PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 8.7.2013"

Transkriptio

1 Jyränkölän Setlementti ry/ Työllistämisprojekti Kati Hämäläinen / Projektipäällikkö Siltakatu 11 HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 0 g TNhtäväluokitus c a HEINOLA Heinolan kaupunki / Kirjaamo Viite: Sinikka Malin PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE TAUSTAA Jyränkölän Setiementti on toteuttanut työllistämistoimintaa vuodesta 1998 lähtien. Toiminnalla on pitkät perinteet ja näin ollen yhteistyö on sujuvaa ja vakiintunutta laajan verkoston välillä. Projektin kautta työllistämme ja tarjoamme oppimismahdollisuuksia suurelle määrälle asiakkaita yksilöllisesti räätälöiden Heinolassa. Vahvuutena ovat laajat Jyränkölässä tarjottavat palvelukokonaisuudet. Kokonaisuudet on kartoitettu projektityöntekijöiden toimesta ja näin ollen asiakkaiden ohjaaminen oikeisiin tehtävin on koordinoitua. Asiakkaita ohjautuu työjaksoille TE - toimiston ja TYP: n kautta palvelulinja kahdesta ja palvelulinja kolmesta sekä enenevässä määrin myös oppilaitosten, kuten Salpauksen kautta ja Heinolan kaupungin sosiaalitoimen kautta. Jyränkölän tarjoamat työtehtävät ja oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja konkreettisia pystytty todentamaan asiakkaan työkuntoa ja mahdollisuuksia sijoittua mm koulutuksiin asiakkaan vahvuudet huomioiden tarjoavat merkittävät välityömarkkinat Heinolassa.. Tätä kautta on. avoimille työmarkkinoille ja. Jyränkölän laaja osaaminen ja monipuoliset työkohteet Yksilöllisempi tuki ja ohjaus on järjestetty projektipäällikön, projektiohjaajan ja osaston lähiesimiehen tai lähiohjaajan toimesta. Työssäoloaikana tehdään palautteiden pohjalta mahdollisimman laaja työkunnon ja jatkosuunnitelmien kartoitus yhdessä työntekijän, työvoimaviranomaisen ja lähiesimiehen kanssa. Väliarvioinneissa ja palautekeskusteluissa ovat mukana olleet lähes aina lähiesimiehet ja näin työhön liittyvistä taidoista on saatu mahdollisimman laaja käsitys. Myös alueella toimivien muiden hankkeiden hyödyntäminen on ollut tärkeää. Vuonna 2012 peräti 80 %:lla työjaksolla olevilla työntekijöillä oli jatkosuunnitelma työjakson päätyttyä ja heistä noin 36 % sijoittui avoimille työmarkkinoille, tuettuun työhön, koulutuksen tai kursseille. Työllistymisen lisäksi asiakkaiden on ollut myös mahdollista osallistua Jyränkölän tarjoamiin virkistyspäiviin sekä projektin tarjoamiin koulutuksiin, yhteistapaamisiin ja opintoretkiin. Tämä on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Tärkeänä yhteistyöverkostona toimivat TE - toimiston ja TYP: n lisäksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, ruoka- ja siivouspalvelut, seurakunta, Salpaus sekä muut hankkeet. TieAuki - projektin projektipäällikkö on osallistunut myös rahoittajan kokoamaan KEHÄ ryhmätoimintaan ja alueella toimivaan välityömarkkinat -

2 2 verkostofoorumiin. Projektiohjaaja on kehittänyt erityisesti yhteistyötä ja suunnitellut tulevia kehityslinjoja kaupungin siivouspalvelujen ja Salpauksen kanssa. Yksiköissä tapahtuva käytännön työnohjaus tapahtuu ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Työnantaja tarjoaa lisäkoulutusta lähiohjaajille, jotta laajeneva harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden joukko voidaan ohjata ammattitaitoisesti. Heinolassa toimiva pitkäaikaistyöttömille suunnatut terveystarkastuspalvelut ovat olleet merkittävä lisä laaja-alaisessa yhteistyökentässä. Jokaiselle työntekijälle on työjakson aikana tarjottu mahdollisuus hakeutua palvelun piiriin. Myös kaupungin tarjoamia KKI - Kunnossa Kaiken Ikää palveluja on markkinoitu kaupungin liikuntatoimen kautta. Lisäksi yhteistyö Lyseonmäen ylä-asteen kautta on mahdollistanut JOPO -Joustavan perusopetuksen työharjoittelujaksot kolmelle nuorelle Jyränkölässä syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Yhteistyö jatkuu myös tulevana vuonna. Vuonna 2012 Heinola -lisällä on mahdollistettu Jyränkölässä seitsemälle henkilölle pidempiä työaikoja ja työsuhteita ja vuonna 2013 ( mennessä) yhdeksälle henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa vuonna 2012 (Heinolan kaupungin sosiaalitoimen kanssa solmitut sopimukset) on ollut viisi henkilöä ja vuonna 2013 ( mennessä) yhdeksän henkilöä. Nuorten kesätyöpassikampanjan käytännön toteutus hoitui TieAuki - projektitoimiston kautta, rahoittajina mm. Heinolan kaupunki, seurakunta ja Lions Clubit. Noin sadalle vuotiaalle nuorelle mahdollistettiin kesätyö heinolalaisessa yrityksessä, yhteisössä tai kotitaloudessa. TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄT JA OMARAHOITUKSEN OSUUS PALKKAKULUISSA JYRÄNKÖLÄSSÄ VUOSINA : Vuonna 2010: palkkatuella 30 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/ työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 56 henkilöä, yht. 86 asiakasta. Vuonna 2011: palkkatuella 30 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 79 henkilöä yht. 109 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät.

3 3 Vuonna 2012: palkkatuella 18 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 100 henkilöä yht. 118 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät. Vuonna 2013 tammi-kesäkuu: palkkatuella 13 henkilöä ja työharjoitteluissa/ työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 73 henkilöä yht. 86 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät ajalla tammi-maaliskuu. Jyränkölän käyttämä omarahoitusosuus palkkatukien lisäksi: KÄYTYJÄ KESKUSTELUJA JA KEHITTÄMISIDEOITA JYRÄNKÖLÄN UUDELLE TYÖLLISTÄMISPROJEKTILLE VUOSILLE : **Hämeen ELY - keskuksessa työvoimapalveluasiantuntija Eija Mannisenmäen kanssa käyty keskustelu : Uudelle työllistämisprojektille voisimme hakea rahoitusta tuleville vuosille, jos laajentaisimme toimintaamme Jyränkölästä ulospäin. Voisimme hakea vuosille yhdelle/ kahdelle uudelle projektityöntekijälle 75 %: sta rahoitusta työllisyyspoliittisen avustuksen kautta. Kaikkinainen yhteistyö mm. Heinolan kaupungin kanssa olisi suotavaa. Kohderyhmänä ovat välityömarkkinoilla pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja nuoret. Vankka hallinnointi ja projektihenkilöiden ammattitaito ovat jatkossakin tärkeitä projektin hyväksymiskriteereitä rahoittajan näkökulmasta. TieAuki - projektin tulokset ja tavoitteet on saavutettu erinomaisesti ja erityisesti koulutusten ja työmarkkinoiden piiriin jatkopolkuja on syntynyt hyvin. Tuleville vuosille rahoitusta voimme hakea uuden projektin nimissä ja hyväksymiskriteerinä työllistämistoiminnan laajentuminen Jyränkölän ulkopuolelle. **Heinolan kaupungin va. kansliapäällikkö Sinikka Malinin kanssa käyty keskustelu : Välityömarkkinatarve on lisääntyvää ja mm. työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja tarvitaan enenevässä määrin. Tätä kautta voitaisiin mm. kartoittaa kaupungin välityömarkkina- työpaikat. Keskusteltu, että lähetämme projektisuunnitelman ja anomuksen kaupungin kirjaamoon (viitteellä Sinikka Malin) heinäkuun aikana ja mahdollinen jatkoneuvottelu sen pohjalta käydään alkusyksystä. **TyönKipinä- kuntakokeiluhanke: Asiakasohjausprosessin kirkastaminen puolin ja toisin yhteistapaamisten merkeissä. **Heinolan TE -toimiston toiveet ja ajatukset tarkentuvat alkusyksyn aikana yhteispalaverin myötä.

4 4 ** Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshanke: Projektit tekevät sujuvaa yhteistyötä ja eivät kilpaile keskenään vaan tukien toinen toistaan ja kehittäen alueella tehtävää työllistämistoimintaa. Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshanke tekee työtä lähinnä yritysten näkökulmasta ja Jyränkölän työllistämishanke yksilön näkökulmasta. Kehittämisideaa: Jos Jyränkölä saa yhteistyökumppanin ja sitä kautta kumppanilta avustuksen muodossa osarahoitusosuutta sekä rahoittaja hyväksyy projektihakemuksen, tarjoaa Jyränkölä lisäarvona yhteistyökumppanille: Yhden uuden projektityöntekijän työpanosta projektimme kautta. Projektihenkilön työnkuvat tarkentuvat yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa. Muutamia alustavia ajatuksia projektityöntekijän työnkuvasta: - Uusi projektityöntekijä kartoittaa kumppanin välityömarkkinapaikat, - toimii laaja-alaisesti välityömarkkinoilla koordinoijana sekä - yhteyshenkilönä työnantajan ja työjaksolla olevan työntekijän välillä - hoitaa käytännön asiakastyön työjakson aikana yhteistyökumppaneiden ja työjaksolla olevan työntekijän kanssa sekä jatkosuunnitelmien tekemisen. Projektityöntekijä saa tuen Jyränkölän työllistämisprojektin henkilöstöltä ja kuuluu tiiviisti samaan tiimiin Jyränkölän ja yhteistyökumppanin kanssa. Uuden projektityöntekijän avulla siirtymiset toimenpiteistä toiseen ja toiselle työnantajalle helpottuvat ja tehostuvat. Joissakin tapauksissa myös pidempien jatkopolkujen tarjoaminen mahdollistuu ja mm. koulutusvaihtoehtojen tarkempi tarkastelu. Projekti täydentäisi sopivasti jo muita kaupungin työllistämismuotoja, mutta ei poissulje jo toimivia ja hyväksi havaittuja malleja mm. kaupungin laajaa työpajatoimintaa. Useille aloille on tulossa lähivuosina työvoimapulaa ja näin ollen on tärkeää välityömarkkinoilla mahdollistaa kaikin keinoin työttömien työnhakijoiden innostamista mm. alanvaihtoihin ja koulutuksiin hakeutumisiin. Jokaisen toimijan laajaa ammattitaitoa ja verkostoja tarvitaan työllistämisen kehittämistyössä. Mm. tähän liittyen Jyränkölässä toteutetaan kiinteistö- ja puhdistuspalvelualaan liittyvä markkinointitapahtuma elokuussa 2013 yhteistyökumppaneiden kanssa, jossa myös kaupungin siivoustyönjohtaja on ollut tiiviissä suunnittelutyössä projektimme kanssa. Koska rahoittajalta saatava rahoitus uudelle projektityöntekijälle on 75 %.sta, vaikka työpanos on 100 %.sta, on tarvetta Jyränkölän omarahoitusosuuden kattamiseen enenevässä määrin. Rahoittaja rajaa todennäköisesti myös tuleville vuosille suuntautuvia hallinnointikulujen hyväksymiskriteerejä. Näin ollen on erityisen tärkeää että yhteistyökumppani tukee työllistämistoimintaamme avustuksen muodossa. Tätä kautta yhteistyökumppanin on mahdollisuus saada lisäresurssia mm. kartoittamaan ja tekemään tärkeää välityömarkkinatyötä yhteistyökumppanin kanssa. Liitteinä ovat kaupungille osoitettu anomus vuodelle 2014 sekä prosessikaaviot Jyränkölän työllistämistoiminnasta ja alustavaa uuden hankkeen prosessikaaviota ohjaukseen liittyen.

5 5 PÄIVÄMÄÄRIÄ ASIAAN LIITTYEN: Toivomme asian käsittelyä ja päätöstä avustuksen suhteen mennessä. Projektihakemus postitetaan rahoittajalle Hämeen ELY - keskukseen viimeistään pe mennessä. Alustavia tietoja projektirahoituksesta luvataan marraskuun lopussa. Mielellämme keskustelemme projektin sisällöstä ja ideoista lisää alkusyksyllä. Rahoituksemme tullessa hylätyksi myös Jyränkölän tekemä työllistämistoiminta tässä laajuudessaan päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä. PROJEKTIN TOTEUTUSAIKA JA TAVOITTEET Heinolassa, Hämeen ELY - keskuksen rahoittamana työllisyyspoliittisena avustuksena. Vuoden 2014 tavoitteet: Yhden uuden projektityöntekijän paikkaaminen jo olemassa olevan projektihenkilöstön lisäksi. Yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden kartoitus/ työpaikkojen etsiminen. Yksilöllisten työjaksojen tarjoaminen työttömille työnhakijoille, tuen ja ohjauksen tarjoaminen. Pienimuotoisten koulutusten tarjoaminen työn ohessa sekä yhteistapaamiset ja opintoretket. Yhteistyön käynnistäminen ja jatkaminen Salpauksen kanssa mm. kiinteistö- ja puhdistuspalvelualan kurssimuotoisten ja täydentävien opintojen sekä osatutkintojen suorittamisten osalta. Yritysyhteistyön lisääminen. Vuosi 2015: Toisen projektihenkilön paikkaaminen jo olemassa olevan projektihenkilöstön lisäksi tarpeen mukaan. Uuden yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden kartoitus/ työpaikkojen etsiminen laajemmin. Kuten edellä. Vuosi 2016: mallin juurruttaminen ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen tuleville vuosille. KOHDERYHMÄ Kohderyhm änä ovat välityöm arkkinoilla olevat työttömät työnhakijat. PROJEKTIKUVAUS Yhteistyökumppanin toiveista lähtöisin kartoitetaan välityömarkkinat -työpaikat. Uusi projektityöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä projektihenkilöstön ja yhteistyökumppanin kanssa. Tällä mallilla yhteistyö tiivistyy käytännössä konkreettiselle tasolle nimettyjen projektihenkilöiden ollessa vastuussa välityömarkkinatyöstä. Työjaksolla olevien työntekijöiden työtehtävät räätälöidään hänen vahvuudet huomioiden. Moni ammatillinen henkilöstö mahdollistaa monipuolisen tuen turvaamisen setlementissämme ja yhteistyökumppanin piirissä. Koulutuspalveluja räätälöimme koulutuspaketteina mm. kansalaisopiston ja Salpauksen kautta ostettavina palveluina. Tiivistä yhteistyötä teemme myös TyönKipinäkuntakokeiluhankkeen kanssa. Tavoitteena on auttaa työjaksolla olevaa työntekijää löytämään välineitä oman osaamisen kehittämiseen ja oman paikan löytämiseen koulutuksen ja/ tai avoimien työmarkkinoiden piiriin tai joissakin tilanteissa kuntoutuksen tai muun ohjauksen piiriin. Määräaikaisissa työsuhteissa tuemme hakeutumista erityisesti avoimille työmarkkinoille jo työsuhteemme aikana. Varsinkin laajeneva yhteistyö Salpauksen kanssa on tulevien vuosien tavoitteena edelleen. Projektin kautta kehitämme edelleen koko kaupungin alueella toimivia välityömarkkinoita ja työllistämistä edistäviä toimenpiteitä ja erityisesti koulutuksiin ja yritysmaailmaan sekä yhteisöihin suuntautuvaa kehitystyötä.

6 6 Oppiminen tapahtuu Jyränkölän Setlementissä ja yhteistyökumppanin työyksiköissä oikeissa työtehtävissä. Työtehtävät ovat mm. asiakaspalvelu-, kiinteistö- ja puhdistuspalvelu-, ravintola- ja hoivatyön aloilla. Tulevaisuuden tavoitteena on mm. oppimisympäristöön ja erilaisiin valmennuksiin liittyvä tuotteistaminen mm. koulutusorganisaatioille ja tätä kautta tehdä näkyväksi oppiminen asiakkaan osalta kaikille osapuolille. TAVOITTEET JA KEINOT * yhden uuden projektityöntekijän paikkaaminen ja sitä kautta yhteistyökumppanin välityömarkkinatyöpaikkojen kartoitus/ työpaikkojen etsiminen * yksilöohjauksen tarjoaminen, jossa kartoitetaan mm. oma elämäntilanne, voimavarat ja fyysinen/psyykkinen kunto ja työkunto moniammatillisen verkoston avulla. Asiakkaan tilanteen mukaan tarjoamme työjakson toimintamme piirissä ja mahdollisuuden myöhemmin palkkatukityöhön ja/ tai opintoihin tai kohti avoimia työmarkkinoita *työllistäminen palkkatuella ja työkokeilupaikkojen järjestäminen Setlementin sekä yhteistyökumppanin toimintayksiköihin vähintään 30: Ile asiakkaalle / päivittäin asiakkaan vahvuuksien mukaan räätälöitynä. Asiakasmäärä tavoite on saavutettava, jos projektissa on palkattuna kolme projektityöntekijää. Työtehtävinä ovat mm. asiakaspalvelutehtävät, henkilökohtaisen avustajan, siistijän, ulkoaluetyöntekijän ja ruokapalvelutyöntekijän tehtävät. Työtä voidaan myös räätälöidä työpari - menetelmin. Tavoitteena on tarjota työssäoloaikana kaikille työjaksolla oleville työntekijöille ohjausta ja tukea, jonka tavoitteena on avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen siirtyminen projektihenkilöstön avulla * koulutusten tarjoaminen hankkeen asiakkaille yksilöllisen alkukartoituksen perusteella sekä ryhmämuotoisena tarjottavana koulutuksena. Koulutusten sisältö kohdistuu mm. hyvinvointiin, oppimiseen, työergonomiaan, terveellisiin elämäntapoihin ja omiin voimavaroihin, vuorovaikutustaitoihin ja motivointiin. Tarjoamme työnhakuun ja työelämätaitoihin liittyvää koulutusta, osaamisen tekemistä näkyväksi/ tekemällä oppien -menetelmin (vrt. oppimisympäristö - kartoitus) ja oman osaamisen markkinointia. Oppimiseen liittyvää tukea tarjoamme mm. lukitestien ja matematiikan osalta. Työhön liittyvää koulutusta tarjotaan mm. pyörätuolin ja muiden apuvälineiden käytön opastukseen, muistihäiriöisen asiakkaan kohtaamiseen sekä erilaisten passien ja atk- valmiuksien täydentämiseen *oppimisympäristö -kartoituksen kehittäminen kiinteistö- ja puhdistuspalvelualalla sekä ravintola -alalla. Tavoitteena on saada oppiminen näkyväksi palvelumuodoksi. Tavoitteena on osatutkintojen ja räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien tarjoaminen yhteistyössä esim. Salpauksen kanssa *ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyn arviointityön selvittelyä. Asiakkaiden ohjauksia työjaksoille mm. Kiipulan ja Tuoterenkaan kautta sekä erityisammattioppilaitosten kautta * yritysyhteistyön luominen. Työpaikkavierailujen ja tutustumiskäyntien toteuttaminen työjaksolla olevien kanssa. * opintoretkien ja yhteistapaamisten järjestäminen. Tätä kautta luodaan yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin lisääntymistä. *laaja-alainen ennaltaehkäisevä työllistämistoiminta tarjoten työmahdollisuuksia myös oppilaitosten kautta tuleville työssäoppijoille, TET-jaksolaisille, JOPO joustava perusopetus työharjoittelijoille sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. PROJEKTI HENKILÖSTÖ Projektipäällikkö (100 % -rahoitus ): työllistämisen suunnittelu, ohjaus, johtaminen ja kehittäminen. Hanketyöstä raportointi, yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja uusien luominen. Koulutus- ja

7 7 ryhmävalmennuspäivien suunnittelu. Yritys- ja koulutusorganisaatioyhteistyö. Projektihenkilöstön esimiehenä toimiminen. Projektiohjaaja (100 % -rahoitus ): projektipäällikön työpari. Käytännön toteuttaminen yksilö- ja ryhmävalmennuksessa, koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Oppimisvalmiuksien kartoittaminen ja asiakkaan tukeminen hankkeesta eteenpäin sekä tarvittaessa moniammatillisen tuen piiriin. Yritys- ja koulutusorganisaatioyhteistyö. Uusi projektityöntekijä (75 % - rahoitus): projektityöntekijä yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden selvittelytyöhön, työpaikkojen etsimiseen ja ohjaajaresurssien kartoitukseen sekä tuen antamiseen työnantajan ja työjaksolla olevan välille. Mahdollinen toinen uusi projektityöntekijä palkataan edellisten työntekijöiden lisäksi seuraavana vuonna toteutuneisiin tavoitteisiin nähden. Asiakastyön ollessa varsin vaativaa haemme rahoitusta projektihenkilöstön työnohjaukseen asiantuntijapalveluiden muodossa. YHTEISTYÖ VERKOSTO TE -toimisto, TYP, Heinolan kaupunki, Heinolan seurakunta, TyönKipinä- kuntakokeiluhanke, Salpaus, Lyseonmäen ylä-aste, oppilaitokset, alueella toimivat muut hankkeet ja työllistämiskohteet, yritykset. Lisäksi mm. kansalaisopisto, Kiipula, Tuoterengas, KELA ja vakuutusyhtiöt. HÄMEEN ELY -KESKUKSEN RAHOITUS Haemme Jyränkölän työllistämisprojektille (nimi avoinna) rahoitusta vuosille Hankkeen tarkempi kustannuserittely tarkentuu myöhemmin. **projektipäällikön palkkaus 100 %, **projektiohjaajan palkkaus 100 %, **projektityöntekijän palkkaus vuosille %, **toisen projektityöntekijän palkkaus vuosille % **muut kulut 75 % sisältäen: kirjanpito ja palkanlaskenta, työjaksolla olevien työntekijöiden pienimuotoinen koulutus, asiantuntijakorvaukset, projektihenkilöstön koulutus, matkakulut, projektihenkilöstön työnohjaus, työtilavuokra, työvälineet, toimistotarvikkeet, tiedottaminen, ilmoitukset, markkinointi, puhelin ja tietoliikenne, posti ja pankki, kopiot, ohjausryhmän kokouskulut, työjaksolla olevien yhteistapaamisten tarjoilut, kirjallisuus, lehdet, koneiden ja laitteiden käyttökustannukset, bussikulut opintoretkille. OMARAHOITUSOSUUS Jyränkölän käyttämä omarahoitusosuus palkkatukien lisäksi oli seuraava: vuonna , vuonna f, vuonna 2012

8 8 vuonna 2013 (huhti-kesäkuu ) C. Tämän lisäksi Jyränkölä on rahoittanut projektia niiden kulujen osalta, jotka eivät ole olleet hyväksyttäviä rahoittajan puolelta sekä puuttuvaa 25 % -osuutta myönnettyjen kulujen osalta (projektiohjaajan palkkakulut ja muut kulut ). Ko. omarahoitusosuutta kertyy myös uuden projektin osalta. ULKOPUOLINEN RAHOITUS Projektiin haetaan rahoitusta Jyränkölän ulkopuolelta kattamaan puuttuvaa osuutta yhteistyökumppanille suunnatun anomuksen muodossa, joka on liitteenä. Projektin laajentuessa ulkopuolisen rahoituksen tarve lisääntyy. SEURANTA (OHJAUSRYHMÄ) Tuttavantuvan ja TieAuki - projektin ohjausryhmässä on ollut edustus Jyränkölästä, TYP:stä, ELY:stä, Heinolan kaupungilta/ sosiaalitoimesta, Verkostosta Voimaa-rakennemuutoshankkeesta, SOTEKO:sta ja seurakunnasta. Ohjausryhmä seuraa ja ohjeistaa projektin toimintaa. Uuden projektin ohjausryhmän kokoonpano täsmentyy myöhemmin. Toivon myönteistä suhtautumista projektisuunnitelmaamme kohtaan. Mielellämme käymme neuvotteluja suunnitelmasta alkusyksyllä yhteistyökumppanin toiveiden ja ajatusten pohjalta sekä tarkentaen ettei päällekkäistä toimintaa synny. Uusi projekti luo mahdollisuuden välityömarkkinoiden kehittämiseen ja laajentumiseen ja on edellytys Jyränkölässä tapahtuvan työllistämistoiminnan jatkumiselle. Ystävällisesti Kati Hämäläinen/ Projektipäällikkö LIITTEET Heinolan kaupungille suunnattu anomus vuodelle 2014 Alustava uuden hankkeen prosessikaavio ohjaukseen liittyen Jyränkölän työllistämistoiminnan asiakasprosessikuvaus ja toiminnan kuvaus Tilastot vuodelta 2012

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 PERUSTELUJA HANKKEEN TOIMINNAN JATKAMISEKSI VUODEN 2014 LOPPUUN Heinolan seutua vuodesta 2008 lähtien kohdannut äkillinen rakennemuutos

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen mahdollisuus ja haaste Reitti ammattiin hanke, vuodesta 2010 1.10.2017 Reitti ammattiin palvelu Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi Hämeenlinnan

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS 2015-2016 Pilotissa mukana olevat TE-toimistot Hämeen TE-toimisto Kaakkois-Suomen Te-toimisto Kainuun TE-toimisto Pohjois-Savon TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto 2 Taustaa

Lisätiedot

Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla

Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla ELO-ryhmä: 27.1.2017 Lahti 27012017 Välityömarkkinat toimintaa työn ja työttömyyden välissä Aktiivinen työvoimapolitiikka, jonka avulla työttömälle tarjotaan hänen osaamistaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

HYVÄ ARKI osaamisen ja osallisuuden lisääminen ja opinnollistamispolkujen kautta kohti työelämää siirtyminen ESR-Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 1.9.2016 31.8.2018 Osaaminen

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Ilmiöitä, merkityksiä, kokemuksia Työttömyys tänään-seminaari 22.10.10 Heidi Kaartinen Projektipäällikkö Asumispalvelusäätiö ASPA People are all different. When you

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Kasvupalvelut / TE-palvelut

Kasvupalvelut / TE-palvelut Kasvupalvelut / TE-palvelut Maakuntauudistus, Kanta-Häme 1 Vaikuttavuus, poliittinen ohjaus Mitä halutaan tapahtuvan? Kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen Korkea työllisyysaste Yritysten kasvu, kestävä

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry lyhyesti Vuonna 2012 rekisteröity yhdistys, joka edistää kotoutumista sekä parantaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta Fokus työllisyystoiminnassa Kolme toimintamuotoa

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS OLENNAISIMPIA ASIOITA, JOTKA JATKOSSA MUUTTUVAT TAVOITTEET AIEMMIN Työkokeilu, max. 40 vrk + 3 seurantaa max. 120 vrk + 23 seurantaa MTtyöhönvalmennus max.240

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Lähtökohdat hankkeen viimeiselle vuodelle Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelulain (TYP) voimaantulo 1.1.2015 (vuoden siirtymäaika) Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori

Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori MIKÄ KUNTAKOKEILU ON? Kuntakokeilun (1.9.2012 31.12.2015) tarkoituksena on löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille soveltuvia malleja rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille

Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille Riitta Romppainen, Koulutusavain Oy Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Kevät 2008: Kirjalliset kyselyt ja keskustelut paikallisen

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa 30.8.2017 Kirsi Ek Projektipäällikkö, Noheva ESR Kiipulan ammattiopisto 2 Noheva ESR Noheva hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle.

Lisätiedot

PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA

PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA Heinolan kansalaisopisto Jyränkölän Setlementti PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA Sirkka Suomi, rehtori Mikko Kallio, koulutussuunnittelija Kuvat: Anne Heilman / Mediapaja Heinolan kansalaisopiston Mediapaja Työllistämiseen

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015 Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen Häme / Lahti, 1.10.2015 Kehittämispäivän tavoite Kehittämispäivän aikana on tavoitteena pohtia ja konkretisoida kunkin osallistuvan

Lisätiedot