Vuosikertomuksen 2008 liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomuksen 2008 liitteet"

Transkriptio

1 Vuosikertomuksen 2008 liitteet Hallinto 2 Liittokokous 2 Liittohallitus 3 Hallituksen päätöksiä Järjestöorganisaatio 7 Keskustoimiston organisaatio 8 Aluejakokartta 9 Paikallisyhdistykset 10 Toimikunnat, työryhmät, neuvottelukunnat 13 Henkilöstön työryhmät 14 Tapahtumataulukot 15 Kunniamerkit, viirit 18 Henkilökunta 19 Jäsenyydet, edustukset, sidosryhmät 20

2 2 Hallinto Liittokokous Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Oulussa. Liittokokoukseen osallistui yhteensä 204 henkilöä. Näistä virallisia kokousedustajia oli 117. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus ja vahvistettiin 2007 tilinpäätös, kuultiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille. Vahvistettiin jäsenmaksun yksikköperuste ja kannatusjäsenten jäsenmaksu. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksyttiin raamitalousarvio vuodelle Valittiin jäsenet liittohallituksen erovuoroisten tilalle. Valittiin liiton tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintakertomus vuodelta Varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat: Raimo Haapakoski, Olli-Pekka Haverinen, Markku Iso-Pärnä, Sirkku Lappalainen-Ruppa, Sirpa Mahonen, Kari Monto, Salme Sandvik ja Teuvo Taipale. Varajäsenistä erovuorossa olivat Niilo Huotari, Auli Varis, Maritta Tuominen, Kaarina Korhonen, Kari Hirvonen, Marja Hukka, Sirpa Lammi ja Seppo Pöylä. Sääntöjen mukaan rotaation perusteella ei enää voitu samaan tehtävään valita Markku Iso-Pärnää. Liittokokouksessa valittiin liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudeksi : Varsinainen jäsen Varajäsen Tukipiiri Raimo Haapakoski Taimi Tolvanen Lappi Erkki Mäenpää Sirpa Lammi Pohojalaaset Maritta Tuominen Johanna Käpynen Satakunta Olli-Pekka Haverinen Kaija Kekkilä Keski-Suomi Teuvo Taipale Seppo Pöylä Me Itse ry Kari Monto Marja Hukka Kymi Sirpa Mahonen Ritva Silvennoinen Pohjois-Karjala Sirkku Lappalainen-Ruppa Kaarina Korhonen Pohjois-Savo Valittiin liiton tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varatilintarkastajansa vuodelle 2009: Seppo Sarsama (HTM) ja Tapio Lehtinen (HTM). Sarsaman henkilökohtaiseksi varatilintarkastajaksi valittiin Ilse Alander (KHT) ja Lehtisen henkilökohtaiseksi varatilintarkastajaksi Antti Pitkäniemi (KHT).

3 3 Liittohallitus Puheenjohtaja / vuodesta Markku Niemelä / 2008 Varsinainen jäsen / vuodesta Varajäsen / vuodesta Tukipiiri Haapakoski Raimo / 2005 Huotari Niilo/ 2007 Lappi Haverinen Olli-Pekka / 2007 Varis Auli / 2007 Keski-Suomi Iso-Pärnä Markku / 2003 Tuominen Maritta / 2007 Satakunta Järvinen Arvo / 2006 Nyman Pentti / 2008 Etelä-Häme Kotiranta Pirjo / 2006 Krogerus-Jalkanen Stiina / 2006 Uusimaa Lappalainen-Ruppa Sirkku / 2007 Korhonen Kaarina / 2007 Pohjois-Savo Mahonen Sirpa / 2007 Hirvonen Kari / 2007 Pohj.-Karjala Monto Kari / 2007 Hukka Marja / 2007 Kymi Oksanen Markku / 2008 Lehtonen Veijo /2008 Vars.-Suomi Parttimaa Eija / 2008 Nykänen Päivi / 2008 Kainuu Pokkinen Pekka / 2008 Romppanen Laina /2008 Etelä-Savo Rantamäki Reino / 2008 Parviainen Virpi / 2008 Pirkanmaa Sandvik Salme / 2007 Lammi Sirpa / 2007 Pohojalaaset -99 Suosalmi Helena / 2008 Liekari Ilkka / 2008 Uusimaa Taipale Teuvo / 2005 Pöylä Seppo / 2007 Me Itse ry Vimpari Heino / 2008 Jokela Jukka / 2008 Popoke Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Päätettäviä asioita oli yhteensä 189. Hallituksen päätöksiä vuonna 2008: Malike-toiminnan tilojen ostoa koskeva päätösesitys hyväksyttiin seuraavasti: Liittohallitus antaa valtuudet talouspäällikölle ja toiminnanjohtajalle tehdä myynnissä olevista tiloista tarjouksen. Talouspäällikkö hakee lainatarjoukset, ja hallitus päättää lainan ottamisesta. Annetaan talouspäällikölle valtuudet tehdä kaupat enintään vaaditulla myyntihinnalla. Liittohallitus edellyttää, että toiminnanjohtajan johdolla valmistellaan esitys liittohallitukselle kevään 2008 aikana kaikista niistä seikoista, jotka liittyvät rahaston hyvään hoitoon jatkossa (rahaston sääntöjen uudistusehdotus, pääoman hoito ja sijoituspolitiikka, käyttötarkoitus ym.). Myönnettiin Pieksämäen Kvt ry:lle ero jäsenyydestä. Liittohallitus vie kokouksen terveisinä viestiä tukipiireihin siitä, että kunkin seudun yhdistysten jäsenmäärän kehityksen tilannetta pitäisi tarkastella vakavasti myös tukipiirien hallituksissa. Liittohallitus palautti tukipiirien harkinnanvaraisen avustamisen uudelleen valmisteltavaksi järjestötoimikuntaan. Tukipiirien rooleista ja taloudellisesta tuesta on syytä käydä perusteellinen keskustelu jatkossa. Etelä- ja Itä-Suomen toiminta-alueiden jäsenpohja on viime vuosina jakautunut epätasaisesti suhteessa käytettävään työvoimaan alkaen on tehty resurssien käytössä korjausliike, jonka seurauksena Kymen tukipiiri on siirtynyt osaksi Itä-Suomen aluekoordinaattorin toiminta-aluetta alkaen. Itä-Suomen toiminta-alueella on muutoksen jälkeen yhdistystemme ja tukipiiriemme jäsenistöstä noin 21%, ja Etelä-Suomen toiminta-alueella noin 30%.

4 4 Kokouksessa käytiin keskustelu aluetoiminnan resursseista. Jatkossa on tarpeen tarkastella mahdollisuuksia aluetoiminnan resurssien vahvistamiseksi. Hyväksyttiin uudistettu esitys Kuusiston rahaston tuoton käytöstä vuonna Tuottoa käytetään lakimiestoimintaan, vähävaraisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä lomatoimintaan ja yksittäisiin avustushakemuksiin, yhteensä edellyttäen, että lakimiestoiminta sisällytetään RAY avustushakemukseen vuodelle Viimeistään vuoden 2009 kuluessa lakimiehen toimintakulut on siirrettävä pois Kuusiston rahastolta. Päätettiin perustaa Kuusiston rahastolle sijoitustyöryhmä, joka vastaa sijoitusten eettisyydestä, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja pääoman turvaamisesta. Sijoitustyöryhmä tekee vuosittain esityksen hallitukselle tuoton käytöstä. Sijoitustyöryhmän toimikausi on vuoden 2009 loppuun. Päätettiin perustaa seurantatyöryhmä linjaamaan ja tuomaan esiin Kehitysvammaisten Tukiliiton näkökulmat opetusministeriön käynnistämään valtion ammatillisten erityisoppilaitosten siirtohankkeeseen, jonka tavoitteena on siirtää valtion ammatilliset erityisoppilaitokset ensisijaisesti osaksi muita ammatillisen erityisopetuksen järjestäjiä alkaen. Päätettiin järjestää toukokuussa yhdistysten puheenjohtajille ja muille aktiivisille vanhemmille työkokous aiheesta pienten kehitysvammaisryhmien toiminnan kehittäminen. Työkokouksessa pohditaan harvinaisten ryhmien tarpeita ja asemaa Tukiliitossa sekä valmistellaan Harvinaiset-työryhmän tai työvaliokunnan perustamista liittoon. Työkokoukseen osallistuu myös Tukiliiton johto. Annettiin Kuopion Hoiva ry:lle myönteinen lausunto sääntömuutoksen tekemiseksi. Päätettiin lähettää kirjelmä lääninhallitukselle asumisen laadun valvonnasta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009 liittokokoukselle esiteltäväksi. Annettiin järjestöpäällikölle valtuudet ryhtyä valmistelemaan pohjaa uudelle Tulevaisuuden Tukiliitto -ohjelmatyölle yhdessä luottamushenkilöistä ja toimihenkilöistä kootun työryhmän kanssa. Aloitetaan Tulevaisuuden Tukiliitto -ohjelman rakentaminen strategian rakentamisesta laajan työryhmän toimesta ja ulkopuolisen konsultin tuella. Liittohallitus työstää laajan työryhmän ehdotukset työseminaarissa tammikuussa 2009 ja arvioi tuolloin myös mahdollisuuden tuoda muutosta koskeva päätösehdotus vuoden 2009 liittokokoukselle. Liittohallitus käy vuoden 2008 lopussa yhteisen keskustelun tulevaisuuden linjauksista ja strategiasta. Nimitettiin Kuusiston rahaston sijoitustyöryhmään Tukiliiton puheenjohtaja, liitohallituksen edustaja, toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö. Lisäksi sijoitustyöryhmän kokouksiin voi osallistua testamentin valvoja. Liittohallituksen edustajaksi valittiin Pirjo Kotiranta. Tukipiirien harkinnanvaraisesta avustamisesta päätettiin, että vuoden 2008 ajan toimitaan siten, että avustus tukipiireille on 1300 euroa/tukipiiri. Toiminta-avustuksen ehtona on, että tukipiiri toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot edelliseltä toimintavuodelta Tukiliittoon.

5 5 Hyväksyttiin liittokokousjulkilausuman aihe; kehitysvammaisten asumisen ja puutteellisen toimeentulon kannanotto liittokokoukselle esitettäväksi. Hyväksyttiin Jenny ja Antti Kuusiston rahaston sijoitustyöryhmän esitys liiton sijoitusstrategiaksi. Päätettiin osallistua henkilökohtaisen avun keskusten kehittämishankkeeseen kehittämiskumppanina. Merkittiin tiedoksi selvitys Mertiörannan kurssikeskuksesta. Mertiörannan tulevaisuutta selvittämään perustetaan työryhmä, jossa liittohallituksesta on Reino Rantamäki, asiantuntijajäseneksi pyydetään KVPS:stä Arto Mäkinen. Tukiliitosta työryhmässä mukana ovat toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi ja talouspäällikkö Raimo Kemppi. Työryhmän puheenjohtajana toimii Reino Rantamäki. Työryhmä selvittää asian vuoden 2008 loppuun mennessä. Merkittiin tiedoksi Vesannon Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnan lopettaminen. Päätettiin, että v Kuusiston rahaston tuottoja käytetään vähävaraisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä lomatoimintaan. Hallitus valtuutti puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan neuvottelemaan Kurssikeskus Mertiörannan luovuttamisesta / myymisestä Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle. Päätettiin jatkaa alueellisten edunvalvontatoimikuntien kokeilua. Hyväksyttiin kehitysvammajärjestöjen (Kehitysvammaliitto, FDUV, Me Itse ry ja Tukiliitto) yhteinen lausuntoluonnos uuteen terveydenhuoltolakiin, joka on eduskunnan käsittelyssä keväällä 09. Valtuutettiin Minna Kaipinen täydentämään lausuntoa hallituksen antamilla evästyksillä. Merkittiin tiedoksi, että valtion ammatillisten erityisoppilaitosten siirtäminen yksityisille ylläpitäjille siirtohankkeen seurantatyöryhmässä Tukiliiton edustajien pitää huolehtia asioiden eteenpäinmenosta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Merkittiin tiedoksi kehitysvamma-alan ammattitutkintoa ja kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintoa koskeva esitys, joka lähtee koulutustoimikuntiin ja lausuntokierrokselle lokakuun aikana. Merkittiin tiedoksi Yhteisvastuu-kampanjan toimeenpanosuunnitelma. Edellytetään suunnitelmaan konkreettisia tavoitteita. Valtuutettiin toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi tai hänen valtuuttamansa henkilö edustamaan Kehitysvammaisten Tukiliittoa vuonna 2009 Terveyden Edistämisen Keskuksen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n, Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliiton, Vammaisfoorumin, Lastensuojelun Keskusliiton, Lomaliitto ry:n RAY:n, NSR:n, Inclusion Europen, Eurordis n, EK:n ja Tampereen Pienteollisuustalo Oy:n kokouksissa. Hallitus nimitti edustajakseen Sirkku Lappalainen-Rupan S.A. Bovalliuksen ammattiopiston johtokuntaan ja hänen varalleen koulutuspäällikkö Marjo Reunasen. Kiipulan ammattiopiston johtokuntaan nimettiin Tukiliiton edustajaksi toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi ja hänen varalleen koulutuspäällikkö Marjo Reunanen. Hallitus vahvisti Marjo Reunasen valinnan OK-opintokeskuksen hallituksen varajäseneksi.

6 6 Hallitus nimitti koulutuspäällikkö Marjo Reunasen Tukiliiton edustajaksi Lehtimäen ammattiopiston hallitukseen. Päätettiin liittohallituksen kokousaikataulu v Tilinpäätös, toimintakertomus, 2009 budjetti, Tulevaisuuden Tukiliitto, Tampere Toimintasuunnitelma ja talousraami, hankkeet, strategia, Tampere Aloitevastaukset, hankkeet edelleen, strategia, Tampere Liittokokousasiat ja muut ajankohtaiset, Hämeenlinna Europe in Action 2009 konferenssin yhteydessä, Tampere Tampere Itä-Suomi Tampere Päätettiin poistaa jäsenrekisteristä yhdistykset: Pellon Kvt ry, Kuivaniemen Kvt ja Heinäveden Kvt ry Hyväksyttiin Varpaisjärven Kvt ry Tukiliiton jäseneksi. Merkittiin tiedoksi projektien tilannekatsaus. Projektien ideoinnin ja suunnittelun prosessista käydään liittohallituksessa syventävä keskustelu vuoden 2009 aikana. Merkittiin tiedoksi Tulevaisuuden Tukiliitto-työn työryhmän muistio kokouksesta Asiaan palataan tammikuun 2009 kokouksessa. Merkittiin tiedoksi vammaisasiamies Minna Kaipisen laatima STAKESille menevä kirjeluonnos ja annettiin valtuudet muotoilla lopullinen kirje hallituksen ohjeitten mukaan kehitysvammaisten henkilöiden liikalääkinnästä ja lääkkeiden käytöstä tai turhaan tai puuttuvaa henkilökuntaa korvaamaan. Liittokokouksessa vuosina 2003 ja 2008 on noussut aloitteena esille huoli lääkintään liittyvät epäkohdat. Merkittiin tiedoksi vammaisasiamies Minna Kaipisen laatima KELAn neuvottelukunnalle menevä kirjeluonnos ja annettiin valtuudet muotoilla lopullinen kirje hallituksen ohjeitten mukaan Down-henkilöitä syrjivästä lääkekorvauskäytännöstä. Liittokokousaloite vuodelta Merkittiin tiedoksi selvitys Malike-vuokraamoista ja vuonna 2009 valmistuvasta Hämeenlinnan Kvt ry:n itsenäisesti toimivasta palvelukeskittymästä Virvelinrannasta. Malike antaa tietotaitonsa yhdistyksen käyttöön välineiden hankintaan ja sovellutuksiin liittyvissä kysymyksissä, kokemukset huolloista, materiaalien tekemisestä ja tapahtumien järjestämisestä. Tarkoituksena on tehdä Hämeenlinnan yhdistyksen kanssa uusi toimintamalli, mitä muutkin yhdistykset voivat hyödyntää ympäri Suomea, sikäli kun ovat kiinnostuneita vuokraamon perustamisesta. Vammalan Seudun Kvt ry on alkaen nimeltään Sastamalan Seudun Kvt ry. Seinäjoen Seudun Kvt ry on uudistanut sääntöjään mallisääntöjen mukaisesti.

7 7 Järjestöorganisaatio Tukiliiton jäsenet muodostuvat alueellisista tukipiireistä (14) ja paikallisista tukiyhdistyksistä (193). Liittokokous käyttää Kehitysvammaisten Tukiliiton ylintä päätösvaltaa; se myös valitsee liittohallituksen 16 jäsentä ja liittohallituksen puheenjohtajan. Kokoukseen voivat liiton jäsenyhdistykset nimittää edustajan jäsenmääränsä suhteessa, tukipiirit yhden edustajan alkavaa tuhat (1000) lukua kohti, tukiyhdistykset yhden edustajan alkavaa sata (100) lukua kohti Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallitukseen kuuluu 16 jäsentä ja puheenjohtaja. Liittohallituksen enemmistön tulee koostua kehitysvammaisista ja heidän omaisistaan. Liittohallitus huolehtii liittokokouksessa päätettyjen asioiden toimeenpanosta ja tekee strategiset linjaukset. Liittohallitus valmistelee liittokokouksessa käsiteltävät asiat. Liittohallitus kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljästi vuodessa. Liittohallitus valitsee keskuudestaan seitsemänjäsenisen työvaliokunnan, joka toimii liittohallituksen apuna hallituksen hyväksymän johtosäännön määräysten mukaisesti. Liittohallitus asettaa tarpeelliset toimikunnat. Tukipiirit tekevät ehdotukset toimikuntien jäsenistä. Paikalliset tukiyhdistykset 193 Alueelliset tukipiirit 14 Liittokokous Edustajat: Paikalliset tukiyhdistykset 1 -> 100 Alueelliset tukipiirit 1 - > 1000 Toimikunnat Edunvalvontatoimikunta Järjestötoimikunta Koulutustoimikunta Taloustoimikunta Tukeva Malikkeen toimikunta Tukiviestin toimitusneuvosto Leijan toimitusneuvosto Liittohallitus (16 + 1) Työvaliokunta

8 8

9 9 Aluejakokartta Maa on jaettu viiteen alueeseen: Lappi, Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi. Alueet jakautuvat tukipiireihin, jotka muodostuvat alueiden paikallisista tukiyhdistyksistä. Lapin alueen tukipiiri on Lapin tukipiiri (1). Pohjois-Suomen alueen tukipiirit ovat Popoke ja Kainuun tukipiirit (2 ja 3). Itä-Suomen alueen tukipiirit ovat Pohjois-Savon, Pohjois Karjalan, Etelä-Savon ja Kymen tukipiirit (4, 5, 6, 14). Länsi-Suomen alueen tukipiirit ovat Pohajalaaset 99, Keski-Suomen ja Pirkanmaan tukipiirit (7,8,9 ja 10). Etelä-Suomen alueen tukipiirit ovat Etelä-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan tukipiirit (11,12 ja 13). 1) Lapin tukipiiri 14 yhdistystä, 1038 jäsentä 2) Popoke tukipiiri 28 yhdistystä, 1725 jäsentä 3) Kainuun tukipiiri 8 yhdistystä, 436 jäsentä 4) Pohjois-Savon tukipiiri 18 yhdistystä, 916 jäsentä 5) Pohjois-Karjalan tukipiiri 14 yhdistystä, 866 jäsentä 6) Etelä-Savon tukipiiri 9 yhdistystä, 522 jäsentä 7) Pohojalaaset -99 tukipiiri 20 yhdistystä, 1400 jäsentä 8) Keski-Suomen tukipiiri 9 yhdistystä, 777 jäsentä 9) Pirkanmaan tukipiiri 10 yhdistystä, 1715 jäsentä 10) Satakunnan tukipiiri 8 yhdistystä, 731 jäsentä 11) Etelä-Hämeen tukipiiri 10 yhdistystä, 1317 jäsentä 12) Varsinais-Suomen tukipiiri 11 yhdistystä, 1426 jäsentä 13) Uudenmaan tukipiiri 15 yhdistystä, 2513 jäsentä 14) Kymen tukipiiri 12 yhdistystä, 1360 jäsentä

10 10 Paikallisyhdistykset Jäsenmäärä määräytyy päivitetyn jäsenrekisterin mukaan ETELÄ-HÄMEEN TUKIPIIRI Jäsenmäärä KYMEN TUKIPIIRI Jäsenmäärä Forssan Seudun Kvt ry 162 Hausjärven Kvt ry 48 Heinolan Kvt ry 77 Hämeenlinnan Seudun Kvt ry 246 Janakkalan Kvt ry 92 Lahden Seudun Kvt ry 400 Lammin Seudun Kvt ry 36 Lopen Kvt ry 39 Riihimäen Seudun Kvt ry 148 Sysmän Kvt ry 69 Piiri yhteensä 1317 Anjalankosken Kvt ry 135 Haminan Seudun Kvt 87 Iitin Ja Jaalan Kvt ry 60 Imatran Seudun Kvt ry 325 Joutsenon Kvt ry 110 Kotkan Kvt ry 170 Kouvolan Seudun Kvt ry 77 Kuusankosken Kvt ry 134 Lappeenrannan Kvt ry 171 Parikkalan Seudun Kvt ry 31 Rautjärven Kvt ry 29 Savitaipaleen Kvt ry 31 Piiri yhteensä 1360 ETELÄ-SAVON TUKIPIIRI Joroisten Kvt ry 31 Juvan Kvt ry 53 Kangasniemen Kvt ry 83 Kerimäen Kvt ry 24 Mikkelin Seudun Kvt ry 193 Mäntyharjun-Pertunmaan Kvt ry 41 Punkaharjun Kvt ry 30 Rantasalmen Kvt ry 14 Savonlinnan Kvt ry 53 Piiri yhteensä 522 KAINUUN TUKIPIIRI Kajaanin Kvt ry 107 Kuhmon Kvt ry 86 Paltamon Kvt ry 16 Puolangan Kvt ry 49 Ristijärven Kvt ry 26 Sotkamon Kvt ry 55 Suomussalmen Kvt ry 85 Vaalan Kvt ry 12 Piiri yhteensä 436 KESKI-SUOMEN TUKIPIIRI Jämsän Seudun Kvt ry 182 Karstulan Kvt ry 58 Keski-Suomen Kvt ry 248 Keuruun Seudun Kvt ry 39 Kuhmoisten Kvt ry 18 Saarijärven Seudun Kvt ry 81 Sisä-Suomen Kvt ry 97 Suomenselän Kvt ry 28 Viitasaaren Kvt ry 26 LAPIN TUKIPIIRI Inarin Kvt ry 71 Kehitysvammaistuki 77 Kemi ry 122 Kemijärven Kvt ry 128 Kemin Seudun Kvt ry 42 Kittilän Kvt ry 89 Kolarin Kvt ry 27 Posion Kvt ry 35 Ranuan Kvt ry 68 Rovaniemen Kvt ry 201 Sallan Kvt ry 40 Sodankylän Kvt ry 105 Tervolan Kvt ry 21 Tornion Kvt ry 56 Ylitornion Kvt ry 33 Piiri yhteensä 1038 PIRKANMAAN TUKIPIIRI Hämeenkyrön Kvt ry 98 Ikaalisten-Parkanon Kvt ry 112 Kangasalan Seudun Kvt ry 117 Mäntän Seudun Kvt ry 94 Nokian Kvt ry 259 Oriveden Seudun Kvt ry 44 Ruoveden-Virtain Kvt ry 53 Sastamalan Kvt ry 70 Tampereen Kvt ry 680 Valkeakosken Seudun Kvt ry 157 Piiri yhteensä 1684 Piiri yhteensä 777

11 11 POHJOIS-KARJALAN TUKIPIIRI Jäsenmäärä POPOKE Jäsenmäärä Jäsenmäärä Enon Kvt ry 41 Ilomantsin-Tuupovaaraan Kvt ry 64 Joensuun Kvt ry 141 Juuan Kvt ry 51 Kiteen Kvt ry 57 Kontiolahden Kvt ry 40 Lieksan Kvt ry 101 Liperin Kvt ry 75 Nurmeksen Kvt ry 68 Outokummun Kvt ry 63 Polvijärven Kvt ry 69 Pyhäselän Kvt ry 50 Rääkkylän Kvt ry 31 Tohmajärven-Värtsilän Kvt ry 15 Piiri yhteensä 866 POHJOIS-SAVON TUKIPIIRI Iisalmen Kvt ry 58 Kaavin Kvt ry 25 Keiteleen Kvt ry 12 Kiuruveden Kvt ry 30 Kuopion Hoiva ry 221 Lapinlahden Kvt ry 17 Leppävirran Kvt ry 100 Maaningan Kvt ry 35 Nilsiän Kvt ry 18 Pielaveden Kvt ry 38 Rautalammin Kvt ry 11 Siilinjärven Kvt ry 82 Sonkajärven-Sukevan Kvt ry 9 Suonenjoen Kvt ry 55 Tuusniemen Kvt ry 50 Varkauden Kvt ry 110 Varpaisjärven Kvt ry 30 Vieremän Kvt ry 15 Piiri yhteensä 916 POHOJALAASET -99 Alajärven-Vimpelin Kvt ry 60 Alavuden-Töysän Kvt ry 64 Halsua-Kaustinen-Vetelin Kvt ry 34 Himangan Ja Lohtajan Kvt ry 23 Ilmajoen Kvt ry 53 Jalasjärven Kvt ry 57 Jurvan Kvt ry 71 Kannuksen Kvt ry 26 Kauhajoen Kvt ry 141 Kauhavan-Härmäin Kvt ry 107 Kokkolan Kvt ry 86 Kurikan Kvt ry 100 Laihian Kvt ry 61 Lappajärven-Evijärven Kvt ry 20 Lapuan Kvt ry 56 Seinäjoen Seudun Kvt ry 191 Teuvan Kvt ry 49 Toholammin-Lestijärven Kvt ry 25 Vaasan Seudun Kvt ry 118 Vähäkyrön Kvt ry 58 Piiri yhteensä 1400 Alavieskan Kvt ry 48 Haapajärven Kvt ry 76 Haapaveden Kvt ry 76 Haukiputaan Kvt ry 72 Iin Kvt ry 55 Kalajoen Kvt ry 40 Kempeleen Kvt ry 58 Kiimingin Kvt ry 29 Kuusamon Kvt ry 134 Kärsämäen Kvt ry 37 Lakeuden Kvt ry 56 Muhoksen Kvt ry 73 Nivalan Kvt ry 54 Oulaisten Seudun Kvt ry 66 Oulun Kvt ry 352 Oulunsalon Kvt ry 34 Pudasjärven Kvt ry 82 Pyhäjärven Kvt ry 45 Raahen Seudun Kvt ry 67 Rantsilan Kvt ry 17 Reisjärven Kvt ry 35 Ruukin Kvt ry 24 Sievin Kvt ry 60 Taivalkosken Kvt ry 42 Utajärven Kvt ry 29 Vihannin Kvt ry 10 Ylikiimingin Kvt ry 15 Ylivieskan Kvt ry 39 Piiri yhteensä 1725 SATAKUNNAN TUKIPIIRI RY Eurajoen Kvt ry 40 Euran Seudun Kvt ry 95 Harjavallan Seudun Kvt ry 157 Hoivatuki ry 119 Huittisten Seudun Kvt ry 79 Pohjois-Satakunnan Kvt ry 100 Rauman Seudun Kvt ry 119 Ulvilan Seudun Kvt ry 22 Piiri yhteensä 731 UUDENMAAN TUKIPIIRI RY Espoon Kvt ry 287 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 700 Hyvinkään Kvt ry 133 Karjaan Seudun Kvt ry 76 Keski-Uudenmaan Kvt ry 189 Kirkkonummen Kvt ry 78 Lohjan Seud. Kvt ry 82 Loviisan Kvt ry 25 Mäntsälän Seudun Kvt ry 93 Nurmijärven Kvt ry 195 Orimattilan Seudun Kvt ry 47 Porvoon Seudun Kvt ry 109 Rinnetuki ry 168 Vantaan Kvt ry 274 Vihdin Kvt ry 57 Piiri yhteensä 2513

12 12 VARSINAIS-SUOMEN TUKIPIIRI RY Jäsenmäärä VALTAKUNNALLISET YHDISTYKSET Jäsenmäärä Halikon Kvt ry 34 Kaarinan Kvt ry 74 Killin Kvt ry 335 Laitilan Kvt ry 61 Loimaan Seudun Kvt ry 101 Paimion Seudun Kvt ry 116 Pöytyän Seudun Kvt ry 76 Salon Kvt ry 121 Someron Seudun Kvt ry 101 Turun Seudun Kvt ry 306 Uudenkaupungin Seudun Kvt ry 101 Piiri yhteensä 1426 Me Itse ry 638 Suomen Angelman-yhdistys 33 Suomen PWS-yhdistys 117 Yhteensä 788 MUUT Elvy ry 31 Perhon Kvt ry 22 Suupohjan Kvt ry 99 Ähtärin sisupussit ry 58 Yhteensä 210 Koko maan henkilöjäsenmäärä yhteensä , 193 tukiyhdistystä, 14 tukipiiriä Yksi uusi yhdistys aloitti toiminnan; Varpaisjärven Kvt ry Vuoden 2008 aikana toimintansa lopetti kahdeksan yhdistystä; Heinäveden Kvt ry, Hyrynsalmen Kvt ry, Kuivaniemen Kvt ry, Laukaan Kvt ry, Luumäen Kvt ry, Pellon Kvt ry, Pieksämäen Kvt ry ja Vesannon Kvt ry. Parhaat onnittelut vuoden 2008 aikana pyöreitä vuosia täyttäneille tukiyhdistyksille ja piireille! 45 vuotta Hämeenlinnan Kvt ry Kotkan Kvt ry Savonlinnan Kvt ry Varkauden Kvt ry 40 vuotta Kuhmon Kvt ry Orimattilan Kvt ry Pieksämäen Seudun Kvt ry Vaasan Seudun Kvt ry 35 vuotta Alavieskan Kvt ry Forssan Seudun Kvt ry Haukiputaan Kvt ry Kangasalan Seudun Kvt ry Kerimäen Kvt ry Kokkolan Kvt ry Kolarin Kvt ry Kurikan Kvt ry Laitilan Kvt ry Luumäen Kvt ry Muhoksen Kvt ry Nurmijärven Kvt ry Parikkalan Seudun Kvt ry Rautjärven Kvt ry Savitaipaleen Kvt ry Tornion Kvt ry 30 vuotta Harjavallan Seudun Kvt ry Hausjärven Kvt ry Kärsämäen Kvt ry Polvijärven Kvt ry Ristijärven Kvt ry Ylikiimingin Kvt ry 25 vuotta Ruoveden-Virtain Kvt ry 15 vuotta Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry Suomen PWS-Yhdistys

13 13 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA tilanne Toimikunnat, työryhmät, neuvottelukunnat TYÖVALIOKUNTA Markku Niemelä, pj Raimo Haapakoski Pirjo Kotiranta Markku Iso-Pärnä Olli-Pekka Haverinen Salme Sandvik Sirpa Mahonen JÄRJESTÖTOIMIKUNTA Reino Rantamäki, pj, Pirkanmaa Jouko Janhonen, Keski-Suomi Pentti Nyman, Etelä-Häme Mauri J Niemi, Pirkanmaa Pirjo Erola, Lappi Jaana Latva-Äijö, Varsinais-Suomi Mari Saarela, esittelijä, Tukiliitto JOHTORYHMÄ Päivi Havas Raimo Kemppi Susanna Lohiniemi Marjo Reunanen Mari Saarela Tupu Sammaljärvi TILINTARKASTAJAT Seppo Sarsama HTM, varatilintarkastajana Ilse Alander KHT Tapio Lehtinen HTM, varatilintarkastajana Antti Pitkäniemi KHT TALOUSTOIMIKUNTA Pirjo Kotiranta, pj, Uusimaa Jari Liimatta, Uusimaa Anita Lautamäki, Pohojalaaset Helena Saavalainen, Etelä-Savo Immo Rantala, Etelä-Häme Meeri Rauhala Popoke Raimo Kemppi, esittelijä, Tukiliitto Sinikka Yliruusi, sihteeri, Tukiliitto EDUNVALVONTATOIMIKUNTA Raimo Haapakoski, pj, Lappi Irma Koponen, Pohjois-Savo Seppo Lehtimäki, Kymi Jukka Jokela, Popoke Katriina Karjalainen, Uusimaa Sirpa-Riitta Kuusisto, Satakunta Jarmo Sillanpää, Varsinais-Suomi Jutta Keski-Korhonen, esittelijä, Tukiliitto Minna Kaipiainen, esittelijä, Tukiliitto KOULUTUSTOIMIKUNTA Sirkku Lappalainen-Ruppa, pj, Pohjois-Savo Leila Mäkelä, Lappi Irma Nykänen, Pohjois-Karjala Maija Inget, Kainuu Sirpa Lamminsivu, Pirkanmaa Minna Marjaniemi, Satakunta Marjo Reunanen, esittelijä, Tukiliitto.

14 14 TUKEVA Teuvo Taipale, pj, Uusimaa Ulla Topi, Varsinais-Suomi Jarkko Eerola, Pohjois-Savo Heikki Suvilehto, Popoke Kai Lehto, Etelä-Savo Tommi Kivimäki, Pohojalaaset Kari Ahonen, Pirkanmaa Eeva Onnela, Lappi Anne Grönroos, esittelijä, Tukiliitto LEIJAN TOIMITUSNEUVOSTO Teuvo Taipale, pj, Etelä-Häme Timo Kuosmanen, Pohjois-Savo Esko Käki, Kymi Janna Maula, Pirkanmaa Anna Ojanperä, Pohojalaaset Laina Romppanen, Etelä-Savo Irmeli Vuotila, Varsinais-Suomi Tupu Sammaljärvi, Tukiliitto Jaana Teräväinen, sihteeri, Tukiliitto MALIKE-TOIMIKUNTA Markku Iso-Pärnä, pj, Tukiliitto, lh Erkki Lönnroth, perheen edustaja Miina Weckroth, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus Maja Aimo Strömberg, Suomen CP-liitto Osku Kuutamo, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry/ SOLIA Ulla-Maija Takkunen, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Tanja Tauria, Tukiliitto TUKIVIESTIN TOIMITUSNEUVOSTO Pirjo Kotiranta, pj, Uusimaa Anna Pajunen, Kymi Markku Ylinen, Pirkanmaa Susanna Lohiniemi, Tukiliitto Jaana Teräväinen, Tukiliitto Tupu Sammaljärvi, sihteeri, Tukiliitto Ulkopuolisina asiantuntijoina: Atte Palomäki, viestintäjohtaja Jukka Manninen, toimittaja EETTINEN NEUVOSTO Tohtori Oiva Antti Mäki, puheenjohtaja Puoluesihteeri Sari Essayah Väestöliiton toimitusjohtaja Helena Hiila Mikael Lindholm Professori Pekka Louhiala Arkkipiispa Jukka Paarma Arkkiatri Risto Pelkonen Opetusneuvos Jussi Pihkala Professori Timo Saloviita Toimittaja Heini Saraste Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo Me Itse ry:n varapuheenjohtaja Teuvo Taipale Professori Tuula Tamminen Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi, sihteeri Henkilöstön työryhmät Koulutustyöryhmä Marjo Reunanen, Jutta Keski-Korhonen, Sirkka Nikulainen, Mari Saarela, Raila Talus, Virpi Hongisto Projektiryöryhmä Jutta Keski-Korhonen, Anne Repo, Virpi Hongisto, Aila Kantojärvi, Pia Henttonen, Lea Vaitti, Veijo Nikkanen, Kati Ruotsalainen, Oili Jyrkämä, Marjo Reunanen Perhetyöryhmä Päivi Havas, Jutta Keski-Korhonen, Oili Jyrkämä, Lea Vaitti, Esa Nyman, Soilikki Alanne, Sanna Välkkilä Henkilöstötyöryhmä Anne Grönroos, Tea Hoffrén, Raimo Kemppi, Helinä Kokko, Kirsi Mäkinen, Päivi Ojanen, Tupu Sammaljärvi, Susanna Tero Työsuojelutoimikunta Mari Saarela, Kirsi Mäkinen, Susanna Tero, Ari Tamminen, Ritva Still

15 15 Tapahtumataulukot 2008 ALUETOIMINNAN TAPAHTUMAT Tapahtuman nimi, paikkakunta Osallistujien määrä Keskustelutilaisuudet; Forssa, Hämeenlinna, Porvoo, Vihti 74 Aluetyöryhmä; Espoo, Somerniemi 15 Oppilaitosyhteistyö; Hämeenlinna, Vihti, Oulu 351 Koulutusta ja kokemusten vaihtoa päivä; Lahti 22 Kuntayhteistyö; Forssa, Pertunmaa, Iisalmi, Varpaisjärvi, 312 Siilinjärvi, Kuopio, Mikkeli, Savitaipale, Alavieska, Ii, Kajaani, Kempele, Oulu, Oulainen, Rantsila Projektikoulutus; Riihimäki 11 Alueellinen edunvalvontatoimikunta; Salo, Turku 19 Kehitysvammakenttä tienhaarassa illat; Lahti, Salo 184 Tukipiirien kehittämispäivä; Keuruu, Anttola 65 Asumisseminaarit; Tampere, Kankaanpää, Oulu 174 Työllisyysseminaari; Oulu 53 Vaikuttava yhdistys koulutukset; Kajaani, Joensuu 66 Liikuntatapahtuma; Mikkeli 100 Yhteensä 1280 KOULUTUSTOIMINNAN KURSSIT JA KOULUTUKSET Ensitietokurssit/perheet; Jämijärvi 187 Kelan kurssit Lasten ja nuorten perhekurssit Minäkin teen; Laukaa 46 Mitä kivaa puuhata; Laukaa 56 Voimia arkeen; Laukaa 23 Vilivilpertit; Yläne 54 Epilepsiaa sairastavat; Anttola 34 Näkövammaiset lapset; Helsinki 0 Itsenäistyvä nuori; Jämijärvi 20 Yhteensä 233 Aikuiset Vuorovaikutus; Vaala 16 Elämänhallinta; Kankaanpää 16 Elämäntaito; Kankaanpää 8 Aikuisten perhekurssi Oma elämä; Vaala 35 Yhteensä 75 Muut perheiden kurssit ja tapaamiset Perheiden pääsiäisenvietto; Jämijärvi 52 Sisarustapaaminen; Jämijärvi 26 Tuetut perhelomat pienille kv-ryhmille; Nastola 80

16 16 Perhetapaaminen Cohen ja Kabuki, Jämijärvi 30 Ikäperhekoulutukset; Peurunka, Ikaalinen 40 Asumisvalmennus perhetapaaminen; Kalajoki, Kankaanpää 30 Työntekijöiden koulutus "Kehitysvammaisuus ja kommunikaatio"; Tre 80 Yhteensä 338 Muut aikuisten kurssit ja tapaamiset Aikuisten yhteistyökurssi Epilepsialiiton kanssa; Eurajoki 10 Nuorten ja aikuisten esiintymistaitokurssi; Jämijärvi 10 Aikuisten joulunvietto; Jämijärvi 17 Yhteensä 37 Muut koulutukset Ohjaajien koulutuspäivä; Mertiöranta 20 AAC-koulutukset; Kälviä, Äänekoski 28 Työ ja hyvinvointi; Forssa 20 Avataan ovia koulumaailmaan; Hyvinkää 20 Erityisopetuksen uusi strategia tutuksi; Kuopio 30 Yhteensä 118 Seminaarit Prader-Willi oireyhtymä seminaari; Tampere 80 Ensitiedosta elämänmittaiseen tukeen; Tampere 51 Yhteensä 131 Tukiverkostot Henkilöstökoulutukset; 155 Oulu, Ulvila, Pyhäjärvi, Kuhmo, Kuopio, Tampere Tukihenkilökoulutukset; 70 Ylistaro, Forssa, Lapua, Ilmajoki, Nurmo, Kurikka Ikäperhetapaamiset; 150 Lappeenranta, Punkaharju, Peurunka, Ikaalinen, Luosto, Oulu, Turku Muuttovalmennus; Lapua, Helsinki, Kuhmo 85 Pietari-projekti; Pietari 30 Ensitietokoulutus; Helsinki, Kuopio 140 Ensitukiryhmän to; Tampere 10 MLL:n perhekurssit; Yläne 65 Yhteensä 705 MALIKE Perhekurssit; Ylläs, Rauma, Nastola, Ilomantsi. Laukaa, Lempäälä 303 Vuokraamotapahtumat; Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Vaasa, Rovaniemi 980 Tapahtumat; Turku, Tampere, Jämijärvi, Lempäälä, Hyvinkää, Ylämylly 735 Yhteensä 2018

17 17 HANKKEET Vertaansa vailla -projekti Perheiden vertaistapahtumat; 250 Keuruu, Mänttä, Kuopio, Nurmijärvi, Vihti, Turku Järjestöaktiivien koulutukset; Rovaniemi, Joensuu, Kainuu-Popoke 90 Järjestöverkostojen koulutukset; Lahti, Kouvola, Viitasaari 105 Vertaisryhmien ohjaustukikoulutukset; Mänttä, Keuruu, Lahti 20 Vertaisohjaajakoulutus; Tampere 10 Isämeiningin kokemusasiantuntijoiden tapaaminen; Tampere 8 Yhteensä 483 Enemmän otetta ja osallisuutta projekti Kehitysvammaiset vanhempina seminaarit; 104 Tampere, Pori, Oulu, Helsinki Työntekijöiden ja omaisten koulutukset; 166 Tampere, Espoo, Göteborg, Lieksa, Kuopio Lappeenranta, Imatra, Pori Seminaarialustukset; 201 Helsinki, Oulu, Tampere, Jämijärvi, Lahti Projektin esittely; Turku 200 Koulutukset ja alustukset aihepiiriin liittyen; Tampere, Lieksa 49 Yhteensä 720 Mieli myllertää -projekti Hyvä arki ja mielenterveys koulutukset; 190 Seinäjoki, Kotka, Forssa, Salo, Haapavesi, Vantaa, Hämeenkyrö, Tampere Loppuseminaari; Tampere 50 Tanssiteatterin esitys Saari; Nokia 40 Juhlagaala; Tampere 50 Tiedotustilaisuus ja juhla; Vammala 30 Omat valinnat ja hyvinvointi koulutus; Forssa 15 Kuntoutuskurssit; Hoikka, Vaala 22 Hyvän mielen päivä; Kotka 6 Yhteensä 403 Työelämä koulutukset ja Yhteisvastuukeräys Kehitysvammaisten työelämä koulutuspäivät; 152 Kuopio, Haapavesi, Kuusamo, Kokkola, Tampere, Mikkeli Yhteisvastuukeräyksen työelämäkoulutus; Nokia 5 Yhteisvastuukeräyksen Lasten jamit; Tampere 500 Yhteensä 657 Kaveri projekti Oppilaitosyhteistyö; 2243 Espoo, Helsinki, Ikaalinen, Laukaa, Tampere Best Buddies koulutukset; Helsinki, Jyväskylä, Kaavi, Oulu, Pori, Tampere 46 RockKaveri-kiertue; Jyväskylä, Lahti, Seinäjoki, Tampere 560 Yleisötapahtumat; Helsinki, Karjaa, Pori, Tampere 1432 Kampanjointi järjestöissä, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä; 92 Lempäälä, Porvoo, Rautavaara, Tampere Yhteensä 4373

18 18 Selko-e -projekti Vaikuttamisen välineet; Turku, Nokia, Tampere 41 Verkon vaarat ja Internetin ihmeet; Tampere 6 Ohjaus ja koulutus; Tampere 30 Aikuisten Tietotekniikan peruskurssi; Paltamo 0 Aikuisten kurssi "Media ja minä"; Kemi 8 Aikuisten Verkkotoimittajakurssi; Tampere 7 Yhteensä 92 Valtakunnalliset tapahtumat Asumisseminaari; Oulu 198 Liittokokous; Oulu 204, joista virallisia kokousedustajia 117 Tampere-talon syyskonsertti; Tampere 1500 Vertaistukiseminaari Virtaa vertaistuen verkostoihin, Tampere 100 Kehitysvammaisten viikko 3000 Yhteensä 5002 Aikuis-Malike Toimintavälinekoulutukset; Tampere, Lieksa 50 Tapahtuma- ja kokeilupäivät; 1505 Jyväskylä, Masku, Jämijärvi, Puolanka, Kälviä, Hämeenkyrö, Akaa, Tampere, Vaasa, Vantaa, Lempäälä Messut; Joensuu 1300 Oppilaitosyhteistyö; Jyväskylä, Kruunupyy 110 Yhteensä 2965 Vuoden aikana tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin henkilöä. Kunniamerkit, viirit Kultatulppaani Janhonen Jouko, Keski-Suomen Tukipiiri ry Pulliainen Erkki, Oulun Kvt ry Rankaviita Pirkko, Teuvan Kvt ry Syrjälä Antti, Varsinais-Suomen Tukipiiri ry Hopeinen kunniamerkki Alaharju Mailis, Orimattilan Seudun Kvt ry Antikainen Liisa, Polvijärven Kvt ry Hiltunen Pirkko, Seinäjoen Seudun Kvt ry Horsmanheimo Maija, Polvijärven Kvt ry Kallioniemi Aila, Orimattilan Seudun Kvt ry Kurkinen Tuula, Kainuun Tukipiiri ry Lautamäki Anita, Seinäjoen Seudun Kvt ry Mäenpää Arja, Seinäjoen Seudun Kvt ry Ojaluoma Irma, Seinäjoen Seudun Kvt ry Päivinen Maija, Hämeenlinnan Seudun Kvt ry Pärssinen Tuula, Hämeenlinnan Seudun Kvt ry Rintaniemi Liisa, Teuvan Kvt ry Silvesalo Juha, Lahden Seudun Kvt ry Sola Tarja, Porvoon Seudun Kvt ry Söderström Sakari, Porvoon Seudun Kvt ry Tanskanen Erkki, Polvijärven Kvt ry Tanskanen Maija, Polvijärven Kvt ry Wilen Marja, Porvoon Seudun Kvt ry Pronssinen kunniamerkki Räty Sylvi, Polvijärven Kvt ry Arvola Anna, Kärsämäen Kvt ry Ranto Jaana, Kärsämäen Kvt ry Arola Kaija, Teuvan Kvt ry Birling Anne-Mari, Teuvan Kvt ry Laitala Anna, Teuvan Kvt ry Mäntysaari Marjut, Teuvan Kvt ry Mäntymäki Sirpa, Teuvan Kvt ry Mäenpää Sirpa, Teuvan Kvt ry Rintalahti Raili, Teuvan Kvt ry Siirilä Toini, Teuvan Kvt ry Sijamäki Helmeri, Teuvan Kvt ry Kaltio Päivi, Pirkanmaan Tukipiiri ry Viiri Anttila Mikko, Orimattilan Seudun Kvt ry Anttila Minna, Orimattilan Seudun Kvt ry Kulo Pekka, Orimattilan Seudun Kvt ry Lilja Eeva, Orimattilan Seudun Kvt ry Myllylä Veijo, Orimattilan Seudun Kvt ry Oksanen Markku, Varsinais-Suomen Tukipiiri ry Parttimaa Eija, Kajaanin Kvt ry Rentola Marja-Leena, Orimattilan Seudun Kvt ry Saarinen Mervi, Orimattilan Seudun Kvt ry Salin-Koskinen Tiina, Laihian Kvt ry Toivonen Hannu, Orimattilan Seudun Kvt ry Verta Hilkka, Orimattilan Seudun Kvt ry Inkilänhovi ry, Riihimäen Kvt ry

19 19

20 20 Jäsenyydet, edustukset, sidosryhmät Alla oleva luettelo sisältää vain keskeisimmät yhteistyökumppanimme. Yhteistyöverkostomme on laaja. Teemme yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Jäsenyydet Aikakauslehtien Liitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK EURORDIS European Organisation for Rare Diseases Kehitysvammaliitto Kultti ry Lastensuojelun Keskusliitto NSR Nordiska Samarbetsrådet Opintotoiminnan Keskusliitto Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL Terveyden edistämisen keskus TEKRY Vammaisfoorumi Verneri-verkkopalvelu YTY ry Edustukset, sidosryhmät Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Assistentti.info lakijaoston neuvottelukunta ASPA Balanssi ry Best Buddies International Diabetesliitto ry EPSA - European Platform of Self-Advocates ERNET-hanke Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin neuvottelukunta FDUV Iholiitto ry Inclusion Europe Invalidiliitto ry ISO Itä-Suomen osaamiskeskus KansalaisAreena ry Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kemijärven Järjestökiehinen ry Kettuki Kirkkopalvelut Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Kuhankosken erityisammattikoulu Kuulonhuoltoliitto ry Kymen erityishuoltopiirin neuvottelukunta Kynnys ry

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Vuoden 2010 toiminta Toiminnanjohtajan katsaus 2 Edunvalvonta 3 Kansalaistoiminta 3 Koulutus 4 Malike 4 Viestintä 5 Kurssikeskus Mertiöranta 5 Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liiton valiokunta vieraili ja kokousti 7.10. USA:n suurlähetystössä Helsingissä. (Kuva: Reserviläisliitto) Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Lisätiedot

Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry

Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry Me Itse on kehitysvammaisten henkilöiden valtakunnallinen yhdistys. Se on liike itsenäisen elämän puolesta. Yhdistyksen tehtävänä on edistää vammaisten kansalaisten osallisuutta

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9 Veteraanien tuen tarve kasvaa valtio vähentää varoja (sivu 7) N:o 5/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Lokakuun 26. päivänä 2011 Kirkkopäivät kokosivat kuulijoita sivut 4-5 Säätiöt myöntävät tukea sivu

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto, syksy 2005 perusraportti kyselystä terveyskeskusjohdolle

Kouluterveydenhuolto, syksy 2005 perusraportti kyselystä terveyskeskusjohdolle ALLA olevassa liitteessä terveyskeskuskohtaiset tulokset: Matti Rimpelä (1), Kirsi Wiss (2) ja Vesa Saaristo (1), Hanne Kivimäki (2), Elise Kosunen (2), Arja Rimpelä (2) Stakes/KHS-ryhmä (1) ja Tampereen

Lisätiedot

0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1.

0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1. SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1 0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1. Suunnitteluseminaari...

Lisätiedot

Esteetön toimitalo. Koulutusta jäsenistölle. Joulun viettoa Lahdessa. Vuosikirja 2007. Invalidiliitto

Esteetön toimitalo. Koulutusta jäsenistölle. Joulun viettoa Lahdessa. Vuosikirja 2007. Invalidiliitto Esteetön toimitalo Koulutusta jäsenistölle Joulun viettoa Lahdessa Vuosikirja 2007 Invalidiliitto Sisällys Johdon katsaus 3 Esteettömän toimistorakentamisen malli 6 Johtajuuskoulutusta jäsenistölle 9 Kiertävä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKAA SIVULTA TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS EDUNVALVONNASTA... 1 EDUNVALVONTAA PIENTALOASUKKAIDEN PARHAAKSI.. 2

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä HS-vertailu: Korkeakouluopinnot aloittaneiden osuus lukioittain Ylioppilastutkinnon 2004-2006 suorittaneiden jatko-opinnot vuonna 2007 Lukio Kunta Ylioppilastutkinnon suorittaneita yhteensä Jatko-opintoihin

Lisätiedot

kokonaispisteet Jäsenmäärä

kokonaispisteet Jäsenmäärä Jäsenmäärä kokonaispisteet Yhdistys Piiri Sarja 1 Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry Helsingin Reserviupseeripiiri ry A 209 383,5 2 Salon Seudun Reserviupseerit ry Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna 2014. Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea VUOSIKIRJA 2014 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS 3 3. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA 1 Kirkon työmarkkinalaitos ja allekirjoittaneet järjestöt ovat evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 5 :n 2 momentin

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2012 Tampereella huhtikuussa 2012 Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 11.4.2012 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Arvoisa yhdistysaktiivi, hyvä kumppani Tässä

Lisätiedot

SUOMEN PIPLIASEURA. vuosikertomus. Suomen Pipliaseura www. bible.fi

SUOMEN PIPLIASEURA. vuosikertomus. Suomen Pipliaseura www. bible.fi SUOMEN PIPLIASEURA vuosikertomus 2008 Suomen Pipliaseura www. bible.fi Raamattuja ihmisten omalla kielellä Sisältö 1. Suomen Pipliaseuran tehtävä 4 2. Raamattu maailmalla 5 Siperiasta länteen 6 Bagdadista

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot

Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo

Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo Taitaja9 Opas kilpailujärjestäjälle Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo ALKUSANAT Taitaja9-toiminnan päätavoitteena on lisätä ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten määrää erityisesti haasteellisilla

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa PÖYTÄKIRJA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa Laatinut: AARO MÄKELÄ Turku 1953.. Lounais-Suomen Kirjapaino

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta...

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta... AKKMot or s por tr y V U O S I K A T S A U S 2 0 1 2 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan tervehdys... 2 Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu... 7 Nuorisotoiminta... 9 Järjestötoiminta... 10 Kansainvälinen toiminta...

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007 Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007 Tässä numerossa: Puheenjohtajalta s. 2 Ulosottomiespäivät s. 3-4 Pääluottamusmieheltä s. 5 Uusi piirijako s. 6-7 Ulosottojohtajan haastattelu s.

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Kaarina Jokinen puheenjohtaja

Puheenjohtajalta. Kaarina Jokinen puheenjohtaja Toimintakertomus 2009 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta... 3 Toimitusjohtajalta... 4 Yrittäjänaisten Keskusliiton toiminta vuonna 2009... 5 Tapahtumat, vierailut, edustukset... 5 Järjestötoiminta 6 Varainhankinta

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot