Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Antti Katekeetta, puheenjohtaja Esko Härkönen, varapuheenjohtaja Rauna Guttorm Raimo Hekkanen Marjatta Kordelin Elle Kaaren Aikio Ilmari Tapiola Matti Valle, varajäsen Tarja Halonen, varajäsen Bertta Katekeetta, varajäsen Aslat Jon Länsman, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen Maritta Lukkari, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen Veikko Guttorm, valtuuston puheenjohtaja Viljo Pesonen, kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Kerttu Vuolab, tulkki Läsnä x x x x x x x Poissa x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 94 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjanpitäjiksi valittiin Esko Härkönen ja Rauna Guttorm. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antti Katekeetta Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Esko Härkönen Rauna Guttorm PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Utsjoen kunta 111 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 95 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Kunnanjohtaja esitti lisäasioiksi Palkan määräytymisen periaatteet ja Eron myöntäminen luottamustehtävästä. Käsittelyjärjestys kunnanjohtajan esittämillä lisäasioilla hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 112 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 96 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Antikainen Jorma Hannula Timo/ Utsjoki Rusanen Aila ja Jorma Kirkonkylä (koko kiinteistö) Kotkannokka RN:o 16:8 Lauerma Jussi Lukkari Jooseppi Antti/ Utsjoki Aalto Kjell Kirkonkylä (sukulaisluovutus, Mohkehovi määräosa ½) RN:o 44:8 Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuostooikeutta kaupan kohteisiin. Tiedoksi: Sodankylän oikeusaputoimisto, Utsjoen sivutoimisto

4 Utsjoen kunta 113 Luottokortin hankinta Kh 97 Kunnanjohtaja on maksanut useita virkaansa hoitoon liittyviä matka-, majoitus- ym. laskuja itse ja laskuttanut ko. maksut kunnalta kuitteja vastaan. Kunnalle on mahdollista hankkia luottokortti. Kortti helpottaa maksujen suoritusta matkustustilanteissa ja vähentää ylimääräistä laskutusta. Korttia ei saa käyttää kortin haltijan omien henkilökohtaisten ostojen maksamiseen. Ehdotus: päättää hankkia kunnanjohtajalle Luottokunnan Eurocard luottokortin, kortin kuukausittaiseksi luottorajaksi vahvistetaan 5000 euroa. Päätös: Marjatta Kordelin esitti, että luottokorttia ei hankita. Esitystä ei kannatettu. Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: keskustoimisto

5 Utsjoen kunta 114 Ympäristöjaoston jäsenten nimeäminen Kh 98 Inarin ja Utsjoen kuntien välisen sopimuksen mukaan Utsjoen kunta nimeää kaksi jäsentä Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon. Inarin kunnan vs. sosiaali- ja terveysjohtaja on pyytänyt Utsjoen kuntaa ilmoittamaan ympäristöjaostoon nimetyt jäsenet mennessä. Valtuustoryhmien keskinäisen sopimuksen perusteella jäseniksi on ilmoitettu Arto Pohjanrinne ja Ilmari Tapiola sekä varajäseniksi Tauno Johansen ja Samuel Paltto. Ehdotus: vahvistaa ympäristöjaoston jäsenet yllä olevan mukaisesti. Tiedoksi: nimetyt jäsenet

6 Utsjoen kunta 115 Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali Kh 15 Valtuuston tulee valita neljäksi vuodeksi kerrallaan kuhunkin kuntaan vähintään kuusi uskottua miestä. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja heidän vaalikelpoisuudestaan on muutoin voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiesten vaalikelpoisuudesta on säädetty. Ehdotus: esittää valtuustolle, että se suorittaa maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaalin valtuuston toimikaudeksi Valtuusto 14 Ehdotus: Valtuusto suorittaa maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaalin valtuuston toimikaudeksi. Päätös: Valtuusto valitsi maanjakotoimitusten uskotut miehet yksimielisesti seuraavasti: Nils Ahti Nuorgam Oula Niittyvuopio Kirsti Paadar Riitta Pitkänen Taisto Länsman Katariina Roiha Pentti Morottaja Pekka Pyrhönen Niila Laiti Elli Maarit Kitti Hans Olavi Kitti Eeva M. Niittyvuopio Kh 99 Lautamiehen tulee olla Suomen kansalainen. Käräjäoikeuslain 6 :n mukaan tehtävään ei saa valita alle 25-vuotiasta tai 63 vuotta täyttänyttä henkilöä. Vaalikelpoisia eivät ole Kirsti Paadar, Riitta Pitkänen, Taisto Länsman ja Elli Maarit Kitti. Ehdotus: esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaalin uudelleen. Toimeksi: valtuusto

7 Utsjoen kunta 116 Karasjoen, Porsangin ja Utsjoen kuntien välisen kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenten vaali Kh 23 Kirjastoautotoimikuntaan on valittu kustakin kunnasta kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Ehdotus: esittää valtuustolle, että se suorittaa kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi Valtuusto 20 Ehdotus: Valtuusto suorittaa kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi. Päätös: Valtuusto valitsi kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenet yksimielisesti seuraavasti: Jäsen: Kaarina Vuolab-Lohi Samuli Aikio Varajäsen: Jouni Esa Nousuniemi Säde Guttorm Kh 100 Samuli Aikio on kirjallisesti ilmoittanut, ettei ota vastaan kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenyyttä. Kirje on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: 1. esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää eron Samuli Aikiolle kirjastoautotoimikunnan jäsenyydestä. 2. esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa kirjastoauton hoitotoimikunnan toisen jäsenen vaalin. Toimeksi: valtuusto

8 Utsjoen kunta 117 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokouksen edustajien ja varaedustajien vaali Kh 20 Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunta muodostavat Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän. Sen ylin päättävä elin on yhtymäkokous, jossa on kaksi edustajaa Utsjoen kunnasta. Edustajista toisen tulee olla valtuuston puheenjohtaja. Nimityksissä on huomioitava tasaarvonäkökulma sekä varsinaisten edustajien että varajäsenten osalta. Kuntayhtymän hallituksen muodostavat yhtymäkokoukseen valitut edustajat. Työvaliokuntana toimivat jäsenkuntien kunnanjohtajat, jotka valmistelevat päätösehdotukset yhtymähallitukselle ja yhtymäkokoukselle yhteistyössä kuntayhtymän kehittämispäällikön kanssa. Ehdotus: Valtuusto suorittaa yhtymäkokouksen yhden edustajan ja kahden henkilökohtaisen varaedustajan vaalin valtuuston toimikaudeksi Valtuusto 19 Ehdotus: Valtuusto suorittaa Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokouksen yhden edustajan ja kahden henkilökohtaisen varaedustajan vaalin valtuuston toimikaudeksi. Päätös: Valtuusto valitsi Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokousedustajat yksimielisesti seuraavasti: Jäsen: Veikko Guttorm, valt. pj. Kati Eriksen Varajäsen: Seppo Punna Ilmari Tapiola Kh 101 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä on pyytänyt Utsjoen kuntaa suorittamaan yhtymäkokousedustajien vaalin varajäsenten osalta uudelleen, koska vaalin tulos ei täytä tasa-arvolain vaatimuksia. Ehdotus: esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien varajäsenten osalta uuden vaalin huomioiden tasa-arvolain vaatimukset. Toimeksi: valtuusto

9 Utsjoen kunta 118 Toimielimien päätökset Kh 102 Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa. Seuraavien toimielimien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla: Tekninen lautakunta , Sivistyslautakunta , Elinkeinolautakunta Ehdotus: merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja toteaa, ettei KuntaL 51 :n mukaisesta otto-oikeutta ole käytetty. Tiedoksi: hallintokunnat Tauko klo

10 Utsjoen kunta 119 Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi Kh 103 Pelastusopisto järjestää keväällä 2009 kunnan valmiussuunnittelun peruskurssin. Kohderyhmänä ovat kuntien valmiussuunnittelusta vastaavat viranhaltijat sekä varautumisen vastuuhenkilöt alueellisissa pelastuslaitoksissa, lääninhallituksessa sekä hätäkeskuksissa. Kurssilla käsitellään kunnan valmiussuunnittelua toimialoittain, sen yhteensovittamista ja kunnan kokonaisvarautumista. Kurssi antaa hyvät valmiudet toimia kunnassa yhteyshenkilönä alueellisen pelastustoimen ja kunnan välillä kokonaisvarautumisen koordinaattorina. Kurssi on maksutonta varautumiskoulutusta. Koulutus toteutetaan kahtena viikon mittaisena lähiopetusjaksona sekä välitehtävinä. Lähiopetusjaksot pidetään Kuopion Pelastusopistolla ja Kurssille tulee ilmoittautua mennessä. Kunnassa tulee olla valmiussuunnittelusta vastaava viranhaltija. Viranhaltijan tehtävänä on huolehtia valmiussuunnitelman päivittämisestä, siihen liittyvien henkilövarauksien ajan tasalla pidosta sekä toimia kunnan kokonaisvarautumisen yhdyshenkilönä. Ehdotus: 1. määrää rakennustarkastaja Markku Porsangerin kunnan valmiussuunnittelusta vastaavaksi viranhaltijaksi. 2. määrää Markku Porsangerin osallistumaan valmiussuunnittelun peruskurssille. Tiedoksi: Markku Porsanger

11 Utsjoen kunta 120 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen Sivltk 10 Vakinaisesti täytettävät opettajanvirat alkaen tai määräaikaisesti epäpätevät ajalle : 1. Erityisopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 2. Erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 3. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla, opetusaineena saame äidinkielenä ja vieraana kielenä. 4. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla. Opetusaineet: matematiikka, fysiikka ja kemia sekä mahdollisesti muita oppiaineita. Saamen- ja suomenkielinen opetus. 5. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka, mahdollisesti myös muita oppiaineita. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 6. Taideaineiden päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu, opetusta myös muissa oppilaitoksissa. Opetusaineina mm. musiikki, käsityöt, kuvataide, liikunta. Saamenja suomenkielinen opetus. Täytettävät opettajanvirat määräaikaisesti ajalle ja epäpätevät ajalle : 7. Kielten lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina englanti, ruotsi, saksa, venäjä, suomen kieli äidinkielenä, mahdollisesti myös muita aineita. Suomenkielinen opetus. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 8. Kolme tuntiopettajaa, sijoituspaikkoina Utsjokisuun koulu, Nuorgamin koulu ja Karigasniemen koulu. Tuntiopettajien virat täytetään tarpeen mukaan joko sivutoimisina tai päätoimisina. On mahdollista, että virka voidaan täyttää myös ainekohtaisina, sivutoimisina tuntiopettajan virkoina tai kahden koulun yhteisenä virkana. Kielten lehtorin viran määräaikaisuuden perusteena on opetusvelvollisuuden vajaus jo seuraavana lukuvuonna. Lautakunnan on pyydettävä kunnanhallitukselta määräaikaisten ja vakinaisten virkojen täyttöön täyttölupa../..

12 Utsjoen kunta 121 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen./ Ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa valmistelun mukaisten opettajanvirkojen täyttöön. Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvat valmistelun mukaisiin virkoihin, ne julistetaan välittömästi haettavaksi. Muutosehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa seuraavien opettajanvirkojen täyttöön: Vakinaisesti täytettävät opettajanvirat alkaen tai määräaikaisesti epäpätevät ajalle : 1. Erityisopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 2. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla, opetusaineena saame äidinkielenä ja vieraana kielenä. 3. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka, mahdollisesti myös muita oppiaineita. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 4. Taideaineiden päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu, opetusta myös Nuorgamin koululla. Opetusaineina mm. musiikki, käsityöt, kuvataide, liikunta. Saamenja suomenkielinen opetus. Täytettävät opettajanvirat määräaikaisesti ajalle ja epäpätevät ajalle : 5. Kielten lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina englanti, ruotsi, saksa, venäjä, suomen kieli äidinkielenä, mahdollisesti myös muita aineita. Suomenkielinen opetus. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 6. Esiopetuksen päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu. Saamenkielinen opetus. 7. Kaksi sivutoimista tuntiopettajaa, sijoituspaikkoina Utsjoen saamelaislukio ja Nuorgamin koulu. Määräaikaisten virkojen perusteena on koulujen muuttuva opettajatarve johtuen oppilasmääristä. Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvat valmistelun mukaisiin virkoihin, ne julistetaan välittömästi haettavaksi. Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin../..

13 Utsjoen kunta 122 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen./ Kh 104 Ehdotus: myöntää opettajanvirkojen täyttöluvan sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Tiedoksi: sivistyslautakunta

14 Utsjoen kunta 123 Kansalaisopiston toiminta alkaen Sivltk 17 Utsjoen kunnan tulee tehdä kansalaisopistotoimintaa koskeva, lopullinen päätös vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä on neuvoteltu jo kolme vuotta sitten ja tilanne on jäänyt avoimeksi. Utsjoen kunta on kuitenkin kirjannut PARAShankkeen yhdeksi kuntien väliseksi yhteistyömahdollisuudeksi kansalaisopiston. Utsjoen kunnalla on kolme vaihtoehtoa: 1) Liittyminen Revontuliopistoon alkaen; 2) Kalotin oppimiskeskus säätiö toimii kansalaisopiston palvelujen tuottajana Inarin ja Utsjoen kunnille; 3) kansalaisopiston toiminta säilyy kunnassa itsenäisenä. 1) Liittyminen Revontuli-opistoon alkaen Tunturi- ja Pohjois-Lappiin perustettavaa seitsemän kunnan ylläpitämää kansalaisopistoa on valmisteltu aluksi Kittilän ja Sodankylän kunnan toimesta vuoden 2007 lopulla sekä kuntien yhteisessä työryhmässä vuoden 2008 kuluessa. Selvitystyötä tehneessä työryhmässä ovat olleet mukana kunkin kunnan kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä (lähinnä sivistystoimenjohtaja tai kansalaisopiston rehtori). Työryhmässä mukana olleiden tavoitteena on ollut saada aikaan sellainen yhteinen opistomalli, jossa nykyisen suuruisilla kunnittaisilla panoksilla saataisiin yhteistyötä tekemällä enemmän aikaan huomioiden myös samalla PARAS-hankkeen asettamat tavoitteet kuntien väliselle yhteistyölle. Uuden yhteisen opiston hallinnoinnin lähtökohtana pidetään sitä, että toiminta toteutetaan kuntalain (365/1995) :ssä tarkoitettua isäntäkuntamallia noudattaen. Selvityksessä on tutkittu myös muita hallintomalleja. Isäntäkunnaksi työryhmä esittää Kittilän kuntaa. Hallintoelimenä ehdotuksessa toimii Kittilän kunnan organisaatioon kuuluva yhteinen toimielin vapaan sivistystyön lautakunnan jaosto. Siihen kukin toimintaan liittyvä kunta valitsee yhden jäsenen ja tällä varajäsenen. Kullakin jäsenellä on yhteisessä toimielimessä yksi ääni. Nimeksi uudelle kansalaisopistolle ehdotetaan Revontuli-opistoa. Suunnitelman lähtökohtana pidetään seitsemän kunnan toimialuetta (Enontekiö, Kittilä, Inari, Kolari, Muonio, Sodankylä ja Utsjoki). Liitteenä sopimus. 2) Kalotin oppimiskeskus säätiö toimii kansalaisopiston palvelujen tuottajana Inarin ja Utsjoen kunnille alkaen./..

15 Utsjoen kunta 124 Kansalaisopiston toiminta alkaen./ Utsjoen kunta (kunnanjohtaja ja rehtori-sivistystoimenjohtaja) on neuvotellut yhdessä Inarin kunnan (kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja) kanssa kansalaisopiston opetuspalvelujen ostamisesta Kalotin oppimiskeskussäätiöltä. Säätiöstä on neuvotteluissa ollut mukana rehtori. Yhteisen kansalaisopiston työnimenä on Ylä-Lapin kansalaisopisto. Liitteenä olevasta sopimuksesta selviää mm. opiston hallinto, henkilöstön asema, toiminnan laajuus ja kustannusten jakaminen. Sopimuksessa mainituista liitteistä opetusvälineluettelo annetaan myöhemmin, mikäli sopimus syntyy. 3) Kansalaisopiston toiminta säilyy kunnassa omana toimintana, samanlaisena kuin nykyisinkin. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle vaihtoehtoa 2 kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi alkaen. Samalla sivistyslautakunta esittää myös Kalotin oppimiskeskus- säätiön kanssa tehtävän sopimuksen hyväksymistä. Päätös: Maija Länsman ehdotti asian jättämistä pöydälle. Mika Aikio ehdotti ehdotuksen hyväksymistä sillä ehdolla, että sopimusta ja johtokunnan johtosääntöä tarkennetaan vielä. Maija Länsman veti ehdotuksensa pois ja kannatti Mika Aikion ehdotusta. Päätökseksi tuli ehdotus lisättynä Mika Aikion ehdotuksella. Kh 105 Ehdotus: 1. hyväksyy Kalotin oppimiskeskus säätiön Inarin ja Utsjoen kuntien sopimuksen kansalaisopistotoiminnasta ja esittää sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 2. hyväksyy kansalaisopistotoimintaa koskevan johtosäännön ja esittää sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Toimeksi: valtuusto

16 Utsjoen kunta 125 Saamelaislukion lisämääräraha vuodelle 2008 Kh 106 Saamelaislukio on ylittänyt määrärahansa (netto) eurolla. Lukio on saamassa Lapin etäopetuksen tukipalvelut- hankkeen maksatuksesta 4 298, joka myöhemmin kirjataan tuloksi. Näin ollen lukion ylitykseksi jää Ylitys on johtunut siitä, että lukion sivutoimiselle tuntiopettajalle maksettiin vuoden 2008 loppuun mennessä koko lukuvuodelle lasketut tunnit. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 2254 :n lisämäärärahaa lukiolle ylityksen kattamiseksi. Ylitys katetaan seuraavasti: Utsjokisuun koulun tililtä siirretään saamelaislukion tilille Toimeksi: valtuusto

17 Utsjoen kunta 126 Öfas ANS:n pääoman lisäystarve ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen Kh 107 Öfas ANS:llä on tarve lisätä pääomaa vuosina Syynä tähän ovat uudet investoinnit Gassanjargan kaatopaikalla. Yhtiön hallitus ja edustajisto ovat käsitelleet asiaa ja edustajisto on päättänyt lähettää omistajakunnille kyselyn lainanoton rajoista käsittelyä varten. Yhtiön hallituksen esitys on ollut, että lainanottovaltuudet lisätään 100 miljoonaan kruunuun sekä käyttöonnettomuuksissa 5 miljoonaan kruunuun. Lisääntyneen pääomantarpeen kattamiseksi yhtiön hallitus esittää ulkopuolista rahoitusta ja sen seurauksena yhtiöjärjestyksen 8 kohta lainanotosta esitetään muutettavaksi seuraavasti: 8 Lainat ja omistajien vastuu Yhtiö voi ottaa lainaa pankeista ja luottolaitoksista niiden määräysten puitteissa, jotka edustajisto on päättänyt. Yläraja lainanotolle on asetettu 100 miljoonaan kruunuun. (ent. 40 miljoonaan kruunuun) Jos toiminnassa tapahtuu onnettomuus, tehtäväksi määrättävät toimenpiteet tai muuten ennalta odottamattomat tilanteet vaativat ripeitä toimenpiteitä voi hallitus ottaa lainaa 5 miljoonaan kruunuun asti (ent. 2,5 miljoonaan kruunuun) jo annetun lainarajan lisäksi. Omistajakunnat sitoutuvat rajoittamatta yhtiön osuuksiin ja lainoihin sen suuruisilla suhteilla kuin niillä on asukkaita vuodenvaihteessa on asukasmäärän suhteen laskettu Utsjoen kunnan osuus 5,2%. Kullakin omistajakunnalla tulee olla jätteiden- ja jätelietteenkäsittelyn ohjeisto, joka on yhteensopiva Öfas:n tarpeiden kanssa. Mikäli kunta ei voi hyväksyä Öfasin kuntaan lähettämää malliohjeistoa, on kunta velvollinen lähettämään oman ohjeistuksensa Öfas:n hallitukselle, joka voi pyytää niihin tehtäväksi tarpeellisia muutoksia. Kuntaa pyydetään ottamaan kantaa Öfasin hallituksen esitykseen yhtiöjärjestyksen 8 muutoksesta. Kirje, jossa esitelty tarkemmin pääomatarpeen taustaa, on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: jättää asian pöydälle. velvoittaa teknistä toimea tekemään selvityksen jätehuollon järjestämisestä kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä. Toimeksi: tekninen toimi

18 Utsjoen kunta 127 Lausunto Lapin tiepiirille P-alueiden rakentamisesta Kh 108 Maantien 970 Utsjoki Nuorgam parantaminen on Lapin tiepiirin ylläpitohankkeiden ohjelmassa vuodelle Vuonna 2007 Destia Oy laati tiepiirille selvityksen kyseisen välin pysäköinti- ja levähdysalueiden kunnosta sekä alueiden lisätarpeesta. Selvityksessä ehdotetaan kahta uutta P-aluetta oheismateriaalista tarkemmin ilmeneviin kohtiin. Lapin tiepiiri pyytää Utsjoen kunnalta lausuntoa esitettyjen P-alueiden osalta. Mikäli kunnan kannanotto on myönteinen, laatii tiepiiri alueista tarkemmat suunnitelmat maanomistustietoineen. P-alueiden rakentaminen pyritään toteuttamaan ylläpitohankkeen yhteydessä. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Ehdotus: puoltaa kahden uuden P-alueen rakentamista esityksen mukaisesti. Päätös: Raimo Hekkanen esitti, että P-alueille lisätään kyltit leiriytyminen kielletty. Kiellon noudattamista tulee myös valvoa. Ehdotus Raimo Hekkasen esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin. Tiedoksi: Lapin tiepiiri

19 Utsjoen kunta 128 Tienviitoitusten täydentäminen Tekn. ltk 11 Utsjoen kunta on saanut Tenonlaakson Yrittäjät ry:ltä viitoitusten täydentämispyynnön. (LIITE 3) Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen 3 mukaisten opastetaulujen päivittämistä sekä viitoituksien lisäämistä. Kh 109 Ehdotus: edellyttää teknistä lautakunta ryhtymään kirjeen edellyttämiin toimenpiteisiin. Kirje on oheismateriaalina. Toimeksi: tekninen lautakunta

20 Utsjoen kunta 129 Karigasniemen siivoojan työsuhteen jatkaminen Tekn. ltk 12 Karigasniemen siivoojan toimessa ollut Tuija Nevalainen on irtisanonut itsensä siten, että hänen työsuhteensa päättyy Valitaan Nevalaisen tilalle Marianne Rasmus, koska hän on hoitanut tätä tehtävää jo yli vuoden ajan Nevalaisen sijaisena. Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että Karigasniemen siivoojan toimeen valitaan Marianne Rasmus. Kh 110 Ehdotus: myöntää tekniselle toimelle Karigasniemen siivoojan toimen täyttöluvan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Tiedoksi: tekninen lautakunta

21 Utsjoen kunta 130 Teknisen lautakunnan johtosäännön muutos Tekn. ltk 13 Utsjoen kunnan vuotuinen lupamäärä on tällä hetkellä n.70 rakennus-/ toimenpidelupaa ja odotus yleiskaavojen hyväksymisen jälkeen tulee olemaan arvion mukaan luokkaa 100 lupaa/vuosi. Lupakäsittelyn tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä säästöjen aikaansaamiseksi lautakuntatyöskentelyssä, kiinteistöpäällikkö esittää lupakäytäntöön neljä (4) henkisen katselmusmiesryhmän perustamista. Ryhmän jäseniksi nimetään kiinteistöpäällikkö, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Lapin pelastuslaitoksen Utsjoen aseman asemamestari ja rakennustarkastaja. Laajemmissa hankkeissa/ tarvittaessa ryhmä voi pyytää ulkopuolisen asiantuntijan apua. Ryhmä käsittelee saapuneet luvat n. kolmen (3) viikon välein tai kun kuntaan on saapunut 5 käsittelykelpoista lupahakemusta. Rakennustarkastaja hyväksyy luvat ryhmän käsittelyn jälkeen. Muutos Teknisen lautakunnan johtosääntöön, kohtaan 1. Rakennustarkastaja päättää rakennusluvan myöntämisestä, katselmusmiesryhmän käsittelyn jälkeen, asemakaava ja rantaasemakaava-alueilla sekä lainvoimaisilla yleiskaava-alueilla, kaavan mukaiselle hankkeelle ja vähäisestä poikkeamisesta päättämässään rakennuslupa-asiassa. Rakennustarkastaja tuo tiedoksi jokaiseen Teknisen lautakunnan kokoukseen tekemänsä päätökset. Valmisteli: rakennustarkastaja Valmistelijan ehdotus: Lautakunta hyväksyy tehdyn valmistelun ja esittää johtosäännön muutoksen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi. Esittelijän ehdotus: Hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kh 111 Kuntalain mukaan lautakunnan alaisena toimielimenä voi olla johtokunta, toimikunta tai jaosto../..

22 Utsjoen kunta 131 Teknisen lautakunnan johtosäännön muutos./ Johtokunta on tarkoitettu lähinnä erilaisten laitosten toiminnasta vastaavaksi toimielimeksi. Toimikuntia tarvitaan lähinnä lyhytaikaisissa projektiluonteisissa tehtävissä. Kunnanhallituksessa ja lautakunnassa voi johtosäännön määräyksellä olla jaostoja. Jaostoon jäsenet voi valita valtuusto tai lautakunta riippuen johtosäännön määräyksestä. Jaoston jäseniä koskee samat vaalikelpoisuus säädökset kuin lautakuntaakin. Ehdotus: palauttaa asian teknisen lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi. Toimeksi: tekninen lautakunta

23 Utsjoen kunta 132 Lausunto Matti Salosen poikkeamislupahakemukseen Kh 112 Matti Salonen hakee poikkeamislupaa Utsjoen kunnan Outakosken rekisterikylässä määrä-alaan tilasta: Suogisjalve RN:o 40:13, lomaasunnon rakentamiseen. Tila sijaitsee Tanssijoen alueella, sijoittuen tien ja Tenon väliselle alueelle. Rakennuspaikka sijaitsee Tenojoen rantaosayleiskaavan; Utsjoen osion alueelle ja tilanmäärä-ala on kokonaisuudessaan rantavyöhykkeen (sinisen viivan) sisään ja tilalle on merkitty rakennusoikeus kaavamerkinnällä RA, jonka osalta poikkeamisvalta kuuluu ympäristökeskukselle. Tenojoen rantaosayleiskaavan Utsjoen osio ei ole vielä saanut lainvoimaa, eikä ole vielä täytäntöönpanokelpoinen. Valmisteli: Rakennustarkastaja Valmistelijan esitys: puoltaa poikkeamislupaa, koska tilalla on merkitty rakennusoikeus. Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Rauna Guttorm esitti, että kunta ei puolla poikkeamislupaa, koska kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa. Rauna Guttormin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Lapin ympäristökeskus + asiakirjat rakennustarkastaja

24 Utsjoen kunta 133 Lausunto ehdotuksesta Teno- Näätämöjoen- Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen 2015 Kh 113 Lapin ympäristökeskus pyytää Utsjoen kunnalta lausuntoa ehdotuksesta Teno- Näätämöjoen- Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen Yhteenveto ehdotuksesta on oheismateriaalina. Lapin ympäristökeskus on laatinut kattavan suunnitelman vesienhoidosta ko. alueilla ja vesien tilasta ja siihen vaikuttavista seikoista suunnitelmassa on riittävä pohjatieto sekä tavoitteet ja toimenpideehdotukset ovat riittäviä. Valmisteli: rakennustarkastaja Valmistelijan esitys: Utsjoen kunnalla ei ole lausuttavaa tai huomautettavaa ehdotukseen vesienhoitosuunnitelmaksi. Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen. Tiedoksi: Lapin ympäristökeskus

25 Utsjoen kunta 134 Lausunto Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta Kh 86 Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, suunnitelma oheismateriaalina. Lausuntoa pyydetään mennessä. Valmistelijan esitys lausunnoksi: Utsjoen kunta on antanut ko. hoito- ja käyttösuunnitelmassa lausunnon Metsähallitukselle ja lausuntonaan Utsjoen kunta ympäristöministeriölle toistaa lausunnon ja odottaa, että ympäristöministeriö ottaa huomioon Utsjoen kunnan näkemykset tulevassa vahvistetussa Muotkatunturin erämaa-alueen hoito ja käyttösuunnitelmassa. Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa pyritään säilyttämään nykyiset elinkeinot, turvaamaan niiden toimintaedellytykset ja luomaan uusia kestäviä luontomatkailumahdollisuuksia. Käyttösuunnitelmassa keskeinen työkalu on vyöhykkeistäminen, jotta erämaa säilyy erämaana myös tulevaisuudessa. Tämä keskeinen tavoite tulee näkyä käyttösuunnitelmassa myös käytännön tasolla. Luontaiselinkeinot käsitteenä pitää käyttösuunnitelmassa määritellä ja niiden merkityksestä käyttösuunnitelman käytön ohjaamiseksi tulee tehdä sosioekonominen selvitys, jossa määritellään erämaa- alueen luonnonvarojen käytön merkitys paikallisväestölle ennen ja nyt ja se tarkastellaan myös mitoituksellisesti. Luontaiselinkeinotoimintoja harjoittavia henkilöitä eivät ole yksistään ne, jotka harjoittavat luontaiselinkeinoja ja joita on rahoitettu sekä tuettu kertaluontoisen lain POLU (45/2000) perusteisten mukaisesti. Jos näin menetellään, se on harhaanjohtavaa ja loukkaa vanhojen tilallisten ja muiden alkuperäisten oikeuden omistajien oikeutta, jotka eivät juuri voimassa olevan rahoituslain hetkellä satu omistamaan poroja tai harjoittamaan POLU: lain (45/2000) mukaisesti rahoitettua luontaiselinkeinotoimintaa. Luontaiselinkeinotoimintaa tulee tarkastella laajasti ajansaatossa tapahtuvien muutostarpeiden mukaisesti. Luontaiselinkeinot ovat luontaiselinkeinolain sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain perusteluosan mukaisia peruselinkeinoja, kuten poronhoito, metsästys, kalastus, pienimuotoinen maatalous. Näitä ovat myös tilan oheistoiminnat, kuten matkailu / ohjelmapalvelut, pienimuotoinen tilalla tapahtuva jalostus ja käsityöt em. peruselinkeinojen lisäksi../..

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.3.2010 klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.3.2010 klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Elinkeinolautakunta 1 KOKOUSAIKA. 20.3.2009 kello 10.00-11.33. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Elinkeinolautakunta 1 KOKOUSAIKA. 20.3.2009 kello 10.00-11.33. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Elinkeinolautakunta 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 20.3.2009 kello 10.00-11.33

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 51 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.50 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 1 1 KOKOUSAIKA klo 11.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 /9.6.2011 Kokousaika 9.6.2011 klo 19.30 20.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.04.2011 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Valtuusto Aika 25.01.2013 klo 12:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Kunnanhallitus Aika 25.06.2012 klo 9:00-9:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

ASIAT MULTIAN KUNTA. Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

ASIAT MULTIAN KUNTA. Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MULTIAN KUNTA Matkailun kehittämistyöryhmä Matkailun kehittämistyöryhmän Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 ASIAT 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 12

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Sivistyslautakunta 05.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.06.2012 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 1 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 5.1.2009 klo 10.00-11.15 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 1 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 5.1.2009 klo 10.00-11.15 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 1 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 11/2009 Kokousaika klo 19.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 366 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 15.9.2009 klo 10.00-11.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 366 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 15.9.2009 klo 10.00-11.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 366 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Elinkeinolautakunta 1 KOKOUSAIKA. 27.2.2009 kello 12.00-14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Elinkeinolautakunta 1 KOKOUSAIKA. 27.2.2009 kello 12.00-14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Elinkeinolautakunta 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 27.2.2009 kello 12.00-14.10

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Kokousaika Maanantai 25.6.2012 klo 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 4.6.2010 klo. 10.00 11.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 4.6.2010 klo. 10.00 11.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3 /8.6.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3 /8.6.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 /8.6.2011 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00 16.49 Kokouspaikka Lestijärven kunta, keskuskoulu Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - =

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2011 1 Kunnanhallitus Aika 15.02.2011 klo 10:00-14:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Maaseutuelinkeinolautakunta 2/2007 8 KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 /1.12.2011 Kokousaika 1.12.2011 klo 16.45 17.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan kunta, Kinnula-talo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2013 klo 17:00 19.30 Paikka Valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 112 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 113 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot