Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II"

Transkriptio

1 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti, poissaolot Konsernin osavuosikatsaus Käyttötalouden osavuosikatsaukset hallintokunnittain Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Kirjasto ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Ympäristötoimi Yhteenveto käyttötalouden meno- ja tuloarvioista Investoinnit Tilinpäätösennuste 110

3 3 Vuosikate Vuosikate on positiivinen elokuun lopulla 0,247 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 2,6 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja ( euroa) => tilikauden tulos on negatiivinen -0,550 milj. euroa. Lainat Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 8,497 milj., /asukas. Tilinpäätöksessä 2012 kunnalla oli lainaa 6,440 milj. euroa; asukasta kohden euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 7,4 milj. (korko 0,12 %), joten koko lainakanta on 2,057 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Sijoitukset SALKKURAPORTTI EVLI osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah ha.hinta Salkun ma.arvo ma.arvo Salkun kp.arvo kp.arvo Elokuun lopussa markkina-arvo kirjanpitoa suurempi Tilinpäätös 2012: markkina-arvo kirjanpitoa suurempi Määräaikaistalletus Perhon Osuuspankissa Sijoitussalkku + talletus yht Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 20,50. Verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on enemmän ja yhteisöveron tuotto enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2012 verotulot ja vuoden 2013 ennakot vuodelta 2012 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee jäämään alle arvioidun jopa 0,370 milj.. Valtionosuuksia on saatu enemmän verrattuna ed. vuoteen.

4 4 Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot ovat suuremmat ja tulot suuremmat ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 1.1 milj. ed. vuotta huonompi. Palveluiden ostot ovat 0,688 milj. suuremmat ed. vuoteen verrattuna ja henkilöstökulut 0,331 milj. suuremmat ed. vuoteen verrattuna. Lisämäärärahan tarve palveluiden ostoihin on noin 0,4 milj.. Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna eurolla lähinnä yleisen palkkakehityksen vuoksi. Kunnan työntekijämäärä oli elokuussa 239 (ed. vuoden elokuu 232). Loppuvuodesta henkilöstömenoja kasvattaa lomapalkkavarauksen määrä; pitämättömät vuosilomat ja kertyneet säästövapaat otetaan mukaan lomapalkkavaraukseen. YLEINEN KEHITYS Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Työttömyys Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 10,2 %, mikä on Keski-Pohjanmaan toiseksi huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 12,2 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden alusta 26:sta 20:een.

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 KONSERNIYHTIÖT OSAVUOSIKATSAUS TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 100 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto. Tavoitteet: konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteutumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: asuntokannan kuntotason ylläpitämiseksi on laadittava yhteisöjen kaikkien asuntojen osalta asiantuntijan kuntokartoituksen pohjalta suunnitelma tarvittavista peruskorjaustoimista vuoden 2013 loppuun mennessä asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. TOTEUTUMINEN PERHON KEHITYSYHTIÖ OY tilikauden tulos on tappiollinen ,25 euroa. maksuvalmius on hyvä ja taseessa ei ole saamisia. KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO tilikauden tulos on positiivinen ,51 (konserni). hallitus valmistelee yhdessä teknisen toimen kanssa seuraavaan yhtiökokoukseen Eeronkujan kiinteistöjen viisivuotiskorjaussuunnitelman.

19 19 Kiinteistön kaukolämpöön siirtyminen budjetoidaan kunnan vuoden 2014 talousarvioon. PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY tilikauden tulos on positiivinen ,82 euroa. kesä- heinäkuun aikana osa huoneistoista oli tyhjillään. lähitulevaisuudessa kiinteistön maalämpöpumppu joudutaan uusimaan. maksuvalmius on huonohko. ASUNTO OY RIVIHIEKKA tilikauden tulos on negatiivinen 4,76 euroa. kiinteistössä aloitettiin keväällä viisivuotiskorjaussuunnitelman toteuttaminen ja rakennusten kunnossapitoon on kirjattu 8.142,21 euroa. korjauskustannukset katetaan yhtiövastiketta korottamalla. yhtiövastiketta peritään ajalla neljä euroa/m2./kk. maksuvalmius on ollut hyvä. ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA Asunto Oy Perhonjokirannan osakehuoneistot valmistuivat kesäkuussa. Asuntorivitalo käsittää 5 kpl 65m2 suuruisia osakehuoneistoja Kokonaiskustannukset ovat mennessä ,38 euroa. Piha-alueiden istutukset toteutetaan kesällä Osakkeista on heinäkuussa 2013 myyty 2 kpl, toinen Sisko ja Pauli Flinkille ja toinen Perhon Kauppatalo Oy:lle. Yhtiövastiketta peritään alkaen 2 /m2/kk. Kiinteistössä on kaukolämpö ja huoneistokohtaiset vesimittarit. Myymättömiä osakehuoneistoja markkinoidaan.

20 20 MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivouspalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

21 21 OSAVUOSIKATSAUS YLEINEN HALLINTO Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskelpoinen konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Vuoden 2012 tilinpäätöksen tarkasti tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:n, vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana Jarmo Jäspi. Kunnanvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta tilintarkastusyhteisön talousarviovuodelle 2013 ja suunnitelmakaudelle. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n (entinen Oy Audiator Ab) tarkastusvuosille 2013 ja Sopimus on allekirjoitettu ja sopimuksen kohteena on kuntalain mukainen lakisääteinen tilintarkastus ja erityistehtävät kuten EU-hankkeiden tilintarkastus. BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 :n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa. Asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuosittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten. Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Tilintarkastusostopalvelut Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää 10 päivää Toteutuminen Tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 35.

22 22 Lautakunta jätti vuoden 2012 arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Tarkastuslautakunta Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä ,2 TOIMINTAKATE ,2 Mittarit: Nettomenot /asukas -3,30-3,25-5,72 Toimielin Kunnanvaltuusto Tehtävä Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista. Asetetut tavoitteet Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti. Kunnanvaltuusto nimeää kunnanhallituksen ja hallintosäännön mukaiset muut toimielimet vastuualueille. Voimavarat Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua Toteutuminen Kunnanvaltuusto on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 57 asiaa. Lisäksi keväällä pidettiin valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin taloutta 2013 ja Hyvinvointikeskuksen suunnitelmia. Tammikuun ensimmäisessä kokouksessa valittiin valtuuston puheenjohtajisto, kunnanhallitus ja lautakunnat. Kunnanvaltuusto antoi Valtiovarainministeriölle lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta ja siihen liittyvistä eritellyistä kysymyksistä. Kesäkuun kokouksessa kunnanvaltuusto hyväksyi 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kesäkuun kokouksessa valtuusto päätti vesi-, jätevesi- ja kaukolämpömaksujen korottamisesta. Kesäkuussa päätettiin, että Möttösen vanhan koulun v peruskorjaus toteutetaan uudisrakennushankkeen yhteydessä.

23 23 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Kunnanvaltuusto Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä ,0 TOIMINTAKATE ,0 Nettomenot /asukas -6,16-6,86-9,69 Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti. Asetetut tavoitteet vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti v palvelujen ostossa on varattu koulutukseen avustuksissa on : palveluseteliin kunnanhallituksen käyttövaroihin Voimavarat Kunnanhallitus 9 jäsentä Toteutuminen Kunnanhallitus on kokoontunut 16 kertaa ja käsitellyt 275 asiaa. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2012 tilinpäätöksen , tilikauden tulos oli ,94. Hallintojohtaja Seija Kinnunen irtisanoitui hallintojohtajan virasta lukien. Perusturvajohtaja Hannele Koski irtisanoutui perusturvajohtajan virasta lukien. Perusturvajohtajana aloittaa lokakuussa hallintotieteiden maisteri Nina Wikström.

24 24 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot, myyntivoitot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä ,0 TOIMINTAKATE ,0 Nettomenot /asukas -26,65-27,79-36,45 Toimielin Hallintopalvelut (ent. Hallinto- ja talouspalvelut -2011) Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja on yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut tuottaa kunnan tarvitsemat ruoka- ja siivouspalvelut järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Muutos > 2012: Yleisen osaston sisällä on SISÄISET PALVELUT, joka käsittää koko kunnan Henkilöstöhallinnon, Toimisto-, talous- ja atk-palvelut, Ruokapalvelut ja Siivouspalvelut. Sisäiset palvelut vyörytetään kokonaisuudessaan palveluja käyttäville yksiköille.

25 25 Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Hyvinvointikertomuksen liittäminen osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuotannon arviointia. Koulutuksen järjestäminen uusille luottamushenkilöille. Henkilöstö Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Toimistosihteeri 1 Kanslisti-arkistonhoitaja 1 Kanslisti 1 Toimistovirkailija 0,5 Taloussihteeri 1 Palkanlaskija 1 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 7,5 2 2 Toteutuminen Hallintojohtaja Seija Kinnunen irtisanoitui hallintojohtajan virasta lukien. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti hallintojohtajan tehtävien tilapäinen hoitaminen toimii niin, että kunnanjohtaja toimii yleisen osaston esimiehenä ja kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistojen /pöytäkirjojen teko, tiedottaminen ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset jaetaan eri henkilöille. Käyttöprosentti on yli keskimääräisen kulutuksen, koska yhteistoimintaosuudet maksetaan etupainotteisesti. Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Hallintopalvelut Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot Myyntituotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä ,6 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,3 Suunnitelmapoistot

26 26 TILIKAUDEN TULOS Nettomenot /asukas -138,10-97,16-101,34 Toimielin Muu yleishallinto Tehtävä Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myynti. Osuus verotuskustannuksiin on euroa. Talousarvioon sisältyy metsänmyyntiä ja myyntivoittoja Asetetut tavoitteet V tehdyn metsänkaupan toteutumisen seuranta. Kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit). Toteutuminen Metsän hoito ja myynti kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja euroa, joista on saatu euroa. Uusia metsäkauppa on tehty kesäkuussa UPM Kymmenen kanssa, arvioidut metsänmyyntitulot kertyvät tältä vuodelta. Metsän uudistamiseen varattu määräraha ( euroa) tullee ylittymään. Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Muu yleishallinto ( kunnallisverotus, metsän hoito ja myynti) Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,4 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä ,8 TOIMINTAKATE ,6 Nettomenot /asukas -73,23 32,26 71,76

27 27 Toimintakatteet: Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Kunnallisverotus Metsän hoito ja myynti Yhteensä Toimielin Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Henkilöstön kouluttamiseen on varattu euroa. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa. Asetetut tavoitteet Henkilöstöjohtaminen, esimieskoulutusta jatketaan vuoden 2013 aikana. Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi Henkilöstösuunnittelu ja raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen vuoden 2013 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi Sairauspoissaoloja seurataan kuukausiraporttien yhteydessä. Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Toteutuminen Työterveyshuollon tilitys v on tehty ajoissa ja Kelan korvaus on tulossa. Vuonna 2013 työterveyshuollon kulut ovat 86 % budjetoidusta. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutusta on jatkettu, koulutuspalvelut on ostettu Keski-Pohjanmaan aikuisopistolta. Tehtävä TULOSLASKELMA Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä ,8 Toimintamenot Henkilöstömenot Vakuutukset Terveyspalvelut Koulutus

28 28 Aineet, tarvikkeet Tyky-toiminta ym Toimintakulut yhteensä ,8 TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas -16,72-30,39 0,00 Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilöstömäärien suhteessa. Toimielin Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut. Asetetut tavoitteet Henkilöstö Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija -asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta. Perhon seudun Vanhustenkotiyhdistys ry jää pois tilinpäätöksen 2012 valmistumisen jälkeen. Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti. Toimistotiimin koulutusta jatketaan v Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Kustannukset vyörytetään aiheuttamisperiaatteen mukaan eri hallintokunnille. Tp 2011 Ta 2013 Toimistosihteeri 1 1 Kanslisti-arkistonhoitaja 1 - Kanslisti 1 1 Toimistovirkailija 0,5 - Taloussihteeri 1 1 Palkanlaskija 1 1 Atk-vastaava 1 1 Toimistonhoitaja (ennen Sote) 1 1 Kanslisti (ennen Sote) 1 1 Sosiaalipalveluohjaaja (ennen Sote) 0,35 -

29 29 Toimistosihteeri (ennen Tekla) 1 0,5 Kanslisti (ennen Tekla) 1 1 Kanslisti 2 (ennen Kasvatus- opetus) 2 1 Toimistotyöntekijä 2 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 12,85 11,5 Toteutuminen Alkuvuodesta pitkäaikainen työntekijä Ritva Järvelä jäi vuosilomalle ja sitten eläkkeelle. Tiimikoulutus päättyi elokuussa, lähikoulutuspäiviä oli 12 kertaa ajalla reilun vuoden aikana. Koulutuksen tavoitteena oli tavoitteellinen tiimin toiminta ja työyhteisö. Atk:n palvelumaksut on maksettu etupainotteisesti. Tehtävä TULOSLASKELMA Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot *) **) Sisäiset toimistopalv Toimintatuotot yhteensä ,4 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yhteensä ,4 TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas 0,00-127,38 0,00 *) Sisäiset toimistopalvelut = muilta hallintokunnilta siirtyvät henkilöstökulut tiimiin ta **) Sisäiset toimistopalvelut kirjataan menoksi hallintokunnille. Toimielin Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Tehtävä Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa. Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti.

30 30 Asetetut tavoitteet Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä. Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat. Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppilaalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus. Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elintarvikehinnat kilpailutetaan kahden vuoden välein kaikkien kunnan keittiöiden osalta. Seuraavalle kaksivuotiskaudelle kilpailutus suoritetaan kevään 2013 aikana. Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen. Kilpailutuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioon ottamaan lähialueen palvelutuottajat. Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden menot kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi. Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Henkilöstö Yhteensä 11,5 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8,5 (Jalmiina 4, koulut 4, päiväkoti 0,5) Toteutuminen Elintarvikkeiden kilpailutus vuosille toteutettiin keväällä. Elintarvikkeiden hankinnan kokonaisarvo ylitti EU-kynnysarvon, joten hankinnasta ilmoitettiin HILMA-ilmoituskanavan www-sivulla. Kunnanhallitus päätti elintarvikehankinnasta vv tuoteryhmittäin. Möttösen koulun keittiö aloitti elokuussa uusissa tiloissa. TULOSLASKELMA Koulujen ruokahuolto Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot

31 31 Maksutuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä ,1 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä ,1 TOIMINTAKATE TULOSLASKELMA Ravintopalvelut Jalmiinakoti Talous TA 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä ,1 Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä ,2 TOIMINTAKATE Poistot Toimielin Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Tehtävä Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokra-asuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen.

32 32 Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä. Siivoustoimeen on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Pesulapalvelut ovat siirtyneet toiminnallisesti yleishallintoon v alusta ja v alusta myös talousarviomäärärahan osalta. Pesulaan ostetaan työpalvelua erillisellä sopimuksella, joka mahdollistaa vuosilomien, muiden vapaiden (myös viikonloput) ja arkipyhäviikkojen palveluiden turvaamisen asiakkaille, jolloin hoitohenkilökunta voi keskittyä hoivatyön perustehtävään. Henkilöstö Tp2011 Tp2012 Ta2013 Siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5 Laitosapulaisia ja siivoojia 10,5 10,5 10,5 Vaatehuoltaja 1 Toteutuminen Jalmiinan pesulapalveluihin ostetaan lisäapua yksityiseltä, sopimus on voimassa saakka. Möttösen koululle hankittiin lattianhoitokone. Talous TULOSLASKELMA Siivoustoimi Talous TA 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä ,2 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä ,0 TOIMINTAKATE Poistot TULOSLASKELMA Siivoustoimi

33 33 Talous TA 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintatuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä ,2 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä ,0 TOIMINTAKATE Poistot Maaseututoimi ja elinkeinotoimi Tehtävä Tavoitteet Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola Kaustisen seutukunnan kunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli sekä Kannuksen kaupunki ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon järjestämisestä. Sopimuksessa on sovittu kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta sekä yhteistyöstä maaseudun kehittämistehtävissä. Sopimuksen perusteella maaseutuhallinnon palvelut on annettu Lestijärven kunnan (Kaustisen seutukunnan) hoidettavaksi alkaen. Perhon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kunnalta. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten :n määräraha. Määräraha käytetään erilaisten maatalousyritysten kehittämistä edistävien laskelmien ja suunnitelmien laatimiseen, maatalousyrittäjille järjestettäviin koulutuksiin sekä maksullisen lomittaja-avun ostamiseen. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on :n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toimintaan. Henkilöstö Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Maaseutuasiamies 1 1 Ostopalveluna x Toteutuminen

34 34 Talous Vuoden alusta aloitti Maaseutuhallinnon palveluyksikkö KaseKa, johon kuuluu Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat sekä Kannuksen kaupunki. KaseKaa hallinnoi Lestijärven kunnan alainen Maaseutulautakunta, johon Perhon kunnanvaltuusto on valinnut varsinaiseksi jäseneksi Helena Porasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jussi Humalajoen. Perhon kunnan maaseutuasiamies siirtyi alkaen Maaseutuyksikkö KaseKa:n työntekijäksi Lestijärven kunnan palvelukseen. Perhon kunnan talousarviossa on varattu eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, määrärahan käytöstä päätetään Perhossa. TULOSLASKELMA Tehtävä Maaseutuelinkeinot ja lautakunta Talous Tp 2011 Tp 2012 TA 2013 Tot 1-8 Käyttö- % Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,9 Nettomenot /asukas -23,22-24,59-27,76 Tunnusluvut ja mittarit: Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Aktiivitiloja, lkm Peltoa viljelyksessä, ha Aktiivitiloilla peltoa keskim.ha 43,6 44,7 46,0 Aktiivitilojen maitokiintiö, keskimäärin ltr Maidontuottajien keskimääräinan lehmälkm Maksetut tuet, milj. 5,5 5,7 5,5 Sopimukset: Eläinten hyvinvoinnin tukitiloja kpl Lietelannan sijoittaminen peltoon Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, ha

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot