VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Ympa liite 2 Ympa liite 7 Kh liite 2 Ympa liite 6 Kh liite 7 Kv LIM NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖASIAT / KAAVOITUS

2 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN LIIKENNEALUEITA SEKÄ OSAA KORTTELISTA 46. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN KORTTELIT 42 JA 62 SEKÄ PUISTO-, LIIKENNE- JA KA- TUALUEITA.

3 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Nummelan Vanha-Nummelan taajamanosan rautatiealueen asemakaavamuutos. Asemakaavamuutokseen liittyvät seuraavat asiakirjat: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, (liite 1) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Nummelan keskustassa. Alue rajautuu nykyisen ABC huoltoaseman tonttiin, rautatiehen, asema-alueeseen Väinämöisentien kohdalla sekä Asemantiehen. Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti. kaava 114

4 1.3 Kaavan tarkoitus 4 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää alueen soveltuminen liikeja/tai toimistorakentamiseen osana Nummelan keskustaa. Nummelan keskustan maankäytön rakennesuunnitelmassa vuodelta 1999 rakennemalleissa 1 (vihreä pikkukaupunki) ja 2 (urbaani pikkukaupunki) on suunnittelualueelle osoitettu uudisrakentamista. Vihreässä pikkukaupunkimallissa on huoltoaseman eteläpuoleiselle alueelle osoitettu vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai liike-/toimistorakennuskortteli, nykyinen viljasiilo on säilytetty teollisuusalueena ja sen eteläpuolella on asuinrakennuskortteli. Urbaanissa pikkukaupunkimallissa huoltoaseman eteläpuoli ja viljasiilon alue on osoitettu samoilla aluevarauksilla kuin edellä ja viljasiilon eteläpuolinen alue on vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai teollisuusrakennuskortteli. Pisteenkaaren pään ja viljasiiloalueen pohjoisreunan kohdalla on kevyen liikenteen yhteys radan itäpuolelle. 1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista selvityksistä ym. Kaavoitusohjelma vuosille , kunnanvaltuusto Kunnan strategia, Vihdin kunta 2010, kunnanvaltuusto Ympäristöohjelma, kunnanvaltuusto Yleiskaava, kunnanvaltuusto, Vahvistetut seutukaavat (maakuntakaavat), Uudenmaan liitto. Nummelan keskustan maankäytön rakenneselvitys, Vihdin kunta, Suunnittelukeskus Oy, 1999 Maankäyttösopimus, Vihdin kunta ja Suomen valtio / ratahallintokeskus, kunnanvaltuuston hyväksymä Nummelan rakennusinventointi, Vihdin rakennuskulttuurisäätiö / Mervi Piipponen TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanvaltuuston vuosille hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan kaavoitustyö aloitetaan vuoden 2003 alussa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maankäyttösopimuksen Vihdin kunnan ja Suomen valtion/ratahallintokeskuksen kanssa. Sopimus koskee asemakaavan muuttamista ja toteuttamista yhteensä noin 1,5 ha suuruiselle määräalalle tiloista RN:o 1:1 ja 1:2 Ritalan kylässä sekä tilasta RN:o 2:1 Härköilän kylässä. Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitykset. Kaavatyön käynnistämisestä kuulutettiin kunnan ilmoituslehdissä

5 5 Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan asemakaavamuutosalueen vaihtoehtotarkastelun ja päätti, että vaihtoehdoista kuullaan osallisia. Vaihtoehtotarkastelusta kuultiin osallisia siten, että Uudenmaan ympäristökeskukselle, Tiehallinnolle, Ratahallintokeskukselle, Uudenmaan liitolle, Länsi- Uudenmaan jätehuolto Oy:lle, Fortum sähkönsiirto Oy:lle, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolle, Vihdin yrityskeskus Oy:lle, Vihti-Seura ry:lle, Vihdin yrittäjät ry:lle, Nummelan teollisuusyrittäjät ry:lle, vammaisneuvostolle, Nummelan kylätoimintaryhmälle, Nummelan killalle, Osuuskauppa Seudulle (nyk. Suur-Seutu) / Jukka Niemelä, siilon omistajalle / Niko Ahlqvist, kunnallistekniikan yksikölle / Timo Hovi, perusturvakeskukselle / Eija-Riitta Pajunen, sivistyskeskukselle / Suvi-Päivikki Hiipakka, Vihdin museolle / Pirkko Aurell, nuorisotoimelle / Marjatta Hiltunen, liikuntatoimelle / Timo Iso-Kungas, ympäristövalvonnalle / Risto Salomaa, rakennusvalvonnalle / Jorma Merisalo on lähtetty materiaali ja kommenttipyyntö. Yhteenveto kommenteista on liitetty kaavaselostukseen. Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen aloitusneuvottelu Neuvotteluun osallistui myös Länsi- Uudenmaan maakuntamuseo. Kuntalaisille järjestettiin keskustelutilaisuus Kaarikeskuksen kahviossa. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. Yhteenveto asukkaiden kommenteista on kaavaselostuksessa. Vihdin yrityskeskus Oy antoi kommenttinsa palaverissa , josta on laadittu erillinen muistio, joka on liitetty kaavaselostukseen. Vaihtoehdoista on neuvoteltu Ratahallintokeskuksen kanssa Vaihtoehdon A1 pohjalta kehitellystä asemakaavamuutosluonnoksesta on neuvoteltu Suur-Seudun osuuskaupan kanssa sekä edelleen ratahallintokeskuksen ja Lidlin kanssa LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Nummelan keskustassa Asemantien ja rautatien välissä. Alueen pohjoispäässä on aidattu viljankuivaamoalue, johon sisältyy luvulla rakennetun viljasiilon lisäksi sekalaisia rakennuksia ja ulkovarastoaluetta. Eteläosa on joutomaan tyyppistä aluetta, jolla on ajoväyliä aseman yhteydessä sijaitsevalle puutavaran lastausalueelle. Alueella myös varastoidaan puutavaraa. Lastausalueen kohdalla on asukkaiden käyttämä epävirallinen kevyen liikenteen radan ylityskohta. Viljankuivaamon eteläpuolelle on sijoitettu väliaikainen lämpökeskus. Suunnittelualueen eteläpuolella on Nummelan asema, joka liittyy Nummelan taajaman vanhaan rakennuskantaan. Asemantien vastakkaisella puolella on II III kerroksisten asuinkerrostalojen kortteleita sekä aseman lähellä vanha asemapäällikön talo pihamiljöineen.

6 3.1.2 Luonnonympäristö 6 Maisemarakenne ja maisemakuva Alue sijoittuu Nummelan keskustan välittömään läheisyyteen. Maastoltaan tasainen alue rajoittuu rautatiehen ja sitä ympäröi joka puolelta rakennettu ympäristö. Maaperä Alueen maaperä on Nummelanharjun reunan hienoa hiekkaa, joka muuttuu asemalle päin mentäessä hietamaaksi. Luonnonolot Alue on avoin, suurelta osin raivattu tai pusikoitunut alue, jolla ei ole alkuperäistä luontoa. Vesistöt ja vesitalous Nummelanharjun reunassa radan kohdalla on useissa kohdissa havaittu paineellista pohjavettä. Väinämöisentien ja Asemantien risteyksen korkeusasema on +62,3 ja Luontolan pohjavesialueesta tehdyn tutkimuksen mukaan pohjavesi on tasolla +58,7. Eteläpäässä pohjaveden pintaan on siis alle 4 m maan pinnasta. Alue jää Luontolan pohjavesialueen ulkopuolelle. Luonnonsuojelukohteet Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelukohteita Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue on osa Nummelan keskustaa. Asemantien toiselle puolelle kaavamuutosalueesta luoteeseen suunnitellaan Nummelan keskustan kaavamuutosta, johon sisältyy mm. mittava kauppakeskus. Muuten Asemantien vastakkaisella puolella sijaitsee II III kerroksisia asuintaloja. Radan toisella puolella on Hiidentorin kauppakeskus, S-ryhmän rautakauppa sekä Prisma hypermarket pysäköintialueineen. Etelässä on asemamiljöö.

7 Kuva 2: Rakennettu ympäristö 7 Suunnittelualue liittyy pohjoisreunassa Nummelan keskustan rakennettuun ympäristöön. Ns. pisteen ympärillä on kiinteistö Oy Ritalan liikerakennukset, joista vanhin osa on suojeltu rakennus sekä Esson huoltoasema piha-alueineen. Radan toisella puolella on Prismamarketin, rautakaupan ja Hiidentorin kauppakeskuksen muodostama kokonaisuus. Suunnittelualueella sijaitsee viljankuivaamo ja sen ympärille syntynyttä sekalaista rakennuskantaa. Asemantien toisella puolella on II III kerroksisia asuintaloja sekä asuntona toimiva entinen asemapäällikön talo. Kulttuurihistoriallisesti arvokas asemamiljöö Taajamakuva (kuvat 3 6) Viljankuivaamo sijoittuu näyttävästi osaksi radan itäpuolen kaupallisen rakentamisen miljöötä. Viljankuivaamo näkyy maamerkkinä myös Asemantien ja Vihdintien suunnasta. Asemantien reunassa taajamakuvaa sekoittaa ulkovarastointi ja epämääräinen rakennuskanta alkuperäisen viljankuivaamon ympärillä.

8 8 Suunnittelualue liittyy pohjoisreunassa Nummelan keskustan taajamakuvaan, jota tällä suunnalla hallitsee koy Ritalan funkkistalo vasemmalla ja Esson huoltoasema pihoineen oikealla. Viljankuivaamon ja aseman välinen alue on taajamakuvaltaan jäsentymätön. Asuminen Suunnittelualueella ei ole asuntoja. Lähimmät asuinkorttelit sijaitsevat Asemantien toisella puolella Pisteenkaaren ja Väinämöisentien välisellä alueella. Palvelut Alueella ei ole palveluita. Nummelan keskustan kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin välittömästi alueen vieressä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueella ei ole työpaikkoja. Viljankuivaamo toimii edelleen viljavarastona. Virkistys Alueella ei liene ympäristön huonosta laadusta johtuen merkittävää virkistysarvoa lähialueille, vaikka se onkin säilynyt pääosin rakentamattomana.

9 Liikenne 9 Alue rajautuu Hanko Hyvinkää rautatiehen, jolla on ainoastaan tavarankuljetusta. Rata on tarkoitus sähköistää. Alue on liikenteellisesti keskeisellä paikalla Nummelassa. Se rajautuu Asemantiehen, jolle on yhteys Meritieltä kiertoliittymän kautta. Asemantien eteläpuolelle suunnittelualueesta jonkin matkaa etelään on suunniteltu ns. Nummelan uuden sisääntulotien radan alitus. Rakennettu kulttuuriympäristö Alueella sijaitseva viljankuivaamo on inventoitu Nummelan rakennusinventoinnissa vuodelta Kuivaamo on rakennettu vuonna Viljankuivaamon merkitys on maisemallinen ja se on keskeinen maamerkki Nummelan maisemassa. Kuivaamo muistuttaa alueen merkityksestä viljan tuottajana. Vihtiläiset tuntevat rakennuksen "Mannerheimin kuivaamona" kreivi Carl Erik Mannerheimin mukaan. Rakennusta on laajennettu 1940-luvulla ja peltisiilot on lisätty 1990-luvulla. Inventoinnissa rakennus todetaan hyväkuntoiseksi. Kuva 7: Viljankuivaamon vanha osa takana. Tekninen huolto Alueella sijaitsee Fortum Lämpö Oy:n tilapäinen lämpökeskus, jolle on myönnetty lupa enintään viideksi vuodeksi. Lämpökeskus palvelee Prisman liikerakennusta. Suunnittelualueen läpi kulkee viemäri- ja vesijohtolinjat sekä kaukolämpöputki.

10 Kuva 8: Tekninen huolto 10 viemäri vesijohto lämpökeskus ja kaukolämpöjohto Ympäristöhäiriöt Alue altistuu rautatieliikenteen melulle. Ulkovarastointi on ympäristöhäiriö taajamakuvassa. Kuva 9: Rautatieliikenne Kuva 10: Ulkovarastoa Maanomistus Suunnittelualue on ratahallintokeskuksen omistuksessa. Ratahallintokeskus on edelleen vuokrannut osan alueesta Fortum Lämpö Oy:lle ja siilorakennuksen yksityiselle maanviljelijälle. Suur-Seutu omistaa kaava-alueen pohjoispuolella olevan pysäköintialueen.

11 3.2 Suunnittelutilanne Seutukaava Helsingin seudun seutukaava, taajama-alueet, liikenneväylät ja alueet on vahvistettu Suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Kuva 11: Ote taajamaseutukaavasta suunnittelualue Yleiskaava Koko kuntaa koskeva yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna Suunnittelualue on yleiskaavassa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alue (TY). Kuva 12: Ote yleiskaavasta suunnittelualue Osayleiskaava Suunnittelualueella ei ole osayleiskaavaa, mutta alueelle on laadittu Nummelan maankäytön rakenneselvitys v Vihreässä pikkukaupunkimallissa ( ve 1) on Esson eteläpuoleiselle alueelle osoitettu asuinrakennuskortteli, nykyisen viljankuivaamon alue on säilytetty teollisuusalueena ja sen eteläpuolella on asuinrakennuskortteli.

12 12 Urbaanissa pikkukaupunkimallissa (ve2) Esson eteläpuoli ja viljasiilon alue on osoitettu vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai liikerakentamisen kortteliksi, viljankuivaamon alue kuten vaihtoehdossa 1 ja viljasiilon eteläpuolinen alue on vaihtoehtoisesti asuinrakennus- tai teollisuusrakennuskortteli. Pisteenkaaren pään ja viljasiiloalueen pohjoisreunan kohdalla on kevyen liikenteen yhteys radan itäpuolelle. Kuva 13: vaihtoehto 1 Kuva 14: vaihtoehto Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Nummelan Keskusta Huhdanmäen asemakaava, kaava 13, joka on vahvistettu Suunnittelualue on pääosin rautatiealuetta (LR). Pohjoisreunassa on varaus pysäköimisalueelle (LP). Suunnittelualue rajoittuu Vanha-Nummelan asemakaavaan, kaava 35, joka on vahvistettu Kuva 15: Ote asemakaavasta suunnittelualueen raja

13 Rakennusjärjestys 13 Vihdin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Pohjakartta Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on hyväksytty Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Nummelan taajamassa. Alueen suunnittelulla on mahdollista kehittää keskustan palvelu- ja työpaikkarakentamista sekä kohentaa keskeneräistä taajamakuvaa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanvaltuuston vuosille hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan kaavoitustyö aloitetaan vuoden 2003 alussa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maankäyttösopimuksen Vihdin kunnan ja Suomen valtion/ratahallintokeskuksen kanssa. Sopimus koskee asemakaavan muuttamista ja toteuttamista yhteensä noin 1,5 ha suuruiselle määräalalle tiloista RN:o 1:1 ja 1:2 Ritalan kylässä sekä tilasta RN:o 2:1 Härköilän kylässä. Ympäristölautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitykset. Kaavatyön käynnistämisestä kuulutettiin kunnan ilmoituslehdissä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset on yksilöity kaavaselostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 1) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen on sisältänyt sekä kirjallisia kommenttipyyntöjä että suullisia neuvotteluja. Asukastilaisuudessa asukkailla on ollut mahdollisuus merkitä itse vaihtoehtokarttoihin kommentteja sekä kirjata ylös eri vaihtoehtojen vaikutuksia sitä varten tehtyyn pohjaan. Kaavoittaja on tehnyt asukkaiden mielipiteistä yhteenvedon. Ehdotusvaiheessa on normaali MRL:n mukainen mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus sekä pyydetään viranomaisilta ja sidosryhmiltä lausunnot. Kaavaehdotuksesta pidetään esittelytilaisuus.

14 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Vaihtoehtojen taustaa Vaihtoehdoissa on tarkasteltu rajattua kaavamuutosaluetta laajemmin alueen maankäytön vaihtoehtoja. Vanha-Nummelan taajamanosan Asemantien, Pisteen liittymän ja rautatien välille sijoittuva alue on voimassa olevassa asemakaavassa katuaukio/tori Pisteenkaaren liittymään asti, sitten yleinen pysäköintialue (LP) ja siilon kohdalta eteenpäin rautatieliikenteen alue (LR). Alueelle ei ole osoitettu rakentamista. Voimassa olevan kaavan mukaisella katualueella toimivalle huoltoasemalle on myönnetty ympäristölupa, joka on voimassa vuoteen 2012 saakka. Kunta on rakentanut kaavan mukaisen yleisen pysäköintialueen, mutta se ei ole kunnan omistuksessa. Sekä huoltoaseman alue että pysäköintialue eivät sisälly ohjeellisesti rajattuun kaavamuutosalueeseen, mutta vaihtoehdoissa on tarkasteltu maankäyttöä kokonaisuutena, jolloin niiden asema eri vaihtoehdoissa on myös huomioitu. Kaavamuutosalueella olevan viljasiilon omistaa yksityinen ja se on alkuperäisessä käytössä. Maapohja on ratahallintokeskuksen omistuksessa. Museolta saadun selvityksen mukaan siiloa on laajennettu useaan otteeseen ja sen yhteyteen on rakennettu erillistä varastotilaa ja kaksi uutta siiloa. Alkuperäinen osa siilosta näkyy alla olevassa kuvassa, joka on otettu harjakaispäivänä. Kuva 16. Viljasiilon vanhin osa Rakennuskulttuurityöryhmän tekemän katselmuksen perusteella siilon vanhimman osan sisätilat ovat erittäin sokkeloiset. Vankimman rakennusosan muodostavat betoniset siilot, joiden ympärillä on puurakenteinen lämpöeristämätön ulkokuori. Puurakenteet ovat osittain siilojen varassa. Siilorakennelmat täyttävät pääosan sisätilasta. Alkuperäisen käytön ja kevyen ulkorakenteen takia siilon käyttö johonkin muuhun tarkoitukseen kuin viljan varastointiin on erittäin vaikeata. Nummelan keskustan kaavan 95 asemakaavamuutoksen yhteydessä on tarkasteltu keskustan liikennettä. Liikennesuunnitelma sisältää kiertoliittymän Asemantien ja Pisteenkaaren risteyksessä, mikä on huomioitu kaikissa vaihtoehdoissa. Suunnittelualueella on myös tarve osoittaa kevyen liikenteen yhteys

15 15 yhdistämään radan eri puolille jääviä toimintoja. Vaihtoehdoissa on tarkasteltu sekä liikennesuunnitelmaluonnoksissa esitettyä ylitysratkaisua Pisteenkaaren kohdalla että rautatien alitusta Prisman eteläpuolelta. Suunnittelualueen maankäytölle on laadittu kuusi vaihtoehtoa, joissa on kolme päävaihtoehtoa A, B ja C. Vaihtoehdot A1, A2 ja A3 sisältävät sekä liiketilaa että toimitiloja, koska alueella on ilmennyt kysyntää myymälätiloille. Vaihtoehdot B1 ja B2 sisältävät vain toimitiloja ja varsinkin vaihtoehto B1 vastaa rakenteeltaan (mutta ei maankäytöltään) Nummelan maankäytön rakenneselvityksessä esitettyä ratkaisua. Vaihtoehto C sisältää vain puistoa ja huvi- ja viihdetoimintoja ja sen laatimiseen on vaikuttanut asukkaiden kaavan 95 suunnittelun yhteydessä esittämät ehdotukset puisto- ja vapaa-ajanviettoalueesta keskustassa. Kuva 17. Suunnittelualueen toiminnallinen sijainti KESKUSTATOIMIN- NOT/KAUPPA KESKUSTATOIMMINNOT RAUTATIE ASUMINEN HUOLTOASEMA PALVELUASUMINEN ASUMINEN PYSÄKÖINTIALUE ASUMINEN PUISTO KAUPPA SIILO SUUNNITTELUALUE KULTTUURIHISTORI- ALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ/ ASEMA- PÄÄLLIKÖN TALO KULTTUURIHISTORI- ALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ PAJUNIITYN UUSI ASUINALUE SUUNNITELTU KIRKKO PUISTO KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS MILJÖÖ/ NUMMELAN ASEMA SUOJAVIHERALUE KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE (PAJUNIITYN PALVE- LUKESKUS)

16 16 Kuvat 18a ja 18b. Alueen sijainti taajamarakenteessa SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE

17 Vaihtoehto A1 PYSÄKÖINTIALUE SÄILYY NYKYISESSÄ KÄYTÖSSÄ MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) MAHDOLLISUUS JÄR- JESTÄÄ HUOLTO SIILO PITÄÄ PURKAA PRISMA TILAA ASEMAPÄÄLLI- KÖN TALON EDESSÄ TOIMITILAA / TOIMISTOTILAA N K-M2 RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS PUISTOALUE LIITTYY ASEMAMILJÖÖ- SEEN / ALIKULUN MAISEMOINTI ASEMA

18 18 LP = YLEINEN PYSÄKÖINTI- ALUE (VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAAN) KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE PRISMA KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO

19 Vaihtoehto A2 19 TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N K-M2, JOISTA VOI OLLA MYYMÄLÄTILOJA POHJAKERROKSESSA N. 400 K-M2 SIILO SÄILYY PYSÄKÖINTIALUEELLA MAAMERKKINÄ (OSAA TILOISTA VOISI KÄYTTÄÄ KESÄKAHVILANA), MUUT RAKENNUKSET PURETAAN SII- LON VANHAN OSAN YMPÄRILTÄ HUOLTO ASEMA- PÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ PRISMA MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN ALIKULKU / TUKIMUURI TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N. 400 K-M2 ASEMA

20 20 VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAMUU- TOSPAINETTA NYKYISEN PYSÄKÖINTI- ALUEEN OSALLE KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE MAHDOLLISUUS VAIHTOEHTOISESTI JÄTTÄÄ KOKO ALUE TOISTAISEKSI PY- SÄKÖINTIIN SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RAKENNUS PRISMA KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE

21 Vaihtoehto A3 HUOLTOLIIKENNE HUOLTOASEMAN PIHAN KAUTTA VOI OLLA ONGELMALLI- NEN NIIN KAUAN KUIN ASEMA TOIMIN- NASSA MYYMÄLÄTILAA N K-M2 (PÄIVITTÄISTAVARAT TAI TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA) SIILO SÄILYY PYSÄKÖINTIALUEELLA MAAMERKKINÄ (OSAA TILOISTA VOISI KÄYTTÄÄ KESÄKAHVILANA), MUUT RAKENNUKSET PURETAAN SII- LON VANHAN OSAN YMPÄRILTÄ PRISMA TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N K-M2 TILAA ASEMAPÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN ALIKULKU / TUKIMUURI TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA N. 400 K-M2

22 22 KL = LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAN RAJA- UKSEN MUUTOSTARPEEN SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RA- KENNUS PRISMA KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE VP = PUISTO TILAA ASEMAPÄÄLLIKÖN TALON EDESSÄ KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE ASEMA

23 Vaihtoehto B1 TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTO- RAKENNUKSIA N K-M2, JOISTA VOI OLLA MYYMÄLÄTILOJA N. 400 K-M2 RADAN YLITTÄVÄ KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS SIILO SÄILYY OMALLA KORTTELIALU- EELLA NYKYISESSÄ KÄYTÖSSÄ, ASEMANTIE RAJATAAN UUSILLA ESIM. VARASTOTILOILLA, OSA RAKENNEL- MISTA PURETAAN, ALUE SIISTITÄÄN JA AIDATAAN, PRISMA AVOIN TILA ASEMAPÄÄLLI- KÖN TALON EDESSÄ TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTORA- KENNUKSIA YHT. N K-M2 ASEMA

24 24 VAIHTOEHTO AIHEUTTAA KAAVAMUU- TOSPAINETTA NYKYISEN PYSÄKÖINTI- ALUEEN OSALLE KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE MAHDOLLISUUS VAIHTO- EHTOISESTI JÄTTÄÄ KOKO ALUE TOISTAISEKSI PYSÄ- KÖINTIIN SIILON VANHIN OSA SUO- JELTAVA RAKENNUS TY = TEOLLISUUSRAKENNUS- TEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOI- MINNAN LAADULLE ERITYI- SIÄ VAATIMUKSIA PRISMA KTY = TOIMITILARAKEN- NUSTEN KORTTELIALUE ASEMA

25 Vaihtoehto B2 25 HUOLTOASEMA VOI MUUTTUA KAHVI- LAKSI, RAVINTOLAKSI TAI MYYMÄLÄKSI VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAINEN AUKIO KENTTÄ ESIM. RULLALUISTELUUN TAI LUISTELUUN TALVELLA TOIMITILARAKENNUS, JONKA POHJA- KERROKSESSA VOI OLLA LIIKETILAA, YHT. N. 500 K-M2 SIILON PAIKALLA MAAMERKKINÄ KAKSI TOIMITILA/TOIMISTORAKENNUSTA, YH- TEENSÄ 1200 K-M2 KORTTELIALUEEN LÄPI KULKEVA KEVY- EN LIIKENTEEN YHTEYS / PUISTOMAI- SET PIHAT VARSINKIN RADAN PUOLEL- LA PRISMA TOIMITILARAKENNUKSIA / TOIMISTO- RAKENNUKSIA YHT. N K-M2 ASEMAMILJÖÖSEEN LIITTYVÄ PUISTO RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS ASEMA

26 26 VP = PUISTO KTY = TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE PRISMA VP = PUISTO

27 Vaihtoehto C 27 HUOLTOASEMA VOI MUUTTUA KAHVI- LAKSI, RAVINTOLAKSI TAI MYYMÄLÄKSI VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAINEN AUKIO KENTTÄ ESIM. RULLALUISTELUUN TAI LUISTELUUN TALVELLA HUOLTORAKENNUKSET SIILO SÄILYY PUISTOALUEELLA / UU- DEMPAA OSAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ HUVI JA VIIHDETOIMINTAAN (ESIM. TANSSILAVA TAI KOKOONTUMISTILA), VANHA OSA TOIMII MAAMERKKINÄ TOTEUTTAJAN LÖYTÄMINEN VOI OLLA VAIKEATA PRISMA KOKO ALUE VARATTU VAPAA-AJAN TOIMINNOILLE ESIINTYMISPAIKKA / HUVIMAJA RADAN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS ASEMA

28 28 VOIMASSA OLEVAN KAAVAN MUKAISEN PYSÄKÖINTIALUEEN MUUTTAMINEN PUIS- TOKSI / KAAVA-ALUEEN LAAJENTAMINEN TAI SÄILYMINEN TOISTAISEKSI NYKYISES- SÄ KÄYTÖSSÄ SIILON VANHIN OSA SUOJELTAVA RAKENNUS PRISMA VP = PUISTO

29 Vaihtoehdoista saadut kommentit osallisilta Vaihtoehdoista pyydettiin osallisten kommentit. Viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä pyydettiin kommentit kirjallisesti, kuntalaisille järjestettiin keskustelutilaisuus Kaarikeskuksen kahviossa. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. Tiivistelmät kommenteista ovat kaavaselostuksen liitteenä (liitteet 2 ja 3). Osallisten kommenttien ja kaavoittajan huomioiden pohjalta verrattiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Vaikutukset on jaettu neljään pääryhmään: vaikutukset ympäristöön, kulttuuriset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja taloudelliset vaikutukset. Vertailutaulukko on kaavaselostuksen liitteenä (liite 4). Yhteenvetona vaihtoehtojen vaikutuksista voidaan todeta seuraavaa: Ympäristövaikutukset: Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta vaihtoehdot B ovat hyviä ja vaihtoehdot A ovat hyviä, jos niitä kehitetään laajojen pysäköintialueiden osalta. Vaihtoehto C hajauttaa yhdyskuntarakennetta. Taajamakuvan kannalta mikään vaihtoehto ei ole yksiselitteisen hyvä. Luonnonympäristön kannalta vaihtoehto C voi marginaalisesti palauttaa alueelle kasvillisuutta. Elinolojen ja terveyden kannalta vaihtoehdot A1 ja B2, joissa siilo poistuu alueelta, ovat vaikutuksiltaan positiivisia. Liikennemäärän kannalta vaihtoehto C on paras. Kevyen liikenteen kannalta radan alitusratkaisut koetaan parhaina, jolloin vaihtoehto B1 on epäsuosituin. Pysäköinnin ja huoltoliikenteen osalta asukkaat pitävät vaihtoehtoa A1 parhaana. Ympäristöhäiriöiden osalta vaihtoehdot A1 ja B2 koetaan parhaina. Siilon purkamisvaihtoehdot eivät suosi kestävää kehitystä. Ympäristövaikutusten kannalta kokonaisuutena vaihtoehdot A1 ja B2 nousevat parhaiksi sen takia, että osalliset ovat omissa arvioissaan painottaneet eniten elinoloihin ja ympäristön puhtauteen liittyviä tekijöitä. Kulttuurisilta vaikutuksiltaan siilon purkamiseen perustuvat vaihtoehdot köyhdyttävät ympäristöä, mutta toisaalta siilon sovittaminen uudisrakentamiseenkaan ei ole ongelmatonta. Kulttuuriset vaikutukset ovat lähinnä kaavoittajan huomioita. Parhaiksi nousevat siilon säilyttävät vaihtohdot A3, B1 ja C. Sosiaaliset vaikutukset: Vaihtoehdoissa A kaupallisten palvelujen saatavuus paranee. Radan alituksen koetaan yhdistävän Vanha-Nummelan ja Pajuniitun asukkaita. Siilon purkaminen poistaa alueelta ilkivallalle alttiin kohteen. Vaihtoehtojen A2 ja A3 pysäköinnin asukkaat kokevat aiheuttavan asukkaille haittaa. Sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa on käytetty mahdollisimman paljon osallisten mielipiteitä. Viheralueiden vähäisyydestä huolimatta vaihtoehdot A1 ja B2 tuntuvat myönteisimmiltä. Taloudelliset vaikutukset: Yksityistaloudellisesti siilon sälyttävät vaihtoehdot ovat vaikeita. Kaikki muut vaihtoehdot, paitsi C tuovat lisää työpaikkoja ja vaihtoehtojen A liiketila lisää Nummelan kaupallista vetovoimaa. Liike- ja toimistotilojen sijoittelu on paras vaihtoehdossa A1. Kunnan talouden kannalta vaihtoehdot A2, A3, B1 ja C sisältävät merkittävän taloudellisen riskin korvausvelvollisuudesta. Kunnallistekniikan rakentamisen kannalta vaihtoehdot B2 ja varsinkin C ovat kalliita. Yleisesti ottaen vaihtoehdon A1 katsotaan tukevan Nummelan kehittämissuunnitelmia, kun taas vaihtoehto C on hyvin epätaloudellinen, yrityskeskuksen mielestä jopa epärealistinen. Vaikka yhdessä kommentissa asetetaankin kyseenalaiseksi myymälätilan lisätarve Nummelassa, koetaan vaihtoehto A1 taloudellisesti hyvin positiiviseksi vaikutuksiltaan. Myös vaihtoeh

30 30 to B2 on positiivinen. Vaihtoehto C on taloudellisilta vaikutuksiltaan erittäin negatiivinen. Eri osallisryhmistä useimmat pitivät parhaana vaihtoehtoa A1 (neljä mainintaa) ja toiseksi parhaana vaihtoehtoa B2 (kolme mainintaa). A2 vaihtoehtoa piti parhaana kaksi osallisryhmää ja vaihtoehdossa C mielipiteet hajosivat jyrkästi, jolloin sitä pidettiin sekä huonona että parhaana tai toiseksi parhaana Asemakaavan tavoitteet Osallisten kommenttien ja vaikutusten vertailun perusteella kaavamuutoksen tavoitteiksi muodostuivat: Liike- ja toimistotilan sijoittaminen alueelle. Pysäköintialueiden sijoittaminen asutuksen ja taajamakuvan kannalta optimaalisesti. Kevyen liikenteen yhteys radan alitse Pajuniittyyn aseman pohjoispuolelle puistoalueelle. Rakentamisen sovittaminen asemapäällikön talon ympäristöön ja asemamiljööseen. Siilosta luopuminen sen ympäristöhaittojen, korjauskelvottomuuden ja taloudellisten riskien takia. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Vaihtoehtotarkastelun ja vaikutusten vertailun pohjalta asemakaavamuutoksen laatimista päätettiin jatkaa vaihtoehdon A1 pohjalta siten, että vaihtoehdon heikkouksista on pyritty parantamaan taajamakuvaa katunäkymän ja pysäköinnin jäsentämisen suhteen sekä asukkaiden korjausehdotuksista toimistorakennusten madaltamisella aseman lähellä. Vaihtoehdoista on neuvoteltu Ratahallintokeskuksen kanssa Vaihtoehdon A1 pohjalta kehitellystä asemakaavamuutosluonnoksesta on neuvoteltu Suur-Seudun osuuskaupan kanssa sekä edelleen ratahallintokeskuksen ja Lidlin kanssa Luonnosvaiheessa on tarkasteltu myös asemakaavamuutosalueen rajauksen pohjoispuolista aluetta, mutta on päädytty siihen, että alueen kaavamuutos tehdään myöhemmin. Kaavamuutoksessa on kuitenkin huomioitu yhteystarve tähän suuntaan. Kaavamuutoksen perusratkaisu on, että Asemantien ja radan väliselle alueelle sijoitetaan Pisteenkaaren kohdalle rakennettavan uuden kiertoliittymän eteläpuolelle I-kerroksista liiketilaa, jonka pysäköinti on osittain kiertoliittymän kohdalla ja osittain liikerakennuksen takana radan varressa. Alueelle voi sijoittua myös päivittäistavarakauppa. Tämän eteläpuolelle asemapäällikön taloa vastapäätä sijoitetaan II-kerroksinen liike- ja toimistorakennus, jossa voi olla tarpeen mukaan liike- ja/tai toimistotilaa. Asemapäällikön talon eteen on rajattu istutettava alueen osa. Pysäköinti on rakennusten päädyissä ja radan varressa. Kevyt liikenne perustuu Asemantien varteen rakennettavaan leveään jalkakäytä

31 31 vään, joka jatkuu Siilopuiston kautta radan alitse Pajuniityn alueelle. Siilopuistossa polut on mahdollista ohjata sekä keskustan suuntaan että Väinämöisentien suuntaan. Kiertoliittymästä on varmistettu ajoneuvoyhteys myöhemmin suunniteltavalle pohjoispuoliselle alueelle Siilokujan kautta. Siilokuja joudutaan osittain rakentamaan tukimuurilla radan viereen Mitoitus liiketila 1500 k-m tp liike- ja toimistotila 2500 k-m tp yhteensä 4000 k-m tp Palvelut Alueelle on mahdollisuus sijoittaa päivittäistavaramyymälä sekä muuta liiketilaa, jolloin Nummelan keskustan kaupalliset palvelut paranevat Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudisrakentamisella kohennetaan Asemantien taajamakuvaa. Asemantie rajataan liike- ja toimistorakennuksilla. Pysäköintialueet on hajotettu ja sijoitettu mahdollisimman paljon rakennusten taakse radan varteen. Kevyen liikenteen yhteys Pajuniityn alueen suuntaan toteutetaan radan alituksella Aluevaraukset Korttelialueet Alueelle on osoitettu liikerakennusten, liike- ja toimistorakennusten sekä autopaikkojen korttelialuetta. Liikerakennusten korttelialueelle voi sijoittaa I-kerroksisen enintään 1500 k-m2 suuruisen myymälärakennuksen. Alueella voi olla myös päivittäistavarakauppaa. Liikerakennus on sijoitettu mahdollisimman lähelle Asematien reunaa rajaamaan katunäkymää. Kaavamääräys velvoittaa elävöittämään rakennuksen kadun puoleista julkisivua. Myymälä avautuu keskustan suuntaan ja sen eteen on varattu tilaa alueen sisäiselle jalankululle. Pysäköinti on sijoitettu radan varteen sekä erilliselle ko. korttelialuetta varten varatulle autopaikkojen korttelialueelle. Huoltoajo voi kiertää myymälän takaa. Korttelialueen kapeuden takia huoltoa ei pysty järjestämään ilman kiertomahdollisuutta. Pysäköintialueille sekä pohjoissuunnasta huoltoajolle on yhteys Siilokujan uuden katualueen kautta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle voi sijoittaa liiketilaa ja/tai toimistotilaa toteuttajan tilantarpeiden mukaan. Liike/toimistorakennukset voivat olla korkeintaan II kerroksisia ja 2500 k-m2 suuruisia. Korttelialueelle on ajoyhteys etelässä ennen puistoaluetta sekä pohjoisessa liikerakennusten korttelialueelle osoitetun ajoyhteyden kautta. Pysäköinti on mahdollista sijoittaa tontin kumpaankin päähän sekä rautatien varteen rakennusten taakse. Asemapäällikön talon eteen on uudisrakentamisen sovittamiseksi kulttuurihistorialliseen ympäristöön määrätty jätettäväksi rakentamaton istutettava alue, jolle on osoitettu istutettavat puurivit. Uudisrakentaminen tulee sovittaa olevaan kulttuuriympäristöön.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5. Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8 VIHDIN KUNTA NUMMELA, LANKILANRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS LANKILANRINTEEN TEOLLISUUSALUEELLA KAAVA Nu 133 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asia 563/713/2004 VIHDIN KUNTA Ympa 25.11.2004 Ympa liite 3 Ympa 28.2.2006, kaavaselostuksen liitteenä 1 OTALAMMEN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 1-7, 10, 30, 30, 31 JA 35

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

NUMMELA KUOPPANUMMI, LOISKAAJANTIE

NUMMELA KUOPPANUMMI, LOISKAAJANTIE Asia 487/713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 23.11.2006 125 Ympa liite 5 VIHDIN KUNTA NUMMELA KUOPPANUMMI, LOISKAAJANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS N:O 137 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PUUMALAN KUNTA KESKUTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot