PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 61 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 62 LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KEHITTÄMISJOHTAJA RIITTA NIEMINEN-SUNDELLIN KÄYTTÖÖN 63 KEVÄÄN 2014 KUNTAKIERROS 7 64 MAAKUNTAVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SOPIMUS TARKASTAJAN TYÖPANOKSEN JAKAMISESTA 9 66 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TUKIALUEHANKKEIDEN TOIMENPIDEPAKETTIEN VALMISTELU JA TOTEUTUS HANKKEELLE 67 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE EREHDYKSET JA UNOHDUKSET SALLIVA KOTI KYLISSÄ JA TAAJAMISSA 68 LAUSUNTO LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 EHDOTUKSESTA 69 LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSISTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLINNOINNISTA, RAHOITTAMISESTA JA KUSTANNUSTEN TUKIKELPOISUUDESTA 70 CLEEN Oy:n OIKAISUVAATIMUS INNOVATIIVISET JULKISET INVESTOINNIT (IJI) PROJEKTIN (A32168) MAKSATUSPÄÄTÖKSIIN (Diaarinro 238/ /2011) 71 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2014 (pelastuslaitos) PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE TULON SIIRTÄMINEN 73 LUONNOS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAKSI VUOSILLE TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen x Merja Vahter vpj Sanna Koponen x Vuokko Rolig Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula Atte Härkälä x Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne - Kari Satovuori Sirpa Tilander Tuula Kaukonen x Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Salonen Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 14. huhtikuuta 2014 Allekirjoitukset Leena Mantere Juha Rostedt PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 15. huhtikuuta 2014 klo Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus 59 Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus 60 Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Mantereen ja Juha Rostedtin.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus 61 Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KEHITTÄMISJOHTAJA RIITTA NIEMINEN-SUNDELLIN KÄYTTÖÖN 69/ /2014 Maakuntahallitus 62 Luottokortin käyttö on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi maksuvälineeksi suhdetoiminnassa ja virkamatkoilla. Kehittämisjohtaja Nieminen-Sundellin edeltäjällä Marja Koivulalla oli myös liiton luottokortti. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää, että kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundellin käyttöön hankitaan lukien Päijät-Hämeen liiton nimissä oleva luottokortti, jonka luottoraja on euroa kuukaudessa.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KEVÄÄN 2014 KUNTAKIERROS 82/ /2012 Maakuntahallitus 63 Liiton toimesta on vuosittain tehty kuntakierros jokaiseen jäsenkuntaan. Viime vuonna kuntakierros tehtiin välisenä aikana yhdessä pelastuslaitoksen johdon kanssa. Kuntakierroksen tuloksista annetaan informaatio pidettävän maakuntahallituksen kokouksen yhteydessä. Aikataulu: Tiistai Lahti klo Maanantai Nastola klo Tiistai Heinola klo Hartola klo Sysmä klo Tiistai Hollola klo Hämeenkoski klo Kärkölä klo Keskiviikko Orimattila klo Perjantai Asikkala klo Padasjoki klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kevään kuntakierroksen toteuttamisen.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS / /2012 Maakuntahallitus 64 Aikaisemmin sovitun mukaisesti maakuntavaltuuston kevätkokous pidetään maanantaina 16. päivänä kesäkuuta kahvitarjoilu klo asioiden esittely klo ryhmäkokoukset klo lounas klo kokous klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston kokousajankohdan ja päättää maakuntavaltuuston kokouspaikan. Maakuntahallitus päätti, että kokouspaikkana toimii Lahden Seurahuone.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus SOPIMUS TARKASTAJAN TYÖPANOKSEN JAKAMISESTA 74/ /2014 Maakuntahallitus 65 EU:n rakennerahastokaudella Päijät-Hämeen liitto on toiminut Etelä-Suomen EAKR-ohjelman rakennerahastoasetuksen 16 :n mukaisena maakunnan liittona, jolle ohjelman hallintoviranomaistehtäviä on delegoitu. Lisäksi Päijät-Hämeen liiton hoidettavaksi on osoitettu Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 hallinnointi. Näistä on sovittu Etelä-Suomen maakuntien kesken päivätyllä sopimuksella. Etelä-suomen maakunnat ovat sopineet, että ohjelmakaudella Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman koordinoivana maakunnan liittona tulee Etelä-Suomen maakuntien väliseen sopimukseen perustuen toimimaan Uudenmaan liitto. Aluekehityslain (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista) 23 :n mukaan maakuntien liitot voivat sopia yhteistyöstä, jos se on tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista. Sopiminen koskee Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 EAKR -hankkeiden paikan päällä tehtävää tarkastamista ja tarkastusraportointia Päijät-Hämeen liitossa. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä sopimuksen tarkastajan työpanoksen jakamisesta takautuvasti alkaen.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TUKIALUEHANKKEIDEN TOIMENPIDEPAKETTIEN VALMISTELU JA TOTEUTUS HANKKEELLE 53/ /2014 Maakuntahallitus 66 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Lahden kaupunkiseudun tukialuehankkeiden toimenpidepakettien valmistelu ja toteutus Hankkeessa rahoitetaan koordinaattori työskentelemään Hennalan varuskunnan lakkauttamisesta aiheutuvien ongelmien minimoimiseksi. Koordinaattori edesauttaa tukialueen toimenpidepakettien valmistelua ja toteuttamista. Hanke on osa Lahden kaupunkiseudun tukialuehankekokonaisuutta. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Hankkeen osarahoitus on varmistettu. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundell, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2014 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Lahden kaupunkiseudun tukialuehankkeiden toimenpidepakettien valmistelu ja toteutus 2014 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Tarkoitus: Hankkeessa rahoitetaan koordinaattori työskentelemään Hennalan varuskunnan lakkauttamisesta aiheutuvien ongelmien minimoimiseksi. Tavoitteet: Hankkeessa 1. toteutetaan elinkeinoyhtiön hankkeita (Grow Lahti) 2. koordinoidaan yrityshankkeita yhteistyössä tarkoitusta varten perustetun työryhmän kanssa 3. koordinoidaan Hennalan varuskunta-alueen uudelleenkäytön suunnittelua EAKR-projektissa ja 4. toimitaan Lahden seudun erityistukialuetyöryhmän sihteerinä ja sen sihteeristön jäsenenä. Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Hanke pureutuu ajankohtaiseen haasteeseen ja pyrkii luomaan työpaikkoja Lahden kaupunkiseudun alueella. Hanke tukee oleellisella tavalla muita kehityshankkeita. Hyväksyttävä kustannusarvio euroa

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa euroa, max 90 % Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Projektihenkilöstön palkkauskustannukset Matkakulut Muut kustannukset euroa euroa euroa Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Hankkeen toteuttajan on tiedotettava hankkeesta. Ehdot ja ohjeet löytyvät osoitteesta Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä liiton yhteyshenkilöön kuukauden sisällä tämän päätöksen tiedoksisaamisesta. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE EREHDYKSET JA UNOHDUKSET SALLIVA KOTI KYLISSÄ JA TAAJAMISSA 211/ /2013 Maakuntahallitus 67 Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Erehdykset ja unohdukset salliva koti kylissä ja taajamissa. Hanke järjestää asumisturvallisuuneuvontaa erityisryhmille ja sitouttaa kolmannen sektorin toimijoita huolehtimaan paikallisesta turvallisuustyöstä esimerkiksi vapaaehtoisin kartoitus- ja opastuskäynnein. Samalla hanke hahmottaa mallia Kylävastetoimintaan ja mahdollisen Hämeen pelastuslaitoksen yhteisiä toimintamalleja. Kyliin nimettävät turvallisuusyhteyshenkilöt ja erityisryhmiä kouluttavat ja neuvovat vapaaehtoiset jatkavat hankkeen päätyttyä. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Hankkeen osarahoitus on varmistettu. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundell, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2014 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Erehdykset ja unohdukset salliva koti kylissä ja taajamissa Hakija: Päijät-Hämeen pelastuslaitos Tarkoitus: Edistää sisäistä turvallisuutta. Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Saada kyliin turvallisuusyhteistyöhenkilöt. Varmistaa kotikäynnein turvallinen kotiympäristö erityisryhmille. Saada mahdolliselle Hämeen pelastuslaitokselle yhteisiä toimintamalleja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 3.1 (Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä) toimenpidettä turvallisuussuunnitelman toteuttaminen. Hanke on myös osa kansallista sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Lisäksi se kokeilee uusia osallistavia toimintatapoja, joilla kolmas sektori tukee kunnallisia palveluja. Hyväksyttävä kustannusarvio euroa

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa euroa, max 50 % Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Projektihenkilöstön palkkauskustannukset Ostopalvelut Muut menot euroa 800 euroa euroa Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Hankkeen toteuttajan on tiedotettava hankkeesta. Ehdot ja ohjeet löytyvät osoitteesta Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä liiton yhteyshenkilöön kuukauden sisällä tämän päätöksen tiedoksisaamisesta. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 EHDOTUKSESTA 64/ /2014 Maakuntahallitus 68 Heinolan kaupunki pyytää liiton lausuntoa otsikossa mainitusta kaavahankkeesta mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa: ttelu/laajalahdenoyk.htm. Kaava-alue sijaitsee Heinolan keskustan pohjoispuolella. Alue alkaa Tähtiniemen sil lan pohjoispuolelta ja se sisältää koko ranta-alueen moottoritien länsipuolella aina Kollarinselän Pirtinpohjaan saakka. Alueeseen kuuluu myös Kouvolantien risteys alu een ympäristö ja moottoritien itäpuolelta Vuohkallion alue sekä kapea osuus moot to ri tien varrella Tähtiniemen siltaan asti. Kaavaehdotuksessa on esitetty olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, olen naises ti muuttuvia alueita ja kokonaan uusia reservialueita. Asumille on osoitettu merkit tä vi nä uusina ja reservialueina varauksia Suokannaksen alueelle. Myös Pir tinpoh jan pohjukassa on varauksia uusille asumisen alueille, mutta myös teol li suu delle ja varastoinnille. Vuohkallion alueella on osoitettu sekä olemassa olevaa työ paikka-aluet ta että varauksia mahdollistamaan vähittäiskaupan suuryksikköjen si joit tumi nen. Maakuntahallitus päättää antaa Heinolan kaupungille seuraavan sisältöisen lausun non: "Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Heinolan kaupungin Laa ja lahti-kou vo lan tie osayleiskaava ehdotuksesta, joka on päivätty , seuraa vaa: Heinolan kaupungin pohjoispuolinen alue moottoritien molemmin puolin on ke hit tyvää aluetta. Päijät-Hämeen lainvoimaisessa maakuntakaavassa 2006 tämä to dettiin merkitsemällä alue kehittämisen kohdealueeksi kk 9 Heinolan Kirkonkylän kehit tä mi sen kohdealue. Alueen suunnittelumääräys kuuluu: "Aluetta kehitetään hyvään liikenteelliseen sijaintiin tukeutuvana elinkeinoelämän, matkailun, ran ta-asumi sen, kultuuri- ja maisema-arvojen alueena." Osayleiskaavaluonnos toteutta hyvin tätä kehittämisen kohdealueen tavoitetta. Osayleiskaavassa on kunnioitettu luontarvoja osoittamalla hyvin eri eliölajien kannal ta tärkeitä elinympäristöjä otettavaksi huomioon asemakaavoja laadittaessa. Asuin aluei den viheryhteyksistä ja kevyenliikenteen yhteyksistä on huolehdittu. Maa kun ta kaa va virkistysalueen V25 Saittalahden virkistysalue osalta kaa va eh dotus ei noudata täsmällisesti maakuntakaavan rajausta. Muutosta voidaan pitää kuiten kin vähäisen, koska rajasta on pienennetty yhtäällä, mutta laajennettu toisaalla. Sait ta lah den, Suokannaksen ja kaava-alueen pohjoisosan varaukset toteuttavat hyvin maakuntakaavaa. Vuohkallion alueella maakuntakaavassa on työpaikka-alueen varaus TP. Maa kunta kaa va laadittiin ennen maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevien sää dösten muutosta. Työpaikka-alueiden monipuolisuuteen katsottiin liittyvän myös mahdol li suus kaupallisten palveluiden vähäiseen sijoittumiseen. Sittemmin alueelle on tul lut kin kaupallisia palveluita, joilla ei yksittäin katsottuna ole seudullista mer ki tystä. Alue on otollinen hyvien liikenneyhteyksiensä puolesta kaupallisten palveluiden si joit tu mi sel le. Täysimittaisesti toteutuessaanmyös kevyen liikenteen yhteydet ja jul ki sen liikenteen yhteydet mahdollistavat alueen käyttöä.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Osayleiskaavassa on osoitettu Vuohkallioon uusi ja jo käytössä oleva alue KM-1 mer kin näl lä paljon tilaa vaativaan kauppaa varten. Alueille voi sijoittaa vä hit täis kaupan suuryksiköitä. Varauksille on osoitettu enimmäismitoitus niin, että molemmille on mahdollista sijoittaa kerrosneliömetriä tilaa vaativan kaupan suur yk sikkö jä; yhteensä siis kerrosneliömetriä. Määräyksillä ohjataan ase ma kaa voitus ta selvittämään, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kes kus ta-alu een kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen sisältyy tilaa vaativan kaupan osalta siirty mä sään nös, joka mahdollistaa kuntien hyväksyä kevääseen 2015 saakka asema- tai yleiskaavan, jolle voi sijoittaa tilaa vaativan kaupan suuryksikön, jos maakun ta kaa vas sa on km- tai muu mahdollistava merkintä (Ympäristöministeriön kirje , YM2/501/2012). Vuohkallion osalta maakuntakaavan kehittämisen kohde alu een määräykset ja työpaikka-alueen tarkoitus on tulkittava tällaiseksi maakun ta kaa van merkinnäksi. Osayleiskaavaehdotuksen kaupan mitoitukseen on hankalaa ottaa kantaa, koska käyn nis sä oleva maakuntakaavatyön mitoituslaskelmat ovat kesken. Vaikuttaa kuiten kin sille, että KM-1 varauksille esitetty yhteismäärä olisi korkeahko Heinolan koko kun nan liiketilantarvelaskelmiin verrattuna. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen puh

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSISTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLINNOINNISTA, RAHOITTAMISESTA JA KUSTANNUSTEN TUKIKELPOISUUDESTA 65/ /2014 Maakuntahallitus 69 Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa seuraavista asetusluonnoksista viimeistään : asetusluonnos alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (ALKE-asetus) valtioneuvoston asetus aluekehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (rahoitusasetus) valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (tukikelpoisuusasetus) Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: huomioidaanko asetuksissa riittävästi asiakasnäkökulma erityisesti tuen saajien kannalta, mahdollistetaanko näillä säädöksillä aluekehittämisen tehokas toteutus onko joitain asioita, joista on tarpeetonta säätää asetustasolla. Päijät-Hämeen liitto esittää lausuntonaan ALKE-asetusluonnoksesta seuraavaa: Asetusluonnoksen 11 :ssä on säädetty maakuntaohjelman sisällöstä. Kohta 3) on tarpeeton. Määrittely kuntien yhteistyöalueista voidaan tehdä maakuntaohjelmassa niissä maakunnissa, joissa tällaiseen määrittelyyn on tarvetta, vaikka asiasta ei ole mainintaa asetuksessa. Asetusluonnoksen 20 :ssä ja 21 :ssä säädetään välittävien toimielinten tehtävien hoitamisesta maakuntien liitoissa ja Eräiden rakennerahastotehtävien hoitamisesta maakuntien liitoissa. Päijät-Hämeen liitto ei pidä rakennerahastohallinnon tehokkuuden, selkeyden ja eri alueiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta onnistuneena ratkaisuna sitä, että maakunnan liittojen asema välittävinä toimieliminä poikkeaa maan eri alueilla. Päijät-Hämeen liitto katsoo, että rakennerahastojen hallinnointitehtävät tulee ensisijaisesti koota suuralueittain neljään liittoon. Toinen vaihtoehto on, että kaikki välittävinä toimieliminä olevat liitot sopivat keskenään tehtävien kokoamisen laajuudesta. Päijät-Hämeen liitto esittää, että pykälät 20 ja 21 yhdistetään jälkimmäisessä vaihtoehdossa ja kirjataan seuraavaan muotoon: Maakunnan liitot sopivat yhteistyöstä 18 :ssä mainittujen tehtävien hoitamiseksi. Niiden maakunnan liittojen, joihin välittävän toimielimen tehtäviä kootaan, on noudatettava alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 7/2014 pykälän 27 säädöstä maakuntien yhteistyöryhmien hankepuollosta ja yhteistyösopimuksessa mukana olevien maakuntien liittojen esityksiä rahoituskehyksensä puitteissa rahoitettavista hankkeista. Rahoitusasetusluonnoksessa on yhdenmukaistettu eri organisaatioiden myöntämien kehittämistukien enimmäismäärä 70 prosenttiin. Tämä on hyvä asia ja tasa-arvoista asiakkaiden näkökulmasta. Asetusluonnoksen 26 :ssä on määritelty hyvin vastikkeellinen työ ja tuotantopanoksen luovutus. Tämä on selkeä parannus aiempaan. Kertakorvausmenettelyn (lump sum) ulottaminen koskemaan myös maakunnan kehittämisrahahankkeita on järkevä ratkaisu. Menettelyllä voidaan yksinkertaistaa pienten hankkeiden hallinnointia ja keventää sekä nopeuttaa maksatusvaihetta. Tukikelpoisuusasetusluonnoksessa Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä pykälän 7 Kustannusten korvausperusteissa säädöstä, että muissa kuin 3-4 momentin

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus mukaisissa hankkeissa on käytettävä 2 momentin 1-2 kohdan mukaisia yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Tämä säästää merkittävästi työtunteja ja yksinkertaistaa maksatusta. Samoin on pidettävä hyvänä uudistuksena pykälän 9 prosenttimääräisinä korvattavien kustannusten kahta vaihtoehtoa Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa. Näin hankkeeseen voidaan valita hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisin korvausmenettely. Edelleen pykälän 12 palkkakustannusten toisen momentin täsmennys koskien vuosilomapalkkoja ja lomakorvauksia on tervetullut. Perustelumuistiossa on lisäksi todettu maksatuksia helpottava asia, että palkkakustannuksiin ei lueta lyhyitä ostopalvelun luonteisia korvauksia kuten taloushallinnon kustannuksia. Kaiken kaikkiaan palkkakustannuksia koskeva perustelumuistion osa on käytäntöjä selkeyttävä ja täsmentävä. Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen kulut on lisättävä teknistä tukea koskevaan 26 :ään. Laissa korostetaan maakunnan yhteistyöryhmän roolia, joten linjauksen on toteuduttava myös asetuksessa. Kaiken kaikkiaan uusi tukikelpoisuusasetus tuo selkeyttä rakennerahastoista.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus CLEEN Oy:n OIKAISUVAATIMUS INNOVATIIVISET JULKISET INVESTOINNIT (IJI) PROJEKTIN (A32168) MAKSATUSPÄÄTÖKSIIN (Diaarinro 238/ /2011) 238/ /2011 Maakuntahallitus 70 Projektin rahoitus Päijät-Hämeen liitto on hyväksynyt Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) -projektin (A32168) ja myöntänyt päätöksellä hankkeelle EAKR ja valtion rahoitusta yhteensä Rahoitusta saa käyttää projektissa aiheutuneisiin tukikelpoisiin menoihin. Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) -projekti on yhteishanke, jonka toteutuksesta vastaavat Green Net Finland ry, Culminatum Innovation Oy Ltd, CLEEN Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (HAMK) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Green Net Finland ry toimii yhteishankkeen hallinnoijana. EAKR:n ja valtion tukea maksetaan enintään 70 % hankkeesta aiheutuneisiin ja todennettavissa oleviin ja projektille tarpeellisiin tukikelpoisiin korvattaviin kustannuksiin siltä osin kuin ne ylittävät projektiin välittömästi kohdistuvat tai liittyvät tulot. Maksatuspäätökset ja oikaisuvaatimus : Maksatushakemuksesta CLEEN Oy:n osaprojektin maksuun haetuista nettokustannuksista, ,47, Päijät-Hämeen liitto hyväksyi tukikelpoisina kustannuksina maksatuspäätöksellä yhteensä ,52. Kustannuksia hylättiin yhteensä 9 454,69 euroa. Yksityistä rahoitusta (tuensaajan omarahoitusosuus) hyväksyttiin 5 726,93 ja CLEEN Oy:lle maksettava EAKR ja valtion tuki oli yhteensä ,85. Maksatushakemuksesta CLEEN Oy:n osaprojektin maksuun haetuista nettokustannuksista, 3 192,52, Päijät-Hämeen liitto hyväksyi tukikelpoisina kustannuksina maksatuspäätöksellä yhteensä 855,38. Kustannuksia hylättiin yhteensä 2 337,14. Yksityistä rahoitusta (tuensaajan omarahoitus) hyväksyttiin 256,61 ja CLEEN Oy:lle maksettava EAKR ja valtion tuki oli yhteensä 598,77. CLEEN Oy on jättänyt liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen perusteluineen Päijät-Hämeen liiton tekemiin maksatuspäätöksiin. Oikaisuvaatimus on saapunut Päijät-Hämeen liittoon ja se on jätetty määräajassa. CLEEN Oy hakee oikaisua maksatuspäätöksillä maksatushakemuksista ja hylättyihin henkilöstökustannuksiin. Projektista maksuun haettuja osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkakustannuksia sivukuluineen hylättiin ajalta yhteensä 8 190,17 (Antti Tumelius) ja ajalta yhteensä 2 175,12 (Antti Tumelius ja Tommy Jacobsson). Päijät-Hämeen liitto pyysi CLEEN Oy:ltä maksatushakemuksiin lisäselvityksiä projektihenkilöstön palkkakustannuksista (palkkatodistukset/palkkalaskelmat) ja kustannusten raportoinnista. Kustannukset hylättiin, koska menoja ei voitu asianmukaisesti todentaa ja näin ollen projektille kuuluvien menojen tukikelpoisuutta ja hyväksyttävää palkkakustannusten osuutta ei voitu aukottomasti osoittaa. Lisäksi kaikkia vaadittuja lisäselvityksiä ei toimitettu tai ei tuensaajan ilmoituksen mukaan voitu toimittaa. CLEEN Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että CLEEN Oy pystyy osoittamaan menojen tukikelpoisuuden hylättyjen palkkakustannusten osalta ja on toimittanut oikaisuvaatimuksen liitteenä toimitusjohtajan allekirjoittamat palkkalaskelmat

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus maksettujen palkkojen todentamiseksi ja menojen tukikelpoisuuden osoittamiseksi. CLEEN Oy on myös oikaisuvaatimuksessaan selvittänyt, että vuoden 2014 aikana CLEEN Oy on vaihtanut taloushallintajärjestelmän aiemmin raportoinnissa olleiden puutteiden korjaamiseksi. CLEEN Oy pyytää oikaisua maksatuspäätöksiin liittyen projektiin osallistuneiden henkilöiden palkkakustannusten tukemiseen. Osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkamenojen tukikelpoisuuden ehtona on asianmukainen työaikakirjanpito. Työaikakirjanpidosta on selvittävä päivittäinen henkilön hankkeelle tekemä työ sekä henkilön tekemä muun työn määrä (tehdyt työtunnit) kokonaistyöajan selvittämiseksi. Osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkamenot sivukuluineen ovat projektille hyväksyttäviä samassa suhteessa, kun henkilö on työaikakirjanpidon mukaan kuukausittaisesta kokonaistyöajasta tehnyt työtä projektille. Antti Tumeliuksen ja Tommy Jacobsonin työajanseurantatiedot on toimitettu rahoittajalle maksatushakemusten liitteenä ja täydennykset maksatushakemusten lisäselvitysten liitteenä (saapunut ). Projektille tehdyn työn määrä ja laatu on voitu osoittaa toimitetuilla kokonaistyöajanseurantatiedoilla. Päijät-Hämeen liitto, EU-yksikkö on käsitellyt oikaisuvaatimuksen ja sen liitteenä toimitetut selvitykset projektihenkilöstön (Antti Tumelius ja Tommy Jacobson) palkoista. Projektille hyväksyttävistä palkkakustannuksista on tehty erilliset laskelmat, jotka toimitetaan CLEEN Oy:lle päätöksen liitteenä. Maksatushakemus : Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Antti Tumeliuksen palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 7 170,46. Maksatushakemukseen (saapunut ) ei sisältynyt eikä CLEEN Oy hakenut maksuun Tommy Jacobsonin palkkakustannuksia. Maksatushakemus : Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Antti Tumeliuksen palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 1 687,72. Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Tommy Jacobsonin palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 412,46. Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) projektille hyväksyttävät palkkakustannukset sivukuluineen ajalta ovat yhteensä 7 170,46 ja ajalta yhteensä 2 100,18. Oikaisuvaatimuksesta hyväksyttyjen kustannusten perusteella hankkeelle maksettavan EAKR ja valtion tuen osalta tehdään Eura 2007-järjestelmässä erilliset maksatuspäätökset. Asian on valmistellut hankesihteeri Eeva Sarkkinen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä CLEEN Oy:n oikaisuvaatimuksen. Projektin kustannuksiksi hyväksytään projektihenkilöstön palkkakustannuksia sivukuluineen ajalta yhteensä 7 170,46 ja ajalta yhteensä 2 100,18.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2014 (pelastuslaitos) 82/ /2014 Maakuntahallitus 71 Pelastuslaitoksen johtokunta Maakuntavaltuusto on kokouksessaan käsitellyt Pelastuslaitoksen talousarviota vuodelle 2014 ja talousarviosuunnitelmaa vuosille Talousarvio vuodelle 2014 on laadittu vuokrien osalta vuoden 2013 vuokratasolla eli korotuksia ei ole huomioitu. Valtuuston kokouksessa esitettiin toivomusponsi: Pelastusasemien osalta tulee selvittää järjestelmä, jossa eliminoidaan kunnan mahdollisuus tehdä kiinteistöbisnestä pelastustoimen kustannuksella siten, että kunnat itse vastaavat palvelutasonsa mukaisista pelastuslaitoksen toimitilakustannuksista. Selvitystä nimitettiin tekemään toimikunta, johon kuuluivat Pauli Syyrakki (pj), Pekka Virkkunen (varapj.), Mauri Koistinen, Heikki Jaakkola, Jari Hyvärinen, Harri Räty ja Jari Paakkunainen (sihteeri). Toimikunta päätyi esittämään kunnille, ettei vuokraperusteisiin ja vuokrien maksujen jakoperusteisiin tehdä muutoksia. Vuokrakustannukset vuodelle 2014 ovat kuntien antamien korotusilmoitusten mukaisesti nousseet euroa vuoden 2013 tasosta. Nousuun vaikuttaa suurimpana yksittäisenä tekijänä Lahden Paavolan pelastusaseman valmistuminen ja käyttöönotto kesällä Koska vuokrankorotuksia ei ole huomioitu talousarviossa, joutuu Pelastuslaitos tekemään lisätalousarvion, euroa (liite 1). Vuokrien kuntakohtainen vaikutus on esitetty liitteessä (liite 2) ja vuoden 2014 kuntakohtaiset kokonaismaksuosuudet liitteessä (liite 3). Esittelijä: Johtokunta hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2014 ja lähettää sen edelleen maakuntahallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti. Maakuntahallitus toteaa pelastuslaitoksen lisätalousarvion vuodelle 2014 tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9, Lahti, Vellamo-kokoustila

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9, Lahti, Vellamo-kokoustila PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2017 1 Maakuntahallitus 04.12.2017 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.12.2017 klo 08:00-09:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9, Lahti, Vellamo-kokoustila KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot