Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3"

Transkriptio

1 Toimintakertomus - Annual Report 2007

2 2 OULUN SATAMA

3 Sisältö / Contents 4 Kaikkien aikojen ennätys 5 An All-Time Record Year 6 Investointeja ja kehitystä vuonna Investments and Development in Liikenteen kasvu jatkui Oulun Satamassa Rapid growth continues in the Port of Oulu 11 Oulun Sataman organisaatio, toiminta-ajatus ja arvot 12 Laatua ja turvallisuutta Oulun Satamassa 13 Quality and safety in the Port of Oulu 15 Vuosi 2007 lyhyesti 16 Henkilöstö 17 Personnel 18 Talous vuonna Teknisiä tietoja Oulun Satamasta 23 Yhteystiedot Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers liikevaihto / turnover 5,867 M liikevoitto / operating margin 43 % investoinnit / investments 2,7 M tuloutus Oulun kaupungille / payments to city of Oulu 0,75M tuonti / imports 2,073 mill.t vienti / exports 1,352 mill.t satamassa käyneet alukset / vessel calls 562 kokonaisliikennemäärä / total traffic 3,425 mill.ton kontit / containers TEU SECUt / SECUs pcs PORT OF OULU 3

4 Kaikkien aikojen ennätys Kari Himanen, satamajohtaja Vuosi 2007 oli Oulun Sataman liikenteen kehityksen suhteen erittäin hyvä. Jatkoimme siitä, mihin edellisenä vuonna jäimme. Viimeisten kahden vuoden aikana kasvu on ollut yhteensä yli 40 prosenttia. Kokonaisliikennemäärä ylitti kolmen miljoonan tonnin rajan jo marraskuussa. Koko vuoden liikenne oli 3,4 miljoonaa tonnia. Konttiliikenne oli yli TEU:ta. SECU:ja (Stora Enso Cargo Unit) käsiteltiin yli kappaletta, ja tämä määrä vastaa normaalikonteiksi muutettuna vajaata TEU:ta. Liikenteen kasvun selittää suurelta osin Stora Enson kuljetusjärjestelmän muutos. Oulun paperitehtaiden tuotannosta yhä suurempi osa vietiin laivoilla Oritkarin satamasta. Eukalyptussellun tuonti pääsi täyteen vauhtiin. Oulun sellutehtaan tuotannon muutos lisäsi omalta osaltaan vientisellun määrää. Myös muiden tuoteryhmien kohdalla tapahtui kasvua. Konttiliikenteen voimakkaasta kasvusta johtuen Oritkarissa on ajoittain vallinnut pula kenttätilasta. Konttikenttää laajennettiin runsaalla kahdella hehtaarilla nykyisen konttikentän viereen. Samassa yhteydessä rakennettiin myös lämpöpaikkoja konteille Herman Andersson Oy:n omistaman varaston seinustalle. Tämä oli hyvä lisä sataman palvelutarjontaan, sillä lämminkonttivaraston käyttöaste on ollut viime aikoina korkea. Euroopan Unioni hyväksyi satamia koskevan turvadirektiivin lokakuussa Tämän perusteella laadittu kansallinen lainsäädäntö hyväksyttiin helmikuussa Lain mukaan satamien tulee laatia satama-aluetta koskeva turva-arvio ja turvasuunnitelma. Sisällöllisesti kyseessä on sama asia, joka tehtiin jo ISPS-säännöstön tullessa voimaan muutama vuosi sitten. Oulun Sataman yksi keskeinen tehtävä on valmistautua tulevaan kehitykseen. Hyvän pohjan tälle muodostaa Oulun Sataman yleissuunnitelma, jossa on linjattu Oritkarin sataman uusi sisääntulotie ja länsilaiturin suunta. Näiden tulevien laajennustoimenpiteiden perusteella olemme hakeneet lupaa mainittujen alueiden pengerrykseen. Penkereiden sisään voidaan läjittää sekä ruoppausmassoja että ylijäämämassoja. Satamalla on hyviä kokemuksia Vihreäsaaren öljylaiturin ns. pulputusjärjestelmästä. Tästä rohkaistuneina päätimme hyödyntää samaa tekniikkaa myös Oritkarin satama-altaassa. Altaaseen lasketaan huomattava määrä paperitehtaan lauhdevedestä sekä muuta lämmintä vettä. Laskelmien mukaan jään muodostuminen vähenee oleellisesti, kun lämmin vesi saadaan kiertämään altaassa tehokkaasti pää- ja pohjoislaiturin välissä. Näin voimme pitää Oritkarin altaan kohtuullisen pakkasen aikana jäättömänä. Oulun Sataman investoinnit jatkuivat edelleen voimakkaina vuoden 2007 aikana. Valmistauduimme omalta osaltamme sementtiliikenteen siirtymiseen Toppilasta Vihreäsaareen. Kyseiset investoinnit jakaantuvat usealle vuodelle. Vuoden 2007 osalta keskityimme laivaliikenteen tarvitsemien turvajärjestelmien rakentamiseen. Seuraavassa vaiheessa keskitymme maapuolen rakenteisiin. Pohjois-Suomessa on lukuisia tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa olevia kaivoshankkeita. Toteutuessaan hankkeet sekä luovat alueelle todella huomattavan määrän uusia työpaikkoja että lisäävät Perämeren satamien liikennettä. Suurimmillaan kasvu satamien liikenteessä voi olla miljoonia tonneja. Hankkeista lähimpänä toteutumistaan on Talvivaaran nikkelikaivos, jonka raaka-aineliikenne alkaa vuoden 2008 loppupuolella. Seuraavana suurena hankkeena käynnistyy mahdollisesti Kolarin kaivos. Varsinkin Kolarin kaivoksen avaaminen merkitsisi Perämeren satamille erittäin voimakasta kasvua. Oulun Satama ottaa nämä mahdollisuudet huomioon linjatessaan tulevaa toimintaansa. Lämmin kiitos toimijoille ja henkilöstölle, jotka ovat Oulun Sataman tärkeä voimavara. Panoksellaan ja sitoutumisellaan he mahdollistavat menestyksen vuoden jokaisena päivänä muutostenkin keskellä. 4 OULUN SATAMA

5 An All-Time Record Year Kari Himanen, Port Director 2007 was an outstanding year for the Port of Oulu as traffic volume growth continued apace. In the course of the past two years, we have seen a growth of over 40 per cent. The total volume of cargo handled by the Port reached 3 million tonnes in November, and this figure rose to over 3.4 million tonnes by the end of the year. The number of containers handled by the Port corresponded to over 32,000 TEU. More than 16,000 SECUs or Stora Enso Cargo Units were handled. In terms of normal containers this figure corresponds to nearly 100,000 TEU. This growth was largely due to a change in Stora Enso s transportation system. An increasing portion of the production of their Oulu mills was shipped from Oritkari Harbour. Imported shipments of eucalyptus pulp were in full swing. The production change in the Oulu pulp mill increased the volume of exported pulp. Other product groups were also on a growth curve. At times throughout the year, the substantial growth of container traffic caused a lack of outside storage space in Oritkari. The container depot was enlarged by over two hectares next to the present depot. At the same time, a new warm container storage area was constructed close to the wall of the warehouse owned by Herman Andersson Oy. This was an excellent addition to the Port s service assortment, for the capacity utilisation rate of warm container storage space has recently been high. The European Union adopted a directive on enhancing port security in October The corresponding national legislation was enacted in February Under law, ports are required to draw up a safety estimate and safety plan for the port area. The substance of this legislation corresponds to the ISPS Code, which was implemented a few years ago. One of the biggest challenges facing the Port of Oulu is being prepared for future developments. These preparations have a solid base in the Port s General Plan, which includes plans for a new access road to Oritkari Harbour and in the direction of the West Quay. On the strength of the existing enlargement plans, we have applied for a permit to commence the construction of embankments in these areas. Dredging and excess masses can be piled inside the embankments. Encouraged by the performance of the air-bubbler system of the oil quay in Vihreäsaari Harbour, we decided to use the same technology in the wet dock of Oritkari Harbour. A considerable volume of condensation water from a nearby paper mill and other warm water is being piped to the wet dock. According to an estimate, the effective circulation of this warm water between the main and north quays will considerably reduce ice formation. This ensures that, with the exception of very extreme weather conditions, the Oritkari wet dock will remain ice-free was another year of substantial investments in the Port of Oulu. Preparations were made on our part for the transfer of cement traffic from Toppila to Vihreäsaari. These investments shall take place over several years. Our special focus for 2007 was the construction of safety systems for shipping. Our next focus will be concentrated on land structures. Several mining ventures in Northern Finland are now either in the exploration stage or have reached a decisionmaking stage. These ventures would create an abundance of new jobs and significantly increase traffic to and from the ports of the northern Gulf of Bothnia. This growth could amount to millions of tonnes. The Talvivaara nickel mine venture is close to becoming a reality, as its raw material traffic is scheduled to begin towards the end of The next large-scale venture to be potentially launched is the Kolari mine, which would give a huge boost to the northern seaports. These possibilities will be borne in mind as future plans for the Port of Oulu are made. I wish to extend my warmest thanks to all our customers, partners and employees. Your contribution and commitment have made it possible for the Port of Oulu to continue to be successful throughout the year, even in the face of challenges and change. PORT OF OULU 5

6 Oulussa panostettiin sahatavaraan Oulun Satamassa vietettiin helmikuussa Oritkarin sahatavaraterminaalin ja uuden konttikentän avajaisia, joihin saapui vieraita Suomesta ja Kreikasta. Terminaali- ja kenttäinvestoinneilla Oulun Satama kehitti Oritkarin sataman palveluja ja edisti tavaraliikenteen kasvua. Liikelaitosten lautakunnan puheenjohtaja Mikko Viitanen toi avajaisiin Oulun kaupungin tervehdyksen. Sahojen edustajana tilaisuudessa mukana ollut Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi muisteli puheessaan työuraansa ylösottajana Toppilan satamassa ennen sahavuosiaan. Vuonna 2007 suurin osa Oulusta laivatusta sahatavarasta kulki konteissa Kaukoitään, pääasiassa Japaniin. Oritkarin uusin konttikenttä R-X Oritkarin satamaan rakennettiin vuoden 2007 kesän ja syksyn aikana uusi konttikenttä (R-X). Kenttä on kooltaan noin 2,2 hehtaaria, ja se tehtiin vastaamaan lisääntyneen konttiliikenteen tarpeisiin. Konttikenttätyön pääurakoitsijana toimi Pöyry Environment Oy. Oritkarin raiteiden parannustöitä Oritkarin raiteiden korjaus- ja kehittämistoimet jatkuivat edellisvuosien tapaan. Urakoitsijana toimi Oy VR Rata Ab. Vihreäsaaren satamassa muutostöitä Vihreäsaaren sataman bulk-laiturilla ja alueen kentillä tehtiin muutostöitä. Bulk-laiturin tehokasta laiturikapasiteettia kasvatettiin, ja näin alueen palvelutasoa parannettiin. Muutostöiden ensimmäiseen vaiheeseen kuului satamaaltaan ruoppaus. Alueen rakennustyöt jatkuvat, ja kaikkien muutosten odotetaan toteutuvan vuoden 2009 aikana. Urakoitsijana Vihreäsaaressa toimii Maarakennus Jaara Oy. Kaikuluotausta Oulun Sataman väylillä ja satama-altaissa Oulun Satama teetti väylillään ja satama-altaissaan kaikuluotauksen tulevia kehittämistoimenpiteitä ja investointeja varten. Kaikuluotauksen suoritti Suunnittelukeskus Oy:n Navigeo-yksikkö. Oritkarin satama saa asemakaavan Oritkarin alueella aloitettiin asemakaavan laatiminen. Asemakaavassa määritellään alueen merkittävien liikenneyhteyksien sijoittuminen. Käynnissä olevat sekä tulevat rakennusurakat toteutetaan Oulun Sataman yleissuunnitelman 2005 lähtökohtien mukaisesti. Asemakaavaan liittyvää yleissuunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulun kaupungin teknisen keskuksen kanssa. Yleissuunnitelman laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska lähitulevaisuudessa Oulun Sataman on tehtävä Oritkarin satama-altaan huoltoruoppaus, ja ruoppausmassoille on osoitettava läjityspaikka riittävän läheltä satamaa. Nuottasaaren päälaiturilla kuntokartoitusta Nuottasaaren päälaiturin alueella tehtiin kevään ja kesän aikana kuntotutkimusta. Tutkimus sisälsi päälaiturin alueella tehtyjä pohja- ja maanäytetutkimuksia sekä laiturin ja rakenteiden kuntoselvityksen. Kuntotutkimuksen tekivät Pöyry Environment Oy ja WSP Finland Oy. Tutkimuksella selvitetään, kuinka laaja saneeraus Nuottasaaren päälaiturille on tehtävä. Liikenteenohjaussuunnitelmatyöt käynnistettiin Oulun Satamalle laadittiin uusi liikenteenohjaussuunnitelma. Uutta suunnitelmaa tarvitaan Oritkarissa edellisenä vuonna toteutettujen mittavien liikennejärjestelmäuudistusten sekä Vihreäsaaressa vuoden 2007 aikana toteutet- 6 OULUN SATAMA

7 Investointeja ja kehitystä vuonna 2007 tujen ja tulevien investointien vuoksi. Liikenteenohjaussuunnitelman mukaiset liikennejärjestelmätyöt aloitettiin syksyllä ja töitä jatketaan vuoden 2008 keväällä. Oulun Satama osaksi Oulun kaupungin logistiikkastrategiaa Oulun seudun logistiikkastrategian laatiminen aloitettiin syksyllä Tavoitteena oli määrittää selkeät toimintalinjat, joiden avulla visio Oulun seudusta pohjoisen Euroopan logistisena keskuksena toteutetaan. Työn tilaaja ja rahoittaja oli Oulun kaupunki. Logistiikkastrategia Oulun seudulle on alan toimijoiden yhteinen näkemys logistiikan strategioista sekä pitkän aikavälin kehittämistarpeista ja painopisteistä. Strategian painopisteet valikoituivat analysoimalla logistiikan tämänhetkiset vahvuudet ja heikkoudet sekä huomioimalla elinkeinoelämän näkemykset tulevaisuuden haasteista ja tarpeista. Strategiatyön ja tavoitteiden toteuttamiseksi on käynnistetty logistiikkaohjelma vuosille Ohjelmaa uudistetaan tarvittaessa kahden vuoden välein. Strategian ja logistiikkaohjelman uudistamistarvetta kartoitetaan kehittämistoiminnan tulosten vaikuttavuusarvioinnin ja kehitystilanteen analyysin perusteella. Oulun kaupungin tavoitteena on alueen yritysten kannattavuuden lisääminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen tuotannon ja kaupan logistiikkakustannuksia vähentämällä. Oulun alueen vahvuuksia on kansainvälinen sijainti. Kansainvälisten liikennekäytävien ja markkina-alueiden kartalla Oulu on logistinen solmukohta. Oulu pohjoisen Euroopan logistiseksi keskukseksi vuoteen 2015 mennessä -vision saavuttamiseksi strategisiksi painopisteiksi ja tavoitteiksi valittiin seuraavat seitsemän kohtaa: Oulun kansainvälisen sijainnin hyödyntäminen, Oulun alueen yhteyksien ja infrastruktuurin kehittäminen, logistiikan palvelutarjonnan ja toimintaverkoston kehittäminen, logistiikan osaamisen lisääminen sekä työvoiman saatavuuden turvaaminen, innovatiivisen toimintaympäristön luominen sekä teknologiaosaamisen hyödyntäminen logistiikassa, kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen ja monipuolisten tavaravirtojen hyödyntäminen. Pulputusjärjestelmä Oritkarin satama-altaaseen Oritkarin sataman jäätilanteesta ja sen vaikutuksesta liikenteeseen laadittiin selvitys toukokuussa. Sen avulla pyrittiin etsimään keinoja satama-altaan jäätilanteen hallitsemiseksi. Ensisijainen tavoite oli helpottaa Oritkarin pohjoislaiturin NETTS-liikenteen liikennöintiä, sillä edellisen talven aikana laituriin kiinnittymisissä oli vaikeuksia. Jäätilanneselvityksen perusteella Oritkarin satama-altaaseen päätettiin rakentaa pulputusjärjestelmä. Satamaaltaaseen tehdasalueelta tulevan lauhdeveden lämpöteho on niin suuri, että jäätilanteen hallintaan käytettävän pulputusjärjestelmän avulla voidaan parantaa oleellisesti myös Oritkarin päälaiturin jäätilannetta. Pulputusjärjestelmän rakennustyöt saatiin loppusuoralle vuoden vaihteessa. Oy VR Rata Ab satamaraiteiston lumitöiden hoitajaksi Oulun Satama solmi Oritkarin satamaraiteiston talvikunnossapidosta yksivuotisen sopimuksen Oy VR Rata Ab:n kanssa kaudelle Oy VR Rata Ab hoitaa Oulun Sataman omistuksessa olevan satamaraiteiston lumityöt. Töihin sisältyvät mm. vaihteiden ja vaihdealueiden koneellinen harjaus, peruspuhdistus sekä raiteiden auraaminen. Talvikunnossapitourakoitsijaksi T:mi M. Parkkila Oulun Satama kilpailutti satama-alueen liikennealueiden talvikunnossapidon. Tarjouskilpailun voitti T:mi M. Parkkila Oulusta. Sopimus on kolmivuotinen, ja siihen sisältyy lumen ja polanteen poistaminen satama-alueilta, liukkaudentorjunta, hiekoitushiekan poistaminen ja alueiden harjaus, tasoylikäytävien puhdistus sekä lumisohjon poistaminen. PORT OF OULU 7

8 Investments and Development in 2007 Special emphasis on sawn timber In February, the Port of Oulu celebrated the opening ceremony of the new sawn timber terminal and container depot at Oritkari Harbour, with guests from both Finland and Greece. With these investments the Port of Oulu has taken a giant leap ahead in the development of services in Oritkari and in boosting the growth of goods traffic. Mr. Mikko Viitanen, chairman of the Board of Public Utility Companies, spoke at the ceremony on behalf of the City of Oulu. Mr. Jouko Virranniemi, managing director of Pölkky Oy, also spoke, reminiscing about his early years as a dockworker at Toppila Harbour, prior to his sawmill career. In 2007, the majority of all sawn timber leaving the Port of Oulu was shipped in containers to the Far East, mainly to Japan. New container depot at Oritkari A new container depot, known as R-X, was built at Oritkari Harbour during the summer and autumn months, with Pöyry Environment Oy as the main contractor. The depot, which covers c. 2.2 hectares, was designed to meet the requirements of steadily increasing container traffic. Renovations at Vihreäsaari Harbour Alterations generally took place in the bulk quay and harbour area. The handling capacity of the bulk quay grew substantially, thus improving the service capabilities of the harbour. The first stage of the alterations included dredging the wet dock. The project is expected to be completed in the course of the year The contractor at Vihreäsaari is Maarakennus Jaara Oy. The Port of Oulu included in the city s logistics strategy Plans for a comprehensive logistics strategy for the region of Oulu were launched in autumn The goal was to introduce a policy framework for implementing the vision of the region of Oulu as the future logistics centre of Northern Europe. The project was commissioned and funded by the City of Oulu. The completed logistics strategy reflects the collective view of local operators on current strategy requirements and long-term development needs and focuses. The focuses were selected on the basis of a study of the current logistical strengths and weaknesses, and the views of local operators on the future challenges and needs of commerce and industry. A logistics programme has consequently been launched for , and will be reviewed every two years. The need for adjustments in the strategy and the logistics programme will be assessed on the basis of a results and development analysis. The City of Oulu has set its sights on improving the profitability and international competitiveness of the region s business enterprises by helping them to cut down on logistics expenses. One of the region s particular strengths is its location. Oulu is a logistics hub on the map of international traffic corridors and market areas. 8 OULUN SATAMA

9 To help realise the vision Oulu the Logistics Centre of Northern Europe by 2015, the following seven key strategic goals were selected: utilisation of Oulu s international location; development of connections and the infrastructure in the region of Oulu; development of logistics services and the logistics network; a higher level of logistics competence and securing the availability of qualified workers; creation of a more innovative operating environment and utilisation of technological competence in logistics; enhancing the attraction of the region internationally, and utilisation of the flow of goods. New ice control system for Oritkari Harbour A study of the ice situation and its impact on sea traffic in Oritkari Harbour was carried out in May. The purpose was to look for ways to control the ice situation in the wet dock. The specific goal was to facilitate the NETTS (North European Transportation and Supply System) traffic of the North Quay, where ships had experienced mooring problems during the previous winter. As a result of the study, the decision was made to install an air-bubbler system in the wet dock. The thermal power of the condensation water that is piped to the wet dock from an industrial area combined with the air-bubbler system should be enough to substantially improve the ice control situation in the entire harbour area. The installation process neared completion towards the end of the year. PORT OF OULU 9

10 Alusten kansallisuudet 2007 Liikenteen kasvu jatkui Oulun Satamassa Oulun Sataman liikenne kasvoi 15,8 % vuoteen 2006 verrattuna ja saavutti näin kaikkien aikojen ennätyslukemat: tonnia. Marraskuun puolivälissä saavutettiin ensimmäistä kertaa Oulun Sataman historiassa 3,0 miljoonan tonnin rajapyykki. Liikennemäärät kasvoivat sekä tuonnin että viennin osalta. Tuonnin liikennemäärä oli tn, ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 16,1 %. Viennin liikennemäärä oli tn, ja kasvua oli 15,5 %. Vuoden 2007 kokonaiskonttimäärästä ( TEU:ta) viennin osuus oli 59 % ja tuonnin osuus 41 %. Kasvua edellisen vuoden konttimääriin oli 7,5 %. Vientikonttien määrä kasvoi tuontikonttien määrää enemmän. Kokonaisliikennemäärässä suurin tavararyhmä olivat edellisvuosien tapaan metsäteollisuustuotteet. Ulkomaan tuonnissa suurimmat tavararyhmät olivat karbonaatti ( tn), nestemäinen polttoaine ( tn), selluloosa ( tn) ja kuivat bulk-tuotteet. Ulkomaan tuonti kasvoi 19,5 %. Kotimaan tuonnin tavararyhmät nestemäinen polttoaine ( tn) ja sementti ( tn) kasvattivat määriään. Lisäksi muuta tavaraa tuotiin tn. Kotimaan tuonti kasvoi 7,4 %. Ulkomaan viennissä suurin tavararyhmä oli paperi ( tn), jonka määrä kasvoi 11 % vuoteen 2006 verrattuna. Selluloosan vienti ( tn) lisääntyi 47,2 %, kun Oulun ja Brasilian välinen selluloosaliikenne pääsi vauhtiin. Muun irtotavaran tuonti ( tn) kasvoi 21,6 %. Irtotavaran viennistä suurimman osan muodosti talkki. Alusten määrä vuonna 2007 oli 562. Aluksia oli 20 kpl vähemmän kuin vuonna Satamassa käyneiden alusten keskimääräinen lastikoko kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 5100 tonnista reiluun 6000 tonniin. Oritkarin satama oli vilkkain niin tavaramäärien osalta 47 %:n osuudellaan kokonaisliikennemäärästä kuin 362 aluksellaan eli 54 %:n osuudellaan koko alusmäärästä. Nuottasaaren kautta kulki kokonaisalusmäärästä 27 % ja tavaraliikennemäärästä 30 %, Vihreäsaaren alusliikenteen osuus oli 13 % ja tavaraliikenteen osuus 19 %, ja Toppilan alusliikenteen osuus oli 6 % ja tavaraliikenteen osuus 4 %. Vilkkain laituri oli Oritkarin pohjoislaituri, jolla sijaitsevat vuonna 2006 valmistunut suuryksikkökuljetuksia varten tehty lastausramppi ja nostettava läppäsilta. Rapid growth continues in the Port of Oulu In 2007, the total volume of traffic handled by the Port of Oulu grew by 15.8 per cent in comparison with the previous year, reaching an all-time record of 3,425,040 tonnes. The impressive 3 million tonne landmark was reached in November, for the first time in the Port s history. A double-digit growth was achieved in both import and export volumes. The total import volume amounted to 2,073,459 tonnes; a 16.1 per cent increase from the previous year. The total export volume grew by 15.5 per cent to 1,351,581 tonnes. In 2007, the number of containers handled by the Port corresponded to 32,332 TEU, with exports accounting for 59 per cent and imports for 41 per cent of the total figure. Compared with 2006, the number of containers increased by 7.5 per cent. This growth was particularly noticeable in the number of export containers. 10 OULUN SATAMA

11 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Liikelaitosten lautakunta Satamajohtaja Hallinto Hallintopäällikkö Liikenneosasto Liikennepäällikkö Kunnossapito Rakennuspäällikkö Aluspalvelut Nosturipalvelut Satamajäänmurto- ja hinauspalvelut Oulun Sataman toiminta-ajatus Oulun Satama tuottaa elinkeinoelämälle kilpailukykyisiä satamapalveluja ja mahdollistaa merikuljetusten käytön kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. Oulun Sataman visio Oulun Satama on Perämeren uusiutuva ja johtava yleissatama. Oulun Sataman strategiset päämäärät 1. Oulun Satama kykenee vastaamaan muuttuvien kuljetusmarkkinoiden ja lainsäädännön vaatimuksiin 2. Pidetään nykyiset metsäteollisuus- ja suuryksikköliikenneasiakkaat ja pyritään saamaan uusia asiakkaita 3. Vahvistetaan verkostoitumista 4. Oulun logistisen aseman vahvistaminen tarjoamalla korkeatasoisia satamapalveluja 5. Kehittää hallintomuotoa ja valmistautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin Oulun Sataman arvot Asiakaslähtöisyys ja luotettavuus Edistämme vuorovaikusta, tiedostamme asiakkaiden palvelutarpeet, ja nämä palvelutarpeet ohjaavat päätöksentekoa. Arvostamme ja kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti. Kumppanuus ja arvostaminen Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtelemme henkilöstöä tasapuolisesti. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa arvostetaan työtovereita ja omaa työtämme. Luovuus ja rohkeus Menestyminen muuttuvassa ympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta kehittää olemassa olevia ja uusia toimintatapoja. Rohkaisemme luovuuteen ja koemme tulevaisuuden positiivisena haasteena. PORT OF OULU 11

12 Laatua ja turvallisuutta Oulun Satamassa Toimintajärjestelmään liittyvää Oulun Sataman toimintajärjestelmä (ISO 9001, ISO ja OHSAS 18001) auditoitiin 14. maaliskuuta. Ulkoisena auditoijana toimi Inspecta Oy:n Arto Nikula. Sataman sisäiset auditoinnit osastoittain toteutettiin maalis-huhtikuussa. Sataman asiakastyytyväisyysmittaus tehtiin maaliskuussa, ja sen kautta saatiin arvokasta tietoa sataman toiminnan kehittämiseksi. Henkilökunnan työtyytyväisyysmittaus suoritettiin toukokuussa. Oulun Satamassa otettiin käyttöön turvallisuushavaintokortti, jonka toivotaan alentavan kynnystä ilmoittaa mahdollisista turvallisuusriskeistä. Oulun Satama STUUVA-hankkeeseen Oulun Satama osallistuu Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun hallinnoimaan ja Työsuojelurahaston, TYKES:n ja yksityisten yritysten rahoittamaan Satamien turvallisuustietokanta STUUVA -hankkeeseen, joka kestää vuoden 2009 maaliskuun loppuun. STUUVA:n tavoitteena on parantaa satamien työturvallisuutta. Hankkeen avulla tähän tavoitteeseen pyritään uusin keinoin: ennakoinnin, yhteistyön ja tiedotuksen avulla. Satamien turvallisuuspoikkeamat raportoidaan samaan tietokantaan. Raportoituihin tapauksiin voi tutustua tietokannan kautta. Näin yritykset voivat jo ennakkoon varautua turvallisuuspoikkeamiin, jotka saattaisivat toteutua niiden omassa toiminnassa. Hankkeen avulla pyritään saamaan kaikki satamissa työskentelevät toimimaan työturvallisuuden parantamiseksi. Oulussa työskennellään kypärät päässä Oulun Sataman henkilöstötoimikunta päätti, että sataman työntekijöiden on satama-alueella työskennellessään käytettävä kypärää. Kypärää ei tarvitse käyttää nosturin ohjaamossa, autolla liikuttaessa tai sisätiloissa työskenneltäessä. Kypärän käytöllä on tarkoitus edistää työturvallisuutta ja yhtenäistää turvallisuuskäytäntöjä sataman eri toimijoiden kesken. Oulun Sataman henkilökunta asiakaspalveluvalmennuksessa Oulun Sataman henkilökunta osallistui asiakaspalveluvalmennuskoulutukseen 1. marraskuuta. Kouluttajana toimi Reijo Mylläri Start Now Oy:stä. Koulutuksessa pohdittiin erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimimista. Tavoitteena oli saada uusia ideoita asiakaspalveluun sekä pohtia kehittämismahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Taksitolpat Oritkariin Oulun Satama määritteli Oritkarin satama-alueella liikkuville takseille taksitolpat. Näiden määriteltyjen paikkojen toivotaan auttavan sekä Oritkarin alueella asiakkaitaan kuljettavia takseja että taksien asiakkaita sekä satama-alueella työskenteleviä henkilöitä. Oulun Satama neuvotteli asiasta Oulun Aluetaksin kanssa. Taksitolpat pyrittiin sijoittamaan siten, että taksiliikenteestä koituisi mahdollisimman vähän häiriötä sataman omalle liikenteelle. Tällä tähdätään myös liikenneturvallisuuden parantamiseen satama-alueella. Taksitolpista tiedotetaan alueen takseja ja agentin välityksellä myös alusten työntekijöitä. Merenkulkulaitos tarkastuskäynnillä Oulussa Merenkulkulaitos suoritti Oulun Satamassa toukokuussa satamadirektiivin mukaisen turva-arvion. Turva-arviokäynnin jälkeen Oulun Satama päivitti turvasuunnitelmansa direktiivin mukaiseksi. Turvasuunnitelmat hyväksyttiin heinäkuussa Suunnitelmien päivittämisen yhteydessä vahvistettiin Oulun Sataman turvaorganisaatio. Sataman turvapäällikkönä toimii liikennepäällikkö Kuisma Ekman. Varaturvapäälliköitä ovat vastaava satamavalvoja Markku Lauriala ja hallintopäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Aluspalvelut toimii Oulun Sataman turvayhteyspisteenä. Pro gradu -tutkimus kemianteollisuuden merikuljetuksista Kauppatieteiden maisteri Kari Mattila tutki pro gradu - opinnäytetyössään kemianteollisuuden merikuljetusten kehittämistä. Työn tavoitteena oli löytää parannusehdotuksia merikuljetusten tämänhetkiseen tilanteeseen. Tuloksena syntyi toimenpide-ehdotuksia mm. Oulun Sataman tunnettuuden lisäämiseksi. Tutkimustyö toteutettiin osana Oulun seutu - kemian- ja prosessiteollisuuden elinkeinostrategia vuoteen hanketta. Opinnäytetyö tehtiin Oulun yliopiston taloustieteelliseen tiedekuntaan. 12 OULUN SATAMA

13 Quality and safety in the Port of Oulu Opinnäytetyö satama-alueen aluevalvontajärjestelmästä Oulun Sataman Vihreäsaaren satama-alueen aluevalvontajärjestelmästä laadittiin insinööriopintojen opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan toimipisteen tietotekniikan koulutusohjelmassa. Työssä kartoitettiin sataman tämänhetkiset järjestelmät Vihreäsaaren alueella. Tuloksena saatiin valvontajärjestelmämäärittelyt sekä kehitysideoita mm. Oritkarissa oleviin järjestelmiin ja tietoliikenneverkkoon. panoulu Avoin verkko Oulun Satamassa Oulun kaupungin panoulu-verkko laajeni Oulun Satamaan. panoulu (public access network OULU) tarjoaa kuuluvuusalueellaan langattoman laajakaistayhteyden kaikille halukkaille. WLAN-verkko on käytössä Oulun Sataman neuvotteluhuoneessa. Barentsin merisatamien yhteistyö Barents Port Forum Sustainable Transport in Barents Region (STBR) on monikansallinen hanke, jossa on mukana useita toimijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina Toinen vaihe (STBR II) käsitti vuodet 2006 ja STBR II jakaantuu neljään osaan. Nämä ovat alueellinen lentoliikenne, merisatamien toiminta, raskaiden kuljetusten järjestelmä ja tiekuljetukset. Merisatamien hanketta varten perustettiin työryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki hankkeessa mukana olevat maat. Edustajat tulivat Oulun, Luulajan, Tromssan ja Murmanskin satamista. Konsulttina toimi Transportutvikling AS Narvikista. Barentsin alueen satamien yhteinen liikennemäärä on noin 90 miljoonaa tonnia vuodessa. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää satamien väliselle yhteistyölle pysyvä organisaatio. Toiminta pohjautuu tällöin vahvaan taloudelliseen perustaan. Yhteistyöelin ajaa satamien etuja sekä edustaa satamia erikseen sovittavissa asioissa. Lähiajan tavoite on perustaa väliaikainen organisaatio, joka syventää satamien yhteisorganisaation liiketoimintasuunnitelmaa sekä huolehtii toiminnan rahoittamisesta ja jäsenten sitouttamisesta varsinaiseen yhteistyöhön. Quality and Security Regarding the management system On 14 March 2007, an external audit of the management system of the Port of Oulu (ISO 9001, ISO and OHSAS 18001) was carried out by Arto Nikula of Inspecta Oy. The Port s internal audits were carried out in March- April, one department at a time. A customer satisfaction survey, also conducted in March, yielded valuable information on how to develop the Port and its operations. A staff satisfaction survey was conducted in May. The Port of Oulu introduced a safety observation card, which will hopefully lower the threshold for reporting potential safety risks. The Port of Oulu to participation in the STUUVA Project The Port of Oulu is to participate in a project entitled The Port Safety Database STUUVA. The project, which is scheduled to last until the end of March 2009, is governed by the Kymenlaakso University of Applied Sciences and is funded by the Finnish Work Environment Fund, the Workplace Development Programme TYKES, and a number of private business enterprises. The goal of STUUVA is to improve occupational safety in ports by taking on new methods, i.e. by means of preventive measures, co-operation and communication. Reports of safety risks and breaches in ports are all entered into one database, which can then be accessed by business enterprises, thus enabling them to be better prepared for potential safety risks in their operations. One of the goals is to have all port employees throughout the country commit themselves to improving occupational safety. Customer-service training course On 1 November, the entire team of staff of the Port of Oulu attended a customer-service training course. Under the guidance of Reijo Mylläri of Start Now Oy, the course focused on how to act in different customer service situations. The course aimed at introducing new ideas for customer service and finding ways to further develop customer service in the future. Visitors from the Finnish Maritime Administration In May 2007, representatives of the Finnish Maritime Administration visited the Port of Oulu and conducted a safety survey, as required by the Ports Directive. In response to the results of the survey, the Port of Oulu updated its safety plan in order to better comply with the Directive. The safety plan was approved in July. The update included a new safety organisation for the Port. Traffic Superintendent Kuisma Ekman was appointed Traffic manager. Two deputy safety managers were appointed: Port Supervisorin-Charge Markku Lauriala and Administrative Manager Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Port safety communications shall be handled at all times by Vessel Services. PORT OF OULU 13

14 Vuosi 2007 lyhyesti Tammikuu 2.1. Tuomo Ojakoski aloitti Oulun Sataman rakennuspäällikkönä Sataman johtoryhmän kokous 6.1. Uusi linjaliikenneyhteys Oulusta Göteborgiin ja Lyypekkiin avattiin kahdella täysin uudella laivalla, M/S TransPaperilla ja M/S Transpulpilla Raideliikenteen riskikartoitus Helmikuu Henkilöstötoimikunnan kokous TransFeeder Linen operoima vastavalmistunut konttilaiva MV TransAnund oli Oulun satamassa neitsytmatkallaan Sahatavaraterminaalin vihkiäiset: Oulun satamaan valmistui m2:n sahatavaraterminaali sekä m 2 : n konttikenttä Oritkarin päälaiturialueen välittömään läheisyyteen Oulun Sataman Pysäkkipäivä eli henkilökunnan työyhteisön arvioinnin aamupäivä Sataman johtoryhmän kokous Maaliskuu Toimintajärjestelmän ulkoinen auditointi Oulu Luulaja-yhteistyökokous pidettiin Oulussa Muurmanskin maaherran delegaatio vieraili Oulun Satamassa STBR II:n aloituskokous pidettiin Helsingissä. Huhtikuu Sataman johtoryhmän kokous 7.4. TransAtlanticiin kuuluva TransFeeder Linen uusin konttilaiva MV TransJorund neitsytmatkalla Oulussa Toukokuu Barents Link Forum -seminaari pidettiin Kajaanissa. Satamajohtaja Kari Himasella oli seminaarissa puheenvuoro Sataman työpaikkakokous Hietasaaressa Henkilöstötoimikunnan kokous Karjalan liikennedelegaatio vieraili Oulun Satamassa Berkleyn yliopiston MBA-opiskelijat tutustuivat Oulun Satamaan Turva-arvion tarkastus Kesäkuu TE-keskuksen varmennustarkastus koskien edellisen vuoden investointiavustuksia Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakastilaisuus Toppilan möljällä: ohjelmassa oli mm. Blues Brothers -musikaali. Heinäkuu 2.7. Kuisma Ekman aloitti Oulun Sataman uutena liikennepäällikkönä. Ekmanilla on pitkä historia merenkulun eri tehtävissä, ja ennen Oulun Satamaan tuloaan hän toimi meriliikenteen johtajana Oy Langh Ship Ab:ssä. Elokuu Oulun kaupungin Elorieha Henkilöstötoimikunnan kokous STBR II -kokous Tromssassa Norjassa Syyskuu Baltic Ports Organization -yleiskokous Sataman työpaikkakokous: kokouksessa nautittiin Antti Klemettilän eläkkeellelähtökahvit Via Vartius Oy:n hallituksen kokous pidettiin Oulun Satamassa Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakastilaisuus järjestettiin Kuusamossa. Ohjelmassa oli tutustumista paikallisiin yrityksiin sekä patikointia Kuusamon kauniissa maisemissa Raksan patruunat kävivät vierailulla satamassa. Lokakuu Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n vierailu Petroskoissa Sataman johtoryhmän kokous Sataman henkilökunnan virkistysilta pidettiin Vihiluodossa. Samalla juhlistettiin satamarakennusmestari Sakari Ukonmaanahon viimeistä varsinaista työpäivää Perämeren satamien neuvottelukunnan kokous Torniossa Marraskuu Sataman henkilökunnan asiakaspalveluvalmennus Oulun Sataman intranetin eli Sataman Akkunan avaaminen Henkilöstötoimikunnan kokous Sataman työpaikkakokous: kokouksessa nautittiin Hannu Hietalan eläkkeellelähtökahvit Ystävyyskaupunkiparin Oulu Odessa 50-vuotisjuhla Sataman johtoryhmän kokous Sataman eläkeläisten perinteinen joulukahvitilaisuus Joulukuu Sataman Pysäkkipäivä eli työyhteisön arvioinnin iltapäivä Merimieskirkon perinteinen joulukahvitilaisuus Oulun Sataman henkilökunnan joulupuuro Satamatalolla 14 OULUN SATAMA

15 PORT OF OULU 15

16 Henkilöstö Oulun Sataman palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 29 henkilöä, joista vakinaisia oli 23 ja määräaikaisia kuusi. Henkilöstöstä kuukausipalkkaisia oli 24 ja tuntipalkkaisia viisi. Henkilökunta sijoittui työtehtävien mukaan seuraavasti: hallinto 6 hlöä, aluspalvelut 6 hlöä, nosturitoiminta 6 hlöä, jäänmurto- ja hinaustoiminta 4 hlöä ja kunnossapito 7 hlöä. Henkilöstön rakenne Henkilöstön keski-ikä oli 44,15 vuotta. Henkilökunnasta 83 % oli miehiä ja 17 % naisia. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Laskennallisia poissaolopäiviä oli 422 eli 14,55 päivää henkilöä kohden. Poissaoloprosentti oli 5,71 %. Vuoden 2007 aikana sattui kaksi tapaturmaa. Työterveyshuolto Vuoden 2007 työterveyshuollon kokonaiskustannukset Oulun Satamassa olivat ,62. Työkyvyn ylläpito Oulun Sataman vuoden 2007 tyky-ohjelmasta toteutuivat keilavuoro, lentopallo, sulkapallo sekä osastopalaverit. Kehityskeskustelut jatkuivat. Henkilökunnalla oli mahdollisuus hankkia työnantajan kustantamia kuntosali- ja uimahallilippuja Oulun kaupungin liikuntapaikoilta sekä käydä syksyn aikana kaksi kertaa työnantajan maksamalla hierojalla. Sataman henkilökunta vietti lokakuussa virkistysiltapäivän Oulunsalossa Vihiluodon Torpalla. Syksyllä järjestettiin kahvitilaisuus kahdelle eläkkeelle siirtyvälle jäänmurto- ja hinauspalveluiden työntekijälle. Henkilökunnan jouluruokailu järjestettiin 20. joulukuuta Satamatalossa. Sataman henkilökunta osallistui Satamatalossa pidetyille Pysäkkipäiville helmikuussa ja joulukuussa. Pysäkkipäivät ovat osa Oulun kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin Kympin Kunta -kehittämishanketta vuosina Marraskuussa järjestettiin Sataman eläkeläisten perinteinen joulukahvitilaisuus. Koulutus Sataman henkilöstö sai vuoden 2007 aikana monipuolista koulutusta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli keskimäärin kaksi. Koko henkilökunnalle järjestettiin asiakaspalveluvalmennuskoulutus 1. marraskuuta Satamatalolla. Koulutusta järjestettiin myös lainsäädännöstä, verkkoviestinnästä, ympäristöasioista, turvallisuudesta sekä tilinpäätös- ja talousasioista. Oulun Sataman Akkunan käyttöä varten annettiin intranetin pääkäyttäjille ja sisällöntuottajille tarkoitettua koulutusta. Akkunan perehdytyskoulutus henkilökunnalle pidettiin 16. marraskuuta Satamatalossa. Henkilöstö kävi myös erilaisissa ammattitaitoa ylläpitävissä koulutuksissa. Luottamusmiehet Sointu Sandgrén, JYTY Oulu ry, varapääluottamusmies Seppo Hannula, SMU ry, jäänmurto- ja hinauspalveluiden luottamusmies Markku Lauriala, SMU ry, aluspalveluiden luottamusmies Arto Pietilä, JHL ry, Oulun alueen satamanosturien yhdyshenkilö Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluivat Kari Himanen, Kuisma Ekman, Tuomo Ojakoski, Juhani Järvinen, Markku Lauriala, Juhani Annala ja Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Vuonna 2007 pidettiin viisi johtoryhmän kokousta. Kokouksissa puheenjohtajana toimi Kari Himanen ja sihteerinä Päivi Vähänikkilä- Kuronen. 16 OULUN SATAMA

17 Staff Representatives Varajäsenet Jarkko Ekman (VIHR.) Aija Jaako (VAS.) Petri Luukkonen (KESK.) Veikko Meriläinen (VAS.) Juha Räisänen (SDP) Heljä Sohlo (KOK.) Maija Sutela (KESK.) Martti Sakari Turkka (KOK.) Anu Vihavainen (KOK.) Kaupunginhallituksen edustaja Tanja Rytkönen-Romppanen (KOK.) Liikelaitosten lautakunnan sihteerinä toimi palveluasiantuntija Mirja Määttä Oulun Konttorista. Personnel Työsuojelupäällikkö Kuisma Ekman Työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen Työyhteisövaltuutettu Juhani Järvinen Henkilöstötoimikunta Oulun Sataman henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajia olivat Kari Himanen, Tuomo Ojakoski ja Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Henkilökunnan edustajina toimivat Seppo Karjalainen, Juha Kalapudas ja Arto Pietilä. Henkilöstötoimikunnan asiantuntijajäsen oli työterveyslääkäri Anne-Maarit Kaimio. Vuoden 2007 aikana pidettiin neljä kokousta, joissa puheenjohtajana toimi Kari Himanen ja sihteerinä Sointu Sandgrén. Liikelaitosten lautakunta Oulun Satama on hallinnollisesti liikelaitosten lautakunnan alainen kunnallinen liikelaitos. Vuosi 2007 oli liikelaitosten lautakunnan nelivuotisen toimikauden kolmas, ja sen aikana pidettiin 11 kokousta. LIIKELAITOSTEN LAUTAKUNTA 2007 Liikelaitosten lautakunnan kokoonpano Jäsenet Puheenjohtaja Mikko Viitanen (VAS.) Varapuheenjohtaja Timo Lindborg (KOK.) Patrick Dickson (KD) Kerttu Hakala (VIHR.) Maila Kallinen (VAS.) Johanna Karjula (KESK.) Kalevi Lämsä (KESK.) Juha Silenius (SDP) Harriet Urponen (KOK.) At the end of 2007, the Port of Oulu employed 29 people. 23 were permanent staff, and six were employed under a fixed-term contract. Twenty-four employees were on a monthly salary, and five were paid an hourly wage. Staff distribution by category: administration 6; vessel services 6; crane services 6; icebreaking and towing services 4; maintenance 7. Staff representatives Sointu Sandgrén, JYTY, The Federation of Public and Private Sector Employees, Oulu Chapter, Deputy Chief Shop Steward Seppo Hannula, Finnish Seamen s Union, Shop Steward, Icebreaking and Towing Services Markku Lauriala, Finnish Seamen s Union, Shop Steward, Vessel Services Arto Pietilä, JHL The Trade Union for the Public and Welfare Sectors, Regional Representative for Port Cranes in the Region of Oulu Management team The Management Team consisted of Kari Himanen (chairman), Kuisma Ekman, Tuomo Ojakoski, Juhani Järvinen, Markku Lauriala, Juhani Annala and Päivi Vähänikkilä-Kuronen (secretary). The Management Team held five meetings in Labour Protection Officer: Kuisma Ekman Labour Protection Delegate: Seppo Karjalainen Staff Delegate: Juhani Järvinen Joint negotiation committee The Port s Joint Negotiation Committee consisted of Kari Himanen, Tuomo Ojakoski and Päivi Vähänikkilä-Kuronen (employer s representatives) and Seppo Karjalainen, Juha Kalapudas and Arto Pietilä (staff representatives). The committee s medical adviser was Anne- Maarit Kaimio, the Port s occupational health physician. Four meetings were held in 2007, with Kari Himanen as chairman and Sointu Sandgrén as secretary. PORT OF OULU 17

18 Talous vuonna 2007 Liikevaihto Vuonna 2007 Oulun Sataman liikevaihto oli 5,867 miljoonaa euroa. Tämä oli 0,390 milj. enemmän kuin vuonna Nosturi- ja jäänmurtajatuloja lukuun ottamatta kaikki tuotot nousivat edellisestä vuodesta. Oulun Sataman liikennemäärä kasvoi 15,8 % edellisvuoteen verrattuna. Alusmäärä oli 562 kpl ja pieneni 20 aluksella. Liikennemäärä vuonna 2007 oli 3,425 milj. tn, konttimäärä TEU:ta ja SECU-määrä ( = 80 tn:n suuryksikkö) kpl. Varasto- ja aluevuokrat olivat 0,497 milj., ja liiketoiminnan muut tulot olivat 0,874 milj. sisältäen kertakorvauksen Satamatalon rakennusteknisistä virheistä. Tuet ja avustukset olivat 0,033 milj.. Tuotot yhteensä olivat 7,271 milj.. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 2,915 milj.. Suurimmat kulut olivat henkilöstökulut, 1,460 milj.. Aine-, tarvike- ja tavaramenot olivat yhteensä 0,256 milj., ja palvelujen ostokulut olivat 1,103 milj.. Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,096 milj.. Poistot Poistot tehtiin poistosuunnitelman mukaisesti, ja ne olivat määrältään 1,836 milj. eli 0,179 milj. suuremmat kuin vuonna Liikeylijäämä Kaupunginvaltuuston Oulun Satamalle asettama liikeylijäämätavoite 1,879 milj. saavutettiin. Liikeylijäämä oli 2,520 milj.. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,970 milj.. Korkotuotot kaupungin yhdystileistä olivat ,23, korkokulut kaupungille ,83 ja korvaus peruspääomasta oli Vapaaehtoiset varaukset Oulun Satama teki yhteensä 1,0 milj. :n vapaaehtoisten investointivarausten vähennyksen Oritkarin uuteen konttikenttään (0,5 milj. ) ja Vihreäsaaren sataman muutostöihin (0,5 milj. ). Oulun Satama teki 1,5 milj. :n vapaaehtoisen investointivarauksen niin, että 0,5 milj. kohdistetaan Vihreäsaaren bulk-laiturin kehittämistoimenpiteisiin ja 1,0 milj. Oritkarin länsilaiturin pengertöihin. Tilikauden ylijäämä Oulun Sataman tilikauden ylijäämä oli ,53. Tase Taseen loppusumma oli ,41. Pysyvien vastaavien aineettomien hyödykkeiden muiden pitkävaikutteisten menojen osuus oli ,78. Aineellisissa hyödykkeissä rakennusten osuus oli 2,424 milj., kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osuus 24,02 milj. ja koneiden ja kaluston osuus 0,254 milj.. Keskeneräiset hankinnat olivat 0,211 milj.. Sijoituksia osakkeissa ja osuuksissa oli 0,4 milj., ja muita saamisia oli ,98. Lyhytaikaisissa saamisissa myyntisaamisten osuus oli 0,344 milj., ja muiden saamisten osuus oli 0,194 milj.. Rahat ja pankkisaamiset olivat 3,268 milj.. Oma pääoma oli 14,26 milj., josta peruspääomaa oli 6,73 milj. ja voittovaroja yhteensä 7,53 milj.. Poistoero oli 6,31 milj., vapaaehtoisia investointivarauksia oli 1,5 milj., ja pakollisia varauksia oli Lainaa kunnalta oli 8,350 milj.. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli yhteensä 0,822 milj.. Investoinnit Investointien määrä oli yhteensä 2,749 milj.. Investointeihin sisältyivät esimerkiksi Oritkarin uusi konttikenttä, Vihreäsaaren sataman muutostyöt sekä Oritkarin raidetyöt. Rahoituslaskelma Tulorahoitus oli 3,386 milj., ja investointien kokonaismäärä oli 2,749 milj.. Satama nosti lainaa 2,0 milj.. Satama palautti kesäkuussa ylijäämäänsä 0,3 milj. kaupunkikonsernille. Lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutos oli 0,114 milj.. Kassavarat olivat 3,268 milj.. Tavoitteiden saavuttaminen Satama korotti taksojaan keskimäärin 1 2 %, ja joidenkin tuotteiden hintoja tarkistettiin markkinatilanteen mukaan. Kaupunginvaltuuston Oulun Satamalle asettama liikeylijäämätavoite 1,879 milj. saavutettiin. Valtuuston asettama tuloutustavoite 0,75 milj. saavutettiin. 0,75 1,50 0,50 0,503 0,538 1,00 1,170 1,347 0,25 0, KOTIMAAN TUONTI milj. tonnia ULKOMAAN VIENTI milj. tonnia 18 OULUN SATAMA

19 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,86 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,10 TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA , ,37 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,11 PALVELUJEN OSTOT , ,36 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,72 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,30 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,40 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,32 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,88 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,24 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , ,29 MUUT RAHOITUSTUOTOT 59,67 78,94 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,59 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -1,03 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,85 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,85 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , ,07 VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,78 1,50 1, ,00 1, , ULKOMAAN TUONTI milj. tonnia KONTIT Vienti Tuonti PORT OF OULU 19

20 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,78 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET , ,56 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,93 KONEET JA KALUSTO , ,62 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,18 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET , ,56 MUUT SAAMISET , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,04 MUUT SAAMISET , ,73 SIIRTOSAAMISET ,28 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,50 Vastattavaa OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,06 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,86 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,78 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,27 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT ,00 OSTOVELAT , ,43 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,07 SIIRTOVELAT , ,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,50 20 OULUN SATAMA

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004

TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 OULUN SATAMA Oritkarin satama Nuottasaaren satama 2 satamat SISÄLLYS Satamajohtajan katsaus 4 Liikenne vuonna 2004 6 Toiminta 7 Vuosi 2004 lyhyesti 10 Laatu ja ympäristö

Lisätiedot

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen.

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. 1 Sataman johtokunta Port Board Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Simo Heino (varapuheenjohtaja) Päivi Karlsson Heikki

Lisätiedot

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services Vuosikertomus Annual Report Global solutions with local services Konsernin liikevaihto (Mmk) 140 133,2 138,6 137,5 120 100 105,4 103,9 80 60 40 20 0 4/96-3/97 4/97-3/98 4-12/98 1-12/99 Konsernin tulos

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2004

TIETOJA VUODELTA 2004 2004 VUOSIKERTOMUS TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto... 125,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS 2008 VUOSIKERTOMUS 37 Länsisatama 2008. Kuva: Juha Peurala, Taideteollinen korkeakoulu Sisällysluettelo Helsingin satama.............................. 3 Satamajohtajan katsaus........................ 4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook Tuonti / Vientivarasto Toimisto Tuontivarasto Vientivarasto Import / Export Shed Office Import warehouse Export warehouse Öljy/Kemikaliosäiliö Aita

Lisätiedot

Done-konserni Done Group

Done-konserni Done Group Done-konserni Done Group Done Solutions Oyj / Done Solutions Corporation Done Information Oy Done Logistics Oy Tiolat Oy Johto / Management Toimitusjohtaja / President and CEO Pekka Pystynen, Done Solutions

Lisätiedot

Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi. Kaksinkertaiset syntymäpäiväjuhlat Double birthday party

Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi. Kaksinkertaiset syntymäpäiväjuhlat Double birthday party KYMPPI-ERISTYS OY:N LEHTI SIDOSRYHMILLE TALVI 2009 KYMPPI-ERISTYS OY S MAGAZINE FOR STAKE- HOLDERS, WINTER 2009 Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi Kaksinkertaiset

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä.

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA -YHTIÖT

PORVOON ENERGIA -YHTIÖT PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2010 Julkaisija: Porvoon Energia -yhtiöt Mannerheiminkatu 24, PL 95 06101 Porvoo Puhelin (019) 661 411 www.porvoonenergia.fi Vuosikertomuksen sisältö: Porvoon Energia Oy Ulkoasu

Lisätiedot

VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013

VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013 VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 18 20 22 24 25 26 44 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ARVOT, VISIO MISSIO ORGANISAATIOKAAVIO JÄÄNMURTOPALVELUT

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2009. Digipolis Magazine

Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2009. Digipolis Magazine Digipolis Magazine 3 4 6 8 Sosiaalinen media hypetystä vai todellista lisäarvoa? Heavy High Tech Oktoberfest 09 Kehittyminen on itsestä kiinni Kaupallistaminen tarvitsee kipinöitä Pääkirjoitus Kimmo Heikka

Lisätiedot

Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen

Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen Tässä pdf-tiedostossa on venäjänkielisen julkaisun tekstit joko englanniksi tai suomeksi, kuvat pyydetään katsomaan venäjänkielisestä versiosta. Sisältö Arto

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN Ritva Rajander-Juusti Serenitas Consulting Oy ANSSIALA Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN HYVINVOIVA FINANSSIALA Hyvinvoiva finanssiala 2014 2015 -hankkeen loppuraportti Julkaisija ja tekijä 2015

Lisätiedot

MASSATAVARALOGISTIIKALLE UUTTA KALUSTOA ENGLISH SUMMARY

MASSATAVARALOGISTIIKALLE UUTTA KALUSTOA ENGLISH SUMMARY MASSATAVARALOGISTIIKALLE UUTTA KALUSTOA ENGLISH SUMMARY VR TRANSPOINTIN ASIAKASLEHTI 3/2013 SIISTIÄ KIERRÄTYSTÄ UUDELLA KONTILLA VAUHTIA YRITTÄJÄ- KURSSILTA YMPÄRISTÖ ENERGIAA SÄÄSTÄEN ETEENPÄIN 2 3 3/13

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot

Rakennustuotannon työnjohdon työ ja työkyky 2011

Rakennustuotannon työnjohdon työ ja työkyky 2011 Rakennustuotannon työnjohdon työ ja työkyky "TÄÄ TYÖ NYT ON VAAN TÄLLASTA" Minna Savinainen, Hanna Uusitalo, Maija-Leena Merivirta, Mika Nyberg, Pauliina Toivio Työterveyslaitos Tampere 2012 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ 1 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 JÄÄNMURTOPALVELUT 6 VÄYLÄPALVELUT 8 LAUTTALIIKENNE 10 OFFSHORE-PALVELUT 12 HENKILÖSTÖ 14 TEKNIIKKA JA HANKINNAT

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma 1999 2002 Teknologiaohjelmaraportti 16/2003 Loppuraportti Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma 1999 2002 Loppuraportti Pekka Jauhiainen Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot