ARVIOINTIKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

2 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2010 on nykyisen valtuustokauden toinen. Vuosi oli poikkeuksellinen monessakin suhteessa. Edellisenä vuonna tapahtunut taantuma pakotti tekemään kaupungin taloutta tasapainottavia toimia, joista henkilöstökulujen säästötoimet olivat niistä yksi merkittävin. Näistä ja muista toimenpiteistä johtuen voitaneen sanoa, että kaikki hallintokunnat selvisivät asetetuista tavoitteistaan jopa paremmin kuin oli lupa odottaa. Siitä huolimatta velkamäärämme kasvua ei saatu kokonaan taittumaan, vaikka se edelliseen vuoteen verrattuna kasvoikin maltillisesti. Kuitenkin jäljempänä olevissa tilastoissa, jotka antavat vertailtavaa tietoa myös eri kuntien kesken, lähes kaikki kohdaltamme kertovat parempaan suuntaan menosta. Yhteistyö Tampereen ja kehyskuntien tarkastuslautakuntien kanssa on tuottanut ensimmäisen yhteisen arvioinnin, jonka kohteena oli kehyskuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea. Arvioinnin yksi tulos kehyskuntien osalta oli tavoitteiden asettelun puute. Se näkyy myös konserniohjauksen puutteena yhteisissä hankkeissa, joihin Tampere asettaa selvät tavoitteet. Meillä näihin ollaan kiinnittämässä huomiota ja hyvä niin. Tarkastustoimikunnan perustaminen ja sisäisen tarkastuksen vahvistaminen on osoittautunut tarpeelliseksi. Se on muun toiminnan ohessa antanut yhden merkittävän kanavan varsinkin kuntalaisille heidän ja kaupungin välisissä ongelmissa. Jos asiat eivät etene normaalisti, vaan ovat vuosiksi jääneet hoitamatta, ei se edusta sitä hyvää hallintotapaa, jolla varmistetaan kuntalaisen oikeus saada asiaansa ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Tiukka talous on osaltaan vaikeuttanut rakentamista, koska kaavoitettuja alueita ei ole avattu riittävästi kustannussyistä, vaikka halukkaita rakentajia tuntuu olevan. Tähän pitäisi löytyä kestävä ratkaisu, että päästään niihin rakentamisen tavoitteisiin, mitkä olemme asettaneet. Työllisyyden myönteinen kehitys ja verokertymän kasvu voi toivottavasti antaa meille jatkossa enemmän liikkumavaraa myös investoinneissa. 2

3 2 Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Nokian kaupungin tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaan kuuluvat tehtävät ja esittää kuntalain 71 :n tarkoittamana arviointikertomuksenaan toimintavuodelta 2009 seuraavaa: Nokian kaupungin kaupunginvaltuusto valitsi pitämässään kokouksessa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi Tarkastuslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: - Kalevi Heinonen, puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Eero Lämsä) - Rauli Virolainen, varapuheenjohtaja (Seppo Kallio) - Asko Kirveskari (Ilari Juslen) - Veera Honka-Nissi (Irma Pelto) - Markku Niskanen (Kari Vellonen) - Seija Sorsa (Tuula Kallio-Bezemer) ja - Iinu Kuusento (Tiina Honkiniemi). Tuula Jokinen valittiin Tiina Honkiniemen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 33). Esa Alanne valittiin Eero Lämsän tilalle varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 79). Tarkastuslautakunnassa tapahtui vielä seuraavia henkilömuutoksia arviointivuoden 2010 jälkeen: - Tarkastuslautakunnan jäsen Asko Kirveskarille myönnettiin ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 14). Samassa kokouksen samassa pykälässä kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Mika Peltokorven - Reino Ojala valittiin Esa Alanteen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 19) Tarkastuslautakunta on toiminut hyväksymänsä työohjelman mukaisesti. Lautakunta piti vuoden 2010 aikana kymmenen kokousta. Lisäksi tarkastuslautakunta piti vuoden 2011 alussa neljä kokousta, jotka kohdistuivat tarkasteluvuoteen Tarkastuslautakunta käsitteli järjestäytymiskokouksessaan (tammikuussa 2009) mm. kaupungin tilintarkastusyhteisön valintaa. Tarkastuslautakunta esitti tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:tä, jonka kaupunginvaltuusto valitsi toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi kokouksessaan ( 20). Tarkasteluvuonna 2010 tilintarkastajina ovat toimineet JHTT Jorma Kesä, JHTT Sami Salonen ja JHTT Hanna Kuhanen ja tilintarkastaja Ville Valkonen. Tarkastuslautakunnan kokouksissa on kuultu eri palveluyksiköiden viranhaltijoita toiminnan organisoinnista, tavoitteiden asettelusta ja niiden toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan järjestelyistä. 3

4 Vuoden 2010 ja alkuvuoden 2011 kokouksissa on ollut kuultavina seuraavien toimielinten/palvelukeskusten edustajia: - kaupunginhallitus (kaupunginjohtaja) - hallintokeskus (talousjohtaja, tietotekniikka-asiantuntija ja henkilöstöpäällikkö) - kasvatus- ja opetuskeskus (koulutoimenjohtaja) - tekninen toimi (teknisen keskuksen johtaja ja tilapalvelupäällikkö) - perusturvakeskus (vanhustyön johtaja) - vapaa-aikakeskus (vapaa-aikatoimenjohtaja) Tutustumiskäyntejä ei tarkasteluvuoden aikana tehty. Tarkastuslautakunta on kouluttautunut kahdessa eri tilaisuudessa: Tampereen seutukuntien tarkastuslautakuntien tapaamisessa Vesilahdella oli aiheena riskienhallinta ja kaupungintalolla kouluttauduttiin omalla porukalla aiheista kuntien yhteistoiminta-asiat sekä konserniohjeistus ja -valvonta. Tilintarkastajat ovat antaneet lautakunnalle kokouksissa suullisia ja kirjallisia raportteja sekä kirjallisena vuodelta 2010 tilintarkastajan toimintakertomuksen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti lautakuntien toimintaa lukemalla järjestelmällisesti niiden pöytäkirjat. Kaupunginhallitus on antanut valtuustolle kahdesti tarkasteluvuoden 2010 aikana osavuosikatsauksen asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset ovat kohdistuneet tammi kesäkuulle ja tammi lokakuulle. Kaupunginhallitus on osavuosikatsausten käsittelyn yhteydessä mm. päättänyt, että se esittää osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunta käsitteli ( 31) lautakunnan jäsenten esteellisyydet. Tämän seurauksena jäsen Seija Sorsa ei ole osallistunut perusturvalautakunnan alaisen toiminnan arviointiin arviointivuoden 2010 aikana. Kaupunginvaltuusto valitsi Mika Peltokorven tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Tarkastuslautakunta merkitsi kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi kokouksessaan Saman kokouksen yhteydessä todettiin suullisesti, että Mika Peltokorpi on teknisen lautakunnan varajäsen, minkä seurauksena hän ei ole osallistunut teknisen lautakunnan alaisen toiminnan arviointiin arviointivuoden 2010 aikana. Varajäsenten esteellisyyksiä on sovellettu tapauskohtaisesti. Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut puheenjohtaja Kalevi Heinonen. Tarkastuslautakunnan sihteeriksi ja asiain valmistelijaksi valittiin ( 11) avustava tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen. 4

5 3 Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tarkastuslautakunta on vuosien saatossa nostanut esiin monia asiakokonaisuuksia, joihin lautakunta on esittänyt kehittämisehdotuksia. Useisiin asioihin onkin tullut parannusta. Esimerkkinä tämmöisestä eteenpäin menneestä osa-alueesta voisi todeta sisäisen valvonnan järjestämisen ja siihen liittyvät menettelytavat. Yhtenä tarkastuslautakunnan lempilapsena vuodesta toiseen on ollut kiinnittää huomiota tavoitteiden toteutumisen kuvaamiseen tilinpäätösasiakirjassa. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen esittäminen on parantunut vuosien saatossa olennaisesti, mutta siihen tulee edelleen kiinnittää huomiota, etenkin informaatioarvon lisäämisen näkökulmasta. 4 Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta 4.1 Toimintakertomuksessa raportoitujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Suositusten mukaisesti laadittu tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta ja sen kehittymisestä sekä selvitykset asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstöraportti vuodelta 2010 käsiteltiin kaupunginhallituksessa toukokuussa Henkilöstöraportin mukaan henkilöstön kokonaismäärä on ollut laskussa elokuusta 2009 lähtien. Vakinaisten määrä on pysynyt samana (sekä vuonna 2009 että vuonna henkilöä), mutta määräaikaisten määrä vähenee (2008: 547; 2009: 378; 2010: 359). Sairauspoissaolot ovat monen laskuvuoden jälkeen kääntyneet nousuun. Vakinaisen sairauslomat ovat lisääntyneet yli yhdellä henkilötyövuotta kohden (2009: 18,78 ja 2010: 20,11). Joissakin ammattiryhmissä nousu on ollut merkittävää. Esimerkkinä todettakoon lastenhoitajat (2009: 16,53; 2010: 19,36), perhepäivähoitajat (2009: 21,15; 2010: 28,26) ja lähihoitajat (2009: 24,50; 2010: 26,34). Kunta10 -tutkimuksessa on mukana viisi suurta kaupunkia ja viisi pientä kaupunkia, yhtenä Nokian kaupunki. Tutkimuksessa on kartoitettu myös henkilöstön tuntemuksia ja mielipiteitä työnsä eri osa-alueista. Vuoden 2010 osalta on havaittavissa jonkin verran huolestuttavia palkkeja Nokian osalta verrattuna tutkimuksen keskiarvolukuihin. 5

6 Kaupunginvaltuuston asettamat talouden kokonaistavoitteet saavutettiin tilivuoden aikana. Tämä selviää seuraavasta taulukosta, jonka tiedot perustuvat Tilinpäätös asiakirjan talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailuun. Taulukko 1. Tietoja talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailusta (Nokian kaupungin tilinpäätös 2010) TILINPÄÄTÖS 2009 TA 2009 TA-muutokset TA muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Sumu-poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ali-/ylijäämä Vuosikatteelle oli alkuperäisessä talousarviossa asetettu tavoitteeksi 8,1 milj. euroa. Talousarviomuutosten jälkeen vuosikatteelle asetettu tavoite putosi 7,1 milj. euroon. Vuosikate toteutui 13,3 milj. euron suuruisena eli n. 6,2 milj. euroa suurempana kuin mitä oli budjetoitu. Merkittävimpänä syynä tähän ylitykseen oli henkilöstökulujen alittuminen yli 3,9 milj. eurolla arvioidusta. Myös palvelujen ostot alittuivat lähes miljoonalla eurolla. Toimintatuotot toteutuivat suunnilleen arvioituina: myyntituotot jäivät lähes 4,7 milj. euroa arvioitua pienemmiksi, mutta vastaavasti maksutuotot (lähes 2,0 milj. euroa) ja muut toimintatuotot (2,5 milj. euroa) ylittivät selkeästi arvioidun. Merkillepantavana ja hyvänä suuntauksena todettakoon se, että toimintakulujen pitkään jatkunut kasvu kääntyi 0,8 %:n laskuun tarkasteluvuonna 2010 (2009: 182,8 milj. euroa; 2010: 181,4 milj. euroa). Toimintakulut kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen ,6 % ja vuodesta 2008 vuoteen ,5 %. Tilikauden tulokseksi muodostui 2,9 milj. euroa ja se ylitti arvion 7,2 milj. eurolla. Tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 3,3 milj. euroa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen palvelukeskuksittain esitetään yksityiskohtaisesti tilinpäätösasiakirjassa. Näiden palvelukeskuskohtaisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan myöhemmin kappaleessa 4.2. Tunnuslukuja esitetään tilinpäätösasiakirjassa vuodesta 2007 lähtien ja ne koskevat sekä suoritetavoitteita että tehokkuutta, laajuutta ja voimavaroja. Niissä toiminnoissa, joista tunnuslukuja on esitetty, lukija saa riittävästi tietoja toiminnan laajuudesta ja tehokkuudesta sekä niiden muutoksista. 6

7 4.2. Muiden toimintakertomuksessa raportoitujen tavoitteiden toteutuminen Yleisiä havaintoja Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt useampana vuonna huomiota sisäisen valvonnan järjestämiseen liittyviin puutteellisiin menettelyihin. Tarkastuslautakunta toteaa ilolla, että kaupungin sisäiseen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan kehittämiseen on erityisesti panostettu. Kaupunkiin perustettiin sisäisen tarkastuksen toimikunta, joka kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuussa Toimikunnan tehtävänä on valvoa sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä sekä valvoa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista ja sisäistä tarkastusta. Toimikuntaan kuuluvat kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä sihteerinä toimiva prosessiasiantuntija. Sisäisen tarkastuksen ostopalveluita on hankittu 10 päivää/vuosi. Arviointivuoden 2010 aikana on kuitenkin todettu puutteita hyvän hallinnon ja päätöksentekotavan asianmukaisuudessa, esimerkkinä vanhainkotihankkeen uudisrakennustyön eteneminen. Vanhainkodin 1. vaiheen uudisrakentamiselle oli varattu vuoden 2010 talousarviossa 2,5 milj. euron investointimääräraha. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille oli yhteensä 9,3 milj. euroa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan kuitenkin antaa sitoumuksen ARA:lle siitä, että Vihnusrinne-säätiö rakennuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa vanhainkodin 1. vaiheen niin, että paikat muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi ja kaupunki vuokraa uudisrakennuksen käyttöönsä. Päätös merkitsi Vihnusrinne-säätiön jo aiemmin vireillä olleen ja ARA:n ehdollisen rahoituspäätöksen saaneen Nokian Paulakoti-hankkeen siirtoa kaupungin tulevaan käyttöön. ARA:lle annetussa sitoumuksessa on puollettu hanketta ja todettu, että kaupunki vuokraa tilat hankkeen valmistuttua. Vanhainkotihankkeen uusi toteutustapa vietiin valtuustoon vasta vuoden 2010 joulukuun kokoukseen ja silloinkin vain määrärahamuutoksena. Koska investoinnit sitovat valtuustoon nähden hanketasolla, olisi hankkeen muutos tullut päättää valtuustossa ennen ARA:lle annettua sitoumusta. Hankkeen toteutustapaa ei myöskään kilpailutettu. Tilapalvelupäällikkö on solminut hankkeessa toteutettavan palveluasumisen hoitokodin vuokrasopimuksen Vihnusrinne-säätiön kanssa. Vuokra-ajaksi on sovittu 50 vuotta. Vuokrahintaa ei ole voinut tuolloin sopia, ainoastaan vuokran perusteet. ARA:n edellytykset ja kaupunginhallituksen päätös eivät edellyttänyt vuokrasopimuksen laadintaa näin varhaisessa vaiheessa eikä vuokra-ajan pituudesta ollut päätöstä. Nokiareenaan liittyvät saatavat ovat ulosotossa ja niitä oli arviointikertomuksen laatimishetkellä euroa. Tämän tunnelin päässä ei ole valoa, ainakaan vielä. 7

8 Hyvän hallinnon ohjeistus tulee tarpeeseen, esim. motocross-hankkeen toteutus osoittaa, miten ei pidä menetellä. Tässä rakentaminen oli pitkälle valmis vuoden 2009 puolella, vaikka rakennuslupa oli haussa vasta vuoden 2010 loppukeväällä. Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin tulisi entisestään tehostaa konserniohjaustaan, etenkin kaupungin 100-prosenttisesti omistamassa Nokian Vuokrakodit Oy:ssä. Perusturvakeskus Yleisenä havaintona perusturvakeskuksen alaisesta toiminnasta tarkastuslautakunta haluaa tuoda esiin mittaamisiin liittyvät puutteet. Esim. lääkärien kohdalla on suuria eroja siinä, että miten eri toimenpideluokkia syötetään tietokantaan. Tämän seurauksena raportteja hyödyntävät henkilöt saavat usein erilaisia tuloksia. Oikean tiedon saaminen vaatii paljon käsityötä. Perusturvassa on käynnissä mittareihin liittyvä projekti, jonka tuloksena tulisi saada mittaamiseen apua. Useilla toiminta-alueilla on resursseja vain perustoimintaan, minkä seurauksena erilaisiin kehityshankkeisiin ei ole panostettu. Lähipalvelut Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan ensiavussa käy yhä paljon sellaisia potilaita, jotka eivät sinne kuulu. Asia on mennyt viime vuosina parempaan suuntaan, mutta Nokia on yhä paljon jäljessä verrattuna muihin Tampereen ympäristökuntiin. Päihdepalvelujen osalta ostotoimintaa on vähennetty ja korvattu omana toimintana. Perhepalvelut Oma lastenkoti on valmistunut remontin jäljiltä, minkä seurauksena oman lastenkodin asiakasmäärä on kasvanut ja vastaavasti ostotoiminta on laskenut. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä ei noussut vuonna 2010 niin suureksi kuin sen arvioitiin nousevan taloustaantuman vuoksi (vuoden 2010 budjetissa toimeentulotukea saaviksi kotitalouksiksi oli arvioitu 1 300, kun se toteutui suuruisena). Vanhuspalvelut Tarkastuslautakunta kiinnittää huolestuneen huomionsa vanhuspalveluiden työntekijöiden työhyvinvointiin. Säästötoimet ja lomituskielto ovat osaltaan johtaneet merkittävään sairaspoissaolojen lisääntymiseen. Nokian kaupungin vanhuspalveluihin kohdistuvat säästötoimet vaikuttavat jo heikentävästi rekrytointienkin toteuttamiseen. 8

9 Erityispalvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP:n) tilaus ylittyi merkittävästi, mikä johtui keskeisesti Sydänkeskuksen kustannuksista (ylitystä euroa arvioidusta). PSHP:ssa on tietokantajärjestelmän uusiminen myös jossain määrin epäonnistunut, mikä on johtanut siihen, että tilastoja ei ole aina saatavilla ja muita vastaavia ongelmia. Kasvatus- ja opetuskeskus Keskuksen hallinnon toiminta keskittyi valtuuston päättämien lomautusten hoitoon ja toiminnan järjestämiseen. Erityisesti keskuksen voimavaroja vei opetustoimen lomautuksien hoito ja siihen liittyvät erilaiset selvitykset ja järjestelyt. Hallintoa on lisäksi rasittanut keskuksen johtotehtävien hoito vt. järjestelyin ja kyseinen järjestely keskuksen johdon osalta jatkunee vielä pitkään. Kasvatus- ja opetuskeskus on joutunut kaupungin säästötoimien suunnittelussa varsin ahtaalle. Valtuuston tekemän linjapäätöksen (rakenteet) johdosta näyttää siltä, ettei hallintokunta selviä näistä tavoitteista puuttumatta keskuksen palvelutasoon mm. tuntikehykseen ja/tai ryhmäkokoihin. Kaupunkimme on valinnut kasvun tien, joka onkin näin Tampereen yhtenä naapurikuntana johtanut lapsiperheiden muuttamiseen Nokialle. Tämä lapsiperheiden hakeutuminen Nokialle vaatii kaupungiltamme panostamista päivähoito- ja koulutiloihin/paikkoihin. Edellä kuvattu tilanne vaatii koko kaupungin organisaatiolta suuria haasteita ja ymmärrystä. Koulu- ja kasvatuskeskuksen osalta Oy Audiapro Ab:n laatimasta selvityksestä ilmenee myös keskuksen selkiintymätön johto-organisaatio. Lisäksi ko. selvityksestä käy ilmi, ettei opetuspuolen osalta ole rahallisesti panostettu verrokkikuntia enemmän. Päivähoidon osalta selvityksessä näyttäisi Nokialla panostetun verrokkikuntia enemmän rahallisesti. Päivähoidon osalta katsottu vuosi 2009 ei anna riittävän luotettavaa kuvaa, koska ko. vuonna lapsimäärä hoidon piirissä laski merkittävästi ja Nokia-lisä on myös tullut uutena kustannuksena mukaan. Liikuntatoimi Liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan virka on lakkautettu ja uusi liikuntakoordinaattori on aloittanut marraskuussa Liikuntatoimi on keskittynyt kaupunkistrategian mukaisesti terveysliikunnan painottamiseen. Liikuntatoimi on kehittänyt toimintojaan kustannustehokkaaseen suuntaan sekä pysynyt vuoden 2010 talousarviossaan. Nuorisotoimi Nuorisotoimen organisaatiorakenne muuttui vuonna 2010 sekä työtehtävien että toimintaalueiden osalta. Toimintoja on kehitetty tehokkaasti ja hyvin monipuolisesti eteenpäin, muun muassa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorisokahvilan osalta. Nuorisotoimi on pysynyt talousarviossaan vuodelle

10 Tekninen keskus Kokonaisuutena tekninen keskus on selvinnyt hyvin säästötavoitteistaan, jopa yllättävän hyvin. Silti välttämättömät tehtävät on suoritettu henkilöstön lomautuksista huolimatta. Se on aiheuttanut tehtävien ja töiden tarkastelua sekä uusien toimintatapojen suunnittelua, mikä osaltaan auttaa myös tulevaisuudessa Varaston arvonnousu on huomattava, joskin sille on selityksensä. Kiertonopeus on pysynyt samalla tasolla edellisvuoteen verraten eikä aiheuttane isompia logistisia tai henkilölisäyksiä. Korjausrakentamista, tai sen vähyyttä, olemme tarkastelleet aiemminkin. Se aiheuttaa kuitenkin helposti riskitekijöitä, varsinkin tiloissa, joissa on paljon käyttäjiä, kuten esimerkiksi uimahallissa, jossa käyttäjien määrä välillä ylittää suunnitellun. Varsinkin laitteistot ja niiden toiminnat ovat tässä tilanteessa kovilla. Nämä ongelmat on kyllä tiedostettu ja tarvittavat toimenpiteet tehtäneen ajallaan. Sisäiset vuokrat ja niiden oikeellisuus on syytä selvittää samalla, kun saadaan todelliset kiinteistökohtaiset kulut energiakuluineen jyvitettyä käyttäjille. Määrärahojen puutteen vuoksi rakentamatta jääneet uudet kaavoitetut omakotirakentamiseen tarkoitetut alueet eivät edistä hallittua asuttamista palveluiden näkökulmasta. Ruokapalvelun kehittäminen ja valmistuksen keskittäminen suurempiin yksiköihin on hyvä esimerkki rakenteiden muuttamisesta ja toiminnan tehostamisesta, jolla saavutetaan merkittävät vuotuiset säästöt. Siivouspalvelun toteutunut kehittäminen kilpailukykyiseksi seudullisesti on oiva esimerkki kaupungin oman tuotannon toimintasuunnasta, jossa vertailun kautta on syytä ottaa huomioon myös kuntien ulkopuolisia toimijoita. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö Toimintaympäristömuutoksiin on kirjattu vain myönnettyjen rakennuslupien määrän kasvu sekä todettu, että asuntorakentamisen paine jatkuu haja-asutusalueilla. Olisi hyvä sisällyttää tekstiin laajempaa pohdintaa kasvupaineista, mistä ne johtuvat ja miten niihin voitaisiin paremmin vastata. Kenties olisi hyvä pohtia myös sitä, miksi myönnettyjen rakennuslupien määrä on kasvanut, onko lupien myöntämisprosessia ja -perusteita muutettu ja jos on, niin miten. Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta -luku edelleen hyvin tiivis. Sikäli on hyvä, jos merkittäviä poikkeamia talousarvioon ei ole. Kuitenkin luontopolkujen hoitamatta jättäminen ja luonnonsuojelualueiden välttävä hoito herättävät kysymyksen siitä, tuovatko nämä osa-alueet paineita tuleville vuosille. Tavoitteet vs. toteutuma -taulukko: toteutumat vastasivat hyvin tavoitteita. Kuinka ammattitaidon ylläpitoon on kiinnitetty huomiota vai onko koulutusta järjestetty ollenkaan? 10

11 4.3. Strategian toimeenpano ja toteutuminen Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä pidetyssä kokouksessa Strategia Nokia asiakirjan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiapäivityksen kesäkuussa Tuolloin määriteltiin kaupungin visio seuraavasti: Me nokialaiset elämme hyvää elämää vetovoimaisessa ja taloudellisesti vakaassa kaupungissa. Kaupunkimme on viihtyisä ja turvallinen. Menestyksemme perustuu aktiivisuuteen ja ennakointiin. Palvelumme ja yritystoimintamme on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Talousarvion 2010 mukaan visiota tavoitellaan seuraavilla kehittämisstrategioilla: 1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Kehittämisstrategioille on määritelty seuraavat johtamisen kohteet vuodelle 2010: Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä - turvallisuuden lisääminen kasvavassa kaupunkikeskustassa - lasten ja muiden erityisryhmien näkökulma suunnitteluun - vanhojen alueiden saneeraus Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti - seudullinen palvelutuotanto - kustannustietoisuuden parantaminen - erityishoivahanke Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa - yritysalueiden kaavoitus ja rakentaminen - keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen Tuemme nokialaisten hyvinvointia - sairauspoissaolojen vähentäminen - työtapaturmien vähentäminen - omaehtoisen hyvinvoinnin tukeminen Kehitämme jatkuvasti osaamistamme - osaamiskartoitusten käyttöönotto koko henkilöstön osalta - sisäisen koulutuksen kehittäminen Kehittämisstrategioita on asetettu siis yhteensä viisi kappaletta ja kullekin niille määriteltiin johtamisen kohteet, jotka toimivat strategioiden saavuttamisen mittareina. Näiden mittarei- 11

12 den kuvaamalle toiminnalle määriteltiin tavoitetasot talousarviovuodelle sekä vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat vuositavoitteen toteutumisesta. Kehittämisstrategiat ja niiden mittarit sekä tavoitetasot olivat valtuustoon nähden sitovia. Niiden toteutumisesta on tehty selkoa vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Kehittämisstrategioiden ja niille asetettujen johtamisen kohteiden toteutuminen on esitetty pääsääntöisesti riittävän informatiivisesti. Tosin kehittämisstrategian Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä tavoitetason toteumista/toteutumattomuutta on kuvattu hyvin niukasti ja perustelematta. 12

13 5. Muut toiminnan ja talouden arvioinnit 5.1. Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien arviointi Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien ensimmäisessä yhteisessä arvioinnissa olivat mukana Nokian kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki, Vesilahden kunta ja Ylöjärven kaupunki. Arviointikohteeksi valittiin kehyskuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, joka oli aloittanut toimintansa vuoden 2009 alussa. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, miten kuntien yhteisesti omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea toteuttaa omistajien tavoitteita. Lähtökohtana olivat kuntien strategiat ja elinkeinotoimen vuositavoitteet ja toiminnan sopimuksenmukaisuus. Lisäksi haluttiin arvioida, mitä Tredea oli saanut aikaan, mikä oli sen lisäarvo ja tulevaisuudennäkymät. Arvioinnin tuloksena voitiin todeta, että yhtiö on toteuttanut omistajien valtuustojen sille antamia vuositavoitteita. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan olleet määritelleet yhtiölle tavoitteita. Toiminta oli ollut sopimuksenmukaista. Aluksi sopimukset tulivat kuntiin annettuina, eikä niihin ollut juuri mahdollista saada muutoksia. Yhtiön aikaansaannoksiksi mainittiin mm. aktiivinen vaikuttaminen lentoliikenneyhteyksien järjestämisessä, yrityskontaktien hankkimisessa ja teollisuustonttien markkinoinnissa. Myös Tredean mediaosaamista arvostettiin. Yhtiön lisäarvon nähtiin olevan siinä, että seudun elinkeinoväki on saatu tiiviiseen yhteistyöhön, toiminta on asiakaslähtöistä ja se on hallinnollisesti puolueettomalla maaperällä. Yhtiön tulevaisuuteen suuntautumisessa näkökulmat olivat jonkin verran kaksijakoiset: Tampereen näkökulmasta tärkeää oli kansainvälisen ulottuvuuden kehittäminen, mutta ympäristökuntien odotukset yhtiön suhteen eivät olleet selkeät. Yhtiöltä odotetaan kuntakohtaista yritysalueiden markkinointia, mutta myös kansainvälisyyttä. Yhtiön odotetaan vaikuttavan työpaikkakehitykseen ja sen toivottiin hyödyntävän EU-hankkeita. Toisaalta hankkeiden osalta toivottiin myös painotuksia ja fokusointia. Muita arvioinnissa esille nousseita asioita oli mm. kuntien eli omistajien rooli. Kuntien omistajaohjaus ei ollut yhtenäinen. Kuntien tulee selkiyttää rooliaan omistajina ja määritellä, mitä ne yhtiöltä odottavat, myös raportoinnin osalta. Myös tiedonkulussa yhtiöstä kuntiin ja kuntien sisällä todettiin olevan puutteita. Hanketoiminnan osalta olisi tarpeen tehdä strategista valintaa siinä, minkälaisiin hankkeisiin mennään mukaan. Nykyinen hankemaailma nähtiin pirstaleisena ja osin päällekkäisenä Osaamiskeskusohjelman (OSKE) kanssa. 13

14 Seuraavista taulukoista ilmenee Tredea-selvityksessä todetut elinkeino- ja matkailupalvelujen kustannukset vuosina ja Tredea Oy:n perusmaksuosuudet vuonna Taulukko 2. Elinkeino- ja matkailupalvelujen kustannukset v eur / as 2010 Kangasala *) TA TA Lempäälä Nokia Pirkkala Orivesi Tampere **) Vesilahti Ylöjärvi *) Kangasalta haluttiin antaa vain talousarvioluvut. Vuoden 2009 talousarviossa ei ollut Tredean osuutta. **) Tampereella vuosien 2008 ja 2009 luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Vuosi 2010 on arvioitu tavalla, joka huomioi paremmin toimintamallin muutokset, esim. kansainvälinen toiminta (1 milj. euroa vuonna 2009) ei ole enää osa elinkeinopalveluja. Yhtiöitetty messutoiminta ei ole minkään vuoden luvuissa mukana. Kaupungin voimakkaasti kasvanutta työllistämistoimintaa (1 milj. euroa v. 2008, 2 milj. euroa v ja lähes 3 milj. euroa v. 2010) ei ole tässä luettu elinkeinopalveluihin mukaan, kuten ei muissakaan kunnissa. Taulukko 3. Tredea Oy:n perusmaksuosuudet v As.luku OSKE Tredea Oy Yhteensä Kangasala ,2 3, Lempäälä ,2 3, Nokia ,2 3, Orivesi , Pirkkala ,2 3, Tampere ,2 3, Vesilahti , Ylöjärvi ,2 3, Yhteensä Tredea-arviointi on luettavissa kokonaisuudessaan Nokian kaupungin Internet-sivuilta (www.nokiankaupunki.fi). 14

15 5.2. Kokonaistalouden arviointi Kokonaistalouden arviointi on perustunut kuntatalouden keskeisten taloudellisuusmittareiden analyysiin ja vertailuun Tampereen ympäristökuntiin. Arviointikertomuksessa tuodaan esiin joitakin keskeisiä tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman tunnuslukuja. Tunnuslukujen tulkinnassa on käytetty lähteenä julkaisua Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösmalli, Suomen Kuntaliitto 2001 Kangasalan kunnan tilinpäätös vuodelta 2010 ei ollut valmistunut Nokian kaupungin arviointikertomuksen allekirjoitushetkellä, joten Kangasalan tunnuslukuja vuodelta 2010 ei pystytty tunnusluvuissa esittämään. VEROPROSENTIT NOKIALLA JA MUISSA TAMPEREEN YMPÄRIS- TÖKUNNISSA Ennen varsinaisten tunnuslukujen esittämistä todetaan Nokian ja muiden Tampereen ympäristökuntien tuloveroprosenttien kehitys kolmelta vuodelta ( ). Kaavio 1. Tuloveroprosentit ja muissa Tampereen ympäristökunnissa vuosina Kaaviosta voidaan havaita, että Nokian ja Ylöjärven kaupunkien tuloveroprosentit ovat kulkeneet käsi kädessä : vuoden 2011 tuloveroprosentti on kummassakin kaupungissa 19,75. Pirkkalan kunta on sinnitellyt tuloveroprosentilla 19,0, mutta vuodelle 2011 tuloveroprosenttia korotettiin 20,0:een, joka on ollut tuloveroprosenttina Kangasalla ja Lempäälässä jo vuonna

16 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA: Kaavio 2. Vuosikate/poistot, % ja vuosikate /asukas. Tunnusluvut Tampereen ympäristökunnista vuosilta Tuloslaskelman tunnusluvut 600,0 550, ,0 450,0 400, , ,0 305 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas 250,0 200,0 150,0 100,0 115,9 59, ,0 109,1 127,5 169,5 153,2 92,9 158,8 50,0 0, Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Ylöjärvi Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * vuosikate/poistot Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Kunnan tulorahoituksen oletetaan olevan riittävä, mikäli tunnusluvun arvo on 100 %. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate jatkaa hyvässä noususuhdanteessa Nokian kaupungissa: 2010: 13,3 milj. euroa; 2009: 10,9 milj. euroa; 2008: 5,6 milj. euroa. Vastaavasti myös käyttöomaisuuspoistojen euromäärä kasvaa: 2010: 10,4 milj. euroa; 2009: 10,0 milj. euroa; 2008: 8,5 milj. euroa. Tunnusluku koskien vuosikatteen ja poistojen suhdetta parani Nokialla 109,1 %:stä 127,5 %:een, mikä johtui keskeisesti siis vuosikatteen merkittävästä paranemisesta. Tunnusluvun paranemisesta huolimatta Nokian tunnusluku on Tampereen ympäristökunnissa vuonna 2010 heikoin. Lempäälällä on tällä tunnusluvulla mitattuna paras tilanne, tunnusluvun arvo on 165,0 % (2009: 59,6 %!). Myös Pirkkalassa ja Ylöjärvellä tunnusluku ylittää 150 %:a. 16

17 Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukaskohtainen vuosikate oli Nokialla 421 /asukas. Tunnusluku on jatkanut nousuaan viime vuodesta (2009: 346 /asukas). Aiempina vuosina tunnusluku oli useita vuosia alamäessä (2008: 180 /asukas, 2007: 268 /asukas ja 2006: 287 /asukas). Pirkkalassa tunnusluku heikkeni (2010: 411 /asukas ja 2009: 455 /asukas), mutta muissa Tampereen ympäristökunnissa tunnusluku sen sijaan meni parempaan suuntaan. Paras tunnusluku oli todennettavissa Lempäälässä (2010: 513 /asukas), jossa oli myös hurjin parannus (2009: 174 /asukas). Kaavio 3. Tilikauden tulos, milj.. Tunnusluvut Tampereen ympäristökunnista vuosilta Tilikauden tulos, milj. 6,0 5,6 5,0 4,0 4,2 3,0 2,9 3,2 2,6 2,0 1,4 Tilikauden tulos, milj. 1,0 0,9 0,0-1, Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Ylöjärvi -0,7-2,0-3,0-2,4 Tilikauden tulos oli 2,9 milj. euroa. Tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 3,3 milj. euroa. Vuonna 2009 ylijäämää kertyi 1,4 milj. euroa ja vuoden 2008 alijäämä oli -2,6 milj. euroa. Sekä Ylöjärvellä että Lempäälässä tilikauden tulos oli vuonna 2009 miinusmerkkinen. Vuonna 2010 em. kunnat tekivät Tampereen ympäristössä parhaat tulokset: Ylöjärven tulos oli 5,6 milj. euroa ja Lempäälän 4,2 milj. euroa. 17

18 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA: Kaavio 4. Investointien tulorahoitus, % ja kassan riittävyys, pv. Tunnusluvut Tampereen ympäristökunnista vuosilta Rahoituslaskelman tunnusluvut 100,0 90,0 91,2 94,2 86,1 80,0 77,8 70,0 67,5 60, ,2 50,0 40,0 40, ,5 Investointien tulorahoitus, % Kassan riittävyys, pv 30,0 31, , ,0 7 0, Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Ylöjärvi Investointien tulorahoitus, % = 100 * vuosikate / investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Investointien tulorahoitus, % -tunnusluku oli vuonna 2010 Tampereen ympäristökunnista paras Nokialla, 94,8 % (2009: 67,5 %). Pääsääntöisesti tunnusluku parani kaikissa Tampereen ympäristökunnissa, mutta Pirkkalassa tunnusluku romahti (2010: 48,5 % ja 2009: 77,8 %). Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * kassavarat / kassasta maksut tilikaudella Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, että monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Tässä yhteydessä toteutetun esitystavan informaatioarvoon tulee suhtautua varauksella, koska tunnusluku ilmaisee yhden yksittäisen hetken (31.12.) tilanteen. Informaatioarvoa voitaisiin parantaa esim. esittämällä tunnuslukua kuukausittaisena lukusarjana. 18

19 Kaavio 5. Lainanhoitokate. Tunnusluvut Tampereen ympäristökunnista vuosilta Rahoituslaskelman tunnusluvut 2,5 2,0 2,1 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,1 1,2 1,2 Lainanhoitokate 1,0 0,5 0, Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Ylöjärvi Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Nokialla tunnusluku oli vuonna 2008 heikoin (2008: 1,2) Tampereen ympäristökunnista, mutta sen jälkeen tunnusluku on parantunut vuosi vuodelta (2009: 1,5 ja 2010: 1,6). Lempäälässä tunnusluku oli vuonna 2010 Tampereen ympäristökunnista paras eli 2,1. 19

20 TASEEN TUNNUSLUKUJA: Kaavio 6. Omavaraisuusaste, %, suhteellinen velkaantuneisuus, % ja lainakanta , milj.. Tunnusluvut Tampereen ympäristökunnista vuosilta Taseen tunnusluvut 70,0 60,0 57,7 57,6 57,1 48,4 48,0 58,5 57,0 56,2 56,2 55,0 54,0 63,4 53,5 55,1 61,6 55,8 51,1 62,5 50,0 44,2 46,7 50,2 42,2 42,5 42,3 40,0 33,6 32,8 Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 30,0 29,6 Lainakanta , milj. 20,0 10,0 0, Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Ylöjärvi Omavaraisuusaste, % = 100 * (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kuntien vakavaraisuusastetta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävää velkarasitetta. Omavaraisuusastetta kuvaava tunnusluku parani Nokialla ja Ylöjärvellä, mutta heikkeni Lempäälässä ja Pirkkalassa. Lempäälässä oli kuitenkin vuoden 2010 tilinpäätöksestä todennettavissa paras omavaraisuusaste: 57,1 %. Nokian kaupungin omavaraisuusaste oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 57,0 % (2009: 56,0 %; 2008: 60,6; 2007: 67,1; 2006: 71,0; 2005: 75,1 ja 2004: 81,1). Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 30 %. 20

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA. Asukasluku vuoden 2010 lopussa. Elinkeinorakenne (työpaikat, tilastokeskus 2009) Tuloveroprosentti v.

NOKIAN KAUPUNKI NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA. Asukasluku vuoden 2010 lopussa. Elinkeinorakenne (työpaikat, tilastokeskus 2009) Tuloveroprosentti v. NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala josta vettä Asukasluku vuoden 2010 lopussa 348 km2 59 km2 NOKIAN KAUPUNKI 31 647 Elinkeinorakenne (työpaikat, tilastokeskus 2009) Palvelut Jalostus Alkutuotanto Tuntematon

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Harjuniityn päiväkoti. Puropuiston päiväkoti

Harjuniityn päiväkoti. Puropuiston päiväkoti Harjuniityn päiväkoti Puropuiston päiväkoti NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2012) Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku 31.12.2012 32 354 Työpaikat toimialoittain: (v. 2010 tieto) Yksityiset ja julkiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot