Konserninäkökulma talouden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konserninäkökulma talouden"

Transkriptio

1 Konserninäkökulma talouden tasapainottamisessa Valtuustoseminaari Nokialla Martti Lipponen

2 Terveen käyttötalouden yhtälö Terveessä käyttötaloudessa Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin Toimintamenojen kasvu Koska Vantaan taloutta rasittaa voimakas velkaantuminen ja suuret investoinnit, Verorahoituksen kasvun tulisi Toimintamenojen kasvun lisäksi kattaa Rahoituksen nettomenojen sekä Poistojen kasvu Kaupungin Toimintatuottojen kehitys Maanmyyntituottoja lukuun ottamatta on hyvin pitkälle sidottu valtiovallan hyväksymien taksojen ja tariffien kehitykseen. Siksi niillä ei ole olennaista vaikutusta talouden tasapainotuksessa. Maanmyyntitulot taas tulisi kohdistaa yksinomaan Investointitalouden omarahoitusosuuksiksi Tasapainon saavuttaminen kaupungin taloudessa edellyttää samanaikaisesti sekä käyttötalouden että investointitalouden tarkastelua käytettävissä olevien varojen oikeansuuntaiseksi kohdentamiseksi Vantaan kaupunki Martti Lipponen 2

3 Tuloslaskelma Vantaan kaupunki Martti Lipponen 3

4 Käyttötalous Vantaan kaupunki Martti Lipponen 4

5 Investointitalous Vantaan kaupunki Martti Lipponen 5

6 Konserni- rahoituserät kaupungin tuloslaskelmassa Vantaan energian osinko 15 milj. euroa HSY:n maksama pääomakorko noin 11 milj. euroa Elisan ja Technopoliksen osingot, muut korkotuotot yhteensä noin 8 milj. euroa Kaupungin lainoille maksetut korot noin 16 milj. euroa Kaupungin Rahoitustuottojen määrä oli vuonna 2011 noin 18 milj. euroa Rahoituskuluja suurempi Vantaan kaupunki Martti Lipponen 6

7 Konserni- ja rahoituserien tulevaisuus Vantaan Energian osinkotuotot kaupungille laskevat vuodesta 2013 alkaen Jätepolttolaitosinvestoinnin vuoksi HSY:n pääomakoron määrään alentamiseen kohdistuu suuria paineita kuntayhtymän kasvavien investointien vuoksi, jotta kuntayhtymä voisi säilyttää riittävän omavaraisuusasteen Lainakorot tällä hetkellä poikkeuksellisen alhaiset (12 kk Euribor tasoa 1,2 %). Sen sijaan lainamarginaalit ovat kasvaneet nopeasti. Kaupungin maksama lainamarginaali vuonna 2008 oli noin 0,05 %, vuonna 2011 noin 0,2-0,3 % ja tällä hetkellä alimmillaan noin 0,5 %. Siten uusien lainojen sekä uusittavien lainojen kustannukset nykytilannetta kalliimmat Mikäli rahoitustuotot puolittuvat, niiden tulosta huonontava vaikutus on noin milj. euroa. Mikäli yleinen korkotaso nousee prosenttiyksikön, vaikutus kaupunkiin on lainarakenteesta johtuen noin 4-5 milj. euroa keskimäärin 24 kk:n jälkeen. Toteutuessaan tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2011 toteutunut Rahoitustuottojen ja kulujen välinen positiivinen tulosvaikutus poistuu kokonaisuudessaan Vantaan kaupunki Martti Lipponen 7

8 HUS:n tulevaisuuden näkymät HUS:n vuoden 2011 tulos oli ennakoitua heikompi, mistä syystä kuntayhtymän vuoden 2012 budjettikasvuksi muodostuu 1,1 % eli budjetti on selvästi alimitoitettu HUS laskee menokasvunsa kahden vuoden jaksoissa. Ts. kasvu vuosille on yhteensä 6,4 %. Koska tuosta kasvusta käytetään tänä vuonna ainoastaan 1,1 %, vuodelle 2013 budjettikasvuksi keskimäärin arvioidaan 5,3 %. Vantaan kohdalla kasvuprosentti on jopa tätä korkeampi mm. väestönlisäyksen sekä vanhenemiskehityksen vuoksi HUS:n arvioitu investointibudjetti vuosille on yhteensä milj. euroa eli keskimäärin 140 milj. euroa vuodessa. Jos ohjelma toteutuu, HUS velkaantuu noin 400 milj. eurolla. Edellisen 10- vuotiskauden aikana HUS:n investoinnit ylittivät milj. euroa HUS:n taseessa ei ole tappiopuskureita lainkaan, minkä seurauksena huonoimmassa vaihtoehdossa omistajakunnat joutuvat pääomittamaan kuntayhtymää Vantaan omistusosuus HUS:ssa on noin 10 % Vantaan kaupunki Martti Lipponen 8

9 HSL:n tulevaisuuden näkymät HSL:n joukkoliikennetariffien uudistusta esiteltiin kh:n iltakoulussa. Saadun selvityksen mukaan ns. vyöhykejärjestelmään siirtyminen tulee lisäämään kaupungin joukkoliikennekustannuksia vuodesta 2016 alkaen 8 12 milj. euroa riippuen siitä, millainen malli järjestelmään luodaan Vantaan osalta kustannuksia tulevat lisäämään vuoden 2014 lopusta alkaen Kehäradan liikennöinnin käynnistyminen sekä uuden junakaluston pääomakustannusten siirto täysimääräisesti tariffeihin. Siksi kaupungin kannalta on ehdottoman tärkeää se, miten joukkoliikenne kaupungissa järjestetään Kehäradan liikennöinnin alkaessa (syöttöliikenne jne). Kustannuksia lisää myös joukkoliikenteen määrällinen kasvu Vantaa maksaa ja samanaikaisesti saa osan joukkoliikenteen infrakustannuksista, joista sovittiin HSL:n perustamisen yhteydessä vuonna Mm. Länsimetron valmistuminen sekä Helsingin kaupungin omat sisäiset infraratkaisut lisäävät maksettavien infrakustannusten määrää Vantaan kaupunki Martti Lipponen 9

10 HSY:n tulevaisuuden näkymät HSY:n käyttötalous on tasapainossa. Kuntayhtymä maksoi vuonna 2011 pääomakoroa omistajakunnille noin 65 milj. euroa (korkoprosentti 5,3 %) ja velkaantui samanaikaisesti noin 67 milj. euroa HSY:n tariffien yhtenäistäminen on valmis, minkä seurauksena vantaalaisten vesimaksut ovat alemmalla tasolla kuin vuonna 2010 HSY:n vesihuollon investointisuunnitelmat ovat tasoa milj. euroa. Suurin yksittäinen menoerä on Blominmäen puhdistamo Espoossa noin 285 milj. euroa luvun loppupuolelle ajoittuu Viikinmäen puhdistamon laajennus, mikä on suuruusluokaltaan vastaavan kokoinen hanke. Investointiohjelman toteuttaminen lisää HSY:n velkamäärää noin 350 milj. euroa ja samanaikaisesti huonoimmassa vaihtoehdossa vesihuollon taseen omavaraisuusaste laskee noin 1 %:iin HSY:n jätehuollon investointisuunnitelmat ovat tasoa noin 250 milj. euroa. Lukuun ei sisälly Vantaan Energian toteuttama jätepolttolaitos noin 310 milj. euroa Vantaan kaupunki Martti Lipponen 10

11 Ammattikorkeakoulut: Metropolia ja Laurea Valtion säästöohjelman vaikutus Ammattikorkeakoulujen talouteen on noin 130 milj. euroa. Säästötavoitetta on toteutettu leikkaamalla ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja. Näillä saavutetaan kuitenkin vain noin 40 % asetetusta tavoitteesta. Uusista suunnitelmista ei ole tässä vaiheessa tietoa Metropolian tilaohjelma on valmistunut ja se on lausunnoilla omistajakunnissa. Suunnitelma merkitsee erityisesti Helsingissä toiminnan keskittämistä Myllypuroon, missä toteutettavat investoinnit ovat suuruusluokaltaan noin 300 milj. euroa. Tilaohjelma edellyttää investointeja myös Myyrmäen kampukseen Laurealla ei ole tällä hetkellä merkittäviä investointipaineita. Laurea toimii pääasiassa ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa Uusi Ammattikorkeakoululaki tulee muuttamaan ammattikorkeakoulujen rahoitusta merkittävästi siten, että rahoitus tulee yksin valtiolta. Tämä merkitsee muutoksia mm. valtionosuuslaskelmiin. Ehdotuksen mukaan kunnat säilyisivät kuitenkin ammattikorkeakoulujen omistajina, joten rahoituksen riittävyteen kohdistuva paine jää siten yksin kuntien vastuulle Vantaan kaupunki Martti Lipponen 11

12 Kaupungin omat konserniyhtiöt Kaupungin omat konserniyhtiöt kytketään osaksi kaupungin talouden ja velanhoito-ohjelmaa. Niiden investoinnit tullaan käsittelemään osana kaupungin budjettivalmistelua sekä niille tullaan asettamaan nykyistä yksityiskohtaisempia taloudellisia tavoitteita Konserniyhtiöiden määrää tullaan vähentämään erikseen tehtävän ohjelman mukaisesti Konserniohjausta tullaan tiivistämään uusittavan konserniohjeen kautta sekä konsernihallinnon toimenpitein Vantaan kaupunki Martti Lipponen 12

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖKSET 2011 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2012

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖKSET 2011 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2012 HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖKSET 2011 3 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 2016 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2012... 2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen TALOUSTYÖRYHMÄ 20.03.2014

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KUNNAT VELKAKIERTEESSÄ

KUNNAT VELKAKIERTEESSÄ HEIKKI HELIN KUNNAT VELKAKIERTEESSÄ Suurten kaupunkien talousarviot 2013 7 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi JULKAISIJA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia heikki helin Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2014 2 tutkimuskatsauksia 2015 tiedustelut förfrågningar InquIrIes Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös 2014 1

TILINPÄÄTÖS 2014. Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös 2014 1 TILINPÄÄTÖS 2014 Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 4 Yleinen ja kuntasektorin taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot