KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2014"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUHMON KAUPUNKI

2 2 Sisällys VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 3 Väestökehitys Työttömät työnhakijat 3 VEROTULOT 4 Verotulot 5 Ansio ja pääomaverotulot 5 Kiinteistöverot 6 Yhteisöverot 6 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet 7 RAHOITUSLASKELMA 8 TULOSLASKELMA 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 11 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA 12 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA 19 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALA 28

3 VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 3 Väestökehitys Työttömät työnhakijat

4 VEROTULOT 4

5 5 Verotulot Ansio ja pääomaverotulot

6 6 Kiinteistöverot Yhteisöverot

7 7 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet

8 8 RAHOITUSLASKELMA KUHMON KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Kum. toteuma EUR Kum. toteuma Vuosikate , ,96 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,95 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,96 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,68 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,37 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,59 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,46 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ,46 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,08 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,01 Lyhytaikaisten lainojen muutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,84 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos , ,30 Korottomien velkojen muutos , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,31 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,28 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,28 Rahavarat kauden lopussa , ,84 Rahavarat , ,56 EUR

9 9 TULOSLASKELMA Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk-tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat. Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat viime vuoteen Viime vuonna kirjattiin KUELit vasta kesäkuussa Sote-kuntayhtymä maksuosuus kasvua 454 t, muut palvelut laskua -211 t Matkakulut noin 55 t alle viime vuoden tason Aineostoissa lämmitys kasvua t, sähköt laskua - 42 t Sakkomaksut Kelalle kasvua + 17 t, lasten kotihoidon kuntakokeilu kasvua + 12 t Muut rahoitustuotot kasvua t 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kaukolämmön myynti t Viime vuonna kirjattiin KUELit vasta kesäkuussa --> henkilöstökulubudjetti jakaantuu siitä syystä tänä vuonna väärin kuukausille; lisäksi heittoa tekee se, että tasapainottamissuunnitelman mukainen 600 t :n säästötavoite jakaantuu jo alkuvuodelle, vaikka säästöihin päästään kiinni vasta myöhemmin Palveluiden ostoissa isoin heitto vakuutusmaksuissa, 50 t alle budjetoidun tason, maksujen erilainen jakaantuminen kuukausille Lämmityksen ostot 73 alle budjetoidun tason Tieavustukset toteutuneet eri tahdissa kuin viime vuonna Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Verotuloennuste otettu päivitetystä verokehikosta Valtionosuudet toteutuvat budjetoitua suurempana tänä vuonna

10 10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA

11 KAUPUNGINVALTUUSTO 11

12 12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA YLEISHALLINTO Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Henkilöstökuluissa viime vuonna KUELit kirjattiin vasta kesäkuussa! 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Henkilöstökulu poikkeama johtuu siitä, että viime vuonna kirjattiin KUEL vasta kesäkuussa ja budjetti (käyttösuunnitelma) on jaettu viime vuoden toteuman suhteessa kuukausille. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Yli 500 pv työttömänä olleiden työllistäminen ja aktivointi Kelan sakkomaksun < pienentyminen Prosessit Henkilöstöohjelman toteuttaminen Valtuustokauden ja kuluvan vuoden tavoitteet Henkilöstö/osaaminen Täydennyskoulutus Osallistumiset krt Säännölliset kehityskeskustelut Kehityskeskustelu-% Säännölliset työpaikkakokoukset Työpaikka kok. Kpl min. 2 / vuosi Esimiespalaverit Palaverit min 4 / vuosi Tyky-toiminta Tyky-toiminnan vaikuttavuus Kehityskeskustelujen kattavuus Kehityskeskustelulomakkeen uudistaminen Henkilöstötilipäätös 6/2014

13 13 Kuhmo mukana työllistämistä koskevassa kuntakokeilussa saakka Kuntouttava työtoiminta omana toimintana vuodesta 2014 alkaen Selvitys kaupungin oman työllisyysyksikön perustamisesta. MAASEUTUELINKEINOT JA -HALLINTO TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Sukupolvenvaihdosten edis- vaihdokset kpl 5 kpl täminen Prosessit Hankkeiden hyödyntäminen hyödynnetään han- 2 rahoituspäätöstä keresurssit Henkilöstö/osaaminen Henkilöstön koulutus koulutus pvt lkm 1 kpl Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue tukihakemusten käsittelyn laatu Osallistutaan hankkeisiin elinvoimaisen maaseudun säilyttämiseksi Maataloustoimiston henkilöt toimivat hankkeiden yhdyshenkilöinä kunnassa Edistetään kehittämistuella tapahtuvia sukupolvenvaihdoksia, tuotannon esiselvityksiä, tuotannon ennakkosuunnittelua ja tehostamista Kylätoimintayhteistyö Henkilöstön kouluttaminen Kommentit: Osallistuttu paikalliseen ja maakunnalliseen tukikoulutukseen

14 14 Maksettu yleinen ha-tuki, vuoden 2014 tukien haku käynnistynyt pohjoisen tuen ja uuhipalkkion haulla Tukien haussa otettu käyttöön osittain uusi tukisovellus; teknisiä ongelmia Kaupungin kehittämisavustuksia käytetty suunnitelman mukaisesti Maksullista lomittaja-apua käytetty kaudella 24 krt (lomituksia 25) MAANKÄYTTÖ Metsänmyynti kestävän hakkuusuunnitteen periaatteella (400 t ) Paskokankaan vedenottamo, maanosto Jämäksen venesataman rakentaminen, e Lentiiran osayleiskaava/tien rakentaminen neljälle mökkitontille, ELINKEINOPALVELUT

15 15 Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Yritysneuvojan työajasta 50 % Kainuun Etu Oy:lle Herkut Helsinkiin -hankkeelle, josta Kuhmon kaupunki laskuttaa. Hanke päättyy ) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kainuun Etu Oy:n laskutus Herkut Helsinkiin -hankkeen projektipäällikön tehtävistä. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Uusia yrityksiä Kuhmoon Perustetut yritysten 4 (14/v) 0 KM ja nettolisäys verkosto Uusien työpaikkojen synty- Työpaikkakehitys 25? minen Prosessit Yhteistyö eri organisaatioiden Kehittämispalaverit 2 4 KM kanssa Yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa Sovitut toimenpiteet Pj:t, EV, KM Matkailuinvest. edistäminen Sovitut toimenpiteet Pj:t, EV, KM Kainuun Etu Pääkaupunkiseudun markki- Pysyvä kauppapaikka noiden hyödyntäminen elintarvikeyrityksille ja KM Henkilöstö/osaaminen Helsingin sillanpääaseman perustaminen, kartoitus. Verkkokaupan kehittäminen yhteistyössä Kainuun Edun kanssa Pääkaupunkiseudulle markkinointi; mm. Herkut Helsinkiin -hanke Yritysneuvonta sekä kainuulaisille että venäläisille yrityksille maakuntayhteistyönä Made in Kainuu -kortti venäläisille ostosmatkailijoille käyttöön Toiminnan painopiste metsäklusterilla, eritoten puurakentamisessa ja bioenergiassa, kaavoituksessa, matkailun majoituskapasiteetin sekä ohjelma- ja wellness-palveluiden parantamisessa sekä kivi- ja kaivosteollisuudessa Kalastus- ja metsästysmatkailua vauhditetaan Vesistöinfrahankkeiden edistäminen Kommentit: Pääkaupunkiseudun kauppapaikkaratkaisun edistämistä jatketaan Herkut Helsinkiin II- hankkeen kautta. Pajakkajokialueen investointi- ja kehittämishanke etenee suunnitellusti Varsinaisia yrityskäyntejä 9, lukuisia yrittäjätapaamisia Osallistuttu kahden uuden yritysidean työstämiseen Yritysneuvontaa tehdään suunnitelman mukaan Made in Kainuu- kortin käyttöä edistetään mm. yrittäjille suunnatuissa palavereissa sekä yrittäjätapaamisissa

16 16 WOODPOLIS Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: CLT-levytehtaan toiminnan käynnistämiseen valmistautuminen on sitonut palvelupäällikön työaikaa (on mm. osallistuttu tilasuunnitteluun ja valmisteltu CNC-koneen muutostöitä sekä ilmankostutusjärjestelmän hankintaa). Koulutustehtaalle on kirjautumatta maaliskuulta myyntituottoja n (toimintatuotot siten yht. noin ). Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut -hankkeelle on haettu projektipäällikköä (entinen siirtyi Oy Kuhmo CrossLamin operatiiviseksi johtajaksi). Uusi projektipäällikkö aloittaa vasta huhtikuussa. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut -hankkeen projektipäällikön vaihtumisesta on aiheutunut 2-3 kuukauden mittainen katkos hankkeen toimintaan. Sen sekä myös Elementti- ja puukerrostalo-rakentamisen kehittäminen -hankkeen aikataulut ovat kireät ja niiden toteutus on hyvin haasteellista (rahoitus- ja rekrytointisyistä hankkeet käynnistyivät suunniteltua myöhemmin). Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Tuottoennusteen arvioiminen on vaikeaa. Markkinatilanne on jatkunut huonona ja se on vaikuttanut erityisesti Hundegger-työstökoneen käyttöön. Tulevaisuudessa markkinatilanne näyttää edelleen hyvin epävakaalta. Kuhmo CrossLamin toiminta käynnistyy koulutuksella touko-kesäkuussa. Myös koulutustehtaan uusien palveluiden hinnat eivät ole toteutuneet budjetoidusti. Em. syistä tämänhetkisen arvion mukaan alkuperäisestä tuottoarviosta jäädään noin TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Woodpolis kehittää ja vaikuttaa Toimintatuotot 66 2 Palvelup. Toimintakate 6 32 " Kuhmossa merkittävä puuosaa- Asiakastyytyväisyys 4 ei mitattu " misen keskittymä Oppilastyöpäivät " Keh.hankkeet/yritykset 2 1 Projektip. Aluerak.kohteet 1 0 " Opetussuunnitelma 1 1 Projektip. Sopimukset yritysten

17 17 kanssa Hankep. Laaja yht.tapaaminen 1 2 " WP-kk tiedotteet 2 2 " Prosessit Henkilöstö/osaaminen Kehityskeskustelut Keskustelut ei vielä käyty Hankep. käydään Koulutuspalveluiden tarjoaminen oppilaitoksille ja yrityksille Puuntyöstökoneiden vuokraus- ja alihankintapalveluiden tarjoaminen yrityksille Hankkeet: Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut Elementti- ja puukerrosrakentamisen osaamisen kehittäminen Kommentit: Koulutustehtaan toimintatuotot ja -kate: Raportista puuttuu maaliskuulle kuuluvia laskuja n arvosta. Koulutustehtaassa on valmistauduttu yhteistyön CLT-levytehtaan kanssa (yhteistyön suunnittelua, osallistuminen muutostöiden suunnitteluun, ilmankostutusjärjestelmän ja CNC-koneen muutostöiden kilpailuttaminen). Oppilastyöpäivät sis. oppisopimushenkilön työpäivät. Palkoissa näkyy palvelupäällikön vaihdos. Aluerakentamiskohteissa ei aktiivisia tuotekehitystoimenpiteitä. On kuitenkin käyty neuvotteluja Kajaanin aluerakentamiskohteiden (Purola, rajavartioston alueen puukerrostalot) käynnistämisestä. Opetussuunnitelman valmistelu tapahtuu Elementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen -hankkeen toimenpiteenä (valmistelu jatkuu hankkeen loppuun asti). Woodpolis osallistui Kuhmossa pidettyyn Metsäpäivään (mm. oma osasto, yritysvierailut tehtaassa). Lisäksi Woodpoliksessa oli maaliskuussa yritystapaaminen, jossa oli noin 30 osallistujaa eri puolilta Suomea. Tiedotus ollut runsasta ja näkyvyyttä tullut paljon (CLT-levytehtaan käynn. on saanut valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Tilaisuudet puun käytöstä koulu- ja sairaalarakentamisessa. Helsingin puuseminaaria valmisteltu.

18 18 Huomautus: Hankkeessa on ns. flat rate -malli, joka tarkoittaa sitä, että maksatuksessa tukea välillisiin kustannuksiin ei haeta kirjanpidon perusteella, vaan flat ratena eli 17 % henkilöstömenoista. Hankkeessa on osatoteuttajana Kainuun ammattiopisto. Kao:n kulut ovat KAO:n kirjanpidossa ja KAO toimittaa tiedot kaupungille maksatushakemuksen yhteydessä. KAO:n kustannusarvio on yhteensä KAO:n toteutuneet kustannukset vuonna 2013 olivat 2.207,95 ja KAO:n rahoitusosuus 1.010,76.

19 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA 19 PERUSOPETUS Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Henkilöstökulut toteutuneet ennakoidusti. Palvelujen ostot tulosteessa 372t, eli 10t ennakoitua enemmän (1/4 vuosi). Aineet, tarvikkeet ja tavarat: seuraavassa neljänneksessä oppikirjatilaukset. Toteuma viime vuoden tasolla. TULOSKORTTI Tavoite- (Kulunut kausi) Tavoite Mittari arvo Tulos Vastuu Toiminnan laadun kehittäm. Samanaikaisopettajuuden lis. Toteut. tunnit 72h Oppilaita ja henkilöstöä osal- Toimivat tiimit kpl 13 kpl listava toimintakulttuuri Aktiivitunnit, kpl Koulupäivän liikunnallistaminen Liikuntakerhot, kpl n. 15 kpl Kodin ja koulun yhteistyö ja Tilaisuudet, kpl yhteiset vanhempain-

20 sen kehittäminen illat 3 kpl Prosessit Tiimiorganisaation vahvist. Toteutuneet tunnit 24h Yhteistyö eri oppilaitosten Yhteistyön kautta lukioyhteistyö suunnittelu kesken toteut. tunnit 9 h ja esittelyt 6h PO yhteistyö 30h Henkilöstö/osaaminen Osaava henkilöstö Koulutuspvt/hlö Kehittämiskeskustelut Keskusteluaste 100 % Työhyvinvointi Henkilöstökysely Samanaikaisopettajuuden suunnittelu ja tarvittavaa täydennyskoulusta Järjestetään tiimiyhteistyötä Liikkuva koulu -hankkeen toteuttaminen Yhteissuunnittelu Yksilö- ja ryhmäkeskustelut Kommentit: Tiimiyhteistyötä on toteutettu taajaman kouluilla. Liikkuva Koulu -toiminta jatkuu. 20 KANSALAISOPISTO

21 21 KULTTUURI-, KIRJASTO- JA MUSEOPALVELUT Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Kulttuuritilaisuuksien tuotot olivat pienemmät kuin vuonna Vuonna 2013 talousarviossa oli tuotoissa mukana valtionavustuksia noin ) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kaupungin tasapainottamisohjelmasta johtuen kulttuurin talousarvion toimintakate supistui kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta :lla, josta henkilökunnan kuukausipalkkojen osuus oli Kirjasto sai avustuksen Elämyksiä lukemalla kehittämishankkeeseen opetusministeriöltä. Museo sai avustuksen museoesineiden luettelointityöhön Museovirastolta. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Tuottaa kaikenikäisille kuhmo- Kävijämäärä 7000 kävijää/vuosi arvioidaan kerran kulttuurisihteeri laisille monipuol. kultturipalv. vuodessa kirjastotoimenj. Tuottaa laadukkaita, luotetta- Lainat kpl/as 22 lainaa /as 23 lainaa/as kirjastotoimenj. kirjaston via ja tasa-arvoisia kirjasto- Lainat kpl lainaa lainaa henkilök. palveluja taloudellisesti Aukioloajat h/vko 48 t (syyskuu-huhtikuu) 48 t (tammikuu- Lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjojen lainaus 42 t (toukokuu-elokuu) maaliskuu) Lisätään kuhmolaisten ja ulko- Kävijämäärä 5000 kävijää/vuosi arvioidaan museonjohtaja paikkakuntalaisten mielenkiin- Ryhmäkävijät 1000 kävijää/vuosi kerran toa Talvisota- ja Tuupalan Ulkomaalaiset käv. 500 kävijää/vuosi vuodessa museota kohtaan Talvisotamuseo osaksi sota- Tuote valmis Talvisotamuseo osana Talvisotamuseo on museonjohtaja matkailutuotetta sotamatkailutuotetta mukana Frozen Hell kirjastotoimenj. Prosessit kv. Talvisotakierrospaketissa

22 22 Taloudellinen toiminta Lainan hinta 3,0 /laina 2,52 /laina Henkilöstö/osaaminen Osaava henkilöstö täydennyskoulutus- 4 päivää /hlö arvioidaan kerran kirjastotoimenj. päivät/hlö vuodessa Kulttuuritoimi järjestää vähintään yhden teatteri-, nukketeatteri-, taikuri-, tanssi- ja musiikkiesityksen sekä näyttelyn/vuosi Kiinteä yhteistyö kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa Osallistuminen Kuhmon Talvi 2014, Kalevala- ja itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen Kirjastoaineiston hankinnassa painopiste lasten ja nuorten aineistossa Kirjaston verkkopalveluja lisätään kirjaston omilla sivuilla ja sosiaalisessa mediassa Kirjastoauton pysäköintipaikat vuoden 2013 tasolla Kulttuuritoimi järjestää Römppäviikot, Suomi Soi -konsertit sekä hankkii monipuolisesti eri taidelajien esityksiä eri ikäryhmille Kulttuuritoimi verkottuu Kainuun kuntien kulttuuritoimien kanssa Museossa Helenan päivä, joulukuussa Hiljenny Jouluun, tavisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivät Talvisotamuseon markkinointia lisätään esim. Vuokatin alueella Sotamatkailutuotteen valmiiksi saattaminen Suunniteltujen museoesineiden siirtäminen Piilolan varastoihin Kommentit: Kulttuuritoimi järjesti Kuhmon Talvi tapahtuman yhdessä kuhmolaisten toimijoiden kanssa Kulttuuritoimi järjesti Kalevala juhlan yhdessä Juminkeko-säätiön kanssa Kirjasto tiedottaa palveluistaan kaupungin verkkosivuilla ja facebookissa Kirjastoauton pysäkkejä 135 kpl (v pysäkkejä 134 kpl) Talvisodan päättymisen muistopäivä Talvisotamuseolla Talvisotamuseo on mukana Frozen Hell kv. talvisotakierrospaketissa Kuhmo-Suomussalmi Kirjastoon perustetaan tonttu-infopiste Kirjaston tiloissa on kerran kuukaudessa sote:n vanhuspalvelujen neuvontaa ja opastusta KUHMON YHTEISLUKIO

23 23 Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Toimintatuottojen kasvu johtuu siitä, että ICT-tukihenkilön työn osuus lukiolla vuonna 2014 on 30 % ja KAO:lla 30 %, kun lukion osuus aiemmin oli 40 % ja KAO:n 20 %. Henkilöstökulujen kasvu johtuu mm. vuorovuosiopetuksesta ja musiikkilinjan valinneiden määrästä. Lukion vuokrakustannukset ovat nousseet huomattavasti vuodesta Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Jos lukion sali remontoidaan vuoden 2014 aikana ja sali varustetaan sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten, tästä aiheutunee noin kustannukset riippuen sähköistämisen toteuttamistavasta (esim. sähköjohdot lattian alle tai kattolamppuihin). Mikäli lukion henkilöstömenoja on karsittu siten, että olettamuksena on 14 vrk:n lomautuksen tuottama säästö, tätä ei saavuteta, sillä henkilöstö on yhtä lukuun ottamatta valinnut säästövapaat. Lisäksi KH on päättänyt, että lukion säästövapaiden pituus ei ole 10 vrk johtuen syksyllä 2014 opetettavien kurssien pituuteen kohdistuvista leikkauksista. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Yhteishaun tulokset varmistuvat kesäkuus- Lukioon hakeutuu 50 % ikä- 40 uutta opiskelijaa sa ensisijaisia hakiluokasta (sis. ulkopaikkakun- joita 40 % ikäluokasta talaiset) eli 32 uutta opisk. Lukio menestyy edellisten Yo-tutkinnon tulok- Tulokset saadaan vuosien tapaan eli tulokset set toukokuussa. ovat Kainuun parhaat tai toiseksi parhaat Laadukas opetus mm. kurssipalaut- Palautteet pääsääntöiteet sesti hyviä. Lukiolaisilla on mahdollisuus Lähes kaikki kurssit Suunnitelma toteutunut. osallistua valitsemilleen toteutetaan kokokursseille lähiopetuksena naisina lähikurssei- (kokoaikaiset kurssit) na kevätlukukaudella Prosessit Remontti

24 24 Henkilöstö/osaaminen Lukiolle on tulossa Terveelliset opiskelu- ja työ- TTL:n suositusten remontti, mahdollitilat toteutuminen sesti jo kesällä Riittävä täydennyskoulutus 1-2 pv/hlö/l.kausi Koulutusanomukset on hyväksytty. Lukion markkinointi Kuhmossa ja lähipaikkakunnilla --> toteutettu suunnitelman mukaisesti Yhteistyön tiivistäminen eri oppilaitosten kesken --> yhteisiä tapahtumia ollut enemmän (päättäjien tapaaminen KAOlla/lukiolla, lukion näytelmä, lukion organisoima kansanedustajien tapaaminen Tuupalassa) Yhteisten opettajien tarpeen kartoitus --> avoinna lukion ja perusopetuksen yhteisiä lehtoraatteja sekä tuntiopettajan tehtäviä Lukiorakennusten kunnosta huolehtiminen; huoneilman vaatimat korjaukset --> lukiolle tulossa remontti Asuntola edelleen maksuton lukion oppilaille --> toteutunut Videokoulutuksen toimivat???--> lukuvuonna ei ole vn-opetusta Päiväaikataulujen yhteensovittaminen muiden oppilaitosten kanssa; opettajavaihto --> päiväaikatauluja ei ole toistaiseksi tarvinnut muuttaa, yhteisiä opettajia perusopetuksen kanssa MUSIIKKIOPISTO VAPAA-AIKAPALVELUT

25 25 Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Palkkakulut eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla, koska 2 henkilöä pitkällä sairauslomalla heille ei ole maksettu palkkoja Toiselle henkilöllä on osa-aikainen sijainen ja toisella määrä-aikainen sijainen. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Tuloja siirtynyt vuodelta 2013 ( Avustuksia ) toteuma ei anna oikea kuvaa. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Talousarvion toteutumiseen ei voi ottaa ennakkoon kantaa, koska syksyllä tapahtuvaa liikuntapaikkojen kunnossapitotarvetta ei voi vielä ennustaa, samoin kesän kunnostustarpeita on ennakkoon vaikea ennustaa. Tulorahoituksen kertyminen voi olla ennakoitua heikompi. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakasmäärän lisääminen Kävijät, kpl Tilastoidaan maksut, vuosittain Etsivän nuorisotyön toimivuus Tavoitetut nuoret Tilastoidaan vuosittain Uinninopetustoiminnan Peruskoulun 6- Saadaan tietoon kehittäminen luokkien uimataito-% toukokuussa Työpajatoiminnan ja etsivän Kohdattavat nuoret/ Tilastoidaan nuorisotyön yhteistyö saavutetut tulokset vuosittain sijoittamisessa koulutukseen tai työelämään Prosessit Henkilöstö/osaaminen Ammattitaidon ylläpitäminen 1 koulutuspv/v./hlö Ei ylletä tavoitteeseen

26 26 Matkustuskielto liikuntapaikkojen kustannustehokkuuden lisääminen etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistoiminta uimaopetuksen kehittäminen asiakasmäärien ja asiakasmaksujen lisääminen Kommentit: Ei voida arvioida kesken vuoden. Toimenpiteitä on toteutettu.

27 27 VARHAISKASVATUS Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Maksutuotot ovat pienemmät kuin vuonna 2013, joka johtuu siitä, että vuonna 2013 maaliskuun maksutuotot on kirjattu jälkikäteen kun taas maaliskuun 2014 hoitopäivämaksujen maksutuottoja ei ole vielä kirjattu maaliskuulle (maaliskuun hoitopäivämaksut yht ,82 euroa). Ilmaisessa esiopetuksessa iso ikäluokka, joka näkyy jonkin verran maksutuottojen vähenemisenä. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Näyttää siltä, että pienten yksiköiden lakkauttaminen ja vuorohoidon keskittäminen yhteen isoon päiväkotiin tuo henkilöstösäästöjä jopa hieman enemmän kuin on ennakoitu. Isossa talossa jokaiseen henkilökunnan sairauslomaan ei tarvita sijaista kun taas pienissä ryhmiksissä se oli välttämätöntä. Kuntalisään on budjetissa varattu noin euroa/kk. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuntalisään on mennyt keskimäärin euroa/kk. Kotihoidon tukeen on varattu noin euroa/kk, ensimmäisellä vuosineljänneksellä on mennyt euroa/kk. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakasperheiden tarpeita Asiakaspalautteet joka toinen vuosi varhaisvastaavat laadukkaat päivä- laaja kysely. kasvahoitopalvelut Eri pv-hoitomuoto- 3 3 tuksen jen lkm x 3 johto- Perhepäivähoito säilyy Lasten lkm perhe ryhmä pienten lasten päivähoito- päivähoidossa Perhemuotona Perhepäivähoitajien päivälkm hoidon ohjaajat Prosessit Henkilökunnan tehokas Päivän hinta/lapsi 73 euroa lasketaan käyttö Määräaikaiset lkm vuoden lopussa (sis. Sijaiset) keskim. 14 työsop./kk

28 28 Henkilöstö/osaaminen Koulutusten 6 määrä Koulutukseen yht. 162 osallistujien määrä Kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen Kaikki kolme päiväkotia antavat esiopetusta Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan kolmevuotiaina perhepäivähoitoon ja viisivuotiaina päiväkotiin Ryhmäperhepäiväkoti Kissankello jatkaa toimintaansa 8-paikkaisena Perhepäivähoidon varahoitopaikkana toimii Varahoito Peurankello Lasten kotihoidon tukea on maksettu keskimäärin 89 ja kuntalisää 68 perheelle Lasten kotihoidontuen kuntalisän kokeilu päättää , määräraha koko vuodelle Eri päivähoitoyksiköiden johtamista kehitetään Erityispäivähoidon toteuttaminen/vakiinnuttaminen Erityislastentarhanopettajan toimen täyttäminen Asiakaspalautteen purku toukokuun loppuun mennessä Perhepäivähoitajia rekrytoidaan Vuosilomat keskitetään lasten poissaolon ajaksi päivähoitoyksiköitä suljetaan tarpeen mukaan loma-aikoina henkilöstön joustava siirto yksiköstä toiseen määräaikaiset työsopimukset tarkasteluun neljännesvuosittain Kommentit: Lasten kotihoidon tukea on maksettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskimäärin 95 perheelle ja kuntalisää keskimäärin 78 perheelle kuukaudessa. Esioppilaiden lomien aikana päivähoito on keskitetty perhepäivähoidon lisäksi vuoropäivä- koti Kuusenkuiskeeseen ja varahoito Peurankelloon. Satumetsä ja Mäkikadun päiväkoti sekä ryhmäperhepäiväkoti Kissankello. Varhaiskasvatuksen piirissä lapsia 31.3 yht. 274(sisältää myös esiopetuksen).

29 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALA 29 Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Henkilöstön kuukausipalkoissa osittain muutettu palkan jakautumista vuosikierrossa. Määräaikaisia palkattu pitkillä sairauslomilla olleiden tilalle. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Määräaikaisia palkattu pitkillä sairauslomilla olleiden tilalle. Kaukolämmön ostoa leudon talven takia ei niin paljoa kuin arvioitu. HALLINTO- SUUNNITTELU- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Maanmittausinsinöörin palkkaus tarkistettiin viran vaalin jälkeen. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Laadukas ja nopea asiakas- Palautejärjestelmä Vastataan palauttei- Osaan vastattu, JJ ja MH

30 palvelu siin 3 pv:n sisällä osalta puuttuu sposoite Toimivien kaavojen laatiminen Kaavaprosessin kes- Ranta-asemakaavat Ranta-asemakaavat ja kaavoitustarpeisiin reagoi- to kesto n. 6 kk-12kk ok, osayl.kaavat, minen osayleiskaavat, 1-2 muistutuksia ja v. lausuntoja, laadinta jatkuu 30 MH, HP Prosessit Tehokas ja taloudellinen Maksamattomien laskujen perintä Henkilöstö Laskujen määrä Asiakkailla maksa- Laskut laitettu pe- JJ mattomia laskuja 0 rintäjärjestelmään Laskutusohjelmass a ongelmia Toimintojen tehostamistavoite, tarkastelu 2014, voidaanko jostain toiminnosta luopua tai tehdä tehokkaammin toisella tavalla. Tasapainotustyössä mietitty hallintopalvelujen uudelleenorganisointia, sähköistä kokouskäytäntöä, laskutuksen järjestelyjä. Ei vielä toteutettu. LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Vapaa-aikapalveluiden kanssa yhteisten työntekijöiden palkka muutettu jakautumaan vuoden alusta puoleksi puistojen ja puoleksi vapaa-aikapalveluiden kesken. Kunnallisteknisen rakennusmestarin palkan jakaumaa muutettu.

31 31 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kunnallistekniikassa äkillinen sairaustapaus ja pitkä sairausloma, jolloin palkattu määräaikainen työntekijä. Kunnallisteknisen rakennusmestarin palkan jakaumaa muutettu. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Parantaa turvallisuutta Onnettomuustilastot Kadut ja kevyenliikenteen Palautejärjestelmä Ei yhteydenottoja Yksittäisiä tapauksia JJ, TU väylät liikennöitävässä yhteydenotossa kunnossa Prosessit Tehokas ja taloudellinen toiminta, pääoma-arvon säilyttäminen Henkilöstö Kustannukset / kpalue-m2 tai /nurmikkoha Energiasäästötoimenpiteet valaistuksessa Lentokentän turvallisuuden parantaminen Trafin ohjeiden mukaan Energiaa säästäviä valaisimia hankittu, vaihto sulan maan aikaan. JÄTEHUOLTO TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Laadukkaan kompostimullan Näytetutkimukset Ei vielä tutkittu.

32 32 tuottaminen, ei sisällä salmonellaa mullan laadusta/ bakteeripit. Prosessit Henkilöstö Sarvelan suljetun kaatopaikan tarkkailuohjelman keventäminen ja sitä kautta jälkihoidosta annetun vakuuden pienentäminen. Em. työ vielä kesken. TILA- JA ATERIAPALVELUT Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Nuorisotila saneerattiin loppuun kunnossapitomäärärahoilla. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Nuorisotila saneerattiin loppuun kunnossapitomäärärahoilla. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Tilojen vuokraus mahdoll. Vuokrahinta /m2 edullisesti (vrt. muut Kainuun kunnat) Laadukkaitten ja edullisten aterioiden tuottaminen Valmistetut ateriamäärät / ateria (vrt. muut Kainuun kunnat)

33 33 Prosessit Tehokas ja taloudellinen toiminta Kustannukset /m2 Kustannukset /at. htv:t/valm. Ateriat Henkilöstö Tilojen ja niiden ylläpidon tuottaminen kaupungin omille toiminnoille, Kainuun Sote-kunta yh tymälle ja pelastuslaitokselle sekä ateriapalvelujen tuottaminen Tilatyöryhmän toiminta, tarpeettomista tiloista luopuminen Kiinteistöautomaation laajentaminen Uusin tilainvestoinnein turvallisten ja käytännöllisten tilojen rakentaminen TIEPALVELUT Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Pitkä sairausloma yhdellä työntekijällä. Palkattoman vapaan pito. Avustusten myöntäminen vielä kesken. Kunnossapidon tiemaksujen perintä painottuu myöhempään kevääseen kokousaikataulujen vuoksi. Urakoitsijat laskuttaneet vähemmän maaliskuun loppuun mennessä. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Pitkä sairausloma yhdellä työntekijällä. Palkattoman vapaan pito. Avustusten myöntäminen vielä kesken.

34 34 TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Sopimuksella hoidettavat Palautejärjestelmä yksityistiet liikennöitävissä ympäri vuoden Onnettomuustilastot Prosessit Tehokas taloudellinen toiminta Kust. /tie-km HTV-kustannukset /tie-km Henkilöstö Perusparannushankkeet Haja-alueen osoitejärjestelmän päivittäminen ENERGIAHUOLTO Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Vuonna 2013 aineet, tarvikkeet, tavarat laskutus osittain oli palvelujen ostossa, laskukirjausta muutettiin jälkeenpäin. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Leuto talvi, energian ostoa arvioitua vähemmän. Laskutusohjelman toiminnassa ongelmia, laskutus ei ole lähtenyt oikein, vika ohjelman toimittajan. Tulot tulevat viiveellä.

KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2014

KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2014 KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2014 KUHMON KAUPUNKI 28.11.2014 2 Sisällys VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 3 Väestökehitys 2008 2014 3 Työttömät työnhakijat 3 VEROTULOT 4 Verotulot

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto Talous (ulkoiset) 1 6/2014 1 6/2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot 101 119 19 15,54

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot