XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE"

Transkriptio

1 XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet

2 Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty ja pääosin myös jo käynnistetty suuri joukko erilaisia kehittämisohjelmia, jotka sivuavat vähintään jossakin määrin päihdetyötä ja vaikuttavat sillä tavoin sen toteuttamiseen. Laajasti ymmärrettynä hyvin monien ohjelmien tavoitteisiin sisältyy siis ajatus terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen ja elinolosuhteiden kehittämisestä. Yhtenä läpileikkaavana tavoitteena kaikissa ohjelmissa on väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Huomiota ja toiminnan painopistettä halutaan myös kohdistaa aikaisempaa enemmän terveyden edistämiseen ja ehkäisevään työhön sekä varhaiseen puuttumiseen tai varhaiseen tukeen kuten itse haluan asian nähdä. Inhimilliset ihanteet tuntuvat siis olevan aika tavalla kohdallaan. Selkeä haaste monien hyvien tavoitteiden saavuttamiselle on sektorirajat ylittävän yhteistyön edellyttämien rakenteiden puuttuminen. Etenkään terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn näkökulmasta rakenteiden luomista ja vahvistamista perusedellytyksenä kaiken muun toiminnan tulokselliselle toteutumiselle ei voida korostaa liikaa. Nämä rakenteet eivät kuitenkaan tarkoita ollenkaan välttämättä kokonaan uutta organisaatiota. Pikemminkin rakenteet tarkoittavat terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn näkökulman vahvaa ja selkeää sisällyttämistä toimintaa ohjaaviin perusstrategioihin sekä niiden myötä vuositason toiminta- ja taloussuunnitelmiin ennen kaikkea kunta-, mutta myös muilla yhteiskunnan tasoilla. Ja jotta tämä onnistuu, tarvitaan sopimusta siitä, kenen vastuulla toiminnan johtaminen ja koordinointi on. Esimerkiksi kunnassa sen ylimmän johdon on otettava vastuu siitä, että terveysnäkökulma on riittävässä määrin mukana kunnan kaikessa päätöksenteossa ja että järjestöjen, yksityisen sektorin sekä muiden olennaisten toimijoiden osaamista hyödynnetään soveltuvilta osin terveyttä ja hyvinvointia tukevan arjen varmistamisessa eri väestöryhmille. Koska kaikkea kehittämistyötä ei ole mahdollista tehdä yhtä aikaa, tarvitaan riittävän yhteistä näkemystä toiminnan pitkän ja lyhyen välin painopisteistä sekä tekemiseen liittyvistä eri toimijoiden vastuista. Rakenteita ja johtajuutta tarvitaan siis myös tuloksellisen toiminnan edellyttämän priorisoinnin tekemiseen ja vähemmän hyödyllisen päällekkäisyyden poistamiseen. Päihdepäivät on tapahtuma, joka tarjoaa jälleen kerran hyvän mahdollisuuden hankkia kokonaisnäkemys päihdetyön tämänhetkisistä haasteista ja osallistua keskusteluun tulevaisuuden toiminnan painopisteistä. Tulevaisuuden ennakointi kansainvälisiä ja kansallisia ilmiöitä ymmärtämällä onkin yksi olennaisimmista edellytyksistä myös pitkäjänteiselle ja sen myötä vaikuttavalle päihdetyölle. Toivon, että muistamme pitää asioiden käsittelyn lähtökohtana ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja että siihen peilaten hahmotamme ehkäisevän päihdetyön, hoidon ja kuntoutuksen muodostaman kokonaisuuden. Emme saa erehtyä paloittelemaan ihmistä ja hänen elämäänsä liian pieniin ja toimijalähtöisiin osiin. Päihdepäivien suunnitteluun on osallistunut jälleen monia asiantuntijoita useista eri yhteisöistä. Haluan kiittää lämpimästi heitä kaikkia, sillä ilman yhteistä panosta nykymuotoisten Päihdepäivien järjestäminen ei olisi mahdollista! Tervetuloa XV Valtakunnallisille Päihdepäiville! Mika Pyykkö toiminnanjohtaja Terveyden edistämisen keskus ry

3 Tiistai Päivän puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry 8.30 Ilmoittautuminen ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Tervetuloa kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki Päihdepäivien avaus toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Hyvinvointi ja osallisuus muuttuvissa rakenteissa sosiaali- ja terveysneuvos Elli Aaltonen, Itä-Suomen lääninhallitus Salonki kvartetti Yhteisyys yksilöllisyyden valtakaudella puheenjohtaja Pekka Sauri, Mielenterveyden keskusliitto ry Lounas ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Seminaarit 1. Toteutuvatko ihanteet päihdehuollossa? 2. Miten päihdetyön koulutuksessa vastataan tulevaisuuden haasteisiin? 3. Potkut vai porkkanaa? Työpaikan päihdeohjelman uudet eväät 4. Päihdehuollon tulevaisuuden näkymiä 5. Politiikan ihanteet arkielämän rakenteet 6. Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen koulun tehtävänä 7. I Opintokäynti: Naiserityiset kysymykset päihdetyössä 8. II Opintokäynti: Ihanteelliset asumisratkaisut Iltatilaisuus Kuopion Musiikkikeskuksessa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa

4 Toteutuvatko ihanteet päihdehuollossa? Seminaarissa pohditaan päihdetyön eettisiä periaatteita ja niiden toteutumista päihdehuollossa. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on, millaisia merkityksiä yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa kunnioittavalle päihdetyölle annetaan kustannustehokkuutta arvostavassa tilaaja-tuottajamallissa. Seminaarin jälkimmäisessä osassa pohditaan ihmiskuvaa päihdetyössä. Suunnattu päihdepalvelujen tuottajille, toimijoille sekä kaikille päihdetyön eettisistä kysymyksistä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä I Moraalisesti vastuullinen ja kustannustehokas päihdehuolto Päihdepalvelujen kilpailuttamisen ja yhtiöittämisen eettisyys. Paneeli. puheenjohtajana toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto ry professori Pauli Niemelä, Kuopion yliopisto diakoniajohtaja Jarmo Kökkö, Helsingin Diakonissalaitos pääsihteeri Marja Irjala, Nuorten Ystävät puheenjohtaja Markku Miettinen, Kuopion A-kilta ry toimitusjohtaja Lasse Murto, A-klinikkasäätiö sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen, Kuopion kaupunki Tauko II Moninaisuutta ja ihmisarvoa kunnioittava päihdetyö Hyvät, pahat ja rumat käytännöt johtaja Seppo Sulkko, Tyynelän Kehittämiskeskus Päihdeasiakkaan vapaus ja vastuu johtaja Tapio Soini, Savonlinnan A-klinikka Vertaistuellinen ryhmätoiminta osana ikääntyneen päihteidenkäyttäjän arkea projektijohtaja Sakari Selin, Helsingin Diakonissalaitos

5 Miten päihdetyön koulutuksessa vastataan tulevaisuuden haasteisiin? Tulevaisuuden päihdetyö haastaa eri tahot kehittämään moniammatillista yhteistyötä. Miten oppilaitokset, järjestöt, tutkijat ja käytännön työntekijät vastaavat haasteeseen? Seminaarissa avataan näköaloja päihdetyön koulutuksen kehittymiseen sekä päihdetyön tietoperustan ja käytännön työn vahvistumiseen. Suunnattu kaikille päihdetyön koulutuksesta kiinnostuneille, kouluttajille, opiskelijoille, käytännön työntekijöille sekä koulutuksen suunnittelusta vastaaville ja päättäjille. Puheenjohtaja: lehtori Tiina Sutinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto Miksi päihdetyön koulutusta kehitetään nyt? ylitarkastaja Johanna Haahtela, opetusministeriö Päihdetyön ammattitutkinto ja työelämän tarpeet kohtaavatko odotukset ja lupaukset? puheenjohtaja Hilkka Noeskoski, Päihdetyön tutkintotoimikunta Koulutuksen uusi kumppanuus yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä yliassistentti Tarja Orjasniemi, Lapin yliopisto Päihdetyön kouluttajakin ottaa päihteet puheeksi kouluttaja Kari Virtanen, Tauko Myllyhoitoyhdistys ry Puheeksioton reflektio kouluttaja Kari Virtanen, Myllyhoitoyhdistys ry Järjestöt päihdekoulutuksen laadun kehittäjinä suunnittelija Anne Kujasalo, Terveyden edistämisen keskus ry Päihdekoulutuksen uusi areena arviointia verkko-opetuksesta projektitutkija Eija Mannisenmäki, Irti Huumeista ry Päihdetyön koulutuksen kehittäminen rakenteita ja dynamiikkaa erikoissuunnittelija Marjaliisa Havio, Stakes

6 Potkut vai porkkanaa? Työpaikan päihdeohjelman uudet eväät Seminaarissa keskustellaan työelämän roolista päihdehaittojen ehkäisyssä. Miten päihteidenkäyttö heijastuu työelämään ja miten siihen voidaan vaikuttaa? Seminaarissa pohditaan työpaikkojen päihdeohjelman sekä muun ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen merkitystä. Suunnattu työpaikkojen päihdeasioista kiinnostuneille. Puheenjohtaja: lääninlääkäri Jari Korhonen, Itä-Suomen lääninhallitus Varhaisen puuttumisen ja tuen eettisiä lähtökohtia ehkäisevässä päihdetyössä professori Anna-Maija Pietilä, Kuopion yliopisto Päihdekulttuurin heijastumia työelämässä professori Juha Hämäläinen, Kuopion yliopisto Märkä vai kuiva työpaikka? Miten käyttö ja haitat hallitaan työpaikalla? tutkija Leena Heljälä, Työterveyslaitos Tauko Poliisin päihdeohjelma vahvistaa varhaista puuttumista ylilääkäri Päivi Loikkanen, poliisiosasto, sisäasiainministeriö Haasteena työpaikan päihdeohjelman kehittäminen työterveyshoitaja Pirjo Nyyssönen, Kallaveden Työterveys Yhteisen motivaation arvoitus ja päihteettömän toimijuuden tukeminen koulutuskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius, A-klinikkasäätiö Humalasta heti potkut? johtaja Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Paperitehtaan työntekijät omaa alkoholinkäyttöään testaamassa projektisuunnittelija Arja-Maarit Rokka, Kuusankosken A-klinikka

7 Päihdehuollon tulevaisuuden näkymiä Seminaarissa pohditaan päihdehuollon tulevaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa. Miten kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee vaikuttamaan päihdepalveluissa? Seminaarissa pohditaan miten avoja laitospalvelujen roolit muotoutuvat tulevaisuudessa ja miten ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Seminaari avaa päihdehuollon tilaa myös päihdeasiakkaan näkökulmasta. Suunnattu erityisesti päihdehuollon ja -hoidon työntekijöille sekä päihdehuollon tulevaisuudesta kiinnostuneille. Puheenjohtaja: lääninlääkäri Helena Kemppinen Itä-Suomen lääninhallitus Päihdepalvelut rakenteet rutisevat, tarve kasvaa kehittämispäällikkö Airi Partanen, Stakes Päiväkeskukset osana avohuollon palveluketjua tutkimuspäällikkö Pekka Lund, Sininauhaliitto ry Laitospalvelut muutosvoimien pyörteissä kehittäjä-päihdetyöntekijä Aki Heiskanen, Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö Tauko Päihdehuollon asiakkaan oikeus sosiaalityöntekijän palveluihin mihin suuntaan kehitys on menossa? kehittämispäällikkö Eero Pirttijärvi, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Asiakkaiden odotukset päihdepalveluilta ja niiden kehittämiseltä toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, A-Kiltojen Liitto ry Pohdintoja päihdepalvelujen kehittämismahdollisuuksista projektipäällikkö Mikko Tamminen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus (SOCCA)

8 Politiikan ihanteet arkielämän rakenteet Seminaarissa pohditaan, miten politiikan ihanteet toteutuvat arkielämän rakenteissa. Siirtyvätkö politiikan tasolla olevat suunnitelmat käytännön työhön? Miten haasteelliset reunaehdot kesytetään? Terveyden edistämiselle asetetaan paljon tavoitteita, mutta mihin työ käytännön tasolla sijoittuu ja kenen vastuulla se on? Iltapäivän paneelissa pohditaan vaikuttavan päihdepolitiikan mahdollisuuksia. Seminaari on suunnattu terveyden edistämisen ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja kehittämisestä vastaaville työntekijöille sekä päihdetyöntekijöille. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalla uutta pontta hyvinvoinnin lisäämiseen ohjelmajohtaja Maija Perho, sosiaali- ja terveysministeriö Parasta puheissa, kastetta katseissa yhteistä työtä arjessa johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) kommenttipuheenvuoro hallituksen puheenjohtaja Paavo Kaitokari, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö Minne ehkäisevä työ kulkee? Alkoholiohjelman jatko hallitussihteeri Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteet uudistuvat - miten päihdeongelmainen ja palvelut kohtaavat tulevaisuudessa? johtaja Jyrki Koskela, Tauko Tyynelän Kuntoutuskeskus Vaikuttava päihdepolitiikka. Paneeli. puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Miten päihdehaittoja voidaan tehokkaasti ehkäistä? Miten kunnat ja järjestöt saadaan toimivaan yhteistyöhön? Mitä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia on nähtävissä? Miten poliittiset ihanteet muutetaan arkipäivän rakenteiksi? puheenjohtaja Ari Asikainen, Kuopion kristillisdemokraattien paikallisosasto kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, Suomen Keskusta rp. professori Jussi Kauhanen, Vihreä liitto rp. (sit.) kansanedustaja Pentti Oinonen, Perussuomalaiset rp. kansanedustaja Lenita Toivakka, Kansallinen Kokoomus rp. kansanedustaja Erkki Virtanen, Vasemmistoliitto rp. kansanedustaja Tuula Väätäinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp.

9 Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen koulun tehtävänä Seminaarissa pohditaan nuorten osallisuuden vahvistamista koulussa ja keskustellaan siitä, mikä on koulun tehtävä terveyden edistämisessä. Seminaarissa tarkastellaan koulutyön tukirakenteiden ja järjestöyhteistyön merkitystä hyvinvoinnin lisäämisessä. Suunnattu erityisesti opettajille sekä muille koulutyössä toimiville, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille, rehtoreille, koulun kanssa yhteistyötä tekeville sekä muille nuorten terveyden edistämisestä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: terveydenhuollon tarkastaja Sirkka Jakonen, Itä-Suomen lääninhallitus Koulun rooli lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa lehtori Katja Joronen, Tampereen yliopisto Toteutuvatko ihanteet koulun arjessa? rehtori Jari Luukkonen, Mikkelin kaupunki terveydenhoitaja Raisa Suihkonen, Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon ky Terveystieto terveyttä edistävää vai tylsää pakkopullaa? terveystiedon opettaja Helena Huuhka, Kuopion kaupunki Tauko Muuttuvatko koulun toimintarakenteet yhteisölliseksi toimintaympäristöksi? professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto Osallisuus koulussa järjestöt tukena toiminnanjohtaja Kristiina Hannula, Terveys - Hälsan ry Vanhempien näkemyksiä yhteistyöstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä puheenjohtaja Varpu Hämäläinen, Vanhempainyhdistys Kettupiiri ry

10 Naiserityiset kysymykset päihdetyössä I Opintokäynti Opintokäynnillä teoriatieto yhdistetään käytännön toimintaan. Tarkastelun kohteena ovat naisten päihdeongelmat ja perheen ajen tukeminen. Opintokäynnin aikana tutustutaan päihdeongelmaisten äitien avopalveluyksikköön Kuopiossa. Opintokäyntiin on sisällytetty aikaa vuoropuhelulle yleisön kanssa. Suunnattu päihdetyötä tekeville ja erityisesti naiserityisistä kysymyksistä kiinnostuneille. Seminaari sopii myös ammattilaisille, jotka haluavat saada läheisen kosketuksen käytännön päihdetyöhön. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: yksikön johtaja Johanna Antikainen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) Lähtö Kuopion Musiikkikeskuksesta Avopalveluyksikkö Amaliaan Kuopion Ensikotiyhdistys ry Nainen, perhe ja päihteet johtaja Tarja Boelius, Ensikoti Aliisa, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry Päihderiippuvaisen äidin toipumisen kivikot analyysiä internetin keskusteluryhmästä ohjaaja Kaisu Lindfors, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Tauko Ilonen talo -elokuva työvälineenä päihde- ja mielenterveystyössä projektipäällikkö Kaiju Yrttiaho, Sininauhaliitto ry perhetyön koordinaattori Asta Juntunen, Sininauhaliitto ry Toiminnan esittely vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Taskinen, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Paluu Kuopion Musiikkikeskukseen

11 Ihanteelliset asumisratkaisut II Opintokäynti Opintokäynnillä tarkastellaan asunnottomuutta ja asumispalvelujen järjestämistä sekä pohditaan asumisratkaisuja eettisestä, taloudellisesta ja asiakkaan näkökulmasta käsin. Opintokäynnin aikana tutustutaan kahden asumispalveluja tuottavan järjestön toimintaan. Opintokäyntiin on sisällytetty aikaa vuoropuhelulle yleisön kanssa. Suunnattu kaikille asumispalveluista kiinnostuneille. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: ylitarkastaja Urpo Mönkkönen, Itä-Suomen lääninhallitus Lähtö Kuopion Musiikkikeskuksesta Inkilänkotiin Työterapinen yhdistys ry Asumispalveluista Suomessa tutkija Sirkka-Liisa Kärkkäinen, Stakes Rakenteet voimavarana päihdekuntoutujien arjessa vastaava ohjaaja Margit Lappalainen, Työterapinen yhdistys ry vastaava ohjaaja Orvokki Kolehmainen-Julkunen, Työterapinen yhdistys ry Lähtö Sirkkulanpuiston toimintayhdistykseen Ihanteet käytäntöön Kuopion malli erityisryhmien asumisessa sosiaalityöntekijä Ulla Kuikka, Kuopion kaupunki Kuinka turvata asuminen kaikille? ohjaaja Teemu Vuori, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry Kansalaisjärjestöjen merkitys asumiskysymyksissä Loppukeskustelu Paluu Kuopion Musiikkikeskukseen

12 Keskiviikko Ilmoittautuminen ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Seminaarit 9. Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? 10. Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä paikallistasolla 11. Kuulemmeko lapsen äänen? Lapsilähtöisyys päihdekysymyksissä 12. Tupakointi vähenee miten jatkaa suotuisaa kehitystä? 13. Korvaushoito kenelle, missä ja miten? 14. Miten saada terveyshaitat kuriin? 15. Pelimerkkejä jaossa kenelle? Lounas ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Päihdepäivien päätöstilaisuus puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry Uuden sukupolven terveyskeskuksesta voimaa ehkäisevään työhön professori Esko Kumpusalo, Kuopion yliopisto Vähemmän kiirettä enemmän luovuutta kiireenkesyttäjä Anja Kulovesi Johtopäätökset ja päätössanat

13 Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? Seminaarissa tuodaan esille päihde- ja mielenterveystyön kehittämiskohtia sekä rakenteiden että palvelujen käyttäjän näkökulmasta. Miten päihde- ja mielenterveystyön yhteistyö toimii ja kuinka työ tulisi järjestää? Seminaarissa pohditaan myös sosiaali- ja terveysalan hyviä käytäntöjä. Suunnattu mielenterveys- ja päihdetyötä tekeville ja työn rakenteiden kehittämisestä vastaaville. Puheenjohtaja: avohoidon johtaja Matti Pietikäinen, Kuopion kaupunki 9.00 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjausta tulevaisuuteen apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, sosiaali- ja terveysministeriö 9.30 Pohdintoja päihde- ja mielenterveystyön yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista psykiatrian erikoislääkäri Juha Haatainen, Kuopion yliopistollinen sairaala Päihde- ja mielenterveystyö yhteinen organisaatio, yhteistyössä vai erikseen ylilääkäri Mikko Naarala, Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, Kiimingin kunta Tauko Asiakaslähtöisyyden toteutuminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa tutkija Minna Sorsa, Tampereen yliopisto Käyttäjänäkökulma kokemuksellinen puheenvuoro Hyvät käytännöt sosiaali- ja terveysalalla mitä niillä tarkoitetaan? tutkija Laura Yliruka, Stakes Hyviä käytäntöjä oppimassa - mielenterveys- ja päihdetyön hyvien käytäntöjen oppimisverkosto projektipäällikkö Minna Savolainen, Stakes

14 Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä paikallistasolla Seminaarissa pohditaan, mitä on näyttöön perustuva ehkäisevä työ ja miten päihdehaittoja voidaan tuloksellisesti ehkäistä paikallistasolla. Seminaarissa tuodaan esiin sekä tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa että käytännön kokemuksia tehokkaasta päihdehaittojen ehkäisystä. Suunnattu ehkäisevän päihdetyön tekijöille ja ehkäisevän työn kehittämisestä kiinnostuneille sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry 9.00 Mitä on näyttöön perustuva ehkäisevä työ? ylilääkäri Antti Malmivaara, Finohta, Stakes 9.30 Mitä paikalliselta vaikuttamiselta voidaan odottaa? aluekoordinaattori Sanna Ylitalo, Lapin lääninhallitus Ehkäisevän työn paikalliset rakenteet vaikuttavan työn tukena päihdetyön aluekehittäjä Anne Kejonen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) Tauko Alkoholihaittojen paikallinen ehkäisy tutkimustuloksia tutkimusprofessori Marja Holmila, Stakes Työn laadun jatkuva kehittäminen vaikutusten takeena kehittämispäällikkö Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Terveyden edistämisen keskus ry Voiko vaikuttavuutta arvioida laadullisin keinoin? professori Mikael Leiman, Joensuun yliopisto

15 Kuulemmeko lapsen äänen? Lapsilähtöisyys päihdekysymyksissä Seminaarissa nostetaan kuuluviin lapsen ääni. Keskustelua herätetään sekä syntymättömän että syntyneen lapsen oikeuksista terveeseen elämään. Kenen näkökulmasta valintoja tehdään ja toteutuuko lapsen paras? Seminaari sisältää eettistä pohdintaa ja toisaalta käytännön näkökulmia lapsen edun toteutumiseen. Millaisia mahdollisuuksia lainsäädäntö antaa ja millaisia hyviä käytäntöjä vauva- ja lapsiperheiden tukemiseen on? Suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville, erityisesti lasten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville sekä päihdehuollon ja lastensuojelun järjestämisestä vastaaville päättäjille. Puheenjohtaja: lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö 9.00 Seminaarin avaus lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö 9.10 Lapsen suojeleminen on tuloksellista uuden lastensuojelulain antamat mahdollisuudet erityisasiantuntija Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto 9.35 Mikä on oikein? Auttaja tukemisen, vallan ja vastuun jännitteissä kehittämispäällikkö Kaarina Mönkkönen, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus Äitiys- ja lastenneuvola vanhemman päihteidenkäytön tunnistajana ja puheeksiottajana terveydenhoitaja Satu Lappalainen, Kuopion kaupunki Tauko Päihteiden aiheuttamat sikiövauriot ja tahdonvastainen hoito ojasta allikkoon? ylilääkäri Seppo Heinonen, Kuopion yliopistollinen sairaala Vauvalähtöinen päihdekuntoutus vauvan hyöty ensikodin johtaja Marketta Kolari, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Lapsen oma työntekijä kulkee rinnalla projektipäällikkö Miia Ala-Rautalahti, Jyväskylän Katulähetys ry

16 Tupakointi vähenee miten jatkaa suotuisaa kehitystä? Seminaarissa tuodaan esille tupakoinnin nykytila ja savuttomuuden kehitysnäkymät. Seminaarissa tutustutaan uusiin toimenpiteisiin sekä nuuskan käytön tilanteeseen. Tavoitteena on lisätä positiivista asennetta terveyden edistämistyöhön savuttomuuden osalta sekä korostaa kokonaisvaltaisen päihdetyön merkitystä. Suunnattu tupakoinnin ehkäisyn parissa työskenteleville sekä henkilöille, jotka haluavat päivittää tupakkatietonsa ajan tasalle. Puheenjohtaja: asiantuntijalääkäri Anne Pietinalho, Filha ry 9.00 Ajankohtaista tupakkatilanteesta asiantuntijalääkäri Anne Pietinalho, Filha ry 9.10 Tupakkamainonnan uudet kuviot lakimies Pirkko Ekholm, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) 9.35 Tupakkapoliittisen työryhmän lääkkeet neuvotteleva virkamies Olli Simonen, sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden eriarvoisuus miksi ammatillisissa oppilaitoksissa tupakoidaan? kehittämispäällikkö Virve Laivisto, Tauko Suomen Syöpäyhdistys ry Miten nuoria voidaan tukea? Työkaluja lopettamisen tueksi terveyspäällikkö Anu Leppänen, Hengitysliitto Heli ry Tupakointi saatiin vähenemään miten käy nuuskan? lääkäri Hannu Vierola, Iisalmen sairaala Savuttomuutta maakunnallisesti mitä on saatu aikaan? vastaava ylilääkäri Seppo Lehto, Kuopion yliopistollinen sairaala Miten kunta saadaan savuttomaksi? Kokemuksia savuttomasta Iisalmesta henkilöstöpäällikkö Janne Niemeläinen, Iisalmen kaupunki Kuopio Savuttomaksi -vetoomus luovutetaan Kuopion kaupunginvaltuustolle

17 Korvaushoito kenelle, missä ja miten? Seminaarin tarkoituksena on keskustella korvaushoidon hyödyllisyydestä ja vaikutuksista. Seminaarissa tarkastellaan korvaushoidon toteutumista ja uusia käytäntöjä. Seminaarissa paneudutaan myös uuden korvaushoitoasetuksen vaikutuksiin terveyskeskuksissa ja apteekeissa sekä esitellään korvaushoitomalleja muista Pohjoismaista. Suunnattu päihdehoitohenkilökunnalle, terveydenhoitajille, sairaanhoitajille, lääkäreille ja kaikille huumehoidosta kiinnostuneille. Puheenjohtaja: dosentti Ulrich Tacke, Kuopion yliopisto 9.00 Huumekorvaushoito tänään dosentti Ulrich Tacke, Kuopion yliopisto 9.25 Korvaushoitoa osastolla ja avohoidossa sairaanhoitaja Irmeli Hyvönen, Kuopion yliopistollinen sairaala sairaanhoitaja Sinikka Kurki-Kääriäinen, Kuopion yliopistollinen sairaala 9.50 Millaista tukea ennen korvaushoitoa ja hoidon jälkeen? projektityöntekijä Milja Ilkka, Kalliolan Setlementti Korvaushoidon kääntöpuolella kuuleeko korvaushoitojärjestelmä kentän monet äänet? toiminnanjohtaja Rosita Juurinen, Youth Against Drugs YAD ry Tauko Vertailua Pohjoismaiden korvaushoidon järjestelyistä johtaja Pia Rosenqvist, Pohjoismainen päihdetutkimuskeskus (NAD) Korvaushoito terveyskeskuksessa yleislääketieteen erikoislääkäri Veikko Viitasalo, Siilinjärven ja Maaningan terveyskeskus Apteekin rooli korvaushoidon järjestämisessä farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry Kuka maksaa ja kuinka kauan? dosentti Markku Myllykangas, Kuopion yliopisto

18 Miten saada terveyshaitat kuriin? Seminaari tarkastelee alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja. Miten alkoholin aiheuttamat terveyshaitat näkyvät kustannusten kasaantumisena ja sairastavuutena? Kenen tulisi ehkäistä alkoholista aiheutuvia tapaturmia tai somaattisia sairauksia, kun valtaosa haitoista kasaantuu kohtuukäyttäjille? Miten terveydenhuollossa voitaisiin ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja ja mitkä ovat terveydenhuollon mahdollisuudet? Suunnattu terveydenhuollon työntekijöille ja päihdehaittojen ehkäisystä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: professori Olli-Pekka Ryynänen, Kuopion yliopisto 9.00 Johdatus päivän teemaan professori Olli-Pekka Ryynänen, Kuopion yliopisto 9.15 Kohtuukuluttajat kokevat valtaosan alkoholihaitoista erikoistutkija Pia Mäkelä, Stakes 9.45 Alkoholin käytön yhteys somaattiseen sairastamiseen emeritusprofessori Mikko Salaspuro, Helsingin yliopisto Alkoholin syöpävaarallisuus ylilääkäri Matti Rautalahti, Suomen Syöpäyhdistys ry Tauko Tapaturmakuolemat ja alkoholi tutkija Antti Impinen, Kansanterveyslaitos Iäkkäiden tapaturmat ja alkoholi voimistuva yhteys? dosentti Ilona Nurmi-Lüthje, Kouvolan seudun tapaturmahanke Start Onnistuuko ehkäisy perusterveydenhuollossa? lääketieteen tohtori Marja Aira, Kuopion yliopisto Viinan viemääkö? Kansanterveydellinen näkökulma terveyshaittoihin professori Jussi Kauhanen, Kuopion yliopisto

19 Pelimerkkejä jaossa kenelle? Seminaarin tavoitteena on tehdä näkyväksi rahapelaamiseen liittyviä eettisiä näkökohtia yksilön ja lähiyhteisön sekä rahapeli- ja palvelujärjestelmän kannalta. Suunnattu kaikille rahapelihaittoja kohtaaville ja peliongelmaa koskevaan keskusteluun osallistuville. Puheenjohtaja: johtaja Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö 9.00 Peliongelmaisten hoidon järjestämiseen liittyvä etiikka tutkija Janne Nikkinen, Sosiaalietiikan keskus, Helsingin yliopisto 9.30 Oire ja ongelma pelaajien velkaantuminen tutkija Jaana Lähteenmaa Rahapelikenttä mediassa asiaa vai viihdettä? puhuja varmistuu myöhemmin Tauko Rahapelimaailma ansiota vai ahdinkoa? Paneeli. puheenjohtaja: toimittaja Helena Itkonen, YLE Missä määrin pelaamisen säätely on tarpeen ja kenen ehdoilla se tapahtuu? Painaako vaakakupissa enemmän taloudellinen etu ja yksilön vapaus vai oikeus tulla suojelluksi? johtaja Matti Hokkanen, Raha-automaattiyhdistys johtaja Jari Vähänen, Veikkaus Oy pokeriammattilainen Aki Pyysing pelaamisen haitat tunteva pelaaja rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu johtaja Riitta Hirvonen, Kuopion Seudun Mielenterveysseura Hyvä Mieli ry hallitussihteeri Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

20 OSALLISTUMISMAKSU 2.6. mennessä alkaen ilmoittautuneet Yhden päivän hinta / opiskelijahinta Ryhmäalennus: joka 11. osanottaja maksutta (edellyttää samaa laskutusosoitetta) Hintaan sisältyy ohjelma, aineisto ja kahvi molempina päivinä. KOKOUSPAIKKA Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio, INFO TERVETULOA RUOKAILU Osallistumismaksu ei sisällä aterioita. Kuopion Musiikkikeskuksessa on mahdollisuus lounaaseen. Lounaan hinta on 8,90, joka sisältää salaatin, lämpimän ruuan ja kahvin. Kuopion Musiikkikeskus sijaitsee Kuopion keskustan tuntumassa ja sen läheisyydestä löytyy myös runsaasti lounasravintoloita. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautumiset mennessä. Tapahtuman ilmoittautumiset sekä majoitusvaraukset hoitaa kongressipalvelutoimisto Congrex. Ilmoittautuminen tapahtuu joko online-lomakkeella Päihdepäivien verkkosivujen kautta tai samoilta sivuilta tulostettavalla pdf-lomakkeella, jonka voi lähettää joko faksilla tai postitse Congrexiin. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään lasku varauksista. Ryhmävaraus: Samoilta verkkosivuilta löytyy myös online-lomake ryhmiä varten ja ryhmille lähetetään vain yksi yhteinen lasku. Joka 11. ryhmässä pääsee maksutta tapahtumaan. PÄIHDEPÄIVÄT Kaikille ilmoittautuneille lähetetään elokuun lopussa vahvistuskirje, jonka liitteenä on käytännön informaatiota. internet sähköposti faksi (09) postitse Congrex / Blue & White Conferences Oy, PL 81, Helsinki ILTATILAISUUS Päihdepäivien iltatilaisuus järjestetään tiistaina Kuopion Musiikkikeskuksessa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Iltatilaisuudessa on mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia muiden alan ammattilaisten kanssa. Vapaamuotoisen seurustelun lomassa on rentoa ja viihdyttävää ohjelmaa savolaiseen tapaan. Tilaisuus on maksuton. PERUUTUSEHDOT Peruutuskulut ovat mennessä tehdyistä peruutuksista 20 euroa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Sairaustapauksissa palautamme osallistumismaksun lääkärintodistusta vastaan. MAJOITUS Majoitusvaraukset voi tehdä ilmoittautumislomakkeessa. Hotellit sijaitsevat Kuopion keskustassa kävelymatkan päässä Musiikkikeskuksesta. Hinta sisältää yhden yön majoituksen, aamiaisen ja arvonlisäveron. 1 hh 2 hh Sokos Hotel Puijonsarvi Minna Canthinkatu 16, Kuopio Scandic Hotel Kuopio Satamakatu 1, Kuopio Hotelli Atlas Haapaniemenkatu 22, Kuopio MAJOITUKSEN VARAUS, MAKSU JA PERUUTUSEHDOT Majoitus varataan ilmoittautumisen yhteydessä ja huone veloitetaan Congrexin lähettämässä laskussa. Hotellimaksu palautetaan, mikäli peruutus tehdään viimeistään Tämän jälkeen hotellimaksua ei enää palauteta.

X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT

X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT Tervetuloa XVI Valtakunnallisille Päihdepäiville Vuosittain järjestettävät

Lisätiedot

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA SOSTE ja alan asiantuntijatahot järjestävät XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdekulttuuria muuttamassa O h j e l m a Tiistai 19.5.2015 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Alkuseminaari: Päihdekulttuuria etsimässä 11.30 Lounastauko 13.00 Osaseminaarit

Lisätiedot

SEMINAARIOHJELMA 2014

SEMINAARIOHJELMA 2014 SEMINAARIOHJELMA 2014 13. 14.5. TAPAHTUMAKESKUS TELAKKA Henry Fordin katu 6, Helsinki Päihdepäivät järjestää: PÄIHDEPÄIVÄT 2014 2 SEMINAARIOHJELMA PÄIHDEPÄIVÄT 2014 SEMINAARIOHJELMA Messuosastot Ruokailu

Lisätiedot

VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005

VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005 Maija Ritamo (toim.) VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005 Aiheita 4/2005 1 VIII Terve Kunta -päivät Paasitorni, Helsinki Keskiviikko 26.1.2005 Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Stakes

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

Professori David Oslin

Professori David Oslin 1/2009 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Professori David Oslin vieraili Suomessa luennoimassa s. 4 Huumetyön tukikohta: Palikat on kasassa! s. 22 Laaja teemanumero ikääntymisestä ja alkoholista Sisällys 3

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ EHYT 2 28.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan

Lisätiedot

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus 3/2007 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus Aarne Kiviniemi: Huumetyö tarvitsee yhteisen äänitorven ja kumppanuuksia Lue lisää s. 3 Juha Kemppinen: Ansion

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Kuntoutusta arjen tukiverkoissa

Kuntoutusta arjen tukiverkoissa Kuntoutussäätiö Ohjelma Kuntoutusta arjen tukiverkoissa 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10. 11.3.2014 Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki, kongressisiipi 2 Tervetuloa kuntoutuspäiville Nuoret,

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2009 Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa Valtiolta edes ohjeet ruotsiksi! Senioriliike puolustaa ihmisarvoista vanhenemista Viestintä tueksi sosiaalialan muutoksiin

Lisätiedot

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka Etelä-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka SISÄLLÄ: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, säätiön johtaja

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun päihde- ja mielenterveyspalvelut yhdistetään? Tule mukaan kehittämään uutta lehteä!

Mikä muuttuu, kun päihde- ja mielenterveyspalvelut yhdistetään? Tule mukaan kehittämään uutta lehteä! sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2012 Luottamushenkilö Kaisla Aho Lastensuojelun vaikutusten arviointimalli Lastensuojelutarpeen selvittäminen ja kiireellinen lastensuojelu

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa II Lapset ja perheet Kaste -hankkeessa tehtävä työ etenee hyvää vauhtia. Ehkäisevän

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 1/2014 Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin 4 Mielenterveysbarometri: Asenteet hieman hyväksyvämpiä Kuntoutujan tarina:

Lisätiedot

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille!

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille! Sininauhaliiton Jäsenprintti 1/2015 Mikko Paartola / Vastavalo Opintomatkalla Englannissa Sosiaalinen media on luonteva osa järjestön viestintää Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin. Hyvää Uutta Vuotta 2008 hyvät. Sininauhaliitolla oli kaksi hankehakemusta, Tässä jäsentiedotteessa on tulevien

Yhdessä eteenpäin. Hyvää Uutta Vuotta 2008 hyvät. Sininauhaliitolla oli kaksi hankehakemusta, Tässä jäsentiedotteessa on tulevien Sininauhaliiton jäsenprintti 1/2008 Yhdessä eteenpäin Kuva: Mika Heittola / Kuvakori Hyvää Uutta Vuotta 2008 hyvät Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijät ja vastuunkantajat! Vuosi on pyörähtänyt

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Vaikutamme siihen, että jokaisella ihmisellä pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään. SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys Socca pähkinänkuoressa... 2

Lisätiedot