SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/ KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS"

Transkriptio

1 ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen asialista: KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS KESKUSTAN KAAVOITUS, LIIKEKESKUS PAPPILANPELLON KAAVOITUS KUKKUSNUMMEN TONTTIEN VARAUSMAKSU KHO:N SELITYSPYYNTÖ: VALITUS HELSINGIN HALLINTO OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ SAMMATIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SAMMATIN HALLINTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ LAUSUNTO ESPOON JA RAASEPORIN MAISTRAATTIEN YHDISTÄMISESTÄ ESPOON MAISTRAATIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ KÄRÄJÄOIKEUKSIEN YHDISTÄMISESTÄ UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA & TALOUSSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ OY POHJOLAN HENKILÖLIIKENNE AB:N LINJALIIKENNELUPAHAKEMUKSESTA KUNNAN OSALLISTUMINEN VIIDEN TUNNELIN MARATONIIN SAMMATIN KUNNAN TEKEMÄ KUNTAJAKOESITYS PITKÄN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI JARI NIEMISEN KIINTEISTÖ TEOLLISUUSTIE 4:N LIITTYMÄMAKSU VIEMÄRILAITOKSEEN KUNTALIITOKSESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET LISÄMÄÄRÄRAHA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KUNNAN KIINTEISTÖIHIN LISÄMÄÄRÄRAHA LAUSUNTO LÄNSI UUDENMAAN JÄTEHUOLLON LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSTAMISESTA KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2008

2 ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** KUNNAN EDUSTAJAN JA HÄNEN VARAMIEHENSÄ NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008 / LOHJAN SEUDUN AIVOHALVAUS JA AFASIAYHDISTYS AVUSTUKSET VUODELLE SAMMATIN KUNNAN KUNNIAMERKKIESITYKSET VUONNA VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN EI JULKINEN VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT JA SAAPUNEITA PÄÄTÖKSIÄ JA TIEDOKSIANTOJA KANNANOTTO LÄNSI UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISESTA Merk. Kari Uittamo puheenjohtaja Hanna Maria Grandell kunnanjohtaja

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE Khall 5 Karttaako Oy:n Pertti Hartikainen on valittu kunnanhallituksen kokouksessa ajan tasaistamaan keskustan kaavaa. Asiasta on käyty alustavia keskusteluja ja kaavoittaja on laatinut esityslistan liitteenä olevan osallistumis ja arviointisuunnitelman vireillä olevista hankkeista. Keskustaa koskeva kaavaluonnos on tarkoitus tuoda hallituskäsittelyyn helmikuussa Kaavoittaja on kutsuttu kokoukseen esittelemään osallistumis ja arviointisuunnitelman. Hän esittelee kunkin vireillä olevan hankkeen ja niihin liittyvät keskeiset näkökohdat. Samalla kunnanhallitus evästää häntä siitä, minkä alueiden kaavoituksia lähdetään nyt valmistelemaan. Liite: nro 2: Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Karttaako Oy:n esittelemän osallistumis ja arviointisuunnitelman. Samalla kunnanhallitus päättää käydyn keskustelun pohjalta määritellä ne toimeksiannot joita viedään eteenpäin. Kunnanhallitus valtuuttaa kaavoittajan laatimaan kaavaluonnokset sovituista hankkeista helmikuun kunnanhallitukseen mennessä. Tavoiteaikatauluna pidetään sitä, että kaava vahvistetaan kesäkuun valtuustossa. muutettu Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Karttaako Oy:n esittelemän osallistumis ja arviointisuunnitelman. Samalla kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ne toimeksiannot joita viedään eteenpäin. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan yhdessä kaavoittajan kanssa laatimaan kaavaluonnokset sovituista hankkeista helmikuun kunnanhallitukseen mennessä. Tavoiteaikatauluna pidetään sitä, että kaava vahvistetaan kesäkuun valtuustossa Ehdotus hyväksyttiin. Pertti Hartikainen oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. Khall 22 Sammatin kunta on teettänyt keskustan kaavoitusta koskevan asemakaavaluonnoksen, Aikataulullisesti keskustan asemakaava on syytä saada luonnoksena nähtäville. Sammatin keskustan asemakaavaa koskien esteellisiä ovat suuri osa kunnanhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Tästä syystä asemakaava on syytä käsitellä viidessä osassa. Liite nro 1 a: Keskustan korjattu osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 3: Teollisuusalueen kaavakartta ja merkinnät

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdotus Khall 40 Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen keskustan asemakaavaa (Teollisuusalueen osuus) koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Asia jätettiin pöydälle. Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavoittaja on käynyt neuvottelut kaikkien kaavoitettavien alueiden maanomistajien kanssa ja laatinut käytyjen keskustelujen pohjalta uudet luonnokset. Käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty siihen, että keskusta alueen kaava käsitellään neljässä osassa viiden sijaan. Liite nro 1a: Keskustan korjattu OAS Liite nro 2: Teollisuusalueen kaavakartta ja merkinnät Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen keskustan asemakaavaa (Teollisuusalueen osuus) koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Ehdotus hyväksyttiin. Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys. Khall 81 Edellisen käsittelyn jälkeen kaavaluonnos on ollut nähtävillä Muistutuksia ei jätetty. Viranomaisneuvottelu on käyty Liite nro 1a: Kaavaselostus Liite nro 1b Kaavakartta ja määräykset Liite nro 1c: Viranomaisneuvottelun muistio Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaehdotuksen Teollisuustien asemakaavaa koskien ehdotuksena nähtäville MRA 27 :n mukaisesti sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaehdotusta koskien. Ehdotus hyväksyttiin. Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS Khall 5 Karttaako Oy:n Pertti Hartikainen on valittu kunnanhallituksen kokouksessa ajan tasaistamaan keskustan kaavaa. Asiasta on käyty alustavia keskusteluja ja kaavoittaja on laatinut esityslistan liitteenä olevan osallistumis ja arviointisuunnitelman vireillä olevista hankkeista. Keskustaa koskeva kaavaluonnos on tarkoitus tuoda hallituskäsittelyyn helmikuussa Kaavoittaja on kutsuttu kokoukseen esittelemään osallistumis ja arviointisuunnitelman. Hän esittelee kunkin vireillä olevan hankkeen ja niihin liittyvät keskeiset näkökohdat. Samalla kunnanhallitus evästää häntä siitä, minkä alueiden kaavoituksia lähdetään nyt valmistelemaan. Liite: nro 2: Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Karttaako Oy:n esittelemän osallistumis ja arviointisuunnitelman. Samalla kunnanhallitus päättää käydyn keskustelun pohjalta määritellä ne toimeksiannot joita viedään eteenpäin. Kunnanhallitus valtuuttaa kaavoittajan laatimaan kaavaluonnokset sovituista hankkeista helmikuun kunnanhallitukseen mennessä. Tavoiteaikatauluna pidetään sitä, että kaava vahvistetaan kesäkuun valtuustossa. muutettu Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Karttaako Oy:n esittelemän osallistumis ja arviointisuunnitelman. Samalla kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ne toimeksiannot joita viedään eteenpäin. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan yhdessä kaavoittajan kanssa laatimaan kaavaluonnokset sovituista hankkeista helmikuun kunnanhallitukseen mennessä. Tavoiteaikatauluna pidetään sitä, että kaava vahvistetaan kesäkuun valtuustossa Ehdotus hyväksyttiin. Pertti Hartikainen oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. Khall 23 Sammatin kunta on teettänyt keskustan kaavoitusta koskevan asemakaavaluonnoksen, Aikataulullisesti keskustan asemakaava on syytä saada luonnoksena nähtäville. Sammatin keskustan asemakaavaa koskien esteellisiä ovat suuri osa kunnanhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Tästä syystä asemakaava on syytä käsitellä viidessä osassa.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liite nro 1 a: Keskustan korjattu osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 4: Koulun alueen sekä Lohnassuontien risteyksen kaavakartta ja merkinnät ehdotus Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen keskustan asemakaavaa (Koulun alueen ja Lohnassuontien risteyksen osuus) koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Asia jätettiin pöydälle. Kunnanhallitus päättää pyytää ympäristölautakunnalta kannanottoa alueen laajuutta ja käyttöä koskien. Ymp.ltk. 15 Sammatin kunnanhallitus pyytää ympäristölautakunnalta kannanottoa Sammatin koulun alueen asemakaavaluonnoksesta. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Sammatin kirkonkylässä. Alue rajautuu pohjoisessa ja idässä asemakaavoitettuun alueeseen. Etelässä ja lännessä alue rajautuu kaavoittamattomaan metsäalueeseen. Kaavoitettava alue on osittain rakennettu. alueella on voimassa olevassa maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Osalla aluetta on voimassa asemakaava (YO). Alue kuuluu pohjavesien suoja alueeseen. Asemakaava alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisten rakennusten (ET 1) ja opetusrakennusten (YO) sekä lähivirkistysalueiden korttelialueita. Kaavoituksella pyritään löytämään ratkaisut mm. Sammatin alueellisen lämpökeskuksen sijoittamiselle. Liite 1a: Päätösote Khall 23 Liite 1b: Asemakaavaluonnos Ehdotus: Päätetään antaa Sammatin kunnanhallitukselle koulun alueen asemakaavaluonnoksesta seuraava kannanotto:

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yhdyskuntatekniselle rakentamiselle osoitettu tontti tulisi sijoittaa olevaan maastoon nähden korkeammalle paikalle, esimerkiksi paloaseman luoteispuolelle. Lämpökeskuksen sijoittamisella paloaseman läheisyyteen saavutettaisiin seuraavia etuja yhdyskuntarakenteessa: alueen liikenne voidaan ratkaista toimivammaksi rakentamalla uusi tieliittymä paloaseman tontin eteläpuolelta koko kaavamuutosalueen autopaikkaratkaisut mahdollistuvat sijoittamalla esim. tulevan liikuntatilan autopaikat alueelle. saavutetaan riittävät etäisyydet nykyisistä asuinkortteleista mahdollistetaan riittävät tilavarausalueet koulun tontin kehittämiselle mahdollistetaan paremmin nykyisen lämpöjohtoverkon hyödyntäminen (lyhyemmät linjat) säilytetään pohjoisrinteessä olevaa puusto Yhdyskuntateknisille rakennuksille esitetty tontti on pinta alaltaan ja rakennusoikeudeltaan riittävä. Ymp.ltk:n kokous 21.2., pöytäkirjan tarkistus Khall 41 Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavoittaja on käynyt neuvottelut kaikkien kaavoitettavien alueiden maanomistajien kanssa ja laatinut käytyjen keskustelujen pohjalta uudet luonnokset. Käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty siihen, että keskusta alueen kaava käsitellään neljässä osassa viiden sijaan. Liite nro 1a: Keskustan korjattu OAS Liite nro 3: Koulun alueen sekä Lohnassuontien risteyksen kaavakartta ja merkinnät Ympäristölautakunta käsittelee asian kokouksessaan Tästä syystä ehdotus annetaan kokouksessa. muutettu Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen keskustan asemakaavaa (Koulun alue ja Lohnassuontien risteys) koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Ehdotus hyväksyttiin. Seija Salin ja Kaija Taipale poistuivat esteellisenä. Syynä intressijääviys.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 82 Edellisen käsittelyn jälkeen kaavaluonnos on ollut nähtävillä Muistutuksia ei jätetty. Viranomaisneuvottelu on käyty Liite nro 2a: Kaavaselostus Liite nro 2b: Kaavakartta ja määräykset Liite nro 1c: Viranomaisneuvottelun muistio Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaehdotuksen koulun aluetta ja Lohnassuontien risteyksen asemakaavaa koskien ehdotuksena nähtäville MRA 27 :n mukaisesti sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaehdotusta koskien. Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että kaavassa osoitetaan katuyhteys, joka kiertää paloaseman länsi ja pohjoispuolelta. Tätä kautta turvataan kulku tulevalle hakelämpölaitokselle ja koululle mahdolliselle tulevalle koulun liikuntatilalle, Samalla poistetaan koulutontille osoitettu ajoyhteys. Seija Salin ja Kaija Taipale poistuivat esteellisenä. Syynä intressijääviys.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KESKUSTAN KAAVOITUS, LIIKEKESKUS Khall 24 SSO esittää, että seudun omistamalla alueella käynnistetään asemakaavoitus ympäristöön soveltuvaa päivittäistavarakaupan laajennusta varten. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus ja alueen käytön tavoitteet on esitetty asemakaavan luonnoksessa. Alueen pinta ala on noin m 2. Kaavoittaja Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä on laatinut SSO:n alueen kaavaa koskevan osallistumis ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen kartan sekä valmistellut merkinnät kaavaluonnokseen. Liite nro 1 a: Osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 5: Kaavaluonnoksen kartta ja merkinnät Khall 59 Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen SSO.n asemakaavaa koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Asia jätettiin pöydälle. Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavoittaja on käynyt neuvottelut kaikkien kaavoitettavien alueiden maanomistajien kanssa ja laatinut käytyjen keskustelujen pohjalta uudet luonnokset. Käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty siihen, että keskusta alueen kaava käsitellään neljässä osassa viiden sijaan. Valmistelun kuluessa on päädytty siihen, että Kaarlo Heinon perikunnan omistama Kallelan alue liitetään valmistelussa keskustan kaavoitukseen liikekeskuksen yhteyteen. Liite nro 1a: Yhteenveto Liite nro 1b: Keskustan OAS Liite nro 1c: Kaavakartta ja merkinnät Liite nro 1d: Havainnepiirros Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen keskustan asemakaavaa (osuuskaupan osuus ja Kallelan alue) koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus /.. Khall 83 Kaavaluonnos on edellisen käsittelyn jälkeen ollut nähtävillä Viranomaisneuvottelu on käyty Liite nro 3a: Kaavaselostus Liite nro 3b: Kaavakartta ja määräykset Liite nro 1c: Viranomaisneuvottelun muistio Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaehdotuksen Liikekeskuksen asemakaavaa koskien ehdotuksena nähtäville MRA 27 :n mukaisesti sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaehdotusta koskien. Ehdotus hyväksyttiin

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus PAPPILANPELLON KAAVOITUS Khall 65 Sammatin seurakunta esittää, että seurakunnan omistamalla pappilan viereisellä peltoalueella käynnistetään asemakaavoitus ympäristöön soveltuvaa pienimuotoista rivitaloasutusta varten. Seurakunta tavoittelee ratkaisua, jossa seurakunta teettää kustannuksellaan asemakaavan muutoksen suunniteltavalle alueelle. Vs. kunnanjohtajan Alueen toteuttaminen ei edellytä kadun rakentamista eikä ilmeisesti myöskään vedenjakelu ja viemäriverkon rakentamista. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus ja alueen käytön tavoitteet on esitetty asemakaavan periaateluonnoksessa ja sen liitteissä (ks. liitteet). Alueen pinta ala on noin 7000 m 2. Liite nro 4a: Pappilanpelto, asemakaavan muutosesitys, alustava periaateluonnos Liite nro 4b: Asemakaavan muutosesitys, karttaliite Liite nro 4c: Karttaote asemakaava alueesta 1) Kunnanhallitus päättää oikeuttaa Sammatin seurakunnan laatimaan asemakaavan muutoksen pappilan viereiselle alueelle. 2) Hyväksyä kaavan laatijaksi Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä. 3) Seurakunta vastaa kaikista kaavan laadintaan liittyvistä kuluista. Kaava käsitellään siinä järjestyksessä kuin kaavat yleensäkin. 4) Kunta ottaa kantaa kaavamuutoksen hyväksymiseen vasta sen jälkeen, kun kaavoitusprosessin edellyttämät kaikki kuulemiset on suoritettu. 5) Kunta laatii seurakunnan kanssa maankäyttösopimuksen, jossa sovitaan kaavan toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Kari Uittamo, Olavi Inkinen ja Tuija Piekka poistuivat asiaa käsiteltäessä esteellisinä, jolloin puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Heino. Janne Viima toimi asiakohdassa Kari Uittamon varajäsenenä. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Olavi Inkisen tilalle tässä asiakohdassa Kaija Taipale. Hyväksyi.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 6 Kaavoittaja Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä on laatinut Pappilanpellon alueen kaavaa koskevan osallistumis ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen kartan sekä valmistellut merkinnät kaavaluonnokseen. Liite nro 3a: Osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 3b: Kaavaluonnoksen kartta Liite nro 3c: Kaavaluonnoksen merkinnät Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pappilanpellon kaavavalmistelutilanteen ja päättää oikeuttaa asemakaavan edelleen valmistelemisen siten, että se saadaan nähtäville helmikuun aikana Kari Uittamo ja Olavi Inkinen ja poistuivat asiaa käsiteltäessä esteellisinä, jolloin puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Heino. Ehdotus hyväksyttiin. Khall 25 Sammatin seurakunta on teettänyt Pappilanpellon aluetta koskevan asemakaavaluonnoksen, Aikataulullisesti keskustan asemakaava on syytä saada luonnoksena nähtäville. Liite nro 6 a: Osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 6 b: Kaavaluonnoksen kartta ja merkinnät Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen Pappilanpellon asemakaavaa koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Asia jätettiin pöydälle. Kari Uittamo ja Olavi Inkinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Uittamon esteellisyyden syynä sukulaisuusjääviys ja Inkisen esteellisyyden syynä yhteisöjääviys. Khall 42 Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavoittaja on käynyt neuvottelut kaikkien kaavoitettavien alueiden maanomistajien kanssa ja laatinut käytyjen keskustelujen pohjalta uudet luonnokset. Käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty siihen, että keskusta alueen kaava käsitellään neljässä osassa viiden sijaan.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liite nro 4a: Korjattu OAS Liite nro 4b: Kaavaluonnoksen kartta ja merkinnät Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen Pappilanpellon asemakaavaa koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Ehdotus hyväksyttiin Kari Uittamo ja Olavi Inkinen ja poistuivat asiaa käsiteltäessä esteellisinä, jolloin puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Heino. Uittamon esteellisyyden syynä sukulaisuusjääviys ja Inkisen esteellisyyden syynä yhteisöjääviys. Khall 84 Edellisen käsittelyn jälkeen kaavaluonnos on ollut nähtävillä Muistutuksia jätettiin määräaikaan mennessä yksi kappale. Viranomaisneuvottelu on käyty Liite nro 4a: Kaavaselostus Liite nro 4b: Kaavakartta ja määräykset Liite nro 4 c: Kaavanlaatijan vastine Liite nro 1c: Viranomaisneuvottelun muistio Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaehdotuksen Pappilanpellon asemakaavaa koskien ehdotuksena nähtäville MRA 27 :n mukaisesti sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaehdotusta koskien. Ehdotus hyväksyttiin Kari Uittamo ja Olavi Inkinen ja poistuivat asiaa käsiteltäessä esteellisinä, jolloin puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Heino. Uittamon esteellisyyden syynä sukulaisuusjääviys ja Inkisen esteellisyyden syynä yhteisöjääviys.

14 Kunnanhallitus KUKKUSNUMMEN TONTTIEN VARAUSMAKSU Khall 85 Kiinteistönvälityksessä on käytössä varausmaksu, joka sitouttaa molemmat osapuolet kauppaan ja mikäli peruutus tapahtuu, menettää maksamansa käsirahan. Asioiden valmistelu vie kuitenkin melkoisesti virkamiesten työaikaa ja kunta menettää myös todellisia ostajia, jos tehdään varauksia aikomatta kuitenkaan todellisuudessa sitoutua hankkeeseen. Edellä mainituista syistä on päädytty siihen, että kohtuullisen varausmaksun käyttöönotto on kunnan kokonaisedun kannalta paras tapa varsinkin siitä syystä, että Kukkusnummen alueella tonttikauppaa käydään vastaisuudessa vilkkaana kunnallistekniikan vetämisen myötä. Myös muut kunnat ovat ottaneet käyttöön varausmaksuja edellä mainituista syistä. Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön 500 euron varausmaksun Kukkusnummen tonttivarausten yhteydessä lukien. Mikäli varaaja vetäytyy hankkeesta, varausmaksua ei palauteta. Vastaavasti kaupan toteutuessa, maksettu varausmaksu vähennetään kauppahinnasta. Ehdotus hyväksyttiin

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SAMMATIN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO MERJA JA JUKKA TOIVONOJAN, RITVA JA VILLE KONTION SEKÄ AINO JA ERKKI PIHKOLUOMAN JA MARJA LIISA LEPPÄKANKAAN VALITUKSESTA Khall 152 Merja ja Jukka Toivonoja, Ritva ja Ville Kontio sekä Aino ja Erkki Pihkoluoma ja Marja Liisa Leppäkangas ovat valittaneet Helsingin hallinto oikeuteen Sammatin kunnanvaltuuston päätöksestä ( 15,16 ja 17), joka koskee Sammatin kunnan pohjoisosien osayleiskaavan hyväksymistä (liite 1). Vs. kunnanjohtajan Hallinto oikeus pyytää valituksen johdosta 1) kunnanhallitusta hankkimaan kunnanvaltuuston lausunnon ja 2) liittämään asiakirjoihin: osallistumis ja arviointisuunnitelman lopullisen värillisen kaavakartan kaavamerkinnät ja määräykset kaavaselostuksen lopullisessa muodossaan kaavaan liittyvän mitoituslaskelman tilojen rakennusoikeudesta karttaotteen, johon on merkitty valittajien kiinteistöt mahdolliset luonto ja ympäristöselvitykset sekä liikennejärjestelyistä tehdyt selvitykset, muut kaavan vaikutuksista tehdyt selvitykset ympäristökeskuksen tms. kaavaehdotuksesta antaman lausunnon kaikki muut päätöksen perusteena olleet asiakirjat Liite nro 6: Merja ja Jukka Toivonojan, Ritva ja Ville Kontion sekä Aino ja Erkki Pihkoluoman ja Marja Liisa Leppäkankaan valitus Helsingin hallintooikeudelle Kunnanhallitus antaa Helsingin hallinto oikeudelle valituksesta seuraavan lausunnon: SAMMATIN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO MERJA JA JUKKA TOIVONOJAN, RITVA JA VILLE KONTION SEKÄ AINO JA ERKKI PIHKOLUOMAN JA MARJA LIISA LEPPÄKANKAAN VALITUKSESTA Sammatin kunnan hallintotoimen johtosäännön 4 :n mukaan antaa kunnanhallitus valtuuston puolesta selityksen valtuuston päätöstä koskevasta valituksesta tai jatkovalituksesta, jos kunnanhallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole kumottava. Kunnanhallituksen mukaan kunnanvaltuuston päätös on pidettävä voimassa ja valittajien valitus on perusteettomana ja aiheettomana hylättävä.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus toteaa valittajien esittämiin väitteisiin seuraavaa: 1. Valittajien huomioon ottaminen osallisina lain edellyttämällä tavalla Sammatin pohjoisosien osayleiskaavaa laadittaessa Valittajat valittavat Sammatin kunnanvaltuuston päätöksestä ( 15,16 ja 17), joka koskee Sammatin kunnan pohjoisosien osayleiskaavan hyväksymistä. He ovat kuitenkin sekoittaneet kaksi eri kaavaa: valtuustossa hyväksytyn kunnan pohjoisosien osayleiskaavan ja valmisteilla olevan E18 tien Sammatin eritasoliittymän asemakaavaluonnoksen, johon he viittaavat toimittamillaan liitteillä 1 ja 2 ja johon he vetoavat valituskirjelmässään virheellisesti useammassa kohdassa. Valituskirjelmän liitteet ovat E18 tien Sammatin eritasoliittymän asemakaavaluonnos ja sen havainnepiirros. Helsingin hallinto oikeudelle jätetty valitus koskee osayleiskaavaa eikä luonnosvaiheessa olevaa asemakaavaa, mikä on huomioitava valitusta käsiteltäessä. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä vasta huhtikuussa Myös valittajien viittaus osallistumis ja arviointisuunnitelmaan koskee E 18 tien Sammatin eritasoliittymän asemakaavaa, mihin liittyen he toteavat muun muassa, ettei E18 tien Sammatin eritasoliittymän osallistumis ja arviointisuunnitelmassa sivulla 2 mainita Ojarannantie 30 vakituisia asukkaita Toivonojia ja loma asukkaita Pihkoluomia sekä Ville ja Ritva Kontiota kaavoitusprosessin osallisina maanomistajina. Näin valittajat hakevat perusteita virheellisille ja perättömille väitteilleen kokonaan vääristä asiakirjoista, jotka eivät liity millään tavoin Sammatin kunnanvaltuuston tekemään päätökseen. Valituskirjelmästä ilmenee esimerkiksi sivulta kaksi, että kaikki Ojarannan alueen vakituiset ja loma asukkaat ovat oma aloitteisesti pyrkineet vaikuttamaan kaavoituksen etenemiseen. Tällaista vuorovaikutusta kunta on toivonut ja mahdollistanut sen lain mukaisella tiedottamisella, kuulemalla eri osapuolia ja kaavan laatijan ja maanomistajan edustajan/edustajien keskeisin keskusteluin, kuten kaavan laatijan vastineesta kaavan 3. nähtävillä olon muistuttajille ilmenee. Kunta on lähettänyt osayleiskaavan laadinnasta kirjallisen ilmoituksen esimerkiksi ja Marja Liisa Leppäkankaalle, Erkki Pihkoluomalle, Aino Pihkoluomalle ja Ritva sekä Ville Kontiolle maankäyttö ja rakennusasetuksen 19 :n mukaisesti sellaiselle yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus paikkakunnalla tai jonka osoite oli muutoin kunnan tiedossa, kuten lausunnon 1 ja 2 liitteestä ilmenee. Sammatin kunta on maankäyttö ja rakennuslain 62 :n mukaisesti tiedottanut osayleiskaavasta kaavaa valmisteltaessa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Siitä on tiedotettu myös kunnan kotisivuilla Yleisesti osallisuuden toteutuminen ilmenee seuraavasta osayleiskaavan päätösja käsittelyvaiheita koskevasta luettelosta: Kaavan vireilletulo, syksy 2002 Nummi Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien yhteisen osayleiskaavan osallistumis ja arviointisuunnitelma, 2002 o kohta 5.11 Maanomistajien tavoitteita selvitetään alustavasti yleisötilaisuuksissa ( ). Kaavakeskustelu pidettiin kunnan paloasemalla, jossa maanomistajille ja yleisölle esiteltiin kaavoituksen tavoitteita ja OAS:aa kaavoituksen valmistelutyön alkuvaiheessa. osallistumis ja arviointisuunnitelma saatettiin tiedoksi kh:lle 2004 laatimisvaiheen kuulemistilaisuus Sammatissa luonnos osayleiskaava aineiston esittely Sammatin järvipäivien yhteydessä viranomaisneuvottelu luonnoksen nähtävilläolo Yleisötilaisuus korjatusta kaavaluonnoksesta Sammatin Sampaalassa kaavaehdotus virallinen nähtävilläolo , lausuntopyynnöt. Nähtävilläolosta on lähetetty tieto niillä muulla paikkakunnalla asuville, joiden osoite on ollut kunnan tiedossa kunnanhallitus muutettu kaavaehdotus osayleiskaavasta muistutuksen jättäneille on kunnan toimesta lähetetty seuraava kirje : Sammatin pohjoisosien osayleiskaavaehdotukseen on tehty joukko muutoksia ja kaava on niiden vuoksi asetettu uudelleen nähtäville asti Sammatin kunnantoimistossa.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tieto uudesta nähtävillä olosta on maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti toimitettu tiedoksi muulla paikkakunnalla asuville. Tätä ovat jotkut Sammatista olevat muistuttajat ihmetelleet. Tällä kirjeellä Sammatin kunta haluaa nyt varmistaa sen, että kaikki muistuttajat ovat saaneet tiedon uudesta nähtävillä olosta. Kaavaan tehdyistä tai tekemättömistä muutoksista voi kysyä myös kaavan laatijalta (Pöyry Environment Oy/Tuomo Peltola, puh ) Sammatin kunta uusi nähtävilläolo viranomaisneuvottelu kunnanhallitus , , uusi nähtävilläolo kunnanhallitus kunnanvaltuusto Kaavoituksen käynnistymisestä, luonnoksista ja kaavaehdotuksesta on kunta tiedottanut aktiivisesti kaikilta osin vähintään lain edellyttämällä tavalla ja useampaan kertaan eri yhteyksissä tiedotustilaisuuksissa ja tiedotteita toimittamalla. Näin kunnassa toimivat tiedotusvälineet, kuten Ykkössanomat ja Länsi Uusimaa sekä radio Ylen läntinen ovat useamman kerran uutisoineet kaavahankkeesta. Osa valituksen allekirjoittaneista on myös ollut suoraan puhelinyhteydessä kaavan laatijaan Tuomo Peltolaan. Valittajat ovat näin ollen saaneet eri käänteissä riittävästi tietoa osayleiskaavan sisällöstä ja kaavahankkeen etenemisestä ja myös jättäneet muistutuksia kaavasta. Vuorovaikutuksen voi näiltä osin katsoa toteutuneen hyvin. Valituksen perusteluissa kohdan 1 osalta viitataan useita kertoja tekeillä olevaan asemakaavaan ja sen osallistumis ja arviointisuunnitelmaan. Näiltä osin valituksen sisältämät väitteet tutkitaan asemakaavan laatimisen yhteydessä. 2. Kaavan käsittelyn pilkkominen alueellisesti useisiin osiin Kaavan jakaminen käsittelyvaiheessa alueellisesti useampaan osaan on tähdännyt esteellisyyden välttämiseen ja osallisten tasapuolisen kohtelun turvaamiseen. Näin on turvattu asioiden käsittelyn puolueettomuus ja asukkaiden luottamus päätöksenteon moitteettomuuteen. Valittajien väite lainkierrosta on loukkaava, sillä luottamushenkilöt ja kunta edistävät toiminnassaan kunnan ja sen asukkaiden parasta moraaliset ja eettiset arvot huomioiden. Kohdan 2 perustelujen kohdalla esitetty väite eri liittymäalueilla maata omistavien luottamushenkilöiden osallistumisesta ristiin liittymäalueiden

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008 ASIALISTA 4/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 25.03.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot