Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010"

Transkriptio

1 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

2

3 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä 2010

4 Kannen kuvat: Laura Pöllänen Jyväskylä 2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän kaupunki Cygnaeuksenkatu 1 (Wanha lääni) Kaupunkirakennepalvelut, Palvelupiste Hannikainen PL 233, Jyväskylä PL 250, Jyväskylä Puhelin (vaihde): Puhelin (014)

5 TIIVISTELMÄ Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin muodostetun uuden Jyväskylän alueen kattavaksi. Uusi Jyväskylän kaupunki käsittää entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueet. Entisen Korpilahden kunnan alueelle laadittiin muita alueita perusteellisempi liikenneympäristön parantamissuunnitelma. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden parantamistoimenpideluetteloiden ajantasaisuus tarkistettiin ja niitä täydennettiin uusilla esiin nousseilla toimenpidetarpeilla. Liikenneturvallisuuden nykytilaa selvitettiin uuden Jyväskylän ja erityisesti entisen Korpilahden kunnan alueella tiestötietojen, onnettomuustarkastelujen sekä asukkaille tehdyn vaaranpaikkakartoituksen avulla. Esiin nousseet ongelmakohteet käytiin tarkastamassa maastossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin taajamien lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuteen. Liikenneympäristön parantamiseksi tehtiin parantamistoimenpide-esitykset 87 kohteeseen. Esitykset sisältävät sekä rakenteellisia että liikenteenohjauksen toimenpiteitä. Lisäksi päivitettiin entisen maalaiskunnan alueelle tehdyssä liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt kevyen liikenteen väylä- ja valaistustoimenpiteet. Toimenpiteet jaettiin kahteen ohjeelliseen kiireellisyysluokkaan. Toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 13,8 milj. (ilman em. kevyen liikenteen väylä- ja valaistuskohteita). Liikenneturvallisuustyö on tehokkainta, kun resursseja suunnataan sekä liikenneympäristön parantamiseen että liikenneturvallisuuden koulutus-, tiedotus- ja valistustyöhön. Työssä laadittiin aikaisempien suunnitelmien pohjalta kaikille hallintokunnille liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat, joissa on esitetty koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen toimenpiteet tuleville vuosille. Lisäksi kuvattiin yhteistyökumppaneiden rooli kaupungin liikenneturvallisuustyössä. Kaupungin liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuustyöryhmässä, jonka kokoonpano ja tehtävät tarkistettiin suunnitelman päivitystyön yhteydessä. Ryhmässä on edustajat kaikista kaupungin hallintokunnista sekä yhteistyökumppaneista.

6

7 ALKUSANAT Suunnitelmassa yhdistettiin ja päivitettiin entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja vanhan Jyväskylän kaupungin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat sekä suunniteltiin Korpilahden alueen parantamistoimenpiteet. Päivitystyö on tehty suppeana ja siinä keskityttiin saattamaan eri alueiden liikenneturvallisuussuunnittelun tarkkuus samalle tasolle. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat päivitettiin samassa yhteydessä. Suunnitelman laatimista ohjanneeseen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Jorma Lipponen Timo Vuoriainen Viljo Viinikainen Rauno Saukkonen Kari Häkkinen Kari Fagerholm Toni Tamminiemi Sirkka Kannas Arja Sjöholm Risto Kähkönen Pipsa Saarela Rauni Malinen Leena Piippa Erkki Savolainen Esa Rantakangas Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki, opetuspalvelut Jyväskylän kaupunki, opetuspalvelut Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenneturva Poliisi Jyväskylän pyöräilyseura Suunnitelman laati Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta Sito-Kuopio Oy, jossa työstä vastasi projektipäällikkönä DI Noora Airaksinen. Työhön osallistuivat lisäksi DI Petri Launonen, DI Marko Tikkanen ja ins.amk Laura Pöllänen. Jyväskylässä toukokuussa 2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän kaupunki

8

9 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys SISÄLTÖ SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ALKUSANAT SISÄLTÖ 9 1 JOHDANTO 11 2 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Tie- ja liikenneolosuhteet Liikenneonnettomuudet Liikenneturvallisuuden vaaranpaikkakartoitus Kunnossapito Liikenneturvallisuustyö Aikaisemmat suunnitelmat 15 3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet 17 4 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Suunnittelun lähtökohdat Yhteisiä toimenpideperiaatteita 19 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä Liikenneturvallisuustyöryhmä ja ryhmän toimintamalli Toimintasuunnitelmat Kaupunkirakennepalvelut Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikenneturva Poliisi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän pyöräilyseura Autoliiton Tikkakosken osasto 32 6 TOTEUTTAMISOHJELMA JA VAIKUTUKSET Kustannukset ja kiireellisyys Toimenpiteiden vaikutukset 34 7 JATKOTOIMENPITEET Suunnitelman käsittely Jatkosuunnittelu Seuranta 36

10 10 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 SISÄLTÖ LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 38 Vaaranpaikkakartoituksessa esille nousseet ongelmakohteet Toimenpidekartat ja -taulukot, Korpilahden alue Toimenpidekartat ja -taulukot, entisen Jyväskylän alue Toimenpidekartat ja -taulukot, entisen Jyväskylän maalaiskunnan alue Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmataulukot Sähköisen liiteaineiston kuvaus Yhteenveto Liikenneturvan materiaaleista

11 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys JOHDANTO 1 JOHDANTO Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin muodostetun uuden Jyväskylän alueen kattavaksi. Uusi Jyväskylän kaupunki käsittää entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueet. Entiseen Jyväskylän kaupunkiin laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2002 ja se päivitettiin vuonna Jyväskylän maalaiskuntaan laadittiin suunnitelma juuri ennen kuntien yhdistymistä vuonna Korpilahden kunnan edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 1999 ja siten vanhentunut. Tässä työssä entisen Korpilahden kunnan alueelle laadittiin muita alueita perusteellisempi liikenneympäristön parantamissuunnitelma. Myös suunnittelun lähtökohdat selvitettiin muita alueita tarkemmin. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden parantamistoimenpideluetteloiden ajantasaisuus tarkistettiin ja niitä täydennettiin uusilla esiin nousseilla toimenpidetarpeilla. Näiden alueiden suunnittelun lähtökohdat on esitetty tarkemmin edellisissä liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Osa nykytilaselvityksestä on raportoitu erillisessä muistiossa ja liitetty sähköiseen suunnitelma-aineistoon. Suunnittelun lähtökohtina tarkistettiin raportissa ja sähköisessä aineistossa esitettyjen asioiden ohella mm. nykyinen maankäyttö ja sen kehittyminen sekä vireillä olevat merkittävimmät suunnitteluun vaikuttavat kaavahankkeet. Lisäksi otettiin huomioon toimintojen, erityisesti koulujen ja päiväkotien sekä palvelutalojen ym. paljon lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden liikkumista synnyttävien toimintojen sijainnit. Työn yhteydessä tarkistettiin myös uuden Jyväskylän liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano. Vanhan Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat yhdistettiin ja päivitettiin koko Jyväskylän kattavaksi.

12 12 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2.1 Tie- ja liikenneolosuhteet Korpilahden alueen tie- ja liikenneolosuhteet selvitettiin työn yhteydessä muita alueita tarkemmin. Tiedot on raportoitu erilliseen muistioon ja liitetty sähköiseen suunnitelma-aineistoon. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden nykyiset tie- ja liikenneolosuhteet on raportoitu aikaisemmissa tuoreissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. 2.2 Liikenneonnettomuudet Suunnitelman yhteydessä tehtiin yhteenveto uuden Jyväskylän alueen maanteillä sattuneista onnettomuuksista. Lisäksi Korpilahden alueelle tehtiin toimenpidesuunnittelun taustaksi tarkempi onnettomuustarkastelu. Nämä tarkastelut on raportoitu erillisessä muistiossa ja liitetty suunnitelman sähköiseen aineistoon. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan aikaisemmissa melko tuoreissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa on esitetty tarkempia onnettomuusanalyyseja ko. alueelta. Taulukkoon 1 on koottu Tilastokeskuksen onnettomuustilaston mukaiset entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan sekä Korpilahden alueen onnettomuusmäärät vuosilta Kokonaisuudessaan nykyisen Jyväskylän alueella onnettomuusmäärät ovat hieman laskeneet vuodesta Erityisesti loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrässä on tapahtunut laskua. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on laskenut reilu kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2005 vuoteen Kuolleiden määrä on kuitenkin pysynyt samalla tasolla.

13 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Taulukko 1. Suunnittelualueen onnettomuusmäärät vuosina Vuosi 2005 Kunta Kaikki onnettomuudet Loukk. johtaneet Kuolemaan johtaneet Kuolleet Hevaonnettomuuksien osuus Jyväskylä ,7 % Jyväskylän mlk 17,9 % Korpilahti ,6 % Yhteensä ,0 % 2006 Jyväskylä ,6 % Jyväskylän mlk 16,7 % Korpilahti ,0 % Yhteensä ,6 % 2007 Jyväskylä ,9 % Jyväskylän mlk 12,6 % Korpilahti ,1 % Yhteensä ,5 % 2008 Jyväskylä ,2 % Jyväskylän mlk 16,0 % Korpilahti ,8 % Yhteensä ,6 % 2.3 Liikenneturvallisuuden vaaranpaikkakartoitus Koko Jyväskylän alueen liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin työn aikana vaaranpaikkakartoituksella. Asukkaille annettiin mahdollisuus ilmoittaa liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita sekä antaa liikenneasenteisiin liittyvää palautetta sähköpostitse tai postitse. Palautemahdollisuudesta informoitiin kaupungin internet-sivuilla sekä lehtiin lähetetyssä tiedotteessa. Palautteen antamisaikaa oli noin kolme viikkoa syys-lokakuussa Palautetta pyydettiin erityisesti Korpilahden alueelta. Palautteita saatiin yhteensä noin 140 kappaletta yli 220 eri kohteesta. Palautteet saatiin pääasiassa sähköpostitse. Palautteet käytiin läpi ja noin 40 kohteeseen oli suunniteltu toimenpiteitä aikaisemmissa suunnitelmissa. Jäljelle jäävistä kohteista kaikki Korpilahden alueella sijaitsevat ongelmapaikat, koulut sekä muilla alueilla yli yhden maininnan saaneet ongelmakohteet käytiin läpi maastossa. Maastossa läpi käydyt ongelmakohteet on esitetty liitteessä 1.

14 14 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Ongelmakohteiden lisäksi vaaranpaikkakyselyssä nousi esille seuraavia yleisiä liikenneturvallisuuteen tai liikenneasenteisiin liittyviä asioita: Ylinopeudet olivat kokonaisuudessaan eniten huolta aiheuttava asia sekä ongelmakohteissa että yleisesti. Autoilijoiden piittaamattomuus kevyestä liikenteestä koettiin ongelmaksi. Pyöräilykypärän ja polkupyörän valojen käyttöä tulisi saada lisättyä. Pyöräilijöiden sääntötuntemusta ja liikennekäyttäytymistä tulisi parantaa mm. koulujen liikenneopetusta tehostamalla. Lasten ja koululaisten turvallisuus (koulumatkat ja matkat pysäkeille) huolestutti useita vastaajia. Kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa koettiin olevan ongelmia (hitaus ja aurauksen puute). Mopoilijat ja mopojen lisääntyvä määrä huolestutti vastaajia. Lähiöiden kevyen liikenteen väylillä mopoilijat pelottavat erityisesti lapsia. Alikulkutunneleiden turvallisuutta heikentävät päällystevauriot, liukkaus, huono kunnossapito sekä näkemäongelmat. Myös pyöräilijöiden ja mopoilijoiden suuret ajonopeudet alikulkutunneleissa huolestuttavat. Julkisen liikenteen palvelutaso on heikko (mm. yhteydet iltapäivällä Vespuoleen ovat huonot). 2.4 Kunnossapito Vaaranpaikkakartoituksessa eniten kunnossapitoon liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita saatiin kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä. Kehittämisehdotukset liittyivät yksittäisten katujen ja kevyen liikenteen väylien puutteelliseen kunnossapitoon kesällä ja talvella sekä liukkauteen. Kohteet sijaitsivat asuinalueilla, koulujen läheisyydessä sekä keskusta-alueella. Alikulkutunnelit mainittiin melko usein ja katujen kapeus talvella aurauksesta johtuen koettiin useissa kohteissa ongelmaksi. 2.5 Liikenneturvallisuustyö Jyväskylässä oli työn alussa olemassa liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti ja jossa liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista on seurattu. Entiseen Jyväskylän maalaiskuntaan perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmä vuonna 2008 valmistuneen liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä, mutta ryhmä ei ole sen jälkeen kokoontunut. Entisessä Korpilahden kunnassa ei ollut olemassa liikenneturvallisuustyöryhmää. Jyväskylän liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano, toimintamalli ja toimintasuunnitelmat tarkistettiin suunnitelman päivityksen yhteydessä (luku 5).

15 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2.6 Aikaisemmat suunnitelmat Suunnitelman päivitysluonteesta johtuen käytiin erityisesti vanhan Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan suunnitelmien toimenpiteiden toteutumistilanne läpi. Tässä suunnitelmassa esitettävistä toimenpidetaulukoista on poistettu toteutetut toimenpiteet sekä muutettu molempien kuntien taulukot helposti päivitettävään muotoon. Suunnittelussa otettiin huomioon myös erityisesti Korpilahden alueelle laaditut muut suunnitelmat. Näistä keskeisimmät ovat valtatien 9 ohituskaistasuunnitelmat (Korpilahdelta Tampereen suuntaan) sekä Iloniemen alueen tie- ja katuverkkoselvitys.

16 16 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 3.1 Onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylän liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetettavat tavoitteet johdettiin valtakunnallisista ja entisen Länsi-Suomen läänin tavoitteista. Valtakunnalliset tavoitteet Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet liikennekuolemien vähentämiselle: Vuonna 2010 liikennekuolemien määrän on oltava alle 250 (vuonna 2009 liikenneonnettomuuksissa kuoli 281 henkilöä). Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena on luoda edellytykset liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025 paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä on enintään 100. Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille valmistui joulukuussa Vuonna 2001 tehty periaatepäätös on vahvistettu valtioneuvoston maaliskuussa 2006 tekemässä periaatepäätöksessä. Päätökseen on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tärkeimmät toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tarpeen liikenneturvallisuustyötä tekevien organisaatioiden kannalta. Päätöksessä on esitetty, että vuosina valmistellaan ja toteutetaan seuraaviin osa-alueisiin liittyviä toimenpiteitä: - Yhteistyön tehostaminen - EU-yhteistyö - Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen - Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa - Nopeuksien hallinta - Päihdeonnettomuuksien vähentäminen - Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen - Kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseurannan tehostaminen. Uutta valtakunnallista liikenneturvallisuussuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja se valmistuu vuoden 2010 aikana.

17 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Entisen Länsi-Suomen läänin tavoitteet Entisen Länsi-Suomen läänin alueelle on määritelty erilliset liikenneturvallisuustavoitteet. Vaikka aluehallintouudistuksen myötä ei lääniä ole enää olemassa, voidaan esitettyjä tavoitteita pitää vielä suurelta osin ajankohtaisina. Entisen Länsi-Suomen läänin alueen liikenneturvallisuustilanne on ollut muuta maata synkempi. Alueella asuvalla henkilöllä on noin 20 % suurempi todennäköisyys joutua kohtalokkaan tieliikenneonnettomuuden uhriksi kuin muualla Suomessa asuvalla henkilöllä. Entisen Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen yhteinen tavoite oli saada liikenneturvallisuustasoero muuhun maahan verrattuna puolitettua vuoteen 2007 mennessä sekä poistettua kokonaan vuoteen 2010 mennessä. Entisen Länsi-Suomen läänin alueen liikenneturvallisuustilannetta ja tavoitetta on seurattu BSC -mittariston avulla. Jyväskylän alueella toimii yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on parantaa Keski-Suomen maakunnan liikenneturvallisuutta eri tahojen yhteistyönä. Ryhmän tehtäviä ovat mm. Koordinoida alueellista liikenneturvallisuustyötä. Määritellä toimialueellaan käytännön toimenpiteitä liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi. Tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä. Raportoida työstään Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunnalle raportointityökalun avulla. Jyväskylän onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylässä tehtävän liikenneturvallisuustyön taustalle määriteltiin koko valtakunnan mukainen visio: Pidämme luonnollisena ja välttämättömänä tavoitteena, että kukaan liikennesääntöjä noudattava ei kuole eikä loukkaannu vakavasti Jyväskylän liikenteessä. Liikenneonnettomuustilastoja ja loukkaantuneiden sekä kuolleiden määrää seurataan. Määrällisenä tavoitteena on henkilövahinko-onnettomuuksien väheneminen 20 % vuoteen 2015 mennessä. Hyvin tärkeää on myös aikaansaada liikenneolosuhteet (liikenneympäristö- ja käyttäytyminen), jossa ihmiset kokevat voivansa liikkua turvallisesti. 3.2 Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet Jyväskylän kaupungin toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet asetettiin aikaisempien suunnitelmien mukaisesti ja esille nousseiden ongelmien pohjalta. Sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteet että liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma laadittiin pyrkien edistämään asetettuja tavoitteita. Toiminnalliset tavoitteet tarkistetaan noin kolmen vuoden välein liikenneturvallisuustyöryhmässä.

18 18 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet: Jatketaan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa ja liikenneturvallisuustilanteen seurantaan ryhmässä. Jatketaan päivitettyjen toimintasuunnitelmien toteuttamista. Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin että asennekasvatuksen keinoin. Taajamien lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden parantaminen (omatoimisen liikkumisen turvaaminen, erilaisten käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen). Kannustetaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä mukaan liikenneturvallisuustyöhön. Kehitetään liikennevalvontaa (mm. kameravalvonta, mopoilijat). Parannetaan koulureittien ja koulukuljetusten turvallisuutta. Edistetään turvavälineiden käyttöä. Tuetaan kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Huomioidaan liikenneturvallisuus kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa.

19 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET 4 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET 4.1 Suunnittelun lähtökohdat Korpilahden alueen toimenpiteet suunniteltiin muita alueita tarkemmin, koska edellinen suunnitelma oli vanhentunut. Lähtökohtana alueen liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden suunnittelussa olivat vaaranpaikkakartoituksen ja onnettomuusanalyysien sekä maastokäyntien perusteella esiin nousseet ongelmakohteet. Muun Jyväskylän alueen osalta tarkistettiin vaaranpaikkakartoituksessa esille nousseet ongelmakohteet sekä poistettiin toimenpidetaulukoista edellisen suunnitelman jälkeen toteutetut kohteet. Parantamistoimenpiteiden suunnittelun taustan muodostivat koko Jyväskylän alueella luvussa 3 esitetyt tavoitteet sekä luvussa 4.2 esitetyt suunnittelutyön aikana muodostuneet yhteiset periaatteet. Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pieniä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä. Yksittäiset toimenpiteet on esitetty raportin liitteenä 2-4 olevissa aluekohtaisissa toimenpidekartoissa ja -taulukoissa. Taulukoissa on esitetty lisäksi toimenpiteiden toteuttamiskustannukset, kiireellisyysluokat ja vastuutahot. Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman päivitettävyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot toimitettiin erillisinä tiedostoina tilaajalle päivittämistä varten. Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä taulukoihin. Lisäksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu. 4.2 Yhteisiä toimenpideperiaatteita Työn aikana kirjattiin koko uuden Jyväskylän aluetta koskevia yhteisiä periaatteita ohjaamaan sekä yksittäisten toimenpiteiden muodostamista että määrittelemään toimintolinjoja koskien esim. asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmiä. Seuraavassa on esitetty asiakohdittain määriteltyjen periaatteiden sisältö. Nopeusrajoitusjärjestelmä Nopeusrajoitusten asettamisessa sovelletaan Jyväskylässä valtakunnallista taajamien nopeusrajoitusohjetta. Ohjeen mukaisesti taajaman nopeusrajoitusjärjestelmä muodostuu yleisestä 50 km/h-rajoituksesta, rajoitusarvoltaan yleisrajoitusta alemmista nopeusrajoitusalueista sekä yksittäisistä muista nopeusrajoituksista. Korkein taajamissa käytettävä rajoitus on 60 km/h. Tien suhde maankäyttöön ja kevyen liikenteen järjestelyt asettavat ehtoja rajoituksen suuruudelle. Kevyen liikenteen turvallisille järjestelyille asetetaan suurempia vaatimuksia korkeampia nopeuksia käytettäessä. Kullekin tiejaksolle sopivan nopeusrajoituksen määrittämisessä otetaan huomioon myös tiejakson tiejärjestelyt ja turvallisuusolosuhteet. Yleisimmin sopiva rajoitus taajamissa on km/h. Nopeusrajoitusarvoa harkittaessa painotetaan kevyen liikenteen ja autoliikenteen verkkojen risteämiskohtien turvallisuutta.

20 20 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Nopeusrajoitusjärjestelmän tulee olla selkeä ja liikenneympäristön tulee tukea nopeusrajoituksia. Nopeustasoja alentamalla olisi mahdollista parantaa liikenneturvallisuutta. Koulujen ja päiväkotien pihojen ja lähiympäristöjen suunnittelu Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden sekä lähiympäristöjen turvallisuus on yksi suunnitelmien painopistealueista. Koulujen lähialueiden liikenneympäristön puutteet on tarkastettu maastossa kyselyissä esiin nousseiden kohteiden osalta. Korpilahden alueelta on kaikki koulut käyty läpi. Koulujen turvallisuuteen liittyvät tie- ja katuverkon toimenpiteet on esitetty toimenpideluetteloissa. Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden turvallisuuspuutteet ja parantamistoimenpidesuunnittelu tulee tehdä jatkossa koko kaupungin alueella yhteistyössä laitosten henkilökunnan, kiinteistöjen ylläpidosta sekä katujen ja teiden ylläpidosta vastaavien tahojen kesken. Lapsia -liikennemerkkien tarkistaminen Lapsia -liikennemerkkien (merkkinro 152) käyttö ei ole yhtenäistä. Lähtökohtaisesti lapsia -liikennemerkkiä tulee käyttää kohteissa, joissa liikkuu tavallista runsaammin lapsia (erityisesti koulut, leikkipaikat). Jyväskylän alueelle esitetään liikennemerkin käytön tarkistamista koko tie- ja katuverkolla. Päiväkotien ja muiden hoitoyksiköiden ympäristöissä käytetään merkkiä, mikäli liikennemäärät ja -järjestelyt sekä yksikön toiminta sitä erityisesti edellyttävät. Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt Väistämisvelvollisuuden merkitsemiskäytäntöä Jyväskylässä tullaan yhtenäistämään. Asuinalueiden tonttikatujen liittymät pidetään tasa-arvoisina. Erityiskohteissa voidaan kuitenkin esim. näkemäsyistä käyttää kolmioita. Pääkadut merkitään etuajo-oikeutetuiksi kokoojakatuihin ja kokoojakadut tonttikatuihin nähden. Jotta väistämisvelvollisuuskäytäntöjä noudatetaan, tulee niiden olla selkeitä, ymmärrettäviä ja johdonmukaisia. Reunatukien käyttö Suojateillä ja pyöräteiden jatkeilla käytettävistä reunatuista on laadittu Jyväskylän kaupungin toimesta erillinen ohjeluonnos. Luonnoksen periaatteet esitetään otettavaksi käyttöön koko uuden Jyväskylän alueella. Hidasteiden käyttöperiaatteet Hidasteiden käytöllä tuetaan nopeusrajoitusten noudattamista ja niiden ymmärrettävyyttä. Hidasteilla voidaan myös viestiä esim. taajama-alueelle tulosta ( taajamaportti ) ja laajemmin liikkumisympäristön luonteesta. Hidasteita, erityisesti korotettuja suojateitä ja liittymiä esitetään käytettäväksi koulureiteillä ja koulujen lähiympäristöissä sekä vilkkaissa kevyen liikenteen ylityspaikoissa, joissa on tarpeen hillitä ajonopeuksia ja turvata kevyen liikenteen ylityksiä. Joukkoliikennereiteillä esitetään käytettäväksi hidasteita vain poikkeustapauksissa. Hidastetyyppinä bussireiteillä on yleensä bussiystävällinen tyynytöyssy suojatiekorokkeen yhteydessä. Joskus voidaan käyttää myös loivapiirteistä ns. sinitöyssyä. Korotuksille ja töyssyille vaihtoehtoisina

21 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET ratkaisuina voidaan käyttää myös keskisaarekkeellisia suojateitä, kavennuksia, sivusiirtymiä ym., mikäli töyssyjen käyttö ei esim. melusta, tärinästä tai kohteen liikennemääristä johtuen ole mahdollista. Hidasteiden käytössä tulee ottaa huomioon tien tai kadun luonne (tontti-, kokooja- ja pääkadut ym.). Mitä vilkkaampi kohde on, sitä tarkemmin tulee selvittää hidastetyypin soveltuvuus. Hidastetyypin valinnalla on myös suuri merkitys ajettavuudelle ja tätä kautta hyväksyttävyydelle. Kaupungin katuja koskevat hidasteiden käyttö- ja toteutusperiaatteet on juuri uusittu. Maanteitä koskevia hidasteiden käyttöperiaatteita ei ole vielä laadittu. Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset Nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia esitetään käytettäväksi erityiskohteissa, kuten koulujen ja päiväkotien ympäristöissä sekä paikoissa, joissa halutaan muuten kiinnittää huomiota nopeusrajoitukseen (nopeusrajoitusten muutoskohdat, taajama-/asuinalueelle saapuminen, taajamien kokoojakadut sekä pääväylät/taajamatiet). Suojateiden havaittavuus Suojateiden havaittavuuden parantaminen on tärkeää suojateiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keinona esitetään tehostevarsien asentamista liikenteenjakajiin ja suojatiemerkkeihin. Myös suojatiemaalausten kunnossapitäminen on havaittavuuden kannalta tärkeää. Kuva 1. Esimerkkikuva tehostevarsien käyttämisestä liikenteenjakajissa ja suojatiemerkkien varsissa. Tehostevarsia esitetään käytettäväksi lisäksi maanteiden liittymien keskisaarekkeissa olevissa liikenteenjakajissa.

22 22 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Esteettömyys Esteettömyys tulee ottaa huomioon kaikessa kaupungin alueella tapahtuvassa suunnittelussa. Esteettömyysasiat liittyvät oleellisesti myös kaupungin yleisten toimintalinjojen määrittelytöihin, erityisesti reunatukien käyttöön suojatiellä ja pyöräteiden jatkeilla. Ohjetyö reunakivien käytöstä on kaupungilla käynnissä (ks. kohta reunatukien käyttö). Tässä päivitystyössä esteettömyysnäkökulma huomioitiin liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmissa. Liikkumisesteisten ongelmia ja esteettömyystoimenpiteitä ei kuitenkaan ole erikseen selvitetty ja suunniteltu. Esteettömyyden liittyessä tiivisti myös liikenneturvallisuuteen, nousi työn yhteydessä kuitenkin esiin toimenpide-ehdotuksia, joita on kirjattu työn yhteydessä koottuun sähköiseen aineistoon. Yksityistieliittymien näkemäraivaukset maanteiden varsilla sekä ratojen tasoristeyksissä Maanteiden yksityistieliittymien näkemäraivausten teko kuuluu tienhoitokuntien vastuulle. Kaupungin tulee tiedottaa asiasta tienhoitokuntia sekä lähettää ohjekuvat näkemäraivausten tekemisestä muun tiedottamisen yhteydessä (Kuva 2). Rautateiden tasoristeysten osalta tulee huomioida, että rata-alueella ja radan suoja-alueella* on radanpitäjällä oikeus poistaa näkemäesteet. Tienhoitokunnat voivat halutessaan itse huolehtia näkemäraivauksista vain radanpitäjän osoituksen mukaan. Jotta näkemä tasoristeyksessä olisi hyvä, on 8 metrin päässä lähimmästä kiskosta nähtävä 6 kertaa radan suurimman sallitun nopeuden verran molemmille sivuille. Esimerkiksi jos junan nopeus on 140 km/h, mikä on junien suurin sallittu nopeus tasoristeyksessä, näkemän on oltava noin 840 metriä molempiin suuntiin. Lähde: Liikennevirasto, Rautatieosasto. *Suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. Lähde: Ratalaki 110/2007. Autoilijoiden liikennevalojen ja suojatiesääntöjen noudattaminen Liikennevalojen ja suojatiesääntöjen noudattamista pyritään parantamaan autoilijoihin kohdennettavalla asennekasvatuksella, lisäämällä poliisin suorittamaa valvontaa sekä alentamalla rikkomuksiin liittyviä puuttumiskynnyksiä.

23 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Kuva 2. Yksityistieliittymien mitoitusnäkemät (lähde: Yksityisteiden liittymät maanteihin, Lupa-asioiden käsittely, Tiehallinto 2007). Mopoilu kevyen liikenteen väylillä Mopoilun sallimisessa kevyen liikenteen väylillä tulee pyrkiä selkeyteen ja jatkuvuuteen. Lähtökohtaisesti taajama-alueilla mopoilu kielletään kevyen liikenteen väylillä, mikäli viereisen tien tai kadun nopeusrajoitus on enintään 50 km/h. Mikäli tien nopeusrajoitus on 60 km/h tai sen yli, on mopoilun salliminen kevyen liikenteen väylillä harkittava tapauskohtaisesti.

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma. Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet.

Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma. Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Miksi yhteiset periaatteet kannattaa sopia? Yhteisten

Lisätiedot

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Tekninen lautakunta 41 18.05.2010 LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TELA 41 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh. 040-3556 320 tai email: jouko.korhonen@heinavesi.fi,

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA MONTA TOIMIJAA JA LAAJA TYÖKALUPAKKI Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. Kunnan liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TOIMINTAESIMERKKEJÄ ERI HALLINTOKUNTIIN

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TOIMINTAESIMERKKEJÄ ERI HALLINTOKUNTIIN π Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. π Kunnan liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä perustyötä,

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA Liikenneturvallisuustyön nykytila 1/6 Vuoden 2000 liikenneturvallisuussuunnitelma toteaa:

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - vain yksi työryhmä, työryhmän

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän perustaminen Tekniset Muut hallintokunnat

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2016 Pyhäjoki Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 15 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA XXX 201X Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kaavi NOORA AIRAKSINEN LAURA PÖLLÄNEN Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kaavi LUONNOS 11.6.2013 NOORA AIRAKSINEN LAURA PÖLLÄNEN

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 3. 22.9.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet

Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet 21.9.2015 / 1 Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet Tavoitteiden taustalla on visio turvallisesta liikennejärjestelmästä Turvallisuus on elämän perusarvoja ja koskee myös päivittäistä liikkumista.

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsiosa, toimijana Ramboll Kemi-Tornion seutukunta

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

LINTU tutkimusohjelman teesit

LINTU tutkimusohjelman teesit LINTU tutkimusohjelman teesit Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Vaasan tiepiiri Alavuden kaupunki Kuortaneen kunta Töysän kunta Ähtärin kaupunki 2009 ESIPUHE Tiehallinnon Vaasan tiepiiri,

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö:

LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö: LIITE 1: TYÖOHJELMA Ramboll Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 6800 Fax: 020 755 6801 etunimi.sukunimi@ramboll.fi www.ramboll.fi Sisältö: 1 Tehtävän määrittely... 2 1.1 Yleistä... 2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilökunta Lapset Liikenneturvallisuusmateriaalin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2015

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2015 Kainuun liikenneturvallisuustoimija Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2015 11.12.2015 Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi Kainuun maakunnan ja Kainuun kuntien liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEYMPÄRISTÖ 28.9.2012

LIIKENNEYMPÄRISTÖ 28.9.2012 LIIKENNEYMPÄRISTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan liikenneympäristön vaikutusta liikenneturvallisuuteen sekä erilaisia liikenneympäristön turvallisuuden parantamiskeinoja. Liikenneympäristön

Lisätiedot

Sinä teet suojatien kampanja

Sinä teet suojatien kampanja Sinä teet suojatien kampanja Kouluissa, päiväkodeissa, työyksiköissä ja järjestöissä toteutettava kampanja, jonka tarkoituksena on nostaa esiin laajasti suojatiehen ja tien ylittämiseen liittyviä keskeisiä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen

4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin liikenneturvallisuutta parantavasti.

Lisätiedot

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Mihin liikenneturvallisuustyötä tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kanta-Hämeen ja ympäristökeskus liikenneturvallisuusfoorumi 14.3.2016

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA

PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA Mitä kysyttiin ja keneltä? Jakelussa kuntien kunnanjohtajat ja hallituksen ja valtuuston jäsenet Selvitettiin päätöksentekijöiltä

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 Maaliskuu 2014 Tervolan kunta Liikenneturva ELY-keskus Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi HANKKEEN KUVAUS Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Keski-Karjalan kunnat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi sijaitsevat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

Poliisin. liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Poliisin. liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisin liikenneturvallisuustyö Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen 1 Tervetuloa seminaariin Liikenneturvallisuustilanne Muutokset toimintaympäristössä ja liikenteen valvonnassa

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (6) 216 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään ym. polkupyöräilykieltojen kumoamista sekä liikenneturvallisuuden parantamista

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelma

Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelma 2003 Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois-Suomen tiepiiri Miehikkälän kunta Miehikkälä 2003 4 Kartat: GT-rasterikartta Peruskartta 1:10 000, rasteri Genimap Oy, EL4356 Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 Työn tavoitteena oli tehdä kuntaan turvallista ja kestävää liikkumista edistävä liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka

Lisätiedot