.25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi"

Transkriptio

1 .25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. 1. Julkinen auto- ja venepaikoitus, alueen palvelut ja venepaikat Alueen autopaikkalaskelma ja -normit käyvät ilmi asemakaavaehdotuksesta. Alueen yleinen pysäköinti on esitetty ehdotuksessa. Yleisille LP-alueille tulee sopimaan yhteensä n. 340 autopaikkaa. Asuntojen ja liiketilojen omat pysäköintipaikat sijoittuvat korttelialueille. Störörenin alueella on venepaikkoja kohti varattu autopaikkoja: 1 ap / 2 venepaikkaa itäisen kotisataman osalle Läntinen kotisatama on varattu alueen asukkaille, joiden autopaikat sijoittuvat korttelialueille. 2. uimaranta tai uimala Alueelle on varattu yleisten palvelujen korttelialue P2 myymälätoimintaa, uimalaa ja ravintolaa varten. Toteutus kelluvana rakennuksena. Myös Örnvikin lahdenpohjukkaan on varattu alue urheilu- ja virkistyspalveluja varten. Uimarannan toteuttaminen alueelle on kaavallisesti mahdollista

2 .26a Sipoon kunta Rakennusvalvonta c/o Mäkelä Solja Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Rakennusvalvonnan kommentit on huomioitu kaavaehdotuksessa.

3 STORÖRENIN ASEMAKAAVASUUNNITELMA JA ASEMAKAAVAMUUTOS - PLAN AV DETALJPLANE OCH DETALJPLANEÄNDRING LAUSUNNOT JA MIELIPITEET - YHTEENVETO JA VASTAUKSET - ANFÖRANDEN OCH ÅSIKTER - SAMMANDRAGET OCH SVARAR.26b Sipoon kunta Rakennusvalvonta c/o Mäkelä Solja

4 STORÖRENIN ASEMAKAAVASUUNNITELMA JA ASEMAKAAVAMUUTOS - PLAN AV DETALJPLANE OCH DETALJPLANEÄNDRING LAUSUNNOT JA MIELIPITEET - YHTEENVETO JA VASTAUKSET - ANFÖRANDEN OCH ÅSIKTER - SAMMANDRAGET OCH SVARAR.26c Sipoon kunta Rakennusvalvonta c/o Mäkelä Solja

5 STORÖRENIN ASEMAKAAVASUUNNITELMA JA ASEMAKAAVAMUUTOS - PLAN AV DETALJPLANE OCH DETALJPLANEÄNDRING LAUSUNNOT JA MIELIPITEET - YHTEENVETO JA VASTAUKSET - ANFÖRANDEN OCH ÅSIKTER - SAMMANDRAGET OCH SVARAR.26d Sipoon kunta Rakennusvalvonta c/o Mäkelä Solja

6 a Sibbo skärgårdsdelegation c/o Linström Barbro Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt.det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna. 1, Följande ärenden kommer att lösas i markanvändnigsavtal. -att skärgårdsborna har egna båptplatser, minst 6 st -olika brygghöjder för båtar av varierande storlek och behov -servicetrafik till brygga -avfallsservice m.m. -sjösättning av båtar vid tre skilda ramper -bilparkering -djupa farleder -isväg 4. Vattenområdena i detaljplanen är tillräckligt vida även för större båtar. Inloppet till hamnen kommer att lösas med framtida plan för småbåthamnens bryggor. Detaljplanen för Storören löser inte denna fråga. De områden som planerats för trafik, småbåtshamns- eller torgområden är tillräckligt vida för serviceverksamhet som innebär lastbilstrafik, användning av båtlyftkran, sjösättning av båtar osv. Målsättningen med områdets parkering är en sk. splittrad gatuparkering. Huvudgatan har parkeringsplatser mellan parkplanteringar och sidogatorna och kvarteren har ytterligare splittrade parkeringsställen. Syftet är att huvudgatan har bulevardstatus och fungerar som samlargata. Vattenområdet är uppdelat i tre delar: två hemhamnar och ett hamnområde där även gästhamnen får plats. I östra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 340 båtplatser. I västra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 150 båtplatser. På det tredje hamnområdet ryms det sammanlagt cirka 100 båtar; fiskebåtar, förbindelsebåtar osv. På hela Storörens område finns det på LP- och parkeringsområden sammanlagt cirka 340 allmänna parkeringsplatser. I Finland används följande uträkningsgrund för bilplatser i båthamnar: en bilplats/tre båtplatser (t.ex. i Esbo och Helsingfors, källa: Marinetek Oy). I utkastet för Storören är uträkningsgrunden en bilplats/2 båtplatser vid östra hemhamnen. Vid västra hemhamnen räknar man boendeparkeringen som båtplatsparkering och därmed placeras det inte därutöver några parkeringsplatser på småbåtshamnområdet. I en snar framtid kan man räkna med att varje hemhamnsplats har en bilplats om man använder, den nu i detaljplanen angivna, parkeringsplatsmängden som räknegrund Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: -att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor -att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. -att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: -Den östra viken förblir omuddrad och klassificeras som grönområde. -Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. -Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). -Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. -Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. -Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -Hela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i utkastet). Vi ber om ursäkt för bristerna i den svenskspråkiga planebeskrivningen och strävar till ett bättre språk i fortsättningen.

7 .28a Sipoon Puolesta ry. c/o Nyberg Bambi Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella Julkinen auto- ja venepaikoitus, alueen palvelut ja venepaikat Alueen autopaikkalaskelma ja -normit käyvät ilmi asemakaavaehdotuksesta. Alueen yleinen pysäköinti on esitetty ehdotuksessa. Yleisille LP-alueille tulee sopimaan yhteensä n. 340 autopaikkaa. Asuntojen ja liiketilojen omat pysäköintipaikat sijoittuvat korttelialueille. Störörenin alueella on venepaikkoja kohti varattu autopaikkoja: 1 ap / 2 venepaikkaa itäisen kotisataman osalle Läntinen kotisatama on varattu alueen asukkaille, joiden autopaikat sijoittuvat korttelialueille. Esitetyllä rakentamisella ja marina-alueen kehittämisratkaisuilla alueelle ei voida sijoittaa veneiden talvisäilytystä. Yksityisillä yrittäjillä Sipoon kunnan alueella on käynnissä suunnitelmia venesäilytystoimintaan. Talvisäilytyksen järjestäminen ei ole kunnan tehtävä. Itäranta ja kanoottiklubi Ehdotusta varten itärannan ratkaisua on muutettu: itäinen lahti jää ruoppaamatta ja jää viheralueeksi. - kanoottiklubi sijoittuu Storörenin niemeen, jotta vesiyhteys olisi varma. - kahvilan / klubin yhteyteen (kaavakartassa palvelujen P-alueena) on paikka uudelle suuremmalle vajarakennukselle (vanhojen tilalle), johon sijoittuu vastaava määrä varastotilaa, kuin olemassa olevissa vajoissa on sekä sopivasti kasvuvaraa. - kevytväylä siirtyy koko matkaltaan, klubirakennusta lukuun ottamatta, ranta-alueelle - yleinen pysäköintialue kasvaa - kanoottiklubin toimintaan tarvittavat maa-alueet ja laiturirakenteet sijoittuvat klubirakennuksen eteläpuolelle. - itärannan kevytväylän ja veden välistä rantaa voi koko matkaltaan käyttää vapaa-ajan toimintaan, kaavassa VUaluetta. - Kanoottiklubia varten on osoitettu 15 omaa autopaikaa. Alueella on myös yleninen pysäköintialue, jossa on 340 autopaikkaa.

8 .28b Sipoon Puolesta ry. c/o Nyberg Bambi 3, 4 uimaranta tai uimala Alueelle on varattu yleisten palvelujen korttelialue P2 myymälätoimintaa, uimalaa ja ravintolaa varten. Toteutus kelluvana rakennuksena. Myös Örnvikin lahdenpohjukkaan on varattu alue urheilu- ja virkistyspalveluja varten. Uimarannan toteuttaminen alueelle on kaavallisesti mahdollista. 5. Läntinen viheralue ja rakentaminen Läntiseen viheralueeseen kohdistui eniten ristiriitaisia toivomuksia alueen asukkailta. Toisaalta toivottiin alueen 250 AO-1 rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden nostoa, toisaalta alueen jättämistä rakentamattomaksi. Korttelin 250 osalta toivottiin myös VL alueiden täydennysrakentamismahdollisuutta kortteleiden 251, 252, ja 253 tapaan. Örnvikintien korkeusasema on toivottu pysyvän m korkeudessa, joten Örnvikintien ja rannan väliin ei ole määritelty ehdotuksessa rakentamista, joka edellyttää täyttöä 3 m:iin asti. Lahden itäkulmasta alkaen koko alue täytetään itään päin yhtenäisesti kohoavaksi alueeksi. Kaava-alueella on osoitettu rajattu määrä omarantaista rakentamista, jotta alueella säilyy myös vapaita ranta-alueita. Kaavaehdotuksessa molemmat lahdenpohjukat ovat lähivirkistys- sekä urheilu- ja virkistysalueita (VL ja VU). Samoin Kuuman linjan raitti voidaan yhdistää kevyen liikenteen väyläksi länteen. Korttelissa 250 Rakennusoikeuden lisäksi saa tontille rakentaa ehdotuksen mukaan 50 m2 talousrakennuksen.

9 .29a Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Vastine Tiehallinnon lausuntoon. Vastine viittaa sen vasemmalla puolella olevaan lausunnon osaan: Mt 170 pohjoispuoliset, jo toteutuneet alueet, ovat osa tulevaa yleiskaavaehdotuksen mukaista, laajempaa asemakaavoitettavaa aluetta Lähin alikululle soveltuva paikka sijoittuu Helsingin ja Sipoon välisen rajasiirron jälkeen Helsingin puolelle. Ohjeellinen soveltuva paikka on osoitettu kartalle. 3. Alueelta on laadittu yleiskaavatyöhön liittyvän liikenne-ennusteen mukainen meluselvitys. Tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet on huomioitu kaavamääräyksissä. Storörintien ja Mt 170 risteyksestä on laadittu liittymäsuunnitelma. 4. Liittymäjärjestelyjä koskevasta suunnittelusta tehdään sopimus Uudenmaan tiepiirin ja Sipoon kunnan kesken.

10 .29b Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu Huomioitu kaavamääräyksissä. 6. Huomioitu ehdotuksessa Huomioitu ehdotuksessa Huomioitu ehdotuksessa.

11 .29c Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu

12 .29d Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu

13 .29e Tiehallinto c/o Hyvärinta Mirja ja Palmen Hannu

14 .30-a Söderling Margit ja Mikael, 6:296 Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. 1. Läntinen viheralue ja rakentaminen Läntiseen viheralueeseen kohdistui eniten ristiriitaisia toivomuksia alueen asukkailta. Toisaalta toivottiin alueen 250 AO-1 rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden nostoa, toisaalta alueen jättämistä rakentamattomaksi. Korttelin 250 osalta toivottiin myös VL alueiden täydennysrakentamismahdollisuutta kortteleiden 251, 252, ja 253 tapaan. Örnvikintien korkeusasema on toivottu pysyvän m korkeudessa, joten Örnvikintien ja rannan väliin ei ole määritelty ehdotuksessa rakentamista, joka edellyttää täyttöä 3 m:iin asti. Lahden itäkulmasta alkaen koko alue täytetään itään päin yhtenäisesti kohoavaksi alueeksi. Kaava-alueella on osoitettu rajattu määrä omarantaista rakentamista, jotta alueella säilyy myös vapaita ranta-alueita. Kaavaehdotuksessa molemmat lahdenpohjukat ovat lähivirkistys- sekä urheilu- ja virkistysalueita (VL ja VU). Samoin Kuuman linjan raitti voidaan yhdistää kevyen liikenteen väyläksi länteen. Korttelissa 250 Rakennusoikeuden lisäksi saa tontille rakentaa ehdotuksen mukaan 50 m2 talousrakennuksen.

15 .30-b Söderling Margit ja Mikael, 6:296

16 .30-c Söderling Margit ja Mikael, 6:296

17 .30d.30-d Söderling Margit ja Mikael, 6:296

18 .30-e Söderling Margit ja Mikael, 6:296

19 30-f Söderling Margit ja Mikael, 6:296

20 .30-g Söderling Margit ja Mikael, 6:296

21 .30-h Söderling Margit ja Mikael, 6:296

22 .30i 30-i Söderling Margit ja Mikael, 6:296

23 .31a Itä-Uudenmaan Liitto c/o Liljeström Christel ja Mikkola Jaakko Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella.

24 .31b Itä-Uudenmaan Liitto c/o Liljeström Christel ja Mikkola Jaakko 3-metrin perustamiskorkeus ja täytöt Uuden rakennuskannan minimi korkeustaso määrätään + 3 m korkeuteen. Alue toteutetaan vaiheittain, mutta siitä huolimatta rakentaminen varmasti muuttaa näkymiä radikaalisti. Kortteleissa 250, 251, 252 ja 253, on voimassa olevassa kaavassa sallittu mahdollisuus tonttinsa osittamiseen ja lisärakennuspaikkoihin. Kaavaehdotuksessa uudet tontit on osoitettu korttelialueiden etelä-osista. Tavoitteena on, että alueen vanha rakennuskanta saisi säilyä suhteellisen koskemattomana tonttien yläosilla kaavan mahdollistaessa tiiviimpi rakentaminen tonttien alaosissa. Rakentaminen edellyttää korttelialueiden etelä- osien täyttöjä, jotka olisi syytä tehdä Lillörintien rakentamisen yhteydessä koko korttelin osalta. Hulevedet Alueelle laaditaan erillinen hulevesiselvitys ja suunnitelma.

25 .31c Itä-Uudenmaan Liitto c/o Liljeström Christel ja Mikkola Jaakko

26 .31d Itä-Uudenmaan Liitto c/o Liljeström Christel ja Mikkola Jaakko

27 .32a Sibbo Skärgårds öförendring r.f c/o Strand Gundel Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: -att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor -att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. -att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: -Den östra viken förblir omuddrad och klassificeras som grönområde. -Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. -Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). -Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. -Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. -Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -Hela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i utkastet) och 4. Följande ärenden kommer att lösas i markanvändnigsavtal. - att skärgårdsborna har egna båptplatser, minst 6 st - olika brygghöjder för båtar av varierande storlek och behov - servicetrafik till brygga - avfallsservice m.m. - sjösättning av båtar vid tre skilda ramper - bilparkering - djupa farleder - isväg De områden som planerats för trafik, småbåtshamns- eller torgområden är tillräckligt vida för serviceverksamhet som innebär lastbilstrafik, användning av båtlyftkran, sjösättning av båtar osv. Målsättningen med områdets parkering är en sk. splittrad gatuparkering. Huvudgatan har parkeringsplatser mellan parkplanteringar och sidogatorna och kvarteren har ytterligare splittrade parkeringsställen. Syftet är att huvudgatan har bulevardstatus och fungerar som samlargata. Vattenområdet är uppdelat i tre delar: två hemhamnar och ett hamnområde där även gästhamnen får plats. I östra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 340 båtplatser. I västra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 150 båtplatser. På det tredje hamnområdet ryms det sammanlagt cirka 100 båtar; fiskebåtar, förbindelsebåtar osv. På hela Storörens område finns det på LP- och parkeringsområden sammanlagt cirka 340 allmänna parkeringsplatser. I Finland används följande uträkningsgrund för bilplatser i båthamnar: en bilplats/tre båtplatser (t.ex. i Esbo och Helsingfors, källa: Marinetek Oy). I utkastet för Storören är uträkningsgrunden en bilplats/2 båtplatser vid östra hemhamnen. Vid västra hemhamnen räknar man boendeparkeringen som båtplatsparkering och därmed placeras det inte därutöver några parkeringsplatser på småbåtshamnområdet. I en snar framtid kan man räkna med att varje hemhamnsplats har en bilplats om man använder, den nu i detaljplanen angivna, parkeringsplatsmängden som räknegrund. Vattenområdena i detaljplanen är tillräckligt vida även för större båtar. Inloppet till hamnen kommer att lösas med framtida plan för småbåthamnens bryggor. Detaljplanen för Storören löser inte denna fråga. 7. Vi ber om ursäkt för bristerna i den svenskspråkiga planebeskrivningen och strävar till ett bättre språk i fortsättningen.

28 .33a Sibbo Navigationssällskap c/o Jalas Jyri och Mellin Nina Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna. 1, 2. Prisfrågor beträffande båtplatser kan inte definieras i detaljplanen Målsättningen med områdets parkering är en sk. splittrad gatuparkering. Huvudgatan har parkeringsplatser mellan parkplanteringar och sidogatorna och kvarteren har ytterligare splittrade parkeringsställen. Syftet är att huvudgatan har bulevardstatus och fungerar som samlargata. Vattenområdet är uppdelat i tre delar: två hemhamnar och ett hamnområde där även gästhamnen får plats. I östra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 340 båtplatser. I västra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 150 båtplatser. På det tredje hamnområdet ryms det sammanlagt cirka 100 båtar; fiskebåtar, förbindelsebåtar osv. På hela Storörens område finns det på LP- och parkeringsområden sammanlagt cirka 340 allmänna parkeringsplatser. I Finland används följande uträkningsgrund för bilplatser i båthamnar: en bilplats/tre båtplatser (t.ex. i Esbo och Helsingfors, källa: Marinetek Oy). I utkastet för Storören är uträkningsgrunden en bilplats/2 båtplatser vid östra hemhamnen. Vid västra hemhamnen räknar man boendeparkeringen som båtplatsparkering och därmed placeras det inte därutöver några parkeringsplatser på småbåtshamnområdet. I en snar framtid kan man räkna med att varje hemhamnsplats har en bilplats om man använder, den nu i detaljplanen angivna, parkeringsplatsmängden som räknegrund. Sibbo kommun ansvarar inte för vinterförvaring av båtar. Med det här formatet och med det förslagsenliga byggandet är det inte möjligt att ha vinterförvarning för båtar på Storören. Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: -att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor -att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. -att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. Byggandet på området har en småskalig prägel, som en by. Området karaktäriseras av mångsidiga, varierande småhus. Ryggraden för området utgörs av Storörenvägen. Storörenvägen och torget har målmedvetet planerats som huvudgata med byggnadsmassor som kan jämföras små höghus. Genom att länka byggnaderna samman har torget och huvudgatan fått en sluten, trygg identitet. Byggnaderna är högre inne på udden och byggnadshöjden avtar mot havet och följer på det sättet den naturliga utformningen av udden. Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: -Den östra viken förblir omuddrad och klassificeras som grönområde. -Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. -Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). -Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. -Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. -Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -Hela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i utkastet). -För kanotverksamheten tillåts 15 egna bilplatser. Även de allmänna parkeringsplatserna som är 340 till antalet kan användas för verksamheten. -Kanotklubben kan vara verksam inom P+VU samt W vattenområdet. Detta innebär nyttorätt till ett markområde på åtminstone 1800 m².

29 .34a Sipoon kunta Vapaa-ajanosasto c/o Polojärvi Sari Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna. Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: - att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor - att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. - att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad.

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2011 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2011 Planläggningsöversikt 2011 Kaavoista kaupungiksi! Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 5. 9. huhtikuuta 2011 Rohkeasti kohti tulevaisuuden

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella

Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella Rauno Tuominen, Teuvo Leskinen, Tuomo Lapp Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella Toimenpideselvitys kehitettävistä alueista Tiehallinnon selvityksiä 37/2009 Rauno

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA

Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Kehittämisyksikkö

Lisätiedot

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III Kaavoitusjaosto 28.3.2012 Planläggningssektionen Taasjärvi III:n rakentamistapaohje Byggnadsanvisningar för Tasträsk III 1.

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 9-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 15.5.2013 kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, tra k- och miljöcentralen Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg 2010 Vaasan kaupunki Vasa stad Mustasaaren kunta

Lisätiedot

Nopea ratayhteys Helsingistä itään

Nopea ratayhteys Helsingistä itään Ramboll Finland Oy Nopea ratayhteys Helsingistä itään Selvitys maakuntakaavaluonnosta varten Väliraportti, 23.5.2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI Puhelin 020 637 373

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 1 Ympäristövaikutusten ARVIOINTISELOSTUS 400 kv voimajohtohankkeessa Vantaa - Helsinki LÄNSISALMI - VUOSAARI 2007 2 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 400 kv

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning YVA-konsultti / MKB-konsult Ramboll Finland Oy Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning Hankkeesta

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO SUOMEN KIVISORA OY MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Ruoppausmassojen meriläjitysalue Helsingin edustalla Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen Activity 3.5 (Port Study, Part I) Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen www.midnordictc.net SAMMANDRAG Sjötransporterna och hamnarna är av stor betydelse för

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

5. Wileniuksen telakka on ehdottomasti säilytettävä ja kehitettävä puuvenekulttuuria!

5. Wileniuksen telakka on ehdottomasti säilytettävä ja kehitettävä puuvenekulttuuria! Internet-kyselyssä annettua Muuta viestiä jokirannan kaavoitusta varten 1. kiitos vaan 2. Lasten leikkialue on tällä hetkellä todella pieni. Se voisi olla isompi ja monipuolisempi. Jos rantaan rakennetaan

Lisätiedot

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-94-4 2004 julkaisun karttaotteet pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

-2, KH 2015-01-22 16:00

-2, KH 2015-01-22 16:00 -2, KH 2015-01-22 16:00 Kokouskutsu Torstaina 22.1.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 1.1 Taustaa ja hanke 1 1.2 Arviointiohjelma

Lisätiedot