HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE"

Transkriptio

1 9 HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelujen tehtäväalue tukee sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelutuotantoa ja koordinoi tehtäväalueita niiden johtamisessa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Tehtäväalue avustaa apulaiskaupunginjohtajaa suunnittelu- ja kehittämisyksikkönä ja järjestää toimialan keskitetysti hoidettavat hallinto-, talous-, suunnittelu- ja sisäiset palvelut. Koko toimialaa palveleva nettobudjetoitu sijaishenkilöjärjestelmä ylläpidetään hallintopalvelujen tehtäväalueella. HALLINNON VASTUUALUE Hallintopalvelukeskuksen hallinnon vastuualueelle kuuluivat keskitetyt yleis- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, oikeusasiat, riskienhallinta, toimisto- ja virastopalvelutehtävät, asiakasmaksutoiminta, sairauskertomuskeskus ja sijaishenkilöstötoiminta. Sosiaali- ja terveystoimen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 5 635, sijaisia ja määräaikaisia oli ja työllistettyjä 456, yhteensä Kuvio 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VAKINAINEN HENKILÖSTÖ TEHTÄVÄALUEITTAIN 2004, % Päivähoito 29 % Vanhusten palvelut 30 % Perusterveydenhuolto 12 % Erikoissairaanhoito 9 % Hallintopalvelut 8 % Erityispalvelut 4 % Sosiaalityö 8 %

2 10 Yksikössä hoidettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston sihteeritehtävät. Sosiaali- ja terveystoimen lakimies osallistui oikeudenkäynteihin, antoi ohjeita ja avusti jatkuvasti vaikeutuvien yksilöpäätösten tekemisessä. Virasto-, ja vahtimestari- sekä lähettipalvelut on järjestetty sosiaalivirastotaloon ja Hatanpään sairaalaan. Hallinnon henkilöstö järjesti toimialoille koulutusta palvelussuhde- ja hallintoasioista. Lisäksi useat henkilöt olivat mukana koko kaupunkia koskevia taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja virastopalvelujen palvelukeskuksia selvittelevissä lähes viikoittain kokoontuvissa työryhmissä. Myös terveydenhuollossa käytössä olevan Pegasos-järjestelmän kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti. Asiakasmaksuja koskevien ohjeiden uudistamista jatkettiin työryhmissä. Osa yleishallinnon henkilöstöstä pääsi kesällä muuttamaan sosiaalialan oppilaitokselta vapautuneisiin tiloihin Sote-talon 6. kerrokseen, jossa jo ennestään työskenteli henkilöstöhallinnon henkilöstö. Tämä helpotti yhteistyötä merkittävästi. Kaupin sairaalan remontin vuoksi potilastoimiston työtilat ovat koko vuoden olleet huonot. Suurimman osan vuotta toimiston asiakaspalvelu hoidettiin ilman varsinaista asiakaspalvelutilaa. Sairaala on kuitenkin toiminut vajaatehoisesti, joten asiakkaita on ollut normaalia vähemmän. Henkilöstöhallinnossa hoidettiin keskitetysti toimialan vakanssi-, henkilöstö- ja palkkahallintoon sekä palvelussuhdeasioihin liittyvät tehtävät ja annettiin asiantuntijaapua virka- ja työehtosopimusasioissa. Koulutusta järjestettiin palvelussuhteisiin ja päätösmenettelyyn liittyvissä asioissa, koulutustilaisuuksia oli suunnattu sekä toimialan esimiehille että henkilöstöasioita käsitteleville sihteereille. Palvelussuhdepäällikkö vaihtui syksyllä, kun vakituinen palvelussuhdepäällikkö siirtyi kaupungin konsernihallintoon projektipäällikön tehtäviin selvittämään mahdollista henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamista. Koko henkilöstöhallinto valmistautui taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen. Kuluneena vuonna arkisto antoi ohjausta asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa. Koukkuniemen sairaalan sairauskertomusarkistossa saatiin suoritettua asianmukaiset hävitykset ja arkistoa järjesteltiin myös tulevia hävityksiä silmällä pitäen. Sosiaali- ja terveystoimen arkistosihteeri nimitettiin koko toimialan arkistovastaavaksi ja Hatanpään keskusarkiston arkistonhoitaja osavastaavaksi Sairauskertomuskeskus Sairauskertomuskeskus siirtyi erikoissairaanhoidosta hallintopalveluihin huolehtimaan tekstinkäsittelystä, sairauskertomusarkistosta sekä mikrofilmi- ja terveyskertomusarkistosta. Vuoden aikana henkilöstöön siirtyi myös Lielahden terveysaseman sekä korva- ja silmäyksikön tekstinkäsittelijät. Vip-sijaishenkilöstöjärjestelmän tekstinkäsittelijätoiminta lopetettiin ja sen kolmesta tekstinkäsittelijästä kaksi siirtyi sairauskertomuskeskukseen. Sosiaali- ja terveystoimen tekstinkäsittelyselvitysprojektin (POSE) myötä saatiin Hatanpään sairauskertomuskeskuksen ja omalääkäriasemien tekstinkäsittely ajan tasalle. Edellisvuosien ylityömääräyksiin ei ollut tarvetta. POSE -projektin rinnalla valmistui potilasasiakirjojen arkistoselvitys. Lisäksi osallistuttiin potilasasiakirjojen tietojenluovutusohjeiden päivittämiseen.

3 11 Sijaishenkilöstö Sijaishenkilöstössä oli vuoden 2004 päättyessä 1 sijaiskoordinaattorin, 1 koordinaattorin, 10 laitoshuoltajan, 51 lähihoitajan, 23 sairaanhoitajan ja 3 terveydenhoitajan vakanssia. Sijaisapua tarjottiin ensisijaisesti äkillisiin lyhytaikaisiin tarpeisiin, lähinnä sairauspoissaoloihin ja tilapäisiin hoitovapaisiin. Myös ennalta tiedettyihin tarpeisiin olivat varattavissa terveydenhoitajat ja 10 lähihoitajan ryhmä, jonka osalta syksyllä päätettiin siirtymisestä ensisijaisten työllistäjien omaksi henkilöstöksi, koska pitkiin sijaisuuksiin palvelun järjestäminen keskitettynä palveluna oli osoittautunut osittain epätarkoituksenmukaiseksi. Uutena palveluna perustettiin joulukuussa kolmen hengen sairaanhoitajaryhmä, joka on varattavissa perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan. Äkillisiin tarpeisiin varattavissa olevat ryhmät olivat varattuina seuraavasti: lähihoitajat/kotihoito 90,8 %, lähihoitajat/koukkuniemen vanhainkoti 94 %, lähihoitajat/sairaalat 94,8 %, sairaanhoitajat/erikoissairaanhoito ja päivystysasema 91 %, sairaanhoitajat/vanhusten palvelut 91,5 % ja laitoshuoltajat 80,7 %. Keväällä julkistettiin ilmapiirikartoitus, jonka sijaishenkilöstön työntekijät tekivät joulukuussa. Kartoituksella ja vuoden 2004 työyhteisön palkitsemisella haluttiin kannustaa työyhteisöjä ylläpitämään ja kehittämään hyvää työilmapiiriä. Työsuojelu, työn vaarojen selvitys ja arviointi Toimialalla toimii työympäristösuunnittelija ja kolme päätoimista työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin. Riskienhallintaryhmä koordinoi työn vaarojen arviointia ja selvitystä. Toimialalla otettiin vuoden alusta käyttöön perehdytysohjeet ja loppuvuodesta valmistui toimenpideohjeisto työn vaarojen selvitykseen ja arviointiin. Tehtäväalueille on järjestetty kysely työturvallisuusasioiden käsittelystä ja työturvallisuus- ja - terveyshuoltolakien sekä työsuojeluvastuun tuntemisesta. Vastausten yhteenvedot on käsitelty yhteistyöryhmissä ja tarvittavista toimenpiteistä on keskusteltu. Työhyvinvointi Työhyvinvointi eli TYHY -projekti toimi aktiivisesti koko vuoden ajan. Vuoden aikana on järjestetty keskitetysti kaksi TYHY-päivää tehtäväalueiden omien päivien lisäksi. Myös työsuojelupiiri on ollut mukana jakaen työsuojelumateriaalia. TYHY -projektiin tehtiin tietopaketti intranettiin nimellä Soten hyvän olon talo. Talo keskittyy hyvinvointiin vaikuttaviin teemoihin. Talon sivuilla painotetaan työntekijöiden työturvallisuuslain mukaista omaa vastuuta. Projektissa järjestettiin yhteistyössä henkilökunnan työterveysaseman ja työväenopiston kanssa kaksi painonhallintakurssia ja liikuntatoimen kanssa yksi liikunnan starttikurssi. Lisäksi UKK-instituutilla pidettiin koulutuspäivä taukoliikunnan ohjaajiksi halukkaille. Kursseille osallistui 83 sotelaista. Työsuojelun yhteistoiminnassa on järjestetty useita koulutustilaisuuksia turvallisuudesta eri henkilöstöryhmille ja työsuojelutiedotusta on lisätty yhteistyöryhmien kautta, sekä parannettu foorumin ja Soten tiedotteen välityksellä. Yhteistyöryhmät Sosiaali- ja terveystoimessa on kahdeksan yhteistyöryhmää, jotka toimivat myös työsuojelutoimikuntina. Yhteistyöryhmät kokoontuivat 4 5 kertaa vuoden aikana. Kokouksissa käsiteltiin kaupungin yhteistoimintasäännössä määrättyjä asioita. Erityisesti esiin nousi kaupungin toimintamallin muutokset, työhyvinvointiasiat sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelmat. Yhteistyöryhmät osallistuivat järjestettyihin koulutustilaisuuksiin.

4 12 Koulutus, työyhteisön kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi Henkilöstölle järjestettiin keskitetysti mm. ensiapukoulutusta. Tehtäväalueiden omia koulutustilaisuuksia tuettiin. Sosiaali- ja terveystoimen oma esimieskoulutus saatettiin päätökseen. Lisäksi viisi esimiestä kävi sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusta. Keskitetyn koulutustoiminnan piiriin kuuluivat lisäksi mm. ay-luottamushenkilöiden, yhteistyöryhmien ja laaturyhmien koulutukset, turvallisuuskoulutukset ja työsuojelukoulutukset. Koulutuksista tiedotettiin koulutusyhdyshenkilöverkoston kautta sekä tiimifoorumilla. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto myönsi sosiaali- ja terveystoimelle yhteistoiminnan määrärahasta Määräraha jaettiin tehtäväalueille henkilöstömäärien suhteessa. Yhteistoimintaraha käytettiin tehtäväalueilla henkilökunnan yhteisiin tilaisuuksiin. Kuntoremonttikursseja järjestettiin Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa, Kuortaneen urheiluopistolla sekä kylpylähotelli Saariselällä ja avokursseja Tampereen kylpylässä. Sosiaalija terveystoimen osuus kuntoremonttipaikoista oli 110 paikkaa ja ne jaettiin tehtäväalueille henkilöstömäärään suhteutettuna. Kehityskeskustelujen tueksi oli tarjolla opetusvideo sekä lomakkeita. Sisäisiä työnohjaajia oli n. 70 henkilöä ja heille järjestettiin koulutusta. Myös ulkopuolisia työnohjaajia käytettiin. SUUNNITTELUN VASTUUALUE Suunnittelun vastuualueelle kuuluivat keskitetty toiminnan suunnittelu, tulosarviointi, kehittämistoiminta, tiedotus ja sisäinen tarkastus. Suunnittelussa koordinoitiin lakisääteisten määräaikaissuunnitelmien laadinta, toiminnallinen raportointi, kertomukset ja erillisselvitykset. Koko toimialaa palvelivat myös yhteisöavustukset ja EU -projektien hallinnointi sekä julkaisutoiminta. Myös kaupungin keskushallinnolle on toimitettu pyydetyt selvitykset ja raportit. Suunnittelun henkilöstövahvuus oli 17 vuoden lopussa. Raportointimallit täsmentyivät Kaupungin ja toimialan strategioiden mukainen toimintasuunnittelu- ja raportointijärjestelmä korostui suunnittelun vastuualueen toiminnassa. Raportointi toteutettiin kaupungin yhtenäisen raportointimallin mukaisesti toimialan johtoryhmälle ja lautakunnalle. Kolmannesvuosittain raportoitiin toimialastrategian tavoitteet tuloskortein ja tunnusluvuin. Laatupolitiikan toteutuminen raportoitiin vuositasolla. Niin ikään tehtäväalueiden strategioiden raportointi lautakunnalle toteutettiin vuositasolla samoin kuin käyttösuunnitelman tunnuslukujen raportointi. Verrokkityötä jatkettiin suurimpien kaupunkien kuusikkoryhmässä sosiaalitoimen osalta ja suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailuissa. Näistä tulleet raportit vietiin myös lautakuntakäsittelyyn. Koulutusta jatkettiin hyväksytyn henkilöstöpoliittisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, esimieskoulutus oli erityisenä painopisteenä. EU-asioiden sekä maahanmuuttajatyön koordinointi olivat runsaasti esillä kertomusvuoden aikana. Tietojärjestelmien kehittämisessä painopisteinä olleiden Pegasos- ja Effica-järjestelmän käyttöönoton raportointiin ja järjestelmien tilastotuotannon kehittämiseen osallistuttiin kertomusvuoden aikana. Poikkihallinnollista yhteistyötä jatkettiin sähköisen taloushallinnon eri käyttöönottovaiheissa. Kumppanuus- ja seutuyhteistyötä lisättiin osana aluekeskusohjelman palvelukartoituksia ja osallistumalla osaamiskeskuksen ja verkostoituvien erityispalvelujen työryhmiin. Toimialalla harjoitettiin runsasta tutkimustoimintaa lähinnä eri oppilaitosten opiskelijoiden toimesta ja tutkimuslupia myönnettiin lähes sata kappaletta. Tutkimuslupakaavakkeiden verkko-ohjeistuksen uudistaminen saatettiin loppuun.

5 13 Tiedotustoiminnassa korostui kuntalaisiin suuntautuva vuorovaikutteisuus Tiedotus koordinoi sosiaali- ja terveystoimen sisäistä ja ulkoista tiedotusta sekä wwwsivujen ylläpitoa. Tavoitteensa mukaisesti tiedotus lisäsi kuntalaisille kohdennettua tiedottamista. Tiedotusvälineille lähetettiin 89 toimialaa koskevaa tiedotetta ja järjestettiin viisi tiedotustilaisuutta. Sisäistä tiedotusta hoidettiin joka toinen viikko sähköisesti lähetetyn Sote-tiedotteen ja tarvittaessa pikatiedotteiden välityksellä. Sähköpostin jakolistojen kokoaminen kuului tiedotuksen tehtäviin. Lisäksi päivitettiin Tietoja sosiaali- ja terveystoimen palveluista -esite, kirjoitettiin lukuisia juttuja Tampere-lehteen, henkilöstölehti Vilkkuun, Tampere Nyt -julkaisuun ja Internetissä olevaan artikkelisarjaan. Esitteiden laatimisessa avustettiin Eri tehtäväalueita avustettiin esitteiden laatimisessa ja uudistettiin toimialasta kertovat suomen- ja englanninkieliset diasarjat. Koko kaupunkiorganisaation tasolla tiedotuksen edustaja oli mukana mm. lomake- ja puhelinluettelotyöryhmissä. Terveyspalveluja koskeva osio julkaistiin Internetissä kaupungin verkkosivuilla tammikuussa ja samassa yhteydessä toteutettiin verkkohoitajapalvelusta mainoskampanja mm. kaupungin valomainostauluissa. Sosiaali- ja perhepalvelujen uudet verkkosivut laadittiin tehtäväalueiden kanssa loppukeväästä. Kevään ja kesän aikana www-päivittäjät koulutettiin käyttämään julkaisujärjestelmää. Sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja -sarjassa ilmestyi kertomusvuonna yhteensä 6 raporttia, monisteita -sarjassa 17 raporttia ja tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa 4 raporttia. Yhteensä 32 sopimusta 29 yhteisön kanssa Vuonna 2004 maksettiin näillä sopimuksilla yhteensä 29,2 milj. euroa sekä ns. pysyväisavustuksia maksettiin eri tehtäväalueilta yhteensä 6,8 milj. euroa (sisältää pääomaavustukset). Näissä ei ole mukana tehtäväalueiden maksusitoumuksia eikä ostoja kuntayhtymiltä. Yhteisöavustuksia maksettiin lisäksi TALOUDEN VASTUUALUE Talouden vastuualueelle kuuluivat keskitetty taloussuunnittelu, tilinpäätöksen laatiminen, laskentatoimi ja maksuliikenne sekä talouteen liittyvä tiedotus ja kouluttaminen. Talous huolehtii myös sosiaalivirastotalon palvelukassan toiminnoista sekä lastensuojelukustannusten ja toimeentulotuen perinnästä asti, jonka jälkeen perintä siirtyi sosiaalityön tehtäväalueelle. Henkilöstöä taloudessa oli vuoden lopussa 23 vakinaista ja 4 määräaikaista. Tilinpäätös ja talousarvio Talouden vastuualueella koottiin keskitetysti vuoden 2003 tilinpäätös. Tilinpäätös osoitti sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta ylitystä milj.euroa ja tulojen osalta alitusta 0,346 milj. euroa. Vuoden 2004 talousarvioon on vuoden aikana tehty kaupunginvaltuustossa muutoksia kolme kertaa. Muutosten nettovaikutus on yhteensä milj. euroa. Talousarvion toteutumisen seurantaraporttia kehitettiin yhdessä suunnittelu- ja rahoitusryhmän kanssa. Vuotta 2004 koskeva talousraportti käsiteltiin kuukausittain toimialan johtoryhmässä, tehtäväalueiden johtoryhmissä sekä vietiin lautakunnalle tiedoksi seitsemän kertaa. Vuoden 2005 talousarvion suunnittelutyö aloitettiin keväällä. Vuoden 2005 talousarvio ja käyttösuunnitelma on laadittu ja hyväksytty, käyttösuunnitelmaan sisältyi toimialan päivitetty strategia.

6 14 Koulutus ja neuvonta Talouden vastuualue on järjestänyt koulutusta tehtäväalueiden laskujen käsittelijöille ostolaskujen sähköisestä käsittelystä. Lisäksi koulutusta ja neuvontaa on järjestetty tuotteistamisesta. Tuotteistaminen Työterveyshuollon ja vastaanottotoiminnan kustannuslaskenta saatiin päätökseen ja tuotteistusraportit julkaistiin. Vanhusten omaishoidontuen tuotteistamista jatkettiin, mutta lopullinen kustannuslaskenta tehdään tilaaja-tuottaja-mallin näkökulmasta vuonna Päivähoidon tilaaja-tuottaja-mallin pilotointi toi mukanaan tuotteistuksen tuotantosopimusta varten. Tuotteistus tehtiin yhdessä konsernihallinnon laskentayksikön kanssa ja laskenta valmistui loppuvuodesta. Toimintamallin uudistukseen tuotteistuksen osalta ollaan jo varauduttu perheneuvolassa ja lastensuojelun sijaishuollossa, joissa tuotteistusprosessi on aloitettu. Yhteistyötä tuotteistamisessa ja kustannuslaskennassa laskentayksikön kanssa on lisätty. Kehittämistoiminta Sosiaali- ja terveystoimi siirtyi kokonaisuudessaan ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn kesäkuun loppuun mennessä. Käyttäjämäärä varahenkilöineen on noin 380. Osallistuttiin taloushallinnon palvelukeskuksen prosessityöryhmien työskentelyyn ja työnjakomallien selvittelyyn. SISÄISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Sisäisten palvelujen vastuualueelle kuuluivat tietohallinto, tilahallinto, rakennuttamisasiat, tekniset tukipalvelut, huolto- ja hankintatoiminta, ruokahuolto ja kuljetukset. Yksikkö tuotti sosiaali- ja terveystoimelle muut tukipalvelut kuin hoidolliset tukipalvelut yhteistyössä kaupungin keskushallinnon sisäisen palvelujen yksiköiden mm. tietotekniikkakeskuksen, materiaalikeskuksen ja tilakeskuksen kanssa. Yksikkö osti palveluita myös avoimelta sektorilta tavoitteena kaupunkikonsernin kannalta taloudellisesti järkevä toiminta. Tietohallinto Tietohallinto tukee tietoteknisin keinoin sosiaali- ja terveyspalvelujen prosesseja ja niiden kehittämistä. Tietohallinto vastaa sosiaali- ja terveystoimen osalta yleisistä tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyvistä asioista, ylläpitää toimialan tietojärjestelmiä, antaa käyttäjätukea ja -koulutusta, vastaa järjestelmien vastuukäyttäjäorganisaation toiminnasta, hoitaa laite- ja ohjelmistotilaukset, osallistuu järjestelmien kehittämiseen sekä huolehtii uusien järjestelmien käyttöönottoprojektien käynnistämisestä ja niiden työskentelyn ohjauksesta ja koordinoinnista. Tietohallinto tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös tehtäväalueiden tietotekniikan hyödyntämistä edistäviä hankkeita. Toimialan omien järjestelmien ja toimintojen lisäksi tietohallinto osallistuu koko kaupungin tasolla toteutettaviin tietotekniikkaan ja sen hyödyntämiseen liittyviin hankkeisiin. Vuodenvaihteessa tehtiin päätös kaikkien sosiaali- ja terveystoimen merkkipohjaisten (päätekäyttöisten) palvelutuotannon tietojärjestelmien korvaamisesta uusilla graafisilla järjestelmillä vuosina Vuoden 2004 aikana voitiin pääpiirteissään toteuttaa tietojärjestelmien uusimishankkeessa asetetut aikataulu- ja sisältötavoitteet, ja hanke pysyi kokonaisuutena sille annetussa budjetissa. Perustietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista jatkuivat terveydenhuollon (TERHI), sosiaalihuollon (SOILI) ja päivähoidon (PÄIVI) tietojärjestelmäprojektit ja uusina käynnistettiin elatusturvan (ELLI) ja hammashuollon (HELMI) tietojärjestelmäprojektit. Koko vuoden oli käynnissä perustietojärjestelmien käyttöä ja käyttöönottoa tukevat Koulutus-, Laskutus-

7 15 sekä Perustiedot ja raportointi -projektit sekä sosiaali- ja terveystoimen toimipisteiden tietoliikenneverkon uusimis- ja rakentamisprojekti (VERKKO). Tietojärjestelmien uusimishankkeen projekteissa työskenteli vuoden aikana eri pituisissa jaksoissa yhteensä 35 henkilöä muualta toimialan organisaatiosta. Projektit Terveydenhuollon TERHI -projektin osaprojekteina toimivat kotihoidon ja kuvantamisen osaprojektit. Pegasoksen kotihoito-osio otettiin käyttöön vuoden alussa. Kuvantamisen toimintoihin hankittu digitaalisten kuvien arkistointijärjestelmä (Sectra PACS) ja toiminnanohjausjärjestelmä (Commit RIS) otettiin käyttöön toukokuussa. Ohjelmistoihin määriteltiin ja tilattiin liittymät Pegasos-järjestelmään. Muilta osin Pegasoksen käyttö vakiintui ja sillä pystyttiin järkeistämään toimintaprosesseja merkittävästi. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin käyttäjää. SOILI -projektissa valmisteltiin ja toteutettiin sosiaalipalvelujen Effica-Yksilö- ja perhehuoltojärjestelmän käyttöönotto sosiaalityössä, lastensuojelussa, toimeentulotuessa, päihdehuollossa, vammaispalveluissa ja ulkomaalaispalveluissa. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin 400 käyttäjää. PÄIVI -projektissa valmisteltiin ja toteutettiin Effica-Lastenpäivähoitojärjestelmän käyttöönotto päivähoidon tehtäväalueella, perhepäivähoidon palkanlaskentaa lukuun ottamatta. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin 200 käyttäjää. ELLI -projektissa valmisteltiin Effica-Elatusturvajärjestelmän käyttöönottoa, ja koulutettiin loppukäyttäjät vuodenvaihteessa valmiina olleeseen ohjelmistoversioon. Tampere osallistui tiiviisti järjestelmän määrittely- ja testaustyöhön koko toimintavuoden ajan. Järjestelmän valmistuminen viivästyi eikä sen toimintaa kyetty varmistamaan riittävän ajoissa vuoden 2005 alusta suunniteltua käyttöönottoa varten. HELMI -projektissa valmisteltiin Effica-Hammashuoltojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2005 alusta kartoittamalla ja kuvaamalla toimintaprosessit, tekemällä sen perusteella käyttäjien koulutusoppaat sekä kouluttamalla peruskäyttäjät järjestelmän käyttöön. Järjestelmään teetettiin liittymät taloushallinnon ohjelmistoihin. Järjestelmän käyttöönotto toteutettiin suunnitellussa aikataulussa. Laskutus-projektin päätehtävänä oli yhdessä TERHI- ja HELMI-projektien kanssa valmistella ja toteuttaa Pegasoksen kotihoito-osion ja Effica-Hammashuoltojärjestelmän laskutustoimintojen käyttöönotto sekä liittäminen taloushallinnon ohjelmistoihin. Atk- ja tietojärjestelmäkoulutusprojekti (Koulutus) vastasi toimintavuoden aikana atk:n peruskäyttötaitojen koulutuksen toteuttamisesta. Koulutukset painottuivat käyttöjärjestelmään, tekstinkäsittelyohjelmaan ja sähköpostiohjelmistoon ja niiden kesto vaihteli yhdestä neljään päivään. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 300 henkilöä. Lisäksi projektissa suunniteltiin yhdessä kaikkien tietojärjestelmäprojektien kanssa näiden järjestelmäkoulutusten aikataulut. Suurimmat VERKKO -projektissa toteutetut kokonaisuudet olivat Effica-Lasten päivähoito- ja hammashuoltojärjestelmän käytön edellyttämät toimipisteiden verkotuksen uusimistyöt. Perustiedot ja raportointi-projekti työskenteli suunnittelun vastuualueen johdolla ja määritteli yhteistyössä tietojärjestelmäprojektien kanssa palvelujen perustilastointitietoja.

8 16 Laitehankinnat Atk-laitteiden vuokrasopimuksia tehtiin seuraavasti: mikrotietokoneet 700, graafiset päätteet 25, tulostimet ja muut laitteet 350 kappaletta. Vanhoja päätelaitteita jäi käyttöön enää muutamia kymmeniä. Koulutusluokat Tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteja varten oli käytössä yhteensä kahdeksan atkkoulutusluokkaa. Neljä luokista sijaitsi Hatanpään puistokuja 36:ssa olevassa kiinteistössä, kaksi Koukkuniemen ja kaksi Hatanpään Jukolan tiloissa. Luokissa oli yhteensä 85 koulutuspaikkaa. Muut projektit Tampereen kaupunki osallistui Pirkanmaan saumattomien hyvinvointipalvelujen kehittämishankkeeseen (PIRKE) säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan diabeetikon palveluketjuprojektilla. Toimialalla toteutettiin suunnitellusti PIRKE-hankkeessa käyttöön otetun viitetietojärjestelmän koekäyttö. Viitetietojärjestelmän sisältö jäi kuitenkin vähäiseksi, koska sairaanhoitopiirin eikä mukana olevien kuntien järjestelmistä saatu tuotettua viitteitä suunnitellusti. Vuoden aikana tehtiin päätös hankkeen jatkamisesta vuoden 2005 loppuun asti. Tekninen huolto Teknisen huollon huoltopalvelut vastaa sosiaali- ja terveystoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointihuollon järjestämisestä, laitteiden huolloista sekä korjauksista, lääkintälaitteiden turvallisuus- ja vastaanottotarkastuksista, sairaalakiinteistöjen ja vanhainkodin talonmiestehtävistä sekä kuljetusten järjestämisestä. Teknisen huollon siivoustoiminta sisältää Tammelakeskuksen sekä Hatanpään sairaalan tartuntatautien osaston B0 siivouksen. Palvelut ja niiden järjestäminen/tuottaminen ja keskeiset muutokset Hatanpään ravintokeskuksen saneerauksen ja Hatanpäänpuiston sairaalan uudisrakennuksen valmistuminen vaati takuuaikaista seurantaa. Mammografian, apuvälinelainauksen sekä apteekin perussaneeraus ja laajennus valmistui kesällä. Kaupin sairaalan saneeraus jatkui koko vuoden. Teknisen huollon toiminnan tulot jäivät talousarviossa ilmoitetussa tavoitteesta. Kirurgian vastuun talouden tasapainottamiseksi koko joulukuu jouduttiin jättämään laskuttamatta. Laboratoriokeskuksen näytekuljetukset päättyminen vaikeutti edelleen budjetoitujen tulotavoitteiden täyttymistä. Toiminnan laajeneminen ja muuttumisesta aiheutui lisätöitä. Asiakaskannan sekä ympäristön muuttumista vaarallisemmaksi kompensoitiin parantamalla turvallisuutta sekä teknisin järjestelyin että henkilöstöresurssein. Laitosten ravintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen laitosten ruokapalveluissa toimi Hatanpään ja Kaupin sairaalan sekä Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskukset. Niissä valmistettiin yhteensä ateriaa, joista Hatanpään ravintokeskus valmisti ateriaa, Kaupin ravintokeskus ateriaa ja Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskus ateriaa. Kaupin ravintokeskuksen saneeraus alkoi marraskuussa ja ruoan valmistus Kaupin sairaalaan siirtyi Hatanpään ravintokeskukseen. Kaupin ravintokeskus muuttui saneerauksen myötä ruokaa valmistavasta ravintokeskuksesta ruokaa jakavaksi ravintokeskukseksi eli palvelukeittiöksi. Koukkuniemen ravintokeskuksen saneeraus-laajennus ja uudisrakentamisen tarveselvitys alkoi loppuvuodesta.

9 17 Koulutusta Kaupin ravintokeskuksen henkilökunta kävi toiminnan muutokseen ohjaavan, tavoitteena työ hyvinvointi koulutuksen. Tämän lisäksi Hatanpään, Kaupin ja Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskusten henkilökuntaa osallistui erityisruokavalio-, taukoliikunta ja ensiapukoulutuksiin sekä ammattiin liittyviin luentotilaisuuksiin. Tampereen kaupungin ruokapalvelujen-, työterveyspalvelujen- ja virastopalvelujen palvelukeskusselvityshanke toteutettiin kertomusvuonna. Selvityshankkeen tavoitteena on palvelutuotannon tehostaminen kaupungin oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta kehittämällä ja palvelumarkkinoita hyödyntämällä. Tampereen kaupungin ruokapalveluihin perustettiin yhteinen ravitsemustyöryhmä. Työryhmään kuuluvat Tampereen kaupungin ruokapalvelujen eri toimialojen esimiehiä ja Tampereen kaupungin ravitsemussuunnittelijat. Avotoiminnan ravintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen avopuolella toimi 106 ruokapalvelupistettä, joista oli tuotantokeittiöitä 79 kpl ja palvelukeittiöitä 27 kpl. Näiden lisäksi aterioita tai aterioiden raakaaineita kuljetettiin ryhmäperhepäiväkoteihin (10 kpl), vanhusten korttelikerhoihin (5 kpl) sekä kodeissaan asuville ikäihmisille. Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Sosiaali- ja terveystoimen avopuolen ruokapalveluun osallistuvasta henkilöstöstä, suurin osa eli 474 henkilöä, suoritti toimintakertomusvuoden loppuun mennessä lakisääteisen hygieniaosaamiskoulutuksen. Ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin syksyllä myös atkkoulutuksia, päätteeltä mikrotietokoneelle, työaseman käyttäjäksi. Näiden lisäksi ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin käytännön erityisruokavalioiden ruoanvalmistuskursseja Pyynikin ammattioppilaitoksessa sekä useita muita ammattiin liittyviä luentotilaisuuksia. Opintomatkoja järjestettiin kolmeen ruokapalvelualan tuotantolaitokseen. Ravitsemussuunnittelijoiden toimesta perustettiin, yhteistyössä kaupungin ruokapalveluesimiesten kanssa, ruokapalveluiden ravitsemistyöryhmä. Työryhmä järjesti toimintakertomusvuonna aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja antoi käytännön opastusta ruokaaineiden oikeaan valintaan. Keittiöergonomian tutkimushanke Sosiaali- ja terveystoimen avopuolella aloitettiin vuonna 2003 yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa keittiöergonomiatutkimushanke. Hanke jatkuu edelleen toimintakertomusvuonna. Tutkimussuunnitelman mukaisesti Työterveyslaitos toteuttaa Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston tuella laajan hankkeen, jonka avulla selvitetään, voidaanko ergonomiaa parantamalla edistää työntekijöiden liikuntaelinten terveyttä ja hyvinvointia. Ruokapalveluselvitys Toimintakertomusvuonna tehtiin Tampereen kaupungin toimintastrategiaan liittyen ruokapalveluissa palvelukeskusselvitys. Kaupunginhallitus teki päätöksen, että esitys kaupungin ruokapalvelujen uudeksi toimintamalliksi hyväksytään esitettyjen periaatteiden mukaisesti kooten kaupungin ruokapalvelut yhteen organisaatioon.

10 18 Sosiaaliviraston ravintokeskus Sosiaalivirastotalon ravintokeskus toimitti ateriapalvelut seuraaville henkilöstöryhmille: - sosiaalivirastotalon henkilöstölle - samassa kiinteistössä toimiville Sosiaali- ja terveysalan opiston ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille asti. - 25%:n sotainvalideille, joista osa ruokailee henkilöstöravintolassa ja osalle kuljetetaan ateriat kotiin - ikäihmisille kotiinkuljetusaterioita, muut kuin sotainvalidit - edustustarjoiluja ja erilaisia kahvitilaisuuksia - Ankkarin päiväkodin Jankan osastolle ja Ranskankieliseen kerhoon - elintarvikkeiden raaka-aineita Sepän-,Osmon- ja Raitin ryhmäkotiin. Ravintokeskuksen ruokasalissa siirryttiin syksyn aikana henkilökunnan ruokailulinjastossa itsepalveluun. Ruokien itsevalinta on koettu ruokailijoiden keskuudessa myönteisenä asiana. Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Ravintokeskuksen ruokapalveluhenkilöstö osallistui alansa useisiin koulutustilaisuuksiin.tampereella on käynnistynyt Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma.. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä diabetesta ohjaamalla tamperelaisia muuttamaan elintapojaan. Yhtenä toimijasektorina ohjelmassa on mainittu joukkoruokailu. Ravitsemussuunnittelijoiden toimesta perustettiin, yhteistyössä kaupungin ruokapalveluesimiesten kanssa, ruokapalveluiden ravitsemistyöryhmä. Toimintakertomusvuonna tehtiin Tampereen kaupungin toimintastrategiaan liittyen ruokapalveluissa palvelukeskusselvitys. Varastotoiminta Hatanpään keskusvarasto Varasto toimii Hatanpäällä K-kiinteistössä ja siellä on varastoituna mm. kertakäyttöiset hoitotarvikkeet, toimistotarvikkeet, siivoustarvikkeet, taloustarvikkeet, lomakkeet ja postimerkit. Varastossa on pysyviä nimikkeitä noin Varaston ylläpitoon tehtiin kuluneena vuonna ostoriviä ja siihen käytettiin 4,1 milj. euroa. Myyntirivejä samana ajanjaksona oli kpl. Vaatehuolto Liinavaatevarastot sijaitsevat Hatanpään sairaalassa ja Kaupin sairaalassa. Henkilökuntaa on yhteensä seitsemän. Heidän tehtävänään on toimittaa ja huoltaa oikea-aikaisesti osastojen käyttöön heidän tilaamansa määrä käyttötarkoitukseen soveltuvia ehjiä ja puhtaita tekstiileitä. Vuoden aikana pidettiin kokouksia osastojen kanssa yhteisten toimintamallien luomiseksi ja tarkennettiin seurantaa mm. tilausten suhteen. Uusien osastojen verhojen ompelu työllisti molempia liinavaatevarastoja

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut Varkauden kaupunki Tukipalvelut Varkauden kaupungin tukipalvelut on perustettu 1.5.2014 Tukipalveluista laadittiin selvitys, jonka

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kokouspaikka Liikelaitos MediKes, Kruununtorni, Hoitajantie 4, nh 6/ LIIKELAITOS MEDIKESIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Kokouspaikka Liikelaitos MediKes, Kruununtorni, Hoitajantie 4, nh 6/ LIIKELAITOS MEDIKESIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 2/2012 Kokousaika klo 9.00 10.07 Kokouspaikka Liikelaitos MediKes, Kruununtorni, Hoitajantie 4, nh 6/1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 7 3 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 8 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (6) 287 Selvitys sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisistä palveluista HEL 2013-008267 T 00 01 01 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (8) 228 Katsaus hallinto- ja tukipalvelujen resurssien riittävyyteen sosiaalija terveysvirastossa HEL 2013-004547 T 01 00 02 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi seuraavan

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta Johtosääntö 1 Voimaantulo Alajärven kvalt 25.5.2015 36 1.12.2015 Soinin kvalt 15.6.2015 27 Vimpelin kvalt 25.5.2015 26 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot