Sivistyslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-7/2011 SIVLTK 93 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 9/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Kunnantalo klo Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Alho Olli, jäsen Backman Heidi, jäsen Calin Elisa, jäsen Halonen Pekka, jäsen Hautamäki Satu-Kristiina, jäsen Huittinen Markku, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Muut läsnäolevat Nordström Marcus, kh:n edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Moisala Jarno, kehittämispäällikkö (sihteeri) Asiat Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 SIVLTK 89 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Sivu 4 SIVLTK 90 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelo , 71-73/2011 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo ei päätöksiä Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Samuli Salosen päätösluettelo /2011 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo ei päätöksiä

5 Sivu 5 SIVLTK 91 Oheismateriaalia Liite 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2012 muun muassa seuraavasti 1. Arkistoinnin kehittäminen 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 3. Liikenteen kilpailuttaminen 4. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen Sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi on oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 23. syyskuuta Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Kehys 2012 Esitys TA 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Sivistyslautakunnan esitys poikkeaa annetusta talousarviokehyksestä koska kunnanhallitus on päättänyt siirtymisestä sisäisten vuokrien käyttöön. Sisäisiä vuokria tai niiden myötä sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvia ulkoisia kustannuksia (esimerkiksi lämmitys, vesi ja rakennusten kunnossapito) ei ole huomioitu kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antamassa talousarviokehyksessä. Sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvien ulkoisten kustannusten yhteissumma on noin euroa. Kyseiset kustannukset kohdennetaan vuoden 2012 talousarviossa tekniselle lautakunnalle. Sisäisten vuokrien sekä siivous- ja ruokapalvelun kustannus-

6 Sivu 6 ten entistä tarkempi kohdentaminen kustannuspaikoille sisäisten laskutusten kautta aiheuttaa sivistyslautakunnan sisäisten kulujen kasvun euroon. Lisäksi on todettava, että sivistystoimiston esittämiä lisäyksiä sivistyslautakunnan talousarviokehykseen ei ole huomioitu riittävästi kunnanhallituksen päätöksellä lautakunnille annetussa kehyksessä. Osa jäljempänä eritellyistä lisäystarpeista on sellaisia, jotka liittyvät jo hyväksyttyihin investointeihin ja hankkeisiin. Tästä johtuen sivistyslautakunnan talousarvioon vuodelle 2012 ehdotetaan varattavaksi määrärahaa seuraaviin lisäyksiin kunnanhallituksen antaman kehyksen lisäksi: - kolmen uuden lastenhoitajan palkkaaminen euroa. Perustelut: 1. Tyyskylän uuden päiväkodin toiminnan aloittaminen alkaen. 2. perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalainsäädännön piiriin, varahoidon järjestäminen. 3. kiertävän sijaisen palkkaaminen, päivähoitolain mukaisen lapsiaikuinen suhdeluvun turvaaminen päiväkotihenkilöstön poissaolojen aikana. - kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palkkaaminen: euroa. Perustelu: riittävän palvelutason turvaaminen - uusien koulu- ja ryhmäavustajien palkkaaminen: euroa. Perustelu: perusopetuslain mukaisen palvelutason turvaaminen. Sivistys lautakunnan päätös kotihoidon kuntalisä sekä päivähoidon palveluseteli: euroa. Perustelu: Kunnanvaltuuston päätös kuntalisän jatkamisesta perhepäivähoidon lisäresurssi euroa. Perustelu: varautuminen lapsimäärän kasvuun. - valmistavan opetuksen järjestäminen euroa. Perustelu: sivistyslautakunnan päätös valmistavan opetuksen järjestämi sestä suunnittelijan palkkaaminen sivistystoimistoon: euroa. Perustelu: toteutetaan mikäli kuntaliitosta ei tapahdu, tavoitteena hallinnollisten prosessien kehittäminen. - vapaan sivistystyön tulosalueen kehittämistoimet: euroa

7 Sivu 7 Perustelu: kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorisolle suunnattujen palvelujen laajentaminen. - koulukuljetusten kustannustason muutokset: euroa Perustelu: voimassa olevien hankintasopimusten päättyminen syksystä 2012 alkaen. - ulkopaikkakunnilla opiskelevien siuntiolaisten lasten kotikuntakorvauskustannusten nousu: euroa Perustelu: kuntaliiton antama arvio vuoden 2012 kustannuksista Sivistystoimiston tulosyksikkö Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan Suomenkielinen jaosto käsittelee Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Päivärinteen esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan käsittelee talousarviota toisen kerran kokouksessaan ottaen huomioon jaostojen antamat lausunnot talousarvioesityksestä. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu sivistystoimiston tulosyksikkö, opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue. Sivistystoimenjohtaja johtaa sivistystoimiston tulosyksikköä ja opetuksen tulosaluetta, varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja vapaan sivistystyön tulosaluetta vapaa-aikapäällikkö. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut

8 Sivu 8 Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 310 Hallinto sivistyslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset. Tämän lisäksi opetuksen tulosalueen kalusto-, atk- ja koulutusmäärärahat on keskitetty kyseiselle kustannuspaikalle. Sivistystoimistossa on syksystä 2010 lähtien ollut ainoastaan kaksi toimistosihteeriä (aikaisemmin kolme). Kunnan organisaatiorakenteen kehittämisen myötä muodostettiin pöytäkirja- ja esityslistatiimi joka sivistysosaston kannalta on toiminut erittäin hyvin. Lisäksi oli tarkoitus perustaa laskutusja perintätiimi. Laskutus- ja perintätiimin perustaminen ei ole toistaiseksi toteutunut. Sivistysosastolla on edelleen tarvetta kehittää organisaatiorakennetta ja mikäli kunta jatkaa itsenäisenä olisi tarkoituksenmukaista perustaa sivistysosastolle suunnittelijan vakanssi. Sivistysosastolla on täyttämätön vapaa-aikasihteerin vakanssi joka voidaan muuttaa hallinnon suunnittelijan vakanssiksi. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden kustannuspaikka sisältää koulukuraattorin, suomenkielisen koulupsykologin ja kiertävän erityislastentarhaopettajan palkkakustannukset sekä koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaalit ja koulutusmäärärahat. Tämän lisäksi n kunta ostaa ruotsinkielisen koulupsykologin ja kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palvelut. Perusopetuslaki ( /628) muuttui alkaen ja eräs lain muutoksen tavoitteista on, että erityisluokkia ja -kouluja tarvitaan yhä harvemmissa tapauksissa ja että useimmissa tapauksissa lapsi/oppilas saa tarvitsemaansa tukea omassa ryhmässään. Lakia muutettaessa on korostettu aiempaa selkeämmin ennaltaehkäisevän tuen merkitys. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2012 on varattu määrärahoja avustajien palkkakustannuksiin syksyn 2011 resurssien mukaisesti. Tämän lisäksi erityisvarhaiskasvatuksessa esitetään uuden ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan vakanssin perustamista

9 Sivu 9 Muu oppilashuolto -kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalvelujen ostamisesta. n kunnalla on kyseisiä palveluita koskeva sopimus Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin kaupungin ja Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kaikkien kunnan kouluissa opiskelevien oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Yhteiset koulut -kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. n kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Muissa kunnissa koulua käyvien siuntiolaisten oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Kansalaisopistot -kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Logistiikka -kustannuspaikka sisältää n kunnan osuuden Länsi- Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkosopimuksesta. Sopijakunnat ovat Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Raaseporin kaupunki. Joukkoliikenne -kustannuspaikka sisältää kustannukset kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukemisesta kuntaosuudella. Opetuksen tulosalue Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu Opetussuunnitelmamuutoksen jalkauttaminen jatkuu kaikissa kouluissa ja ns. Kelpo-hankkeelle on saatu valtionavustusta vuodeksi Avustusta

10 Sivu 10 Varhaiskasvatuksen tulosalue tullaan käyttämään pääsääntöisesti opettajien, avustajien, oppilashuoltohenkilöstön ja esiopettajien kouluttamiseen ja yksikkökohtaisiin asiantuntijakonsultointeihin. Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Tämän lisäksi kustannuspaikat sisältävät määrärahan palvelujen ostoihin (mm. henkilökunnan matkakustannukset, puhelinkustannukset) ja tarvikkeisiin (mm. oppikirjat, koulutarvikkeet). Aleksis Kiven koululla valmistavan opetuksen kehittäminen jatkuu vuonna 2012 ja valmistavan opetuksen opettajan viran perustaminen on tarpeen. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 340 Varhaiskasvatus hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska Förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska Förskolan esiopetus 353 Tyyskylän päiväkoti 354 Tyyskylän esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Kotihoidon tuki (lakisääteinen) 357 Toukolan päiväkoti 358 Störsvikin päiväkoti 359 Päivärinteen päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen)

11 Sivu 11 Vapaan sivistystyön tulosalue 366 Palveluseteli Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Svartbäckin/Västanlidin ja osin Päivärinteen päiväkotien toiminta siirretään toimintansa aloittavaan Tyyskylän päiväkotiin. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku huomioon ottaen uuteen päiväkotiin siirtyvien olemassa olevien toimien lisäksi perustetaan uusi lastenhoitajan toimi alkaen. Perhepäivähoitoa koskevat työaikalainsäädännön ja KVTES:n 12 liitteen uudistetut työaikamääräykset lisäävät varahoidon tarvetta päiväkodeissa. Varahoidon järjestämiseksi perustetaan lastenhoitajan toimi alkaen perhepäivähoidon varahoitoon. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- sekä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Päiväkotihenkilöstön työstä poissaolojen ajaksi tarvitaan jatkuvasti perustehtävän lakisääteisyyteen perustuen ulkopuolisia sijaisia, joita kuitenkin on erittäin vaikea saada. Lasten turvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden mahdollistamiseksi perustetaan alkaen varhaiskasvatukseen kiertävän lastenhoitajan toimi. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahojen keskittäminen varhaiskasvatuksen hallintoon mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012

12 Sivu 12 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 360 Kirjastotoiminnan tulosyksikkö 410 Kulttuuritoiminnan tulosyksikkö 420 Nuorisotoiminnan tulosyksikkö 430 Liikuntatoiminnan tulosyksikkö 335 Muu vapaa sivistystyö Kirjastotoiminnan kustannuspaikka sisältää kolmen kirjastovirkailijan ja vapaa-aikapäällikön palkkakulut. Kirjaston aineistomäärärahat, kirjastojärjestelmän ylläpito- ja lisenssimaksut sekä uutena asiana vuodelle 2012 suunnitellun kirjastoauto-ostopalvelun, jossa hankitaan Lohjan/Nummi- Pusulan kirjastoauto käymään kerran kuukaudessa kuntakeskuksen ulkopuolisissa päiväkodeissa ja koululla. Kulttuuritoiminnan kustannuspaikka sisältää kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajan palkan ja toimintarahaa tapahtumiin, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna sekä kulttuuriavustukset. Nuorisotoiminnan kustannuspaikka sisältää kahden nuoriso-ohjaajan palkan ja toimintarahaa, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna ja avustukset nuorisotyöhön. Vuonna 2012 järjestettävän seikkailukasvatuksen avulla pyritään vaikuttamaan syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Liikuntatoiminnan kustannuspaikka sisältää liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä liikunta-avustukset. Vuodelle 2012 on varattu rahaa tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Muun vapaan sivistystyön kustannuspaikka sisältää siuntiolaisten yhdistysten kuten musiikkiyhdistyksen työn avustamiseen tarkoitetut määrärahat sekä musiikkiopistotoiminnan järjestämiseen tarkoitetut määrärahat. Musiikkiopistopalvelut ostetaan Lohjan kaupungin ylläpitämältä Länsi- Uudenmaan musiikkiopistolta. Syksystä 2011 lähtien musiikkiopistopalveluja on laajennettu kokeilumielessä. Keväällä 2011 huoltajilta kysyttiin heidän kiinnostuksestaan ilmoittaa lapsensa musakaritoimintaan joka järjestettäisiin hoitopäivän aikana päiväkodeissa tai esikouluryhmissä. Huoltajilta tuli paljon myönteistä palautetta ja tässä vaiheessa musakariryhmiä perustettiin Jukolan päiväkotiin (kolme ryhmää) ja Päivärinteen esiopetusryhmään (yksi ryhmä esiopetuksen päätyttyä). Keväällä musakariopetuksen

13 Sivu 13 järjestämistä hoitopäivän aikana arvioidaan sekä musiikkiopiston, huoltajien että päivähoidon henkilöstön kanssa. Mikäli toiminta on ollut toimivaa, musakariopetus jatkunee seuraavalla toimintakaudella. Vapaa sivistystyö keskittyy vuonna 2012 löytämään uusia tapoja toimia ja laajentamaan palveluvalikoimaa. Varhaisnuorison palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota, mutta samalla lisätään toimintaa ja tapahtumia kaikkia kuntalaisia ajatellen. Walkers- nuorisokahvila avataan kirjaston yhteyteen. Uutta tilaa hyödynnetään myös tapahtumia järjestettäessä ja samalla sen odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia myös muille toimijoille, kuten yhdistyksille. Vakanssinmuutosesityksiä, joihin sisältyy työajanpidennys 100 prosenttiseksi työajaksi, on vapaan sivistystyön tulosalueella kaksi: kirjastoapulaisesta kirjastovirkailijaksi ja kulttuuriohjaajasta kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi. Ehdotettavat henkilöstömuutokset: esittää seuraavien vakanssien ja virkojen perustamista vuodelle 2012: ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu luokanopettajan virka valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu avustajan toimi ruotsinkielinen kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus lastenhoitajan toimi 1 Tyyskylän päiväkoti kiertävä lastenhoitajan 1 varhaiskasvatus toimi lastenhoitajan toimi, perhepäivähoidon varahoitoon 1 varhaiskasvatus esittää seuraavia vakanssimuutoksia vuodelle 2012 ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus vapaa-aikasihteerin 1 sivistysosasto vakanssi muutetaan hallinnon suunnittelijaksi kulttuuriohjaajan 1 vapaasivistystyön vakanssi muutetaan tulos kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi alue Työaika muuttuu 100% kirjastoapulaisen vakanssi muutetaan kirjastonvirkailijaksi. Työaika 100 % 1 kirjasto

14 Sivu 14 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeet - Oheismateriaalina sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi - Liitteenä sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 Valmistelijat: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman puh , s-posti vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja, puh. (09) , s-posti varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p , s-posti hallinnon suunnittelija Tommi Koskinen p. (09) , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - käydä lähetekeskustelun sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioesityksestä.

15 Sivu 15 SIVLTK 92 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 1-7/2011 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on tilanteen mukaan 58,8 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla heinäkuun lopun tasolla 58,3 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua korkeampina (68,2 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua korkeampina (59,4 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 1-7/2011. Valmistelija: Kehittämispäällikkö Jarno Moisala, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.

16 Sivu 16 SIVLTK 93 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. - Kuntaliitosneuvottelujen tilanne - Kirjaston aukioloajat Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 50 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 51 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 52 Päiväkotipalvelujen tarjoajille ja palveluille asetettavat vaatimukset 1.7.2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2014 10.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2014 10.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 85 SIVLTK 86 SIVLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen SIVLTK 88

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 22

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 11 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 12 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 13 Aleksis Kiven koulun apulaisrehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 14 Henkilöstön edustajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 11 SIVLTK 12 SIVLTK 13 SIVLTK 14 SIVLTK 15 SIVLTK 16 SIVLTK 17 SIVLTK 18 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistystoimen hallinnoimien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Päivärinteen koulun vararehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 12 Päivärinteen koulun henkilöstön

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 12/2011 17.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 12/2011 17.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 108 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 109 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 110 Valtuustoaloite koskien edellytysten selvittämistä siuntion kunnan liittymiseksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/2013 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/2013 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 60 SIVLTK 61 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 62 Aleksis Kiven koulun tuntikehyksen muuttaminen lukuvuodeksi 2013-2014 SIVLTK

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2013-2014 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 22

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 SIVLTK 7 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 58 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 SIVLTK 59 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 12 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 13 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 14 Lausunnon antaminen n kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmasta SIVLSUOJ 15 Esiopetuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 58 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 SIVLTK 59 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun ehdotus vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksymiseksi SIVLSUOJ

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 3/2011 17.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 3/2011 17.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 SIVLTK 27 SIVLTK 28 SIVLTK 29 SIVLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2013 7.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2013 7.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 SIVLTK 7 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 60 SIVLTK 61 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 62 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2011 SIVLTK 63 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 5/2010 21.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 5/2010 21.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTKSUOJ 43 Kokouksen järjestäytyminen OPLTKSUOJ 44 Viranhaltijapäätökset tiedoksi OPLTKSUOJ 45 Muutoksia opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanossa OPLTKSUOJ 46

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2013. Sivistyslautakunta 12.11.2013 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2013. Sivistyslautakunta 12.11.2013 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 Sivistyslautakunta 12.11.2013 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 12.11.2013 klo 19.00 20.15 Kihniön kunnankirjasto Inkinen Anneli Jokioja Janiina

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2015 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2015 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 66 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 67 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 68 Sivistyslautakunnan toiminnan tavoitteiden asettaminen vuodelle 2016 SIVLTK

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 Sivistyslautakunta 23.02.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 23.02.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 12 VUODEN 2015 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2015-31.3.2015 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE... 23 13 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/2011 19.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/2011 19.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 42 SIVLTK 43 SIVLTK 44 SIVLTK 45 SIVLTK 46 SIVLTK 47 SIVLTK 48 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Vuonna 2012 toteutettavan koulukuljetushankinnan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/2016 63 Kokousaika 5.10.2016 kello 18.00 18.51 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 klo 18:30-20:10 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/2015 2.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/2015 2.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 47 SIVLTK 48 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 49 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 SIVLTK 50 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!!

Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!! Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 18.11.2014 klo 18.30 Paikka Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!! Käsiteltävät asiat 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA ESITYSLISTA 3/ Vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 17:00. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1.

LAUKAAN KUNTA ESITYSLISTA 3/ Vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 17:00. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1. LAUKAAN KUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 Aika 29.09.2016 klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 Lisätietoja Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika 14.4.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (7) Aika 11.08.2015, klo 17:30 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteet Investointimäärärahan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2 2. luku KUNNAN SIVISTYSTOIMEN YKSIKÖT...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja Sivu Nro

Kokouspöytäkirja Sivu Nro Kokouspöytäkirja Sivu Nro Koulutuslautakunta 14.12.2016 65 7 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00-18.35 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Saapuvilla olleet jäsenet Lundén Allan, puheenjohtaja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Rautalampi 18.2.2015

Rautalampi 18.2.2015 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.2.2015 klo 16.00-17.00 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot