Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Tampere 5.4.2013"

Transkriptio

1 Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Tampere

2 10:00 Tervetuloa ja esittäytymiset 10:30 Mikä ihmeen liikuntatuutorointi? OHJELMA - OLL:n terveysliikuntahankkeen taustat ja tavoitteet 11:00 Missä mennään? Liikuntatuutoroinnin tila eri paikkakunnilla 12:00 Lounas 13:00 Ryhmätyöskentelyä oman mallin kehittämisessä 15:00 Iltapäiväkahvit ja päivän koonti 15:30 Heipat ja kotia kohti!

3 Esittelyt Kuka? Mistä ja miksi täällä? Odotukset päivälle?

4 MIKSI KOULUTUS? Lähtenyt Liikkumaan -hankkeessa ( ) pilotoitiin Oulussa opiskeluympäristöön sopivia terveysliikuntamalleja Liikuntatuutorointi koettiin hankkeessa toimivaksi toimintamalliksi OLL:n jatkohanke , tavoitteena levittää toimintamalli koko Suomeen Tavoitteena tehdä liikuntatuutoroinnista vakiintunut osa niin OLL:n kuin korkeakoulujenkin toimintaa ja liikuntakulttuuria

5 LIIKUNTATUUTOROINNIN SYNTY Aloitettu Oulussa 2009 osana Lähtenyt liikkumaan hanketta Liikunta lisää muutakin aktiivisuutta, myös opiskeluaktiivisuutta Iso osa korkeakouluopiskelijoista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi Tavoitteena lisätä liikuntaa opiskelijayhteisöihin sisäsyntyisesti Liikuntatuutorit ovat lähellä opiskelijaa kuulee, näkee ja puhuu >>> vaikuttaa valintoihin

6

7 OPISKELIJALIIKUNNAN VERTAISTUKI Tuutorointi tuttua korkeakouluissa miksi ei hyödynnettäisi olemassa olevia kokemuksia ja osaamista myös liikunnan hyödyksi? Liikuntatuutorit tutustuttavat opiskelijoita korkeakoulun liikuntapalveluihin ja järjestävät toimintaa vaihtoehto usein kostealle opiskelijakulttuurille tukee korkeakoulujen liikuntakulttuuria ja yhteisöllisyyttä

8

9 LIIKUNTATUUTOROINNIN YHTEYS OPISKELUKYKYYN Opiskeluympäristö (sosiaalinen ympäristö) Merkittävä tekijä jaksamisessa Opiskeluyhteisöt ja opiskelijoiden omat yhteisöt Ryhmäytyminen ja tutustuminen luontevampaa tekemisen/liikunnan ohessa Ryhmään kuuluvuuden lisääntyminen Kavereiden löytäminen helpompaa Yksinäisyyden tunteen väheneminen (syrjäytymisen väheneminen) Kiusaamisen väheneminen Vaihtoehto pelkälle juhlimiselle Opetus- ja ohjaustoiminta Tuutorointi >>> liikuntatuutorointi (yksi ulottuvuus lisää toimintaan) Opiskelijan terveys ja voimavarat (sosiaaliset suhteet)

10 TAVOITTEITA Myös terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien tavoittaminen Liikunnasta syrjäytymisen ennaltaehkäisy Liikuntakulttuurin kehittäminen ja vahvistaminen (erityisesti amk) Yhteisöllisyyden ja terveyttä edistävän toiminnan edistäminen korkeakouluissa Vertaistukiverkoston luominen vähemmän liikkuville Liikuntakynnyksen madaltaminen

11 LIIKUNTATUUTOROINTI: tavoitteet Tavoitetila hankkeen lopussa vuonna 2014: Liikuntatuutorointi on vakiintunut osa korkeakoulujen liikuntatoimintaa ja toimintakulttuuria. (Tämä tarkoittaisi sitä, että toimintamalli on käytössä vähintään 30 korkeakoulussa (korkeakouluja on tällä hetkellä 41)) Liikuntatuutorointi ja sen tarvitsemat tukipalvelut ovat keskeinen osa Opiskelijoiden Liikuntaliiton palvelutuotantoa

12 LIIKUNTATUUTOROINTI: tavoitteet Tavoite vuodelle 2012: Aloitetaan toimintamallin käyttö neljässä uudessa korkeakouluympäristössä Kaikissa niissä korkeakouluissa, joissa liikuntatuutorointi on jo käytössä, toiminta jatkuu Tavoite vuodelle 2013: Liikuntatuutoroinnilla on valtakunnallinen seuranta- ja arviointijärjestelmä Liikuntatuutorointi jatkuu kaikissa niissä korkeakouluissa, joissa liikuntatuutorointi on jo käytössä ja toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä kasvaa

13 MISSÄ MENNÄÄN? 25 korkeakoulussa liikuntatuutorointi käytössä tai suunnitteilla Helsinki (AYY, HYY, METKA, HELGA) Turku (TYY, ÅAS, TUO) Jyväskylä (KOOLS, JYY) Lappeenranta (SaLUT) Mikkeli (MAMK) Pori (SAMMAKKO) Kajaani (KAMO) Lahti (LAMKO) Joensuu (ISYY) Tampere (TAMKO, Tamy) Kuopio (ISYY, Savotta) Rovaniemi (korkeakoululiikunta) Kemi-Tornio (KETOAKKU) Hämeenlinna (HAMKO) Oulu (OSAKO) Vaasa (VYY)

14 LIIKUNTATUUTOROINTI: tuotokset Tuotokset hankkeen lopussa vuonna 2014: Opiskelijat ovat kiinnostuneita sekä liikuntatuutorointiin osallistumisesta että itse liikuntatuutorina toimimisesta Opiskelijaliikunnan vertaistuella on valtakunnallisesti mielekäs rakenne ja toimintatapa Liikuntatuutorointi, siihen liittyvät koulutukset ja muu toiminta on vakiintunut sekä korkeakouluissa että Opiskelijoiden Liikuntaliiton toiminnassa; eri toimijoiden roolit ovat selkeät Liikuntatuutoreille ja siitä kiinnostuneille on käytössä toimiva Liikuntatuutorointi - opiskelijaliikunnan vertaistuki portaali

15 LIIKUNTATUUTOROINTI: tuotokset Tuotokset vuonna 2012: Liikuntatuutoroinnin koulutuskonsepti on käynnistynyt ja kaksi ensimmäistä koulutusta on pidetty Liikuntatuutorointi -portaalin ja muun tukimateriaalin sisältötarpeet on eri toimijoiden osalta määritelty Tuotokset vuonna 2013: Liikuntatuutoroinnilla on yhteinen palaute/arviointijärjestelmä Liikuntatuutoroinnin tukimateriaali on sähköisessä muodossa helposti saatavilla

16 MISSÄ MENNÄÄN? Onko teillä liikuntatuutorointi käytössä? Jos on, niin millainen? Jos ei, niin miksi ei?

17 LIIKUNTATUUTOROINTIKYSELY: Onko korkeakoulussasi käytössä liikuntatuutorointi: Niistä joilla ei ole, puolet on kiinnostuneita aloittamaan Syitä miksi ei ole kiinnostunut: Kiinnostaa, mutta resurssit rajalliset Ei tarvetta

18 LIIKUNTATUUTOROINTIKYSELY: Liikuntatuutoroinnin vastuutaho:

19 Mukana myös: LIIKUNTATUUTOROINTIKYSELY: Lisäksi järjestelyvastuussa esim. liikuntaseura, hanke tai SLUalue

20 LIIKUNTATUUTOREIDEN TEHTÄVÄT Lisäksi: Huolehtia liikuntatiloista, toimia vuorovastaavina Ryhmien ohjaus Opastaa liikuntaneuvonta-asiakkaat oikeaan paikkaan

21 LIIKUNTATUUTOROINNIN KOHDERYHMÄ

22 LIIKUNTATUUTOROINTIKYSELY Toiminnan raportoinnista: Oppimispäiväkirja, jonka perusteella saa opintopisteitä Vapaamuotoinen raportointo Tapaamiset Tutnipäiväkirja Raportti toiminnan päätyttyä Raporteissa mukana esim. mitä tehtiin, paljonko oli osallistujia ja omat fiilikset Lisäksi voinut antaa palautetta järjestäjille

23 PALKITSEMINEN Lisäksi esim: Diplomin, ilmaisia lajikokeiluja Haalarimerkin, leffalippuja, korkeakoululiikunnan tuotteita Hyvän mielen

24 VOLYYMI? Taho Liikuntatuutoreita Tuutoroitavia Liikuttamiskertoja Tapaamiskertoja JAMKO 34 vuorot + 5 tapahtumaa ja 3 turnausta 10 KETOAKKU SaLUT 40 ISY / Kuopio 6 70 ISY /Joensuu tapahtumaa + yksiköiden palveluiden kehittäminen viikottain salivuoro, lajikokeilu n. kerran kuussa Viikottain salivuorot, liikuntailtapäivät MAMK TUO krt/ryhmä 2 (+9 tapahtuman suunnittelukertaa) OSAKO HYY METKA

25 SUURIMMAT HAASTEET Markkinointi opiskelijoille haastavaa kun asiasta ei ole vielä riittävästi tietoa TIEDOTTAMINEN & TUNNETTUUS Vähän liikkuvien opiskelijoiden tavoittaminen Liikuntatuutoreiden sitoutuminen toimintaan Liikuntatuutoreiden ja tuutoroitavien rekrytointi ja innostaminen Resurssit Toimiminen eri kielillä

26 MITEN OLL VOI AUTTAA?

27 MITEN OLL VOI AUTTAA? Jakamalla kuulumisia ja tietoa muilta paikkakunnilta Tuottamalla materiaalia myös englanniksi Selvittämällä liikuntatuutorien ja -tuutoroitavien kokemuksia ja parhaita käytänteitä Muuten, miten?

28 MITEN ETEENPÄIN?

29 TOIMINNAN ARVIOINTI Vuosi 2013: OLL luo valtakunnallisen palautelomakkeen liikuntatuutoroinnille Valtakunnallisen toiminnan arviointi ja kehittäminen tämän vuoden painopiste Vakiinnutetaan liikuntatuutorointi osaksi suomalaista opiskelijaliikuntaa

30 TOIMINNAN ARVIOINTI Keneltä kysytään? Toiminnan järjestäjä Liikuntatuutorit Toimintaan osallistuvat Koko yhteisö Mitä kysytään?

31 TOIMINNAN ARVIOINTI Mahdollisia määrällisiä mittareita: toimintaan osallistuneiden määrä (ja suhde koko yhteisön kokoon) liikuntatuutoreiden määrä (ja suhde koko yhteisön kokoon) osallistumiskerrat toimintaan järjestetyt tapahtumat tmv. toiminnassa tehdyt työtunnit liikunnan määrä osallistuneilla

32 TOIMINNAN ARVIOINTI Mahdollisia laadullisia mittareita: kokemus toiminnan mielekkyydestä liikuntasuhteen muutos miten mitataan?

33 TOIMINNAN ARVIOINTI Millaisia suunnitelmia teillä on toiminnan arviointiin ja kehittämiseen? Oletteko jo saaneet palautetta?

34 SWOT-ANALYYSI OMASTA TOIMINNASTA Sisäiset Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Ulkoiset

35 KÄYKÄÄ LÄPI: Miten vahvuudet tukevat päätavoitettanne? Miten heikkoudet voi kääntää tehtäviksi, jotka tukevat vahvuuksia ja tavoitteita? Miten uhat voi kääntää vahvuuksiksi? Mitkä vahvuudet auttavat mahdollisuuksien hyödyntämisessä?

36 KIRJATKAA YLÖS: 1. Mitä toimenpiteitä toiminnan ensimmäisen vuoden aikana toteutettiin? 2. Miten nämä toimenpiteet otettiin vastaan a) korkeakoulun johdon/opiskelijapalvelujen b) opiskelijoiden c) liikuntatuutoreiden keskuudessa? 3. Mitkä tekijät edesauttoivat toimenpiteiden toteutumista? 4. Mitkä tekijät vaikeuttivat/estivät toimenpiteiden toteutumisen? 5. Mitä toimenpiteitä tehtiin edellisen kohdan vaikeuttavien/estävien tekijöiden poistamiseksi?

37 LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA Tampere

38 YDINAJATUS? Miksi liikuntatuutorointi on hyvä toimintamalli juuri teidän korkeakouluunne? Selkeä ja mahdollisimman konkreettiset tavoitteet!

39 ORGANISOINTI Vastuunjako Jollakulla oltava langat käsissä! Mitä tarkemmin vastuut on määritelty, sitä helpompaa toiminta on!

40 KOHDERYHMÄ HUOM! Jos kohderyhmänä jokin muu, kuin tavalliset opiskelijat, muistakaa etteivät liikuntatuutorit ole liikunnan tai ryhmänohjauksen ammattilaisia, eikä heidän tarvitsekaan olla! Koulutukseen kiinnitettävä erityishuomiota

41 LIIKUNTATUUTOREIDEN TEHTÄVÄT Selkeät tehtävät helpottavat toimintaa ja seurantaa Markkinointi Liikuntatoiminta (kuka maksaa?) Korkeakoululiikunnan toiminnan esittely

42 LIIKUNTATUUTOREIDEN REKRYTOINTI Markkinointikanavat ja viesti Miten viesti tavoittaa mahdolliset halukkaat? Painotus. Ei tarvitse olla huippu-urheilija tai ohjaajakoulutuksia läpikäynyt! (jos näin on) Ei mikään fitnesshirmu Ajankohta! Tarpeeksi aikaa, muttei liian aikaisin

43 TARVITTAVAT MATERIAALIT Tarvitaanko jotain tukimateriaalia? Esim. miten liikunta tukee opiskelukykyä Vinkkejä mitä ryhmän kanssa voisi tehdä Esimerkkinä METKAn liikuntatuutorin opas Voisiko OLL auttaa näiden tuottamisessa? Teossa yleisversio liikuntatuutorin oppaasta

44 KOULUTUKSET Motivoiminen tärkeää: Miksi tätä hommaa tehdään ja miksi on hienoa olla liikuntatuutori! Toiminnallisuus ja ryhmäytyminen tärkeää Kannattaa käyttää aikaa toiminnan suunnitteluun Vanhat liikuntatuutorit mukaan kertomaan toiminnasta ja antamaan esimerkkejä!

45 Koulutus 1: Esimerkki koulutuksesta (AYY) Tutustumista Yleistä ja käytännön juttuja liikuntatutoroinnista Liikuntamotivaatio / motivointi UniSport (ent. yliopistoliikunta) Liikunta AYY:llä, Aallossa (Palveluista, tarjonnasta, tapahtumista) SELL-kisat 2012 Aalto-yliopiston urheiluseuran järjestämänä Tapahtumien miettimistä ja brainstormausta

46 Koulutus 2: Esimerkki koulutuksesta (AYY) YTHS ja liikuntatutorointi Käytännön asioita (kuten alustavaa subventointisuunnitelmaa syksyä ajatellen sekä t-paitojen jakoa) Meilahden liikuntatilojen kierros Töölön liikuntatilojen kierros Otahallin liikuntatilojen kierros Spinningiä Otahallilla illan päätteeksi!

47 PALAUTE JA SEURANTA Mahdollisia palkitsemistapoja: Sporttipassi T-paita (lisää yhteisöllisyyttä) Tuotepalkintoja aktiivisimmille Opintopisteitä??? Palautetta kannattaa kerätä sekä tuutoreilta että ryhmiin osallistuneilta kysymykset mietittävä tarkasti!! OLL rakentaa kevään aikana kysymyspatteriston pohjaksi

48 TOIMINNAN MITTAAMINEN Mahdollisia mittareita Toimintaan osallistuneiden määrä Liikuntatuutoreiden määrä???

49 Rekrytointi! RISKIKOHDAT JA HUOMIOT: Miten saada opiskelijat innostumaan liikuntatuutoroinnista? Yhteydenpito liikuntatuutoreihin! Jos koulutus on jo keväällä, kannattaa pitää yhteinen ilta syksyn alussa Yhteisöllisyyteen kannattaa panostaa! Pienetkin jutut ovat merkittäviä, esim. samanlaiset t-paidat

50

LIIKUNTATUUTOROINTI SUOMEN KORKEAKOULUISSA. Hanna Laakso Seinäjoki 20.4.2012

LIIKUNTATUUTOROINTI SUOMEN KORKEAKOULUISSA. Hanna Laakso Seinäjoki 20.4.2012 LIIKUNTATUUTOROINTI SUOMEN KORKEAKOULUISSA Hanna Laakso Seinäjoki 20.4.2012 SISÄLTÖ www.opiskelijaliikunta.fi Miksi liikuntatuutorointi Esimerkit 1. Case JAMKO 2. Case Turku www.opiskelijaliikunta.fi OPISKELIJALIIKUNNAN

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

Liikuntatutorin käsikirja 2013

Liikuntatutorin käsikirja 2013 Liikuntatutorin käsikirja 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA 2012 Toimittanut: Kiira Kallio METKA Bulevardi 29 b 00180 HELSINKI www.metkaweb.fi Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Mitä on

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tasa-arvo... 4 2.1. Tasa-arvolaki... 4 3. Yhdenvertaisuus... 5 3.1. Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

AVAINHANKE III VERTAISARVIOINTIA JA VERKOSTOITUMISTA EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE III VERTAISARVIOINTIA JA VERKOSTOITUMISTA EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE III VERTAISARVIOINTIA JA VERKOSTOITUMISTA EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2012-2013 Loppuraportti 30.4.2014 Ohjausryhmä ja Sirkka Hokkanen,

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry www.yeesi.fi LUMIKA -projekti 2013-2016 www.facebook.com/yeesaamaan Asemapäällikönkatu

Lisätiedot