Harjunpään koulussa on oma keittiö, joka valmistaa päivittäisen ja monipuolisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjunpään koulussa on oma keittiö, joka valmistaa päivittäisen ja monipuolisen"

Transkriptio

1

2

3

4 H A R J U N P Ä Ä N K O U L U Harjunpään koulussa on noin sata oppilasta ja kuusi luokanopettajaa. Tämän lisäksi koulullamme vierailevat englanninkielenopettaja ja erityisopettaja. Huolimatta yli 100 vuoden iästä elää Harjunpään koulu tiiviisti nykyaikaa. Laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen takaa pätevä ja motivoitunut henkilökunta. Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoisia, jotka mahdollistavat yksilöllisen opetuksen. Harjunpään koulussa on oma keittiö, joka valmistaa päivittäisen ja monipuolisen kouluaterian. Koulun tiloissa toimii lisäksi esikoulu, joka osaltaan helpottaa koulun aloittamisen kynnystä. Kynnystä alentavina asioina ovat myös koulun kummioppilaskäytäntö, tiivis yhteistyö alkuopetuksen ja esikoulun kanssa. Vaikka koulurakennus on isokokoinen, käy se tutuksi jo esikouluvuoden aikana. Harjun laella sijaitsevassa koulussa painotetaan perusopetuksen lisäksi ympäristökasvatusta, hyvää käyttäytymistä ja toisten huomioimista. Oppilaista kasvaa tasapainoisia, erilaisuuden hyväksyviä omatoimisia ihmisiä. Tärkeitä asioita meille Harjunpään koulun väelle ovat luonto retkineen, liikunta ja musiikkikasvatus. Opetus ammentaa voimavaransa ympäröivästä maalaismaisemasta sekä turvallisesta oppimisympäristöstä. Kasvatus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Katinhännäntie HARJUNPÄÄ puh. (02) Koulun rehtori: Juha Aaltonen puh. (02)

5 KAASMARKUN K O U L U Kaasmarkun koulussa toimivat esikoulu sekä vuosiluokat turvallisessa ja viihtyisässä oppimisympäristössä. Esikoulu ja luokka muodostavat Pikkulasten koulun, jossa opiskellaan lastentarhanopettajan ja luokanopettajan sekä koulunkäyntiavustajan turvallisessa ohjauksessa kiireettömästi. Koulu sijaitsee kylätaajamassa satakuntalaisen peltoaukean laidalla, upeiden liikuntamahdollisuuksien vieressä, luonnon keskellä. Koulun välittömässä läheisyydessä ovat pururata, urheilukenttä, uimaranta, luontopolku, lumimaamäki, hiihtoladut sekä monitoimikaukalo. Kaasmarkun koulu tarjoaa oppijalle repullisen eväitä elämää varten, ottaen huomioon ajan vaatimukset ja yksilöiden tarpeet. Koulun erityinen vahvuus on oppilaslähtöisyys sekä luonnontieteellinen tarinallinen lähestymistapa opetussuunnitelmaan. Peruspatannetuissa ja laajennetuissa tiloissa oppijan on ilo työskennellä ergonomisissa työpöydissään. Koulu toteuttaa tavoitteitaan joustavilla opetusjärjestelyillä yhteistyössä kotien kanssa. Kylänraitti 66, KAASMARKKU puh. (02) Koulun rehtori: Arja Kemppainen puh. (02)

6 K O S K I N K O U L U Koskin koulu sijaitsee Ulvilan kaupungin Koskin kylässä Joutsijoen rannalla vuolaan kosken alapuolella, harvinaisen kauniin erämaaluonnon läheisyydessä Kullaalla. Koskin yli satavuotias koulu pyrkii antamaan lähiympäristön avulla elämyksellistä opetusta oppilailleen. Yhteistyö aktiivisen vanhempainyhdistyksen kanssa mahdollistaa koulun ulkopuolisen opetuksen mm. runsaina retkinä, teemapäivinä sekä leirikouluina. Koulussamme on luokat ja sen lisäksi vuodesta 1997 koulumme alaisuudessa on toiminut esikoulu. Toisessa koulurakennuksessamme toimii lisäksi päiväkoti Kullaanmuru. Pihan perällä olevaan iltapäiväkerhoon lapset pääsevät sujuvasti koulupäivän päätteeksi. Pihamme on lähiliikuntapaikka ja molemmat koulurakennuksemme ovat hyvässä kunnossa. Lisäksi koulullamme on Kuusipeurojen partiokolo. Sopivan kokoisessa koulussamme on oma keittiö, joka valmistaa hyvää kouluruokaa. Koskin koulun logossa on symbolina koskikara, joka muistuttaa kouluyhteisön väkeä puhtaasta ympäristöstä, pyhyydestä, tarkkaavaisuudesta ja päämäärätietoisuudesta. Tärkeintä pelkistetyn logon kaksivärisyydessä on korostaa tavallista arjen elämää. Koskikaran tieteellinen nimi: Cinclus cinclus (pyhä pyhä) velvoittaa kaikkia Koskin koulun oppilaita ja opettajia antamaan arvoa elämän pyhille arvoille muistaen läpi elämän koulun arvoperustan. Koskitie KULLAA puh. (02) tai (02) Koulun rehtori: Mikko Heinimäki puh. (02)

7

8

9 S U O S M E R E N K O U L U Suosmeren koulu sijaitsee entisellä meren pohjalla Suosmeren kylän peltoaukeiden laidassa Vanhastakylästä Harjunpäähän kulkevan pyörätien varrella. Piha-alue on avara ja luonnonläheinen, joten luonnon monimuotoisuus on tärkeä osa koulumme opetustyössä. Kodinomainen ilmapiiri luo yhteishenkeä sekä mahdollistaa jokaisen oppilaan huomioimisen koulun arjessa. Teemme koulua yhdessä - arvostamme toinen toistamme, teemme kaikki parhaamme, olemme ahkeria ja kohteliaita - koulussamme on iloa, eloa ja älyä. Musiikin, liikunnan ja kuvataiteiden painottaminen näkyy ja kuuluu Suosmeressä. Koko kouluväki on sitoutunut työhönsä, Hyvän Kouluelämän toteutumiseen koulun tavoitteiden mukaisesti. Kodin ja koulun yhteistyö on runsasta ja antoisaa. sen kanssa tekemämme yhteistyö luo kaikille oppilaille hyvät olosuhteet oppimiselle. Tietokoneiden hyödyntäminen opetuksessa on osa koulumme arkea. Haluamme yhdessä toimien ja oppien antaa oppilaille parhaat mahdolliset eväät tulevaisuutta varten. Koulumme antaa oppilaalle hyvät perustiedot ja -taidot. Yksilölliset opetukselliset ratkaisut, opetuksen eriyttäminen ja erityisopetuk- Hakatie 4 Suosmerentie VANHA-ULVILA VANHA-ULVILA puh. (02) puh. (02) Koulun rehtori: rehtori: Kari Kimmo Niemi Vepsä puh. (02) tai (02)

10 U L V I L A N YHTEISKOULU Koulumme on maamme suurimpia vuosiluokkien kouluja. Oppilaita on noin 550 ja opettajia sekä muuta henkilökuntaa yhteensä noin 60. Tavoitteenamme on, että meiltä lähtevät oppilaat ovat hyvin käyttäytyviä ja vastuuta kantavia nuoria, jotka ovat koulussamme omaksuneet valmiudet selviytyä muuttuvassa maailmassa. Ulvilan kaupungin opetussuunnitelmassa suurin valinnaisuus opinnoissa on kahdeksannella (7 vkh) ja yhdeksännellä (6 vkh) vuosiluokalla. Oppilaan huoltaja voi valita A-ryhmästä opintokokonaisuuden, joka muodostuu useammasta oppiaineesta. Tarjolla on kokonaisuuksia kädentaidoista, ilmaisutaidosta, matemaattis-luonnontieteellisistä aineista, mediakasvatuksesta, A2-kielistä: saksa tai ranska, liikunnasta sekä yhteiskunnallisista aineista. B-ryhmästä valitaan kaksi perinteistä valinnaisainetta: musiikkia, liikuntaa, kuvataidetta, tekstiili- ja teknistä työtä, tietotekniikkaa, kotitaloutta, saksaa, ranskaa, espanjaa tai ilmaisutaitoa. Opetussuunnitelmamme uusiutuu tarvittaessa yhteiskunnan mukana ja nopeimmin tässä kehityksessä muuttuvat valinnaisaineet. Toiminta-ajatuksenamme on antaa laadukasta perusopetusta sekä painottaa yksilöllisyyttä valinnaisuuden keinoin. Kaarinantie ULVILA puh. (02) Koulun rehtori: Marianne Nurmo-Heikkilä puh. (02)

11 V ANHANKYLÄN K O U L U Vanhankylän koulu sijaitsee keskeisellä paikalla kaupungintalon ja vapaa-ajankeskuksen läheisyydessä. Pihapiirissä on koulua käyty jo vuodesta 1880 alkaen, sillä paikalla on sijainnut Ulvilan vanhin opinahjo. Sijainnin keskeisyydestä huolimatta koulun piha-alue on säilynyt puistomaisena, osittain jopa puutarhamaisena, erinomaisena oppilaiden eri toimintojen kannalta. Piha-alueella on oma urheilukenttä juoksuratoineen ja suorituspaikkoineen. Kentän rakentaminen on osoitus vanhempainyhdistyksen aktiivisesta toiminnasta koulun ja sen olosuhteiden kehittämiseksi. Vanhankylän koulussa opetusta annetaan tällä hetkellä luokkien oppilaille. Oppilaita on noin 350 ja opettajia sekä muuta henkilökuntaa yli 30. kilökunnalla on hyvä työskennellä. Pyrimme myös siihen, että kodin ja koulun yhteistyö on sujuvaa ja välitöntä. Opettajat opettavat oman luokkansa lisäksi yleensä muitakin luokkia omien erityistaitojensa mukaisissa oppiaineissa. Käytössä on vaihtelevasti erilaisia työtapoja sekä opetusmenetelmiä. Tavoitteemme on jokapäiväisen ohjaus-, kasvatus- ja opetustyön kautta antaa oppilaille niitä tietoja ja taitoja, joita he elämässään tarvitsevat. Keskitymme perusopetukseen ja siihen, että oppilaista kasvaisi tasapainoisia, hyväntapaisia, vastuuntuntoisia kansalaisia, jotka arvostavat työn tekoa ja oppimista. Kolmannelta luokalta alkava A1-kieli koulussamme on englanti ja neljänneltä alkavana A2-kielenä on mahdollisuus valita saksa tai ranska. Kouluumme pyrimme luomaan turvallisen oppimisympäristön ja miellyttävän työilmapiirin, jossa sekä oppilailla että hen- Hakatie VANHA-ULVILA puh. (02) Koulun rehtori: Kari Niemi puh. (02)

12 U L V I L A N L U K I O Ulvilan lukio on luokaton lukio, jossa noudatetaan 5-jaksojärjestelmää. Opiskelijoita on noin 330 ja opettajia sekä muuta henkilökuntaa noin 30. Lukiorakennus on täydellisesti saneerattu ja sen lisäosa on rakennettu vuosina Lukio sijaitsee Ulvilan keskustassa sillan pielessä Kokemäenjoen rannalla. Lukiossa on oppimiseen innostava ja kannustava ilmapiiri. Lukiossamme on selkeä tavoite yksilöllisen opiskelun toteuttamiseen. Yhteistyöstä ammattiopiston kanssa on pitkäaikaiset perinteet. Yhdistelmäopiskelu on mahdollista molempiin suuntiin. Mahdollistamme jatkossa myös kaksoistutkinnon. Meillä on pitkäaikaista kokemusta kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomeista. Mahdollistamme myös liikunnan- sekä mediadiplomin suorittamisen. Kaikissa opetustiloissa ja koulun kirjastossa sekä tietysti erillisessä atk luokassa voi käyttää tietokoneita ja Internet-yhteyksiä. Monipuolinen kurssitarjonta tarjoaa mahdollisuuden opiskella tavanomaisten kielten englannin ja ruotsin lisäksi espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää. Osa kielten opetuksesta annetaan yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Opiskelijoita valmennetaan näin kansainvälisyyteen. Olemme myös mukana StaGlobal -kansainvälisyyshankkeessa. Matemaattisluonnontieteellinen sekä reaaliaineiden opetus sisältää runsaasti soveltavia kursseja. Yrittäjyyden perustietoja saa yhteiskuntaopin soveltavilta kursseilta. Satakunnan Sports Academy:n kautta tarjoamme urheilevalle opiskelijalle harjoitusmahdollisuuden lajiharjoitteluun vähintään kolmen kertaa viikossa. Ulvilan lukio on merkittävä nuorten opiskelupaikka, jossa yksilölliset seikat otetaan huomioon ja oppilaat saavat kestävät eväät tulevaisuutta varten. Lääkärinpolku 4, ULVILA puh. (02) Koulun rehtori: Ari Harju puh. (02)

13

14

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot