Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta."

Transkriptio

1 Jäeniedoe 4/2014 Hyvää Joulu j onnelli Uu Vuo 2015! ÄRKEÄÄ!! ÄHKÖPOIOOIEEMME EKÄ KOIIVUJEN LOPPUo MUUUU.FI-PÄÄEIEKI Uude ähköpoiooieemme ov jo käyöä. Ooiee pyyivä muuen mn, mu.ne-pääe muuui.fi-pääeeki. Uude ooieemme ov: Uude koiivumme julkin j jko ivu löyyvä ooiee iälö Leder Pyhäjärvieudulle rhoiu heun mukiei...2 Leder Pyhäjärvieuu ome-ikkueen...2 Meudun kehiämiukien hu lkv vihei keväällä...3 Meudun ue voi hke eni vuonn Hyrrää...3 Pyhäjärvieuu unneuki...4 Meuul plkii onniunei hnkkei...5 Mrj kiiää muimii - rh nuorille...6 on oim, neuvon & rhoiu pikkkunnn prhki Lue liää Lederiä j uuu kunnn Leder-oimn: kunnn pikllikehiäjien uuikirje

2 Leder Pyhäjärvieudulle rhoiu heun mukiei EU:n komiio hyväkyi Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn vuoille enimmäien jäenmiden jouko. Yli khdekn miljrd euron rhoiupkei no viii proeni myönneään uomen 54 Leder-ryhmän rhoiukehyki. M- j meäloumieriön uunnielm Leder-ryhmien vln Eurn, n j n lueell oimiv Leder Pyhäjärvieuu i rhoiu hkemn määrän, euro julki rh. Kueen verrun poi on uunnilleen m, kok Leder Pyhäjärvieuu i kuluvn ohjelmkuden puoliväliä liämäärärh plkkioki ohjelmn hyvää oeumie. älle kudelle lähdimme hkemn rhoiu mn verrn ku oli viime kuden koroeu rhoiukehy. Kunien ouu on 4,2 euro per vuoi per uk. en enempään kunn eivä iouunee. reimme lu olii nnu eväiä uurempnk rhpoi, mu imme enään hkemmme määrän, keroo oimnnjohj Mrj Kre-Okmn. Liärh 2016? Vuonn 2016 ulee enimmäen j vuonn 2018 oen mhdolliuu hke liärh, mikäli m- j meäloumieriö rvioi en ohjelmn oeumien ldun perueell rpeellieki. Ilmn muu lähdemme voielemn liäkehyä, mikäli kunn myönävä liää kunrh. Muiden EU-rhojen vähennyyä Leder on hyvä mhdolliuu rhoi myö ellii ioi, joih kunnill ei muuo olii reurej. Kun kun n omn po, EU j vlio ekä hnkkeiden oeuj nv omn. Rhpoi vähäänk kolmkeriuu, keroo Mrj Kre- Okmn. ukihu oimilueen yriyhnkkeii, yheiyöhnkkeii ekä yleihyödyllii kehiämi- j veoihnkkeii dn vu kevään 2015 ikn. Uui ukimuooj Käynniyvä ohjelmkui uo joik uui väleiä meudun kehiämieen. Yriykille uunnull euron perumiuell voidn uke liikeoimuunnielmn muki uuden yriyoimnn loimi uudelle yriäjälle i milll uuden liikeoimnn käynniämiä. Jo oimn olevn yriyken perumiuell voidn uke uuden liikeoimnn loimi. Yleihyödylliiä hnkkei poen enieen pn meudun kiiviuu, elvoim, yheiölliyyä, plvelui, frrukuuri, urvlliuu j ekoloiuu. Leder Pyhäjärvieuu omeikkueen Myö meidä löyää nykyi fcebooki, ule uumn! Leder Pyhäjärvieuu: fcebook.com/lederpyhjrvieuu Pyhäjärvieudun mkilu: fcebook.com/pyhjrvieudunmkilu

3 Meudun kehiämiukien hu lkv vihei keväällä Kikkien Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn ukien hu dn uki kevään 2015 ikn. Meuuviron rvion mukn nuoren viljelijöiden loiuuen hku voi lk mlikuu, meudun yriy- j hnkeukien hku huhikuu j milojen veoiukien hku oukokuu. uomen ohjelm hyväkyi enimmäien jouko Euroop. Nä ollen uomlie pääevä myö enimmäien jouko hkemn ohjelmn uki. Pääökeneko lk ykyllä Jo helmikuu käynnieään hkijmäärilään pienempien ukimuoojen hkuj. Nämä ov uki, jok mhdolliv Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn liiyvää neuvon j kivoi. Milojen veoi- j loiuukien pääökeneko lk rvion mukn elokuu j yriy- j hnkeukien pääökeneko myöhemm ykyllä. Milojen veoiuill rhoiev veoi ei loi ennen pääöä. Yriyj hnkeuill rhoievn hnkkeen voi loi omll rikillä, kun hkemu on ullu vireille. Mnner-uomen meuuohjelm Liäieoj Mnner-uomen meudun kehiämiohjelmn ui ELY-kekuki j Leder-ryhmiä ekä Meuuviron verkkoivuil Hyväkyy meuuohjelm on ooiee Meuuviron ny ekemä ikulu on rvio, j en oeuumieen viku äädöen j oimeenpnon vlmielun eenemen. Meuuviro rken ikulu, kun li j euke on nneu. Meudun ue voi hke eni vuonn Hyrrää Meudun kehiämieen liiyvä pperiyö helpouu, kun yhä uempien ukien hku muuuu ähköieki. Meudun yriy- j hnkeue ekä miloille rkoieu veoi- j loiuue hen vuode 2015 lähien ähköiei Hyrrä-verkkoplvelun ku. Verkkoplvelu ohj j op hkemuken eo. Hkemuken voi jäää mih vuorokuden ikn hn, milä hn koneel, jo on verkkoyhey. Hkemuken läheämen on vivon, kun iä vren ei rvie läheä poilikolle i ELYkekuken i Leder-ryhmän oimiolle. Myö rviv liäiedo j mkuhkemuke voidn oimi nopei verkon ku. Hkij pyyy eurmn hkemuken eenemiä Hyrrää. Ko-unnie mhdolli ion orniion nimiä Hyrrän käyöönoo vren ulee hnkki Ko-unnie. Ko-unniu on Verohllnon rjomp unniuu virno mien ähköii plveluih. Ko-unnie hee yriy- j yhdiyrekier on olv jnll Peni- j rekierihlliuken iedoi. Hkijll on edelleen mhdolliuu ioid Leder Pyhäjärvieudun oimio. Mrj j El uv enieen pn. Hkijoiden knn ok yheyä oimioon jo ennen hkemuken jäämiä.

4 Pyhäjärvieudun mkilu unneuki! GO FIH O FIANH GH D FINLAND IN L IN GO FIIN F ILVERY GOLD FIHING Recreionl ervice Nkkil PINEI for mee, INKUN AALLOILLA LUONOKA l 2 exhibiion, room Recreionl civiie nure, nure choo 600 m nure e Pori uide ervic Yläne nie 2, nmäe Hovil kpei.fi luono, www. ÄKYLÄN ERÄ- JAÖKI KALAUMAKAILU, cfee ool ERÄM nure LAN EKO Accommodion coe, e, d ervice ion co recreionl cry our Accommod moke un Rnie 137,fire, by open 41, Yläne Kuue 2 867lnie 0775, olnermoki cfee nure, MAIN e MAINIO KALAMAJA ILA ionl ervic ANO KAR Accommodion KURALAN coe )for hoe eek ervice LA MANOR pece( quie KURA room, d coe or FihAccom cry modion our recreionl ervice, un Aronkulmnie 106, reque, moke 11, Yläne nie 4635 Kurl nor.fi e urlm d ervic ÄKYLÄN KALAAAMAN MYYMÄLÄ ervice por hop Kimnie 18, , by open fire, moke un recreionl ervice Kuuelnie 41,j21900 Yläne Hiori kuluuri euumme on eihior rrei. Eurn ru- j pronikuden löydö ov A EA ON LAKE ON LAKE A EA IN HE RIVER 33 VER IN HE RI KE ON LA A EA VER Eurn Kokeljärvi on lubonr mekk rjoen myö hiljiuu IN HE RI rpuliin. j luonnonruh. Läpi vuoden uln virv Eurjoki rjo oivllie melon PYHÄJÄRVIEUU Pyhäjärvieuu Eur,, EKOLAN ERÄMÖKI kikille ieille elämykiä Accommodion coe, d nure, cfee D IN FINLAN Juhl, kokou, unil, illnvieo... LUONOKAPINEI 600 m2 nure exhibiion, room for mee, uide ervice nure, nure chool Hovilnmäenie 2, Yläne RAPUKUNINGA Cry our on Lke Pyhäjärvi vern vill. on unneu knllimiemn j ä lk koko uomenkaranoila kirjoieu hiori; vuonn 1156 lonpoik Llli urmi piip Henrik KURALAN njärven jäällä. (KURALA MANOR ) ieikö, eä Pyhän Henrik ri Kirkkokri on o roomlikolienpyhivellupikk Pohjoimi? Accommodion coe or room, d ervice Kuun Ruukill pääe ukimn vikkp Alvr Allon rkkiehuuri. Käiyöläiyy j ide elävä eudullmme vhvi. reque, moke un, recreionl ervice Kurlnie 11, Yläne Luonoelämykiä j kivieeej n Pyhäjärvi on Louni-uomen uur järvi j unneu nelii kl- j mhdolliuude. Lukui luonopolu johdv ikuimien rvoii miemi. n Hrjurei voi o hluun vikkp hiihäen i pikoiden. nce Fih lice red pelvic. reen h Fl. o lih reyi fih lmo blck. Perch re environmen rch vry d on i liv piky dorl f e fih depen d ide, lre dependen common pecie y ripe fih only mo i one he e, bu lo nl f. Perch environmen fih on i liv When d. ed. on how i hl cid form i lcic e. i ired ou, woren mucle, which journey o ble, en i. he he fih r o wer when i lifed h hrp blow by iv i fih i killed Afer hi neck. o bck e. ill ple by lif fih i bled ble, he fih mu ill cluer. ever he i i prepred unil e h i re for cch cold be ored dblow lmon. Wobbler come for e. hi e. he wimm deph nle lip. ne mu h ed ome wobbler o pred fihe enion.? l, on i liv environmen, bu lo on how i hled. When fih i ired ou, lcic cid form i mucle, which woren e. he fih r i journey o ble, when i lifed wer. he fih i killed by iv i hrp blow o bck neck. Afer hi fih i bled by lif ill ple ever ill cluer. he fih mu be ored cold unil i i prepred for e. cud Vuokril nvieo... Pyhäill järvi eudun Fih licence FIH UNDERIZEDEAON E AND CLO E EB nurl H GhPO he fih cu IN mehure le mu rh wei C ip Fed C A below Ed) o ip hvcloe (mou jw R El f: l, illnvieo... Pyhäjärvieudun Vuokril Nälkä? euumme on vren elrvikei. Erikoikvej, uomen o okeriehd, broilerei j klkkunoi, järvikl j rpuj. Meillä voi ehdä ruokrekiä hyvien mkujen milmn. He n klm kuuuore j kokk ie i Anl well ice lukuii re llowed by everymn vliejok ruokpikoimme. Välillä knn jell än j nui oilkodi. rih for llmunkkikhvi Fl. he licence required or BE EFIH UNDERIZED H G PO AND CLOE EAON H HIN FI CAC E he fih cuh nurl RV wer mu meuree le il, illnvieo... Juhl, kok ou, uni yöhuoneiden, llerioiden, idelojen j puiikkien määrä ylläää iloiei. Eipä ien uniikki ide j koruj, peroonllii käyövroi, iuuide i vei ule ihelemn j hoppilemn. Leder Pyhäjärvieuu lkoi o pno mkiluun vuoden 2013 keväällä lkneill ion on mmore formion on khdell mkiluhnkkeell. More for i ervice ouri ervice our reion on reih e Pyhäjärvi-Iniiuui loii ion on m or f More ervice on ouri mnreiikn eielviyken klu- j luonomkilun perumie. ämän jälkeen Eurn kun on ni ikään pnonu eriyiei Ruukpuion kehiämieen. Yhdeä näillä kikill neljällä hnkkeell on u ikn pljon lyhyeä j. DID YOU KNOW ubbery meril, rd, which preven he be l boom. When fih cuh nur he depend on le re ued o move meure wer mu ime yer, ip om. he fih cnno BE HE PO ING FIH ACH C E V ER ed below ip jw (mouh cloed) o ip cudl f: lmon e 60 cm e rou 60 cm i pecific form, Fly- cm differ Brown rou 60 cm e which equipmen 60 echnic lmon Pikeperch 37 cm quie lo or cm. 60form rou d below e fihery, wer ip Gryl 35 cm pnrou, W e (mou 60 cm h cloe d) o form,while Brow n YOU KNO jw ime dy.c id 37 cm weihed fly, pecifi i h f: differi c wih erch c l Fly-fi echni cud More formion on underized Pikep ke, mo ebu fly- i bed on c equipmen. he vriion which l 35 cm he more do form weihed fih cloe eon cn Gry cm on pleniful or le. 60 nd e lo d condiion my be, quie lerl le. rou relmon on underize be found Fnih yer, hey re rou pn 60cm formion ed fly, re Fl, o While More hn lmon. weih e her cn on Fly rod re ued o c le y, we id wih 60 cm c cloe e eher lre e, rou Brownirou me on my fih c orm e fly o deired locion. bed dy. h i Fni cm well ime ed 12.4 ckilorm. fly-fih differ found no37 work d echni Pikeperch Fly-be i mehod ued/lm moly i. ed le.. enkoki rpid n.ne weih cm 35.hve ion vri ll locion. l m www rpid, bu lo flow wer Gry be d le my rize o c h diion, nn wer. on unde re ued on. ion fly, o More form Fly rod ed nd, deired loci cn Fl weih oon e fly moly ecloe ued my d fih c Mk your own flie i n imporn meho me Fly-fi Fniih, bu lo h be found pr fly-. I mke lon rpid work well wer flow /lmi. n.ne. wer nih ju fly by. locion. nn wer le on. n impor n CRAYFIHING eired loci own flie i Mk your lon moly d ued h. I mke ur pr fly-fi lo by. Abou hlf million cryfih re cuh fly NG pid ju enify, bu wer nih CRAYFIHI Lke Pyhäjärvi every yer. o cryfih, e re you mu py mnemen h re cuh 20 million cryfi n fee h, hve permiion Abou hlf yer. o cryfi every e i n impor rvi n wer re. Differen po eme lon owner Lke Pyhäjä mke mn re ued o cch cryfih. he po you mu py ion ide permi by. NG pono be moved one wer my fee hve N:CO-OPERAION: IN Differen h CRAYFIHI wer re. po -OPERAIO yem o nor wihou difecion owner h. he l IN CO cch cryfi h re cuh re ued o preven pred cryfih pe. oneower million cryfi h, hlf d cryfi move Abou o cion my no be rvi every yer. emen er wihou dife pe. Lke Pyhäjä h yem o noh mn pred cryfi you mu py permiion n po o preven fee hve N: Differe wer re. ERAIO owner h. he po IN CO-OP cch cryfi re ued o one wer moved cion my no be er wihou dife pe. h yem o noh pred cryfi o preven? Juhl, kok ou, uni Kädenioj j puiikkej Pyhäjärvieu dun echnic depend on mehod cch fih on everymn by equipmen or ued, well on fihermn e on ired well ice phumi ympäri vuoden licence requ onwer. Anl MAINLIIA GAHAU Fl. he od cch fih onkeäeerei, näyelyjä, konerej, luluiloj, mrkkoi, nuoaccommodion ervice rih for ll reurn e 28 Levnpellonie wih, peron beween myyjäiiä, e rmn When nd on meh 252, Kull on fihe frei, veouieluj, krnevlej, orielämää, leirejä, Huovrekiä... echnic depe well mu py nionl mnemen fee ued, men mn every byequip fee which my be provcil fee or locl wer re 4 llowedwww.humlii.com r. r we e 18-6Meillä on miä vli o licence fee. he n beween ce required on, pero emen fee Ei hump, jo päädy ilmn opeun kierroken j nypi kerrll ru wih fih n RY feevoi myvikkp be provcil fee or i locl r re Mjoiu cchevänräväyäjä Whe mökiä, huvil hoelli. on mn nl e or locl we pull. nio fee BE rmn Cnoe our, uided our cnoe ncil wer re licence fee. fihe py 29 renlmu he he erveulo viihymään j viipymään! BE be provi HE PO h my Lke whic Jouijärvi licence fee. E O fee re Ulvil fee or locl HG he provcil ING Hrjunpääjoki river P licence be provcil FIH ACH licence fee. een e i bed Leeperi. fee my ive rihhoin fih u n bewaociion H le C wer re n fee E FI.CAC E rod, reel ce neme r re licen we V locl R E le vcil fee or he provcil o fih E RV Fih wih everl BuO ce fee. he E rod ERALAMPI HUNING h licen locl ive rihhe P river rich lmon, however, lwy ncil fee or nure,. proviccommodion, be Cb G y 30 rod, reel ce fee. licen require locl licence. hun wilderne ervice HIN rl rod re CH lwy I eve NIA HE EA OF BOHNIA wih F H n well Green Cre rvel A ce ver, BO Fihi licen OF E on, howe rpp, cry jcklih lmc Venie 263, Kmrkku HE EA e provcil river rich R V ce. l u i uully llowed only wih locl wfih123 E licen o EA LAKE PYHÄJÄRVI AREA rih require locl JÄRVI AR er re licence permiion. ih reel. h jckl LAKE PYHÄ Pyhjrvieudunmkilu Y rpp, cryfi ed only wih locl w- More formion on licence LLE VA rod rl ER KOKEMÄENJOKI RIVER VALLEY iion. KI RIV HNIA permbo i uully llow licence OF h wih eve on, however, lwy KEMÄENJO HE EA licence cn be foundko r rich lm licence. er re EA uire locl ion on n. VI AR JÄR ih m.fi/e More form HÄ.mm PY www h jckl LAKE Y cn be found pp, cryfi only wih locl wed ER VALLE RIVvry KI perch uully llow permiion. JO he colour lmo blck o lih reyih reen. ce EN licen MÄ fih o KOKE differen re rh he colour fih depend on i liv environmen. Perch re ce em, fer on licen be idenified by. riped ide, lre piky dorl f reyih reen n. formion re f. Perch i one mo common pecie blck o lih red pelvic nl yore pecie lmo nmen. Perch enviro be found n perch vry fih Fl. l f ou know h Lke d on i liv he colour dor fih depend ide, lre piky he colour or i lre perch common pecie by ripe mo be idenified Perch i one f. ryfih? nl he e fih only dependen FIH UNDERIZEDEAON AND CLOE Juhl, kokou, un Elämykiä kikille ieille Kuluuri j hiori ide, kädenioj j puiikkej Luonoelämykiä Lähiruok phumi Lähiruok LUVIAN MERIHELMI Nure experience rchipelo Luvi Likrie 312, Luvi ed re llow e. e compleely, wobbler. EURA KÖYLIÖ ÄKYLÄ kun.fi/en www. m.fi jrvieuu /mkilu /en ki.fi.fi pun kun ku www. d.fi ln m.fi w.fihfin rim ww ou.fi/.fi jrvieuu w.mmm ww ilu : Fih licence: k nce /m Fih lice kupunki.fi d.fi nfinln mm w.m nce: ww Fih lice Krhueuu Vuokril Eur uloki Hnkkeiden uloki kuvi eurvi: eieiä monill kielillä, kroj, videoi, neiivuj, ulkomlii mkilijoi, uui uoei, uui yheiyökuvioi, kluoppi, j ennen kikke: nounei ihmiiä, kieyää Mrj Kre-Okmn. Pyhäjärvieudun yheiä mkilueieä on jeu yli 4000 kpl. yön ll on p ilmeyvä uui eie, joll euu voidn mrkkoid eni vuonnk. Eie ilmeyy uomen liäki enlnniki j rnkki. Keväällä Pyhäjärvieudun, elkämeren j Kokemäenjokilkon klumkiluplvelu yheen kokov eie näki päivänvlon. Enimmäen uomenkielen eie on jo loppunu j päiviey eie ilmeyy vielä ämän vuoden puolell. Liäki eie julkin enln- Pyhäjärvieu dun Vuokril Mo Mrii 2014 Eur Eur Eur niki j rnkki. Aivn viime mereillä uueen eieeeen hlui mukn myö muum oimij Yläneen uunnl, mikä oln vhvi Pyhäjärven ympäriön mkilu. Hnkkeemme nio myö muum mukn ollu on päääny loi kluoppn mmiuknon. J viiä ville vlmi on yki klumkiluuoek, iloiee klumkiluhnkkeen unijn oimu Jui Alonen Pyhäjärvi-iuui. Krhueuu Krhueuu Rnklien plue Klu- j luonomkiluhnke yhdeä Rnkn kn on liänny lueen mkilijoiden määrää j nnu Pyhäjärvieudun oimijoille uko omn ekemieen. Lähe kikki meille uiki vllen on ulkomlielle ekooi j mnifique (uurenmoi). Ruokilu luonnon helm, pilkkimen vll järvenelällä, koruokilu, mkkrn pimen jäällä, hiljiuu j lj jokmiehen oikeude. Rnkliille puolen uomlie iv opeeu moni ioi: ulkomlien mkilijoiden plvelemie ei riiä rnkn kieli, kekeneräiiä uoei ei knn eiellä j ikului on pyyävä. Ede uunnilleen! Kljien liäki rnklie rkkiehdi ov loinee py- hivellumk Kuulle j Noormrkkuun Alvr Allon jlnjälkiä euren. eollen kuluuriperö j Alvr Allon rkkiehuuri ekä puurkenmen; iä e miä rnklen äälä hkee. Mlikuu on jälleen ulo ryhmä rkkiehej Pyhäjärvieudulle. Rnklienk nm kriiikki puueellii opei on menny perille: Yhdeä Ruukpuion mkiluoimijoiden kn olemme ny ekemää luee jevi opekroj j päiviämää opekylejä, jo omoimimkilijk löyäii helpomm Ruukpuion kohee, iloiee Ruukpuion kehiämihnkkee vhvi mukn ollu Johnn Alo Eurn kunn. Eriyien iloen Pyhäjärvieudun mkilun mrkkoihnke lähe kki vuo luonnu El Hvio on yheiyökumppnien liäänymieä. Yheiyö on liäänyny pii omn lueemme kunien j yriäjien kn, myö kunnn mmikorkekoulun, Por eudun mkilun, Rumn kupun mkilun j kunliion kn. Jko ulemme eniä enemmän mn myö vlkunnllieen yheiyöhön, kun yheiyö Mkilun ediämikekuken kn.on lknu ni hyv.

5 Meuul plkii onniunei hnkkei yykuu kunnn Meuul Por Yyeriä plkii ohjelmkuden onniunei hnkkei. Gln olliui lähe 250 meudun kehiämieä kinounu henkilöä. Gln käyännönjärjeelyiä j hnkkei eielevän ändior ilmeeä vi hrjoielijmme Kri Kekki. Leder Pyhäjärvieudun kehiämihnkkeen plkii MP Pyhäjärven järvipelj ry:n Järvipeluemhnke. Hnkkee rkennei kouluu- j oimiil peluoim vren. Myöhemm Järvipelj on nu Leder-uke llonmurjn rkenmieen j pilipumpun hnkn. Biol Oy:n pni uonperä (kekellä) keroi kekivänä jkuvi jok liää j Mrj imol-uonperä (vemmll) yriää jrruell hulluimpien ideoiden kohdll. Helijn Juuo Kllio. Yriyhnkkei plkii Biol Oy:n Pellvöljyn uoekehiyhnke. Hnkkee uoei mrkkoille koirille uunnu pellv-cmelrouhe - j öljy. Liäki hnkkee kehiei hevoille luonnonmuken vihoeho hyöneiilä uojmieen. iemm yriy on ljennu uoevlikoimn elrvikellle j puunuojuuoeii. Knväliiä hnkkei kunni i ProAri Läni-uomen Ue Nurl meril for enery conrucion -hnke. Hnke oimi Pyhäjärvieudun liäki Leder Krhueudun j Leder Jokivrikumppnien lueill. Hnkkee liäi ieoio luonnonmerilien hyödynämieä lämmiykeä j rkenmie. Hnkkeen kumppn oimi kki viroli Leder-ryhmää j liäki yheiyöä ehi klien unijorniion kn Gl plkii kiken kikk kolme hnke kuk kunnn Leder-ryhmää j kki Ely-kekuken rhoim hnke ekä Kylä ry:n vliem Vuoden Kyläeko. Jukk Konulen (vemmll) keroi punien lnn puuuvn luomn hnkkee, munoi oljenkorren olevn vhv. Plko vnom myö ProAri Läni-uomen oimiujohj imo Junnil. Pyhäjärven Järvipeljien hnkkeen plknon kävi pokkm Ani Henrikon. Plko luovum Krhueu ry:n v. oimnnjohj Ri Rn.

6 Mrj kiiää muimii -rh nuorille Lämm kiio kikille Mrj äyien kymppien vumie muineille. NuorioLederi keryi muimii mukv poi lkurh. NuorioLeder krieereiä ei vielä ole vhvieu. Hku lk eni vuoden ikn. Poikkeuken muih hkumuooih, hkijn ei rvie oll yhdiy, vn eimerkiki nuoren ryhmä, jok hkee rhoiu hrruvleii m. oimion väki lomilee oimio on uljeu Loppiien jälkeen olemme jälleen käyeäviänne. Yheiyöä: LEADER PYHÄJÄRVIEUU RY Yriylo Kuun keku, Luvlhdenie 1, Kuu oimnnjohj Mrj Kre-Okmn, puh , Projekikoordori El Hvio, puh , Leder-ryhmien iedoj Mrju Hpnen, puh ,

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Aevmerkin Auiniloj korelilue. Urheilu- j virkiylveluj lue. Alueel voidn ijoi golf-kä. Meänkäielyä j -hoido ue o huomioon miemn eriyiiiree. - Riviloj j muid kykeyj uinrknu korelilue. Veilue. m kv-lue rjn

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA Wbiri 9.6.2015 Rii Oio H Hikkilä 1 JOHDANTO Riiääkö orgiioll, ä rkryoii hoi ih ok? Mrkiävä khiyrdi Employr brdig yöjkv mrkiy rkryoii oimi Soili

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

RATKAISUT: 6. Pyörimisliike ja ympyräliike

RATKAISUT: 6. Pyörimisliike ja ympyräliike Phyic 9 pio () 6 Pyöiiliike j ypyäliike : 6 Pyöiiliike j ypyäliike 6 ) Pyöiiliikkeeä kpple pyöii joki keli ypäi Kpplee eto uuttuu b) Ypyäliikkeeä kpple liikkuu pitki ypyät dϕ c) Hetkellie kulopeu ω o kietokul

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Yhdessä enemmän toisistamme välittäen Päivitystyöryhmä

Yhdessä enemmän toisistamme välittäen Päivitystyöryhmä 29.4.214 VUOSIRAPORTTI 214 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 212-216 Yhdeä enemmän oiimme väliäen Päiviyyöryhmä 1 Siälö JOHDANTO... 3 AVAUSSANAT - STRATEGIATYÖ

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta.

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta. TJTC75 6. e Mikvmi Tekiei mhdi Uei mrkki-ei eri vihei Frgmeiv ikk 1 TV e Mikvpve CATV DVB Rer Kiieä pääe PSTN, ISDN, xdsl Gewy? Rer Rer GSM, GPRS, UMTS Mbiiipääe M hei- iee (mk, ID, ime, WLAN, LON) Pri

Lisätiedot

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand, S U O M E N M U S E O L I I T T O F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D F I N N I S H M U S E U M S A S S O C I A T I O N An n a n k a t u 1 6 B 5 0, F I - 0 0 1 2 0 H e l s i n k i, F i n l a n d +

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAISEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSUN KORJAUS VUODELTA 2007

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAISEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSUN KORJAUS VUODELTA 2007 Suunnitteluoto.8.009 / TYÖTEKIJÄ ELÄKELAI (TYEL) 8 : MUKAISE TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO MAKSU KORJAUS VUODELTA Vuoden mkun korjuken yy O uoden mkun lkenn huomioitit etuupäiitä oli rioitu, kok mkun lkenthetkellä

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

LASKENTA laskentakaavat

LASKENTA laskentakaavat LASKENA lketkvt Kvkokoelm älle ivulle o koottu yleiiät j ueiite trvitut lketkvt. Näitä käytetää hihleveyde j keliväli lket. Liäki o koottu muutmi muuokvoj. Hhih mitoittmie käy helpoti Heomitoituohjelmll.

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82 2 1 LIIT 5 B Astiatyhjennysmaksut 1.1.2014 alkaen Mäntyharju JÄTMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiakohtaiset LOPPUJÄT Astiakoko tyhjennysmaksut 120 litraa 140 litraa 240 litraa 300 litraa 340 litraa 360

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun.

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun. ! u u l e r u ey äjää PÄ V, V HLU HH M MR PR? udull U ue ääu ljlle rj vu u, lecr lu, ju v uu v u j Päälje u, yöräly wwwelecr /lecr /elecr j u u e rju v lj le e j ureljl äyeää Vl u u -urel rj j uu e,, rju

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

MASSIIVIPUUTILAELEMENTEISTÄ

MASSIIVIPUUTILAELEMENTEISTÄ AUINRROTALON UUNNITTLU MAIIVIPUUTILALMNTITÄ ini aarimaa ARITHTI AFA AUTUT / ARITHTUURIN LAITO TAMPRN TNILLINN YLIOPITO MODULAA -hanke TAMPRN TNILLINN YLIOPITO. ARITHTUURIN LAITO. AUNTOUUNNITTLU. JULAIU

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma 214 Keki-Pohjnmn kunien j Kruunupyyn kunnn urvlliuuuunnielm 21-215 VUOSIRAPORTTI Turvlliuuyön yö- j ohjuryhmä 4/ 214 1 JOHDANTO... 2 TERVEYSEROJEN KAVENTUMINEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY... 3 POLIISI UUDISTUNEEN

Lisätiedot

HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kaverit mukaan ja Isoon Omenaan.

HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kaverit mukaan ja Isoon Omenaan. HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kveri mukn j Isoon Omenn. 71747_IsoOmen_Hellouween_lehi_195x195_v2.indd 1 4.10.2013 10.25 Huhuu, ny mukn uu! Wsh, Hng nd Wer -pioj 49,90 (69,90 79,90) Trick or Tre...

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO 5 5 685 5 8 6 33 585 MUITI 95 OU RAUTO OY 585 77 4 3 4 98 85 345 5 6 4 4 6 4 6 6 6 4 IVL-/45 4 757 4 757 95 585 4 476 3 39 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 68 4 643 769 55 8 84 96 8 79 8 käyntiovi uunnittelutoimiston

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto Lauri Kettunen: liivin vahalieriöäänitteet Kirjallisuutta: Kettunen, Lauri 1920: Liiviläis-matkalta. Virittäjä 24: 111 119. Kettunen, Lauri

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o.

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. M Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. Porin maalaiskunnan Tuoreniemen kylässä on Sjögrenin ja Vainio- Mattilan metsäsaroilla lfihekkäin kolme

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

PALVELUSETELITOIMINTAAN HYVÄKSYTYT YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRIT Päivitetty 11.10.2011

PALVELUSETELITOIMINTAAN HYVÄKSYTYT YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRIT Päivitetty 11.10.2011 Hmmlääkäri Vtnotto Potinumero j potitoimipikk Fredent, Erikoi hmmlääkäri Mrtol Mrtt klinikk Poulen Hnn Hokri Juh Kurniemi Juh Korpinen-Torkko Snn Munck nne Mrie Nymn Crol Vrl Mrkku Kukkol Riku Sur Olli

Lisätiedot

OBH Nordica 3066 SUORISTUSRAUTA. Kokonainen GRILLATTU BROILERI

OBH Nordica 3066 SUORISTUSRAUTA. Kokonainen GRILLATTU BROILERI TS TSRPÄ R. 8..PÄ OVT JÄLLEEN PORIN PRISMOISS! Univisio UNINEN TYYNYSETTI KPL 0X60CM Yhteishintaan, myös valk. ja v.vihreä 8 OBH Nordica 3066 SUORISTUSRUT Brunberg SUUKOT kpl / rasia 6 g (9,60/kg) 6 Kokonainen

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

32. 50p 1871 3 5.00 33. 50p 1872 3 6.00 34. 50p 1874 2-3 3.70 35. 50p 1889 3-4 3.50 36. 50p 1891 3 2.60 37. 50p 1892 3-4 2.40 38. 50p 1893 4 2.80 39.

32. 50p 1871 3 5.00 33. 50p 1872 3 6.00 34. 50p 1874 2-3 3.70 35. 50p 1889 3-4 3.50 36. 50p 1891 3 2.60 37. 50p 1892 3-4 2.40 38. 50p 1893 4 2.80 39. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan no: 201 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 22.2.Kohteet ovat esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokauppaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 Elokuu Viikko 33 Jakso 1 10 Maanantai 11 Tiistai 12 Keskiviikko 13 Torstai 14 Perjantai 15 Lauantai 9.30-10.45 4 7 7 1 2 6 11.25-12.40 ruokailut 5 1 4 12.50-14.05 16 Sunnuntai VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

Lisätiedot