PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 8.7.2013"

Transkriptio

1 Jyränkölän Setlementti ry/ Työllistämisprojekti Kati Hämäläinen / Projektipäällikkö Siltakatu 11 HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 0 g TNhtäväluokitus c a HEINOLA Heinolan kaupunki / Kirjaamo Viite: Sinikka Malin PROJEKTISUUNNITELMA VUOSILLE TAUSTAA Jyränkölän Setiementti on toteuttanut työllistämistoimintaa vuodesta 1998 lähtien. Toiminnalla on pitkät perinteet ja näin ollen yhteistyö on sujuvaa ja vakiintunutta laajan verkoston välillä. Projektin kautta työllistämme ja tarjoamme oppimismahdollisuuksia suurelle määrälle asiakkaita yksilöllisesti räätälöiden Heinolassa. Vahvuutena ovat laajat Jyränkölässä tarjottavat palvelukokonaisuudet. Kokonaisuudet on kartoitettu projektityöntekijöiden toimesta ja näin ollen asiakkaiden ohjaaminen oikeisiin tehtävin on koordinoitua. Asiakkaita ohjautuu työjaksoille TE - toimiston ja TYP: n kautta palvelulinja kahdesta ja palvelulinja kolmesta sekä enenevässä määrin myös oppilaitosten, kuten Salpauksen kautta ja Heinolan kaupungin sosiaalitoimen kautta. Jyränkölän tarjoamat työtehtävät ja oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja konkreettisia pystytty todentamaan asiakkaan työkuntoa ja mahdollisuuksia sijoittua mm koulutuksiin asiakkaan vahvuudet huomioiden tarjoavat merkittävät välityömarkkinat Heinolassa.. Tätä kautta on. avoimille työmarkkinoille ja. Jyränkölän laaja osaaminen ja monipuoliset työkohteet Yksilöllisempi tuki ja ohjaus on järjestetty projektipäällikön, projektiohjaajan ja osaston lähiesimiehen tai lähiohjaajan toimesta. Työssäoloaikana tehdään palautteiden pohjalta mahdollisimman laaja työkunnon ja jatkosuunnitelmien kartoitus yhdessä työntekijän, työvoimaviranomaisen ja lähiesimiehen kanssa. Väliarvioinneissa ja palautekeskusteluissa ovat mukana olleet lähes aina lähiesimiehet ja näin työhön liittyvistä taidoista on saatu mahdollisimman laaja käsitys. Myös alueella toimivien muiden hankkeiden hyödyntäminen on ollut tärkeää. Vuonna 2012 peräti 80 %:lla työjaksolla olevilla työntekijöillä oli jatkosuunnitelma työjakson päätyttyä ja heistä noin 36 % sijoittui avoimille työmarkkinoille, tuettuun työhön, koulutuksen tai kursseille. Työllistymisen lisäksi asiakkaiden on ollut myös mahdollista osallistua Jyränkölän tarjoamiin virkistyspäiviin sekä projektin tarjoamiin koulutuksiin, yhteistapaamisiin ja opintoretkiin. Tämä on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Tärkeänä yhteistyöverkostona toimivat TE - toimiston ja TYP: n lisäksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, ruoka- ja siivouspalvelut, seurakunta, Salpaus sekä muut hankkeet. TieAuki - projektin projektipäällikkö on osallistunut myös rahoittajan kokoamaan KEHÄ ryhmätoimintaan ja alueella toimivaan välityömarkkinat -

2 2 verkostofoorumiin. Projektiohjaaja on kehittänyt erityisesti yhteistyötä ja suunnitellut tulevia kehityslinjoja kaupungin siivouspalvelujen ja Salpauksen kanssa. Yksiköissä tapahtuva käytännön työnohjaus tapahtuu ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Työnantaja tarjoaa lisäkoulutusta lähiohjaajille, jotta laajeneva harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden joukko voidaan ohjata ammattitaitoisesti. Heinolassa toimiva pitkäaikaistyöttömille suunnatut terveystarkastuspalvelut ovat olleet merkittävä lisä laaja-alaisessa yhteistyökentässä. Jokaiselle työntekijälle on työjakson aikana tarjottu mahdollisuus hakeutua palvelun piiriin. Myös kaupungin tarjoamia KKI - Kunnossa Kaiken Ikää palveluja on markkinoitu kaupungin liikuntatoimen kautta. Lisäksi yhteistyö Lyseonmäen ylä-asteen kautta on mahdollistanut JOPO -Joustavan perusopetuksen työharjoittelujaksot kolmelle nuorelle Jyränkölässä syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Yhteistyö jatkuu myös tulevana vuonna. Vuonna 2012 Heinola -lisällä on mahdollistettu Jyränkölässä seitsemälle henkilölle pidempiä työaikoja ja työsuhteita ja vuonna 2013 ( mennessä) yhdeksälle henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa vuonna 2012 (Heinolan kaupungin sosiaalitoimen kanssa solmitut sopimukset) on ollut viisi henkilöä ja vuonna 2013 ( mennessä) yhdeksän henkilöä. Nuorten kesätyöpassikampanjan käytännön toteutus hoitui TieAuki - projektitoimiston kautta, rahoittajina mm. Heinolan kaupunki, seurakunta ja Lions Clubit. Noin sadalle vuotiaalle nuorelle mahdollistettiin kesätyö heinolalaisessa yrityksessä, yhteisössä tai kotitaloudessa. TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄT JA OMARAHOITUKSEN OSUUS PALKKAKULUISSA JYRÄNKÖLÄSSÄ VUOSINA : Vuonna 2010: palkkatuella 30 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/ työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 56 henkilöä, yht. 86 asiakasta. Vuonna 2011: palkkatuella 30 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 79 henkilöä yht. 109 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät.

3 3 Vuonna 2012: palkkatuella 18 henkilöä ja työharjoitteluissa/ valmennuksissa/työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 100 henkilöä yht. 118 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät. Vuonna 2013 tammi-kesäkuu: palkkatuella 13 henkilöä ja työharjoitteluissa/ työkokeiluissa/ työssäoppimisjaksoilla yms. 73 henkilöä yht. 86 asiakasta, mukaan luettuna Jyränkölän mediapajan työntekijät ajalla tammi-maaliskuu. Jyränkölän käyttämä omarahoitusosuus palkkatukien lisäksi: KÄYTYJÄ KESKUSTELUJA JA KEHITTÄMISIDEOITA JYRÄNKÖLÄN UUDELLE TYÖLLISTÄMISPROJEKTILLE VUOSILLE : **Hämeen ELY - keskuksessa työvoimapalveluasiantuntija Eija Mannisenmäen kanssa käyty keskustelu : Uudelle työllistämisprojektille voisimme hakea rahoitusta tuleville vuosille, jos laajentaisimme toimintaamme Jyränkölästä ulospäin. Voisimme hakea vuosille yhdelle/ kahdelle uudelle projektityöntekijälle 75 %: sta rahoitusta työllisyyspoliittisen avustuksen kautta. Kaikkinainen yhteistyö mm. Heinolan kaupungin kanssa olisi suotavaa. Kohderyhmänä ovat välityömarkkinoilla pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja nuoret. Vankka hallinnointi ja projektihenkilöiden ammattitaito ovat jatkossakin tärkeitä projektin hyväksymiskriteereitä rahoittajan näkökulmasta. TieAuki - projektin tulokset ja tavoitteet on saavutettu erinomaisesti ja erityisesti koulutusten ja työmarkkinoiden piiriin jatkopolkuja on syntynyt hyvin. Tuleville vuosille rahoitusta voimme hakea uuden projektin nimissä ja hyväksymiskriteerinä työllistämistoiminnan laajentuminen Jyränkölän ulkopuolelle. **Heinolan kaupungin va. kansliapäällikkö Sinikka Malinin kanssa käyty keskustelu : Välityömarkkinatarve on lisääntyvää ja mm. työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja tarvitaan enenevässä määrin. Tätä kautta voitaisiin mm. kartoittaa kaupungin välityömarkkina- työpaikat. Keskusteltu, että lähetämme projektisuunnitelman ja anomuksen kaupungin kirjaamoon (viitteellä Sinikka Malin) heinäkuun aikana ja mahdollinen jatkoneuvottelu sen pohjalta käydään alkusyksystä. **TyönKipinä- kuntakokeiluhanke: Asiakasohjausprosessin kirkastaminen puolin ja toisin yhteistapaamisten merkeissä. **Heinolan TE -toimiston toiveet ja ajatukset tarkentuvat alkusyksyn aikana yhteispalaverin myötä.

4 4 ** Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshanke: Projektit tekevät sujuvaa yhteistyötä ja eivät kilpaile keskenään vaan tukien toinen toistaan ja kehittäen alueella tehtävää työllistämistoimintaa. Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshanke tekee työtä lähinnä yritysten näkökulmasta ja Jyränkölän työllistämishanke yksilön näkökulmasta. Kehittämisideaa: Jos Jyränkölä saa yhteistyökumppanin ja sitä kautta kumppanilta avustuksen muodossa osarahoitusosuutta sekä rahoittaja hyväksyy projektihakemuksen, tarjoaa Jyränkölä lisäarvona yhteistyökumppanille: Yhden uuden projektityöntekijän työpanosta projektimme kautta. Projektihenkilön työnkuvat tarkentuvat yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa. Muutamia alustavia ajatuksia projektityöntekijän työnkuvasta: - Uusi projektityöntekijä kartoittaa kumppanin välityömarkkinapaikat, - toimii laaja-alaisesti välityömarkkinoilla koordinoijana sekä - yhteyshenkilönä työnantajan ja työjaksolla olevan työntekijän välillä - hoitaa käytännön asiakastyön työjakson aikana yhteistyökumppaneiden ja työjaksolla olevan työntekijän kanssa sekä jatkosuunnitelmien tekemisen. Projektityöntekijä saa tuen Jyränkölän työllistämisprojektin henkilöstöltä ja kuuluu tiiviisti samaan tiimiin Jyränkölän ja yhteistyökumppanin kanssa. Uuden projektityöntekijän avulla siirtymiset toimenpiteistä toiseen ja toiselle työnantajalle helpottuvat ja tehostuvat. Joissakin tapauksissa myös pidempien jatkopolkujen tarjoaminen mahdollistuu ja mm. koulutusvaihtoehtojen tarkempi tarkastelu. Projekti täydentäisi sopivasti jo muita kaupungin työllistämismuotoja, mutta ei poissulje jo toimivia ja hyväksi havaittuja malleja mm. kaupungin laajaa työpajatoimintaa. Useille aloille on tulossa lähivuosina työvoimapulaa ja näin ollen on tärkeää välityömarkkinoilla mahdollistaa kaikin keinoin työttömien työnhakijoiden innostamista mm. alanvaihtoihin ja koulutuksiin hakeutumisiin. Jokaisen toimijan laajaa ammattitaitoa ja verkostoja tarvitaan työllistämisen kehittämistyössä. Mm. tähän liittyen Jyränkölässä toteutetaan kiinteistö- ja puhdistuspalvelualaan liittyvä markkinointitapahtuma elokuussa 2013 yhteistyökumppaneiden kanssa, jossa myös kaupungin siivoustyönjohtaja on ollut tiiviissä suunnittelutyössä projektimme kanssa. Koska rahoittajalta saatava rahoitus uudelle projektityöntekijälle on 75 %.sta, vaikka työpanos on 100 %.sta, on tarvetta Jyränkölän omarahoitusosuuden kattamiseen enenevässä määrin. Rahoittaja rajaa todennäköisesti myös tuleville vuosille suuntautuvia hallinnointikulujen hyväksymiskriteerejä. Näin ollen on erityisen tärkeää että yhteistyökumppani tukee työllistämistoimintaamme avustuksen muodossa. Tätä kautta yhteistyökumppanin on mahdollisuus saada lisäresurssia mm. kartoittamaan ja tekemään tärkeää välityömarkkinatyötä yhteistyökumppanin kanssa. Liitteinä ovat kaupungille osoitettu anomus vuodelle 2014 sekä prosessikaaviot Jyränkölän työllistämistoiminnasta ja alustavaa uuden hankkeen prosessikaaviota ohjaukseen liittyen.

5 5 PÄIVÄMÄÄRIÄ ASIAAN LIITTYEN: Toivomme asian käsittelyä ja päätöstä avustuksen suhteen mennessä. Projektihakemus postitetaan rahoittajalle Hämeen ELY - keskukseen viimeistään pe mennessä. Alustavia tietoja projektirahoituksesta luvataan marraskuun lopussa. Mielellämme keskustelemme projektin sisällöstä ja ideoista lisää alkusyksyllä. Rahoituksemme tullessa hylätyksi myös Jyränkölän tekemä työllistämistoiminta tässä laajuudessaan päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä. PROJEKTIN TOTEUTUSAIKA JA TAVOITTEET Heinolassa, Hämeen ELY - keskuksen rahoittamana työllisyyspoliittisena avustuksena. Vuoden 2014 tavoitteet: Yhden uuden projektityöntekijän paikkaaminen jo olemassa olevan projektihenkilöstön lisäksi. Yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden kartoitus/ työpaikkojen etsiminen. Yksilöllisten työjaksojen tarjoaminen työttömille työnhakijoille, tuen ja ohjauksen tarjoaminen. Pienimuotoisten koulutusten tarjoaminen työn ohessa sekä yhteistapaamiset ja opintoretket. Yhteistyön käynnistäminen ja jatkaminen Salpauksen kanssa mm. kiinteistö- ja puhdistuspalvelualan kurssimuotoisten ja täydentävien opintojen sekä osatutkintojen suorittamisten osalta. Yritysyhteistyön lisääminen. Vuosi 2015: Toisen projektihenkilön paikkaaminen jo olemassa olevan projektihenkilöstön lisäksi tarpeen mukaan. Uuden yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden kartoitus/ työpaikkojen etsiminen laajemmin. Kuten edellä. Vuosi 2016: mallin juurruttaminen ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen tuleville vuosille. KOHDERYHMÄ Kohderyhm änä ovat välityöm arkkinoilla olevat työttömät työnhakijat. PROJEKTIKUVAUS Yhteistyökumppanin toiveista lähtöisin kartoitetaan välityömarkkinat -työpaikat. Uusi projektityöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä projektihenkilöstön ja yhteistyökumppanin kanssa. Tällä mallilla yhteistyö tiivistyy käytännössä konkreettiselle tasolle nimettyjen projektihenkilöiden ollessa vastuussa välityömarkkinatyöstä. Työjaksolla olevien työntekijöiden työtehtävät räätälöidään hänen vahvuudet huomioiden. Moni ammatillinen henkilöstö mahdollistaa monipuolisen tuen turvaamisen setlementissämme ja yhteistyökumppanin piirissä. Koulutuspalveluja räätälöimme koulutuspaketteina mm. kansalaisopiston ja Salpauksen kautta ostettavina palveluina. Tiivistä yhteistyötä teemme myös TyönKipinäkuntakokeiluhankkeen kanssa. Tavoitteena on auttaa työjaksolla olevaa työntekijää löytämään välineitä oman osaamisen kehittämiseen ja oman paikan löytämiseen koulutuksen ja/ tai avoimien työmarkkinoiden piiriin tai joissakin tilanteissa kuntoutuksen tai muun ohjauksen piiriin. Määräaikaisissa työsuhteissa tuemme hakeutumista erityisesti avoimille työmarkkinoille jo työsuhteemme aikana. Varsinkin laajeneva yhteistyö Salpauksen kanssa on tulevien vuosien tavoitteena edelleen. Projektin kautta kehitämme edelleen koko kaupungin alueella toimivia välityömarkkinoita ja työllistämistä edistäviä toimenpiteitä ja erityisesti koulutuksiin ja yritysmaailmaan sekä yhteisöihin suuntautuvaa kehitystyötä.

6 6 Oppiminen tapahtuu Jyränkölän Setlementissä ja yhteistyökumppanin työyksiköissä oikeissa työtehtävissä. Työtehtävät ovat mm. asiakaspalvelu-, kiinteistö- ja puhdistuspalvelu-, ravintola- ja hoivatyön aloilla. Tulevaisuuden tavoitteena on mm. oppimisympäristöön ja erilaisiin valmennuksiin liittyvä tuotteistaminen mm. koulutusorganisaatioille ja tätä kautta tehdä näkyväksi oppiminen asiakkaan osalta kaikille osapuolille. TAVOITTEET JA KEINOT * yhden uuden projektityöntekijän paikkaaminen ja sitä kautta yhteistyökumppanin välityömarkkinatyöpaikkojen kartoitus/ työpaikkojen etsiminen * yksilöohjauksen tarjoaminen, jossa kartoitetaan mm. oma elämäntilanne, voimavarat ja fyysinen/psyykkinen kunto ja työkunto moniammatillisen verkoston avulla. Asiakkaan tilanteen mukaan tarjoamme työjakson toimintamme piirissä ja mahdollisuuden myöhemmin palkkatukityöhön ja/ tai opintoihin tai kohti avoimia työmarkkinoita *työllistäminen palkkatuella ja työkokeilupaikkojen järjestäminen Setlementin sekä yhteistyökumppanin toimintayksiköihin vähintään 30: Ile asiakkaalle / päivittäin asiakkaan vahvuuksien mukaan räätälöitynä. Asiakasmäärä tavoite on saavutettava, jos projektissa on palkattuna kolme projektityöntekijää. Työtehtävinä ovat mm. asiakaspalvelutehtävät, henkilökohtaisen avustajan, siistijän, ulkoaluetyöntekijän ja ruokapalvelutyöntekijän tehtävät. Työtä voidaan myös räätälöidä työpari - menetelmin. Tavoitteena on tarjota työssäoloaikana kaikille työjaksolla oleville työntekijöille ohjausta ja tukea, jonka tavoitteena on avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen siirtyminen projektihenkilöstön avulla * koulutusten tarjoaminen hankkeen asiakkaille yksilöllisen alkukartoituksen perusteella sekä ryhmämuotoisena tarjottavana koulutuksena. Koulutusten sisältö kohdistuu mm. hyvinvointiin, oppimiseen, työergonomiaan, terveellisiin elämäntapoihin ja omiin voimavaroihin, vuorovaikutustaitoihin ja motivointiin. Tarjoamme työnhakuun ja työelämätaitoihin liittyvää koulutusta, osaamisen tekemistä näkyväksi/ tekemällä oppien -menetelmin (vrt. oppimisympäristö - kartoitus) ja oman osaamisen markkinointia. Oppimiseen liittyvää tukea tarjoamme mm. lukitestien ja matematiikan osalta. Työhön liittyvää koulutusta tarjotaan mm. pyörätuolin ja muiden apuvälineiden käytön opastukseen, muistihäiriöisen asiakkaan kohtaamiseen sekä erilaisten passien ja atk- valmiuksien täydentämiseen *oppimisympäristö -kartoituksen kehittäminen kiinteistö- ja puhdistuspalvelualalla sekä ravintola -alalla. Tavoitteena on saada oppiminen näkyväksi palvelumuodoksi. Tavoitteena on osatutkintojen ja räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien tarjoaminen yhteistyössä esim. Salpauksen kanssa *ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyn arviointityön selvittelyä. Asiakkaiden ohjauksia työjaksoille mm. Kiipulan ja Tuoterenkaan kautta sekä erityisammattioppilaitosten kautta * yritysyhteistyön luominen. Työpaikkavierailujen ja tutustumiskäyntien toteuttaminen työjaksolla olevien kanssa. * opintoretkien ja yhteistapaamisten järjestäminen. Tätä kautta luodaan yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin lisääntymistä. *laaja-alainen ennaltaehkäisevä työllistämistoiminta tarjoten työmahdollisuuksia myös oppilaitosten kautta tuleville työssäoppijoille, TET-jaksolaisille, JOPO joustava perusopetus työharjoittelijoille sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. PROJEKTI HENKILÖSTÖ Projektipäällikkö (100 % -rahoitus ): työllistämisen suunnittelu, ohjaus, johtaminen ja kehittäminen. Hanketyöstä raportointi, yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja uusien luominen. Koulutus- ja

7 7 ryhmävalmennuspäivien suunnittelu. Yritys- ja koulutusorganisaatioyhteistyö. Projektihenkilöstön esimiehenä toimiminen. Projektiohjaaja (100 % -rahoitus ): projektipäällikön työpari. Käytännön toteuttaminen yksilö- ja ryhmävalmennuksessa, koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Oppimisvalmiuksien kartoittaminen ja asiakkaan tukeminen hankkeesta eteenpäin sekä tarvittaessa moniammatillisen tuen piiriin. Yritys- ja koulutusorganisaatioyhteistyö. Uusi projektityöntekijä (75 % - rahoitus): projektityöntekijä yhteistyökumppanin välityömarkkinoiden selvittelytyöhön, työpaikkojen etsimiseen ja ohjaajaresurssien kartoitukseen sekä tuen antamiseen työnantajan ja työjaksolla olevan välille. Mahdollinen toinen uusi projektityöntekijä palkataan edellisten työntekijöiden lisäksi seuraavana vuonna toteutuneisiin tavoitteisiin nähden. Asiakastyön ollessa varsin vaativaa haemme rahoitusta projektihenkilöstön työnohjaukseen asiantuntijapalveluiden muodossa. YHTEISTYÖ VERKOSTO TE -toimisto, TYP, Heinolan kaupunki, Heinolan seurakunta, TyönKipinä- kuntakokeiluhanke, Salpaus, Lyseonmäen ylä-aste, oppilaitokset, alueella toimivat muut hankkeet ja työllistämiskohteet, yritykset. Lisäksi mm. kansalaisopisto, Kiipula, Tuoterengas, KELA ja vakuutusyhtiöt. HÄMEEN ELY -KESKUKSEN RAHOITUS Haemme Jyränkölän työllistämisprojektille (nimi avoinna) rahoitusta vuosille Hankkeen tarkempi kustannuserittely tarkentuu myöhemmin. **projektipäällikön palkkaus 100 %, **projektiohjaajan palkkaus 100 %, **projektityöntekijän palkkaus vuosille %, **toisen projektityöntekijän palkkaus vuosille % **muut kulut 75 % sisältäen: kirjanpito ja palkanlaskenta, työjaksolla olevien työntekijöiden pienimuotoinen koulutus, asiantuntijakorvaukset, projektihenkilöstön koulutus, matkakulut, projektihenkilöstön työnohjaus, työtilavuokra, työvälineet, toimistotarvikkeet, tiedottaminen, ilmoitukset, markkinointi, puhelin ja tietoliikenne, posti ja pankki, kopiot, ohjausryhmän kokouskulut, työjaksolla olevien yhteistapaamisten tarjoilut, kirjallisuus, lehdet, koneiden ja laitteiden käyttökustannukset, bussikulut opintoretkille. OMARAHOITUSOSUUS Jyränkölän käyttämä omarahoitusosuus palkkatukien lisäksi oli seuraava: vuonna , vuonna f, vuonna 2012

8 8 vuonna 2013 (huhti-kesäkuu ) C. Tämän lisäksi Jyränkölä on rahoittanut projektia niiden kulujen osalta, jotka eivät ole olleet hyväksyttäviä rahoittajan puolelta sekä puuttuvaa 25 % -osuutta myönnettyjen kulujen osalta (projektiohjaajan palkkakulut ja muut kulut ). Ko. omarahoitusosuutta kertyy myös uuden projektin osalta. ULKOPUOLINEN RAHOITUS Projektiin haetaan rahoitusta Jyränkölän ulkopuolelta kattamaan puuttuvaa osuutta yhteistyökumppanille suunnatun anomuksen muodossa, joka on liitteenä. Projektin laajentuessa ulkopuolisen rahoituksen tarve lisääntyy. SEURANTA (OHJAUSRYHMÄ) Tuttavantuvan ja TieAuki - projektin ohjausryhmässä on ollut edustus Jyränkölästä, TYP:stä, ELY:stä, Heinolan kaupungilta/ sosiaalitoimesta, Verkostosta Voimaa-rakennemuutoshankkeesta, SOTEKO:sta ja seurakunnasta. Ohjausryhmä seuraa ja ohjeistaa projektin toimintaa. Uuden projektin ohjausryhmän kokoonpano täsmentyy myöhemmin. Toivon myönteistä suhtautumista projektisuunnitelmaamme kohtaan. Mielellämme käymme neuvotteluja suunnitelmasta alkusyksyllä yhteistyökumppanin toiveiden ja ajatusten pohjalta sekä tarkentaen ettei päällekkäistä toimintaa synny. Uusi projekti luo mahdollisuuden välityömarkkinoiden kehittämiseen ja laajentumiseen ja on edellytys Jyränkölässä tapahtuvan työllistämistoiminnan jatkumiselle. Ystävällisesti Kati Hämäläinen/ Projektipäällikkö LIITTEET Heinolan kaupungille suunnattu anomus vuodelle 2014 Alustava uuden hankkeen prosessikaavio ohjaukseen liittyen Jyränkölän työllistämistoiminnan asiakasprosessikuvaus ja toiminnan kuvaus Tilastot vuodelta 2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014

Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014 1 Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014 Sisältö: 1. Projektin tarkoitus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 2.1. Määrällinen tavoite... 2 2.2. Jatkotyöllistymiseen tai

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET. Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa

TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET. Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa Oulun seutu 2 Tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeet Teksti:

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti Loppuraportti Tuula Mikkonen Terhi Vuoristo Susanna Heinonen Kaisa Niskanen Tampere 2007 2 Tiivistelmä Puuttuva lenkki projekti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot