KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008"

Transkriptio

1 8

2 SISÄLTÖ Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18 TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA ASUKASLUKU VEROPROSENTTI 18,00 TYÖTTÖMYYSASTE 3,7 % HENKILÖSTÖMÄÄRÄ : 1817 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 49,9 /1000 ASUKASTA VUOSIKATE 12,5 MILJ VUOSIKATE 345 /ASUKAS VUOSIKATE/POISTOT 127 % LAINAKANTA 15,9 MILJ. LAINAKANTA 436 /ASUKAS RAHOITUSVARALLISUUS -747 /ASUKAS INVESTOINTIEN TULORAHOITUS 66,5 % OMAVARAISUUSASTE 80,8 %

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 Vuotta 2008 leimasi nopeasti alkanut yleismaailmallinen reaalitalouden taantuma, jonka käynnisti raha- ja pääomamarkkinoiden kriisi USA:ssa. Kunnan toimintaa jouduttiin syksyllä suunnittelemaan ja budjetoimaan hyvin epävarmassa tilanteessa huonojen talousuutisten seuratessa yksi toisensa perään. Edellisenä vuonna tapahtunut Jokelan koulusurmatragedia aiheutti paljon työtä myös vuonna Jokelan koulukeskuksen oppilaille ja henkilökunnalle järjestettiin monipuolista tukea. Hoitoon hakeutuminen ja ohjautuminen pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi. Nuorisotoimi oli merkittävässä asemassa siinä, miten nuoret käsittelivät koulusurmien herättämiä reaktioita ja normalisoivat elämäänsä. Jokelassa tehtiin uraauurtavaa työtä ja kehitettiin suomalainen malli siitä, kuinka koko yhteisöä kohdannutta tragediaa voidaan käsitellä ja hoitaa. Tuusulan kunta sai valtiolta kahden miljoonan euron avustuksen ampumatapauksen jälkihoitoon. Työtä Jokelan hyväksi tehdään vielä pitkään ja Tuusulan kunta on varautunut siihen, että tarvetta jälkihoitoon voi nousta esiin vielä vuosienkin päästä. Jatkohoidon suunnitelma on tehty vuoden 2012 loppuun saakka. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sopi metropolipolitiikan kärkihankkeista vuosille Tähän liittyen vuonna 2008 solmittiin valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi. Aiesopimus velvoittaa Tuusulankin tarjoamaan edellytykset riittävän asuntotuotannon toteutumiselle ja vuokra-asuntotuotannolle. Aluesuunnittelussa Helsingin seudun 14 kuntaa piirtävät seudun isoa kuvaa Greater Helsinki Vision suunnittelukilpailun pohjalta luotavalla seutuvisiolla. Tuusulan valtuusto perehtyi teemaan kevään seminaarissaan. Tässä yhteydessä nostettiin esiin tarve koko kunnan kattavan yleiskaavan laatimisesta, ja loppuvuodesta valtuusto ottikin hankkeen kaavoitussuunnitelmaan. Tuusulan tulevaisuuden kannalta erittäin keskeiset varuskunta-alueen ja Focus-työpaikka- ja logistiikka-alueen kehittämisprojektit etenivät pitkin harppauksin. Kevätkaudella järjestettiin yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja SAFA:n kanssa varuskunta-alueen kansainvälinen suunnittelukilpailu, jonka tulokset julkistettiin toukokuun lopulla. Kilpailun voitti Arkkitehtuuritoimisto B&M ehdotuksellaan Misto. Voittanut ehdotus käytti mallikkaasti hyväkseen koko kilpailualueen luoden tasapainoisen, tulevaisuuteen tähtäävän puistokaupunkikokonaisuuden enimmillään noin uudelle asukkaalle. Kaavoitussuunnitelmassa alueen nimeksi tuli Rykmentinpuisto. Osayleiskaavan laatiminen annettiin voittaneen arkkitehtitoimiston tehtäväksi. Kunta ja valtio solmivat 145 hehtaarin maakaupan loppuvuodesta. Focusalueen osayleiskaava eteni vuoden aikana lähes valmiiksi jääden odottamaan viime vaiheessa tarvittuja kaupallisia selvityksiä. Kesällä 2008 Tuusulassa aloitti toimintansa Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT, joka jatkaa kuntamme sotilasperinteitä ja tuo kansainvälistä väriä Hyrylään. Myös kulttuurielämässämme tapahtui merkittävä edistysaskel. Tuusula nousi Keski- Uudenmaan kuvataiteen keskukseksi kun Aune Laaksosen Taidesäätiö ja Tuusulan kunta tekivät yhteistyösopimuksen, jonka mukaan merkittävä modernin ja nykytaiteen kokoelma saa näyttelytilat Tuusulaan. Taidekeskus Kasarmi tuli nimeksi entiselle Taide- ja kulttuurikeskukselle sekä viereiselle näyttelytilaksi kunnostetulle kasarmirakennukselle, joka ristittiin AuneLaksi. Vuonna 2008 Helsingin seutukunnan asukasluku kasvoi 1,2 %. Tuusulan väestönkasvu jäi edellisvuotta pienemmäksi: kokonaismuutos oli vain 396 eli 1,1 %. Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä Kuntaan muutti henkeä ja kunnasta muutti pois henkeä muuttovoiton ollessa 148 henkeä. Tuusulassa syntyi lapsia 418. Vuonna 2008 Tuusulaan valmistui rakennuksia 396, mikä on kymmenisen prosenttia edellisvuotta vähemmän. Asuntotuotannon määrä romahti 43 prosentilla edellisvuodesta; asuntoja valmistui vain 243. Valmistuneista asunnoista 62 % oli omakotiasuntoja. Omakotitontteja kunta luovutti 27 kappaletta ja muita asuntorakentamisen tontteja 6 kappaletta. Talouden suhdannekäänne vähensi kaikenlaisten tonttien kysyntää. Kaavoitus eteni suunnitelmien mukaan: 12 asemakaavaa ja asemakaavan muutosta tuli voimaan kertomusvuoden aikana. Paikallinen elinkeinoelämä menestyi vielä hyvin, vaikka loppuvuodesta alkoi kantautua tietoja lomautuksiin tähtäävistä YT- neuvotteluista. Tuusulan merkittävimmät alat rakentaminen sekä kuljetus ja logistiikka todennäköisesti kärsivät suhdannetilanteesta. Uudet toimitilat valmistuivat mm. Berendsen Textile Servicelle ja Liebherr Finlandille Jusslan teollisuusalueelle. Työttömyys kävi alkusyksystä vain 2,7 prosentissa, mutta nousi vuoden lopussa 3,7 prosenttiin. Tuusulan kunta jatkoi voimakasta investointitoimintaansa: Klaavonkallion päiväkodin ja perhekeskuksen, Kellokosken Torpparin päiväkodin ja Jokelan Notkopuiston päiväkodin rakentaminen aloitettiin. Myös Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus saatiin alkuun. Valmistuneita kohteita olivat mm. Hyrylän vesitorni, Paijalan koulun laajennus ja Halkivahan päiväkoti. Myös Tuusulan kunnan kiinteistöt oy rakensi Halkivahaan vuokratalon. Kunnan hallinnossa saatiin hyvässä hengessä valmiiksi suurinta osaa kunnan henkilökunnasta koskenut organisaatiomuutos. Sosiaalitoimi ja terveystoimi yhdistettiin yhdeksi toimialaksi ja varhaiskasvatuksen siirryttyä sivistystoimeen muodostui kasvatus- ja sivistystoimen toimiala. Uudella organisoinnilla uskotaan voitavan parantaa palveluiden laatua sekä taloudellisuutta ja tuottavuutta. Seudullista ympäristökeskusta suunniteltiin Tuusulan vetovastuulla, ja seudullisen vesihuollon uudenlaista organisointiakin valmisteltiin. Kunta teki kertomusvuonna suhteellisen hyvän taloudellisen tuloksen, vaikka suhdannekäänne alkoi jo tuntua monin tavoin kuntataloudessakin. Veroprosentti oli neljättä vuotta 18. Toimintakulut kasvoivat lähinnä kalliista palkkaratkaisusta johtuen 12,0 % edellisvuodesta. Toimintatulot kasvoivat 17,8 %, jolloin toimintakate heikkeni 10,6 %. Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) kasvu oli 7,6 % verotulojen kasvaessa 6,7 %. Verotulojen määrä oli 129,3 milj. euroa ja valtionosuuksien 20,2 milj. euroa. Toimintakulut olivat 171,8 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 18,8 milj. euroa. Vuosikate laski edellisvuoden 15,2 milj. eurosta 12,5 miljoonaan euroon, mikä oli 126,8 % poistoista, joten tulorahoitus oli tasapainossa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,3 milj. euroa. Tase on edelleen vahva omavaraisuusasteen ollessa 80,8 %. Kovasta investointikaudesta huolimatta kunnalla oli vuoden päättyessä vain 3,9 milj. euroa pitkäaikaista korollista velkaa. Lainakanta nousi edellisen vuoden 10,7 miljoonasta eurosta 15,9 miljoonaan euroon, mikä oli budjetoitua 6,7 miljoonaa euroa vähemmän. Lainasaamisia oli 0,2 milj. euroa. Tuusulan kunnan korollinen velka on 436 euroa asukasta kohden, kun kaikilla maan kunnilla on lainaa keskimäärin 1652 euroa asukasta kohden. Kuntavaalit järjestettiin Ilahduttavaa oli, että viime vuosikymmenen vaihteessa alamaissa ollut äänestysprosentti on vaali toisensa jälkeen noussut. Vuonna 2000 äänestysprosentti oli Tuusulassa 55,8, vuoden 2004 vaaleissa 60,6 ja vuoden 2008 vaaleissa jo 63,3. Valtuutetuista vaihtui lähes kolmannes. Uusi valtuusto joutuu kohtaamaan edelliskautta selvästi haasteellisemman taloudellisen toimintaympäristön. Esitän päätöksentekijöille kiitokset siitä, että he jaksavat uhrata vapaa-aikaansa työskentelyyn kuntalaisten hyväksi, ja henkilökunnalle kiitokset hyvin tehdystä vuoden työstä haasteellisessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Hannu Joensivu kunnanjohtaja 4 5

4 ORGANISAATIO KUNNANJOHTAJA Hannu Joensivu Sisäinen tarkastus KONSERNIPALVELUT KUNNANVIRASTON JOHTO Kunnanjohtaja Hannu Joensivu Kunnanjohto Viestintä Erillisprojektit Edustus- ja suhdetoiminta Kansainvälinen toiminta Kuntayhteistyö MAATALOUSLAUTAKUNTA Pj. Ari Nyman KAAVOITUSLAUTAKUNTA Pj. Jaakko Torppa HALLINTO Va. hallintojohtaja Tuula Hyttinen KOULUTUS- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA Pj. Sirkku Hanhela Hallinto- ja lainopilliset palvelut Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut Henkilöstöhallinto ja palkanmaksupalvelut Osakkuusyhtiöt, yhteistoimintaosuudet KULTTUURILAUTAKUNTA Pj. Kim Kiuru SIVISTYS- TOIMI Sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola Koulupalvelut Kirjasto Kansalaisopisto Kulttuuri ja museo Liikunta Nuoriso Hallinto VALTUUSTO Pj. Tuija Reinikainen KUNNANHALLITUS Pj. Janne Leivo LIIKUNTALAUTAKUNTA Pj. Mika Mäki-Kuhna NUORISOLAUTAKUNTA Pj. Antti Kaikkonen TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja Olli Lappalainen YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Pj. Tia Laine-Ylijoki-Laakso Mittaus- ja karttapalvelut Kunnallistekniikka Vesihuoltolaitos Tilakeskus Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Ympäristökeskus Hallinto TALOUS JA RESURSSIT Talousjohtaja Riitta Partanen Talous- ja suunnittelupalvelut Laskenta- ja kirjanpitopalvelut Palkanmaksupalvelut Asuntopalvelut Tytäryhtiöt, Kuntayhtymät, Osakkuusyhtiöt TARKASTUSLAUTAKUNTA Pj. Pentti Kilpeläinen TILINTARKASTAJAT TEKNINEN LAUTAKUNTA Pj. Petri Ahonen TERVEYSLAUTAKUNTA Pj.Tuula Salminen TERVEYS- TOIMI Johtava lääkäri Riitta Ristolainen Terveydenhoito Sairaanhoito Suun terveydenhuolto Lasten ja nuorten erityispalvelut Hallinto SISÄISET PALVELUT Talousjohtaja Riitta Partanen Hankintatoimi Asiakaspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Ruokapalvelut KESKUSVAALILAUTAKUNTA Pj. Risto Sirola SOSIAALILAUTAKUNTA Pj. Arto Lindberg SOSIAALI- TOIMI Vs. sosiaalitoimenjohtaja Leo Pietarinen Varhaiskasvatus Vammaispalvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö ja lastensuojelu Hallinto KUNTAKEHITYS Kehityspäällikkö Mikko Alin Maankäyttö Kaavoitus Yrityspalvelut TOIMINTAKERTOMUS KUNNAN HALLINTO 2008 Valtuusto Tuusulan kunnanvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajat vuoden 2008 lopussa olivat puheenjohtaja Tuija Reinikainen, I varapuheenjohtaja Merja Kuusisto ja II varapuheenjohtaja Mikko Koistinaho. Kunnanhallitus Tuusulan kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajat vuoden 2008 lopussa olivat puheenjohtaja Janne Leivo, I varapuheenjohtaja Päivö Kuusisto ja II varapuheenjohtaja Raimo Stenvall. Lautakunnat Vuonna 2008 Tuusulassa toimi 12 lautakuntaa, joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstö Tuusulan kunnan henkilömäärä vuoden 2008 lopussa oli yhteensä 1817 henkilöä, joista vakinaisia 1313, määräaikaisia 498 ja 6 oppisopimuksella. Henkilöstön määrä tuhatta asukasta kohden oli 49,9. Kuntaan perustettiin yhteensä 14 uutta virkaa: Konsernipalveluihin perustettiin viides yleinen edunvalvojan virka, kaavasuunnittelijan virka Henkilöstö henkilöä Hallinto ja tukipalvelut 171 Tekninen toimi 175 Terveystoimi 354 Sivistystoimi 579 Sosiaalitoimi 538 ja palvelukeskuksen päällikön virka. Sosiaali- ja terveystoimeen tuli radiologian erikoislääkärin virka. Kasvatus- ja sivistystoimeen perustettiin 3 luokanopettajan ja 5 lehtorin virkaa, sekä hallintosihteerin ja toimistosihteerin virat. Edellä mainittujen virkojen lisäksi konsernipalveluissa otettiin käyttöön 8 uutta toistaiseksi voimassa olevaa työsopimussuhteista tehtävää. Sosiaali- ja terveystoimeen perustettiin 12 uutta tehtävää, joista 5 on terveydenhuollon puolella. Kasvatus- ja sivistystoimeen perustettiin uusi iltapäiväkoordinaattorin tehtävä. TOIMINTAKATSAUS 2008 Väestö Väkiluku kasvoi 396 henkilöllä (1,1 %) ja oli vuoden lopussa Väkiluvun muutos oli selvästi edellisvuotta (537 henkeä) matalampi. Työllisyys Tuusulassa oli 664 työtöntä työnhakijaa (v. 2007: 558) ja työttömyysaste oli 3,7 % (v. 2007: 3,1 %). Avoimia työpaikkoja vuodenvaihteessa oli 75 (v. 2007: 228). Suurimmat työnantajat Tuusulan kunnan lisäksi olivat Finnfrost Oy, Kellokosken sairaala, Suomen Lehtiyhtymä Oy, Lemminkäinen Oyj, PaloDEx Group Oy ja Steris Finn-Aqua. Nettoinvestoinnit ja vuosikate (1000 )

5 TALOUS Kunnan talouden kehitys Kunnan talous oli tasapainossa. Verotulot kasvoivat 6,7 % edellisvuodesta. Toimintakulut kasvoivat 12,0 %. Toimintakulujen kasvu oli edellisvuosia suurempi lähinnä vuoden 2007 palkkaratkaisusta johtuen. Kunnan rahoitustilanne vuoden 2008 lopussa oli edellisvuotta parempi. Korollista velkaa vuoden lopussa oli 15,9 milj. (436 euroa/asukas). Veroprosentti (18 %) oli kertomusvuonna sama kuin edellisenäkin vuonna. Tilikauden tuloksen muodostuminen Kunnan ulkoisten tuottojen, verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) ja muiden rahoitustuottojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 185,0 milj.. Kokonaistuottojen määrä nousi 9,4 % edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta johtuen. Kulujen kokonaismäärä oli 171,8 milj., joka oli 18,4 milj. edellisvuotta suurempi. Vuoden 2008 vuosikate oli 12,5 milj., joka oli pienempi kuin edellisvuotena (15,2 milj. ). Tilikauden ylijäämä oli +2,3 milj.. Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallitus esittää, että tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä ,11 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Käyttöomaisuusinvestoinnit Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 19,1 milj.. Suurimmat talonrakennuskohteet kertomusvuonna olivat Kirkonkylän ja Paijalan koulujen saneeraus ja laajennus, sekä Halkivahan päiväkodin rakentaminen. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin noin 8,1 milj.. Toiminnan rahoitus Tilikauden tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 5,2 milj., joka oli selvästi edellisvuotta heikompi. Kunnan korollinen lainamäärä kasvoi 5,2 milj.. Tase Kunnan taseen loppusumma vuoden 2008 lopussa oli 222,5 milj.. Tase kasvoi edellisestä vuodesta 9,8 milj.. Käyttöomaisuus kasvoi 10,0 milj, ja saamiset kasvoivat 0,03 milj.. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 80,8 % joka oli 2,3 % edellisvuotta heikompi. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 5,2 milj.. Korollinen lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 436 euroa. Muut toimintatuotot 13,4 milj. Tuet ja avustukset 3,9 milj. Maksutuotot 9,8 milj. Myyntituotot 8,1milj. Valtionosuudet 20,2 milj. Poistot 9,9 milj. Muut kulut 0,7 milj. Vuokrat 2,8 milj. Avustukset 10,8 milj. Aineet, tarv. ja tavarat 10,3 milj. Palvelujen ostot 67,2 milj. Tuloslaskelma 2008/tuotot Rahoitustuotot 0,3 milj. Tuloslaskelma 2008/kulut Verotulot 129,3 milj. Henkilöstökulut 79,9 milj. Käyttötalouden toimintamenot ,8 milj. (ulkoiset ja sisäiset) Hallinto ja tukipalvelut 22,3 milj. Tekninen toimi 20,9 milj. Kulttuuri ja vapaa-aika 8,1 milj. Koulutus 37,2 milj. Muu terveystoimi 25,3 milj. Lasten päivähoito 21,8 milj. Erikoissairaanhoito 29,5 milj. Muu sosiaalitoimi 28,7 milj. 8 9

6 TULOSLASKELMA Rahoituslaskelma TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut kulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 0,5 1 9,5 Vuosikate / poistot, % 6,8 1 58,2 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus -% -66,5-85, Pääomamenojen tulorahoitus-% 41,8 85, Lainanhoitokate 5,5 8, Kassan riittävyys, pv -0,8-0,9 Asukasmäärä

7 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaik menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksu ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 8 86 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet / tavarat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset lainasaamiset muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset myyntisaamiset lainasaamiset muut saamiset siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit 4 4 Osakkeet ja osuudet 4 4 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Ed. tilikausien yli-/ alijäämä Tilikauden yli- / alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 58 Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 7 7 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4 40 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Ostovelat 0 0 Muut velat 6 67 Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 7 7 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 80,8 83, Rahoitusvarallisuus, euro /as Suhteellinen velkaantuneisuus -%,9 1 9,7 Lainat, euro /as Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä

8 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet 0 17 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 Muut rahoitustuotot 7 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot 0 Arvonkorotukset Tilikauden tulos 185 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -1 8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 071 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+ 57 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 5 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 715 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -36 Vaihto-omaisuuden muutos -207 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 9014 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 008 Rahavarojen muutos -49 Toimintatuotot / toimintakulut, % 40,9 % Vuosikate / poistot, % 6 % Vuosikate, / asukas 430 Asukasmäärä Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus -% 60 % Pääomamenojen tulorahoitus-% 78 % Lainanhoitokate 0,9 Kassan riittävyys, pv 5,4 Asukasmäärä

9 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 744 Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat 949 Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 44 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 8 9 Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Ostovelat 0 0 Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 84 0 Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 68,7 71, Rahoitusvarallisuus, / asukas Konsernin lainat, / asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Asukasmäärä

10 kuntakonserni TUUSULAN KUNTA KUNTAYHTYMÄT HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan erityispalvelut ky Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Tuusulan seudun vesilaitos ky Uudenmaan päihdehuollon ky TYTÄRYHTIÖT Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 % Tuusulan Kansanopisto Oy 85 % Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 85 % Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 % Kellokosken Jäähalli Oy 74 % Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 % Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 % As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 % Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 60 % Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 % Tuusulan Jäähalli Oy 51 % Tuusulan Tekonurmi Oy 51 % PL Tuusula (09) TUUSULA-KONSERNI 2008 Tuusulan konsernirakenne Tuusula-konserniin kuului kertomusvuoden lopussa yhteensä 19 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää, jotka yhdisteltiin konsernitaseeseen. Kunnalla oli lisäksi merkittävä omistusosuus kuudessa osakkuus- ja yhdessä yhteisyhteisössä. Kunta myi kertomusvuonna kolmen tytäryhtiön, KOy Mäntyrinteentie 2:n, KOy Tuusulan Vesitorninmäen ja KOy Haukkamäenrinteen, koko osakekannan. Konsernin toiminta ja talous Konsernitaseen loppusumma oli 276,3 milj., joka oli 16,2 milj. suurempi kuin vuoden 2007 lopussa. Konsernin oma pääoma kasvoi 3,8 milj.. Lainakanta kasvoi tilivuoden aikana 6,0 milj. ja asukasta kohti laskettu lainamäärä oli vuoden lopussa Matti Savimaa/Studio Savi Oy

11

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta.

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 valtuusto 13.5.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2013

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2013 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2013 valtuusto 12.5.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 TASEKIRJA 2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002

ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002 ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2002 Toimintakertomus Katsaus vuoteen 2002 sivu 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sivu 5 Tilikauden

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot