Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali"

Transkriptio

1 Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiateollisuuden yritykset uskottavina energiatehokkuustoimijoina Energiateollisuus ry/mainehanke 1

2 Johdanto Materiaalin tavoitteena on perehdyttää lukijansa energiatehokkuuden perusteisiin (mm. ilmiön taustoihin, käsitteisiin ja periaatteisiin) Materiaali on tarkoitettu energiayhtiöiden työntekijöille, jotka eivät toimi energiatehokkuusneuvonnan tehtävissä, mutta tarvitsevat yleistietämystä energiatehokkuuden käsitteistä ja periaatteista. Materiaali on suunniteltu energiayhtiön sisäiseen käyttöön, yksin luettavaksi taikka ryhmätilanteisiin. 2

3 Mistä asiakas energiatehokkuusneuvontaa haluaa? Keneltä ensisijaisesti haluaisitte saada neuvontaa? Lähde: Innolink Researchin toteuttama Elvarin ja ET:n kysely 2009, 1000 vastaajaa 3

4 Sisältö 1. Miksi energiatehokkuus puhututtaa? 1.1 Globaalit haasteet 1.2 Energiateollisuuden VISIO 2050 vastaus haasteisiin 2. Energiatehokkuus 3. Energiatehokkaita käsitteitä 4. Mitä asiakas energiayhtiöltä kysyy? 4

5 Kasvihuonekaasut ongelman aiheuttajana Normaalitilanteessa kasvihuoneilmiö on nykyisenkaltaisen elämän edellytys. Auringon säteily pääsee maan ilmakehän läpi ja lämmittää maata. Osa lämmöstä siirtyy maan pinnalta lämpösäteilynä takaisin ilmakehään. Ilman kasvihuoneilmiötä maan lämpötila olisi n astetta kylmempi. Lue lisää: Energiateollisuus/ilmastonmuutos 5

6 Kasvihuonekaasut ongelman aiheuttajana Voimistuvassa kasvihuone-ilmiössä lämpösäteily ei pääse yhtä tehokkaasti poistumaan ilmakehän lisääntyneiden kasvihuonekaasujen vuoksi. Lämpötila maan päällä nousee. Ilmasto lämpenee Lue lisää: Energiateollisuus/ilmastonmuutos Lähde: National Geographic 6

7 Globaalilla ilmaston lämpenemisellä on monenlaisia vaikutuksia Mm. merenpintojen nousu ja sademäärien muutokset. Joiden seurauksena: Voimakkaat sääilmiöt lisääntyvät (hirmumyrskyt, lämpöaallot, kuivuuskaudet ja suuret lumisateet) Ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt voimistavat ilmaston lämpenemistä Huom! Ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä syntyy myös muusta kuin ihmisen toiminnasta Lue lisää: Ilmatieteenlaitos/ilmastonmuutos Suomessa 7

8 Mitä maailman kasvihuonekaasu päästöille on tapahtumassa? 8

9 Maailman kasvihuonekaasupäästöt kasvavat huimaa vauhtia Tavoite ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi (lämpeneminen enintään 2 astetta) Lähde: UK DEFRA 9

10 Suomen nykyiset kasvihuonekaasupäästöt 2009 Muut 19 % Päästöjä vähentämällä hillitään ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä Energiatehokkailla toimilla vähennetään energiankulutusta ja sitä myötä kasvihuonekaasupäästöjä Lue lisää: tilastokeskus/suomen kasvihuonekaasupäästöt

11 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi koko maailmassa, mrd. t. CO2 - energiatehokkuus suurin, yli puolet kaikesta Perusskenaario, ilman toimenpiteitä Lämpeneminen enintään 2 astetta Nykykäsityksen mukaan ilmasto saa lämmetä enintään 2 astetta (esiteolliseen aikaan verrattuna), joten kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä. Energiatehokkuus on tärkein yksittäinen keino EU:n tavoitteisiin pääsemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 11

12 Yhteenveto Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat suurimman osan kasvihuonekaasuista. Energiatehokkuuden parantaminen on huomattavin yksittäinen keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Pohdittavaksi Miten energiayhtiö voi vaikuttaa omilla toiminnoillaan energiatehokkuuden edistämiseen? Miten voit energiayhtiön työntekijänä itse vaikuttaa energiatehokkuuden edistämiseen? 12

13 1.2. Energiateollisuuden Visio 2050-vastauksia haasteisiin Visio 2050 Älykäs sähköverkko Yhteistuotanto 13

14 Visio Haasteista mahdollisuuksia Energiateollisuus ry:n visio mahdollisimman vähäpäästöisen sähkön ja kaukolämmön tuotannosta. Energiatehokkuus on lisääntynyt huomattavasti jo nyt käytössä olevan tai kehitteillä olevan teknologian avulla. Suomi vuonna 2050 Energiantuotantoteknologia kehittyy yhteistuotanto uusiutuvat energialähteet pientuotanto ydinvoiman 4. sukupolvi Lämmön talteenotto ja lämpöpumput Kaukojäähdytys Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, CCS Älykkäät energiaverkot Sähköauto Tutustu aiheeseen tarkemmin: VISIO video 14

15 Haasteista mahdollisuuksia 15

16 Energiatehokkuus visiossa Rakennuskanta kasvaa, mutta lämmitysenergian kokonaistarve pienentyy 30 % Kotitalouslaitteiden määrä lisääntyy, mutta tehostamispotentiaali (23 % vuoteen 2020) korvaa energian lisäkäytön Palveluissa tehostumispotentiaali lähes 20 % Teollisuudessa tehostumispotentiaali noin 20 % Henkilöliikenteessä nykyinen suorite saavutetaan kolmasosalla nykyisestä energian käytöstä 16

17 Yhteistuotanto Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantoa (polttoaineesta tehdään samalla kertaa sähköä ja lämpöä) Yhteistuotannon hyötysuhde on jopa yli 90% Vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä (jopa 40% verrattuna sähkön ja lämmön erillistuotantoon) Vähentää energian tuotannon kustannuksia (valtakunnallinen primäärienergian kulutus -11%) Lue lisää: Energiateollisuus/yhteistuotanto 17

18 Yhteistuotanto säästää polttoainetta n.38% verrattuna erillistuotantoon TWh/a Polttoaineen kulutus ilman yhteistuotantoa säästö yhteistuotannosta Toteutunut polttoaineen kulutus Toteutunut polttoaineen kulutus (polttoaineesta tehty samalla kertaa sähköä ja lämpöä) Lisääntynyt polttoaineen kulutus jos yhteistuotanto ei olisi käytössä (sähkö ja lämpö tuotettu erikseen). 18

19 Älykäs sähköverkko (kaksisuuntainen sähkön siirto ja kommunikointi) Jo nyt Suomen nykyinen sähköverkko on älykäs. Paljon puhuttu älyverkkoon siirtyminen ei tarkoita, että yhdellä harppauksella oltaisiin siirtymässä älyttömästä verkosta aivan uuden tyyppiseen verkkoon. Pikemminkin kyse on siitä, että nykyisen sähköverkon äly kasvaa automaation (esim. etäluettavat mittarit) kehittymisen myötä koko ajan. Älyverkon koko potentiaalin hyödyntäminen edellyttää myös älykkäitä asiakkaita sekä kansalaisten kiinnostusta omaa energiankäyttöä ja tuotantoa kohtaan. Lue lisää: Energiateollisuus/Älyverkko on vastaus yhteiskunnan odotuksiin & 19

20 Älykäs sähköverkko (kaksisuuntainen sähkön siirto ja kommunikointi) Älykäs sähköverkko mahdollistaa kulutuksen säätymisen tuotannon ja hinnan mukaan, kun toistaiseksi tuotantoa on säädetty kulutuksen mukaan. Älyverkko itsessään ei tuo energiansäästöä. Sen sijaan se mahdollistaa entistä järkevämmän, säästävämmän ja tasaisemman sähkönkäytön. Tuo sähkön kulutukseen kysyntäjoustoa, jota ei aiemmin ollut (vesi- ja hiilivoiman säätökyky ei enää riitä lisääntyneen tuulivoiman tuomaan tuotannonvaihtelun tasoittamiseen) Älykäs sähköverkko mahdollistaa myös sähkön varastoinnin, hyödyntämällä esimerkiksi sähköauton akkuja. Lue lisää: Energiateollisuus/Älyverkko on vastaus yhteiskunnan odotuksiin & 20

21 Älykäs sähköverkko (kaksisuuntainen sähkön siirto ja kommunikointi) Kuva: Turku Energia 21

22 Älykkään sähköverkon edistäjä, sähkömittari Älyverkon konkreettisin muutos kuluttajille on etäluettavien mittarien mahdollistama tuntimittaus. Vuoden 2013 loppuun mennessä 80% kotitalouksista oltava tuntiluennan piirissä. Automaatio kommunikoi sähköjärjestelmän kanssa, antaen mahdollisuuden ohjata esim. kodinkoneita toimimaan silloin kun sähkö on edullista. Lue lisää: Energiateollisuus/sähkoverkko/energianmittaus 22

23 Älykkään sähköverkon edistäjä, sähkömittari Talon järjestelmä voi myös katkaista lämmityksen sähkön hintapiikin ajaksi. Älykkään sähköverkon myötä sähkön pientuotanto yleistyy. Kotitaloudet voivat tuottaa uusiutuvaa energiaa esimerkiksi aurinkopaneelien, tuulimyllyjen tai pienvesivoiman avulla ja vaikka ladata sen sähköauton akkuihin. Ylimääräisen sähkön voi tulevaisuudessa myös myydä markkinoille. Lue lisää: Energiateollisuus/sahkoverkko/energianmittaus 23

24 Älykkään sähköverkon toimijat Loadin g.... Verkonhaltija ASIAKAS Myyjä 24

25 Etäluettavat lämpöenergiamittarit Kaukolämpöenergiamittaukset ovat siirtymässä etäluentaan markkinaehtoisesti, ei lain pakottamana Vuoden 2012 lopussa jo 80 % asiakkaista etäluennassa parissa Lämpöenergiamittareiden etäluenta mahdollistaa monipuolisten palveluiden tarjonnan mittaustietoja jalostamalla uusia työkaluja mittaustarkkuuden varmistamiseen kaukolämpöverkon entistä paremman hallinnan ja tarpeenmukaisen käytön 25

26 Älykäs kaukolämpöjärjestelmä Lähtökohtana asiakkaan tarpeet: olosuhteet, laatu oleellisen mittaustiedon kerääminen, käsittely ja jalostaminen järjestelmän hallinta ja ohjaaminen lämmön tuotanto ja jakelu optimoidaan tarpeen mukaan uusiutuvan, hajautetun ja pienimuotoisen tuotannon tehokas hyödyntäminen kaukolämpöverkon hyödyntäminen varaajana, huippukuormitusten tasaaminen asiakkaiden tarpeiden ennakointi kaukolämpöjärjestelmän ja rakennuksen automaatiojärjestelmän viisas integrointi uudet energiatehokkuutta edistävät hinnoittelumallit 26

27 Sähkön ja kaukolämmön energiaa säästävät käyttökohteet Energiatehokkuutta voidaan olennaisesti parantaa lisäämällä sähkön ja kaukolämmön käyttöä: liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Eri toimenpiteiden suhteellinen osuus energiatehokkuuden lisääntymisestä: Lähde: Honkapuro, Jauhiainen, Partanen ja Valkealahti. 27

28 YHTEENVETO, vuoteen 2050 mennessä: Energia-ala Suomessa on panostanut ja panostaa edelleen energiatehokkuuden kehittämiseen. Energiatehokkuus on lisääntynyt huomattavasti jo nyt käytössä olevan tai kehitteillä olevan teknologian avulla. Pohdittavaksi Millainen visio yhtiöllänne on hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi? 28

29 2. Energiatehokkuus Energiatehokkuus mikä se on? 29

30 Energiatehokkuus tarkoittaa: Energian turhan käytön karsimista (energian säästäminen) Käytettävästä energiasta saatavaa mahdollisimman suurta hyötyä. Energiatehokkuus vähemmällä enemmän! Kustannustehokkain ja järkevin keino päästöjen vähentämiseksi on energiatehokkuuden parantaminen. Energiatehokkuus parantaa myös elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä energiahuollon varmuutta. Kuluttaja hyötyy energiatehokkuudesta ympäristön, energian ja rahan säästöinä. 30

31 Energiatehokkuus on ajateltava pysyvänä toimenpiteenä energiankulutuksen pienentämiseksi Tämä tarkoittaa: Kansallisesti ohjausta, keppiä ja porkkanaa Energiayhtiölle uutta liiketoimintaa, imagoa ja tyytyväisiä asiakkaita Loppukäyttäjälle energianja rahansäästöä, tiedonsaantia, vaikuttamista Lue lisää: Energiateollisuus/energiatehokkuus 31

32 YHTEENVETO Energian säästämisen (negatiivinen viesti) sijaan voisi olla järkevämpää puhua turhan energian kulutuksen karsimisesta. Pohdittavaksi Mikä mielestäsi on turhaa energiankulutusta? 32

33 3. Energiatehokkaita käsitteitä Energiatehokkuussopimus Kulutusraportti 33

34 Energiatehokkuussopimus Sopimuksen tehnyt yhtiö sitoutuu vapaaehtoisesti oman ja/tai asiakkaidensa energiankäytön parantamiseen. 34

35 Energiatehokkuussopimus EU:n energiapalveludirektiivi velvoittaa elinkeinoelämää tehostamaan energian loppukäyttöään 9 % (vuosien tasosta vuoteen 2016 mennessä). Yrityksen tulee tarjota asiakkailleen energiantehokkuusneuvontaa ja palveluita Tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen osaksi yrityksen normaalia päivittäistä toimintaa. Suomessa tavoite toteutetaan pääosin vapaaehtoisilla Energiatehokkuussopimuksilla. 35

36 Energiatehokkuussopimus Energia-alan yritys tekee oman sopimuksensa Energiateollisuus ry:n kanssa Lue lisää: Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) Energiateollisuus/energiatehokkuussopimus EK/energiatehokkuussopimus 36

37 Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma, sähkönmyynti-, sekä jakeluyritykset Kuinka asiakkaan energiankäytön tehostamista tuettiin 2009 Energiatehokkuusneuvonta (puhelimitse ja internetissä, kulutusmittarin lainaus) Painotuotteita energiansäästöstä asiakkaille (mm. jutut asiakaslehdessä) Internetsivuille tuotettu energiansäästöasiaa Kulutuspalaute (yleisin kerran vuodessa) Omaa kulutusta mahdollisuus seurata internetissä Etäluenta mahdollista Lasku todetun kulutuksen perusteella (kuukausittain) Energiasäästötuotteiden markkinointi/myynti Henkilökohtainen lämmitysjärjestelmän käytön opastus/uudet asiakkaat Kehityshankkeet asiakkaan kanssa Lue lisää: Motiva vuosiraportti

38 Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma, kaukolämpöyritykset Kuinka asiakkaan energiankäytön tehostamista tuettiin 2009 Energiatehokkuusneuvonta (puhelimessa ja internetissä) Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet Painotuotteita energiansäästöstä asiakkaille (mm. jutut asiakaslehdessä) Energiansäästöviikkoon osallistuminen Internetsivuille tuotettu energiansäästöasiaa Kulutuspalaute (yleisin kerran vuodessa) Mahdollisuus seurata omaa kulutustaan internetissä Lasku todetun kulutuksen perusteella Asiakaslaitteiden käytön opastus Kaukolämpöön liittäminen Lue lisää: Motiva vuosiraportti

39 Energiatehokkuussopimus Esimerkki Sähköyhtiön toimista oman energiakäytön tehostamiseksi arkistointi muutettu sähköiseksi valaistuksissa siirrytty led-valoihin (tunnelmavalaistus) nimetty Energiatehokkuusryhmä, jossa kaikki konsernin yhtiöt edustettuina nimetty vastuuhenkilö oman yhtiön energiatehokkuustoimista Energiasäästöviikkoon osallistuminen pylväiden ja muiden verkon rakennustarvikkeiden kierrätys kuiva- ja esterimuuntajien sekä vähähäviöisten muuntajien käyttö taloudellisen ajon kurssi 39

40 Energiatehokkuussopimus Esimerkki kaukolämpöyhtiön toimista oman energiakäytön tehostamiseksi Energiasäästöviikkoon osallistuminen kaukolämpöverkon parantaminen energiatehokkuustoiminnan vastuuhenkilö nimetty paperitehtaan lämmöntalteenoton toteuttaminen taloudellisen ajon kurssi asentajille lämmön tuotannon hyötysuhdetta parannettu ja investoitu uuteen tehokkaampaan tuotantoteknologiaan 40

41 Käyttöraportti, sähkö ja kaukolämmitys Energian vähittäismyyjän on annettava loppukäyttäjille energiankäyttöä koskeva raportti (vähintään kerran vuodessa). Käyttöraportilla varmistetaan, että asiakkailla on riittävä tieto energian kulutuksen määrästä. Käyttöraportin avulla asiakas voi kustannustehokkaasti seurata energian kulutustaan ja parantaa energiatehokkuuttaan. Raportti tulee toimittaa loppuasiakkaalle viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Lue lisää: Energiateollisuus/sähkön käyttöraportti Energiateollisuus/suositus/M1_2010/kaukolämmön käyttöraportit 41

42 Sähkö-malliraportti 42

43 Kaukolämpö-malliraportti 43

44 Pohdittavaksi Minkälaisia energiatehokkuustoimia oma yrityksesi on tehnyt? Tutustu yrityksesi käyttöraporttiin. Minkälaisia havaintoja voit raportista tehdä? Minkälaista hyötyä raportista voisi olla sinulle? 44

45 4. Mitä asiakas energiayhtiöltä kysyy? Haastavat kysymykset Yleisimpiä kysymyksiä 45

46 Mitä asiakas energiayhtiöltä kysyy? Asiakkaiden energiayhtiöille esittämiä kysymyksiä energian säästämisen ja energiatehokkuuden saralta Kysymysten on tarkoitus antaa esimerkkejä asiakkaita mietityttävistä asioista Haastaviin kysymyksiin on hyvä pohtia oikeita vastauksia, toimenkuvastasi ja työtehtävistäsi riippuen. Yleisimmät kysymykset on poimittu ja sovellettu: & & 46

47 Entä jos asiakas kysyy sinulta vaikean kysymyksen: Miksi sähkölasku on niin monimutkainen? Tuleeko siitä tuntimittauksen myötä entistä monimutkaisempi? Onko energiansäästö tekosyy ottaa käyttöön tuntimittaus, jolla sähköyhtiöt voivat rahastaa asiakkaitaan entistä enemmän? Mitä järkeä on puhua kilpailutuksesta ja energiansäästöstä, kun suurinta osaa sähkönhinnasta (siirto, verot) ei voi kilpailuttaa? Miksi energiayhtiöt sahaavat omaa oksaansa edistämällä energiatehokkuutta? Mitä energiayhtiön työntekijänä vastaat? 47

48 Miksi sähkölasku on niin monimutkainen? Tuleeko siitä tuntimittauksen myötä entistä monimutkaisempi? Faktat vastaamisen pohjana Energiamarkkinavirasto (EMV) eli viranomainen on antanut tiukat sähkölaskua koskevat muotomääräykset energiayhtiöille EMV:n tavoitteena on tehdä hinnoittelu läpinäkyväksi Yksi syy laskun monimutkaisuudelle on arviolasku/tasauslaskukäytäntö. Tämä käytäntö poistuu tuntimittauksen myötä. Lasku siis tulee yksinkertaisemmaksi tuntimittaukseen siirtymisen seurauksena 48

49 Onko energiansäästö tekosyy ottaa käyttöön tuntimittaus, jolla sähköyhtiöt voivat rahastaa asiakkaitaan entistä enemmän? Faktat Tuntimittauksen taustalla on laki ja EU alueen yhteinen päätös mittaukseen siirtymisestä Tuntimittausteknologialta odotetaan ratkaisuja myös energiayhtiöiden oman toiminnan kehittämiseen. Esim. uusi teknologia mahdollistaa aiempaa paremmin sähkön laadun tarkkaillun sekä auttaa paikantamaan mahdollisia vikatilanteita sekä jämäköittää esim. vakiokorvauksiin liittyviä käytäntöjä. Tuntimittaus-teknologia lisää myös turvallisuutta (o-asetus) Asiakkaiden näkökulmasta hyötynä on, että tuntimittauksen myötä kuluttajan on mahdollista seurata ilmaiseksi verkon kautta omaa kulutustaan ja esim. rakennuskannan energiatehokkuutta. Näkökulmat: Kilpailluilla markkinoilla asiakkaiden tarpeet vaikuttavat siihen, millaisella hinnoittelu-rakenteella ja maksujärjestelyillä tuotetta myydään Sähkön tuotantokustannusten aikavaihtelu oli tosiasia jo ennen sähkömarkkinoiden vapautumista Muista: Älä tyrmää asiakkaan kysymystä! 49

50 Mitä järkeä on puhua kilpailutuksesta ja energiansäästöstä, kun suurinta osaa sähkönhinnasta (siirto, verot) ei voi kilpailuttaa? Faktat Näinhän se on, Sähköyhtiöiden mahdollisuus vaikuttaa verojen määräytymiseen on hyvin rajallinen. Näkökulmat Toisaalta hinnoittelussa otetaan huomioon kustannusrakenne eli kiinteiden kustannusten (esim. laskutuskustannukset) ja muuttuvien kustannusten osuus. Kustannusrakennetta voi harkinnan mukaan avata asiakkaalle. Asiakkaalla voi olla näkemys, mitä sähkön hinnoittelulla tulisi edistää. Hyvä olisi myös muistuttaa, että kilpailutus tekee toimijoista hintakriittisiä ja pitää omalta osaltaan hintakuria. Kilpailu johtaa myös kuluttajan tarpeiden huomioon ottamiseen. Esim. johonkin tuotantomuotoon perustuvia tuotteita, erilaisia hinnan määräytymiskäytäntöjä ja maksukäytäntöjä. 50

51 Miksi energiayhtiöt sahaavat omaa oksaansa edistämällä energiatehokkuutta? Kokonaistaloudellinen näkökulma Verkon kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta energiatehokkuus on tärkeää. Uusien voimalaitosten rakentaminen on sekin kallista. Alan arvot Energiayhtiöt tuottavat laadukkaasti sähköä ja lämpöä. Siten ne myös haluavat tarjota laadukkaiden tuotteidensa käyttöön ohjeita, jotta ketju jatkuisi alusta loppuun hyvänä. Muutkin tuotteiden valmistajat (myllyjen jauhopussien leivontareseptit, vaatteiden pesuohjeet) tarjoavat tuotteidensa käyttöön ohjeita. Energiatehokkuusnäkökulman lisääminen neuvontaan on tradition luonteva jatko. Energiayhtiöt haluavat tyytyväisiä asiakkaita ja energiatehokkuus tukee tyytyväisyyttä. Käytännön työssä törmäämme myös tilanteisiin, että jokin kuluttajalle myyty energiansäästöratkaisu ei ole täyttänyt odotuksia. Siksi pyrimme edistämään puolueettoman tiedon saamista (Elvari, Motiva) Sääntely Suomessa on haluttu edetä maan omien käytäntöjen ja olosuhteiden mukaisesti eikä esim. EU:n sanelemana. Tästä syystä on energiayhtiöt ovat sitoutuneet vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin, joiden yksi osa on kuluttajaneuvonta. 51

52 Energiamittari Kysymys Hei, Vattenfall kirjoitti, että kohta asunnoissa on mittarit, jolloin yksi mittari mittaa kuumanja kylmän veden, sähkön ja lämmitysenergian kulutuksen. Mielestäni tuollaiset mittarit pudottaisivat oleellisesti energian kulutusta. Onko teillä tarkempaa tietoa noista mittareista? Vastaus Hei, veden, lämmön ja sähkön kulutustiedot voidaan kyllä etälukea ja siirtää yhden mittarin (yleensä sähkömittarin) kautta luentajärjestelmään, mutta kunkin, niin veden, lämmön kuin sähkön, kulutuksen mittaamiseen tarvitaan kuitenkin aina omat mittarit. Tiedon siirto voidaan kyllä tehdä erikseenkin, mutta yhtä kautta lukeminen pienentää luentakustannuksia. Mittareiden etäluenta kattaa kohta koko Suomen, ja Vattenfallillakin on käytössään sähkömittareita, joilla voidaan toimia juuri kuten edellä on kuvattu. On myös hyvä muistaa, että mittarit eivät pudota kulutusta, vaan asiakkaat itse voivat eri toimenpitein vähentää omaa kulutustaan saamansa kulutustiedon perusteella. Etäluennan avulla asiakkaat saavat entistä parempaa ja tarkempaa tietoa kulutuksestaan. 52

53 Kaukolämpö Kysymys: Taloyhtiössämme suunnitellaan pattereiden tasapainotusta. Saavutetaanko toimenpiteellä säästöjä? Vastaus: Lämmitysverkon tasapaino on hyvin toimivan lämmityksen perusta. Talon kaikille lämpöpattereille on suunnitteluvaiheessa määritelty vesivirtaus vastaamaan huoneen tarvitsemaa lämpötehoa. Jos tämä vesimäärä on suunniteltua suurempi tai pienempi, on huoneessa liian kuumaa tai kylmää. Epätasapainossa oleva lämmitysverkko aiheuttaa huomattavia huonelämpötilojen vaihteluita koko talossa. Lisäksi se tuhlaa lämpöenergiaa, koska koko talon pattereihin joudutaan syöttämään liian lämmintä vettä. Lämmitysverkko tasapainotetaan säätämällä patteriventtiilien esisäätöarvot ja mahdolliset linjasäätöventtiilit tarvittaessa. Kun säätöjärjestelmä on viritetty ja kunnossa, pysyy veden lämpötila automaattisesti oikeana kaikkina vuoden aikoina. Oikein säädetty lämmitysverkko lisää asumismukavuutta ja tuo säästöä lämpökustannuksiin. Lämpökustannusten säästöön vaikuttaa se, miten epätasapainossa verkosto on ollut ennen säätöä. Säästö voi olla useita prosentteja. 53

54 Kaukolämpö Kysymys: Paljonko maksaa lämpimän käyttöveden lämmitys kaukolämpötalossa? Vastaus: Keskimäärin asukas käyttää lämmintä käyttövettä litraa vuorokaudessa. Kun lämmitetään 10 litraa vettä 10 asteesta 50 asteeseen, lämmitysenergiaa tarvitaan 0,52 kwh. Jos kaukolämmön energiamaksu on 5,1 c/kwh (keskihinta Suomessa ), yhden asukkaan vuorokaudessa käyttämän veden lämmittäminen maksaisi 5 x 0,52 x 5,1 c = 13,26 senttiä. Vuodessa yhden asukkaan käyttämän käyttöveden lämmitys maksaisi silloin 48,40. 54

55 Kaukolämpö Kysymys: Muutimme uuteen kerrostalokaksioon, joka lämpiää kaukolämmöllä. Kylpyhuoneessamme on sekä sähköllä toimiva lattialämmitys että seinäpatteri. Onko järkevämpää pitää lattialämmitys päällä vai pois päältä? Vastaus: Kylpyhuoneenne lattialämmitys on niin sanottu mukavuuslattialämmitys. Sen tarkoitus ei ole huoneen lämmittäminen, vaan laattalattian pitäminen miellyttävän tuntuisena paljaalle jalalle. Tällaisissa tapauksissa lattialämmityksen lämpötilaa voidaan laskea reilusti alemmas asumismukavuudesta tinkimättä. Mitä lämpimämpänä lattia pidetään, sitä enemmän sähköä kuluu. Sähköistä mukavuuslattialämmitystä käytetään energiatehokkaasti, kun lattian lämpötila pidetään tasolla, jolla lattia tuntuu vain kevyesti lämpöiseltä. Tilan haluttu lämpötila puolestaan säädetään lämpöpatterin avulla. Muovimattopäällysteiset lattiat tuntuvat lämpimältä noin 23 C:ssa ja kivi ja laattalattiat 24 C:ssa. Etenkin kaukolämpötalossa sähköisen mukavuuslattialämmityksen energiankulutuksen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä se voi olla merkittävä tekijä kodin sähkölaskussa. lattialämmitteisen tilan ovi kannattaa pitää suljettuna, ettei se lämmitä viereisiä huoneita sähköllä kaukolämmön sijaan. 55

56 Energiamittari Kysymys Hei, Voiko etäluettavan mittarin tapauksessa vielä kytkeä sähkön pois päältä asunnon pääkatkaisimesta. Vastaus Kyllä voi. Kysymys 2013 etäluettavat mittarit on pakolliset koko maassa, myös kerrostalon asuinhuoneistossa. Mistä saan tietää milloin tai onko jo meidän taloyhtiöön asennettu kyseiset mittarit? Asun Helsingin Kurkimäessä. Mikä on se nettisivu mistä kulutusta voi seurata? Vastaus Saat sähköyhtiöltä ilmoituksen ennen etäluettavan mittarin asennusta. Helsingissä mittarien asennus etenee alueittain. Helsinkiläisenä etäluettavista mittareista sekä asennusaikataulusta löydät tietoa Helsingin Energian nettisivuilta Sivuilla voit myös rekisteröityä Sävel Plus -raportointipalvelun käyttäjäksi. Sävel Plussassa voi seurata ja suunnitella omaa sähkönkulutustaan. Kun etäluettava mittari on asennettu, kulutustietoja pääsee tarkastelemaan tuntitasolla. 56

57 Energian säästäminen, energiatehokkuus Kysymys Onko vedenkeittimen käyttö energiatehokasta? Vastaus: Kyllä, veden kiehauttaminen vedenkeittimellä tavallisen sähkölieden sijaan säästää aikaa ja energiaa. Sen sijaan induktioliesi on vedenkeitintäkin energiatehokkaampi. Kysymys Kuinka suuri on viihde-elektroniikan osuus kodin sähkönkulutuksesta? Vastaus: Televisioiden, tietokoneiden ja muun viihde-elektroniikan sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti: tällä hetkellä niiden osuus kotitaloussähköstä on noin 14 %, kun lämmitystä ei oteta huomioon. Suuri osa kulutuksesta syntyy, kun laitteet ovat valmiustilassa - moni laite kuluttaakin käyttöikänsä aikana enemmän sähköä valmiustilassa kuin varsinaisessa käytössä. Niinpä sähköä voi säästää huomattavasti sulkemalla laitteet kokonaan, kun niitä ei käytetä katkaisimellinen jatkojohto on siihen oiva apuväline. 57

58 Energian säästäminen, energiatehokkuus Kysymys Kuinka paljon kuivausrumpu kuluttaa sähköä? Vastaus Kun pestään 3 kg pyykkiä 40 C ohjelmalla, sähköä kuluu noin 0,45 kwh ja vettä 45 litraa. Saman pyykkimäärän kuivaaminen kuivausrummussa kuluttaa sähköä yli neljä kertaa enemmän eli noin 2 kwh. Pyykkien kuivattaminen narulla sisätiloissa kuluttaa lämpöenergiaa noin 1,4 kwh. Sään salliessa pyykit kannattaakin viedä ulos kuivumaan. Kysymys Kahvinkeitin, paljonko 1100 w keitin kuluttaa? noin 5h päivässä päällä. euroa/ vuosi. Krups FHD 144 Vastaus Tarkan tiedon oman sähkölaitteensa kulutuksesta saa selville vain mittaamalla. Sähköyhtiöt lainaavat asiakkailleen kulutusmittareita. Kahdesta eri kahvinkeittimestä mitattuna täyden kannullisen keittäminen ja viiden tunnin lämpimänpito kulutti noin 0,4 kwh. Helsingin Energian Yleissähkö maksaa 12,84 c/kwh. Tällä sähkön hinnalla päivittäinen kahvinkeitto maksaa noin 5 senttiä ja vuodessa noin 18 euroa. 58

59 Energian säästäminen, energiatehokkuus Kysymys 70- luvun Festivo-kotikylmiön energiankulutus Minulla on 120 cm leveä Festivon kotikylmiö, joka on hankittu talon valmistuessa Epäilen laitetta energiasyöpöksi. Miten voisin selvittää asian vai onko ilmiselvää, että uuden ostoon? Vastaus Sähköyhtiöt, esim. Helsingin Energia, lainaavat asiakkailleen ja myös joissakin kirjastoissa on lainattavia sähkönkulutusmittareita. Sellaisella voi itse mitata kotona pistotulppaliitännäisten laitteiden mm. kylmälaitteiden sähkönkulutuksen. 59

60 Lämmitysjärjestelmät Kysymys ilmalämpöpumppu Meillä on rivitalohuoneisto 85 m2 suoralla sähkölämmityksellä. Vuosikulutus (taloussähkö mukaanlukien n kwh/vuosi. Olen ajatellut ilmalämpöpumppua. Mistä saisin puolueetonta tietoa riittävästi, että voisin valita sopivimman ja yleensä että kannattaako hankinta. Vastaus Hyvää tietoa löytyy esim. ja Investoinnin kannattavuus onkin sitten vaikeampi vastattava. Suurin epävarmuus on pumpun kestoikä. Nykymallisista kehittyneistä ilmalämpöpumpuista ei vielä ole sitä tietoa saatavissa. Toinen epävarmuustekijä tulee huoneiston sokkeloisuudesta ja sitä kautta sisäyksikön sijoituksesta. Lämmönsiirto pumpun sisäyksiköltä muualle huoneistoon tapahtuu puhaltimella. Mitä sokkeloisempi asunto, sitä huonommin lämmin ilma siirtyy ja sitä pienemmäksi muodostuu pumpun hyötysuhde. Paras paikka on yleensä se näkyvin paikka. Mutta yhteenvetona sanoisin, että sähkölämmityskohteissa ilmalämpöpumpun hankkiminen on kannattava investointi, sen takaisinmaksuaika on yleensä pidempi kuin mitä myyjät antavat ymmärtää. 60

61 Lämmitysjärjestelmät Kysymys Sähkölämpöpatterien vaihto hei, olen vaihtamassa nykyiset sähköpatterit uusiin. Mitä toiminnallista eroa on yhdistelmäpattereilla ja suljetuilla pattereilla käytön kannalta. Minulla on samassa tilassa ilmalämpöpumppu. Vastaus Hei, suljettu patteri on säteilylämmitin ja yhdistelmä on nimensä mukaan pääsääntöisesti läpivirtauslämmitin sekä jossain määrin myös säteilylämmitin. Suljettu lämmitin on pinta-alaltaan noin kaksinkertainen verrattuna saman tehoiseen yhdistelmälämmittimeen. Käytön kannalta suurin ero on siinä, että yhdistelmälämmitin toimintansa mukaan kierrättää ilmaa ja ottaessaan korvausilman lattiantasolta myös lattialla oleva pöly lähtee kiertoon, mikä taas ei ole hyvä pölyallergikon kannalta. Lämmittimen yksi valintakriteeri on, että se on suurin piirtein yhtä leveä kuin ikkunan valoaukko ja täten estää ikkunan kylmettämän kylmän ilman pääsyn lattialle. Ilmalämpöpumpun kannalta lämmittimen tyypillä ei ole merkitystä, kunhan termostaatti toimii kunnolla ja on säädetty muutaman asteen alemmaksi kuin lämpöpumpun lämpötila-asettelu. 61

62 Valaistus Kysymys Hei Haluaisin tietää paljonko suurin piirtein kuluttaa sähköä euroina lamppu, joka palaa ulkona ainakin elokuusta maaliskuun loppuun ja vielä kesälläkin öisin. Onko arvioni 10 euroa vuodessa jokseenkin oikea summa. Kiitos vastauksesta. Vastaus Jos lamppu on 11W pienloistelamppu, on arviosi aivan pätevä. Kannattaa tarkistaa lampun teho, sillä kulutus riippuu siitä ja polttoajasta. Tunteja esimerkissäsi kertyisi noin (8 x 30 x 24h) + (4 x 30 x 12h)= 7200h Vuoden aikana 11 watin pienloistelamppu siis kuluttaisi sähköä 0,011 kw x 7200 h = 79,20 kwh, mikä rahassa nykyhinnalla on noin 10. Jos käytössä on saman valotehon antava 40 watin hehkulamppu, kustannus on lähes nelinkertainen. 62

63 Valaistus Kysymys hei, kuluttavatko loisteputket energiaa erityisesti sytyttäessä? jos näin on, niin miten pitkän aikaa ne saavat olla päällä jotta olisi kannattavampaa pitää ne päällä kuin sammuttaa ja uudelleen sytyttää? Vastaus Riippumatta lampputyypistä valot kannattaa sammuttaa aina, kun poistuu tilasta vähintään kymmeneksi minuutiksi. 63

64 Yhteinen asia päästöjen vähentäminen on energia-alalle suuri haaste, jossa energiatehokkuudella on tärkein rooli. Energiatehokkuuden toteuttamisesta on vastuussa jokainen työyhteisön jäsen, oman työnsä puitteissa. 64

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

KOTIEN ENERGIANKULUTUS

KOTIEN ENERGIANKULUTUS Käyttöveden lämmitys 14 % Asuntojen lämmitys 68 % KOTIEN ENERGIANKULUTUS Tilastokeskus, Energiatilasto Saunojen lämmitys 4 % Valaistus 5 % Ruoanvalmistus 1 % Kotien laitteet 9 % TÄHÄN TULEE SÄHKÖNKÄYTTÖTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ENERGIAOPAS Elokuu 2007 Kuluttajilla on tärkeä rooli energiantuotannon tulevassa kehittymisessä. ENERGIATEHOKAS KOTI Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Liikunnasta. energiaa syksyyn. Lampuissa on eroja. vähemmällä energialla. säästää energiaa. Uudet kodinkoneet toimivat. Pientalossa on helppo

Liikunnasta. energiaa syksyyn. Lampuissa on eroja. vähemmällä energialla. säästää energiaa. Uudet kodinkoneet toimivat. Pientalossa on helppo # 308 Liikunnasta energiaa syksyyn Lampuissa on eroja Pientalossa on helppo säästää energiaa Uudet kodinkoneet toimivat vähemmällä energialla # 308 Pallo liikkeelle! Liikunta on terveellistä, mutta hauskaa.

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

KOULUN ENERGIASEURANTA

KOULUN ENERGIASEURANTA KOULUN ENERGIASEURANTA Tavoite: Energiaseurantatehtävän päätavoitteena on: Tehdä oppilaat ja koko koulun henkilökunta tietoisiksi koulun energiankulutuksesta. Osoittaa, miten vuodenajat ja koulun käyttö

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Liiku kaupungissa Rakenna reittejä ja sekakäytä eri kulkuvälineitä Valaise tehokkaammin Valitse oikeanlainen energiansäästölamppu

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

3 09 Sähköyhtiön asiakaslehti

3 09 Sähköyhtiön asiakaslehti 3 09 Sähköyhtiön asiakaslehti Testaa kotisi ENERGIATEHOKKUUS HEHKULAMPPUJEN aikakausi lopuillaan TUULIVOIMALAT myötätuulessa Vertailu: VEDENKEITTIMET 3 09 8 Sisältö Enemmän kuin pelkkä vedenkeitin vertailussa

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 3 2011 Lämmitysmuotojen kustannuksissa on eroja Sivu 4 Järkevä energian käyttö säästää rahaa Sivu 10 ENERGISTÄ PALVELUA www.kokkolanenergia.fi SÄHKÖ-

Lisätiedot

Opas sähkön etäluentaan

Opas sähkön etäluentaan Etuja etäluennasta Älykkäiden sähkömittareiden ja etäluennan avulla energiankulutuksestasi saadaan valtava määrä tietoa. Tuomme tämän tiedon ulottuvillesi Energiatili-palveluumme, jossa voit helposti tarkastella

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot