KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Läsnä: Puheenjohtaja Lumiaho Kauko x Jäsen Pekkala Sari x I varapuheenjohtaja Kiviniitty Kalevi x Jäsen Pelkonen Reijo x II varapuheenjohtaja Flink Vesa x Jäsen Ronkainen Eero x Jäsen Ala-aho Ulla x Jäsen Törmänen Maarit x Jäsen Aunola Eija - Varajäsen Keskitalo Rauno x Jäsen Hirsikorpi Vilho x Jäsen Hirvonen Maija-Leena x Jäsen Lintunen Pirkko x Jäsen Pahkala Matti x Muut saapuvilla olleet: Läsnä: Läsnä: Kuntayhtymän johtaja Kallunki Hannu x Hallinto- ja tukip:n tulosalu- Heikkinen Hannu x een johtaja, sihteeri Perusth:n tulosalueen joht. Tuunanen Jari x Erikoissh:n tulosalueen joht. Honkala Virpi - Hoitotyön tulosalueen joht. Alatalo Minna x Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin Sari Pekkala ja Reijo Pelkonen. Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kalevi Kiviniitty, Kauko Lumiaho Hannu Heikkinen, Hannu Kallunki Aika ja paikka Raahe REIJO PELKONEN SARI PEKKALA Pöytäkirjan nähtävänäpito Yhtymähallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymähallinnon tiloissa, 4. krs:ssa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Pöytäkirja on ollut yleisesti Aika ja paikka nähtävänä Todistaa: virka-asema allekirjoitus

2 2 2. TOIMINTA- JA TALOUSTIETOJA TAMMI-HELMI- KUULTA 2010 Yhtymähall.18. Toiminta- ja taloustietoja tammi-helmikuulta 2010 on esityslistan mukana. Tietoja esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee toiminta- ja taloustiedot tammihelmikuulta 2010 tiedoksi. Ensimmäinen asia päätettiin käsitellä viimeisenä. Merkittiin tiedoksi.

3 3 Yhtymähallitus Yhtymähallitus YLIHAMMASLÄÄKÄRIN VIRKA Yhtymähall. 74. Ylihammaslääkäri ( ) on jäämässä eläkkeelle Ennen eläkkeelle jääntiä hän pitää vuosilomia, lomarahapäiviä ja säästölomapäiviä alkaen. Perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy ylihammaslääkärin eläkkeelle jäämisen. Yhtymähallitus hyväksyy, että ylihammaslääkärin viransijaisuuteen ajalle ja avoimen viran hoitoon ajalle valitaan erikoishammaslääkäri Ari Salo vapauttaen hänet omasta virastaan vastaavaksi ajaksi. Yhtymähallitus hyväksyy perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähall.19. Ylihammaslääkärin virka on ollut haettavana ilmoitustaululla, työvoimatoimistossa ja sanomalehti KALEVA:ssa saakka. Hakemuksia virkaan tuli vain yksi. Perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee ylihammaslääkärin virkaan erikoishammaslääkäri Ari Salon lähtien. Yhtymähallitus hyväksyy perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin.

4 4 Yhtymähallitus TOIMEN TÄYTTÖLUPA Yhtymähall. 20. Laitoshuoltajan toimi ( ) vapautui alkaen irtisanoutumisen seurauksena (muutto paikkakunnalta pois). Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus antaa luvan laitoshuoltajan toimen täyttämiseen. Yhtymähallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin.

5 5 5. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA Yhtymähall.21. Esityslistan mukana on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 6 6. KUNTAYHTYMÄN LUOTTOKORTIT Yhtymähall.22. Kuntayhtymällä on liitteen (LIITE 1; luottamuksellinen) mukaiset luottokortit. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 7 7. VIHANNIN HAMMASHOITOLAN TILAT Yhtymähall.23. Vihannin hammashoitolan toiminta on ollut keskeytyksissä alkuvuodesta 2009 lähtien. Toimintaa on jatkettu väliaikaisissa vuokratiloissa Vihannin keskustassa ja kuntayhtymän muissa hammashuollon toimipisteissä. Tarjous hammaslääkäritiloista Homevaurioituneille tiloille on etsitty korvaavia tiloja jo olemassa olevista kiinteistöistä Vihannin kunnan alueella. Selvitysten ja neuvotteluiden jälkeen on ilmennyt mahdollisuus saneerata noin sadan neliön vastaanottotilat Vihannin veden omistamaan toimistorakennukseen Vihannin keskustassa. Tiloihin saadaan toimivat hammashuollon tilat ja kaksi hammaslääkärin vastaanottohuonetta. Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksessa on korjattavissa oleva kosteusvaurio ulkoseinien alaosassa. Tilat soveltuvat muutoin sijainniltaan, kooltaan ja kunnoltaan hyvin hammashuollon toimintaan. Vihannin Vesi Oy on tehnyt seuraavan sisältöisen tarjouksen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle: Käytyihin neuvotteluihin viitaten Vihannin Vesi Oy tarjoutuu myymään tai vuokraamaan As. Oy ProVihannista omistamansa huoneiston pinta-alaltaan 102 m2 seuraavasti: VE I Vihannin Vesi Oy myy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle hallussaan olevat As. Oy ProVihannin osakkeet kpl hintaan VE II Vihannin Vesi Oy vuokraa omistamansa tilat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle hintaan 7 /m2 +alv. Vuokralainen tekee kustannuksellaan toimintaansa varten tarvittavat muutostyöt. VE III Vihannin Vesi Oy teettää tarvittavat muutostyöt liitteenä olevan periaatesuunnitelman mukaisesti ja vuokraa tilat vähintään 10 vuoden pituisella vuokrasopimuksella Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle hintaan 11,50 /m2 + alv. Vaihtoehdoissa II ja III vuokrasopimus tehdään yleisesti käytössä olevien periaatteiden ja huoneenvuokralain mukaisilla ehdoilla. Vuokrakohteessa ovat erilliset sähkön, veden ja lämpimän käyttöveden mittaukset ja maksut, jotka eivät sisälly vuokrahintaan.

8 8 Vuokralainen huolehtii vuokrakauden ajan vuokratilojen käyttö ja kunnossapitokustannuksista. Muutostöihin kuuluu kaikki rakennustekniset ja LVIS-työt sekä valmiudet vuokralaisen tarvitsemille erikoiskoneille ja kalusteille, jotka vuokralainen asentaa itse. Hoitoyksiköiden upotettavien vesikalusteiden (4 kpl) on oletettu kuuluvan vuokralaisen hankkimiin kalustekokonaisuuksiin. Röntgensuojaus tehdään 4x13 mm gyproclevytyksellä, hoitohuoneisiin äänieristetyt 30 db ovet. Kaikki lattiamatot uusitaan, seinät ja katot maalataan. Koneellinen ilmanvaihto jälkilämmityksellä, hoitohuoneisiin jäähdytys. Sähköasennukset pääosin kalustekouruilla. Perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy Vihannin Vesi Oy:n tekemän tarjouksen vaihtoehto III. Vuokrasopimuksen pituus on 10 vuotta. Yhtymähallitus hyväksyy perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esityksen. _ Esitys hyväksyttiin.

9 9 8. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Yhtymähall.24. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään kuntalain 8 luvussa kunnan taloudesta lukuun ottamatta 65 :n 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvoitetta. Kuntalaki 68 ( /519) Tilinpäätös Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalaki 69 ( /519) Toimintakertomus Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

10 10 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Esityslistan mukana lähetetään tilinpäätös ja henkilöstöraportti. Tilinpäätöksen luvussa talousarvion toteutuminen on esitetty tulosalueiden tavoitteiden, toimintakulujen ja toimintatuottojen toteutuminen. Koko kuntayhtymän talousarvion toimintakulut alittuivat euroa. Talousarviomäärärahat ylittyivät erikoissairaanhoidon tulosalueella euroa. Esityslistan liitteenä on perustelut erikoissairaanhoidon määrärahojen ylityksille (LIITE 2). Investointien kokonaistoteutuma oli euroa, euroa talousarviota pienempi. Rakennuksiin käytettiin , kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin sekä koneisiin ja laitteisiin Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin varattu määräraha ylittyi Ylitys johtui siitä, että koneisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin varattua määrärahaa käytettiin hankintoihin, jotka kirjanpito-ohjeiden mukaan kirjattiin kiinteisiin laitteisiin. Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille tilikauden ,71 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,79 euroa, - tilikauden ylijäämä ,50 euroa siirretään tilikauden yli- /alijäämätilille. Yhtymähallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle sekä edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. _ Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja Kauko Lumiaho saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Puheenjohtajana tähän saakka toimi varapuheenjohtaja Kalevi Kiviniitty.

11 Yhtymähallitus TULOSYKSIKÖIDEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Yhtymähall.25. Yhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelmasta yhtymähallitukseen nähden sitoviksi tulosyksiköiden tavoitteet ja toimintakulut. Esityslistan mukana lähetetään tulosyksiköiden tilinpäätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tulosyksiköiden tilinpäätöksen Merkittiin tiedoksi.

12 SOPIMUKSEN TARKISTAMINEN KOSKIEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTO- PALVELUJEN OSTAMISTA OULAISTEN KAUPUNGILTA Yhtymähall.26. Oulaisten kaupungin kanssa kuntayhtymä on tehnyt yhdessä Vihannin kunnan kanssa sopimuksen perusterveydenhuollon vuodeosastopalvelujen ostamisesta. Sopimus on voimassa Yhtymähallitus on hyväksynyt sopimuksen Sopimuksen tarkistamisesta on neuvoteltu Oulaisten kaupungin edustajien kanssa tavoitteena vähentää ostettavien vuodeosastopäivien määrää. Neuvottelussa päädyttiin sopimuksen tarkistamiseen alkaen siten, että ostettavat akuuttihoidon päivät pysyvät edelleen hoitopäivässä vuodessa ja pitkäaikaissairaiden vuodeosastopäivät vähenevät hoitopäivään aikaisemman sopimuksen hoitopäivästä. Samalla sovittiin pitkäaikaishoitopäivien hinnan tarkistamisesta vuoden 2009 toteutuneiden kustannusten mukaan. Esityslistan mukana lähetetään ote asian käsittelystä Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa, mihin sisältyy myös uusi sopimus. Sopimukseen sisältyy nyt maininta siitä, että kuntayhtymän on maksettava vähintään sopimuksessa mainittu hoitopäivien vähimmäismäärä. Henkilöstön osalta sopimukseen sisältyy lisäys, jonka mukaan Vihannin henkilöstö siirtyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöksi , vastaamaan tämän sopimuksen palvelujen määrää. Tämän kohdan tulkinnasta Oulaisten kaupungin perusturvajohtaja Rainer Kolppanen on myöhemmin kysyttäessä vastannut, ettei sopimus merkitse henkilöstön siirtymistä , koska Vihannin sijoitetusta henkilöstöstä neljä työntekijää on siirtynyt muihin tehtäviin. Vihannin kunnanhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt sopimustarkistukset Yhtymähallitus hyväksyy sopimustarkistukset. Esitys hyväksyttiin.

13 RAKENNUSTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA Yhtymähall.27. Esityslistan mukana lähetetään jäljennös vuode- ja kuntoutusosasto, RAK V:n peruskorjauksen ja apuvälinekeskuksen laajennuksen pidetyn kokouksen pöytäkirjasta. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy rakennustoimikunnan tekemät päätökset. Merkittiin tiedoksi ja esitys hyväksyttiin.

14 TIEDOKSIANTOASIAT Yhtymähall Tilastokeskus : Kuntayhtymän talous- ja toimintatilastot Aluehallintovirasto : Valtionkorvauksen maksaminen erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan - Aluehallintovirasto : Sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankkeen valtionavustusta koskeva päätös - Oulaskankaan sairaala : Tiedote 3/ Kunnallinen työmarkkinalaitos yleiskirje 2/2010: Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS- 10) - Kunnallinen työmarkkinalaitos yleiskirje 6/2010: Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus Kunnallinen työmarkkinalaitos yleiskirje 7/2010: Virka- ja työehtosopimusten tilaaminen - Kunnallinen työmarkkinalaitos yleiskirje 8/2010: Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot lukien - Kunnallinen työmarkkinalaitos yleiskirje 10/2010: Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyvaraerä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5/2010: Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys- ja päihdetyössä kokemuksia Pohjoismaa-hankkeesta, Sateenkaarivarjo-projektista ja Lapin mielenterveysja päihdetyön hankkeesta Stakes : Sosiaalimenot - Sairaalaviesti 4/09 - Valvira Dnro 1523/ /2010: Julkisen vallan käyttö kunnallisessa terveydenhuollossa - Vihannin kunnanhallitus , 55 : Sotaveteraaniasiat; terveyskeskus-/sairaalamaksut - Pirkko Ahokas-Tuohinto : Esitys osastopaikkojen avaamisesta - Suomen Reumaliiton Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin aluetoimikunta : Reumahoitoketjusta tiedottaminen Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 15 1. KUNTAYHTYMÄN TULOSALUEJOHTAJIEN VALINTA Yhtymähall.29. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan hyväksynyt kuntayhtymän tulosaluejaon ja samalla päättänyt, että tulosaluejohtajien ja heidän sijaistensa tehtävät julistetaan kuntayhtymän ja jäsenkuntien sosiaalitoimen palveluksessa olevien viranhaltijoiden sisäisesti haettaviksi. Tulosaluejohtajat ja heidän sijaisensa valitaan tehtäviinsä määräajaksi, jonka yhtymähallitus päättää valintapäätöstä tehdessään. Tulosaluejohtajien tehtävä alkaa virallisesti alkaen, mutta sitä ennen valittavien tulosaluejohtajien tulee osallistua uuden organisaation ja sitä koskevien suunnitelmien valmisteluun. Tulosaluejohtajien paikkoja koskeva hakuilmoitus on jaettu sähköisesti kuntayhtymän ja kuntien sosiaalitoimen henkilöstölle tiedoksi ja hakemusten jättöaika on päättynyt Määräaikaan mennessä tulosaluejohtajien tehtäviin ovat hakeneet seuraavat henkilöt: Lasten ja perheiden palvelut: YTM Kirsti Isokoski ja FM Suvi Kunnasmäki Aikuissosiaalityön palvelut: HTM Irma Heikkinen ja toissijaisesti YTM Kirsti Isokoski Mielenterveys- ja sosiaalityön palvelut: Ttk Minna Myllymäki ja sh Jyrki Seppä Terveyden ja sairaanhoidon palvelut: Kirurgian erikoislääkäri Virpi Honkala ja lääketieteen tohtori Pirjo Säynäjäkangas Vanhuspalvelut: Sh Mervi Koski ja YTM Maija Laitila Hallinto- ja tukipalvelut: HTM Hannu Heikkinen, Lvi-insinööri Pekka Kastell ja sh Leena Virranniemi Kuntayhtymän johtaja on haastatellut kaikki hakijat 2. ja Hallitus haastatteli hakijat 15. ja Hakijoiden hakemusasiakirjoihin on mahdollisuus tutustua ennen kokousta kuntayhtymän toimistossa ja kokousaikana kokouspaikalla. Hallitus kokoontuu keskustelemaan tulosaluejohtajavalinnoista vielä ennen kokousta klo Ehdotus Kokouksessa.

16 16 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kuntayhtymän hallitus päättää valita haettavana olleisiin tulosaluejohtajan tehtäviin seuraavat henkilöt: Lasten ja perheiden palvelut: Aikuissosiaalityön palvelut: Terveyden ja sairaanhoidon palvelut: Vanhuspalvelut: Hallinto- ja tukipalvelut: Kirsti Isokoski. Irma Heikkinen Virpi Honkala Mervi Koski Hannu Heikkinen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueen johtajan valinnasta päättäminen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tulosaluejohtajat valitaan kolmen vuoden määräajaksi ajalle Tulosaluejohtajien tehtävänä on kuitenkin ryhtyä välittömästi valmistelemaan uutta organisaatiota tulosalueellaan sekä osallistua vuoden 2011 talousarvion ja muiden kuntayhtymää koskevien suunnitelmien sekä sosiaalitoimen siirtoon liittyvään valmisteluun. Tulosaluejohtajien palkkauksesta kuntayhtymän hallitus päättää erikseen ja samoin sijaisista. Merkitään, että tulosalueiden johtajat poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa ja pöytäkirjaa tämän asian kohdalla piti kuntayhtymän johtaja. _ Tämä asia päätettiin käsitellä viimeisenä. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan ehdotuksen.

17 Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Hallitus / lautakunta Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 18, 20 22, 25, 28 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 19, 23 24, 26-27, 29 HvalL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymähallitus Rantakatu 4 PL 25, RAAHE Pykälät 19, 23 24, 26-27, 29 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

18 VALITUSOSOITUS 18 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Hallinto-oikeus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2010 1(21) Kokousaika Tiistaina 23.2.2010 klo 14.00 16.00 Kokouspaikka Siikajoen kunnan valtuustosali Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika 25.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot