PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 8.7.2013"

Transkriptio

1 Jyränkölän Setlementti ry/ Työllistämisprojekti Kati Hämäläinen / Projektipäällikkö Siltakatu 11 HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 0 g TNhtäväluokitus c a HEINOLA Heinolan kaupunki / Kirjaamo Viite: Sinikka Malin PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE TAUSTAA Jyränkölän Setiementti on toteuttanut työllistämistoimintaa vuodesta 1998 lähtien. Toiminnalla on pitkät perinteet ja näin ollen yhteistyö on sujuvaa ja vakiintunutta laajan verkoston välillä. Projektin kautta työllistämme ja tarjoamme oppimismahdollisuuksia suurelle määrälle asiakkaita yksilöllisesti räätälöiden Heinolassa. Vahvuutena ovat laajat Jyränkölässä tarjottavat palvelukokonaisuudet. Kokonaisuudet on kartoitettu projektityöntekijöiden toimesta ja näin ollen asiakkaiden ohjaaminen oikeisiin tehtävin on koordinoitua. Asiakkaita ohjautuu työjaksoille TE - toimiston ja TYP: n kautta palvelulinja kahdesta ja palvelulinja kolmesta sekä enenevässä määrin myös oppilaitosten, kuten Salpauksen kautta ja Heinolan kaupungin sosiaalitoimen kautta. Jyränkölän tarjoamat työtehtävät ja oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja konkreettisia pystytty todentamaan asiakkaan työkuntoa ja mahdollisuuksia sijoittua mm koulutuksiin asiakkaan vahvuudet huomioiden tarjoavat merkittävät välityömarkkinat Heinolassa.. Tätä kautta on. avoimille työmarkkinoille ja. Jyränkölän laaja osaaminen ja monipuoliset työkohteet Yksilöllisempi tuki ja ohjaus on järjestetty projektipäällikön, projektiohjaajan ja osaston lähiesimiehen tai lähiohjaajan toimesta. Työssäoloaikana tehdään palautteiden pohjalta mahdollisimman laaja työkunnon ja jatkosuunnitelmien kartoitus yhdessä työntekijän, työvoimaviranomaisen ja lähiesimiehen kanssa. Väliarvioinneissa ja palautekeskusteluissa ovat mukana olleet lähes aina lähiesimiehet ja näin työhön liittyvistä taidoista on saatu mahdollisimman laaja käsitys. Myös alueella toimivien muiden hankkeiden hyödyntäminen on ollut tärkeää. Vuonna 2012 peräti 80 %:lla työjaksolla olevilla työntekijöillä oli jatkosuunnitelma työjakson päätyttyä ja heistä noin 36 % sijoittui avoimille työmarkkinoille, tuettuun työhön, koulutuksen tai kursseille. Työllistymisen lisäksi asiakkaiden on ollut myös mahdollista osallistua Jyränkölän tarjoamiin virkistyspäiviin sekä projektin tarjoamiin koulutuksiin, yhteistapaamisiin ja opintoretkiin. Tämä on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Tärkeänä yhteistyöverkostona toimivat TE - toimiston ja TYP: n lisäksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, ruoka- ja siivouspalvelut, seurakunta, Salpaus sekä muut hankkeet. TieAuki - projektin projektipäällikkö on osallistunut myös rahoittajan kokoamaan KEHÄ ryhmätoimintaan ja alueella toimivaan välityömarkkinat -

2 2 verkostofoorumiin. Projektiohjaaja on kehittänyt erityisesti yhteistyötä ja suunnitellut tulevia kehityslinjoja kaupungin siivouspalvelujen ja Salpauksen kanssa. Yksiköissä tapahtuva käytännön työnohjaus tapahtuu ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Työnantaja tarjoaa lisäkoulutusta lähiohjaajille, jotta laajeneva harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden joukko voidaan ohjata ammattitaitoisesti. Heinolassa toimiva pitkäaikaistyöttömille suunnatut terveystarkastuspalvelut ovat olleet merkittävä lisä laaja-alaisessa yhteistyökentässä. Jokaiselle työntekijälle on työjakson aikana tarjottu mahdollisuus hakeutua palvelun piiriin. Myös kaupungin tarjoamia KKI - Kunnossa Kaiken Ikää palveluja on markkinoitu kaupungin liikuntatoimen kautta. Lisäksi yhteistyö Lyseonmäen ylä-asteen kautta on mahdollistanut JOPO -Joustavan perusopetuksen työharjoittelujaksot kolmelle nuorelle Jyränkölässä syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Yhteistyö jatkuu myös tulevana vuonna. Vuonna 2012 Heinola -lisällä on mahdollistettu Jyränkölässä seitsemälle henkilölle pidempiä työaikoja ja työsuhteita ja vuonna 2013 ( mennessä) yhdeksälle henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa vuonna 2012 (Heinolan kaupungin sosiaalitoimen kanssa solmitut sopimukset) on ollut viisi henkilöä ja vuonna 2013 ( mennessä) yhdeksän henkilöä. Nuorten kesätyöpassikampanjan käytännön toteutus hoitui TieAuki - projektitoimiston kautta, rahoittajina mm. Heinolan kaupunki, seurakunta ja Lions Clubit. Noin sadalle vuotiaalle nuorelle mahdollistettiin kesätyö heinolalaisessa yrityksessä, yhteisössä tai kotitaloudessa. TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄT JA OMARAHOITUKSEN OSUUS PALKKAKULUISSA JYRÄNKÖLÄSSÄ VUOSINA : Vuonna 2010: palkkatuella 30 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/ työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 56 henkilöä, yht. 86 asiakasta. Vuonna 2011: palkkatuella 30 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 79 henkilöä yht. 109 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät.

3 3 Vuonna 2012: palkkatuella 18 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 100 henkilöä yht. 118 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät. Vuonna 2013 tammi-kesäkuu: palkkatuella 13 henkilöä ja työharjoitteluissa/ työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 73 henkilöä yht. 86 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät ajalla tammi-maaliskuu. Jyränkölän käyttämä omarahoitusosuus palkkatukien lisäksi: KÄYTYJÄ KESKUSTELUJA JA KEHITTÄMISIDEOITA JYRÄNKÖLÄN UUDELLE TYÖLLISTÄMISPROJEKTILLE VUOSILLE : **Hämeen ELY - keskuksessa työvoimapalveluasiantuntija Eija Mannisenmäen kanssa käyty keskustelu : Uudelle työllistämisprojektille voisimme hakea rahoitusta tuleville vuosille, jos laajentaisimme toimintaamme Jyränkölästä ulospäin. Voisimme hakea vuosille yhdelle/ kahdelle uudelle projektityöntekijälle 75 %: sta rahoitusta työllisyyspoliittisen avustuksen kautta. Kaikkinainen yhteistyö mm. Heinolan kaupungin kanssa olisi suotavaa. Kohderyhmänä ovat välityömarkkinoilla pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja nuoret. Vankka hallinnointi ja projektihenkilöiden ammattitaito ovat jatkossakin tärkeitä projektin hyväksymiskriteereitä rahoittajan näkökulmasta. TieAuki - projektin tulokset ja tavoitteet on saavutettu erinomaisesti ja erityisesti koulutusten ja työmarkkinoiden piiriin jatkopolkuja on syntynyt hyvin. Tuleville vuosille rahoitusta voimme hakea uuden projektin nimissä ja hyväksymiskriteerinä työllistämistoiminnan laajentuminen Jyränkölän ulkopuolelle. **Heinolan kaupungin va. kansliapäällikkö Sinikka Malinin kanssa käyty keskustelu : Välityömarkkinatarve on lisääntyvää ja mm. työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja tarvitaan enenevässä määrin. Tätä kautta voitaisiin mm. kartoittaa kaupungin välityömarkkina- työpaikat. Keskusteltu, että lähetämme projektisuunnitelman ja anomuksen kaupungin kirjaamoon (viitteellä Sinikka Malin) heinäkuun aikana ja mahdollinen jatkoneuvottelu sen pohjalta käydään alkusyksystä. **TyönKipinä- kuntakokeiluhanke: Asiakasohjausprosessin kirkastaminen puolin ja toisin yhteistapaamisten merkeissä. **Heinolan TE -toimiston toiveet ja ajatukset tarkentuvat alkusyksyn aikana yhteispalaverin myötä.

4 4 ** Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshanke: Projektit tekevät sujuvaa yhteistyötä ja eivät kilpaile keskenään vaan tukien toinen toistaan ja kehittäen alueella tehtävää työllistämistoimintaa. Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshanke tekee työtä lähinnä yritysten näkökulmasta ja Jyränkölän työllistämishanke yksilön näkökulmasta. Kehittämisideaa: Jos Jyränkölä saa yhteistyökumppanin ja sitä kautta kumppanilta avustuksen muodossa osarahoitusosuutta sekä rahoittaja hyväksyy projektihakemuksen, tarjoaa Jyränkölä lisäarvona yhteistyökumppanille: Yhden uuden projektityöntekijän työpanosta projektimme kautta. Projektihenkilön työnkuvat tarkentuvat yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa. Muutamia alustavia ajatuksia projektityöntekijän työnkuvasta: - Uusi projektityöntekijä kartoittaa kumppanin välityömarkkinapaikat, - toimii laaja-alaisesti välityömarkkinoilla koordinoijana sekä - yhteyshenkilönä työnantajan ja työjaksolla olevan työntekijän välillä - hoitaa käytännön asiakastyön työjakson aikana yhteistyökumppaneiden ja työjaksolla olevan työntekijän kanssa sekä jatkosuunnitelmien tekemisen. Projektityöntekijä saa tuen Jyränkölän työllistämisprojektin henkilöstöltä ja kuuluu tiiviisti samaan tiimiin Jyränkölän ja yhteistyökumppanin kanssa. Uuden projektityöntekijän avulla siirtymiset toimenpiteistä toiseen ja toiselle työnantajalle helpottuvat ja tehostuvat. Joissakin tapauksissa myös pidempien jatkopolkujen tarjoaminen mahdollistuu ja mm. koulutusvaihtoehtojen tarkempi tarkastelu. Projekti täydentäisi sopivasti jo muita kaupungin työllistämismuotoja, mutta ei poissulje jo toimivia ja hyväksi havaittuja malleja mm. kaupungin laajaa työpajatoimintaa. Useille aloille on tulossa lähivuosina työvoimapulaa ja näin ollen on tärkeää välityömarkkinoilla mahdollistaa kaikin keinoin työttömien työnhakijoiden innostamista mm. alanvaihtoihin ja koulutuksiin hakeutumisiin. Jokaisen toimijan laajaa ammattitaitoa ja verkostoja tarvitaan työllistämisen kehittämistyössä. Mm. tähän liittyen Jyränkölässä toteutetaan kiinteistö- ja puhdistuspalvelualaan liittyvä markkinointitapahtuma elokuussa 2013 yhteistyökumppaneiden kanssa, jossa myös kaupungin siivoustyönjohtaja on ollut tiiviissä suunnittelutyössä projektimme kanssa. Koska rahoittajalta saatava rahoitus uudelle projektityöntekijälle on 75 %.sta, vaikka työpanos on 100 %.sta, on tarvetta Jyränkölän omarahoitusosuuden kattamiseen enenevässä määrin. Rahoittaja rajaa todennäköisesti myös tuleville vuosille suuntautuvia hallinnointikulujen hyväksymiskriteerejä. Näin ollen on erityisen tärkeää että yhteistyökumppani tukee työllistämistoimintaamme avustuksen muodossa. Tätä kautta yhteistyökumppanin on mahdollisuus saada lisäresurssia mm. kartoittamaan ja tekemään tärkeää välityömarkkinatyötä yhteistyökumppanin kanssa. Liitteinä ovat kaupungille osoitettu anomus vuodelle 2014 sekä prosessikaaviot Jyränkölän työllistämistoiminnasta ja alustavaa uuden hankkeen prosessikaaviota ohjaukseen liittyen.

5 5 PÄIVÄMÄÄRIÄ ASIAAN LIITTYEN: Toivomme asian käsittelyä ja päätöstä avustuksen suhteen mennessä. Projektihakemus postitetaan rahoittajalle Hämeen ELY - keskukseen viimeistään pe mennessä. Alustavia tietoja projektirahoituksesta luvataan marraskuun lopussa. Mielellämme keskustelemme projektin sisällöstä ja ideoista lisää alkusyksyllä. Rahoituksemme tullessa hylätyksi myös Jyränkölän tekemä työllistämistoiminta tässä laajuudessaan päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä. PROJEKTIN TOTEUTUSAIKA JA TAVOITTEET Heinolassa, Hämeen ELY - keskuksen rahoittamana työllisyyspoliittisena avustuksena. Vuoden 2014 tavoitteet: Yhden uuden projektityöntekijän paikkaaminen jo olemassa olevan projektihenkilöstön lisäksi. Yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden kartoitus/ työpaikkojen etsiminen. Yksilöllisten työjaksojen tarjoaminen työttömille työnhakijoille, tuen ja ohjauksen tarjoaminen. Pienimuotoisten koulutusten tarjoaminen työn ohessa sekä yhteistapaamiset ja opintoretket. Yhteistyön käynnistäminen ja jatkaminen Salpauksen kanssa mm. kiinteistö- ja puhdistuspalvelualan kurssimuotoisten ja täydentävien opintojen sekä osatutkintojen suorittamisten osalta. Yritysyhteistyön lisääminen. Vuosi 2015: Toisen projektihenkilön paikkaaminen jo olemassa olevan projektihenkilöstön lisäksi tarpeen mukaan. Uuden yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden kartoitus/ työpaikkojen etsiminen laajemmin. Kuten edellä. Vuosi 2016: mallin juurruttaminen ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen tuleville vuosille. KOHDERYHMÄ Kohderyhm änä ovat välityöm arkkinoilla olevat työttömät työnhakijat. PROJEKTIKUVAUS Yhteistyökumppanin toiveista lähtöisin kartoitetaan välityömarkkinat -työpaikat. Uusi projektityöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä projektihenkilöstön ja yhteistyökumppanin kanssa. Tällä mallilla yhteistyö tiivistyy käytännössä konkreettiselle tasolle nimettyjen projektihenkilöiden ollessa vastuussa välityömarkkinatyöstä. Työjaksolla olevien työntekijöiden työtehtävät räätälöidään hänen vahvuudet huomioiden. Moni ammatillinen henkilöstö mahdollistaa monipuolisen tuen turvaamisen setlementissämme ja yhteistyökumppanin piirissä. Koulutuspalveluja räätälöimme koulutuspaketteina mm. kansalaisopiston ja Salpauksen kautta ostettavina palveluina. Tiivistä yhteistyötä teemme myös TyönKipinäkuntakokeiluhankkeen kanssa. Tavoitteena on auttaa työjaksolla olevaa työntekijää löytämään välineitä oman osaamisen kehittämiseen ja oman paikan löytämiseen koulutuksen ja/ tai avoimien työmarkkinoiden piiriin tai joissakin tilanteissa kuntoutuksen tai muun ohjauksen piiriin. Määräaikaisissa työsuhteissa tuemme hakeutumista erityisesti avoimille työmarkkinoille jo työsuhteemme aikana. Varsinkin laajeneva yhteistyö Salpauksen kanssa on tulevien vuosien tavoitteena edelleen. Projektin kautta kehitämme edelleen koko kaupungin alueella toimivia välityömarkkinoita ja työllistämistä edistäviä toimenpiteitä ja erityisesti koulutuksiin ja yritysmaailmaan sekä yhteisöihin suuntautuvaa kehitystyötä.

6 6 Oppiminen tapahtuu Jyränkölän Setlementissä ja yhteistyökumppanin työyksiköissä oikeissa työtehtävissä. Työtehtävät ovat mm. asiakaspalvelu-, kiinteistö- ja puhdistuspalvelu-, ravintola- ja hoivatyön aloilla. Tulevaisuuden tavoitteena on mm. oppimisympäristöön ja erilaisiin valmennuksiin liittyvä tuotteistaminen mm. koulutusorganisaatioille ja tätä kautta tehdä näkyväksi oppiminen asiakkaan osalta kaikille osapuolille. TAVOITTEET JA KEINOT * yhden uuden projektityöntekijän paikkaaminen ja sitä kautta yhteistyökumppanin välityömarkkinatyöpaikkojen kartoitus/ työpaikkojen etsiminen * yksilöohjauksen tarjoaminen, jossa kartoitetaan mm. oma elämäntilanne, voimavarat ja fyysinen/psyykkinen kunto ja työkunto moniammatillisen verkoston avulla. Asiakkaan tilanteen mukaan tarjoamme työjakson toimintamme piirissä ja mahdollisuuden myöhemmin palkkatukityöhön ja/ tai opintoihin tai kohti avoimia työmarkkinoita *työllistäminen palkkatuella ja työkokeilupaikkojen järjestäminen Setlementin sekä yhteistyökumppanin toimintayksiköihin vähintään 30: Ile asiakkaalle / päivittäin asiakkaan vahvuuksien mukaan räätälöitynä. Asiakasmäärä tavoite on saavutettava, jos projektissa on palkattuna kolme projektityöntekijää. Työtehtävinä ovat mm. asiakaspalvelutehtävät, henkilökohtaisen avustajan, siistijän, ulkoaluetyöntekijän ja ruokapalvelutyöntekijän tehtävät. Työtä voidaan myös räätälöidä työpari - menetelmin. Tavoitteena on tarjota työssäoloaikana kaikille työjaksolla oleville työntekijöille ohjausta ja tukea, jonka tavoitteena on avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen siirtyminen projektihenkilöstön avulla * koulutusten tarjoaminen hankkeen asiakkaille yksilöllisen alkukartoituksen perusteella sekä ryhmämuotoisena tarjottavana koulutuksena. Koulutusten sisältö kohdistuu mm. hyvinvointiin, oppimiseen, työergonomiaan, terveellisiin elämäntapoihin ja omiin voimavaroihin, vuorovaikutustaitoihin ja motivointiin. Tarjoamme työnhakuun ja työelämätaitoihin liittyvää koulutusta, osaamisen tekemistä näkyväksi/ tekemällä oppien -menetelmin (vrt. oppimisympäristö - kartoitus) ja oman osaamisen markkinointia. Oppimiseen liittyvää tukea tarjoamme mm. lukitestien ja matematiikan osalta. Työhön liittyvää koulutusta tarjotaan mm. pyörätuolin ja muiden apuvälineiden käytön opastukseen, muistihäiriöisen asiakkaan kohtaamiseen sekä erilaisten passien ja atk- valmiuksien täydentämiseen *oppimisympäristö -kartoituksen kehittäminen kiinteistö- ja puhdistuspalvelualalla sekä ravintola -alalla. Tavoitteena on saada oppiminen näkyväksi palvelumuodoksi. Tavoitteena on osatutkintojen ja räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien tarjoaminen yhteistyössä esim. Salpauksen kanssa *ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyn arviointityön selvittelyä. Asiakkaiden ohjauksia työjaksoille mm. Kiipulan ja Tuoterenkaan kautta sekä erityisammattioppilaitosten kautta * yritysyhteistyön luominen. Työpaikkavierailujen ja tutustumiskäyntien toteuttaminen työjaksolla olevien kanssa. * opintoretkien ja yhteistapaamisten järjestäminen. Tätä kautta luodaan yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin lisääntymistä. *laaja-alainen ennaltaehkäisevä työllistämistoiminta tarjoten työmahdollisuuksia myös oppilaitosten kautta tuleville työssäoppijoille, TET-jaksolaisille, JOPO joustava perusopetus työharjoittelijoille sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. PROJEKTI HENKILÖSTÖ Projektipäällikkö (100 % -rahoitus ): työllistämisen suunnittelu, ohjaus, johtaminen ja kehittäminen. Hanketyöstä raportointi, yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja uusien luominen. Koulutus- ja

7 7 ryhmävalmennuspäivien suunnittelu. Yritys- ja koulutusorganisaatioyhteistyö. Projektihenkilöstön esimiehenä toimiminen. Projektiohjaaja (100 % -rahoitus ): projektipäällikön työpari. Käytännön toteuttaminen yksilö- ja ryhmävalmennuksessa, koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Oppimisvalmiuksien kartoittaminen ja asiakkaan tukeminen hankkeesta eteenpäin sekä tarvittaessa moniammatillisen tuen piiriin. Yritys- ja koulutusorganisaatioyhteistyö. Uusi projektityöntekijä (75 % - rahoitus): projektityöntekijä yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden selvittelytyöhön, työpaikkojen etsimiseen ja ohjaajaresurssien kartoitukseen sekä tuen antamiseen työnantajan ja työjaksolla olevan välille. Mahdollinen toinen uusi projektityöntekijä palkataan edellisten työntekijöiden lisäksi seuraavana vuonna toteutuneisiin tavoitteisiin nähden. Asiakastyön ollessa varsin vaativaa haemme rahoitusta projektihenkilöstön työnohjaukseen asiantuntijapalveluiden muodossa. YHTEISTYÖ VERKOSTO TE -toimisto, TYP, Heinolan kaupunki, Heinolan seurakunta, TyönKipinä- kuntakokeiluhanke, Salpaus, Lyseonmäen ylä-aste, oppilaitokset, alueella toimivat muut hankkeet ja työllistämiskohteet, yritykset. Lisäksi mm. kansalaisopisto, Kiipula, Tuoterengas, KELA ja vakuutusyhtiöt. HÄMEEN ELY -KESKUKSEN RAHOITUS Haemme Jyränkölän työllistämisprojektille (nimi avoinna) rahoitusta vuosille Hankkeen tarkempi kustannuserittely tarkentuu myöhemmin. **projektipäällikön palkkaus 100 %, **projektiohjaajan palkkaus 100 %, **projektityöntekijän palkkaus vuosille %, **toisen projektityöntekijän palkkaus vuosille % **muut kulut 75 % sisältäen: kirjanpito ja palkanlaskenta, työjaksolla olevien työntekijöiden pienimuotoinen koulutus, asiantuntijakorvaukset, projektihenkilöstön koulutus, matkakulut, projektihenkilöstön työnohjaus, työtilavuokra, työvälineet, toimistotarvikkeet, tiedottaminen, ilmoitukset, markkinointi, puhelin ja tietoliikenne, posti ja pankki, kopiot, ohjausryhmän kokouskulut, työjaksolla olevien yhteistapaamisten tarjoilut, kirjallisuus, lehdet, koneiden ja laitteiden käyttökustannukset, bussikulut opintoretkille. OMARAHOITUSOSUUS Jyränkölän käyttämä omarahoitusosuus palkkatukien lisäksi oli seuraava: vuonna , vuonna f, vuonna 2012

8 8 vuonna 2013 (huhti-kesäkuu ) C. Tämän lisäksi Jyränkölä on rahoittanut projektia niiden kulujen osalta, jotka eivät ole olleet hyväksyttäviä rahoittajan puolelta sekä puuttuvaa 25 % -osuutta myönnettyjen kulujen osalta (projektiohjaajan palkkakulut ja muut kulut ). Ko. omarahoitusosuutta kertyy myös uuden projektin osalta. ULKOPUOLINEN RAHOITUS Projektiin haetaan rahoitusta Jyränkölän ulkopuolelta kattamaan puuttuvaa osuutta yhteistyökumppanille suunnatun anomuksen muodossa, joka on liitteenä. Projektin laajentuessa ulkopuolisen rahoituksen tarve lisääntyy. SEURANTA (OHJAUSRYHMÄ) Tuttavantuvan ja TieAuki - projektin ohjausryhmässä on ollut edustus Jyränkölästä, TYP:stä, ELY:stä, Heinolan kaupungilta/ sosiaalitoimesta, Verkostosta Voimaa-rakennemuutoshankkeesta, SOTEKO:sta ja seurakunnasta. Ohjausryhmä seuraa ja ohjeistaa projektin toimintaa. Uuden projektin ohjausryhmän kokoonpano täsmentyy myöhemmin. Toivon myönteistä suhtautumista projektisuunnitelmaamme kohtaan. Mielellämme käymme neuvotteluja suunnitelmasta alkusyksyllä yhteistyökumppanin toiveiden ja ajatusten pohjalta sekä tarkentaen ettei päällekkäistä toimintaa synny. Uusi projekti luo mahdollisuuden välityömarkkinoiden kehittämiseen ja laajentumiseen ja on edellytys Jyränkölässä tapahtuvan työllistämistoiminnan jatkumiselle. Ystävällisesti Kati Hämäläinen/ Projektipäällikkö LIITTEET Heinolan kaupungille suunnattu anomus vuodelle 2014 Alustava uuden hankkeen prosessikaavio ohjaukseen liittyen Jyränkölän työllistämistoiminnan asiakasprosessikuvaus ja toiminnan kuvaus Tilastot vuodelta 2012

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 PERUSTELUJA HANKKEEN TOIMINNAN JATKAMISEKSI VUODEN 2014 LOPPUUN Heinolan seutua vuodesta 2008 lähtien kohdannut äkillinen rakennemuutos

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS OLENNAISIMPIA ASIOITA, JOTKA JATKOSSA MUUTTUVAT TAVOITTEET AIEMMIN Työkokeilu, max. 40 vrk + 3 seurantaa max. 120 vrk + 23 seurantaa MTtyöhönvalmennus max.240

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

monialayhteistyö nuorten

monialayhteistyö nuorten Petra-projekti monialayhteistyö nuorten työllisyyden edistämisessä Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Palveluohjaaja Mikko Mäkelä 31.1.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ ARBEETTI ARBEETTI. Eri työnantajat TYÖPANKKI TYÖPANKKI. Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa

TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ ARBEETTI ARBEETTI. Eri työnantajat TYÖPANKKI TYÖPANKKI. Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ OY ISOKATU 21 26100 RAUMA 02-8222 900 Eri työnantajat Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa Työsopimus työntekijän Ja työpankin välille Työpankki vuokraa/välittää

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Tuetun työllistymisen palvelulinja

Tuetun työllistymisen palvelulinja Tuetun työllistymisen palvelulinja Eija Sokero Palvelujohtaja 1 19.3.2013 Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Eija Sokero Lapin TE-toimisto Pinta-ala 100 367 km maata noin 93 000 järviä ja jokia 6 000 merta

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne TE- toimiston terveiset kuntien työllisyyden kehittämiselle Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto 1 16.11.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta Tuula Poikonen 2.12.2016 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut Etappeja matkan varrelta 2 1994 suunnitelma ja sosiaalilautakunnan päätös tuetun työllistymisen (avotyö!) kehittämisestä tausta

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Taitoja työhön ja elämään Miiko Taka Amma)llinen erityisope4aja, Bovallius- amma;opisto Pauliina Jääskeläinen Työhönvalmentaja, Bovallius-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (1) 98 Asianro 7705/05.20.00/2015 Osatyökykyiset täysillä töihin -hanke Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa 21.10.2015 keskusteltiin osatyökykyisten työttömien

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa 31.3.2016 Esityksen sisältö Kestävää kasvua ja työtä - ohjelman tavoitteet Hämeen alueella toteutettavat hankkeet Hankkeiden tavoitteita ja tuloksia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot