Sivistyslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-7/2011 SIVLTK 93 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 9/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Kunnantalo klo Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Alho Olli, jäsen Backman Heidi, jäsen Calin Elisa, jäsen Halonen Pekka, jäsen Hautamäki Satu-Kristiina, jäsen Huittinen Markku, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Muut läsnäolevat Nordström Marcus, kh:n edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Moisala Jarno, kehittämispäällikkö (sihteeri) Asiat Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 SIVLTK 89 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Sivu 4 SIVLTK 90 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelo , 71-73/2011 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo ei päätöksiä Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Samuli Salosen päätösluettelo /2011 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo ei päätöksiä

5 Sivu 5 SIVLTK 91 Oheismateriaalia Liite 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2012 muun muassa seuraavasti 1. Arkistoinnin kehittäminen 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 3. Liikenteen kilpailuttaminen 4. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen Sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi on oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 23. syyskuuta Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Kehys 2012 Esitys TA 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Sivistyslautakunnan esitys poikkeaa annetusta talousarviokehyksestä koska kunnanhallitus on päättänyt siirtymisestä sisäisten vuokrien käyttöön. Sisäisiä vuokria tai niiden myötä sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvia ulkoisia kustannuksia (esimerkiksi lämmitys, vesi ja rakennusten kunnossapito) ei ole huomioitu kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antamassa talousarviokehyksessä. Sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvien ulkoisten kustannusten yhteissumma on noin euroa. Kyseiset kustannukset kohdennetaan vuoden 2012 talousarviossa tekniselle lautakunnalle. Sisäisten vuokrien sekä siivous- ja ruokapalvelun kustannus-

6 Sivu 6 ten entistä tarkempi kohdentaminen kustannuspaikoille sisäisten laskutusten kautta aiheuttaa sivistyslautakunnan sisäisten kulujen kasvun euroon. Lisäksi on todettava, että sivistystoimiston esittämiä lisäyksiä sivistyslautakunnan talousarviokehykseen ei ole huomioitu riittävästi kunnanhallituksen päätöksellä lautakunnille annetussa kehyksessä. Osa jäljempänä eritellyistä lisäystarpeista on sellaisia, jotka liittyvät jo hyväksyttyihin investointeihin ja hankkeisiin. Tästä johtuen sivistyslautakunnan talousarvioon vuodelle 2012 ehdotetaan varattavaksi määrärahaa seuraaviin lisäyksiin kunnanhallituksen antaman kehyksen lisäksi: - kolmen uuden lastenhoitajan palkkaaminen euroa. Perustelut: 1. Tyyskylän uuden päiväkodin toiminnan aloittaminen alkaen. 2. perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalainsäädännön piiriin, varahoidon järjestäminen. 3. kiertävän sijaisen palkkaaminen, päivähoitolain mukaisen lapsiaikuinen suhdeluvun turvaaminen päiväkotihenkilöstön poissaolojen aikana. - kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palkkaaminen: euroa. Perustelu: riittävän palvelutason turvaaminen - uusien koulu- ja ryhmäavustajien palkkaaminen: euroa. Perustelu: perusopetuslain mukaisen palvelutason turvaaminen. Sivistys lautakunnan päätös kotihoidon kuntalisä sekä päivähoidon palveluseteli: euroa. Perustelu: Kunnanvaltuuston päätös kuntalisän jatkamisesta perhepäivähoidon lisäresurssi euroa. Perustelu: varautuminen lapsimäärän kasvuun. - valmistavan opetuksen järjestäminen euroa. Perustelu: sivistyslautakunnan päätös valmistavan opetuksen järjestämi sestä suunnittelijan palkkaaminen sivistystoimistoon: euroa. Perustelu: toteutetaan mikäli kuntaliitosta ei tapahdu, tavoitteena hallinnollisten prosessien kehittäminen. - vapaan sivistystyön tulosalueen kehittämistoimet: euroa

7 Sivu 7 Perustelu: kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorisolle suunnattujen palvelujen laajentaminen. - koulukuljetusten kustannustason muutokset: euroa Perustelu: voimassa olevien hankintasopimusten päättyminen syksystä 2012 alkaen. - ulkopaikkakunnilla opiskelevien siuntiolaisten lasten kotikuntakorvauskustannusten nousu: euroa Perustelu: kuntaliiton antama arvio vuoden 2012 kustannuksista Sivistystoimiston tulosyksikkö Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan Suomenkielinen jaosto käsittelee Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Päivärinteen esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan käsittelee talousarviota toisen kerran kokouksessaan ottaen huomioon jaostojen antamat lausunnot talousarvioesityksestä. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu sivistystoimiston tulosyksikkö, opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue. Sivistystoimenjohtaja johtaa sivistystoimiston tulosyksikköä ja opetuksen tulosaluetta, varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja vapaan sivistystyön tulosaluetta vapaa-aikapäällikkö. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut

8 Sivu 8 Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 310 Hallinto sivistyslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset. Tämän lisäksi opetuksen tulosalueen kalusto-, atk- ja koulutusmäärärahat on keskitetty kyseiselle kustannuspaikalle. Sivistystoimistossa on syksystä 2010 lähtien ollut ainoastaan kaksi toimistosihteeriä (aikaisemmin kolme). Kunnan organisaatiorakenteen kehittämisen myötä muodostettiin pöytäkirja- ja esityslistatiimi joka sivistysosaston kannalta on toiminut erittäin hyvin. Lisäksi oli tarkoitus perustaa laskutusja perintätiimi. Laskutus- ja perintätiimin perustaminen ei ole toistaiseksi toteutunut. Sivistysosastolla on edelleen tarvetta kehittää organisaatiorakennetta ja mikäli kunta jatkaa itsenäisenä olisi tarkoituksenmukaista perustaa sivistysosastolle suunnittelijan vakanssi. Sivistysosastolla on täyttämätön vapaa-aikasihteerin vakanssi joka voidaan muuttaa hallinnon suunnittelijan vakanssiksi. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden kustannuspaikka sisältää koulukuraattorin, suomenkielisen koulupsykologin ja kiertävän erityislastentarhaopettajan palkkakustannukset sekä koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaalit ja koulutusmäärärahat. Tämän lisäksi n kunta ostaa ruotsinkielisen koulupsykologin ja kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palvelut. Perusopetuslaki ( /628) muuttui alkaen ja eräs lain muutoksen tavoitteista on, että erityisluokkia ja -kouluja tarvitaan yhä harvemmissa tapauksissa ja että useimmissa tapauksissa lapsi/oppilas saa tarvitsemaansa tukea omassa ryhmässään. Lakia muutettaessa on korostettu aiempaa selkeämmin ennaltaehkäisevän tuen merkitys. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2012 on varattu määrärahoja avustajien palkkakustannuksiin syksyn 2011 resurssien mukaisesti. Tämän lisäksi erityisvarhaiskasvatuksessa esitetään uuden ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan vakanssin perustamista

9 Sivu 9 Muu oppilashuolto -kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalvelujen ostamisesta. n kunnalla on kyseisiä palveluita koskeva sopimus Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin kaupungin ja Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kaikkien kunnan kouluissa opiskelevien oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Yhteiset koulut -kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. n kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Muissa kunnissa koulua käyvien siuntiolaisten oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Kansalaisopistot -kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Logistiikka -kustannuspaikka sisältää n kunnan osuuden Länsi- Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkosopimuksesta. Sopijakunnat ovat Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Raaseporin kaupunki. Joukkoliikenne -kustannuspaikka sisältää kustannukset kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukemisesta kuntaosuudella. Opetuksen tulosalue Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu Opetussuunnitelmamuutoksen jalkauttaminen jatkuu kaikissa kouluissa ja ns. Kelpo-hankkeelle on saatu valtionavustusta vuodeksi Avustusta

10 Sivu 10 Varhaiskasvatuksen tulosalue tullaan käyttämään pääsääntöisesti opettajien, avustajien, oppilashuoltohenkilöstön ja esiopettajien kouluttamiseen ja yksikkökohtaisiin asiantuntijakonsultointeihin. Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Tämän lisäksi kustannuspaikat sisältävät määrärahan palvelujen ostoihin (mm. henkilökunnan matkakustannukset, puhelinkustannukset) ja tarvikkeisiin (mm. oppikirjat, koulutarvikkeet). Aleksis Kiven koululla valmistavan opetuksen kehittäminen jatkuu vuonna 2012 ja valmistavan opetuksen opettajan viran perustaminen on tarpeen. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 340 Varhaiskasvatus hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska Förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska Förskolan esiopetus 353 Tyyskylän päiväkoti 354 Tyyskylän esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Kotihoidon tuki (lakisääteinen) 357 Toukolan päiväkoti 358 Störsvikin päiväkoti 359 Päivärinteen päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen)

11 Sivu 11 Vapaan sivistystyön tulosalue 366 Palveluseteli Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Svartbäckin/Västanlidin ja osin Päivärinteen päiväkotien toiminta siirretään toimintansa aloittavaan Tyyskylän päiväkotiin. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku huomioon ottaen uuteen päiväkotiin siirtyvien olemassa olevien toimien lisäksi perustetaan uusi lastenhoitajan toimi alkaen. Perhepäivähoitoa koskevat työaikalainsäädännön ja KVTES:n 12 liitteen uudistetut työaikamääräykset lisäävät varahoidon tarvetta päiväkodeissa. Varahoidon järjestämiseksi perustetaan lastenhoitajan toimi alkaen perhepäivähoidon varahoitoon. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- sekä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Päiväkotihenkilöstön työstä poissaolojen ajaksi tarvitaan jatkuvasti perustehtävän lakisääteisyyteen perustuen ulkopuolisia sijaisia, joita kuitenkin on erittäin vaikea saada. Lasten turvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden mahdollistamiseksi perustetaan alkaen varhaiskasvatukseen kiertävän lastenhoitajan toimi. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahojen keskittäminen varhaiskasvatuksen hallintoon mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012

12 Sivu 12 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 360 Kirjastotoiminnan tulosyksikkö 410 Kulttuuritoiminnan tulosyksikkö 420 Nuorisotoiminnan tulosyksikkö 430 Liikuntatoiminnan tulosyksikkö 335 Muu vapaa sivistystyö Kirjastotoiminnan kustannuspaikka sisältää kolmen kirjastovirkailijan ja vapaa-aikapäällikön palkkakulut. Kirjaston aineistomäärärahat, kirjastojärjestelmän ylläpito- ja lisenssimaksut sekä uutena asiana vuodelle 2012 suunnitellun kirjastoauto-ostopalvelun, jossa hankitaan Lohjan/Nummi- Pusulan kirjastoauto käymään kerran kuukaudessa kuntakeskuksen ulkopuolisissa päiväkodeissa ja koululla. Kulttuuritoiminnan kustannuspaikka sisältää kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajan palkan ja toimintarahaa tapahtumiin, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna sekä kulttuuriavustukset. Nuorisotoiminnan kustannuspaikka sisältää kahden nuoriso-ohjaajan palkan ja toimintarahaa, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna ja avustukset nuorisotyöhön. Vuonna 2012 järjestettävän seikkailukasvatuksen avulla pyritään vaikuttamaan syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Liikuntatoiminnan kustannuspaikka sisältää liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä liikunta-avustukset. Vuodelle 2012 on varattu rahaa tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Muun vapaan sivistystyön kustannuspaikka sisältää siuntiolaisten yhdistysten kuten musiikkiyhdistyksen työn avustamiseen tarkoitetut määrärahat sekä musiikkiopistotoiminnan järjestämiseen tarkoitetut määrärahat. Musiikkiopistopalvelut ostetaan Lohjan kaupungin ylläpitämältä Länsi- Uudenmaan musiikkiopistolta. Syksystä 2011 lähtien musiikkiopistopalveluja on laajennettu kokeilumielessä. Keväällä 2011 huoltajilta kysyttiin heidän kiinnostuksestaan ilmoittaa lapsensa musakaritoimintaan joka järjestettäisiin hoitopäivän aikana päiväkodeissa tai esikouluryhmissä. Huoltajilta tuli paljon myönteistä palautetta ja tässä vaiheessa musakariryhmiä perustettiin Jukolan päiväkotiin (kolme ryhmää) ja Päivärinteen esiopetusryhmään (yksi ryhmä esiopetuksen päätyttyä). Keväällä musakariopetuksen

13 Sivu 13 järjestämistä hoitopäivän aikana arvioidaan sekä musiikkiopiston, huoltajien että päivähoidon henkilöstön kanssa. Mikäli toiminta on ollut toimivaa, musakariopetus jatkunee seuraavalla toimintakaudella. Vapaa sivistystyö keskittyy vuonna 2012 löytämään uusia tapoja toimia ja laajentamaan palveluvalikoimaa. Varhaisnuorison palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota, mutta samalla lisätään toimintaa ja tapahtumia kaikkia kuntalaisia ajatellen. Walkers- nuorisokahvila avataan kirjaston yhteyteen. Uutta tilaa hyödynnetään myös tapahtumia järjestettäessä ja samalla sen odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia myös muille toimijoille, kuten yhdistyksille. Vakanssinmuutosesityksiä, joihin sisältyy työajanpidennys 100 prosenttiseksi työajaksi, on vapaan sivistystyön tulosalueella kaksi: kirjastoapulaisesta kirjastovirkailijaksi ja kulttuuriohjaajasta kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi. Ehdotettavat henkilöstömuutokset: esittää seuraavien vakanssien ja virkojen perustamista vuodelle 2012: ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu luokanopettajan virka valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu avustajan toimi ruotsinkielinen kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus lastenhoitajan toimi 1 Tyyskylän päiväkoti kiertävä lastenhoitajan 1 varhaiskasvatus toimi lastenhoitajan toimi, perhepäivähoidon varahoitoon 1 varhaiskasvatus esittää seuraavia vakanssimuutoksia vuodelle 2012 ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus vapaa-aikasihteerin 1 sivistysosasto vakanssi muutetaan hallinnon suunnittelijaksi kulttuuriohjaajan 1 vapaasivistystyön vakanssi muutetaan tulos kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi alue Työaika muuttuu 100% kirjastoapulaisen vakanssi muutetaan kirjastonvirkailijaksi. Työaika 100 % 1 kirjasto

14 Sivu 14 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeet - Oheismateriaalina sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi - Liitteenä sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 Valmistelijat: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman puh , s-posti vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja, puh. (09) , s-posti varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p , s-posti hallinnon suunnittelija Tommi Koskinen p. (09) , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - käydä lähetekeskustelun sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioesityksestä.

15 Sivu 15 SIVLTK 92 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 1-7/2011 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on tilanteen mukaan 58,8 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla heinäkuun lopun tasolla 58,3 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua korkeampina (68,2 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua korkeampina (59,4 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 1-7/2011. Valmistelija: Kehittämispäällikkö Jarno Moisala, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.

16 Sivu 16 SIVLTK 93 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. - Kuntaliitosneuvottelujen tilanne - Kirjaston aukioloajat Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 8.11.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 97 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 98 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 99 Marsuddenin yksityistien peruskorjaus TEKNLTK 100 Sopimus n jätevesien johtamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA TASEKIRJA

SIUNTION KUNTA TASEKIRJA SIUNTION KUNTA TASEKIRJA 2008 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA...3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO...4 1.3 TALOUDELLINEN KEHITYS...6 1.4 KUNNAN

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot