Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Antti Katekeetta, puheenjohtaja Esko Härkönen, varapuheenjohtaja Rauna Guttorm Raimo Hekkanen Marjatta Kordelin Elle Kaaren Aikio Ilmari Tapiola Matti Valle, varajäsen Tarja Halonen, varajäsen Bertta Katekeetta, varajäsen Aslat Jon Länsman, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen Maritta Lukkari, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen Veikko Guttorm, valtuuston puheenjohtaja Viljo Pesonen, kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Kerttu Vuolab, tulkki Läsnä x x x x x x x Poissa x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 94 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjanpitäjiksi valittiin Esko Härkönen ja Rauna Guttorm. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antti Katekeetta Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Esko Härkönen Rauna Guttorm PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Utsjoen kunta 111 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 95 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Kunnanjohtaja esitti lisäasioiksi Palkan määräytymisen periaatteet ja Eron myöntäminen luottamustehtävästä. Käsittelyjärjestys kunnanjohtajan esittämillä lisäasioilla hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 112 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 96 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Antikainen Jorma Hannula Timo/ Utsjoki Rusanen Aila ja Jorma Kirkonkylä (koko kiinteistö) Kotkannokka RN:o 16:8 Lauerma Jussi Lukkari Jooseppi Antti/ Utsjoki Aalto Kjell Kirkonkylä (sukulaisluovutus, Mohkehovi määräosa ½) RN:o 44:8 Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuostooikeutta kaupan kohteisiin. Tiedoksi: Sodankylän oikeusaputoimisto, Utsjoen sivutoimisto

4 Utsjoen kunta 113 Luottokortin hankinta Kh 97 Kunnanjohtaja on maksanut useita virkaansa hoitoon liittyviä matka-, majoitus- ym. laskuja itse ja laskuttanut ko. maksut kunnalta kuitteja vastaan. Kunnalle on mahdollista hankkia luottokortti. Kortti helpottaa maksujen suoritusta matkustustilanteissa ja vähentää ylimääräistä laskutusta. Korttia ei saa käyttää kortin haltijan omien henkilökohtaisten ostojen maksamiseen. Ehdotus: päättää hankkia kunnanjohtajalle Luottokunnan Eurocard luottokortin, kortin kuukausittaiseksi luottorajaksi vahvistetaan 5000 euroa. Päätös: Marjatta Kordelin esitti, että luottokorttia ei hankita. Esitystä ei kannatettu. Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: keskustoimisto

5 Utsjoen kunta 114 Ympäristöjaoston jäsenten nimeäminen Kh 98 Inarin ja Utsjoen kuntien välisen sopimuksen mukaan Utsjoen kunta nimeää kaksi jäsentä Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon. Inarin kunnan vs. sosiaali- ja terveysjohtaja on pyytänyt Utsjoen kuntaa ilmoittamaan ympäristöjaostoon nimetyt jäsenet mennessä. Valtuustoryhmien keskinäisen sopimuksen perusteella jäseniksi on ilmoitettu Arto Pohjanrinne ja Ilmari Tapiola sekä varajäseniksi Tauno Johansen ja Samuel Paltto. Ehdotus: vahvistaa ympäristöjaoston jäsenet yllä olevan mukaisesti. Tiedoksi: nimetyt jäsenet

6 Utsjoen kunta 115 Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali Kh 15 Valtuuston tulee valita neljäksi vuodeksi kerrallaan kuhunkin kuntaan vähintään kuusi uskottua miestä. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja heidän vaalikelpoisuudestaan on muutoin voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiesten vaalikelpoisuudesta on säädetty. Ehdotus: esittää valtuustolle, että se suorittaa maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaalin valtuuston toimikaudeksi Valtuusto 14 Ehdotus: Valtuusto suorittaa maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaalin valtuuston toimikaudeksi. Päätös: Valtuusto valitsi maanjakotoimitusten uskotut miehet yksimielisesti seuraavasti: Nils Ahti Nuorgam Oula Niittyvuopio Kirsti Paadar Riitta Pitkänen Taisto Länsman Katariina Roiha Pentti Morottaja Pekka Pyrhönen Niila Laiti Elli Maarit Kitti Hans Olavi Kitti Eeva M. Niittyvuopio Kh 99 Lautamiehen tulee olla Suomen kansalainen. Käräjäoikeuslain 6 :n mukaan tehtävään ei saa valita alle 25-vuotiasta tai 63 vuotta täyttänyttä henkilöä. Vaalikelpoisia eivät ole Kirsti Paadar, Riitta Pitkänen, Taisto Länsman ja Elli Maarit Kitti. Ehdotus: esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaalin uudelleen. Toimeksi: valtuusto

7 Utsjoen kunta 116 Karasjoen, Porsangin ja Utsjoen kuntien välisen kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenten vaali Kh 23 Kirjastoautotoimikuntaan on valittu kustakin kunnasta kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Ehdotus: esittää valtuustolle, että se suorittaa kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi Valtuusto 20 Ehdotus: Valtuusto suorittaa kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi. Päätös: Valtuusto valitsi kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenet yksimielisesti seuraavasti: Jäsen: Kaarina Vuolab-Lohi Samuli Aikio Varajäsen: Jouni Esa Nousuniemi Säde Guttorm Kh 100 Samuli Aikio on kirjallisesti ilmoittanut, ettei ota vastaan kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenyyttä. Kirje on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: 1. esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää eron Samuli Aikiolle kirjastoautotoimikunnan jäsenyydestä. 2. esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa kirjastoauton hoitotoimikunnan toisen jäsenen vaalin. Toimeksi: valtuusto

8 Utsjoen kunta 117 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokouksen edustajien ja varaedustajien vaali Kh 20 Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunta muodostavat Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän. Sen ylin päättävä elin on yhtymäkokous, jossa on kaksi edustajaa Utsjoen kunnasta. Edustajista toisen tulee olla valtuuston puheenjohtaja. Nimityksissä on huomioitava tasaarvonäkökulma sekä varsinaisten edustajien että varajäsenten osalta. Kuntayhtymän hallituksen muodostavat yhtymäkokoukseen valitut edustajat. Työvaliokuntana toimivat jäsenkuntien kunnanjohtajat, jotka valmistelevat päätösehdotukset yhtymähallitukselle ja yhtymäkokoukselle yhteistyössä kuntayhtymän kehittämispäällikön kanssa. Ehdotus: Valtuusto suorittaa yhtymäkokouksen yhden edustajan ja kahden henkilökohtaisen varaedustajan vaalin valtuuston toimikaudeksi Valtuusto 19 Ehdotus: Valtuusto suorittaa Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokouksen yhden edustajan ja kahden henkilökohtaisen varaedustajan vaalin valtuuston toimikaudeksi. Päätös: Valtuusto valitsi Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokousedustajat yksimielisesti seuraavasti: Jäsen: Veikko Guttorm, valt. pj. Kati Eriksen Varajäsen: Seppo Punna Ilmari Tapiola Kh 101 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä on pyytänyt Utsjoen kuntaa suorittamaan yhtymäkokousedustajien vaalin varajäsenten osalta uudelleen, koska vaalin tulos ei täytä tasa-arvolain vaatimuksia. Ehdotus: esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien varajäsenten osalta uuden vaalin huomioiden tasa-arvolain vaatimukset. Toimeksi: valtuusto

9 Utsjoen kunta 118 Toimielimien päätökset Kh 102 Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa. Seuraavien toimielimien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla: Tekninen lautakunta , Sivistyslautakunta , Elinkeinolautakunta Ehdotus: merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja toteaa, ettei KuntaL 51 :n mukaisesta otto-oikeutta ole käytetty. Tiedoksi: hallintokunnat Tauko klo

10 Utsjoen kunta 119 Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi Kh 103 Pelastusopisto järjestää keväällä 2009 kunnan valmiussuunnittelun peruskurssin. Kohderyhmänä ovat kuntien valmiussuunnittelusta vastaavat viranhaltijat sekä varautumisen vastuuhenkilöt alueellisissa pelastuslaitoksissa, lääninhallituksessa sekä hätäkeskuksissa. Kurssilla käsitellään kunnan valmiussuunnittelua toimialoittain, sen yhteensovittamista ja kunnan kokonaisvarautumista. Kurssi antaa hyvät valmiudet toimia kunnassa yhteyshenkilönä alueellisen pelastustoimen ja kunnan välillä kokonaisvarautumisen koordinaattorina. Kurssi on maksutonta varautumiskoulutusta. Koulutus toteutetaan kahtena viikon mittaisena lähiopetusjaksona sekä välitehtävinä. Lähiopetusjaksot pidetään Kuopion Pelastusopistolla ja Kurssille tulee ilmoittautua mennessä. Kunnassa tulee olla valmiussuunnittelusta vastaava viranhaltija. Viranhaltijan tehtävänä on huolehtia valmiussuunnitelman päivittämisestä, siihen liittyvien henkilövarauksien ajan tasalla pidosta sekä toimia kunnan kokonaisvarautumisen yhdyshenkilönä. Ehdotus: 1. määrää rakennustarkastaja Markku Porsangerin kunnan valmiussuunnittelusta vastaavaksi viranhaltijaksi. 2. määrää Markku Porsangerin osallistumaan valmiussuunnittelun peruskurssille. Tiedoksi: Markku Porsanger

11 Utsjoen kunta 120 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen Sivltk 10 Vakinaisesti täytettävät opettajanvirat alkaen tai määräaikaisesti epäpätevät ajalle : 1. Erityisopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 2. Erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 3. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla, opetusaineena saame äidinkielenä ja vieraana kielenä. 4. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla. Opetusaineet: matematiikka, fysiikka ja kemia sekä mahdollisesti muita oppiaineita. Saamen- ja suomenkielinen opetus. 5. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka, mahdollisesti myös muita oppiaineita. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 6. Taideaineiden päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu, opetusta myös muissa oppilaitoksissa. Opetusaineina mm. musiikki, käsityöt, kuvataide, liikunta. Saamenja suomenkielinen opetus. Täytettävät opettajanvirat määräaikaisesti ajalle ja epäpätevät ajalle : 7. Kielten lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina englanti, ruotsi, saksa, venäjä, suomen kieli äidinkielenä, mahdollisesti myös muita aineita. Suomenkielinen opetus. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 8. Kolme tuntiopettajaa, sijoituspaikkoina Utsjokisuun koulu, Nuorgamin koulu ja Karigasniemen koulu. Tuntiopettajien virat täytetään tarpeen mukaan joko sivutoimisina tai päätoimisina. On mahdollista, että virka voidaan täyttää myös ainekohtaisina, sivutoimisina tuntiopettajan virkoina tai kahden koulun yhteisenä virkana. Kielten lehtorin viran määräaikaisuuden perusteena on opetusvelvollisuuden vajaus jo seuraavana lukuvuonna. Lautakunnan on pyydettävä kunnanhallitukselta määräaikaisten ja vakinaisten virkojen täyttöön täyttölupa../..

12 Utsjoen kunta 121 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen./ Ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa valmistelun mukaisten opettajanvirkojen täyttöön. Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvat valmistelun mukaisiin virkoihin, ne julistetaan välittömästi haettavaksi. Muutosehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa seuraavien opettajanvirkojen täyttöön: Vakinaisesti täytettävät opettajanvirat alkaen tai määräaikaisesti epäpätevät ajalle : 1. Erityisopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 2. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla, opetusaineena saame äidinkielenä ja vieraana kielenä. 3. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka, mahdollisesti myös muita oppiaineita. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 4. Taideaineiden päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu, opetusta myös Nuorgamin koululla. Opetusaineina mm. musiikki, käsityöt, kuvataide, liikunta. Saamenja suomenkielinen opetus. Täytettävät opettajanvirat määräaikaisesti ajalle ja epäpätevät ajalle : 5. Kielten lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina englanti, ruotsi, saksa, venäjä, suomen kieli äidinkielenä, mahdollisesti myös muita aineita. Suomenkielinen opetus. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 6. Esiopetuksen päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu. Saamenkielinen opetus. 7. Kaksi sivutoimista tuntiopettajaa, sijoituspaikkoina Utsjoen saamelaislukio ja Nuorgamin koulu. Määräaikaisten virkojen perusteena on koulujen muuttuva opettajatarve johtuen oppilasmääristä. Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvat valmistelun mukaisiin virkoihin, ne julistetaan välittömästi haettavaksi. Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin../..

13 Utsjoen kunta 122 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen./ Kh 104 Ehdotus: myöntää opettajanvirkojen täyttöluvan sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Tiedoksi: sivistyslautakunta

14 Utsjoen kunta 123 Kansalaisopiston toiminta alkaen Sivltk 17 Utsjoen kunnan tulee tehdä kansalaisopistotoimintaa koskeva, lopullinen päätös vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä on neuvoteltu jo kolme vuotta sitten ja tilanne on jäänyt avoimeksi. Utsjoen kunta on kuitenkin kirjannut PARAShankkeen yhdeksi kuntien väliseksi yhteistyömahdollisuudeksi kansalaisopiston. Utsjoen kunnalla on kolme vaihtoehtoa: 1) Liittyminen Revontuliopistoon alkaen; 2) Kalotin oppimiskeskus säätiö toimii kansalaisopiston palvelujen tuottajana Inarin ja Utsjoen kunnille; 3) kansalaisopiston toiminta säilyy kunnassa itsenäisenä. 1) Liittyminen Revontuli-opistoon alkaen Tunturi- ja Pohjois-Lappiin perustettavaa seitsemän kunnan ylläpitämää kansalaisopistoa on valmisteltu aluksi Kittilän ja Sodankylän kunnan toimesta vuoden 2007 lopulla sekä kuntien yhteisessä työryhmässä vuoden 2008 kuluessa. Selvitystyötä tehneessä työryhmässä ovat olleet mukana kunkin kunnan kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä (lähinnä sivistystoimenjohtaja tai kansalaisopiston rehtori). Työryhmässä mukana olleiden tavoitteena on ollut saada aikaan sellainen yhteinen opistomalli, jossa nykyisen suuruisilla kunnittaisilla panoksilla saataisiin yhteistyötä tekemällä enemmän aikaan huomioiden myös samalla PARAS-hankkeen asettamat tavoitteet kuntien väliselle yhteistyölle. Uuden yhteisen opiston hallinnoinnin lähtökohtana pidetään sitä, että toiminta toteutetaan kuntalain (365/1995) :ssä tarkoitettua isäntäkuntamallia noudattaen. Selvityksessä on tutkittu myös muita hallintomalleja. Isäntäkunnaksi työryhmä esittää Kittilän kuntaa. Hallintoelimenä ehdotuksessa toimii Kittilän kunnan organisaatioon kuuluva yhteinen toimielin vapaan sivistystyön lautakunnan jaosto. Siihen kukin toimintaan liittyvä kunta valitsee yhden jäsenen ja tällä varajäsenen. Kullakin jäsenellä on yhteisessä toimielimessä yksi ääni. Nimeksi uudelle kansalaisopistolle ehdotetaan Revontuli-opistoa. Suunnitelman lähtökohtana pidetään seitsemän kunnan toimialuetta (Enontekiö, Kittilä, Inari, Kolari, Muonio, Sodankylä ja Utsjoki). Liitteenä sopimus. 2) Kalotin oppimiskeskus säätiö toimii kansalaisopiston palvelujen tuottajana Inarin ja Utsjoen kunnille alkaen./..

15 Utsjoen kunta 124 Kansalaisopiston toiminta alkaen./ Utsjoen kunta (kunnanjohtaja ja rehtori-sivistystoimenjohtaja) on neuvotellut yhdessä Inarin kunnan (kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja) kanssa kansalaisopiston opetuspalvelujen ostamisesta Kalotin oppimiskeskussäätiöltä. Säätiöstä on neuvotteluissa ollut mukana rehtori. Yhteisen kansalaisopiston työnimenä on Ylä-Lapin kansalaisopisto. Liitteenä olevasta sopimuksesta selviää mm. opiston hallinto, henkilöstön asema, toiminnan laajuus ja kustannusten jakaminen. Sopimuksessa mainituista liitteistä opetusvälineluettelo annetaan myöhemmin, mikäli sopimus syntyy. 3) Kansalaisopiston toiminta säilyy kunnassa omana toimintana, samanlaisena kuin nykyisinkin. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle vaihtoehtoa 2 kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi alkaen. Samalla sivistyslautakunta esittää myös Kalotin oppimiskeskus- säätiön kanssa tehtävän sopimuksen hyväksymistä. Päätös: Maija Länsman ehdotti asian jättämistä pöydälle. Mika Aikio ehdotti ehdotuksen hyväksymistä sillä ehdolla, että sopimusta ja johtokunnan johtosääntöä tarkennetaan vielä. Maija Länsman veti ehdotuksensa pois ja kannatti Mika Aikion ehdotusta. Päätökseksi tuli ehdotus lisättynä Mika Aikion ehdotuksella. Kh 105 Ehdotus: 1. hyväksyy Kalotin oppimiskeskus säätiön Inarin ja Utsjoen kuntien sopimuksen kansalaisopistotoiminnasta ja esittää sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 2. hyväksyy kansalaisopistotoimintaa koskevan johtosäännön ja esittää sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Toimeksi: valtuusto

16 Utsjoen kunta 125 Saamelaislukion lisämääräraha vuodelle 2008 Kh 106 Saamelaislukio on ylittänyt määrärahansa (netto) eurolla. Lukio on saamassa Lapin etäopetuksen tukipalvelut- hankkeen maksatuksesta 4 298, joka myöhemmin kirjataan tuloksi. Näin ollen lukion ylitykseksi jää Ylitys on johtunut siitä, että lukion sivutoimiselle tuntiopettajalle maksettiin vuoden 2008 loppuun mennessä koko lukuvuodelle lasketut tunnit. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 2254 :n lisämäärärahaa lukiolle ylityksen kattamiseksi. Ylitys katetaan seuraavasti: Utsjokisuun koulun tililtä siirretään saamelaislukion tilille Toimeksi: valtuusto

17 Utsjoen kunta 126 Öfas ANS:n pääoman lisäystarve ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen Kh 107 Öfas ANS:llä on tarve lisätä pääomaa vuosina Syynä tähän ovat uudet investoinnit Gassanjargan kaatopaikalla. Yhtiön hallitus ja edustajisto ovat käsitelleet asiaa ja edustajisto on päättänyt lähettää omistajakunnille kyselyn lainanoton rajoista käsittelyä varten. Yhtiön hallituksen esitys on ollut, että lainanottovaltuudet lisätään 100 miljoonaan kruunuun sekä käyttöonnettomuuksissa 5 miljoonaan kruunuun. Lisääntyneen pääomantarpeen kattamiseksi yhtiön hallitus esittää ulkopuolista rahoitusta ja sen seurauksena yhtiöjärjestyksen 8 kohta lainanotosta esitetään muutettavaksi seuraavasti: 8 Lainat ja omistajien vastuu Yhtiö voi ottaa lainaa pankeista ja luottolaitoksista niiden määräysten puitteissa, jotka edustajisto on päättänyt. Yläraja lainanotolle on asetettu 100 miljoonaan kruunuun. (ent. 40 miljoonaan kruunuun) Jos toiminnassa tapahtuu onnettomuus, tehtäväksi määrättävät toimenpiteet tai muuten ennalta odottamattomat tilanteet vaativat ripeitä toimenpiteitä voi hallitus ottaa lainaa 5 miljoonaan kruunuun asti (ent. 2,5 miljoonaan kruunuun) jo annetun lainarajan lisäksi. Omistajakunnat sitoutuvat rajoittamatta yhtiön osuuksiin ja lainoihin sen suuruisilla suhteilla kuin niillä on asukkaita vuodenvaihteessa on asukasmäärän suhteen laskettu Utsjoen kunnan osuus 5,2%. Kullakin omistajakunnalla tulee olla jätteiden- ja jätelietteenkäsittelyn ohjeisto, joka on yhteensopiva Öfas:n tarpeiden kanssa. Mikäli kunta ei voi hyväksyä Öfasin kuntaan lähettämää malliohjeistoa, on kunta velvollinen lähettämään oman ohjeistuksensa Öfas:n hallitukselle, joka voi pyytää niihin tehtäväksi tarpeellisia muutoksia. Kuntaa pyydetään ottamaan kantaa Öfasin hallituksen esitykseen yhtiöjärjestyksen 8 muutoksesta. Kirje, jossa esitelty tarkemmin pääomatarpeen taustaa, on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: jättää asian pöydälle. velvoittaa teknistä toimea tekemään selvityksen jätehuollon järjestämisestä kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä. Toimeksi: tekninen toimi

18 Utsjoen kunta 127 Lausunto Lapin tiepiirille P-alueiden rakentamisesta Kh 108 Maantien 970 Utsjoki Nuorgam parantaminen on Lapin tiepiirin ylläpitohankkeiden ohjelmassa vuodelle Vuonna 2007 Destia Oy laati tiepiirille selvityksen kyseisen välin pysäköinti- ja levähdysalueiden kunnosta sekä alueiden lisätarpeesta. Selvityksessä ehdotetaan kahta uutta P-aluetta oheismateriaalista tarkemmin ilmeneviin kohtiin. Lapin tiepiiri pyytää Utsjoen kunnalta lausuntoa esitettyjen P-alueiden osalta. Mikäli kunnan kannanotto on myönteinen, laatii tiepiiri alueista tarkemmat suunnitelmat maanomistustietoineen. P-alueiden rakentaminen pyritään toteuttamaan ylläpitohankkeen yhteydessä. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Ehdotus: puoltaa kahden uuden P-alueen rakentamista esityksen mukaisesti. Päätös: Raimo Hekkanen esitti, että P-alueille lisätään kyltit leiriytyminen kielletty. Kiellon noudattamista tulee myös valvoa. Ehdotus Raimo Hekkasen esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin. Tiedoksi: Lapin tiepiiri

19 Utsjoen kunta 128 Tienviitoitusten täydentäminen Tekn. ltk 11 Utsjoen kunta on saanut Tenonlaakson Yrittäjät ry:ltä viitoitusten täydentämispyynnön. (LIITE 3) Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen 3 mukaisten opastetaulujen päivittämistä sekä viitoituksien lisäämistä. Kh 109 Ehdotus: edellyttää teknistä lautakunta ryhtymään kirjeen edellyttämiin toimenpiteisiin. Kirje on oheismateriaalina. Toimeksi: tekninen lautakunta

20 Utsjoen kunta 129 Karigasniemen siivoojan työsuhteen jatkaminen Tekn. ltk 12 Karigasniemen siivoojan toimessa ollut Tuija Nevalainen on irtisanonut itsensä siten, että hänen työsuhteensa päättyy Valitaan Nevalaisen tilalle Marianne Rasmus, koska hän on hoitanut tätä tehtävää jo yli vuoden ajan Nevalaisen sijaisena. Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että Karigasniemen siivoojan toimeen valitaan Marianne Rasmus. Kh 110 Ehdotus: myöntää tekniselle toimelle Karigasniemen siivoojan toimen täyttöluvan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Tiedoksi: tekninen lautakunta

21 Utsjoen kunta 130 Teknisen lautakunnan johtosäännön muutos Tekn. ltk 13 Utsjoen kunnan vuotuinen lupamäärä on tällä hetkellä n.70 rakennus-/ toimenpidelupaa ja odotus yleiskaavojen hyväksymisen jälkeen tulee olemaan arvion mukaan luokkaa 100 lupaa/vuosi. Lupakäsittelyn tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä säästöjen aikaansaamiseksi lautakuntatyöskentelyssä, kiinteistöpäällikkö esittää lupakäytäntöön neljä (4) henkisen katselmusmiesryhmän perustamista. Ryhmän jäseniksi nimetään kiinteistöpäällikkö, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Lapin pelastuslaitoksen Utsjoen aseman asemamestari ja rakennustarkastaja. Laajemmissa hankkeissa/ tarvittaessa ryhmä voi pyytää ulkopuolisen asiantuntijan apua. Ryhmä käsittelee saapuneet luvat n. kolmen (3) viikon välein tai kun kuntaan on saapunut 5 käsittelykelpoista lupahakemusta. Rakennustarkastaja hyväksyy luvat ryhmän käsittelyn jälkeen. Muutos Teknisen lautakunnan johtosääntöön, kohtaan 1. Rakennustarkastaja päättää rakennusluvan myöntämisestä, katselmusmiesryhmän käsittelyn jälkeen, asemakaava ja rantaasemakaava-alueilla sekä lainvoimaisilla yleiskaava-alueilla, kaavan mukaiselle hankkeelle ja vähäisestä poikkeamisesta päättämässään rakennuslupa-asiassa. Rakennustarkastaja tuo tiedoksi jokaiseen Teknisen lautakunnan kokoukseen tekemänsä päätökset. Valmisteli: rakennustarkastaja Valmistelijan ehdotus: Lautakunta hyväksyy tehdyn valmistelun ja esittää johtosäännön muutoksen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi. Esittelijän ehdotus: Hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kh 111 Kuntalain mukaan lautakunnan alaisena toimielimenä voi olla johtokunta, toimikunta tai jaosto../..

22 Utsjoen kunta 131 Teknisen lautakunnan johtosäännön muutos./ Johtokunta on tarkoitettu lähinnä erilaisten laitosten toiminnasta vastaavaksi toimielimeksi. Toimikuntia tarvitaan lähinnä lyhytaikaisissa projektiluonteisissa tehtävissä. Kunnanhallituksessa ja lautakunnassa voi johtosäännön määräyksellä olla jaostoja. Jaostoon jäsenet voi valita valtuusto tai lautakunta riippuen johtosäännön määräyksestä. Jaoston jäseniä koskee samat vaalikelpoisuus säädökset kuin lautakuntaakin. Ehdotus: palauttaa asian teknisen lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi. Toimeksi: tekninen lautakunta

23 Utsjoen kunta 132 Lausunto Matti Salosen poikkeamislupahakemukseen Kh 112 Matti Salonen hakee poikkeamislupaa Utsjoen kunnan Outakosken rekisterikylässä määrä-alaan tilasta: Suogisjalve RN:o 40:13, lomaasunnon rakentamiseen. Tila sijaitsee Tanssijoen alueella, sijoittuen tien ja Tenon väliselle alueelle. Rakennuspaikka sijaitsee Tenojoen rantaosayleiskaavan; Utsjoen osion alueelle ja tilanmäärä-ala on kokonaisuudessaan rantavyöhykkeen (sinisen viivan) sisään ja tilalle on merkitty rakennusoikeus kaavamerkinnällä RA, jonka osalta poikkeamisvalta kuuluu ympäristökeskukselle. Tenojoen rantaosayleiskaavan Utsjoen osio ei ole vielä saanut lainvoimaa, eikä ole vielä täytäntöönpanokelpoinen. Valmisteli: Rakennustarkastaja Valmistelijan esitys: puoltaa poikkeamislupaa, koska tilalla on merkitty rakennusoikeus. Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Rauna Guttorm esitti, että kunta ei puolla poikkeamislupaa, koska kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa. Rauna Guttormin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Lapin ympäristökeskus + asiakirjat rakennustarkastaja

24 Utsjoen kunta 133 Lausunto ehdotuksesta Teno- Näätämöjoen- Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen 2015 Kh 113 Lapin ympäristökeskus pyytää Utsjoen kunnalta lausuntoa ehdotuksesta Teno- Näätämöjoen- Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen Yhteenveto ehdotuksesta on oheismateriaalina. Lapin ympäristökeskus on laatinut kattavan suunnitelman vesienhoidosta ko. alueilla ja vesien tilasta ja siihen vaikuttavista seikoista suunnitelmassa on riittävä pohjatieto sekä tavoitteet ja toimenpideehdotukset ovat riittäviä. Valmisteli: rakennustarkastaja Valmistelijan esitys: Utsjoen kunnalla ei ole lausuttavaa tai huomautettavaa ehdotukseen vesienhoitosuunnitelmaksi. Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen. Tiedoksi: Lapin ympäristökeskus

25 Utsjoen kunta 134 Lausunto Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta Kh 86 Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, suunnitelma oheismateriaalina. Lausuntoa pyydetään mennessä. Valmistelijan esitys lausunnoksi: Utsjoen kunta on antanut ko. hoito- ja käyttösuunnitelmassa lausunnon Metsähallitukselle ja lausuntonaan Utsjoen kunta ympäristöministeriölle toistaa lausunnon ja odottaa, että ympäristöministeriö ottaa huomioon Utsjoen kunnan näkemykset tulevassa vahvistetussa Muotkatunturin erämaa-alueen hoito ja käyttösuunnitelmassa. Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa pyritään säilyttämään nykyiset elinkeinot, turvaamaan niiden toimintaedellytykset ja luomaan uusia kestäviä luontomatkailumahdollisuuksia. Käyttösuunnitelmassa keskeinen työkalu on vyöhykkeistäminen, jotta erämaa säilyy erämaana myös tulevaisuudessa. Tämä keskeinen tavoite tulee näkyä käyttösuunnitelmassa myös käytännön tasolla. Luontaiselinkeinot käsitteenä pitää käyttösuunnitelmassa määritellä ja niiden merkityksestä käyttösuunnitelman käytön ohjaamiseksi tulee tehdä sosioekonominen selvitys, jossa määritellään erämaa- alueen luonnonvarojen käytön merkitys paikallisväestölle ennen ja nyt ja se tarkastellaan myös mitoituksellisesti. Luontaiselinkeinotoimintoja harjoittavia henkilöitä eivät ole yksistään ne, jotka harjoittavat luontaiselinkeinoja ja joita on rahoitettu sekä tuettu kertaluontoisen lain POLU (45/2000) perusteisten mukaisesti. Jos näin menetellään, se on harhaanjohtavaa ja loukkaa vanhojen tilallisten ja muiden alkuperäisten oikeuden omistajien oikeutta, jotka eivät juuri voimassa olevan rahoituslain hetkellä satu omistamaan poroja tai harjoittamaan POLU: lain (45/2000) mukaisesti rahoitettua luontaiselinkeinotoimintaa. Luontaiselinkeinotoimintaa tulee tarkastella laajasti ajansaatossa tapahtuvien muutostarpeiden mukaisesti. Luontaiselinkeinot ovat luontaiselinkeinolain sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain perusteluosan mukaisia peruselinkeinoja, kuten poronhoito, metsästys, kalastus, pienimuotoinen maatalous. Näitä ovat myös tilan oheistoiminnat, kuten matkailu / ohjelmapalvelut, pienimuotoinen tilalla tapahtuva jalostus ja käsityöt em. peruselinkeinojen lisäksi../..

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot