Vuosikertomuksen 2008 liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomuksen 2008 liitteet"

Transkriptio

1 Vuosikertomuksen 2008 liitteet Hallinto 2 Liittokokous 2 Liittohallitus 3 Hallituksen päätöksiä Järjestöorganisaatio 7 Keskustoimiston organisaatio 8 Aluejakokartta 9 Paikallisyhdistykset 10 Toimikunnat, työryhmät, neuvottelukunnat 13 Henkilöstön työryhmät 14 Tapahtumataulukot 15 Kunniamerkit, viirit 18 Henkilökunta 19 Jäsenyydet, edustukset, sidosryhmät 20

2 2 Hallinto Liittokokous Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Oulussa. Liittokokoukseen osallistui yhteensä 204 henkilöä. Näistä virallisia kokousedustajia oli 117. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus ja vahvistettiin 2007 tilinpäätös, kuultiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille. Vahvistettiin jäsenmaksun yksikköperuste ja kannatusjäsenten jäsenmaksu. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksyttiin raamitalousarvio vuodelle Valittiin jäsenet liittohallituksen erovuoroisten tilalle. Valittiin liiton tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintakertomus vuodelta Varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat: Raimo Haapakoski, Olli-Pekka Haverinen, Markku Iso-Pärnä, Sirkku Lappalainen-Ruppa, Sirpa Mahonen, Kari Monto, Salme Sandvik ja Teuvo Taipale. Varajäsenistä erovuorossa olivat Niilo Huotari, Auli Varis, Maritta Tuominen, Kaarina Korhonen, Kari Hirvonen, Marja Hukka, Sirpa Lammi ja Seppo Pöylä. Sääntöjen mukaan rotaation perusteella ei enää voitu samaan tehtävään valita Markku Iso-Pärnää. Liittokokouksessa valittiin liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudeksi : Varsinainen jäsen Varajäsen Tukipiiri Raimo Haapakoski Taimi Tolvanen Lappi Erkki Mäenpää Sirpa Lammi Pohojalaaset Maritta Tuominen Johanna Käpynen Satakunta Olli-Pekka Haverinen Kaija Kekkilä Keski-Suomi Teuvo Taipale Seppo Pöylä Me Itse ry Kari Monto Marja Hukka Kymi Sirpa Mahonen Ritva Silvennoinen Pohjois-Karjala Sirkku Lappalainen-Ruppa Kaarina Korhonen Pohjois-Savo Valittiin liiton tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varatilintarkastajansa vuodelle 2009: Seppo Sarsama (HTM) ja Tapio Lehtinen (HTM). Sarsaman henkilökohtaiseksi varatilintarkastajaksi valittiin Ilse Alander (KHT) ja Lehtisen henkilökohtaiseksi varatilintarkastajaksi Antti Pitkäniemi (KHT).

3 3 Liittohallitus Puheenjohtaja / vuodesta Markku Niemelä / 2008 Varsinainen jäsen / vuodesta Varajäsen / vuodesta Tukipiiri Haapakoski Raimo / 2005 Huotari Niilo/ 2007 Lappi Haverinen Olli-Pekka / 2007 Varis Auli / 2007 Keski-Suomi Iso-Pärnä Markku / 2003 Tuominen Maritta / 2007 Satakunta Järvinen Arvo / 2006 Nyman Pentti / 2008 Etelä-Häme Kotiranta Pirjo / 2006 Krogerus-Jalkanen Stiina / 2006 Uusimaa Lappalainen-Ruppa Sirkku / 2007 Korhonen Kaarina / 2007 Pohjois-Savo Mahonen Sirpa / 2007 Hirvonen Kari / 2007 Pohj.-Karjala Monto Kari / 2007 Hukka Marja / 2007 Kymi Oksanen Markku / 2008 Lehtonen Veijo /2008 Vars.-Suomi Parttimaa Eija / 2008 Nykänen Päivi / 2008 Kainuu Pokkinen Pekka / 2008 Romppanen Laina /2008 Etelä-Savo Rantamäki Reino / 2008 Parviainen Virpi / 2008 Pirkanmaa Sandvik Salme / 2007 Lammi Sirpa / 2007 Pohojalaaset -99 Suosalmi Helena / 2008 Liekari Ilkka / 2008 Uusimaa Taipale Teuvo / 2005 Pöylä Seppo / 2007 Me Itse ry Vimpari Heino / 2008 Jokela Jukka / 2008 Popoke Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Päätettäviä asioita oli yhteensä 189. Hallituksen päätöksiä vuonna 2008: Malike-toiminnan tilojen ostoa koskeva päätösesitys hyväksyttiin seuraavasti: Liittohallitus antaa valtuudet talouspäällikölle ja toiminnanjohtajalle tehdä myynnissä olevista tiloista tarjouksen. Talouspäällikkö hakee lainatarjoukset, ja hallitus päättää lainan ottamisesta. Annetaan talouspäällikölle valtuudet tehdä kaupat enintään vaaditulla myyntihinnalla. Liittohallitus edellyttää, että toiminnanjohtajan johdolla valmistellaan esitys liittohallitukselle kevään 2008 aikana kaikista niistä seikoista, jotka liittyvät rahaston hyvään hoitoon jatkossa (rahaston sääntöjen uudistusehdotus, pääoman hoito ja sijoituspolitiikka, käyttötarkoitus ym.). Myönnettiin Pieksämäen Kvt ry:lle ero jäsenyydestä. Liittohallitus vie kokouksen terveisinä viestiä tukipiireihin siitä, että kunkin seudun yhdistysten jäsenmäärän kehityksen tilannetta pitäisi tarkastella vakavasti myös tukipiirien hallituksissa. Liittohallitus palautti tukipiirien harkinnanvaraisen avustamisen uudelleen valmisteltavaksi järjestötoimikuntaan. Tukipiirien rooleista ja taloudellisesta tuesta on syytä käydä perusteellinen keskustelu jatkossa. Etelä- ja Itä-Suomen toiminta-alueiden jäsenpohja on viime vuosina jakautunut epätasaisesti suhteessa käytettävään työvoimaan alkaen on tehty resurssien käytössä korjausliike, jonka seurauksena Kymen tukipiiri on siirtynyt osaksi Itä-Suomen aluekoordinaattorin toiminta-aluetta alkaen. Itä-Suomen toiminta-alueella on muutoksen jälkeen yhdistystemme ja tukipiiriemme jäsenistöstä noin 21%, ja Etelä-Suomen toiminta-alueella noin 30%.

4 4 Kokouksessa käytiin keskustelu aluetoiminnan resursseista. Jatkossa on tarpeen tarkastella mahdollisuuksia aluetoiminnan resurssien vahvistamiseksi. Hyväksyttiin uudistettu esitys Kuusiston rahaston tuoton käytöstä vuonna Tuottoa käytetään lakimiestoimintaan, vähävaraisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä lomatoimintaan ja yksittäisiin avustushakemuksiin, yhteensä edellyttäen, että lakimiestoiminta sisällytetään RAY avustushakemukseen vuodelle Viimeistään vuoden 2009 kuluessa lakimiehen toimintakulut on siirrettävä pois Kuusiston rahastolta. Päätettiin perustaa Kuusiston rahastolle sijoitustyöryhmä, joka vastaa sijoitusten eettisyydestä, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja pääoman turvaamisesta. Sijoitustyöryhmä tekee vuosittain esityksen hallitukselle tuoton käytöstä. Sijoitustyöryhmän toimikausi on vuoden 2009 loppuun. Päätettiin perustaa seurantatyöryhmä linjaamaan ja tuomaan esiin Kehitysvammaisten Tukiliiton näkökulmat opetusministeriön käynnistämään valtion ammatillisten erityisoppilaitosten siirtohankkeeseen, jonka tavoitteena on siirtää valtion ammatilliset erityisoppilaitokset ensisijaisesti osaksi muita ammatillisen erityisopetuksen järjestäjiä alkaen. Päätettiin järjestää toukokuussa yhdistysten puheenjohtajille ja muille aktiivisille vanhemmille työkokous aiheesta pienten kehitysvammaisryhmien toiminnan kehittäminen. Työkokouksessa pohditaan harvinaisten ryhmien tarpeita ja asemaa Tukiliitossa sekä valmistellaan Harvinaiset-työryhmän tai työvaliokunnan perustamista liittoon. Työkokoukseen osallistuu myös Tukiliiton johto. Annettiin Kuopion Hoiva ry:lle myönteinen lausunto sääntömuutoksen tekemiseksi. Päätettiin lähettää kirjelmä lääninhallitukselle asumisen laadun valvonnasta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009 liittokokoukselle esiteltäväksi. Annettiin järjestöpäällikölle valtuudet ryhtyä valmistelemaan pohjaa uudelle Tulevaisuuden Tukiliitto -ohjelmatyölle yhdessä luottamushenkilöistä ja toimihenkilöistä kootun työryhmän kanssa. Aloitetaan Tulevaisuuden Tukiliitto -ohjelman rakentaminen strategian rakentamisesta laajan työryhmän toimesta ja ulkopuolisen konsultin tuella. Liittohallitus työstää laajan työryhmän ehdotukset työseminaarissa tammikuussa 2009 ja arvioi tuolloin myös mahdollisuuden tuoda muutosta koskeva päätösehdotus vuoden 2009 liittokokoukselle. Liittohallitus käy vuoden 2008 lopussa yhteisen keskustelun tulevaisuuden linjauksista ja strategiasta. Nimitettiin Kuusiston rahaston sijoitustyöryhmään Tukiliiton puheenjohtaja, liitohallituksen edustaja, toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö. Lisäksi sijoitustyöryhmän kokouksiin voi osallistua testamentin valvoja. Liittohallituksen edustajaksi valittiin Pirjo Kotiranta. Tukipiirien harkinnanvaraisesta avustamisesta päätettiin, että vuoden 2008 ajan toimitaan siten, että avustus tukipiireille on 1300 euroa/tukipiiri. Toiminta-avustuksen ehtona on, että tukipiiri toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot edelliseltä toimintavuodelta Tukiliittoon.

5 5 Hyväksyttiin liittokokousjulkilausuman aihe; kehitysvammaisten asumisen ja puutteellisen toimeentulon kannanotto liittokokoukselle esitettäväksi. Hyväksyttiin Jenny ja Antti Kuusiston rahaston sijoitustyöryhmän esitys liiton sijoitusstrategiaksi. Päätettiin osallistua henkilökohtaisen avun keskusten kehittämishankkeeseen kehittämiskumppanina. Merkittiin tiedoksi selvitys Mertiörannan kurssikeskuksesta. Mertiörannan tulevaisuutta selvittämään perustetaan työryhmä, jossa liittohallituksesta on Reino Rantamäki, asiantuntijajäseneksi pyydetään KVPS:stä Arto Mäkinen. Tukiliitosta työryhmässä mukana ovat toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi ja talouspäällikkö Raimo Kemppi. Työryhmän puheenjohtajana toimii Reino Rantamäki. Työryhmä selvittää asian vuoden 2008 loppuun mennessä. Merkittiin tiedoksi Vesannon Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnan lopettaminen. Päätettiin, että v Kuusiston rahaston tuottoja käytetään vähävaraisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä lomatoimintaan. Hallitus valtuutti puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan neuvottelemaan Kurssikeskus Mertiörannan luovuttamisesta / myymisestä Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle. Päätettiin jatkaa alueellisten edunvalvontatoimikuntien kokeilua. Hyväksyttiin kehitysvammajärjestöjen (Kehitysvammaliitto, FDUV, Me Itse ry ja Tukiliitto) yhteinen lausuntoluonnos uuteen terveydenhuoltolakiin, joka on eduskunnan käsittelyssä keväällä 09. Valtuutettiin Minna Kaipinen täydentämään lausuntoa hallituksen antamilla evästyksillä. Merkittiin tiedoksi, että valtion ammatillisten erityisoppilaitosten siirtäminen yksityisille ylläpitäjille siirtohankkeen seurantatyöryhmässä Tukiliiton edustajien pitää huolehtia asioiden eteenpäinmenosta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Merkittiin tiedoksi kehitysvamma-alan ammattitutkintoa ja kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintoa koskeva esitys, joka lähtee koulutustoimikuntiin ja lausuntokierrokselle lokakuun aikana. Merkittiin tiedoksi Yhteisvastuu-kampanjan toimeenpanosuunnitelma. Edellytetään suunnitelmaan konkreettisia tavoitteita. Valtuutettiin toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi tai hänen valtuuttamansa henkilö edustamaan Kehitysvammaisten Tukiliittoa vuonna 2009 Terveyden Edistämisen Keskuksen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n, Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliiton, Vammaisfoorumin, Lastensuojelun Keskusliiton, Lomaliitto ry:n RAY:n, NSR:n, Inclusion Europen, Eurordis n, EK:n ja Tampereen Pienteollisuustalo Oy:n kokouksissa. Hallitus nimitti edustajakseen Sirkku Lappalainen-Rupan S.A. Bovalliuksen ammattiopiston johtokuntaan ja hänen varalleen koulutuspäällikkö Marjo Reunasen. Kiipulan ammattiopiston johtokuntaan nimettiin Tukiliiton edustajaksi toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi ja hänen varalleen koulutuspäällikkö Marjo Reunanen. Hallitus vahvisti Marjo Reunasen valinnan OK-opintokeskuksen hallituksen varajäseneksi.

6 6 Hallitus nimitti koulutuspäällikkö Marjo Reunasen Tukiliiton edustajaksi Lehtimäen ammattiopiston hallitukseen. Päätettiin liittohallituksen kokousaikataulu v Tilinpäätös, toimintakertomus, 2009 budjetti, Tulevaisuuden Tukiliitto, Tampere Toimintasuunnitelma ja talousraami, hankkeet, strategia, Tampere Aloitevastaukset, hankkeet edelleen, strategia, Tampere Liittokokousasiat ja muut ajankohtaiset, Hämeenlinna Europe in Action 2009 konferenssin yhteydessä, Tampere Tampere Itä-Suomi Tampere Päätettiin poistaa jäsenrekisteristä yhdistykset: Pellon Kvt ry, Kuivaniemen Kvt ja Heinäveden Kvt ry Hyväksyttiin Varpaisjärven Kvt ry Tukiliiton jäseneksi. Merkittiin tiedoksi projektien tilannekatsaus. Projektien ideoinnin ja suunnittelun prosessista käydään liittohallituksessa syventävä keskustelu vuoden 2009 aikana. Merkittiin tiedoksi Tulevaisuuden Tukiliitto-työn työryhmän muistio kokouksesta Asiaan palataan tammikuun 2009 kokouksessa. Merkittiin tiedoksi vammaisasiamies Minna Kaipisen laatima STAKESille menevä kirjeluonnos ja annettiin valtuudet muotoilla lopullinen kirje hallituksen ohjeitten mukaan kehitysvammaisten henkilöiden liikalääkinnästä ja lääkkeiden käytöstä tai turhaan tai puuttuvaa henkilökuntaa korvaamaan. Liittokokouksessa vuosina 2003 ja 2008 on noussut aloitteena esille huoli lääkintään liittyvät epäkohdat. Merkittiin tiedoksi vammaisasiamies Minna Kaipisen laatima KELAn neuvottelukunnalle menevä kirjeluonnos ja annettiin valtuudet muotoilla lopullinen kirje hallituksen ohjeitten mukaan Down-henkilöitä syrjivästä lääkekorvauskäytännöstä. Liittokokousaloite vuodelta Merkittiin tiedoksi selvitys Malike-vuokraamoista ja vuonna 2009 valmistuvasta Hämeenlinnan Kvt ry:n itsenäisesti toimivasta palvelukeskittymästä Virvelinrannasta. Malike antaa tietotaitonsa yhdistyksen käyttöön välineiden hankintaan ja sovellutuksiin liittyvissä kysymyksissä, kokemukset huolloista, materiaalien tekemisestä ja tapahtumien järjestämisestä. Tarkoituksena on tehdä Hämeenlinnan yhdistyksen kanssa uusi toimintamalli, mitä muutkin yhdistykset voivat hyödyntää ympäri Suomea, sikäli kun ovat kiinnostuneita vuokraamon perustamisesta. Vammalan Seudun Kvt ry on alkaen nimeltään Sastamalan Seudun Kvt ry. Seinäjoen Seudun Kvt ry on uudistanut sääntöjään mallisääntöjen mukaisesti.

7 7 Järjestöorganisaatio Tukiliiton jäsenet muodostuvat alueellisista tukipiireistä (14) ja paikallisista tukiyhdistyksistä (193). Liittokokous käyttää Kehitysvammaisten Tukiliiton ylintä päätösvaltaa; se myös valitsee liittohallituksen 16 jäsentä ja liittohallituksen puheenjohtajan. Kokoukseen voivat liiton jäsenyhdistykset nimittää edustajan jäsenmääränsä suhteessa, tukipiirit yhden edustajan alkavaa tuhat (1000) lukua kohti, tukiyhdistykset yhden edustajan alkavaa sata (100) lukua kohti Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallitukseen kuuluu 16 jäsentä ja puheenjohtaja. Liittohallituksen enemmistön tulee koostua kehitysvammaisista ja heidän omaisistaan. Liittohallitus huolehtii liittokokouksessa päätettyjen asioiden toimeenpanosta ja tekee strategiset linjaukset. Liittohallitus valmistelee liittokokouksessa käsiteltävät asiat. Liittohallitus kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljästi vuodessa. Liittohallitus valitsee keskuudestaan seitsemänjäsenisen työvaliokunnan, joka toimii liittohallituksen apuna hallituksen hyväksymän johtosäännön määräysten mukaisesti. Liittohallitus asettaa tarpeelliset toimikunnat. Tukipiirit tekevät ehdotukset toimikuntien jäsenistä. Paikalliset tukiyhdistykset 193 Alueelliset tukipiirit 14 Liittokokous Edustajat: Paikalliset tukiyhdistykset 1 -> 100 Alueelliset tukipiirit 1 - > 1000 Toimikunnat Edunvalvontatoimikunta Järjestötoimikunta Koulutustoimikunta Taloustoimikunta Tukeva Malikkeen toimikunta Tukiviestin toimitusneuvosto Leijan toimitusneuvosto Liittohallitus (16 + 1) Työvaliokunta

8 8

9 9 Aluejakokartta Maa on jaettu viiteen alueeseen: Lappi, Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi. Alueet jakautuvat tukipiireihin, jotka muodostuvat alueiden paikallisista tukiyhdistyksistä. Lapin alueen tukipiiri on Lapin tukipiiri (1). Pohjois-Suomen alueen tukipiirit ovat Popoke ja Kainuun tukipiirit (2 ja 3). Itä-Suomen alueen tukipiirit ovat Pohjois-Savon, Pohjois Karjalan, Etelä-Savon ja Kymen tukipiirit (4, 5, 6, 14). Länsi-Suomen alueen tukipiirit ovat Pohajalaaset 99, Keski-Suomen ja Pirkanmaan tukipiirit (7,8,9 ja 10). Etelä-Suomen alueen tukipiirit ovat Etelä-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan tukipiirit (11,12 ja 13). 1) Lapin tukipiiri 14 yhdistystä, 1038 jäsentä 2) Popoke tukipiiri 28 yhdistystä, 1725 jäsentä 3) Kainuun tukipiiri 8 yhdistystä, 436 jäsentä 4) Pohjois-Savon tukipiiri 18 yhdistystä, 916 jäsentä 5) Pohjois-Karjalan tukipiiri 14 yhdistystä, 866 jäsentä 6) Etelä-Savon tukipiiri 9 yhdistystä, 522 jäsentä 7) Pohojalaaset -99 tukipiiri 20 yhdistystä, 1400 jäsentä 8) Keski-Suomen tukipiiri 9 yhdistystä, 777 jäsentä 9) Pirkanmaan tukipiiri 10 yhdistystä, 1715 jäsentä 10) Satakunnan tukipiiri 8 yhdistystä, 731 jäsentä 11) Etelä-Hämeen tukipiiri 10 yhdistystä, 1317 jäsentä 12) Varsinais-Suomen tukipiiri 11 yhdistystä, 1426 jäsentä 13) Uudenmaan tukipiiri 15 yhdistystä, 2513 jäsentä 14) Kymen tukipiiri 12 yhdistystä, 1360 jäsentä

10 10 Paikallisyhdistykset Jäsenmäärä määräytyy päivitetyn jäsenrekisterin mukaan ETELÄ-HÄMEEN TUKIPIIRI Jäsenmäärä KYMEN TUKIPIIRI Jäsenmäärä Forssan Seudun Kvt ry 162 Hausjärven Kvt ry 48 Heinolan Kvt ry 77 Hämeenlinnan Seudun Kvt ry 246 Janakkalan Kvt ry 92 Lahden Seudun Kvt ry 400 Lammin Seudun Kvt ry 36 Lopen Kvt ry 39 Riihimäen Seudun Kvt ry 148 Sysmän Kvt ry 69 Piiri yhteensä 1317 Anjalankosken Kvt ry 135 Haminan Seudun Kvt 87 Iitin Ja Jaalan Kvt ry 60 Imatran Seudun Kvt ry 325 Joutsenon Kvt ry 110 Kotkan Kvt ry 170 Kouvolan Seudun Kvt ry 77 Kuusankosken Kvt ry 134 Lappeenrannan Kvt ry 171 Parikkalan Seudun Kvt ry 31 Rautjärven Kvt ry 29 Savitaipaleen Kvt ry 31 Piiri yhteensä 1360 ETELÄ-SAVON TUKIPIIRI Joroisten Kvt ry 31 Juvan Kvt ry 53 Kangasniemen Kvt ry 83 Kerimäen Kvt ry 24 Mikkelin Seudun Kvt ry 193 Mäntyharjun-Pertunmaan Kvt ry 41 Punkaharjun Kvt ry 30 Rantasalmen Kvt ry 14 Savonlinnan Kvt ry 53 Piiri yhteensä 522 KAINUUN TUKIPIIRI Kajaanin Kvt ry 107 Kuhmon Kvt ry 86 Paltamon Kvt ry 16 Puolangan Kvt ry 49 Ristijärven Kvt ry 26 Sotkamon Kvt ry 55 Suomussalmen Kvt ry 85 Vaalan Kvt ry 12 Piiri yhteensä 436 KESKI-SUOMEN TUKIPIIRI Jämsän Seudun Kvt ry 182 Karstulan Kvt ry 58 Keski-Suomen Kvt ry 248 Keuruun Seudun Kvt ry 39 Kuhmoisten Kvt ry 18 Saarijärven Seudun Kvt ry 81 Sisä-Suomen Kvt ry 97 Suomenselän Kvt ry 28 Viitasaaren Kvt ry 26 LAPIN TUKIPIIRI Inarin Kvt ry 71 Kehitysvammaistuki 77 Kemi ry 122 Kemijärven Kvt ry 128 Kemin Seudun Kvt ry 42 Kittilän Kvt ry 89 Kolarin Kvt ry 27 Posion Kvt ry 35 Ranuan Kvt ry 68 Rovaniemen Kvt ry 201 Sallan Kvt ry 40 Sodankylän Kvt ry 105 Tervolan Kvt ry 21 Tornion Kvt ry 56 Ylitornion Kvt ry 33 Piiri yhteensä 1038 PIRKANMAAN TUKIPIIRI Hämeenkyrön Kvt ry 98 Ikaalisten-Parkanon Kvt ry 112 Kangasalan Seudun Kvt ry 117 Mäntän Seudun Kvt ry 94 Nokian Kvt ry 259 Oriveden Seudun Kvt ry 44 Ruoveden-Virtain Kvt ry 53 Sastamalan Kvt ry 70 Tampereen Kvt ry 680 Valkeakosken Seudun Kvt ry 157 Piiri yhteensä 1684 Piiri yhteensä 777

11 11 POHJOIS-KARJALAN TUKIPIIRI Jäsenmäärä POPOKE Jäsenmäärä Jäsenmäärä Enon Kvt ry 41 Ilomantsin-Tuupovaaraan Kvt ry 64 Joensuun Kvt ry 141 Juuan Kvt ry 51 Kiteen Kvt ry 57 Kontiolahden Kvt ry 40 Lieksan Kvt ry 101 Liperin Kvt ry 75 Nurmeksen Kvt ry 68 Outokummun Kvt ry 63 Polvijärven Kvt ry 69 Pyhäselän Kvt ry 50 Rääkkylän Kvt ry 31 Tohmajärven-Värtsilän Kvt ry 15 Piiri yhteensä 866 POHJOIS-SAVON TUKIPIIRI Iisalmen Kvt ry 58 Kaavin Kvt ry 25 Keiteleen Kvt ry 12 Kiuruveden Kvt ry 30 Kuopion Hoiva ry 221 Lapinlahden Kvt ry 17 Leppävirran Kvt ry 100 Maaningan Kvt ry 35 Nilsiän Kvt ry 18 Pielaveden Kvt ry 38 Rautalammin Kvt ry 11 Siilinjärven Kvt ry 82 Sonkajärven-Sukevan Kvt ry 9 Suonenjoen Kvt ry 55 Tuusniemen Kvt ry 50 Varkauden Kvt ry 110 Varpaisjärven Kvt ry 30 Vieremän Kvt ry 15 Piiri yhteensä 916 POHOJALAASET -99 Alajärven-Vimpelin Kvt ry 60 Alavuden-Töysän Kvt ry 64 Halsua-Kaustinen-Vetelin Kvt ry 34 Himangan Ja Lohtajan Kvt ry 23 Ilmajoen Kvt ry 53 Jalasjärven Kvt ry 57 Jurvan Kvt ry 71 Kannuksen Kvt ry 26 Kauhajoen Kvt ry 141 Kauhavan-Härmäin Kvt ry 107 Kokkolan Kvt ry 86 Kurikan Kvt ry 100 Laihian Kvt ry 61 Lappajärven-Evijärven Kvt ry 20 Lapuan Kvt ry 56 Seinäjoen Seudun Kvt ry 191 Teuvan Kvt ry 49 Toholammin-Lestijärven Kvt ry 25 Vaasan Seudun Kvt ry 118 Vähäkyrön Kvt ry 58 Piiri yhteensä 1400 Alavieskan Kvt ry 48 Haapajärven Kvt ry 76 Haapaveden Kvt ry 76 Haukiputaan Kvt ry 72 Iin Kvt ry 55 Kalajoen Kvt ry 40 Kempeleen Kvt ry 58 Kiimingin Kvt ry 29 Kuusamon Kvt ry 134 Kärsämäen Kvt ry 37 Lakeuden Kvt ry 56 Muhoksen Kvt ry 73 Nivalan Kvt ry 54 Oulaisten Seudun Kvt ry 66 Oulun Kvt ry 352 Oulunsalon Kvt ry 34 Pudasjärven Kvt ry 82 Pyhäjärven Kvt ry 45 Raahen Seudun Kvt ry 67 Rantsilan Kvt ry 17 Reisjärven Kvt ry 35 Ruukin Kvt ry 24 Sievin Kvt ry 60 Taivalkosken Kvt ry 42 Utajärven Kvt ry 29 Vihannin Kvt ry 10 Ylikiimingin Kvt ry 15 Ylivieskan Kvt ry 39 Piiri yhteensä 1725 SATAKUNNAN TUKIPIIRI RY Eurajoen Kvt ry 40 Euran Seudun Kvt ry 95 Harjavallan Seudun Kvt ry 157 Hoivatuki ry 119 Huittisten Seudun Kvt ry 79 Pohjois-Satakunnan Kvt ry 100 Rauman Seudun Kvt ry 119 Ulvilan Seudun Kvt ry 22 Piiri yhteensä 731 UUDENMAAN TUKIPIIRI RY Espoon Kvt ry 287 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 700 Hyvinkään Kvt ry 133 Karjaan Seudun Kvt ry 76 Keski-Uudenmaan Kvt ry 189 Kirkkonummen Kvt ry 78 Lohjan Seud. Kvt ry 82 Loviisan Kvt ry 25 Mäntsälän Seudun Kvt ry 93 Nurmijärven Kvt ry 195 Orimattilan Seudun Kvt ry 47 Porvoon Seudun Kvt ry 109 Rinnetuki ry 168 Vantaan Kvt ry 274 Vihdin Kvt ry 57 Piiri yhteensä 2513

12 12 VARSINAIS-SUOMEN TUKIPIIRI RY Jäsenmäärä VALTAKUNNALLISET YHDISTYKSET Jäsenmäärä Halikon Kvt ry 34 Kaarinan Kvt ry 74 Killin Kvt ry 335 Laitilan Kvt ry 61 Loimaan Seudun Kvt ry 101 Paimion Seudun Kvt ry 116 Pöytyän Seudun Kvt ry 76 Salon Kvt ry 121 Someron Seudun Kvt ry 101 Turun Seudun Kvt ry 306 Uudenkaupungin Seudun Kvt ry 101 Piiri yhteensä 1426 Me Itse ry 638 Suomen Angelman-yhdistys 33 Suomen PWS-yhdistys 117 Yhteensä 788 MUUT Elvy ry 31 Perhon Kvt ry 22 Suupohjan Kvt ry 99 Ähtärin sisupussit ry 58 Yhteensä 210 Koko maan henkilöjäsenmäärä yhteensä , 193 tukiyhdistystä, 14 tukipiiriä Yksi uusi yhdistys aloitti toiminnan; Varpaisjärven Kvt ry Vuoden 2008 aikana toimintansa lopetti kahdeksan yhdistystä; Heinäveden Kvt ry, Hyrynsalmen Kvt ry, Kuivaniemen Kvt ry, Laukaan Kvt ry, Luumäen Kvt ry, Pellon Kvt ry, Pieksämäen Kvt ry ja Vesannon Kvt ry. Parhaat onnittelut vuoden 2008 aikana pyöreitä vuosia täyttäneille tukiyhdistyksille ja piireille! 45 vuotta Hämeenlinnan Kvt ry Kotkan Kvt ry Savonlinnan Kvt ry Varkauden Kvt ry 40 vuotta Kuhmon Kvt ry Orimattilan Kvt ry Pieksämäen Seudun Kvt ry Vaasan Seudun Kvt ry 35 vuotta Alavieskan Kvt ry Forssan Seudun Kvt ry Haukiputaan Kvt ry Kangasalan Seudun Kvt ry Kerimäen Kvt ry Kokkolan Kvt ry Kolarin Kvt ry Kurikan Kvt ry Laitilan Kvt ry Luumäen Kvt ry Muhoksen Kvt ry Nurmijärven Kvt ry Parikkalan Seudun Kvt ry Rautjärven Kvt ry Savitaipaleen Kvt ry Tornion Kvt ry 30 vuotta Harjavallan Seudun Kvt ry Hausjärven Kvt ry Kärsämäen Kvt ry Polvijärven Kvt ry Ristijärven Kvt ry Ylikiimingin Kvt ry 25 vuotta Ruoveden-Virtain Kvt ry 15 vuotta Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry Suomen PWS-Yhdistys

13 13 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA tilanne Toimikunnat, työryhmät, neuvottelukunnat TYÖVALIOKUNTA Markku Niemelä, pj Raimo Haapakoski Pirjo Kotiranta Markku Iso-Pärnä Olli-Pekka Haverinen Salme Sandvik Sirpa Mahonen JÄRJESTÖTOIMIKUNTA Reino Rantamäki, pj, Pirkanmaa Jouko Janhonen, Keski-Suomi Pentti Nyman, Etelä-Häme Mauri J Niemi, Pirkanmaa Pirjo Erola, Lappi Jaana Latva-Äijö, Varsinais-Suomi Mari Saarela, esittelijä, Tukiliitto JOHTORYHMÄ Päivi Havas Raimo Kemppi Susanna Lohiniemi Marjo Reunanen Mari Saarela Tupu Sammaljärvi TILINTARKASTAJAT Seppo Sarsama HTM, varatilintarkastajana Ilse Alander KHT Tapio Lehtinen HTM, varatilintarkastajana Antti Pitkäniemi KHT TALOUSTOIMIKUNTA Pirjo Kotiranta, pj, Uusimaa Jari Liimatta, Uusimaa Anita Lautamäki, Pohojalaaset Helena Saavalainen, Etelä-Savo Immo Rantala, Etelä-Häme Meeri Rauhala Popoke Raimo Kemppi, esittelijä, Tukiliitto Sinikka Yliruusi, sihteeri, Tukiliitto EDUNVALVONTATOIMIKUNTA Raimo Haapakoski, pj, Lappi Irma Koponen, Pohjois-Savo Seppo Lehtimäki, Kymi Jukka Jokela, Popoke Katriina Karjalainen, Uusimaa Sirpa-Riitta Kuusisto, Satakunta Jarmo Sillanpää, Varsinais-Suomi Jutta Keski-Korhonen, esittelijä, Tukiliitto Minna Kaipiainen, esittelijä, Tukiliitto KOULUTUSTOIMIKUNTA Sirkku Lappalainen-Ruppa, pj, Pohjois-Savo Leila Mäkelä, Lappi Irma Nykänen, Pohjois-Karjala Maija Inget, Kainuu Sirpa Lamminsivu, Pirkanmaa Minna Marjaniemi, Satakunta Marjo Reunanen, esittelijä, Tukiliitto.

14 14 TUKEVA Teuvo Taipale, pj, Uusimaa Ulla Topi, Varsinais-Suomi Jarkko Eerola, Pohjois-Savo Heikki Suvilehto, Popoke Kai Lehto, Etelä-Savo Tommi Kivimäki, Pohojalaaset Kari Ahonen, Pirkanmaa Eeva Onnela, Lappi Anne Grönroos, esittelijä, Tukiliitto LEIJAN TOIMITUSNEUVOSTO Teuvo Taipale, pj, Etelä-Häme Timo Kuosmanen, Pohjois-Savo Esko Käki, Kymi Janna Maula, Pirkanmaa Anna Ojanperä, Pohojalaaset Laina Romppanen, Etelä-Savo Irmeli Vuotila, Varsinais-Suomi Tupu Sammaljärvi, Tukiliitto Jaana Teräväinen, sihteeri, Tukiliitto MALIKE-TOIMIKUNTA Markku Iso-Pärnä, pj, Tukiliitto, lh Erkki Lönnroth, perheen edustaja Miina Weckroth, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus Maja Aimo Strömberg, Suomen CP-liitto Osku Kuutamo, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry/ SOLIA Ulla-Maija Takkunen, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Tanja Tauria, Tukiliitto TUKIVIESTIN TOIMITUSNEUVOSTO Pirjo Kotiranta, pj, Uusimaa Anna Pajunen, Kymi Markku Ylinen, Pirkanmaa Susanna Lohiniemi, Tukiliitto Jaana Teräväinen, Tukiliitto Tupu Sammaljärvi, sihteeri, Tukiliitto Ulkopuolisina asiantuntijoina: Atte Palomäki, viestintäjohtaja Jukka Manninen, toimittaja EETTINEN NEUVOSTO Tohtori Oiva Antti Mäki, puheenjohtaja Puoluesihteeri Sari Essayah Väestöliiton toimitusjohtaja Helena Hiila Mikael Lindholm Professori Pekka Louhiala Arkkipiispa Jukka Paarma Arkkiatri Risto Pelkonen Opetusneuvos Jussi Pihkala Professori Timo Saloviita Toimittaja Heini Saraste Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo Me Itse ry:n varapuheenjohtaja Teuvo Taipale Professori Tuula Tamminen Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi, sihteeri Henkilöstön työryhmät Koulutustyöryhmä Marjo Reunanen, Jutta Keski-Korhonen, Sirkka Nikulainen, Mari Saarela, Raila Talus, Virpi Hongisto Projektiryöryhmä Jutta Keski-Korhonen, Anne Repo, Virpi Hongisto, Aila Kantojärvi, Pia Henttonen, Lea Vaitti, Veijo Nikkanen, Kati Ruotsalainen, Oili Jyrkämä, Marjo Reunanen Perhetyöryhmä Päivi Havas, Jutta Keski-Korhonen, Oili Jyrkämä, Lea Vaitti, Esa Nyman, Soilikki Alanne, Sanna Välkkilä Henkilöstötyöryhmä Anne Grönroos, Tea Hoffrén, Raimo Kemppi, Helinä Kokko, Kirsi Mäkinen, Päivi Ojanen, Tupu Sammaljärvi, Susanna Tero Työsuojelutoimikunta Mari Saarela, Kirsi Mäkinen, Susanna Tero, Ari Tamminen, Ritva Still

15 15 Tapahtumataulukot 2008 ALUETOIMINNAN TAPAHTUMAT Tapahtuman nimi, paikkakunta Osallistujien määrä Keskustelutilaisuudet; Forssa, Hämeenlinna, Porvoo, Vihti 74 Aluetyöryhmä; Espoo, Somerniemi 15 Oppilaitosyhteistyö; Hämeenlinna, Vihti, Oulu 351 Koulutusta ja kokemusten vaihtoa päivä; Lahti 22 Kuntayhteistyö; Forssa, Pertunmaa, Iisalmi, Varpaisjärvi, 312 Siilinjärvi, Kuopio, Mikkeli, Savitaipale, Alavieska, Ii, Kajaani, Kempele, Oulu, Oulainen, Rantsila Projektikoulutus; Riihimäki 11 Alueellinen edunvalvontatoimikunta; Salo, Turku 19 Kehitysvammakenttä tienhaarassa illat; Lahti, Salo 184 Tukipiirien kehittämispäivä; Keuruu, Anttola 65 Asumisseminaarit; Tampere, Kankaanpää, Oulu 174 Työllisyysseminaari; Oulu 53 Vaikuttava yhdistys koulutukset; Kajaani, Joensuu 66 Liikuntatapahtuma; Mikkeli 100 Yhteensä 1280 KOULUTUSTOIMINNAN KURSSIT JA KOULUTUKSET Ensitietokurssit/perheet; Jämijärvi 187 Kelan kurssit Lasten ja nuorten perhekurssit Minäkin teen; Laukaa 46 Mitä kivaa puuhata; Laukaa 56 Voimia arkeen; Laukaa 23 Vilivilpertit; Yläne 54 Epilepsiaa sairastavat; Anttola 34 Näkövammaiset lapset; Helsinki 0 Itsenäistyvä nuori; Jämijärvi 20 Yhteensä 233 Aikuiset Vuorovaikutus; Vaala 16 Elämänhallinta; Kankaanpää 16 Elämäntaito; Kankaanpää 8 Aikuisten perhekurssi Oma elämä; Vaala 35 Yhteensä 75 Muut perheiden kurssit ja tapaamiset Perheiden pääsiäisenvietto; Jämijärvi 52 Sisarustapaaminen; Jämijärvi 26 Tuetut perhelomat pienille kv-ryhmille; Nastola 80

16 16 Perhetapaaminen Cohen ja Kabuki, Jämijärvi 30 Ikäperhekoulutukset; Peurunka, Ikaalinen 40 Asumisvalmennus perhetapaaminen; Kalajoki, Kankaanpää 30 Työntekijöiden koulutus "Kehitysvammaisuus ja kommunikaatio"; Tre 80 Yhteensä 338 Muut aikuisten kurssit ja tapaamiset Aikuisten yhteistyökurssi Epilepsialiiton kanssa; Eurajoki 10 Nuorten ja aikuisten esiintymistaitokurssi; Jämijärvi 10 Aikuisten joulunvietto; Jämijärvi 17 Yhteensä 37 Muut koulutukset Ohjaajien koulutuspäivä; Mertiöranta 20 AAC-koulutukset; Kälviä, Äänekoski 28 Työ ja hyvinvointi; Forssa 20 Avataan ovia koulumaailmaan; Hyvinkää 20 Erityisopetuksen uusi strategia tutuksi; Kuopio 30 Yhteensä 118 Seminaarit Prader-Willi oireyhtymä seminaari; Tampere 80 Ensitiedosta elämänmittaiseen tukeen; Tampere 51 Yhteensä 131 Tukiverkostot Henkilöstökoulutukset; 155 Oulu, Ulvila, Pyhäjärvi, Kuhmo, Kuopio, Tampere Tukihenkilökoulutukset; 70 Ylistaro, Forssa, Lapua, Ilmajoki, Nurmo, Kurikka Ikäperhetapaamiset; 150 Lappeenranta, Punkaharju, Peurunka, Ikaalinen, Luosto, Oulu, Turku Muuttovalmennus; Lapua, Helsinki, Kuhmo 85 Pietari-projekti; Pietari 30 Ensitietokoulutus; Helsinki, Kuopio 140 Ensitukiryhmän to; Tampere 10 MLL:n perhekurssit; Yläne 65 Yhteensä 705 MALIKE Perhekurssit; Ylläs, Rauma, Nastola, Ilomantsi. Laukaa, Lempäälä 303 Vuokraamotapahtumat; Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Vaasa, Rovaniemi 980 Tapahtumat; Turku, Tampere, Jämijärvi, Lempäälä, Hyvinkää, Ylämylly 735 Yhteensä 2018

17 17 HANKKEET Vertaansa vailla -projekti Perheiden vertaistapahtumat; 250 Keuruu, Mänttä, Kuopio, Nurmijärvi, Vihti, Turku Järjestöaktiivien koulutukset; Rovaniemi, Joensuu, Kainuu-Popoke 90 Järjestöverkostojen koulutukset; Lahti, Kouvola, Viitasaari 105 Vertaisryhmien ohjaustukikoulutukset; Mänttä, Keuruu, Lahti 20 Vertaisohjaajakoulutus; Tampere 10 Isämeiningin kokemusasiantuntijoiden tapaaminen; Tampere 8 Yhteensä 483 Enemmän otetta ja osallisuutta projekti Kehitysvammaiset vanhempina seminaarit; 104 Tampere, Pori, Oulu, Helsinki Työntekijöiden ja omaisten koulutukset; 166 Tampere, Espoo, Göteborg, Lieksa, Kuopio Lappeenranta, Imatra, Pori Seminaarialustukset; 201 Helsinki, Oulu, Tampere, Jämijärvi, Lahti Projektin esittely; Turku 200 Koulutukset ja alustukset aihepiiriin liittyen; Tampere, Lieksa 49 Yhteensä 720 Mieli myllertää -projekti Hyvä arki ja mielenterveys koulutukset; 190 Seinäjoki, Kotka, Forssa, Salo, Haapavesi, Vantaa, Hämeenkyrö, Tampere Loppuseminaari; Tampere 50 Tanssiteatterin esitys Saari; Nokia 40 Juhlagaala; Tampere 50 Tiedotustilaisuus ja juhla; Vammala 30 Omat valinnat ja hyvinvointi koulutus; Forssa 15 Kuntoutuskurssit; Hoikka, Vaala 22 Hyvän mielen päivä; Kotka 6 Yhteensä 403 Työelämä koulutukset ja Yhteisvastuukeräys Kehitysvammaisten työelämä koulutuspäivät; 152 Kuopio, Haapavesi, Kuusamo, Kokkola, Tampere, Mikkeli Yhteisvastuukeräyksen työelämäkoulutus; Nokia 5 Yhteisvastuukeräyksen Lasten jamit; Tampere 500 Yhteensä 657 Kaveri projekti Oppilaitosyhteistyö; 2243 Espoo, Helsinki, Ikaalinen, Laukaa, Tampere Best Buddies koulutukset; Helsinki, Jyväskylä, Kaavi, Oulu, Pori, Tampere 46 RockKaveri-kiertue; Jyväskylä, Lahti, Seinäjoki, Tampere 560 Yleisötapahtumat; Helsinki, Karjaa, Pori, Tampere 1432 Kampanjointi järjestöissä, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä; 92 Lempäälä, Porvoo, Rautavaara, Tampere Yhteensä 4373

18 18 Selko-e -projekti Vaikuttamisen välineet; Turku, Nokia, Tampere 41 Verkon vaarat ja Internetin ihmeet; Tampere 6 Ohjaus ja koulutus; Tampere 30 Aikuisten Tietotekniikan peruskurssi; Paltamo 0 Aikuisten kurssi "Media ja minä"; Kemi 8 Aikuisten Verkkotoimittajakurssi; Tampere 7 Yhteensä 92 Valtakunnalliset tapahtumat Asumisseminaari; Oulu 198 Liittokokous; Oulu 204, joista virallisia kokousedustajia 117 Tampere-talon syyskonsertti; Tampere 1500 Vertaistukiseminaari Virtaa vertaistuen verkostoihin, Tampere 100 Kehitysvammaisten viikko 3000 Yhteensä 5002 Aikuis-Malike Toimintavälinekoulutukset; Tampere, Lieksa 50 Tapahtuma- ja kokeilupäivät; 1505 Jyväskylä, Masku, Jämijärvi, Puolanka, Kälviä, Hämeenkyrö, Akaa, Tampere, Vaasa, Vantaa, Lempäälä Messut; Joensuu 1300 Oppilaitosyhteistyö; Jyväskylä, Kruunupyy 110 Yhteensä 2965 Vuoden aikana tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin henkilöä. Kunniamerkit, viirit Kultatulppaani Janhonen Jouko, Keski-Suomen Tukipiiri ry Pulliainen Erkki, Oulun Kvt ry Rankaviita Pirkko, Teuvan Kvt ry Syrjälä Antti, Varsinais-Suomen Tukipiiri ry Hopeinen kunniamerkki Alaharju Mailis, Orimattilan Seudun Kvt ry Antikainen Liisa, Polvijärven Kvt ry Hiltunen Pirkko, Seinäjoen Seudun Kvt ry Horsmanheimo Maija, Polvijärven Kvt ry Kallioniemi Aila, Orimattilan Seudun Kvt ry Kurkinen Tuula, Kainuun Tukipiiri ry Lautamäki Anita, Seinäjoen Seudun Kvt ry Mäenpää Arja, Seinäjoen Seudun Kvt ry Ojaluoma Irma, Seinäjoen Seudun Kvt ry Päivinen Maija, Hämeenlinnan Seudun Kvt ry Pärssinen Tuula, Hämeenlinnan Seudun Kvt ry Rintaniemi Liisa, Teuvan Kvt ry Silvesalo Juha, Lahden Seudun Kvt ry Sola Tarja, Porvoon Seudun Kvt ry Söderström Sakari, Porvoon Seudun Kvt ry Tanskanen Erkki, Polvijärven Kvt ry Tanskanen Maija, Polvijärven Kvt ry Wilen Marja, Porvoon Seudun Kvt ry Pronssinen kunniamerkki Räty Sylvi, Polvijärven Kvt ry Arvola Anna, Kärsämäen Kvt ry Ranto Jaana, Kärsämäen Kvt ry Arola Kaija, Teuvan Kvt ry Birling Anne-Mari, Teuvan Kvt ry Laitala Anna, Teuvan Kvt ry Mäntysaari Marjut, Teuvan Kvt ry Mäntymäki Sirpa, Teuvan Kvt ry Mäenpää Sirpa, Teuvan Kvt ry Rintalahti Raili, Teuvan Kvt ry Siirilä Toini, Teuvan Kvt ry Sijamäki Helmeri, Teuvan Kvt ry Kaltio Päivi, Pirkanmaan Tukipiiri ry Viiri Anttila Mikko, Orimattilan Seudun Kvt ry Anttila Minna, Orimattilan Seudun Kvt ry Kulo Pekka, Orimattilan Seudun Kvt ry Lilja Eeva, Orimattilan Seudun Kvt ry Myllylä Veijo, Orimattilan Seudun Kvt ry Oksanen Markku, Varsinais-Suomen Tukipiiri ry Parttimaa Eija, Kajaanin Kvt ry Rentola Marja-Leena, Orimattilan Seudun Kvt ry Saarinen Mervi, Orimattilan Seudun Kvt ry Salin-Koskinen Tiina, Laihian Kvt ry Toivonen Hannu, Orimattilan Seudun Kvt ry Verta Hilkka, Orimattilan Seudun Kvt ry Inkilänhovi ry, Riihimäen Kvt ry

19 19

20 20 Jäsenyydet, edustukset, sidosryhmät Alla oleva luettelo sisältää vain keskeisimmät yhteistyökumppanimme. Yhteistyöverkostomme on laaja. Teemme yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Jäsenyydet Aikakauslehtien Liitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK EURORDIS European Organisation for Rare Diseases Kehitysvammaliitto Kultti ry Lastensuojelun Keskusliitto NSR Nordiska Samarbetsrådet Opintotoiminnan Keskusliitto Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL Terveyden edistämisen keskus TEKRY Vammaisfoorumi Verneri-verkkopalvelu YTY ry Edustukset, sidosryhmät Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Assistentti.info lakijaoston neuvottelukunta ASPA Balanssi ry Best Buddies International Diabetesliitto ry EPSA - European Platform of Self-Advocates ERNET-hanke Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin neuvottelukunta FDUV Iholiitto ry Inclusion Europe Invalidiliitto ry ISO Itä-Suomen osaamiskeskus KansalaisAreena ry Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kemijärven Järjestökiehinen ry Kettuki Kirkkopalvelut Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Kuhankosken erityisammattikoulu Kuulonhuoltoliitto ry Kymen erityishuoltopiirin neuvottelukunta Kynnys ry

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015)

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Taulukossa kuvataan kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa liittymisvalmistelujen

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi jäsenmaksu 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,25% 374 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Kirjasto Vastauksia Akaan kaupunginkirjasto 35 Alavieskan kunnankirjasto 10 Alavuden kaupunginkirjasto 49 Asikkalan

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) Lähde: Aluehallintovirastot

LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) Lähde: Aluehallintovirastot LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) 7.11.2016 Lähde: Aluehallintovirastot Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2,1 miljoonaa euroa avustusta 59 hakijalle: HANKE Apollon Yhteiskoulun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus. YHTEYSTIETOJA 24.5.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 101 Sievin Sisu 1 102 Hollolan Urheilijat -46 1 103 Teuvan Rivakka 1 104 Kiteen Urheilijat 1 105 Rajamäen Kehitys 1 106 Laukaan Urheilijat 1 107 Pöytyän Urheilijat 1 108 Leppävirran

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Sähköinen hyvinvointikertomus Kainuun 3. Hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Soile Paahtama erityisasiantuntija Kuntalaki (1995/365) 1 3 mom. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA No 75 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. No 75 Kiertokirje postialueista.

KIERTOKIRJEKOKOELMA No 75 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. No 75 Kiertokirje postialueista. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1979 No 75 No 75 Kiertokirje postialueista. Posti- ja lennätinlaitoksesta annetun asetuksen (142/71) 26 :n 4 momentin mukaan postipiirit jaetaan alueellisesti

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot