Kalasataman älykonttikokeilu 2014 raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalasataman älykonttikokeilu 2014 raportti"

Transkriptio

1 Kalasataman älykonttikokeilu 20 raportti Älykonttikokeilu Helsingin Kalasatamassa kesti 8 viikkoa syyskuun alusta lokakuun loppuun 20 Kokeilun kuvaus Kokeilun tavoitteena oli testata lähipalvelujen toteuttamista älykonteissa, mitä ongelmia tähän liittyy, sekä selvittää pysyvän järjestelyn mahdollistavat ratkaisut. Lisäksi tutkittiin Kalasataman asukkaitten käyttökokemuksia, miten tarpeita onnistuttiin täyttämään, sekä toiveita jatkon osalta. 1/

2 Yhteistyötahot ja tarjolla olleet palvelut Mukana kokeilussa palveluntarjoajina ja sekä toteutuksen rahoittajina olivat seuraavat tahot: SRV Forum Virium Helsinki Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus EkoRent Helsingin kaupunginkirjasto Herttoniemen Ruokaosuuskunta Palautekysely Lokakuun lopulla tehtyyn loppukyselyyn vastasi 80 Kalasataman henkilöä, jotka edustavat lähes 10% Kalasataman kotitalouksista (800kpl), sekä 200 alueen asukasta (Kalasataman kotitalouksien keskikoko 2.5 henkeä). Näistä kaksi viidestä oli myös ruokapiirin jäseniä. Loppukyselyn vastausprosentti kokeiluun rekisteröityneistä oli 64%. Tämä raportti esittelee kyselytulosten ja Coreorient Oy:n asiantuntijoiden täydentävien havaintojen perusteella kokeilun tärkeimmät johtopäätökset. Kokeilu numeroina: Kokeiluun rekisteröityi 125 käyttäjää Pääsy konttiin oli perheissä arviolta henkilöllä Kirjastokonttia käytti kyselyyn vastanneista 55% ja rekisteröityneistä oletettavasti yli henkilöä Käyntejä Kontti2:ssa oli yli 500 kpl (tarkka arvo) Yhteensä käyntejä Älykonteissa oli kokeilun aikana vähintään kpl Kokeilun käyttäjämäärien seuranta ei tallentunut teknisen virheen vuoksi kokonaisuudessaan, joten em. luvut perustuvat kyselytutkimuksen tietoihin ja käyttäjien aktiivisuudesta ja keskimääräisestä perhekoosta johdettuihin arvoihin. Hyödyllisyys Kolme neljästä piti kokeilua hyödyllisenä. Yli kaksi kolmesta piti älykonttien käyttöä mukavana ja käyttäjäystävällisenä, ja katsoi niiden vastanneen heidän odotuksiaan ja erityisesti helpottavan heidän arkeaan. Lähes puolet katsoi älykonttien lisänneen alueen yhteisöllisyyttä. Viisi kuudesta halusi, että kokeilu vakinaistetaan. Älykonttiratkaisu toimi, ja sen mahdollistamat lähipalvelut vastasivat asukkaiden tarpeisiin Asukkaat haluavat kaupungin ja rakennuttajien osallistuvan palvelun jatkon rahoitukseen Lähes kolmannes on valmis maksamaan toiminnasta lisämaksua tai tukemaan sitä talkootyöllä 2/

3 Käyttömäärä Kolme viidestä käytti älykontteja kaksi kertaa tai useammin, ja kolmessa neljästä käyntikerrasta sisäänpääsy sujui ongelmitta. Kokeilun aikana sisäänpääsyn luotettavuutta myös parannettiin. Kokeilu synnytti sen vakinaistamiseksi vaadittavan, palveluita toistuvasti käyttävän yhteisön HSL-kortilla tunnistautuminen oli sään kestävää PIN-koodi näppäimistöä helpompi ja luotettavampi Mahdolliset osallistujien huolenaiheet Noin kolme viidestä ei pitänyt kokeiluun osallistumisessa ongelmana tuntemattomaan palveluun rekisteröitymistä, käytön vaivalloisuutta, konttiin pääsyn varmuutta tai itsepalvelun toimivuutta. Näistä oli huolissaan noin yksi viidestä, poikkeuksena itsepalvelun toimivuus, joka huolestutti yhtä kolmesta. Lähes ketään ei huolestuttanut, onko toiminta lakien- tai säädöstenmukaista. Ruokapiirin asiakkaat olivat esittäneet ennen kokeilun alkua huolensa mm. hävikin mahdollisuudesta yhteiskäyttötiloista. Kulunvalvonnalla pyrittiin ehkäisemään ongelmien muodostumista. Kokeilun aikana ei tapahtunut varkauksia yhteisistä tiloista tai minkäänlaista ilkivaltaa. Yhteiskäytössä oleva älykontti ja tavaratoimitukset on mahdollista toteuttaa käyttäjien kannalta turvallisesti ja luotettavasti. Kalasatamalaiset ovat valmiita kokeilemaan niin älykontteja kuin muitakin uusia ratkaisuita Kirjastopalvelu Kirjastopalveluita käytti yli puolet vastaajista ja niitä piti helppoina kaksi viidestä. Kirjasto kiinnosti tätäkin useampaa (74%) ja herätti kokeiltavista palveluista eniten luottamusta (90%). Yli kaksi kolmesta (70%) haluaisi lainata aineistoa älykontista, sekä noutaa sieltä varattua aineistoa (72%), mikä ei kokeilussa ollut mahdollista. Vielä useampi haluaisi palauttaa älykonttiin lainaamaansa aineistoa (83%). 24h konttikirjastoa käyttäisi useampi (23%) kuin kirjastoautoa (16%). Lähikirjasto on olennainen osa asukkaiden palveluita, eikä kirjastoauto täytä kaikkien tarpeita Käyttöä lisäisi edelleen uuteen ratkaisuun tottuminen ja varatun aineiston noutomahdollisuus Tavarakimppakyyti Tavarakimppakyyti kiinnosti aluksi yhtä kuudesta (18%), ja sitä käyttäisi kokeilun perusteella lähes kolmannes (29%). Ennestään tuntemattomaan startup-yritykseen luotti peräti kaksi viidestä (43%). Yli puolet (56%) on kiinnostunut mahdollisuudesta vastaanottaa yleisemminkin tavaralähetyksiä älykonttiin. Lähes yksi viidestä on kiinnostunut tuomaan myös naapureiden tavaroita pientä korvausta vastaan älykonttiin (21%) tai suoraan kotiin (15%). Älykontti ja tavarakimppakyyti helpottaisivat yllättävän suuren asukasjoukon kuljetustarpeita 3/

4 Ruokapiiri Ruokapiirin tilaukset houkuttelivat älykonttien käyttäjiksi kaksi viidesosaa vastaajista (40%), mutta ne kiinnostivat palveluna tätäkin enemmän eli puolta (50%). Ruokapiiriin luotti vielä useampi eli kaksi kolmesta (66%) vastaajasta. Ruokaosuuskuntakin kiinnosti kolmasosaa (33%) vastaajista. Itsepalvelutilan jakamista usean lähipalvelun kesken tukee luottamus muita palveluita kohtaan Olisi mahdollista toteuttaa Älykonttimallin mukainen itsepalveluna toimiva ruokapiiri Ruokapiirin tuotteita toimitti Älykonttiin itsenäisesti PIN-koodin avulla kaiken kaikkiaan kymmenen toimittajaa Etelä-Suomesta. Tämän lisäksi Herttoniemen Ruokaosuuskunta toimitti omille jäsenilleen sato-osuuksia. Kierrätyskeskus Kierrätyskeskukseen luotti yli kaksi kolmesta (71%). Kaksi kolmesta piti hyödyllisenä mahdollisuutta tuoda älykonttiin käyttökelpoista kierrätystavaraa (60%) tai sähkölaitteita (71%). Yleisesti yhdeksän kymmenestä (89%) ilmoittaa kierrättävänsä, ja useimmat (78%) myös ostavat kierrätettyjä tavaroita. Toisaalta kokeiluun osallistumisessa kierrätys kiinnosti vain yhtä kymmenestä (10%) käyttäjästä. Noin neljännestä kiinnosti kierrätystavaran ostaminen älykontista (27%) tai kierrätyskeskuksesta älykonttiin kuljetettuna 10 eurolla (24%). Älykonttia käytettäisiin kierrätykseen enemmän (74%), jos taloissa ei jo olisi kierrätyshuoneita. Lisäksi kaksi viidestä piti hyödyllisenä lasten lainalelulaatikkoa (43%) tai tavarapyörän lainausmahdollisuutta (39%). Yhteiskäytössä oleva älykontti on kierrätyshuoneita tehokkaampi ja edullisempi ratkaisu Alueen asukkailla on kierrätyksen lisäksi tarvetta tavaroiden lainaamiselle Taloyhtiöt Taloyhtiöiden edustajista haastateltiin Settlementtiasuntojen sekä Aktiiviset Seniori ry:n edustajia. Molemmat tahot näkivät korttelirajat ylittävän yhteisöllisyyden tukemisen kehittämisen jatkossakin toivottavaksi ja Älykonttien olleen kannatettava hanke, mikäli hyödyttää myös heidän asukkaitaan. Palveluista ruokapiirin toiminta, ruokakuljetukset, sekä sähköauton käyttö kiinnostivat. Seniorien edustaja esitti huolensa rakennusaikataulujen ja palvelujen toteutumisen aikataulun sekä tarjonnan laajuuden osalta. Tulevien asukkaitten edustajat näkevät Älykonttikokeilun osoittaman konkreettisen yhteisöllisyyden kehittämisen ja toiminnan mahdollistamisen toivottavana. 4/

5 Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että älykontti osoittautui toimivaksi tavaksi järjestää lähipalveluita Kalasataman asukkaille. Käyttäjäpalautteen perusteella älykonttikokeilusta voidaan kehittää edelleen vakinaistettu palvelu, jonka käyttökokemusta parantaisi erityisesti seuraavien seikkojen huomiointi: Tehokkaampi viestintä palveluiden saatavuudesta, ominaisuuksista ja käytöstä Käyttäjäksi rekisteröitymisen helpottaminen esim. kirjaston tai HSL:n käyttäjätietojen avulla Älykontin säänkestävyys, sisäänpääsyn luotettavuus ja valvontaominaisuuksien täydentäminen Automaattikirjaston luotettavuus, paikallisen aineiston laajentaminen ja varausten noutomahdollisuus Ruokapiirin toiminnan ja tilausten tekemisen automatisointi, kylmätilojen tarjoaminen jatkossakin. Uusien palveluiden kokeiluun, käyttöön ja seurantaan varautuminen 5/

6 Kokeilu herätti huomiota laajemminkin: Kiinan pääuutiskanavan kuvausryhmä vierailemassa älykonteilla. Oululainen delegaatio. Taustalla näkyvällä Windside tuulimyllyllä tehtiin energiantuottomittauksia. 6/

7 Suomen ensimmäinen ruokapiirin ja -osuuskunnan itsepalvelujakelu, jossa nouto oli mahdollista 24/7. 7/

8 Kokeilun aikana käyttäjille tarjottiin mahdollisuutta tavarapyörän käyttöön, mihin innokkaasti tartuttiin. Pyörä oli hankittu käytettynä Rovaniemeltä ja kuljetettu tavarakimppakyydillä Kalasatamaan. Kontteja itsiään ei tarvitse muuttaa. Korjasin myös mielelläni ajossani rikkoutuneen tavarapyörän etuakselin, koska tätä kokeilua oli tekemässä aidosti innokas yritys yhdessä asukkaitten kanssa. Jos olisi ollut ison firman projekti, en olisi vaivautunut, olisin vain ilmoittanut rikkoutuneeksi. Vierailulla olleet Berliiniläiset tuttavani olivat innoissaan, kuulemma tällaiseen hyvään menoon odottaisivat törmäävänsä kotikaupungissaan. - Tuukka Ryyppö. Kalasatama, Helsinki 8/

9 Kiitos Kalasataman Älykonttikokeilusta, mutta kuukausi tai pari meni liian nopeasti. Toivottavasti hanke jatkuu. Ongelma on, että juuri kun on oppinut, että läheltä löytyy joku kiva palvelu, niin se häviää. Perheemme on erityisesti pitänyt kirjastomahdollisuudesta. Toivon tosiaan, että lapsilta ei viedä konttikirjaston iloa, juuri kun he ovat sen löytäneet. Kolmevuotias kyselee usein voidaanko lähteä retkelle konttikirjastoon ja useamman kerran ollaan siellä käytykin. Talvella, kun kulkeminen voi olla hankalampaakin niin konttikirjasto olisi ihana paikka käydä hakemassa iloa talvipäiviin retken ja kirjojen muodossa. Älykontti olisi hyvä konseptin rakennettaville asuinalueille, joista ei vielä löydy peruspalveluita. Kontit voisi siirtää aina uudelle alueelle, kun edellinen alue on saanut enemmän palveluita ja yhteyksiä palveluiden äärelle. Tiedotusta pitäisi saada lisää varsinkin tällaisten täysin uusien konseptikokeilujen kohdalla. Asukkaiden kanssa pitää tehdä enemmän yhteistyötä, jotta saadaan innokkaita asian puolestapuhujia. - Laura Lampinen, Kalasatama, Helsinki 9/

10 Suomen ensimmäinen täysin itsenäinen konttikirjasto. Lapsiperheille PiggyBaggy hankki yhteiset lelut lukitussa laatikossa viereisen hiekkakentän laidalle. Laatikon avainta sai lainata vapaasti kirjastokontista. 10/

11 Kokeiluun rekisteröityneillä oli pääsy älykontteihin joko PIN-koodilla tai HSL-matkakorteilla. Näistä jälkimmäinen osoittautui sään ja olosuhteiden kestäväksi, sekä helppokäyttöisemmäksi ratkaisuksi. Konttien löytämistä kaupungista helpotti huomattavasti niiden saaminen reittioppaaseen. 11/

12 Avajaisissa lasten tuottama taideteos otettiin osaksi konttien julkisivua. 12/

13 Ruokapiiri 2.0: informaatioteknologia sulautuu tiedostavaan kaupunkikulttuuriin 13/

14 Kalasataman älykonttien energiantuotanto toteutettiin aurinkopaneeleilla yhteistyössä Naps Systemsin ja Janne Käpylehdon kanssa. Kontit eivät olleet kytkettynä sähköverkkoon. Kokeilun yhteydessä kokeiltiin myös Windiside pystyakseli tuuliturbiinia keräämään tilastoa paikallisista tuuliolosuhteista sekä energiantuottopotentiaalista mahdollisten tulevien ratkaisuiden toteuttamista varten Helsingissä Harri Paloheimo Toimitusjohtaja, Coreorient Oy Puh /

KIRJASTO KOTIIN LOPPURAPORTTI Resurssiviisas Kirjastopilotti Jyväskylässä

KIRJASTO KOTIIN LOPPURAPORTTI Resurssiviisas Kirjastopilotti Jyväskylässä KIRJASTO KOTIIN LOPPURAPORTTI Resurssiviisas Kirjastopilotti Jyväskylässä 08.05.2014 JULKINEN Coreorient Oy Harri Paloheimo Puh. +358 50 4836388 Sähköposti: harri.paloheimo@coreorient.com 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Kauppi, K, Rydenfelt, S, Sarkkinen, A, Suni, J & Tahvanainen, J 2014 Leppävaara Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 5 2.1 Espoon

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 31/2003 Kuva: Rauni Kaunisto, YTV 2003 Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä

Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä Sompion kirjasto Sodankylän kunta Tiina Heinänen, kirjastotoimenjohtaja 1.12.2012 1 Sisältö 1. Mikä hanke? 3 2. Sodankylän kunta, kylät,

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä

4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 4 2013 4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä Uusi asunto

Lisätiedot

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä Heli Korte Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 2/2001 ISBN 951-33-1194-5 ISSN 1457-1145 Stakes monistamo Helsinki 2001 Lukijalle Tietotekniikan kehittyminen

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot