Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 170 Pöytäkirjantarkastajien valinta 171 Perusturvalautakunnan rooli ja toiminnan kehittäminen Heikkilän kyläyhdistyksen välirahoitushakemus 173 Valtuustoaloite Luumäen lehden tilaamisesta omaishoitajille 174 Käsityökeskuksen avustushakemus vuodelle Luumäen seurakunnan esitys kunnan infotauluun Lausunto tiesuunnitelmasta, valtatie 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun kuntarahoitusosuus vuodelle Korjaus- ja energia-avustusten myöntäminen 179 Tilinkäyttöoikeuksien peruuttaminen, kunnankamreeri Tarja Haikonen 180 Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:n anomus 181 Lupapyyntö kahden määräaikaisen lähihoitajan palkkaamiseen ja lastentarhanopettajan vapautuneen viran täyttämiseen 182 Ilmoitusasiat 183 Muut mahdolliset asiat Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Taavetissa, kunnanvirastossa perjantaina klo Puheenjohtaja Merk. Hilkka Suoanttila Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Anne Ukkonen

2 PÖYTÄKIRJA 313 Kokousaika Maanantaina klo Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja, poissa 180 Metsäkallio Kari varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 180 Heikkilä Aki jäsen Karhu Asmo " Kurppa Erkki " Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu Väkevä Terttu " Rämä Antti Tanskanen Ville Salenius Pentti valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Huopainen Markku poissa Muut osallistujat Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Liikanen Harri tekninen johtaja, asiantuntija 176 Asiat :t Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hilkka Suoanttila Kari Metsäkallio 180 Anne Ukkonen Pöytäkirja on tarkastettu Aika ja paikka Taavetissa Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Asmo Karhu Päivi Kärmeniemi Aika ja paikka Taavetissa, kunnanvirastossa, perjantaina klo 9-14 Virka-asema Allekirjoitus kunnanjohtaja Anne Ukkonen

3 313 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall. 169 Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 314 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 170 Kunnan hallintosäännön 17 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa pu- heenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. on päättänyt pöytäkirjan tarkastamistavasta ja tarkastamisajankohdasta kokouksessaan ja edellä mainitun päätöksen mukaan kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka suorittavat tarkastamisen kokouspäivää seuraavana keskiviikkona. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana perjantaina kello 9 14 kunnantalolla. valitsee keskuudestaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä suorittamaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen. Ehdotetaan valittavaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Asmo Karhu ja Päivi Kärmeniemi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 315 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ROOLI JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Perust.ltk. 22 Valmistelija: palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki puh Perusturvalautakunnan rooli on muuttunut, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi Eksotelle. Perusturvalautakunta on toiminut asiantuntijafoorumina ja seurannut mm. sote -palveluiden saatavuutta, kuntalaisten ja henkilökunnan tyytyväisyyttä sekä talouden kehittymistä. Tämän lisäksi lautakunta voi miettiä rooliaan mm. terveydenedistämisessä, koska 80 % terveydenedistämiseen liittyvistä päätöksistä tehdään muualla, kuin sote-palveluissa. Terveydenedistämiseen liittyvät asiat voivat liittyä esim. liikuntamahdollisuuksiin, ruuan terveellisyyteen, eri ikäryhmien elintapoihin ja tukemiseen sekä asumiseen. Tätä työtä voidaan tehdä esim. maakunnallisen sekä kunnan oman hyvinvointistrategian kautta. Esittelijä: palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki Keskustellaan perusturvalautakunnan roolista ja mahdollisesta toiminnan kehittämisestä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Perusturvalautakunta keskusteli roolistaan ja esittää, että toiminta jatkuu joko lautakuntana tai vastaavana toimielimenä. Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus osoittaa nuorille tilat, jotka vastaavat heidän tarpeitaan, eri ikäryhmät huomioiden. Khall. 171 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen

6 316 merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tiedoksi ja toteaa, että nuorisolle osoitettavien tilojen osalta asian selvittely kytketään meneillään olevaan toimitilajärjestelyjä koskevaan selvitystyöhön. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 317 HEIKKILÄN KYLÄYHDISTYKSEN VÄLIRAHOITUSHAKEMUS Khall. 172 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Heikkilän kyläyhdistys ry hakee kunnalta välirahoitusta uuden lämmitysuunin rakentamiseksi Toimituvalle sekä kaivon uusimiseksi. Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry on puoltanut hanketta. Heikkilän kyläyhdistys ry anoo välirahoituksena euroa. Lainaa maksetaan takaisin kun ELY-keskus maksaa tukea toteutuneisiin kustannuksiin. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt periaatteen, jonka mukaisesti kunta voi myöntää Leader-hankkeita toteuttaville yhdistyksille välirahoitusta, mikäli hanke on saanut Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:n puoltavan esityksen. Välirahoituksen myöntäminen on delegoitu kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan seuraavilla reunaehdoilla: 1. Asia käsitellään yhdistyksen kirjallisesta hakemuksesta, johon tulee liittää hankesuunnitelma, hankkeen rahoitussuunnitelma sekä lainan takaisinmaksusuunnitelma ja yhteyshenkilön tiedot; 2. voi harkintansa mukaan myöntää Luumäkeläiselle rekisteröidylle yhdistykselle lainaa osin tai kokonaan Luumäellä toteuttavan hankkeen rahoittamiseen; 3. huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseistä hanketta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan kehittämisen kannalta; 4. Laina-aika on enintään 24 kk; 5. Lainamäärä on enintään euroa/hanke; 6. Lainasta ei peritä korkoa; 7. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee sitoutua maksamaan laina takaisin Ely-keskuksen maksamasta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti; 8. Lainasta peritään 30 euron suuruinen käsittelymaksu.

8 318 Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen : päättää myöntää Heikkilän kyläyhdistys ry:lle lyhytaikaisen euron lainan siihen saakka, kunnes Ely-keskus maksaa hankkeelle myönnetyn tuen esitettyjen reunaehtojen mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Heikkilän kyläyhdistys ry

9 319 VALTUUSTOALOITE LUUMÄEN LEHDEN TILAAMISESTA OMAISHOITAJILLE Khall. 173 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Luumäen Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen aloitteen: Me Kokoomuksen allekirjoittaneet valtuustoryhmän jäsenet esitämme seuraavaa: Luumäellä on 34 omaishoitajaa. Pidämme tärkeänä, että tämä arvokas työ huomioidaan myös kunnan taholta. Esitämme, että kunta kustantaa omaishoitajatalouksille Luumäen lehden vuosikerran vuodesta 2013 alkaen. Luumäen lehti tavoittaa kuntalaiset helposti ja on näin kaikkien hyödynnettävissä. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kustannusvaikutus aloitteen mukaisella lehtitilauksella olisi vuosittain noin 2000 euroa. Lehtitilaus käsitellään vuoden 2013 talousarviovalmistelun yhteydessä. Päätös Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 320 KÄSITYÖKESKUKSEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2013 Khall. 174 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Taito Etelä-karjala ry:n hallitus hakee Luumäen kunnanhallitukselta euron suuruista avustusta vuoden 2013 talousarviosta käsityökeskuksen toimintaan. Käsityökeskus toimii kunnan omistamissa tiloissa, joista kunta ei peri vuokraa. Vuonna 2012 avustuksen suuruus on ollut euroa. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää varata vuoden 2013 talousarvioon euron avustuksen Taito Etelä-Karjala ry:lle. Päätös Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 321 LUUMÄEN SEURAKUNNAN ESITYS KUNNAN INFOTAULUUN Khall. 175 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Luumäen seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt esittää kunnalle, että kunnan tulevaan infotauluun tulisi huomioida seurakunnan kohteista ainakin seuraavat: Kirkonmäen nähtävyydet, ensisijalla presidentti Svinhufvudin hauta, Taavetin ja Kankaan hautausmaat kappeleineen sekä seurakuntakeskus. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston esityksen ja saattaa sen valmisteluun huomioitavaksi kunnan infotauluja päivitettäessä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 322 LAUSUNTO TIESUUNNITELMASTA, VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI - LAPPEENRANTA Tekn. ltk 57 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen p Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimittanut Luumäen kunnalle päivätyllä lähetekirjeellä valtatien 6 parantamista välillä Taavetti Lappeenranta koskevan tiesuunnitelman maantielain 27 :n mukaista käsittelyä varten. Kunnan tulee antaa lausunto yleisesti nähtävänä olleesta tiesuunnitelmasta ja siitä tehdyistä muistutuksista Kaakkois- Suomen ELY-keskukselle. Valtatie 6 on valtakunnallisesti erittäin merkittävä päätieyhteys ja se on myös osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa. Suunnittelujakso on osa yhteysväliä Kouvola Lappeenranta Imatra ja se on yksi tärkeistä metsäteollisuuden käyttämistä pääyhteyksistä Suomenlahden satamiin sekä myös toinen pääyhteys Suomen ja Venäjän välisille tavarankuljetuksille. Valtatieosuuden ominaisuudet eivät kaikilta osin täytä tärkeimmille pääteille asetettuja vaatimuksia. Tiesuunnitelman mukaan valtatieosuus parannetaan keskikaiteelliseksi, pääosin nelikaistaiseksi ja eritasoliittymin varustetuksi valtatieksi. Tie parannetaan nykyiselle paikalleen lukuun ottamatta jakson keskivaiheille sijoittuvaa 12 kilometrin matkalla uuteen maastokäytävään sijoittuvaa Jurvalan ohittavaa tiejaksoa. Tieosuudelle rakennetaan neljä uutta eritasoliittymää: E1 Taavetin läntinen eritasoliittymä, E3 Rantsilanmäen eritasoliittymä, E4 Jurvalan läntinen eritasoliittymä ja E5 Jurvalan itäinen eritasoliittymä. Lisäksi Taavetin nykyistä eritasoliittymää E2 parannetaan. Tasoliittymiä ei tiejaksolla sallita. Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h. Hidasta liikennettä ja kevyttä liikennettä ei valtatiellä sallita. Lännessä esitetty valtatieratkaisu alkaa nykyisestä leveäkaistaisesta valtatiepoikkileikkauksesta ja sitä parannetaan sen jälkeen noin 9 kilometrin matkalla nykyiselle linjaukselleen ja tasaukselleen lukuun ottamatta Rantsilanmäen eritasoliittymän kohtaa, jossa valtatien tasausta lasketaan enimmillään 7 metriä. Jurvalan ohituksen pituus on vajaa 12 kilometriä. Suunnitteluosuuden itäpäässä valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen ja Nyrhilän kohdalla se liitetään tiesuunnitelman Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen kylän kohdalla rinnakkaistiejärjestelyineen mukaiseen valtatielinjaukseen.

13 323 Valtatien rinnalle muodostetaan jatkuva rinnakkaistieyhteys, joka sijoittuu osuudelle Taavetti Rantsilanmäki valtatien eteläpuolelle ja siirtyy valtatien pohjoispuolelle Rantsilanmäen eritasoliittymässä. Jurvalan kohdalla rinnakkaistie jatkuu nykyistä valtatietä pitkin Jurvalan itäiseen eritasoliittymään saakka, jossa se siirtyy jälleen valtatien eteläpuolelle. Loppupäässä rinnakkaistie palaa takaisin valtatien pohjoispuolelle liittyen Nyrhilän kohdalla Kärki Mattila tiesuunnitelman mukaiseen rinnakkaistielinjaukseen. Hankkeeseen sisältyy 18 siltaa, joista 14 on uusia ja 4 nykyisiä parannettavia siltoja. Uusia kevyen liikenteen väyliä rakennetaan osuudelle Taavetti Rantsilanmäki ja eritasoliittymien linjaautopysäkkien yhteyteen. Valtatielle toteutetaan meluesteitä yhteensä 7,8 kilometriä, joista 5,7 kilometriä on meluvalleja. Taavetin ja Rantsilanmäen eritasoliittymiin rakennetaan pohjavesisuojaus. Valtatien molemmin puolin rakennetaan riista-aidat ja Hurtanmaan kohdalle rakennetaan riista-alikulku. Valtatie valaistaan yhtäjaksoisesti osuudella Taavetti Rantsilanmäki. Lisäksi valaistaan Jurvalan ohitustiejaksolle sijoittuvien eritasoliittymien E4 ja E5 liittymäalueet. Luumäen ja Lappeenrannan rajalle valtatielle toteutetaan yksi pysäköintialuepari. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 62,7 miljoonaa euroa. Hanke on yksi Suomen hallituksen kehysriihessään hyväksymistä hallituskauden suurista hankkeista vuosille Hankkeen lopullinen toteutusajankohta määritetään myöhemmin eduskunnan vuosittaisen budjettikäsittelyn yhteydessä. Kunnan tulee lausuntoa antaessaan kiinnittää huomiota tiesuunnitelman sisältöä koskeviin, kohdassa 1.3T esitettyihin asioihin maanteiden hallinnolliset muutokset tieoikeudet, maankäyttörajoitukset ja tien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet maanteiden yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät Luumäen kunnan kustannusvastuu hankkeen rakentamiskustannuksista kunnan omistamat maa-alueet ja katualueiden hankinta kunnan vastuu maanteiden syrjään jäävistä osuuksista ja tieverkon hallinnollisen luokan muutoskohteista tievalaistuksen omistus, käyttö- ja kunnossapitovastuut kunnallistekniset laitteet ja johdot maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat. Liite 1 Esityslistan liitteeksi on kopioitu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen

14 päivätty tiesuunnitelman lähetekirje. Tiesuunnitelma on nähtävissä teknisessä toimistossa sekä internetissä osoitteessa: Esittelijä: tekninen johtaja Harri Liikanen Liite 2 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Luumäen kunta antaa tiesuunnitelmasta koskien valtatien 6 parantamista välillä Taavetti - Lappeenranta liitteenä olevan lausunnon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Khall. 176 Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p päättää antaa tiesuunnitelmasta koskien valtatie 6 parantamista välillä Taavetti-Lappeenranta liitteenä 2 olevan lausunnon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 325 ETELÄ-KARJALAN LASTENKULTTUURIKESKUS METKUN KUNTARAHOITUSOSUUS VUODELLE 2013 Khall. 177 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p on päättänyt lähteä mukaan Etelä- Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkuun vuoden 2010 alusta. Päätös sitoo kuntaa rahoituskaudelle E-K Lastenkulttuurikeskus Metku on lähettänyt kunnanhallitukselle liitteeksi kopioidun selvityksen toiminnastaan ja pyytää sitovaa päätöstä kunnan itse määrittelemästä omarahoitusosuudesta opetus- ja kulttuuriministeriölle annettavaan Metkun talousarvioon vuodelle Sivistystoimenjohtaja on antanut asian johdosta lausunnon, joka on otettu oheiseksi liitteeksi. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää sivistystoimenjohtajan lausunnon mukaisesti Luumäen omarahoitusosuudeksi vuoden 2013 osalta euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 326 KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall. 178 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Valtion vuoden 2012 talousarviossa on osoitettu asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia annetun lain (1184/2005) mukaisiin avustuksiin määrärahoja yhteensä 56,3 miljoonaa euroa. Määrärahasta 10 miljoonaa euroa on varattu uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönoton avustuksiin sähkö- ja öljylämmitteisissä asuintaloissa. Muihin energia-avustuksiin on varattu 8,8 miljoonaa euroa, josta pientalojen tarveharkintaisten energiaavustusten osuus on noin 2 miljoonaa euroa. Korjausavustuksiin on varattu 14 miljoonaa euroa. Kunnille nyt osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Kuntien vuoden 2012 määrärahojen käyttötilanne tarkistetaan erillisellä sähköistä tilitysyhteenvetolomaketta käyttäen loppuvuodesta ja siitä annetaan myöhemmin tarkemmat ohjeet. Luumäen kunnan käyttöön Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ilmoittaa tekemällään päätöksellä vahvistaneensa talousarvion perusteella korjausavustusten määrärahaksi 4648 euroa, uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustusten määräraha on euroa sekä muiden energia-avustusten määräraha on 673 euroa. Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiötä ei ole. Tekninen osasto / rakennustarkastaja on valmistellut ehdotukset koskien sekä korjaus- että energia-avustusten myöntämistä v oheisen liitteen mukaan. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää myöntää korjaus- ja energia-avustukset v siten kuin oheisilla liitteillä on esitetty. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 327 TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN, KUNNANKAMREERI TARJA HAIKONEN Khall. 179 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kunnankamreeri Tarja Haikosen virkasuhde Luumäen kuntaan on päättynyt irtisanoutumisen johdosta. Luumäen kunnassa kunnankamreerilla on kunnan kaikkien pankkitilien käyttöoikeus, minkä lisäksi kunnankamreerille on myönnetty sijoitustilien käyttöoikeus sekä valtuutus sijoitusrahastoja koskeviin toimeksiantotehtäviin. Tarja Haikosen viranhoidon päättyessä Luumäen kunnassa, kunnanhallituksen tulee tehdä tilinkäyttöoikeuksien ja luottokortin peruuttamista koskevat päätökset. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää peruuttaa välittömästi kunnankamreeri Tarja Haikoselle myönnetyt seuraavien kunnan pankkitilien käyttöoikeudet: - Luumäen Osuuspankki FI Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Luumäen Osuuspankki

18 328 SOTIEMME LUUMÄEN VETERAANIT RY:N ANOMUS Khall. 180 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Sotiemme Luumäen Veteraanit ry on lähettänyt päivätyn seuraavan sisältöisen anomuksen: Sotiemme Luumäen Veteraanit Ry ylläpitää omalla kustannuksellaan kuntalaisten käyttöön Luumäellä ainoaa uima-allasta. Veteraanien ikääntymisen myötä pääosa käyttäjistä on muita, kuin veteraaneja. Uima-allas on tehnyt alijäämää yhdistykselle kaikkina toimintavuosinaan. Vuoteen 2010 mennessä alijäämää on kertynyt yhteensä euroa. Vuonna 2011 uima-altaasta syntyi alijäämää euroa. Asiakasmaksuja on korotettu ja menoja pyritty karsimaan. Yhdistyksen talous ei kestä altaasta tulevia alijäämiä, vaan altaan toimintaan tulee saada tukea kunnalta. Uima-allasta tulee käsitellä yhtenä kunnan liikuntapaikoista. Uiminen ja vesijumppa on hyvää liikuntaa kaiken ikäisille kuntalaisille. Esimerkiksi talvisin uimaliikunta on erityisen tärkeää ikääntyvälle väestölle, joka teiden liukkauden vuoksi ei voi liikkua ulkona. Kunta voisi käyttää uima-allasta enemmän myös nuorten liikuntaan. Useat yhdistykset Suomessa saavat tukea uima-altaansa kuluihin. Esimerkiksi Suvanto saa Savitaipaleen kunnalta euroa ja Rateva Miehikkälän kunnalta euroa vuodessa tukea uimaaltaan kustannuksiin. Anomme Luumäen kunnalta tukea uima-altaalle tulevien vuosittaisten alijäämien verran. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen merkitsee anomuksen tiedoksi ja saattaa asian valmisteltavaksi vuoden 2013 talousarvion yhteydessä. Merkittiin, että Hilkka Suoanttila poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kari Metsäkallio toimi puheenjohtajana asian käsittelyn aikana.

19 329 Päätös: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hilkka Suoanttila palasi kokoushuoneeseen klo

20 330 LUPAPYYNTÖ KAHDEN MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN PALKKAAMISEEN JA LAS- TENTARHANOPETTAJAN VAPAUTUNEEN VIRAN TÄYTTÄMISEEN Khall. 181 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Jorma Uusiheimala Puh Sivistystoimenjohtaja pyytää lupaa palkata osa-aikainen lähihoitaja (30 t/vko) Jurvalan päiväkotiin ajalle Lähihoitajan palkkaaminen mahdollistaa päiväkodin pitämisen auki klo sekä takaa pysymisen päivähoitolain säätämissä suhdeluvuissa koskien lasten ja henkilöstön määriä suhteessa toisiinsa. Samoin pyydetään lupaa palkata Taavetin ryhmäperhepäiväkoti Oraviin lähihoitaja heti käsittelyn sallimassa aikataulussa. Työsuhde jatkuisi asti. Lapsimäärä Oravissa kasvaa elokuussa kahdeksasta kahteentoista, jolloin on tarve palkata kolmas työntekijä. Lisämäärärahatarpeet arvioidaan yhdellä kertaa koko koululautakunnan osalta myöhemmin, kun tarkempi arviointi on mahdollista. Edelleen sivistystoimenjohtaja pyytää koululautakunnalle lupaa lastentarhanopettajan viran täyttämiseen hakumenettelyn sallimassa aikataulussa. Viran sijoituspaikka on Jurvalan päiväkoti. Virka on vapautunut sen haltijan siirryttyä toisen kunnan palvelukseen. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen : päättää myöntää luvan esittelytekstissä mainittujen kahden määräaikaisen lähihoitajan palkkaamiseen sekä lastentarhanopettajan vapautuneen viran täyttämiseen. Päätös: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 331 ILMOITUSASIAT Khall. 182 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat, joiden ei tässä vaiheessa ole katsottu antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin 1. Vaasan hallinto-oikeuden päätös , nro 12/0223/1, valitukset ympäristölupa-asiassa, Hyrmäsaaren turvetuotanto, Luumäki ja Lappeenranta 2. Vaasan hallinto-oikeuden päätös , nro 12/0222/1, valitukset ympäristölupa-asiassa, Näpinsuon turvetuotanto, Luumäki 3. Etelä-Karjalan aluetoimisto, kutsunnat Etelä-Karjalassa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta. Kohteet Haimilan kappalaisen virkatalo ja Isopappila-niminen kiinteistö. 5. Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätös maksuttoman pysäköinnin järjestämisestä lähikuntien veteraaneille Lappeenrannassa. 6. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös Laukuslahden tievalaistushanke on valittu maaseutuohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin. 7. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös Kukaslahden/Perälän kevyenliikenteen väylähanketta ei valittu maaseutuohjelmasta rahoitettavaksi hankkeeksi. 8. Sotiemme Luumäen veteraanit ry:n talouden toteutuma Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjan :t Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. Päätös Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 332 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Khall Osallistuminen Kuntamarkkinoille Länsi-Saimaan kunnalliskisoihin osallistuminen 3. Pajatien kunto ja tien kapeneminen

23 333 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo ja antoi oheisen liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

24 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 171, 173, 175, 176, 180, 182, 183 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 169, 170, 172, 174, , 181 HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Luumäen kunnanhallitus PL 13, Linnalantie TAAVETTI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

25 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus: Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C Postiosoite: PL 401, KOUVOLA Sähköposti: Puhelin: Vaihde Fax: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

26 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot