Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010"

Transkriptio

1 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

2

3 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä 2010

4 Kannen kuvat: Laura Pöllänen Jyväskylä 2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän kaupunki Cygnaeuksenkatu 1 (Wanha lääni) Kaupunkirakennepalvelut, Palvelupiste Hannikainen PL 233, Jyväskylä PL 250, Jyväskylä Puhelin (vaihde): Puhelin (014)

5 TIIVISTELMÄ Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin muodostetun uuden Jyväskylän alueen kattavaksi. Uusi Jyväskylän kaupunki käsittää entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueet. Entisen Korpilahden kunnan alueelle laadittiin muita alueita perusteellisempi liikenneympäristön parantamissuunnitelma. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden parantamistoimenpideluetteloiden ajantasaisuus tarkistettiin ja niitä täydennettiin uusilla esiin nousseilla toimenpidetarpeilla. Liikenneturvallisuuden nykytilaa selvitettiin uuden Jyväskylän ja erityisesti entisen Korpilahden kunnan alueella tiestötietojen, onnettomuustarkastelujen sekä asukkaille tehdyn vaaranpaikkakartoituksen avulla. Esiin nousseet ongelmakohteet käytiin tarkastamassa maastossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin taajamien lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuteen. Liikenneympäristön parantamiseksi tehtiin parantamistoimenpide-esitykset 87 kohteeseen. Esitykset sisältävät sekä rakenteellisia että liikenteenohjauksen toimenpiteitä. Lisäksi päivitettiin entisen maalaiskunnan alueelle tehdyssä liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt kevyen liikenteen väylä- ja valaistustoimenpiteet. Toimenpiteet jaettiin kahteen ohjeelliseen kiireellisyysluokkaan. Toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 13,8 milj. (ilman em. kevyen liikenteen väylä- ja valaistuskohteita). Liikenneturvallisuustyö on tehokkainta, kun resursseja suunnataan sekä liikenneympäristön parantamiseen että liikenneturvallisuuden koulutus-, tiedotus- ja valistustyöhön. Työssä laadittiin aikaisempien suunnitelmien pohjalta kaikille hallintokunnille liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat, joissa on esitetty koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen toimenpiteet tuleville vuosille. Lisäksi kuvattiin yhteistyökumppaneiden rooli kaupungin liikenneturvallisuustyössä. Kaupungin liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuustyöryhmässä, jonka kokoonpano ja tehtävät tarkistettiin suunnitelman päivitystyön yhteydessä. Ryhmässä on edustajat kaikista kaupungin hallintokunnista sekä yhteistyökumppaneista.

6

7 ALKUSANAT Suunnitelmassa yhdistettiin ja päivitettiin entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja vanhan Jyväskylän kaupungin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat sekä suunniteltiin Korpilahden alueen parantamistoimenpiteet. Päivitystyö on tehty suppeana ja siinä keskityttiin saattamaan eri alueiden liikenneturvallisuussuunnittelun tarkkuus samalle tasolle. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat päivitettiin samassa yhteydessä. Suunnitelman laatimista ohjanneeseen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Jorma Lipponen Timo Vuoriainen Viljo Viinikainen Rauno Saukkonen Kari Häkkinen Kari Fagerholm Toni Tamminiemi Sirkka Kannas Arja Sjöholm Risto Kähkönen Pipsa Saarela Rauni Malinen Leena Piippa Erkki Savolainen Esa Rantakangas Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki, opetuspalvelut Jyväskylän kaupunki, opetuspalvelut Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenneturva Poliisi Jyväskylän pyöräilyseura Suunnitelman laati Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta Sito-Kuopio Oy, jossa työstä vastasi projektipäällikkönä DI Noora Airaksinen. Työhön osallistuivat lisäksi DI Petri Launonen, DI Marko Tikkanen ja ins.amk Laura Pöllänen. Jyväskylässä toukokuussa 2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän kaupunki

8

9 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys SISÄLTÖ SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ALKUSANAT SISÄLTÖ 9 1 JOHDANTO 11 2 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Tie- ja liikenneolosuhteet Liikenneonnettomuudet Liikenneturvallisuuden vaaranpaikkakartoitus Kunnossapito Liikenneturvallisuustyö Aikaisemmat suunnitelmat 15 3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet 17 4 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Suunnittelun lähtökohdat Yhteisiä toimenpideperiaatteita 19 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä Liikenneturvallisuustyöryhmä ja ryhmän toimintamalli Toimintasuunnitelmat Kaupunkirakennepalvelut Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikenneturva Poliisi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän pyöräilyseura Autoliiton Tikkakosken osasto 32 6 TOTEUTTAMISOHJELMA JA VAIKUTUKSET Kustannukset ja kiireellisyys Toimenpiteiden vaikutukset 34 7 JATKOTOIMENPITEET Suunnitelman käsittely Jatkosuunnittelu Seuranta 36

10 10 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 SISÄLTÖ LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 38 Vaaranpaikkakartoituksessa esille nousseet ongelmakohteet Toimenpidekartat ja -taulukot, Korpilahden alue Toimenpidekartat ja -taulukot, entisen Jyväskylän alue Toimenpidekartat ja -taulukot, entisen Jyväskylän maalaiskunnan alue Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmataulukot Sähköisen liiteaineiston kuvaus Yhteenveto Liikenneturvan materiaaleista

11 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys JOHDANTO 1 JOHDANTO Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin muodostetun uuden Jyväskylän alueen kattavaksi. Uusi Jyväskylän kaupunki käsittää entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueet. Entiseen Jyväskylän kaupunkiin laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2002 ja se päivitettiin vuonna Jyväskylän maalaiskuntaan laadittiin suunnitelma juuri ennen kuntien yhdistymistä vuonna Korpilahden kunnan edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 1999 ja siten vanhentunut. Tässä työssä entisen Korpilahden kunnan alueelle laadittiin muita alueita perusteellisempi liikenneympäristön parantamissuunnitelma. Myös suunnittelun lähtökohdat selvitettiin muita alueita tarkemmin. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden parantamistoimenpideluetteloiden ajantasaisuus tarkistettiin ja niitä täydennettiin uusilla esiin nousseilla toimenpidetarpeilla. Näiden alueiden suunnittelun lähtökohdat on esitetty tarkemmin edellisissä liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Osa nykytilaselvityksestä on raportoitu erillisessä muistiossa ja liitetty sähköiseen suunnitelma-aineistoon. Suunnittelun lähtökohtina tarkistettiin raportissa ja sähköisessä aineistossa esitettyjen asioiden ohella mm. nykyinen maankäyttö ja sen kehittyminen sekä vireillä olevat merkittävimmät suunnitteluun vaikuttavat kaavahankkeet. Lisäksi otettiin huomioon toimintojen, erityisesti koulujen ja päiväkotien sekä palvelutalojen ym. paljon lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden liikkumista synnyttävien toimintojen sijainnit. Työn yhteydessä tarkistettiin myös uuden Jyväskylän liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano. Vanhan Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat yhdistettiin ja päivitettiin koko Jyväskylän kattavaksi.

12 12 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2.1 Tie- ja liikenneolosuhteet Korpilahden alueen tie- ja liikenneolosuhteet selvitettiin työn yhteydessä muita alueita tarkemmin. Tiedot on raportoitu erilliseen muistioon ja liitetty sähköiseen suunnitelma-aineistoon. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden nykyiset tie- ja liikenneolosuhteet on raportoitu aikaisemmissa tuoreissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. 2.2 Liikenneonnettomuudet Suunnitelman yhteydessä tehtiin yhteenveto uuden Jyväskylän alueen maanteillä sattuneista onnettomuuksista. Lisäksi Korpilahden alueelle tehtiin toimenpidesuunnittelun taustaksi tarkempi onnettomuustarkastelu. Nämä tarkastelut on raportoitu erillisessä muistiossa ja liitetty suunnitelman sähköiseen aineistoon. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan aikaisemmissa melko tuoreissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa on esitetty tarkempia onnettomuusanalyyseja ko. alueelta. Taulukkoon 1 on koottu Tilastokeskuksen onnettomuustilaston mukaiset entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan sekä Korpilahden alueen onnettomuusmäärät vuosilta Kokonaisuudessaan nykyisen Jyväskylän alueella onnettomuusmäärät ovat hieman laskeneet vuodesta Erityisesti loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrässä on tapahtunut laskua. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on laskenut reilu kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2005 vuoteen Kuolleiden määrä on kuitenkin pysynyt samalla tasolla.

13 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Taulukko 1. Suunnittelualueen onnettomuusmäärät vuosina Vuosi 2005 Kunta Kaikki onnettomuudet Loukk. johtaneet Kuolemaan johtaneet Kuolleet Hevaonnettomuuksien osuus Jyväskylä ,7 % Jyväskylän mlk 17,9 % Korpilahti ,6 % Yhteensä ,0 % 2006 Jyväskylä ,6 % Jyväskylän mlk 16,7 % Korpilahti ,0 % Yhteensä ,6 % 2007 Jyväskylä ,9 % Jyväskylän mlk 12,6 % Korpilahti ,1 % Yhteensä ,5 % 2008 Jyväskylä ,2 % Jyväskylän mlk 16,0 % Korpilahti ,8 % Yhteensä ,6 % 2.3 Liikenneturvallisuuden vaaranpaikkakartoitus Koko Jyväskylän alueen liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin työn aikana vaaranpaikkakartoituksella. Asukkaille annettiin mahdollisuus ilmoittaa liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita sekä antaa liikenneasenteisiin liittyvää palautetta sähköpostitse tai postitse. Palautemahdollisuudesta informoitiin kaupungin internet-sivuilla sekä lehtiin lähetetyssä tiedotteessa. Palautteen antamisaikaa oli noin kolme viikkoa syys-lokakuussa Palautetta pyydettiin erityisesti Korpilahden alueelta. Palautteita saatiin yhteensä noin 140 kappaletta yli 220 eri kohteesta. Palautteet saatiin pääasiassa sähköpostitse. Palautteet käytiin läpi ja noin 40 kohteeseen oli suunniteltu toimenpiteitä aikaisemmissa suunnitelmissa. Jäljelle jäävistä kohteista kaikki Korpilahden alueella sijaitsevat ongelmapaikat, koulut sekä muilla alueilla yli yhden maininnan saaneet ongelmakohteet käytiin läpi maastossa. Maastossa läpi käydyt ongelmakohteet on esitetty liitteessä 1.

14 14 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Ongelmakohteiden lisäksi vaaranpaikkakyselyssä nousi esille seuraavia yleisiä liikenneturvallisuuteen tai liikenneasenteisiin liittyviä asioita: Ylinopeudet olivat kokonaisuudessaan eniten huolta aiheuttava asia sekä ongelmakohteissa että yleisesti. Autoilijoiden piittaamattomuus kevyestä liikenteestä koettiin ongelmaksi. Pyöräilykypärän ja polkupyörän valojen käyttöä tulisi saada lisättyä. Pyöräilijöiden sääntötuntemusta ja liikennekäyttäytymistä tulisi parantaa mm. koulujen liikenneopetusta tehostamalla. Lasten ja koululaisten turvallisuus (koulumatkat ja matkat pysäkeille) huolestutti useita vastaajia. Kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa koettiin olevan ongelmia (hitaus ja aurauksen puute). Mopoilijat ja mopojen lisääntyvä määrä huolestutti vastaajia. Lähiöiden kevyen liikenteen väylillä mopoilijat pelottavat erityisesti lapsia. Alikulkutunneleiden turvallisuutta heikentävät päällystevauriot, liukkaus, huono kunnossapito sekä näkemäongelmat. Myös pyöräilijöiden ja mopoilijoiden suuret ajonopeudet alikulkutunneleissa huolestuttavat. Julkisen liikenteen palvelutaso on heikko (mm. yhteydet iltapäivällä Vespuoleen ovat huonot). 2.4 Kunnossapito Vaaranpaikkakartoituksessa eniten kunnossapitoon liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita saatiin kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä. Kehittämisehdotukset liittyivät yksittäisten katujen ja kevyen liikenteen väylien puutteelliseen kunnossapitoon kesällä ja talvella sekä liukkauteen. Kohteet sijaitsivat asuinalueilla, koulujen läheisyydessä sekä keskusta-alueella. Alikulkutunnelit mainittiin melko usein ja katujen kapeus talvella aurauksesta johtuen koettiin useissa kohteissa ongelmaksi. 2.5 Liikenneturvallisuustyö Jyväskylässä oli työn alussa olemassa liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti ja jossa liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista on seurattu. Entiseen Jyväskylän maalaiskuntaan perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmä vuonna 2008 valmistuneen liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä, mutta ryhmä ei ole sen jälkeen kokoontunut. Entisessä Korpilahden kunnassa ei ollut olemassa liikenneturvallisuustyöryhmää. Jyväskylän liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano, toimintamalli ja toimintasuunnitelmat tarkistettiin suunnitelman päivityksen yhteydessä (luku 5).

15 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2.6 Aikaisemmat suunnitelmat Suunnitelman päivitysluonteesta johtuen käytiin erityisesti vanhan Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan suunnitelmien toimenpiteiden toteutumistilanne läpi. Tässä suunnitelmassa esitettävistä toimenpidetaulukoista on poistettu toteutetut toimenpiteet sekä muutettu molempien kuntien taulukot helposti päivitettävään muotoon. Suunnittelussa otettiin huomioon myös erityisesti Korpilahden alueelle laaditut muut suunnitelmat. Näistä keskeisimmät ovat valtatien 9 ohituskaistasuunnitelmat (Korpilahdelta Tampereen suuntaan) sekä Iloniemen alueen tie- ja katuverkkoselvitys.

16 16 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 3.1 Onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylän liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetettavat tavoitteet johdettiin valtakunnallisista ja entisen Länsi-Suomen läänin tavoitteista. Valtakunnalliset tavoitteet Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet liikennekuolemien vähentämiselle: Vuonna 2010 liikennekuolemien määrän on oltava alle 250 (vuonna 2009 liikenneonnettomuuksissa kuoli 281 henkilöä). Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena on luoda edellytykset liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025 paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä on enintään 100. Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille valmistui joulukuussa Vuonna 2001 tehty periaatepäätös on vahvistettu valtioneuvoston maaliskuussa 2006 tekemässä periaatepäätöksessä. Päätökseen on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tärkeimmät toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tarpeen liikenneturvallisuustyötä tekevien organisaatioiden kannalta. Päätöksessä on esitetty, että vuosina valmistellaan ja toteutetaan seuraaviin osa-alueisiin liittyviä toimenpiteitä: - Yhteistyön tehostaminen - EU-yhteistyö - Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen - Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa - Nopeuksien hallinta - Päihdeonnettomuuksien vähentäminen - Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen - Kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseurannan tehostaminen. Uutta valtakunnallista liikenneturvallisuussuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja se valmistuu vuoden 2010 aikana.

17 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Entisen Länsi-Suomen läänin tavoitteet Entisen Länsi-Suomen läänin alueelle on määritelty erilliset liikenneturvallisuustavoitteet. Vaikka aluehallintouudistuksen myötä ei lääniä ole enää olemassa, voidaan esitettyjä tavoitteita pitää vielä suurelta osin ajankohtaisina. Entisen Länsi-Suomen läänin alueen liikenneturvallisuustilanne on ollut muuta maata synkempi. Alueella asuvalla henkilöllä on noin 20 % suurempi todennäköisyys joutua kohtalokkaan tieliikenneonnettomuuden uhriksi kuin muualla Suomessa asuvalla henkilöllä. Entisen Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen yhteinen tavoite oli saada liikenneturvallisuustasoero muuhun maahan verrattuna puolitettua vuoteen 2007 mennessä sekä poistettua kokonaan vuoteen 2010 mennessä. Entisen Länsi-Suomen läänin alueen liikenneturvallisuustilannetta ja tavoitetta on seurattu BSC -mittariston avulla. Jyväskylän alueella toimii yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on parantaa Keski-Suomen maakunnan liikenneturvallisuutta eri tahojen yhteistyönä. Ryhmän tehtäviä ovat mm. Koordinoida alueellista liikenneturvallisuustyötä. Määritellä toimialueellaan käytännön toimenpiteitä liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi. Tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä. Raportoida työstään Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunnalle raportointityökalun avulla. Jyväskylän onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylässä tehtävän liikenneturvallisuustyön taustalle määriteltiin koko valtakunnan mukainen visio: Pidämme luonnollisena ja välttämättömänä tavoitteena, että kukaan liikennesääntöjä noudattava ei kuole eikä loukkaannu vakavasti Jyväskylän liikenteessä. Liikenneonnettomuustilastoja ja loukkaantuneiden sekä kuolleiden määrää seurataan. Määrällisenä tavoitteena on henkilövahinko-onnettomuuksien väheneminen 20 % vuoteen 2015 mennessä. Hyvin tärkeää on myös aikaansaada liikenneolosuhteet (liikenneympäristö- ja käyttäytyminen), jossa ihmiset kokevat voivansa liikkua turvallisesti. 3.2 Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet Jyväskylän kaupungin toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet asetettiin aikaisempien suunnitelmien mukaisesti ja esille nousseiden ongelmien pohjalta. Sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteet että liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma laadittiin pyrkien edistämään asetettuja tavoitteita. Toiminnalliset tavoitteet tarkistetaan noin kolmen vuoden välein liikenneturvallisuustyöryhmässä.

18 18 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet: Jatketaan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa ja liikenneturvallisuustilanteen seurantaan ryhmässä. Jatketaan päivitettyjen toimintasuunnitelmien toteuttamista. Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin että asennekasvatuksen keinoin. Taajamien lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden parantaminen (omatoimisen liikkumisen turvaaminen, erilaisten käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen). Kannustetaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä mukaan liikenneturvallisuustyöhön. Kehitetään liikennevalvontaa (mm. kameravalvonta, mopoilijat). Parannetaan koulureittien ja koulukuljetusten turvallisuutta. Edistetään turvavälineiden käyttöä. Tuetaan kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Huomioidaan liikenneturvallisuus kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa.

19 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET 4 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET 4.1 Suunnittelun lähtökohdat Korpilahden alueen toimenpiteet suunniteltiin muita alueita tarkemmin, koska edellinen suunnitelma oli vanhentunut. Lähtökohtana alueen liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden suunnittelussa olivat vaaranpaikkakartoituksen ja onnettomuusanalyysien sekä maastokäyntien perusteella esiin nousseet ongelmakohteet. Muun Jyväskylän alueen osalta tarkistettiin vaaranpaikkakartoituksessa esille nousseet ongelmakohteet sekä poistettiin toimenpidetaulukoista edellisen suunnitelman jälkeen toteutetut kohteet. Parantamistoimenpiteiden suunnittelun taustan muodostivat koko Jyväskylän alueella luvussa 3 esitetyt tavoitteet sekä luvussa 4.2 esitetyt suunnittelutyön aikana muodostuneet yhteiset periaatteet. Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pieniä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä. Yksittäiset toimenpiteet on esitetty raportin liitteenä 2-4 olevissa aluekohtaisissa toimenpidekartoissa ja -taulukoissa. Taulukoissa on esitetty lisäksi toimenpiteiden toteuttamiskustannukset, kiireellisyysluokat ja vastuutahot. Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman päivitettävyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot toimitettiin erillisinä tiedostoina tilaajalle päivittämistä varten. Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä taulukoihin. Lisäksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu. 4.2 Yhteisiä toimenpideperiaatteita Työn aikana kirjattiin koko uuden Jyväskylän aluetta koskevia yhteisiä periaatteita ohjaamaan sekä yksittäisten toimenpiteiden muodostamista että määrittelemään toimintolinjoja koskien esim. asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmiä. Seuraavassa on esitetty asiakohdittain määriteltyjen periaatteiden sisältö. Nopeusrajoitusjärjestelmä Nopeusrajoitusten asettamisessa sovelletaan Jyväskylässä valtakunnallista taajamien nopeusrajoitusohjetta. Ohjeen mukaisesti taajaman nopeusrajoitusjärjestelmä muodostuu yleisestä 50 km/h-rajoituksesta, rajoitusarvoltaan yleisrajoitusta alemmista nopeusrajoitusalueista sekä yksittäisistä muista nopeusrajoituksista. Korkein taajamissa käytettävä rajoitus on 60 km/h. Tien suhde maankäyttöön ja kevyen liikenteen järjestelyt asettavat ehtoja rajoituksen suuruudelle. Kevyen liikenteen turvallisille järjestelyille asetetaan suurempia vaatimuksia korkeampia nopeuksia käytettäessä. Kullekin tiejaksolle sopivan nopeusrajoituksen määrittämisessä otetaan huomioon myös tiejakson tiejärjestelyt ja turvallisuusolosuhteet. Yleisimmin sopiva rajoitus taajamissa on km/h. Nopeusrajoitusarvoa harkittaessa painotetaan kevyen liikenteen ja autoliikenteen verkkojen risteämiskohtien turvallisuutta.

20 20 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Nopeusrajoitusjärjestelmän tulee olla selkeä ja liikenneympäristön tulee tukea nopeusrajoituksia. Nopeustasoja alentamalla olisi mahdollista parantaa liikenneturvallisuutta. Koulujen ja päiväkotien pihojen ja lähiympäristöjen suunnittelu Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden sekä lähiympäristöjen turvallisuus on yksi suunnitelmien painopistealueista. Koulujen lähialueiden liikenneympäristön puutteet on tarkastettu maastossa kyselyissä esiin nousseiden kohteiden osalta. Korpilahden alueelta on kaikki koulut käyty läpi. Koulujen turvallisuuteen liittyvät tie- ja katuverkon toimenpiteet on esitetty toimenpideluetteloissa. Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden turvallisuuspuutteet ja parantamistoimenpidesuunnittelu tulee tehdä jatkossa koko kaupungin alueella yhteistyössä laitosten henkilökunnan, kiinteistöjen ylläpidosta sekä katujen ja teiden ylläpidosta vastaavien tahojen kesken. Lapsia -liikennemerkkien tarkistaminen Lapsia -liikennemerkkien (merkkinro 152) käyttö ei ole yhtenäistä. Lähtökohtaisesti lapsia -liikennemerkkiä tulee käyttää kohteissa, joissa liikkuu tavallista runsaammin lapsia (erityisesti koulut, leikkipaikat). Jyväskylän alueelle esitetään liikennemerkin käytön tarkistamista koko tie- ja katuverkolla. Päiväkotien ja muiden hoitoyksiköiden ympäristöissä käytetään merkkiä, mikäli liikennemäärät ja -järjestelyt sekä yksikön toiminta sitä erityisesti edellyttävät. Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt Väistämisvelvollisuuden merkitsemiskäytäntöä Jyväskylässä tullaan yhtenäistämään. Asuinalueiden tonttikatujen liittymät pidetään tasa-arvoisina. Erityiskohteissa voidaan kuitenkin esim. näkemäsyistä käyttää kolmioita. Pääkadut merkitään etuajo-oikeutetuiksi kokoojakatuihin ja kokoojakadut tonttikatuihin nähden. Jotta väistämisvelvollisuuskäytäntöjä noudatetaan, tulee niiden olla selkeitä, ymmärrettäviä ja johdonmukaisia. Reunatukien käyttö Suojateillä ja pyöräteiden jatkeilla käytettävistä reunatuista on laadittu Jyväskylän kaupungin toimesta erillinen ohjeluonnos. Luonnoksen periaatteet esitetään otettavaksi käyttöön koko uuden Jyväskylän alueella. Hidasteiden käyttöperiaatteet Hidasteiden käytöllä tuetaan nopeusrajoitusten noudattamista ja niiden ymmärrettävyyttä. Hidasteilla voidaan myös viestiä esim. taajama-alueelle tulosta ( taajamaportti ) ja laajemmin liikkumisympäristön luonteesta. Hidasteita, erityisesti korotettuja suojateitä ja liittymiä esitetään käytettäväksi koulureiteillä ja koulujen lähiympäristöissä sekä vilkkaissa kevyen liikenteen ylityspaikoissa, joissa on tarpeen hillitä ajonopeuksia ja turvata kevyen liikenteen ylityksiä. Joukkoliikennereiteillä esitetään käytettäväksi hidasteita vain poikkeustapauksissa. Hidastetyyppinä bussireiteillä on yleensä bussiystävällinen tyynytöyssy suojatiekorokkeen yhteydessä. Joskus voidaan käyttää myös loivapiirteistä ns. sinitöyssyä. Korotuksille ja töyssyille vaihtoehtoisina

21 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET ratkaisuina voidaan käyttää myös keskisaarekkeellisia suojateitä, kavennuksia, sivusiirtymiä ym., mikäli töyssyjen käyttö ei esim. melusta, tärinästä tai kohteen liikennemääristä johtuen ole mahdollista. Hidasteiden käytössä tulee ottaa huomioon tien tai kadun luonne (tontti-, kokooja- ja pääkadut ym.). Mitä vilkkaampi kohde on, sitä tarkemmin tulee selvittää hidastetyypin soveltuvuus. Hidastetyypin valinnalla on myös suuri merkitys ajettavuudelle ja tätä kautta hyväksyttävyydelle. Kaupungin katuja koskevat hidasteiden käyttö- ja toteutusperiaatteet on juuri uusittu. Maanteitä koskevia hidasteiden käyttöperiaatteita ei ole vielä laadittu. Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset Nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia esitetään käytettäväksi erityiskohteissa, kuten koulujen ja päiväkotien ympäristöissä sekä paikoissa, joissa halutaan muuten kiinnittää huomiota nopeusrajoitukseen (nopeusrajoitusten muutoskohdat, taajama-/asuinalueelle saapuminen, taajamien kokoojakadut sekä pääväylät/taajamatiet). Suojateiden havaittavuus Suojateiden havaittavuuden parantaminen on tärkeää suojateiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keinona esitetään tehostevarsien asentamista liikenteenjakajiin ja suojatiemerkkeihin. Myös suojatiemaalausten kunnossapitäminen on havaittavuuden kannalta tärkeää. Kuva 1. Esimerkkikuva tehostevarsien käyttämisestä liikenteenjakajissa ja suojatiemerkkien varsissa. Tehostevarsia esitetään käytettäväksi lisäksi maanteiden liittymien keskisaarekkeissa olevissa liikenteenjakajissa.

22 22 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Esteettömyys Esteettömyys tulee ottaa huomioon kaikessa kaupungin alueella tapahtuvassa suunnittelussa. Esteettömyysasiat liittyvät oleellisesti myös kaupungin yleisten toimintalinjojen määrittelytöihin, erityisesti reunatukien käyttöön suojatiellä ja pyöräteiden jatkeilla. Ohjetyö reunakivien käytöstä on kaupungilla käynnissä (ks. kohta reunatukien käyttö). Tässä päivitystyössä esteettömyysnäkökulma huomioitiin liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmissa. Liikkumisesteisten ongelmia ja esteettömyystoimenpiteitä ei kuitenkaan ole erikseen selvitetty ja suunniteltu. Esteettömyyden liittyessä tiivisti myös liikenneturvallisuuteen, nousi työn yhteydessä kuitenkin esiin toimenpide-ehdotuksia, joita on kirjattu työn yhteydessä koottuun sähköiseen aineistoon. Yksityistieliittymien näkemäraivaukset maanteiden varsilla sekä ratojen tasoristeyksissä Maanteiden yksityistieliittymien näkemäraivausten teko kuuluu tienhoitokuntien vastuulle. Kaupungin tulee tiedottaa asiasta tienhoitokuntia sekä lähettää ohjekuvat näkemäraivausten tekemisestä muun tiedottamisen yhteydessä (Kuva 2). Rautateiden tasoristeysten osalta tulee huomioida, että rata-alueella ja radan suoja-alueella* on radanpitäjällä oikeus poistaa näkemäesteet. Tienhoitokunnat voivat halutessaan itse huolehtia näkemäraivauksista vain radanpitäjän osoituksen mukaan. Jotta näkemä tasoristeyksessä olisi hyvä, on 8 metrin päässä lähimmästä kiskosta nähtävä 6 kertaa radan suurimman sallitun nopeuden verran molemmille sivuille. Esimerkiksi jos junan nopeus on 140 km/h, mikä on junien suurin sallittu nopeus tasoristeyksessä, näkemän on oltava noin 840 metriä molempiin suuntiin. Lähde: Liikennevirasto, Rautatieosasto. *Suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. Lähde: Ratalaki 110/2007. Autoilijoiden liikennevalojen ja suojatiesääntöjen noudattaminen Liikennevalojen ja suojatiesääntöjen noudattamista pyritään parantamaan autoilijoihin kohdennettavalla asennekasvatuksella, lisäämällä poliisin suorittamaa valvontaa sekä alentamalla rikkomuksiin liittyviä puuttumiskynnyksiä.

23 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Kuva 2. Yksityistieliittymien mitoitusnäkemät (lähde: Yksityisteiden liittymät maanteihin, Lupa-asioiden käsittely, Tiehallinto 2007). Mopoilu kevyen liikenteen väylillä Mopoilun sallimisessa kevyen liikenteen väylillä tulee pyrkiä selkeyteen ja jatkuvuuteen. Lähtökohtaisesti taajama-alueilla mopoilu kielletään kevyen liikenteen väylillä, mikäli viereisen tien tai kadun nopeusrajoitus on enintään 50 km/h. Mikäli tien nopeusrajoitus on 60 km/h tai sen yli, on mopoilun salliminen kevyen liikenteen väylillä harkittava tapauskohtaisesti.

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot