Sivistyslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-7/2011 SIVLTK 93 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 9/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Kunnantalo klo Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Alho Olli, jäsen Backman Heidi, jäsen Calin Elisa, jäsen Halonen Pekka, jäsen Hautamäki Satu-Kristiina, jäsen Huittinen Markku, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Muut läsnäolevat Nordström Marcus, kh:n edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Moisala Jarno, kehittämispäällikkö (sihteeri) Asiat Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 SIVLTK 89 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Sivu 4 SIVLTK 90 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelo , 71-73/2011 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo ei päätöksiä Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Samuli Salosen päätösluettelo /2011 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo ei päätöksiä

5 Sivu 5 SIVLTK 91 Oheismateriaalia Liite 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2012 muun muassa seuraavasti 1. Arkistoinnin kehittäminen 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 3. Liikenteen kilpailuttaminen 4. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen Sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi on oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 23. syyskuuta Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Kehys 2012 Esitys TA 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Sivistyslautakunnan esitys poikkeaa annetusta talousarviokehyksestä koska kunnanhallitus on päättänyt siirtymisestä sisäisten vuokrien käyttöön. Sisäisiä vuokria tai niiden myötä sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvia ulkoisia kustannuksia (esimerkiksi lämmitys, vesi ja rakennusten kunnossapito) ei ole huomioitu kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antamassa talousarviokehyksessä. Sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvien ulkoisten kustannusten yhteissumma on noin euroa. Kyseiset kustannukset kohdennetaan vuoden 2012 talousarviossa tekniselle lautakunnalle. Sisäisten vuokrien sekä siivous- ja ruokapalvelun kustannus-

6 Sivu 6 ten entistä tarkempi kohdentaminen kustannuspaikoille sisäisten laskutusten kautta aiheuttaa sivistyslautakunnan sisäisten kulujen kasvun euroon. Lisäksi on todettava, että sivistystoimiston esittämiä lisäyksiä sivistyslautakunnan talousarviokehykseen ei ole huomioitu riittävästi kunnanhallituksen päätöksellä lautakunnille annetussa kehyksessä. Osa jäljempänä eritellyistä lisäystarpeista on sellaisia, jotka liittyvät jo hyväksyttyihin investointeihin ja hankkeisiin. Tästä johtuen sivistyslautakunnan talousarvioon vuodelle 2012 ehdotetaan varattavaksi määrärahaa seuraaviin lisäyksiin kunnanhallituksen antaman kehyksen lisäksi: - kolmen uuden lastenhoitajan palkkaaminen euroa. Perustelut: 1. Tyyskylän uuden päiväkodin toiminnan aloittaminen alkaen. 2. perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalainsäädännön piiriin, varahoidon järjestäminen. 3. kiertävän sijaisen palkkaaminen, päivähoitolain mukaisen lapsiaikuinen suhdeluvun turvaaminen päiväkotihenkilöstön poissaolojen aikana. - kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palkkaaminen: euroa. Perustelu: riittävän palvelutason turvaaminen - uusien koulu- ja ryhmäavustajien palkkaaminen: euroa. Perustelu: perusopetuslain mukaisen palvelutason turvaaminen. Sivistys lautakunnan päätös kotihoidon kuntalisä sekä päivähoidon palveluseteli: euroa. Perustelu: Kunnanvaltuuston päätös kuntalisän jatkamisesta perhepäivähoidon lisäresurssi euroa. Perustelu: varautuminen lapsimäärän kasvuun. - valmistavan opetuksen järjestäminen euroa. Perustelu: sivistyslautakunnan päätös valmistavan opetuksen järjestämi sestä suunnittelijan palkkaaminen sivistystoimistoon: euroa. Perustelu: toteutetaan mikäli kuntaliitosta ei tapahdu, tavoitteena hallinnollisten prosessien kehittäminen. - vapaan sivistystyön tulosalueen kehittämistoimet: euroa

7 Sivu 7 Perustelu: kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorisolle suunnattujen palvelujen laajentaminen. - koulukuljetusten kustannustason muutokset: euroa Perustelu: voimassa olevien hankintasopimusten päättyminen syksystä 2012 alkaen. - ulkopaikkakunnilla opiskelevien siuntiolaisten lasten kotikuntakorvauskustannusten nousu: euroa Perustelu: kuntaliiton antama arvio vuoden 2012 kustannuksista Sivistystoimiston tulosyksikkö Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan Suomenkielinen jaosto käsittelee Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Päivärinteen esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan käsittelee talousarviota toisen kerran kokouksessaan ottaen huomioon jaostojen antamat lausunnot talousarvioesityksestä. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu sivistystoimiston tulosyksikkö, opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue. Sivistystoimenjohtaja johtaa sivistystoimiston tulosyksikköä ja opetuksen tulosaluetta, varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja vapaan sivistystyön tulosaluetta vapaa-aikapäällikkö. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut

8 Sivu 8 Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 310 Hallinto sivistyslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset. Tämän lisäksi opetuksen tulosalueen kalusto-, atk- ja koulutusmäärärahat on keskitetty kyseiselle kustannuspaikalle. Sivistystoimistossa on syksystä 2010 lähtien ollut ainoastaan kaksi toimistosihteeriä (aikaisemmin kolme). Kunnan organisaatiorakenteen kehittämisen myötä muodostettiin pöytäkirja- ja esityslistatiimi joka sivistysosaston kannalta on toiminut erittäin hyvin. Lisäksi oli tarkoitus perustaa laskutusja perintätiimi. Laskutus- ja perintätiimin perustaminen ei ole toistaiseksi toteutunut. Sivistysosastolla on edelleen tarvetta kehittää organisaatiorakennetta ja mikäli kunta jatkaa itsenäisenä olisi tarkoituksenmukaista perustaa sivistysosastolle suunnittelijan vakanssi. Sivistysosastolla on täyttämätön vapaa-aikasihteerin vakanssi joka voidaan muuttaa hallinnon suunnittelijan vakanssiksi. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden kustannuspaikka sisältää koulukuraattorin, suomenkielisen koulupsykologin ja kiertävän erityislastentarhaopettajan palkkakustannukset sekä koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaalit ja koulutusmäärärahat. Tämän lisäksi n kunta ostaa ruotsinkielisen koulupsykologin ja kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palvelut. Perusopetuslaki ( /628) muuttui alkaen ja eräs lain muutoksen tavoitteista on, että erityisluokkia ja -kouluja tarvitaan yhä harvemmissa tapauksissa ja että useimmissa tapauksissa lapsi/oppilas saa tarvitsemaansa tukea omassa ryhmässään. Lakia muutettaessa on korostettu aiempaa selkeämmin ennaltaehkäisevän tuen merkitys. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2012 on varattu määrärahoja avustajien palkkakustannuksiin syksyn 2011 resurssien mukaisesti. Tämän lisäksi erityisvarhaiskasvatuksessa esitetään uuden ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan vakanssin perustamista

9 Sivu 9 Muu oppilashuolto -kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalvelujen ostamisesta. n kunnalla on kyseisiä palveluita koskeva sopimus Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin kaupungin ja Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kaikkien kunnan kouluissa opiskelevien oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Yhteiset koulut -kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. n kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Muissa kunnissa koulua käyvien siuntiolaisten oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Kansalaisopistot -kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Logistiikka -kustannuspaikka sisältää n kunnan osuuden Länsi- Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkosopimuksesta. Sopijakunnat ovat Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Raaseporin kaupunki. Joukkoliikenne -kustannuspaikka sisältää kustannukset kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukemisesta kuntaosuudella. Opetuksen tulosalue Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu Opetussuunnitelmamuutoksen jalkauttaminen jatkuu kaikissa kouluissa ja ns. Kelpo-hankkeelle on saatu valtionavustusta vuodeksi Avustusta

10 Sivu 10 Varhaiskasvatuksen tulosalue tullaan käyttämään pääsääntöisesti opettajien, avustajien, oppilashuoltohenkilöstön ja esiopettajien kouluttamiseen ja yksikkökohtaisiin asiantuntijakonsultointeihin. Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Tämän lisäksi kustannuspaikat sisältävät määrärahan palvelujen ostoihin (mm. henkilökunnan matkakustannukset, puhelinkustannukset) ja tarvikkeisiin (mm. oppikirjat, koulutarvikkeet). Aleksis Kiven koululla valmistavan opetuksen kehittäminen jatkuu vuonna 2012 ja valmistavan opetuksen opettajan viran perustaminen on tarpeen. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 340 Varhaiskasvatus hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska Förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska Förskolan esiopetus 353 Tyyskylän päiväkoti 354 Tyyskylän esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Kotihoidon tuki (lakisääteinen) 357 Toukolan päiväkoti 358 Störsvikin päiväkoti 359 Päivärinteen päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen)

11 Sivu 11 Vapaan sivistystyön tulosalue 366 Palveluseteli Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Svartbäckin/Västanlidin ja osin Päivärinteen päiväkotien toiminta siirretään toimintansa aloittavaan Tyyskylän päiväkotiin. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku huomioon ottaen uuteen päiväkotiin siirtyvien olemassa olevien toimien lisäksi perustetaan uusi lastenhoitajan toimi alkaen. Perhepäivähoitoa koskevat työaikalainsäädännön ja KVTES:n 12 liitteen uudistetut työaikamääräykset lisäävät varahoidon tarvetta päiväkodeissa. Varahoidon järjestämiseksi perustetaan lastenhoitajan toimi alkaen perhepäivähoidon varahoitoon. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- sekä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Päiväkotihenkilöstön työstä poissaolojen ajaksi tarvitaan jatkuvasti perustehtävän lakisääteisyyteen perustuen ulkopuolisia sijaisia, joita kuitenkin on erittäin vaikea saada. Lasten turvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden mahdollistamiseksi perustetaan alkaen varhaiskasvatukseen kiertävän lastenhoitajan toimi. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahojen keskittäminen varhaiskasvatuksen hallintoon mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012

12 Sivu 12 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 360 Kirjastotoiminnan tulosyksikkö 410 Kulttuuritoiminnan tulosyksikkö 420 Nuorisotoiminnan tulosyksikkö 430 Liikuntatoiminnan tulosyksikkö 335 Muu vapaa sivistystyö Kirjastotoiminnan kustannuspaikka sisältää kolmen kirjastovirkailijan ja vapaa-aikapäällikön palkkakulut. Kirjaston aineistomäärärahat, kirjastojärjestelmän ylläpito- ja lisenssimaksut sekä uutena asiana vuodelle 2012 suunnitellun kirjastoauto-ostopalvelun, jossa hankitaan Lohjan/Nummi- Pusulan kirjastoauto käymään kerran kuukaudessa kuntakeskuksen ulkopuolisissa päiväkodeissa ja koululla. Kulttuuritoiminnan kustannuspaikka sisältää kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajan palkan ja toimintarahaa tapahtumiin, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna sekä kulttuuriavustukset. Nuorisotoiminnan kustannuspaikka sisältää kahden nuoriso-ohjaajan palkan ja toimintarahaa, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna ja avustukset nuorisotyöhön. Vuonna 2012 järjestettävän seikkailukasvatuksen avulla pyritään vaikuttamaan syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Liikuntatoiminnan kustannuspaikka sisältää liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä liikunta-avustukset. Vuodelle 2012 on varattu rahaa tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Muun vapaan sivistystyön kustannuspaikka sisältää siuntiolaisten yhdistysten kuten musiikkiyhdistyksen työn avustamiseen tarkoitetut määrärahat sekä musiikkiopistotoiminnan järjestämiseen tarkoitetut määrärahat. Musiikkiopistopalvelut ostetaan Lohjan kaupungin ylläpitämältä Länsi- Uudenmaan musiikkiopistolta. Syksystä 2011 lähtien musiikkiopistopalveluja on laajennettu kokeilumielessä. Keväällä 2011 huoltajilta kysyttiin heidän kiinnostuksestaan ilmoittaa lapsensa musakaritoimintaan joka järjestettäisiin hoitopäivän aikana päiväkodeissa tai esikouluryhmissä. Huoltajilta tuli paljon myönteistä palautetta ja tässä vaiheessa musakariryhmiä perustettiin Jukolan päiväkotiin (kolme ryhmää) ja Päivärinteen esiopetusryhmään (yksi ryhmä esiopetuksen päätyttyä). Keväällä musakariopetuksen

13 Sivu 13 järjestämistä hoitopäivän aikana arvioidaan sekä musiikkiopiston, huoltajien että päivähoidon henkilöstön kanssa. Mikäli toiminta on ollut toimivaa, musakariopetus jatkunee seuraavalla toimintakaudella. Vapaa sivistystyö keskittyy vuonna 2012 löytämään uusia tapoja toimia ja laajentamaan palveluvalikoimaa. Varhaisnuorison palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota, mutta samalla lisätään toimintaa ja tapahtumia kaikkia kuntalaisia ajatellen. Walkers- nuorisokahvila avataan kirjaston yhteyteen. Uutta tilaa hyödynnetään myös tapahtumia järjestettäessä ja samalla sen odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia myös muille toimijoille, kuten yhdistyksille. Vakanssinmuutosesityksiä, joihin sisältyy työajanpidennys 100 prosenttiseksi työajaksi, on vapaan sivistystyön tulosalueella kaksi: kirjastoapulaisesta kirjastovirkailijaksi ja kulttuuriohjaajasta kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi. Ehdotettavat henkilöstömuutokset: esittää seuraavien vakanssien ja virkojen perustamista vuodelle 2012: ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu luokanopettajan virka valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu avustajan toimi ruotsinkielinen kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus lastenhoitajan toimi 1 Tyyskylän päiväkoti kiertävä lastenhoitajan 1 varhaiskasvatus toimi lastenhoitajan toimi, perhepäivähoidon varahoitoon 1 varhaiskasvatus esittää seuraavia vakanssimuutoksia vuodelle 2012 ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus vapaa-aikasihteerin 1 sivistysosasto vakanssi muutetaan hallinnon suunnittelijaksi kulttuuriohjaajan 1 vapaasivistystyön vakanssi muutetaan tulos kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi alue Työaika muuttuu 100% kirjastoapulaisen vakanssi muutetaan kirjastonvirkailijaksi. Työaika 100 % 1 kirjasto

14 Sivu 14 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeet - Oheismateriaalina sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi - Liitteenä sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 Valmistelijat: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman puh , s-posti vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja, puh. (09) , s-posti varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p , s-posti hallinnon suunnittelija Tommi Koskinen p. (09) , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - käydä lähetekeskustelun sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioesityksestä.

15 Sivu 15 SIVLTK 92 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 1-7/2011 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on tilanteen mukaan 58,8 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla heinäkuun lopun tasolla 58,3 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua korkeampina (68,2 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua korkeampina (59,4 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 1-7/2011. Valmistelija: Kehittämispäällikkö Jarno Moisala, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.

16 Sivu 16 SIVLTK 93 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. - Kuntaliitosneuvottelujen tilanne - Kirjaston aukioloajat Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Sivistyslautakunta nro 10/2011 22.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2011 22.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 94 SIVLTK 95 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 96 Sivistyslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden asettaminen vuodelle 2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 22

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 50 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 51 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 52 Päiväkotipalvelujen tarjoajille ja palveluille asetettavat vaatimukset 1.7.2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 100 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 101 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 102 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-9/2011 SIVLTK 103 Muut asiat SIVLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2014 10.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2014 10.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 85 SIVLTK 86 SIVLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen SIVLTK 88

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 22

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/2014 20.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/2014 20.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 21 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 22 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 23 Lausunnon antaminen sivistyslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2015 SIVLSUOJ

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 73 SIVLTK 74 SIVLTK 75 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Tarkastuslautakunnan 14.5.2012 laatiman n kunta Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 4/2010 26.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 4/2010 26.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 60 OPLTK 61 OPLTK 62 OPLTK 63 OPLTK 64 OPLTK 65 OPLTK 66 OPLTK 67 OPLTK 68 OPLTK 69 OPLTK 70 OPLTK 71 OPLTK 72 OPLTK 73 Kokouksen järjestäytyminen Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/2012 19.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/2012 19.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 106 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 107 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 108 Aloite esiopetuksen ja päivähoidon järjestämisestä ssa SIVLTK 109 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 11 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 12 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 13 Aleksis Kiven koulun apulaisrehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 14 Henkilöstön edustajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Lausunnon antaminen n perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksehdotuksesta SIVLSUOJ

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtajan 10.1.2012 ottaman Päivärinteen rehtorin päätöksen 20.12.2011 40 käsittely

Sivistystoimenjohtajan 10.1.2012 ottaman Päivärinteen rehtorin päätöksen 20.12.2011 40 käsittely nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 11 SIVLTK 12 SIVLTK 13 SIVLTK 14 SIVLTK 15 SIVLTK 16 SIVLTK 17 SIVLTK 18 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistystoimen hallinnoimien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Päivärinteen koulun vararehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 12 Päivärinteen koulun henkilöstön

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 26 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 27 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 28 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014 2015 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 29

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/2013 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/2013 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 60 SIVLTK 61 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 62 Aleksis Kiven koulun tuntikehyksen muuttaminen lukuvuodeksi 2013-2014 SIVLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 58 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 SIVLTK 59 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 12/2011 17.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 12/2011 17.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 108 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 109 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 110 Valtuustoaloite koskien edellytysten selvittämistä siuntion kunnan liittymiseksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2013-2014 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 22

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2012 16.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2012 16.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 58 SIVLTK 59 SIVLTK 60 SIVLTK 61 SIVLTK 62 SIVLTK 63 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Sivistsyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 SIVLTK 7 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 50 SIVLTK 51 SIVLTK 52 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Päiväkotipalvelujen tarjoajille ja palveluille asetettavat vaatimukset 1.7.2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 58 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 SIVLTK 59 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 12 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 13 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 14 Lausunnon antaminen n kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmasta SIVLSUOJ 15 Esiopetuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan

Lisätiedot

No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, Lautakuntien huone

No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, Lautakuntien huone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 1.11.2017 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Lautakuntien huone JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj x Heikki

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun ehdotus vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksymiseksi SIVLSUOJ

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/2015 2.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/2015 2.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 47 SIVLTK 48 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 49 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 SIVLTK 50 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 9.8.2017 klo 18.36 19.00 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/2013 13.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/2013 13.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 40 SIVLTK 41 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 42 Vuoden 2013 käyttösuunnutelman muutos kustannuspaikkojen 335, 410, 420 ja 430

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 11 SIVLTK 12 SIVLTK 13 SIVLTK 14 SIVLTK 15 SIVLTK 16 SIVLTK 17 SIVLTK 18 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistystoimen hallinnoimien

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 38 SIVLTK 39 SIVLTK 40 SIVLTK 41 SIVLTK 42 SIVLTK 43 SIVLTK 44 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Vuoden 2012 käyttösuunnitelman muutos

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 3/2011 17.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 3/2011 17.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 SIVLTK 27 SIVLTK 28 SIVLTK 29 SIVLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2013 7.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2013 7.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 SIVLTK 7 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 11 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 12 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 13 Aleksis Kiven koulun apulaisrehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 14 Henkilöstön edustajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 60 SIVLTK 61 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 62 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2011 SIVLTK 63 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT Sivistyslautakunta 75 26.09.2017 Sivistyslautakunta 82 09.10.2017 Sivistyslautakunta 4 30.10.2017 4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT SIVLTK 75 Valmistelija:

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.1.2017 klo 16.00-17.45 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00-17.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Helena Hänninen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 117 OPLTK 118 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta OPLTK 119 Vahingonkorvausten myöntäminen/svenska Förskolanin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Lausunnon antaminen n perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksehdotuksesta SIVLSUOJ

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 5/2010 21.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 5/2010 21.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTKSUOJ 43 Kokouksen järjestäytyminen OPLTKSUOJ 44 Viranhaltijapäätökset tiedoksi OPLTKSUOJ 45 Muutoksia opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanossa OPLTKSUOJ 46

Lisätiedot

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia.

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Sivistyslautakunta 117 23.10.2014 Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017 3488/04.040/2014 SIVLK 117 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimiseen tarvittavat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/2015 20.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/2015 20.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 32 SIVLTK 33 SIVLTK 34 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Koulunkäyntiavustajaresurssin jakoperusteet siuntion kunnassa SIVLTK 35 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/2015 2.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/2015 2.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 47 SIVLTK 48 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 49 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 SIVLTK 50 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2015 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2015 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 66 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 67 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 68 Sivistyslautakunnan toiminnan tavoitteiden asettaminen vuodelle 2016 SIVLTK

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 58 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 59 Avustajaresurssien lisäämisen tarve lukuvuodelle 2011-2012 SIVLTK 60 Valtuustoaloite

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/2011 19.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/2011 19.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 42 SIVLTK 43 SIVLTK 44 SIVLTK 45 SIVLTK 46 SIVLTK 47 SIVLTK 48 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Vuonna 2012 toteutettavan koulukuljetushankinnan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 4/2013 30.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 4/2013 30.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 30 SIVLTK 31 SIVLTK 32 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Vastauksen antaminen kuntalaisaloitteeseen "n koulukuljetusperiaatteiden uudistaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteet Investointimäärärahan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2011 10.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2011 10.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan tehtävät ja sivistysosaston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot