Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta."

Transkriptio

1 Jäeniedoe 4/2014 Hyvää Joulu j onnelli Uu Vuo 2015! ÄRKEÄÄ!! ÄHKÖPOIOOIEEMME EKÄ KOIIVUJEN LOPPUo MUUUU.FI-PÄÄEIEKI Uude ähköpoiooieemme ov jo käyöä. Ooiee pyyivä muuen mn, mu.ne-pääe muuui.fi-pääeeki. Uude ooieemme ov: Uude koiivumme julkin j jko ivu löyyvä ooiee iälö Leder Pyhäjärvieudulle rhoiu heun mukiei...2 Leder Pyhäjärvieuu ome-ikkueen...2 Meudun kehiämiukien hu lkv vihei keväällä...3 Meudun ue voi hke eni vuonn Hyrrää...3 Pyhäjärvieuu unneuki...4 Meuul plkii onniunei hnkkei...5 Mrj kiiää muimii - rh nuorille...6 on oim, neuvon & rhoiu pikkkunnn prhki Lue liää Lederiä j uuu kunnn Leder-oimn: kunnn pikllikehiäjien uuikirje

2 Leder Pyhäjärvieudulle rhoiu heun mukiei EU:n komiio hyväkyi Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn vuoille enimmäien jäenmiden jouko. Yli khdekn miljrd euron rhoiupkei no viii proeni myönneään uomen 54 Leder-ryhmän rhoiukehyki. M- j meäloumieriön uunnielm Leder-ryhmien vln Eurn, n j n lueell oimiv Leder Pyhäjärvieuu i rhoiu hkemn määrän, euro julki rh. Kueen verrun poi on uunnilleen m, kok Leder Pyhäjärvieuu i kuluvn ohjelmkuden puoliväliä liämäärärh plkkioki ohjelmn hyvää oeumie. älle kudelle lähdimme hkemn rhoiu mn verrn ku oli viime kuden koroeu rhoiukehy. Kunien ouu on 4,2 euro per vuoi per uk. en enempään kunn eivä iouunee. reimme lu olii nnu eväiä uurempnk rhpoi, mu imme enään hkemmme määrän, keroo oimnnjohj Mrj Kre-Okmn. Liärh 2016? Vuonn 2016 ulee enimmäen j vuonn 2018 oen mhdolliuu hke liärh, mikäli m- j meäloumieriö rvioi en ohjelmn oeumien ldun perueell rpeellieki. Ilmn muu lähdemme voielemn liäkehyä, mikäli kunn myönävä liää kunrh. Muiden EU-rhojen vähennyyä Leder on hyvä mhdolliuu rhoi myö ellii ioi, joih kunnill ei muuo olii reurej. Kun kun n omn po, EU j vlio ekä hnkkeiden oeuj nv omn. Rhpoi vähäänk kolmkeriuu, keroo Mrj Kre- Okmn. ukihu oimilueen yriyhnkkeii, yheiyöhnkkeii ekä yleihyödyllii kehiämi- j veoihnkkeii dn vu kevään 2015 ikn. Uui ukimuooj Käynniyvä ohjelmkui uo joik uui väleiä meudun kehiämieen. Yriykille uunnull euron perumiuell voidn uke liikeoimuunnielmn muki uuden yriyoimnn loimi uudelle yriäjälle i milll uuden liikeoimnn käynniämiä. Jo oimn olevn yriyken perumiuell voidn uke uuden liikeoimnn loimi. Yleihyödylliiä hnkkei poen enieen pn meudun kiiviuu, elvoim, yheiölliyyä, plvelui, frrukuuri, urvlliuu j ekoloiuu. Leder Pyhäjärvieuu omeikkueen Myö meidä löyää nykyi fcebooki, ule uumn! Leder Pyhäjärvieuu: fcebook.com/lederpyhjrvieuu Pyhäjärvieudun mkilu: fcebook.com/pyhjrvieudunmkilu

3 Meudun kehiämiukien hu lkv vihei keväällä Kikkien Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn ukien hu dn uki kevään 2015 ikn. Meuuviron rvion mukn nuoren viljelijöiden loiuuen hku voi lk mlikuu, meudun yriy- j hnkeukien hku huhikuu j milojen veoiukien hku oukokuu. uomen ohjelm hyväkyi enimmäien jouko Euroop. Nä ollen uomlie pääevä myö enimmäien jouko hkemn ohjelmn uki. Pääökeneko lk ykyllä Jo helmikuu käynnieään hkijmäärilään pienempien ukimuoojen hkuj. Nämä ov uki, jok mhdolliv Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn liiyvää neuvon j kivoi. Milojen veoi- j loiuukien pääökeneko lk rvion mukn elokuu j yriy- j hnkeukien pääökeneko myöhemm ykyllä. Milojen veoiuill rhoiev veoi ei loi ennen pääöä. Yriyj hnkeuill rhoievn hnkkeen voi loi omll rikillä, kun hkemu on ullu vireille. Mnner-uomen meuuohjelm Liäieoj Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn ui ELY-kekuki j Leder-ryhmiä ekä Meuuviron verkkoivuil Hyväkyy meuuohjelm on ooiee Meuuviron ny ekemä ikulu on rvio, j en oeuumieen viku äädöen j oimeenpnon vlmielun eenemen. Meuuviro rken ikulu, kun li j euke on nneu. Meudun ue voi hke eni vuonn Hyrrää Meudun kehiämieen liiyvä pperiyö helpouu, kun yhä uempien ukien hku muuuu ähköieki. Meudun yriy- j hnkeue ekä miloille rkoieu veoi- j loiuue hen vuode 2015 lähien ähköiei Hyrrä-verkkoplvelun ku. Verkkoplvelu ohj j op hkemuken eo. Hkemuken voi jäää mih vuorokuden ikn hn, milä hn koneel, jo on verkkoyhey. Hkemuken läheämen on vivon, kun iä vren ei rvie läheä poilikolle i ELYkekuken i Leder-ryhmän oimiolle. Myö rviv liäiedo j mkuhkemuke voidn oimi nopei verkon ku. Hkij pyyy eurmn hkemuken eenemiä Hyrrää. Ko-unnie mhdolli ion orniion nimiä Hyrrän käyöönoo vren ulee hnkki Ko-unnie. Ko-unniu on Verohllnon rjomp unniuu virno mien ähköii plveluih. Ko-unnie hee yriy- j yhdiyrekier on olv jnll Peni- j rekierihlliuken iedoi. Hkijll on edelleen mhdolliuu ioid Leder Pyhäjärvieudun oimio. Mrj j El uv enieen pn. Hkijoiden knn ok yheyä oimioon jo ennen hkemuken jäämiä.

4 Pyhäjärvieudun mkilu unneuki! GO FIH O FIANH GH D FINLAND IN L IN GO FIIN F ILVERY GOLD FIHING Recreionl ervice Nkkil PINEI for mee, INKUN AALLOILLA LUONOKA l 2 exhibiion, room Recreionl civiie nure, nure choo 600 m nure e Pori uide ervic Yläne nie 2, nmäe Hovil kpei.fi luono, www. ÄKYLÄN ERÄ- JAÖKI KALAUMAKAILU, cfee ool ERÄM nure LAN EKO Accommodion coe, e, d ervice ion co recreionl cry our Accommod moke un Rnie 137,fire, by open 41, Yläne Kuue 2 867lnie 0775, olnermoki cfee nure, MAIN e MAINIO KALAMAJA ILA ionl ervic ANO KAR Accommodion KURALAN coe )for hoe eek ervice LA MANOR pece( quie KURA room, d coe or FihAccom cry modion our recreionl ervice, un Aronkulmnie 106, reque, moke 11, Yläne nie 4635 Kurl nor.fi e urlm d ervic ÄKYLÄN KALAAAMAN MYYMÄLÄ ervice por hop Kimnie 18, , by open fire, moke un recreionl ervice Kuuelnie 41,j21900 Yläne Hiori kuluuri euumme on eihior rrei. Eurn ru- j pronikuden löydö ov A EA ON LAKE ON LAKE A EA IN HE RIVER 33 VER IN HE RI KE ON LA A EA VER Eurn Kokeljärvi on lubonr mekk rjoen myö hiljiuu IN HE RI rpuliin. j luonnonruh. Läpi vuoden uln virv Eurjoki rjo oivllie melon PYHÄJÄRVIEUU Pyhäjärvieuu Eur,, EKOLAN ERÄMÖKI kikille ieille elämykiä Accommodion coe, d nure, cfee D IN FINLAN Juhl, kokou, unil, illnvieo... LUONOKAPINEI 600 m2 nure exhibiion, room for mee, uide ervice nure, nure chool Hovilnmäenie 2, Yläne RAPUKUNINGA Cry our on Lke Pyhäjärvi vern vill. on unneu knllimiemn j ä lk koko uomenkaranoila kirjoieu hiori; vuonn 1156 lonpoik Llli urmi piip Henrik KURALAN njärven jäällä. (KURALA MANOR ) ieikö, eä Pyhän Henrik ri Kirkkokri on o roomlikolienpyhivellupikk Pohjoimi? Accommodion coe or room, d ervice Kuun Ruukill pääe ukimn vikkp Alvr Allon rkkiehuuri. Käiyöläiyy j ide elävä eudullmme vhvi. reque, moke un, recreionl ervice Kurlnie 11, Yläne Luonoelämykiä j kivieeej n Pyhäjärvi on Louni-uomen uur järvi j unneu nelii kl- j mhdolliuude. Lukui luonopolu johdv ikuimien rvoii miemi. n Hrjurei voi o hluun vikkp hiihäen i pikoiden. nce Fih lice red pelvic. reen h Fl. o lih reyi fih lmo blck. Perch re environmen rch vry d on i liv piky dorl f e fih depen d ide, lre dependen common pecie y ripe fih only mo i one he e, bu lo nl f. Perch environmen fih on i liv When d. ed. on how i hl cid form i lcic e. i ired ou, woren mucle, which journey o ble, en i. he he fih r o wer when i lifed h hrp blow by iv i fih i killed Afer hi neck. o bck e. ill ple by lif fih i bled ble, he fih mu ill cluer. ever he i i prepred unil e h i re for cch cold be ored dblow lmon. Wobbler come for e. hi e. he wimm deph nle lip. ne mu h ed ome wobbler o pred fihe enion.? l, on i liv environmen, bu lo on how i hled. When fih i ired ou, lcic cid form i mucle, which woren e. he fih r i journey o ble, when i lifed wer. he fih i killed by iv i hrp blow o bck neck. Afer hi fih i bled by lif ill ple ever ill cluer. he fih mu be ored cold unil i i prepred for e. cud Vuokril nvieo... Pyhäill järvi eudun Fih licence FIH UNDERIZEDEAON E AND CLO E EB nurl H GhPO he fih cu IN mehure le mu rh wei C ip Fed C A below Ed) o ip hvcloe (mou jw R El f: l, illnvieo... Pyhäjärvieudun Vuokril Nälkä? euumme on vren elrvikei. Erikoikvej, uomen o okeriehd, broilerei j klkkunoi, järvikl j rpuj. Meillä voi ehdä ruokrekiä hyvien mkujen milmn. He n klm kuuuore j kokk ie i Anl well ice lukuii re llowed by everymn vliejok ruokpikoimme. Välillä knn jell än j nui oilkodi. rih for llmunkkikhvi Fl. he licence required or BE EFIH UNDERIZED H G PO AND CLOE EAON H HIN FI CAC E he fih cuh nurl RV wer mu meuree le il, illnvieo... Juhl, kok ou, uni yöhuoneiden, llerioiden, idelojen j puiikkien määrä ylläää iloiei. Eipä ien uniikki ide j koruj, peroonllii käyövroi, iuuide i vei ule ihelemn j hoppilemn. Leder Pyhäjärvieuu lkoi o pno mkiluun vuoden 2013 keväällä lkneill ion on mmore formion on khdell mkiluhnkkeell. More for i ervice ouri ervice our reion on reih e Pyhäjärvi-Iniiuui loii ion on m or f More ervice on ouri mnreiikn eielviyken klu- j luonomkilun perumie. ämän jälkeen Eurn kun on ni ikään pnonu eriyiei Ruukpuion kehiämieen. Yhdeä näillä kikill neljällä hnkkeell on u ikn pljon lyhyeä j. DID YOU KNOW ubbery meril, rd, which preven he be l boom. When fih cuh nur he depend on le re ued o move meure wer mu ime yer, ip om. he fih cnno BE HE PO ING FIH ACH C E V ER ed below ip jw (mouh cloed) o ip cudl f: lmon e 60 cm e rou 60 cm i pecific form, Fly- cm differ Brown rou 60 cm e which equipmen 60 echnic lmon Pikeperch 37 cm quie lo or cm. 60form rou d below e fihery, wer ip Gryl 35 cm pnrou, W e (mou 60 cm h cloe d) o form,while Brow n YOU KNO jw ime dy.c id 37 cm weihed fly, pecifi i h f: differi c wih erch c l Fly-fi echni cud More formion on underized Pikep ke, mo ebu fly- i bed on c equipmen. he vriion which l 35 cm he more do form weihed fih cloe eon cn Gry cm on pleniful or le. 60 nd e lo d condiion my be, quie lerl le. rou relmon on underize be found Fnih yer, hey re rou pn 60cm formion ed fly, re Fl, o While More hn lmon. weih e her cn on Fly rod re ued o c le y, we id wih 60 cm c cloe e eher lre e, rou Brownirou me on my fih c orm e fly o deired locion. bed dy. h i Fni cm well ime ed 12.4 ckilorm. fly-fih differ found no37 work d echni Pikeperch Fly-be i mehod ued/lm moly i. ed le.. enkoki rpid n.ne weih cm 35.hve ion vri ll locion. l m www rpid, bu lo flow wer Gry be d le my rize o c h diion, nn wer. on unde re ued on. ion fly, o More form Fly rod ed nd, deired loci cn Fl weih oon e fly moly ecloe ued my d fih c Mk your own flie i n imporn meho me Fly-fi Fniih, bu lo h be found pr fly-. I mke lon rpid work well wer flow /lmi. n.ne. wer nih ju fly by. locion. nn wer le on. n impor n CRAYFIHING eired loci own flie i Mk your lon moly d ued h. I mke ur pr fly-fi lo by. Abou hlf million cryfih re cuh fly NG pid ju enify, bu wer nih CRAYFIHI Lke Pyhäjärvi every yer. o cryfih, e re you mu py mnemen h re cuh 20 million cryfi n fee h, hve permiion Abou hlf yer. o cryfi every e i n impor rvi n wer re. Differen po eme lon owner Lke Pyhäjä mke mn re ued o cch cryfih. he po you mu py ion ide permi by. NG pono be moved one wer my fee hve N:CO-OPERAION: IN Differen h CRAYFIHI wer re. po -OPERAIO yem o nor wihou difecion owner h. he l IN CO cch cryfi h re cuh re ued o preven pred cryfih pe. oneower million cryfi h, hlf d cryfi move Abou o cion my no be rvi every yer. emen er wihou dife pe. Lke Pyhäjä h yem o noh mn pred cryfi you mu py permiion n po o preven fee hve N: Differe wer re. ERAIO owner h. he po IN CO-OP cch cryfi re ued o one wer moved cion my no be er wihou dife pe. h yem o noh pred cryfi o preven? Juhl, kok ou, uni Kädenioj j puiikkej Pyhäjärvieu dun echnic depend on mehod cch fih on everymn by equipmen or ued, well on fihermn e on ired well ice phumi ympäri vuoden licence requ onwer. Anl MAINLIIA GAHAU Fl. he od cch fih onkeäeerei, näyelyjä, konerej, luluiloj, mrkkoi, nuoaccommodion ervice rih for ll reurn e 28 Levnpellonie wih, peron beween myyjäiiä, e rmn When nd on meh 252, Kull on fihe frei, veouieluj, krnevlej, orielämää, leirejä, Huovrekiä... echnic depe well mu py nionl mnemen fee ued, men mn every byequip fee which my be provcil fee or locl wer re 4 llowedwww.humlii.com r. r we e 18-6Meillä on miä vli o licence fee. he n beween ce required on, pero emen fee Ei hump, jo päädy ilmn opeun kierroken j nypi kerrll ru wih fih n RY feevoi myvikkp be provcil fee or i locl r re Mjoiu cchevänräväyäjä Whe mökiä, huvil hoelli. on mn nl e or locl we pull. nio fee BE rmn Cnoe our, uided our cnoe ncil wer re licence fee. fihe py 29 renlmu he he erveulo viihymään j viipymään! BE be provi HE PO h my Lke whic Jouijärvi licence fee. E O fee re Ulvil fee or locl HG he provcil ING Hrjunpääjoki river P licence be provcil FIH ACH licence fee. een e i bed Leeperi. fee my ive rihhoin fih u n bewaociion H le C wer re n fee E FI.CAC E rod, reel ce neme r re licen we V locl R E le vcil fee or he provcil o fih E RV Fih wih everl BuO ce fee. he E rod ERALAMPI HUNING h licen locl ive rihhe P river rich lmon, however, lwy ncil fee or nure,. proviccommodion, be Cb G y 30 rod, reel ce fee. licen require locl licence. hun wilderne ervice HIN rl rod re CH lwy I eve NIA HE EA OF BOHNIA wih F H n well Green Cre rvel A ce ver, BO Fihi licen OF E on, howe rpp, cry jcklih lmc Venie 263, Kmrkku HE EA e provcil river rich R V ce. l u i uully llowed only wih locl wfih123 E licen o EA LAKE PYHÄJÄRVI AREA rih require locl JÄRVI AR er re licence permiion. ih reel. h jckl LAKE PYHÄ Pyhjrvieudunmkilu Y rpp, cryfi ed only wih locl w- More formion on licence LLE VA rod rl ER KOKEMÄENJOKI RIVER VALLEY iion. KI RIV HNIA permbo i uully llow licence OF h wih eve on, however, lwy KEMÄENJO HE EA licence cn be foundko r rich lm licence. er re EA uire locl ion on n. VI AR JÄR ih m.fi/e More form HÄ.mm PY www h jckl LAKE Y cn be found pp, cryfi only wih locl wed ER VALLE RIVvry KI perch uully llow permiion. JO he colour lmo blck o lih reyih reen. ce EN licen MÄ fih o KOKE differen re rh he colour fih depend on i liv environmen. Perch re ce em, fer on licen be idenified by. riped ide, lre piky dorl f reyih reen n. formion re f. Perch i one mo common pecie blck o lih red pelvic nl yore pecie lmo nmen. Perch enviro be found n perch vry fih Fl. l f ou know h Lke d on i liv he colour dor fih depend ide, lre piky he colour or i lre perch common pecie by ripe mo be idenified Perch i one f. ryfih? nl he e fih only dependen FIH UNDERIZEDEAON AND CLOE Juhl, kokou, un Elämykiä kikille ieille Kuluuri j hiori ide, kädenioj j puiikkej Luonoelämykiä Lähiruok phumi Lähiruok LUVIAN MERIHELMI Nure experience rchipelo Luvi Likrie 312, Luvi ed re llow e. e compleely, wobbler. EURA KÖYLIÖ ÄKYLÄ kun.fi/en www. m.fi jrvieuu /mkilu /en ki.fi.fi pun kun ku www. d.fi ln m.fi w.fihfin rim ww ou.fi/.fi jrvieuu w.mmm ww ilu : Fih licence: k nce /m Fih lice kupunki.fi d.fi nfinln mm w.m nce: ww Fih lice Krhueuu Vuokril Eur uloki Hnkkeiden uloki kuvi eurvi: eieiä monill kielillä, kroj, videoi, neiivuj, ulkomlii mkilijoi, uui uoei, uui yheiyökuvioi, kluoppi, j ennen kikke: nounei ihmiiä, kieyää Mrj Kre-Okmn. Pyhäjärvieudun yheiä mkilueieä on jeu yli 4000 kpl. yön ll on p ilmeyvä uui eie, joll euu voidn mrkkoid eni vuonnk. Eie ilmeyy uomen liäki enlnniki j rnkki. Keväällä Pyhäjärvieudun, elkämeren j Kokemäenjokilkon klumkiluplvelu yheen kokov eie näki päivänvlon. Enimmäen uomenkielen eie on jo loppunu j päiviey eie ilmeyy vielä ämän vuoden puolell. Liäki eie julkin enln- Pyhäjärvieu dun Vuokril Mo Mrii 2014 Eur Eur Eur niki j rnkki. Aivn viime mereillä uueen eieeeen hlui mukn myö muum oimij Yläneen uunnl, mikä oln vhvi Pyhäjärven ympäriön mkilu. Hnkkeemme nio myö muum mukn ollu on päääny loi kluoppn mmiuknon. J viiä ville vlmi on yki klumkiluuoek, iloiee klumkiluhnkkeen unijn oimu Jui Alonen Pyhäjärvi-iuui. Krhueuu Krhueuu Rnklien plue Klu- j luonomkiluhnke yhdeä Rnkn kn on liänny lueen mkilijoiden määrää j nnu Pyhäjärvieudun oimijoille uko omn ekemieen. Lähe kikki meille uiki vllen on ulkomlielle ekooi j mnifique (uurenmoi). Ruokilu luonnon helm, pilkkimen vll järvenelällä, koruokilu, mkkrn pimen jäällä, hiljiuu j lj jokmiehen oikeude. Rnkliille puolen uomlie iv opeeu moni ioi: ulkomlien mkilijoiden plvelemie ei riiä rnkn kieli, kekeneräiiä uoei ei knn eiellä j ikului on pyyävä. Ede uunnilleen! Kljien liäki rnklie rkkiehdi ov loinee py- hivellumk Kuulle j Noormrkkuun Alvr Allon jlnjälkiä euren. eollen kuluuriperö j Alvr Allon rkkiehuuri ekä puurkenmen; iä e miä rnklen äälä hkee. Mlikuu on jälleen ulo ryhmä rkkiehej Pyhäjärvieudulle. Rnklienk nm kriiikki puueellii opei on menny perille: Yhdeä Ruukpuion mkiluoimijoiden kn olemme ny ekemää luee jevi opekroj j päiviämää opekylejä, jo omoimimkilijk löyäii helpomm Ruukpuion kohee, iloiee Ruukpuion kehiämihnkkee vhvi mukn ollu Johnn Alo Eurn kunn. Eriyien iloen Pyhäjärvieudun mkilun mrkkoihnke lähe kki vuo luonnu El Hvio on yheiyökumppnien liäänymieä. Yheiyö on liäänyny pii omn lueemme kunien j yriäjien kn, myö kunnn mmikorkekoulun, Por eudun mkilun, Rumn kupun mkilun j kunliion kn. Jko ulemme eniä enemmän mn myö vlkunnllieen yheiyöhön, kun yheiyö Mkilun ediämikekuken kn.on lknu ni hyv.

5 Meuul plkii onniunei hnkkei yykuu kunnn Meuul Por Yyeriä plkii ohjelmkuden onniunei hnkkei. Gln olliui lähe 250 meudun kehiämieä kinounu henkilöä. Gln käyännönjärjeelyiä j hnkkei eielevän ändior ilmeeä vi hrjoielijmme Kri Kekki. Leder Pyhäjärvieudun kehiämihnkkeen plkii MP Pyhäjärven järvipelj ry:n Järvipeluemhnke. Hnkkee rkennei kouluu- j oimiil peluoim vren. Myöhemm Järvipelj on nu Leder-uke llonmurjn rkenmieen j pilipumpun hnkn. Biol Oy:n pni uonperä (kekellä) keroi kekivänä jkuvi jok liää j Mrj imol-uonperä (vemmll) yriää jrruell hulluimpien ideoiden kohdll. Helijn Juuo Kllio. Yriyhnkkei plkii Biol Oy:n Pellvöljyn uoekehiyhnke. Hnkkee uoei mrkkoille koirille uunnu pellv-cmelrouhe - j öljy. Liäki hnkkee kehiei hevoille luonnonmuken vihoeho hyöneiilä uojmieen. iemm yriy on ljennu uoevlikoimn elrvikellle j puunuojuuoeii. Knväliiä hnkkei kunni i ProAri Läni-uomen Ue Nurl meril for enery conrucion -hnke. Hnke oimi Pyhäjärvieudun liäki Leder Krhueudun j Leder Jokivrikumppnien lueill. Hnkkee liäi ieoio luonnonmerilien hyödynämieä lämmiykeä j rkenmie. Hnkkeen kumppn oimi kki viroli Leder-ryhmää j liäki yheiyöä ehi klien unijorniion kn Gl plkii kiken kikk kolme hnke kuk kunnn Leder-ryhmää j kki Ely-kekuken rhoim hnke ekä Kylä ry:n vliem Vuoden Kyläeko. Jukk Konulen (vemmll) keroi punien lnn puuuvn luomn hnkkee, munoi oljenkorren olevn vhv. Plko vnom myö ProAri Läni-uomen oimiujohj imo Junnil. Pyhäjärven Järvipeljien hnkkeen plknon kävi pokkm Ani Henrikon. Plko luovum Krhueu ry:n v. oimnnjohj Ri Rn.

6 Mrj kiiää muimii -rh nuorille Lämm kiio kikille Mrj äyien kymppien vumie muineille. NuorioLederi keryi muimii mukv poi lkurh. NuorioLeder krieereiä ei vielä ole vhvieu. Hku lk eni vuoden ikn. Poikkeuken muih hkumuooih, hkijn ei rvie oll yhdiy, vn eimerkiki nuoren ryhmä, jok hkee rhoiu hrruvleii m. oimion väki lomilee oimio on uljeu Loppiien jälkeen olemme jälleen käyeäviänne. Yheiyöä: LEADER PYHÄJÄRVIEUU RY Yriylo Kuun keku, Luvlhdenie 1, Kuu oimnnjohj Mrj Kre-Okmn, puh , Projekikoordori El Hvio, puh , Leder-ryhmien iedoj Mrju Hpnen, puh ,

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

RATKAISUT: 6. Pyörimisliike ja ympyräliike

RATKAISUT: 6. Pyörimisliike ja ympyräliike Phyic 9 pio () 6 Pyöiiliike j ypyäliike : 6 Pyöiiliike j ypyäliike 6 ) Pyöiiliikkeeä kpple pyöii joki keli ypäi Kpplee eto uuttuu b) Ypyäliikkeeä kpple liikkuu pitki ypyät dϕ c) Hetkellie kulopeu ω o kietokul

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Yhdessä enemmän toisistamme välittäen Päivitystyöryhmä

Yhdessä enemmän toisistamme välittäen Päivitystyöryhmä 29.4.214 VUOSIRAPORTTI 214 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 212-216 Yhdeä enemmän oiimme väliäen Päiviyyöryhmä 1 Siälö JOHDANTO... 3 AVAUSSANAT - STRATEGIATYÖ

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Espoon väestöennusteet

Espoon väestöennusteet Epoon väeöennee 211-22 Tieoi 1/211 Siälly 1 Enneiden loe 2 Enneen iälämä i noono 3 Epoon väeöenneiden oeminen 2-lvll Kv:Eemilin oimi Kv: Teij Joirn Yheenveo Teij Joirn Kehiämi- j imyiö 1.1.211 Epoon väeö

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun.

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun. ! u u l e r u ey äjää PÄ V, V HLU HH M MR PR? udull U ue ääu ljlle rj vu u, lecr lu, ju v uu v u j Päälje u, yöräly wwwelecr /lecr /elecr j u u e rju v lj le e j ureljl äyeää Vl u u -urel rj j uu e,, rju

Lisätiedot

järjestelmät Jatkuva-aikaiset järjestelmät muunnostason ratkaisu Lineaariset järjestelmät Risto Mikkonen

järjestelmät Jatkuva-aikaiset järjestelmät muunnostason ratkaisu Lineaariset järjestelmät Risto Mikkonen DEE- Lineiet jäjetelmät Jtkuv-ikiet jäjetelmät muunnoton tkiu Lineiet jäjetelmät Rito Mikkonen Lplce-muunno Aikton DY Aikton tkiu Lplcemuunno Käänteimuunno Rtkiu -to 2 Lineiet jäjetelmät Rito Mikkonen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o.

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. M Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. Porin maalaiskunnan Tuoreniemen kylässä on Sjögrenin ja Vainio- Mattilan metsäsaroilla lfihekkäin kolme

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely 9/ VÄRÄHTELYMEKNKK SESSO 9: Yhn vpun vinv oinivärähly LKEYHTÄLÖ Viooi vinnu vinnuvoin oln olvn uorn vrrnnollinn värählvän n nopun li F v () jo on vinnuvio. Kuv on viooii vinnun värählijän prulli, jo vinnu

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2008

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2008 uunnitteluoto.8.009 / TYÖTEKIJÄ ELÄKELAI (TYEL) 8 : MUKAIE TYÖTTÖMYYVAKUUTURAHATO MAKU VUODELTA Yleitä TyEL 8 :n mukn Työttömyykuuturhton on uoritett Eläketurkekukelle mku jok hitetn oili- j tereyminiteriön

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

LANKAKARTAT. www.novita.fi KIVIAIDANKATU 2 A, 00210 HELSINKI - PUH +358 (0)9 613 176 - FAX +358 (0)9 6131 7700. toimitus alkaen vk 14.

LANKAKARTAT. www.novita.fi KIVIAIDANKATU 2 A, 00210 HELSINKI - PUH +358 (0)9 613 176 - FAX +358 (0)9 6131 7700. toimitus alkaen vk 14. LANKAKARTAT kevät-kesä 2013 FÄRGKARTOR våren-sommaren 2013 SHADE CARDS spring-summer 2013 Novita -lehti/ kevät 2013 toimitus alkaen vk 7 Novita -lehti/ kesä 2013 toimitus alkaen vk 14 KIVIAIDANKATU 2 A,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minun nyt pitää tehdä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Kokeen vaiheet Kysymysten

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt:

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: On jälleen tullut testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja 3A-TEHTÄVÄT.

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKKA A KTONKKA. välkoe 9.3.2007. Saat vatata van neljään tehtävään!. ake pteden A ja B välnen potentaalero el jännte AB. =4Ω, 2 =2Ω, =0 V, 2 =4V, =2A, =3A A + 2 2 B + 2. Kytkn ljetaan hetkellä.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot