Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010"

Transkriptio

1 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

2

3 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä 2010

4 Kannen kuvat: Laura Pöllänen Jyväskylä 2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän kaupunki Cygnaeuksenkatu 1 (Wanha lääni) Kaupunkirakennepalvelut, Palvelupiste Hannikainen PL 233, Jyväskylä PL 250, Jyväskylä Puhelin (vaihde): Puhelin (014)

5 TIIVISTELMÄ Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin muodostetun uuden Jyväskylän alueen kattavaksi. Uusi Jyväskylän kaupunki käsittää entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueet. Entisen Korpilahden kunnan alueelle laadittiin muita alueita perusteellisempi liikenneympäristön parantamissuunnitelma. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden parantamistoimenpideluetteloiden ajantasaisuus tarkistettiin ja niitä täydennettiin uusilla esiin nousseilla toimenpidetarpeilla. Liikenneturvallisuuden nykytilaa selvitettiin uuden Jyväskylän ja erityisesti entisen Korpilahden kunnan alueella tiestötietojen, onnettomuustarkastelujen sekä asukkaille tehdyn vaaranpaikkakartoituksen avulla. Esiin nousseet ongelmakohteet käytiin tarkastamassa maastossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin taajamien lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuteen. Liikenneympäristön parantamiseksi tehtiin parantamistoimenpide-esitykset 87 kohteeseen. Esitykset sisältävät sekä rakenteellisia että liikenteenohjauksen toimenpiteitä. Lisäksi päivitettiin entisen maalaiskunnan alueelle tehdyssä liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt kevyen liikenteen väylä- ja valaistustoimenpiteet. Toimenpiteet jaettiin kahteen ohjeelliseen kiireellisyysluokkaan. Toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 13,8 milj. (ilman em. kevyen liikenteen väylä- ja valaistuskohteita). Liikenneturvallisuustyö on tehokkainta, kun resursseja suunnataan sekä liikenneympäristön parantamiseen että liikenneturvallisuuden koulutus-, tiedotus- ja valistustyöhön. Työssä laadittiin aikaisempien suunnitelmien pohjalta kaikille hallintokunnille liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat, joissa on esitetty koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen toimenpiteet tuleville vuosille. Lisäksi kuvattiin yhteistyökumppaneiden rooli kaupungin liikenneturvallisuustyössä. Kaupungin liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuustyöryhmässä, jonka kokoonpano ja tehtävät tarkistettiin suunnitelman päivitystyön yhteydessä. Ryhmässä on edustajat kaikista kaupungin hallintokunnista sekä yhteistyökumppaneista.

6

7 ALKUSANAT Suunnitelmassa yhdistettiin ja päivitettiin entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja vanhan Jyväskylän kaupungin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat sekä suunniteltiin Korpilahden alueen parantamistoimenpiteet. Päivitystyö on tehty suppeana ja siinä keskityttiin saattamaan eri alueiden liikenneturvallisuussuunnittelun tarkkuus samalle tasolle. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat päivitettiin samassa yhteydessä. Suunnitelman laatimista ohjanneeseen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Jorma Lipponen Timo Vuoriainen Viljo Viinikainen Rauno Saukkonen Kari Häkkinen Kari Fagerholm Toni Tamminiemi Sirkka Kannas Arja Sjöholm Risto Kähkönen Pipsa Saarela Rauni Malinen Leena Piippa Erkki Savolainen Esa Rantakangas Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntatekniikka Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki, opetuspalvelut Jyväskylän kaupunki, opetuspalvelut Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenneturva Poliisi Jyväskylän pyöräilyseura Suunnitelman laati Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta Sito-Kuopio Oy, jossa työstä vastasi projektipäällikkönä DI Noora Airaksinen. Työhön osallistuivat lisäksi DI Petri Launonen, DI Marko Tikkanen ja ins.amk Laura Pöllänen. Jyväskylässä toukokuussa 2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän kaupunki

8

9 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys SISÄLTÖ SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ALKUSANAT SISÄLTÖ 9 1 JOHDANTO 11 2 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Tie- ja liikenneolosuhteet Liikenneonnettomuudet Liikenneturvallisuuden vaaranpaikkakartoitus Kunnossapito Liikenneturvallisuustyö Aikaisemmat suunnitelmat 15 3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet 17 4 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Suunnittelun lähtökohdat Yhteisiä toimenpideperiaatteita 19 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä Liikenneturvallisuustyöryhmä ja ryhmän toimintamalli Toimintasuunnitelmat Kaupunkirakennepalvelut Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikenneturva Poliisi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylän pyöräilyseura Autoliiton Tikkakosken osasto 32 6 TOTEUTTAMISOHJELMA JA VAIKUTUKSET Kustannukset ja kiireellisyys Toimenpiteiden vaikutukset 34 7 JATKOTOIMENPITEET Suunnitelman käsittely Jatkosuunnittelu Seuranta 36

10 10 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 SISÄLTÖ LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 38 Vaaranpaikkakartoituksessa esille nousseet ongelmakohteet Toimenpidekartat ja -taulukot, Korpilahden alue Toimenpidekartat ja -taulukot, entisen Jyväskylän alue Toimenpidekartat ja -taulukot, entisen Jyväskylän maalaiskunnan alue Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmataulukot Sähköisen liiteaineiston kuvaus Yhteenveto Liikenneturvan materiaaleista

11 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys JOHDANTO 1 JOHDANTO Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin muodostetun uuden Jyväskylän alueen kattavaksi. Uusi Jyväskylän kaupunki käsittää entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueet. Entiseen Jyväskylän kaupunkiin laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2002 ja se päivitettiin vuonna Jyväskylän maalaiskuntaan laadittiin suunnitelma juuri ennen kuntien yhdistymistä vuonna Korpilahden kunnan edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 1999 ja siten vanhentunut. Tässä työssä entisen Korpilahden kunnan alueelle laadittiin muita alueita perusteellisempi liikenneympäristön parantamissuunnitelma. Myös suunnittelun lähtökohdat selvitettiin muita alueita tarkemmin. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden parantamistoimenpideluetteloiden ajantasaisuus tarkistettiin ja niitä täydennettiin uusilla esiin nousseilla toimenpidetarpeilla. Näiden alueiden suunnittelun lähtökohdat on esitetty tarkemmin edellisissä liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Osa nykytilaselvityksestä on raportoitu erillisessä muistiossa ja liitetty sähköiseen suunnitelma-aineistoon. Suunnittelun lähtökohtina tarkistettiin raportissa ja sähköisessä aineistossa esitettyjen asioiden ohella mm. nykyinen maankäyttö ja sen kehittyminen sekä vireillä olevat merkittävimmät suunnitteluun vaikuttavat kaavahankkeet. Lisäksi otettiin huomioon toimintojen, erityisesti koulujen ja päiväkotien sekä palvelutalojen ym. paljon lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden liikkumista synnyttävien toimintojen sijainnit. Työn yhteydessä tarkistettiin myös uuden Jyväskylän liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano. Vanhan Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat yhdistettiin ja päivitettiin koko Jyväskylän kattavaksi.

12 12 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2.1 Tie- ja liikenneolosuhteet Korpilahden alueen tie- ja liikenneolosuhteet selvitettiin työn yhteydessä muita alueita tarkemmin. Tiedot on raportoitu erilliseen muistioon ja liitetty sähköiseen suunnitelma-aineistoon. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden nykyiset tie- ja liikenneolosuhteet on raportoitu aikaisemmissa tuoreissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. 2.2 Liikenneonnettomuudet Suunnitelman yhteydessä tehtiin yhteenveto uuden Jyväskylän alueen maanteillä sattuneista onnettomuuksista. Lisäksi Korpilahden alueelle tehtiin toimenpidesuunnittelun taustaksi tarkempi onnettomuustarkastelu. Nämä tarkastelut on raportoitu erillisessä muistiossa ja liitetty suunnitelman sähköiseen aineistoon. Entisen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan aikaisemmissa melko tuoreissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa on esitetty tarkempia onnettomuusanalyyseja ko. alueelta. Taulukkoon 1 on koottu Tilastokeskuksen onnettomuustilaston mukaiset entisen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan sekä Korpilahden alueen onnettomuusmäärät vuosilta Kokonaisuudessaan nykyisen Jyväskylän alueella onnettomuusmäärät ovat hieman laskeneet vuodesta Erityisesti loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrässä on tapahtunut laskua. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on laskenut reilu kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2005 vuoteen Kuolleiden määrä on kuitenkin pysynyt samalla tasolla.

13 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Taulukko 1. Suunnittelualueen onnettomuusmäärät vuosina Vuosi 2005 Kunta Kaikki onnettomuudet Loukk. johtaneet Kuolemaan johtaneet Kuolleet Hevaonnettomuuksien osuus Jyväskylä ,7 % Jyväskylän mlk 17,9 % Korpilahti ,6 % Yhteensä ,0 % 2006 Jyväskylä ,6 % Jyväskylän mlk 16,7 % Korpilahti ,0 % Yhteensä ,6 % 2007 Jyväskylä ,9 % Jyväskylän mlk 12,6 % Korpilahti ,1 % Yhteensä ,5 % 2008 Jyväskylä ,2 % Jyväskylän mlk 16,0 % Korpilahti ,8 % Yhteensä ,6 % 2.3 Liikenneturvallisuuden vaaranpaikkakartoitus Koko Jyväskylän alueen liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin työn aikana vaaranpaikkakartoituksella. Asukkaille annettiin mahdollisuus ilmoittaa liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita sekä antaa liikenneasenteisiin liittyvää palautetta sähköpostitse tai postitse. Palautemahdollisuudesta informoitiin kaupungin internet-sivuilla sekä lehtiin lähetetyssä tiedotteessa. Palautteen antamisaikaa oli noin kolme viikkoa syys-lokakuussa Palautetta pyydettiin erityisesti Korpilahden alueelta. Palautteita saatiin yhteensä noin 140 kappaletta yli 220 eri kohteesta. Palautteet saatiin pääasiassa sähköpostitse. Palautteet käytiin läpi ja noin 40 kohteeseen oli suunniteltu toimenpiteitä aikaisemmissa suunnitelmissa. Jäljelle jäävistä kohteista kaikki Korpilahden alueella sijaitsevat ongelmapaikat, koulut sekä muilla alueilla yli yhden maininnan saaneet ongelmakohteet käytiin läpi maastossa. Maastossa läpi käydyt ongelmakohteet on esitetty liitteessä 1.

14 14 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS Ongelmakohteiden lisäksi vaaranpaikkakyselyssä nousi esille seuraavia yleisiä liikenneturvallisuuteen tai liikenneasenteisiin liittyviä asioita: Ylinopeudet olivat kokonaisuudessaan eniten huolta aiheuttava asia sekä ongelmakohteissa että yleisesti. Autoilijoiden piittaamattomuus kevyestä liikenteestä koettiin ongelmaksi. Pyöräilykypärän ja polkupyörän valojen käyttöä tulisi saada lisättyä. Pyöräilijöiden sääntötuntemusta ja liikennekäyttäytymistä tulisi parantaa mm. koulujen liikenneopetusta tehostamalla. Lasten ja koululaisten turvallisuus (koulumatkat ja matkat pysäkeille) huolestutti useita vastaajia. Kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa koettiin olevan ongelmia (hitaus ja aurauksen puute). Mopoilijat ja mopojen lisääntyvä määrä huolestutti vastaajia. Lähiöiden kevyen liikenteen väylillä mopoilijat pelottavat erityisesti lapsia. Alikulkutunneleiden turvallisuutta heikentävät päällystevauriot, liukkaus, huono kunnossapito sekä näkemäongelmat. Myös pyöräilijöiden ja mopoilijoiden suuret ajonopeudet alikulkutunneleissa huolestuttavat. Julkisen liikenteen palvelutaso on heikko (mm. yhteydet iltapäivällä Vespuoleen ovat huonot). 2.4 Kunnossapito Vaaranpaikkakartoituksessa eniten kunnossapitoon liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita saatiin kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä. Kehittämisehdotukset liittyivät yksittäisten katujen ja kevyen liikenteen väylien puutteelliseen kunnossapitoon kesällä ja talvella sekä liukkauteen. Kohteet sijaitsivat asuinalueilla, koulujen läheisyydessä sekä keskusta-alueella. Alikulkutunnelit mainittiin melko usein ja katujen kapeus talvella aurauksesta johtuen koettiin useissa kohteissa ongelmaksi. 2.5 Liikenneturvallisuustyö Jyväskylässä oli työn alussa olemassa liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti ja jossa liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista on seurattu. Entiseen Jyväskylän maalaiskuntaan perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmä vuonna 2008 valmistuneen liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä, mutta ryhmä ei ole sen jälkeen kokoontunut. Entisessä Korpilahden kunnassa ei ollut olemassa liikenneturvallisuustyöryhmää. Jyväskylän liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano, toimintamalli ja toimintasuunnitelmat tarkistettiin suunnitelman päivityksen yhteydessä (luku 5).

15 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys NYKYTILA JA LIIKENNETURVALLISUUS 2.6 Aikaisemmat suunnitelmat Suunnitelman päivitysluonteesta johtuen käytiin erityisesti vanhan Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan suunnitelmien toimenpiteiden toteutumistilanne läpi. Tässä suunnitelmassa esitettävistä toimenpidetaulukoista on poistettu toteutetut toimenpiteet sekä muutettu molempien kuntien taulukot helposti päivitettävään muotoon. Suunnittelussa otettiin huomioon myös erityisesti Korpilahden alueelle laaditut muut suunnitelmat. Näistä keskeisimmät ovat valtatien 9 ohituskaistasuunnitelmat (Korpilahdelta Tampereen suuntaan) sekä Iloniemen alueen tie- ja katuverkkoselvitys.

16 16 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 3.1 Onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylän liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetettavat tavoitteet johdettiin valtakunnallisista ja entisen Länsi-Suomen läänin tavoitteista. Valtakunnalliset tavoitteet Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet liikennekuolemien vähentämiselle: Vuonna 2010 liikennekuolemien määrän on oltava alle 250 (vuonna 2009 liikenneonnettomuuksissa kuoli 281 henkilöä). Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena on luoda edellytykset liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025 paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä on enintään 100. Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille valmistui joulukuussa Vuonna 2001 tehty periaatepäätös on vahvistettu valtioneuvoston maaliskuussa 2006 tekemässä periaatepäätöksessä. Päätökseen on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tärkeimmät toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tarpeen liikenneturvallisuustyötä tekevien organisaatioiden kannalta. Päätöksessä on esitetty, että vuosina valmistellaan ja toteutetaan seuraaviin osa-alueisiin liittyviä toimenpiteitä: - Yhteistyön tehostaminen - EU-yhteistyö - Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen - Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa - Nopeuksien hallinta - Päihdeonnettomuuksien vähentäminen - Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen - Kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseurannan tehostaminen. Uutta valtakunnallista liikenneturvallisuussuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja se valmistuu vuoden 2010 aikana.

17 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Entisen Länsi-Suomen läänin tavoitteet Entisen Länsi-Suomen läänin alueelle on määritelty erilliset liikenneturvallisuustavoitteet. Vaikka aluehallintouudistuksen myötä ei lääniä ole enää olemassa, voidaan esitettyjä tavoitteita pitää vielä suurelta osin ajankohtaisina. Entisen Länsi-Suomen läänin alueen liikenneturvallisuustilanne on ollut muuta maata synkempi. Alueella asuvalla henkilöllä on noin 20 % suurempi todennäköisyys joutua kohtalokkaan tieliikenneonnettomuuden uhriksi kuin muualla Suomessa asuvalla henkilöllä. Entisen Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen yhteinen tavoite oli saada liikenneturvallisuustasoero muuhun maahan verrattuna puolitettua vuoteen 2007 mennessä sekä poistettua kokonaan vuoteen 2010 mennessä. Entisen Länsi-Suomen läänin alueen liikenneturvallisuustilannetta ja tavoitetta on seurattu BSC -mittariston avulla. Jyväskylän alueella toimii yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on parantaa Keski-Suomen maakunnan liikenneturvallisuutta eri tahojen yhteistyönä. Ryhmän tehtäviä ovat mm. Koordinoida alueellista liikenneturvallisuustyötä. Määritellä toimialueellaan käytännön toimenpiteitä liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi. Tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä. Raportoida työstään Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunnalle raportointityökalun avulla. Jyväskylän onnettomuuksien vähentämistavoitteet Jyväskylässä tehtävän liikenneturvallisuustyön taustalle määriteltiin koko valtakunnan mukainen visio: Pidämme luonnollisena ja välttämättömänä tavoitteena, että kukaan liikennesääntöjä noudattava ei kuole eikä loukkaannu vakavasti Jyväskylän liikenteessä. Liikenneonnettomuustilastoja ja loukkaantuneiden sekä kuolleiden määrää seurataan. Määrällisenä tavoitteena on henkilövahinko-onnettomuuksien väheneminen 20 % vuoteen 2015 mennessä. Hyvin tärkeää on myös aikaansaada liikenneolosuhteet (liikenneympäristö- ja käyttäytyminen), jossa ihmiset kokevat voivansa liikkua turvallisesti. 3.2 Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet Jyväskylän kaupungin toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet asetettiin aikaisempien suunnitelmien mukaisesti ja esille nousseiden ongelmien pohjalta. Sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteet että liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma laadittiin pyrkien edistämään asetettuja tavoitteita. Toiminnalliset tavoitteet tarkistetaan noin kolmen vuoden välein liikenneturvallisuustyöryhmässä.

18 18 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet: Jatketaan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa ja liikenneturvallisuustilanteen seurantaan ryhmässä. Jatketaan päivitettyjen toimintasuunnitelmien toteuttamista. Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin että asennekasvatuksen keinoin. Taajamien lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden parantaminen (omatoimisen liikkumisen turvaaminen, erilaisten käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen). Kannustetaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä mukaan liikenneturvallisuustyöhön. Kehitetään liikennevalvontaa (mm. kameravalvonta, mopoilijat). Parannetaan koulureittien ja koulukuljetusten turvallisuutta. Edistetään turvavälineiden käyttöä. Tuetaan kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Huomioidaan liikenneturvallisuus kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa.

19 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET 4 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET 4.1 Suunnittelun lähtökohdat Korpilahden alueen toimenpiteet suunniteltiin muita alueita tarkemmin, koska edellinen suunnitelma oli vanhentunut. Lähtökohtana alueen liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden suunnittelussa olivat vaaranpaikkakartoituksen ja onnettomuusanalyysien sekä maastokäyntien perusteella esiin nousseet ongelmakohteet. Muun Jyväskylän alueen osalta tarkistettiin vaaranpaikkakartoituksessa esille nousseet ongelmakohteet sekä poistettiin toimenpidetaulukoista edellisen suunnitelman jälkeen toteutetut kohteet. Parantamistoimenpiteiden suunnittelun taustan muodostivat koko Jyväskylän alueella luvussa 3 esitetyt tavoitteet sekä luvussa 4.2 esitetyt suunnittelutyön aikana muodostuneet yhteiset periaatteet. Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pieniä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä. Yksittäiset toimenpiteet on esitetty raportin liitteenä 2-4 olevissa aluekohtaisissa toimenpidekartoissa ja -taulukoissa. Taulukoissa on esitetty lisäksi toimenpiteiden toteuttamiskustannukset, kiireellisyysluokat ja vastuutahot. Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman päivitettävyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot toimitettiin erillisinä tiedostoina tilaajalle päivittämistä varten. Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä taulukoihin. Lisäksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu. 4.2 Yhteisiä toimenpideperiaatteita Työn aikana kirjattiin koko uuden Jyväskylän aluetta koskevia yhteisiä periaatteita ohjaamaan sekä yksittäisten toimenpiteiden muodostamista että määrittelemään toimintolinjoja koskien esim. asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmiä. Seuraavassa on esitetty asiakohdittain määriteltyjen periaatteiden sisältö. Nopeusrajoitusjärjestelmä Nopeusrajoitusten asettamisessa sovelletaan Jyväskylässä valtakunnallista taajamien nopeusrajoitusohjetta. Ohjeen mukaisesti taajaman nopeusrajoitusjärjestelmä muodostuu yleisestä 50 km/h-rajoituksesta, rajoitusarvoltaan yleisrajoitusta alemmista nopeusrajoitusalueista sekä yksittäisistä muista nopeusrajoituksista. Korkein taajamissa käytettävä rajoitus on 60 km/h. Tien suhde maankäyttöön ja kevyen liikenteen järjestelyt asettavat ehtoja rajoituksen suuruudelle. Kevyen liikenteen turvallisille järjestelyille asetetaan suurempia vaatimuksia korkeampia nopeuksia käytettäessä. Kullekin tiejaksolle sopivan nopeusrajoituksen määrittämisessä otetaan huomioon myös tiejakson tiejärjestelyt ja turvallisuusolosuhteet. Yleisimmin sopiva rajoitus taajamissa on km/h. Nopeusrajoitusarvoa harkittaessa painotetaan kevyen liikenteen ja autoliikenteen verkkojen risteämiskohtien turvallisuutta.

20 20 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Nopeusrajoitusjärjestelmän tulee olla selkeä ja liikenneympäristön tulee tukea nopeusrajoituksia. Nopeustasoja alentamalla olisi mahdollista parantaa liikenneturvallisuutta. Koulujen ja päiväkotien pihojen ja lähiympäristöjen suunnittelu Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden sekä lähiympäristöjen turvallisuus on yksi suunnitelmien painopistealueista. Koulujen lähialueiden liikenneympäristön puutteet on tarkastettu maastossa kyselyissä esiin nousseiden kohteiden osalta. Korpilahden alueelta on kaikki koulut käyty läpi. Koulujen turvallisuuteen liittyvät tie- ja katuverkon toimenpiteet on esitetty toimenpideluetteloissa. Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden turvallisuuspuutteet ja parantamistoimenpidesuunnittelu tulee tehdä jatkossa koko kaupungin alueella yhteistyössä laitosten henkilökunnan, kiinteistöjen ylläpidosta sekä katujen ja teiden ylläpidosta vastaavien tahojen kesken. Lapsia -liikennemerkkien tarkistaminen Lapsia -liikennemerkkien (merkkinro 152) käyttö ei ole yhtenäistä. Lähtökohtaisesti lapsia -liikennemerkkiä tulee käyttää kohteissa, joissa liikkuu tavallista runsaammin lapsia (erityisesti koulut, leikkipaikat). Jyväskylän alueelle esitetään liikennemerkin käytön tarkistamista koko tie- ja katuverkolla. Päiväkotien ja muiden hoitoyksiköiden ympäristöissä käytetään merkkiä, mikäli liikennemäärät ja -järjestelyt sekä yksikön toiminta sitä erityisesti edellyttävät. Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt Väistämisvelvollisuuden merkitsemiskäytäntöä Jyväskylässä tullaan yhtenäistämään. Asuinalueiden tonttikatujen liittymät pidetään tasa-arvoisina. Erityiskohteissa voidaan kuitenkin esim. näkemäsyistä käyttää kolmioita. Pääkadut merkitään etuajo-oikeutetuiksi kokoojakatuihin ja kokoojakadut tonttikatuihin nähden. Jotta väistämisvelvollisuuskäytäntöjä noudatetaan, tulee niiden olla selkeitä, ymmärrettäviä ja johdonmukaisia. Reunatukien käyttö Suojateillä ja pyöräteiden jatkeilla käytettävistä reunatuista on laadittu Jyväskylän kaupungin toimesta erillinen ohjeluonnos. Luonnoksen periaatteet esitetään otettavaksi käyttöön koko uuden Jyväskylän alueella. Hidasteiden käyttöperiaatteet Hidasteiden käytöllä tuetaan nopeusrajoitusten noudattamista ja niiden ymmärrettävyyttä. Hidasteilla voidaan myös viestiä esim. taajama-alueelle tulosta ( taajamaportti ) ja laajemmin liikkumisympäristön luonteesta. Hidasteita, erityisesti korotettuja suojateitä ja liittymiä esitetään käytettäväksi koulureiteillä ja koulujen lähiympäristöissä sekä vilkkaissa kevyen liikenteen ylityspaikoissa, joissa on tarpeen hillitä ajonopeuksia ja turvata kevyen liikenteen ylityksiä. Joukkoliikennereiteillä esitetään käytettäväksi hidasteita vain poikkeustapauksissa. Hidastetyyppinä bussireiteillä on yleensä bussiystävällinen tyynytöyssy suojatiekorokkeen yhteydessä. Joskus voidaan käyttää myös loivapiirteistä ns. sinitöyssyä. Korotuksille ja töyssyille vaihtoehtoisina

21 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET ratkaisuina voidaan käyttää myös keskisaarekkeellisia suojateitä, kavennuksia, sivusiirtymiä ym., mikäli töyssyjen käyttö ei esim. melusta, tärinästä tai kohteen liikennemääristä johtuen ole mahdollista. Hidasteiden käytössä tulee ottaa huomioon tien tai kadun luonne (tontti-, kokooja- ja pääkadut ym.). Mitä vilkkaampi kohde on, sitä tarkemmin tulee selvittää hidastetyypin soveltuvuus. Hidastetyypin valinnalla on myös suuri merkitys ajettavuudelle ja tätä kautta hyväksyttävyydelle. Kaupungin katuja koskevat hidasteiden käyttö- ja toteutusperiaatteet on juuri uusittu. Maanteitä koskevia hidasteiden käyttöperiaatteita ei ole vielä laadittu. Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset Nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia esitetään käytettäväksi erityiskohteissa, kuten koulujen ja päiväkotien ympäristöissä sekä paikoissa, joissa halutaan muuten kiinnittää huomiota nopeusrajoitukseen (nopeusrajoitusten muutoskohdat, taajama-/asuinalueelle saapuminen, taajamien kokoojakadut sekä pääväylät/taajamatiet). Suojateiden havaittavuus Suojateiden havaittavuuden parantaminen on tärkeää suojateiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keinona esitetään tehostevarsien asentamista liikenteenjakajiin ja suojatiemerkkeihin. Myös suojatiemaalausten kunnossapitäminen on havaittavuuden kannalta tärkeää. Kuva 1. Esimerkkikuva tehostevarsien käyttämisestä liikenteenjakajissa ja suojatiemerkkien varsissa. Tehostevarsia esitetään käytettäväksi lisäksi maanteiden liittymien keskisaarekkeissa olevissa liikenteenjakajissa.

22 22 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Esteettömyys Esteettömyys tulee ottaa huomioon kaikessa kaupungin alueella tapahtuvassa suunnittelussa. Esteettömyysasiat liittyvät oleellisesti myös kaupungin yleisten toimintalinjojen määrittelytöihin, erityisesti reunatukien käyttöön suojatiellä ja pyöräteiden jatkeilla. Ohjetyö reunakivien käytöstä on kaupungilla käynnissä (ks. kohta reunatukien käyttö). Tässä päivitystyössä esteettömyysnäkökulma huomioitiin liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmissa. Liikkumisesteisten ongelmia ja esteettömyystoimenpiteitä ei kuitenkaan ole erikseen selvitetty ja suunniteltu. Esteettömyyden liittyessä tiivisti myös liikenneturvallisuuteen, nousi työn yhteydessä kuitenkin esiin toimenpide-ehdotuksia, joita on kirjattu työn yhteydessä koottuun sähköiseen aineistoon. Yksityistieliittymien näkemäraivaukset maanteiden varsilla sekä ratojen tasoristeyksissä Maanteiden yksityistieliittymien näkemäraivausten teko kuuluu tienhoitokuntien vastuulle. Kaupungin tulee tiedottaa asiasta tienhoitokuntia sekä lähettää ohjekuvat näkemäraivausten tekemisestä muun tiedottamisen yhteydessä (Kuva 2). Rautateiden tasoristeysten osalta tulee huomioida, että rata-alueella ja radan suoja-alueella* on radanpitäjällä oikeus poistaa näkemäesteet. Tienhoitokunnat voivat halutessaan itse huolehtia näkemäraivauksista vain radanpitäjän osoituksen mukaan. Jotta näkemä tasoristeyksessä olisi hyvä, on 8 metrin päässä lähimmästä kiskosta nähtävä 6 kertaa radan suurimman sallitun nopeuden verran molemmille sivuille. Esimerkiksi jos junan nopeus on 140 km/h, mikä on junien suurin sallittu nopeus tasoristeyksessä, näkemän on oltava noin 840 metriä molempiin suuntiin. Lähde: Liikennevirasto, Rautatieosasto. *Suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. Lähde: Ratalaki 110/2007. Autoilijoiden liikennevalojen ja suojatiesääntöjen noudattaminen Liikennevalojen ja suojatiesääntöjen noudattamista pyritään parantamaan autoilijoihin kohdennettavalla asennekasvatuksella, lisäämällä poliisin suorittamaa valvontaa sekä alentamalla rikkomuksiin liittyviä puuttumiskynnyksiä.

23 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Kuva 2. Yksityistieliittymien mitoitusnäkemät (lähde: Yksityisteiden liittymät maanteihin, Lupa-asioiden käsittely, Tiehallinto 2007). Mopoilu kevyen liikenteen väylillä Mopoilun sallimisessa kevyen liikenteen väylillä tulee pyrkiä selkeyteen ja jatkuvuuteen. Lähtökohtaisesti taajama-alueilla mopoilu kielletään kevyen liikenteen väylillä, mikäli viereisen tien tai kadun nopeusrajoitus on enintään 50 km/h. Mikäli tien nopeusrajoitus on 60 km/h tai sen yli, on mopoilun salliminen kevyen liikenteen väylillä harkittava tapauskohtaisesti.

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja viisaan liikkumisen edistämisen periaatteet.

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja viisaan liikkumisen edistämisen periaatteet. Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja viisaan liikkumisen edistämisen periaatteet. 24.10.2013 Mäntsälän liikenneturvallisuusvisio Mäntsälä tarjoaa

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Joensuun seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet.

Joensuun seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Joensuun seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Seudullisesti sovittavat yleiset periaatteet Yleisten periaatteiden sopiminen

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma. Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet.

Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma. Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Miksi yhteiset periaatteet kannattaa sopia? Yhteisten

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Tekninen lautakunta 41 18.05.2010 LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TELA 41 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh. 040-3556 320 tai email: jouko.korhonen@heinavesi.fi,

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Liikenneturvallisuustyön lähtökohtia 2 Mitä liikenneturvallisuus on? Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta,

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Sonkajärven liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Sonkajärven liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Sonkajärven liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (6) 145 V 1.3.2017, Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suojatiekaupungista HEL 2016-009631 T 00 00 03 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle.

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Vieremän liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Vieremän liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Vieremän liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 14/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA MONTA TOIMIJAA JA LAAJA TYÖKALUPAKKI Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. Kunnan liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TOIMINTAESIMERKKEJÄ ERI HALLINTOKUNTIIN

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TOIMINTAESIMERKKEJÄ ERI HALLINTOKUNTIIN π Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. π Kunnan liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä perustyötä,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA Liikenneturvallisuustyön nykytila 1/6 Vuoden 2000 liikenneturvallisuussuunnitelma toteaa:

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1 Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle yhtenäiset toimintatavat liikenteen rauhoittamiseksi ja rauhoittamista koskevien

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDESTA

LIIKENNETURVALLISUUDESTA AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKENNETURVALLISUUDESTA NÄKÖKULMIA ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSELTA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Ylikomisario Petri Pahkin 2 Tietojohtoisuus liikenneturvallisuustyössä Poliisien

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY-keskus Työn tausta Valtakunnallisessa Tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostetaan alueellisen liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Mäntyharju Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - vain yksi työryhmä, työryhmän

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA XXX 201X Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kaavi NOORA AIRAKSINEN LAURA PÖLLÄNEN Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kaavi LUONNOS 11.6.2013 NOORA AIRAKSINEN LAURA PÖLLÄNEN

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yleisötilaisuus 7.11.2013 Hausjärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Loppi Liikennejärjestelmäasiantuntija Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Rautalampi

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA RAUTALAMPI Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma

Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Juha Vikiö Kartat: Karttakeskus, L 4356 Painopaikka:

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 1.9.2015 Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä Tieliikenteen turvallisuusongelmien ratkaisemisessa liikenneympäristön

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2016 Pyhäjoki Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 15 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskus Työn tausta Valtakunnallisessa Tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostetaan alueellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 1 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: PIRKKALA TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS Liikenneturvallisuuden ylläpito sekä liikennekulttuurin Liikenneturvallisuushankkeiden

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014 Kainuun liikenneturvallisuustoimija Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014 22.12.2014 Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi Kainuun maakunnan ja Kainuun kuntien liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI 10.6.2015 / HANNA REIHE TUTKIMUS TOTEUTETTIIN, KOSKA Työn tarkoituksena on ollut taajamaliikenteen rauhoittaminen ja

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 71 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoki Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoki RAPORTTEJA 71 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän perustaminen Tekniset Muut hallintokunnat

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KOHDE- terveydenhoit llisuustiet ämyksen lisääminen

Lisätiedot

Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla

Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla Sisältö Työn tausta Automaattinen liikennevalvonta Suomessa Automaattisen liikennevalvonnan hyötyjä Lähtökohdat Kuopiossa Kuopiossa tapahtuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri. Pyhtään liikenneturvallisuussuunnitelman

Kaakkois-Suomen tiepiiri. Pyhtään liikenneturvallisuussuunnitelman Kaakkois-Suomen tiepiiri Pyhtään liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys Pyhtään liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys Tiehallinto Kouvola 2008 Kannen kuva: Sito Oy TIEH 1000190-08 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 9.3.2006

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 9.3.2006 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 9.3.2006 Yhteistyön tehostaminen Valtioneuvosto on toteuttanut suunnitelmallista ja tavoitteellista liikenneturvallisuustyötä

Lisätiedot