XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE"

Transkriptio

1 XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet

2 Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty ja pääosin myös jo käynnistetty suuri joukko erilaisia kehittämisohjelmia, jotka sivuavat vähintään jossakin määrin päihdetyötä ja vaikuttavat sillä tavoin sen toteuttamiseen. Laajasti ymmärrettynä hyvin monien ohjelmien tavoitteisiin sisältyy siis ajatus terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen ja elinolosuhteiden kehittämisestä. Yhtenä läpileikkaavana tavoitteena kaikissa ohjelmissa on väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Huomiota ja toiminnan painopistettä halutaan myös kohdistaa aikaisempaa enemmän terveyden edistämiseen ja ehkäisevään työhön sekä varhaiseen puuttumiseen tai varhaiseen tukeen kuten itse haluan asian nähdä. Inhimilliset ihanteet tuntuvat siis olevan aika tavalla kohdallaan. Selkeä haaste monien hyvien tavoitteiden saavuttamiselle on sektorirajat ylittävän yhteistyön edellyttämien rakenteiden puuttuminen. Etenkään terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn näkökulmasta rakenteiden luomista ja vahvistamista perusedellytyksenä kaiken muun toiminnan tulokselliselle toteutumiselle ei voida korostaa liikaa. Nämä rakenteet eivät kuitenkaan tarkoita ollenkaan välttämättä kokonaan uutta organisaatiota. Pikemminkin rakenteet tarkoittavat terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn näkökulman vahvaa ja selkeää sisällyttämistä toimintaa ohjaaviin perusstrategioihin sekä niiden myötä vuositason toiminta- ja taloussuunnitelmiin ennen kaikkea kunta-, mutta myös muilla yhteiskunnan tasoilla. Ja jotta tämä onnistuu, tarvitaan sopimusta siitä, kenen vastuulla toiminnan johtaminen ja koordinointi on. Esimerkiksi kunnassa sen ylimmän johdon on otettava vastuu siitä, että terveysnäkökulma on riittävässä määrin mukana kunnan kaikessa päätöksenteossa ja että järjestöjen, yksityisen sektorin sekä muiden olennaisten toimijoiden osaamista hyödynnetään soveltuvilta osin terveyttä ja hyvinvointia tukevan arjen varmistamisessa eri väestöryhmille. Koska kaikkea kehittämistyötä ei ole mahdollista tehdä yhtä aikaa, tarvitaan riittävän yhteistä näkemystä toiminnan pitkän ja lyhyen välin painopisteistä sekä tekemiseen liittyvistä eri toimijoiden vastuista. Rakenteita ja johtajuutta tarvitaan siis myös tuloksellisen toiminnan edellyttämän priorisoinnin tekemiseen ja vähemmän hyödyllisen päällekkäisyyden poistamiseen. Päihdepäivät on tapahtuma, joka tarjoaa jälleen kerran hyvän mahdollisuuden hankkia kokonaisnäkemys päihdetyön tämänhetkisistä haasteista ja osallistua keskusteluun tulevaisuuden toiminnan painopisteistä. Tulevaisuuden ennakointi kansainvälisiä ja kansallisia ilmiöitä ymmärtämällä onkin yksi olennaisimmista edellytyksistä myös pitkäjänteiselle ja sen myötä vaikuttavalle päihdetyölle. Toivon, että muistamme pitää asioiden käsittelyn lähtökohtana ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja että siihen peilaten hahmotamme ehkäisevän päihdetyön, hoidon ja kuntoutuksen muodostaman kokonaisuuden. Emme saa erehtyä paloittelemaan ihmistä ja hänen elämäänsä liian pieniin ja toimijalähtöisiin osiin. Päihdepäivien suunnitteluun on osallistunut jälleen monia asiantuntijoita useista eri yhteisöistä. Haluan kiittää lämpimästi heitä kaikkia, sillä ilman yhteistä panosta nykymuotoisten Päihdepäivien järjestäminen ei olisi mahdollista! Tervetuloa XV Valtakunnallisille Päihdepäiville! Mika Pyykkö toiminnanjohtaja Terveyden edistämisen keskus ry

3 Tiistai Päivän puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry 8.30 Ilmoittautuminen ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Tervetuloa kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki Päihdepäivien avaus toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Hyvinvointi ja osallisuus muuttuvissa rakenteissa sosiaali- ja terveysneuvos Elli Aaltonen, Itä-Suomen lääninhallitus Salonki kvartetti Yhteisyys yksilöllisyyden valtakaudella puheenjohtaja Pekka Sauri, Mielenterveyden keskusliitto ry Lounas ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Seminaarit 1. Toteutuvatko ihanteet päihdehuollossa? 2. Miten päihdetyön koulutuksessa vastataan tulevaisuuden haasteisiin? 3. Potkut vai porkkanaa? Työpaikan päihdeohjelman uudet eväät 4. Päihdehuollon tulevaisuuden näkymiä 5. Politiikan ihanteet arkielämän rakenteet 6. Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen koulun tehtävänä 7. I Opintokäynti: Naiserityiset kysymykset päihdetyössä 8. II Opintokäynti: Ihanteelliset asumisratkaisut Iltatilaisuus Kuopion Musiikkikeskuksessa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa

4 Toteutuvatko ihanteet päihdehuollossa? Seminaarissa pohditaan päihdetyön eettisiä periaatteita ja niiden toteutumista päihdehuollossa. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on, millaisia merkityksiä yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa kunnioittavalle päihdetyölle annetaan kustannustehokkuutta arvostavassa tilaaja-tuottajamallissa. Seminaarin jälkimmäisessä osassa pohditaan ihmiskuvaa päihdetyössä. Suunnattu päihdepalvelujen tuottajille, toimijoille sekä kaikille päihdetyön eettisistä kysymyksistä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä I Moraalisesti vastuullinen ja kustannustehokas päihdehuolto Päihdepalvelujen kilpailuttamisen ja yhtiöittämisen eettisyys. Paneeli. puheenjohtajana toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto ry professori Pauli Niemelä, Kuopion yliopisto diakoniajohtaja Jarmo Kökkö, Helsingin Diakonissalaitos pääsihteeri Marja Irjala, Nuorten Ystävät puheenjohtaja Markku Miettinen, Kuopion A-kilta ry toimitusjohtaja Lasse Murto, A-klinikkasäätiö sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen, Kuopion kaupunki Tauko II Moninaisuutta ja ihmisarvoa kunnioittava päihdetyö Hyvät, pahat ja rumat käytännöt johtaja Seppo Sulkko, Tyynelän Kehittämiskeskus Päihdeasiakkaan vapaus ja vastuu johtaja Tapio Soini, Savonlinnan A-klinikka Vertaistuellinen ryhmätoiminta osana ikääntyneen päihteidenkäyttäjän arkea projektijohtaja Sakari Selin, Helsingin Diakonissalaitos

5 Miten päihdetyön koulutuksessa vastataan tulevaisuuden haasteisiin? Tulevaisuuden päihdetyö haastaa eri tahot kehittämään moniammatillista yhteistyötä. Miten oppilaitokset, järjestöt, tutkijat ja käytännön työntekijät vastaavat haasteeseen? Seminaarissa avataan näköaloja päihdetyön koulutuksen kehittymiseen sekä päihdetyön tietoperustan ja käytännön työn vahvistumiseen. Suunnattu kaikille päihdetyön koulutuksesta kiinnostuneille, kouluttajille, opiskelijoille, käytännön työntekijöille sekä koulutuksen suunnittelusta vastaaville ja päättäjille. Puheenjohtaja: lehtori Tiina Sutinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto Miksi päihdetyön koulutusta kehitetään nyt? ylitarkastaja Johanna Haahtela, opetusministeriö Päihdetyön ammattitutkinto ja työelämän tarpeet kohtaavatko odotukset ja lupaukset? puheenjohtaja Hilkka Noeskoski, Päihdetyön tutkintotoimikunta Koulutuksen uusi kumppanuus yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä yliassistentti Tarja Orjasniemi, Lapin yliopisto Päihdetyön kouluttajakin ottaa päihteet puheeksi kouluttaja Kari Virtanen, Tauko Myllyhoitoyhdistys ry Puheeksioton reflektio kouluttaja Kari Virtanen, Myllyhoitoyhdistys ry Järjestöt päihdekoulutuksen laadun kehittäjinä suunnittelija Anne Kujasalo, Terveyden edistämisen keskus ry Päihdekoulutuksen uusi areena arviointia verkko-opetuksesta projektitutkija Eija Mannisenmäki, Irti Huumeista ry Päihdetyön koulutuksen kehittäminen rakenteita ja dynamiikkaa erikoissuunnittelija Marjaliisa Havio, Stakes

6 Potkut vai porkkanaa? Työpaikan päihdeohjelman uudet eväät Seminaarissa keskustellaan työelämän roolista päihdehaittojen ehkäisyssä. Miten päihteidenkäyttö heijastuu työelämään ja miten siihen voidaan vaikuttaa? Seminaarissa pohditaan työpaikkojen päihdeohjelman sekä muun ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen merkitystä. Suunnattu työpaikkojen päihdeasioista kiinnostuneille. Puheenjohtaja: lääninlääkäri Jari Korhonen, Itä-Suomen lääninhallitus Varhaisen puuttumisen ja tuen eettisiä lähtökohtia ehkäisevässä päihdetyössä professori Anna-Maija Pietilä, Kuopion yliopisto Päihdekulttuurin heijastumia työelämässä professori Juha Hämäläinen, Kuopion yliopisto Märkä vai kuiva työpaikka? Miten käyttö ja haitat hallitaan työpaikalla? tutkija Leena Heljälä, Työterveyslaitos Tauko Poliisin päihdeohjelma vahvistaa varhaista puuttumista ylilääkäri Päivi Loikkanen, poliisiosasto, sisäasiainministeriö Haasteena työpaikan päihdeohjelman kehittäminen työterveyshoitaja Pirjo Nyyssönen, Kallaveden Työterveys Yhteisen motivaation arvoitus ja päihteettömän toimijuuden tukeminen koulutuskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius, A-klinikkasäätiö Humalasta heti potkut? johtaja Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Paperitehtaan työntekijät omaa alkoholinkäyttöään testaamassa projektisuunnittelija Arja-Maarit Rokka, Kuusankosken A-klinikka

7 Päihdehuollon tulevaisuuden näkymiä Seminaarissa pohditaan päihdehuollon tulevaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa. Miten kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee vaikuttamaan päihdepalveluissa? Seminaarissa pohditaan miten avoja laitospalvelujen roolit muotoutuvat tulevaisuudessa ja miten ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Seminaari avaa päihdehuollon tilaa myös päihdeasiakkaan näkökulmasta. Suunnattu erityisesti päihdehuollon ja -hoidon työntekijöille sekä päihdehuollon tulevaisuudesta kiinnostuneille. Puheenjohtaja: lääninlääkäri Helena Kemppinen Itä-Suomen lääninhallitus Päihdepalvelut rakenteet rutisevat, tarve kasvaa kehittämispäällikkö Airi Partanen, Stakes Päiväkeskukset osana avohuollon palveluketjua tutkimuspäällikkö Pekka Lund, Sininauhaliitto ry Laitospalvelut muutosvoimien pyörteissä kehittäjä-päihdetyöntekijä Aki Heiskanen, Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö Tauko Päihdehuollon asiakkaan oikeus sosiaalityöntekijän palveluihin mihin suuntaan kehitys on menossa? kehittämispäällikkö Eero Pirttijärvi, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Asiakkaiden odotukset päihdepalveluilta ja niiden kehittämiseltä toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, A-Kiltojen Liitto ry Pohdintoja päihdepalvelujen kehittämismahdollisuuksista projektipäällikkö Mikko Tamminen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus (SOCCA)

8 Politiikan ihanteet arkielämän rakenteet Seminaarissa pohditaan, miten politiikan ihanteet toteutuvat arkielämän rakenteissa. Siirtyvätkö politiikan tasolla olevat suunnitelmat käytännön työhön? Miten haasteelliset reunaehdot kesytetään? Terveyden edistämiselle asetetaan paljon tavoitteita, mutta mihin työ käytännön tasolla sijoittuu ja kenen vastuulla se on? Iltapäivän paneelissa pohditaan vaikuttavan päihdepolitiikan mahdollisuuksia. Seminaari on suunnattu terveyden edistämisen ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja kehittämisestä vastaaville työntekijöille sekä päihdetyöntekijöille. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalla uutta pontta hyvinvoinnin lisäämiseen ohjelmajohtaja Maija Perho, sosiaali- ja terveysministeriö Parasta puheissa, kastetta katseissa yhteistä työtä arjessa johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) kommenttipuheenvuoro hallituksen puheenjohtaja Paavo Kaitokari, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö Minne ehkäisevä työ kulkee? Alkoholiohjelman jatko hallitussihteeri Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteet uudistuvat - miten päihdeongelmainen ja palvelut kohtaavat tulevaisuudessa? johtaja Jyrki Koskela, Tauko Tyynelän Kuntoutuskeskus Vaikuttava päihdepolitiikka. Paneeli. puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Miten päihdehaittoja voidaan tehokkaasti ehkäistä? Miten kunnat ja järjestöt saadaan toimivaan yhteistyöhön? Mitä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia on nähtävissä? Miten poliittiset ihanteet muutetaan arkipäivän rakenteiksi? puheenjohtaja Ari Asikainen, Kuopion kristillisdemokraattien paikallisosasto kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, Suomen Keskusta rp. professori Jussi Kauhanen, Vihreä liitto rp. (sit.) kansanedustaja Pentti Oinonen, Perussuomalaiset rp. kansanedustaja Lenita Toivakka, Kansallinen Kokoomus rp. kansanedustaja Erkki Virtanen, Vasemmistoliitto rp. kansanedustaja Tuula Väätäinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp.

9 Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen koulun tehtävänä Seminaarissa pohditaan nuorten osallisuuden vahvistamista koulussa ja keskustellaan siitä, mikä on koulun tehtävä terveyden edistämisessä. Seminaarissa tarkastellaan koulutyön tukirakenteiden ja järjestöyhteistyön merkitystä hyvinvoinnin lisäämisessä. Suunnattu erityisesti opettajille sekä muille koulutyössä toimiville, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille, rehtoreille, koulun kanssa yhteistyötä tekeville sekä muille nuorten terveyden edistämisestä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: terveydenhuollon tarkastaja Sirkka Jakonen, Itä-Suomen lääninhallitus Koulun rooli lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa lehtori Katja Joronen, Tampereen yliopisto Toteutuvatko ihanteet koulun arjessa? rehtori Jari Luukkonen, Mikkelin kaupunki terveydenhoitaja Raisa Suihkonen, Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon ky Terveystieto terveyttä edistävää vai tylsää pakkopullaa? terveystiedon opettaja Helena Huuhka, Kuopion kaupunki Tauko Muuttuvatko koulun toimintarakenteet yhteisölliseksi toimintaympäristöksi? professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto Osallisuus koulussa järjestöt tukena toiminnanjohtaja Kristiina Hannula, Terveys - Hälsan ry Vanhempien näkemyksiä yhteistyöstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä puheenjohtaja Varpu Hämäläinen, Vanhempainyhdistys Kettupiiri ry

10 Naiserityiset kysymykset päihdetyössä I Opintokäynti Opintokäynnillä teoriatieto yhdistetään käytännön toimintaan. Tarkastelun kohteena ovat naisten päihdeongelmat ja perheen ajen tukeminen. Opintokäynnin aikana tutustutaan päihdeongelmaisten äitien avopalveluyksikköön Kuopiossa. Opintokäyntiin on sisällytetty aikaa vuoropuhelulle yleisön kanssa. Suunnattu päihdetyötä tekeville ja erityisesti naiserityisistä kysymyksistä kiinnostuneille. Seminaari sopii myös ammattilaisille, jotka haluavat saada läheisen kosketuksen käytännön päihdetyöhön. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: yksikön johtaja Johanna Antikainen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) Lähtö Kuopion Musiikkikeskuksesta Avopalveluyksikkö Amaliaan Kuopion Ensikotiyhdistys ry Nainen, perhe ja päihteet johtaja Tarja Boelius, Ensikoti Aliisa, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry Päihderiippuvaisen äidin toipumisen kivikot analyysiä internetin keskusteluryhmästä ohjaaja Kaisu Lindfors, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Tauko Ilonen talo -elokuva työvälineenä päihde- ja mielenterveystyössä projektipäällikkö Kaiju Yrttiaho, Sininauhaliitto ry perhetyön koordinaattori Asta Juntunen, Sininauhaliitto ry Toiminnan esittely vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Taskinen, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Paluu Kuopion Musiikkikeskukseen

11 Ihanteelliset asumisratkaisut II Opintokäynti Opintokäynnillä tarkastellaan asunnottomuutta ja asumispalvelujen järjestämistä sekä pohditaan asumisratkaisuja eettisestä, taloudellisesta ja asiakkaan näkökulmasta käsin. Opintokäynnin aikana tutustutaan kahden asumispalveluja tuottavan järjestön toimintaan. Opintokäyntiin on sisällytetty aikaa vuoropuhelulle yleisön kanssa. Suunnattu kaikille asumispalveluista kiinnostuneille. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: ylitarkastaja Urpo Mönkkönen, Itä-Suomen lääninhallitus Lähtö Kuopion Musiikkikeskuksesta Inkilänkotiin Työterapinen yhdistys ry Asumispalveluista Suomessa tutkija Sirkka-Liisa Kärkkäinen, Stakes Rakenteet voimavarana päihdekuntoutujien arjessa vastaava ohjaaja Margit Lappalainen, Työterapinen yhdistys ry vastaava ohjaaja Orvokki Kolehmainen-Julkunen, Työterapinen yhdistys ry Lähtö Sirkkulanpuiston toimintayhdistykseen Ihanteet käytäntöön Kuopion malli erityisryhmien asumisessa sosiaalityöntekijä Ulla Kuikka, Kuopion kaupunki Kuinka turvata asuminen kaikille? ohjaaja Teemu Vuori, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry Kansalaisjärjestöjen merkitys asumiskysymyksissä Loppukeskustelu Paluu Kuopion Musiikkikeskukseen

12 Keskiviikko Ilmoittautuminen ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Seminaarit 9. Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? 10. Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä paikallistasolla 11. Kuulemmeko lapsen äänen? Lapsilähtöisyys päihdekysymyksissä 12. Tupakointi vähenee miten jatkaa suotuisaa kehitystä? 13. Korvaushoito kenelle, missä ja miten? 14. Miten saada terveyshaitat kuriin? 15. Pelimerkkejä jaossa kenelle? Lounas ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Päihdepäivien päätöstilaisuus puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry Uuden sukupolven terveyskeskuksesta voimaa ehkäisevään työhön professori Esko Kumpusalo, Kuopion yliopisto Vähemmän kiirettä enemmän luovuutta kiireenkesyttäjä Anja Kulovesi Johtopäätökset ja päätössanat

13 Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? Seminaarissa tuodaan esille päihde- ja mielenterveystyön kehittämiskohtia sekä rakenteiden että palvelujen käyttäjän näkökulmasta. Miten päihde- ja mielenterveystyön yhteistyö toimii ja kuinka työ tulisi järjestää? Seminaarissa pohditaan myös sosiaali- ja terveysalan hyviä käytäntöjä. Suunnattu mielenterveys- ja päihdetyötä tekeville ja työn rakenteiden kehittämisestä vastaaville. Puheenjohtaja: avohoidon johtaja Matti Pietikäinen, Kuopion kaupunki 9.00 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjausta tulevaisuuteen apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, sosiaali- ja terveysministeriö 9.30 Pohdintoja päihde- ja mielenterveystyön yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista psykiatrian erikoislääkäri Juha Haatainen, Kuopion yliopistollinen sairaala Päihde- ja mielenterveystyö yhteinen organisaatio, yhteistyössä vai erikseen ylilääkäri Mikko Naarala, Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, Kiimingin kunta Tauko Asiakaslähtöisyyden toteutuminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa tutkija Minna Sorsa, Tampereen yliopisto Käyttäjänäkökulma kokemuksellinen puheenvuoro Hyvät käytännöt sosiaali- ja terveysalalla mitä niillä tarkoitetaan? tutkija Laura Yliruka, Stakes Hyviä käytäntöjä oppimassa - mielenterveys- ja päihdetyön hyvien käytäntöjen oppimisverkosto projektipäällikkö Minna Savolainen, Stakes

14 Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä paikallistasolla Seminaarissa pohditaan, mitä on näyttöön perustuva ehkäisevä työ ja miten päihdehaittoja voidaan tuloksellisesti ehkäistä paikallistasolla. Seminaarissa tuodaan esiin sekä tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa että käytännön kokemuksia tehokkaasta päihdehaittojen ehkäisystä. Suunnattu ehkäisevän päihdetyön tekijöille ja ehkäisevän työn kehittämisestä kiinnostuneille sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry 9.00 Mitä on näyttöön perustuva ehkäisevä työ? ylilääkäri Antti Malmivaara, Finohta, Stakes 9.30 Mitä paikalliselta vaikuttamiselta voidaan odottaa? aluekoordinaattori Sanna Ylitalo, Lapin lääninhallitus Ehkäisevän työn paikalliset rakenteet vaikuttavan työn tukena päihdetyön aluekehittäjä Anne Kejonen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) Tauko Alkoholihaittojen paikallinen ehkäisy tutkimustuloksia tutkimusprofessori Marja Holmila, Stakes Työn laadun jatkuva kehittäminen vaikutusten takeena kehittämispäällikkö Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Terveyden edistämisen keskus ry Voiko vaikuttavuutta arvioida laadullisin keinoin? professori Mikael Leiman, Joensuun yliopisto

15 Kuulemmeko lapsen äänen? Lapsilähtöisyys päihdekysymyksissä Seminaarissa nostetaan kuuluviin lapsen ääni. Keskustelua herätetään sekä syntymättömän että syntyneen lapsen oikeuksista terveeseen elämään. Kenen näkökulmasta valintoja tehdään ja toteutuuko lapsen paras? Seminaari sisältää eettistä pohdintaa ja toisaalta käytännön näkökulmia lapsen edun toteutumiseen. Millaisia mahdollisuuksia lainsäädäntö antaa ja millaisia hyviä käytäntöjä vauva- ja lapsiperheiden tukemiseen on? Suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville, erityisesti lasten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville sekä päihdehuollon ja lastensuojelun järjestämisestä vastaaville päättäjille. Puheenjohtaja: lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö 9.00 Seminaarin avaus lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö 9.10 Lapsen suojeleminen on tuloksellista uuden lastensuojelulain antamat mahdollisuudet erityisasiantuntija Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto 9.35 Mikä on oikein? Auttaja tukemisen, vallan ja vastuun jännitteissä kehittämispäällikkö Kaarina Mönkkönen, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus Äitiys- ja lastenneuvola vanhemman päihteidenkäytön tunnistajana ja puheeksiottajana terveydenhoitaja Satu Lappalainen, Kuopion kaupunki Tauko Päihteiden aiheuttamat sikiövauriot ja tahdonvastainen hoito ojasta allikkoon? ylilääkäri Seppo Heinonen, Kuopion yliopistollinen sairaala Vauvalähtöinen päihdekuntoutus vauvan hyöty ensikodin johtaja Marketta Kolari, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Lapsen oma työntekijä kulkee rinnalla projektipäällikkö Miia Ala-Rautalahti, Jyväskylän Katulähetys ry

16 Tupakointi vähenee miten jatkaa suotuisaa kehitystä? Seminaarissa tuodaan esille tupakoinnin nykytila ja savuttomuuden kehitysnäkymät. Seminaarissa tutustutaan uusiin toimenpiteisiin sekä nuuskan käytön tilanteeseen. Tavoitteena on lisätä positiivista asennetta terveyden edistämistyöhön savuttomuuden osalta sekä korostaa kokonaisvaltaisen päihdetyön merkitystä. Suunnattu tupakoinnin ehkäisyn parissa työskenteleville sekä henkilöille, jotka haluavat päivittää tupakkatietonsa ajan tasalle. Puheenjohtaja: asiantuntijalääkäri Anne Pietinalho, Filha ry 9.00 Ajankohtaista tupakkatilanteesta asiantuntijalääkäri Anne Pietinalho, Filha ry 9.10 Tupakkamainonnan uudet kuviot lakimies Pirkko Ekholm, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) 9.35 Tupakkapoliittisen työryhmän lääkkeet neuvotteleva virkamies Olli Simonen, sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden eriarvoisuus miksi ammatillisissa oppilaitoksissa tupakoidaan? kehittämispäällikkö Virve Laivisto, Tauko Suomen Syöpäyhdistys ry Miten nuoria voidaan tukea? Työkaluja lopettamisen tueksi terveyspäällikkö Anu Leppänen, Hengitysliitto Heli ry Tupakointi saatiin vähenemään miten käy nuuskan? lääkäri Hannu Vierola, Iisalmen sairaala Savuttomuutta maakunnallisesti mitä on saatu aikaan? vastaava ylilääkäri Seppo Lehto, Kuopion yliopistollinen sairaala Miten kunta saadaan savuttomaksi? Kokemuksia savuttomasta Iisalmesta henkilöstöpäällikkö Janne Niemeläinen, Iisalmen kaupunki Kuopio Savuttomaksi -vetoomus luovutetaan Kuopion kaupunginvaltuustolle

17 Korvaushoito kenelle, missä ja miten? Seminaarin tarkoituksena on keskustella korvaushoidon hyödyllisyydestä ja vaikutuksista. Seminaarissa tarkastellaan korvaushoidon toteutumista ja uusia käytäntöjä. Seminaarissa paneudutaan myös uuden korvaushoitoasetuksen vaikutuksiin terveyskeskuksissa ja apteekeissa sekä esitellään korvaushoitomalleja muista Pohjoismaista. Suunnattu päihdehoitohenkilökunnalle, terveydenhoitajille, sairaanhoitajille, lääkäreille ja kaikille huumehoidosta kiinnostuneille. Puheenjohtaja: dosentti Ulrich Tacke, Kuopion yliopisto 9.00 Huumekorvaushoito tänään dosentti Ulrich Tacke, Kuopion yliopisto 9.25 Korvaushoitoa osastolla ja avohoidossa sairaanhoitaja Irmeli Hyvönen, Kuopion yliopistollinen sairaala sairaanhoitaja Sinikka Kurki-Kääriäinen, Kuopion yliopistollinen sairaala 9.50 Millaista tukea ennen korvaushoitoa ja hoidon jälkeen? projektityöntekijä Milja Ilkka, Kalliolan Setlementti Korvaushoidon kääntöpuolella kuuleeko korvaushoitojärjestelmä kentän monet äänet? toiminnanjohtaja Rosita Juurinen, Youth Against Drugs YAD ry Tauko Vertailua Pohjoismaiden korvaushoidon järjestelyistä johtaja Pia Rosenqvist, Pohjoismainen päihdetutkimuskeskus (NAD) Korvaushoito terveyskeskuksessa yleislääketieteen erikoislääkäri Veikko Viitasalo, Siilinjärven ja Maaningan terveyskeskus Apteekin rooli korvaushoidon järjestämisessä farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry Kuka maksaa ja kuinka kauan? dosentti Markku Myllykangas, Kuopion yliopisto

18 Miten saada terveyshaitat kuriin? Seminaari tarkastelee alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja. Miten alkoholin aiheuttamat terveyshaitat näkyvät kustannusten kasaantumisena ja sairastavuutena? Kenen tulisi ehkäistä alkoholista aiheutuvia tapaturmia tai somaattisia sairauksia, kun valtaosa haitoista kasaantuu kohtuukäyttäjille? Miten terveydenhuollossa voitaisiin ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja ja mitkä ovat terveydenhuollon mahdollisuudet? Suunnattu terveydenhuollon työntekijöille ja päihdehaittojen ehkäisystä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: professori Olli-Pekka Ryynänen, Kuopion yliopisto 9.00 Johdatus päivän teemaan professori Olli-Pekka Ryynänen, Kuopion yliopisto 9.15 Kohtuukuluttajat kokevat valtaosan alkoholihaitoista erikoistutkija Pia Mäkelä, Stakes 9.45 Alkoholin käytön yhteys somaattiseen sairastamiseen emeritusprofessori Mikko Salaspuro, Helsingin yliopisto Alkoholin syöpävaarallisuus ylilääkäri Matti Rautalahti, Suomen Syöpäyhdistys ry Tauko Tapaturmakuolemat ja alkoholi tutkija Antti Impinen, Kansanterveyslaitos Iäkkäiden tapaturmat ja alkoholi voimistuva yhteys? dosentti Ilona Nurmi-Lüthje, Kouvolan seudun tapaturmahanke Start Onnistuuko ehkäisy perusterveydenhuollossa? lääketieteen tohtori Marja Aira, Kuopion yliopisto Viinan viemääkö? Kansanterveydellinen näkökulma terveyshaittoihin professori Jussi Kauhanen, Kuopion yliopisto

19 Pelimerkkejä jaossa kenelle? Seminaarin tavoitteena on tehdä näkyväksi rahapelaamiseen liittyviä eettisiä näkökohtia yksilön ja lähiyhteisön sekä rahapeli- ja palvelujärjestelmän kannalta. Suunnattu kaikille rahapelihaittoja kohtaaville ja peliongelmaa koskevaan keskusteluun osallistuville. Puheenjohtaja: johtaja Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö 9.00 Peliongelmaisten hoidon järjestämiseen liittyvä etiikka tutkija Janne Nikkinen, Sosiaalietiikan keskus, Helsingin yliopisto 9.30 Oire ja ongelma pelaajien velkaantuminen tutkija Jaana Lähteenmaa Rahapelikenttä mediassa asiaa vai viihdettä? puhuja varmistuu myöhemmin Tauko Rahapelimaailma ansiota vai ahdinkoa? Paneeli. puheenjohtaja: toimittaja Helena Itkonen, YLE Missä määrin pelaamisen säätely on tarpeen ja kenen ehdoilla se tapahtuu? Painaako vaakakupissa enemmän taloudellinen etu ja yksilön vapaus vai oikeus tulla suojelluksi? johtaja Matti Hokkanen, Raha-automaattiyhdistys johtaja Jari Vähänen, Veikkaus Oy pokeriammattilainen Aki Pyysing pelaamisen haitat tunteva pelaaja rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu johtaja Riitta Hirvonen, Kuopion Seudun Mielenterveysseura Hyvä Mieli ry hallitussihteeri Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

20 OSALLISTUMISMAKSU 2.6. mennessä alkaen ilmoittautuneet Yhden päivän hinta / opiskelijahinta Ryhmäalennus: joka 11. osanottaja maksutta (edellyttää samaa laskutusosoitetta) Hintaan sisältyy ohjelma, aineisto ja kahvi molempina päivinä. KOKOUSPAIKKA Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio, INFO TERVETULOA RUOKAILU Osallistumismaksu ei sisällä aterioita. Kuopion Musiikkikeskuksessa on mahdollisuus lounaaseen. Lounaan hinta on 8,90, joka sisältää salaatin, lämpimän ruuan ja kahvin. Kuopion Musiikkikeskus sijaitsee Kuopion keskustan tuntumassa ja sen läheisyydestä löytyy myös runsaasti lounasravintoloita. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautumiset mennessä. Tapahtuman ilmoittautumiset sekä majoitusvaraukset hoitaa kongressipalvelutoimisto Congrex. Ilmoittautuminen tapahtuu joko online-lomakkeella Päihdepäivien verkkosivujen kautta tai samoilta sivuilta tulostettavalla pdf-lomakkeella, jonka voi lähettää joko faksilla tai postitse Congrexiin. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään lasku varauksista. Ryhmävaraus: Samoilta verkkosivuilta löytyy myös online-lomake ryhmiä varten ja ryhmille lähetetään vain yksi yhteinen lasku. Joka 11. ryhmässä pääsee maksutta tapahtumaan. PÄIHDEPÄIVÄT Kaikille ilmoittautuneille lähetetään elokuun lopussa vahvistuskirje, jonka liitteenä on käytännön informaatiota. internet sähköposti faksi (09) postitse Congrex / Blue & White Conferences Oy, PL 81, Helsinki ILTATILAISUUS Päihdepäivien iltatilaisuus järjestetään tiistaina Kuopion Musiikkikeskuksessa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Iltatilaisuudessa on mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia muiden alan ammattilaisten kanssa. Vapaamuotoisen seurustelun lomassa on rentoa ja viihdyttävää ohjelmaa savolaiseen tapaan. Tilaisuus on maksuton. PERUUTUSEHDOT Peruutuskulut ovat mennessä tehdyistä peruutuksista 20 euroa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Sairaustapauksissa palautamme osallistumismaksun lääkärintodistusta vastaan. MAJOITUS Majoitusvaraukset voi tehdä ilmoittautumislomakkeessa. Hotellit sijaitsevat Kuopion keskustassa kävelymatkan päässä Musiikkikeskuksesta. Hinta sisältää yhden yön majoituksen, aamiaisen ja arvonlisäveron. 1 hh 2 hh Sokos Hotel Puijonsarvi Minna Canthinkatu 16, Kuopio Scandic Hotel Kuopio Satamakatu 1, Kuopio Hotelli Atlas Haapaniemenkatu 22, Kuopio MAJOITUKSEN VARAUS, MAKSU JA PERUUTUSEHDOT Majoitus varataan ilmoittautumisen yhteydessä ja huone veloitetaan Congrexin lähettämässä laskussa. Hotellimaksu palautetaan, mikäli peruutus tehdään viimeistään Tämän jälkeen hotellimaksua ei enää palauteta.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Ei tippa tapa -Suomi Kuopio n Mu siikkik e s k u s

Ei tippa tapa -Suomi Kuopio n Mu siikkik e s k u s Ei tippa tapa -Suomi 100 16-17.11.2017 Kuopio n Mu siikkik e s k u s Päihdetyön seminaari 16-17.11.2017 Päihdetyön seminaari järjestetään jo viidettä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin joka vuosi päihdetyön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Ihmisiä Päihdetyössä

Ihmisiä Päihdetyössä Ihmisiä Päihdetyössä -seminaari 27. 28.11.2014 Jyväskylä Yhteisöllisyys päihde- ja mielenterveystyön työvälineeksi ja laatutekijäksi! Avoimessa koulutustarjonnassamme mm. Yhteisöhoito 2015-2016 (20 op)

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Perhekeskus palvelumallina -seminaari

Perhekeskus palvelumallina -seminaari Perhekeskus palvelumallina -seminaari 28. 29.8.2008 Yhteystiedot: Stakes Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät Postiosoite PL 220, 00531 Helsinki Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki sähköposti

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit

LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 65 VUOTTA LAPPILAISTA HYVINVOINTIA 7.-8.9.2017 LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit lappilaiset.fi LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 7.-8.9.2017

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA!

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA! Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy 14.9.2011 TERVETULOA! Tervetuloa! 8:45 Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä Antti Murto, Peliklinikka 9:30 Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen

Ammatillisen koulutuksen Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 16.11.2016 Radisson Blu Seaside, Helsinki Matti Ilvonen, Kainuun ammattiopisto Seija Kärki, Savon ammatti- ja aikuisopisto Itäsuomalaisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa

Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa Leea Järvi Terveyden edistämisen koordinaattori Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PTH-yksikkö Ammattihenkilökunnan tiedot ja Osaamisvajeet?

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn arviointi sekä mittaaminen Kuntotestauspäivät 2015 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Valmennuksen EXTRA-PÄIVÄ 21.3.2015 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11. Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.2006 8.3.2007 1 Mikä? Lapin lääninhallituksen koordinoima läänien yhteinen

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Paikallista alkoholipolitiikkaa päihdehaittojen vähentämiseksi Kuopiossa. Joensuu, Tiina Nykky Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Paikallista alkoholipolitiikkaa päihdehaittojen vähentämiseksi Kuopiossa. Joensuu, Tiina Nykky Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Paikallista alkoholipolitiikkaa päihdehaittojen vähentämiseksi Kuopiossa Joensuu, 10.9.2014 Tiina Nykky Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Pakka, paikallista alkoholipolitiikkaa Jyväskylä, Hämeenlinna,

Lisätiedot

"Pohjoisen tulevaisuus"

Pohjoisen tulevaisuus "Pohjoisen ihmisen hyvä tulevaisuus" Hyvinvointi- ja terveyspäivät 22.-23.9.2014 Oulussa Hotelli-ravintola Lasaretti, Kasarmintie 13, Oulu Hyvinvointi- ja terveyspäivät 2014 Aika 22. 23.9.2014 Paikka Hotelli-ravintola

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI Jaakko Herrala/Petra Kokko/Pirjo Häkkinen 6.9.2010 1 (3) SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI Aika 14.-15.10.2010 Paikka M-talo, iso luentosali, Teiskontie 35, 33520 Tampere

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus 18. Kansallinen väkivaltafoorumi Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä tavoitteena turvallisuus Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori,

Lisätiedot

LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit

LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 65 VUOTTA LAPPILAISTA HYVINVOINTIA 7.-8.9.2017 LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit lappilaiset.fi LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 7.-8.9.2017

Lisätiedot

www.paly.fi www.paly.fi

www.paly.fi www.paly.fi Päihdelääketieteen päivät 2016 tarttuu ainemaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuoreimmat tiedot Euroopan huumetrendeistä tarjoilee professori Thomas Clausen Norjan addiktiotutkimuksen keskuksesta. Trendien

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä Mikael Palola ja Saarikka Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi muodostivat Paras-hankkeen mukaisen yhteistoiminta-alueen 1.1.2009 Kunnat siirsivät sosiaali- ja terveyspalveluiden (pl.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa

Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa 18. 19.10.2007 Helsinki, Paasitorni Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa: Hoitotyön johtajien vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sirpa Tuomela-Jaskari päihdepalvelujen suunnittelija, YTM Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Puh. 83 277 Email: sirpa.tuomela-jaskari@seamk.fi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 1933-2013 Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 2013 20.-21.3.2013 TAMPERE, UKK-INSTITUUTTI KESKIVIIKKO 20.3.2013 9.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI 9.30 AVAUS VÄESTÖN KUNTOTESTAUS

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge,

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge, 27.10.2008 Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan ja Leaderryhmien eduntekijä LEADER-PARLAMENTTI 26.-27.11.2008 Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja sen Leader-jaosto järjestävät Leader-parlamentin ja neuvottelupäivät

Lisätiedot

Kärjet liikkeelle Aluekehittämisen ajankohtaispäivät Mikkelissä 23. 24.11.2015

Kärjet liikkeelle Aluekehittämisen ajankohtaispäivät Mikkelissä 23. 24.11.2015 Kärjet liikkeelle Aluekehittämisen ajankohtaispäivät Mikkelissä 23. 24.11.2015 KUTSU Kärjet liikkeelle Aluekehittämisen ajankohtaispäivät Hallituksen kärkihankkeet ovat lähdössä liikkeelle. Valtioneuvosto

Lisätiedot

Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät. Lahdessa 7.- 8.10.2015

Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät. Lahdessa 7.- 8.10.2015 2015 Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät Lahdessa 7.- 8.10.2015 Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista! Kohderyhmä Sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013!

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Rotarypiirin D1430 piiriorganisaatiolle PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013 K U T S U Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Seminaari on tarkoitettu piirineuvostolle,

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Pohjoismainen näkökulma laadukkaisiin päihdepalveluihin

Pohjoismainen näkökulma laadukkaisiin päihdepalveluihin Pohjoismainen näkökulma laadukkaisiin päihdepalveluihin Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 18.11.2008 Marjo Hannu-Jama/NOPUS>1.1.09 Nordiskt Välfärd Center NVC Pohjalaiset päihdepäivät Pohjoismainen näkökulma

Lisätiedot

Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11

Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11 NUORISOTYÖN NEUVOTTELUPÄIVÄT 23. 24.8.2012 Helsinki Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki YHTEISTYÖN MERKITYS Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11 9.15

Lisätiedot

Jyvässeudun mielenterveystoimijoiden verkosto Meteli Päivi Antila-Kokko ja Katja Pihlaja

Jyvässeudun mielenterveystoimijoiden verkosto Meteli Päivi Antila-Kokko ja Katja Pihlaja Jyvässeudun mielenterveystoimijoiden verkosto Meteli 28.3.2017 Päivi Antila-Kokko ja Katja Pihlaja METELI O METELI on monipuolinen epävirallinen yhteistyöverkosto. O Verkosto syntyi syksyllä 2008 Psykiatrisen

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu

Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu KARTUKE-tutkimushankkeen maakunnallisia asiantuntijoita tutkimuskunnista ja -kuntayhtymistä Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu Reino Väisänen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

aluetyö palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki tieto addiktiot mielikuvat kulttuuri kokemus

aluetyö palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki tieto addiktiot mielikuvat kulttuuri kokemus palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki tupakka digipelaaminen rahapelaaminen KANNABIS seksi alkoholi identiteetti nuoret sote lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki bileet työelämä turvallisuus

Lisätiedot

X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT

X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT Tervetuloa XVI Valtakunnallisille Päihdepäiville Vuosittain järjestettävät

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n yhteistyökoulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jarkko

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 14.2.2014 / Saara Pikkarainen, terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, missä kuullaan,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietosuojaseminaari Seinäjoki

Terveydenhuollon tietosuojaseminaari Seinäjoki Terveydenhuollon tietosuojaseminaari 18. 19.11.2008 Seinäjoki Seminaarin keskeisiä teemoja ovat: Kansallisten määritysten käyttöönotto earkisto- ja eresepti-hankkeiden tilannekatsaus Kokemuksia sähköisen

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot