Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta."

Transkriptio

1 Jäeniedoe 4/2014 Hyvää Joulu j onnelli Uu Vuo 2015! ÄRKEÄÄ!! ÄHKÖPOIOOIEEMME EKÄ KOIIVUJEN LOPPUo MUUUU.FI-PÄÄEIEKI Uude ähköpoiooieemme ov jo käyöä. Ooiee pyyivä muuen mn, mu.ne-pääe muuui.fi-pääeeki. Uude ooieemme ov: Uude koiivumme julkin j jko ivu löyyvä ooiee iälö Leder Pyhäjärvieudulle rhoiu heun mukiei...2 Leder Pyhäjärvieuu ome-ikkueen...2 Meudun kehiämiukien hu lkv vihei keväällä...3 Meudun ue voi hke eni vuonn Hyrrää...3 Pyhäjärvieuu unneuki...4 Meuul plkii onniunei hnkkei...5 Mrj kiiää muimii - rh nuorille...6 on oim, neuvon & rhoiu pikkkunnn prhki Lue liää Lederiä j uuu kunnn Leder-oimn: kunnn pikllikehiäjien uuikirje

2 Leder Pyhäjärvieudulle rhoiu heun mukiei EU:n komiio hyväkyi Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn vuoille enimmäien jäenmiden jouko. Yli khdekn miljrd euron rhoiupkei no viii proeni myönneään uomen 54 Leder-ryhmän rhoiukehyki. M- j meäloumieriön uunnielm Leder-ryhmien vln Eurn, n j n lueell oimiv Leder Pyhäjärvieuu i rhoiu hkemn määrän, euro julki rh. Kueen verrun poi on uunnilleen m, kok Leder Pyhäjärvieuu i kuluvn ohjelmkuden puoliväliä liämäärärh plkkioki ohjelmn hyvää oeumie. älle kudelle lähdimme hkemn rhoiu mn verrn ku oli viime kuden koroeu rhoiukehy. Kunien ouu on 4,2 euro per vuoi per uk. en enempään kunn eivä iouunee. reimme lu olii nnu eväiä uurempnk rhpoi, mu imme enään hkemmme määrän, keroo oimnnjohj Mrj Kre-Okmn. Liärh 2016? Vuonn 2016 ulee enimmäen j vuonn 2018 oen mhdolliuu hke liärh, mikäli m- j meäloumieriö rvioi en ohjelmn oeumien ldun perueell rpeellieki. Ilmn muu lähdemme voielemn liäkehyä, mikäli kunn myönävä liää kunrh. Muiden EU-rhojen vähennyyä Leder on hyvä mhdolliuu rhoi myö ellii ioi, joih kunnill ei muuo olii reurej. Kun kun n omn po, EU j vlio ekä hnkkeiden oeuj nv omn. Rhpoi vähäänk kolmkeriuu, keroo Mrj Kre- Okmn. ukihu oimilueen yriyhnkkeii, yheiyöhnkkeii ekä yleihyödyllii kehiämi- j veoihnkkeii dn vu kevään 2015 ikn. Uui ukimuooj Käynniyvä ohjelmkui uo joik uui väleiä meudun kehiämieen. Yriykille uunnull euron perumiuell voidn uke liikeoimuunnielmn muki uuden yriyoimnn loimi uudelle yriäjälle i milll uuden liikeoimnn käynniämiä. Jo oimn olevn yriyken perumiuell voidn uke uuden liikeoimnn loimi. Yleihyödylliiä hnkkei poen enieen pn meudun kiiviuu, elvoim, yheiölliyyä, plvelui, frrukuuri, urvlliuu j ekoloiuu. Leder Pyhäjärvieuu omeikkueen Myö meidä löyää nykyi fcebooki, ule uumn! Leder Pyhäjärvieuu: fcebook.com/lederpyhjrvieuu Pyhäjärvieudun mkilu: fcebook.com/pyhjrvieudunmkilu

3 Meudun kehiämiukien hu lkv vihei keväällä Kikkien Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn ukien hu dn uki kevään 2015 ikn. Meuuviron rvion mukn nuoren viljelijöiden loiuuen hku voi lk mlikuu, meudun yriy- j hnkeukien hku huhikuu j milojen veoiukien hku oukokuu. uomen ohjelm hyväkyi enimmäien jouko Euroop. Nä ollen uomlie pääevä myö enimmäien jouko hkemn ohjelmn uki. Pääökeneko lk ykyllä Jo helmikuu käynnieään hkijmäärilään pienempien ukimuoojen hkuj. Nämä ov uki, jok mhdolliv Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn liiyvää neuvon j kivoi. Milojen veoi- j loiuukien pääökeneko lk rvion mukn elokuu j yriy- j hnkeukien pääökeneko myöhemm ykyllä. Milojen veoiuill rhoiev veoi ei loi ennen pääöä. Yriyj hnkeuill rhoievn hnkkeen voi loi omll rikillä, kun hkemu on ullu vireille. Mnner-uomen meuuohjelm Liäieoj Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn ui ELY-kekuki j Leder-ryhmiä ekä Meuuviron verkkoivuil Hyväkyy meuuohjelm on ooiee Meuuviron ny ekemä ikulu on rvio, j en oeuumieen viku äädöen j oimeenpnon vlmielun eenemen. Meuuviro rken ikulu, kun li j euke on nneu. Meudun ue voi hke eni vuonn Hyrrää Meudun kehiämieen liiyvä pperiyö helpouu, kun yhä uempien ukien hku muuuu ähköieki. Meudun yriy- j hnkeue ekä miloille rkoieu veoi- j loiuue hen vuode 2015 lähien ähköiei Hyrrä-verkkoplvelun ku. Verkkoplvelu ohj j op hkemuken eo. Hkemuken voi jäää mih vuorokuden ikn hn, milä hn koneel, jo on verkkoyhey. Hkemuken läheämen on vivon, kun iä vren ei rvie läheä poilikolle i ELYkekuken i Leder-ryhmän oimiolle. Myö rviv liäiedo j mkuhkemuke voidn oimi nopei verkon ku. Hkij pyyy eurmn hkemuken eenemiä Hyrrää. Ko-unnie mhdolli ion orniion nimiä Hyrrän käyöönoo vren ulee hnkki Ko-unnie. Ko-unniu on Verohllnon rjomp unniuu virno mien ähköii plveluih. Ko-unnie hee yriy- j yhdiyrekier on olv jnll Peni- j rekierihlliuken iedoi. Hkijll on edelleen mhdolliuu ioid Leder Pyhäjärvieudun oimio. Mrj j El uv enieen pn. Hkijoiden knn ok yheyä oimioon jo ennen hkemuken jäämiä.

4 Pyhäjärvieudun mkilu unneuki! GO FIH O FIANH GH D FINLAND IN L IN GO FIIN F ILVERY GOLD FIHING Recreionl ervice Nkkil PINEI for mee, INKUN AALLOILLA LUONOKA l 2 exhibiion, room Recreionl civiie nure, nure choo 600 m nure e Pori uide ervic Yläne nie 2, nmäe Hovil kpei.fi luono, www. ÄKYLÄN ERÄ- JAÖKI KALAUMAKAILU, cfee ool ERÄM nure LAN EKO Accommodion coe, e, d ervice ion co recreionl cry our Accommod moke un Rnie 137,fire, by open 41, Yläne Kuue 2 867lnie 0775, olnermoki cfee nure, MAIN e MAINIO KALAMAJA ILA ionl ervic ANO KAR Accommodion KURALAN coe )for hoe eek ervice LA MANOR pece( quie KURA room, d coe or FihAccom cry modion our recreionl ervice, un Aronkulmnie 106, reque, moke 11, Yläne nie 4635 Kurl nor.fi e urlm d ervic ÄKYLÄN KALAAAMAN MYYMÄLÄ ervice por hop Kimnie 18, , by open fire, moke un recreionl ervice Kuuelnie 41,j21900 Yläne Hiori kuluuri euumme on eihior rrei. Eurn ru- j pronikuden löydö ov A EA ON LAKE ON LAKE A EA IN HE RIVER 33 VER IN HE RI KE ON LA A EA VER Eurn Kokeljärvi on lubonr mekk rjoen myö hiljiuu IN HE RI rpuliin. j luonnonruh. Läpi vuoden uln virv Eurjoki rjo oivllie melon PYHÄJÄRVIEUU Pyhäjärvieuu Eur,, EKOLAN ERÄMÖKI kikille ieille elämykiä Accommodion coe, d nure, cfee D IN FINLAN Juhl, kokou, unil, illnvieo... LUONOKAPINEI 600 m2 nure exhibiion, room for mee, uide ervice nure, nure chool Hovilnmäenie 2, Yläne RAPUKUNINGA Cry our on Lke Pyhäjärvi vern vill. on unneu knllimiemn j ä lk koko uomenkaranoila kirjoieu hiori; vuonn 1156 lonpoik Llli urmi piip Henrik KURALAN njärven jäällä. (KURALA MANOR ) ieikö, eä Pyhän Henrik ri Kirkkokri on o roomlikolienpyhivellupikk Pohjoimi? Accommodion coe or room, d ervice Kuun Ruukill pääe ukimn vikkp Alvr Allon rkkiehuuri. Käiyöläiyy j ide elävä eudullmme vhvi. reque, moke un, recreionl ervice Kurlnie 11, Yläne Luonoelämykiä j kivieeej n Pyhäjärvi on Louni-uomen uur järvi j unneu nelii kl- j mhdolliuude. Lukui luonopolu johdv ikuimien rvoii miemi. n Hrjurei voi o hluun vikkp hiihäen i pikoiden. nce Fih lice red pelvic. reen h Fl. o lih reyi fih lmo blck. Perch re environmen rch vry d on i liv piky dorl f e fih depen d ide, lre dependen common pecie y ripe fih only mo i one he e, bu lo nl f. Perch environmen fih on i liv When d. ed. on how i hl cid form i lcic e. i ired ou, woren mucle, which journey o ble, en i. he he fih r o wer when i lifed h hrp blow by iv i fih i killed Afer hi neck. o bck e. ill ple by lif fih i bled ble, he fih mu ill cluer. ever he i i prepred unil e h i re for cch cold be ored dblow lmon. Wobbler come for e. hi e. he wimm deph nle lip. ne mu h ed ome wobbler o pred fihe enion.? l, on i liv environmen, bu lo on how i hled. When fih i ired ou, lcic cid form i mucle, which woren e. he fih r i journey o ble, when i lifed wer. he fih i killed by iv i hrp blow o bck neck. Afer hi fih i bled by lif ill ple ever ill cluer. he fih mu be ored cold unil i i prepred for e. cud Vuokril nvieo... Pyhäill järvi eudun Fih licence FIH UNDERIZEDEAON E AND CLO E EB nurl H GhPO he fih cu IN mehure le mu rh wei C ip Fed C A below Ed) o ip hvcloe (mou jw R El f: l, illnvieo... Pyhäjärvieudun Vuokril Nälkä? euumme on vren elrvikei. Erikoikvej, uomen o okeriehd, broilerei j klkkunoi, järvikl j rpuj. Meillä voi ehdä ruokrekiä hyvien mkujen milmn. He n klm kuuuore j kokk ie i Anl well ice lukuii re llowed by everymn vliejok ruokpikoimme. Välillä knn jell än j nui oilkodi. rih for llmunkkikhvi Fl. he licence required or BE EFIH UNDERIZED H G PO AND CLOE EAON H HIN FI CAC E he fih cuh nurl RV wer mu meuree le il, illnvieo... Juhl, kok ou, uni yöhuoneiden, llerioiden, idelojen j puiikkien määrä ylläää iloiei. Eipä ien uniikki ide j koruj, peroonllii käyövroi, iuuide i vei ule ihelemn j hoppilemn. Leder Pyhäjärvieuu lkoi o pno mkiluun vuoden 2013 keväällä lkneill ion on mmore formion on khdell mkiluhnkkeell. More for i ervice ouri ervice our reion on reih e Pyhäjärvi-Iniiuui loii ion on m or f More ervice on ouri mnreiikn eielviyken klu- j luonomkilun perumie. ämän jälkeen Eurn kun on ni ikään pnonu eriyiei Ruukpuion kehiämieen. Yhdeä näillä kikill neljällä hnkkeell on u ikn pljon lyhyeä j. DID YOU KNOW ubbery meril, rd, which preven he be l boom. When fih cuh nur he depend on le re ued o move meure wer mu ime yer, ip om. he fih cnno BE HE PO ING FIH ACH C E V ER ed below ip jw (mouh cloed) o ip cudl f: lmon e 60 cm e rou 60 cm i pecific form, Fly- cm differ Brown rou 60 cm e which equipmen 60 echnic lmon Pikeperch 37 cm quie lo or cm. 60form rou d below e fihery, wer ip Gryl 35 cm pnrou, W e (mou 60 cm h cloe d) o form,while Brow n YOU KNO jw ime dy.c id 37 cm weihed fly, pecifi i h f: differi c wih erch c l Fly-fi echni cud More formion on underized Pikep ke, mo ebu fly- i bed on c equipmen. he vriion which l 35 cm he more do form weihed fih cloe eon cn Gry cm on pleniful or le. 60 nd e lo d condiion my be, quie lerl le. rou relmon on underize be found Fnih yer, hey re rou pn 60cm formion ed fly, re Fl, o While More hn lmon. weih e her cn on Fly rod re ued o c le y, we id wih 60 cm c cloe e eher lre e, rou Brownirou me on my fih c orm e fly o deired locion. bed dy. h i Fni cm well ime ed 12.4 ckilorm. fly-fih differ found no37 work d echni Pikeperch Fly-be i mehod ued/lm moly i. ed le.. enkoki rpid n.ne weih cm 35.hve ion vri ll locion. l m www rpid, bu lo flow wer Gry be d le my rize o c h diion, nn wer. on unde re ued on. ion fly, o More form Fly rod ed nd, deired loci cn Fl weih oon e fly moly ecloe ued my d fih c Mk your own flie i n imporn meho me Fly-fi Fniih, bu lo h be found pr fly-. I mke lon rpid work well wer flow /lmi. n.ne. wer nih ju fly by. locion. nn wer le on. n impor n CRAYFIHING eired loci own flie i Mk your lon moly d ued h. I mke ur pr fly-fi lo by. Abou hlf million cryfih re cuh fly NG pid ju enify, bu wer nih CRAYFIHI Lke Pyhäjärvi every yer. o cryfih, e re you mu py mnemen h re cuh 20 million cryfi n fee h, hve permiion Abou hlf yer. o cryfi every e i n impor rvi n wer re. Differen po eme lon owner Lke Pyhäjä mke mn re ued o cch cryfih. he po you mu py ion ide permi by. NG pono be moved one wer my fee hve N:CO-OPERAION: IN Differen h CRAYFIHI wer re. po -OPERAIO yem o nor wihou difecion owner h. he l IN CO cch cryfi h re cuh re ued o preven pred cryfih pe. oneower million cryfi h, hlf d cryfi move Abou o cion my no be rvi every yer. emen er wihou dife pe. Lke Pyhäjä h yem o noh mn pred cryfi you mu py permiion n po o preven fee hve N: Differe wer re. ERAIO owner h. he po IN CO-OP cch cryfi re ued o one wer moved cion my no be er wihou dife pe. h yem o noh pred cryfi o preven? Juhl, kok ou, uni Kädenioj j puiikkej Pyhäjärvieu dun echnic depend on mehod cch fih on everymn by equipmen or ued, well on fihermn e on ired well ice phumi ympäri vuoden licence requ onwer. Anl MAINLIIA GAHAU Fl. he od cch fih onkeäeerei, näyelyjä, konerej, luluiloj, mrkkoi, nuoaccommodion ervice rih for ll reurn e 28 Levnpellonie wih, peron beween myyjäiiä, e rmn When nd on meh 252, Kull on fihe frei, veouieluj, krnevlej, orielämää, leirejä, Huovrekiä... echnic depe well mu py nionl mnemen fee ued, men mn every byequip fee which my be provcil fee or locl wer re 4 llowedwww.humlii.com r. r we e 18-6Meillä on miä vli o licence fee. he n beween ce required on, pero emen fee Ei hump, jo päädy ilmn opeun kierroken j nypi kerrll ru wih fih n RY feevoi myvikkp be provcil fee or i locl r re Mjoiu cchevänräväyäjä Whe mökiä, huvil hoelli. on mn nl e or locl we pull. nio fee BE rmn Cnoe our, uided our cnoe ncil wer re licence fee. fihe py 29 renlmu he he erveulo viihymään j viipymään! BE be provi HE PO h my Lke whic Jouijärvi licence fee. E O fee re Ulvil fee or locl HG he provcil ING Hrjunpääjoki river P licence be provcil FIH ACH licence fee. een e i bed Leeperi. fee my ive rihhoin fih u n bewaociion H le C wer re n fee E FI.CAC E rod, reel ce neme r re licen we V locl R E le vcil fee or he provcil o fih E RV Fih wih everl BuO ce fee. he E rod ERALAMPI HUNING h licen locl ive rihhe P river rich lmon, however, lwy ncil fee or nure,. proviccommodion, be Cb G y 30 rod, reel ce fee. licen require locl licence. hun wilderne ervice HIN rl rod re CH lwy I eve NIA HE EA OF BOHNIA wih F H n well Green Cre rvel A ce ver, BO Fihi licen OF E on, howe rpp, cry jcklih lmc Venie 263, Kmrkku HE EA e provcil river rich R V ce. l u i uully llowed only wih locl wfih123 E licen o EA LAKE PYHÄJÄRVI AREA rih require locl JÄRVI AR er re licence permiion. ih reel. h jckl LAKE PYHÄ Pyhjrvieudunmkilu Y rpp, cryfi ed only wih locl w- More formion on licence LLE VA rod rl ER KOKEMÄENJOKI RIVER VALLEY iion. KI RIV HNIA permbo i uully llow licence OF h wih eve on, however, lwy KEMÄENJO HE EA licence cn be foundko r rich lm licence. er re EA uire locl ion on n. VI AR JÄR ih m.fi/e More form HÄ.mm PY www h jckl LAKE Y cn be found pp, cryfi only wih locl wed ER VALLE RIVvry KI perch uully llow permiion. JO he colour lmo blck o lih reyih reen. ce EN licen MÄ fih o KOKE differen re rh he colour fih depend on i liv environmen. Perch re ce em, fer on licen be idenified by. riped ide, lre piky dorl f reyih reen n. formion re f. Perch i one mo common pecie blck o lih red pelvic nl yore pecie lmo nmen. Perch enviro be found n perch vry fih Fl. l f ou know h Lke d on i liv he colour dor fih depend ide, lre piky he colour or i lre perch common pecie by ripe mo be idenified Perch i one f. ryfih? nl he e fih only dependen FIH UNDERIZEDEAON AND CLOE Juhl, kokou, un Elämykiä kikille ieille Kuluuri j hiori ide, kädenioj j puiikkej Luonoelämykiä Lähiruok phumi Lähiruok LUVIAN MERIHELMI Nure experience rchipelo Luvi Likrie 312, Luvi ed re llow e. e compleely, wobbler. EURA KÖYLIÖ ÄKYLÄ kun.fi/en www. m.fi jrvieuu /mkilu /en ki.fi.fi pun kun ku www. d.fi ln m.fi w.fihfin rim ww ou.fi/.fi jrvieuu w.mmm ww ilu : Fih licence: k nce /m Fih lice kupunki.fi d.fi nfinln mm w.m nce: ww Fih lice Krhueuu Vuokril Eur uloki Hnkkeiden uloki kuvi eurvi: eieiä monill kielillä, kroj, videoi, neiivuj, ulkomlii mkilijoi, uui uoei, uui yheiyökuvioi, kluoppi, j ennen kikke: nounei ihmiiä, kieyää Mrj Kre-Okmn. Pyhäjärvieudun yheiä mkilueieä on jeu yli 4000 kpl. yön ll on p ilmeyvä uui eie, joll euu voidn mrkkoid eni vuonnk. Eie ilmeyy uomen liäki enlnniki j rnkki. Keväällä Pyhäjärvieudun, elkämeren j Kokemäenjokilkon klumkiluplvelu yheen kokov eie näki päivänvlon. Enimmäen uomenkielen eie on jo loppunu j päiviey eie ilmeyy vielä ämän vuoden puolell. Liäki eie julkin enln- Pyhäjärvieu dun Vuokril Mo Mrii 2014 Eur Eur Eur niki j rnkki. Aivn viime mereillä uueen eieeeen hlui mukn myö muum oimij Yläneen uunnl, mikä oln vhvi Pyhäjärven ympäriön mkilu. Hnkkeemme nio myö muum mukn ollu on päääny loi kluoppn mmiuknon. J viiä ville vlmi on yki klumkiluuoek, iloiee klumkiluhnkkeen unijn oimu Jui Alonen Pyhäjärvi-iuui. Krhueuu Krhueuu Rnklien plue Klu- j luonomkiluhnke yhdeä Rnkn kn on liänny lueen mkilijoiden määrää j nnu Pyhäjärvieudun oimijoille uko omn ekemieen. Lähe kikki meille uiki vllen on ulkomlielle ekooi j mnifique (uurenmoi). Ruokilu luonnon helm, pilkkimen vll järvenelällä, koruokilu, mkkrn pimen jäällä, hiljiuu j lj jokmiehen oikeude. Rnkliille puolen uomlie iv opeeu moni ioi: ulkomlien mkilijoiden plvelemie ei riiä rnkn kieli, kekeneräiiä uoei ei knn eiellä j ikului on pyyävä. Ede uunnilleen! Kljien liäki rnklie rkkiehdi ov loinee py- hivellumk Kuulle j Noormrkkuun Alvr Allon jlnjälkiä euren. eollen kuluuriperö j Alvr Allon rkkiehuuri ekä puurkenmen; iä e miä rnklen äälä hkee. Mlikuu on jälleen ulo ryhmä rkkiehej Pyhäjärvieudulle. Rnklienk nm kriiikki puueellii opei on menny perille: Yhdeä Ruukpuion mkiluoimijoiden kn olemme ny ekemää luee jevi opekroj j päiviämää opekylejä, jo omoimimkilijk löyäii helpomm Ruukpuion kohee, iloiee Ruukpuion kehiämihnkkee vhvi mukn ollu Johnn Alo Eurn kunn. Eriyien iloen Pyhäjärvieudun mkilun mrkkoihnke lähe kki vuo luonnu El Hvio on yheiyökumppnien liäänymieä. Yheiyö on liäänyny pii omn lueemme kunien j yriäjien kn, myö kunnn mmikorkekoulun, Por eudun mkilun, Rumn kupun mkilun j kunliion kn. Jko ulemme eniä enemmän mn myö vlkunnllieen yheiyöhön, kun yheiyö Mkilun ediämikekuken kn.on lknu ni hyv.

5 Meuul plkii onniunei hnkkei yykuu kunnn Meuul Por Yyeriä plkii ohjelmkuden onniunei hnkkei. Gln olliui lähe 250 meudun kehiämieä kinounu henkilöä. Gln käyännönjärjeelyiä j hnkkei eielevän ändior ilmeeä vi hrjoielijmme Kri Kekki. Leder Pyhäjärvieudun kehiämihnkkeen plkii MP Pyhäjärven järvipelj ry:n Järvipeluemhnke. Hnkkee rkennei kouluu- j oimiil peluoim vren. Myöhemm Järvipelj on nu Leder-uke llonmurjn rkenmieen j pilipumpun hnkn. Biol Oy:n pni uonperä (kekellä) keroi kekivänä jkuvi jok liää j Mrj imol-uonperä (vemmll) yriää jrruell hulluimpien ideoiden kohdll. Helijn Juuo Kllio. Yriyhnkkei plkii Biol Oy:n Pellvöljyn uoekehiyhnke. Hnkkee uoei mrkkoille koirille uunnu pellv-cmelrouhe - j öljy. Liäki hnkkee kehiei hevoille luonnonmuken vihoeho hyöneiilä uojmieen. iemm yriy on ljennu uoevlikoimn elrvikellle j puunuojuuoeii. Knväliiä hnkkei kunni i ProAri Läni-uomen Ue Nurl meril for enery conrucion -hnke. Hnke oimi Pyhäjärvieudun liäki Leder Krhueudun j Leder Jokivrikumppnien lueill. Hnkkee liäi ieoio luonnonmerilien hyödynämieä lämmiykeä j rkenmie. Hnkkeen kumppn oimi kki viroli Leder-ryhmää j liäki yheiyöä ehi klien unijorniion kn Gl plkii kiken kikk kolme hnke kuk kunnn Leder-ryhmää j kki Ely-kekuken rhoim hnke ekä Kylä ry:n vliem Vuoden Kyläeko. Jukk Konulen (vemmll) keroi punien lnn puuuvn luomn hnkkee, munoi oljenkorren olevn vhv. Plko vnom myö ProAri Läni-uomen oimiujohj imo Junnil. Pyhäjärven Järvipeljien hnkkeen plknon kävi pokkm Ani Henrikon. Plko luovum Krhueu ry:n v. oimnnjohj Ri Rn.

6 Mrj kiiää muimii -rh nuorille Lämm kiio kikille Mrj äyien kymppien vumie muineille. NuorioLederi keryi muimii mukv poi lkurh. NuorioLeder krieereiä ei vielä ole vhvieu. Hku lk eni vuoden ikn. Poikkeuken muih hkumuooih, hkijn ei rvie oll yhdiy, vn eimerkiki nuoren ryhmä, jok hkee rhoiu hrruvleii m. oimion väki lomilee oimio on uljeu Loppiien jälkeen olemme jälleen käyeäviänne. Yheiyöä: LEADER PYHÄJÄRVIEUU RY Yriylo Kuun keku, Luvlhdenie 1, Kuu oimnnjohj Mrj Kre-Okmn, puh , Projekikoordori El Hvio, puh , Leder-ryhmien iedoj Mrju Hpnen, puh ,

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNIINEN KORKEAKOUU Elekroniikan, ieoliikeneen ja auomaaion iedekuna Suanna Pöyhönen IIKKUVAAN MATERIAAIIN SYNKRONOITUVA EIKKAUS TAAJUUSMUUTTAJASOVEUKSENA Diplomiyö, joka on jäey opinnäyeenä arkaeavaki

Lisätiedot

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä. L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12 EPT ied 1/2010 iede0110.idd 1 27.1.2010 21:31:12 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheejhj Järjesösiheeri Timis Pkkiili Mri Suus (040 506 2400) Aukk Helder Töölöku 55 00250 Helsiki puh. 8865 1212 fx. 8865 1233 s-psi

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko knnycrvn-kupp kköet! no: 26 Torti 25.6.2015 Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp 26.980,- 46.980,- 74.980,- 39.980,- ADRIA 680 DP FIAT 2,8 JTD -03 Adri Twin SP Fit 2,3 150-12 122tkm,

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5).

MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5). MEDIALINJAN TAVOITE isiä ioj -ik. Siksi rvise krii ä ihmise elämää j vp i j su uu de isuu doll i viku yhä eemm mh ilij rjo siulle. ilm ieoekiim ävä rii ää seli vu j ä s ymmärä s. Tvoiee o, eä lm öku äk

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008

Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008 Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008 SUY Seppo Haataja B: 12/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.12.2009

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA

SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA SUOM E N GEO LOGI NE N TOIM IKUN T A II GEOLOGISKA KOMM1SSIONEN I FINLAND SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA LEHTI C 4 KA]AANI MAALA]IKARTAN SELITYS KI RJOITTA NUT MATTI SAURAMO 3 KARTTA A. 17 KUVAA JA PIlRROSTA

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI Kunnan ja seurakunnan iedouslehi syyskuu 2013 41. vuosikera Perun päivä ja Ypäjän Yö 2013 Suure kiiokse yheisyösä kaikille Perun päivien ja Ypäjän Yön suunnieluun ja oeuamiseen osallisuneille oimijoille,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän: BLC Center

Yhdessä enemmän: BLC Center 1/2015 1/2014 ASIAKASLHI 13.5.2015 14.5.2014 www.bceecom.fi www.bc.fi Yhde eemm: BLC Ceer Siv 2-3 erveo BLC Ceeri yympivjhii i 16.5. Siv 4-5 M A A I L M A L L S AV O L I A L A Mioi viimei hoi ieooeei?

Lisätiedot