KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2014"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUHMON KAUPUNKI

2 2 Sisällys VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 3 Väestökehitys Työttömät työnhakijat 3 VEROTULOT 4 Verotulot 5 Ansio ja pääomaverotulot 5 Kiinteistöverot 6 Yhteisöverot 6 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet 7 RAHOITUSLASKELMA 8 TULOSLASKELMA 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 11 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA 12 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA 19 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALA 28

3 VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 3 Väestökehitys Työttömät työnhakijat

4 VEROTULOT 4

5 5 Verotulot Ansio ja pääomaverotulot

6 6 Kiinteistöverot Yhteisöverot

7 7 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet

8 8 RAHOITUSLASKELMA KUHMON KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Kum. toteuma EUR Kum. toteuma Vuosikate , ,96 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,95 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,96 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,68 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,37 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,59 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,46 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ,46 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,08 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,01 Lyhytaikaisten lainojen muutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,84 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos , ,30 Korottomien velkojen muutos , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,31 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,28 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,28 Rahavarat kauden lopussa , ,84 Rahavarat , ,56 EUR

9 9 TULOSLASKELMA Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk-tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat. Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat viime vuoteen Viime vuonna kirjattiin KUELit vasta kesäkuussa Sote-kuntayhtymä maksuosuus kasvua 454 t, muut palvelut laskua -211 t Matkakulut noin 55 t alle viime vuoden tason Aineostoissa lämmitys kasvua t, sähköt laskua - 42 t Sakkomaksut Kelalle kasvua + 17 t, lasten kotihoidon kuntakokeilu kasvua + 12 t Muut rahoitustuotot kasvua t 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kaukolämmön myynti t Viime vuonna kirjattiin KUELit vasta kesäkuussa --> henkilöstökulubudjetti jakaantuu siitä syystä tänä vuonna väärin kuukausille; lisäksi heittoa tekee se, että tasapainottamissuunnitelman mukainen 600 t :n säästötavoite jakaantuu jo alkuvuodelle, vaikka säästöihin päästään kiinni vasta myöhemmin Palveluiden ostoissa isoin heitto vakuutusmaksuissa, 50 t alle budjetoidun tason, maksujen erilainen jakaantuminen kuukausille Lämmityksen ostot 73 alle budjetoidun tason Tieavustukset toteutuneet eri tahdissa kuin viime vuonna Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Verotuloennuste otettu päivitetystä verokehikosta Valtionosuudet toteutuvat budjetoitua suurempana tänä vuonna

10 10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA

11 KAUPUNGINVALTUUSTO 11

12 12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA YLEISHALLINTO Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Henkilöstökuluissa viime vuonna KUELit kirjattiin vasta kesäkuussa! 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Henkilöstökulu poikkeama johtuu siitä, että viime vuonna kirjattiin KUEL vasta kesäkuussa ja budjetti (käyttösuunnitelma) on jaettu viime vuoden toteuman suhteessa kuukausille. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Yli 500 pv työttömänä olleiden työllistäminen ja aktivointi Kelan sakkomaksun < pienentyminen Prosessit Henkilöstöohjelman toteuttaminen Valtuustokauden ja kuluvan vuoden tavoitteet Henkilöstö/osaaminen Täydennyskoulutus Osallistumiset krt Säännölliset kehityskeskustelut Kehityskeskustelu-% Säännölliset työpaikkakokoukset Työpaikka kok. Kpl min. 2 / vuosi Esimiespalaverit Palaverit min 4 / vuosi Tyky-toiminta Tyky-toiminnan vaikuttavuus Kehityskeskustelujen kattavuus Kehityskeskustelulomakkeen uudistaminen Henkilöstötilipäätös 6/2014

13 13 Kuhmo mukana työllistämistä koskevassa kuntakokeilussa saakka Kuntouttava työtoiminta omana toimintana vuodesta 2014 alkaen Selvitys kaupungin oman työllisyysyksikön perustamisesta. MAASEUTUELINKEINOT JA -HALLINTO TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Sukupolvenvaihdosten edis- vaihdokset kpl 5 kpl täminen Prosessit Hankkeiden hyödyntäminen hyödynnetään han- 2 rahoituspäätöstä keresurssit Henkilöstö/osaaminen Henkilöstön koulutus koulutus pvt lkm 1 kpl Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue tukihakemusten käsittelyn laatu Osallistutaan hankkeisiin elinvoimaisen maaseudun säilyttämiseksi Maataloustoimiston henkilöt toimivat hankkeiden yhdyshenkilöinä kunnassa Edistetään kehittämistuella tapahtuvia sukupolvenvaihdoksia, tuotannon esiselvityksiä, tuotannon ennakkosuunnittelua ja tehostamista Kylätoimintayhteistyö Henkilöstön kouluttaminen Kommentit: Osallistuttu paikalliseen ja maakunnalliseen tukikoulutukseen

14 14 Maksettu yleinen ha-tuki, vuoden 2014 tukien haku käynnistynyt pohjoisen tuen ja uuhipalkkion haulla Tukien haussa otettu käyttöön osittain uusi tukisovellus; teknisiä ongelmia Kaupungin kehittämisavustuksia käytetty suunnitelman mukaisesti Maksullista lomittaja-apua käytetty kaudella 24 krt (lomituksia 25) MAANKÄYTTÖ Metsänmyynti kestävän hakkuusuunnitteen periaatteella (400 t ) Paskokankaan vedenottamo, maanosto Jämäksen venesataman rakentaminen, e Lentiiran osayleiskaava/tien rakentaminen neljälle mökkitontille, ELINKEINOPALVELUT

15 15 Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Yritysneuvojan työajasta 50 % Kainuun Etu Oy:lle Herkut Helsinkiin -hankkeelle, josta Kuhmon kaupunki laskuttaa. Hanke päättyy ) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kainuun Etu Oy:n laskutus Herkut Helsinkiin -hankkeen projektipäällikön tehtävistä. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Uusia yrityksiä Kuhmoon Perustetut yritysten 4 (14/v) 0 KM ja nettolisäys verkosto Uusien työpaikkojen synty- Työpaikkakehitys 25? minen Prosessit Yhteistyö eri organisaatioiden Kehittämispalaverit 2 4 KM kanssa Yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa Sovitut toimenpiteet Pj:t, EV, KM Matkailuinvest. edistäminen Sovitut toimenpiteet Pj:t, EV, KM Kainuun Etu Pääkaupunkiseudun markki- Pysyvä kauppapaikka noiden hyödyntäminen elintarvikeyrityksille ja KM Henkilöstö/osaaminen Helsingin sillanpääaseman perustaminen, kartoitus. Verkkokaupan kehittäminen yhteistyössä Kainuun Edun kanssa Pääkaupunkiseudulle markkinointi; mm. Herkut Helsinkiin -hanke Yritysneuvonta sekä kainuulaisille että venäläisille yrityksille maakuntayhteistyönä Made in Kainuu -kortti venäläisille ostosmatkailijoille käyttöön Toiminnan painopiste metsäklusterilla, eritoten puurakentamisessa ja bioenergiassa, kaavoituksessa, matkailun majoituskapasiteetin sekä ohjelma- ja wellness-palveluiden parantamisessa sekä kivi- ja kaivosteollisuudessa Kalastus- ja metsästysmatkailua vauhditetaan Vesistöinfrahankkeiden edistäminen Kommentit: Pääkaupunkiseudun kauppapaikkaratkaisun edistämistä jatketaan Herkut Helsinkiin II- hankkeen kautta. Pajakkajokialueen investointi- ja kehittämishanke etenee suunnitellusti Varsinaisia yrityskäyntejä 9, lukuisia yrittäjätapaamisia Osallistuttu kahden uuden yritysidean työstämiseen Yritysneuvontaa tehdään suunnitelman mukaan Made in Kainuu- kortin käyttöä edistetään mm. yrittäjille suunnatuissa palavereissa sekä yrittäjätapaamisissa

16 16 WOODPOLIS Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: CLT-levytehtaan toiminnan käynnistämiseen valmistautuminen on sitonut palvelupäällikön työaikaa (on mm. osallistuttu tilasuunnitteluun ja valmisteltu CNC-koneen muutostöitä sekä ilmankostutusjärjestelmän hankintaa). Koulutustehtaalle on kirjautumatta maaliskuulta myyntituottoja n (toimintatuotot siten yht. noin ). Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut -hankkeelle on haettu projektipäällikköä (entinen siirtyi Oy Kuhmo CrossLamin operatiiviseksi johtajaksi). Uusi projektipäällikkö aloittaa vasta huhtikuussa. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut -hankkeen projektipäällikön vaihtumisesta on aiheutunut 2-3 kuukauden mittainen katkos hankkeen toimintaan. Sen sekä myös Elementti- ja puukerrostalo-rakentamisen kehittäminen -hankkeen aikataulut ovat kireät ja niiden toteutus on hyvin haasteellista (rahoitus- ja rekrytointisyistä hankkeet käynnistyivät suunniteltua myöhemmin). Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Tuottoennusteen arvioiminen on vaikeaa. Markkinatilanne on jatkunut huonona ja se on vaikuttanut erityisesti Hundegger-työstökoneen käyttöön. Tulevaisuudessa markkinatilanne näyttää edelleen hyvin epävakaalta. Kuhmo CrossLamin toiminta käynnistyy koulutuksella touko-kesäkuussa. Myös koulutustehtaan uusien palveluiden hinnat eivät ole toteutuneet budjetoidusti. Em. syistä tämänhetkisen arvion mukaan alkuperäisestä tuottoarviosta jäädään noin TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Woodpolis kehittää ja vaikuttaa Toimintatuotot 66 2 Palvelup. Toimintakate 6 32 " Kuhmossa merkittävä puuosaa- Asiakastyytyväisyys 4 ei mitattu " misen keskittymä Oppilastyöpäivät " Keh.hankkeet/yritykset 2 1 Projektip. Aluerak.kohteet 1 0 " Opetussuunnitelma 1 1 Projektip. Sopimukset yritysten

17 17 kanssa Hankep. Laaja yht.tapaaminen 1 2 " WP-kk tiedotteet 2 2 " Prosessit Henkilöstö/osaaminen Kehityskeskustelut Keskustelut ei vielä käyty Hankep. käydään Koulutuspalveluiden tarjoaminen oppilaitoksille ja yrityksille Puuntyöstökoneiden vuokraus- ja alihankintapalveluiden tarjoaminen yrityksille Hankkeet: Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut Elementti- ja puukerrosrakentamisen osaamisen kehittäminen Kommentit: Koulutustehtaan toimintatuotot ja -kate: Raportista puuttuu maaliskuulle kuuluvia laskuja n arvosta. Koulutustehtaassa on valmistauduttu yhteistyön CLT-levytehtaan kanssa (yhteistyön suunnittelua, osallistuminen muutostöiden suunnitteluun, ilmankostutusjärjestelmän ja CNC-koneen muutostöiden kilpailuttaminen). Oppilastyöpäivät sis. oppisopimushenkilön työpäivät. Palkoissa näkyy palvelupäällikön vaihdos. Aluerakentamiskohteissa ei aktiivisia tuotekehitystoimenpiteitä. On kuitenkin käyty neuvotteluja Kajaanin aluerakentamiskohteiden (Purola, rajavartioston alueen puukerrostalot) käynnistämisestä. Opetussuunnitelman valmistelu tapahtuu Elementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen -hankkeen toimenpiteenä (valmistelu jatkuu hankkeen loppuun asti). Woodpolis osallistui Kuhmossa pidettyyn Metsäpäivään (mm. oma osasto, yritysvierailut tehtaassa). Lisäksi Woodpoliksessa oli maaliskuussa yritystapaaminen, jossa oli noin 30 osallistujaa eri puolilta Suomea. Tiedotus ollut runsasta ja näkyvyyttä tullut paljon (CLT-levytehtaan käynn. on saanut valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Tilaisuudet puun käytöstä koulu- ja sairaalarakentamisessa. Helsingin puuseminaaria valmisteltu.

18 18 Huomautus: Hankkeessa on ns. flat rate -malli, joka tarkoittaa sitä, että maksatuksessa tukea välillisiin kustannuksiin ei haeta kirjanpidon perusteella, vaan flat ratena eli 17 % henkilöstömenoista. Hankkeessa on osatoteuttajana Kainuun ammattiopisto. Kao:n kulut ovat KAO:n kirjanpidossa ja KAO toimittaa tiedot kaupungille maksatushakemuksen yhteydessä. KAO:n kustannusarvio on yhteensä KAO:n toteutuneet kustannukset vuonna 2013 olivat 2.207,95 ja KAO:n rahoitusosuus 1.010,76.

19 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA 19 PERUSOPETUS Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Henkilöstökulut toteutuneet ennakoidusti. Palvelujen ostot tulosteessa 372t, eli 10t ennakoitua enemmän (1/4 vuosi). Aineet, tarvikkeet ja tavarat: seuraavassa neljänneksessä oppikirjatilaukset. Toteuma viime vuoden tasolla. TULOSKORTTI Tavoite- (Kulunut kausi) Tavoite Mittari arvo Tulos Vastuu Toiminnan laadun kehittäm. Samanaikaisopettajuuden lis. Toteut. tunnit 72h Oppilaita ja henkilöstöä osal- Toimivat tiimit kpl 13 kpl listava toimintakulttuuri Aktiivitunnit, kpl Koulupäivän liikunnallistaminen Liikuntakerhot, kpl n. 15 kpl Kodin ja koulun yhteistyö ja Tilaisuudet, kpl yhteiset vanhempain-

20 sen kehittäminen illat 3 kpl Prosessit Tiimiorganisaation vahvist. Toteutuneet tunnit 24h Yhteistyö eri oppilaitosten Yhteistyön kautta lukioyhteistyö suunnittelu kesken toteut. tunnit 9 h ja esittelyt 6h PO yhteistyö 30h Henkilöstö/osaaminen Osaava henkilöstö Koulutuspvt/hlö Kehittämiskeskustelut Keskusteluaste 100 % Työhyvinvointi Henkilöstökysely Samanaikaisopettajuuden suunnittelu ja tarvittavaa täydennyskoulusta Järjestetään tiimiyhteistyötä Liikkuva koulu -hankkeen toteuttaminen Yhteissuunnittelu Yksilö- ja ryhmäkeskustelut Kommentit: Tiimiyhteistyötä on toteutettu taajaman kouluilla. Liikkuva Koulu -toiminta jatkuu. 20 KANSALAISOPISTO

21 21 KULTTUURI-, KIRJASTO- JA MUSEOPALVELUT Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Kulttuuritilaisuuksien tuotot olivat pienemmät kuin vuonna Vuonna 2013 talousarviossa oli tuotoissa mukana valtionavustuksia noin ) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kaupungin tasapainottamisohjelmasta johtuen kulttuurin talousarvion toimintakate supistui kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta :lla, josta henkilökunnan kuukausipalkkojen osuus oli Kirjasto sai avustuksen Elämyksiä lukemalla kehittämishankkeeseen opetusministeriöltä. Museo sai avustuksen museoesineiden luettelointityöhön Museovirastolta. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Tuottaa kaikenikäisille kuhmo- Kävijämäärä 7000 kävijää/vuosi arvioidaan kerran kulttuurisihteeri laisille monipuol. kultturipalv. vuodessa kirjastotoimenj. Tuottaa laadukkaita, luotetta- Lainat kpl/as 22 lainaa /as 23 lainaa/as kirjastotoimenj. kirjaston via ja tasa-arvoisia kirjasto- Lainat kpl lainaa lainaa henkilök. palveluja taloudellisesti Aukioloajat h/vko 48 t (syyskuu-huhtikuu) 48 t (tammikuu- Lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjojen lainaus 42 t (toukokuu-elokuu) maaliskuu) Lisätään kuhmolaisten ja ulko- Kävijämäärä 5000 kävijää/vuosi arvioidaan museonjohtaja paikkakuntalaisten mielenkiin- Ryhmäkävijät 1000 kävijää/vuosi kerran toa Talvisota- ja Tuupalan Ulkomaalaiset käv. 500 kävijää/vuosi vuodessa museota kohtaan Talvisotamuseo osaksi sota- Tuote valmis Talvisotamuseo osana Talvisotamuseo on museonjohtaja matkailutuotetta sotamatkailutuotetta mukana Frozen Hell kirjastotoimenj. Prosessit kv. Talvisotakierrospaketissa

22 22 Taloudellinen toiminta Lainan hinta 3,0 /laina 2,52 /laina Henkilöstö/osaaminen Osaava henkilöstö täydennyskoulutus- 4 päivää /hlö arvioidaan kerran kirjastotoimenj. päivät/hlö vuodessa Kulttuuritoimi järjestää vähintään yhden teatteri-, nukketeatteri-, taikuri-, tanssi- ja musiikkiesityksen sekä näyttelyn/vuosi Kiinteä yhteistyö kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa Osallistuminen Kuhmon Talvi 2014, Kalevala- ja itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen Kirjastoaineiston hankinnassa painopiste lasten ja nuorten aineistossa Kirjaston verkkopalveluja lisätään kirjaston omilla sivuilla ja sosiaalisessa mediassa Kirjastoauton pysäköintipaikat vuoden 2013 tasolla Kulttuuritoimi järjestää Römppäviikot, Suomi Soi -konsertit sekä hankkii monipuolisesti eri taidelajien esityksiä eri ikäryhmille Kulttuuritoimi verkottuu Kainuun kuntien kulttuuritoimien kanssa Museossa Helenan päivä, joulukuussa Hiljenny Jouluun, tavisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivät Talvisotamuseon markkinointia lisätään esim. Vuokatin alueella Sotamatkailutuotteen valmiiksi saattaminen Suunniteltujen museoesineiden siirtäminen Piilolan varastoihin Kommentit: Kulttuuritoimi järjesti Kuhmon Talvi tapahtuman yhdessä kuhmolaisten toimijoiden kanssa Kulttuuritoimi järjesti Kalevala juhlan yhdessä Juminkeko-säätiön kanssa Kirjasto tiedottaa palveluistaan kaupungin verkkosivuilla ja facebookissa Kirjastoauton pysäkkejä 135 kpl (v pysäkkejä 134 kpl) Talvisodan päättymisen muistopäivä Talvisotamuseolla Talvisotamuseo on mukana Frozen Hell kv. talvisotakierrospaketissa Kuhmo-Suomussalmi Kirjastoon perustetaan tonttu-infopiste Kirjaston tiloissa on kerran kuukaudessa sote:n vanhuspalvelujen neuvontaa ja opastusta KUHMON YHTEISLUKIO

23 23 Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Toimintatuottojen kasvu johtuu siitä, että ICT-tukihenkilön työn osuus lukiolla vuonna 2014 on 30 % ja KAO:lla 30 %, kun lukion osuus aiemmin oli 40 % ja KAO:n 20 %. Henkilöstökulujen kasvu johtuu mm. vuorovuosiopetuksesta ja musiikkilinjan valinneiden määrästä. Lukion vuokrakustannukset ovat nousseet huomattavasti vuodesta Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Jos lukion sali remontoidaan vuoden 2014 aikana ja sali varustetaan sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten, tästä aiheutunee noin kustannukset riippuen sähköistämisen toteuttamistavasta (esim. sähköjohdot lattian alle tai kattolamppuihin). Mikäli lukion henkilöstömenoja on karsittu siten, että olettamuksena on 14 vrk:n lomautuksen tuottama säästö, tätä ei saavuteta, sillä henkilöstö on yhtä lukuun ottamatta valinnut säästövapaat. Lisäksi KH on päättänyt, että lukion säästövapaiden pituus ei ole 10 vrk johtuen syksyllä 2014 opetettavien kurssien pituuteen kohdistuvista leikkauksista. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Yhteishaun tulokset varmistuvat kesäkuus- Lukioon hakeutuu 50 % ikä- 40 uutta opiskelijaa sa ensisijaisia hakiluokasta (sis. ulkopaikkakun- joita 40 % ikäluokasta talaiset) eli 32 uutta opisk. Lukio menestyy edellisten Yo-tutkinnon tulok- Tulokset saadaan vuosien tapaan eli tulokset set toukokuussa. ovat Kainuun parhaat tai toiseksi parhaat Laadukas opetus mm. kurssipalaut- Palautteet pääsääntöiteet sesti hyviä. Lukiolaisilla on mahdollisuus Lähes kaikki kurssit Suunnitelma toteutunut. osallistua valitsemilleen toteutetaan kokokursseille lähiopetuksena naisina lähikurssei- (kokoaikaiset kurssit) na kevätlukukaudella Prosessit Remontti

24 24 Henkilöstö/osaaminen Lukiolle on tulossa Terveelliset opiskelu- ja työ- TTL:n suositusten remontti, mahdollitilat toteutuminen sesti jo kesällä Riittävä täydennyskoulutus 1-2 pv/hlö/l.kausi Koulutusanomukset on hyväksytty. Lukion markkinointi Kuhmossa ja lähipaikkakunnilla --> toteutettu suunnitelman mukaisesti Yhteistyön tiivistäminen eri oppilaitosten kesken --> yhteisiä tapahtumia ollut enemmän (päättäjien tapaaminen KAOlla/lukiolla, lukion näytelmä, lukion organisoima kansanedustajien tapaaminen Tuupalassa) Yhteisten opettajien tarpeen kartoitus --> avoinna lukion ja perusopetuksen yhteisiä lehtoraatteja sekä tuntiopettajan tehtäviä Lukiorakennusten kunnosta huolehtiminen; huoneilman vaatimat korjaukset --> lukiolle tulossa remontti Asuntola edelleen maksuton lukion oppilaille --> toteutunut Videokoulutuksen toimivat???--> lukuvuonna ei ole vn-opetusta Päiväaikataulujen yhteensovittaminen muiden oppilaitosten kanssa; opettajavaihto --> päiväaikatauluja ei ole toistaiseksi tarvinnut muuttaa, yhteisiä opettajia perusopetuksen kanssa MUSIIKKIOPISTO VAPAA-AIKAPALVELUT

25 25 Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Palkkakulut eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla, koska 2 henkilöä pitkällä sairauslomalla heille ei ole maksettu palkkoja Toiselle henkilöllä on osa-aikainen sijainen ja toisella määrä-aikainen sijainen. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Tuloja siirtynyt vuodelta 2013 ( Avustuksia ) toteuma ei anna oikea kuvaa. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Talousarvion toteutumiseen ei voi ottaa ennakkoon kantaa, koska syksyllä tapahtuvaa liikuntapaikkojen kunnossapitotarvetta ei voi vielä ennustaa, samoin kesän kunnostustarpeita on ennakkoon vaikea ennustaa. Tulorahoituksen kertyminen voi olla ennakoitua heikompi. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakasmäärän lisääminen Kävijät, kpl Tilastoidaan maksut, vuosittain Etsivän nuorisotyön toimivuus Tavoitetut nuoret Tilastoidaan vuosittain Uinninopetustoiminnan Peruskoulun 6- Saadaan tietoon kehittäminen luokkien uimataito-% toukokuussa Työpajatoiminnan ja etsivän Kohdattavat nuoret/ Tilastoidaan nuorisotyön yhteistyö saavutetut tulokset vuosittain sijoittamisessa koulutukseen tai työelämään Prosessit Henkilöstö/osaaminen Ammattitaidon ylläpitäminen 1 koulutuspv/v./hlö Ei ylletä tavoitteeseen

26 26 Matkustuskielto liikuntapaikkojen kustannustehokkuuden lisääminen etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistoiminta uimaopetuksen kehittäminen asiakasmäärien ja asiakasmaksujen lisääminen Kommentit: Ei voida arvioida kesken vuoden. Toimenpiteitä on toteutettu.

27 27 VARHAISKASVATUS Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Maksutuotot ovat pienemmät kuin vuonna 2013, joka johtuu siitä, että vuonna 2013 maaliskuun maksutuotot on kirjattu jälkikäteen kun taas maaliskuun 2014 hoitopäivämaksujen maksutuottoja ei ole vielä kirjattu maaliskuulle (maaliskuun hoitopäivämaksut yht ,82 euroa). Ilmaisessa esiopetuksessa iso ikäluokka, joka näkyy jonkin verran maksutuottojen vähenemisenä. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Näyttää siltä, että pienten yksiköiden lakkauttaminen ja vuorohoidon keskittäminen yhteen isoon päiväkotiin tuo henkilöstösäästöjä jopa hieman enemmän kuin on ennakoitu. Isossa talossa jokaiseen henkilökunnan sairauslomaan ei tarvita sijaista kun taas pienissä ryhmiksissä se oli välttämätöntä. Kuntalisään on budjetissa varattu noin euroa/kk. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuntalisään on mennyt keskimäärin euroa/kk. Kotihoidon tukeen on varattu noin euroa/kk, ensimmäisellä vuosineljänneksellä on mennyt euroa/kk. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakasperheiden tarpeita Asiakaspalautteet joka toinen vuosi varhaisvastaavat laadukkaat päivä- laaja kysely. kasvahoitopalvelut Eri pv-hoitomuoto- 3 3 tuksen jen lkm x 3 johto- Perhepäivähoito säilyy Lasten lkm perhe ryhmä pienten lasten päivähoito- päivähoidossa Perhemuotona Perhepäivähoitajien päivälkm hoidon ohjaajat Prosessit Henkilökunnan tehokas Päivän hinta/lapsi 73 euroa lasketaan käyttö Määräaikaiset lkm vuoden lopussa (sis. Sijaiset) keskim. 14 työsop./kk

28 28 Henkilöstö/osaaminen Koulutusten 6 määrä Koulutukseen yht. 162 osallistujien määrä Kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen Kaikki kolme päiväkotia antavat esiopetusta Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan kolmevuotiaina perhepäivähoitoon ja viisivuotiaina päiväkotiin Ryhmäperhepäiväkoti Kissankello jatkaa toimintaansa 8-paikkaisena Perhepäivähoidon varahoitopaikkana toimii Varahoito Peurankello Lasten kotihoidon tukea on maksettu keskimäärin 89 ja kuntalisää 68 perheelle Lasten kotihoidontuen kuntalisän kokeilu päättää , määräraha koko vuodelle Eri päivähoitoyksiköiden johtamista kehitetään Erityispäivähoidon toteuttaminen/vakiinnuttaminen Erityislastentarhanopettajan toimen täyttäminen Asiakaspalautteen purku toukokuun loppuun mennessä Perhepäivähoitajia rekrytoidaan Vuosilomat keskitetään lasten poissaolon ajaksi päivähoitoyksiköitä suljetaan tarpeen mukaan loma-aikoina henkilöstön joustava siirto yksiköstä toiseen määräaikaiset työsopimukset tarkasteluun neljännesvuosittain Kommentit: Lasten kotihoidon tukea on maksettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskimäärin 95 perheelle ja kuntalisää keskimäärin 78 perheelle kuukaudessa. Esioppilaiden lomien aikana päivähoito on keskitetty perhepäivähoidon lisäksi vuoropäivä- koti Kuusenkuiskeeseen ja varahoito Peurankelloon. Satumetsä ja Mäkikadun päiväkoti sekä ryhmäperhepäiväkoti Kissankello. Varhaiskasvatuksen piirissä lapsia 31.3 yht. 274(sisältää myös esiopetuksen).

29 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALA 29 Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Henkilöstön kuukausipalkoissa osittain muutettu palkan jakautumista vuosikierrossa. Määräaikaisia palkattu pitkillä sairauslomilla olleiden tilalle. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Määräaikaisia palkattu pitkillä sairauslomilla olleiden tilalle. Kaukolämmön ostoa leudon talven takia ei niin paljoa kuin arvioitu. HALLINTO- SUUNNITTELU- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Maanmittausinsinöörin palkkaus tarkistettiin viran vaalin jälkeen. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Laadukas ja nopea asiakas- Palautejärjestelmä Vastataan palauttei- Osaan vastattu, JJ ja MH

30 palvelu siin 3 pv:n sisällä osalta puuttuu sposoite Toimivien kaavojen laatiminen Kaavaprosessin kes- Ranta-asemakaavat Ranta-asemakaavat ja kaavoitustarpeisiin reagoi- to kesto n. 6 kk-12kk ok, osayl.kaavat, minen osayleiskaavat, 1-2 muistutuksia ja v. lausuntoja, laadinta jatkuu 30 MH, HP Prosessit Tehokas ja taloudellinen Maksamattomien laskujen perintä Henkilöstö Laskujen määrä Asiakkailla maksa- Laskut laitettu pe- JJ mattomia laskuja 0 rintäjärjestelmään Laskutusohjelmass a ongelmia Toimintojen tehostamistavoite, tarkastelu 2014, voidaanko jostain toiminnosta luopua tai tehdä tehokkaammin toisella tavalla. Tasapainotustyössä mietitty hallintopalvelujen uudelleenorganisointia, sähköistä kokouskäytäntöä, laskutuksen järjestelyjä. Ei vielä toteutettu. LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Vapaa-aikapalveluiden kanssa yhteisten työntekijöiden palkka muutettu jakautumaan vuoden alusta puoleksi puistojen ja puoleksi vapaa-aikapalveluiden kesken. Kunnallisteknisen rakennusmestarin palkan jakaumaa muutettu.

31 31 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kunnallistekniikassa äkillinen sairaustapaus ja pitkä sairausloma, jolloin palkattu määräaikainen työntekijä. Kunnallisteknisen rakennusmestarin palkan jakaumaa muutettu. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Parantaa turvallisuutta Onnettomuustilastot Kadut ja kevyenliikenteen Palautejärjestelmä Ei yhteydenottoja Yksittäisiä tapauksia JJ, TU väylät liikennöitävässä yhteydenotossa kunnossa Prosessit Tehokas ja taloudellinen toiminta, pääoma-arvon säilyttäminen Henkilöstö Kustannukset / kpalue-m2 tai /nurmikkoha Energiasäästötoimenpiteet valaistuksessa Lentokentän turvallisuuden parantaminen Trafin ohjeiden mukaan Energiaa säästäviä valaisimia hankittu, vaihto sulan maan aikaan. JÄTEHUOLTO TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Laadukkaan kompostimullan Näytetutkimukset Ei vielä tutkittu.

32 32 tuottaminen, ei sisällä salmonellaa mullan laadusta/ bakteeripit. Prosessit Henkilöstö Sarvelan suljetun kaatopaikan tarkkailuohjelman keventäminen ja sitä kautta jälkihoidosta annetun vakuuden pienentäminen. Em. työ vielä kesken. TILA- JA ATERIAPALVELUT Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Nuorisotila saneerattiin loppuun kunnossapitomäärärahoilla. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Nuorisotila saneerattiin loppuun kunnossapitomäärärahoilla. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Tilojen vuokraus mahdoll. Vuokrahinta /m2 edullisesti (vrt. muut Kainuun kunnat) Laadukkaitten ja edullisten aterioiden tuottaminen Valmistetut ateriamäärät / ateria (vrt. muut Kainuun kunnat)

33 33 Prosessit Tehokas ja taloudellinen toiminta Kustannukset /m2 Kustannukset /at. htv:t/valm. Ateriat Henkilöstö Tilojen ja niiden ylläpidon tuottaminen kaupungin omille toiminnoille, Kainuun Sote-kunta yh tymälle ja pelastuslaitokselle sekä ateriapalvelujen tuottaminen Tilatyöryhmän toiminta, tarpeettomista tiloista luopuminen Kiinteistöautomaation laajentaminen Uusin tilainvestoinnein turvallisten ja käytännöllisten tilojen rakentaminen TIEPALVELUT Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Pitkä sairausloma yhdellä työntekijällä. Palkattoman vapaan pito. Avustusten myöntäminen vielä kesken. Kunnossapidon tiemaksujen perintä painottuu myöhempään kevääseen kokousaikataulujen vuoksi. Urakoitsijat laskuttaneet vähemmän maaliskuun loppuun mennessä. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Pitkä sairausloma yhdellä työntekijällä. Palkattoman vapaan pito. Avustusten myöntäminen vielä kesken.

34 34 TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Sopimuksella hoidettavat Palautejärjestelmä yksityistiet liikennöitävissä ympäri vuoden Onnettomuustilastot Prosessit Tehokas taloudellinen toiminta Kust. /tie-km HTV-kustannukset /tie-km Henkilöstö Perusparannushankkeet Haja-alueen osoitejärjestelmän päivittäminen ENERGIAHUOLTO Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Vuonna 2013 aineet, tarvikkeet, tavarat laskutus osittain oli palvelujen ostossa, laskukirjausta muutettiin jälkeenpäin. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Leuto talvi, energian ostoa arvioitua vähemmän. Laskutusohjelman toiminnassa ongelmia, laskutus ei ole lähtenyt oikein, vika ohjelman toimittajan. Tulot tulevat viiveellä.

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kivijärven kunnan toimintakertomus 2014 Versio 152 Kannen kuva: Pirkko Oinonen (Kukkomarkkinat 2014) Y:\TOIMINTAKERTOMUKSET\Toimintakertomus 2014\Toimintakertomus_2014.docx 1

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,2 Asukasluku 31.12.2009 yhteensä 3918 Maakunta

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot