MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT"

Transkriptio

1 1 MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 45/2006

2 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu A, PL 849, Helsinki Puh. (09) , Fax (09) ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN

3 3 Esipuhe Väitöskirjan tekeminen on ajoittain kovin yksinäistä puuhaa. Onneksi matkaa ei ole tarvinnut taivaltaa yksin vaan rinnalla on ollut suuri joukko tukijoita. Professori Olli Kangas toimi väitöskirjan ohjaajana ja ohjasi työtä oikealle polulle tilanteissa, joissa itse ajauduin eksyksiin. Ollin rohkaisevasta palautteesta olen saanut luottamusta, joka on kantanut vaikeidenkin vaiheiden yli. Työn toisena ohjaajana oli professori Katja Forssén. Hän on selkiyttänyt omaa ajatteluani työn pulmavaiheissa. Katja ansaitsee kiitoksen myös tuesta ja luottamuksesta, jota häneltä olen vuosien varrella saanut. Katjan kanssa työskentely eri projekteissa on ollut kaikin puolin opettavaista. Väitöskirjan esitarkastajat dosentti Anita Haataja ja dosentti Teppo Kröger syventyivät perusteellisesti käsikirjoitukseen. Yksityiskohtaisten, kriittisten mutta myös rohkaisevien esitarkastuslausuntojen avulla jaksoin vielä syksyllä palata käsikirjoituksen ääreen selkiyttämään käsitteitä sekä perustelemaan paremmin argumentaatiotani. Kaikki tutkimusta tekevät tietävät, että matkan varrella tulee eteen paikkoja, joissa toisten apu on tarpeen. Professori Veli-Matti Ritakallio on kommentoinut töitäni laitoksen jatkokoulutusseminaareissa. Lisäksi hänen yksityiskohtaisilla ja rakentavilla kommenteilla käsikirjoituksen viimeistely tuntui jopa palkitsevalta. Ma. professori VTT Pauli Forma on lukenut töitäni ja väitöskirjan käsikirjoitusta pitkin matkaa. Hänelle kiitos eteenpäinvievästä palautteesta. Ma. professori, dosentti Heikki Ervasti antoi mahdollisuuden viimeistellä väitöskirjaa Akatemian rahoittamassa projektissa Perhepolitiikka, työ ja hyvinvointi eurooppalaisessa vertailussa. Häneltä olen saanut rakentavaa palautetta. Hän myös neuvoi usein konkreettisesti eteenpäin kun harhailin kvantitatiivisten menetelmien viidakossa. Ma. professori VTT Leo Nyqvist ohjasi minut oikealle tielle laadullisessa analyysissä. Työtäni on matkan varrella kommentoineet myös FT Jani Erola, VTT Heikki Hiilamo ja VTT Antti Parpo. Heille kiitos osuvista kysymyksistä ja rakentavasta palautteesta. Työtoverit VTT Susan Kuivalainen, VTT Laura Saurama ja VTM Jarkko Rasinkangas ovat kulkeneet yhtä matkaa väitöskirjaprojektin ahdistuksessa, mutta myös iloinneet yhdessä onnistumisista. FT Leena Koivusilta on neuvonut useassa risteyksessä ja tehnyt aina niin iloisella aamutervehdyksellä monesta

4 4 harmaastakin päivästä kirkkaamman. Kiitos myös YTM Anne-Mari Jaakola, VTM Hanna Erola, VTM Henna Isoniemi, VTM Kristiina Berg, VTM Milla Salin ja VTM Minna Virtanen tarkkanäköisyydestä ja pitkiksikin venyneistä tiimiistunnoista, joissa puhuttiin asiaa mutta myös asian vierestä. Myös kaikki muut työtoverit sosiaalipolitiikan laitoksella ansaitsevat kiitokset myötäelämisestä. Arjen huolet ja ilon hetket on ollut ilo jakaa kanssanne. Olen matkallani saanut tilaisuuden poiketa myös vieraalle maaperälle. Kasvatustieteen professori Kaarina Laine ja KL Juhani Tähtinen mahdollistivat työskentelyn monitieteellisessä Origins of exclusion in early childhood projektissa. Tämä avasi uusia näkökulmia työhöni. Kiitos yhteistyöstä myös KM Mari Brobergille, jonka tukeen olen voinut luottaa niin työ- kuin yksityiselämässä. Työn ja hyvinvoinnin tutkijakoulun kautta minulle avautui uudenlaiset maisemat ja sain tutustua suomalaisiin eturivin työelämätutkijoihin. Kiitän professori Pertti Koistista työllisyyden käsitteiden selkiyttämisestä ja mukavasta yhdessäolosta tutkijakoulutapaamisissa. Kiitos myös YTM Mia Väisäselle meshing methods keskusteluista ja käsikirjoituksen kommentoinnista sekä YTM Minna Zechnerille hoivatutkimuksen lyhyestä oppimäärästä. Kiitän myös Väestöliittoa kirjan julkaisemista. Dosentti Ismo Söderlingille kiitos luottamuksesta ja väitöskirjaani kohdistamasta mielenkiinnosta. Julkaisusihteeri Mika Takojaa on kiittäminen kirjan ammattitaitoisesta taitosta. Tutkimusta ei olisi syntynyt ilman tutkittavia. Kiitän kaikkia kyselyihin vastanneita sekä haastatteluihin osallistuneita yksinhuoltajia. Vaikka tutkimustyöhön liittyy joskus tuskallisiakin hetkiä, tutkimusaiheeseen en ole kyllästynyt koskaan. Matkan varrella olen tullut entistä vakuuttuneemmaksi tutkimusaiheen merkityksestä. Tutkimusaiheen tärkeydestä ovat vakuuttuneet myös Alli Paasikiven säätiö, Emil Aaltosen säätiö, Huoltajasäätiö, Työsuojelurahasto sekä Suomen Akatemia, jotka ovat myöntäneet tutkimukselle rahoitusta. Kiitos heille. Lähimpiä ystäviäni Kristiinaa, Tuulaa, Ainoa ja Ninaa sekä siskoani Eijaa kiitän arjen ilojen ja surujen jakamisesta. Kiitos myös Mari Kinnuselle, joka on kannatellut minua elämän kivikkoisilla poluilla. Kahden ansaitsijan ja kolmen hoivattavan yhteiselle taipaleelle mahtuu niin ylä kuin alamäkiä. Perheeni on kuitenkin opettanut minulle työn ja hoivan

5 5 yhteensovittamisesta enemmän kuin mikään oppikirja tai tieteellinen artikkeli voi milloinkaan opettaa. Viimeinkin epämääräinen työ yliopistolla on muuttunut konkreettiseksi kirjaksi. Iloitkaamme kirjan valmistumisesta yhdessä! Turussa, Publicumissa lokakuussa 2006 Mia Hakovirta

6 6 Mia Hakovirta: Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 45/2006. ISBN ISSN Tutkimuksessa tarkasteltiin yksinhuoltajaäitien työllisyyttä sekä siihen yhteydessä olevia institutionaalisia ja yksilöllisiä tekijöitä kuudessa eri hyvinvointivaltiossa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Tutkielma paikantuu vertailevan hyvinvointivaltiotutkimuksen traditioon. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostui rationaalisen valinnan teorioista. Niiden avulla tarkasteltiin sekä sosiaalisen kontekstin että työssäkäyntipreferenssien merkitystä yksinhuoltajaäitien työmarkkina- ja lastenhoitovalintoihin. Teoreettisessa osassa analysoitiin myös eri maiden ansaitsijahoivaajamalleja, sillä hyvinvointivaltioiden välillä on eroa siinä, miten paljon ja millä keinoin ne vaikuttavat työllisyysrakenteisiin. Tutkimuksessa käytettiin useita eri aineistoja. Tämä mahdollisti ilmiön tutkimisen monesta eri näkökulmasta. Kansainvälisessä vertailuosuudessa tutkittiin International Social Survey -aineistolla ansaitsija-hoivaajamallin kannatusta ja yksinhuoltajaäitien omia työmarkkina- ja hoivapreferenssejä sekä niiden yhteyttä työmarkkinakäyttäytymiseen. Perhepolitiikan merkitystä yksinhuoltajaäitien työssäkäynnille analysoitiin luomalla perhepoliittinen indeksi. Lisäksi vertailtiin tilastojen ja Luxembourg Income Study -aineistojen avulla yksinhuoltajaäitien työllisyyden yleisyyttä, tulojen muodostumista sekä eri työmarkkina-asemassa olevien yksinhuoltajaäitien köyhyyttä ja niissä tapahtuneita muutoksia vuosien 1990 ja 2000 välillä. Yksinhuoltajaäitien työmarkkinakäyttäytymistä Suomessa tutkittiin sekä kvantitatiivisilla aineistoilla että analysoimalla laadullista haastatteluaineistoa. Tutkimustulokset osoittivat, että kun perheessä oli pieniä lapsia, Pohjoismaissa ja USA:ssa kannatettiin yleisesti yhden tai puolentoista ansaitsijan mallia. Saksassa ja Isossa-Britanniassa yhden ansaitsijan perhemalli sai eniten tukea. Nämä väestön asenteet olivat yhteydessä myös yksinhuoltajaäitien työmarkkinakäyttäytymiseen. Toisaalta yksinhuoltajaäitien preferenssit eivät olleet yhteneväisiä toteutuneen työmarkkina-aseman kanssa ja yksinhuoltajaäitien mahdollisuudet työmarkkina- ja hoivavalintoihin olivat puutteelliset. Yksinhuoltajaäitien mahdollisuudet toimia omien preferenssien mukaisesti oli osaksi kiinni tutkimusmaassa toteutetusta perhepolitiikasta. Laaja-alainen perhepolitiikka ja erityisesti lasten päivähoito tukivat yksinhuoltajaäitien työllisyyttä. Toisaalta USA:ssa saavutettiin yksinhuoltajaäitien korkea työllisyysaste rajoittamalla oikeuksia sosiaaliturvaan ja pakottamalla yksinhuoltajaäidit ansiotyöhön.

7 7 Yksinhuoltajaäitien työllisyysaste oli matalampi ja työttömyysriski korkeampi kuin puolisoäideillä. Yksinhuoltajaäidit kärsivät kaikissa tutkimusmaissa edelleen köyhyydestä. Köyhyys koetteli myös työssäkäyviä yksinhuoltajaäitejä kaikissa maissa. Korkein yksinhuoltajaäitien köyhyysaste oli 2000-luvun alussa USA:ssa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Pohjoismaissa yksinhuoltajaäitien köyhyysaste oli matala, mutta sekä Suomessa että Ruotsissa yksinhuoltajaäitien köyhyysaste nousi 1990-luvulla. Suomessa yksinhuoltajaäitien ja erityisesti pienten lasten yksinhuoltajaäitien työllisyys heikentyi 1990-luvulla luvun alussa työllisyys kääntyi nousuun, mutta oli edelleen matala verrattuna lamaa edeltäneeseen tilanteeseen. Vuonna 2002 sosiaaliturvajärjestelmä tuotti Suomessa edelleen kannustinongelmia yksinhuoltajille. Yksinhuoltajaäitien työorientaatio oli kuitenkin voimakasta ja yksinhuoltajat halusivat käydä työssä kannustinongelmista huolimatta. Yksinhuoltajaäidit kokivat ansiotyön tärkeäksi myös muiden kuin taloudellisten seikkojen vuoksi. Avainsanat: yksinhuoltajaäiti, työllisyys, työorientaatio, ansaitsija-hoivaajamalli, kommodifikaatio, dekommodifikaatio, rekommodifikaatio, rationaalisen valinnan teoria

8 8 Mia Hakovirta: Ensamförsörjande mödrars sysselsättning, utkomst och arbetsmarknadsval. Institutet för Befolkningsforskning Publikationsserie D 45/2006. ISBN ISSN I undersökningen granskades ensamstående mödrars sysselsättning samt relaterade institutionella och individuella faktorer i följande sex välfärdsstater: Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA. Undersökningen följer den komparativa välfärdsstatsforskningens tradition. Studiens teoretiska referensram består av teorier om rationella val. Med hjälp av dessa teorier granskades betydelsen av både social kontext och sysselsättningspreferenser för ensamförsörjande mödrars val inom arbetsmarknaden och barnavård. I studiens teoretiska del analyseras också olika länders vårdar-försörjar-modeller eftersom de i respektive länder påverkar sysselsättningsstrukturerna till olika grad och på olika sätt. Undersökningens material bestod av flera diverse källor, vilket möjliggjorde granskningen av fenomenet från många olika perspektiv. Den internationellt komparativa delen, som bygger på material från International Social Survey, granskade inställningar till vårdar-försörjar-modeller, ensamförsörjande mödrars egna preferenser gällande arbetsmarknaden och sysselsättningen samt deras relation till mödrarnas beteende på arbetsmarknaden. Familjepolitikens betydelse för ensamförsörjande mödrars sysselsättning analyserades genom att skapa ett familjepolitiskt index. Med hjälp av statistisk information och material från Luxembourg Income Study granskades sysselsättningsfrekvensen bland ensamförsörjande mödrar, fördelningen mellan deras olika inkomstkällor, fattigdom bland mödrar i olika arbetsmarknadssituationer samt förändringar i dessa mellan två tvärsnitt på 1990-talet och tidiga 2000-talet. Ensamförsörjande mödrars arbetsmarknadsbeteende i Finland analyserades med hjälp av både kvantitativt material och analyser av kvalitativt intervjumaterial. Resultaten av undersökningen visade att småbarnsfamiljer i Norden och i USA i allmänhet föredrog en familjemodell med en eller en och en halv försörjare. I Tyskland och i Storbritannien föredrogs emellertid familjemodellen med en försörjare. Dessa attityder bland befolkningen återspeglades i ensamförsörjande mödrars arbetsmarknadsbeteende. Å andra sidan stämde ensamförsörjande mödrars preferenser inte överens med deras förverkligade position inom arbetsmarknaden. Därutöver hade ensamförsörjande mödrar begränsade möjligheter att påverka val gällande arbetsmarknaden och barnomsorgen. Ensamförsörjande mödrars möjligheter att agera enligt sina egna preferenser var dels beroende av den nationella familjepolitiken. En vittomfattande familjepolitik och speciellt barndagvård befrämjade ensamförsörjande mödrars sysselsättning. Å andra sidan uppnåddes en hög sysselsättningsgrad bland ensamförsörjande mödrar i USA

9 9 genom att begränsa rätt till socialskydd och genom att tvinga ensamförsörjande mödrar till förvärvsarbete. Studien indikerade att sysselsättningsgraden var lägre och arbetslöshetsrisken större bland ensamförsörjande mödrar än bland mödrar med makar. Enligt studien drabbades ensamförsörjande mödrar fortfarande av fattigdom i alla de länder som ingick i studien. Fattigdomsgraden av ensamförsörjande mödrar var högst i USA, Tyskland och Storbritannien. I Norden var den motsvarande fattigdomsgraden låg, men hade dock stigit under 1990-talet både i Finland och i Sverige. I Finland försämrades sysselsättningsläget för ensamförsörjande mödrar på 1990-talet, särskilt mödrar med småbarn. I början av 2000-talet förbättrades sysselsättningsläget, men var fortsättningsvis dåligt jämfört med situationen före den ekonomiska depressionen. År 2002 orsakade socialskyddssystemet i Finland fortfarande drivkraftsproblem. Ensamförsörjande mödrar var dock starkt arbetsorienterade och ville arbeta trots drivkraftsproblemen. Ensamförsörjande mödrar upplevde förvärvsarbetet som någonting viktigt för orsaker utöver det finansiella. Nyckelord: Ensamförsörjande mödrar, sysselsättning, arbetsorientering, vårdar-försörjar-modell, dekommodifikation, rekommodifikation, teori om rationella val

10 10 Mia Hakovirta: Employment, income and labour market choices of lone mothers Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 45/2006. ISBN ISSN The aim of this study was to analyze the employment of lone mothers and the factors that motivate or restrict their labour market choices. Institutional factors such as attitudes on women s employment, family policy and employment demand which are connected to the employment of lone mothers were investigated. In addition it was analyzed how education, life situation and work orientation shaped the labour market participation of lone mothers. The study is embedded in comparative welfare state research and the countries included to the comparison were Finland, Sweden, Norway, Germany, the UK and the USA The theoretical backround was composed of rational choice theories. In the light of those theories it was possible to study the role of social context and individual preferenses on lone mothers emplyment and care choices. In the theoretical part it was also analysed the breadwinner-caregiver models in different countries, because there exist differences between countries on how and to what extent they shape the employment structure. This explains to a certain degree the differences in the employment of lone mothers. Many different data bases were used in the study. This made it possible to study the phenomenon from the different perspectives. In cross-national comparison International Social Survey was used to study the support of breadwinner-caregiver model, work and care preferences and their connection to the labour market behaviour of lone mothers. The importance of family policy was studied by constructing the family policy index. By using the statistics and Luxembourg Income Study Surveys the employment of lone mothers, income sources and the poverty in different labour market positions in the beginning of the 1990s and 2000s were studied. The labour market choices in Finland were studied by using the quantitative databases and analyzing the qualitative interviews of lone mothers. If there was small children in the family the one or the one and a half earner family model was supported in Nordic countries and the USA. In Germany and the UK one earner model was the most supported option. The attitudes of population were connected to the employment behaviour of lone mothers. On the other hand the working and caring preferences of lone mothers were not in line to the current employment status. It indicates the constraints of lone mothers to do the preferred working and caring choices. The possibilities of lone mothers to make employment and care choices they want depends on the family policy in each country. Extent family policy and day care

11 11 services encouraged employment of lone mothers. On the other hand in the USA the high employment rate of lone mothers was reached by restricting the rights to social security and forcing lone mothers into the labour markets. Lone mothers employment rate was higher and unemployment rate lower compared to the married mothers. There exists poverty among lone mothers in all countries in the study studied. Lone mothers suffer poverty even in paid work. The highest poverty rate of lone mothers was in the beginning of the 2000s in the USA, Germany and the UK. The lowest poverty rate was in the Nordic countries. However, the poverty rate of lone mothers increased in Finland and Sweden during the 1990 s. In Finland the employment of lone mothers, especially the employment of lone mothers with small children decreased in the 1990s. At the beginning of the 2000s employment started to rise, but it is still lower compared to the situation before the economic recression. In the 2002 the Finnish social security still created the disincentives for lone mothers to work. However, the work orientation of lone mothers is strong and lone mothers wanted to work despite of the work disincentives. Paid work was important not only because of the economic reason, but also for social factors. Key words: lone mother, employment, work orientation, breadwinner-caregiver model, commodification, decommodification, recommodification, rational choice theory

12 12 Sisällys Esipuhe Tiivistelmät Kuvio- ja taulukkoluettelo 1. Johdanto Yksinhuoltajat tutkimuskohteena Yksinhuoltajuuden kategoriat Yksinhuoltajuuden määrittely Yksinhuoltajaäitien suhteellinen osuus noussut Erilaisia näkökulmia yksinhuoltajatutkimukseen Oikeus hoivaan ja työhön Ansaitsija- ja hoivamallit Sosiaalisten oikeuksien toteutuminen vaihtelee eri maissa Yksilön toiminta ja rationaalisen toiminnan teoriat Mitä on rationaalinen toiminta? Taloudellinen rationaalisuus Arvorationaalinen toiminta Hoiva ja rationaalisuus Työmarkkina-asema preferenssien ja sosiaalisen kontekstin yhteistulos? Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Yksinhuoltajien työmarkkina-aseman muotoutuminen Tutkimuskysymykset Tutkimuksen aineistot Vertaileva lähestymistapa kansainväliset aineistot Tyyppiperhelaskelmat Lapsiperhekysely Yksinhuoltajaäitien teemahaastattelut Eri tutkimusaineistojen ja menetelmien yhdistäminen Yksinhuoltajaäitien työllisyys ja köyhyys Yksinhuoltajaäitien työvoimaan kuuluminen Työllisyys Työttömyys Yksinhuoltajaäitien tulojen muodostuminen Tulopaketit Työssä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien tulot Yksinhuoltajaäitien köyhyys Yhteenveto...92

13 13 7. Perhepolitiikka, preferenssit ja yksinhuoltajaäitien.työssäkäynti Perhepolitiikka ja yksinhuoltajaäitien työssäkäynti Perhevapaat vertailumaissa Lasten päivähoito vertailumaissa Perhepoliittinen indeksi Ansaitsijamallin kannatus vertailumaissa Työssäkäyntipreferenssit ja yksinhuoltajaäitien työssäkäynti Preferenssit vai perhepolitiikka? Yhteenveto Kannattaako työnteko? Yksinhuoltajaäitien työllisyys Suomessa Kannustavuus ja taloudellisesti rationaalinen toiminta Kannustinongelmat tyyppiperhelaskelmissa Yhden lapsen yksinhuoltajan tulot Kahden lapsen yksinhuoltajan tulot Eri työmarkkina-asemassa olevien yksinhuoltajaäitien tulot Suomessa Yhteenveto Yksinhuoltajaäitien työorientaatio Yksinhuoltajat arvostavat ansiotyötä Työorientaatio ja sen mittaaminen Taloudellinen työorientaatio Arvorationaalinen työorientaatio Yhteenveto Tasapainoilua palkkatyön ja hoivan välillä Haastatteluaineisto, sen analyysi ja tulkinta Talous-Virtanen: Oman hyödyn optimointi Työ-Virtanen: Työ tuo sisältöä elämään Hoiva-Virtanen: Lapset huomioonottava vastuurationaalisuus Yhteenveto Yhteenveto ja johtopäätökset Kokoava tarkastelu Teorian ja tutkimusmenetelmien arviointia Johtopäätökset: miten parantaa yksinhuoltajien asemaa Suomessa? Liitteet Lähteet...181

14 14 Kuviot Kuvio 2.1. Yksinhuoltajaäitien perheiden osuus lapsiperheistä (%)...29 Kuvio 5.1. Tutkimusasetelma...64 Kuvio 5.2. Tutkimuskysymykset, aineistot ja metodit tutkimuksessa...68 Kuvio 6.1. Yksinhuoltajaäitien tulopaketti 1990 ja Kuvio 6.2. Työllisten yksinhuoltajaäitien osuuden ja tulojen suhteen muutos 1990 ja Kuvio 7.1. Perhepolitiikan taso ja yksinhuoltajaäitien työllisyysaste luvun alussa Kuvio 7.2. Väestön suhtautuminen äitien kokopäivätyöhön ja kokopäivätyössä olevien yksinhuoltajaäitien osuus vertailumaissa Kuvio 7.3. Yksinhuoltajaäitien ja puolisoäitien työssäkäyntipreferenssit ja työmarkkina-asema vertailumaissa Kuvio 8.1. Yksinhuoltajaäitien ja puolisoäitien työvoimaan kuuluminen Suomessa Kuvio 8.2. Yhden alle 3-vuotiaan lapsen yksinhuoltajan käytettävissä olevat tulot vuonna Kuvio 8.3. Kahden alle kouluikäisen lapsen yksinhuoltajan käytettävissä olevat tulot vuonna Taulukot Taulukko 2.1. Yksinhuoltajuuden kategoriat...23 Taulukko 2.2. Yksinhuoltajuuden määrittelyperusteita...27 Taulukko 2.3. Yksinhuoltajaäitien osuus lapsiperheistä sekä yksinhuoltajaäidit siviilisäädyn mukaan 2000-luvun alussa (%)...30 Taulukko 3.1. Vertailumaiden jakautuminen eri ansaitsijamalleihin...40 Taulukko 4.1. Kaksi vaihtoehtoista rationaalisen toiminnan lähestymistapaa...49 Taulukko 6.1. Naisten, puolisoäitien sekä yksinhuoltajaäitien työllisyysaste ja 2000-luvun alussa...79 Taulukko 6.2. Alle 6-vuotiaiden lasten puolisoäitien ja yksinhuoltajaäitien työllisyysaste ja 2000-luvun alussa...80 Taulukko 6.3. Naisten, puolisoäitien sekä yksinhuoltajaäitien työttömyysaste ja 2000-luvun alussa...82 Taulukko 6.4. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien yksinhuoltajaäitien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot suhteessa työssä olevien tuloihin 1990 ja 2000 (%)...88 Taulukko 6.5. Yksinhuoltajaäitien köyhyysaste (50 % mediaanituloista) 1990 ja Taulukko 7.1. Perhevapaaoikeudet vertailumaissa 2000-luvun alussa...94 Taulukko 7.2. Lasten päivähoito vertailumaissa 2000-luvun alussa...99 Taulukko 7.3. Perhevapaat sekä koulujen aloittamisikä vertailumaissa luvun alussa...102

15 Taulukko 7.4. Perhepoliittinen indeksi vertailumaissa 2000-luvun alussa Taulukko 7.5. Ansaitsijamallia koskevat asenteet vertailumaissa vuonna Väitteen Miesten tehtävä on ansaita rahaa, naisten tehtävä on huolehtia kodista ja perheestä kanssa täysin tai osittain samaa mieltä olevien osuudet (%) Taulukko 7.6. Millä tavoilla naisten pitäisi käydä työssä seuraavissa tilanteissa? Naisten ja miesten (väestön) mielipiteet (%) Taulukko 7.7. Millä tavoilla naisten pitäisi käydä työssä seuraavissa tilanteissa? Yksinhuoltajaäitien ja puolisoäitien mielipiteet (%) Taulukko 7.8. Yksinhuoltajaäitien suhtautuminen äidin työssäkäyntiin eri elämänvaiheissa ja heidän toteutunut työmarkkina-asema kaikissa vertailumaissa Taulukko 7.9. Äitien työssäkäyntiä selittävät tekijät. Logistinen regressioanalyysi Taulukko 8.1. Yksinhuoltajaäitien ja puolisoäitien työllisyysaste lapsen iän ja lukumäärän mukaan Suomessa Taulukko 8.2. Eri työmarkkina-asemassa olevien yksinhuoltajaäitien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot Suomessa vuonna Taulukko 9.1. Ansiotyöhön suhtautumista kuvaavien väittämien vastausten jakauma perhetyypeittäin (%) Taulukko 9.2. Ansiotyöhön suhtautumista mittaavien väittämien faktorianalyysi Taulukko 9.3. Taustamuuttujien yhteys taloudelliseen työorientaatioon. Varianssianalyysi Taulukko 9.4. Taustamuuttujien yhteys arvorationaaliseen työorientaatioon. Varianssianalyysi Taulukko 10.1.Haastateltujen yksinhuoltajaäitien taustatietoja Taulukko Yhteenveto tutkimusmaiden jakautumisesta erilaisiin politiikka-, työllisyys- ja köyhyysregiimeihin

16 16

17 17 1. Johdanto Perhe on yksi merkittävimmistä taloudellisen turvan ja hoivan tuottajista. Perhemuodot ovat kuitenkin muuttuneet länsimaissa kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana. Avioerojen määrä ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten osuus ovat kasvaneet (liite 1). Tämän seurauksena yksinhuoltajien osuus lapsiperheistä on noussut. Myös entistä suurempi osa lapsista kasvaa perinteisen ydinperheen ulkopuolella yksinhuoltajakotitalouksissa. Suurin osa yksinhuoltajista on edelleenkin naisia, mutta yksinhuoltajien siviilisääty on muuttunut. Leskien sijasta useimmat yksinhuoltajaäidit ovat nykyisin naimattomia ja eronneita. (Bradshaw ym. 1996; Kilkey & Bradshaw 1999, ; Bradshaw & Finch 2002; OECD 2005, 161.) Perheen murroksen ohella läntisissä hyvinvointivaltioissa on tapahtunut muitakin rakennemuutoksia. Naisten työllisyysasteen kasvu on horjuttanut miespuolisen perheenelättäjän mallia. Muutos yhden perheenelättäjän mallista kahden perheenelättäjän malliin on yhtäältä vahvistanut naisten asemaa, mutta toisaalta se on asettanut vaatimuksia yhden tulonsaajan kotitalouksille. Perheen käytettävissä olevien resurssien, hoivan sekä vastuiden ja velvollisuuksien jakaminen muotoutuvat uudelleen sekä perheen sisällä että perheen ja yhteiskunnan välillä (Lewis 2001; Esping-Andersen 2002). Samaan aikaan työmarkkinat ovat muuttuneet epävakaammiksi. Osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut ja määräaikaisten työsuhteiden osuus on noussut. Työtä tehdään yhä useammin muulloin kuin ns. normaalina työaikana. (OECD Employment Outlook 1999; Labour Force Statistics 2005.) Työmarkkinoiden rakennemuutosten ohella hyvinvointipolitiikan suunta on muuttunut useissa OECD-maissa (esim. Pierson 2001; Kautto ym. 2001). Nykyiset sosiaalipoliittiset toimenpiteet nojaavat yhä enenevässä määrin rekommodifikaatioon, eli tavoitteena on vahvistaa toimeentulon riippuvuutta työmarkkinoista. Tähän pyritään kannustamalla ihmisiä ansiotyöhön erilaisten tukitoimien avulla sekä luomalla sosiaaliturvan rakenteisiin työntekoon kannustavia elementtejä. (Pierson 2001; Bonoli 2002, 4; Gallie 2002, 97; Holden 2003; Millar & Evans 2003; Saunders 2005.) Toisaalta myös uusfamilistiset piirteet, joissa tuetaan tulonsiirtojen avulla lasten hoitamista kotona, ovat vahvistuneet esimerkiksi Suomessa (Mahon 2002). Vastuuta myös yksinhuoltajien toimeentulon turvaamisesta on pyritty siirtämään valtion sijasta toisaalta markkinoille kannustamalla yksinhuoltajia ansiotyöhön ja toisaalta perheelle vahvistamalla elatusvelvollisten vastuuta yksinhuoltajien toimeentulosta (Lewis & Hobson 1997; Millar & Evans 2003; Ostner 2003). Yhteiskunnalliset muutokset ovat pakottaneet myös hyvinvointivaltiot arvioimaan uudelleen sosiaalipoliittisia käytäntöjään. Muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ihmiset kohtaavat riskejä, joiden ratkaisemisessa pääasiassa sodan jälkeisinä aikoina muotoutuneet sosiaaliturva ja palvelujärjestelmät eivät enää toimi (Bonoli

18 ; Esping-Andersen 2002, 19 22; Taylor-Gooby 2004). Perherakenteen muutos yhdessä muiden taloudellis-yhteiskunnallisten muutosten kanssa onkin hyvinvointivaltion uusien sosiaalisten riskien generoija (Bonoli 2002; Taylor-Gooby 2004). Työn ja perhe-elämän yhdistämisen vaikeudet, työttömyys, epävakaa työmarkkina-asema sekä riittämätön sosiaaliturva tekevät yksinhuoltajista erityisen haavoittuvia sosiaalisille riskeille. Tämä nostaa esiin kysymyksen siitä, kuinka perheeseen ja lapsiin liittyvät kysymykset on eri hyvinvointivaltioissa ratkaistu. Vaikeudet työn ja perheen yhteensovittamisessa vaikuttavat erityisesti yksinhuoltajiin, sillä perheessä on vain yksi aikuinen, joka pääasiassa kantaa vastuuta toimeentulon hankkimisesta ja arjen sujumisesta. Tämä puolestaan tekee työn ja perheen yhteensovittamista koskevat järjestelyt jälleen ajankohtaisiksi. Hoivasta ja sen organisoinnista onkin tullut keskeinen analyyttinen käsite vertailtaessa hyvinvointivaltioiden erilaisia toimintaperiaatteita (Daly & Lewis 2000; Mahon 2002). Tässä tutkimuksessa pääasiallisena kiinnostuksen kohteena on yksinhuoltajaäitien sekä työmarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan välinen vuorovaikutus. Tutkimuksessa tarkastellaan yksinhuoltajaäitien työssäkäyntiä, sen yleisyyttä sekä sitä motivoivia ja rajoittavia tekijöitä. Tutkimuksessa analysoidaan eri maiden sosiokulttuurisia piirteitä, sosiaalipolitiikkaa ja työmarkkinoita sekä arvioidaan, miten eri yhteiskuntien rakenteelliset puitteet muovaavat yksinhuoltajaäitien osallistumista työhön. Tutkimuksessa selvitetään myös yksilöllisten tekijöiden eli yksinhuoltajaäitien henkilökohtaisten resurssien ja elämäntilanteen sekä työorientaation yhteyttä työmarkkina-asemaan. Työmarkkinat heijastavat myös yleisemmin yhteiskunnan sosiaalista järjestystä, ja yksinhuoltajaäitien asema työmarkkinoilla kertookin äitien ja yleisemmin naisten asemasta yhteiskunnassa (Hobson 1994; Borchorst & Larsen 2000). Tämä perustelee tutkimuksen sijoittamista nimenomaan työmarkkinakontekstiin. Tutkimuksen keskiössä ovat yksinhuoltajaäidit, sillä noin 90 % yksinhuoltajista on OECD-maissa naisia (Bradshaw & Finch 2002, 26). Yhteiskunnan sukupuoleen kytkemät sosiaaliset määritteet muovaavat naisten asemaa yhteiskunnassa. Naisen ja miehen identiteetit muodostuvat erilaisiksi, koska ympäröivä kulttuuri asettaa naisille ja miehille erilaisia odotuksia. Yhteiskuntaan sosiaalistuminen edellyttää yksilöltä yhteiskunnan sukupuoliroolien ja sukupuolijärjestelmän omaksumista. Ne määrittävät sukupuolten työnjakoa, vallanjakoa ja hoivavastuuta. Myös työmarkkinat ovat segregoituneet sukupuolen mukaan. Naisten työura on miehiä epävakaampi: naisten osuus osa-aikatyötä tekevistä on miehiä korkeampi ja naiset työskentelevät miehiä useammin epätyypillisissä työsuhteissa. Naisten palkkataso on miehiä matalampi ja naisilla on monissa maissa miehiä suurempi köyhyysriski (Daly & Rake 2003, 77 84, 101; OECD 2005). Lisäksi naiset joutuvat miehiä useammin tasapainoilemaan työn ja perheen vaatimusten välillä, sillä naiset tekevät edelleen työssä ollessaankin pääosan epävirallisesta hoivatyöstä sekä kotitöistä (Nurmi 1998, 39; Pacholok &

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

ACTA TUHAT TARINAA LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMINEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKIRJOJEN VALOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS

ACTA TUHAT TARINAA LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMINEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKIRJOJEN VALOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2009 E 102 ACTA Anna-Liisa Lämsä UNIVERSITATIS OULUENSIS E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM TUHAT TARINAA LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMINEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKIRJOJEN VALOSSA

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Perheiden aika ja ajankäyttö Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä

Perheiden aika ja ajankäyttö Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä Tutkimuksia Forskningsrapporter Research Reports 254 Perheiden aika ja ajankäyttö Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä Hannu Pääkkönen Tutkimuksia Forskningsrapporter

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus 11/2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu

Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 2/2008 Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu Anita Haataja Erikoistutkija

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveys- palveluissa ja koulussa. Paula Kuosmanen & Juha Jämsä (toim.)

Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveys- palveluissa ja koulussa. Paula Kuosmanen & Juha Jämsä (toim.) Paula Kuosmanen & Juha Jämsä (toim.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveys- palveluissa ja koulussa Suomalaiset

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5 Markku Lehto Kaikki mukaan! OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Selvityshenkilön raportti Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJE JA ELINVAIHEISIIN LIITTYVÄT SIIRTYMÄT

JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJE JA ELINVAIHEISIIN LIITTYVÄT SIIRTYMÄT Olli Kangas Professori, tutkimusjohtaja, Kela Joakim Palme Professori, Uppsalan yliopisto Markus Kainu Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJE JA ELINVAIHEISIIN LIITTYVÄT SIIRTYMÄT

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot