PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 61 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 62 LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KEHITTÄMISJOHTAJA RIITTA NIEMINEN-SUNDELLIN KÄYTTÖÖN 63 KEVÄÄN 2014 KUNTAKIERROS 7 64 MAAKUNTAVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SOPIMUS TARKASTAJAN TYÖPANOKSEN JAKAMISESTA 9 66 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TUKIALUEHANKKEIDEN TOIMENPIDEPAKETTIEN VALMISTELU JA TOTEUTUS HANKKEELLE 67 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE EREHDYKSET JA UNOHDUKSET SALLIVA KOTI KYLISSÄ JA TAAJAMISSA 68 LAUSUNTO LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 EHDOTUKSESTA 69 LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSISTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLINNOINNISTA, RAHOITTAMISESTA JA KUSTANNUSTEN TUKIKELPOISUUDESTA 70 CLEEN Oy:n OIKAISUVAATIMUS INNOVATIIVISET JULKISET INVESTOINNIT (IJI) PROJEKTIN (A32168) MAKSATUSPÄÄTÖKSIIN (Diaarinro 238/ /2011) 71 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2014 (pelastuslaitos) PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE TULON SIIRTÄMINEN 73 LUONNOS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAKSI VUOSILLE TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen x Merja Vahter vpj Sanna Koponen x Vuokko Rolig Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula Atte Härkälä x Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne - Kari Satovuori Sirpa Tilander Tuula Kaukonen x Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Salonen Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 14. huhtikuuta 2014 Allekirjoitukset Leena Mantere Juha Rostedt PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 15. huhtikuuta 2014 klo Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus 59 Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus 60 Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Mantereen ja Juha Rostedtin.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus 61 Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KEHITTÄMISJOHTAJA RIITTA NIEMINEN-SUNDELLIN KÄYTTÖÖN 69/ /2014 Maakuntahallitus 62 Luottokortin käyttö on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi maksuvälineeksi suhdetoiminnassa ja virkamatkoilla. Kehittämisjohtaja Nieminen-Sundellin edeltäjällä Marja Koivulalla oli myös liiton luottokortti. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää, että kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundellin käyttöön hankitaan lukien Päijät-Hämeen liiton nimissä oleva luottokortti, jonka luottoraja on euroa kuukaudessa.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KEVÄÄN 2014 KUNTAKIERROS 82/ /2012 Maakuntahallitus 63 Liiton toimesta on vuosittain tehty kuntakierros jokaiseen jäsenkuntaan. Viime vuonna kuntakierros tehtiin välisenä aikana yhdessä pelastuslaitoksen johdon kanssa. Kuntakierroksen tuloksista annetaan informaatio pidettävän maakuntahallituksen kokouksen yhteydessä. Aikataulu: Tiistai Lahti klo Maanantai Nastola klo Tiistai Heinola klo Hartola klo Sysmä klo Tiistai Hollola klo Hämeenkoski klo Kärkölä klo Keskiviikko Orimattila klo Perjantai Asikkala klo Padasjoki klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kevään kuntakierroksen toteuttamisen.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS / /2012 Maakuntahallitus 64 Aikaisemmin sovitun mukaisesti maakuntavaltuuston kevätkokous pidetään maanantaina 16. päivänä kesäkuuta kahvitarjoilu klo asioiden esittely klo ryhmäkokoukset klo lounas klo kokous klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston kokousajankohdan ja päättää maakuntavaltuuston kokouspaikan. Maakuntahallitus päätti, että kokouspaikkana toimii Lahden Seurahuone.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus SOPIMUS TARKASTAJAN TYÖPANOKSEN JAKAMISESTA 74/ /2014 Maakuntahallitus 65 EU:n rakennerahastokaudella Päijät-Hämeen liitto on toiminut Etelä-Suomen EAKR-ohjelman rakennerahastoasetuksen 16 :n mukaisena maakunnan liittona, jolle ohjelman hallintoviranomaistehtäviä on delegoitu. Lisäksi Päijät-Hämeen liiton hoidettavaksi on osoitettu Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 hallinnointi. Näistä on sovittu Etelä-Suomen maakuntien kesken päivätyllä sopimuksella. Etelä-suomen maakunnat ovat sopineet, että ohjelmakaudella Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman koordinoivana maakunnan liittona tulee Etelä-Suomen maakuntien väliseen sopimukseen perustuen toimimaan Uudenmaan liitto. Aluekehityslain (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista) 23 :n mukaan maakuntien liitot voivat sopia yhteistyöstä, jos se on tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista. Sopiminen koskee Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 EAKR -hankkeiden paikan päällä tehtävää tarkastamista ja tarkastusraportointia Päijät-Hämeen liitossa. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä sopimuksen tarkastajan työpanoksen jakamisesta takautuvasti alkaen.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TUKIALUEHANKKEIDEN TOIMENPIDEPAKETTIEN VALMISTELU JA TOTEUTUS HANKKEELLE 53/ /2014 Maakuntahallitus 66 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Lahden kaupunkiseudun tukialuehankkeiden toimenpidepakettien valmistelu ja toteutus Hankkeessa rahoitetaan koordinaattori työskentelemään Hennalan varuskunnan lakkauttamisesta aiheutuvien ongelmien minimoimiseksi. Koordinaattori edesauttaa tukialueen toimenpidepakettien valmistelua ja toteuttamista. Hanke on osa Lahden kaupunkiseudun tukialuehankekokonaisuutta. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Hankkeen osarahoitus on varmistettu. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundell, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2014 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Lahden kaupunkiseudun tukialuehankkeiden toimenpidepakettien valmistelu ja toteutus 2014 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Tarkoitus: Hankkeessa rahoitetaan koordinaattori työskentelemään Hennalan varuskunnan lakkauttamisesta aiheutuvien ongelmien minimoimiseksi. Tavoitteet: Hankkeessa 1. toteutetaan elinkeinoyhtiön hankkeita (Grow Lahti) 2. koordinoidaan yrityshankkeita yhteistyössä tarkoitusta varten perustetun työryhmän kanssa 3. koordinoidaan Hennalan varuskunta-alueen uudelleenkäytön suunnittelua EAKR-projektissa ja 4. toimitaan Lahden seudun erityistukialuetyöryhmän sihteerinä ja sen sihteeristön jäsenenä. Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Hanke pureutuu ajankohtaiseen haasteeseen ja pyrkii luomaan työpaikkoja Lahden kaupunkiseudun alueella. Hanke tukee oleellisella tavalla muita kehityshankkeita. Hyväksyttävä kustannusarvio euroa

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa euroa, max 90 % Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Projektihenkilöstön palkkauskustannukset Matkakulut Muut kustannukset euroa euroa euroa Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Hankkeen toteuttajan on tiedotettava hankkeesta. Ehdot ja ohjeet löytyvät osoitteesta Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä liiton yhteyshenkilöön kuukauden sisällä tämän päätöksen tiedoksisaamisesta. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE EREHDYKSET JA UNOHDUKSET SALLIVA KOTI KYLISSÄ JA TAAJAMISSA 211/ /2013 Maakuntahallitus 67 Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Erehdykset ja unohdukset salliva koti kylissä ja taajamissa. Hanke järjestää asumisturvallisuuneuvontaa erityisryhmille ja sitouttaa kolmannen sektorin toimijoita huolehtimaan paikallisesta turvallisuustyöstä esimerkiksi vapaaehtoisin kartoitus- ja opastuskäynnein. Samalla hanke hahmottaa mallia Kylävastetoimintaan ja mahdollisen Hämeen pelastuslaitoksen yhteisiä toimintamalleja. Kyliin nimettävät turvallisuusyhteyshenkilöt ja erityisryhmiä kouluttavat ja neuvovat vapaaehtoiset jatkavat hankkeen päätyttyä. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Hankkeen osarahoitus on varmistettu. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundell, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2014 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Erehdykset ja unohdukset salliva koti kylissä ja taajamissa Hakija: Päijät-Hämeen pelastuslaitos Tarkoitus: Edistää sisäistä turvallisuutta. Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Saada kyliin turvallisuusyhteistyöhenkilöt. Varmistaa kotikäynnein turvallinen kotiympäristö erityisryhmille. Saada mahdolliselle Hämeen pelastuslaitokselle yhteisiä toimintamalleja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 3.1 (Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä) toimenpidettä turvallisuussuunnitelman toteuttaminen. Hanke on myös osa kansallista sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Lisäksi se kokeilee uusia osallistavia toimintatapoja, joilla kolmas sektori tukee kunnallisia palveluja. Hyväksyttävä kustannusarvio euroa

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa euroa, max 50 % Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Projektihenkilöstön palkkauskustannukset Ostopalvelut Muut menot euroa 800 euroa euroa Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Hankkeen toteuttajan on tiedotettava hankkeesta. Ehdot ja ohjeet löytyvät osoitteesta Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä liiton yhteyshenkilöön kuukauden sisällä tämän päätöksen tiedoksisaamisesta. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 EHDOTUKSESTA 64/ /2014 Maakuntahallitus 68 Heinolan kaupunki pyytää liiton lausuntoa otsikossa mainitusta kaavahankkeesta mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa: ttelu/laajalahdenoyk.htm. Kaava-alue sijaitsee Heinolan keskustan pohjoispuolella. Alue alkaa Tähtiniemen sil lan pohjoispuolelta ja se sisältää koko ranta-alueen moottoritien länsipuolella aina Kollarinselän Pirtinpohjaan saakka. Alueeseen kuuluu myös Kouvolantien risteys alu een ympäristö ja moottoritien itäpuolelta Vuohkallion alue sekä kapea osuus moot to ri tien varrella Tähtiniemen siltaan asti. Kaavaehdotuksessa on esitetty olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, olen naises ti muuttuvia alueita ja kokonaan uusia reservialueita. Asumille on osoitettu merkit tä vi nä uusina ja reservialueina varauksia Suokannaksen alueelle. Myös Pir tinpoh jan pohjukassa on varauksia uusille asumisen alueille, mutta myös teol li suu delle ja varastoinnille. Vuohkallion alueella on osoitettu sekä olemassa olevaa työ paikka-aluet ta että varauksia mahdollistamaan vähittäiskaupan suuryksikköjen si joit tumi nen. Maakuntahallitus päättää antaa Heinolan kaupungille seuraavan sisältöisen lausun non: "Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Heinolan kaupungin Laa ja lahti-kou vo lan tie osayleiskaava ehdotuksesta, joka on päivätty , seuraa vaa: Heinolan kaupungin pohjoispuolinen alue moottoritien molemmin puolin on ke hit tyvää aluetta. Päijät-Hämeen lainvoimaisessa maakuntakaavassa 2006 tämä to dettiin merkitsemällä alue kehittämisen kohdealueeksi kk 9 Heinolan Kirkonkylän kehit tä mi sen kohdealue. Alueen suunnittelumääräys kuuluu: "Aluetta kehitetään hyvään liikenteelliseen sijaintiin tukeutuvana elinkeinoelämän, matkailun, ran ta-asumi sen, kultuuri- ja maisema-arvojen alueena." Osayleiskaavaluonnos toteutta hyvin tätä kehittämisen kohdealueen tavoitetta. Osayleiskaavassa on kunnioitettu luontarvoja osoittamalla hyvin eri eliölajien kannal ta tärkeitä elinympäristöjä otettavaksi huomioon asemakaavoja laadittaessa. Asuin aluei den viheryhteyksistä ja kevyenliikenteen yhteyksistä on huolehdittu. Maa kun ta kaa va virkistysalueen V25 Saittalahden virkistysalue osalta kaa va eh dotus ei noudata täsmällisesti maakuntakaavan rajausta. Muutosta voidaan pitää kuiten kin vähäisen, koska rajasta on pienennetty yhtäällä, mutta laajennettu toisaalla. Sait ta lah den, Suokannaksen ja kaava-alueen pohjoisosan varaukset toteuttavat hyvin maakuntakaavaa. Vuohkallion alueella maakuntakaavassa on työpaikka-alueen varaus TP. Maa kunta kaa va laadittiin ennen maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevien sää dösten muutosta. Työpaikka-alueiden monipuolisuuteen katsottiin liittyvän myös mahdol li suus kaupallisten palveluiden vähäiseen sijoittumiseen. Sittemmin alueelle on tul lut kin kaupallisia palveluita, joilla ei yksittäin katsottuna ole seudullista mer ki tystä. Alue on otollinen hyvien liikenneyhteyksiensä puolesta kaupallisten palveluiden si joit tu mi sel le. Täysimittaisesti toteutuessaanmyös kevyen liikenteen yhteydet ja jul ki sen liikenteen yhteydet mahdollistavat alueen käyttöä.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Osayleiskaavassa on osoitettu Vuohkallioon uusi ja jo käytössä oleva alue KM-1 mer kin näl lä paljon tilaa vaativaan kauppaa varten. Alueille voi sijoittaa vä hit täis kaupan suuryksiköitä. Varauksille on osoitettu enimmäismitoitus niin, että molemmille on mahdollista sijoittaa kerrosneliömetriä tilaa vaativan kaupan suur yk sikkö jä; yhteensä siis kerrosneliömetriä. Määräyksillä ohjataan ase ma kaa voitus ta selvittämään, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kes kus ta-alu een kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen sisältyy tilaa vaativan kaupan osalta siirty mä sään nös, joka mahdollistaa kuntien hyväksyä kevääseen 2015 saakka asema- tai yleiskaavan, jolle voi sijoittaa tilaa vaativan kaupan suuryksikön, jos maakun ta kaa vas sa on km- tai muu mahdollistava merkintä (Ympäristöministeriön kirje , YM2/501/2012). Vuohkallion osalta maakuntakaavan kehittämisen kohde alu een määräykset ja työpaikka-alueen tarkoitus on tulkittava tällaiseksi maakun ta kaa van merkinnäksi. Osayleiskaavaehdotuksen kaupan mitoitukseen on hankalaa ottaa kantaa, koska käyn nis sä oleva maakuntakaavatyön mitoituslaskelmat ovat kesken. Vaikuttaa kuiten kin sille, että KM-1 varauksille esitetty yhteismäärä olisi korkeahko Heinolan koko kun nan liiketilantarvelaskelmiin verrattuna. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen puh

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSISTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLINNOINNISTA, RAHOITTAMISESTA JA KUSTANNUSTEN TUKIKELPOISUUDESTA 65/ /2014 Maakuntahallitus 69 Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa seuraavista asetusluonnoksista viimeistään : asetusluonnos alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (ALKE-asetus) valtioneuvoston asetus aluekehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (rahoitusasetus) valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (tukikelpoisuusasetus) Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: huomioidaanko asetuksissa riittävästi asiakasnäkökulma erityisesti tuen saajien kannalta, mahdollistetaanko näillä säädöksillä aluekehittämisen tehokas toteutus onko joitain asioita, joista on tarpeetonta säätää asetustasolla. Päijät-Hämeen liitto esittää lausuntonaan ALKE-asetusluonnoksesta seuraavaa: Asetusluonnoksen 11 :ssä on säädetty maakuntaohjelman sisällöstä. Kohta 3) on tarpeeton. Määrittely kuntien yhteistyöalueista voidaan tehdä maakuntaohjelmassa niissä maakunnissa, joissa tällaiseen määrittelyyn on tarvetta, vaikka asiasta ei ole mainintaa asetuksessa. Asetusluonnoksen 20 :ssä ja 21 :ssä säädetään välittävien toimielinten tehtävien hoitamisesta maakuntien liitoissa ja Eräiden rakennerahastotehtävien hoitamisesta maakuntien liitoissa. Päijät-Hämeen liitto ei pidä rakennerahastohallinnon tehokkuuden, selkeyden ja eri alueiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta onnistuneena ratkaisuna sitä, että maakunnan liittojen asema välittävinä toimieliminä poikkeaa maan eri alueilla. Päijät-Hämeen liitto katsoo, että rakennerahastojen hallinnointitehtävät tulee ensisijaisesti koota suuralueittain neljään liittoon. Toinen vaihtoehto on, että kaikki välittävinä toimieliminä olevat liitot sopivat keskenään tehtävien kokoamisen laajuudesta. Päijät-Hämeen liitto esittää, että pykälät 20 ja 21 yhdistetään jälkimmäisessä vaihtoehdossa ja kirjataan seuraavaan muotoon: Maakunnan liitot sopivat yhteistyöstä 18 :ssä mainittujen tehtävien hoitamiseksi. Niiden maakunnan liittojen, joihin välittävän toimielimen tehtäviä kootaan, on noudatettava alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 7/2014 pykälän 27 säädöstä maakuntien yhteistyöryhmien hankepuollosta ja yhteistyösopimuksessa mukana olevien maakuntien liittojen esityksiä rahoituskehyksensä puitteissa rahoitettavista hankkeista. Rahoitusasetusluonnoksessa on yhdenmukaistettu eri organisaatioiden myöntämien kehittämistukien enimmäismäärä 70 prosenttiin. Tämä on hyvä asia ja tasa-arvoista asiakkaiden näkökulmasta. Asetusluonnoksen 26 :ssä on määritelty hyvin vastikkeellinen työ ja tuotantopanoksen luovutus. Tämä on selkeä parannus aiempaan. Kertakorvausmenettelyn (lump sum) ulottaminen koskemaan myös maakunnan kehittämisrahahankkeita on järkevä ratkaisu. Menettelyllä voidaan yksinkertaistaa pienten hankkeiden hallinnointia ja keventää sekä nopeuttaa maksatusvaihetta. Tukikelpoisuusasetusluonnoksessa Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä pykälän 7 Kustannusten korvausperusteissa säädöstä, että muissa kuin 3-4 momentin

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus mukaisissa hankkeissa on käytettävä 2 momentin 1-2 kohdan mukaisia yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Tämä säästää merkittävästi työtunteja ja yksinkertaistaa maksatusta. Samoin on pidettävä hyvänä uudistuksena pykälän 9 prosenttimääräisinä korvattavien kustannusten kahta vaihtoehtoa Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa. Näin hankkeeseen voidaan valita hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisin korvausmenettely. Edelleen pykälän 12 palkkakustannusten toisen momentin täsmennys koskien vuosilomapalkkoja ja lomakorvauksia on tervetullut. Perustelumuistiossa on lisäksi todettu maksatuksia helpottava asia, että palkkakustannuksiin ei lueta lyhyitä ostopalvelun luonteisia korvauksia kuten taloushallinnon kustannuksia. Kaiken kaikkiaan palkkakustannuksia koskeva perustelumuistion osa on käytäntöjä selkeyttävä ja täsmentävä. Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen kulut on lisättävä teknistä tukea koskevaan 26 :ään. Laissa korostetaan maakunnan yhteistyöryhmän roolia, joten linjauksen on toteuduttava myös asetuksessa. Kaiken kaikkiaan uusi tukikelpoisuusasetus tuo selkeyttä rakennerahastoista.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus CLEEN Oy:n OIKAISUVAATIMUS INNOVATIIVISET JULKISET INVESTOINNIT (IJI) PROJEKTIN (A32168) MAKSATUSPÄÄTÖKSIIN (Diaarinro 238/ /2011) 238/ /2011 Maakuntahallitus 70 Projektin rahoitus Päijät-Hämeen liitto on hyväksynyt Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) -projektin (A32168) ja myöntänyt päätöksellä hankkeelle EAKR ja valtion rahoitusta yhteensä Rahoitusta saa käyttää projektissa aiheutuneisiin tukikelpoisiin menoihin. Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) -projekti on yhteishanke, jonka toteutuksesta vastaavat Green Net Finland ry, Culminatum Innovation Oy Ltd, CLEEN Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (HAMK) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Green Net Finland ry toimii yhteishankkeen hallinnoijana. EAKR:n ja valtion tukea maksetaan enintään 70 % hankkeesta aiheutuneisiin ja todennettavissa oleviin ja projektille tarpeellisiin tukikelpoisiin korvattaviin kustannuksiin siltä osin kuin ne ylittävät projektiin välittömästi kohdistuvat tai liittyvät tulot. Maksatuspäätökset ja oikaisuvaatimus : Maksatushakemuksesta CLEEN Oy:n osaprojektin maksuun haetuista nettokustannuksista, ,47, Päijät-Hämeen liitto hyväksyi tukikelpoisina kustannuksina maksatuspäätöksellä yhteensä ,52. Kustannuksia hylättiin yhteensä 9 454,69 euroa. Yksityistä rahoitusta (tuensaajan omarahoitusosuus) hyväksyttiin 5 726,93 ja CLEEN Oy:lle maksettava EAKR ja valtion tuki oli yhteensä ,85. Maksatushakemuksesta CLEEN Oy:n osaprojektin maksuun haetuista nettokustannuksista, 3 192,52, Päijät-Hämeen liitto hyväksyi tukikelpoisina kustannuksina maksatuspäätöksellä yhteensä 855,38. Kustannuksia hylättiin yhteensä 2 337,14. Yksityistä rahoitusta (tuensaajan omarahoitus) hyväksyttiin 256,61 ja CLEEN Oy:lle maksettava EAKR ja valtion tuki oli yhteensä 598,77. CLEEN Oy on jättänyt liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen perusteluineen Päijät-Hämeen liiton tekemiin maksatuspäätöksiin. Oikaisuvaatimus on saapunut Päijät-Hämeen liittoon ja se on jätetty määräajassa. CLEEN Oy hakee oikaisua maksatuspäätöksillä maksatushakemuksista ja hylättyihin henkilöstökustannuksiin. Projektista maksuun haettuja osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkakustannuksia sivukuluineen hylättiin ajalta yhteensä 8 190,17 (Antti Tumelius) ja ajalta yhteensä 2 175,12 (Antti Tumelius ja Tommy Jacobsson). Päijät-Hämeen liitto pyysi CLEEN Oy:ltä maksatushakemuksiin lisäselvityksiä projektihenkilöstön palkkakustannuksista (palkkatodistukset/palkkalaskelmat) ja kustannusten raportoinnista. Kustannukset hylättiin, koska menoja ei voitu asianmukaisesti todentaa ja näin ollen projektille kuuluvien menojen tukikelpoisuutta ja hyväksyttävää palkkakustannusten osuutta ei voitu aukottomasti osoittaa. Lisäksi kaikkia vaadittuja lisäselvityksiä ei toimitettu tai ei tuensaajan ilmoituksen mukaan voitu toimittaa. CLEEN Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että CLEEN Oy pystyy osoittamaan menojen tukikelpoisuuden hylättyjen palkkakustannusten osalta ja on toimittanut oikaisuvaatimuksen liitteenä toimitusjohtajan allekirjoittamat palkkalaskelmat

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus maksettujen palkkojen todentamiseksi ja menojen tukikelpoisuuden osoittamiseksi. CLEEN Oy on myös oikaisuvaatimuksessaan selvittänyt, että vuoden 2014 aikana CLEEN Oy on vaihtanut taloushallintajärjestelmän aiemmin raportoinnissa olleiden puutteiden korjaamiseksi. CLEEN Oy pyytää oikaisua maksatuspäätöksiin liittyen projektiin osallistuneiden henkilöiden palkkakustannusten tukemiseen. Osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkamenojen tukikelpoisuuden ehtona on asianmukainen työaikakirjanpito. Työaikakirjanpidosta on selvittävä päivittäinen henkilön hankkeelle tekemä työ sekä henkilön tekemä muun työn määrä (tehdyt työtunnit) kokonaistyöajan selvittämiseksi. Osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkamenot sivukuluineen ovat projektille hyväksyttäviä samassa suhteessa, kun henkilö on työaikakirjanpidon mukaan kuukausittaisesta kokonaistyöajasta tehnyt työtä projektille. Antti Tumeliuksen ja Tommy Jacobsonin työajanseurantatiedot on toimitettu rahoittajalle maksatushakemusten liitteenä ja täydennykset maksatushakemusten lisäselvitysten liitteenä (saapunut ). Projektille tehdyn työn määrä ja laatu on voitu osoittaa toimitetuilla kokonaistyöajanseurantatiedoilla. Päijät-Hämeen liitto, EU-yksikkö on käsitellyt oikaisuvaatimuksen ja sen liitteenä toimitetut selvitykset projektihenkilöstön (Antti Tumelius ja Tommy Jacobson) palkoista. Projektille hyväksyttävistä palkkakustannuksista on tehty erilliset laskelmat, jotka toimitetaan CLEEN Oy:lle päätöksen liitteenä. Maksatushakemus : Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Antti Tumeliuksen palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 7 170,46. Maksatushakemukseen (saapunut ) ei sisältynyt eikä CLEEN Oy hakenut maksuun Tommy Jacobsonin palkkakustannuksia. Maksatushakemus : Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Antti Tumeliuksen palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 1 687,72. Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Tommy Jacobsonin palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 412,46. Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) projektille hyväksyttävät palkkakustannukset sivukuluineen ajalta ovat yhteensä 7 170,46 ja ajalta yhteensä 2 100,18. Oikaisuvaatimuksesta hyväksyttyjen kustannusten perusteella hankkeelle maksettavan EAKR ja valtion tuen osalta tehdään Eura 2007-järjestelmässä erilliset maksatuspäätökset. Asian on valmistellut hankesihteeri Eeva Sarkkinen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä CLEEN Oy:n oikaisuvaatimuksen. Projektin kustannuksiksi hyväksytään projektihenkilöstön palkkakustannuksia sivukuluineen ajalta yhteensä 7 170,46 ja ajalta yhteensä 2 100,18.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2014 (pelastuslaitos) 82/ /2014 Maakuntahallitus 71 Pelastuslaitoksen johtokunta Maakuntavaltuusto on kokouksessaan käsitellyt Pelastuslaitoksen talousarviota vuodelle 2014 ja talousarviosuunnitelmaa vuosille Talousarvio vuodelle 2014 on laadittu vuokrien osalta vuoden 2013 vuokratasolla eli korotuksia ei ole huomioitu. Valtuuston kokouksessa esitettiin toivomusponsi: Pelastusasemien osalta tulee selvittää järjestelmä, jossa eliminoidaan kunnan mahdollisuus tehdä kiinteistöbisnestä pelastustoimen kustannuksella siten, että kunnat itse vastaavat palvelutasonsa mukaisista pelastuslaitoksen toimitilakustannuksista. Selvitystä nimitettiin tekemään toimikunta, johon kuuluivat Pauli Syyrakki (pj), Pekka Virkkunen (varapj.), Mauri Koistinen, Heikki Jaakkola, Jari Hyvärinen, Harri Räty ja Jari Paakkunainen (sihteeri). Toimikunta päätyi esittämään kunnille, ettei vuokraperusteisiin ja vuokrien maksujen jakoperusteisiin tehdä muutoksia. Vuokrakustannukset vuodelle 2014 ovat kuntien antamien korotusilmoitusten mukaisesti nousseet euroa vuoden 2013 tasosta. Nousuun vaikuttaa suurimpana yksittäisenä tekijänä Lahden Paavolan pelastusaseman valmistuminen ja käyttöönotto kesällä Koska vuokrankorotuksia ei ole huomioitu talousarviossa, joutuu Pelastuslaitos tekemään lisätalousarvion, euroa (liite 1). Vuokrien kuntakohtainen vaikutus on esitetty liitteessä (liite 2) ja vuoden 2014 kuntakohtaiset kokonaismaksuosuudet liitteessä (liite 3). Esittelijä: Johtokunta hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2014 ja lähettää sen edelleen maakuntahallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti. Maakuntahallitus toteaa pelastuslaitoksen lisätalousarvion vuodelle 2014 tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015 AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 4.3.2015 Nro 2/2015

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 4.3.2015 Nro 2/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 4.3.2015 Nro 2/2015 AIKA Ke 4.3.2015 klo 16.45 19.25 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot