.25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi"

Transkriptio

1 .25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. 1. Julkinen auto- ja venepaikoitus, alueen palvelut ja venepaikat Alueen autopaikkalaskelma ja -normit käyvät ilmi asemakaavaehdotuksesta. Alueen yleinen pysäköinti on esitetty ehdotuksessa. Yleisille LP-alueille tulee sopimaan yhteensä n. 340 autopaikkaa. Asuntojen ja liiketilojen omat pysäköintipaikat sijoittuvat korttelialueille. Störörenin alueella on venepaikkoja kohti varattu autopaikkoja: 1 ap / 2 venepaikkaa itäisen kotisataman osalle Läntinen kotisatama on varattu alueen asukkaille, joiden autopaikat sijoittuvat korttelialueille. 2. uimaranta tai uimala Alueelle on varattu yleisten palvelujen korttelialue P2 myymälätoimintaa, uimalaa ja ravintolaa varten. Toteutus kelluvana rakennuksena. Myös Örnvikin lahdenpohjukkaan on varattu alue urheilu- ja virkistyspalveluja varten. Uimarannan toteuttaminen alueelle on kaavallisesti mahdollista

2 .26a Sipoon kunta Rakennusvalvonta c/o Mäkelä Solja Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Rakennusvalvonnan kommentit on huomioitu kaavaehdotuksessa.

3 STORÖRENIN ASEMAKAAVASUUNNITELMA JA ASEMAKAAVAMUUTOS - PLAN AV DETALJPLANE OCH DETALJPLANEÄNDRING LAUSUNNOT JA MIELIPITEET - YHTEENVETO JA VASTAUKSET - ANFÖRANDEN OCH ÅSIKTER - SAMMANDRAGET OCH SVARAR.26b Sipoon kunta Rakennusvalvonta c/o Mäkelä Solja

4 STORÖRENIN ASEMAKAAVASUUNNITELMA JA ASEMAKAAVAMUUTOS - PLAN AV DETALJPLANE OCH DETALJPLANEÄNDRING LAUSUNNOT JA MIELIPITEET - YHTEENVETO JA VASTAUKSET - ANFÖRANDEN OCH ÅSIKTER - SAMMANDRAGET OCH SVARAR.26c Sipoon kunta Rakennusvalvonta c/o Mäkelä Solja

5 STORÖRENIN ASEMAKAAVASUUNNITELMA JA ASEMAKAAVAMUUTOS - PLAN AV DETALJPLANE OCH DETALJPLANEÄNDRING LAUSUNNOT JA MIELIPITEET - YHTEENVETO JA VASTAUKSET - ANFÖRANDEN OCH ÅSIKTER - SAMMANDRAGET OCH SVARAR.26d Sipoon kunta Rakennusvalvonta c/o Mäkelä Solja

6 a Sibbo skärgårdsdelegation c/o Linström Barbro Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt.det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna. 1, Följande ärenden kommer att lösas i markanvändnigsavtal. -att skärgårdsborna har egna båptplatser, minst 6 st -olika brygghöjder för båtar av varierande storlek och behov -servicetrafik till brygga -avfallsservice m.m. -sjösättning av båtar vid tre skilda ramper -bilparkering -djupa farleder -isväg 4. Vattenområdena i detaljplanen är tillräckligt vida även för större båtar. Inloppet till hamnen kommer att lösas med framtida plan för småbåthamnens bryggor. Detaljplanen för Storören löser inte denna fråga. De områden som planerats för trafik, småbåtshamns- eller torgområden är tillräckligt vida för serviceverksamhet som innebär lastbilstrafik, användning av båtlyftkran, sjösättning av båtar osv. Målsättningen med områdets parkering är en sk. splittrad gatuparkering. Huvudgatan har parkeringsplatser mellan parkplanteringar och sidogatorna och kvarteren har ytterligare splittrade parkeringsställen. Syftet är att huvudgatan har bulevardstatus och fungerar som samlargata. Vattenområdet är uppdelat i tre delar: två hemhamnar och ett hamnområde där även gästhamnen får plats. I östra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 340 båtplatser. I västra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 150 båtplatser. På det tredje hamnområdet ryms det sammanlagt cirka 100 båtar; fiskebåtar, förbindelsebåtar osv. På hela Storörens område finns det på LP- och parkeringsområden sammanlagt cirka 340 allmänna parkeringsplatser. I Finland används följande uträkningsgrund för bilplatser i båthamnar: en bilplats/tre båtplatser (t.ex. i Esbo och Helsingfors, källa: Marinetek Oy). I utkastet för Storören är uträkningsgrunden en bilplats/2 båtplatser vid östra hemhamnen. Vid västra hemhamnen räknar man boendeparkeringen som båtplatsparkering och därmed placeras det inte därutöver några parkeringsplatser på småbåtshamnområdet. I en snar framtid kan man räkna med att varje hemhamnsplats har en bilplats om man använder, den nu i detaljplanen angivna, parkeringsplatsmängden som räknegrund Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: -att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor -att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. -att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: -Den östra viken förblir omuddrad och klassificeras som grönområde. -Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. -Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). -Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. -Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. -Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -Hela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i utkastet). Vi ber om ursäkt för bristerna i den svenskspråkiga planebeskrivningen och strävar till ett bättre språk i fortsättningen.

7 .28a Sipoon Puolesta ry. c/o Nyberg Bambi Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella Julkinen auto- ja venepaikoitus, alueen palvelut ja venepaikat Alueen autopaikkalaskelma ja -normit käyvät ilmi asemakaavaehdotuksesta. Alueen yleinen pysäköinti on esitetty ehdotuksessa. Yleisille LP-alueille tulee sopimaan yhteensä n. 340 autopaikkaa. Asuntojen ja liiketilojen omat pysäköintipaikat sijoittuvat korttelialueille. Störörenin alueella on venepaikkoja kohti varattu autopaikkoja: 1 ap / 2 venepaikkaa itäisen kotisataman osalle Läntinen kotisatama on varattu alueen asukkaille, joiden autopaikat sijoittuvat korttelialueille. Esitetyllä rakentamisella ja marina-alueen kehittämisratkaisuilla alueelle ei voida sijoittaa veneiden talvisäilytystä. Yksityisillä yrittäjillä Sipoon kunnan alueella on käynnissä suunnitelmia venesäilytystoimintaan. Talvisäilytyksen järjestäminen ei ole kunnan tehtävä. Itäranta ja kanoottiklubi Ehdotusta varten itärannan ratkaisua on muutettu: itäinen lahti jää ruoppaamatta ja jää viheralueeksi. - kanoottiklubi sijoittuu Storörenin niemeen, jotta vesiyhteys olisi varma. - kahvilan / klubin yhteyteen (kaavakartassa palvelujen P-alueena) on paikka uudelle suuremmalle vajarakennukselle (vanhojen tilalle), johon sijoittuu vastaava määrä varastotilaa, kuin olemassa olevissa vajoissa on sekä sopivasti kasvuvaraa. - kevytväylä siirtyy koko matkaltaan, klubirakennusta lukuun ottamatta, ranta-alueelle - yleinen pysäköintialue kasvaa - kanoottiklubin toimintaan tarvittavat maa-alueet ja laiturirakenteet sijoittuvat klubirakennuksen eteläpuolelle. - itärannan kevytväylän ja veden välistä rantaa voi koko matkaltaan käyttää vapaa-ajan toimintaan, kaavassa VUaluetta. - Kanoottiklubia varten on osoitettu 15 omaa autopaikaa. Alueella on myös yleninen pysäköintialue, jossa on 340 autopaikkaa.

8 .28b Sipoon Puolesta ry. c/o Nyberg Bambi 3, 4 uimaranta tai uimala Alueelle on varattu yleisten palvelujen korttelialue P2 myymälätoimintaa, uimalaa ja ravintolaa varten. Toteutus kelluvana rakennuksena. Myös Örnvikin lahdenpohjukkaan on varattu alue urheilu- ja virkistyspalveluja varten. Uimarannan toteuttaminen alueelle on kaavallisesti mahdollista. 5. Läntinen viheralue ja rakentaminen Läntiseen viheralueeseen kohdistui eniten ristiriitaisia toivomuksia alueen asukkailta. Toisaalta toivottiin alueen 250 AO-1 rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden nostoa, toisaalta alueen jättämistä rakentamattomaksi. Korttelin 250 osalta toivottiin myös VL alueiden täydennysrakentamismahdollisuutta kortteleiden 251, 252, ja 253 tapaan. Örnvikintien korkeusasema on toivottu pysyvän m korkeudessa, joten Örnvikintien ja rannan väliin ei ole määritelty ehdotuksessa rakentamista, joka edellyttää täyttöä 3 m:iin asti. Lahden itäkulmasta alkaen koko alue täytetään itään päin yhtenäisesti kohoavaksi alueeksi. Kaava-alueella on osoitettu rajattu määrä omarantaista rakentamista, jotta alueella säilyy myös vapaita ranta-alueita. Kaavaehdotuksessa molemmat lahdenpohjukat ovat lähivirkistys- sekä urheilu- ja virkistysalueita (VL ja VU). Samoin Kuuman linjan raitti voidaan yhdistää kevyen liikenteen väyläksi länteen. Korttelissa 250 Rakennusoikeuden lisäksi saa tontille rakentaa ehdotuksen mukaan 50 m2 talousrakennuksen.

9 .29a Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Vastine Tiehallinnon lausuntoon. Vastine viittaa sen vasemmalla puolella olevaan lausunnon osaan: Mt 170 pohjoispuoliset, jo toteutuneet alueet, ovat osa tulevaa yleiskaavaehdotuksen mukaista, laajempaa asemakaavoitettavaa aluetta Lähin alikululle soveltuva paikka sijoittuu Helsingin ja Sipoon välisen rajasiirron jälkeen Helsingin puolelle. Ohjeellinen soveltuva paikka on osoitettu kartalle. 3. Alueelta on laadittu yleiskaavatyöhön liittyvän liikenne-ennusteen mukainen meluselvitys. Tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet on huomioitu kaavamääräyksissä. Storörintien ja Mt 170 risteyksestä on laadittu liittymäsuunnitelma. 4. Liittymäjärjestelyjä koskevasta suunnittelusta tehdään sopimus Uudenmaan tiepiirin ja Sipoon kunnan kesken.

10 .29b Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu Huomioitu kaavamääräyksissä. 6. Huomioitu ehdotuksessa Huomioitu ehdotuksessa Huomioitu ehdotuksessa.

11 .29c Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu

12 .29d Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu

13 .29e Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu

14 .30-a Söderling Margit ja Mikael, 6:296 Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. 1. Läntinen viheralue ja rakentaminen Läntiseen viheralueeseen kohdistui eniten ristiriitaisia toivomuksia alueen asukkailta. Toisaalta toivottiin alueen 250 AO-1 rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden nostoa, toisaalta alueen jättämistä rakentamattomaksi. Korttelin 250 osalta toivottiin myös VL alueiden täydennysrakentamismahdollisuutta kortteleiden 251, 252, ja 253 tapaan. Örnvikintien korkeusasema on toivottu pysyvän m korkeudessa, joten Örnvikintien ja rannan väliin ei ole määritelty ehdotuksessa rakentamista, joka edellyttää täyttöä 3 m:iin asti. Lahden itäkulmasta alkaen koko alue täytetään itään päin yhtenäisesti kohoavaksi alueeksi. Kaava-alueella on osoitettu rajattu määrä omarantaista rakentamista, jotta alueella säilyy myös vapaita ranta-alueita. Kaavaehdotuksessa molemmat lahdenpohjukat ovat lähivirkistys- sekä urheilu- ja virkistysalueita (VL ja VU). Samoin Kuuman linjan raitti voidaan yhdistää kevyen liikenteen väyläksi länteen. Korttelissa 250 Rakennusoikeuden lisäksi saa tontille rakentaa ehdotuksen mukaan 50 m2 talousrakennuksen.

15 .30-b Söderling Margit ja Mikael, 6:296

16 .30-c Söderling Margit ja Mikael, 6:296

17 .30d.30-d Söderling Margit ja Mikael, 6:296

18 .30-e Söderling Margit ja Mikael, 6:296

19 30-f Söderling Margit ja Mikael, 6:296

20 .30-g Söderling Margit ja Mikael, 6:296

21 .30-h Söderling Margit ja Mikael, 6:296

22 .30i 30-i Söderling Margit ja Mikael, 6:296

23 .31a Itä-Uudenmaan Liitto c/o Liljeström Christel ja Mikkola Jaakko Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella.

24 .31b Itä-Uudenmaan Liitto c/o Liljeström Christel ja Mikkola Jaakko 3-metrin perustamiskorkeus ja täytöt Uuden rakennuskannan minimi korkeustaso määrätään + 3 m korkeuteen. Alue toteutetaan vaiheittain, mutta siitä huolimatta rakentaminen varmasti muuttaa näkymiä radikaalisti. Kortteleissa 250, 251, 252 ja 253, on voimassa olevassa kaavassa sallittu mahdollisuus tonttinsa osittamiseen ja lisärakennuspaikkoihin. Kaavaehdotuksessa uudet tontit on osoitettu korttelialueiden etelä-osista. Tavoitteena on, että alueen vanha rakennuskanta saisi säilyä suhteellisen koskemattomana tonttien yläosilla kaavan mahdollistaessa tiiviimpi rakentaminen tonttien alaosissa. Rakentaminen edellyttää korttelialueiden etelä- osien täyttöjä, jotka olisi syytä tehdä Lillörintien rakentamisen yhteydessä koko korttelin osalta. Hulevedet Alueelle laaditaan erillinen hulevesiselvitys ja suunnitelma.

25 .31c Itä-Uudenmaan Liitto c/o Liljeström Christel ja Mikkola Jaakko

26 .31d Itä-Uudenmaan Liitto c/o Liljeström Christel ja Mikkola Jaakko

27 .32a Sibbo Skärgårds öförendring r.f c/o Strand Gundel Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: -att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor -att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. -att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: -Den östra viken förblir omuddrad och klassificeras som grönområde. -Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. -Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). -Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. -Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. -Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -Hela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i utkastet) och 4. Följande ärenden kommer att lösas i markanvändnigsavtal. - att skärgårdsborna har egna båptplatser, minst 6 st - olika brygghöjder för båtar av varierande storlek och behov - servicetrafik till brygga - avfallsservice m.m. - sjösättning av båtar vid tre skilda ramper - bilparkering - djupa farleder - isväg De områden som planerats för trafik, småbåtshamns- eller torgområden är tillräckligt vida för serviceverksamhet som innebär lastbilstrafik, användning av båtlyftkran, sjösättning av båtar osv. Målsättningen med områdets parkering är en sk. splittrad gatuparkering. Huvudgatan har parkeringsplatser mellan parkplanteringar och sidogatorna och kvarteren har ytterligare splittrade parkeringsställen. Syftet är att huvudgatan har bulevardstatus och fungerar som samlargata. Vattenområdet är uppdelat i tre delar: två hemhamnar och ett hamnområde där även gästhamnen får plats. I östra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 340 båtplatser. I västra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 150 båtplatser. På det tredje hamnområdet ryms det sammanlagt cirka 100 båtar; fiskebåtar, förbindelsebåtar osv. På hela Storörens område finns det på LP- och parkeringsområden sammanlagt cirka 340 allmänna parkeringsplatser. I Finland används följande uträkningsgrund för bilplatser i båthamnar: en bilplats/tre båtplatser (t.ex. i Esbo och Helsingfors, källa: Marinetek Oy). I utkastet för Storören är uträkningsgrunden en bilplats/2 båtplatser vid östra hemhamnen. Vid västra hemhamnen räknar man boendeparkeringen som båtplatsparkering och därmed placeras det inte därutöver några parkeringsplatser på småbåtshamnområdet. I en snar framtid kan man räkna med att varje hemhamnsplats har en bilplats om man använder, den nu i detaljplanen angivna, parkeringsplatsmängden som räknegrund. Vattenområdena i detaljplanen är tillräckligt vida även för större båtar. Inloppet till hamnen kommer att lösas med framtida plan för småbåthamnens bryggor. Detaljplanen för Storören löser inte denna fråga. 7. Vi ber om ursäkt för bristerna i den svenskspråkiga planebeskrivningen och strävar till ett bättre språk i fortsättningen.

28 .33a Sibbo Navigationssällskap c/o Jalas Jyri och Mellin Nina Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna. 1, 2. Prisfrågor beträffande båtplatser kan inte definieras i detaljplanen Målsättningen med områdets parkering är en sk. splittrad gatuparkering. Huvudgatan har parkeringsplatser mellan parkplanteringar och sidogatorna och kvarteren har ytterligare splittrade parkeringsställen. Syftet är att huvudgatan har bulevardstatus och fungerar som samlargata. Vattenområdet är uppdelat i tre delar: två hemhamnar och ett hamnområde där även gästhamnen får plats. I östra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 340 båtplatser. I västra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 150 båtplatser. På det tredje hamnområdet ryms det sammanlagt cirka 100 båtar; fiskebåtar, förbindelsebåtar osv. På hela Storörens område finns det på LP- och parkeringsområden sammanlagt cirka 340 allmänna parkeringsplatser. I Finland används följande uträkningsgrund för bilplatser i båthamnar: en bilplats/tre båtplatser (t.ex. i Esbo och Helsingfors, källa: Marinetek Oy). I utkastet för Storören är uträkningsgrunden en bilplats/2 båtplatser vid östra hemhamnen. Vid västra hemhamnen räknar man boendeparkeringen som båtplatsparkering och därmed placeras det inte därutöver några parkeringsplatser på småbåtshamnområdet. I en snar framtid kan man räkna med att varje hemhamnsplats har en bilplats om man använder, den nu i detaljplanen angivna, parkeringsplatsmängden som räknegrund. Sibbo kommun ansvarar inte för vinterförvaring av båtar. Med det här formatet och med det förslagsenliga byggandet är det inte möjligt att ha vinterförvarning för båtar på Storören. Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: -att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor -att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. -att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. Byggandet på området har en småskalig prägel, som en by. Området karaktäriseras av mångsidiga, varierande småhus. Ryggraden för området utgörs av Storörenvägen. Storörenvägen och torget har målmedvetet planerats som huvudgata med byggnadsmassor som kan jämföras små höghus. Genom att länka byggnaderna samman har torget och huvudgatan fått en sluten, trygg identitet. Byggnaderna är högre inne på udden och byggnadshöjden avtar mot havet och följer på det sättet den naturliga utformningen av udden. Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: -Den östra viken förblir omuddrad och klassificeras som grönområde. -Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. -Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). -Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. -Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. -Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -Hela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i utkastet). -För kanotverksamheten tillåts 15 egna bilplatser. Även de allmänna parkeringsplatserna som är 340 till antalet kan användas för verksamheten. -Kanotklubben kan vara verksam inom P+VU samt W vattenområdet. Detta innebär nyttorätt till ett markområde på åtminstone 1800 m².

29 .34a Sipoon kunta Vapaa-ajanosasto c/o Polojärvi Sari Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna. Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: - att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor - att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. - att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad.

.01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom

.01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom .01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Terveydensuojelujaosto 37 17.05.2016 B16 STORÖRENIN ÖRNVIKINRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, LAUSUNTO SIPOON KUNNANHALLITUKSELLE 95/35/2016 TERVSJST 17.05.2016 37 Valmistelut

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 257 Kirkkonummi Täyttämispvm 16.05.2017 Kaavan nimi Suvimäen ja Majvikin asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Box 2 - Boxin työpaikka-alueen asemakaava, Sipoo. Liikenneselvitys

Box 2 - Boxin työpaikka-alueen asemakaava, Sipoo. Liikenneselvitys Liikenneselvitys 4.3.2016 2 (13) Liikenneselvitys Tiivistelmä Sipoon kunta on kaavoittamassa työpaikka-aluetta valtatien 7, maantien 170 (Uusi Porvoontie) ja maantien 11746 (Kilpilahdentie) väliselle alueelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Liite yleiskaavoittajan päätös 5.3.2015 2 Nastolan kunta Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Arkyhtymä Oy Lahti Nastolan kunta Luonnosvaiheen

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 453/2006 vp Helsinki Lohja-moottoritien liikennemäärien kasvu Eduskunnan puhemiehelle Valtatien 1, E18-moottoritien viimeisen osuuden Lohja Muurla rakentaminen on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 492/2012 vp Saunalauttojen lainmukaisuus Eduskunnan puhemiehelle Suomessa ovat yleistyneet ns. saunalautat. Ne ovat ponttonien päälle tehtyjä erisuuruisia rakennelmia, joilla sijaitsee

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma. Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi

Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma. Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi Närpiönjoen info- ja keskustelutilaisuus / Info- och diskussionsmöte

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu.

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu. TASANNE, TILOJEN Rn:o 878:2 JA Rn:o 876:11:0 OSAT, KOLMELANKATU 16, KUMPULAN YHTEISALUEET, VENESATAMAN LAAJENNUS JA RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTÄMINEN. KAAVA NRO 8516. Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 1.1. - 5.6.2016 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader.

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader. 1 (5) KAAVAMÄÄRÄYKSET PLANEBETECKNINGAR 905 971, Yttersundom Merkintä Selitys Asuinpientalojen korttelialue. - Tontit saa rajata korkeintaan 1.2 metriä korkealla säle- tai pensasaidalla. Kvartersområde

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot