niiden asema eri vaihtoehdoissa on myös huomioitu. Kaavamuutosalueella olevan viljasiilon omistaa yksityinen ja se on alkuperäisessä käytössä. Maapohja on ratahallintokeskuksen omistuksessa. Museolta saadun selvityksen mukaan siiloa on laajennettu useaan otteeseen ja sen yhteyteen on rakennettu erillistä varastotilaa ja kaksi uutta siiloa. Alkuperäinen osa siilosta näkyy alla olevassa kuvassa, joka on otettu harjakaispäivänä. Kuva 16. Viljasiilon vanhin osa Rakennuskulttuurityöryhmän tekemän katselmuksen perusteella siilon vanhimman osan sisätilat ovat erittäin sokkeloiset. Vankimman rakennusosan muodostavat betoniset siilot, joiden ympärillä on puurakenteinen lämpöeristämätön ulkokuori. Puurakenteet ovat osittain siilojen varassa. Siilorakennelmat täyttävät pääosan sisätilasta. Alkuperäisen käytön ja kevyen ulkorakenteen takia siilon käyttö johonkin muuhun tarkoitukseen kuin viljan varastointiin on erittäin vaikeata. Nummelan keskustan kaavan 95 asemakaavamuutoksen yhteydessä on tarkasteltu keskustan liikennettä. Liikennesuunnitelma sisältää kiertoliittymän Asemantien ja Pisteenkaaren risteyksessä, mikä on huomioitu kaikissa vaihtoehdoissa. Suunnittelualueella on myös tarve osoittaa kevyen liikenteen yhteys

15 15 yhdistämään radan eri puolille jääviä toimintoja. Vaihtoehdoissa on tarkasteltu sekä liikennesuunnitelmaluonnoksissa esitettyä ylitysratkaisua Pisteenkaaren kohdalla että rautatien alitusta Prisman eteläpuolelta. Suunnittelualueen maankäytölle on laadittu kuusi vaihtoehtoa, joissa on kolme päävaihtoehtoa A, B ja C. Vaihtoehdot A1, A2 ja A3 sisältävät sekä liiketilaa että toimitiloja, koska alueella on ilmennyt kysyntää myymälätiloille. Vaihtoehdot B1 ja B2 sisältävät vain toimitiloja ja varsinkin vaihtoehto B1 vastaa rakenteeltaan (mutta ei maankäytöltään) Nummelan maankäytön rakenneselvityksessä esitettyä ratkaisua. Vaihtoehto C sisältää vain puistoa ja huvi- ja viihdetoimintoja ja sen laatimiseen on vaikuttanut asukkaiden kaavan 95 suunnittelun yhteydessä esittämät ehdotukset puisto- ja vapaa-ajanviettoalueesta keskustassa. Kuva 17. Suunnittelualueen toiminnallinen sijainti KESKUSTATOIMIN- NOT/KAUPPA KESKUSTATOIMMINNOT RAUTATIE ASUMINEN HUOLTOASEMA PALVELUASUMINEN ASUMINEN PYSÄKÖINTIALUE ASUMINEN PUISTO KAUPPA SIILO SUUNNITTELUALUE KULTTUURIHISTORI- ALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ/ ASEMA- PÄÄLLIKÖN TALO KULTTUURIHISTORI- ALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ PAJUNIITYN UUSI ASUINALUE SUUNNITELTU KIRKKO PUISTO KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ/ NUMMELAN ASEMA SUOJAVIHERALUE KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE (PAJUNIITYN PALVE- LUKESKUS)

16 16 Kuvat 18a ja 18b. Alueen sijainti taajamarakenteessa SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE

17 Vaihtoehto A1 PYSÄKÖINTIALUE SÄILYY NYKYISESSÄ KÄYTÖSSÄ MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) MAHDOLLISUUS JÄR- JESTÄÄ HUOLTO SIILO PITÄÄ PURKAA PRISMA TILAA ASEMAPÄÄLLI- KÖN TALON EDESSÄ TOIMITILAA / TOIMISTOTILAA N K-M2 RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS PUISTOALUE LIITTYY ASEMAMILJÖÖ- SEEN / ALIKULUN MAISEMOINTI ASEMA

18 18 LP = YLEINEN PYSÄKÖINTI- ALUE (VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAAN) KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE PRISMA KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO

19 Vaihtoehto A2 19 TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N K-M2, JOISTA VOI OLLA MYYMÄLÄTILOJA POHJAKERROKSESSA N. 400 K-M2 SIILO SÄILYY PYSÄKÖINTIALUEELLA MAAMERKKINÄ (OSAA TILOISTA VOISI KÄYTTÄÄ KESÄKAHVILANA), MUUT RAKENNUKSET PURETAAN SII- LON VANHAN OSAN YMPÄRILTÄ HUOLTO ASEMA- PÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ PRISMA MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN ALIKULKU / TUKIMUURI TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N. 400 K-M2 ASEMA

20 20 VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAMUU- TOSPAINETTA NYKYISEN PYSÄKÖINTI- ALUEEN OSALLE KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE MAHDOLLISUUS VAIHTOEHTOISESTI JÄTTÄÄ KOKO ALUE TOISTAISEKSI PY- SÄKÖINTIIN SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RAKENNUS PRISMA KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE

21 Vaihtoehto A3 HUOLTOLIIKENNE HUOLTOASEMAN PIHAN KAUTTA VOI OLLA ONGELMALLI- NEN NIIN KAUAN KUIN ASEMA TOIMIN- NASSA MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) SIILO SÄILYY PYSÄKÖINTIALUEELLA MAAMERKKINÄ (OSAA TILOISTA VOISI KÄYTTÄÄ KESÄKAHVILANA), MUUT RAKENNUKSET PURETAAN SII- LON VANHAN OSAN YMPÄRILTÄ PRISMA TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N K-M2 TILAA ASEMAPÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN ALIKULKU / TUKIMUURI TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N. 400 K-M2

22 22 KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAN RAJA- UKSEN MUUTOSTARPEEN SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RA- KENNUS PRISMA KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO TILAA ASEMAPÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE ASEMA

23 Vaihtoehto B1 TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTO- RAKENNUKSIA N K-M2, JOISTA VOI OLLA MYYMÄLÄTILOJA N. 400 K-M2 RADAN YLITTÄVÄ KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS SIILO SÄILYY OMALLA KORTTELIALU- EELLA NYKYISESSÄ KÄYTÖSSÄ, ASEMANTIE RAJATAAN UUSILLA ESIM. VARASTOTILOILLA, OSA RAKENNEL- MISTA PURETAAN, ALUE SIISTITÄÄN JA AIDATAAN, PRISMA AVOIN TILA ASEMAPÄÄLLI- KÖN TALON EDESSÄ TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA YHT. N K-M2 ASEMA

24 24 VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAMUU- TOSPAINETTA NYKYISEN PYSÄKÖINTI- ALUEEN OSALLE KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE MAHDOLLISUUS VAIHTO- EHTOISESTI JÄTTÄÄ KOKO ALUE TOISTAISEKSI PYSÄ- KÖINTIIN SIILON VANHIN OSA SUO- JELTAVA RAKENNUS TY = TEOLLISUUSRAKENNUS- TEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOI- MINNAN LAADULLE ERITYI- SIÄ VAATIMUKSIA PRISMA KTY = TOIMITILARAKEN- NUSTEN KORTTELIALUE ASEMA

25 Vaihtoehto B2 25 HUOLTOASEMA VOI MUUTTUA KAHVI- LAKSI, RAVINTOLAKSI TAI MYYMÄLÄKSI VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAINEN AUKIO KENTTÄ ESIM. RULLALUISTELUUN TAI LUISTELUUN TALVELLA TOIMITILARAKENNUS, JONKA POHJA- KERROKSESSA VOI OLLA LIIKETILAA, YHT. N. 500 K-M2 SIILON PAIKALLA MAAMERKKINÄ KAKSI TOIMITILA/TOIMISTORAKENNUSTA, YH- TEENSÄ 1200 K-M2 KORTTELIALUEEN LÄPI KULKEVA KEVY- EN LIIKENTEEN YHTEYS / PUISTOMAI- SET PIHAT VARSINKIN RADAN PUOLEL- LA PRISMA TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTO- RAKENNUKSIA YHT. N K-M2 ASEMAMILJÖÖSEEN LIITTYVÄ PUISTO RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS ASEMA

26 26 VP = PUISTO KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE PRISMA VP = PUISTO

27 Vaihtoehto C 27 HUOLTOASEMA VOI MUUTTUA KAHVI- LAKSI, RAVINTOLAKSI TAI MYYMÄLÄKSI VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAINEN AUKIO KENTTÄ ESIM. RULLALUISTELUUN TAI LUISTELUUN TALVELLA HUOLTORAKENNUKSET SIILO SÄILYY PUISTOALUEELLA / UU- DEMPAA OSAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ HUVI JA VIIHDETOIMINTAAN (ESIM. TANSSILAVA TAI KOKOONTUMISTILA), VANHA OSA TOIMII MAAMERKKINÄ TOTEUTTAJAN LÖYTÄMINEN VOI OLLA VAIKEATA PRISMA KOKO ALUE VARATTU VAPAA-AJAN TOIMINNOILLE ESIINTYMISPAIKKA / HUVIMAJA RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS ASEMA

28 28 VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAISEN PYSÄKÖINTIALUEEN MUUTTAMINEN PUIS- TOKSI / KAAVA-ALUEEN LAAJENTAMINEN TAI SÄILYMINEN TOISTAISEKSI NYKYISES- SÄ KÄYTÖSSÄ SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RAKENNUS PRISMA VP = PUISTO

29 Vaihtoehdoista saadut kommentit osallisilta Vaihtoehdoista pyydettiin osallisten kommentit. Viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä pyydettiin kommentit kirjallisesti, kuntalaisille järjestettiin keskustelutilaisuus Kaarikeskuksen kahviossa. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. Tiivistelmät kommenteista ovat kaavaselostuksen liitteenä (liitteet 2 ja 3). Osallisten kommenttien ja kaavoittajan huomioiden pohjalta verrattiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Vaikutukset on jaettu neljään pääryhmään: vaikutukset ympäristöön, kulttuuriset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja taloudelliset vaikutukset. Vertailutaulukko on kaavaselostuksen liitteenä (liite 4). Yhteenvetona vaihtoehtojen vaikutuksista voidaan todeta seuraavaa: Ympäristövaikutukset: Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta vaihtoehdot B ovat hyviä ja vaihtoehdot A ovat hyviä, jos niitä kehitetään laajojen pysäköintialueiden osalta. Vaihtoehto C hajauttaa yhdyskuntarakennetta. Taajamakuvan kannalta mikään vaihtoehto ei ole yksiselitteisen hyvä. Luonnonympäristön kannalta vaihtoehto C voi marginaalisesti palauttaa alueelle kasvillisuutta. Elinolojen ja terveyden kannalta vaihtoehdot A1 ja B2, joissa siilo poistuu alueelta, ovat vaikutuksiltaan positiivisia. Liikennemäärän kannalta vaihtoehto C on paras. Kevyen liikenteen kannalta radan alitusratkaisut koetaan parhaina, jolloin vaihtoehto B1 on epäsuosituin. Pysäköinnin ja huoltoliikenteen osalta asukkaat pitävät vaihtoehtoa A1 parhaana. Ympäristöhäiriöiden osalta vaihtoehdot A1 ja B2 koetaan parhaina. Siilon purkamisvaihtoehdot eivät suosi kestävää kehitystä. Ympäristövaikutusten kannalta kokonaisuutena vaihtoehdot A1 ja B2 nousevat parhaiksi sen takia, että osalliset ovat omissa arvioissaan painottaneet eniten elinoloihin ja ympäristön puhtauteen liittyviä tekijöitä. Kulttuurisilta vaikutuksiltaan siilon purkamiseen perustuvat vaihtoehdot köyhdyttävät ympäristöä, mutta toisaalta siilon sovittaminen uudisrakentamiseenkaan ei ole ongelmatonta. Kulttuuriset vaikutukset ovat lähinnä kaavoittajan huomioita. Parhaiksi nousevat siilon säilyttävät vaihtohdot A3, B1 ja C. Sosiaaliset vaikutukset: Vaihtoehdoissa A kaupallisten palvelujen saatavuus paranee. Radan alituksen koetaan yhdistävän Vanha-Nummelan ja Pajuniitun asukkaita. Siilon purkaminen poistaa alueelta ilkivallalle alttiin kohteen. Vaihtoehtojen A2 ja A3 pysäköinnin asukkaat kokevat aiheuttavan asukkaille haittaa. Sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa on käytetty mahdollisimman paljon osallisten mielipiteitä. Viheralueiden vähäisyydestä huolimatta vaihtoehdot A1 ja B2 tuntuvat myönteisimmiltä. Taloudelliset vaikutukset: Yksityistaloudellisesti siilon sälyttävät vaihtoehdot ovat vaikeita. Kaikki muut vaihtoehdot, paitsi C tuovat lisää työpaikkoja ja vaihtoehtojen A liiketila lisää Nummelan kaupallista vetovoimaa. Liike- ja toimistotilojen sijoittelu on paras vaihtoehdossa A1. Kunnan talouden kannalta vaihtoehdot A2, A3, B1 ja C sisältävät merkittävän taloudellisen riskin korvausvelvollisuudesta. Kunnallistekniikan rakentamisen kannalta vaihtoehdot B2 ja varsinkin C ovat kalliita. Yleisesti ottaen vaihtoehdon A1 katsotaan tukevan Nummelan kehittämissuunnitelmia, kun taas vaihtoehto C on hyvin epätaloudellinen, yrityskeskuksen mielestä jopa epärealistinen. Vaikka yhdessä kommentissa asetetaankin kyseenalaiseksi myymälätilan lisätarve Nummelassa, koetaan vaihtoehto A1 taloudellisesti hyvin positiiviseksi vaikutuksiltaan. Myös vaihtoeh

30 30 to B2 on positiivinen. Vaihtoehto C on taloudellisilta vaikutuksiltaan erittäin negatiivinen. Eri osallisryhmistä useimmat pitivät parhaana vaihtoehtoa A1 (neljä mainintaa) ja toiseksi parhaana vaihtoehtoa B2 (kolme mainintaa). A2 vaihtoehtoa piti parhaana kaksi osallisryhmää ja vaihtoehdossa C mielipiteet hajosivat jyrkästi, jolloin sitä pidettiin sekä huonona että parhaana tai toiseksi parhaana Asemakaavan tavoitteet Osallisten kommenttien ja vaikutusten vertailun perusteella kaavamuutoksen tavoitteiksi muodostuivat: Liike- ja toimistotilan sijoittaminen alueelle. Pysäköintialueiden sijoittaminen asutuksen ja taajamakuvan kannalta optimaalisesti. Kevyen liikenteen yhteys radan alitse Pajuniittyyn aseman pohjoispuolelle puistoalueelle. Rakentamisen sovittaminen asemapäällikön talon ympäristöön ja asemamiljööseen. Siilosta luopuminen sen ympäristöhaittojen, korjauskelvottomuuden ja taloudellisten riskien takia. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Vaihtoehtotarkastelun ja vaikutusten vertailun pohjalta asemakaavamuutoksen laatimista päätettiin jatkaa vaihtoehdon A1 pohjalta siten, että vaihtoehdon heikkouksista on pyritty parantamaan taajamakuvaa katunäkymän ja pysäköinnin jäsentämisen suhteen sekä asukkaiden korjausehdotuksista toimistorakennusten madaltamisella aseman lähellä. Vaihtoehdoista on neuvoteltu Ratahallintokeskuksen kanssa Vaihtoehdon A1 pohjalta kehitellystä asemakaavamuutosluonnoksesta on neuvoteltu Suur-Seudun osuuskaupan kanssa sekä edelleen ratahallintokeskuksen ja Lidlin kanssa Luonnosvaiheessa on tarkasteltu myös asemakaavamuutosalueen rajauksen pohjoispuolista aluetta, mutta on päädytty siihen, että alueen kaavamuutos tehdään myöhemmin. Kaavamuutoksessa on kuitenkin huomioitu yhteystarve tähän suuntaan. Kaavamuutoksen perusratkaisu on, että Asemantien ja radan väliselle alueelle sijoitetaan Pisteenkaaren kohdalle rakennettavan uuden kiertoliittymän eteläpuolelle I-kerroksista liiketilaa, jonka pysäköinti on osittain kiertoliittymän kohdalla ja osittain liikerakennuksen takana radan varressa. Alueelle voi sijoittua myös päivittäistavarakauppa. Tämän eteläpuolelle asemapäällikön taloa vastapäätä sijoitetaan II-kerroksinen liike- ja toimistorakennus, jossa voi olla tarpeen mukaan liike- ja/tai toimistotilaa. Asemapäällikön talon eteen on rajattu istutettava alueen osa. Pysäköinti on rakennusten päädyissä ja radan varressa. Kevyt liikenne perustuu Asemantien varteen rakennettavaan leveään jalkakäytä

31 31 vään, joka jatkuu Siilopuiston kautta radan alitse Pajuniityn alueelle. Siilopuistossa polut on mahdollista ohjata sekä keskustan suuntaan että Väinämöisentien suuntaan. Kiertoliittymästä on varmistettu ajoneuvoyhteys myöhemmin suunniteltavalle pohjoispuoliselle alueelle Siilokujan kautta. Siilokuja joudutaan osittain rakentamaan tukimuurilla radan viereen Mitoitus liiketila 1500 k-m tp liike- ja toimistotila 2500 k-m tp yhteensä 4000 k-m tp Palvelut Alueelle on mahdollisuus sijoittaa päivittäistavaramyymälä sekä muuta liiketilaa, jolloin Nummelan keskustan kaupalliset palvelut paranevat Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudisrakentamisella kohennetaan Asemantien taajamakuvaa. Asemantie rajataan liike- ja toimistorakennuksilla. Pysäköintialueet on hajotettu ja sijoitettu mahdollisimman paljon rakennusten taakse radan varteen. Kevyen liikenteen yhteys Pajuniityn alueen suuntaan toteutetaan radan alituksella Aluevaraukset Korttelialueet Alueelle on osoitettu liikerakennusten, liike- ja toimistorakennusten sekä autopaikkojen korttelialuetta. Liikerakennusten korttelialueelle voi sijoittaa I-kerroksisen enintään 1500 k-m2 suuruisen myymälärakennuksen. Alueella voi olla myös päivittäistavarakauppaa. Liikerakennus on sijoitettu mahdollisimman lähelle Asematien reunaa rajaamaan katunäkymää. Kaavamääräys velvoittaa elävöittämään rakennuksen kadun puoleista julkisivua. Myymälä avautuu keskustan suuntaan ja sen eteen on varattu tilaa alueen sisäiselle jalankululle. Pysäköinti on sijoitettu radan varteen sekä erilliselle ko. korttelialuetta varten varatulle autopaikkojen korttelialueelle. Huoltoajo voi kiertää myymälän takaa. Korttelialueen kapeuden takia huoltoa ei pysty järjestämään ilman kiertomahdollisuutta. Pysäköintialueille sekä pohjoissuunnasta huoltoajolle on yhteys Siilokujan uuden katualueen kautta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle voi sijoittaa liiketilaa ja/tai toimistotilaa toteuttajan tilantarpeiden mukaan. Liike/toimistorakennukset voivat olla korkeintaan II kerroksisia ja 2500 k-m2 suuruisia. Korttelialueelle on ajoyhteys etelässä ennen puistoaluetta sekä pohjoisessa liikerakennusten korttelialueelle osoitetun ajoyhteyden kautta. Pysäköinti on mahdollista sijoittaa tontin kumpaankin päähän sekä rautatien varteen rakennusten taakse. Asemapäällikön talon eteen on uudisrakentamisen sovittamiseksi kulttuurihistorialliseen ympäristöön määrätty jätettäväksi rakentamaton istutettava alue, jolle on osoitettu istutettavat puurivit. Uudisrakentaminen tulee sovittaa olevaan kulttuuriympäristöön.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot