HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE"

Transkriptio

1 9 HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelujen tehtäväalue tukee sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelutuotantoa ja koordinoi tehtäväalueita niiden johtamisessa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Tehtäväalue avustaa apulaiskaupunginjohtajaa suunnittelu- ja kehittämisyksikkönä ja järjestää toimialan keskitetysti hoidettavat hallinto-, talous-, suunnittelu- ja sisäiset palvelut. Koko toimialaa palveleva nettobudjetoitu sijaishenkilöjärjestelmä ylläpidetään hallintopalvelujen tehtäväalueella. HALLINNON VASTUUALUE Hallintopalvelukeskuksen hallinnon vastuualueelle kuuluivat keskitetyt yleis- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, oikeusasiat, riskienhallinta, toimisto- ja virastopalvelutehtävät, asiakasmaksutoiminta, sairauskertomuskeskus ja sijaishenkilöstötoiminta. Sosiaali- ja terveystoimen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 5 635, sijaisia ja määräaikaisia oli ja työllistettyjä 456, yhteensä Kuvio 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VAKINAINEN HENKILÖSTÖ TEHTÄVÄALUEITTAIN 2004, % Päivähoito 29 % Vanhusten palvelut 30 % Perusterveydenhuolto 12 % Erikoissairaanhoito 9 % Hallintopalvelut 8 % Erityispalvelut 4 % Sosiaalityö 8 %

2 10 Yksikössä hoidettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston sihteeritehtävät. Sosiaali- ja terveystoimen lakimies osallistui oikeudenkäynteihin, antoi ohjeita ja avusti jatkuvasti vaikeutuvien yksilöpäätösten tekemisessä. Virasto-, ja vahtimestari- sekä lähettipalvelut on järjestetty sosiaalivirastotaloon ja Hatanpään sairaalaan. Hallinnon henkilöstö järjesti toimialoille koulutusta palvelussuhde- ja hallintoasioista. Lisäksi useat henkilöt olivat mukana koko kaupunkia koskevia taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja virastopalvelujen palvelukeskuksia selvittelevissä lähes viikoittain kokoontuvissa työryhmissä. Myös terveydenhuollossa käytössä olevan Pegasos-järjestelmän kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti. Asiakasmaksuja koskevien ohjeiden uudistamista jatkettiin työryhmissä. Osa yleishallinnon henkilöstöstä pääsi kesällä muuttamaan sosiaalialan oppilaitokselta vapautuneisiin tiloihin Sote-talon 6. kerrokseen, jossa jo ennestään työskenteli henkilöstöhallinnon henkilöstö. Tämä helpotti yhteistyötä merkittävästi. Kaupin sairaalan remontin vuoksi potilastoimiston työtilat ovat koko vuoden olleet huonot. Suurimman osan vuotta toimiston asiakaspalvelu hoidettiin ilman varsinaista asiakaspalvelutilaa. Sairaala on kuitenkin toiminut vajaatehoisesti, joten asiakkaita on ollut normaalia vähemmän. Henkilöstöhallinnossa hoidettiin keskitetysti toimialan vakanssi-, henkilöstö- ja palkkahallintoon sekä palvelussuhdeasioihin liittyvät tehtävät ja annettiin asiantuntijaapua virka- ja työehtosopimusasioissa. Koulutusta järjestettiin palvelussuhteisiin ja päätösmenettelyyn liittyvissä asioissa, koulutustilaisuuksia oli suunnattu sekä toimialan esimiehille että henkilöstöasioita käsitteleville sihteereille. Palvelussuhdepäällikkö vaihtui syksyllä, kun vakituinen palvelussuhdepäällikkö siirtyi kaupungin konsernihallintoon projektipäällikön tehtäviin selvittämään mahdollista henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamista. Koko henkilöstöhallinto valmistautui taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen. Kuluneena vuonna arkisto antoi ohjausta asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa. Koukkuniemen sairaalan sairauskertomusarkistossa saatiin suoritettua asianmukaiset hävitykset ja arkistoa järjesteltiin myös tulevia hävityksiä silmällä pitäen. Sosiaali- ja terveystoimen arkistosihteeri nimitettiin koko toimialan arkistovastaavaksi ja Hatanpään keskusarkiston arkistonhoitaja osavastaavaksi Sairauskertomuskeskus Sairauskertomuskeskus siirtyi erikoissairaanhoidosta hallintopalveluihin huolehtimaan tekstinkäsittelystä, sairauskertomusarkistosta sekä mikrofilmi- ja terveyskertomusarkistosta. Vuoden aikana henkilöstöön siirtyi myös Lielahden terveysaseman sekä korva- ja silmäyksikön tekstinkäsittelijät. Vip-sijaishenkilöstöjärjestelmän tekstinkäsittelijätoiminta lopetettiin ja sen kolmesta tekstinkäsittelijästä kaksi siirtyi sairauskertomuskeskukseen. Sosiaali- ja terveystoimen tekstinkäsittelyselvitysprojektin (POSE) myötä saatiin Hatanpään sairauskertomuskeskuksen ja omalääkäriasemien tekstinkäsittely ajan tasalle. Edellisvuosien ylityömääräyksiin ei ollut tarvetta. POSE -projektin rinnalla valmistui potilasasiakirjojen arkistoselvitys. Lisäksi osallistuttiin potilasasiakirjojen tietojenluovutusohjeiden päivittämiseen.

3 11 Sijaishenkilöstö Sijaishenkilöstössä oli vuoden 2004 päättyessä 1 sijaiskoordinaattorin, 1 koordinaattorin, 10 laitoshuoltajan, 51 lähihoitajan, 23 sairaanhoitajan ja 3 terveydenhoitajan vakanssia. Sijaisapua tarjottiin ensisijaisesti äkillisiin lyhytaikaisiin tarpeisiin, lähinnä sairauspoissaoloihin ja tilapäisiin hoitovapaisiin. Myös ennalta tiedettyihin tarpeisiin olivat varattavissa terveydenhoitajat ja 10 lähihoitajan ryhmä, jonka osalta syksyllä päätettiin siirtymisestä ensisijaisten työllistäjien omaksi henkilöstöksi, koska pitkiin sijaisuuksiin palvelun järjestäminen keskitettynä palveluna oli osoittautunut osittain epätarkoituksenmukaiseksi. Uutena palveluna perustettiin joulukuussa kolmen hengen sairaanhoitajaryhmä, joka on varattavissa perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan. Äkillisiin tarpeisiin varattavissa olevat ryhmät olivat varattuina seuraavasti: lähihoitajat/kotihoito 90,8 %, lähihoitajat/koukkuniemen vanhainkoti 94 %, lähihoitajat/sairaalat 94,8 %, sairaanhoitajat/erikoissairaanhoito ja päivystysasema 91 %, sairaanhoitajat/vanhusten palvelut 91,5 % ja laitoshuoltajat 80,7 %. Keväällä julkistettiin ilmapiirikartoitus, jonka sijaishenkilöstön työntekijät tekivät joulukuussa. Kartoituksella ja vuoden 2004 työyhteisön palkitsemisella haluttiin kannustaa työyhteisöjä ylläpitämään ja kehittämään hyvää työilmapiiriä. Työsuojelu, työn vaarojen selvitys ja arviointi Toimialalla toimii työympäristösuunnittelija ja kolme päätoimista työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin. Riskienhallintaryhmä koordinoi työn vaarojen arviointia ja selvitystä. Toimialalla otettiin vuoden alusta käyttöön perehdytysohjeet ja loppuvuodesta valmistui toimenpideohjeisto työn vaarojen selvitykseen ja arviointiin. Tehtäväalueille on järjestetty kysely työturvallisuusasioiden käsittelystä ja työturvallisuus- ja - terveyshuoltolakien sekä työsuojeluvastuun tuntemisesta. Vastausten yhteenvedot on käsitelty yhteistyöryhmissä ja tarvittavista toimenpiteistä on keskusteltu. Työhyvinvointi Työhyvinvointi eli TYHY -projekti toimi aktiivisesti koko vuoden ajan. Vuoden aikana on järjestetty keskitetysti kaksi TYHY-päivää tehtäväalueiden omien päivien lisäksi. Myös työsuojelupiiri on ollut mukana jakaen työsuojelumateriaalia. TYHY -projektiin tehtiin tietopaketti intranettiin nimellä Soten hyvän olon talo. Talo keskittyy hyvinvointiin vaikuttaviin teemoihin. Talon sivuilla painotetaan työntekijöiden työturvallisuuslain mukaista omaa vastuuta. Projektissa järjestettiin yhteistyössä henkilökunnan työterveysaseman ja työväenopiston kanssa kaksi painonhallintakurssia ja liikuntatoimen kanssa yksi liikunnan starttikurssi. Lisäksi UKK-instituutilla pidettiin koulutuspäivä taukoliikunnan ohjaajiksi halukkaille. Kursseille osallistui 83 sotelaista. Työsuojelun yhteistoiminnassa on järjestetty useita koulutustilaisuuksia turvallisuudesta eri henkilöstöryhmille ja työsuojelutiedotusta on lisätty yhteistyöryhmien kautta, sekä parannettu foorumin ja Soten tiedotteen välityksellä. Yhteistyöryhmät Sosiaali- ja terveystoimessa on kahdeksan yhteistyöryhmää, jotka toimivat myös työsuojelutoimikuntina. Yhteistyöryhmät kokoontuivat 4 5 kertaa vuoden aikana. Kokouksissa käsiteltiin kaupungin yhteistoimintasäännössä määrättyjä asioita. Erityisesti esiin nousi kaupungin toimintamallin muutokset, työhyvinvointiasiat sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelmat. Yhteistyöryhmät osallistuivat järjestettyihin koulutustilaisuuksiin.

4 12 Koulutus, työyhteisön kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi Henkilöstölle järjestettiin keskitetysti mm. ensiapukoulutusta. Tehtäväalueiden omia koulutustilaisuuksia tuettiin. Sosiaali- ja terveystoimen oma esimieskoulutus saatettiin päätökseen. Lisäksi viisi esimiestä kävi sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusta. Keskitetyn koulutustoiminnan piiriin kuuluivat lisäksi mm. ay-luottamushenkilöiden, yhteistyöryhmien ja laaturyhmien koulutukset, turvallisuuskoulutukset ja työsuojelukoulutukset. Koulutuksista tiedotettiin koulutusyhdyshenkilöverkoston kautta sekä tiimifoorumilla. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto myönsi sosiaali- ja terveystoimelle yhteistoiminnan määrärahasta Määräraha jaettiin tehtäväalueille henkilöstömäärien suhteessa. Yhteistoimintaraha käytettiin tehtäväalueilla henkilökunnan yhteisiin tilaisuuksiin. Kuntoremonttikursseja järjestettiin Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa, Kuortaneen urheiluopistolla sekä kylpylähotelli Saariselällä ja avokursseja Tampereen kylpylässä. Sosiaalija terveystoimen osuus kuntoremonttipaikoista oli 110 paikkaa ja ne jaettiin tehtäväalueille henkilöstömäärään suhteutettuna. Kehityskeskustelujen tueksi oli tarjolla opetusvideo sekä lomakkeita. Sisäisiä työnohjaajia oli n. 70 henkilöä ja heille järjestettiin koulutusta. Myös ulkopuolisia työnohjaajia käytettiin. SUUNNITTELUN VASTUUALUE Suunnittelun vastuualueelle kuuluivat keskitetty toiminnan suunnittelu, tulosarviointi, kehittämistoiminta, tiedotus ja sisäinen tarkastus. Suunnittelussa koordinoitiin lakisääteisten määräaikaissuunnitelmien laadinta, toiminnallinen raportointi, kertomukset ja erillisselvitykset. Koko toimialaa palvelivat myös yhteisöavustukset ja EU -projektien hallinnointi sekä julkaisutoiminta. Myös kaupungin keskushallinnolle on toimitettu pyydetyt selvitykset ja raportit. Suunnittelun henkilöstövahvuus oli 17 vuoden lopussa. Raportointimallit täsmentyivät Kaupungin ja toimialan strategioiden mukainen toimintasuunnittelu- ja raportointijärjestelmä korostui suunnittelun vastuualueen toiminnassa. Raportointi toteutettiin kaupungin yhtenäisen raportointimallin mukaisesti toimialan johtoryhmälle ja lautakunnalle. Kolmannesvuosittain raportoitiin toimialastrategian tavoitteet tuloskortein ja tunnusluvuin. Laatupolitiikan toteutuminen raportoitiin vuositasolla. Niin ikään tehtäväalueiden strategioiden raportointi lautakunnalle toteutettiin vuositasolla samoin kuin käyttösuunnitelman tunnuslukujen raportointi. Verrokkityötä jatkettiin suurimpien kaupunkien kuusikkoryhmässä sosiaalitoimen osalta ja suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailuissa. Näistä tulleet raportit vietiin myös lautakuntakäsittelyyn. Koulutusta jatkettiin hyväksytyn henkilöstöpoliittisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, esimieskoulutus oli erityisenä painopisteenä. EU-asioiden sekä maahanmuuttajatyön koordinointi olivat runsaasti esillä kertomusvuoden aikana. Tietojärjestelmien kehittämisessä painopisteinä olleiden Pegasos- ja Effica-järjestelmän käyttöönoton raportointiin ja järjestelmien tilastotuotannon kehittämiseen osallistuttiin kertomusvuoden aikana. Poikkihallinnollista yhteistyötä jatkettiin sähköisen taloushallinnon eri käyttöönottovaiheissa. Kumppanuus- ja seutuyhteistyötä lisättiin osana aluekeskusohjelman palvelukartoituksia ja osallistumalla osaamiskeskuksen ja verkostoituvien erityispalvelujen työryhmiin. Toimialalla harjoitettiin runsasta tutkimustoimintaa lähinnä eri oppilaitosten opiskelijoiden toimesta ja tutkimuslupia myönnettiin lähes sata kappaletta. Tutkimuslupakaavakkeiden verkko-ohjeistuksen uudistaminen saatettiin loppuun.

5 13 Tiedotustoiminnassa korostui kuntalaisiin suuntautuva vuorovaikutteisuus Tiedotus koordinoi sosiaali- ja terveystoimen sisäistä ja ulkoista tiedotusta sekä wwwsivujen ylläpitoa. Tavoitteensa mukaisesti tiedotus lisäsi kuntalaisille kohdennettua tiedottamista. Tiedotusvälineille lähetettiin 89 toimialaa koskevaa tiedotetta ja järjestettiin viisi tiedotustilaisuutta. Sisäistä tiedotusta hoidettiin joka toinen viikko sähköisesti lähetetyn Sote-tiedotteen ja tarvittaessa pikatiedotteiden välityksellä. Sähköpostin jakolistojen kokoaminen kuului tiedotuksen tehtäviin. Lisäksi päivitettiin Tietoja sosiaali- ja terveystoimen palveluista -esite, kirjoitettiin lukuisia juttuja Tampere-lehteen, henkilöstölehti Vilkkuun, Tampere Nyt -julkaisuun ja Internetissä olevaan artikkelisarjaan. Esitteiden laatimisessa avustettiin Eri tehtäväalueita avustettiin esitteiden laatimisessa ja uudistettiin toimialasta kertovat suomen- ja englanninkieliset diasarjat. Koko kaupunkiorganisaation tasolla tiedotuksen edustaja oli mukana mm. lomake- ja puhelinluettelotyöryhmissä. Terveyspalveluja koskeva osio julkaistiin Internetissä kaupungin verkkosivuilla tammikuussa ja samassa yhteydessä toteutettiin verkkohoitajapalvelusta mainoskampanja mm. kaupungin valomainostauluissa. Sosiaali- ja perhepalvelujen uudet verkkosivut laadittiin tehtäväalueiden kanssa loppukeväästä. Kevään ja kesän aikana www-päivittäjät koulutettiin käyttämään julkaisujärjestelmää. Sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja -sarjassa ilmestyi kertomusvuonna yhteensä 6 raporttia, monisteita -sarjassa 17 raporttia ja tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa 4 raporttia. Yhteensä 32 sopimusta 29 yhteisön kanssa Vuonna 2004 maksettiin näillä sopimuksilla yhteensä 29,2 milj. euroa sekä ns. pysyväisavustuksia maksettiin eri tehtäväalueilta yhteensä 6,8 milj. euroa (sisältää pääomaavustukset). Näissä ei ole mukana tehtäväalueiden maksusitoumuksia eikä ostoja kuntayhtymiltä. Yhteisöavustuksia maksettiin lisäksi TALOUDEN VASTUUALUE Talouden vastuualueelle kuuluivat keskitetty taloussuunnittelu, tilinpäätöksen laatiminen, laskentatoimi ja maksuliikenne sekä talouteen liittyvä tiedotus ja kouluttaminen. Talous huolehtii myös sosiaalivirastotalon palvelukassan toiminnoista sekä lastensuojelukustannusten ja toimeentulotuen perinnästä asti, jonka jälkeen perintä siirtyi sosiaalityön tehtäväalueelle. Henkilöstöä taloudessa oli vuoden lopussa 23 vakinaista ja 4 määräaikaista. Tilinpäätös ja talousarvio Talouden vastuualueella koottiin keskitetysti vuoden 2003 tilinpäätös. Tilinpäätös osoitti sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta ylitystä milj.euroa ja tulojen osalta alitusta 0,346 milj. euroa. Vuoden 2004 talousarvioon on vuoden aikana tehty kaupunginvaltuustossa muutoksia kolme kertaa. Muutosten nettovaikutus on yhteensä milj. euroa. Talousarvion toteutumisen seurantaraporttia kehitettiin yhdessä suunnittelu- ja rahoitusryhmän kanssa. Vuotta 2004 koskeva talousraportti käsiteltiin kuukausittain toimialan johtoryhmässä, tehtäväalueiden johtoryhmissä sekä vietiin lautakunnalle tiedoksi seitsemän kertaa. Vuoden 2005 talousarvion suunnittelutyö aloitettiin keväällä. Vuoden 2005 talousarvio ja käyttösuunnitelma on laadittu ja hyväksytty, käyttösuunnitelmaan sisältyi toimialan päivitetty strategia.

6 14 Koulutus ja neuvonta Talouden vastuualue on järjestänyt koulutusta tehtäväalueiden laskujen käsittelijöille ostolaskujen sähköisestä käsittelystä. Lisäksi koulutusta ja neuvontaa on järjestetty tuotteistamisesta. Tuotteistaminen Työterveyshuollon ja vastaanottotoiminnan kustannuslaskenta saatiin päätökseen ja tuotteistusraportit julkaistiin. Vanhusten omaishoidontuen tuotteistamista jatkettiin, mutta lopullinen kustannuslaskenta tehdään tilaaja-tuottaja-mallin näkökulmasta vuonna Päivähoidon tilaaja-tuottaja-mallin pilotointi toi mukanaan tuotteistuksen tuotantosopimusta varten. Tuotteistus tehtiin yhdessä konsernihallinnon laskentayksikön kanssa ja laskenta valmistui loppuvuodesta. Toimintamallin uudistukseen tuotteistuksen osalta ollaan jo varauduttu perheneuvolassa ja lastensuojelun sijaishuollossa, joissa tuotteistusprosessi on aloitettu. Yhteistyötä tuotteistamisessa ja kustannuslaskennassa laskentayksikön kanssa on lisätty. Kehittämistoiminta Sosiaali- ja terveystoimi siirtyi kokonaisuudessaan ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn kesäkuun loppuun mennessä. Käyttäjämäärä varahenkilöineen on noin 380. Osallistuttiin taloushallinnon palvelukeskuksen prosessityöryhmien työskentelyyn ja työnjakomallien selvittelyyn. SISÄISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Sisäisten palvelujen vastuualueelle kuuluivat tietohallinto, tilahallinto, rakennuttamisasiat, tekniset tukipalvelut, huolto- ja hankintatoiminta, ruokahuolto ja kuljetukset. Yksikkö tuotti sosiaali- ja terveystoimelle muut tukipalvelut kuin hoidolliset tukipalvelut yhteistyössä kaupungin keskushallinnon sisäisen palvelujen yksiköiden mm. tietotekniikkakeskuksen, materiaalikeskuksen ja tilakeskuksen kanssa. Yksikkö osti palveluita myös avoimelta sektorilta tavoitteena kaupunkikonsernin kannalta taloudellisesti järkevä toiminta. Tietohallinto Tietohallinto tukee tietoteknisin keinoin sosiaali- ja terveyspalvelujen prosesseja ja niiden kehittämistä. Tietohallinto vastaa sosiaali- ja terveystoimen osalta yleisistä tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyvistä asioista, ylläpitää toimialan tietojärjestelmiä, antaa käyttäjätukea ja -koulutusta, vastaa järjestelmien vastuukäyttäjäorganisaation toiminnasta, hoitaa laite- ja ohjelmistotilaukset, osallistuu järjestelmien kehittämiseen sekä huolehtii uusien järjestelmien käyttöönottoprojektien käynnistämisestä ja niiden työskentelyn ohjauksesta ja koordinoinnista. Tietohallinto tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös tehtäväalueiden tietotekniikan hyödyntämistä edistäviä hankkeita. Toimialan omien järjestelmien ja toimintojen lisäksi tietohallinto osallistuu koko kaupungin tasolla toteutettaviin tietotekniikkaan ja sen hyödyntämiseen liittyviin hankkeisiin. Vuodenvaihteessa tehtiin päätös kaikkien sosiaali- ja terveystoimen merkkipohjaisten (päätekäyttöisten) palvelutuotannon tietojärjestelmien korvaamisesta uusilla graafisilla järjestelmillä vuosina Vuoden 2004 aikana voitiin pääpiirteissään toteuttaa tietojärjestelmien uusimishankkeessa asetetut aikataulu- ja sisältötavoitteet, ja hanke pysyi kokonaisuutena sille annetussa budjetissa. Perustietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista jatkuivat terveydenhuollon (TERHI), sosiaalihuollon (SOILI) ja päivähoidon (PÄIVI) tietojärjestelmäprojektit ja uusina käynnistettiin elatusturvan (ELLI) ja hammashuollon (HELMI) tietojärjestelmäprojektit. Koko vuoden oli käynnissä perustietojärjestelmien käyttöä ja käyttöönottoa tukevat Koulutus-, Laskutus-

7 15 sekä Perustiedot ja raportointi -projektit sekä sosiaali- ja terveystoimen toimipisteiden tietoliikenneverkon uusimis- ja rakentamisprojekti (VERKKO). Tietojärjestelmien uusimishankkeen projekteissa työskenteli vuoden aikana eri pituisissa jaksoissa yhteensä 35 henkilöä muualta toimialan organisaatiosta. Projektit Terveydenhuollon TERHI -projektin osaprojekteina toimivat kotihoidon ja kuvantamisen osaprojektit. Pegasoksen kotihoito-osio otettiin käyttöön vuoden alussa. Kuvantamisen toimintoihin hankittu digitaalisten kuvien arkistointijärjestelmä (Sectra PACS) ja toiminnanohjausjärjestelmä (Commit RIS) otettiin käyttöön toukokuussa. Ohjelmistoihin määriteltiin ja tilattiin liittymät Pegasos-järjestelmään. Muilta osin Pegasoksen käyttö vakiintui ja sillä pystyttiin järkeistämään toimintaprosesseja merkittävästi. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin käyttäjää. SOILI -projektissa valmisteltiin ja toteutettiin sosiaalipalvelujen Effica-Yksilö- ja perhehuoltojärjestelmän käyttöönotto sosiaalityössä, lastensuojelussa, toimeentulotuessa, päihdehuollossa, vammaispalveluissa ja ulkomaalaispalveluissa. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin 400 käyttäjää. PÄIVI -projektissa valmisteltiin ja toteutettiin Effica-Lastenpäivähoitojärjestelmän käyttöönotto päivähoidon tehtäväalueella, perhepäivähoidon palkanlaskentaa lukuun ottamatta. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin 200 käyttäjää. ELLI -projektissa valmisteltiin Effica-Elatusturvajärjestelmän käyttöönottoa, ja koulutettiin loppukäyttäjät vuodenvaihteessa valmiina olleeseen ohjelmistoversioon. Tampere osallistui tiiviisti järjestelmän määrittely- ja testaustyöhön koko toimintavuoden ajan. Järjestelmän valmistuminen viivästyi eikä sen toimintaa kyetty varmistamaan riittävän ajoissa vuoden 2005 alusta suunniteltua käyttöönottoa varten. HELMI -projektissa valmisteltiin Effica-Hammashuoltojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2005 alusta kartoittamalla ja kuvaamalla toimintaprosessit, tekemällä sen perusteella käyttäjien koulutusoppaat sekä kouluttamalla peruskäyttäjät järjestelmän käyttöön. Järjestelmään teetettiin liittymät taloushallinnon ohjelmistoihin. Järjestelmän käyttöönotto toteutettiin suunnitellussa aikataulussa. Laskutus-projektin päätehtävänä oli yhdessä TERHI- ja HELMI-projektien kanssa valmistella ja toteuttaa Pegasoksen kotihoito-osion ja Effica-Hammashuoltojärjestelmän laskutustoimintojen käyttöönotto sekä liittäminen taloushallinnon ohjelmistoihin. Atk- ja tietojärjestelmäkoulutusprojekti (Koulutus) vastasi toimintavuoden aikana atk:n peruskäyttötaitojen koulutuksen toteuttamisesta. Koulutukset painottuivat käyttöjärjestelmään, tekstinkäsittelyohjelmaan ja sähköpostiohjelmistoon ja niiden kesto vaihteli yhdestä neljään päivään. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 300 henkilöä. Lisäksi projektissa suunniteltiin yhdessä kaikkien tietojärjestelmäprojektien kanssa näiden järjestelmäkoulutusten aikataulut. Suurimmat VERKKO -projektissa toteutetut kokonaisuudet olivat Effica-Lasten päivähoito- ja hammashuoltojärjestelmän käytön edellyttämät toimipisteiden verkotuksen uusimistyöt. Perustiedot ja raportointi-projekti työskenteli suunnittelun vastuualueen johdolla ja määritteli yhteistyössä tietojärjestelmäprojektien kanssa palvelujen perustilastointitietoja.

8 16 Laitehankinnat Atk-laitteiden vuokrasopimuksia tehtiin seuraavasti: mikrotietokoneet 700, graafiset päätteet 25, tulostimet ja muut laitteet 350 kappaletta. Vanhoja päätelaitteita jäi käyttöön enää muutamia kymmeniä. Koulutusluokat Tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteja varten oli käytössä yhteensä kahdeksan atkkoulutusluokkaa. Neljä luokista sijaitsi Hatanpään puistokuja 36:ssa olevassa kiinteistössä, kaksi Koukkuniemen ja kaksi Hatanpään Jukolan tiloissa. Luokissa oli yhteensä 85 koulutuspaikkaa. Muut projektit Tampereen kaupunki osallistui Pirkanmaan saumattomien hyvinvointipalvelujen kehittämishankkeeseen (PIRKE) säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan diabeetikon palveluketjuprojektilla. Toimialalla toteutettiin suunnitellusti PIRKE-hankkeessa käyttöön otetun viitetietojärjestelmän koekäyttö. Viitetietojärjestelmän sisältö jäi kuitenkin vähäiseksi, koska sairaanhoitopiirin eikä mukana olevien kuntien järjestelmistä saatu tuotettua viitteitä suunnitellusti. Vuoden aikana tehtiin päätös hankkeen jatkamisesta vuoden 2005 loppuun asti. Tekninen huolto Teknisen huollon huoltopalvelut vastaa sosiaali- ja terveystoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointihuollon järjestämisestä, laitteiden huolloista sekä korjauksista, lääkintälaitteiden turvallisuus- ja vastaanottotarkastuksista, sairaalakiinteistöjen ja vanhainkodin talonmiestehtävistä sekä kuljetusten järjestämisestä. Teknisen huollon siivoustoiminta sisältää Tammelakeskuksen sekä Hatanpään sairaalan tartuntatautien osaston B0 siivouksen. Palvelut ja niiden järjestäminen/tuottaminen ja keskeiset muutokset Hatanpään ravintokeskuksen saneerauksen ja Hatanpäänpuiston sairaalan uudisrakennuksen valmistuminen vaati takuuaikaista seurantaa. Mammografian, apuvälinelainauksen sekä apteekin perussaneeraus ja laajennus valmistui kesällä. Kaupin sairaalan saneeraus jatkui koko vuoden. Teknisen huollon toiminnan tulot jäivät talousarviossa ilmoitetussa tavoitteesta. Kirurgian vastuun talouden tasapainottamiseksi koko joulukuu jouduttiin jättämään laskuttamatta. Laboratoriokeskuksen näytekuljetukset päättyminen vaikeutti edelleen budjetoitujen tulotavoitteiden täyttymistä. Toiminnan laajeneminen ja muuttumisesta aiheutui lisätöitä. Asiakaskannan sekä ympäristön muuttumista vaarallisemmaksi kompensoitiin parantamalla turvallisuutta sekä teknisin järjestelyin että henkilöstöresurssein. Laitosten ravintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen laitosten ruokapalveluissa toimi Hatanpään ja Kaupin sairaalan sekä Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskukset. Niissä valmistettiin yhteensä ateriaa, joista Hatanpään ravintokeskus valmisti ateriaa, Kaupin ravintokeskus ateriaa ja Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskus ateriaa. Kaupin ravintokeskuksen saneeraus alkoi marraskuussa ja ruoan valmistus Kaupin sairaalaan siirtyi Hatanpään ravintokeskukseen. Kaupin ravintokeskus muuttui saneerauksen myötä ruokaa valmistavasta ravintokeskuksesta ruokaa jakavaksi ravintokeskukseksi eli palvelukeittiöksi. Koukkuniemen ravintokeskuksen saneeraus-laajennus ja uudisrakentamisen tarveselvitys alkoi loppuvuodesta.

9 17 Koulutusta Kaupin ravintokeskuksen henkilökunta kävi toiminnan muutokseen ohjaavan, tavoitteena työ hyvinvointi koulutuksen. Tämän lisäksi Hatanpään, Kaupin ja Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskusten henkilökuntaa osallistui erityisruokavalio-, taukoliikunta ja ensiapukoulutuksiin sekä ammattiin liittyviin luentotilaisuuksiin. Tampereen kaupungin ruokapalvelujen-, työterveyspalvelujen- ja virastopalvelujen palvelukeskusselvityshanke toteutettiin kertomusvuonna. Selvityshankkeen tavoitteena on palvelutuotannon tehostaminen kaupungin oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta kehittämällä ja palvelumarkkinoita hyödyntämällä. Tampereen kaupungin ruokapalveluihin perustettiin yhteinen ravitsemustyöryhmä. Työryhmään kuuluvat Tampereen kaupungin ruokapalvelujen eri toimialojen esimiehiä ja Tampereen kaupungin ravitsemussuunnittelijat. Avotoiminnan ravintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen avopuolella toimi 106 ruokapalvelupistettä, joista oli tuotantokeittiöitä 79 kpl ja palvelukeittiöitä 27 kpl. Näiden lisäksi aterioita tai aterioiden raakaaineita kuljetettiin ryhmäperhepäiväkoteihin (10 kpl), vanhusten korttelikerhoihin (5 kpl) sekä kodeissaan asuville ikäihmisille. Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Sosiaali- ja terveystoimen avopuolen ruokapalveluun osallistuvasta henkilöstöstä, suurin osa eli 474 henkilöä, suoritti toimintakertomusvuoden loppuun mennessä lakisääteisen hygieniaosaamiskoulutuksen. Ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin syksyllä myös atkkoulutuksia, päätteeltä mikrotietokoneelle, työaseman käyttäjäksi. Näiden lisäksi ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin käytännön erityisruokavalioiden ruoanvalmistuskursseja Pyynikin ammattioppilaitoksessa sekä useita muita ammattiin liittyviä luentotilaisuuksia. Opintomatkoja järjestettiin kolmeen ruokapalvelualan tuotantolaitokseen. Ravitsemussuunnittelijoiden toimesta perustettiin, yhteistyössä kaupungin ruokapalveluesimiesten kanssa, ruokapalveluiden ravitsemistyöryhmä. Työryhmä järjesti toimintakertomusvuonna aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja antoi käytännön opastusta ruokaaineiden oikeaan valintaan. Keittiöergonomian tutkimushanke Sosiaali- ja terveystoimen avopuolella aloitettiin vuonna 2003 yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa keittiöergonomiatutkimushanke. Hanke jatkuu edelleen toimintakertomusvuonna. Tutkimussuunnitelman mukaisesti Työterveyslaitos toteuttaa Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston tuella laajan hankkeen, jonka avulla selvitetään, voidaanko ergonomiaa parantamalla edistää työntekijöiden liikuntaelinten terveyttä ja hyvinvointia. Ruokapalveluselvitys Toimintakertomusvuonna tehtiin Tampereen kaupungin toimintastrategiaan liittyen ruokapalveluissa palvelukeskusselvitys. Kaupunginhallitus teki päätöksen, että esitys kaupungin ruokapalvelujen uudeksi toimintamalliksi hyväksytään esitettyjen periaatteiden mukaisesti kooten kaupungin ruokapalvelut yhteen organisaatioon.

10 18 Sosiaaliviraston ravintokeskus Sosiaalivirastotalon ravintokeskus toimitti ateriapalvelut seuraaville henkilöstöryhmille: - sosiaalivirastotalon henkilöstölle - samassa kiinteistössä toimiville Sosiaali- ja terveysalan opiston ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille asti. - 25%:n sotainvalideille, joista osa ruokailee henkilöstöravintolassa ja osalle kuljetetaan ateriat kotiin - ikäihmisille kotiinkuljetusaterioita, muut kuin sotainvalidit - edustustarjoiluja ja erilaisia kahvitilaisuuksia - Ankkarin päiväkodin Jankan osastolle ja Ranskankieliseen kerhoon - elintarvikkeiden raaka-aineita Sepän-,Osmon- ja Raitin ryhmäkotiin. Ravintokeskuksen ruokasalissa siirryttiin syksyn aikana henkilökunnan ruokailulinjastossa itsepalveluun. Ruokien itsevalinta on koettu ruokailijoiden keskuudessa myönteisenä asiana. Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Ravintokeskuksen ruokapalveluhenkilöstö osallistui alansa useisiin koulutustilaisuuksiin.tampereella on käynnistynyt Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma.. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä diabetesta ohjaamalla tamperelaisia muuttamaan elintapojaan. Yhtenä toimijasektorina ohjelmassa on mainittu joukkoruokailu. Ravitsemussuunnittelijoiden toimesta perustettiin, yhteistyössä kaupungin ruokapalveluesimiesten kanssa, ruokapalveluiden ravitsemistyöryhmä. Toimintakertomusvuonna tehtiin Tampereen kaupungin toimintastrategiaan liittyen ruokapalveluissa palvelukeskusselvitys. Varastotoiminta Hatanpään keskusvarasto Varasto toimii Hatanpäällä K-kiinteistössä ja siellä on varastoituna mm. kertakäyttöiset hoitotarvikkeet, toimistotarvikkeet, siivoustarvikkeet, taloustarvikkeet, lomakkeet ja postimerkit. Varastossa on pysyviä nimikkeitä noin Varaston ylläpitoon tehtiin kuluneena vuonna ostoriviä ja siihen käytettiin 4,1 milj. euroa. Myyntirivejä samana ajanjaksona oli kpl. Vaatehuolto Liinavaatevarastot sijaitsevat Hatanpään sairaalassa ja Kaupin sairaalassa. Henkilökuntaa on yhteensä seitsemän. Heidän tehtävänään on toimittaa ja huoltaa oikea-aikaisesti osastojen käyttöön heidän tilaamansa määrä käyttötarkoitukseen soveltuvia ehjiä ja puhtaita tekstiileitä. Vuoden aikana pidettiin kokouksia osastojen kanssa yhteisten toimintamallien luomiseksi ja tarkennettiin seurantaa mm. tilausten suhteen. Uusien osastojen verhojen ompelu työllisti molempia liinavaatevarastoja

Virasto- ja vahtimestari- sekä lähettipalvelut on järjestetty sosiaalivirastotaloon ja Hatanpään sairaalaan.

Virasto- ja vahtimestari- sekä lähettipalvelut on järjestetty sosiaalivirastotaloon ja Hatanpään sairaalaan. 15 HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE Hallintopalvelukeskuksen hallinnon vastuualueelle kuuluivat keskitetyt yleis- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, oikeusasiat, riskienhallinta, toimisto- ja virastopalvelutehtävät,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke

Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Hallinnon tukipalveluiden tuotteistaminen Loppuraportti Syyskuu 2015 Laatija: Taneli Pikkarainen Kainuun sosiaali- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 22.03.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 41 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla -

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - Projektipäällikkö Sara Haimi-Liikkanen Projektityöntekijä Minna Labbas 24.11.2011 HaiPro Kotkan kaupungilla

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 31.05.2017 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 20.09.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 115 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki. toimistoissa sosiaali- ja terveysasemilla harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatiloissa kirjastoissa

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki. toimistoissa sosiaali- ja terveysasemilla harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatiloissa kirjastoissa Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1 Organisaatio Ateria- ja puhtauspalvelutoiminta on organisoitu liiketoiminta-alueille asiakaslähtöisesti. Liiketoiminta-alueita ovat lasten ja nuorten palveluiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2.

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2. Koulutukset vuonna 2014 Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta joka sisältyy koulutussuunnitelmaan.

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT Koulutuksen aihealueet 1. Johtamis- ja esimieskoulutus/ - henkilöstöhallinnon osaamista edistävä esimieskoulutus henkilöstöhallinto (toimiala- ja

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Yhteiset asiat projektiryhmä 23.5.2017 Raija Ruoranen 30.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Eteneminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Kokonaisuutena työryhmälle

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Jakelu:

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (6) 164 Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HEL 2016-013648

Lisätiedot

Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana. Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea

Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana. Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea 1 Sairaaloiden ruokapalvelut Tuotamme 4,2 miljoonaa annosta sairaalaruokaa vuodessa kaupunginsairaalaan, Tyksiin sekä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Sivu 1 / 8 Dno TRE:5065/00.01.01/2013 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Hyväksytty 2.1.2014, konsernijohtaja Kirsi Koski 1 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän tehtävät ja toimiala Hallinto-

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02 KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten kunnat selviävät palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten aiheuttamista haasteista Palvelustrategiassa

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Konsernihallinto. Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski

Konsernihallinto. Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski Konsernihallinto Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski 18.9.2017 18.9.2017 18.9.2017 2 Toimintatulot TA 2018 Toimintamenot TA 2018 Toimintakate TA 2018 Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 18.9.2017 6 Kaupunginkanslia

Lisätiedot

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut Varkauden kaupunki Tukipalvelut Varkauden kaupungin tukipalvelut on perustettu 1.5.2014 Tukipalveluista laadittiin selvitys, jonka

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm 19.5.2008

Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm 19.5.2008 Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm rjestelmää hyväksik ksikäyttäen 19.5.2008 Sanna Hämäläinen Sosiaalitoimen atk-koordinaattori Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Alkuselvittelyt

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

KONSERNIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

KONSERNIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Konsernipalvelujen tulosyksikön toimintaohje 1.5.2 1 (7) KONSERNIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 10 3 2009 Voimaan 10.3.2009 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelut -tulosyksikkö tuottaa

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) KIINTEISTÖVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) KIINTEISTÖVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) N TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasääntö määrittelee toimintatavat kiinteistövirastossa Helsingin kaupungin hallintosäännön, taloussäännön, kiinteistötoimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE P76 1 TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE P76 1 TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE P76 1 28 HANKINTAVALTUUKSISTA PÄÄTTÄMINEN Terke 2009-25 Esityslistan asia TJA/11 päätti terveystoimen johtosäännön 6 :n 6 kohdan perusteella kumoten samalla asiassa 31.5.2005,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot