XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE"

Transkriptio

1 XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet

2 Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty ja pääosin myös jo käynnistetty suuri joukko erilaisia kehittämisohjelmia, jotka sivuavat vähintään jossakin määrin päihdetyötä ja vaikuttavat sillä tavoin sen toteuttamiseen. Laajasti ymmärrettynä hyvin monien ohjelmien tavoitteisiin sisältyy siis ajatus terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen ja elinolosuhteiden kehittämisestä. Yhtenä läpileikkaavana tavoitteena kaikissa ohjelmissa on väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Huomiota ja toiminnan painopistettä halutaan myös kohdistaa aikaisempaa enemmän terveyden edistämiseen ja ehkäisevään työhön sekä varhaiseen puuttumiseen tai varhaiseen tukeen kuten itse haluan asian nähdä. Inhimilliset ihanteet tuntuvat siis olevan aika tavalla kohdallaan. Selkeä haaste monien hyvien tavoitteiden saavuttamiselle on sektorirajat ylittävän yhteistyön edellyttämien rakenteiden puuttuminen. Etenkään terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn näkökulmasta rakenteiden luomista ja vahvistamista perusedellytyksenä kaiken muun toiminnan tulokselliselle toteutumiselle ei voida korostaa liikaa. Nämä rakenteet eivät kuitenkaan tarkoita ollenkaan välttämättä kokonaan uutta organisaatiota. Pikemminkin rakenteet tarkoittavat terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn näkökulman vahvaa ja selkeää sisällyttämistä toimintaa ohjaaviin perusstrategioihin sekä niiden myötä vuositason toiminta- ja taloussuunnitelmiin ennen kaikkea kunta-, mutta myös muilla yhteiskunnan tasoilla. Ja jotta tämä onnistuu, tarvitaan sopimusta siitä, kenen vastuulla toiminnan johtaminen ja koordinointi on. Esimerkiksi kunnassa sen ylimmän johdon on otettava vastuu siitä, että terveysnäkökulma on riittävässä määrin mukana kunnan kaikessa päätöksenteossa ja että järjestöjen, yksityisen sektorin sekä muiden olennaisten toimijoiden osaamista hyödynnetään soveltuvilta osin terveyttä ja hyvinvointia tukevan arjen varmistamisessa eri väestöryhmille. Koska kaikkea kehittämistyötä ei ole mahdollista tehdä yhtä aikaa, tarvitaan riittävän yhteistä näkemystä toiminnan pitkän ja lyhyen välin painopisteistä sekä tekemiseen liittyvistä eri toimijoiden vastuista. Rakenteita ja johtajuutta tarvitaan siis myös tuloksellisen toiminnan edellyttämän priorisoinnin tekemiseen ja vähemmän hyödyllisen päällekkäisyyden poistamiseen. Päihdepäivät on tapahtuma, joka tarjoaa jälleen kerran hyvän mahdollisuuden hankkia kokonaisnäkemys päihdetyön tämänhetkisistä haasteista ja osallistua keskusteluun tulevaisuuden toiminnan painopisteistä. Tulevaisuuden ennakointi kansainvälisiä ja kansallisia ilmiöitä ymmärtämällä onkin yksi olennaisimmista edellytyksistä myös pitkäjänteiselle ja sen myötä vaikuttavalle päihdetyölle. Toivon, että muistamme pitää asioiden käsittelyn lähtökohtana ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja että siihen peilaten hahmotamme ehkäisevän päihdetyön, hoidon ja kuntoutuksen muodostaman kokonaisuuden. Emme saa erehtyä paloittelemaan ihmistä ja hänen elämäänsä liian pieniin ja toimijalähtöisiin osiin. Päihdepäivien suunnitteluun on osallistunut jälleen monia asiantuntijoita useista eri yhteisöistä. Haluan kiittää lämpimästi heitä kaikkia, sillä ilman yhteistä panosta nykymuotoisten Päihdepäivien järjestäminen ei olisi mahdollista! Tervetuloa XV Valtakunnallisille Päihdepäiville! Mika Pyykkö toiminnanjohtaja Terveyden edistämisen keskus ry

3 Tiistai Päivän puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry 8.30 Ilmoittautuminen ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Tervetuloa kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki Päihdepäivien avaus toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Hyvinvointi ja osallisuus muuttuvissa rakenteissa sosiaali- ja terveysneuvos Elli Aaltonen, Itä-Suomen lääninhallitus Salonki kvartetti Yhteisyys yksilöllisyyden valtakaudella puheenjohtaja Pekka Sauri, Mielenterveyden keskusliitto ry Lounas ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Seminaarit 1. Toteutuvatko ihanteet päihdehuollossa? 2. Miten päihdetyön koulutuksessa vastataan tulevaisuuden haasteisiin? 3. Potkut vai porkkanaa? Työpaikan päihdeohjelman uudet eväät 4. Päihdehuollon tulevaisuuden näkymiä 5. Politiikan ihanteet arkielämän rakenteet 6. Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen koulun tehtävänä 7. I Opintokäynti: Naiserityiset kysymykset päihdetyössä 8. II Opintokäynti: Ihanteelliset asumisratkaisut Iltatilaisuus Kuopion Musiikkikeskuksessa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa

4 Toteutuvatko ihanteet päihdehuollossa? Seminaarissa pohditaan päihdetyön eettisiä periaatteita ja niiden toteutumista päihdehuollossa. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on, millaisia merkityksiä yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa kunnioittavalle päihdetyölle annetaan kustannustehokkuutta arvostavassa tilaaja-tuottajamallissa. Seminaarin jälkimmäisessä osassa pohditaan ihmiskuvaa päihdetyössä. Suunnattu päihdepalvelujen tuottajille, toimijoille sekä kaikille päihdetyön eettisistä kysymyksistä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä I Moraalisesti vastuullinen ja kustannustehokas päihdehuolto Päihdepalvelujen kilpailuttamisen ja yhtiöittämisen eettisyys. Paneeli. puheenjohtajana toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto ry professori Pauli Niemelä, Kuopion yliopisto diakoniajohtaja Jarmo Kökkö, Helsingin Diakonissalaitos pääsihteeri Marja Irjala, Nuorten Ystävät puheenjohtaja Markku Miettinen, Kuopion A-kilta ry toimitusjohtaja Lasse Murto, A-klinikkasäätiö sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen, Kuopion kaupunki Tauko II Moninaisuutta ja ihmisarvoa kunnioittava päihdetyö Hyvät, pahat ja rumat käytännöt johtaja Seppo Sulkko, Tyynelän Kehittämiskeskus Päihdeasiakkaan vapaus ja vastuu johtaja Tapio Soini, Savonlinnan A-klinikka Vertaistuellinen ryhmätoiminta osana ikääntyneen päihteidenkäyttäjän arkea projektijohtaja Sakari Selin, Helsingin Diakonissalaitos

5 Miten päihdetyön koulutuksessa vastataan tulevaisuuden haasteisiin? Tulevaisuuden päihdetyö haastaa eri tahot kehittämään moniammatillista yhteistyötä. Miten oppilaitokset, järjestöt, tutkijat ja käytännön työntekijät vastaavat haasteeseen? Seminaarissa avataan näköaloja päihdetyön koulutuksen kehittymiseen sekä päihdetyön tietoperustan ja käytännön työn vahvistumiseen. Suunnattu kaikille päihdetyön koulutuksesta kiinnostuneille, kouluttajille, opiskelijoille, käytännön työntekijöille sekä koulutuksen suunnittelusta vastaaville ja päättäjille. Puheenjohtaja: lehtori Tiina Sutinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto Miksi päihdetyön koulutusta kehitetään nyt? ylitarkastaja Johanna Haahtela, opetusministeriö Päihdetyön ammattitutkinto ja työelämän tarpeet kohtaavatko odotukset ja lupaukset? puheenjohtaja Hilkka Noeskoski, Päihdetyön tutkintotoimikunta Koulutuksen uusi kumppanuus yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä yliassistentti Tarja Orjasniemi, Lapin yliopisto Päihdetyön kouluttajakin ottaa päihteet puheeksi kouluttaja Kari Virtanen, Tauko Myllyhoitoyhdistys ry Puheeksioton reflektio kouluttaja Kari Virtanen, Myllyhoitoyhdistys ry Järjestöt päihdekoulutuksen laadun kehittäjinä suunnittelija Anne Kujasalo, Terveyden edistämisen keskus ry Päihdekoulutuksen uusi areena arviointia verkko-opetuksesta projektitutkija Eija Mannisenmäki, Irti Huumeista ry Päihdetyön koulutuksen kehittäminen rakenteita ja dynamiikkaa erikoissuunnittelija Marjaliisa Havio, Stakes

6 Potkut vai porkkanaa? Työpaikan päihdeohjelman uudet eväät Seminaarissa keskustellaan työelämän roolista päihdehaittojen ehkäisyssä. Miten päihteidenkäyttö heijastuu työelämään ja miten siihen voidaan vaikuttaa? Seminaarissa pohditaan työpaikkojen päihdeohjelman sekä muun ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen merkitystä. Suunnattu työpaikkojen päihdeasioista kiinnostuneille. Puheenjohtaja: lääninlääkäri Jari Korhonen, Itä-Suomen lääninhallitus Varhaisen puuttumisen ja tuen eettisiä lähtökohtia ehkäisevässä päihdetyössä professori Anna-Maija Pietilä, Kuopion yliopisto Päihdekulttuurin heijastumia työelämässä professori Juha Hämäläinen, Kuopion yliopisto Märkä vai kuiva työpaikka? Miten käyttö ja haitat hallitaan työpaikalla? tutkija Leena Heljälä, Työterveyslaitos Tauko Poliisin päihdeohjelma vahvistaa varhaista puuttumista ylilääkäri Päivi Loikkanen, poliisiosasto, sisäasiainministeriö Haasteena työpaikan päihdeohjelman kehittäminen työterveyshoitaja Pirjo Nyyssönen, Kallaveden Työterveys Yhteisen motivaation arvoitus ja päihteettömän toimijuuden tukeminen koulutuskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius, A-klinikkasäätiö Humalasta heti potkut? johtaja Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Paperitehtaan työntekijät omaa alkoholinkäyttöään testaamassa projektisuunnittelija Arja-Maarit Rokka, Kuusankosken A-klinikka

7 Päihdehuollon tulevaisuuden näkymiä Seminaarissa pohditaan päihdehuollon tulevaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa. Miten kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee vaikuttamaan päihdepalveluissa? Seminaarissa pohditaan miten avoja laitospalvelujen roolit muotoutuvat tulevaisuudessa ja miten ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Seminaari avaa päihdehuollon tilaa myös päihdeasiakkaan näkökulmasta. Suunnattu erityisesti päihdehuollon ja -hoidon työntekijöille sekä päihdehuollon tulevaisuudesta kiinnostuneille. Puheenjohtaja: lääninlääkäri Helena Kemppinen Itä-Suomen lääninhallitus Päihdepalvelut rakenteet rutisevat, tarve kasvaa kehittämispäällikkö Airi Partanen, Stakes Päiväkeskukset osana avohuollon palveluketjua tutkimuspäällikkö Pekka Lund, Sininauhaliitto ry Laitospalvelut muutosvoimien pyörteissä kehittäjä-päihdetyöntekijä Aki Heiskanen, Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö Tauko Päihdehuollon asiakkaan oikeus sosiaalityöntekijän palveluihin mihin suuntaan kehitys on menossa? kehittämispäällikkö Eero Pirttijärvi, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Asiakkaiden odotukset päihdepalveluilta ja niiden kehittämiseltä toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, A-Kiltojen Liitto ry Pohdintoja päihdepalvelujen kehittämismahdollisuuksista projektipäällikkö Mikko Tamminen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus (SOCCA)

8 Politiikan ihanteet arkielämän rakenteet Seminaarissa pohditaan, miten politiikan ihanteet toteutuvat arkielämän rakenteissa. Siirtyvätkö politiikan tasolla olevat suunnitelmat käytännön työhön? Miten haasteelliset reunaehdot kesytetään? Terveyden edistämiselle asetetaan paljon tavoitteita, mutta mihin työ käytännön tasolla sijoittuu ja kenen vastuulla se on? Iltapäivän paneelissa pohditaan vaikuttavan päihdepolitiikan mahdollisuuksia. Seminaari on suunnattu terveyden edistämisen ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja kehittämisestä vastaaville työntekijöille sekä päihdetyöntekijöille. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalla uutta pontta hyvinvoinnin lisäämiseen ohjelmajohtaja Maija Perho, sosiaali- ja terveysministeriö Parasta puheissa, kastetta katseissa yhteistä työtä arjessa johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) kommenttipuheenvuoro hallituksen puheenjohtaja Paavo Kaitokari, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö Minne ehkäisevä työ kulkee? Alkoholiohjelman jatko hallitussihteeri Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteet uudistuvat - miten päihdeongelmainen ja palvelut kohtaavat tulevaisuudessa? johtaja Jyrki Koskela, Tauko Tyynelän Kuntoutuskeskus Vaikuttava päihdepolitiikka. Paneeli. puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry Miten päihdehaittoja voidaan tehokkaasti ehkäistä? Miten kunnat ja järjestöt saadaan toimivaan yhteistyöhön? Mitä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia on nähtävissä? Miten poliittiset ihanteet muutetaan arkipäivän rakenteiksi? puheenjohtaja Ari Asikainen, Kuopion kristillisdemokraattien paikallisosasto kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, Suomen Keskusta rp. professori Jussi Kauhanen, Vihreä liitto rp. (sit.) kansanedustaja Pentti Oinonen, Perussuomalaiset rp. kansanedustaja Lenita Toivakka, Kansallinen Kokoomus rp. kansanedustaja Erkki Virtanen, Vasemmistoliitto rp. kansanedustaja Tuula Väätäinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp.

9 Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen koulun tehtävänä Seminaarissa pohditaan nuorten osallisuuden vahvistamista koulussa ja keskustellaan siitä, mikä on koulun tehtävä terveyden edistämisessä. Seminaarissa tarkastellaan koulutyön tukirakenteiden ja järjestöyhteistyön merkitystä hyvinvoinnin lisäämisessä. Suunnattu erityisesti opettajille sekä muille koulutyössä toimiville, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille, rehtoreille, koulun kanssa yhteistyötä tekeville sekä muille nuorten terveyden edistämisestä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: terveydenhuollon tarkastaja Sirkka Jakonen, Itä-Suomen lääninhallitus Koulun rooli lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa lehtori Katja Joronen, Tampereen yliopisto Toteutuvatko ihanteet koulun arjessa? rehtori Jari Luukkonen, Mikkelin kaupunki terveydenhoitaja Raisa Suihkonen, Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon ky Terveystieto terveyttä edistävää vai tylsää pakkopullaa? terveystiedon opettaja Helena Huuhka, Kuopion kaupunki Tauko Muuttuvatko koulun toimintarakenteet yhteisölliseksi toimintaympäristöksi? professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto Osallisuus koulussa järjestöt tukena toiminnanjohtaja Kristiina Hannula, Terveys - Hälsan ry Vanhempien näkemyksiä yhteistyöstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä puheenjohtaja Varpu Hämäläinen, Vanhempainyhdistys Kettupiiri ry

10 Naiserityiset kysymykset päihdetyössä I Opintokäynti Opintokäynnillä teoriatieto yhdistetään käytännön toimintaan. Tarkastelun kohteena ovat naisten päihdeongelmat ja perheen ajen tukeminen. Opintokäynnin aikana tutustutaan päihdeongelmaisten äitien avopalveluyksikköön Kuopiossa. Opintokäyntiin on sisällytetty aikaa vuoropuhelulle yleisön kanssa. Suunnattu päihdetyötä tekeville ja erityisesti naiserityisistä kysymyksistä kiinnostuneille. Seminaari sopii myös ammattilaisille, jotka haluavat saada läheisen kosketuksen käytännön päihdetyöhön. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: yksikön johtaja Johanna Antikainen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) Lähtö Kuopion Musiikkikeskuksesta Avopalveluyksikkö Amaliaan Kuopion Ensikotiyhdistys ry Nainen, perhe ja päihteet johtaja Tarja Boelius, Ensikoti Aliisa, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry Päihderiippuvaisen äidin toipumisen kivikot analyysiä internetin keskusteluryhmästä ohjaaja Kaisu Lindfors, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Tauko Ilonen talo -elokuva työvälineenä päihde- ja mielenterveystyössä projektipäällikkö Kaiju Yrttiaho, Sininauhaliitto ry perhetyön koordinaattori Asta Juntunen, Sininauhaliitto ry Toiminnan esittely vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Taskinen, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Paluu Kuopion Musiikkikeskukseen

11 Ihanteelliset asumisratkaisut II Opintokäynti Opintokäynnillä tarkastellaan asunnottomuutta ja asumispalvelujen järjestämistä sekä pohditaan asumisratkaisuja eettisestä, taloudellisesta ja asiakkaan näkökulmasta käsin. Opintokäynnin aikana tutustutaan kahden asumispalveluja tuottavan järjestön toimintaan. Opintokäyntiin on sisällytetty aikaa vuoropuhelulle yleisön kanssa. Suunnattu kaikille asumispalveluista kiinnostuneille. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: ylitarkastaja Urpo Mönkkönen, Itä-Suomen lääninhallitus Lähtö Kuopion Musiikkikeskuksesta Inkilänkotiin Työterapinen yhdistys ry Asumispalveluista Suomessa tutkija Sirkka-Liisa Kärkkäinen, Stakes Rakenteet voimavarana päihdekuntoutujien arjessa vastaava ohjaaja Margit Lappalainen, Työterapinen yhdistys ry vastaava ohjaaja Orvokki Kolehmainen-Julkunen, Työterapinen yhdistys ry Lähtö Sirkkulanpuiston toimintayhdistykseen Ihanteet käytäntöön Kuopion malli erityisryhmien asumisessa sosiaalityöntekijä Ulla Kuikka, Kuopion kaupunki Kuinka turvata asuminen kaikille? ohjaaja Teemu Vuori, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry Kansalaisjärjestöjen merkitys asumiskysymyksissä Loppukeskustelu Paluu Kuopion Musiikkikeskukseen

12 Keskiviikko Ilmoittautuminen ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Seminaarit 9. Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? 10. Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä paikallistasolla 11. Kuulemmeko lapsen äänen? Lapsilähtöisyys päihdekysymyksissä 12. Tupakointi vähenee miten jatkaa suotuisaa kehitystä? 13. Korvaushoito kenelle, missä ja miten? 14. Miten saada terveyshaitat kuriin? 15. Pelimerkkejä jaossa kenelle? Lounas ja tutustuminen Päihdepäivien näyttelyyn Päihdepäivien päätöstilaisuus puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry Uuden sukupolven terveyskeskuksesta voimaa ehkäisevään työhön professori Esko Kumpusalo, Kuopion yliopisto Vähemmän kiirettä enemmän luovuutta kiireenkesyttäjä Anja Kulovesi Johtopäätökset ja päätössanat

13 Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? Seminaarissa tuodaan esille päihde- ja mielenterveystyön kehittämiskohtia sekä rakenteiden että palvelujen käyttäjän näkökulmasta. Miten päihde- ja mielenterveystyön yhteistyö toimii ja kuinka työ tulisi järjestää? Seminaarissa pohditaan myös sosiaali- ja terveysalan hyviä käytäntöjä. Suunnattu mielenterveys- ja päihdetyötä tekeville ja työn rakenteiden kehittämisestä vastaaville. Puheenjohtaja: avohoidon johtaja Matti Pietikäinen, Kuopion kaupunki 9.00 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjausta tulevaisuuteen apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, sosiaali- ja terveysministeriö 9.30 Pohdintoja päihde- ja mielenterveystyön yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista psykiatrian erikoislääkäri Juha Haatainen, Kuopion yliopistollinen sairaala Päihde- ja mielenterveystyö yhteinen organisaatio, yhteistyössä vai erikseen ylilääkäri Mikko Naarala, Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, Kiimingin kunta Tauko Asiakaslähtöisyyden toteutuminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa tutkija Minna Sorsa, Tampereen yliopisto Käyttäjänäkökulma kokemuksellinen puheenvuoro Hyvät käytännöt sosiaali- ja terveysalalla mitä niillä tarkoitetaan? tutkija Laura Yliruka, Stakes Hyviä käytäntöjä oppimassa - mielenterveys- ja päihdetyön hyvien käytäntöjen oppimisverkosto projektipäällikkö Minna Savolainen, Stakes

14 Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä paikallistasolla Seminaarissa pohditaan, mitä on näyttöön perustuva ehkäisevä työ ja miten päihdehaittoja voidaan tuloksellisesti ehkäistä paikallistasolla. Seminaarissa tuodaan esiin sekä tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa että käytännön kokemuksia tehokkaasta päihdehaittojen ehkäisystä. Suunnattu ehkäisevän päihdetyön tekijöille ja ehkäisevän työn kehittämisestä kiinnostuneille sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry 9.00 Mitä on näyttöön perustuva ehkäisevä työ? ylilääkäri Antti Malmivaara, Finohta, Stakes 9.30 Mitä paikalliselta vaikuttamiselta voidaan odottaa? aluekoordinaattori Sanna Ylitalo, Lapin lääninhallitus Ehkäisevän työn paikalliset rakenteet vaikuttavan työn tukena päihdetyön aluekehittäjä Anne Kejonen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) Tauko Alkoholihaittojen paikallinen ehkäisy tutkimustuloksia tutkimusprofessori Marja Holmila, Stakes Työn laadun jatkuva kehittäminen vaikutusten takeena kehittämispäällikkö Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Terveyden edistämisen keskus ry Voiko vaikuttavuutta arvioida laadullisin keinoin? professori Mikael Leiman, Joensuun yliopisto

15 Kuulemmeko lapsen äänen? Lapsilähtöisyys päihdekysymyksissä Seminaarissa nostetaan kuuluviin lapsen ääni. Keskustelua herätetään sekä syntymättömän että syntyneen lapsen oikeuksista terveeseen elämään. Kenen näkökulmasta valintoja tehdään ja toteutuuko lapsen paras? Seminaari sisältää eettistä pohdintaa ja toisaalta käytännön näkökulmia lapsen edun toteutumiseen. Millaisia mahdollisuuksia lainsäädäntö antaa ja millaisia hyviä käytäntöjä vauva- ja lapsiperheiden tukemiseen on? Suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville, erityisesti lasten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville sekä päihdehuollon ja lastensuojelun järjestämisestä vastaaville päättäjille. Puheenjohtaja: lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö 9.00 Seminaarin avaus lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö 9.10 Lapsen suojeleminen on tuloksellista uuden lastensuojelulain antamat mahdollisuudet erityisasiantuntija Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto 9.35 Mikä on oikein? Auttaja tukemisen, vallan ja vastuun jännitteissä kehittämispäällikkö Kaarina Mönkkönen, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus Äitiys- ja lastenneuvola vanhemman päihteidenkäytön tunnistajana ja puheeksiottajana terveydenhoitaja Satu Lappalainen, Kuopion kaupunki Tauko Päihteiden aiheuttamat sikiövauriot ja tahdonvastainen hoito ojasta allikkoon? ylilääkäri Seppo Heinonen, Kuopion yliopistollinen sairaala Vauvalähtöinen päihdekuntoutus vauvan hyöty ensikodin johtaja Marketta Kolari, Kuopion Ensikotiyhdistys ry Lapsen oma työntekijä kulkee rinnalla projektipäällikkö Miia Ala-Rautalahti, Jyväskylän Katulähetys ry

16 Tupakointi vähenee miten jatkaa suotuisaa kehitystä? Seminaarissa tuodaan esille tupakoinnin nykytila ja savuttomuuden kehitysnäkymät. Seminaarissa tutustutaan uusiin toimenpiteisiin sekä nuuskan käytön tilanteeseen. Tavoitteena on lisätä positiivista asennetta terveyden edistämistyöhön savuttomuuden osalta sekä korostaa kokonaisvaltaisen päihdetyön merkitystä. Suunnattu tupakoinnin ehkäisyn parissa työskenteleville sekä henkilöille, jotka haluavat päivittää tupakkatietonsa ajan tasalle. Puheenjohtaja: asiantuntijalääkäri Anne Pietinalho, Filha ry 9.00 Ajankohtaista tupakkatilanteesta asiantuntijalääkäri Anne Pietinalho, Filha ry 9.10 Tupakkamainonnan uudet kuviot lakimies Pirkko Ekholm, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) 9.35 Tupakkapoliittisen työryhmän lääkkeet neuvotteleva virkamies Olli Simonen, sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden eriarvoisuus miksi ammatillisissa oppilaitoksissa tupakoidaan? kehittämispäällikkö Virve Laivisto, Tauko Suomen Syöpäyhdistys ry Miten nuoria voidaan tukea? Työkaluja lopettamisen tueksi terveyspäällikkö Anu Leppänen, Hengitysliitto Heli ry Tupakointi saatiin vähenemään miten käy nuuskan? lääkäri Hannu Vierola, Iisalmen sairaala Savuttomuutta maakunnallisesti mitä on saatu aikaan? vastaava ylilääkäri Seppo Lehto, Kuopion yliopistollinen sairaala Miten kunta saadaan savuttomaksi? Kokemuksia savuttomasta Iisalmesta henkilöstöpäällikkö Janne Niemeläinen, Iisalmen kaupunki Kuopio Savuttomaksi -vetoomus luovutetaan Kuopion kaupunginvaltuustolle

17 Korvaushoito kenelle, missä ja miten? Seminaarin tarkoituksena on keskustella korvaushoidon hyödyllisyydestä ja vaikutuksista. Seminaarissa tarkastellaan korvaushoidon toteutumista ja uusia käytäntöjä. Seminaarissa paneudutaan myös uuden korvaushoitoasetuksen vaikutuksiin terveyskeskuksissa ja apteekeissa sekä esitellään korvaushoitomalleja muista Pohjoismaista. Suunnattu päihdehoitohenkilökunnalle, terveydenhoitajille, sairaanhoitajille, lääkäreille ja kaikille huumehoidosta kiinnostuneille. Puheenjohtaja: dosentti Ulrich Tacke, Kuopion yliopisto 9.00 Huumekorvaushoito tänään dosentti Ulrich Tacke, Kuopion yliopisto 9.25 Korvaushoitoa osastolla ja avohoidossa sairaanhoitaja Irmeli Hyvönen, Kuopion yliopistollinen sairaala sairaanhoitaja Sinikka Kurki-Kääriäinen, Kuopion yliopistollinen sairaala 9.50 Millaista tukea ennen korvaushoitoa ja hoidon jälkeen? projektityöntekijä Milja Ilkka, Kalliolan Setlementti Korvaushoidon kääntöpuolella kuuleeko korvaushoitojärjestelmä kentän monet äänet? toiminnanjohtaja Rosita Juurinen, Youth Against Drugs YAD ry Tauko Vertailua Pohjoismaiden korvaushoidon järjestelyistä johtaja Pia Rosenqvist, Pohjoismainen päihdetutkimuskeskus (NAD) Korvaushoito terveyskeskuksessa yleislääketieteen erikoislääkäri Veikko Viitasalo, Siilinjärven ja Maaningan terveyskeskus Apteekin rooli korvaushoidon järjestämisessä farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry Kuka maksaa ja kuinka kauan? dosentti Markku Myllykangas, Kuopion yliopisto

18 Miten saada terveyshaitat kuriin? Seminaari tarkastelee alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja. Miten alkoholin aiheuttamat terveyshaitat näkyvät kustannusten kasaantumisena ja sairastavuutena? Kenen tulisi ehkäistä alkoholista aiheutuvia tapaturmia tai somaattisia sairauksia, kun valtaosa haitoista kasaantuu kohtuukäyttäjille? Miten terveydenhuollossa voitaisiin ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja ja mitkä ovat terveydenhuollon mahdollisuudet? Suunnattu terveydenhuollon työntekijöille ja päihdehaittojen ehkäisystä kiinnostuneille. Puheenjohtaja: professori Olli-Pekka Ryynänen, Kuopion yliopisto 9.00 Johdatus päivän teemaan professori Olli-Pekka Ryynänen, Kuopion yliopisto 9.15 Kohtuukuluttajat kokevat valtaosan alkoholihaitoista erikoistutkija Pia Mäkelä, Stakes 9.45 Alkoholin käytön yhteys somaattiseen sairastamiseen emeritusprofessori Mikko Salaspuro, Helsingin yliopisto Alkoholin syöpävaarallisuus ylilääkäri Matti Rautalahti, Suomen Syöpäyhdistys ry Tauko Tapaturmakuolemat ja alkoholi tutkija Antti Impinen, Kansanterveyslaitos Iäkkäiden tapaturmat ja alkoholi voimistuva yhteys? dosentti Ilona Nurmi-Lüthje, Kouvolan seudun tapaturmahanke Start Onnistuuko ehkäisy perusterveydenhuollossa? lääketieteen tohtori Marja Aira, Kuopion yliopisto Viinan viemääkö? Kansanterveydellinen näkökulma terveyshaittoihin professori Jussi Kauhanen, Kuopion yliopisto

19 Pelimerkkejä jaossa kenelle? Seminaarin tavoitteena on tehdä näkyväksi rahapelaamiseen liittyviä eettisiä näkökohtia yksilön ja lähiyhteisön sekä rahapeli- ja palvelujärjestelmän kannalta. Suunnattu kaikille rahapelihaittoja kohtaaville ja peliongelmaa koskevaan keskusteluun osallistuville. Puheenjohtaja: johtaja Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö 9.00 Peliongelmaisten hoidon järjestämiseen liittyvä etiikka tutkija Janne Nikkinen, Sosiaalietiikan keskus, Helsingin yliopisto 9.30 Oire ja ongelma pelaajien velkaantuminen tutkija Jaana Lähteenmaa Rahapelikenttä mediassa asiaa vai viihdettä? puhuja varmistuu myöhemmin Tauko Rahapelimaailma ansiota vai ahdinkoa? Paneeli. puheenjohtaja: toimittaja Helena Itkonen, YLE Missä määrin pelaamisen säätely on tarpeen ja kenen ehdoilla se tapahtuu? Painaako vaakakupissa enemmän taloudellinen etu ja yksilön vapaus vai oikeus tulla suojelluksi? johtaja Matti Hokkanen, Raha-automaattiyhdistys johtaja Jari Vähänen, Veikkaus Oy pokeriammattilainen Aki Pyysing pelaamisen haitat tunteva pelaaja rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu johtaja Riitta Hirvonen, Kuopion Seudun Mielenterveysseura Hyvä Mieli ry hallitussihteeri Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

20 OSALLISTUMISMAKSU 2.6. mennessä alkaen ilmoittautuneet Yhden päivän hinta / opiskelijahinta Ryhmäalennus: joka 11. osanottaja maksutta (edellyttää samaa laskutusosoitetta) Hintaan sisältyy ohjelma, aineisto ja kahvi molempina päivinä. KOKOUSPAIKKA Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio, INFO TERVETULOA RUOKAILU Osallistumismaksu ei sisällä aterioita. Kuopion Musiikkikeskuksessa on mahdollisuus lounaaseen. Lounaan hinta on 8,90, joka sisältää salaatin, lämpimän ruuan ja kahvin. Kuopion Musiikkikeskus sijaitsee Kuopion keskustan tuntumassa ja sen läheisyydestä löytyy myös runsaasti lounasravintoloita. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautumiset mennessä. Tapahtuman ilmoittautumiset sekä majoitusvaraukset hoitaa kongressipalvelutoimisto Congrex. Ilmoittautuminen tapahtuu joko online-lomakkeella Päihdepäivien verkkosivujen kautta tai samoilta sivuilta tulostettavalla pdf-lomakkeella, jonka voi lähettää joko faksilla tai postitse Congrexiin. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään lasku varauksista. Ryhmävaraus: Samoilta verkkosivuilta löytyy myös online-lomake ryhmiä varten ja ryhmille lähetetään vain yksi yhteinen lasku. Joka 11. ryhmässä pääsee maksutta tapahtumaan. PÄIHDEPÄIVÄT Kaikille ilmoittautuneille lähetetään elokuun lopussa vahvistuskirje, jonka liitteenä on käytännön informaatiota. internet sähköposti faksi (09) postitse Congrex / Blue & White Conferences Oy, PL 81, Helsinki ILTATILAISUUS Päihdepäivien iltatilaisuus järjestetään tiistaina Kuopion Musiikkikeskuksessa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Iltatilaisuudessa on mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia muiden alan ammattilaisten kanssa. Vapaamuotoisen seurustelun lomassa on rentoa ja viihdyttävää ohjelmaa savolaiseen tapaan. Tilaisuus on maksuton. PERUUTUSEHDOT Peruutuskulut ovat mennessä tehdyistä peruutuksista 20 euroa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Sairaustapauksissa palautamme osallistumismaksun lääkärintodistusta vastaan. MAJOITUS Majoitusvaraukset voi tehdä ilmoittautumislomakkeessa. Hotellit sijaitsevat Kuopion keskustassa kävelymatkan päässä Musiikkikeskuksesta. Hinta sisältää yhden yön majoituksen, aamiaisen ja arvonlisäveron. 1 hh 2 hh Sokos Hotel Puijonsarvi Minna Canthinkatu 16, Kuopio Scandic Hotel Kuopio Satamakatu 1, Kuopio Hotelli Atlas Haapaniemenkatu 22, Kuopio MAJOITUKSEN VARAUS, MAKSU JA PERUUTUSEHDOT Majoitus varataan ilmoittautumisen yhteydessä ja huone veloitetaan Congrexin lähettämässä laskussa. Hotellimaksu palautetaan, mikäli peruutus tehdään viimeistään Tämän jälkeen hotellimaksua ei enää palauteta.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen

Ammatillisen koulutuksen Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 16.11.2016 Radisson Blu Seaside, Helsinki Matti Ilvonen, Kainuun ammattiopisto Seija Kärki, Savon ammatti- ja aikuisopisto Itäsuomalaisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA!

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA! Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy 14.9.2011 TERVETULOA! Tervetuloa! 8:45 Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä Antti Murto, Peliklinikka 9:30 Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11. Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.2006 8.3.2007 1 Mikä? Lapin lääninhallituksen koordinoima läänien yhteinen

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, missä kuullaan,

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietosuojaseminaari Seinäjoki

Terveydenhuollon tietosuojaseminaari Seinäjoki Terveydenhuollon tietosuojaseminaari 18. 19.11.2008 Seinäjoki Seminaarin keskeisiä teemoja ovat: Kansallisten määritysten käyttöönotto earkisto- ja eresepti-hankkeiden tilannekatsaus Kokemuksia sähköisen

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta (8093) 1.8.2007-31.7.2010 Tarjoilijan ammattitutkinto Voimassa olevat järjestämissopimukset / sopimukset voimassa 31.12.2010 asti Tutkinnon järjestäjä

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Laboratorioalan teemapäivät

Laboratorioalan teemapäivät Laboratorioalan teemapäivät 23. 24.9.2008 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät 23. 24.9.2008 Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, jossa kuullaan,

Lisätiedot

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n yhteistyökoulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jarkko

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

MUUTOKSELLA LAPSIPERHEEN PAREMPAAN HUOMISEEN

MUUTOKSELLA LAPSIPERHEEN PAREMPAAN HUOMISEEN MUUTOKSELLA LAPSIPERHEEN PAREMPAAN HUOMISEEN POHJOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 8. 9.2.2017 Pohjankartanon koulu, juhlasali, Leevi Madetojan katu 1, OULU Päivien puheenjohtajina Järjestösuunnittelija Lassi

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi , Oulu

Työsuojelun peruskurssi , Oulu Tuotannon palvelut Koulutusta 35 vuotta. Työsuojelun peruskurssi 15. 19.3.2010, Oulu www.pohto.fi Työsuojelun peruskurssi 15.- 19.3.2010, Oulu Koulutuksen tavoite ja osallistujat Kurssin tavoitteena on

Lisätiedot

K U T S U. Luonnos /JL/MMM. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari , Jyväskylä

K U T S U. Luonnos /JL/MMM. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari , Jyväskylä K U T S U Luonnos 15.2.2017/JL/MMM Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 5. 6.6.2017, Jyväskylä Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Jyväskylässä Aika Paikka Järjestäjät Kohderyhmä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA Henkilöstöhallinnon edustajat Esimiestehtävissä toimivat, työvuorolistojen suunnittelijat ja eri alojen palkanlaskijat Koulutus perehdyttää osallistujan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio Muutos PlugIT-tutkimusyhteistyösopimukseen, sivu 1/29 Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio 1. Projektiosapuolet: 1.1 Tutkimusosapuolet KUOPION YLIOPISTO, projektin

Lisätiedot

21.1.2016. perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen.

21.1.2016. perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esityslista 15/2016 1 (5) Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista.

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. 18.8.2010 Jakelussa mainituille KUTSU LAPIN KUNTAPÄIVÄÄN 22.9.2010 Arvoisa vastaanottaja, Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. Tilaisuus järjestetään

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Helsinki 27. 28.5. X Kansallinen kaupunkifoorum 2008. miten suomalainen kaupunki voi vastata ilmastonmuutokseen? X KANSALLINEN KAUPUNKIFOORUM 2008

Helsinki 27. 28.5. X Kansallinen kaupunkifoorum 2008. miten suomalainen kaupunki voi vastata ilmastonmuutokseen? X KANSALLINEN KAUPUNKIFOORUM 2008 X KANSALLINEN KAUPUNKIFOORUM 2008 Helsinki 27. 28.5. Marina Congress Center Vastuunkantajia vai vapaamatkustajia miten suomalainen kaupunki voi vastata ilmastonmuutokseen? Kutsu X kansalliseen Kaupunkifoorumiin

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen)

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) 7.2.2017 Tuovi Hakulinen 1 Miksi ehdotimme teemaa? Vanhempien elintavat, esim. päihteiden riskikäyttö vaikuttavat

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 Kainuun kehittämisosio Saara Pikkarainen, projektipäällikkö

Lisätiedot

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä TERVEEMPI ITÄ-SUOMI (TERVIS) aloitusseminaari, Kuopio 17.05.2013 Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija Terveyskäyttäytymisen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa 29.8.2014 Akateeminen terveyskeskus Tieteestä toiminnaksi Akateeminen terveyskeskus Ensimmäinen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N 17.9.2014 L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N EU:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja hoitokäytäntöihin perehdyttävä koulutus

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, , Sessio 4.

Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, , Sessio 4. Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, 28.8.2007, Sessio 4. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - mitä huomioitavaksi suunnitelmassa käytännön näkökulmasta? Sihteerinä kirjasi

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä Rundi 2013 seminaari Tupakka, päihteet- ja rahapelit, varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 29.5.2013 OULU aluekoordinaattori

Lisätiedot

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ 1 Innopajan sisältö 1. Keskustelupaneeli: Mitä tehtiin Oulussa ja Haukiputaalla? Uuden toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kysymyksiä

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot