VUOSI 2012 OLI DEERELLE ENNÄTYKSELLISEN HYVÄ Kunnianhimoinen kasvusuunnitelma etenee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI 2012 OLI DEERELLE ENNÄTYKSELLISEN HYVÄ Kunnianhimoinen kasvusuunnitelma etenee"

Transkriptio

1 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS VUOSI 2012 OLI DEERELLE ENNÄTYKSELLISEN HYVÄ Kunnianhimoinen kasvusuunnitelma etenee Vuosi 2012 oli John Deerelle vahvan kasvun vuosi. Vuoden tulos heijasti maailmanlaajuista laajenemista ja kurinalaista pääoman ja kustannusten hallintaa painottavien liiketoimintasuunnitelmiemme tehokasta täytäntöönpanoa. Saavutimme historiamme suurimmat myyntiluvut ja ennennäkemättömän taloudellisen tuloksen, investoimme merkittävästi vaikutusalueemme globaaliin laajentamiseen ja esittelimme ennätysmäärän uusia edistyksellisiä tuotteita. Vahvistimme myös sitoutumistamme vastuulliseen yrityskansalaisuuteen ja etenimme tavoitteessamme olla arvostettu työnantaja. Yhtiöllämme on kaikki edellytykset tehdä vahvaa tulosta myös maailmantalouden herkässä tilanteessa. Pystymme myös hyödyntämään laajoja pitkän aikavälin taloussuuntauksia, jotka lupaavat hyvää yhtiön tulevaisuuden kannalta. Tilivuonna 2012 Deeren nettovoitto oli 3,1 miljardia dollaria ja liikevaihto 36,2 miljardia dollaria. Molemmat luvut ylittävät vuoden 2011 ennätystuloksen. Nettovoitto kasvoi 9 prosenttia liikevaihdon 13 prosentin kasvun ansiosta. Osakekohtainen tulos kasvoi 15 prosenttia, missä näkyy liikkeellä olevien osakkeiden vähäisemmän määrän vaikutus. Vuodesta 2003 alkaen John Deere on tehnyt ennätystuloksen peräti seitsemänä vuonna. Yrityksen suorituskyky osoittaa "Katse tulevaisuuteen, jalat maassa" toimivaksi periaatteeksi, ja se onkin tämän vuoden vuosikertomuksen teema. Toimintaperiaatteen mukaisesti teemme investointeja, joiden avulla voimme kerryttää pääomaa makrotalouden laajojen suuntausten ansiosta, jotka perustuvat jatkuvasti kasvavaan ja vaurastuvaan maapallon väestömäärään. Samalla keskitymme tavoitteeseemme jatkuvasti ylläpitää ja kehittää toiminnan ja asiakaspalvelun erinomaista tasoa. Viime vuonna Deere tuotti osakkeenomistajilleen tasaista lisäarvoa (SVA*) eli taloudellista voittoa, joka nousi 2,78 miljardiin John Deeren edistyksellinen diesel-/sähkömoottorikäyttöinen 644K-hybridipyöräkuormaaja on tuottoisa ja entistä hiljaisempi konevaihtoehto. Kuormaajan päästöarvot ovat laskeneet 25 prosenttia, ja polttoainesäästöt vastaavasti kasvaneet 25 prosenttia. 1 * Muu kuin GAAP-tilinpäätösnormiston (Generally Accepted Accounting Principles) mukainen taloudellinen mittari. Katso tuloksia sivulta 11.

2 Vuoden 2012 alussa toimme markkinoille puimurimalliston lippulaivan, S690- mallin (kuvassa varusteena 18-rivinen 618C-leikkuupöytä), jolle on kysyntää suurviljelmillä eri puolilla maailmaa, erityisesti runsastuottoisilla maissin, soijan tai pienijyväisten viljalajien tuotantoalueilla. dollariin. Käytimme kertyneitä varoja yrityksen merkittävän maantieteellisen laajenemisen rahoittamiseen, maksoimme ennätyksellisiä osinkoja sijoittajille ja jatkamme osakkeiden takaisinostoa. Erinomaisen suorituksensa ansiosta yhtiö ylläpiti vahvan taloudellisen tilanteensa. Vuoden lopussa Deeren laiteliiketoiminnoilla oli noin 5 miljardin dollarin edestä käteistä ja rahoitusarvopapereita, ja toiminta oli vuoden lopussa nettotasolla käytännössä katsoen velatonta. Rahoituspalvelujemme pääomitus jatkui maltillisena. MAATALOUSKONEDIVISIOONA (A&T) MÄÄRÄÄ TAHDIN Menestystämme ohjasi maatalouskonedivisioona (A&T), jonka vuosi oli jälleen erinomainen. Deeren suurin divisioona toi markkinoille ennennäkemättömän määrän uusia tuotteita, laajensi asiakaspohjaansa ja vahvisti johtoasemaansa tärkeimmillä markkina-alueilla. A&T:n tulokseen vaikuttivat myös suotuisat viljelyolosuhteet ja suurkoneiden hyvät myyntimäärät etenkin Yhdysvalloissa. Muilla liiketoiminta-alueilla maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan (C&F) menestyskulku jatkui: liikevoitto kasvoi 21 prosenttia myynnin 19 prosentin kasvun ansiosta. Divisioonan myynti on yli kaksinkertaistunut vuodesta C&F-divisioona esitteli uusia innovatiivisia tuotteita, laajensi toimintaansa uusille markkina-alueille ja valtasi markkinaosuuksia tärkeillä osa-alueilla. John Deeren rahoituspalvelut teki vakaata voittoa tarjoamalla laiteasiakkaille kilpailukykyisiä rahoitusratkaisuja globaalisti kasvavalla toiminta-alueella. Vaikka nettotulos laski hieman vuoden 2011 ennätyslukemista, lainasalkku kasvoi noin 4 miljardilla. Lainojen laatu pysyi hyvänä, sillä tappiontasaus pieneni merkityksettömän vähäiseksi. John Deeren sijoittajat pääsivät osallisiksi vuoden 2012 menestyksestä. Osakkeenomistajat saivat tilivuoden aikana voittoa 15 prosenttia, kun Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden keskimääräinen voittoprosentti oli lievästi laskusuuntainen. Vuoden aikana osinkoja kertyi yhteensä noin 700 miljoonaa dollaria, mikä on uusi ennätys, ja lisäksi osakkeita ostettiin takaisin lähes 1,6 miljardin dollarin edestä. Vuoden 2004 puolivälistä lähtien yhtiö on kymmenen kertaa kasvattanut neljännesvuosittaista osinkojen määrää ja ostanut takaisin yli 160 miljoonaa kantaosaketta. 2

3 VOIMAKKAAT SUUNTAUKSET MUOKKAAVAT SUUNNITELMIA Vaikka maailmantalouden tilanne jatkuu epävakaana, maailman väestömäärän jatkuvaan kasvuun ja lisääntyvään vaurauteen perustuvat pitkän aikavälin kehityssuuntaukset jatkuvat voimakkaina. Monet asiantuntijat uskovat, että kysyntään vastatakseen maataloustuotannon on kaksinkertaistuttava kuluvan vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämän on tapahduttava käytännössä katsoen samalla viljelypinta-alalla, pienemmällä vesimäärällä ja entistä vähäisemmällä työvoimalla. Samanaikaisesti kehittyvissä talouksissa muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin jatkuu ennätysmäisenä. Jatkuva kaupungistuminen lisää teiden, siltojen ja rakennusten sekä niiden rakentamiseen tarvittavan kaluston määrää. Tämän kehityksen positiivisia vaikutusmahdollisuuksia kuvaa se, että neljä vuotta kestäneestä maailmanlaajuisesta taloudellisesta taantumasta huolimatta maatalous on yleisesti ottaen menestynyt melko hyvin. Viljan hinta ja maanviljelyn tulot ovat pysyneet enimmäkseen ennätystasolla. Lisäksi kehittyvien maiden rakennustoiminta on hidastumisestaan huolimatta jatkanut yleisesti tasaista kasvuaan. John Deeren 990-pyöröpaalain on suunniteltu erityisesti Euroopan markkinaalueen sopimusviljelijöiden/maatalousyrittäjien käyttöön. Paalaimen palkittu quick-release-järjestelmä poistaa valmiin paalin viidessä sekunnissa, mikä on vain kolmasosa perinteisen laitteen vaatimasta ajasta. Maailmantalouden ongelmat ovat epäilemättä todellisia ja huolestuttavia. Ne voivat hidastaa ennakoimiamme kehitysmahdollisuuksia. Uskomme kuitenkin näiden muutosten toteutumiseen ja siihen, että kasvutekijät tukevat maatalous-, rakennus-, metsä- ja turvekoneiden kysyntää myös tulevaisuudessa. KEHITTYVÄT INVESTOINNIT John Deeren tavoitteena on hyödyntää edellä kuvattu lupaava kehitys kauaskantoisen toimintastrategian avulla. Suunnitelman tavoitteena on laajentaa merkittävästi läsnäoloamme globaalilla markkina-alueella ja samalla parantaa yrityksen kannattavuutta ja varainhallintaa. Tavoitteiden saavuttaminen 50 miljardin dollarin myynti normaalisuhdanteessa vuoteen 2018 mennessä edellyttää huomattavia investointeja ylimääräiseen kapasiteettiin, jakeluun, luotonantoon ja jälkimarkkinoinnin tukemiseen. Kahden viime vuoden aikana Deere on ilmoittanut suunnitelmistaan rakentaa seitsemän tuotantolaitosta markkinaalueille, joilla on tärkeä merkitys yrityksen kasvun kannalta. Kiinan kolmessa uudessa tuotantolaitoksessa valmistetaan maanrakennuskoneita, moottoreita ja suuria maatalouskoneita. Kaksi maanrakennuskoneita valmistavaa laitosta sijoitetaan Brasiliaan ja yksi maataloustraktoreita valmistava tuotantolaitos 3

4 Intiaan. Kylvö-, kyntö- ja levityslaitteita valmistava tuotantolaitos rakennetaan Venäjälle. Ne aiotaan ottaa tuotantoon vuosina Yhteishankkeena toteutettu puimuritehdas aloitti toimintansa vuonna Saksaan, Argentiinaan ja Etelä-Afrikkaan suunniteltiin lisäksi uusia varaosakeskuksia, joista osa on jo avattu. Rahoitustoiminnot aloitettiin Venäjällä, Chilessä, Thaimaassa ja Intiassa. Deere rahoittaa jälleenmyyjien toimintaa noin 35 maassa, joissa myyntiluvut ovat merkittäviä. Deere avasi Brasiliassa ja Kiinassa toimistot, jotka toimivat eri divisioonien henkilöstön yhteisinä toimitiloina. Kasvustrategiamme yksi tärkeimpiä periaatteita on toimia yrityksenä entistä yhtenäisemmin: näin eri liiketoimintaalueidemme vahvuudet täydentävät toisiaan. Tämä tehostaa yhteisiä kasvumahdollisuuksiamme. Vaikka laajennamme globaalia toiminta-aluettamme, painotamme edelleen Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoiden tärkeää merkitystä. Viime vuonna 60 prosenttia myynnistämme sekä tuloistamme ja suurin osa liikevoitostamme sekä investoinneistamme kohdistui Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Puolustamme määrätietoisesti johtavaa markkina-asemaamme maatalousyrittäjien ja muiden asiakkaidemme keskuudessa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tämä edellyttää vastaavia investointeja. Yrityksen noin viidestätoista suurimmasta projektista suunnilleen puolet sijoittuu Yhdysvaltoihin. Vuonna 2012 laajensimme merkittävästi mm. traktori-, ruiskutin- ja sylinteritehtaitamme. Palkkasimme noin 2300 uutta työntekijää USA:n ja Kanadan toimintoihimme. Tulevaisuuden John Deere on entistä maailmanlaajuisempi ja kansainvälisempi. Samalla pyrimme saavuttamaan merkittävää kasvua Pohjois-Amerikassa löytämällä uusia ja parempia keinoja palvella menestyksemme kulmakivenä pysyviä asiakkaitamme. ENNÄTYSVUOSI UUSIEN TUOTTEIDEN LANSEERAUKSESSA Tuotevalikoimamme laajentaminen on olennaisen tärkeää kasvusuunnitelmiemme kannalta. John Deere esitteli viime 748H-juontotraktoriin tehdyt uudistukset parantavat työkoneen puidensiirtokapasiteettia, käyttövarmuutta ja polttoainetaloutta. AutoShiftvaihteisto-ohjelma valitsee parhaan vaihteen käyttöön kuorman mukaan, minkä ansiosta kuljettaja voi keskittyä entistä tehokkaammin kouran käyttöön. Järjestelmä myös pienentää ajoneuvon polttoaineenkulutusta. 4

5 vuonna ennätysmäärän tuotteita, joista useimmat olivat edistyksellisiä tehokkuuden, mukavuuden ja suorituskyvyn osalta. Uusimmat esitellyt tuotteet ovat innovatiivinen pyöröpaalainmallisto, entistä täydellisempi monikäyttöisten hyötytraktorien mallisto ja keskikokoisten traktorien uusi tuotesarja. Esittelimme myös vapaa-ajon käyttöön sopivien hyötyajoneuvojen (ns. mönkijä) malliston, jonka huippunopeus on yli 80 km/h. Uusista rakennuskoneista merkittävimpiä olivat Deeren historian suurin dumpperimalli sekä entistä tehokkaammat traktorikaivurit, telatraktorit ja kaivinkoneet. Useissa tuotteista käytetään John Deeren moottoriteknologiaa, joka vähentää huomattavasti päästöjä sekä samanaikaisesti täyttää asiakkaiden toiveet tehokkuuden ja voiman suhteen. Deeren laaja erikoisosaaminen moottoritekniikan alalla kattaa sekä moottorien suunnittelun että valmistuksen. Näin voimme toimittaa asiakkaillemme integroituja käyttövoimajärjestelmiä, joiden ansiosta koneista saadaan käyttöön paras mahdollinen suorituskyky. Innovointi on ollut jo pitkään John Deeren vahvuus, ja nytkin yrityksemme sai runsaasti kunnianosoituksia edistyksellisistä tuotteistaan ja tekniikasta. Yrityksemme sai kolme palkintoa maatalousalan parhaasta aikakausjulkaisusta, seitsemän Yhdysvaltain parhaan maataloustekniikan suunnitteluryhmän palkintoa sekä seitsemän palkintoa Espanjan johtavilla maatalousmessuilla. Vuonna 2012 John Deere toi markkinoille ensimmäisen vapaa-ajan käyttöön sopivan 62-hevosvoimaisen Gator RSX850i -hyötyajoneuvon. Mallistoon kuuluu kolme versiota: sport- ja lavamallit sekä perusmalli, joka voidaan varustaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Gator RSX850i -ajoneuvon käsittely on helppoa ja eteneminen vakaata vaikeissakin maasto-olosuhteissa. Palkittuja tuotteita olivat S-sarjan leikkuupuimurit sekä useat suurten traktorien mallistot. Lisäksi InformationWeek-julkaisu nimesi kaikkien Yhdysvaltojen yritysten joukosta John Deeren etädiagnostiikkaohjelmiston toiseksi innovatiivisimmaksi liiketoimintateknologian sovellukseksi. ARVOT TUKEVAT TOIMINTAAMME Markkinoidemme vahvuudesta tai investointiemme laajuudesta huolimatta John Deeren tulevaisuuden perustana ovat ajattomat periaatteet. Yhtiömme ydinarvot rehellisyys, laatu, sitoutuminen ja innovaatio ovat taanneet asiakkaidemme uskollisuuden jo sukupolvien ajan, ja ne ovat olleet vahva innoituksen lähde tuhansille lahjakkaille työntekijöille, tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille. Arvojemme avulla olemme myös tuottaneet huomattavaa voittoa sijoittajillemme jo useiden vuosien ajan. John Deeren laajentuessa maailmanlaajuisesti pidämme kiinni yhtiön perusarvoista ja tunnustamme niiden tärkeän merkityksen menestyksemme perustana. 5

6 John Deeren uudessa D5000-kastelujärjestelmässä on automaattinen virtauksen säätö (kuvassa asennettuna sokeriruokopeltoon). Maahan upotettu järjestelmä vie kasteluveden ja lannoitteet suoraan juuristolle (kuvassa John Deeren 3520-sokeriruokopuimuri). TOIMIVA YRITYSKANSALAISUUS Vastuullinen yrityskansalaisuus on ollut John Deeren menestyksen kulmakivi koko yrityshistorian ajan, ja merkittävä toimintamme jatkui vuonna Tuhannet työntekijät juhlistivat yrityksen 175. toimintavuotta vapaaehtoistoiminnan merkeissä, esimerkiksi istuttamalla puita, kunnostamalla kouluja ja osallistumalla paikalliseen ruoanjakeluun. Työntekijämme toteuttivat näin suurenmoisella tavalla yhtiön käynnistämää virallista vapaaehtoistyöaloitetta: viime vuonna yrityksessämme kirjattiin yli tuntia vapaaehtoistyötä. Kannustamme työntekijöitämme vapaaehtoistoimintaan myös aloittamalla Yhdysvalloissa toimintaohjelman: myönnämme rahalahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille, joissa yrityksemme työntekijä työskentelee vähintään yhden työviikon ajan vuodessa. Lisäksi John Deere Foundation -rahasto toimi yhteistyössä intialaisten järjestöjen kanssa köyhyysongelman ratkaisemiseksi. Punen kaupungissa käynnistetty projekti tähtää elintason nostamiseen parantamalla palvelujen, ansiomahdollisuuksien ja asuntojen saatavuutta. Rahaston tuella perustettiin myös projekti, jonka tarkoituksena on parantaa Intian luoteisosan maanviljelijöiden toimeentuloa. Yhteinen JIVA-aloite (Joint Initiative for Village Advancement) pyrkii merkittäviin parannuksiin maatalouden, koulutuksen ja infrastruktuurin alueilla. Lisäksi John Deere Foundation jatkoi tukeaan koulutusohjelmille, joissa keskitytään erityisesti luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM, Science, Technology, Engineering and Math) aloihin. Osoitamme vastuullista yrityskansalaisuutta myös huolehtimalla työntekijöidemme hyvinvoinnista. Turvallisuus on yksi yrityksemme tärkeimmistä toimintaperiaatteista: yrityksemme oli vuonna 2012 todistetusti maailman turvallisimpia työpaikkoja. Poissaoloja aiheuttavien työtapaturmien määrä oli ennätyksellisen alhainen. Yli puolet toimipaikoistamme selvisi vuodesta ilman yhtäkään poissaoloja aiheuttanutta tapaturmaa. 6

7 Mitä tulee muihin virstanpylväisiin, Fortune-julkaisu nimesi John Deeren yhdeksi maailman liikealan ammattilaisten eniten ihailemista yhtiöistä. Yhtiö nimettiin myös yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä ja John Deere -brändi yhdeksi maailman johtavista tuotemerkeistä. Yhtiö nimettiin myös yhdeksi Meksikon, Brasilian, Saksan ja Venäjän parhaimmaksi työpaikoista, ja kiinalainen yliopisto sijoitti Deeren Kiinan huipputyönantajien joukkoon. Nämä ovat yrityksellemme tärkeitä tunnustuksia kyvystämme houkutella ja kehittää huippuosaajia kaikkialla maailmassa. SUUNNITELMAT TAKAAVAT MENESTYKSEN John Deere on suuntautunut kasvuun ja tulevaan menestykseen. Hyvän suorituksensa ansiosta vuonna 2012 yhtiö on hyvissä asemissa tulevaisuuden suotuisten taloussuuntausten hyödyntämistä silmälläpitäen. John Deeren eri puolilla maailmaa työskentelevien työntekijöiden, jälleenmyyjien ja tavarantoimittajien väsymättömän uurastuksen ansiosta suunnitelmamme vastata maailman kasvavaan maatalous- ja maanrakennuskonetarpeeseen etenee suunnitelmien mukaan menestyksekkäästi. Tämä on syy siihen, miksi olemme niin varmoja tulevasta menestyksestämme ja kyvystämme tuottaa asiakkaillemme ja sijoittajillemme huomattavaa lisäarvoa myös tulevina vuosina. Vieraillessani vuonna 2012 yrityksemme toimipaikoissa eri puolilla maailmaa panin jatkuvasti merkille, miten ylpeitä työntekijämme osuudestaan John Deeren työhön. Tämä on luonut yritykseemme yhtenäisyyden ilmapiirin ja yhteistyöhengen, joka ylittää kieli-, kulttuuri- ja kansallisuusrajat. Se on yrityksellemme merkittävä kilpailuetu, kun kehitämme brändiämme ja houkuttelemme uusia asiakkaita sekä työntekijöitä. Kokemukseni ovat vakuuttaneet minut siitä, että yhteistyömme ja yhteiset tavoitteet vievät meitä jatkuvasti eteenpäin kohti yhä parempaa tulevaisuutta! Kiitämme tuesta ja kannustuksesta teitä kaikkia, jotka jaatte uskon tulevaisuuteemme ja sen suurenmoisiin mahdollisuuksiin. John Deere -tiimin puolesta, Samuel R. Allen 17. joulukuuta

Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle

Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle John Deere valmistautuu viettämään 175. juhlavuottaan päätettyään edellisen vuoden ennätystulokseen. Perustamisestaan

Lisätiedot

DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA

DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Pääjohtajan viesti DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Samuel R. Allen Pääjohtaja Vuosi

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

myös tulevaisuudessa.

myös tulevaisuudessa. Vuosikertomus 22 KONE on kasvanut globaaliksi suuryritykseksi 196-luvulla aloitetun, yritysostoihin perustuvan kansainvälistymisstrategian ja vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Vuonna 22 kasvu-uralla otettiin

Lisätiedot

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus Yhä enemmän kehittyvillä markkinoilla Vuosikertomus 2012 Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita,

Lisätiedot

vuosikertomus pelisäännöt

vuosikertomus pelisäännöt vuosikertomus 2011 pelisäännöt uusiksi Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita, joiden laatu,

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50

2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50 Vuosikertomus 2006 Muutos. sisällysluettelo 1 katsaus 2006 KONE lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 6 Osakkeenomistajillemme 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Liiketoimintakatsaus 11 Henkilöstö 22 Ympäristö 25 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

FISKARS VUOSIKERTOMUS 2011. Vuosikertomus 2011

FISKARS VUOSIKERTOMUS 2011. Vuosikertomus 2011 FISKARS VUOSIKERTOMUS 2011 Vuosikertomus 2011 Arjen kestävää muotoilua, vuodesta 1649 sisältö s. 2 2 4 YHTIÖ Fiskars lyhyesti Vuosi 2011 lyhyesti s. 14 14 16 LIIKETOIMINTA Segmentit Home s. 38 38 45 6

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 011

V U O S I K E R T O M U S 2 011 VUOSIKERTOMUS 2011 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

Liiketoimintasegmentit Talvi ja ulkoilu...24 Pallopelit...34 Fitness...42

Liiketoimintasegmentit Talvi ja ulkoilu...24 Pallopelit...34 Fitness...42 SISÄLTÖ Amer Sports lyhyesti ja avainlukuja..................1 Toimitusjohtajan katsaus..........................8 Strategia.......................................12 Missio ja arvot..................................14

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma Vuosikertomus 2000 KONE 2000 1 Sisällysluettelo 2 KONE vuonna 2000 4 Osakkeenomistajillemme Toimintaympäristö 6 Toimintaympäristö 7 KONE vahva globaali osaaja 9 KONEen kasvualueet 11 Markkinakatsaus 13

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007 Vuosikertomus 2007 Sisällys Vuosikertomus 2007 Huhtamäki lyhyesti... 1 Toimitusjohtajan puheenvuoro... 2 Vuoden kohokohtia... 4 Toimintaympäristö... 6 Strategia... 8 Joustopakkaukset ja kalvot... 10 Teema:

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ

KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 2 2008 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TUOTEVALIKOIMA 2008 CRAMON TUOTEVALIKOIMA 2008 TYÖKALUT Täryttimet Betonin käsittelylaitteet

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32 Vuosikertomus Sisällysluettelo 1 Katsaus 2007 KONE lyhyesti 2 Osakkeenomistajillemme 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi lyhyesti 7 Keskeiset tapahtumat 8 Liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 19 Ekotehokkuus

Lisätiedot