KIINTEISTÖYHDISTYS. Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi Huoneistoremonttien valvonta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖYHDISTYS. Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta... 2. Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi... 2. Huoneistoremonttien valvonta..."

Transkriptio

1 Sisällys Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta... 2 Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi... 2 Huoneistoremonttien valvonta... 3 Jäsenkokous-info Kuntoarvio kevyemmäksi onko järkeä?... 7 Osakehuoneiston huolellinen hoito... 8 Jäsentiedote kaikille hallituksen jäsenille... 9 Turvallisuutta voidaan parantaa monin keinoin Nimityksiä Pohjois-Suomen Talokeskus Oy:ssä Asunto-osakeyhtiön muutokset rekisteröitävä Uusi energia-avustus tukee siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan Yhtiökokouksen puheenjohtajan vastuu kasvoi Veronkorotukset nostavat sähkömenojen osuutta Lakimies vastaa Tulevia koulutuksia Puheenjohtajavaliokunnan jäsenet valittu Toiminnantarkastaja valinta ja tehtävät Väestönsuojien rakentamisvelvoitteita kevennetään KIINTEISTÖYHDISTYS Jäsenlehti 1/2011 Julkaisija Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kemin Kiinteistöyhdistys ry Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu OULU Puh. (08) Faksi Kustantaja Pohjois-Suomen Talokeskus Oy Kirkkokatu Oulu Päätoimittaja Pekka Luoto Puh. (08) , Toimitussihteeri Maarit Laikola Puh Taitto, ilmoitusaineistot Kalevaprint Oy Taitto: Paula Mäntyniemi Puh Ilmoitusmarkkinointi Mediatoimisto Dorimedia Leena Kolehmainen Puh Painopaikka Kalevaprint Oy Kansikuva Oulun kaupungin Matkailupalvelut Ylivieskan kaupunki Kemin kaupunki Osoitelähde Oulun läänin Kiinteistöyhdistyksen jäsenrekisteri Osoitteenmuutokset Puh. (08) Faksi tai takasivun osoitteenmuutoskaavakkeella I ISSN X Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

2 Muista tarkkailla kattojen lumi- TIlaNNETTa Kiinteistönomistaja vastaa siitä, ettei katolta putoava lumi tai jää aiheuta vaaratilanteita ihmisille tai omaisuudelle. Yhtiömuotoisissa kiinteistöissä vastuu tästä on käytännössä hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä tai toimitusjohtajalla. Talvisaikaan kattojen lumitilannetta tulee tarkkailla päivittäin. Ellei lunta voida poistaa välittömästi vaaratilanteen havaitsemisen jälkeen, on onnettomuusalttiit paikat eristettävä puomein ja niistä on varoitettava selvästi. Tehtävät voi siirtää vastuuta ei Kiinteistönomistaja voi tehdä kiinteistöpalveluyrityksen kanssa sopimuksen kattojen lumitilanteen valvonnasta ja lumien pudottamisesta heti vaaratilanteen havaitsemisen jälkeen. Kiinteistönomistajan edustajien vastuulla on kuitenkin valvoa, että sopimuksenmukaiset tehtävät on asianmukaisesti hoidettu. Mahdollisessa vahinkotapauksessa ensisijainen korvausvastuu säilyy sopimuksesta huolimatta kiinteistönomistajalla. Jos siis kiinteistön vastuualueella liikkuva henkilö loukkaa itsensä, joutuu kiinteistönomistaja korvaamaan syntyneen vahingon, kuten lääkäri- tai sairaanhoitokustannukset ja mahdollisesti aineelliset vahingot. Kiinteistönomistaja puolestaan voi vaatia sopijakumppaniltaan korvausta jälkikäteen, jos kiinteistöpalveluyritys ei ole noudattanut sopimusta lumitilanteen valvonnasta ja vaaratilanteiden hoitamisesta. Sopimukset kuntoon Mikäli kattojen lumi- ja jäätilanteen valvontaan liittyvät tehtävät tai niiden poisto halutaan siirtää palveluntarjoajalle, sopimukset tulee laatia huolella. Sopimuksessa on määriteltävä tarkasti kattojen lumi- ja jäätilanteen valvonnasta, lumen ja jään poistosta sekä suojauksesta. Sopimusteksti voi olla esimerkiksi seuraavanlainen. VuOSI 2010 Oli NOrMAAliA KylMeMPi Lämmitystarveluvulla eli astepäiväluvulla korjataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Lämmitystarveluvun avulla voidaan verrata toisiinsa saman rakennuksen eri kuukausien tai vuosien kulutuksia verrata eri paikkakunnilla sijaitsevien rakennusten kulutuksia. Lämmitystarveluvun käyttö rakennuksen lämmitystarpeen arvioinnissa perustuu siihen, että rakennuksen energiankulutus on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. Vuosi 2010 oli astepäivälukujenkin valossa kylmä. Oulun lämmitystarveluku nousi vuoteen 2009 verrattuna 14 %.. Kiinteistöpalveluyrityksen tulee tarkkailla ja valvoa kattojen lumi- ja jäätilannetta. Kiinteistöpalveluyrityksen tulee viipymättä ilmoittaa kiinteistönomistajan edustajalle, jos katolle on kertynyt lunta tai jäätä siten, että se voi aiheuttaa vaaratilanteita. Kiinteistöpalveluyrityksen tulee lisäksi ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin alueen tilapäiseksi eristämiseksi esimerkiksi puomein ja selkein varoituskyltein. Kiinteistöpalveluyrityksellä on velvollisuus ja oikeus ryhtyä toimiin vaaran ehkäisemiseksi, joka käsittää myös hallitusti lumen ja jään poiston. Jäsentaloyhtiöt saavat lämmitystarveluvun Suomen Kiinteistö-lehden nettisivuilta osoitteesta Lämmitystarveluku-otsikon alta löytyy tilaajanumerokenttä, johon syötetään lehdessä oleva tilaajanumero, jolloin lämmitystarvelukutaulukko aukeaa Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

3 HUONeiSTOreMONTTieN ValVONTa Yhtiöllä on velvollisuus järjestää huoneistoremonttien valvonta Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on velvollisuus valvoa, että osakkeenomistajan huoneistoremontit suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen yhtiön tai toisen osakkeenomistajan asettamia ehtoja. Valvonnan tarkoitus on siis varmistaa hyvä lopputulos ja vähentää tulevaisuuden vahinkoriskiä. Pienet remontit eivät edellytä valvontaa Valvonta on tarpeen vain, jos remontti voi vaikuttaa merkittävästi yhtiön vastuulla oleviin rakennuksen osiin tai kiinteistöön. Toisin sanoen sellaiset remontit, joilla ei tällaisia vaikutuksia ole, ei edellytä valvontaa. Esimerkiksi maalaus- ja tapetointityöt eivät edellytä valvontaa, samoin kaapistojen uusimiset tai lattiapinnoitteen uusiminen entisen laisella materiaalilla. Mikäli remontit ylettyvät rakenteisiin tai yhtiön vastuulla oleviin järjestelmiin, on valvonta yleensä järjestettävä. Valvojalla on oltava riittävä asiantuntemus Yhtiön ei luonnollisesti tarvitse itse suorittaa valvontaa. Sen tehtävänä on huolehtia, että valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Jos yhtiössä ei ole riittävää rakennusalan Oulun läänin Kiinteistöyhdistys asiantuntemusta, on valvonta annettava ulkopuolisen tehtäväksi. Yhtiö suorittaa tilauksen Lain tarkoittama valvonta tarkoittaa nimenomaan yhtiön toimesta suoritettavaa valvontaa, jonka vuoksi valvonnan tilaajana ja maksajana on yhtiö. Jos näin ei olisi, ei yhtiö voisi kontrolloida valvonnan tasoa eikä siitä perittäviä maksuja. Yhtiö voi periä valvontakustannukset osakkeenomistajalta Edellisen asunto-osakeyhtiölain aikana oli epäselvää, vastasiko muutostyötä suorittava osakkeenomistaja myös valvontakustannuksista. Uuteen lakiin tuli erilliset säädökset remonttien valvonnasta. Sen mukaan yhtiöllä on oikeus periä osakkaalta kohtuulliset valvontakustannukset. Osakkaalta ei voida periä enempää kustannuksia kuin yhtiö on itse maksanut. Osakkeenomistajan myötävaikutusvelvollisuus Osakkeenomistajan on myötävaikutettava siihen, että yhtiöllä on mahdollisuus hyvän rakennustavan mukaisesti valvoa työn edistymistä. Osakkeenomistajan vastuulla on muun muassa aikataulusta tiedottaminen yhtiölle, jotta sillä olisi mahdollisuus tehdä tarpeelliset katselmukset ja muutoinkin käyttää valvontaoikeuttaan kunkin merkityksellisen työvaiheen yhteydessä. Kunnossapitoa tai muutostyötä koskevien ilmoitusten säilyttäminen Hallituksen on ylläpidettävä luetteloa yhtiölle toimitetuista kunnossapitoa ja muutostöitä koskevista ilmoituksista. Hallituksen on huolehdittava siitä, että ilmoitukset säilytetään osakehuoneistokohtaisesti luotettavalla tavalla. Remonttirekisterin ylläpito on yhtiön asia ja sen vuoksi yhtiö huolehtii rekisterin pidosta aiheutuvista kustannuksista. Osakkaalta ei voida periä erillistä rekisteröintimaksua. Pesuhuoneremontit valvottava erityisen huolellisesti Pesuhuoneremontti on tyypillinen esimerkki siitä milloin valvonta on järjestettävä. Syynä on se, että kunnostuksen kohteina ovat muun muassa vesieristeet ja järjestelmät ja remonttikohteena pesuhuone on erityisen vaativa. Jos remontti tehdään huolimattomasti ja hyvän rakennustavan vastaisesti, seurauksena voi olla vakava vesivahinko, jonka vaikutukset voivat ulottua yhtiön rakenteisiin ja toisen osakkeenomistajan omaisuuteen. Edellisestä johtuen pesuhuoneremontit on valvottava erityisen huolellisesti. Tyypillisesti riittävä valvonta edellyttää 3 5 tarkastuskäyntiä. Lisäksi valvonta on raportoitava yhtiölle ja osakkaalle. Remontti alkaa alkukatselmuksella ja päättyy lopputarkastukseen Yhdistys suosittelee, että normaalien valvontakäyntien lisäksi remonttikohteissa suoritettaisiin yhtiön toimesta alku- ja loppukatselmukset. Nämä molemmat tehtäisiin yhtiön kustannuksella. Alku- ja loppukatselmuksista sekä niistä aiheutuvista kuluista taloyhtiön olisi syytä tehdä periaatepäätös. 3

4 Alkukatselmuksessa todetaan esimerkiksi yhtiölle kuuluvien rakennusosien ja kalusteiden, kuten wcpytyn ja vesihanojen kunto, puutteet yms., jotta vältyttäisiin mahdollisilta riidoilta ja molemmilla osapuolilla olisi mahdollisimman yhdenmukainen käsitys remontista ja sen toteuttamisesta. Purkutöiden jälkeen on syytä tehdä tarkistus rakenteiden kunnosta, ja tehdä päätös siitä kuuluuko yhtiön osallistua kustannuksiin. Tilannehan voi olla esimerkiksi sellainen, että rakenteissa on kosteutta, jolloin niiden korjaus tapahtuu yhtiön kustannuksella. Loppukatselmuksessa todetaan voidaanko asennukset kuten putket, sähköasennukset ja eristeet ottaa yhtiön vastuulle. Yhtiön vastuulle ne siirtyvät vasta sen jälkeen, kun yhtiö on tehnyt vastuunjaosta nimenomaisen päätöksen. Lopputarkastuksessa todetaan myös pinnoissa esiintyvät puutteet ja virheet. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan mm. seuraavat kohdat: Rakenteiden kunto Seinien ja lattian tasaisuus Onko käytettävät materiaalit keskenään yhteensopivia (kosteussulku, tartuntapohjuste, vesieriste, tasoitteet, lattiakaivot) Materiaalit eivät ole vanhentuneet eivätkä vaurioituneet esim. pakkasen vaikutuksesta Onko asentajalla asianmukainen pätevyys ja ammattitaito. Vedeneristys-sertifikaatti ei ole pakollinen Lattian kallistukset ovat riittävät Kosteussulku- tai dispersiokäsittely on tehty materiaalivalmistajan työohjeen mukaisesti Vedeneristysmassa on levitetty materiaalivalmistajan työohjeen mukaisesti ja se on yhtenäinen Vedeneristeen riittävä kalvopaksuus varmistetaan laskemalla materiaalimenekki ja mittaamalla vesieristeen kuivakalvopaksuus Nurkissa, kulmissa, läpivienneissä, lattiakaivoissa ym. epäjatkuvuuskohdissa on asianmukaisesti asennetut vahvikenauhat tai -kankaat Rakenteen kosteusmittaus pintakosteusmittarilla Huonelämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus Lattiakaivon tarkistus: korokerengas, vedeneristeen kiinnitys lattiakaivoon, lattiakaivon ympärillä oleva vahvikekangas, kiristysrengas. Osakkaan toteuttamien rakenteiden, eristeiden ja järjestelmien hyväksyminen yhtiön vastuulle Kun remontti on valmis, asennusten vastuu ei automaattisesti siirry yhtiölle, vaan töiden tultua valmiiksi yhtiön tulee ne erikseen hyväksyä vastuulleen. Esimerkiksi pesuhuoneremontin jälkeen tulee yhtiön hyväksyä eristeet ja putkitukset yhtiön vastuulle. Jotta yhtiö voisi tehdä päätöksen asennusten ottamisesta yhtiön vastuulle, kannattaa yhtiön pyytää siitä valvojan kannanotto ja sen jälkeen tehdä vastuun siirto merkitsemällä se hallituksen pöytäkirjaan. Raportointi Valvontapöytäkirja, johon on merkitty tarkastuskäynnit, annetut ohjeet sekä valokuvat eri työvaiheista Vedeneristystarkastuspöytäkirja liitetään valvontapöytäkirjaan. Vastuu valvonnan järjestämisen laiminlyönnistä Valvonnan järjestäminen on yhtiön hallituksen vastuulla. Jos se laiminlyö tämän lakimääräisen velvollisuutensa ja työstä aiheutuu vahinkoa, joka olisi voitu valvonnalla estää, hallituksen jäsenet ja isännöitsijä voivat joutua korvausvastuuseen yhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Osakkeenomistajan vastuu remontista Osakkeenomistajan vastuu kunnossapitoon ja muutostöihin liittyviin asioihin kasvaa aikaisempaan lakiin verrattuna. Osakkeenomistaja vastaa kunnossapito- ja muutostyösäännösten rikkomisesta syntyneestä vahingosta, ellei hän osoita toimineensa huolellisesti. Osakkeenomistajan tulee siis pystyä osoittamaan, että on toiminut esimerkiksi hyvän rakennustavan mukaisesti. Vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan töitä teettävän osakkeenomistajan huolellisuutta arvioidaan kokonaisuutena. Hänen huolellisuusvelvoitteeseen sisältyy muun muassa, että 1. osakas ilmoittaa remonteista etukäteen yhtiölle, 2. työt tehdään huolellisesti hyvän rakennustavan mukaisesti, 3. osakas myötävaikuttaa siihen, että valvoja pidetään ajan tasalla remontin edistymisestä, 4. valvojalle annetaan mahdollisuus suorittaa valvontatehtävää, 5. tekijöinä käytetään vain ammattilaisia. Hyvin huollettu puuikkuna kestää lähes ikuisesti Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

5 Jäsenkokous-info Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen jäsenkokous pidettiin Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa. Kokouksessa oli edustettuna 29 jäsenkiinteistöä. Kokouksessa päätettiin seuraavista asioista: 1. Toimintasuunnitelma Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2011 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Yhdistyksen toiminta jatkuu edellisvuosien tapaan aktiivisella tiedottamisella, edunvalvonnalla ja jäsentalojen edustajille suunnatulla koulutuksella. Hyvin alkanutta yhteistyötä Kemin ja Kalajokilaaksojen yhdistysten kanssa jatketaan samoin kuin viranomaisyhteistyötä mm. Oulun kaupungin rakennusvalvontaviraston kanssa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti omistamansa Pohjois-Suomen Talokeskus Oy:n toiminnan kehittämiseen. Markkinointiponnistuksia jatketaan jäsenmäärän kasvattamiseksi toiminta-alueella. Kutsukampanjassa jäsenille tarjotaan ensimmäinen vuosi maksutta ja liittymislahjana Hallituksen jäsenen tietopaketti. 2. Jäsenmaksut Hyväksyttiin hallituksen talousarvioesitys vuodelle Ensi vuodelle korotusta tulee keskimäärin noin 5 %. Jäsenmaksuja ei ole korotettu kolmeen vuoteen. 3. Sääntöjen uudistus, toinen käsittelykerta Sääntömuutos hyväksyttiin, ja säännöt menevät seuraavaksi rekisteröitäväksi. Uudet säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on rekisteröity. Keskeisimmät muutokset Oulun lääni on lakkautettu, yhdistyksen nimi muutetaan, uusi nimi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Lisätään kannatusjäsenet, joita nykyiset säännöt eivät tunne Säännöissä ei mainintaa uusille jäsenille annettavasta alennuksesta tai vapautuksesta ensimmäisen vuoden osalta, lisätään sääntöihin Kokouskutsutapaa selvennetään, jotta kutsu voidaan esittää jäsenlehdessä ja sähköpostilla Perustetaan työvaliokunta ohjaamaan yhdistyksen toimintaa hallituksen kokousten välillä Hallituksen kelpoisuusikäraja poistuu Lisätään sääntöihin määräykset yhdistyksen toimistosta ja toiminnanjohtajasta Sääntöjen muuttamista helpotetaan, muutokseen riittää käsittely yhdessä kokouksessa 4. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Tilintarkastajana jatkaa Simo Salonen KHT ja varatilintarkastajana Timo Ollila KHT Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

6 5. Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle Ennen valintaa kokousedustajat kävivät rakentavan keskustelun hallituksen kokoonpanosta. Kokousedustajat olivat yksimielisiä siitä, että yhdistyksen hallituksessa tulisi taloyhtiöiden edustusta lisätä. Tässä kokouksessa taloyhtiöiden edustusta onnistuttiin lisäämään yhdellä henkilöllä, kun valituksi tuli Markku Holopainen. Hän on ekonomi ja Asunto-osakeyhtiö Kangaskontionpihan puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt: Markku Holopainen, ekonomi, asunto-osakeyhtiö Kangaskontionpihan hallituksen puheenjohtaja Mauri Niemelä, toimitusjohtaja, isännöitsijä Aaro Paakkola, kiinteistöneuvos Heikki Kuru, toimitusjohtaja, isännöitsijä Tommi Ruotsalainen, paikallisjohtaja, isännöitsijä Muut hallituksen jäsenet: Mikko Pikkujämsä, oikeustieteen tohtori, asianajaja Jouni Koskela, toimitusjohtaja, isännöitsijä Timo Tahkola, isännöitsijä evp. Jorma Vuorma, toimitusjohtaja, isännöitsijä Hannu Hamari, hallituksen puheenjohtaja, kiinteistösijoittaja Järjestäytymiskokouksessaan hallitus teki seuraavat valinnat Aaro Paakkola, puheenjohtaja Mauri Niemelä, 1. varapuheenjohtaja Jouni Koskela, 2. varapuheenjohtaja Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

7 ASIANTUNTIJAN PUHEENVUORO Toimitusjohtaja Risto Laukka, Instaro Oy Kuntoarvio kevyemmäksi onko järkeä? Uuden asunto-osakeyhtiölain myötä on taloyhtiölle tullut määräys viiden vuoden kunnossapitotarpeen arvioinnista. Valtiovallan tavoite on, että osa kansallisomaisuudesta, kiinteistöt, pysyvät ajan saatossa hyvässä kunnossa. Kiinteistönhoidossa jatkuva säästäminen kuitenkin johtaa kiinteistöjen rappeutumiseen ja korjausvelkaan, jonka tulevat sukupolvet joutuvat maksamaan. Hyvä kiinteistönpito johtaa siihen, että hoito- ja ylläpitokuluja syntyy kohtuullisesti. Hyvän kiinteistönpidon yksi merkki onkin se, että yhtiövastiketta ei pidetä liian alhaalla. Keskimääräistä alhaisempi yhtiövastike juoruaa usein siitä, että välttämättömiä kiinteistön ylläpitämiseen tehtäviä huoltoja ja korjauksia ei ole tehty. Peruskuntoarvion tavoitteena on selvittää asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön rakenteiden ja rakennus- Oulun läänin Kiinteistöyhdistys osien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto. Peruskuntoarviossa esitetään uusimistarpeet, korjaustoimenpiteet ja niiden alustavat aikataulut. Peruskuntoarvion tuotoksena on raportti, joka sisältää perustavat tiedot rakenneratkaisuista ja rakenteiden kunnosta sekä pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS). Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen, käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt. Ajoissa tehty korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Peruskuntoarvion laatiminen vanhoissa kiinteistöissä on yleensä välttämätöntä, jotta voidaan määritellä kiinteistön lisätutkimus, huoltoja korjaustarpeet. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää 5 7 vuoden välein. Tiukasti kilpailuilla markkinoilla kynnys tarjota kuntoarviota, joka ei sisällä kaikkia siihen ministeriön tarkoittamia osia, laskee. Mitä kevyemmän version siis tulisi sisältää? Mitä osia jätetään pois? Miten tällöin saadaan kuntoarvion laatimisesta vertailukelpoiset tarjoukset? Tässä tilaajat ajavat markkinat laadultaan heikolle tasolle. Jotain pitää jättää pois, mutta käytettävyys tulisi kuitenkin olla sama, kuin KH-kortin mukainen peruskuntoarvio. Eihän se ole mahdollista. Jos tilaajat ajavat (ja asiantuntijat tarjoavat) kuntoarvioiden laatimisen sille tasolle, että kuntoarvion sisältöä ei määritellä, saa työt se, jolla on halvin hinta ja siten myös sisällöltään ja laadultaan vähäisin raportti. Kenen on vastuu muutaman vuoden kuluttua, kun kuntoarviosta on jätetty vähäisemmälle tarkastelulle tai kokonaan pois jokin rakenneosa, joka pettää huonon kunnon vuoksi ja aiheuttaa vakavia vaurioita? Kuntoarvion laatijan tietenkin. Kukaan ei muista tässä asiassa tilaajan osuutta. Syyllinen löytyy helposti ja se on laadultaan huonon tai asiasisällöltään vaatimattoman raportin laatija. Pitemmällä tähtäimellä KH-korttia vaatimattoman kuntoarvion laatiminen saattaa johtaa kalliimpaan lopputulokseen. Jotain rakennetta ei ole huollettu tai uusittu ajoissa ja sen rikkoontuminen aiheuttaa odottamattomia kustannuksia. Riisuttu peruskuntoarvio on siten kalliimpi, kuin KH-kortin mukainen raportti. Toivon, että kuntoarvioiden laadinnassa noudatetaan yhteisiä ohjeistoja, mikä takaa sisällöltään riittävän raportin hyvän laadun. 7

8 Osakehuoneiston huolellinen hoito Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan viime vuoden heinäkuun alussa. Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on hoidettava huolellisesti huoneistoaan. Edellisessä laissa ei tällaista määräystä ollut. Uuden lain määräys on vastaava kuin huoneenvuokralainsäädännössä. Uuden lain mukaan osakkeenomistaja on velvollinen hoitamaan ja käyttämään huoneistoaan siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät vaurioidu muuten kuin tavanomaisesta käytöstä aiheutuvan kulumisen vuoksi. Jos hoidon laiminlyönnistä aiheutuu vahinkoa, osakas on siitä vahingonkorvausvastuussa. Osakkeenomistajan huolenpitovelvollisuus koskee kaikkia sellaisia osakkeenomistajan hallinnassa tiloissa olevia rakennuksen osia ja varusteita, joista yhtiö vastaa joko lain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella. 5. Osakkeenomistajan omien laitteiden huolellinen käyttö Osakkeenomistajan on noudatettava tavanomaista huolellisuutta omi- Osakkeenomistajan huolellisuusvelvoite tulee esille muun muassa seuraavissa tilanteissa. 1. Osakkeenomistajan omat remontit Huolellisuusvelvoitteeseen kuuluu, että osakkeenomistaja toteuttaa omat remonttinsa siten, että siitä ei aiheudu haittaa eikä vahinkoa, eivätkä yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat rakenteet tai rakennusosat rikkoonnu. Osakasremontteihin liittyy ilmoitusvelvollisuus, hyvän rakennustavan noudattaminen ja valvonta. 2. Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvista vioista ilmoitettava Huolenpitovelvollisuuteen kuuluu yhtiön vastuulle kuuluvien osien vaurioittamisen välttämisen lisäksi niiden kunnon seuraaminen ja ilmoittaminen mahdollisesta viasta. Esimerkiksi vuotavasta patterista, hanasta tai putkesta tulee ilmoittaa välittömästi. 3. Pintamateriaalien kuntoa seurattava Huolenpitovelvollisuus käsittää myös osakkeenomistajalle itselleen kuuluvan normaalin kunnossapidon. Osakkeenomistajan on huolehdittava muun muassa pinnoitteiden riittävän hyvästä kunnosta. Mikäli pintamateriaalin tavanomaisen kunnossapidon laiminlyöminen johtaa rakenteen vaurioitumiseen, osakkeenomistaja on vastuussa aiheutuneesta vahingosta. 4. Yhtiön asennuksia käytettävä normaalilla tavalla Esimerkiksi pesuhuoneen lattialämmitystä tai ilmastointia ei saa kytkeä pois päältä. Osakkeenomistajan huolenpitovelvollisuus sisältää myös sen, että huoneistoa sekä siellä mahdollisesti olevia yhtiön asennuksia ja laitteita käytetään normaalilla tavalla. Huoneiston lämmittämättä jättämisestä, ilmanvaihdon jatkuvasta pitämisestä pois päältä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuvien vahinkojen korjauskustannukset voidaan periä osakkeenomistajalta huolenpitovelvollisuuden laiminlyönnin nojalla. Osakkeenomistajan vastuuseen ei vaikuta se, aiheutuuko yhtiön laitteiden käyttämisestä osakkeenomistajalle kustannuksia. Esimerkiksi ilmanvaihtolaitteisto saattaa olla kytketty huoneiston sähkömittariin siten, että osakkeenomistaja vastaa ilmastoinnin sähkönkulutuksesta oman sähkösopimuksensa mukaisesti. Osakkeenomistaja ei saa omien asumiskustannuksiensa säästämiseksi kytkeä esimerkiksi ilmastointia pois päältä niin pitkäksi aikaa, että riittävän ilmanvaihdon puuttuminen voi johtaa home- tai muihin kosteusvaurioihin Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

9 en laitteidensa käytössä. Esimerkiksi vahinkoriskejä aiheuttavien pesukoneiden, vesisänkyjen ja suurten akvaarioiden käytön osalta edellytetään erityistä huolellisuutta. 6. Huoneistoa ei saa jättää pitkäksi ajaksi tyhjilleen ilman seurantaa Osakehuoneiston huolelliseen käyttöön kuuluu myös se, ettei huoneistoa jätetä pitkäksi ajaksi tyhjäksi ilman asianmukaista seurantaa. Huoneiston ikä, varustelu ja kunto vaikuttavat siihen, mitä voidaan pitää huolellisena seurantana. Kun huoneisto jätetään tyhjilleen, on luonnollisesti varmistettava, että laitteet toimivat normaalilla tavalla, vesihanat ovat kiinni, sähköhellaan tai kiukaaseen ei ole jäänyt virta päälle, talvisaikaan ikkunat ovat kiinni jne.. Jos huoneisto jätetään pidemmäksi aikaa tyhjilleen, on edellisten lisäksi huolehdittava siitä, että huoneiston kuntoa ja mahdollisia vikoja seurataan. Osakkeenomistajan oman edun mukaista on ilmoittaa yhtiölle huoneiston jäämisestä pidemmäksi aikaa tyhjilleen. Myös vuokralaisen huoneiston käyttöä on seurattava Vuokralaisella on huoneenvuokralainsäädännön mukaan velvollisuus hoitaa huoneistoaan huolellisesti. Tähän ei voi kuitenkaan aina luottaa. Jos esimerkiksi osakkeenomistajalle on ilmoitettu vuokralaisen epäasiallisesta käyttäytymisestä huoneistossa tai osakkeenomistajalla on muu perusteltu syy epäillä huoneiston hoitoa epäasianmukaiseksi, osakkeenomistajalla on velvollisuus seurata huoneiston kuntoa ja käyttöä aktiivisemmin. Osakkeenomistajan vastuu huolellisuusvelvoitteensa laiminlyönneistä Mikäli yhtiön vastuulla olevat huoneiston osat rikkoutuvat osakkeenomistajan huolimattomuuden johdosta, osakkeenomistajan velvollisuus on korvata aiheuttamansa vahinko. Esimerkiksi, jos huolimattoman remontin, rikkonaisen pinnoitteen tai huoltamattoman pesukoneen johdosta aiheutuu vahinkoa yhtiön rakenteille, on osakkeenomistaja siitä vastuussa. Osakas on vastuussa myös yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan vian ilmoittamatta jättämisestä, jos siitä aiheutuu yhtiölle vahinkoa. Osakkeenomistaja välttyy vastuusta, jos hän voi osoittaa, ettei ole menetellyt huoneiston hoidossa huolimattomasti eikä ole aiheuttanut vahinkoa toimenpiteellään tai laiminlyönnillään. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan vastaa yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien huoneiston osien vahingoittumisesta siltä osin, kuin kyse on huoneiston tavanomaisesta kulumisesta. Jäsentiedote kaikille hallituksen jäsenille Oulun läänin Kiinteistöyhdistyksen jäsentiedote ilmestyy vuosittain kuusi kertaa ja se postitetaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Jatkossa myös muut hallituksen jäsenet voivat halutessaan saada jäsenlehden ilmoittamalla yhdistykselle osoitteensa ja edustamansa taloyhtiön. Yhdistys lähettää lisäksi viikoittain sähköpostilla tiedotteita ajankohtaisista kiinteistöasioista. Ilmoittamalla yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, taloyhtiön asukkaat ja osakkaat saavat tuoreimmat uutiset kiinteistönpidosta. Ilmoita osoitteesi yhdistykselle: tai soittamalla numeroon (08) Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

10 Turvallisuutta voidaan parantaa monin keinoin Asuinympäristön laatu ja arvostus on vahvasti sidottu siihen, miten turvallisena asukkaat kokevat alueen. Turvallisuus on noussut keskeiselle sijalle silloin kun asukkailta on kysytty asuntoalueiden tärkeimpiä kehittämiskohteita. Turvallisen ympäristön aikaansaaminen ei onnistu yksittäisten ratkaisujen avulla, vaan se edellyttää monien keinojen käyttöä ja viime kädessä koko asumaalueiden yhteisöllisyyden kehittämistä. Ihmisten turvattomuus kaupungeissa ja niiden asuinalueilla on lisääntynyt, vaikka Suomessa rikollisuus on varsin kohtuullisella tasolla verrattuna muihin Euroopan maihin. Keskimääräiset tilastot eivät toki poista sitä tosiseikkaa, että asuntomurtoja tapahtuu ja ihmiset saattavat kokea turvattomuuden tunnetta. Turvallisuusongelmaan on usein haettu ratkaisuja nykyajan tekniikasta. On parannettu lukituksia, on luotu hälytysjärjestelmiä sekä lisätty kameravalvontaa. Näin on voitu jossakin määrin vähentää omaisuusrikoksia ja on onnistuttu lisäämään turvallisuutta. Näillä tekniikkaan ja valvontaan perustuvilla menetelmillä on saatu aikaan parempaa omaisuuden suojaa, mutta niillä ei kuitenkaan ole kyetty oleellisesti lisäämään asukkaiden turvallisuuden tunnetta, mikä on laadukkaan asumisen edellytys. Turvallisuuden tunteen synnyttäminen on suuri haaste kiinteistönhoidolle. Sen tulisi löytää yhdessä asukkaiden kanssa toimintamalli, missä paikat pidetään yhdessä siisteinä, yhdessä huolehditaan myös turvallisuuden parantamisesta. Monien tuntema kaipuu vanhoihin hyviin aikoihin ja talonmiesjärjestelmään perustuukin oleellisesti siihen, että huonokin talkkari koettiin turvallisuuden tuojana kun taas etäiset huoltomiehet eivät samalla tavoin lisää turvallisuuden tunnetta. Asukkaiden turvallisuudentunnetta heikentää nk. broken windows eli rikkinäiset ikkunat -efekti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi rikkoutunut ikkuna odottaa kauan korjaajaansa ja antaa sellaisen viestin, että alueella ei asioista huolehdita. Myös suuri töhryjen määrä alueen seinissä vähentää viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Turvallisuus asuinalueilla tulisi ottaa huomioon jo alueen kaavoituksessa ja rakennusten suunnittelussa. Tämä on huomattavasti edullisempaa kuin jälkikäteen tehdyt muurit, aidat ja lisätty valvonta. Hyvin suunniteltu valaistus alueilla ei ole ylivoimaisen suuri investointi, mutta se parantaa oleellisesti turvallisuuden tunnetta ja viihtyisyyttä. Oma, tärkeä merkityksensä on myös alueen yhteisillä hankkeilla, talkootoiminnalla, kulttuuritilaisuuksilla ja muulla yhdessä olemisella ja tekemisellä. Koti kaikkiin tarpeisiin Koti kaikkiin tarpeisiin Vuokraus Vesanen Hummastenniemi Vuokraus Vesanen Hummastenniemi Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

11 Nimityksiä Pohjois-Suomen Talokeskus Oy:ssä Pohjois-Suomen Talokekus Oy on oululainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa monipuolisia palveluita taloyhtiöiden tarpeisiin. Yrityksen henkilökunnalla ja sen taustahenkilöillä on vahva kiinteistöalan tuntemus ja tietämys siitä, mitä taloyhtiöt todella tarvitsevat. Yrityksen pääomistajana (51 %) on Oulun läänin kiinteistöyhdistys. Loput osakkeet (49 %) omistaa 12 kiinteistöalan ammattilaista. Tero Pyykkönen aloitti toimitusjohtajana alkaen Pohjois-Suomen Talokeskus Oy:n hallitus on nimittänyt rakennusinsinööri Tero Pyykkösen yhtiön toimitusjohtajaksi alkaen. Pyykkönen on ollut yrityksen palveluksessa sen perustamisesta ( ) saakka. Vuoden vaihteeseen saakka toimitusjohtajan tehtäviä hoiti yhdistyksen toiminnanjohtaja Pekka Luoto. Teemu Poikela Pohjois-Suomen Talokeskus Oy sai kolmannen insinöörin, kun Teemu Poikela aloitti tammikuun alussa työt. Teemu Poikela valmistui rakennusinsinööriksi v Oulun Seudun Ammattikorkeakoulusta. Hän on toiminut rakennesuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä, joista hänellä on nuoresta iästään huolimatta jo yli kahdeksan vuoden kokemus. Teemu Poikela. Asunto-osakeyhtiön muutokset rekisteröitävä Kaupparekisterilain ( /129) 14 mukaan rekisteriin merkityssä asiassa tapahtuneesta muutoksesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukseen. Maistraatit toimivat PRH:n kauppa- ja yhdistysrekisterien paikallisviranomaisina. Oulun läänin Kiinteistöyhdistyksen alueella maistraatit toimivat Raahessa, Kajaanissa, Kemissä ja Oulussa. Maistraattiin ilmoitettavia muutoksia ovat mm. 1. hallituksen jäsenen muutos 2. isännöitsijän tai toimitusjohtajan vaihtuminen 3. tilitarkastajan tai varatilintarkastajan vaihtuminen 4. yhtiöjärjestyksen muutos Toiminnantarkastajan henkilövalinnasta tai muutoksesta ei tarvitse tehdä muutosilmoitusta. Muutokset tehdään lomakkeella Y4 ja siihen liittyvällä liitelomakkeella 13B. Lomakkeet löytyvät yritys- ja yhteisötietojärjestelmän nettisivulta osoitteesta Ilmoituslomakkeiden mukaan liitetään tarvittavat asiakirjat kuten yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä mahdolliset suostumukset tehtävään. Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

12 uusi ENERGIa-aVuSTuS tukee siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan Hallitus on päättänyt tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa uudella energia-avustuksella. Tasavallan presidentti on vahvistanut asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muutoksen ja valtioneuvosto on antanut asetuksen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. energia-avustusten lisäksi säädösmuutokset koskevat avustuksia vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen. Energia-avustukset uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi tukea ei myönnetä kauko- tai aluelämmityksen korvaamiseen Uudella energia-avustuksella tuetaan siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä pääasiassa uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään. Tukea myönnetään päälämmitysjärjestelmänä käytettävien maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pelletti- ja muuhun puulämmitykseen siirtymiseen. Tukea voi saada myös erilaisille hybridiratkaisuille, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa. Tukea ei myönnetä kauko- tai aluelämmityksen korvaamiseen muulla lämmitysjärjestelmällä. Tuki korkeintaan 20 % toteutuneista kustannuksista Tuki on enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja kustannuksiin luetaan vain toteutuneet kustannukset. Kun avustus myönnetään yksityistalouksille enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän rakennuksen lämmitystavan muuttamiseksi, hyväksyttäviin kustannuksiin voivat kuulua muut kuin työkustannukset. Työkustannusten osalta on tällöin mahdollisuus kotitalousvähennyksen. Hakijan tulot eivät vaikuta mahdollisuuteen saada tukea. Avustusta voivat saada niin yksityistaloudet kuin asuinrakennuksia omistavat yhteisöt. Tukea voidaan myöntää lämmitystapasaneerauksiin sekä omakotitaloissa että rakennuksissa, joissa on useampia asuntoja. Muut energia-avustukset Kerros- ja rivitaloille myönnettävien muiden energia-avustusten enimmäissuuruutta on korotettu 15 prosenttiin tai erityisestä syystä 20 prosenttiin hyväksyttävistä kustannuksista. Tuettavia toimenpiteitä on myös tarkistettu joiltain osin, kuten kiristämällä ikkunoiden lämmönläpäisykerroinvaatimusta. Yksityistalouksille pientalojen energiakorjauksiin pienituloisuuden perusteella myönnettävien avustusten enimmäissuuruus ei muutu, vaan on edelleen enintään 25 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusten enimmäistulorajoja on korotettu 10 prosentilla. Korjausavustukset Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten enimmäistulorajoja on korotettu 10 prosentilla. Määrärahat ja avustusten myöntäminen Vuonna 2011 avustuksiin uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi on varattu 30 miljoonaa euroa. Muita energia-avustuksia on tarkoitus myöntää yhteensä 14 miljoonaa euroa ja korjaus- ja terveyshaitta-avustuksia yhteensä 46,5 miljoonaa euroa Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

13 Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli säännös yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuusta. Lain mukaan yhtiökokouksen puheenjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Puheenjohtaja ei ole vastuussa pelkästään siitä, että on tehtävässään rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä, vaan vahingonkorvausvastuu edellyttää vahingon syntymistä, tuottayhtiökokouksen puheenjohtajan VaSTuu KaSVOI musta ja syy-yhteyttä. Tuottamus voi ilmetä mm. laiminlyöntinä tai muuna huolimattomuutena. Yhtiökokouksen puheenjohtajan vastuu voi perustua vain siihen, että päätöstä ei ole tehty oikeassa järjestyksessä tai että hän muuten on jättänyt täyttämättä puheenjohtajan lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan velvollisuuden, kuten laiminlyönyt pöytäkirjan laatimisen, allekirjoittamisen tai esillä pitämisen. Puheenjohtaja ei lähtökohtaisesti ole vastuussa päätösten sisällöstä eli niiden aineellisesta oikeellisuudesta, esimerkiksi mahdollisesta yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisuudesta. Tuottamusta on arvioitava eri tavoin erilaisten puheenjohtajien kohdalla. Puheenjohtajan asema voi olla eri tilanteissa huomattavan erilainen, kun toisiinsa verrataan ns. tavallista pienosakkeenomistajaa tai kun puheenjohtajana on esim. asianajaja. Yhtiökokouksen puheenjohtaja vastuuvakuutuksen piiriin Osa vakuutusyhtiöitä on lisännyt yhtiökokouksen puheenjohtajan yhtiön johdon vastuuvakuutuksen piiriin. Nyt on syytä tarkistaa oman taloyhtiösi vastuuvakuutuksen laajuus. VERONKOROTuKSET NOSTaVaT SäHKÖMENOJEN OSuuTTa Suomi eu:n neljänneksi kovin verottaja Keskivertoa edustavan sähkölämmittäjän ( kwh/vuosi) lasku nousee vuoden vaihteessa voimaan tulleen energiaverouudistuksen myötä vajaat kahdeksan prosenttia, mikä tarkoittaa kustannusten kohoamista noin 250 Oulun läänin Kiinteistöyhdistys eurolla vuodessa. Erilaisten verojen osuus sähkölaskusta nousee yli kolmasosaan. On syytä olla huolissaan myös tuleville vuosille kaavailluista lisäveronkorotuksista, joita on muun muassa Hetemäen verotyöryhmän ehdotuksissa. Koska Suomi on EU:n energiariippuvaisin kansantalous, energian verottamisessa olisi syytä välttää kärkisijoja, joille Suomi nousi vuoden alussa. Suomesta tuli vuoden vaihtuessa neljänneksi kovin sähkön käytön verottaja EU:ssa. Suomea ankarampia kotitaloussähkön verottajia ovat tänä vuonna EUmaista vain Tanska, Saksa ja Ruotsi. Sähkön hinta jakaantuu kolmeen osaan: sähköenergia, sähkön jakelu ja verot. Veronkorotuksen jälkeen sähkölämmittäjän sähkölaskussa verojen osuus on 31 prosenttia. Sähkönjakelun osuus on 28 prosenttia ja kilpailun piirissä olevan energian osuus 41 prosenttia. Energiavero laskutetaan kokonaisuudessaan sähkönjakelun yhteydessä. 13

14 Oikeustieteen tohtori Mikko Pikkujämsä, Asianajotoimisto PPV Lex Oy LAKIMIES VASTAA Parvekelasit ja parvekeremontti Olemme hankkineet omalla kustannuksellamme parvekelasit. Asentamiseen olemme saaneet taloyhtiön luvan, mitään kirjallista sopimusta emme ole tehneet. Tulevana kesänä on tulossa parvekeremontti, jolloin lasit joudutaan poistamaan ja asentamaan uudelleen. Tämä maksaa lähes uusien lasien hinnan. Taloyhtiö on ilmoittanut, että tämä kustannus tulee meidän maksettavaksemme. Onko todella näin? Oikeuskäytännössä on katsottu, että taloyhtiönkin suorittaman korjaustyön yhteydessä osakkaan on vastattava niistä lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat hänen asentamistaan erityisrakenteista, kun kunnossapitovastuu näistä rakenteista on jäänyt hänelle. Osakkaan hankkimia parvekelaseja voidaan pitää tällaisina erityisrakenteina, jolloin taloyhtiön käsitys on oikea olettaen, että parvekelasien kunnossapidosta ei ole katsottava erikseen sovitun. Tällainen sopimushan on voinut syntyä myös hiljaisesti, jos esimerkiksi taloyhtiö on käytännössä jatkuvasti huolehtinut kunnossapidosta. Grynderin vastuu Rivitalomme on kuusi vuotta vanha. Noin vuosi sitten havaittiin melkoisen laaja kosteusongelma. Suoritettujen tutkimusten ja lausuntojen mukaan vesi oli noussut kapillaarisesti maaperästä rakenteisiin. Selvityksissä on todettu ongelman johtuvan rakentamattomista salaojista, joita ei tosin oltu suunniteltukaan. Onko mahdollista saada rakentajaa tai suunnittelijaa vastuuseen? Miten asiassa tulisi edetä? Rivitalonne lienee toteutettu nk. perustajaurakointina. Oikeuskäytännössä on katsottu, että perustajaurakoitsijan vastuu ei rajoitu mahdolliseen urakkasopimuksen mukaiseen takuuaikaan, joten ajan kulumisen puolesta perustajaurakoitsija saattaa olla edelleen vastuussa. Perustajaurakoitsija vastaa myös käyttämänsä suunnittelijan työstä. Vastuuta on kuitenkin arvioitava rakennusaikaisen tietämyksen perusteella. Jos tuolloin on yleisesti katsottu, etteivät salaojat ole asianomaisen kaltaisessa kohteessa tarpeen, ei kysymyksessä ole rakennus- tai suunnitteluvirhe. Perustajaurakoitsijan vastuun selvittäminen tässä tapauksessa edellyttää useiden oikeudellisten ja rakennusteknillisten seikkojen tutkimista, ja taloudellinen intressi asiassa lienee hyvin merkittävä. Taloyhtiön on syytä kääntyä kiinteistö- ja rakentamisalaa tuntevan lakimiehen puoleen. Häirikkövuokralainen Vuokralaiseni on viettänyt häiritsevää elämää. Vuokran hän on maksanut säännöllisesti. Olen antanut hänelle kirjallisen varoituksen. Se ei ole kuitenkaan auttanut, vaan häiriköinti jatkuu edelleen. Nyt harkitsen vuokrasopimuksen purkamista. Onko minulla siihen perusteita? Vuokralainen on ilmoittanut etukäteen, että jos puran sopimuksen, hän ei tule muuttamaan asunnosta. Jos puran sopimuksen, voinko kantaa samalla vuokralaisen kalusteet ja tavarat ulos ja vaihtaa lukon? Häiritsevän elämän viettäminen kirjallisen varoituksen jälkeenkin tuo vuokranantajalle mahdollisuuden vuokrasopimuksen purkamiseen. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta itse toimeenpanna häätöä. Tapauksessa on syytä ensiksi varmistua siitä, että vuokranantajal Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

15 Tulevia koulutuksia la on riittävä näyttö (todistaja tms.) vuokralaisen häiriköinnistä, ja tämän jälkeen hakea häätöpäätöstä tuomioistuimelta. Häätöpäätöksen täytäntöönpano tulee sitten antaa ulosottomiehen tehtäväksi. Kosteusvaurio pesuhuoneessa Asensimme noin neljä vuotta sitten pesuhuoneeseen suihkuseinän. Nyt on havaittu, että seinä on pahasti kostunut. Seinän kiinnitysruuvien kohdalta vesi on päässyt rakenteisiin. Koska kysymyksessä ei ole äkillinen vesivuoto, vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa. Nyt taloyhtiö vaatii meitä korjaamaan vahingot. Eikö korjaaminen kuulu taloyhtiölle? Rakenteiden korjaaminen kuuluu pääsääntöisesti taloyhtiön vastuulle. Tässä tapauksessa on kuitenkin ilmeistä, että rakenteiden vaurioitumiseen on johtanut osakkeenomistajien tuottamuksellinen menettely. Tämän vuoksi taloyhtiöllä on oikeus vaatia heiltä vahingonkorvausta Yhtiökokouskurssi Paikka: Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemakatu 5 Aika: klo Ohjelmassa mm. Varsinainen yhtiökokous ja ylimääräinen yhtiökokous, ja niiden koollekutsuminen Kokouspaikka Kokousvirkailijoiden valinta yhtiökokouksen puheenjohtaja, puheenjohtajan vastuu yhtiökokouksen osanottajat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätöksenteko yhtiökokouksessa äänestämistilanteet Yhtiökokouksen pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksen moittiminen Osakkaiden oikeudet asioiden saamiseksi yhtiökokouksen käsiteltäväksi Muuta erityistä yhtiökokousmenettelyyn liittyvää Ilmoittautuminen viimeistään mennessä osoitteiseen tai puh. (08) Energia-ilta Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3 Aika: klo Ohjelmassa mm. vaihtoehtoiset lämmitysmuodot keinot energialaskun pienentämiseksi energia-avustukset Ilmoittautuminen viimeistään mennessä osoitteiseen tai puh. (08) Hallituksen tehtävät ja vastuu Jäsenkokous Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3 Aika: klo Ilmoittautuminen viimeistään mennessä osoitteiseen tai puh. (08) Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

16 Puheenjohtajavaliokunnan jäsenet valittu Kiinteistöyhdistyksen hallitus perusti jo viime vuoden puolella puheenjohtajavaliokunnan. Sen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hamari. Yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajan tulee olla hallituksen jäsen. Muut valiokunnan jäsenet päätettiin valita myöhemmin pidettävässä kokouksessa sen jälkeen, kun on ensin tiedusteltu ehdokkaita. Hallitus Yhdistykselle tuli runsaasti ehdotuksia valiokunnanjäseniksi, ja sen johdosta vain osa ehdolle tulleista voitiin valita. Hallitus päätyi valitsemaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Jäsenet valittiin siten, että he edustaisivat mahdollisimman laajasti jäsenkenttää. Valiokunnan jäsenet: Hannu Hamari, puheenjohtaja Paula Tamminen Raimo Järvenpää Hannu Hamari, puheenjohtajavaliokunnan puheenjohtaja Seppo Ikonen Pauli Korpela Sauli Puolitaival Eero Tulkki Valiokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen hallituksen ja taloyhtiöiden välisenä linkkinä. Valiokunta tuo esille taloyhtiöiden tarpeita ja toivomuksia, tekee ehdotuksia hallitukselle. Valiokunnan tehtävät tulevat liittymään edunvalvonta-, koulutus- ja kehitysasioihin. Valiokunta määrittelee itse tarkemmin tehtävänsä. Valiokunnan tehtäväpiiriin kuuluu esimerkiksi seuraavia asioita: taloyhtiöiden kunnossapito ja korjaukset - suunnitelmallisuus - konsulttien käyttö - kilpailutukset uudet käytännöt ja menetelmät koulutukset (jäsenet voivat myös itse toimia kouluttajina) energia- ja muut taksat hallituksen ja isännöitsijän yhteistyön kehittäminen sopimusasiat, sopimusten kehittäminen taloyhtiöille sopiviksi ja toimiviksi yhdistyksen kehittäminen (jäsenpalvelut, jäsenhankinta ym.) Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

17 Toiminnantarkastaja valinta ja tehtävät Pienille alle 30 osakehuoneiston yhtiöille ei ole pakko valita tilintarkastajaa, vaan niihin voidaan valita toiminnantarkastaja, joka on ns. maallikko. Edellä mainitut pienet yhtiöt voivat luopua myös toiminnantarkastuksesta, mikä kuitenkin edellyttää yhtiöjärjestysmääräystä. Toiminnantarkasta voidaan valita sellaiselle tilikaudelle, joka alkaa tai myöhemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensimmäiset toiminnantarkastajat valitaan tulevana keväänä tilikaudelle, joka alkaa ja joka päättyy Ensimmäiset tarkistukset tehdään vasta vuonna Toiminnantarkastajalle tulee valita myös sijainen. Esimerkki 1 Pieni yhtiö, jonka rakennuksissa on alle 30 huoneistoa, ja jossa yhtiöjärjestyksen mukaan tulee valita kaksi tilintarkastajaa. Uuden lain mukaan riittää, että yhtiöön valitaan kaksi toiminnantarkastajaa. Esimerkki 2 Yhtiö, jonka rakennuksissa on yli 30 huoneistoa, ja yhtiöjärjestyksessä on määräys valita kaksi tilintarkastajaa. Uuden lain mukaan voidaan valita yksi tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja. Esimerkki 3 Yhtiössä on alle 30 huoneistoa ja yhtiöjärjestyksessä on määräys, ettei tarvitse valita tilintarkastajaa. Uuden lain mukaan yhtiön ei tarvitse valita myöskään toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajan kelpoisuus Toiminnantarkastaja toimii yleensä osakkeenomistaja, joka ei ole ollut mukana yhtiön hallinnossa, ja joka nauttii osakkeenomistajien luottamusta. Monilta osin toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset ovat samoja kuin tilintarkastajaa koskevat tilintarkastuslain yleiset kelpoisuusvaatimukset. Kuka ei voi toimia toiminnantarkastajana? oikeushenkilö (esim. yritys) alaikäinen konkurssissa oleva muu toimintakelpoisuudeltaan rajoitettu henkilö. ne, jotka ovat osallistuneet tarkastuksen kohteena olevan asian käsittelyyn esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai isännöitsijänä taikka jotka ovat läheisessä suhteessa tällaiseen henkilöön Toiminnantarkastus on vaativa tehtävä Toiminnantarkastajalta edellytetään sellaista taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemusta ja kokemusta kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Käytännössä toiminnantarkastajan tulisi osata tehdä asunto-osakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös sekä olla tarvittavissa määrin selvillä asunto-osakeyhtiöihin liittyvästä juridiikasta. Toiminnantarkastajan tulee olla riippumaton Toiminnantarkastaja on riippuvainen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: toiminnantarkastaja omistaa yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa enemmistön tarkastettavan yhtiön osakkeista; toiminnantarkastajalla on muu kuin yhtiön päivittäiseen toimintaan liittyvä liikesuhde yhtiöön. Tavanomainen liikesuhde voi olla esimerkiksi yhtiön tilojen vuokraus markkinaehdoin, riippumattomuuden vaarantava muu liikesuhde voi olla esimerkiksi yhtiön tai toiminnantarkastajan kannalta merkittävä rakennusurakkasopimus yhtiön kanssa; tarkastettavana on toiminnantarkastajan oma toiminta; toiminnantarkastaja toimii oikeudenkäynnissä yhtiön puolesta tai sitä vastaan; toiminnantarkastajalla on läheinen suhde henkilöön, joka kuuluu yhtiön johtoon tai joka on osallistunut toimeksiannon kohteena olevaan asiaan yhtiön palveluksessa; samassa kirjanpitotoimistossa työskentelevä on tehnyt kirjanpidon ja/tai tilinpäätöksen Toiminnantarkastuksen sisältö Toiminnantarkastus sisältää yhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

18 yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla. 1. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastus kirjanpidosta ilmenevät tulot, menot ja rahoituserät kuuluvat yhtiölle ja voidaan olettaa, että ne on merkitty kattavasti kirjanpitoon tuotot, kulut, varat, oma pääoma, velat ja yhtiön antamat vakuudet ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksestä jaksotuksen ja kohdentamisen osalta olennaisimmat tuotto- ja kuluerät, kuten vastikkeet, lämmitys, kiinteistövero, huoltotoimen ja isännöinnin kustannukset sekä suurempien rakennustöiden kulut, on jaksotettu ja kohdennettu olennaisilta osin oikein tilinpäätöksessä 2. Hallinnon tarkastus Hallinnon tarkastus suoritetaan yhtiön toimintaan nähden riittävässä laajuudessa. Tarkoituksena on selvittää, onko hallinto yleisesti ottaen asianmukaisesti järjestetty. Tarkastus koskee lähtökohtaisesti seuraavia seikkoja: onko yhtiön hallinto, kuten kiinteistöhuollon ohjaus ja seuranta, kunnossapitotarpeen seuranta, maksuvalmiuden seuranta, vastikkeiden ja maksujen perintä, laskujen hyväksyminen ja maksatus, kirjanpito, varainhoito ja varojen panttaus, vakuutusten ja veroasioiden ja muiden lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden hoito, yhtiön informaatiojärjestelmät sekä osakeluettelon pitäminen järjestetty hyväksyttävällä tavalla ovatko yhtiön johdon palkkiot ja muut etuudet yhtiökokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisia sekä sopimukset ja yhtiön muut toimet lähipiirin kanssa tavanomaisin ehdoin tehtyjä, sekä noudatetaanko yhtiön toiminnassa yhdenvertaisuusperiaatetta esimerkiksi autopaikkoja yhtiön muiden tilojen käyttöoikeuksia jaettaessa sekä yhtiön kunnossapitotöissä. Toiminnantarkastuskertomus Toiminnantarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus. Toiminnantarkastuskertomuksessa on yksilöitävä sen kohteena oleva tilinpäätös. Toiminnantarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä: sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet; sekä sisältääkö toimintakertomus olennaisilta osin tiedot 10 luvun 5 7 :ssä tarkoitetuista seikoista. Jos toiminnantarkastaja ei voi antaa lausuntoa, toiminnantarkastajan on ilmoitettava tästä toiminnantarkastuskertomuksessa. Toiminnantarkastuskertomuksessa voidaan antaa tarpeellisia lisätietoja. Mistä asioista toiminnantarkastajan on huomautettava? Toiminnantarkastajan on huomautettava toiminnantarkastuskertomuksessa, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhtiön hallituksen jäsen, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka isännöitsijä on: syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan; tai rikkonut asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Toiminnantarkastuskertomus on luovutettava yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. Hallituksen jäsenen tietopaketti Kattava teos uudesta asunto-osakeyhtiölaista hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille Tilaa osoitteesta tai nouda yhdistyksen toimistolta, Kirkkokatu 53, Oulu Hinta: 22 + postitus- ja toimituskulut Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

19 Väestönsuojien rakentamisvelvoitteita kevennetään Hallitus on hyväksynyt esityksen uuden pelastuslain ja meripelastuslain muuttamisesta annetun lain sisällöksi. Samalla valtioneuvosto hyväksyi myös yhteisen väestönsuojelua ja väestönsuojien rakentamista koskevan lausuman. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu keväällä Voimassa olevan lain mukaan väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai raken- nuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten silloin, kun kerrosala on vähintään 600 neliömetriä ja siellä asutaan tai työskennellään pysyvästi. Pelastuslakiesityksen mukaan väestönsuoja tulisi jatkossa rakentaa kaikkiin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli neliömetriä. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusten osalta väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden aiheuttava raja nousisi neliömetriin. Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä tehtävästä uuden väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta luovuttaisiin ja sen tilalle asetettaisiin väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä. Myös yleisten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovuttaisiin. Muutokset laissa pienentäisivät arvion mukaan väestönsuojien rakentamisen kustannuksia noin 21 miljoonaa euroa vuodessa. Asetustasoista sääntelyä uudistamalla suojien rakentamiskustannusten arvioidaan alenevan lisäksi noin 8 miljoonalla eurolla vuodessa. PALVELUHAKEMISTO Kiinteistönpidon asiantuntija Isännöinti J. Koskela Oy Oulu (08) Me palvelemme! Ammattitaitoista isännöintipalvelua Oulun alueella Tupoksentie 10, LIMINKA (08) , Kiinteistönne hoitaa Juha Makkonen Jumtor Oy Puh päivystys Palvelua kaikissa hissiasioissa Puh (vaihde) (päivystyspalvelu 24 h) ISÄNNÖINNIN YKKÖNEN! OULUN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY puh , Tyrnäväntie Oulu Puh Taloyhtiön hallinto Taloyhtiön talousasiat Kiinteistöomaisuuden hoitaminen REALIA ISÄNNÖINTI OY Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

20 Pohjois-Suomen Talokeskus Oy Kun taloyhtiönne tekee kunnossapitotarveselvitystä tai osakkaanne suunnittelee remonttia, luota ammattilaiseen, saat kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun. Tero Pyykkönen p Pekka Seppänen p Teemu Poikela p Kirkkokatu Oulu HYVÄN ASUMISEN PUOLESTA yhdistys SUOSiTTelee Puhelin: Turun Tietoaika Oy Domus-isännöintijärjestelmät puhelin iasioissa palvelu 24 h) Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

1/ 2010. Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen. Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010

1/ 2010. Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen. Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010 1/ 2010 Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010 Maalämpöä voidaan hyödyntää myös taloyhtiöissä Kotitalot kuntoon kilpailu Kilpailuvirasto

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia 6/2011 Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012 Onnistunut hallitustyöskentely Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia Isännöitsijän monta roolia Kun muutat, muista sähkösopimus Kuluttajariitalautakunta otti

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

SISÄLLYS KIINTEISTÖYHDISTYS TIEDOTTAA... 3. Jäsenlehti 4/2009 KIINTEISTÖLIITTO TIEDOTTAA... 4 AJANKOHTAISTA... 4 MARKKINA JA SUHDANTEET...

SISÄLLYS KIINTEISTÖYHDISTYS TIEDOTTAA... 3. Jäsenlehti 4/2009 KIINTEISTÖLIITTO TIEDOTTAA... 4 AJANKOHTAISTA... 4 MARKKINA JA SUHDANTEET... 2 OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Jäsenlehti 4/2009 Julkaisija Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu 19 A 15 90100 OULU Puh. (08) 371712 Faksi (08) 3121933 oulu@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoyhdistysoulu.fi

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen Opastaja remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2012 Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille Kattoremontti keskellä talvea Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Lisätiedot

4/2011. Virheellisesti pysäköityjen tai hylättyjen ajoneuvojen poisto taloyhtiön alueelta. Myös käyttövesiputket voidaan pinnoittaa.

4/2011. Virheellisesti pysäköityjen tai hylättyjen ajoneuvojen poisto taloyhtiön alueelta. Myös käyttövesiputket voidaan pinnoittaa. 4/2011 Virheellisesti pysäköityjen tai hylättyjen ajoneuvojen poisto taloyhtiön alueelta Myös käyttövesiputket voidaan pinnoittaa Tilaajavastuu Tulityöt taloyhtiössä Kuka vastaa nuohouksesta taloyhtiöissä?

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. KOrjaushankkeet tutuiksi. onnistu taloyhtiösi hallituksessa

Omataloyhtiö.fi. KOrjaushankkeet tutuiksi. onnistu taloyhtiösi hallituksessa Talvi 2013 Omataloyhtiö.fi KOrjaushankkeet tutuiksi onnistu taloyhtiösi hallituksessa Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Uutuus lattia- asennuksiin Mahdollisuus

Lisätiedot

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013 Keski-Suomen 2/2013 Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖVIESTI. Kiinteistöliiton. jäsenedut ja -palvelut

KIINTEISTÖVIESTI. Kiinteistöliiton. jäsenedut ja -palvelut KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2013 MAALISKUU Kiinteistöliiton jäsenedut ja -palvelut Kiinteistöliitto Kotisi asialla LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Uusi

Lisätiedot

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset 1 2006 6. vuosikerta Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 100 vuotta sivut 4-6 Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset sivut 10-11 2 PÄÄKIRJOITUS Yhdistys 100- vuotias 6. vuosikerta Numero 01/2006 mitä jatkossa?

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS -

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS - YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Hilkka Ojala TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS - INSTITUTIONAALISEN TEORIAN SOVELTAMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖÖN Pro gradu tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

2/2012. Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx

2/2012. Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx 2/2012 Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Saumauksen HUIPPUOSAAJA ELEMENTTI saumaukset PALOKATKO eristykset BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset SUOMEN RAKENNUS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen BDO Observer Pääkirjoitus 1-2009 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 2 Kilan yleisohje; Tulon kirjaaminen tuotoksi valmiusasteen perusteella Uusi verotilimenettely 1.1.2010 alkaen 11 Tuotannollisten investointien

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot