Yhtään isoa rakennushanketta jossa on ammattimaiset tekijät ei tehdä enää piirustuspohjalta Suomessa, kertoo Skanskan kehitysjohtaja Ilkka Romo.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtään isoa rakennushanketta jossa on ammattimaiset tekijät ei tehdä enää piirustuspohjalta Suomessa, kertoo Skanskan kehitysjohtaja Ilkka Romo."

Transkriptio

1 Uutiset Tietomallinnuksen Drumbeat-hanke Yhtään isoa rakennushanketta jossa on ammattimaiset tekijät ei tehdä enää piirustuspohjalta Suomessa, kertoo Skanskan kehitysjohtaja Ilkka Romo. Skanskassa on noin 140 ipadia käytössä työmailla. Tietomallista näkee havainnollisesti värikoodeilla onko jokin rakennuksen osa aikataulussaan, myöhässä vai etuajassa. Tämä on käytäntöön tullut sovellus SHOKin PRE-ohjelmasta (Built Environment Process Re-engineering). Teklassa BIM-ohjelmistoja on tehty noin 20 vuotta. Alkuvaiheessa sen avulla järkeistettiin rakennuspiirustusten tekoa. Suurin hyöty on saavutettavissa rakennustyömaalla. Siellä tyypillisesti 30 % toiminnasta on tavaroiden siirtelyä, 40 % odottelua eri vaiheiden välissä ja vain 30 % on itse tekemistä. Jos kaikilla osapuolilla olisi yhteinen tilannekuva rakennusosan tasolle asti, voitaisiin tyhjäkäyntiä vähentää merkittävästi, sanoo Teklan tuotepäällikkö Jukka Suomi. Tietomallinnuksen kehittämisessä on käynnistynyt Drumbeat-hanke. Sen taustalla on RYM:n PREohjelma, jossa kehitettiin muun muassa konsepti tietomallien ajantasaiseen linkittämiseen, hallintaan ja verkkojakamiseen. Tulosten päälle rakentuu alan kärkiyritysten t&k-hankkeiden kokonaisuus, jossa mukana ovat Teklan ja Skanskan lisäksi Solibri, Granlund, Parma ja VTT. Drumbeatin ydin on tietomallin hyödyntäminen uudella tavalla. Jatkossa siihen pystytään kytkemään uudenlaisia sovelluksia esimerkiksi tuotannonohjauksen tehostamiseen, ja rakennusten käyttäjätkin pystyvät hyödyntämään tietomallia omassa toiminnassaan. Hankkeessa panostetaan tiedon käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Sen sijaan, että ladataan satojen megojen tiedostoja joiden käsittelyyn tarvitaan kalliita ohjelmistoja, pyritään saamaan tietoa helposti verkon kautta saataville myös mobiililaitteille. Tässä avautuu myös pk-yrityksille mahdollisuus tehdä uusia sovelluksia ja apseja rakennettuun ympäristöön liittyen. Käynnissä on paljon erillisiä digitaalisuuteen liittyviä asioita. Liikennetiedot, säätiedot, paikkatieto, rakennusten tietomallit ja moni muu asia pitäisi tuoda yhteiseen käyttöön avoimilla rajapinnoilla. Näistä voisi yhdistellä vaikka millaisia hyötysovelluksia asukkaiden käyttöön. Samalla syntyy uutta liiketoimintaa ja myös vientiä, sillä kaupungistuminen jatkaa kasvuaan maailmalla, kertoo Fiksu kaupunki -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä. Kymdata ja Granlund yhteistyö Talotekniikan konsulttitoimisto Granlund Oy ja Kymdata Oy ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on käynnistää tiivis yhteistyö yritysten välillä rakennussähkösuunnittelun osalta. Maailma ja rakentaminen muuttuvat koko ajan. Erilaiset uudet projektimallit, kuten esimerkiksi allianssi pakottavat kehittämään suunnittelumenetelmiä ja sitä kautta myös suunnittelutyökalujen tulee kehittyä, toteaa varatoimitusjohtaja Kari Kaleva Granlund Oy:sta. Sopimuksen myötä Granlundista tulee pääkumppanimme rakennussähköistystoimialalla. Innovoimme yhdessä CADS Electricin kehityslinjoja, jotta ohjelmisto palvelee optimaalisesti

2 rakennussähkösuunnittelun koko prosessia, huomioiden rakentamisen ja suunnittelun kehittyvä maailma, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Metsola Kymdata Oy:sta. Tavoitteenamme on olla mukana kehittämässä ohjelmistoa, joka taipuu erilaisten projektimallien tarpeille. Tietoa on voitava tuottaa eri vaiheissa ja kerran syötetyn tiedon on oltava hyödynnettävissä suunnittelun edetessä. Kyse on joustavuudesta ja tuottavuuden kehittämisestä, toteaa osastonjohtaja Matti Urjo Granlund Oy:sta. Yhteistyön tavoitteena on laajentaa merkittävästi CADS Electric järjestelmän käyttöä Granlundkonsernissa. Osa yhteistyötä ovat myös integraatiot CADSin ja Granlundin kehittämän Designerohjelmiston välillä. M-Files laajentaa Suomalainen ohjelmistoyhtiö M-Files Oy on avannut uuden toimipisteen Isoon-Britanniaan. M-Files on laajentanut myynti- ja konsultointitoimintojaan myös Ruotsissa kevään aikana. Yritys haluaa laajentaa toimintaansa ja investoida maihin, joissa on kasvava tarve moderneille tiedonhallintaratkaisuille. Älykkäällä tiedonhallinnalla päästään eroon kankeista kansiorakenteista ja tiedon siiloutumisesta eri järjestelmiin. Yritykset tarvitsevat välineitä intuitiiviseen ja turvalliseen tiedonhallintaan, jolla voidaan parantaa liiketoimintaprosesseja. Perinteiset kankeat ja monimutkaiset ratkaisut eivät enää riitä kovassa kilpailutilanteessa, toteaa M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo. "UK-toimistomme sijaitsee Lontoon lähellä olevassa IT-yritysten keskittymässä Readingissa. Lisäämme myös panostustamme Ruotsin-markkinan valloitukseen. Jatkamme siis toimintojemme laajentamista visiomme ja kasvutavoitteidemme mukaisesti. Omien toimintojemme lisääminen meille tärkeillä markkina-alueilla on osa tätä tavoitetta. Panostamme myös kumppaniverkostomme vahvistamiseen. Tällä hetkellä meillä on jo yli 400 jälleenmyyjää yli 100 maassa, jatkaa toimitusjohtaja Miika Mäkitalo. "Tiedonhallinta & Yrityksen Menestys" kirjasta uusi painos Jukka-Pekka Lindén on koonnut kokemuksistaan yritysten liiketoiminnan tehostamisesta käytännönläheisen tiedonhallinnan perusteoksen. Kirjassaan Lindén toteaa osuvasti: "Olen monien polkujen kautta ymmärtänyt, että liiketoiminnan tuotot syntyvät prosesseista, jotka perustuvat onnistuneeseen tiedonhallintaan. Ei ole olemassa prosessia ilman tiedonhallintaa. Se on kuin happi, jota pitää olla saatavilla koko juoksulenkin ajan. Jos happi loppuu, matka katkeaa." Tämä ajatus tuo tiedonhallinnan kiinteäksi osaksi yrityksen toimintaa. Parhaaseen tulokseen päästään, kun liiketoimintaprosesseja ja tiedonhallintaa voidaan kehittää yhdessä toisiaan tukien. Koko yrityksen kattavaa tiedonhallintaa suunniteltaessa kaikkien osapuolten tarpeiden huomioon ottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Lindén kirjoittaa: "Ymmärrys tiedonhallinnan käsitteistä ja osaalueista auttaa keskustelemaan ja ymmärtämään toisiamme. Ilman yhteisiä käsitteitä ja kieltä, joudumme vain olettamaan ja arvailemaan. Yhteisten käsitteiden lisäksi on muodostettava yhteinen näkemys tiedonhallinnan kehityspolusta."

3 Yksi kirjan vahvuuksista piileekin juuri tässä. Sen avulla voidaan tehokkaasti nostaa ymmärrystä tiedonhallinnan perusteista ja termeistä. Kirja sisältää runsaasti kysymyslistoja, joihin vastaamalla voidaan kartoittaa yrityksen nykytilaa ja päästään konkreettisella tasolla keskustelemaan yhteisistä tavoitteista. Tiedonhallinnan kehittämistä helpottavat myös lukuisat luettelot aina esimerkkidokumenteista vaatimuksiin. Myös tiedonhallinnan liiketoimintahyödyt osa-alueittain tuodaan selkeästi esiin. Lindén luonnehtii kirjansa käyttötarkoitusta seuraavasti: "Voit hyödyntää kirjaa karttana, jonka avulla tunnistat ja suunnistat yrityksen tiedonhallintaympäristöön liittyvien elementtien joukossa. Opit ymmärtämään miten toimiva tiedonhallinnan ympäristö rakennetaan ja mitä inhimillisiä ja tietojärjestelmien aineksia siihen liittyy. Opit, miten tämä moniosainen palapeli kootaan kaikkia palvelevaksi tiedonhallinnan moottoritieksi, jossa kaikki liikkuvat samaan suuntaan ilman pysähdyksiä. Liiketoiminnassa kitkan väheneminen tarkoittaa tekemisen tehostumista ja tuottavuuden paranemista, josta kassa kiittää." Lisätietoa kirjan kustantajan sivuilta: Luonnonkatastrofeihin varautuminen simuloimalla VTT:n koordinoimassa eurooppalaisessa CRISMA-projektissa on kehitetty simulointityökalu, jolla voidaan varautua yllättäviin suuronnettomuuksiin ja luonnonkatastrofeihin. Suomessa pilotoinnin kohteena olivat talvimyrskyt ja niistä johtuvat sähkökatkot ja evakuoinnit. Mallinnusta ja simulointia hyödynnettiin ihmishengille ja yhteiskunnalle välitöntä seurausta aiheuttavien, erilaisten todennäköisten tai kuvitteellisten kriisien ja niihin liittyvien toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen. Työkalua käytettiin myös rannikkotulviin ja hyökyaaltoihin, maanjäristyksiin ja niiden jälkeisiin metsäpaloihin sekä kemikaalipäästöihin asutulla alueella ja isojen onnettomuuksien kapasiteetin hallintaan. Ranskassa simuloinnin kohteena oli rannikkotulvan eteneminen, Italiassa maanjäristys, Israelissa kemikaalipäästöt ja Saksassa suuronnettomuuksien hallinta. Elokuussa päättyvään projektiin osallistuvat Suomesta Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pelastusopisto sekä Ilmatieteenlaitos ja Insta DefSec Oy. Tutkimuspartnereina ovat Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.v Saksasta, AMRA Analysis and Monitoring of Environmental Risk Italiasta, AIT Austrian Institute of Technology GmbH Itävallasta, Association for the Development of Industrial Aerodynamics Portugalista ja Tallinn University of Technology Virosta. Pelastusopiston lisäksi loppukäyttäjän näkökulmaa tuovat Deutsches Rotes Kreuz Saksasta ja Magen David Adom Israelista sekä Public Safety Communication Europe Forum Belgiasta. Yritysedustajina hankkeessa ovat Insta DefSecin lisäksi NICE Systems Ltd Israelista, Airbus Defence and Space GmbH Saksasta, Spacebel S.A. Belgiasta, Cismet GmbH Saksasta ja ARTELIA Eau & Environnement Ranskasta. Projektin kokonaisbudjetti on 14,4 miljoonaa, josta EU:n rahoitusosuus on 10,1 miljoonaa euroa. Hankkeen webbisivut:

4 3D-simulaatio helpottamaan sydänsairauksien tutkimusta Dassault Systémes tarjoaa 3D-mallinnetun ihmissydämen kaupalliseen käyttöön. 3D-simuloitu sydän tarjoaa laitevalmistajille, tutkijoille ja lääketieteen ammattilaisille mahdollisuuden suorittaa virtuaalisia testejä ja tarkkailla sydämen reaktioita tavoilla, jotka eivät ole ennen olleet mahdollisia. Dassault Systémes kehitti sydämen osana The Living Heart -projektia, jonka takana on usealta eri tieteenalalta koostettu sydäneksperttien tiimi. Projektin tarkoituksena on diagnosoida, hoitaa ja ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja personoitujen 3D-virtuaalimallien avulla. 3D-sydämen kehittämisessä käytettiin apuna Dassault Systèmesin 3DEXPERIENCE-alustaa ja SIMULIA-sovelluksia, jotka mahdollistavat erittäin realististen simulaatioiden kehittämisen ja testaamisen. Tekniikan avulla Dassault Systèmes pystyi kehittämään sydämestä kattavan 3Dmallin ja jäljittelemään sydämen sähköistä ja mekaanista käyttäytymistä täydellisesti. Kun yhdistetään sydämen ultraäänitutkimuksen, magneettikuvauksen, CT-kuvien ja tutkimuksen tarjoama tieto ja personoitu 3D-sydämen malli, terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tutkimaan paljon paremmin potilaan sydämen käyttäytymistä. Näin voidaan säästyä myös sydänleikkauksilta. Living Heart -projekti tukee omaa työtäni, parantaa potilaiden asemaa ja edistää lääketieteen opiskelijoiden koulutusta. Projektin ansiosta on entistä helpompi tehdä oikea diagnoosi, ja ihmiset saavat personoidumpaa hoitoa, toteaa lääketieteen avustava professori Robert Schwengel Brown Universitystä. Sovelluksia älytilojen mallintamiseen VTT:n tutkija Ilkka Niskanen kehitti väitöstyössään älytilojen ohjelmistosovelluksia, jotka havainnoivat, tuottavat visuaalista tietoa ja edistävät erilaisten sidosryhmien välistä kommunikointia. Mahdolliset virheet voidaan havaita jo suunnitteluprosessin alkuvaiheissa ennen kalliin rakentamisen aloitusta. Verrattuna perinteisiin rakennuksiin älytilat ovat täynnä edistynyttä tekniikkaa, ja siksi niiden kehitys ja hallinta vaativat uusien sidosryhmien mukanaoloa. Tämä on lisännyt uusien kommunikointisovellusten tarvetta eri sidosryhmien välillä suunnittelusta ylläpitoon. Ilkka Niskanen kehitti väitöstyössään ohjelmistosovelluksia, jotka tukevat älytilojen mallinnusta ja visualisointia rakentamisen eri elinkaaren vaiheissa ja edesauttavat älytilojen kehitykseen, hallintaan ja käyttöön osallistuvien sidosryhmien yhteistä ymmärrystä ja kommunikointia. Rakennusprojektin alkuvaiheessa ohjelmistosovellukset mahdollistavat suunnitteluratkaisujen esittämisen ja mahdollisten virheiden havaitsemisen ennen kalliin rakentamisen aloitusta. Suunnitteluvaiheessa on huomioitava teknisten suunnittelijoiden ja palvelutoimittajien toiveet ja vaatimukset, joiden on sovittava yhteen arkkitehtien tekemien ratkaisuiden kanssa. Tekninen suunnittelija voi testata ohjelmistoilla suunnitteluratkaisujaan ja esittää niitä älytilojen loppukäyttäjille ja omistajille. Toiminnassa olevien älytilojen olosuhteista saadaan sovelluksilla tietoa helposti omaksuttavasti ja visuaalisesti. Sovellusten luomat näkymät mahdollistavat esimerkiksi rakennuksen eri huoneiden

5 lämpötilojen mittausarvojen ympärivuorokautisen graafisen havainnoimisen ja nopean puuttumisen poikkeamiin. Ylläpitovaiheessa tarvitaan erilaisia teknisiä asiantuntijoita. Huoltohenkilöstö saa tietoa tilan olosuhteista kuten lämpötilasta, ilman laadusta, käyttäjien tyytyväisyydestä älytilan olosuhteisiin ja tilassa olevien laitteiden toimintakunnosta. Esimerkki älykodista, jossa on ohjelmistosovelluksia: Älykoti havainnoi jatkuvasti siellä olevien laitteiden ja ihmisten toimintaa ja säätää havaintomittausten mukaisesti kodin toimintaa. Yksinkertaisimmillaan kodin valaistus säätyy automaattisesti sen mukaan onko huoneissa ihmisiä vai ei. Monimutkaisempi esimerkki on viihdetarjonnan automaattinen mukauttaminen televisionkatsojan henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti. Veijo Niemelä jää eläkkeelle Vertex Systems Oy:ssa 33 vuoden uran tehnyt insinööri Veijo Niemelä jää eläkkeelle heinäkuussa. Niemelä on kokenut ohjelmisto- ja laitteistoalan kehityksen ja murroksen näköalapaikalla. Hän on myös toiminut aktiivisesti CCY:ssä. Veijo Niemelä aloitti silloisella Lujuustekniikka Oy:lla vuonna Sitä ennen Niemelä oli jo käyttänyt pari vuotta Lujuustekniikan Pipematic-ohjelmistoa asiakkaana. Niemelä työskentelikin aluksi Pipematic-ohjelmiston ja rakennussuunnitteluohjelmistojen parissa asiakastuessa, käyttöönotossa ja kouluttajana. Vuodet vierivät ja ohjelmistot muuttuivat Vertex-ohjelmistoiksi vuonna luvun puolivälin tienoilla Niemelä aloitti ohjelmistojen myynnissä. Niemelä erikoistui sähkö- ja automaatio-ohjelmistojen sekä laitteistojen myyntiin. Organisaation kasvaessa Niemelän tehtävät laajenivat myyntijohtoon ja koneenrakennus-, sähkö ja automaatioalan toimialajohtoon, joiden parissa hän työskenteli aina eläkepäiviin saakka. Asiakkaat tulivat Niemelälle hyvin tutuiksi ja läheisiksi. Asiakkaiden parissa Niemelä on hyvin pidetty, hänen asialähtöistä myyntitapaansa ja toimialan ymmärrystään arvostetaan laajasti. Niemelä tunnetaankin kuuntelevana ja karismaattisena myyntijohtajana keskeisimpänä Vertexhahmona. Kollegat ja alaiset pitävät Niemelän johtamistapaa jämäkkänä, ihmisläheisenä ja ymmärtävänä. Työyhteisö arvostaa Veijon panosta Vertex-hengen luojana ja ylläpitäjänä. Veijo Niemelä jättää työtehtävät hyvillä mielin. Olen tehnyt oman osani, hän naurahtaa. Vertexiltä Niemelä jää kaipaamaan työyhteisön lisäksi myös erityisesti monia asiakkaita, joiden kanssa on tehnyt yhteistyötä yli 20 vuoden ajan. Diplomi-insinööri Timo Peura jatkaa Veijo Niemelän tehtäviä Vertexillä.

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA & YRITYKSEN MENESTYS. TULOS syntyy prosesseista. TIEDONHALLINTA on prosessien tärkein voiteluaine.

TIEDONHALLINTA & YRITYKSEN MENESTYS. TULOS syntyy prosesseista. TIEDONHALLINTA on prosessien tärkein voiteluaine. TIEDONHALLINTA & YRITYKSEN MENESTYS TULOS syntyy prosesseista. TIEDONHALLINTA on prosessien tärkein voiteluaine. Copyright Netera Consulting Lähetä sähköpostia, soita tai laita viesti SoMe:n kautta: Twitter

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Virtuaalitilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Virtuaalitilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus Virtuaalitilat Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2009 Tervetuloa kiihdytyskaistalle! 18 Keith Silverang, Technopolis BIM, rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella 8 24 Teksti: Tiina Ruulio Kuvat: Jyrki

Lisätiedot

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Energiatekniikan laitos Maria Mäenpää Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia FINGRID OYJ:N LEHTI NUMERO 2/2015 DIGITALISAATIO 4 10 12 Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia Fingrid oli mukana valtakunnallisessa Farmari

Lisätiedot

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2008 MERCURIUS Hannu Hanhijärvi: Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu P ÄÄKIRJOITUS Terveys tärkein

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota www.cads.fi Alte Oy: KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota CADS Planner Electric 14 UUTTA TEHOKKUUTTA LOGIIKKASUUNNITTELUUN Uusi CADS Planner 14

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

etteplanin valinta tulossa: uudistunut cads planner 12 raksystems hyödyntää keskuslayout-sovellusta www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 3/2006

etteplanin valinta tulossa: uudistunut cads planner 12 raksystems hyödyntää keskuslayout-sovellusta www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 3/2006 www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 3/2006 etteplanin valinta tulossa: uudistunut cads planner 12 raksystems hyödyntää keskuslayout-sovellusta cads partner 3/2006 CADS PARTNER cads sisällysluettelo cads-uutisia

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto Tuotantotalouden oppiaineen pro gradu tutkielma VAASA 2010 2 ALKUSANAT Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Vianovanews. Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa. Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa

Vianovanews. Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa. Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa Geounion siirtyy Novapoint-käyttäjäksi HUHTIKUU 2006 Vianovanews Vianova Systems Finland Oy:n

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot