Toiminta-ajatus. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta-ajatus. Sisältö"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1998

2 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi 1998 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Elektroniikan sopimusvalmistus Huonekalujen sopimusvalmistus Hallituksen toimintakertomus Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Osakkeisiin liittyneet tapahtumat Osakepääoman kehitys ja omistus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen voitonjakoesitys Tilintarkastuskertomus Konsernihallinto Yhteystiedot

3 Osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 7. huhtikuuta 1999 klo Oulun Teknologiakylän päärakennuksen Amerikka-kabinetissa, osoitteessa Teknologiantie 1, Oulu. Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina klo mennessä yhtiön Oulun toimipisteeseen, puh / Maija Aronen tai kirjallisesti osoitteella Incap Oyj, Teknologiantie 13, Oulu. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan on oltava merkittynä Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina Osingonjakoehdotus Incap Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1998 jaetaan osinkoa 1,50 markkaa osinkoon oikeutetuille osakkeelle. Oikeus hallituksen esityksen mukaiseen osinkoon on omistajalla, joka on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään osakasluetteloon osingonjaon täsmäytyspäivänä Osingot maksetaan Taloudellinen informaatio 1999 Osavuosikatsaukset : tammi-maaliskuu , tammi-kesäkuu , tammi-syyskuu Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset ovat saatavissa suomen- ja englanninkielisinä konsernin kotisivuilta osoitteesta tai niitä voi tarvittaessa tilata: Incap Oyj, Viestintä, Paula Kähkönen, Lönnrotinkatu 8, Kajaani, puh , fax , Incap Oyj Incap Oyj:n osakkeen kurssikehitys ja OTC-indeksi , mk Elektroniikan sopimusvalmistus Incap Electronics Oy Huonekalujen sopimusvalmistus Incap Furniture Oy /97 1/98 6/98 12/98 osakekurssi OTC-indeksi 3

4 Liikevaihto, Mmk Liikevoitto, Mmk Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja, Mmk Oman pääoman tuotto, %

5 Sijoitetun pääoman tuotto, % Vuosi 1998 lyhyesti Omavaraisuusaste, % Vienti, Mmk Henkilöstön kehitys Investoinnit Incap-konserni investoi jälleen mittavasti toiminnan laajentamiseen ja teknologian kehittämiseen. Edellisvuoden vaihteessa valmistuneiden Helsingin ja Kärsämäen tehdaslaajennusten käyttöönotto siirtyi alkuvuoteen. Vuokatin ja Varpaisjärven tehdaslaajennukset valmistuivat kesällä. Investointien osuus oli 34 miljoonaa markkaa. Henkilöstöanti Incap Oyj:n yhtiökokous päätti konsernin vakinaiselle henkilöstölle suunnattavan osakeannin toteuttamisesta. Henkilöstöantiin liittyi lisäksi oikeus merkitä tietyin ehdoin optioita. Henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi toteutettu anti onnistui suunnitellusti. Henkilöstön koulutusohjelma Incap-konsernilla on yhtiön strategiaan sidottu koulutus- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on ammatillisen kehityksen turvaaminen, sopimusvalmistustaitojen kehittäminen, muutos- ja laatujohtaminen sekä yhteistyötaitojen parantaminen. Kehittämisohjelman toteuttamista jatkettiin järjestämällä yksilöityä tehdas- ja toimialakohtaista sekä konsernin yhteiseen kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Yhteistyöverkoston kehittämisohjelma Incap-konsernin tavoitteena on toimiva ja kilpailukykyinen toimittaja- ja alihankintaverkosto. Siksi verkoston kehittämiseen panostetaan tulevaisuudessa sekä taloudellisia että henkisiä voimavaroja. Kuluneen vuoden aikana konsernin yhteistyöverkosto kartoitettiin ja analysoitiin sekä käynnistettiin valittujen verkostoyritysten kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kaikkien verkostoon kuuluvien yritysten kilpailukykyä. 5

6 6

7 Toimitusjohtajan katsaus Tuloskuntoa verkostoitumalla ja kouluttautuen Sopimusvalmistustoiminta kasvaa voimakkaasti yhä useammalla liiketoiminnan sektorilla. Jokainen liike-elämän toimija keskittyy enenevässä määrin omaan ydinosaamiseensa. Pääomien ohjaaminen ydinosaamisen kehittämiseen on välttämätöntä ja kiristyvä kilpailu pakottaa samalla alalla toimivat yritykset tehostamaan jatkuvasti arvoketjuaan toimintansa kannattavuuden turvaamiseksi. Incap-konserni on palveluyritys, jonka ydinliiketoiminta on sopimusvalmistuspalvelu. Tarjoamme asiakkaillemme tuotantopalveluja ja osallistumme yhä useammin myös asiakkaan tuotekehitykseen, tuotannollistamisesta suunnitteluun. Elektroniikkatoimialalla olemme pääasiassa merkittävimpien kotimaisten, kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sopimusvalmistaja ja huonekalutoimialalla edelläkävijä Euroopan unionin suurimpien huonekaluketjujen sopimusvalmistajana. Kuluneen vuoden liiketoiminnan kehitys konsernissa oli kaksijakoinen. Elektroniikkasektori kasvoi erittäin voimakkaasti ensimmäisellä puolivuotiskaudella, mutta loppuvuotta kohti kasvu hiipui selvästi asiakkaiden kysynnän hidastumisen vuoksi. Huonekalusektorin kasvu sitä vastoin kiihtyi koko vuoden. Koottavien skandinaavisesta havupuusta valmistettujen huonekalujen kysyntä kasvoi Euroopan unionin alueella muuta huonekalualaa selvästi nopeammin, ja onnistuimme lisäksi kasvattamaan asiakaskohtaisia markkinaosuuksia tärkeimmissä asiakkaissamme. Kokemus lisää tehokkuutta Konsernin tuloskehitys kangerteli erityisesti alkuvuonna ja kannattavuus kokonaisuudessaan heikkeni edellisvuoteen verrattuna. Huonekalupuolen kannattavuus jäi tavoitteestaan Kärsämäen tehtaan käyttöönotossa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi, vaikka pääosa ongelmista onnistuttiin voittamaan. Elektroniikan kannattavuus sitä vastoin säilyi hyvänä koko vuoden. 7

8 Toimitusjohtajan katsaus Konsernissa ja yksiköissä toteutettu mittava koulutusohjelma suunnattiin kaikille organisaatiotasoille. Suurin osa henkilöstöstä sai oppia joko suoraan ammattitaitojen kehittämisessä tai tiimityöskentelyssä, tietohallinnossa, laatu- tai esimieskoulutuksessa. Konsernin henkilöstö kasvoi edelleen ja myös uudet työntekijämme saivat perusteellisen koulutuksen ennen varsinaiseen työhönsä ryhtymistä. Monitaitoisuuden oppiminen vie kuitenkin useampia vuosia ja meillä on mahdollisuus kasvattaa tehokkuuttamme myös tulevaisuudessa, kun työntekijöidemme kokemus jatkuvasti karttuu. Henkilöstön kannustejärjestelmien kehittämiseen liittyneet henkilöstöanti sekä optiojärjestely onnistuivat hyvin. Kuluvana vuonna on vuorossa kannustavan palkkausjärjestelmän testaus ja tulevaisuudessa konsernin koko henkilöstö on tarkoitus saattaa uudenlaisen, yrityksen tuottavuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän piiriin. Sopimusvalmistus tuo kilpailukykyä ja kasvattaa markkinaosuuksia Seuraavan kolmen vuoden strategiasuunnitelma sekä kuluvan vuoden vuosisuunnitelma vahvistavat näkemystämme, jonka mukaan kasvu hidastuu selvästi kauden alussa, mutta jatkuu pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Kuluvan vuoden tavoitteena on saada konsernin tulos jälleen normaalille tasolleen. Sopimusvalmistus vahvistaa kilpailukykyä sekä antaa mahdollisuuden asiakaskohtaisten markkinaosuuksien kasvattamiseen. Myös Helsingin, Vuokatin, Kärsämäen ja Varpaisjärven investoinnit mahdollistavat suurelta osin muutaman seuraavan vuoden kasvun ja investointiaste palautuu normaaliksi, jollemme saa hoidettavaksemme mittavasti asiakkaidemme omaa tuotantoa. Verkostoyhteistyö konsernissa lisääntyy ja verkoston kehittämiseen panostetaan sekä taloudellisia että henkisiä voimavaroja. Myös materiaalitoimintojen tehokkuus korostuu, sillä jo nyt yli puolet liikevaihtomarkoistamme kuluu materiaalien ja palvelujen ostami- 8

9 seen ja kokonaisvalmistuksen lisääntyminen elektroniikkasektorilla kasvattaa materiaalien osuutta entisestään. Tärkeimpiä tekijöitä kasvun hallinnassa ovat tiedon hallinta ja henkilöstön koulutus. Valmisteilla oleva tiedonhallintastrategia määrittää suunnan seuraavalle järjestelmäsukupolvelle ja sähköisen tiedonvälityksen sekä tietojärjestelmien kehityksessä mukana pysyminen edellyttää mittavia panostuksia niin järjestelmiin, laitteisiin kuin koulutukseenkin. Tulevaisuus tuo mukanaan myös uhkatekijöitä, joista merkittävin on epäselvä suhdannekehitys. Kotimaassa ja Euroopan unionin alueella tilanne on kohtalaisen myönteinen, mutta erityisesti Kaukoidän epävarmuustekijät saattavat pitempään kestäessään vaikuttaa myös asiakkaidemme toimintaan etenkin elektroniikkasektorilla. Valuuttakurssiriski pieneni olennaisesti Suomen liityttyä euroalueeseen. Kokonaan riski ei kuitenkaan poistunut, sillä huonekalusektorin kilpailu tulee osin ulkopuolelle jääneistä Ruotsista ja Tanskasta. Raaka-aine- ja materiaalipuolella ei tällä hetkellä ole odotettavissa olennaista uhkaa toiminnallemme. Kiitän osakkeenomistajiamme ja sijoittajia yhtiötämme kohtaan osoittamastanne luottamuksesta, vaikka epävarmuustekijät osakemarkkinoilla olivat melkoisia. Incapin osakevaihto säilyi terveenä läpi vuoden, vaikka osakkeiden hinta vaihteli merkittävästi nimenomaan pienemmissä pörssiyhtiöissä. Asiakkaillemme kiitos luottamuksesta ja kärsivällisyydestä, palvelemme teitä nyt ja tulevaisuudessa entistä paremmin ja kilpailukykyisemmin. Kiitos myös koko konsernin henkilöstölle suurenmoisesta, osin vaikeuksienkin keskellä tehdystä työstä. Suurimmat hankaluudet ovat nyt ohi ja voimme suhtautua valoisasti tulevaisuuteen. Tero Frey 9

10 10

11 Elektroniikan sopimusvalmistus Kannattavuus säilyi hyvänä Kasvu jatkui, mutta tasaantui loppuvuotta kohden Molempien tehtaiden laajennukset otettiin käyttöön ISO laatu- ja ISO ympäristösertifikaatit Incap Electronics on elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja. Valmistamme elektronisia laitteita ja niiden osia asiakkaidemme kassapääte-, säähavainto-, tietoliikenne- ja teollisuusautomaatiojärjestelmiin sekä peliautomaatteihin, turvaportteihin, etälukulaitteisiin ja lääketieteen instrumentteihin. Incap Electronicsin joustava, nopea ja taloudellinen tuotantoprosessin hallinta turvaa asiakkaiden kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla tietoliikenteen, tietotekniikan, lääketieteen elektroniikan, prosessiautomaation ja turvallisuuselektroniikan toimialoilla. Sopimusvalmistuspalvelu sisältää asiakkaan tarpeesta riippuen suunnittelun, materiaalihankinnan, valmistuksen, loppukokoonpanon ja testauksen sekä tuotteiden toimittamisen loppuasiakkaalle. Toiminnassa hyödynnetään oman ammattitaitoisen ja kilpailukykyisen palvelun lisäksi yhteistyöverkoston erityisosaamista. Tuotannossa keskitytään pieniin ja keskisuuriin sarjoihin. Incap Electronicsin toiminta kasvaa ja kehittyy asiakkaiden liiketoiminnan myötä. Elektroniikan sopimusvalmistuksessa usean vuoden kestänyt voimakas kasvu jatkui vielä ensimmäiset puoli vuotta, mutta hidastui selvästi vuoden loppua kohden. Yhtiön toiminnan kannattavuus sekä tilaus- ja tarjouskanta säilyivät kuitenkin hyvinä koko vuoden ja asetetut tavoitteet saavutettiin. Kysynnän hidastumisen aiheutti maailmantalouden epävarma suhdannetilanne sekä asiakkaiden varovaisuus viennin kasvun tasaantuessa. Incap Electronicsin kuluneen vuoden liikevaihto oli 192,6 miljoonaa markkaa, jossa on kasvua lähes 15 prosenttia. Yhtiön liikevoitto oli 18,8 miljoonaa markkaa eli lähes 10 prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon jakautuminen asiakastoimialojen mukaan, % Liikevaihto, Mmk 192,6 168,1 Liikevoitto, Mmk 18,8 15,6 Osuus konsernin liikevaihdosta, % 48,4 53,5 Vienti, Mmk 3,0 1,7 Osuus liikevaihdosta, % 1,6 1,0 Henkilöstö keskimäärin Tietoliikenne 25 Lääketieteen elektroniikka 23 Tietotekniikka 11 Prosessiautomaatio 8 Turvallisuuselektroniikka 5 Muut 28 11

12 Elektroniikan sopimusvalmistus Investoinnit ja kehittämiskohteet Incap Electronicsin molemmilla tehtailla saatettiin loppuun mittavat investoinnit. Helsingissä sijaitsevan mekaniikkatehtaan tuotantotilalaajennus valmistui edellisvuoden vaihteessa, mutta sen käyttöönotto viivästyi laitetoimitusten myöhästymisen vuoksi. Vuokatin elektroniikkatehtaan laajennus valmistui suunnitelmien mukaan kuluneen vuoden kesällä. Tuotantotiloja kolmanneksella kasvattaneet tehdaslaajennukset sekä automaatiota ja joustavuutta lisäävät kone- ja laiteinvestoinnit toivat kaivattua lisäkapasiteettia ja kilpailukykyä sopimusvalmistuksen haasteisiin. Incap Electronics käynnisti myös laatuja ympäristöjärjestelmiensä sertifiointiin tähdänneen kehitystyön ja projektin päätteeksi Lloyd s Register Quality Assurance myönsi yhtiölle joulukuun alussa suoritetun auditoinnin perusteella ISO laatu- ja ISO ympäristösertifikaatit. Nyt sertifioidut järjestelmät kehitettiin jo aiemmin voimassa olleiden laatu- ja ympäristöjärjestelmien pohjalta ja ne kattavat sekä Helsingin että Vuokatin tehtaan. Incap Electronicsin henkilöstön kehittämisohjelma jatkui edelleen suunnitelmien mukaan. Kuluneen vuoden aikana panostettiin erityisesti laatu- ja ympäristöasioiden, tehokkaan ajankäytön ja kansainvälistymisvalmiuksien sekä esimiesten yhteistyötaitojen kehittämiseen. Tiimityöskentelyssä edettiin ns. pilottitiimien avulla asiakaskohtaisten tiimien muodostamiseen. Tiimityön kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä olemme vasta alussa, mutta kokemukset työskentelyn toimitusaikoja nopeuttavasta, joustavuutta ja toimitusvarmuutta sekä vastuunottoa ja motivaatiota lisäävästä vaikutuksesta ovat olleet myönteisiä. Tulevaisuuden näkymät Alkaneen vuoden kasvun odotetaan olevan edellisvuotta hitaampaa, mutta kiihtyvän jälleen loppuvuotta kohti. Kaukoidän epävarma taloudellinen tilanne saattaa jatkuessaan vaikuttaa asiakkaiden toimintaan ja sen heijastusvaikutukset voivat tuntua myös Incap Electronicsin toiminnassa. Henkilöstön määrän kasvu on pystytty hoitamaan tähän saakka hyvin, mutta avainhenkilöiden rekrytointi erityisesti pääkaupunkiseudulla on muuta maata vaikeampaa. Incap Electronicsin tavoitteena on kasvaa kannattavasti kasvattamalla asiakaskohtaisia markkinaosuuksiaan sekä lisäämällä kokonaisvalmistuksen osuutta tuotannossaan. Tasapaino säilytetään valitsemalla asiakkaat elektroniikkateollisuuden eri toimialoilta. Kilpailukykyisen tuotantoteknologian ylläpito sekä laajan asiakastuotteiston hallinta 12

13 ovat ensiarvoisen tärkeitä sopimusvalmistajalle. Molempien tehtaiden laajennukset kone- ja laiteinvestointeineen sekä henkilöstön ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen antavat meille valmiuksia tarjota entistä nopeampaa ja joustavampaa sopimusvalmistuspalvelua sekä hyödyntää myös asiakkaiden mahdolliset tuotannon ulkoistamiset. Alihankkija- ja toimittajaverkoston kilpailukyky korostuu tulevaisuudessa entisestään ja verkoston hallinta edellyttää reaaliaikaista tietoa sen tilasta. Incap Electronics on kartoittanut ja analysoinut verkostonsa tunnistaakseen kehittämiskohteet. Myös materiaali- ja logistiikkahallinnon kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota tulevina vuosina. Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen niin materiaalihankintojen, viennin edistämisen kuin ulkomaille etabloitumisenkin mahdollistamiseksi korostuu ulkomaisen kilpailun ja asiakkaiden kansainvälisen toiminnan myötä. 13

14 14

15 Huonekalujen sopimusvalmistus Toiminta kasvoi voimakkaasti Molempien tehtaiden laajennukset otettiin käyttöön Kärsämäen tehtaan vaikeudet heikensivät kannattavuutta Henkilöstön määrä lisääntyi neljänneksellä Incap Furniture valmistaa koottavia havupuisia kodin huonekaluja pääasiassa suurille kansainvälisille huonekaluketjuille. Yhtiön vienti oli 93 prosenttia liikevaihdosta ja tärkein markkina-alue Euroopan unioni. Toimitamme asiakkaillemme huonekalumallistoja, jotka koostuvat omista sekä alihankintaverkoston kautta hankituista tuotteista. Mallistot suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja suunnittelussa hyödynnetään asiakkaiden markkinatuntemusta. Incap Furniture on edelläkävijä huonekalujen sopimusvalmistajana. Huonekaluteollisuudessa uusi toimintatapa on osoittautunut kilpailukykyiseksi ja olemme onnistuneet kasvattamaan asiakaskohtaisia markkinaosuuksia tärkeimmissä asiakkaissamme. Kulunut vuosi merkitsi Incap Furniturelle toimimista poikkeuksellisissa olosuhteissa. Edellisvuoden vaihteessa valmistuneen Kärsämäen tehdaslaajennuksen käyttöönotto viivästyi ja aiheutti arvioitua enemmän kustannuksia. Ylimääräiset kustannukset syntyivät kasvaneista materiaalikuluista, kun materiaalin laatu ja tuotannon läpimeno eivät vastanneet asetettuja vaatimuksia. Oman tuotannon jääminen tavoitteesta sekä asiakkaiden kasvanut kysyntä johtivat siihen, että esimerkiksi alihankintaostot kolminkertaistuivat normaalitilanteeseen verrattuna. Pääasiakkaiden tarpeet pystyttiin tyydyttämään, mutta ennakoitua suurempi alihankintatyön osuus heikensi yhtiön kannattavuutta. Kuluneen vuoden liikevaihto oli 205,4 miljoonaa markkaa, jossa on kasvua 41 prosenttia. Yhtiön liikevoitto oli 3,2 miljoonaa markkaa eli noin kaksi prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain, % Liikevaihto, Mmk 205,4 145,8 Liikevoitto, Mmk 3,2 15,8 Osuus konsernin liikevaihdosta, % 51,6 46,5 Vienti, Mmk 191,0 135,1 Osuus liikevaihdosta, % 93,0 93,0 Henkilöstö keskimäärin Keski- ja Etelä-Eurooppa 71 Muut Pohjoismaat 11 Suomi 7 Pohjois-Amerikka 10 Kauko- ja Lähi-itä 1 15

16 Huonekalujen sopimusvalmistus Investoinnit ja kehittämiskohteet Investoinnit ja toiminta-asteen kasvu lisäsivät työvoiman tarvetta. Kärsämäen lisäksi myös Varpaisjärven tehtaalla valmistui kesällä kunnan rakennuttama tuotanto- ja varastotilojen laajennus. Molemmille tehtaille koulutettiin uusia työntekijöitä kolmella puolen vuoden mittaisella kurssilla. Jo palveluksessa olevien henkilöiden monipuolisen ammattitaidon ja erityisosaamisen kehittämiseksi käynnistettiin puusepän ammattitutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus. Kuluneen vuoden keskeisenä kehittämistavoitteena oli parantaa oleellisesti tuotanto- ja toimitusprosessin joustavuutta ja nopeutta. Koulutuksen ja sisäänajon kohteena olivat tiimityöskentely ja tuotannon tilausohjautuvuus sekä sitä kautta tiimityöskentelyn ja esimiesvalmiuksien kehittäminen. Markkinoinnissa koulutuksen painopiste oli tuote- ja palvelukonseptin kehittämisessä sekä myynnin, tuotannon ja tuotekehityksen yhteistyötapojen ja -taitojen edistämisessä. Incap Furnituren ympäristöjärjestelmä valmistui suunnitelmien mukaisesti kuluneen vuoden loppuun mennessä. Järjestelmä toteutettiin laajentamalla yhtiössä jo aiemmin ollut ISO laatustandardin mukainen laatujärjestelmä käsittämään myös ISO ympäristöstandardin vaatimukset. Järjestelmä kattaa yhtiön molemmat tehtaat ja sitä koskeva henkilöstön koulutussuunnitelma toteutetaan kuluvan kevään aikana. Tulevaisuuden näkymät Huonekalujen kysyntä on riippuvainen yleisestä taloudellisesta kehityksestä, rakentamisen määrästä sekä kotitalouksien ostovoimasta. Kehitys on ollut pääsääntöisesti myönteistä päämarkkinoillamme Euroopan unionin alueella. Lisäksi skandinaavisesta havupuusta valmistettujen koottavien huonekalujen kysyntä on kasvanut siellä muuta huonekaluteollisuutta nopeammin. Incap Furnituren alkuvuoden tilauskanta on edellisvuotta parempi ja näkymät ovat suotuisat. Kuluvan vuoden tärkeimpänä tavoitteena on vakiinnuttaa yhtiön tulos hyvälle tasolle ja saattaa toiminta laatujärjestelmän mukaiseksi. Puuraaka-aineen hinnan ja saatavuuden suhteen ei ole odotettavissa ongelmia. Incap Furnituren strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti markkinoiden kasvua nopeammin ja olla tulevaisuudessa Euroopan johtava havupuisten koottavien huonekalujen toimittaja. Suhdannevaihteluista mahdollisesti johtuvaa riskiä tasapainotetaan maantieteellisesti eri markkina-alueille hajautetun kansainvälisen asiakaskunnan avulla. Säilyttääkseen strategiansa mukaisen hallitun asiakasrakenteen myös tulevina vuosina Incap Furniture keskittyy yhteistyön kehittämiseen ja laajentamiseen merkittävimpien kansainvälisten huonekaluketjujen kanssa. 16

17 Sopimusvalmistus ja molempien tehtaiden laajennukset sekä investoinnit tehokkuutta ja joustavuutta lisäävään tuotantoautomaatioon takaavat sen, että palvelemme asiakkaitamme entistä paremmin. Asiakaslähtöinen tuotekehitys ja toiminta- ja palvelukonseptin kehittäminen sekä panostukset toiminnan laatuun ja henkilöstön koulutukseen antavat valmiuksia kasvattaa asiakaskohtaisia markkinaosuuksia sekä vastata asiakkaiden lisääntyneeseen kysyntään. Sopimusvalmistajana tarjoamme asiakkaillemme kokonaisuuksia, jotka koostuvat omien tuotteidemme lisäksi myös verkoston valmistamista tuotteista. Siitä syystä toimittaja- ja alihankintaverkoston toimivuus ja kilpailukyky ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Incap Furniture on kartoittanut ja analysoinut verkostonsa yritykset sekä käynnistänyt valittujen yritysten kanssa hankkeen, jossa kehittämisen kohteena ovat tuotannon ja tiedonkulun logistiset ketjut, tuotannonohjaus, tiedonsiirtojärjestelmien yhteensopivuus, laatujärjestelmät sekä koko palveluketjun toimivuuden tehostaminen. 17

18 Hallituksen toimintakertomus Liiketoiminta-alueiden markkinat Incap-konserni toimi elektroniikan ja huonekalujen sopimusvalmistajana. Elektroniikan asiakastoimialojen markkinat kasvoivat tilikauden alussa vielä prosenttia, tietoliikenteen jopa yli 30 prosenttia. Kasvu hidastui kesän jälkeen erityisesti Kaukoidän markkinoilla vallinneen epävarmuuden seurauksena, mikä näkyi syksyllä tilauskannan laskuna ja siirtymisenä seuraavalle vuodelle. Huonekalujen kysyntä säilyi hyvänä Euroopan unionin alueella. Skandinaavisesta havupuusta valmistetut koottavat huonekalut olivat erityisesti ekologisia arvoja painottavien keskieurooppalaisten ostajien suosikkeja. Konsernin taloudellinen kehitys Incap-konsernin liikevaihto vuonna 1998 oli 398,1 miljoonaa markkaa (313,8 Mmk vuonna 1997). Liikevaihto kasvoi 27 prosenttia. Vienti, josta suurin osa oli huonekalujen vientiä, suuntautui pääasiassa Euroopan unionin alueelle ja sen osuus liikevaihdosta oli 49 prosenttia. Liikevoitto oli 19,8 miljoonaa markkaa (29,4 Mmk) eli 5 prosenttia (9 %) liikevaihdosta. Kannattavuuden heikkeneminen johtui huonekaluliiketoiminnan Kärsämäen uuden tehtaan käyttöönottoon liittyneistä vaikeuksista. Erityisesti viimeisen neljänneksen tuloskehitys ei vastannut ennakoitua materiaalikäytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 17,5 miljoonaa markkaa (26,6 Mmk) eli noin 4 prosenttia (8 %) liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 12,3 miljoonaa markkaa (19,9 Mmk). Konsernituloslaskelman tilinpäätössiirrot on jaettu laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden voittoon. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 11,4 prosenttia (20,8 %). Omavaraisuusaste oli 48,5 prosenttia (46,8 %). Liiketoiminta-alueiden tuloskehitys Incap Electronics Oy:n liikevaihto oli 192,6 miljoonaa markkaa (168,1 Mmk). Liikevaihdon ripeä kasvu taittui kesällä ja oli tilikaudella noin 15 prosenttia. Kaukoidän markkinoiden epävakaus näkyi muutamien lää- ketieteen elektroniikan ja prosessiautomaation asiakkaiden tilausten siirtymisenä odottamaan alueen talouskehityksen vakiintumista. Yhtiön kannattavuus säilyi hyvänä. Liikevoitto oli 18,8 miljoonaa markkaa (15,6 Mmk) eli lähes 10 prosenttia (9 %) liikevaihdosta. Incap Furniture Oy saavutti 205,4 miljoonan markan (145,8 Mmk) liikevaihdon. Huomattavin osa liikevaihdon 41 prosentin kasvusta oli asiakaskohtaisten markkinaosuuksien nousua. Yhtiön kannattavuus sen sijaan jäi heikoksi Kärsämäelle keskitetyn tuotannon käynnistämiskulujen sekä erityisesti viimeisellä neljänneksellä lisääntyneiden materiaalikustannusten vuoksi. Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa markkaa (15,8 Mmk) eli noin kaksi prosenttia (11 %) liikevaihdosta. Vuoden 1997 alussa tuhoutuneen Ranuan tehtaan vakuutuskorvaukset tuloutettiin loppuun kuluneen tilikauden aikana. Niiden vaikutus tilikauden liikevoittoon oli 0,2 miljoonaa markkaa. Investoinnit Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 34,0 miljoonaa markkaa (35,0 Mmk) eli 9 prosenttia liikevaihdosta (11 %). Rakennusinvestoinneista toteutettiin 4,8 miljoonaa markkaa vuokra- ja lunastussopimuksilla. Leasing-rahoituksella hankittiin tuotantokoneita ja -laitteita 7,8 miljoonan markan arvosta. Molempien liiketoiminta-alueiden investoinnit lisäsivät tuotannon automaatiota ja kapasiteettia. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 12,0 miljoonaa markkaa (9,1 Mmk) eli 3 prosenttia (3 %) liikevaihdosta. Rahoitus Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä koko tilikauden, quick ratio oli 1,3 (1,6) ja current ratio 2,1 (2,3). Nettovelka oli 36,8 miljoonaa markkaa (13,2 Mmk). Osakkeelle kertyi kassavirtaa 7,42 markkaa (9,38 mk). 18

19 Osingonjakopolitiikka Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 30 prosenttia konsernin tuloksesta ennen satunnaisia eriä, tilikauden verojen jälkeen. Yhtiön hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuoden 1998 tuloksesta maksetaan osinkoa 1,50 markkaa osakkeelle. Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys muutettiin uuden osakeyhtiölain mukaiseksi pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiö on julkinen yhtiö, jonka toiminimi on Incap Oyj, englanniksi Incap Corporation ja ruotsiksi Incap Abp. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että markkamääräinen osakepääoma muutetaan euroiksi. Muutoksen jälkeen yhtiön vähimmäispääoma on euroa. Osakepääomasta siirretään ylikurssirahastoon 3.581,23 euroa. Osakkeen nimellisarvo poistetaan. Yhtiöllä on osaketta. Hallinto Incap Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Vuosittain pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneestä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen. Incap Oyj:n yhtiökokous valitsi hallitukseen neljä jäsentä: pk-liiketoimintajohtaja Seppo Arposen, joka toimi puheenjohtajana, johtaja Matti Kaiteran, toimitusjohtaja Pertti Karhisen ja toimitusjohtaja Juhani Vesterisen. Hallituksen sihteerinä toimi varatuomari Juhani Ruutu. Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna Konsernin päätöksentekoprosessi perustuu koko konsernissa käytössä oleviin yhdenmukaisiin strategia- ja vuosisuunnitelmiin. Incap Oyj:n hallitus hyväksyy konserniyritysten suunnitelmista kootut koko konsernin suunnitelmat ja päättää strategisista investoinneista, liiketoiminnan ostoista, yritysostoista ja -myynneistä. Toimitusjohtaja, muu johto ja henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus, joka päättää hänen palkka-, palkkio- ja muista eduistaan. Incap Oyj:n toimitusjohtajana on vuodesta 1992 lähtien ollut Tero Frey. Hänen palvelussuhteensa ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Tero Freyn lisäksi johtaja Sauli Huikuri, kehitysjohtaja Tapio Kuokkanen, tiedottaja Paula Kähkönen, talousjohtaja Rauni Nokela sekä Incap Electronics Oy:n toimitusjohtaja Markku Keski-Filppula ja Incap Furniture Oy:n toimitusjohtaja Vesa Karihtala. Sauli Huikuri on siirtynyt kuluvan vuoden alusta Incap Furniture Oy:n markkinointijohtajaksi. Konsernilla on toimihenkilöiden tulospalkkiojärjestelmä. Henkilökohtainen palkkio määräytyy toimialayhtiön tuloksen ja henkilökohtaisten tulostavoitteiden perusteella. Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 621 henkilöä (501 henkilöä), joista Incap Electronics Oy:ssä keskimäärin 401 henkilöä (324 henkilöä) ja Incap Furniture Oy:ssä 213 henkilöä (170 henkilöä). Incap Oyj:n palveluksessa oli keskimäärin 7 henkilöä (7 henkilöä). Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli yhteensä 672 henkilöä (577 henkilöä). Tilintarkastajat Yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Pertti Tarvaisen ja varalle KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana KHT Tapio Raappana. Vuoden 2000 valmiudet Tilikauden aikana toimialayhtiöissä käynnistettiin vuosi projektit, 19

20 joiden tavoitteena on kartoittaa omaan toimintaan ja asiakas- ja toimittajayhteyksien ylläpitoon liittyvät riskit. Taloushallinnon ja tuotannonohjauksen järjestelmät päivitettiin kuluvan vuoden alussa euroon siirtymisen yhteydessä. Liiketoimintaan muutoin mahdollisesti vaikuttavien elektronisten järjestelmien päivitykset ja toimenpiteet tehdään ensimmäisen puolen vuoden aikana. Tulevaisuuden näkymät Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa 151,9 (139,0 Mmk) miljoonaa markkaa. Vaikka elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan alkuvuonna edellistä vuotta hitaammin, koko vuoden kasvu saavuttanee kuluneen vuoden tason. Liiketoiminnan kannattavuus säilynee myös edelleen hyvänä. Huonekaluliiketoiminnan liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan kohtalaisen hyvänä, vaikkakin tasaantuvan edellisestä vuodesta. Kasvu jatkuu markkinaosuuksien asiakaskohtaisena kasvuna. Liiketoiminnan kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi. Toteutetut laajennusinvestoinnit turvaavat liikevaihdon lähiajan kasvun. Konserni investoi edelleen uuteen tuotantoteknologiaan ja tuotannon automatisointiin sekä logististen järjestelmien kehittämiseen. 20

21 Konsernituloslaskelma mk 1000 euroa mk Liikevaihto 1) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 2) Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut 3) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset 4) Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut: 5) Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät 6) Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto ennen veroja Tuloverot 7) Laskennallisen verovelan muutos Muut välittömät verot Konsernin tilikauden voitto Numerot) viittaavat liitetietoihin 21

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 27. huhtikuu 2000 00:00 kategoriassa Pörssitiedotteet Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2000 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 Tulos per osake tammi- maaliskuussa

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot