JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous , klo 15.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2009 Sisältö Sivu Toimihenkilöt Puheenjohtajan palsta 3 Ammattiosaston syyskokous , klo Syyskokouksen esityslista 4 5 Toimintasuunnitelma vuodelle Otaniemi

2 TOIMIHENKILÖT 2009 HALLITUS Puheenjohtaja Kari Hujanen, Varapuheenjohtaja Ritva Löyttyjärvi, Sihteeri Terho Konttinen, Taloudenhoitaja Marja-Leena Kadenius, Ilpo Korhonen, Anita Pirhonen, Aila Rahkola, Kaisa Viljo, Raija Louhivaara, Ilpo Kari, Merja Puronaho, Ritva Löyttyjärvi, Kange Mänty, LUOTTAMUSMIEHET Pääluottamusmies Kari Hujanen (TKK) Varapääluottamusmies Rauni Oksanen (TKK) Luottamusmies Anita Pirhonen (TKK) Luottamusmies Marja-Leena Kadenius (TKK) Luottamusmies Terho Konttinen (TKK) Luottamusmies Riitta Siljander (TKK) Luottamusmies Rauni Oksanen (TKK) Luottamusmies Tuija Kiuru (TaiK) Luottamusmies Ritva Löyttyjärvi (HSE) VARALUOTTAMUSMIEHET Marjut Vähänikkilä (TKK) John Lindfors (TKK) Tuire Mikluha (TKK) Ilpo Korhonen (TKK) Henry Nyberg (TKK) Tiina Simonen (TaiK) Leena Einiö (HSE) TIEDOTUSSIHTEERI Tiina Hartikainen EDUSTUKSET TKK:n hallitus, Rauni Oksanen TKK:n hallitus, varalla Kari Hujanen TaiK:n hallitus, Inka Finell TaiK:n hallitus, Kaisa Viljo TaiK:n hallitus, varalla Päivi Kokko-Vuori TaiK:n hallitus, varalla Maria Vihervä Yhteistoimintaneuvosto, Kari Hujanen (TKK) Yhteistoimintaneuvosto, Anita Pirhonen (TKK) Yhteistoimintaneuvosto, Tarja Helanniemi (TaiK) Yhteistoimintakomitea, Ritva Löyttyjärvi (HSE) Yhteistoimintakomitea, varajäsen Kange Mänty (HSE) JÄSENASIAT Marja-Leena Kadenius (TKK)

3 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Toimintavuonna 2010 Aalto-yliopiston ammattiosaston toimintatapojen kehittäminen jatkuu huomioiden kolmen korkeakoulun alueella työskentelevien jäsenten tarpeet. Tämän pohjalta tulemme valitsemaan syyskokouksessa luottamusmiehet ja ammattiosaston hallituksen jäsenet. Yhdistyneen ammattiosaston toiminnan haasteena on löytää kaikilta kolmelta kampukselta aktiivisia henkilöitä toimimaan jäsenten edunvalvonnan hyväksi. Ammattiosaston sisäisten toimintatapojen kehittämisen ohella luo toiminnalle haasteita työnantajan uudelleen organisointi ja sen kautta tulevat muutokset mm. palvelurakenteen osalta. Toimintavuonna Aalto-yliopiston ja kolmen korkeakoulun palvelurakenteiden välinen koordinointi tulee olemaan keskeisenä kehittämiskohteena. Ammattiosastomme jäsenille on tärkeätä, että muutosprosessissa huomioidaan myös tutkimusta ja opetusta avustavien henkilöstöresurssien riittävyys. Keskusteluissa ja visioissa esille nousseet vaatimukset opetushenkilöstön resurssien lisäämisestä eivät saa merkitä avustavan henkilöstön vähentämistä. Eläköitymisen kautta vapautuviin tehtäviin on myös jatkossa palkattava henkilökuntaa. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan mahdollisuus keskittyä ydintehtäviin edellyttää riittäviä ja laadukkaita tukipalveluita. Palvelussuhteen ehtojen osalta pääpaino on vuoden alusta voimaan astuvan uuden työehtosopimuksen käytännön toteuttaminen ja valvonta. Ammattiosasto edellyttää palkkausjärjestelmän mukaisten arviointityöryhmien yhdistämistä kolmen korkeakoulun osalta. Tulemme vaatimaan henkilöstöpoliittisten linjauksien yhdenmukaistamista mm. palkkauksessa. Vuoden alussa voimaan astuvasta työehtosopimuksesta käydään tällä hetkellä kireän aikataulun mukaisia neuvotteluja. Niiden edetessä on useaan otteeseen korostettu sitä, että palvelussuhdeehtoihin ei ole tulossa muutoksia. Tällä hetkellä tiedetään, että eläke-etuudet säilyvät ja valtion nykyinen vuosilomasopimus olisi siirtymässä sellaisenaan sopimuksiin. Lisäksi nykyistä palkkausjärjestelmää noudatettaisiin ainakin alkuvaiheessa. Myös työaikojen osalta on työnantaja lupaillut nykyisten käytäntöjen säilymistä. Valitettavasti Teknillisessä korkeakoulussa ilmeni, että työnantaja tulisi vaatimaan laboratoriohenkilökunnalta työsopimuksiin pidempää työaikaa mitä henkilöstö nyt noudattaa. Ammattiosaston vaatimuksesta asiasta käytiin paikallisneuvottelut. Ne päätyivät erimielisyyteen, joten asia on saatettu työehtosopimusosapuolten päätettäväksi. Laboratoriohenkilökunta ei allekirjoita työsopimuksiaan ennen kuin erimielisyys on ratkaistu. Tuleva vuosi on monelta osin haasteellinen. Ammattiosasto tulee toiminnallaan vaikuttamaan muutoksien valmisteluun ja päätöksiin. Pidämme tärkeänä henkilöstön työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä, niitä ovat mm. henkilöstöresurssien lisääminen ja palkitsemiskäytäntöjen yhdenmukaistamista kolmessa korkeakoulussa. Puheenjohtaja Kari Hujanen 3

4 AMMATTIOSASTON SYYSKOKOUS Aika: Keskiviikko , klo Paikka: TKK/TUAS-talo, Otaniementie 17, luentosali AS1 Käsiteltäviä asioita: Syyskokoukselle sääntöjen määräämät asiat: 1) Toimintasuunnitelma vuodelle ) Talousarvio vuodelle ) Ammattiosaston puheenjohtajan valinta 4) Ammattiosaston hallituksen jäsenten valinta 5) Ammattiosaston luottamusmiesten valinta 6) Ammattiosaston nimenmuutoksen vahvistaminen 7) Aalto-yliopiston toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita TERVETULOA! Hallitus Kahvi- ja voileipätarjoilu 4

5 SYYSKOKOUS Esityslista 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 Kokouksen järjestäytyminen 3.1 Todetaan, että kokouksen puheenjohtajana toimii osaston puheenjohtaja 3.2 Todetaan, että kokouksen sihteerinä toimii osaston sihteeri 3.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 3.4 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 4 Ilmoitusasiat 5 Teknillisen korkeakoulun ammattiosasto JHL ry:n sääntömuutoksen vahvistaminen 5.1 Todetaan sääntöjen ennakkotarkastus Todetaan sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely Päätetään muuttaa Teknillisen korkeakoulun ammattiosasto JHL ry:n säännöt patentti- ja rekisterihallituksen suorittaman ennakkotarkastuksen mukaiseksi 6 Valitaan ammattiosaston puheenjohtaja 7 Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrästä (vähintään 5, enintään 15 ja vastaava määrä varajäseniä) 8 Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 9 Valitaan ammattiosaston pääluottamusmies sekä varapääluottamusmies 10 Valitaan seitsemän varsinaista luottamusmiestä ja seitsemän varaluottamusmiestä 11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodeksi Valitaan ammattiosaston edustajat yhteistoimintaneuvostoon 13 Hyväksytään ammattiosaston toimintasuunnitelma vuodelle Päätetään ammattiosaston toimihenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvaamisesta 15 Päätetään ammattiosaston lehtiedusta palkansaajalehtien tilaajille 16 Hyväksytään ammattiosaston talousarvio vuodelle Päätetään ammattiosaston kokousten koollekutsumistavasta 18 Päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista 19 Kokouksen päättäminen 5

6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Yleistä Vuoden alusta käynnistyy Aalto-yliopiston toiminta. Aalto-yliopiston ammattiosasto on valmistautunut muutosprosessiin yhdistämällä kolmen korkeakoulun ammattiosastot jo vuoden 2009 alussa. Toimintavuonna jatkuu kolmen korkeakoulun toimintatapojen kehittäminen Aalto-yliopistolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Aalto-yliopiston yhteisten palveluiden rakentaminen ja organisaation uudistamisprosessi edellyttää ammattiosaston toimijoilta aktiivista osallistumista asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Syyskokouksessa valitsemme uuden Aalto-yliopiston nimissä luottamusmiehet ja yhteistoimintaneuvoston jäsenet. Lisäksi suoritamme hallituksen jäsenten valinnat huomioiden kolmen korkeakoulun tarpeet. Palvelussuhteen ehtoihin vaikuttaminen Toiminnan muuttuminen Aalto-yliopiston tasoiseksi edellyttää luottamusmies-, yhteistoimintaja työsuojeluorganisaation toimintatapojen kehittämistä vastaamaan muuttunutta tilannetta. Ammattiliitto JHL:n kanssa osallistumme vuoden alussa voimaan astuvista työehtosopimuksista tiedottamiseen ja toteutuksen valvontaan. Lisäksi osallistumme työehtosopimuksessa mahdollisesti avoimeksi jäävien asioiden valmisteluun. Osallistumme Aalto-yliopistoa koskevien henkilöstösuunnitelmien ja ohjeiden valmisteluun. Vaadimme paikallisia neuvotteluja arviointityöryhmien yhdistämiseksi voimassa olevan palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaiseksi. Lisäksi tulemme vaatimaan henkilöstöpoliittisten linjauksien yhdenmukaistamista erityisesti palkkauksen osalta. Järjestäytymisen edistäminen Järjestäytymisen edistämiseksi ammattiosaston hallitus valitsee keskuudestaan jäsenvastaavat kuhunkin Aalto-yliopiston korkeakouluun. Tavoitteena on myös lisätä uuden ammattiosaston näkyvyyttä kannanottojen muodossa ja ammattiosaston internet-kotisivuja uudistamalla. Jäsenistön tietotason parantaminen Uudet jäsenet perehdytetään ammattiosaston ja liiton toimintaan. Tavoitteena on ohjata jäseniä JHL:n järjestämille kursseille. Liiton järjestämästä koulutustarjonnasta tullaan tiedottamaan JHL:n ja ammattiosaston Internet-kotisivuilla ja jäsenille kohdennetuilla kutsuilla. Lisäksi ammattiosaston oma jäsentiedote toimii informaatiolähteenä. Ammattiosaston kotisivut ja jäsentiedote uudistetaan yhdistyneen ammattiosaston tarpeiden mukaiseksi. Toimintavuoden aikana järjestetään vähintään kaksi koulutus- tai informaatiotilaisuutta Otaniemen, Arabianrannan ja keskustan kampuksilla. 6

7 Jäsenkokoukset Sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen lisäksi ammattiosasto pitää jäsenkokouksia tarpeen mukaan. Kokouksissa käsitellään ammattiosaston ja sen jäsenistön kannalta keskeisiä asioita. Alustajiksi kokouksiin pyydetään tarpeen mukaan liittomme JHL:n sopimustoimitsijoita sekä muita asiantuntijoita. Alustusten ja varsinaisia päätöksiä vaativien asioiden lisäksi kokouksissa varataan riittävästi aikaa myös vapaamuotoiselle keskustelulle. Hallitus Ammattiosaston hallitus vastaa sääntöjen mukaisesti osaston taloudesta ja hallinnosta sekä valmistelee jäsenkokouksille esitettävät asiat ja vastaa kokouspäätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana säännöllisesti kertaa Otaniemen, Arabianrannan ja keskustan kampuksilla. Hallituksen jäsenten valinnoissa huomioidaan kolmen kampuksen tarpeet. Luottamusmiestoiminta Uudistuneen luottamusmiessopimuksen mukaan luottamusmiesorganisaatio jatkaa toimintavuonna nykyisen laajuisena. Luottamusmiesjaosto muodostuu kolmen kampuksen luottamusmiehistä. Jaosto kokoontuu tarvittaessa Otaniemessä, Arabianrannassa ja keskustassa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tiedonkulun varmistamiseksi varsinaiset luottamusmiehet osallistuvat hallituksen työskentelyyn. YT-menettely Uudistuneen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Aalto-korkeakoulun tasolla jatkaa yksi yhteinen yhteistoimintaneuvosto, johon ammattiosasto valitsee sopimuksen mukaan kaksi edustajaa. Yhteistoiminnan tavoitteena on saada Aalto-yliopiston tasolle yhteiset toimintamallit kolmen korkeakoulun osalta. Työsuojelu Uudistuneen työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan työsuojeluvaltuutetut toimivat kolmen kampuksen alueella. Loppuvuodesta 2009 tai toimintavuonna pidettäviin työsuojeluvaltuutettujen vaaleihin ammattiosasto tulee asettamaan omia ehdokkaita. Tavoitteena on myös pyrkiä sopuvaaleihin muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa. Työsuojelujaosto muodostuu kampusten JHL:n työsuojeluvaltuutetuista. Jaosto kokoontuu tarvittaessa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työsuojelutoiminnan tavoite Aalto-yliopistossa on hyvien työolojen ylläpitäminen ja parantaminen huomioiden jäsenten psyykkiset ja fyysiset tarpeet. Virkistys ja kulttuuri Ammattiosaston hallitus tulee toimintavuonna järjestämään keväällä ja syksyllä kaksi huvi- tai kulttuuritapahtumaa. Varaudumme myös kampuskohtaisten tapahtumien järjestämiseen. Hallituksen päätöksellä on tarkoitus tukea taloudellisesti eri huvi- ja kulttuuritapahtumia, myös 7

8 jäsenille tarkoitettua työväenlehtitukea jatketaan toimintavuonna. Tilaisuuksien järjestämiseksi hallitus ottaa mielellään ehdotuksia vastaan jäseniltä. Tiedotus Hallituksen ja tiedotussihteerin tehtävänä on jäsenistön informoiminen ajankohtaisista asioista, kokouksista ja erillisistä tilaisuuksista. Tämä tapahtuu A4-kokoisilla, numeroiduilla jäsentiedotteilla, joita julkaistaan tarvittaessa tai erillisillä yksisivuisilla tiedotteilla. Tiedote julkaistaan sähköisessä muodossa niille, joilla on käytössä sähköpostiosoite. Toimintavuoden aikana ammattiosasto kehittää edelleen tiedotusta, tavoitteena jäsentiedotteen ja internetkotisivujen uudistaminen palvelemaan paremmin yhdistyneen ammattiosaston jäsenten tarpeita. Myös liiton kotisivut antavat ajankohtaista tietoa jäsenille. Lopuksi Ammattiosaston toiminnan päätavoite on jäsenistön etujen valvonta. Jotta pääsisimme mahdollisimman hyvään tulokseen, kaikkien aktiivista panostusta tarvitaan. Myös uusia ideoita toimintamme tehostamiseksi otetaan ilolla vastaan. Ammattiosaston hallituksen toiveena on jäsenistön aktiviteetin lisääntyminen esim. kokouksiin osallistumisena. Aktiivitoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä otetaan mielellään toimintaan mukaan. 8

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Nastolan Kirjatyöntekijät ry. 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta Tässä numerossa: Kevätkokouskutsu s. 4 Toimintasuunnitelma s. 5-7 UPJ-käsitteistä s. 8-9 Liikunnan riemua s. 11-12 Kesämökki tiedote

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

KALIKKA. OYHYry. jne... Jäsenasioita, toimintasuunnitelma. OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013

KALIKKA. OYHYry. jne... Jäsenasioita, toimintasuunnitelma. OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013 KALIKKA OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013 Jäsenasioita, toimintasuunnitelma vuodelle 2013, pääluottamusmiehen palsta, koko uksissa päätettyä, jne... OYHYry Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot