EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle

2 Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä, ensin Alankomaiden ammattiliittojen keskusjärjestön ja sitten Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) puheenjohtajana. Hän on ollut maansa parlamentin jäsen ja työväenpuolueen (PvdA) johtaja sekä Sosialistisen internationaalin varapuheenjohtaja. Vuosina hän toimi valtiovarainministerinä ja varapääministerinä ja vuosina Alankomaiden pääministerinä. 2

3 SISÄLLYS Johdanto Tavoitteeni tässä selonteossa Miksi laajentua? Nykytilanne Valitsemani lähestymistapa Viisikohtainen ohjelma Tiivistelmä Mantereenlaajuinen rauha ja vakaus Eurooppalaisina yhdessä toimiminen Talouden vauhdittaminen Euroopasta turvallinen Naapuruuspolitiikka Eurooppa maailmanlaajuisena toimijana 1 Uuden Euroopan rakentaminen Miksi EU laajenee? Miksi EU:hun halutaan liittyä? Aiemmat laajentumiset Nyt käynnissä oleva laajentuminen 2 Kansalaiset laajentuvassa EU:ssa Nykyiset jäsenet Tulevat jäsenet Usein kysyttyä 3 Talous, työmarkkinat ja finanssipolitiikka Taloudelliset vaikutukset Kauppa Investoinnit Muuttoliike ja työmarkkinat Talous- ja rahaliitto Lissabonin strategia Vaikutukset talousarvioon 4 Elämänlaatu Sisäinen turvallisuus Ympäristö Ydinturvallisuus Elintarvikestandardit 5 Eurooppa maailmankartalla Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Kansainväliset taloussuhteet Naapuruuspolitiikka 6 Yhdessä toimiminen Euroopassa Identiteettikysymyksiä EU:n toimielinuudistus Politiikat paremmin täytäntöön 3

4 Liitteet Euroopan kartta Taulukot 1. Perustietoja EU:sta ja tulevista jäsenvaltioista 2. Laajentumisen tukeminen EU:n jäsenvaltioissa 3. Liittymisen tukeminen tulevissa jäsenvaltioissa 4. EU:n kauppa Keski- ja Itä-Euroopan kanssa 5. Talouskasvu EU:ssa ja tulevissa jäsenvaltioissa 6. Laajentumisesta EU:lle aiheutuvat liittymistä edeltävät kustannukset 7. Laajentumisesta EU:lle aiheutuvat liittymisen jälkeiset kustannukset Kokoukset ja niiden osanottajat 1. Aivoriihet yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa 2. Kansalaisjärjestöjen kuuleminen 3. Vierailut tulevissa jäsenvaltioissa Lähdeluettelo 4

5 Alkusanat Euroopan komission puheenjohtaja Romano Prodi pyysi minua laatimaan tämän selonteon maaliskuun 2003 loppuun mennessä. Vaikka käytettävissä ollut aika oli lyhyt (4 kk), olen tutustunut mahdollisimman monenlaisiin näkemyksiin tapaamalla monien eri maiden ja alojen asiantuntijoita, olemalla yhteydessä eurooppalaisiin kansalaisjärjestöihin ja vierailemalla tulevissa jäsenmaissa. Vaikka vastuu selonteosta kuuluukin minulle, lukuisat henkilöt ja organisaatiot ovat osallistuneet sen laatimiseen. Haluan kiittää Firenzessä sijaitsevan yliopistollisen Eurooppa-instituutin alaisen Robert Schuman -tutkimuskeskuksen henkilöstöä tämän selonteon valmistelusta ja julkaisemisesta sekä asiantuntijatapaamisten järjestämisestä. Hankkeen vetäjänä ja esittelijänä Robert Schuman -keskuksessa toimi Graham Avery Wim Van Akenin ja Will Phelanin avustuksella. Helen Wallace ja Jan Zielonka antoivat neuvoja ja kannustusta. Monista hankkeeseen osallistuneista asiantuntijoista haluan lausua erityiskiitokset Christoph Bertramille, Fernando Fernandezille, Heather Grabbelle, Andras Inotaille ja Olli Rehnille, jotka aikaansa säästämättä antoivat opastusta ja neuvoja hankkeen loppumetreillä, sekä GPlus Europen John Wylesille, jolta sain apua yhteydenotoissa lehdistöön. Haluan kiittää myös laajentumisesta vastaavaa Euroopan komission jäsentä Günter Verheugenia antamastaan tuesta samoin kuin selonteon laatimisessa avuksi olleita komission virkamiehiä, erityisesti Alain Servantieta. Lopuksi haluan kiittää Joost Klarenbeekiä Alankomaiden ulkoministeriöstä tämän korvaamattomasta avusta koko hankkeen ajan. 5

6 JOHDANTO Tavoitteeni tässä selonteossa Tässä selonteossa tarkastellaan Euroopan unionin (EU) lähestyvän laajentumisen vaikutuksia ja haasteita. Ensisijaisesti selonteko pyrkii vastaamaan keskeisimpiin kysymyksiin, joita kansalaiset esittävät ratifiointiprosessin aikana, jonka päätteeksi kymmenen uutta jäsenvaltioita liittyy EU:hun 1. toukokuuta Miksi EU:n jäsenmäärä nostetaan 15:stä 25:een (ja myöhemmin vielä useampaan)? Miten laajentuminen vaikuttaa kansalaisten jokapäiväiseen elämään? Ovatko nykyisissä ja tulevissa jäsenvaltioissa lausutut toiveet ja epäilykset perusteltuja? Näihin kansalaisten esittämiin kysymyksiin on suhtauduttava vakavasti. Pyrin esittämään tasapuolisesti sekä jäsenvaltioiden liittämisestä EU:hun aiheutuvat hyödyt ja mahdollisuudet että siihen liittyvät mahdolliset haitat, riskit ja kustannukset. Selonteon toissijaisena tarkoituksena on käsitellä keskeisimpiä laajentumisen asettamia haasteita. Kymmenen maan liittyminen vuonna 2004 on vain yksi vaihe prosessissa, joka käynnistyi yli kymmenen vuotta sitten ja joka jatkuu vielä monien vuosien ajan. Prosessin kuluessa uusien jäsenien lisäksi vanhat jäsenet ovat saavuttaneet paljon, mutta paljon on vielä tekemättä. Miten laajentuminen saadaan onnistumaan? Mitä on tehtävä, jotta laajentumisesta saataisiin kaikki hyöty sen sijaan, että se onnistuisi vain osittain tai jopa epäonnistuisi? Omana tavoitteenani on yksilöidä ne keskeiset osa-alueet, joilla EU:n on laadittava strategia onnistuneen laajentumisen varmistamiseksi. Vaikka suuri yleisö suhtautuu laajentumiseen yleisesti ottaen myönteisesti, lisätiedotukselle on laaja tilaus. Jotkut esitetyistä kysymyksistä koskevat Euroopan yhdentymisen perusongelmia. Johtaako EU:n laajentuminen kansallisen identiteetin katoamiseen? Pystyykö EU enää tekemään päätöksiä niin monijäsenisenä? Voiko laajentuminen auttaa EU:ta puhumaan painokkaammalla äänellä maailmanpolitiikassa? Laajentumisen lähestyessä EU:n on vastattava näihin kysymyksiin. Yhteiskuntien ja kansojen yhteensaattaminen alkaa nyt. Sitä voi verrata yritysmaailmassa tapahtuvaan sulautumiseen: lopullinen onnistuminen punnitaan lattiatason työntekijöiden 6

7 arkitodellisuudessa. Juuri tästä syystä tarvitsemme selkeän toimintasuunnitelman muutosten hallitsemiseen laajentuneessa EU:ssa. 7

8 Miksi laajentua? Lähestyvä laajentuminen on EU:n kaikkien aikojen kunnianhimoisin hanke: toisen maailmansodan jälkeen jakautuneen Euroopan mantereen jälleenyhdistyminen. Edellisten laajentumisten näyttämönä on ollut jakaantunut Eurooppa, kun taas nyt lähestyvä laajentuminen auttaa saavuttamaan EU:n perustajaisien unelman eli yhtenäisen ja vapaan Euroopan. Olen koko ikäni ollut vakaumuksellinen eurooppalainen. Muistan nuoruudestani toisen maailmansodan ja osaan arvostaa Euroopassa tänä päivänä vallitsevaa rauhaa, vakautta ja hyvinvointia. Tiedostan sen, miten paljon olemme hyötyneet Euroopan yhdentymisestä viimeksi kuluneen puolivuosisadan kuluessa. Entisen Jugoslavian sodat ja julmuudet ovat osoittaneet, mitä eurooppalaiset voivat tehdä toisilleen, jos hajottavien voimien annetaan polkea yhtenäisyydenkaipuu jalkoihinsa. Minulle Euroopan unionin laajentuminen tarkoittaakin vision toteutumista vision, joka unohdetaan liian helposti aikoina, jolloin Euroopan turvallisuutta ja hyvinvointia pidetään itsestäänselvyyksinä. Jos kuitenkin pysähdymme hetkeksi miettimään, tajuamme, että EU:ssa ja sen laajentumisessa on nimenomaan kyse tästä visiosta eli Euroopan kansojen jälleenyhdistymisestä sellaisen perustuslaillisen kehyksen puitteissa, joka kannustaa niitä toimimaan yhdessä rauhaa ja vakautta edistäen. Keski- ja Itä-Euroopan kansoille Eurooppa edustaa niitä arvoja, joiden vaikutuspiiriin ne halusivat palata rautaesiripun ja kylmän sodan aikakaudella yli sukupolven ajan. Paluu osaksi Eurooppaa on kuitenkin ollut niille muutakin kuin symbolista: EU-jäsenyyden mahdollisuus on osaltaan sinetöinyt niiden valinnat omaksua moniarvoinen demokratia ja markkinatalous ja rohkaissut niitä ajamaan uudistuksia. Lupaus tästä vakauden ankkurista on ollut ennakkoedellytys taloudellisen hyvinvoinnin palauttamiselle, mikä puolestaan ylläpitää alueen pysyvää vakautta. Niiden paluu osaksi Eurooppaa ei ole kuitenkaan ollut helppo. Prosessi on johtanut valtaviin muutoksiin kaikkialla Keski- ja Itä-Euroopassa; kaikki eivät kuitenkaan ole hyötyneet uusista mahdollisuuksista tasa-arvoisesti, ja entiset turvaverkot ovat kadonneet. Laajentumisen 8

9 todellisia kustannuksia ei mitata EU:n budjettivaroilla: sopeuttamisen kauaskantoisimmat vaikutukset on jo koettu tulevissa jäsenvaltioissa. Nykyisen EU:n kansoille vakaudesta ja demokratiasta Keski- ja Itä-Euroopassa on jo koitunut valtavia etuja sekä turvallisuuden että hyvinvoinnin näkökulmasta. Kaupan nopea kasvu on lisännyt yritysten mahdollisuuksia, investointeja ja työllisyyttä ja johtanut talouden kasvuun läntisessä Euroopassa. Nämä sekä vanhoille että uusille jäsenille koituvat hyödyt vakiintuvat ja lisääntyvät laajentumisen toteutuessa vuonna 2004 edellyttäen, että EU pystyy vastaamaan tämänhetkisiin haasteisiinsa. Nykytilanne Laajentuminen tapahtuu ajankohtana, jolloin EU:lla on edessään valtaisia haasteita, jotka liittyvät sen talouden suorituskykyyn, sisäiseen yhteenkuuluvuuteen ja ulkopoliittiseen asemaan. Maailmantalous on vaikeuksissa. Euroopan kasvumoottori on ainakin nykyisissä jäsenvaltioissa lähes pysähdyksissä, ja työttömyys pysyttelee sitkeästi korkeana. Lissabonin strategiassa EU:n johtajat ilmoittivat tavoitteekseen tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous, mutta toistaiseksi näiden mahtipontisten sanojen tueksi ei ole toteutettu rakenneuudistuksia, jotka ovat välttämättömiä vakaan kasvun turvaamiseksi pitkällä aikavälillä ja globalisaation haasteisiin vastaamiseksi dynaamisella tavalla. Muu maailma ei aio odottaa. Sisäpolitiikan aloilla EU ei pysty vastaamaan tyydyttävällä tavalla kansalaistensa huolenaiheisiin useilla eri aloilla. Tämä johtuu poliittisen tahdon puuttumisesta ja päätöksenteon hankaluudesta. Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan työn tulokset ovat tässä suhteessa ratkaisevan tärkeitä. Eurooppa tarvitsee hallintojärjestelmän, joka pystyy sovittamaan tehokkuuden ja demokraattisen legitiimiyden vaatimukset yhteen nykyistä paremmin. EU:n on uusiuduttava. Nyky-ympäristö on kuitenkin kaikkea muuta kuin otollinen uusille kunnianhimoisille tavoitteille ja maailmoja syleileville ideoille. Turvattomuuden tunne eurooppalaisten keskuudessa on lisääntymässä, samoin pelko tuntemattomasta. 9

10 Ulkopolitiikassa EU ei ole osallistunut Irakin tilanteen joka on tällä hetkellä maailmanpolitiikan polttavin kysymys ratkaisemiseen. Jäsenvaltiot ovat olleet avoimesti hyvin erimielisiä, ja mikä pahempaa, EU ja sen ulkopolitiikan välineet eivät ole näytelleet minkäänlaista osaa asiassa. Siinä missä yksittäisillä jäsenvaltioilla on ollut tässä kysymyksessä hyvinkin näyttävä asema kansainvälisesti, Eurooppa yhtenäisenä toimijana ei ole näkynyt eikä kuulunut lainkaan. Tilanne ei ole Euroopan kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävä. Taloudellisen painoarvonsa lisäksi EU:n poliittisen äänen on kuuluttava kansainvälisellä areenalla. Nämä kolme suurinta haastetta taloudellinen, sisäpoliittinen ja ulkopoliittinen seuraavat EU:n laajentumista. EU:n on tultava uudelleen taloudellisesti dynaamiseksi ja kilpailukykyiseksi, vastattava tehokkaasti kansalaistensa vaatimuksiin ja määriteltävä roolinsa maailmanpolitiikassa. Valitsemani lähestymistapa Itse uskon, että EU:n lähestyvä laajentuminen tarjoaa meille tilaisuuden tarttua haasteisiin määrätietoisella tavalla. Edellä mainitut ongelmat eivät johdu EU:n laajentumisesta; sen sijaan laajentuminen pakottaa meidät kohtaamaan ne ja joissakin tapauksissa siitä voi olla apua niiden ratkaisemisessa. Laajentuminen voi toimia liikkeellepanevana voimana joidenkin keskeneräisten Eurooppa-kysymysten ratkaisemisessa. Se voi antaa meille tarvittavan sysäyksen seuraavan harppauksen ottamiseksi. Minulle on myös selvinnyt, että meidän on jo nyt tarkasteltava EU:n politiikkoja laajentuneen eli 25 jäsenvaltion EU:n näkökulmasta. Enää ei kannata puhua nykyisistä jäsenvaltioista ja ehdokasmaista, vaan lähtökohdaksi on otettava tuleva tilanne, jossa uusista jäsenvaltioista on tullut kumppaneita. Tästä syystä käytän tässä selonteossa sanaparia 'tulevat jäsenet' 'ehdokasmaiden' sijaan aina, kun se on mahdollista. Nähdäkseni uusilla kumppaneillamme on vielä paljon tehtävää jäsenyysvalmisteluissaan. Samalla koen, että voimme oppia paljon niiden viimeaikaisten poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten reformien yhteydessä saamista kokemuksista. Viisikohtainen ohjelma 10

11 Laajentumisen hyödyt ja mahdollisuudet ovat ylivoimaisesti suuremmat kuin siihen mahdollisesti liittyvät haitat, riskit ja kustannukset. Se on EU:n ulkopolitiikan kaikkien aikojen onnistunein teko. Laajentumisen viivästyminen tai sen hylkääminen siinä tapauksessa, että jokin jäsenvaltio ei ratifioisi sitä, olisi poliittinen murskatappio Euroopalle. Lisäksi siitä aiheutuisi huomattavia kustannuksia sekä EU:lle että ehdokasmaille. Huonosti hallittu laajentuminen olisi kuitenkin lähes yhtä huono vaihtoehto. Jos EU ei edisty laajentumisen nyt edellyttämissä reformeissa ja muutoksissa, se menettää ehkä jopa lopullisesti mahdollisuuden tehdä Euroopasta sen omien kansalaisten, sen naapureiden ja koko maailman näkökulmasta vahvempi ja turvallisempi. Niinpä näenkin, että meidän nyt on aika luoda uusi visio siitä, mitä Eurooppa voi tehdä uusilla jäsenillään ja miten. Hahmottelemani muutostenhallintastrategia voidaan tiivistää viiteen aihepiiriin: 1. Yhdessä toimiminen Euroopassa: tarvitsemme parempaa päätöksentekoa sekä määrätietoisuutta ja poliittista tahtoa aidosti eurooppalaisen politiikan harjoittamiseksi laajentuneessa EU:ssa. 2. Euroopan talouden vauhdittaminen: tarvitsemme lisää innovaatioita ja uudistuksia kasvun, kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämiseksi laajentuneilla markkinoilla. 3. Euroopasta turvallinen sen kansalaisille: meidän pitäisi käyttää laajentumista keinona edetä oikeus- ja sisäasioiden yhteistyössä ja pyrkiä siinä korkeisiin normeihin ja parantuneeseen turvallisuuteen. 4. Kumppanuuden kehittäminen eurooppalaisten naapurien kanssa: EU:n ulkorajojen laajentuessa tarvitsemme naapuruuspolitiikkaa hyvinvoinnin ja vakauden levittämiseksi ympärillemme. 5. Euroopalle ääni, joka kuuluu maailmalla: meidän on tartuttava 25 jäsenen voimin tilaisuuteen lisätä arvo- ja vaikutusvaltaamme sekä yhtenäisyyttämme kansainvälisellä areenalla. Näitä aihepiirejä selitetään yksityiskohtaisemmin selonteon tiivistelmässä ja sen eri luvuissa. Ehdotukseni edellyttää paneutumista sekä vanhoilta että uusilta jäseniltä. 11

12 Nykyisessä EU:ssa painopiste on aiemmin ollut yhteisön säännöstössä (acquis) tulevien jäsenten kannustamisessa soveltamaan eurooppalaisia sääntöjä ja siinä neuvomisessa. Sen jälkeen, kun niistä tulee täysivaltaisia jäseniä ja tasa-arvoisia kumppaneita oikeuksineen ja velvoitteineen, 'meistä' ja 'teistä' puhumisen sijaan on puhuttava yksinomaan 'meistä'. Uudet jäsenet käyvät läpi merkittäviä psykologisia muutoksia, kun niistä tulee päätösten vastaanottajien sijaan päätöksentekijöitä. Laajentuneessa EU:ssa niiden on määriteltävä näkökantansa EU:n eri toimialoilla unohtamatta, että tavoitteiden on oltava yhteisiä, ja joskus myös myönnyttävä kompromisseihin. Nyt lähestyvä laajentuminen eroaa edellisistä laajentumisista, koska se muuttaa EU:n toimintaalan koko mantereen kaatavaksi, minkä ansiosta EU voi toimia tehokkaammin, tuottaa parempia tuloksia kansalaisilleen ja muuttua maailmanluokan toimijaksi edellyttäen, että se tarttuu tarjolla olevaan tilaisuuteen. Nykyhetken ja uusien jäsenten toukokuussa 2004 tapahtuvan liittymisen välisenä aikana meillä on ainutlaatuinen tilaisuus valmistella laajentumisen onnistumista yhteistyössä tulevien jäsenten kanssa. Näin kunnianhimoinen hanke vaatii johdonmukaisen suunnitelman. Tästä syystä annan Euroopan komissiolle ja muille yhteisön toimielimille tämän selonteon suosituksineen. Wim Kok 19. maaliskuuta

13 TIIVISTELMÄ Tässä selonteossa tarkastellaan niitä seurauksia, joita Euroopan unionin laajentumisella 15 jäsenestä 25:een ja myöhemmin sitäkin useampaan jäseneen on. Vaikka laajentumisesta onkin julkaistu monia selvityksiä, niiden valtaosassa lähestymistapa on kansallinen tai alakohtainen. Tässä selonteossa laajentumista analysoidaan eurooppalaisesta näkökulmasta tukeutumalla erilaisiin ideoihin, mielipiteisiin ja tutkimustuloksiin. Se ei pyri heijastamaan yksittäisten maiden eri etunäkökohtia ja kantoja, koska silloin toimeksiannon rajat olisivat ylittyneet. Siinä kuitenkin huomioidaan sekä nykyiset että tulevat jäsenet samalla, kun tulevaisuudennäkymiä tarkastellaan koko laajentuneen EU:n näkökulmasta. Selonteon peräkkäisissä luvuissa luodaan katsaus laajentumisen tähänastisiin vaiheisiin ja arvioidaan tähänastisia saavutuksia (1. luku: Uuden Euroopan rakentaminen), ja yksilöidään ne keskeisimmät kysymykset, joita suurella yleisöllä ja poliittisilla piireillä on laajentumisesta (2. luku: Kansalaiset laajentuvassa EU:ssa). Tämän jälkeen selonteossa käsitellään edellä yksilöityjä kysymyksiä jakamalla ne neljään ryhmään: taloudelliset näkökohdat (3. luku: Talous, työmarkkinat ja finanssipolitiikka), sisäinen turvallisuus ja suojelua koskevat standardit (4. luku: Elämänlaatu), laajentuneen EU:n ulkopolitiikka (5. luku: Eurooppa maailmankartalla), eurooppalainen hallintotapa ja identiteetti (6. luku: Yhdessä toimiminen Euroopassa). Aihepiirien analysoinnissa noudatetaan aktiivista lähestymistapaa: EU:n nykyisten sääntöjen ja politiikkojen soveltamisen vaikutusten lisäksi selonteossa käsitellään reformeja, joita EU tarvitsee laajentumisen onnistumiseksi. 13

14 Mantereenlaajuinen rauha ja vakaus Mikä on suurin EU:n laajentumisella saavutettava hyöty? Mahdollisuus saada aikaan koko Euroopan kattava rauha ja vakaus: EU:n laajentuminen yhdistää toisen maailmansodan jälkimainingeissa jakaantuneen mantereemme asteittain uudestaan. Sen myötä keski- ja itäeurooppalaiset pääsevät osalliseksi siitä rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin alueesta, josta länsieurooppalaiset ovat nauttineet jo yli sukupolven ajan. Euroopan yhteisön, nyttemmin Euroopan unionin historiallisena saavutuksena on ollut konflikteilta, pahimmassa tapauksessa sodalta, välttyminen yhdistämällä jäseniään taloudellisin ja poliittisin sitein. Tämän aikaansaannoksen ulottaminen muualle Eurooppaan on suunnattoman arvokas saavutus. EU-jäsenyyden mahdollisuus on kuluneena vuosikymmenenä auttanut Keski- ja Itä- Euroopan maita sinetöimään paluunsa moniarvoiseen demokratiaan ja markkinatalouteen. EU on auttanut niitä niiden uudistuspyrkimyksissä ja siirtymävaiheessa. Näin saavutettu vakaus ja hyvinvoinnin lisääntyminen hyödyttävät sekä niitä itseään että nykyisiä jäseniä. Kylmän sodan päättymisen myötä Euroopan keinotekoinen jako on sekin tullut tiensä päähän; silti Keski- ja Itä-Euroopassa puhkesi yhteenottoja etnisten ryhmien, eri kansallisuuksien ja vähemmistöjen välillä. Mahdollisuus liittyä EU:hun on tehnyt lopun monista näistä ongelmista. Tämä visio yhtenäisestä ja vapaasta Euroopasta toimii inspiraation lähteenä EU:n laajentumiselle. Laajentumisprosessi tuottaa positiivisia tuloksia monilla Euroopan kansalaisia koskettavilla politiikan aloilla. Sen onnistumiseksi kokonaisuudessaan tarvitaan selkeä strategia. Miten laajentuminen voidaan toteuttaa niin, että siitä saadaan suurin mahdollinen hyöty? Tähän asti tiedotusvälineiden, suuren yleisön ja poliitikkojen huomio on keskittynyt liittymiseen siihen, millä ehdoin ja milloin uudet maat liittyvät EU:hun. Nyt huomio on syytä siirtää siihen, mitä tapahtuu niiden liittymisen jälkeen ja millaisia politiikkoja laajentuneessa EU:ssa tarvitaan. Muutosten hallitsemiseen tarvitaan ohjelma. 14

15 Tässä selonteossa yksilöidään viisi avainaluetta, joilla EU voi toteuttaa toimenpiteitä varmistaakseen laajentumisen onnistumisen: 1. Eurooppalaisina yhdessä toimiminen Uudet jäsenet kasvattavat EU:n moninaisuutta rikkaine kulttuuriperintöineen. Laajentuminen lisää ajatusten vaihtoa ja toisten eurooppalaisten tuntemusta. EU:n toimielimissä kunnioitetaan jatkossakin jäsenten kansalliskieliä ja kannustetaan niiden opetteluun. EU:n laajentuessa 15:stä 25 jäseneen sen on uudistettava päätöksentekojärjestelmänsä, jotta vältytään siltä, että 'enemmän' tarkoittaakin käytännössä 'vähemmän'. Jo nyt EU:n toimielimiin kohdistuu kritiikkiä. Laajentuminen sanelee tarpeen ja suo samalla tilaisuuden tehostaa hallintojärjestelmäämme. Nykypäivän haasteiden ja paremman hallinnon tarpeen välillä vallitsevien sidonnaisuuksien ymmärtäminen voi parhaimmillaan johtaa läpimurtoon, jota poliittinen yhdentyminen edellyttää. Eurooppalaisilta tämä edellyttää toistensa parempaa tuntemusta, yhteisten etujen määrittelemistä ja sen pelon torjumista, että EU:n laajentuminen voisi johtaa identiteetin katoamiseen. Eurooppa tarvitsee kollektiivista itseluottamusta, jotta voimme yhdessä etsiä eurooppalaisia ratkaisuja ongelmiin. Tässä selonteossa suositetaankin seuraavaa: Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan pitäisi laatia selkeä ja ymmärrettävä perustuslaki. Tarvitsemme asiakirjan, jossa laajentuneen EU:n kansalaisille kerrotaan, mitä EU voi ja mitä se ei voi tehdä. Tarvitsemme hallintojärjestelmän, joka pystyy sovittamaan tehokkuuden ja demokraattisen legitiimiyden vaatimukset yhteen nykyistä paremmin. Tarvittavia reformeja ovat muun muassa enemmistöpäätösten osuuden lisääminen, yhteisömetodin lujittaminen ja toimielinten välisten valtasuhteiden tasapainottaminen. Niin uusien kuin nykyistenkin jäsenten on tehostettava EU:n sääntöjen ja politiikkojen täytäntöönpanoa. 15

16 Tarvitsemme lisäponnisteluja kansalaisten keskinäisen ymmärtämyksen ja erityisesti uusien jäsenten tuntemuksen lisäämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa eri yhteiskuntaryhmien edustajien yhteistoimintaa, ammatillista vaihtoa, nuorten opiskelua muissa EU-maissa ja eurooppalaisten korkeakouluverkostojen lujittamista. Jos vakavissamme haluamme EU:n toimivan paremmin, meidän on omaksuttava oikea asenne. Me emme saa pitää kiinni kansallisista mielikuvista: suuri tai pieni maa, vanha tai uusi jäsen, vauras tai köyhä alue kaikki me olemme eurooppalaisia! Poliittisten järjestelmien lisäksi olemme saattamassa yhteen kokonaisia yhteiskuntia ja kansoja. Meidän on tajuttava taustalla vaikuttavat laajemmat motiivit: aito toive Euroopan yhdentymisestä ja päättäväisyys siinä onnistumisesta. Jos eurooppalaiset itse eivät halua yhdistyä, millään institutionaalisella muutoksella siihen ei pystytä! 2. Talouden vauhdittaminen Laajentumisprosessi on jo tuottanut taloudellisia etuja ja voi tuottaa niitä lisää. Niitä ovat: Vaurauden lisääntyminen vanhoissa ja uusissa jäsenvaltioissa markkinoiden laajentumisen seurauksena EU:n ja sen tulevien jäsenten välisen kaupan ja investointien nopea kasvu viime vuosina on synnyttänyt suurta taloudellista hyötyä. Liittymisen myötä tavaroiden rajatarkastukset poistuvat ja uusista jäsenistä tulee tasa-arvoisia toimijoita markkinoilla. Myös palvelujen, pääoman ja työvoiman vapautumisesta on odotettavissa taloudellista hyötyä. Nämä hyödyt ovat samankaltaisia, joita seurasi rajattomien yhtenäismarkkinoiden perustamisesta vuonna Nykyisten jäsenten talousnäkymät paranevat Tämän kehityksen osatekijöitä ovat: yhtäläiset kilpailuedellytykset laajentuneilla markkinoilla, ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, kysynnän lisääntyminen uusissa jäsenmaissa tapahtuvan kasvun seurauksena. Uusille jäsenille mahdollisuus päästä Länsi-Euroopan vauraustasolle Tämän kehityksen osatekijöitä ovat: investointien lisääntyminen viime vuosien pääomantuonnin ohella, mikä näkyy tuottavuuden ja osaamisen parantumisena ja teknologiasiirtoina, 16

17 EU-jäsenyyden mukanaan tuoma vakaa oikeudellinen ja taloudellinen toimintaympäristö, EU-varoista osalliseksi pääseminen. Uusissa jäsenmaissa kasvu on nopeampaa kuin koko EU:ssa. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, tuloksena on sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden kaventuminen, tulojen ja yhteiskunnallisten standardien nousu, halukkuus siirtyä muihin EU-maihin laskee. Uusien jäsenten liittyminen suo EU:lle mahdollisuuden uudistaa talous- ja sosiaalipolitiikkaansa jo nyt tarpeelliseksi käyneellä tavalla. Laajentuminen ei ole uhka vaan kannustin uudistua. EU voi oppia uusilta jäseniltä, erityisesti niiden kokemuksista omista yhteiskunnallisista ja taloudellisista reformeista. Eräät niistä ovat tehneet tarvittavia muutoksia nopeammin kuin EU:n nykyiset jäsenet. Laajentuminen ja sen aiheuttamat muutokset voivat tuoda pitkän aikavälin etuja, mutta ennen kuin voitoista päästään nauttimaan on selvittävä kustannuksista, ja voittajien lisäksi tulee myös häviäjiä. Haasteena onkin muutosten hallinta. Tässä selonteossa suositetaankin seuraavaa: Talouskasvu ja talouksien lähentyminen pitäisi asettaa etusijalle EU:n ja jäsenvaltioiden politiikassa. Käytännössä tämä tarkoittaa korkean kokonaiskasvutavoitteen asettamista koko 25 jäsenmaan EU:lle ja mahdollisesti vielä korkeampia tavoitteita uusille jäsenille. Kasvun ja lähentymisen on oltava avainsanoja laajentuneessa EU:ssa. Tarvitsemme lisää innovaatioita ja uudistuksia kasvun vauhdittamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi laajentuneilla markkinoilla. Lissabonin strategian mukaan EU:n ja sen jäsenten on aika siirtyä sanoista tekoihin. Etusijalle on asetettava esimerkiksi työpaikkojen luominen, tutkimukseen investoiminen sekä energiaalan, televiestinnän ja liikenteen vapauttaminen, jotta yhteismarkkinoiden toiminta tehostuisi. Uusien jäsenten pitäisi osallistua jo nyt täysivaltaisina toimijoina Lissabonin strategian täytäntöönpanoon. 17

18 Nykyiset ja tulevat jäsenvaltiot tarvitsevat sellaista työllisyyspolitiikkaa, joka osaltaan toteuttaa tehokasta sosiaali- ja talouspolitiikkaa ja siten edistää laajentumisen onnistumista. Markkinavetoinen muuttoliike, joka perustuu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen yhteismarkkinoilla, on yksi kasvua edistävä tekijä. Nykyisten jäsenvaltioiden pitäisi avata työmarkkinansa uusille jäsenvaltioille mahdollisimman pian. Rajoitusten poistuessakin työntekijöiden virta jää todennäköisesti rajalliseksi. EU tarvitsee sellaisen talous- ja yhteiskuntamallin, jossa yhdistyvät nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden mallien parhaat osat. Tavoitteena siinä pitäisi olla uudenlaiseen työllisyyteen sopeuttaminen olemassa olevien työpaikkojen suojaamisen sijaan. Nyt pitäisi valmistella toimenpiteitä, joilla yhteisen eurooppalaisen kehyksen puitteissa huolehditaan niistä, joihin laajentumisen vaikutukset kohdistuvat kipeimmin. Kohta laajentumisen jälkeen tehtäviä, EU:n tulevaa budjettikehystä koskevia tärkeitä päätöksiä olisi valmisteltava jo nyt. Tavoitteena pitäisi olla 25-jäsenisen EU:n todella tarvitsemien poliitikkojen täytäntöönpano. EU:n on osoitettava uusille jäsenilleen solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta, koska niiden kasvusta ja kehityksestä pääsemme kaikki osallisiksi. Samaan aikaan on välttämätöntä uudistua poliittisesti ei ainoastaan rahan säästämiseksi vaan myös itse politiikkojen kehittämiseksi. Tällaisista muutoksista päätettäessä meidän on syytä pitää mielessä Lissabonin toiminta-ohjelman tavoitteet sekä tarve lisätä innovaatioita ja kasvua: Yhteisen maatalouspolitiikan alalla meidän on jatkettava painopisteen siirtämistä hinnoista ja määristä laatuun ja ajettava sellaista maaseudun talouden kehittämispolitiikkaa, joka pyrkii olemaan avuksi maaseudun työpaikkojen hävitessä Keski- ja Itä-Euroopasta pelkän kehityskulun toteamisen sijaan. Tämä tarkoittaa myös uusia mahdollisuuksia kehitysmaille maataloustuotteiden kaupan alalla. Rakennetoimien kustannusten kattamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, jotka vastaavat uusien jäsenten tarpeita ja painopisteitä sekä Keski- ja Itä-Euroopan alueellisen yhdentymisen vaatimuksia. Investointeja tarvitaan ympäristön, infrastruktuurin ja koulutuksen aloilla, minkä lisäksi on panostettava inhimillisten voimavarojen kehittämiseen. 18

19 EU:n budjettivaroja pitäisi käyttää innovatiivisesti muiden politiikkojen, kuten tutkimuksen ja kehityksen tukemiseen. Talousarvion tulopuolelle tarvitsemme nykyistä tasapuolisemman, avoimemman ja vakaamman järjestelmän. Kaikkialla mantereellamme EU:n on päästävä kansalaisten toivomiin tuloksiin auttamalla pitkälle kehittyneitä kansantalouksia uudistumaan ja vähemmän kehittyneitä kansantalouksia siirtymävaiheensa yli. Muu maailma ei aio odottaa. 3. Euroopasta turvallinen Laajentuminen on jo nyt parantanut yhteistyötä tulevien jäsenmaiden kanssa monilla kansalaisia lähellä olevilla aloilla. Laajentamalla EU:ta emme tuo ongelmia tulevista jäsenmaista nykyisiin vaan ulotamme niihin kykymme ratkaista ongelmia. Kansainvälisen rikollisuuden tehokkaampi torjunta Tulevat jäsenet ovat lisänneet poliisi- ja tuomarikuntansa yhteistyötä lainvalvonnassa. Kansainvälisen huumausaine- ja ihmiskaupan valvonta helpottuu, kun Keski- ja Itä-Euroopan maat ottavat käyttöön yhteiset standardit, joiden soveltamista muut EU-maat valvovat. Niiden muiden kuin EU-maiden kanssa yhteisten rajojen valvonta on sekin tehostumassa. Muuttoliikkeen tehokkaampi valvonta Tulevat jäsenet tekevät yhteistyötä muista maista peräisin olevien maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijavirtojen säätelemiseksi. Ympäristönsuojelu Sitä mukaa kun tulevat jäsenet alkavat soveltaa veden ja ilman pilaantumista koskevia EU:n sääntöjä, niiden ympäristöstä tulee turvallisempi sekä niiden omille että naapurimaiden kansalaille. EU:n ympäristöpolitiikka auttaa niitä säilyttämään niiden lajien ja luontotyyppien rikkauden. 19

20 Korkeammat ydinturvallisuusstandardit EU:n laajentuminen ulottaa kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin Keski- ja Itä-Euroopan maihin ja nostaa niiden ydinvoimaloiden turvallisuustasoa. Elintarvikestandardit EU:n kuluttajansuojastandardeista pidetään kiinni: nykyisissä jäsenvaltioissa laajentuminen ei anna sijaa höllentämiselle ja uusissa jäsenvaltioissa kuluttajansuojan taso nousee. Kaikilla edellä mainituilla aloilla sekä EU:n että kansallisten viranomaisten on kuitenkin lisättävä ponnistelujaan kansalaistensa rauhoittamiseksi. Tässä selonteossa suositetaankin seuraavaa: vauhdikasta etenemistä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan EU-alueen luomisessa, mukaan luettuna päätöksentekojärjestelmän uudistaminen; jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten tiiviimpää yhteistyötä ja tehokkaampaa toimintaa kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi ja maahanmuuton valvomiseksi; ympäristönäkökohtien huomioon ottamista muiden alojen politiikassa, EU:n sääntöjen täytäntöönpanon tehokasta valvomista nykyisissä ja tulevissa jäsenvaltioissa. 4. Naapuruuspolitiikka EU:n laajentuessa tarvitsemme sellaista naapuruuspolitiikkaa, joka ulottaa hyvinvoinnin ja hyvän hallintotavan naapurimaihin ja luo siten ympärillemme vakauden ja turvallisuuden kehän. Uudentyyppiset kumppanuudet voivat auttaa EU:ta levittämään vakautta, hyvinvointia ja hyvää hallintotapaa myös EU:n ulkopuolisiin maihin; eräille niistä EU-jäsenyyden mahdollisuus voi toimia tehokkaana kannustimena kehityksen ja uudistusten eteenpäin viemiseksi. Tässä selonteossa suositetaankin seuraavaa: naapurimaiden kanssa olisi kehitettävä parempia EU-kumppanuuden muotoja riippumatta siitä, onko niiden tarkoitus liittyä EU:hun; lähivuosina EU:hun mahdollisesti liittyviltä mailta on vaadittava jäsenyyden riittävää valmistelua sekä poliittisten ja muiden jäsenyysehtojen noudattamista; 20

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut EKP:n päätöksenteko Lähde: EKP:n kotisivut 1. Riippumattomuus Poliittinen riippumattomuus EKP:n riippumattomuus edistää hintavakauden säilymistä. Havainto perustuu laajaan teoreettiseen analyysiin sekä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

VALKOINEN KIRJA EUROOPAN TULEVAISUUDESTA. Pohdintaa ja skenaarioita: EU27

VALKOINEN KIRJA EUROOPAN TULEVAISUUDESTA. Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 VALKOINEN KIRJA EUROOPAN TULEVAISUUDESTA Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 1 Kun juhlimme Rooman sopimusten 60-vuotispäivää, 27 jäsenvaltion yhdentyneen Euroopan on aika luoda näkemys tulevaisuudestaan.

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Bratislavan julkilausuma

Bratislavan julkilausuma Bratislava, 16. syyskuuta 2016 Bratislavan julkilausuma Kokoontuessamme tänään Bratislavassa eurooppalainen hankkeemme elää vaikeita aikoja. 27 jäsenvaltiota yhteen kokoavassa Bratislavan huippukokouksessa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Historia 2 Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Euroopan unionin historia 2 Euroopan unionin historia Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Finnisch (Normativer Teil) 1 von 13 SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/11 11 16 kohta 16. tähdentää, että rahoitustuki vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille annettiin lainoina, joita varten otettiin lainaa pääomamarkkinoilta käyttäen vakuutena unionin talousarviota;

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD ,3 Bryssel 14. tammikuuta 2003.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD -lvhqydowlrlghq RQ YDXKGLWHWWDYD SRQQLVWHOXLWDDQ XXGLVWXVWHQ WRWHXWWDPLVHNVL MRWWD

Lisätiedot

Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta

Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta Vesa-Pekka Poutanen Talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto ------------- Kuntamarkkinat 13.9.2017 1 2 EUROOPAN TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 27.5.2010 B7-0000/2010 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Islannin hakemuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY Standard Eurobarometer 1 Euroopan komissio EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2009 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometer 71 / Kevät 2009 TNS Opinion & Social EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

UNIONIN LAAJENTUMINEN

UNIONIN LAAJENTUMINEN UNIONIN LAAJENTUMINEN Kroatiasta tuli 1. heinäkuuta 2013 Euroopan unionin 28. jäsenvaltio. Kroatian liittyminen, jota edelsi Romanian ja Bulgarian liittyminen 1. tammikuuta 2007, oli unionin järjestyksessä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2016-00445 VNEUS Leppo Johannes(VNK) 20.07.2016 Viite Asia Epävirallinen eurooppaministerikokous 24.-25.7.2016 EU-puheenjohtajamaa Slovakia järjestää epävirallisen eurooppaministerikokouksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot