Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali"

Transkriptio

1 Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiateollisuuden yritykset uskottavina energiatehokkuustoimijoina Energiateollisuus ry/mainehanke 1

2 Johdanto Materiaalin tavoitteena on perehdyttää lukijansa energiatehokkuuden perusteisiin (mm. ilmiön taustoihin, käsitteisiin ja periaatteisiin) Materiaali on tarkoitettu energiayhtiöiden työntekijöille, jotka eivät toimi energiatehokkuusneuvonnan tehtävissä, mutta tarvitsevat yleistietämystä energiatehokkuuden käsitteistä ja periaatteista. Materiaali on suunniteltu energiayhtiön sisäiseen käyttöön, yksin luettavaksi taikka ryhmätilanteisiin. 2

3 Mistä asiakas energiatehokkuusneuvontaa haluaa? Keneltä ensisijaisesti haluaisitte saada neuvontaa? Lähde: Innolink Researchin toteuttama Elvarin ja ET:n kysely 2009, 1000 vastaajaa 3

4 Sisältö 1. Miksi energiatehokkuus puhututtaa? 1.1 Globaalit haasteet 1.2 Energiateollisuuden VISIO 2050 vastaus haasteisiin 2. Energiatehokkuus 3. Energiatehokkaita käsitteitä 4. Mitä asiakas energiayhtiöltä kysyy? 4

5 Kasvihuonekaasut ongelman aiheuttajana Normaalitilanteessa kasvihuoneilmiö on nykyisenkaltaisen elämän edellytys. Auringon säteily pääsee maan ilmakehän läpi ja lämmittää maata. Osa lämmöstä siirtyy maan pinnalta lämpösäteilynä takaisin ilmakehään. Ilman kasvihuoneilmiötä maan lämpötila olisi n astetta kylmempi. Lue lisää: Energiateollisuus/ilmastonmuutos 5

6 Kasvihuonekaasut ongelman aiheuttajana Voimistuvassa kasvihuone-ilmiössä lämpösäteily ei pääse yhtä tehokkaasti poistumaan ilmakehän lisääntyneiden kasvihuonekaasujen vuoksi. Lämpötila maan päällä nousee. Ilmasto lämpenee Lue lisää: Energiateollisuus/ilmastonmuutos Lähde: National Geographic 6

7 Globaalilla ilmaston lämpenemisellä on monenlaisia vaikutuksia Mm. merenpintojen nousu ja sademäärien muutokset. Joiden seurauksena: Voimakkaat sääilmiöt lisääntyvät (hirmumyrskyt, lämpöaallot, kuivuuskaudet ja suuret lumisateet) Ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt voimistavat ilmaston lämpenemistä Huom! Ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä syntyy myös muusta kuin ihmisen toiminnasta Lue lisää: Ilmatieteenlaitos/ilmastonmuutos Suomessa 7

8 Mitä maailman kasvihuonekaasu päästöille on tapahtumassa? 8

9 Maailman kasvihuonekaasupäästöt kasvavat huimaa vauhtia Tavoite ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi (lämpeneminen enintään 2 astetta) Lähde: UK DEFRA 9

10 Suomen nykyiset kasvihuonekaasupäästöt 2009 Muut 19 % Päästöjä vähentämällä hillitään ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä Energiatehokkailla toimilla vähennetään energiankulutusta ja sitä myötä kasvihuonekaasupäästöjä Lue lisää: tilastokeskus/suomen kasvihuonekaasupäästöt

11 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi koko maailmassa, mrd. t. CO2 - energiatehokkuus suurin, yli puolet kaikesta Perusskenaario, ilman toimenpiteitä Lämpeneminen enintään 2 astetta Nykykäsityksen mukaan ilmasto saa lämmetä enintään 2 astetta (esiteolliseen aikaan verrattuna), joten kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä. Energiatehokkuus on tärkein yksittäinen keino EU:n tavoitteisiin pääsemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 11

12 Yhteenveto Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat suurimman osan kasvihuonekaasuista. Energiatehokkuuden parantaminen on huomattavin yksittäinen keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Pohdittavaksi Miten energiayhtiö voi vaikuttaa omilla toiminnoillaan energiatehokkuuden edistämiseen? Miten voit energiayhtiön työntekijänä itse vaikuttaa energiatehokkuuden edistämiseen? 12

13 1.2. Energiateollisuuden Visio 2050-vastauksia haasteisiin Visio 2050 Älykäs sähköverkko Yhteistuotanto 13

14 Visio Haasteista mahdollisuuksia Energiateollisuus ry:n visio mahdollisimman vähäpäästöisen sähkön ja kaukolämmön tuotannosta. Energiatehokkuus on lisääntynyt huomattavasti jo nyt käytössä olevan tai kehitteillä olevan teknologian avulla. Suomi vuonna 2050 Energiantuotantoteknologia kehittyy yhteistuotanto uusiutuvat energialähteet pientuotanto ydinvoiman 4. sukupolvi Lämmön talteenotto ja lämpöpumput Kaukojäähdytys Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, CCS Älykkäät energiaverkot Sähköauto Tutustu aiheeseen tarkemmin: VISIO video 14

15 Haasteista mahdollisuuksia 15

16 Energiatehokkuus visiossa Rakennuskanta kasvaa, mutta lämmitysenergian kokonaistarve pienentyy 30 % Kotitalouslaitteiden määrä lisääntyy, mutta tehostamispotentiaali (23 % vuoteen 2020) korvaa energian lisäkäytön Palveluissa tehostumispotentiaali lähes 20 % Teollisuudessa tehostumispotentiaali noin 20 % Henkilöliikenteessä nykyinen suorite saavutetaan kolmasosalla nykyisestä energian käytöstä 16

17 Yhteistuotanto Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantoa (polttoaineesta tehdään samalla kertaa sähköä ja lämpöä) Yhteistuotannon hyötysuhde on jopa yli 90% Vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä (jopa 40% verrattuna sähkön ja lämmön erillistuotantoon) Vähentää energian tuotannon kustannuksia (valtakunnallinen primäärienergian kulutus -11%) Lue lisää: Energiateollisuus/yhteistuotanto 17

18 Yhteistuotanto säästää polttoainetta n.38% verrattuna erillistuotantoon TWh/a Polttoaineen kulutus ilman yhteistuotantoa säästö yhteistuotannosta Toteutunut polttoaineen kulutus Toteutunut polttoaineen kulutus (polttoaineesta tehty samalla kertaa sähköä ja lämpöä) Lisääntynyt polttoaineen kulutus jos yhteistuotanto ei olisi käytössä (sähkö ja lämpö tuotettu erikseen). 18

19 Älykäs sähköverkko (kaksisuuntainen sähkön siirto ja kommunikointi) Jo nyt Suomen nykyinen sähköverkko on älykäs. Paljon puhuttu älyverkkoon siirtyminen ei tarkoita, että yhdellä harppauksella oltaisiin siirtymässä älyttömästä verkosta aivan uuden tyyppiseen verkkoon. Pikemminkin kyse on siitä, että nykyisen sähköverkon äly kasvaa automaation (esim. etäluettavat mittarit) kehittymisen myötä koko ajan. Älyverkon koko potentiaalin hyödyntäminen edellyttää myös älykkäitä asiakkaita sekä kansalaisten kiinnostusta omaa energiankäyttöä ja tuotantoa kohtaan. Lue lisää: Energiateollisuus/Älyverkko on vastaus yhteiskunnan odotuksiin & 19

20 Älykäs sähköverkko (kaksisuuntainen sähkön siirto ja kommunikointi) Älykäs sähköverkko mahdollistaa kulutuksen säätymisen tuotannon ja hinnan mukaan, kun toistaiseksi tuotantoa on säädetty kulutuksen mukaan. Älyverkko itsessään ei tuo energiansäästöä. Sen sijaan se mahdollistaa entistä järkevämmän, säästävämmän ja tasaisemman sähkönkäytön. Tuo sähkön kulutukseen kysyntäjoustoa, jota ei aiemmin ollut (vesi- ja hiilivoiman säätökyky ei enää riitä lisääntyneen tuulivoiman tuomaan tuotannonvaihtelun tasoittamiseen) Älykäs sähköverkko mahdollistaa myös sähkön varastoinnin, hyödyntämällä esimerkiksi sähköauton akkuja. Lue lisää: Energiateollisuus/Älyverkko on vastaus yhteiskunnan odotuksiin & 20

21 Älykäs sähköverkko (kaksisuuntainen sähkön siirto ja kommunikointi) Kuva: Turku Energia 21

22 Älykkään sähköverkon edistäjä, sähkömittari Älyverkon konkreettisin muutos kuluttajille on etäluettavien mittarien mahdollistama tuntimittaus. Vuoden 2013 loppuun mennessä 80% kotitalouksista oltava tuntiluennan piirissä. Automaatio kommunikoi sähköjärjestelmän kanssa, antaen mahdollisuuden ohjata esim. kodinkoneita toimimaan silloin kun sähkö on edullista. Lue lisää: Energiateollisuus/sähkoverkko/energianmittaus 22

23 Älykkään sähköverkon edistäjä, sähkömittari Talon järjestelmä voi myös katkaista lämmityksen sähkön hintapiikin ajaksi. Älykkään sähköverkon myötä sähkön pientuotanto yleistyy. Kotitaloudet voivat tuottaa uusiutuvaa energiaa esimerkiksi aurinkopaneelien, tuulimyllyjen tai pienvesivoiman avulla ja vaikka ladata sen sähköauton akkuihin. Ylimääräisen sähkön voi tulevaisuudessa myös myydä markkinoille. Lue lisää: Energiateollisuus/sahkoverkko/energianmittaus 23

24 Älykkään sähköverkon toimijat Loadin g.... Verkonhaltija ASIAKAS Myyjä 24

25 Etäluettavat lämpöenergiamittarit Kaukolämpöenergiamittaukset ovat siirtymässä etäluentaan markkinaehtoisesti, ei lain pakottamana Vuoden 2012 lopussa jo 80 % asiakkaista etäluennassa parissa Lämpöenergiamittareiden etäluenta mahdollistaa monipuolisten palveluiden tarjonnan mittaustietoja jalostamalla uusia työkaluja mittaustarkkuuden varmistamiseen kaukolämpöverkon entistä paremman hallinnan ja tarpeenmukaisen käytön 25

26 Älykäs kaukolämpöjärjestelmä Lähtökohtana asiakkaan tarpeet: olosuhteet, laatu oleellisen mittaustiedon kerääminen, käsittely ja jalostaminen järjestelmän hallinta ja ohjaaminen lämmön tuotanto ja jakelu optimoidaan tarpeen mukaan uusiutuvan, hajautetun ja pienimuotoisen tuotannon tehokas hyödyntäminen kaukolämpöverkon hyödyntäminen varaajana, huippukuormitusten tasaaminen asiakkaiden tarpeiden ennakointi kaukolämpöjärjestelmän ja rakennuksen automaatiojärjestelmän viisas integrointi uudet energiatehokkuutta edistävät hinnoittelumallit 26

27 Sähkön ja kaukolämmön energiaa säästävät käyttökohteet Energiatehokkuutta voidaan olennaisesti parantaa lisäämällä sähkön ja kaukolämmön käyttöä: liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Eri toimenpiteiden suhteellinen osuus energiatehokkuuden lisääntymisestä: Lähde: Honkapuro, Jauhiainen, Partanen ja Valkealahti. 27

28 YHTEENVETO, vuoteen 2050 mennessä: Energia-ala Suomessa on panostanut ja panostaa edelleen energiatehokkuuden kehittämiseen. Energiatehokkuus on lisääntynyt huomattavasti jo nyt käytössä olevan tai kehitteillä olevan teknologian avulla. Pohdittavaksi Millainen visio yhtiöllänne on hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi? 28

29 2. Energiatehokkuus Energiatehokkuus mikä se on? 29

30 Energiatehokkuus tarkoittaa: Energian turhan käytön karsimista (energian säästäminen) Käytettävästä energiasta saatavaa mahdollisimman suurta hyötyä. Energiatehokkuus vähemmällä enemmän! Kustannustehokkain ja järkevin keino päästöjen vähentämiseksi on energiatehokkuuden parantaminen. Energiatehokkuus parantaa myös elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä energiahuollon varmuutta. Kuluttaja hyötyy energiatehokkuudesta ympäristön, energian ja rahan säästöinä. 30

31 Energiatehokkuus on ajateltava pysyvänä toimenpiteenä energiankulutuksen pienentämiseksi Tämä tarkoittaa: Kansallisesti ohjausta, keppiä ja porkkanaa Energiayhtiölle uutta liiketoimintaa, imagoa ja tyytyväisiä asiakkaita Loppukäyttäjälle energianja rahansäästöä, tiedonsaantia, vaikuttamista Lue lisää: Energiateollisuus/energiatehokkuus 31

32 YHTEENVETO Energian säästämisen (negatiivinen viesti) sijaan voisi olla järkevämpää puhua turhan energian kulutuksen karsimisesta. Pohdittavaksi Mikä mielestäsi on turhaa energiankulutusta? 32

33 3. Energiatehokkaita käsitteitä Energiatehokkuussopimus Kulutusraportti 33

34 Energiatehokkuussopimus Sopimuksen tehnyt yhtiö sitoutuu vapaaehtoisesti oman ja/tai asiakkaidensa energiankäytön parantamiseen. 34

35 Energiatehokkuussopimus EU:n energiapalveludirektiivi velvoittaa elinkeinoelämää tehostamaan energian loppukäyttöään 9 % (vuosien tasosta vuoteen 2016 mennessä). Yrityksen tulee tarjota asiakkailleen energiantehokkuusneuvontaa ja palveluita Tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen osaksi yrityksen normaalia päivittäistä toimintaa. Suomessa tavoite toteutetaan pääosin vapaaehtoisilla Energiatehokkuussopimuksilla. 35

36 Energiatehokkuussopimus Energia-alan yritys tekee oman sopimuksensa Energiateollisuus ry:n kanssa Lue lisää: Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) Energiateollisuus/energiatehokkuussopimus EK/energiatehokkuussopimus 36

37 Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma, sähkönmyynti-, sekä jakeluyritykset Kuinka asiakkaan energiankäytön tehostamista tuettiin 2009 Energiatehokkuusneuvonta (puhelimitse ja internetissä, kulutusmittarin lainaus) Painotuotteita energiansäästöstä asiakkaille (mm. jutut asiakaslehdessä) Internetsivuille tuotettu energiansäästöasiaa Kulutuspalaute (yleisin kerran vuodessa) Omaa kulutusta mahdollisuus seurata internetissä Etäluenta mahdollista Lasku todetun kulutuksen perusteella (kuukausittain) Energiasäästötuotteiden markkinointi/myynti Henkilökohtainen lämmitysjärjestelmän käytön opastus/uudet asiakkaat Kehityshankkeet asiakkaan kanssa Lue lisää: Motiva vuosiraportti

38 Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma, kaukolämpöyritykset Kuinka asiakkaan energiankäytön tehostamista tuettiin 2009 Energiatehokkuusneuvonta (puhelimessa ja internetissä) Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet Painotuotteita energiansäästöstä asiakkaille (mm. jutut asiakaslehdessä) Energiansäästöviikkoon osallistuminen Internetsivuille tuotettu energiansäästöasiaa Kulutuspalaute (yleisin kerran vuodessa) Mahdollisuus seurata omaa kulutustaan internetissä Lasku todetun kulutuksen perusteella Asiakaslaitteiden käytön opastus Kaukolämpöön liittäminen Lue lisää: Motiva vuosiraportti

39 Energiatehokkuussopimus Esimerkki Sähköyhtiön toimista oman energiakäytön tehostamiseksi arkistointi muutettu sähköiseksi valaistuksissa siirrytty led-valoihin (tunnelmavalaistus) nimetty Energiatehokkuusryhmä, jossa kaikki konsernin yhtiöt edustettuina nimetty vastuuhenkilö oman yhtiön energiatehokkuustoimista Energiasäästöviikkoon osallistuminen pylväiden ja muiden verkon rakennustarvikkeiden kierrätys kuiva- ja esterimuuntajien sekä vähähäviöisten muuntajien käyttö taloudellisen ajon kurssi 39

40 Energiatehokkuussopimus Esimerkki kaukolämpöyhtiön toimista oman energiakäytön tehostamiseksi Energiasäästöviikkoon osallistuminen kaukolämpöverkon parantaminen energiatehokkuustoiminnan vastuuhenkilö nimetty paperitehtaan lämmöntalteenoton toteuttaminen taloudellisen ajon kurssi asentajille lämmön tuotannon hyötysuhdetta parannettu ja investoitu uuteen tehokkaampaan tuotantoteknologiaan 40

41 Käyttöraportti, sähkö ja kaukolämmitys Energian vähittäismyyjän on annettava loppukäyttäjille energiankäyttöä koskeva raportti (vähintään kerran vuodessa). Käyttöraportilla varmistetaan, että asiakkailla on riittävä tieto energian kulutuksen määrästä. Käyttöraportin avulla asiakas voi kustannustehokkaasti seurata energian kulutustaan ja parantaa energiatehokkuuttaan. Raportti tulee toimittaa loppuasiakkaalle viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Lue lisää: Energiateollisuus/sähkön käyttöraportti Energiateollisuus/suositus/M1_2010/kaukolämmön käyttöraportit 41

42 Sähkö-malliraportti 42

43 Kaukolämpö-malliraportti 43

44 Pohdittavaksi Minkälaisia energiatehokkuustoimia oma yrityksesi on tehnyt? Tutustu yrityksesi käyttöraporttiin. Minkälaisia havaintoja voit raportista tehdä? Minkälaista hyötyä raportista voisi olla sinulle? 44

45 4. Mitä asiakas energiayhtiöltä kysyy? Haastavat kysymykset Yleisimpiä kysymyksiä 45

46 Mitä asiakas energiayhtiöltä kysyy? Asiakkaiden energiayhtiöille esittämiä kysymyksiä energian säästämisen ja energiatehokkuuden saralta Kysymysten on tarkoitus antaa esimerkkejä asiakkaita mietityttävistä asioista Haastaviin kysymyksiin on hyvä pohtia oikeita vastauksia, toimenkuvastasi ja työtehtävistäsi riippuen. Yleisimmät kysymykset on poimittu ja sovellettu: & & 46

47 Entä jos asiakas kysyy sinulta vaikean kysymyksen: Miksi sähkölasku on niin monimutkainen? Tuleeko siitä tuntimittauksen myötä entistä monimutkaisempi? Onko energiansäästö tekosyy ottaa käyttöön tuntimittaus, jolla sähköyhtiöt voivat rahastaa asiakkaitaan entistä enemmän? Mitä järkeä on puhua kilpailutuksesta ja energiansäästöstä, kun suurinta osaa sähkönhinnasta (siirto, verot) ei voi kilpailuttaa? Miksi energiayhtiöt sahaavat omaa oksaansa edistämällä energiatehokkuutta? Mitä energiayhtiön työntekijänä vastaat? 47

48 Miksi sähkölasku on niin monimutkainen? Tuleeko siitä tuntimittauksen myötä entistä monimutkaisempi? Faktat vastaamisen pohjana Energiamarkkinavirasto (EMV) eli viranomainen on antanut tiukat sähkölaskua koskevat muotomääräykset energiayhtiöille EMV:n tavoitteena on tehdä hinnoittelu läpinäkyväksi Yksi syy laskun monimutkaisuudelle on arviolasku/tasauslaskukäytäntö. Tämä käytäntö poistuu tuntimittauksen myötä. Lasku siis tulee yksinkertaisemmaksi tuntimittaukseen siirtymisen seurauksena 48

49 Onko energiansäästö tekosyy ottaa käyttöön tuntimittaus, jolla sähköyhtiöt voivat rahastaa asiakkaitaan entistä enemmän? Faktat Tuntimittauksen taustalla on laki ja EU alueen yhteinen päätös mittaukseen siirtymisestä Tuntimittausteknologialta odotetaan ratkaisuja myös energiayhtiöiden oman toiminnan kehittämiseen. Esim. uusi teknologia mahdollistaa aiempaa paremmin sähkön laadun tarkkaillun sekä auttaa paikantamaan mahdollisia vikatilanteita sekä jämäköittää esim. vakiokorvauksiin liittyviä käytäntöjä. Tuntimittaus-teknologia lisää myös turvallisuutta (o-asetus) Asiakkaiden näkökulmasta hyötynä on, että tuntimittauksen myötä kuluttajan on mahdollista seurata ilmaiseksi verkon kautta omaa kulutustaan ja esim. rakennuskannan energiatehokkuutta. Näkökulmat: Kilpailluilla markkinoilla asiakkaiden tarpeet vaikuttavat siihen, millaisella hinnoittelu-rakenteella ja maksujärjestelyillä tuotetta myydään Sähkön tuotantokustannusten aikavaihtelu oli tosiasia jo ennen sähkömarkkinoiden vapautumista Muista: Älä tyrmää asiakkaan kysymystä! 49

50 Mitä järkeä on puhua kilpailutuksesta ja energiansäästöstä, kun suurinta osaa sähkönhinnasta (siirto, verot) ei voi kilpailuttaa? Faktat Näinhän se on, Sähköyhtiöiden mahdollisuus vaikuttaa verojen määräytymiseen on hyvin rajallinen. Näkökulmat Toisaalta hinnoittelussa otetaan huomioon kustannusrakenne eli kiinteiden kustannusten (esim. laskutuskustannukset) ja muuttuvien kustannusten osuus. Kustannusrakennetta voi harkinnan mukaan avata asiakkaalle. Asiakkaalla voi olla näkemys, mitä sähkön hinnoittelulla tulisi edistää. Hyvä olisi myös muistuttaa, että kilpailutus tekee toimijoista hintakriittisiä ja pitää omalta osaltaan hintakuria. Kilpailu johtaa myös kuluttajan tarpeiden huomioon ottamiseen. Esim. johonkin tuotantomuotoon perustuvia tuotteita, erilaisia hinnan määräytymiskäytäntöjä ja maksukäytäntöjä. 50

51 Miksi energiayhtiöt sahaavat omaa oksaansa edistämällä energiatehokkuutta? Kokonaistaloudellinen näkökulma Verkon kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta energiatehokkuus on tärkeää. Uusien voimalaitosten rakentaminen on sekin kallista. Alan arvot Energiayhtiöt tuottavat laadukkaasti sähköä ja lämpöä. Siten ne myös haluavat tarjota laadukkaiden tuotteidensa käyttöön ohjeita, jotta ketju jatkuisi alusta loppuun hyvänä. Muutkin tuotteiden valmistajat (myllyjen jauhopussien leivontareseptit, vaatteiden pesuohjeet) tarjoavat tuotteidensa käyttöön ohjeita. Energiatehokkuusnäkökulman lisääminen neuvontaan on tradition luonteva jatko. Energiayhtiöt haluavat tyytyväisiä asiakkaita ja energiatehokkuus tukee tyytyväisyyttä. Käytännön työssä törmäämme myös tilanteisiin, että jokin kuluttajalle myyty energiansäästöratkaisu ei ole täyttänyt odotuksia. Siksi pyrimme edistämään puolueettoman tiedon saamista (Elvari, Motiva) Sääntely Suomessa on haluttu edetä maan omien käytäntöjen ja olosuhteiden mukaisesti eikä esim. EU:n sanelemana. Tästä syystä on energiayhtiöt ovat sitoutuneet vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin, joiden yksi osa on kuluttajaneuvonta. 51

52 Energiamittari Kysymys Hei, Vattenfall kirjoitti, että kohta asunnoissa on mittarit, jolloin yksi mittari mittaa kuumanja kylmän veden, sähkön ja lämmitysenergian kulutuksen. Mielestäni tuollaiset mittarit pudottaisivat oleellisesti energian kulutusta. Onko teillä tarkempaa tietoa noista mittareista? Vastaus Hei, veden, lämmön ja sähkön kulutustiedot voidaan kyllä etälukea ja siirtää yhden mittarin (yleensä sähkömittarin) kautta luentajärjestelmään, mutta kunkin, niin veden, lämmön kuin sähkön, kulutuksen mittaamiseen tarvitaan kuitenkin aina omat mittarit. Tiedon siirto voidaan kyllä tehdä erikseenkin, mutta yhtä kautta lukeminen pienentää luentakustannuksia. Mittareiden etäluenta kattaa kohta koko Suomen, ja Vattenfallillakin on käytössään sähkömittareita, joilla voidaan toimia juuri kuten edellä on kuvattu. On myös hyvä muistaa, että mittarit eivät pudota kulutusta, vaan asiakkaat itse voivat eri toimenpitein vähentää omaa kulutustaan saamansa kulutustiedon perusteella. Etäluennan avulla asiakkaat saavat entistä parempaa ja tarkempaa tietoa kulutuksestaan. 52

53 Kaukolämpö Kysymys: Taloyhtiössämme suunnitellaan pattereiden tasapainotusta. Saavutetaanko toimenpiteellä säästöjä? Vastaus: Lämmitysverkon tasapaino on hyvin toimivan lämmityksen perusta. Talon kaikille lämpöpattereille on suunnitteluvaiheessa määritelty vesivirtaus vastaamaan huoneen tarvitsemaa lämpötehoa. Jos tämä vesimäärä on suunniteltua suurempi tai pienempi, on huoneessa liian kuumaa tai kylmää. Epätasapainossa oleva lämmitysverkko aiheuttaa huomattavia huonelämpötilojen vaihteluita koko talossa. Lisäksi se tuhlaa lämpöenergiaa, koska koko talon pattereihin joudutaan syöttämään liian lämmintä vettä. Lämmitysverkko tasapainotetaan säätämällä patteriventtiilien esisäätöarvot ja mahdolliset linjasäätöventtiilit tarvittaessa. Kun säätöjärjestelmä on viritetty ja kunnossa, pysyy veden lämpötila automaattisesti oikeana kaikkina vuoden aikoina. Oikein säädetty lämmitysverkko lisää asumismukavuutta ja tuo säästöä lämpökustannuksiin. Lämpökustannusten säästöön vaikuttaa se, miten epätasapainossa verkosto on ollut ennen säätöä. Säästö voi olla useita prosentteja. 53

54 Kaukolämpö Kysymys: Paljonko maksaa lämpimän käyttöveden lämmitys kaukolämpötalossa? Vastaus: Keskimäärin asukas käyttää lämmintä käyttövettä litraa vuorokaudessa. Kun lämmitetään 10 litraa vettä 10 asteesta 50 asteeseen, lämmitysenergiaa tarvitaan 0,52 kwh. Jos kaukolämmön energiamaksu on 5,1 c/kwh (keskihinta Suomessa ), yhden asukkaan vuorokaudessa käyttämän veden lämmittäminen maksaisi 5 x 0,52 x 5,1 c = 13,26 senttiä. Vuodessa yhden asukkaan käyttämän käyttöveden lämmitys maksaisi silloin 48,40. 54

55 Kaukolämpö Kysymys: Muutimme uuteen kerrostalokaksioon, joka lämpiää kaukolämmöllä. Kylpyhuoneessamme on sekä sähköllä toimiva lattialämmitys että seinäpatteri. Onko järkevämpää pitää lattialämmitys päällä vai pois päältä? Vastaus: Kylpyhuoneenne lattialämmitys on niin sanottu mukavuuslattialämmitys. Sen tarkoitus ei ole huoneen lämmittäminen, vaan laattalattian pitäminen miellyttävän tuntuisena paljaalle jalalle. Tällaisissa tapauksissa lattialämmityksen lämpötilaa voidaan laskea reilusti alemmas asumismukavuudesta tinkimättä. Mitä lämpimämpänä lattia pidetään, sitä enemmän sähköä kuluu. Sähköistä mukavuuslattialämmitystä käytetään energiatehokkaasti, kun lattian lämpötila pidetään tasolla, jolla lattia tuntuu vain kevyesti lämpöiseltä. Tilan haluttu lämpötila puolestaan säädetään lämpöpatterin avulla. Muovimattopäällysteiset lattiat tuntuvat lämpimältä noin 23 C:ssa ja kivi ja laattalattiat 24 C:ssa. Etenkin kaukolämpötalossa sähköisen mukavuuslattialämmityksen energiankulutuksen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä se voi olla merkittävä tekijä kodin sähkölaskussa. lattialämmitteisen tilan ovi kannattaa pitää suljettuna, ettei se lämmitä viereisiä huoneita sähköllä kaukolämmön sijaan. 55

56 Energiamittari Kysymys Hei, Voiko etäluettavan mittarin tapauksessa vielä kytkeä sähkön pois päältä asunnon pääkatkaisimesta. Vastaus Kyllä voi. Kysymys 2013 etäluettavat mittarit on pakolliset koko maassa, myös kerrostalon asuinhuoneistossa. Mistä saan tietää milloin tai onko jo meidän taloyhtiöön asennettu kyseiset mittarit? Asun Helsingin Kurkimäessä. Mikä on se nettisivu mistä kulutusta voi seurata? Vastaus Saat sähköyhtiöltä ilmoituksen ennen etäluettavan mittarin asennusta. Helsingissä mittarien asennus etenee alueittain. Helsinkiläisenä etäluettavista mittareista sekä asennusaikataulusta löydät tietoa Helsingin Energian nettisivuilta Sivuilla voit myös rekisteröityä Sävel Plus -raportointipalvelun käyttäjäksi. Sävel Plussassa voi seurata ja suunnitella omaa sähkönkulutustaan. Kun etäluettava mittari on asennettu, kulutustietoja pääsee tarkastelemaan tuntitasolla. 56

57 Energian säästäminen, energiatehokkuus Kysymys Onko vedenkeittimen käyttö energiatehokasta? Vastaus: Kyllä, veden kiehauttaminen vedenkeittimellä tavallisen sähkölieden sijaan säästää aikaa ja energiaa. Sen sijaan induktioliesi on vedenkeitintäkin energiatehokkaampi. Kysymys Kuinka suuri on viihde-elektroniikan osuus kodin sähkönkulutuksesta? Vastaus: Televisioiden, tietokoneiden ja muun viihde-elektroniikan sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti: tällä hetkellä niiden osuus kotitaloussähköstä on noin 14 %, kun lämmitystä ei oteta huomioon. Suuri osa kulutuksesta syntyy, kun laitteet ovat valmiustilassa - moni laite kuluttaakin käyttöikänsä aikana enemmän sähköä valmiustilassa kuin varsinaisessa käytössä. Niinpä sähköä voi säästää huomattavasti sulkemalla laitteet kokonaan, kun niitä ei käytetä katkaisimellinen jatkojohto on siihen oiva apuväline. 57

58 Energian säästäminen, energiatehokkuus Kysymys Kuinka paljon kuivausrumpu kuluttaa sähköä? Vastaus Kun pestään 3 kg pyykkiä 40 C ohjelmalla, sähköä kuluu noin 0,45 kwh ja vettä 45 litraa. Saman pyykkimäärän kuivaaminen kuivausrummussa kuluttaa sähköä yli neljä kertaa enemmän eli noin 2 kwh. Pyykkien kuivattaminen narulla sisätiloissa kuluttaa lämpöenergiaa noin 1,4 kwh. Sään salliessa pyykit kannattaakin viedä ulos kuivumaan. Kysymys Kahvinkeitin, paljonko 1100 w keitin kuluttaa? noin 5h päivässä päällä. euroa/ vuosi. Krups FHD 144 Vastaus Tarkan tiedon oman sähkölaitteensa kulutuksesta saa selville vain mittaamalla. Sähköyhtiöt lainaavat asiakkailleen kulutusmittareita. Kahdesta eri kahvinkeittimestä mitattuna täyden kannullisen keittäminen ja viiden tunnin lämpimänpito kulutti noin 0,4 kwh. Helsingin Energian Yleissähkö maksaa 12,84 c/kwh. Tällä sähkön hinnalla päivittäinen kahvinkeitto maksaa noin 5 senttiä ja vuodessa noin 18 euroa. 58

59 Energian säästäminen, energiatehokkuus Kysymys 70- luvun Festivo-kotikylmiön energiankulutus Minulla on 120 cm leveä Festivon kotikylmiö, joka on hankittu talon valmistuessa Epäilen laitetta energiasyöpöksi. Miten voisin selvittää asian vai onko ilmiselvää, että uuden ostoon? Vastaus Sähköyhtiöt, esim. Helsingin Energia, lainaavat asiakkailleen ja myös joissakin kirjastoissa on lainattavia sähkönkulutusmittareita. Sellaisella voi itse mitata kotona pistotulppaliitännäisten laitteiden mm. kylmälaitteiden sähkönkulutuksen. 59

60 Lämmitysjärjestelmät Kysymys ilmalämpöpumppu Meillä on rivitalohuoneisto 85 m2 suoralla sähkölämmityksellä. Vuosikulutus (taloussähkö mukaanlukien n kwh/vuosi. Olen ajatellut ilmalämpöpumppua. Mistä saisin puolueetonta tietoa riittävästi, että voisin valita sopivimman ja yleensä että kannattaako hankinta. Vastaus Hyvää tietoa löytyy esim. ja Investoinnin kannattavuus onkin sitten vaikeampi vastattava. Suurin epävarmuus on pumpun kestoikä. Nykymallisista kehittyneistä ilmalämpöpumpuista ei vielä ole sitä tietoa saatavissa. Toinen epävarmuustekijä tulee huoneiston sokkeloisuudesta ja sitä kautta sisäyksikön sijoituksesta. Lämmönsiirto pumpun sisäyksiköltä muualle huoneistoon tapahtuu puhaltimella. Mitä sokkeloisempi asunto, sitä huonommin lämmin ilma siirtyy ja sitä pienemmäksi muodostuu pumpun hyötysuhde. Paras paikka on yleensä se näkyvin paikka. Mutta yhteenvetona sanoisin, että sähkölämmityskohteissa ilmalämpöpumpun hankkiminen on kannattava investointi, sen takaisinmaksuaika on yleensä pidempi kuin mitä myyjät antavat ymmärtää. 60

61 Lämmitysjärjestelmät Kysymys Sähkölämpöpatterien vaihto hei, olen vaihtamassa nykyiset sähköpatterit uusiin. Mitä toiminnallista eroa on yhdistelmäpattereilla ja suljetuilla pattereilla käytön kannalta. Minulla on samassa tilassa ilmalämpöpumppu. Vastaus Hei, suljettu patteri on säteilylämmitin ja yhdistelmä on nimensä mukaan pääsääntöisesti läpivirtauslämmitin sekä jossain määrin myös säteilylämmitin. Suljettu lämmitin on pinta-alaltaan noin kaksinkertainen verrattuna saman tehoiseen yhdistelmälämmittimeen. Käytön kannalta suurin ero on siinä, että yhdistelmälämmitin toimintansa mukaan kierrättää ilmaa ja ottaessaan korvausilman lattiantasolta myös lattialla oleva pöly lähtee kiertoon, mikä taas ei ole hyvä pölyallergikon kannalta. Lämmittimen yksi valintakriteeri on, että se on suurin piirtein yhtä leveä kuin ikkunan valoaukko ja täten estää ikkunan kylmettämän kylmän ilman pääsyn lattialle. Ilmalämpöpumpun kannalta lämmittimen tyypillä ei ole merkitystä, kunhan termostaatti toimii kunnolla ja on säädetty muutaman asteen alemmaksi kuin lämpöpumpun lämpötila-asettelu. 61

62 Valaistus Kysymys Hei Haluaisin tietää paljonko suurin piirtein kuluttaa sähköä euroina lamppu, joka palaa ulkona ainakin elokuusta maaliskuun loppuun ja vielä kesälläkin öisin. Onko arvioni 10 euroa vuodessa jokseenkin oikea summa. Kiitos vastauksesta. Vastaus Jos lamppu on 11W pienloistelamppu, on arviosi aivan pätevä. Kannattaa tarkistaa lampun teho, sillä kulutus riippuu siitä ja polttoajasta. Tunteja esimerkissäsi kertyisi noin (8 x 30 x 24h) + (4 x 30 x 12h)= 7200h Vuoden aikana 11 watin pienloistelamppu siis kuluttaisi sähköä 0,011 kw x 7200 h = 79,20 kwh, mikä rahassa nykyhinnalla on noin 10. Jos käytössä on saman valotehon antava 40 watin hehkulamppu, kustannus on lähes nelinkertainen. 62

63 Valaistus Kysymys hei, kuluttavatko loisteputket energiaa erityisesti sytyttäessä? jos näin on, niin miten pitkän aikaa ne saavat olla päällä jotta olisi kannattavampaa pitää ne päällä kuin sammuttaa ja uudelleen sytyttää? Vastaus Riippumatta lampputyypistä valot kannattaa sammuttaa aina, kun poistuu tilasta vähintään kymmeneksi minuutiksi. 63

64 Yhteinen asia päästöjen vähentäminen on energia-alalle suuri haaste, jossa energiatehokkuudella on tärkein rooli. Energiatehokkuuden toteuttamisesta on vastuussa jokainen työyhteisön jäsen, oman työnsä puitteissa. 64

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Kotitalouden energiankulutus Energiankulutukseen vaikuttavat kulutustottumukset, harrastukset,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille?

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40% ja ilmastopäästöistä 30%. Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Taustaa Topten-Suomi henkilöautot listan laatimisperiaatteet kategoriat tietosisältö

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Luku 4 Sähkön kilpailutus

Luku 4 Sähkön kilpailutus Luku 4 Sähkön kilpailutus Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Sähkönkulutustiedot Kilpailutus Tarjousvertailu Sopimukset 2 YLEISTÄ 3 Sähköenergialasku

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa

Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa Asunnon lämpötilojen tarkka ja tarpeenmukainen hallinta on yksi keskeisimmistä energiankäytön tehostamistavoista. Pientaloissa

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot