Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3"

Transkriptio

1 Toimintakertomus - Annual Report 2007

2 2 OULUN SATAMA

3 Sisältö / Contents 4 Kaikkien aikojen ennätys 5 An All-Time Record Year 6 Investointeja ja kehitystä vuonna Investments and Development in Liikenteen kasvu jatkui Oulun Satamassa Rapid growth continues in the Port of Oulu 11 Oulun Sataman organisaatio, toiminta-ajatus ja arvot 12 Laatua ja turvallisuutta Oulun Satamassa 13 Quality and safety in the Port of Oulu 15 Vuosi 2007 lyhyesti 16 Henkilöstö 17 Personnel 18 Talous vuonna Teknisiä tietoja Oulun Satamasta 23 Yhteystiedot Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers liikevaihto / turnover 5,867 M liikevoitto / operating margin 43 % investoinnit / investments 2,7 M tuloutus Oulun kaupungille / payments to city of Oulu 0,75M tuonti / imports 2,073 mill.t vienti / exports 1,352 mill.t satamassa käyneet alukset / vessel calls 562 kokonaisliikennemäärä / total traffic 3,425 mill.ton kontit / containers TEU SECUt / SECUs pcs PORT OF OULU 3

4 Kaikkien aikojen ennätys Kari Himanen, satamajohtaja Vuosi 2007 oli Oulun Sataman liikenteen kehityksen suhteen erittäin hyvä. Jatkoimme siitä, mihin edellisenä vuonna jäimme. Viimeisten kahden vuoden aikana kasvu on ollut yhteensä yli 40 prosenttia. Kokonaisliikennemäärä ylitti kolmen miljoonan tonnin rajan jo marraskuussa. Koko vuoden liikenne oli 3,4 miljoonaa tonnia. Konttiliikenne oli yli TEU:ta. SECU:ja (Stora Enso Cargo Unit) käsiteltiin yli kappaletta, ja tämä määrä vastaa normaalikonteiksi muutettuna vajaata TEU:ta. Liikenteen kasvun selittää suurelta osin Stora Enson kuljetusjärjestelmän muutos. Oulun paperitehtaiden tuotannosta yhä suurempi osa vietiin laivoilla Oritkarin satamasta. Eukalyptussellun tuonti pääsi täyteen vauhtiin. Oulun sellutehtaan tuotannon muutos lisäsi omalta osaltaan vientisellun määrää. Myös muiden tuoteryhmien kohdalla tapahtui kasvua. Konttiliikenteen voimakkaasta kasvusta johtuen Oritkarissa on ajoittain vallinnut pula kenttätilasta. Konttikenttää laajennettiin runsaalla kahdella hehtaarilla nykyisen konttikentän viereen. Samassa yhteydessä rakennettiin myös lämpöpaikkoja konteille Herman Andersson Oy:n omistaman varaston seinustalle. Tämä oli hyvä lisä sataman palvelutarjontaan, sillä lämminkonttivaraston käyttöaste on ollut viime aikoina korkea. Euroopan Unioni hyväksyi satamia koskevan turvadirektiivin lokakuussa Tämän perusteella laadittu kansallinen lainsäädäntö hyväksyttiin helmikuussa Lain mukaan satamien tulee laatia satama-aluetta koskeva turva-arvio ja turvasuunnitelma. Sisällöllisesti kyseessä on sama asia, joka tehtiin jo ISPS-säännöstön tullessa voimaan muutama vuosi sitten. Oulun Sataman yksi keskeinen tehtävä on valmistautua tulevaan kehitykseen. Hyvän pohjan tälle muodostaa Oulun Sataman yleissuunnitelma, jossa on linjattu Oritkarin sataman uusi sisääntulotie ja länsilaiturin suunta. Näiden tulevien laajennustoimenpiteiden perusteella olemme hakeneet lupaa mainittujen alueiden pengerrykseen. Penkereiden sisään voidaan läjittää sekä ruoppausmassoja että ylijäämämassoja. Satamalla on hyviä kokemuksia Vihreäsaaren öljylaiturin ns. pulputusjärjestelmästä. Tästä rohkaistuneina päätimme hyödyntää samaa tekniikkaa myös Oritkarin satama-altaassa. Altaaseen lasketaan huomattava määrä paperitehtaan lauhdevedestä sekä muuta lämmintä vettä. Laskelmien mukaan jään muodostuminen vähenee oleellisesti, kun lämmin vesi saadaan kiertämään altaassa tehokkaasti pää- ja pohjoislaiturin välissä. Näin voimme pitää Oritkarin altaan kohtuullisen pakkasen aikana jäättömänä. Oulun Sataman investoinnit jatkuivat edelleen voimakkaina vuoden 2007 aikana. Valmistauduimme omalta osaltamme sementtiliikenteen siirtymiseen Toppilasta Vihreäsaareen. Kyseiset investoinnit jakaantuvat usealle vuodelle. Vuoden 2007 osalta keskityimme laivaliikenteen tarvitsemien turvajärjestelmien rakentamiseen. Seuraavassa vaiheessa keskitymme maapuolen rakenteisiin. Pohjois-Suomessa on lukuisia tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa olevia kaivoshankkeita. Toteutuessaan hankkeet sekä luovat alueelle todella huomattavan määrän uusia työpaikkoja että lisäävät Perämeren satamien liikennettä. Suurimmillaan kasvu satamien liikenteessä voi olla miljoonia tonneja. Hankkeista lähimpänä toteutumistaan on Talvivaaran nikkelikaivos, jonka raaka-aineliikenne alkaa vuoden 2008 loppupuolella. Seuraavana suurena hankkeena käynnistyy mahdollisesti Kolarin kaivos. Varsinkin Kolarin kaivoksen avaaminen merkitsisi Perämeren satamille erittäin voimakasta kasvua. Oulun Satama ottaa nämä mahdollisuudet huomioon linjatessaan tulevaa toimintaansa. Lämmin kiitos toimijoille ja henkilöstölle, jotka ovat Oulun Sataman tärkeä voimavara. Panoksellaan ja sitoutumisellaan he mahdollistavat menestyksen vuoden jokaisena päivänä muutostenkin keskellä. 4 OULUN SATAMA

5 An All-Time Record Year Kari Himanen, Port Director 2007 was an outstanding year for the Port of Oulu as traffic volume growth continued apace. In the course of the past two years, we have seen a growth of over 40 per cent. The total volume of cargo handled by the Port reached 3 million tonnes in November, and this figure rose to over 3.4 million tonnes by the end of the year. The number of containers handled by the Port corresponded to over 32,000 TEU. More than 16,000 SECUs or Stora Enso Cargo Units were handled. In terms of normal containers this figure corresponds to nearly 100,000 TEU. This growth was largely due to a change in Stora Enso s transportation system. An increasing portion of the production of their Oulu mills was shipped from Oritkari Harbour. Imported shipments of eucalyptus pulp were in full swing. The production change in the Oulu pulp mill increased the volume of exported pulp. Other product groups were also on a growth curve. At times throughout the year, the substantial growth of container traffic caused a lack of outside storage space in Oritkari. The container depot was enlarged by over two hectares next to the present depot. At the same time, a new warm container storage area was constructed close to the wall of the warehouse owned by Herman Andersson Oy. This was an excellent addition to the Port s service assortment, for the capacity utilisation rate of warm container storage space has recently been high. The European Union adopted a directive on enhancing port security in October The corresponding national legislation was enacted in February Under law, ports are required to draw up a safety estimate and safety plan for the port area. The substance of this legislation corresponds to the ISPS Code, which was implemented a few years ago. One of the biggest challenges facing the Port of Oulu is being prepared for future developments. These preparations have a solid base in the Port s General Plan, which includes plans for a new access road to Oritkari Harbour and in the direction of the West Quay. On the strength of the existing enlargement plans, we have applied for a permit to commence the construction of embankments in these areas. Dredging and excess masses can be piled inside the embankments. Encouraged by the performance of the air-bubbler system of the oil quay in Vihreäsaari Harbour, we decided to use the same technology in the wet dock of Oritkari Harbour. A considerable volume of condensation water from a nearby paper mill and other warm water is being piped to the wet dock. According to an estimate, the effective circulation of this warm water between the main and north quays will considerably reduce ice formation. This ensures that, with the exception of very extreme weather conditions, the Oritkari wet dock will remain ice-free was another year of substantial investments in the Port of Oulu. Preparations were made on our part for the transfer of cement traffic from Toppila to Vihreäsaari. These investments shall take place over several years. Our special focus for 2007 was the construction of safety systems for shipping. Our next focus will be concentrated on land structures. Several mining ventures in Northern Finland are now either in the exploration stage or have reached a decisionmaking stage. These ventures would create an abundance of new jobs and significantly increase traffic to and from the ports of the northern Gulf of Bothnia. This growth could amount to millions of tonnes. The Talvivaara nickel mine venture is close to becoming a reality, as its raw material traffic is scheduled to begin towards the end of The next large-scale venture to be potentially launched is the Kolari mine, which would give a huge boost to the northern seaports. These possibilities will be borne in mind as future plans for the Port of Oulu are made. I wish to extend my warmest thanks to all our customers, partners and employees. Your contribution and commitment have made it possible for the Port of Oulu to continue to be successful throughout the year, even in the face of challenges and change. PORT OF OULU 5

6 Oulussa panostettiin sahatavaraan Oulun Satamassa vietettiin helmikuussa Oritkarin sahatavaraterminaalin ja uuden konttikentän avajaisia, joihin saapui vieraita Suomesta ja Kreikasta. Terminaali- ja kenttäinvestoinneilla Oulun Satama kehitti Oritkarin sataman palveluja ja edisti tavaraliikenteen kasvua. Liikelaitosten lautakunnan puheenjohtaja Mikko Viitanen toi avajaisiin Oulun kaupungin tervehdyksen. Sahojen edustajana tilaisuudessa mukana ollut Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi muisteli puheessaan työuraansa ylösottajana Toppilan satamassa ennen sahavuosiaan. Vuonna 2007 suurin osa Oulusta laivatusta sahatavarasta kulki konteissa Kaukoitään, pääasiassa Japaniin. Oritkarin uusin konttikenttä R-X Oritkarin satamaan rakennettiin vuoden 2007 kesän ja syksyn aikana uusi konttikenttä (R-X). Kenttä on kooltaan noin 2,2 hehtaaria, ja se tehtiin vastaamaan lisääntyneen konttiliikenteen tarpeisiin. Konttikenttätyön pääurakoitsijana toimi Pöyry Environment Oy. Oritkarin raiteiden parannustöitä Oritkarin raiteiden korjaus- ja kehittämistoimet jatkuivat edellisvuosien tapaan. Urakoitsijana toimi Oy VR Rata Ab. Vihreäsaaren satamassa muutostöitä Vihreäsaaren sataman bulk-laiturilla ja alueen kentillä tehtiin muutostöitä. Bulk-laiturin tehokasta laiturikapasiteettia kasvatettiin, ja näin alueen palvelutasoa parannettiin. Muutostöiden ensimmäiseen vaiheeseen kuului satamaaltaan ruoppaus. Alueen rakennustyöt jatkuvat, ja kaikkien muutosten odotetaan toteutuvan vuoden 2009 aikana. Urakoitsijana Vihreäsaaressa toimii Maarakennus Jaara Oy. Kaikuluotausta Oulun Sataman väylillä ja satama-altaissa Oulun Satama teetti väylillään ja satama-altaissaan kaikuluotauksen tulevia kehittämistoimenpiteitä ja investointeja varten. Kaikuluotauksen suoritti Suunnittelukeskus Oy:n Navigeo-yksikkö. Oritkarin satama saa asemakaavan Oritkarin alueella aloitettiin asemakaavan laatiminen. Asemakaavassa määritellään alueen merkittävien liikenneyhteyksien sijoittuminen. Käynnissä olevat sekä tulevat rakennusurakat toteutetaan Oulun Sataman yleissuunnitelman 2005 lähtökohtien mukaisesti. Asemakaavaan liittyvää yleissuunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulun kaupungin teknisen keskuksen kanssa. Yleissuunnitelman laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska lähitulevaisuudessa Oulun Sataman on tehtävä Oritkarin satama-altaan huoltoruoppaus, ja ruoppausmassoille on osoitettava läjityspaikka riittävän läheltä satamaa. Nuottasaaren päälaiturilla kuntokartoitusta Nuottasaaren päälaiturin alueella tehtiin kevään ja kesän aikana kuntotutkimusta. Tutkimus sisälsi päälaiturin alueella tehtyjä pohja- ja maanäytetutkimuksia sekä laiturin ja rakenteiden kuntoselvityksen. Kuntotutkimuksen tekivät Pöyry Environment Oy ja WSP Finland Oy. Tutkimuksella selvitetään, kuinka laaja saneeraus Nuottasaaren päälaiturille on tehtävä. Liikenteenohjaussuunnitelmatyöt käynnistettiin Oulun Satamalle laadittiin uusi liikenteenohjaussuunnitelma. Uutta suunnitelmaa tarvitaan Oritkarissa edellisenä vuonna toteutettujen mittavien liikennejärjestelmäuudistusten sekä Vihreäsaaressa vuoden 2007 aikana toteutet- 6 OULUN SATAMA

7 Investointeja ja kehitystä vuonna 2007 tujen ja tulevien investointien vuoksi. Liikenteenohjaussuunnitelman mukaiset liikennejärjestelmätyöt aloitettiin syksyllä ja töitä jatketaan vuoden 2008 keväällä. Oulun Satama osaksi Oulun kaupungin logistiikkastrategiaa Oulun seudun logistiikkastrategian laatiminen aloitettiin syksyllä Tavoitteena oli määrittää selkeät toimintalinjat, joiden avulla visio Oulun seudusta pohjoisen Euroopan logistisena keskuksena toteutetaan. Työn tilaaja ja rahoittaja oli Oulun kaupunki. Logistiikkastrategia Oulun seudulle on alan toimijoiden yhteinen näkemys logistiikan strategioista sekä pitkän aikavälin kehittämistarpeista ja painopisteistä. Strategian painopisteet valikoituivat analysoimalla logistiikan tämänhetkiset vahvuudet ja heikkoudet sekä huomioimalla elinkeinoelämän näkemykset tulevaisuuden haasteista ja tarpeista. Strategiatyön ja tavoitteiden toteuttamiseksi on käynnistetty logistiikkaohjelma vuosille Ohjelmaa uudistetaan tarvittaessa kahden vuoden välein. Strategian ja logistiikkaohjelman uudistamistarvetta kartoitetaan kehittämistoiminnan tulosten vaikuttavuusarvioinnin ja kehitystilanteen analyysin perusteella. Oulun kaupungin tavoitteena on alueen yritysten kannattavuuden lisääminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen tuotannon ja kaupan logistiikkakustannuksia vähentämällä. Oulun alueen vahvuuksia on kansainvälinen sijainti. Kansainvälisten liikennekäytävien ja markkina-alueiden kartalla Oulu on logistinen solmukohta. Oulu pohjoisen Euroopan logistiseksi keskukseksi vuoteen 2015 mennessä -vision saavuttamiseksi strategisiksi painopisteiksi ja tavoitteiksi valittiin seuraavat seitsemän kohtaa: Oulun kansainvälisen sijainnin hyödyntäminen, Oulun alueen yhteyksien ja infrastruktuurin kehittäminen, logistiikan palvelutarjonnan ja toimintaverkoston kehittäminen, logistiikan osaamisen lisääminen sekä työvoiman saatavuuden turvaaminen, innovatiivisen toimintaympäristön luominen sekä teknologiaosaamisen hyödyntäminen logistiikassa, kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen ja monipuolisten tavaravirtojen hyödyntäminen. Pulputusjärjestelmä Oritkarin satama-altaaseen Oritkarin sataman jäätilanteesta ja sen vaikutuksesta liikenteeseen laadittiin selvitys toukokuussa. Sen avulla pyrittiin etsimään keinoja satama-altaan jäätilanteen hallitsemiseksi. Ensisijainen tavoite oli helpottaa Oritkarin pohjoislaiturin NETTS-liikenteen liikennöintiä, sillä edellisen talven aikana laituriin kiinnittymisissä oli vaikeuksia. Jäätilanneselvityksen perusteella Oritkarin satama-altaaseen päätettiin rakentaa pulputusjärjestelmä. Satamaaltaaseen tehdasalueelta tulevan lauhdeveden lämpöteho on niin suuri, että jäätilanteen hallintaan käytettävän pulputusjärjestelmän avulla voidaan parantaa oleellisesti myös Oritkarin päälaiturin jäätilannetta. Pulputusjärjestelmän rakennustyöt saatiin loppusuoralle vuoden vaihteessa. Oy VR Rata Ab satamaraiteiston lumitöiden hoitajaksi Oulun Satama solmi Oritkarin satamaraiteiston talvikunnossapidosta yksivuotisen sopimuksen Oy VR Rata Ab:n kanssa kaudelle Oy VR Rata Ab hoitaa Oulun Sataman omistuksessa olevan satamaraiteiston lumityöt. Töihin sisältyvät mm. vaihteiden ja vaihdealueiden koneellinen harjaus, peruspuhdistus sekä raiteiden auraaminen. Talvikunnossapitourakoitsijaksi T:mi M. Parkkila Oulun Satama kilpailutti satama-alueen liikennealueiden talvikunnossapidon. Tarjouskilpailun voitti T:mi M. Parkkila Oulusta. Sopimus on kolmivuotinen, ja siihen sisältyy lumen ja polanteen poistaminen satama-alueilta, liukkaudentorjunta, hiekoitushiekan poistaminen ja alueiden harjaus, tasoylikäytävien puhdistus sekä lumisohjon poistaminen. PORT OF OULU 7

8 Investments and Development in 2007 Special emphasis on sawn timber In February, the Port of Oulu celebrated the opening ceremony of the new sawn timber terminal and container depot at Oritkari Harbour, with guests from both Finland and Greece. With these investments the Port of Oulu has taken a giant leap ahead in the development of services in Oritkari and in boosting the growth of goods traffic. Mr. Mikko Viitanen, chairman of the Board of Public Utility Companies, spoke at the ceremony on behalf of the City of Oulu. Mr. Jouko Virranniemi, managing director of Pölkky Oy, also spoke, reminiscing about his early years as a dockworker at Toppila Harbour, prior to his sawmill career. In 2007, the majority of all sawn timber leaving the Port of Oulu was shipped in containers to the Far East, mainly to Japan. New container depot at Oritkari A new container depot, known as R-X, was built at Oritkari Harbour during the summer and autumn months, with Pöyry Environment Oy as the main contractor. The depot, which covers c. 2.2 hectares, was designed to meet the requirements of steadily increasing container traffic. Renovations at Vihreäsaari Harbour Alterations generally took place in the bulk quay and harbour area. The handling capacity of the bulk quay grew substantially, thus improving the service capabilities of the harbour. The first stage of the alterations included dredging the wet dock. The project is expected to be completed in the course of the year The contractor at Vihreäsaari is Maarakennus Jaara Oy. The Port of Oulu included in the city s logistics strategy Plans for a comprehensive logistics strategy for the region of Oulu were launched in autumn The goal was to introduce a policy framework for implementing the vision of the region of Oulu as the future logistics centre of Northern Europe. The project was commissioned and funded by the City of Oulu. The completed logistics strategy reflects the collective view of local operators on current strategy requirements and long-term development needs and focuses. The focuses were selected on the basis of a study of the current logistical strengths and weaknesses, and the views of local operators on the future challenges and needs of commerce and industry. A logistics programme has consequently been launched for , and will be reviewed every two years. The need for adjustments in the strategy and the logistics programme will be assessed on the basis of a results and development analysis. The City of Oulu has set its sights on improving the profitability and international competitiveness of the region s business enterprises by helping them to cut down on logistics expenses. One of the region s particular strengths is its location. Oulu is a logistics hub on the map of international traffic corridors and market areas. 8 OULUN SATAMA

9 To help realise the vision Oulu the Logistics Centre of Northern Europe by 2015, the following seven key strategic goals were selected: utilisation of Oulu s international location; development of connections and the infrastructure in the region of Oulu; development of logistics services and the logistics network; a higher level of logistics competence and securing the availability of qualified workers; creation of a more innovative operating environment and utilisation of technological competence in logistics; enhancing the attraction of the region internationally, and utilisation of the flow of goods. New ice control system for Oritkari Harbour A study of the ice situation and its impact on sea traffic in Oritkari Harbour was carried out in May. The purpose was to look for ways to control the ice situation in the wet dock. The specific goal was to facilitate the NETTS (North European Transportation and Supply System) traffic of the North Quay, where ships had experienced mooring problems during the previous winter. As a result of the study, the decision was made to install an air-bubbler system in the wet dock. The thermal power of the condensation water that is piped to the wet dock from an industrial area combined with the air-bubbler system should be enough to substantially improve the ice control situation in the entire harbour area. The installation process neared completion towards the end of the year. PORT OF OULU 9

10 Alusten kansallisuudet 2007 Liikenteen kasvu jatkui Oulun Satamassa Oulun Sataman liikenne kasvoi 15,8 % vuoteen 2006 verrattuna ja saavutti näin kaikkien aikojen ennätyslukemat: tonnia. Marraskuun puolivälissä saavutettiin ensimmäistä kertaa Oulun Sataman historiassa 3,0 miljoonan tonnin rajapyykki. Liikennemäärät kasvoivat sekä tuonnin että viennin osalta. Tuonnin liikennemäärä oli tn, ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 16,1 %. Viennin liikennemäärä oli tn, ja kasvua oli 15,5 %. Vuoden 2007 kokonaiskonttimäärästä ( TEU:ta) viennin osuus oli 59 % ja tuonnin osuus 41 %. Kasvua edellisen vuoden konttimääriin oli 7,5 %. Vientikonttien määrä kasvoi tuontikonttien määrää enemmän. Kokonaisliikennemäärässä suurin tavararyhmä olivat edellisvuosien tapaan metsäteollisuustuotteet. Ulkomaan tuonnissa suurimmat tavararyhmät olivat karbonaatti ( tn), nestemäinen polttoaine ( tn), selluloosa ( tn) ja kuivat bulk-tuotteet. Ulkomaan tuonti kasvoi 19,5 %. Kotimaan tuonnin tavararyhmät nestemäinen polttoaine ( tn) ja sementti ( tn) kasvattivat määriään. Lisäksi muuta tavaraa tuotiin tn. Kotimaan tuonti kasvoi 7,4 %. Ulkomaan viennissä suurin tavararyhmä oli paperi ( tn), jonka määrä kasvoi 11 % vuoteen 2006 verrattuna. Selluloosan vienti ( tn) lisääntyi 47,2 %, kun Oulun ja Brasilian välinen selluloosaliikenne pääsi vauhtiin. Muun irtotavaran tuonti ( tn) kasvoi 21,6 %. Irtotavaran viennistä suurimman osan muodosti talkki. Alusten määrä vuonna 2007 oli 562. Aluksia oli 20 kpl vähemmän kuin vuonna Satamassa käyneiden alusten keskimääräinen lastikoko kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 5100 tonnista reiluun 6000 tonniin. Oritkarin satama oli vilkkain niin tavaramäärien osalta 47 %:n osuudellaan kokonaisliikennemäärästä kuin 362 aluksellaan eli 54 %:n osuudellaan koko alusmäärästä. Nuottasaaren kautta kulki kokonaisalusmäärästä 27 % ja tavaraliikennemäärästä 30 %, Vihreäsaaren alusliikenteen osuus oli 13 % ja tavaraliikenteen osuus 19 %, ja Toppilan alusliikenteen osuus oli 6 % ja tavaraliikenteen osuus 4 %. Vilkkain laituri oli Oritkarin pohjoislaituri, jolla sijaitsevat vuonna 2006 valmistunut suuryksikkökuljetuksia varten tehty lastausramppi ja nostettava läppäsilta. Rapid growth continues in the Port of Oulu In 2007, the total volume of traffic handled by the Port of Oulu grew by 15.8 per cent in comparison with the previous year, reaching an all-time record of 3,425,040 tonnes. The impressive 3 million tonne landmark was reached in November, for the first time in the Port s history. A double-digit growth was achieved in both import and export volumes. The total import volume amounted to 2,073,459 tonnes; a 16.1 per cent increase from the previous year. The total export volume grew by 15.5 per cent to 1,351,581 tonnes. In 2007, the number of containers handled by the Port corresponded to 32,332 TEU, with exports accounting for 59 per cent and imports for 41 per cent of the total figure. Compared with 2006, the number of containers increased by 7.5 per cent. This growth was particularly noticeable in the number of export containers. 10 OULUN SATAMA

11 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Liikelaitosten lautakunta Satamajohtaja Hallinto Hallintopäällikkö Liikenneosasto Liikennepäällikkö Kunnossapito Rakennuspäällikkö Aluspalvelut Nosturipalvelut Satamajäänmurto- ja hinauspalvelut Oulun Sataman toiminta-ajatus Oulun Satama tuottaa elinkeinoelämälle kilpailukykyisiä satamapalveluja ja mahdollistaa merikuljetusten käytön kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. Oulun Sataman visio Oulun Satama on Perämeren uusiutuva ja johtava yleissatama. Oulun Sataman strategiset päämäärät 1. Oulun Satama kykenee vastaamaan muuttuvien kuljetusmarkkinoiden ja lainsäädännön vaatimuksiin 2. Pidetään nykyiset metsäteollisuus- ja suuryksikköliikenneasiakkaat ja pyritään saamaan uusia asiakkaita 3. Vahvistetaan verkostoitumista 4. Oulun logistisen aseman vahvistaminen tarjoamalla korkeatasoisia satamapalveluja 5. Kehittää hallintomuotoa ja valmistautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin Oulun Sataman arvot Asiakaslähtöisyys ja luotettavuus Edistämme vuorovaikusta, tiedostamme asiakkaiden palvelutarpeet, ja nämä palvelutarpeet ohjaavat päätöksentekoa. Arvostamme ja kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti. Kumppanuus ja arvostaminen Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtelemme henkilöstöä tasapuolisesti. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa arvostetaan työtovereita ja omaa työtämme. Luovuus ja rohkeus Menestyminen muuttuvassa ympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta kehittää olemassa olevia ja uusia toimintatapoja. Rohkaisemme luovuuteen ja koemme tulevaisuuden positiivisena haasteena. PORT OF OULU 11

12 Laatua ja turvallisuutta Oulun Satamassa Toimintajärjestelmään liittyvää Oulun Sataman toimintajärjestelmä (ISO 9001, ISO ja OHSAS 18001) auditoitiin 14. maaliskuuta. Ulkoisena auditoijana toimi Inspecta Oy:n Arto Nikula. Sataman sisäiset auditoinnit osastoittain toteutettiin maalis-huhtikuussa. Sataman asiakastyytyväisyysmittaus tehtiin maaliskuussa, ja sen kautta saatiin arvokasta tietoa sataman toiminnan kehittämiseksi. Henkilökunnan työtyytyväisyysmittaus suoritettiin toukokuussa. Oulun Satamassa otettiin käyttöön turvallisuushavaintokortti, jonka toivotaan alentavan kynnystä ilmoittaa mahdollisista turvallisuusriskeistä. Oulun Satama STUUVA-hankkeeseen Oulun Satama osallistuu Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun hallinnoimaan ja Työsuojelurahaston, TYKES:n ja yksityisten yritysten rahoittamaan Satamien turvallisuustietokanta STUUVA -hankkeeseen, joka kestää vuoden 2009 maaliskuun loppuun. STUUVA:n tavoitteena on parantaa satamien työturvallisuutta. Hankkeen avulla tähän tavoitteeseen pyritään uusin keinoin: ennakoinnin, yhteistyön ja tiedotuksen avulla. Satamien turvallisuuspoikkeamat raportoidaan samaan tietokantaan. Raportoituihin tapauksiin voi tutustua tietokannan kautta. Näin yritykset voivat jo ennakkoon varautua turvallisuuspoikkeamiin, jotka saattaisivat toteutua niiden omassa toiminnassa. Hankkeen avulla pyritään saamaan kaikki satamissa työskentelevät toimimaan työturvallisuuden parantamiseksi. Oulussa työskennellään kypärät päässä Oulun Sataman henkilöstötoimikunta päätti, että sataman työntekijöiden on satama-alueella työskennellessään käytettävä kypärää. Kypärää ei tarvitse käyttää nosturin ohjaamossa, autolla liikuttaessa tai sisätiloissa työskenneltäessä. Kypärän käytöllä on tarkoitus edistää työturvallisuutta ja yhtenäistää turvallisuuskäytäntöjä sataman eri toimijoiden kesken. Oulun Sataman henkilökunta asiakaspalveluvalmennuksessa Oulun Sataman henkilökunta osallistui asiakaspalveluvalmennuskoulutukseen 1. marraskuuta. Kouluttajana toimi Reijo Mylläri Start Now Oy:stä. Koulutuksessa pohdittiin erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimimista. Tavoitteena oli saada uusia ideoita asiakaspalveluun sekä pohtia kehittämismahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Taksitolpat Oritkariin Oulun Satama määritteli Oritkarin satama-alueella liikkuville takseille taksitolpat. Näiden määriteltyjen paikkojen toivotaan auttavan sekä Oritkarin alueella asiakkaitaan kuljettavia takseja että taksien asiakkaita sekä satama-alueella työskenteleviä henkilöitä. Oulun Satama neuvotteli asiasta Oulun Aluetaksin kanssa. Taksitolpat pyrittiin sijoittamaan siten, että taksiliikenteestä koituisi mahdollisimman vähän häiriötä sataman omalle liikenteelle. Tällä tähdätään myös liikenneturvallisuuden parantamiseen satama-alueella. Taksitolpista tiedotetaan alueen takseja ja agentin välityksellä myös alusten työntekijöitä. Merenkulkulaitos tarkastuskäynnillä Oulussa Merenkulkulaitos suoritti Oulun Satamassa toukokuussa satamadirektiivin mukaisen turva-arvion. Turva-arviokäynnin jälkeen Oulun Satama päivitti turvasuunnitelmansa direktiivin mukaiseksi. Turvasuunnitelmat hyväksyttiin heinäkuussa Suunnitelmien päivittämisen yhteydessä vahvistettiin Oulun Sataman turvaorganisaatio. Sataman turvapäällikkönä toimii liikennepäällikkö Kuisma Ekman. Varaturvapäälliköitä ovat vastaava satamavalvoja Markku Lauriala ja hallintopäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Aluspalvelut toimii Oulun Sataman turvayhteyspisteenä. Pro gradu -tutkimus kemianteollisuuden merikuljetuksista Kauppatieteiden maisteri Kari Mattila tutki pro gradu - opinnäytetyössään kemianteollisuuden merikuljetusten kehittämistä. Työn tavoitteena oli löytää parannusehdotuksia merikuljetusten tämänhetkiseen tilanteeseen. Tuloksena syntyi toimenpide-ehdotuksia mm. Oulun Sataman tunnettuuden lisäämiseksi. Tutkimustyö toteutettiin osana Oulun seutu - kemian- ja prosessiteollisuuden elinkeinostrategia vuoteen hanketta. Opinnäytetyö tehtiin Oulun yliopiston taloustieteelliseen tiedekuntaan. 12 OULUN SATAMA

13 Quality and safety in the Port of Oulu Opinnäytetyö satama-alueen aluevalvontajärjestelmästä Oulun Sataman Vihreäsaaren satama-alueen aluevalvontajärjestelmästä laadittiin insinööriopintojen opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan toimipisteen tietotekniikan koulutusohjelmassa. Työssä kartoitettiin sataman tämänhetkiset järjestelmät Vihreäsaaren alueella. Tuloksena saatiin valvontajärjestelmämäärittelyt sekä kehitysideoita mm. Oritkarissa oleviin järjestelmiin ja tietoliikenneverkkoon. panoulu Avoin verkko Oulun Satamassa Oulun kaupungin panoulu-verkko laajeni Oulun Satamaan. panoulu (public access network OULU) tarjoaa kuuluvuusalueellaan langattoman laajakaistayhteyden kaikille halukkaille. WLAN-verkko on käytössä Oulun Sataman neuvotteluhuoneessa. Barentsin merisatamien yhteistyö Barents Port Forum Sustainable Transport in Barents Region (STBR) on monikansallinen hanke, jossa on mukana useita toimijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina Toinen vaihe (STBR II) käsitti vuodet 2006 ja STBR II jakaantuu neljään osaan. Nämä ovat alueellinen lentoliikenne, merisatamien toiminta, raskaiden kuljetusten järjestelmä ja tiekuljetukset. Merisatamien hanketta varten perustettiin työryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki hankkeessa mukana olevat maat. Edustajat tulivat Oulun, Luulajan, Tromssan ja Murmanskin satamista. Konsulttina toimi Transportutvikling AS Narvikista. Barentsin alueen satamien yhteinen liikennemäärä on noin 90 miljoonaa tonnia vuodessa. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää satamien väliselle yhteistyölle pysyvä organisaatio. Toiminta pohjautuu tällöin vahvaan taloudelliseen perustaan. Yhteistyöelin ajaa satamien etuja sekä edustaa satamia erikseen sovittavissa asioissa. Lähiajan tavoite on perustaa väliaikainen organisaatio, joka syventää satamien yhteisorganisaation liiketoimintasuunnitelmaa sekä huolehtii toiminnan rahoittamisesta ja jäsenten sitouttamisesta varsinaiseen yhteistyöhön. Quality and Security Regarding the management system On 14 March 2007, an external audit of the management system of the Port of Oulu (ISO 9001, ISO and OHSAS 18001) was carried out by Arto Nikula of Inspecta Oy. The Port s internal audits were carried out in March- April, one department at a time. A customer satisfaction survey, also conducted in March, yielded valuable information on how to develop the Port and its operations. A staff satisfaction survey was conducted in May. The Port of Oulu introduced a safety observation card, which will hopefully lower the threshold for reporting potential safety risks. The Port of Oulu to participation in the STUUVA Project The Port of Oulu is to participate in a project entitled The Port Safety Database STUUVA. The project, which is scheduled to last until the end of March 2009, is governed by the Kymenlaakso University of Applied Sciences and is funded by the Finnish Work Environment Fund, the Workplace Development Programme TYKES, and a number of private business enterprises. The goal of STUUVA is to improve occupational safety in ports by taking on new methods, i.e. by means of preventive measures, co-operation and communication. Reports of safety risks and breaches in ports are all entered into one database, which can then be accessed by business enterprises, thus enabling them to be better prepared for potential safety risks in their operations. One of the goals is to have all port employees throughout the country commit themselves to improving occupational safety. Customer-service training course On 1 November, the entire team of staff of the Port of Oulu attended a customer-service training course. Under the guidance of Reijo Mylläri of Start Now Oy, the course focused on how to act in different customer service situations. The course aimed at introducing new ideas for customer service and finding ways to further develop customer service in the future. Visitors from the Finnish Maritime Administration In May 2007, representatives of the Finnish Maritime Administration visited the Port of Oulu and conducted a safety survey, as required by the Ports Directive. In response to the results of the survey, the Port of Oulu updated its safety plan in order to better comply with the Directive. The safety plan was approved in July. The update included a new safety organisation for the Port. Traffic Superintendent Kuisma Ekman was appointed Traffic manager. Two deputy safety managers were appointed: Port Supervisorin-Charge Markku Lauriala and Administrative Manager Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Port safety communications shall be handled at all times by Vessel Services. PORT OF OULU 13

14 Vuosi 2007 lyhyesti Tammikuu 2.1. Tuomo Ojakoski aloitti Oulun Sataman rakennuspäällikkönä Sataman johtoryhmän kokous 6.1. Uusi linjaliikenneyhteys Oulusta Göteborgiin ja Lyypekkiin avattiin kahdella täysin uudella laivalla, M/S TransPaperilla ja M/S Transpulpilla Raideliikenteen riskikartoitus Helmikuu Henkilöstötoimikunnan kokous TransFeeder Linen operoima vastavalmistunut konttilaiva MV TransAnund oli Oulun satamassa neitsytmatkallaan Sahatavaraterminaalin vihkiäiset: Oulun satamaan valmistui m2:n sahatavaraterminaali sekä m 2 : n konttikenttä Oritkarin päälaiturialueen välittömään läheisyyteen Oulun Sataman Pysäkkipäivä eli henkilökunnan työyhteisön arvioinnin aamupäivä Sataman johtoryhmän kokous Maaliskuu Toimintajärjestelmän ulkoinen auditointi Oulu Luulaja-yhteistyökokous pidettiin Oulussa Muurmanskin maaherran delegaatio vieraili Oulun Satamassa STBR II:n aloituskokous pidettiin Helsingissä. Huhtikuu Sataman johtoryhmän kokous 7.4. TransAtlanticiin kuuluva TransFeeder Linen uusin konttilaiva MV TransJorund neitsytmatkalla Oulussa Toukokuu Barents Link Forum -seminaari pidettiin Kajaanissa. Satamajohtaja Kari Himasella oli seminaarissa puheenvuoro Sataman työpaikkakokous Hietasaaressa Henkilöstötoimikunnan kokous Karjalan liikennedelegaatio vieraili Oulun Satamassa Berkleyn yliopiston MBA-opiskelijat tutustuivat Oulun Satamaan Turva-arvion tarkastus Kesäkuu TE-keskuksen varmennustarkastus koskien edellisen vuoden investointiavustuksia Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakastilaisuus Toppilan möljällä: ohjelmassa oli mm. Blues Brothers -musikaali. Heinäkuu 2.7. Kuisma Ekman aloitti Oulun Sataman uutena liikennepäällikkönä. Ekmanilla on pitkä historia merenkulun eri tehtävissä, ja ennen Oulun Satamaan tuloaan hän toimi meriliikenteen johtajana Oy Langh Ship Ab:ssä. Elokuu Oulun kaupungin Elorieha Henkilöstötoimikunnan kokous STBR II -kokous Tromssassa Norjassa Syyskuu Baltic Ports Organization -yleiskokous Sataman työpaikkakokous: kokouksessa nautittiin Antti Klemettilän eläkkeellelähtökahvit Via Vartius Oy:n hallituksen kokous pidettiin Oulun Satamassa Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakastilaisuus järjestettiin Kuusamossa. Ohjelmassa oli tutustumista paikallisiin yrityksiin sekä patikointia Kuusamon kauniissa maisemissa Raksan patruunat kävivät vierailulla satamassa. Lokakuu Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n vierailu Petroskoissa Sataman johtoryhmän kokous Sataman henkilökunnan virkistysilta pidettiin Vihiluodossa. Samalla juhlistettiin satamarakennusmestari Sakari Ukonmaanahon viimeistä varsinaista työpäivää Perämeren satamien neuvottelukunnan kokous Torniossa Marraskuu Sataman henkilökunnan asiakaspalveluvalmennus Oulun Sataman intranetin eli Sataman Akkunan avaaminen Henkilöstötoimikunnan kokous Sataman työpaikkakokous: kokouksessa nautittiin Hannu Hietalan eläkkeellelähtökahvit Ystävyyskaupunkiparin Oulu Odessa 50-vuotisjuhla Sataman johtoryhmän kokous Sataman eläkeläisten perinteinen joulukahvitilaisuus Joulukuu Sataman Pysäkkipäivä eli työyhteisön arvioinnin iltapäivä Merimieskirkon perinteinen joulukahvitilaisuus Oulun Sataman henkilökunnan joulupuuro Satamatalolla 14 OULUN SATAMA

15 PORT OF OULU 15

16 Henkilöstö Oulun Sataman palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 29 henkilöä, joista vakinaisia oli 23 ja määräaikaisia kuusi. Henkilöstöstä kuukausipalkkaisia oli 24 ja tuntipalkkaisia viisi. Henkilökunta sijoittui työtehtävien mukaan seuraavasti: hallinto 6 hlöä, aluspalvelut 6 hlöä, nosturitoiminta 6 hlöä, jäänmurto- ja hinaustoiminta 4 hlöä ja kunnossapito 7 hlöä. Henkilöstön rakenne Henkilöstön keski-ikä oli 44,15 vuotta. Henkilökunnasta 83 % oli miehiä ja 17 % naisia. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Laskennallisia poissaolopäiviä oli 422 eli 14,55 päivää henkilöä kohden. Poissaoloprosentti oli 5,71 %. Vuoden 2007 aikana sattui kaksi tapaturmaa. Työterveyshuolto Vuoden 2007 työterveyshuollon kokonaiskustannukset Oulun Satamassa olivat ,62. Työkyvyn ylläpito Oulun Sataman vuoden 2007 tyky-ohjelmasta toteutuivat keilavuoro, lentopallo, sulkapallo sekä osastopalaverit. Kehityskeskustelut jatkuivat. Henkilökunnalla oli mahdollisuus hankkia työnantajan kustantamia kuntosali- ja uimahallilippuja Oulun kaupungin liikuntapaikoilta sekä käydä syksyn aikana kaksi kertaa työnantajan maksamalla hierojalla. Sataman henkilökunta vietti lokakuussa virkistysiltapäivän Oulunsalossa Vihiluodon Torpalla. Syksyllä järjestettiin kahvitilaisuus kahdelle eläkkeelle siirtyvälle jäänmurto- ja hinauspalveluiden työntekijälle. Henkilökunnan jouluruokailu järjestettiin 20. joulukuuta Satamatalossa. Sataman henkilökunta osallistui Satamatalossa pidetyille Pysäkkipäiville helmikuussa ja joulukuussa. Pysäkkipäivät ovat osa Oulun kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin Kympin Kunta -kehittämishanketta vuosina Marraskuussa järjestettiin Sataman eläkeläisten perinteinen joulukahvitilaisuus. Koulutus Sataman henkilöstö sai vuoden 2007 aikana monipuolista koulutusta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli keskimäärin kaksi. Koko henkilökunnalle järjestettiin asiakaspalveluvalmennuskoulutus 1. marraskuuta Satamatalolla. Koulutusta järjestettiin myös lainsäädännöstä, verkkoviestinnästä, ympäristöasioista, turvallisuudesta sekä tilinpäätös- ja talousasioista. Oulun Sataman Akkunan käyttöä varten annettiin intranetin pääkäyttäjille ja sisällöntuottajille tarkoitettua koulutusta. Akkunan perehdytyskoulutus henkilökunnalle pidettiin 16. marraskuuta Satamatalossa. Henkilöstö kävi myös erilaisissa ammattitaitoa ylläpitävissä koulutuksissa. Luottamusmiehet Sointu Sandgrén, JYTY Oulu ry, varapääluottamusmies Seppo Hannula, SMU ry, jäänmurto- ja hinauspalveluiden luottamusmies Markku Lauriala, SMU ry, aluspalveluiden luottamusmies Arto Pietilä, JHL ry, Oulun alueen satamanosturien yhdyshenkilö Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluivat Kari Himanen, Kuisma Ekman, Tuomo Ojakoski, Juhani Järvinen, Markku Lauriala, Juhani Annala ja Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Vuonna 2007 pidettiin viisi johtoryhmän kokousta. Kokouksissa puheenjohtajana toimi Kari Himanen ja sihteerinä Päivi Vähänikkilä- Kuronen. 16 OULUN SATAMA

17 Staff Representatives Varajäsenet Jarkko Ekman (VIHR.) Aija Jaako (VAS.) Petri Luukkonen (KESK.) Veikko Meriläinen (VAS.) Juha Räisänen (SDP) Heljä Sohlo (KOK.) Maija Sutela (KESK.) Martti Sakari Turkka (KOK.) Anu Vihavainen (KOK.) Kaupunginhallituksen edustaja Tanja Rytkönen-Romppanen (KOK.) Liikelaitosten lautakunnan sihteerinä toimi palveluasiantuntija Mirja Määttä Oulun Konttorista. Personnel Työsuojelupäällikkö Kuisma Ekman Työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen Työyhteisövaltuutettu Juhani Järvinen Henkilöstötoimikunta Oulun Sataman henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajia olivat Kari Himanen, Tuomo Ojakoski ja Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Henkilökunnan edustajina toimivat Seppo Karjalainen, Juha Kalapudas ja Arto Pietilä. Henkilöstötoimikunnan asiantuntijajäsen oli työterveyslääkäri Anne-Maarit Kaimio. Vuoden 2007 aikana pidettiin neljä kokousta, joissa puheenjohtajana toimi Kari Himanen ja sihteerinä Sointu Sandgrén. Liikelaitosten lautakunta Oulun Satama on hallinnollisesti liikelaitosten lautakunnan alainen kunnallinen liikelaitos. Vuosi 2007 oli liikelaitosten lautakunnan nelivuotisen toimikauden kolmas, ja sen aikana pidettiin 11 kokousta. LIIKELAITOSTEN LAUTAKUNTA 2007 Liikelaitosten lautakunnan kokoonpano Jäsenet Puheenjohtaja Mikko Viitanen (VAS.) Varapuheenjohtaja Timo Lindborg (KOK.) Patrick Dickson (KD) Kerttu Hakala (VIHR.) Maila Kallinen (VAS.) Johanna Karjula (KESK.) Kalevi Lämsä (KESK.) Juha Silenius (SDP) Harriet Urponen (KOK.) At the end of 2007, the Port of Oulu employed 29 people. 23 were permanent staff, and six were employed under a fixed-term contract. Twenty-four employees were on a monthly salary, and five were paid an hourly wage. Staff distribution by category: administration 6; vessel services 6; crane services 6; icebreaking and towing services 4; maintenance 7. Staff representatives Sointu Sandgrén, JYTY, The Federation of Public and Private Sector Employees, Oulu Chapter, Deputy Chief Shop Steward Seppo Hannula, Finnish Seamen s Union, Shop Steward, Icebreaking and Towing Services Markku Lauriala, Finnish Seamen s Union, Shop Steward, Vessel Services Arto Pietilä, JHL The Trade Union for the Public and Welfare Sectors, Regional Representative for Port Cranes in the Region of Oulu Management team The Management Team consisted of Kari Himanen (chairman), Kuisma Ekman, Tuomo Ojakoski, Juhani Järvinen, Markku Lauriala, Juhani Annala and Päivi Vähänikkilä-Kuronen (secretary). The Management Team held five meetings in Labour Protection Officer: Kuisma Ekman Labour Protection Delegate: Seppo Karjalainen Staff Delegate: Juhani Järvinen Joint negotiation committee The Port s Joint Negotiation Committee consisted of Kari Himanen, Tuomo Ojakoski and Päivi Vähänikkilä-Kuronen (employer s representatives) and Seppo Karjalainen, Juha Kalapudas and Arto Pietilä (staff representatives). The committee s medical adviser was Anne- Maarit Kaimio, the Port s occupational health physician. Four meetings were held in 2007, with Kari Himanen as chairman and Sointu Sandgrén as secretary. PORT OF OULU 17

18 Talous vuonna 2007 Liikevaihto Vuonna 2007 Oulun Sataman liikevaihto oli 5,867 miljoonaa euroa. Tämä oli 0,390 milj. enemmän kuin vuonna Nosturi- ja jäänmurtajatuloja lukuun ottamatta kaikki tuotot nousivat edellisestä vuodesta. Oulun Sataman liikennemäärä kasvoi 15,8 % edellisvuoteen verrattuna. Alusmäärä oli 562 kpl ja pieneni 20 aluksella. Liikennemäärä vuonna 2007 oli 3,425 milj. tn, konttimäärä TEU:ta ja SECU-määrä ( = 80 tn:n suuryksikkö) kpl. Varasto- ja aluevuokrat olivat 0,497 milj., ja liiketoiminnan muut tulot olivat 0,874 milj. sisältäen kertakorvauksen Satamatalon rakennusteknisistä virheistä. Tuet ja avustukset olivat 0,033 milj.. Tuotot yhteensä olivat 7,271 milj.. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 2,915 milj.. Suurimmat kulut olivat henkilöstökulut, 1,460 milj.. Aine-, tarvike- ja tavaramenot olivat yhteensä 0,256 milj., ja palvelujen ostokulut olivat 1,103 milj.. Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,096 milj.. Poistot Poistot tehtiin poistosuunnitelman mukaisesti, ja ne olivat määrältään 1,836 milj. eli 0,179 milj. suuremmat kuin vuonna Liikeylijäämä Kaupunginvaltuuston Oulun Satamalle asettama liikeylijäämätavoite 1,879 milj. saavutettiin. Liikeylijäämä oli 2,520 milj.. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,970 milj.. Korkotuotot kaupungin yhdystileistä olivat ,23, korkokulut kaupungille ,83 ja korvaus peruspääomasta oli Vapaaehtoiset varaukset Oulun Satama teki yhteensä 1,0 milj. :n vapaaehtoisten investointivarausten vähennyksen Oritkarin uuteen konttikenttään (0,5 milj. ) ja Vihreäsaaren sataman muutostöihin (0,5 milj. ). Oulun Satama teki 1,5 milj. :n vapaaehtoisen investointivarauksen niin, että 0,5 milj. kohdistetaan Vihreäsaaren bulk-laiturin kehittämistoimenpiteisiin ja 1,0 milj. Oritkarin länsilaiturin pengertöihin. Tilikauden ylijäämä Oulun Sataman tilikauden ylijäämä oli ,53. Tase Taseen loppusumma oli ,41. Pysyvien vastaavien aineettomien hyödykkeiden muiden pitkävaikutteisten menojen osuus oli ,78. Aineellisissa hyödykkeissä rakennusten osuus oli 2,424 milj., kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osuus 24,02 milj. ja koneiden ja kaluston osuus 0,254 milj.. Keskeneräiset hankinnat olivat 0,211 milj.. Sijoituksia osakkeissa ja osuuksissa oli 0,4 milj., ja muita saamisia oli ,98. Lyhytaikaisissa saamisissa myyntisaamisten osuus oli 0,344 milj., ja muiden saamisten osuus oli 0,194 milj.. Rahat ja pankkisaamiset olivat 3,268 milj.. Oma pääoma oli 14,26 milj., josta peruspääomaa oli 6,73 milj. ja voittovaroja yhteensä 7,53 milj.. Poistoero oli 6,31 milj., vapaaehtoisia investointivarauksia oli 1,5 milj., ja pakollisia varauksia oli Lainaa kunnalta oli 8,350 milj.. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli yhteensä 0,822 milj.. Investoinnit Investointien määrä oli yhteensä 2,749 milj.. Investointeihin sisältyivät esimerkiksi Oritkarin uusi konttikenttä, Vihreäsaaren sataman muutostyöt sekä Oritkarin raidetyöt. Rahoituslaskelma Tulorahoitus oli 3,386 milj., ja investointien kokonaismäärä oli 2,749 milj.. Satama nosti lainaa 2,0 milj.. Satama palautti kesäkuussa ylijäämäänsä 0,3 milj. kaupunkikonsernille. Lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutos oli 0,114 milj.. Kassavarat olivat 3,268 milj.. Tavoitteiden saavuttaminen Satama korotti taksojaan keskimäärin 1 2 %, ja joidenkin tuotteiden hintoja tarkistettiin markkinatilanteen mukaan. Kaupunginvaltuuston Oulun Satamalle asettama liikeylijäämätavoite 1,879 milj. saavutettiin. Valtuuston asettama tuloutustavoite 0,75 milj. saavutettiin. 0,75 1,50 0,50 0,503 0,538 1,00 1,170 1,347 0,25 0, KOTIMAAN TUONTI milj. tonnia ULKOMAAN VIENTI milj. tonnia 18 OULUN SATAMA

19 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,86 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,10 TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA , ,37 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,11 PALVELUJEN OSTOT , ,36 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,72 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,30 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,40 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,32 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,88 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,24 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , ,29 MUUT RAHOITUSTUOTOT 59,67 78,94 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,59 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -1,03 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,85 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,85 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , ,07 VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,78 1,50 1, ,00 1, , ULKOMAAN TUONTI milj. tonnia KONTIT Vienti Tuonti PORT OF OULU 19

20 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,78 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET , ,56 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,93 KONEET JA KALUSTO , ,62 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,18 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET , ,56 MUUT SAAMISET , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,04 MUUT SAAMISET , ,73 SIIRTOSAAMISET ,28 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,50 Vastattavaa OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,06 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,86 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,78 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,27 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT ,00 OSTOVELAT , ,43 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,07 SIIRTOVELAT , ,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,50 20 OULUN SATAMA

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen Oulun Satama 2013 Valtuustokoulutus Kari Himanen www.ouluport.com Visio Oulun Satama on pohjoisen Euroopan johtava satama www.ouluport.com Palvelut Hallinto Talous Henkilöstö Aluspalvelut 24/7 Nosturipalvelut

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot