Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/ Kokousaika klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen Henkilökohtaiset varajäsenet Kari Eskola Anita Urpilainen Tapio Pekkarinen Riitta Voutila Marko Kinnunen Leena Viinikainen Virpi Piispanen () () () () () () () Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) pj I vpj II vpj III vpj Ilpo Leppänen Leo Urpilainen Olavi Tuikkanen Markku Toikkanen Juha Urpilainen Milla Kinnunen (-) kunnanjohtaja, esittelijä va. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Kalevi Kinnunen ja Marjatta Koivukoski tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Puheenjohtaja Mikko Ihanti Milla Kinnunen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Anitta Hakkarainen 373 Tarkastusaika Kalevi Kinnunen Juha Urpilainen 373, 380 Marjatta Koivukoski Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus va. hallintojohtaja Milla Kinnunen

2 KOTKATJOEN ERÄPOJAT RY:N OSTOANOMUS KIINTEISTÖN MUHONEN RN:O 2:226 MÄÄRÄALASTA Liite 1 Anomus Liite 2 Metsäarvio tilasta Muhonen rn:o 2:226 Liite 3 Kauppakirja Kotkatjoen eräpojat ry anoo liitteen 1 mukaisella anomuksellaan lisämaaaluetta (Muhonen rn:o 2:226) liitettäväksi yhdistyksen omistamaan Kotkanpesä rn:o 2:223 tilaan. Lisämaa-alue on noin 1850 m2:n suuruinen ja sille tultaisiin rakentamaan riistan käsittelyrakennuksen ja parkkipaikka. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan pykälässä 17 päättänyt myytävän maan hintaperusteista. Päätöksen mukaan tontin lisämaaalue kaava-alueen ulkopuolella on 2 /m2. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myytävän tontin hinnaksi muodostuu 1850 m2 * 2 /m2 = euroa. Hintaan tulee lisätä vielä puuston arvo 618 euroa. Kaupan kokonaishinnaksi muodostuu 4318 euroa. päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 3 mukaisen kauppakirjan, jolla Kinnulan kunta myy noin 1850 m2 määräalan Muhonen nro 2:226 tilasta. Kauppahinta on 4318 euroa. Leo Urpilainen poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Kunnanvaltuusto Liite 1 Anomus Liite 2 Metsäarvio tilasta Muhonen rn:o 2:226 Liite 3 Kauppakirja Leo Urpilainen jääväsi itsensä (yleislausekejääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Myös Heikki Muhonen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja kutsui Heikki Muhosen kuultavaksi asiantuntijana. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa pykälän kunnanhallituksen valmisteltavaksi

3 Liite 1 kauppakirja Liite 2 anomus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 1 mukaisen kauppakirjan, jolla Kinnulan kunta myy noin 970 m2 määräalan Muhonen nro 2:226 tilasta. Kauppahinta on 1940 euroa. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

4 SISÄMINISTERIÖN ASETUS PYSÄKÖINTIVIRHEMAKSUISTA Liite 3 Uusi laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) tulee voimaan Pysäköinninvalvontalain 1 :n 1 momentin mukaan pysäköintivirheestä saadaan määrätä pysäköintivirhemaksu. Lain 3 :ssä säädetään pysäköintivirhemaksun suuruudesta. Pykälän 1 momentin mukaan pysäköintivirhemaksu on pysäköintivirheen laadusta riippumatta 20 euroa. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan kuitenkin säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin. Jos kunnallinen pysäköinninvalvonta on järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen asetuksen antamista pyydettävä lausunto kunnalta ja tarvittaessa asianomaiselta poliisilaitokselta. Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta on annettu pääsääntöisesti kerran vuodessa pysäköintivirhemaksulain (248/1970) 7 :n nojalla. Kyseinen käytäntö on tarkoitus säilyttää myös jatkossa. Pysäköintivirhemaksulaki kumoutuu vuoden vaihteessa uuden pysäköinninvalvontalain tullessa voimaan. Tämän myötä kumoutuu myös sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta. Asetuksen kumoutuminen aiheuttaa tarpeen valmistella uusi asetus ennen vuoden vaihdetta siten, että asetus ehtii tulla voimaan yhdessä pysäköinninvalvontalain kanssa. Vuoden vaihteessa voimaan tulevaa asetusta pysäköintivirhemaksusta muutetaan ainoastaan teknisiltä osin vastaamaan voimassa olevaa asetusta, toisin sanoin korotuksia pysäköintivirhemaksuihin ei tehdä tässä yhteydessä. Sisäasiainministeriö pyytää asianomaisia kuntia hakemaan pysäköintivirhemaksun korottamista pysäköintivalvontalain 3 :n mukaisesti sisäasiainministeriötä mennessä. Hakemukseen on liitettävä selvitys lain mukaisista liikenteellisistä seikoista, joiden perusteella maksun suuruutta olisi perusteltua korottaa. Sisäasiainministeriö pyytää harkinnanvaraisesti poliisilaitoksen lausunnon korotusesityksestä. Jatkossa korotusesitykset on toimitettava sisäasiainministeriön poliisiosastolle vuosittain aina tammikuun loppuun mennessä.

5 merkitsee asetuksen pysäköintivirhemaksusta tiedoksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

6 SIJOITUSTEN UUDELLEEN JÄRJESTELY Kinnulan kunnalla on tehtyjä sijoituksia eri sijoituskohteissa yhteensä euron perussijoituksen verran. Sijoitukset on tehty Amos- Partnerin toimesta Nooa Säästöpankkiin ( ) sekä kunnan omasta toimesta Reisjärven osuuspankkiin ( ). Reisjärven Osuuspankkiin tehty sijoitus erääntyy ja Amos Partnerin sijoitus Nooa Säästöpankista päättää esittää valtuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen tarvittaessa purkamaan kunnan sijoitukset Nooa Säästöpankissa syksyn 2011 aikana. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanhallituksen erillispäätöksin 1. voi tarvittaessa maksaa vuoden 2011 aikana Nooa Säästöpankista ja Reisjärven Osuuspankista saaduilla tuloilla ja pääomilla kunnan pitkäaikaisia tai lyhytaikaisia velkoja. 2. oikeutetaan tarvittaessa uudelleen sijoittamaan varat vuoden 2012 alussa. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

7 KINNULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEH- DOT Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitosyhdistys laati yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi vuonna Liittymis- ja käyttösopimuksen mallia täydennettiin vuonna 2004 arvonlisäverokäytännön muuttumisen johdosta. Suositukset ovat malleja, jotka vesihuoltolaitoksen tulee tarvittaessa muuttaa omaa käytäntöään vastaaviksi ennen käyttöönottoa. Malleja muutettaessa on syytä pitää mielessä erityisesti vesihuoltolain 6. luvun kuluttajapykälät. Kuluttajapykälät koskevat asiakasta, joka on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu luonnollinen henkilö ja tekee vesihuoltolaitoksen kanssa sopimuksen vesihuollosta muuten kuin elinkeinonharjoittamista varten. Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyy Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot ja asettaa sen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Liite 4. ja 5. Teknisen lautakunnan päätöksestä on ollut liitteen 4. mukainen kuulutus Kotiseudun Sanomissa sekä Kinnulan kunnan www-sivuilla. Yhtään muistutusta tai valitusta Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen yleisistä toimitusehdoista ei ole jätetty. Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot liitteen 5. mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen Liite 4 ja 5

8 esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 5 mukaisesti Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

9 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VESIHUOLLON JA KUITUVERKON RAKENTAMISEEN Tekninen lautakunta Kinnulan kunnan investointiohjelmassa vuodelle 2011 on varattu jätevesilaitoksen investointeihin yhteensä (menot , tulot netto yht ). Silkkiperän sekä Häähkäniemen alueen vesihuollon/kuituverkkorakentamisen lisäksi kiinteistöjä on liitetty ja tullaan liittämään viemäriverkostoon kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella. Lisäksi on luvattu vesihuollon (viemärin)/kuituverkon rakentamista ainakin Lapinjärven/Valkeisen sekä Rantaperän alueelle. Alkusyksystä suunnitteilla ollut valokuitukaapeliyhteyden rakentaminen yhteistyössä Vattenfall Verkko Oy:n kanssa välille Hiilinki Muhola ei toteutunut. Valokaapeliyhteyden rakennussuunnittelua on myöhemmin tarkennettu ja runkokaapelointi on tarkoitus rakentaa kunnanvirastolta Isopellon ja Ketolanperän kautta Muholan alueelle. Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat lisämäärärahat vuoden 2011 rakentamis- ja hankintaohjelmaan: 1. Lapinjärven/Valkeisen alueen sekä Rantaperän vesihuollon/kuituverkon rakentaminen Valokaapeliyhteyden rakentaminen kunnanvirastolta Isopellon ja Ketolanperän kautta Muholan alueelle Lisämäärärahan tarve yhteensä Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2011 investointiosaan lisämäärärahan seuraavasti: 1. Lapinjärven/Valkeisen alueen sekä Rantaperän vesihuollon/kuituverkon rakentaminen

10 Valokaapeliyhteyden rakentaminen kunnanvirastolta Isopellon ja Ketolanperän kautta Muholan alueelle Tämän lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että euron lisämääräraha vuoden 2011 investointiosaan katetaan lainalla. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

11 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Tekninen lautakunta Liite 7. Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi investointien toteutuman ajalta , lisäksi toteutuma saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen Liite 6 merkitsee investointien toteutuman ajalta tiedoksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

12 KORTTELIN 62 ASEMAKAAVAN MUUTOS, LUONNOSAINEISTON NÄHTÄ- VILLE ASETTAMINEN Liitteet 7-10 Häkkiläntien alue sijoittuu taajaman läheisyyteen. Voimassa olevaan kaavaan alue on merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Muutoksen kohteena on kortteli 62. Maanomistaja on ollut yhteydessä kuntaan tarpeestaan muuttaa asemakaavaa korttelissa 62. Kortteli 62 on rakentunut kaavan mukaisesti rivitaloalueeksi luvulla. Yksi rivitaloista on muutettu Marjan Koti Oy:n käyttöön yksityiseksi kehitysvammaisten hoitokodiksi. Myös toinen rivitalo tullaan muuttamaan hoitokodin käyttöön. Korttelin 62 rivitaloalueella toimii myös toinen yksityinen hoitokoti, jossa toiminta on dementoituneiden ja muistihäiriöisten hoitamista. Kaavamuutosalueella olevat tilat ovat Marian Koti Oy (RN:o 5:312), Muistola (RN:o 5:319), Häkkilänkartano 2 (RN:o 5:193), Häkkilänkartano 3 (RN:o 5-214) ja Reunala (RN:o 5-213) sekä osa tilasta Kotiperä (RN:o 5:275). Marian Koti Oy ja Muistola ovat yksityisessä omistuksessa, Häkkilänkartano 2 ja Häkkilänkartano 3 ovat Kinnulan Vuokratalot Oy:n omistuksessa ja tila Kotiperä on kunnan omistuksessa. Kaavoitettava pinta-ala on n. 1,6 ha. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa yrityksen laajentaminen ja alueen asemakaavan päivittäminen todellisuutta vastaavaksi. Kaavaluonnosaineisto on valmistunut päiväyksellä Kaavalla muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR) sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, johon saa sijoittaa hoitokodin siihen liittyvine asuntoineen (YSA-1). Rakennusoikeuden määrä korttelissa on tarkistettu niin, että tällä kaavalla rakennusoikeu-den määrä riittää yrittäjien laajennustarpeeseen. Tällä kaavalla ei Häkkiläntie katuun tule muutoksia. Puistoalue pienenee ja kevyenliikenteen kulku puiston läpi Häkkiläntielle katkaistaan. Uusi kevyenliikenteen kulku osoitetaan puiston reunaa pitkin etelästä - pohjoiseen suuntautuvana väylänä. Kaavahankkeen aiemmat vaiheet: Kaavahankkeen käynnistämisestä on päätetty kunnanhallituksessa Vireilletulo on kuulutettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä välisen ajan.

13 Kinnulan kunnanhallitus päättää asettaa Korttelin 62 asemakaavan muutoksen nähtäville kaavaluonnoksena 30 päivän ajaksi MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti. Kaavaluonnos on nähtävillä Kinnulan kunnanvirastolla välisen ajan. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Kinnulan kunnan ilmoitustaululla ja Kotiseudun Sanomissa Mikko Ihanti (intressijäävi) ja Milla Kinnunen (osallisuusjäävi) poistuivat esteellisenä tämän pykälän keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Juha Urpilainen piti pöytäkirjaa tämän pykälän osalta. hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

14 KUNNANVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- PANO Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet kuntalain mukaisessa järjestyksessä, eivät ole muutoinkaan lain vastaisia, eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi. Tehdyt päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia päättää panna kunnanvaltuuston tekemät päätökset täytäntöön. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

15 ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / USEITA KIINTEISTÖJÄ Kaupanvahvistajat ovat lähettäneet kunnalle ilmoituksensa tehdyistä kiinteistökaupoista: Kaupanvah: Myyjä: Ostaja: Kiint: Pinta-ala: Sijainti: KK pvm: Kauppahinta: Kuha Hanna Kinnunen Antti Jussi Paavali kuolinpesä Harju Heini Tuulia Martinmäki Martti Veikko Martinmäki Timo Sakari Martinmäki Tuomo Tapani Sivula määräala m2 Kinnula, Kinnula ,00 päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta edellä mainituissa kaupoissa. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

16 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltijapäätökset: kunnanhallituksen puheenjohtaja 5 kunnanjohtaja 68 va. hallintojohtaja 75 vs. sosiaalijohtaja - päättää merkitä asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Juha Urpilainen poistui esteellisenä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

17 PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirjat: - Viitasaaren kaupunki, kaupunginhallitus 252, Keski-Suomen liitto, maakuntahallitus 9/ Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuusto 2/ Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus 14/ Lautakunnat: - Sivistyslautakunta 7/ Muistiot: - merkitsee pöytäkirjat tietoon saatetuksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

18 SAAPUNEET KIRJEET Keski-Suomen liitto, maakuntavaltuusto - kokouskutsu 2/ Tapiola - ilmoitus Kinnulan kunnan takaaman lainan lyhennyksestä Valtiovarainministeriö VM/1673/ / Kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen Viitasaaren kaupunki - Kutsu Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöhallinnon yhteistoimintaseminaariin päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

19 MUUT ASIAT päättää keskustella muista mahdollisista asioista. Muita asioita ei ollut.

20 HALLINTOJOHTAJAN VALINTA päättää keskustella asiasta Jonna Leppänen esitti, että hallintojohtajan viran täyttämisestä päätetään kunnanhallituksen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kalevi Kinnunen kannatti Jonna Leppäsen esitystä. Raimo Pekkarinen esitti, että hallintojohtajan virka täytetään. Milla Kinnunen ja Markku Toikkanen poistuvat esteellisenä tämän pykälän keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi Jonna Leppäsen esityksen. Kunnanjohtaja yhtyi Jonna Leppäsen esitykseen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2010 16 Kokousaika Torstai 04.02.2010 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot