HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE"

Transkriptio

1 9 HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelujen tehtäväalue tukee sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelutuotantoa ja koordinoi tehtäväalueita niiden johtamisessa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Tehtäväalue avustaa apulaiskaupunginjohtajaa suunnittelu- ja kehittämisyksikkönä ja järjestää toimialan keskitetysti hoidettavat hallinto-, talous-, suunnittelu- ja sisäiset palvelut. Koko toimialaa palveleva nettobudjetoitu sijaishenkilöjärjestelmä ylläpidetään hallintopalvelujen tehtäväalueella. HALLINNON VASTUUALUE Hallintopalvelukeskuksen hallinnon vastuualueelle kuuluivat keskitetyt yleis- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, oikeusasiat, riskienhallinta, toimisto- ja virastopalvelutehtävät, asiakasmaksutoiminta, sairauskertomuskeskus ja sijaishenkilöstötoiminta. Sosiaali- ja terveystoimen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 5 635, sijaisia ja määräaikaisia oli ja työllistettyjä 456, yhteensä Kuvio 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VAKINAINEN HENKILÖSTÖ TEHTÄVÄALUEITTAIN 2004, % Päivähoito 29 % Vanhusten palvelut 30 % Perusterveydenhuolto 12 % Erikoissairaanhoito 9 % Hallintopalvelut 8 % Erityispalvelut 4 % Sosiaalityö 8 %

2 10 Yksikössä hoidettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston sihteeritehtävät. Sosiaali- ja terveystoimen lakimies osallistui oikeudenkäynteihin, antoi ohjeita ja avusti jatkuvasti vaikeutuvien yksilöpäätösten tekemisessä. Virasto-, ja vahtimestari- sekä lähettipalvelut on järjestetty sosiaalivirastotaloon ja Hatanpään sairaalaan. Hallinnon henkilöstö järjesti toimialoille koulutusta palvelussuhde- ja hallintoasioista. Lisäksi useat henkilöt olivat mukana koko kaupunkia koskevia taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja virastopalvelujen palvelukeskuksia selvittelevissä lähes viikoittain kokoontuvissa työryhmissä. Myös terveydenhuollossa käytössä olevan Pegasos-järjestelmän kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti. Asiakasmaksuja koskevien ohjeiden uudistamista jatkettiin työryhmissä. Osa yleishallinnon henkilöstöstä pääsi kesällä muuttamaan sosiaalialan oppilaitokselta vapautuneisiin tiloihin Sote-talon 6. kerrokseen, jossa jo ennestään työskenteli henkilöstöhallinnon henkilöstö. Tämä helpotti yhteistyötä merkittävästi. Kaupin sairaalan remontin vuoksi potilastoimiston työtilat ovat koko vuoden olleet huonot. Suurimman osan vuotta toimiston asiakaspalvelu hoidettiin ilman varsinaista asiakaspalvelutilaa. Sairaala on kuitenkin toiminut vajaatehoisesti, joten asiakkaita on ollut normaalia vähemmän. Henkilöstöhallinnossa hoidettiin keskitetysti toimialan vakanssi-, henkilöstö- ja palkkahallintoon sekä palvelussuhdeasioihin liittyvät tehtävät ja annettiin asiantuntijaapua virka- ja työehtosopimusasioissa. Koulutusta järjestettiin palvelussuhteisiin ja päätösmenettelyyn liittyvissä asioissa, koulutustilaisuuksia oli suunnattu sekä toimialan esimiehille että henkilöstöasioita käsitteleville sihteereille. Palvelussuhdepäällikkö vaihtui syksyllä, kun vakituinen palvelussuhdepäällikkö siirtyi kaupungin konsernihallintoon projektipäällikön tehtäviin selvittämään mahdollista henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamista. Koko henkilöstöhallinto valmistautui taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen. Kuluneena vuonna arkisto antoi ohjausta asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa. Koukkuniemen sairaalan sairauskertomusarkistossa saatiin suoritettua asianmukaiset hävitykset ja arkistoa järjesteltiin myös tulevia hävityksiä silmällä pitäen. Sosiaali- ja terveystoimen arkistosihteeri nimitettiin koko toimialan arkistovastaavaksi ja Hatanpään keskusarkiston arkistonhoitaja osavastaavaksi Sairauskertomuskeskus Sairauskertomuskeskus siirtyi erikoissairaanhoidosta hallintopalveluihin huolehtimaan tekstinkäsittelystä, sairauskertomusarkistosta sekä mikrofilmi- ja terveyskertomusarkistosta. Vuoden aikana henkilöstöön siirtyi myös Lielahden terveysaseman sekä korva- ja silmäyksikön tekstinkäsittelijät. Vip-sijaishenkilöstöjärjestelmän tekstinkäsittelijätoiminta lopetettiin ja sen kolmesta tekstinkäsittelijästä kaksi siirtyi sairauskertomuskeskukseen. Sosiaali- ja terveystoimen tekstinkäsittelyselvitysprojektin (POSE) myötä saatiin Hatanpään sairauskertomuskeskuksen ja omalääkäriasemien tekstinkäsittely ajan tasalle. Edellisvuosien ylityömääräyksiin ei ollut tarvetta. POSE -projektin rinnalla valmistui potilasasiakirjojen arkistoselvitys. Lisäksi osallistuttiin potilasasiakirjojen tietojenluovutusohjeiden päivittämiseen.

3 11 Sijaishenkilöstö Sijaishenkilöstössä oli vuoden 2004 päättyessä 1 sijaiskoordinaattorin, 1 koordinaattorin, 10 laitoshuoltajan, 51 lähihoitajan, 23 sairaanhoitajan ja 3 terveydenhoitajan vakanssia. Sijaisapua tarjottiin ensisijaisesti äkillisiin lyhytaikaisiin tarpeisiin, lähinnä sairauspoissaoloihin ja tilapäisiin hoitovapaisiin. Myös ennalta tiedettyihin tarpeisiin olivat varattavissa terveydenhoitajat ja 10 lähihoitajan ryhmä, jonka osalta syksyllä päätettiin siirtymisestä ensisijaisten työllistäjien omaksi henkilöstöksi, koska pitkiin sijaisuuksiin palvelun järjestäminen keskitettynä palveluna oli osoittautunut osittain epätarkoituksenmukaiseksi. Uutena palveluna perustettiin joulukuussa kolmen hengen sairaanhoitajaryhmä, joka on varattavissa perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan. Äkillisiin tarpeisiin varattavissa olevat ryhmät olivat varattuina seuraavasti: lähihoitajat/kotihoito 90,8 %, lähihoitajat/koukkuniemen vanhainkoti 94 %, lähihoitajat/sairaalat 94,8 %, sairaanhoitajat/erikoissairaanhoito ja päivystysasema 91 %, sairaanhoitajat/vanhusten palvelut 91,5 % ja laitoshuoltajat 80,7 %. Keväällä julkistettiin ilmapiirikartoitus, jonka sijaishenkilöstön työntekijät tekivät joulukuussa. Kartoituksella ja vuoden 2004 työyhteisön palkitsemisella haluttiin kannustaa työyhteisöjä ylläpitämään ja kehittämään hyvää työilmapiiriä. Työsuojelu, työn vaarojen selvitys ja arviointi Toimialalla toimii työympäristösuunnittelija ja kolme päätoimista työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin. Riskienhallintaryhmä koordinoi työn vaarojen arviointia ja selvitystä. Toimialalla otettiin vuoden alusta käyttöön perehdytysohjeet ja loppuvuodesta valmistui toimenpideohjeisto työn vaarojen selvitykseen ja arviointiin. Tehtäväalueille on järjestetty kysely työturvallisuusasioiden käsittelystä ja työturvallisuus- ja - terveyshuoltolakien sekä työsuojeluvastuun tuntemisesta. Vastausten yhteenvedot on käsitelty yhteistyöryhmissä ja tarvittavista toimenpiteistä on keskusteltu. Työhyvinvointi Työhyvinvointi eli TYHY -projekti toimi aktiivisesti koko vuoden ajan. Vuoden aikana on järjestetty keskitetysti kaksi TYHY-päivää tehtäväalueiden omien päivien lisäksi. Myös työsuojelupiiri on ollut mukana jakaen työsuojelumateriaalia. TYHY -projektiin tehtiin tietopaketti intranettiin nimellä Soten hyvän olon talo. Talo keskittyy hyvinvointiin vaikuttaviin teemoihin. Talon sivuilla painotetaan työntekijöiden työturvallisuuslain mukaista omaa vastuuta. Projektissa järjestettiin yhteistyössä henkilökunnan työterveysaseman ja työväenopiston kanssa kaksi painonhallintakurssia ja liikuntatoimen kanssa yksi liikunnan starttikurssi. Lisäksi UKK-instituutilla pidettiin koulutuspäivä taukoliikunnan ohjaajiksi halukkaille. Kursseille osallistui 83 sotelaista. Työsuojelun yhteistoiminnassa on järjestetty useita koulutustilaisuuksia turvallisuudesta eri henkilöstöryhmille ja työsuojelutiedotusta on lisätty yhteistyöryhmien kautta, sekä parannettu foorumin ja Soten tiedotteen välityksellä. Yhteistyöryhmät Sosiaali- ja terveystoimessa on kahdeksan yhteistyöryhmää, jotka toimivat myös työsuojelutoimikuntina. Yhteistyöryhmät kokoontuivat 4 5 kertaa vuoden aikana. Kokouksissa käsiteltiin kaupungin yhteistoimintasäännössä määrättyjä asioita. Erityisesti esiin nousi kaupungin toimintamallin muutokset, työhyvinvointiasiat sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelmat. Yhteistyöryhmät osallistuivat järjestettyihin koulutustilaisuuksiin.

4 12 Koulutus, työyhteisön kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi Henkilöstölle järjestettiin keskitetysti mm. ensiapukoulutusta. Tehtäväalueiden omia koulutustilaisuuksia tuettiin. Sosiaali- ja terveystoimen oma esimieskoulutus saatettiin päätökseen. Lisäksi viisi esimiestä kävi sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusta. Keskitetyn koulutustoiminnan piiriin kuuluivat lisäksi mm. ay-luottamushenkilöiden, yhteistyöryhmien ja laaturyhmien koulutukset, turvallisuuskoulutukset ja työsuojelukoulutukset. Koulutuksista tiedotettiin koulutusyhdyshenkilöverkoston kautta sekä tiimifoorumilla. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto myönsi sosiaali- ja terveystoimelle yhteistoiminnan määrärahasta Määräraha jaettiin tehtäväalueille henkilöstömäärien suhteessa. Yhteistoimintaraha käytettiin tehtäväalueilla henkilökunnan yhteisiin tilaisuuksiin. Kuntoremonttikursseja järjestettiin Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa, Kuortaneen urheiluopistolla sekä kylpylähotelli Saariselällä ja avokursseja Tampereen kylpylässä. Sosiaalija terveystoimen osuus kuntoremonttipaikoista oli 110 paikkaa ja ne jaettiin tehtäväalueille henkilöstömäärään suhteutettuna. Kehityskeskustelujen tueksi oli tarjolla opetusvideo sekä lomakkeita. Sisäisiä työnohjaajia oli n. 70 henkilöä ja heille järjestettiin koulutusta. Myös ulkopuolisia työnohjaajia käytettiin. SUUNNITTELUN VASTUUALUE Suunnittelun vastuualueelle kuuluivat keskitetty toiminnan suunnittelu, tulosarviointi, kehittämistoiminta, tiedotus ja sisäinen tarkastus. Suunnittelussa koordinoitiin lakisääteisten määräaikaissuunnitelmien laadinta, toiminnallinen raportointi, kertomukset ja erillisselvitykset. Koko toimialaa palvelivat myös yhteisöavustukset ja EU -projektien hallinnointi sekä julkaisutoiminta. Myös kaupungin keskushallinnolle on toimitettu pyydetyt selvitykset ja raportit. Suunnittelun henkilöstövahvuus oli 17 vuoden lopussa. Raportointimallit täsmentyivät Kaupungin ja toimialan strategioiden mukainen toimintasuunnittelu- ja raportointijärjestelmä korostui suunnittelun vastuualueen toiminnassa. Raportointi toteutettiin kaupungin yhtenäisen raportointimallin mukaisesti toimialan johtoryhmälle ja lautakunnalle. Kolmannesvuosittain raportoitiin toimialastrategian tavoitteet tuloskortein ja tunnusluvuin. Laatupolitiikan toteutuminen raportoitiin vuositasolla. Niin ikään tehtäväalueiden strategioiden raportointi lautakunnalle toteutettiin vuositasolla samoin kuin käyttösuunnitelman tunnuslukujen raportointi. Verrokkityötä jatkettiin suurimpien kaupunkien kuusikkoryhmässä sosiaalitoimen osalta ja suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailuissa. Näistä tulleet raportit vietiin myös lautakuntakäsittelyyn. Koulutusta jatkettiin hyväksytyn henkilöstöpoliittisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, esimieskoulutus oli erityisenä painopisteenä. EU-asioiden sekä maahanmuuttajatyön koordinointi olivat runsaasti esillä kertomusvuoden aikana. Tietojärjestelmien kehittämisessä painopisteinä olleiden Pegasos- ja Effica-järjestelmän käyttöönoton raportointiin ja järjestelmien tilastotuotannon kehittämiseen osallistuttiin kertomusvuoden aikana. Poikkihallinnollista yhteistyötä jatkettiin sähköisen taloushallinnon eri käyttöönottovaiheissa. Kumppanuus- ja seutuyhteistyötä lisättiin osana aluekeskusohjelman palvelukartoituksia ja osallistumalla osaamiskeskuksen ja verkostoituvien erityispalvelujen työryhmiin. Toimialalla harjoitettiin runsasta tutkimustoimintaa lähinnä eri oppilaitosten opiskelijoiden toimesta ja tutkimuslupia myönnettiin lähes sata kappaletta. Tutkimuslupakaavakkeiden verkko-ohjeistuksen uudistaminen saatettiin loppuun.

5 13 Tiedotustoiminnassa korostui kuntalaisiin suuntautuva vuorovaikutteisuus Tiedotus koordinoi sosiaali- ja terveystoimen sisäistä ja ulkoista tiedotusta sekä wwwsivujen ylläpitoa. Tavoitteensa mukaisesti tiedotus lisäsi kuntalaisille kohdennettua tiedottamista. Tiedotusvälineille lähetettiin 89 toimialaa koskevaa tiedotetta ja järjestettiin viisi tiedotustilaisuutta. Sisäistä tiedotusta hoidettiin joka toinen viikko sähköisesti lähetetyn Sote-tiedotteen ja tarvittaessa pikatiedotteiden välityksellä. Sähköpostin jakolistojen kokoaminen kuului tiedotuksen tehtäviin. Lisäksi päivitettiin Tietoja sosiaali- ja terveystoimen palveluista -esite, kirjoitettiin lukuisia juttuja Tampere-lehteen, henkilöstölehti Vilkkuun, Tampere Nyt -julkaisuun ja Internetissä olevaan artikkelisarjaan. Esitteiden laatimisessa avustettiin Eri tehtäväalueita avustettiin esitteiden laatimisessa ja uudistettiin toimialasta kertovat suomen- ja englanninkieliset diasarjat. Koko kaupunkiorganisaation tasolla tiedotuksen edustaja oli mukana mm. lomake- ja puhelinluettelotyöryhmissä. Terveyspalveluja koskeva osio julkaistiin Internetissä kaupungin verkkosivuilla tammikuussa ja samassa yhteydessä toteutettiin verkkohoitajapalvelusta mainoskampanja mm. kaupungin valomainostauluissa. Sosiaali- ja perhepalvelujen uudet verkkosivut laadittiin tehtäväalueiden kanssa loppukeväästä. Kevään ja kesän aikana www-päivittäjät koulutettiin käyttämään julkaisujärjestelmää. Sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja -sarjassa ilmestyi kertomusvuonna yhteensä 6 raporttia, monisteita -sarjassa 17 raporttia ja tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa 4 raporttia. Yhteensä 32 sopimusta 29 yhteisön kanssa Vuonna 2004 maksettiin näillä sopimuksilla yhteensä 29,2 milj. euroa sekä ns. pysyväisavustuksia maksettiin eri tehtäväalueilta yhteensä 6,8 milj. euroa (sisältää pääomaavustukset). Näissä ei ole mukana tehtäväalueiden maksusitoumuksia eikä ostoja kuntayhtymiltä. Yhteisöavustuksia maksettiin lisäksi TALOUDEN VASTUUALUE Talouden vastuualueelle kuuluivat keskitetty taloussuunnittelu, tilinpäätöksen laatiminen, laskentatoimi ja maksuliikenne sekä talouteen liittyvä tiedotus ja kouluttaminen. Talous huolehtii myös sosiaalivirastotalon palvelukassan toiminnoista sekä lastensuojelukustannusten ja toimeentulotuen perinnästä asti, jonka jälkeen perintä siirtyi sosiaalityön tehtäväalueelle. Henkilöstöä taloudessa oli vuoden lopussa 23 vakinaista ja 4 määräaikaista. Tilinpäätös ja talousarvio Talouden vastuualueella koottiin keskitetysti vuoden 2003 tilinpäätös. Tilinpäätös osoitti sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta ylitystä milj.euroa ja tulojen osalta alitusta 0,346 milj. euroa. Vuoden 2004 talousarvioon on vuoden aikana tehty kaupunginvaltuustossa muutoksia kolme kertaa. Muutosten nettovaikutus on yhteensä milj. euroa. Talousarvion toteutumisen seurantaraporttia kehitettiin yhdessä suunnittelu- ja rahoitusryhmän kanssa. Vuotta 2004 koskeva talousraportti käsiteltiin kuukausittain toimialan johtoryhmässä, tehtäväalueiden johtoryhmissä sekä vietiin lautakunnalle tiedoksi seitsemän kertaa. Vuoden 2005 talousarvion suunnittelutyö aloitettiin keväällä. Vuoden 2005 talousarvio ja käyttösuunnitelma on laadittu ja hyväksytty, käyttösuunnitelmaan sisältyi toimialan päivitetty strategia.

6 14 Koulutus ja neuvonta Talouden vastuualue on järjestänyt koulutusta tehtäväalueiden laskujen käsittelijöille ostolaskujen sähköisestä käsittelystä. Lisäksi koulutusta ja neuvontaa on järjestetty tuotteistamisesta. Tuotteistaminen Työterveyshuollon ja vastaanottotoiminnan kustannuslaskenta saatiin päätökseen ja tuotteistusraportit julkaistiin. Vanhusten omaishoidontuen tuotteistamista jatkettiin, mutta lopullinen kustannuslaskenta tehdään tilaaja-tuottaja-mallin näkökulmasta vuonna Päivähoidon tilaaja-tuottaja-mallin pilotointi toi mukanaan tuotteistuksen tuotantosopimusta varten. Tuotteistus tehtiin yhdessä konsernihallinnon laskentayksikön kanssa ja laskenta valmistui loppuvuodesta. Toimintamallin uudistukseen tuotteistuksen osalta ollaan jo varauduttu perheneuvolassa ja lastensuojelun sijaishuollossa, joissa tuotteistusprosessi on aloitettu. Yhteistyötä tuotteistamisessa ja kustannuslaskennassa laskentayksikön kanssa on lisätty. Kehittämistoiminta Sosiaali- ja terveystoimi siirtyi kokonaisuudessaan ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn kesäkuun loppuun mennessä. Käyttäjämäärä varahenkilöineen on noin 380. Osallistuttiin taloushallinnon palvelukeskuksen prosessityöryhmien työskentelyyn ja työnjakomallien selvittelyyn. SISÄISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Sisäisten palvelujen vastuualueelle kuuluivat tietohallinto, tilahallinto, rakennuttamisasiat, tekniset tukipalvelut, huolto- ja hankintatoiminta, ruokahuolto ja kuljetukset. Yksikkö tuotti sosiaali- ja terveystoimelle muut tukipalvelut kuin hoidolliset tukipalvelut yhteistyössä kaupungin keskushallinnon sisäisen palvelujen yksiköiden mm. tietotekniikkakeskuksen, materiaalikeskuksen ja tilakeskuksen kanssa. Yksikkö osti palveluita myös avoimelta sektorilta tavoitteena kaupunkikonsernin kannalta taloudellisesti järkevä toiminta. Tietohallinto Tietohallinto tukee tietoteknisin keinoin sosiaali- ja terveyspalvelujen prosesseja ja niiden kehittämistä. Tietohallinto vastaa sosiaali- ja terveystoimen osalta yleisistä tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyvistä asioista, ylläpitää toimialan tietojärjestelmiä, antaa käyttäjätukea ja -koulutusta, vastaa järjestelmien vastuukäyttäjäorganisaation toiminnasta, hoitaa laite- ja ohjelmistotilaukset, osallistuu järjestelmien kehittämiseen sekä huolehtii uusien järjestelmien käyttöönottoprojektien käynnistämisestä ja niiden työskentelyn ohjauksesta ja koordinoinnista. Tietohallinto tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös tehtäväalueiden tietotekniikan hyödyntämistä edistäviä hankkeita. Toimialan omien järjestelmien ja toimintojen lisäksi tietohallinto osallistuu koko kaupungin tasolla toteutettaviin tietotekniikkaan ja sen hyödyntämiseen liittyviin hankkeisiin. Vuodenvaihteessa tehtiin päätös kaikkien sosiaali- ja terveystoimen merkkipohjaisten (päätekäyttöisten) palvelutuotannon tietojärjestelmien korvaamisesta uusilla graafisilla järjestelmillä vuosina Vuoden 2004 aikana voitiin pääpiirteissään toteuttaa tietojärjestelmien uusimishankkeessa asetetut aikataulu- ja sisältötavoitteet, ja hanke pysyi kokonaisuutena sille annetussa budjetissa. Perustietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista jatkuivat terveydenhuollon (TERHI), sosiaalihuollon (SOILI) ja päivähoidon (PÄIVI) tietojärjestelmäprojektit ja uusina käynnistettiin elatusturvan (ELLI) ja hammashuollon (HELMI) tietojärjestelmäprojektit. Koko vuoden oli käynnissä perustietojärjestelmien käyttöä ja käyttöönottoa tukevat Koulutus-, Laskutus-

7 15 sekä Perustiedot ja raportointi -projektit sekä sosiaali- ja terveystoimen toimipisteiden tietoliikenneverkon uusimis- ja rakentamisprojekti (VERKKO). Tietojärjestelmien uusimishankkeen projekteissa työskenteli vuoden aikana eri pituisissa jaksoissa yhteensä 35 henkilöä muualta toimialan organisaatiosta. Projektit Terveydenhuollon TERHI -projektin osaprojekteina toimivat kotihoidon ja kuvantamisen osaprojektit. Pegasoksen kotihoito-osio otettiin käyttöön vuoden alussa. Kuvantamisen toimintoihin hankittu digitaalisten kuvien arkistointijärjestelmä (Sectra PACS) ja toiminnanohjausjärjestelmä (Commit RIS) otettiin käyttöön toukokuussa. Ohjelmistoihin määriteltiin ja tilattiin liittymät Pegasos-järjestelmään. Muilta osin Pegasoksen käyttö vakiintui ja sillä pystyttiin järkeistämään toimintaprosesseja merkittävästi. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin käyttäjää. SOILI -projektissa valmisteltiin ja toteutettiin sosiaalipalvelujen Effica-Yksilö- ja perhehuoltojärjestelmän käyttöönotto sosiaalityössä, lastensuojelussa, toimeentulotuessa, päihdehuollossa, vammaispalveluissa ja ulkomaalaispalveluissa. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin 400 käyttäjää. PÄIVI -projektissa valmisteltiin ja toteutettiin Effica-Lastenpäivähoitojärjestelmän käyttöönotto päivähoidon tehtäväalueella, perhepäivähoidon palkanlaskentaa lukuun ottamatta. Järjestelmällä oli vuoden lopussa noin 200 käyttäjää. ELLI -projektissa valmisteltiin Effica-Elatusturvajärjestelmän käyttöönottoa, ja koulutettiin loppukäyttäjät vuodenvaihteessa valmiina olleeseen ohjelmistoversioon. Tampere osallistui tiiviisti järjestelmän määrittely- ja testaustyöhön koko toimintavuoden ajan. Järjestelmän valmistuminen viivästyi eikä sen toimintaa kyetty varmistamaan riittävän ajoissa vuoden 2005 alusta suunniteltua käyttöönottoa varten. HELMI -projektissa valmisteltiin Effica-Hammashuoltojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2005 alusta kartoittamalla ja kuvaamalla toimintaprosessit, tekemällä sen perusteella käyttäjien koulutusoppaat sekä kouluttamalla peruskäyttäjät järjestelmän käyttöön. Järjestelmään teetettiin liittymät taloushallinnon ohjelmistoihin. Järjestelmän käyttöönotto toteutettiin suunnitellussa aikataulussa. Laskutus-projektin päätehtävänä oli yhdessä TERHI- ja HELMI-projektien kanssa valmistella ja toteuttaa Pegasoksen kotihoito-osion ja Effica-Hammashuoltojärjestelmän laskutustoimintojen käyttöönotto sekä liittäminen taloushallinnon ohjelmistoihin. Atk- ja tietojärjestelmäkoulutusprojekti (Koulutus) vastasi toimintavuoden aikana atk:n peruskäyttötaitojen koulutuksen toteuttamisesta. Koulutukset painottuivat käyttöjärjestelmään, tekstinkäsittelyohjelmaan ja sähköpostiohjelmistoon ja niiden kesto vaihteli yhdestä neljään päivään. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 300 henkilöä. Lisäksi projektissa suunniteltiin yhdessä kaikkien tietojärjestelmäprojektien kanssa näiden järjestelmäkoulutusten aikataulut. Suurimmat VERKKO -projektissa toteutetut kokonaisuudet olivat Effica-Lasten päivähoito- ja hammashuoltojärjestelmän käytön edellyttämät toimipisteiden verkotuksen uusimistyöt. Perustiedot ja raportointi-projekti työskenteli suunnittelun vastuualueen johdolla ja määritteli yhteistyössä tietojärjestelmäprojektien kanssa palvelujen perustilastointitietoja.

8 16 Laitehankinnat Atk-laitteiden vuokrasopimuksia tehtiin seuraavasti: mikrotietokoneet 700, graafiset päätteet 25, tulostimet ja muut laitteet 350 kappaletta. Vanhoja päätelaitteita jäi käyttöön enää muutamia kymmeniä. Koulutusluokat Tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteja varten oli käytössä yhteensä kahdeksan atkkoulutusluokkaa. Neljä luokista sijaitsi Hatanpään puistokuja 36:ssa olevassa kiinteistössä, kaksi Koukkuniemen ja kaksi Hatanpään Jukolan tiloissa. Luokissa oli yhteensä 85 koulutuspaikkaa. Muut projektit Tampereen kaupunki osallistui Pirkanmaan saumattomien hyvinvointipalvelujen kehittämishankkeeseen (PIRKE) säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan diabeetikon palveluketjuprojektilla. Toimialalla toteutettiin suunnitellusti PIRKE-hankkeessa käyttöön otetun viitetietojärjestelmän koekäyttö. Viitetietojärjestelmän sisältö jäi kuitenkin vähäiseksi, koska sairaanhoitopiirin eikä mukana olevien kuntien järjestelmistä saatu tuotettua viitteitä suunnitellusti. Vuoden aikana tehtiin päätös hankkeen jatkamisesta vuoden 2005 loppuun asti. Tekninen huolto Teknisen huollon huoltopalvelut vastaa sosiaali- ja terveystoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointihuollon järjestämisestä, laitteiden huolloista sekä korjauksista, lääkintälaitteiden turvallisuus- ja vastaanottotarkastuksista, sairaalakiinteistöjen ja vanhainkodin talonmiestehtävistä sekä kuljetusten järjestämisestä. Teknisen huollon siivoustoiminta sisältää Tammelakeskuksen sekä Hatanpään sairaalan tartuntatautien osaston B0 siivouksen. Palvelut ja niiden järjestäminen/tuottaminen ja keskeiset muutokset Hatanpään ravintokeskuksen saneerauksen ja Hatanpäänpuiston sairaalan uudisrakennuksen valmistuminen vaati takuuaikaista seurantaa. Mammografian, apuvälinelainauksen sekä apteekin perussaneeraus ja laajennus valmistui kesällä. Kaupin sairaalan saneeraus jatkui koko vuoden. Teknisen huollon toiminnan tulot jäivät talousarviossa ilmoitetussa tavoitteesta. Kirurgian vastuun talouden tasapainottamiseksi koko joulukuu jouduttiin jättämään laskuttamatta. Laboratoriokeskuksen näytekuljetukset päättyminen vaikeutti edelleen budjetoitujen tulotavoitteiden täyttymistä. Toiminnan laajeneminen ja muuttumisesta aiheutui lisätöitä. Asiakaskannan sekä ympäristön muuttumista vaarallisemmaksi kompensoitiin parantamalla turvallisuutta sekä teknisin järjestelyin että henkilöstöresurssein. Laitosten ravintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen laitosten ruokapalveluissa toimi Hatanpään ja Kaupin sairaalan sekä Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskukset. Niissä valmistettiin yhteensä ateriaa, joista Hatanpään ravintokeskus valmisti ateriaa, Kaupin ravintokeskus ateriaa ja Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskus ateriaa. Kaupin ravintokeskuksen saneeraus alkoi marraskuussa ja ruoan valmistus Kaupin sairaalaan siirtyi Hatanpään ravintokeskukseen. Kaupin ravintokeskus muuttui saneerauksen myötä ruokaa valmistavasta ravintokeskuksesta ruokaa jakavaksi ravintokeskukseksi eli palvelukeittiöksi. Koukkuniemen ravintokeskuksen saneeraus-laajennus ja uudisrakentamisen tarveselvitys alkoi loppuvuodesta.

9 17 Koulutusta Kaupin ravintokeskuksen henkilökunta kävi toiminnan muutokseen ohjaavan, tavoitteena työ hyvinvointi koulutuksen. Tämän lisäksi Hatanpään, Kaupin ja Koukkuniemen vanhainkodin ravintokeskusten henkilökuntaa osallistui erityisruokavalio-, taukoliikunta ja ensiapukoulutuksiin sekä ammattiin liittyviin luentotilaisuuksiin. Tampereen kaupungin ruokapalvelujen-, työterveyspalvelujen- ja virastopalvelujen palvelukeskusselvityshanke toteutettiin kertomusvuonna. Selvityshankkeen tavoitteena on palvelutuotannon tehostaminen kaupungin oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta kehittämällä ja palvelumarkkinoita hyödyntämällä. Tampereen kaupungin ruokapalveluihin perustettiin yhteinen ravitsemustyöryhmä. Työryhmään kuuluvat Tampereen kaupungin ruokapalvelujen eri toimialojen esimiehiä ja Tampereen kaupungin ravitsemussuunnittelijat. Avotoiminnan ravintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen avopuolella toimi 106 ruokapalvelupistettä, joista oli tuotantokeittiöitä 79 kpl ja palvelukeittiöitä 27 kpl. Näiden lisäksi aterioita tai aterioiden raakaaineita kuljetettiin ryhmäperhepäiväkoteihin (10 kpl), vanhusten korttelikerhoihin (5 kpl) sekä kodeissaan asuville ikäihmisille. Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Sosiaali- ja terveystoimen avopuolen ruokapalveluun osallistuvasta henkilöstöstä, suurin osa eli 474 henkilöä, suoritti toimintakertomusvuoden loppuun mennessä lakisääteisen hygieniaosaamiskoulutuksen. Ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin syksyllä myös atkkoulutuksia, päätteeltä mikrotietokoneelle, työaseman käyttäjäksi. Näiden lisäksi ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin käytännön erityisruokavalioiden ruoanvalmistuskursseja Pyynikin ammattioppilaitoksessa sekä useita muita ammattiin liittyviä luentotilaisuuksia. Opintomatkoja järjestettiin kolmeen ruokapalvelualan tuotantolaitokseen. Ravitsemussuunnittelijoiden toimesta perustettiin, yhteistyössä kaupungin ruokapalveluesimiesten kanssa, ruokapalveluiden ravitsemistyöryhmä. Työryhmä järjesti toimintakertomusvuonna aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja antoi käytännön opastusta ruokaaineiden oikeaan valintaan. Keittiöergonomian tutkimushanke Sosiaali- ja terveystoimen avopuolella aloitettiin vuonna 2003 yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa keittiöergonomiatutkimushanke. Hanke jatkuu edelleen toimintakertomusvuonna. Tutkimussuunnitelman mukaisesti Työterveyslaitos toteuttaa Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston tuella laajan hankkeen, jonka avulla selvitetään, voidaanko ergonomiaa parantamalla edistää työntekijöiden liikuntaelinten terveyttä ja hyvinvointia. Ruokapalveluselvitys Toimintakertomusvuonna tehtiin Tampereen kaupungin toimintastrategiaan liittyen ruokapalveluissa palvelukeskusselvitys. Kaupunginhallitus teki päätöksen, että esitys kaupungin ruokapalvelujen uudeksi toimintamalliksi hyväksytään esitettyjen periaatteiden mukaisesti kooten kaupungin ruokapalvelut yhteen organisaatioon.

10 18 Sosiaaliviraston ravintokeskus Sosiaalivirastotalon ravintokeskus toimitti ateriapalvelut seuraaville henkilöstöryhmille: - sosiaalivirastotalon henkilöstölle - samassa kiinteistössä toimiville Sosiaali- ja terveysalan opiston ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille asti. - 25%:n sotainvalideille, joista osa ruokailee henkilöstöravintolassa ja osalle kuljetetaan ateriat kotiin - ikäihmisille kotiinkuljetusaterioita, muut kuin sotainvalidit - edustustarjoiluja ja erilaisia kahvitilaisuuksia - Ankkarin päiväkodin Jankan osastolle ja Ranskankieliseen kerhoon - elintarvikkeiden raaka-aineita Sepän-,Osmon- ja Raitin ryhmäkotiin. Ravintokeskuksen ruokasalissa siirryttiin syksyn aikana henkilökunnan ruokailulinjastossa itsepalveluun. Ruokien itsevalinta on koettu ruokailijoiden keskuudessa myönteisenä asiana. Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Ravintokeskuksen ruokapalveluhenkilöstö osallistui alansa useisiin koulutustilaisuuksiin.tampereella on käynnistynyt Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma.. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä diabetesta ohjaamalla tamperelaisia muuttamaan elintapojaan. Yhtenä toimijasektorina ohjelmassa on mainittu joukkoruokailu. Ravitsemussuunnittelijoiden toimesta perustettiin, yhteistyössä kaupungin ruokapalveluesimiesten kanssa, ruokapalveluiden ravitsemistyöryhmä. Toimintakertomusvuonna tehtiin Tampereen kaupungin toimintastrategiaan liittyen ruokapalveluissa palvelukeskusselvitys. Varastotoiminta Hatanpään keskusvarasto Varasto toimii Hatanpäällä K-kiinteistössä ja siellä on varastoituna mm. kertakäyttöiset hoitotarvikkeet, toimistotarvikkeet, siivoustarvikkeet, taloustarvikkeet, lomakkeet ja postimerkit. Varastossa on pysyviä nimikkeitä noin Varaston ylläpitoon tehtiin kuluneena vuonna ostoriviä ja siihen käytettiin 4,1 milj. euroa. Myyntirivejä samana ajanjaksona oli kpl. Vaatehuolto Liinavaatevarastot sijaitsevat Hatanpään sairaalassa ja Kaupin sairaalassa. Henkilökuntaa on yhteensä seitsemän. Heidän tehtävänään on toimittaa ja huoltaa oikea-aikaisesti osastojen käyttöön heidän tilaamansa määrä käyttötarkoitukseen soveltuvia ehjiä ja puhtaita tekstiileitä. Vuoden aikana pidettiin kokouksia osastojen kanssa yhteisten toimintamallien luomiseksi ja tarkennettiin seurantaa mm. tilausten suhteen. Uusien osastojen verhojen ompelu työllisti molempia liinavaatevarastoja

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA Tampereen kaupunki Päivi Nurminen Selvityshenkilö Loppuraportti 18.1.2005 1 TAUSTAA...2 1.1 Selvityshankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia 1 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen muodostavat Hatanpään sairaalan toimintaan kuuluvat anestesian, kirurgian, ortopedian, sisätautien ja tartuntatautien yksiköt sekä näiden toimintoja

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus 28.6.2002 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN ISBN: 951-609-168-7 Toimittaja: Jonna Järvinen Julkaisija: Tampereen kaupunki, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakuntaan 19.3.2013 1 Sosiaalisesti eheä ja moniarvoinen Helsinki! 1. Uuden suunnittelua ja palvelujen kehittämistä... 3 2. Sosiaaliviraston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Perustiedot henkilöstöstä... 4 2.1 Henkilöstön määrä 31.12.2013... 4 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008

Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008 Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008 Vantaan kaupungin paino/ 3/2009 Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot