PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 61 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 62 LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KEHITTÄMISJOHTAJA RIITTA NIEMINEN-SUNDELLIN KÄYTTÖÖN 63 KEVÄÄN 2014 KUNTAKIERROS 7 64 MAAKUNTAVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SOPIMUS TARKASTAJAN TYÖPANOKSEN JAKAMISESTA 9 66 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TUKIALUEHANKKEIDEN TOIMENPIDEPAKETTIEN VALMISTELU JA TOTEUTUS HANKKEELLE 67 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE EREHDYKSET JA UNOHDUKSET SALLIVA KOTI KYLISSÄ JA TAAJAMISSA 68 LAUSUNTO LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 EHDOTUKSESTA 69 LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSISTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLINNOINNISTA, RAHOITTAMISESTA JA KUSTANNUSTEN TUKIKELPOISUUDESTA 70 CLEEN Oy:n OIKAISUVAATIMUS INNOVATIIVISET JULKISET INVESTOINNIT (IJI) PROJEKTIN (A32168) MAKSATUSPÄÄTÖKSIIN (Diaarinro 238/ /2011) 71 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2014 (pelastuslaitos) PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE TULON SIIRTÄMINEN 73 LUONNOS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAKSI VUOSILLE TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen x Merja Vahter vpj Sanna Koponen x Vuokko Rolig Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula Atte Härkälä x Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne - Kari Satovuori Sirpa Tilander Tuula Kaukonen x Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Salonen Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 14. huhtikuuta 2014 Allekirjoitukset Leena Mantere Juha Rostedt PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 15. huhtikuuta 2014 klo Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus 59 Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus 60 Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Mantereen ja Juha Rostedtin.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus 61 Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KEHITTÄMISJOHTAJA RIITTA NIEMINEN-SUNDELLIN KÄYTTÖÖN 69/ /2014 Maakuntahallitus 62 Luottokortin käyttö on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi maksuvälineeksi suhdetoiminnassa ja virkamatkoilla. Kehittämisjohtaja Nieminen-Sundellin edeltäjällä Marja Koivulalla oli myös liiton luottokortti. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää, että kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundellin käyttöön hankitaan lukien Päijät-Hämeen liiton nimissä oleva luottokortti, jonka luottoraja on euroa kuukaudessa.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KEVÄÄN 2014 KUNTAKIERROS 82/ /2012 Maakuntahallitus 63 Liiton toimesta on vuosittain tehty kuntakierros jokaiseen jäsenkuntaan. Viime vuonna kuntakierros tehtiin välisenä aikana yhdessä pelastuslaitoksen johdon kanssa. Kuntakierroksen tuloksista annetaan informaatio pidettävän maakuntahallituksen kokouksen yhteydessä. Aikataulu: Tiistai Lahti klo Maanantai Nastola klo Tiistai Heinola klo Hartola klo Sysmä klo Tiistai Hollola klo Hämeenkoski klo Kärkölä klo Keskiviikko Orimattila klo Perjantai Asikkala klo Padasjoki klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kevään kuntakierroksen toteuttamisen.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS / /2012 Maakuntahallitus 64 Aikaisemmin sovitun mukaisesti maakuntavaltuuston kevätkokous pidetään maanantaina 16. päivänä kesäkuuta kahvitarjoilu klo asioiden esittely klo ryhmäkokoukset klo lounas klo kokous klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston kokousajankohdan ja päättää maakuntavaltuuston kokouspaikan. Maakuntahallitus päätti, että kokouspaikkana toimii Lahden Seurahuone.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus SOPIMUS TARKASTAJAN TYÖPANOKSEN JAKAMISESTA 74/ /2014 Maakuntahallitus 65 EU:n rakennerahastokaudella Päijät-Hämeen liitto on toiminut Etelä-Suomen EAKR-ohjelman rakennerahastoasetuksen 16 :n mukaisena maakunnan liittona, jolle ohjelman hallintoviranomaistehtäviä on delegoitu. Lisäksi Päijät-Hämeen liiton hoidettavaksi on osoitettu Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 hallinnointi. Näistä on sovittu Etelä-Suomen maakuntien kesken päivätyllä sopimuksella. Etelä-suomen maakunnat ovat sopineet, että ohjelmakaudella Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman koordinoivana maakunnan liittona tulee Etelä-Suomen maakuntien väliseen sopimukseen perustuen toimimaan Uudenmaan liitto. Aluekehityslain (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista) 23 :n mukaan maakuntien liitot voivat sopia yhteistyöstä, jos se on tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista. Sopiminen koskee Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 EAKR -hankkeiden paikan päällä tehtävää tarkastamista ja tarkastusraportointia Päijät-Hämeen liitossa. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä sopimuksen tarkastajan työpanoksen jakamisesta takautuvasti alkaen.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TUKIALUEHANKKEIDEN TOIMENPIDEPAKETTIEN VALMISTELU JA TOTEUTUS HANKKEELLE 53/ /2014 Maakuntahallitus 66 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Lahden kaupunkiseudun tukialuehankkeiden toimenpidepakettien valmistelu ja toteutus Hankkeessa rahoitetaan koordinaattori työskentelemään Hennalan varuskunnan lakkauttamisesta aiheutuvien ongelmien minimoimiseksi. Koordinaattori edesauttaa tukialueen toimenpidepakettien valmistelua ja toteuttamista. Hanke on osa Lahden kaupunkiseudun tukialuehankekokonaisuutta. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Hankkeen osarahoitus on varmistettu. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundell, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2014 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Lahden kaupunkiseudun tukialuehankkeiden toimenpidepakettien valmistelu ja toteutus 2014 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Tarkoitus: Hankkeessa rahoitetaan koordinaattori työskentelemään Hennalan varuskunnan lakkauttamisesta aiheutuvien ongelmien minimoimiseksi. Tavoitteet: Hankkeessa 1. toteutetaan elinkeinoyhtiön hankkeita (Grow Lahti) 2. koordinoidaan yrityshankkeita yhteistyössä tarkoitusta varten perustetun työryhmän kanssa 3. koordinoidaan Hennalan varuskunta-alueen uudelleenkäytön suunnittelua EAKR-projektissa ja 4. toimitaan Lahden seudun erityistukialuetyöryhmän sihteerinä ja sen sihteeristön jäsenenä. Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Hanke pureutuu ajankohtaiseen haasteeseen ja pyrkii luomaan työpaikkoja Lahden kaupunkiseudun alueella. Hanke tukee oleellisella tavalla muita kehityshankkeita. Hyväksyttävä kustannusarvio euroa

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa euroa, max 90 % Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Projektihenkilöstön palkkauskustannukset Matkakulut Muut kustannukset euroa euroa euroa Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Hankkeen toteuttajan on tiedotettava hankkeesta. Ehdot ja ohjeet löytyvät osoitteesta Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä liiton yhteyshenkilöön kuukauden sisällä tämän päätöksen tiedoksisaamisesta. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE EREHDYKSET JA UNOHDUKSET SALLIVA KOTI KYLISSÄ JA TAAJAMISSA 211/ /2013 Maakuntahallitus 67 Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Erehdykset ja unohdukset salliva koti kylissä ja taajamissa. Hanke järjestää asumisturvallisuuneuvontaa erityisryhmille ja sitouttaa kolmannen sektorin toimijoita huolehtimaan paikallisesta turvallisuustyöstä esimerkiksi vapaaehtoisin kartoitus- ja opastuskäynnein. Samalla hanke hahmottaa mallia Kylävastetoimintaan ja mahdollisen Hämeen pelastuslaitoksen yhteisiä toimintamalleja. Kyliin nimettävät turvallisuusyhteyshenkilöt ja erityisryhmiä kouluttavat ja neuvovat vapaaehtoiset jatkavat hankkeen päätyttyä. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Hankkeen osarahoitus on varmistettu. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Riitta Nieminen-Sundell, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2014 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Erehdykset ja unohdukset salliva koti kylissä ja taajamissa Hakija: Päijät-Hämeen pelastuslaitos Tarkoitus: Edistää sisäistä turvallisuutta. Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Saada kyliin turvallisuusyhteistyöhenkilöt. Varmistaa kotikäynnein turvallinen kotiympäristö erityisryhmille. Saada mahdolliselle Hämeen pelastuslaitokselle yhteisiä toimintamalleja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 3.1 (Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä) toimenpidettä turvallisuussuunnitelman toteuttaminen. Hanke on myös osa kansallista sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Lisäksi se kokeilee uusia osallistavia toimintatapoja, joilla kolmas sektori tukee kunnallisia palveluja. Hyväksyttävä kustannusarvio euroa

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa euroa, max 50 % Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Projektihenkilöstön palkkauskustannukset Ostopalvelut Muut menot euroa 800 euroa euroa Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Hankkeen toteuttajan on tiedotettava hankkeesta. Ehdot ja ohjeet löytyvät osoitteesta Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä liiton yhteyshenkilöön kuukauden sisällä tämän päätöksen tiedoksisaamisesta. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 EHDOTUKSESTA 64/ /2014 Maakuntahallitus 68 Heinolan kaupunki pyytää liiton lausuntoa otsikossa mainitusta kaavahankkeesta mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa: ttelu/laajalahdenoyk.htm. Kaava-alue sijaitsee Heinolan keskustan pohjoispuolella. Alue alkaa Tähtiniemen sil lan pohjoispuolelta ja se sisältää koko ranta-alueen moottoritien länsipuolella aina Kollarinselän Pirtinpohjaan saakka. Alueeseen kuuluu myös Kouvolantien risteys alu een ympäristö ja moottoritien itäpuolelta Vuohkallion alue sekä kapea osuus moot to ri tien varrella Tähtiniemen siltaan asti. Kaavaehdotuksessa on esitetty olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, olen naises ti muuttuvia alueita ja kokonaan uusia reservialueita. Asumille on osoitettu merkit tä vi nä uusina ja reservialueina varauksia Suokannaksen alueelle. Myös Pir tinpoh jan pohjukassa on varauksia uusille asumisen alueille, mutta myös teol li suu delle ja varastoinnille. Vuohkallion alueella on osoitettu sekä olemassa olevaa työ paikka-aluet ta että varauksia mahdollistamaan vähittäiskaupan suuryksikköjen si joit tumi nen. Maakuntahallitus päättää antaa Heinolan kaupungille seuraavan sisältöisen lausun non: "Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Heinolan kaupungin Laa ja lahti-kou vo lan tie osayleiskaava ehdotuksesta, joka on päivätty , seuraa vaa: Heinolan kaupungin pohjoispuolinen alue moottoritien molemmin puolin on ke hit tyvää aluetta. Päijät-Hämeen lainvoimaisessa maakuntakaavassa 2006 tämä to dettiin merkitsemällä alue kehittämisen kohdealueeksi kk 9 Heinolan Kirkonkylän kehit tä mi sen kohdealue. Alueen suunnittelumääräys kuuluu: "Aluetta kehitetään hyvään liikenteelliseen sijaintiin tukeutuvana elinkeinoelämän, matkailun, ran ta-asumi sen, kultuuri- ja maisema-arvojen alueena." Osayleiskaavaluonnos toteutta hyvin tätä kehittämisen kohdealueen tavoitetta. Osayleiskaavassa on kunnioitettu luontarvoja osoittamalla hyvin eri eliölajien kannal ta tärkeitä elinympäristöjä otettavaksi huomioon asemakaavoja laadittaessa. Asuin aluei den viheryhteyksistä ja kevyenliikenteen yhteyksistä on huolehdittu. Maa kun ta kaa va virkistysalueen V25 Saittalahden virkistysalue osalta kaa va eh dotus ei noudata täsmällisesti maakuntakaavan rajausta. Muutosta voidaan pitää kuiten kin vähäisen, koska rajasta on pienennetty yhtäällä, mutta laajennettu toisaalla. Sait ta lah den, Suokannaksen ja kaava-alueen pohjoisosan varaukset toteuttavat hyvin maakuntakaavaa. Vuohkallion alueella maakuntakaavassa on työpaikka-alueen varaus TP. Maa kunta kaa va laadittiin ennen maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevien sää dösten muutosta. Työpaikka-alueiden monipuolisuuteen katsottiin liittyvän myös mahdol li suus kaupallisten palveluiden vähäiseen sijoittumiseen. Sittemmin alueelle on tul lut kin kaupallisia palveluita, joilla ei yksittäin katsottuna ole seudullista mer ki tystä. Alue on otollinen hyvien liikenneyhteyksiensä puolesta kaupallisten palveluiden si joit tu mi sel le. Täysimittaisesti toteutuessaanmyös kevyen liikenteen yhteydet ja jul ki sen liikenteen yhteydet mahdollistavat alueen käyttöä.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Osayleiskaavassa on osoitettu Vuohkallioon uusi ja jo käytössä oleva alue KM-1 mer kin näl lä paljon tilaa vaativaan kauppaa varten. Alueille voi sijoittaa vä hit täis kaupan suuryksiköitä. Varauksille on osoitettu enimmäismitoitus niin, että molemmille on mahdollista sijoittaa kerrosneliömetriä tilaa vaativan kaupan suur yk sikkö jä; yhteensä siis kerrosneliömetriä. Määräyksillä ohjataan ase ma kaa voitus ta selvittämään, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kes kus ta-alu een kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen sisältyy tilaa vaativan kaupan osalta siirty mä sään nös, joka mahdollistaa kuntien hyväksyä kevääseen 2015 saakka asema- tai yleiskaavan, jolle voi sijoittaa tilaa vaativan kaupan suuryksikön, jos maakun ta kaa vas sa on km- tai muu mahdollistava merkintä (Ympäristöministeriön kirje , YM2/501/2012). Vuohkallion osalta maakuntakaavan kehittämisen kohde alu een määräykset ja työpaikka-alueen tarkoitus on tulkittava tällaiseksi maakun ta kaa van merkinnäksi. Osayleiskaavaehdotuksen kaupan mitoitukseen on hankalaa ottaa kantaa, koska käyn nis sä oleva maakuntakaavatyön mitoituslaskelmat ovat kesken. Vaikuttaa kuiten kin sille, että KM-1 varauksille esitetty yhteismäärä olisi korkeahko Heinolan koko kun nan liiketilantarvelaskelmiin verrattuna. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen puh

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSISTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLINNOINNISTA, RAHOITTAMISESTA JA KUSTANNUSTEN TUKIKELPOISUUDESTA 65/ /2014 Maakuntahallitus 69 Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa seuraavista asetusluonnoksista viimeistään : asetusluonnos alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (ALKE-asetus) valtioneuvoston asetus aluekehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (rahoitusasetus) valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (tukikelpoisuusasetus) Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: huomioidaanko asetuksissa riittävästi asiakasnäkökulma erityisesti tuen saajien kannalta, mahdollistetaanko näillä säädöksillä aluekehittämisen tehokas toteutus onko joitain asioita, joista on tarpeetonta säätää asetustasolla. Päijät-Hämeen liitto esittää lausuntonaan ALKE-asetusluonnoksesta seuraavaa: Asetusluonnoksen 11 :ssä on säädetty maakuntaohjelman sisällöstä. Kohta 3) on tarpeeton. Määrittely kuntien yhteistyöalueista voidaan tehdä maakuntaohjelmassa niissä maakunnissa, joissa tällaiseen määrittelyyn on tarvetta, vaikka asiasta ei ole mainintaa asetuksessa. Asetusluonnoksen 20 :ssä ja 21 :ssä säädetään välittävien toimielinten tehtävien hoitamisesta maakuntien liitoissa ja Eräiden rakennerahastotehtävien hoitamisesta maakuntien liitoissa. Päijät-Hämeen liitto ei pidä rakennerahastohallinnon tehokkuuden, selkeyden ja eri alueiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta onnistuneena ratkaisuna sitä, että maakunnan liittojen asema välittävinä toimieliminä poikkeaa maan eri alueilla. Päijät-Hämeen liitto katsoo, että rakennerahastojen hallinnointitehtävät tulee ensisijaisesti koota suuralueittain neljään liittoon. Toinen vaihtoehto on, että kaikki välittävinä toimieliminä olevat liitot sopivat keskenään tehtävien kokoamisen laajuudesta. Päijät-Hämeen liitto esittää, että pykälät 20 ja 21 yhdistetään jälkimmäisessä vaihtoehdossa ja kirjataan seuraavaan muotoon: Maakunnan liitot sopivat yhteistyöstä 18 :ssä mainittujen tehtävien hoitamiseksi. Niiden maakunnan liittojen, joihin välittävän toimielimen tehtäviä kootaan, on noudatettava alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 7/2014 pykälän 27 säädöstä maakuntien yhteistyöryhmien hankepuollosta ja yhteistyösopimuksessa mukana olevien maakuntien liittojen esityksiä rahoituskehyksensä puitteissa rahoitettavista hankkeista. Rahoitusasetusluonnoksessa on yhdenmukaistettu eri organisaatioiden myöntämien kehittämistukien enimmäismäärä 70 prosenttiin. Tämä on hyvä asia ja tasa-arvoista asiakkaiden näkökulmasta. Asetusluonnoksen 26 :ssä on määritelty hyvin vastikkeellinen työ ja tuotantopanoksen luovutus. Tämä on selkeä parannus aiempaan. Kertakorvausmenettelyn (lump sum) ulottaminen koskemaan myös maakunnan kehittämisrahahankkeita on järkevä ratkaisu. Menettelyllä voidaan yksinkertaistaa pienten hankkeiden hallinnointia ja keventää sekä nopeuttaa maksatusvaihetta. Tukikelpoisuusasetusluonnoksessa Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä pykälän 7 Kustannusten korvausperusteissa säädöstä, että muissa kuin 3-4 momentin

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus mukaisissa hankkeissa on käytettävä 2 momentin 1-2 kohdan mukaisia yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Tämä säästää merkittävästi työtunteja ja yksinkertaistaa maksatusta. Samoin on pidettävä hyvänä uudistuksena pykälän 9 prosenttimääräisinä korvattavien kustannusten kahta vaihtoehtoa Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa. Näin hankkeeseen voidaan valita hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisin korvausmenettely. Edelleen pykälän 12 palkkakustannusten toisen momentin täsmennys koskien vuosilomapalkkoja ja lomakorvauksia on tervetullut. Perustelumuistiossa on lisäksi todettu maksatuksia helpottava asia, että palkkakustannuksiin ei lueta lyhyitä ostopalvelun luonteisia korvauksia kuten taloushallinnon kustannuksia. Kaiken kaikkiaan palkkakustannuksia koskeva perustelumuistion osa on käytäntöjä selkeyttävä ja täsmentävä. Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen kulut on lisättävä teknistä tukea koskevaan 26 :ään. Laissa korostetaan maakunnan yhteistyöryhmän roolia, joten linjauksen on toteuduttava myös asetuksessa. Kaiken kaikkiaan uusi tukikelpoisuusasetus tuo selkeyttä rakennerahastoista.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus CLEEN Oy:n OIKAISUVAATIMUS INNOVATIIVISET JULKISET INVESTOINNIT (IJI) PROJEKTIN (A32168) MAKSATUSPÄÄTÖKSIIN (Diaarinro 238/ /2011) 238/ /2011 Maakuntahallitus 70 Projektin rahoitus Päijät-Hämeen liitto on hyväksynyt Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) -projektin (A32168) ja myöntänyt päätöksellä hankkeelle EAKR ja valtion rahoitusta yhteensä Rahoitusta saa käyttää projektissa aiheutuneisiin tukikelpoisiin menoihin. Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) -projekti on yhteishanke, jonka toteutuksesta vastaavat Green Net Finland ry, Culminatum Innovation Oy Ltd, CLEEN Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (HAMK) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Green Net Finland ry toimii yhteishankkeen hallinnoijana. EAKR:n ja valtion tukea maksetaan enintään 70 % hankkeesta aiheutuneisiin ja todennettavissa oleviin ja projektille tarpeellisiin tukikelpoisiin korvattaviin kustannuksiin siltä osin kuin ne ylittävät projektiin välittömästi kohdistuvat tai liittyvät tulot. Maksatuspäätökset ja oikaisuvaatimus : Maksatushakemuksesta CLEEN Oy:n osaprojektin maksuun haetuista nettokustannuksista, ,47, Päijät-Hämeen liitto hyväksyi tukikelpoisina kustannuksina maksatuspäätöksellä yhteensä ,52. Kustannuksia hylättiin yhteensä 9 454,69 euroa. Yksityistä rahoitusta (tuensaajan omarahoitusosuus) hyväksyttiin 5 726,93 ja CLEEN Oy:lle maksettava EAKR ja valtion tuki oli yhteensä ,85. Maksatushakemuksesta CLEEN Oy:n osaprojektin maksuun haetuista nettokustannuksista, 3 192,52, Päijät-Hämeen liitto hyväksyi tukikelpoisina kustannuksina maksatuspäätöksellä yhteensä 855,38. Kustannuksia hylättiin yhteensä 2 337,14. Yksityistä rahoitusta (tuensaajan omarahoitus) hyväksyttiin 256,61 ja CLEEN Oy:lle maksettava EAKR ja valtion tuki oli yhteensä 598,77. CLEEN Oy on jättänyt liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen perusteluineen Päijät-Hämeen liiton tekemiin maksatuspäätöksiin. Oikaisuvaatimus on saapunut Päijät-Hämeen liittoon ja se on jätetty määräajassa. CLEEN Oy hakee oikaisua maksatuspäätöksillä maksatushakemuksista ja hylättyihin henkilöstökustannuksiin. Projektista maksuun haettuja osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkakustannuksia sivukuluineen hylättiin ajalta yhteensä 8 190,17 (Antti Tumelius) ja ajalta yhteensä 2 175,12 (Antti Tumelius ja Tommy Jacobsson). Päijät-Hämeen liitto pyysi CLEEN Oy:ltä maksatushakemuksiin lisäselvityksiä projektihenkilöstön palkkakustannuksista (palkkatodistukset/palkkalaskelmat) ja kustannusten raportoinnista. Kustannukset hylättiin, koska menoja ei voitu asianmukaisesti todentaa ja näin ollen projektille kuuluvien menojen tukikelpoisuutta ja hyväksyttävää palkkakustannusten osuutta ei voitu aukottomasti osoittaa. Lisäksi kaikkia vaadittuja lisäselvityksiä ei toimitettu tai ei tuensaajan ilmoituksen mukaan voitu toimittaa. CLEEN Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että CLEEN Oy pystyy osoittamaan menojen tukikelpoisuuden hylättyjen palkkakustannusten osalta ja on toimittanut oikaisuvaatimuksen liitteenä toimitusjohtajan allekirjoittamat palkkalaskelmat

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus maksettujen palkkojen todentamiseksi ja menojen tukikelpoisuuden osoittamiseksi. CLEEN Oy on myös oikaisuvaatimuksessaan selvittänyt, että vuoden 2014 aikana CLEEN Oy on vaihtanut taloushallintajärjestelmän aiemmin raportoinnissa olleiden puutteiden korjaamiseksi. CLEEN Oy pyytää oikaisua maksatuspäätöksiin liittyen projektiin osallistuneiden henkilöiden palkkakustannusten tukemiseen. Osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkamenojen tukikelpoisuuden ehtona on asianmukainen työaikakirjanpito. Työaikakirjanpidosta on selvittävä päivittäinen henkilön hankkeelle tekemä työ sekä henkilön tekemä muun työn määrä (tehdyt työtunnit) kokonaistyöajan selvittämiseksi. Osa-aikaisen projektihenkilöstön palkkamenot sivukuluineen ovat projektille hyväksyttäviä samassa suhteessa, kun henkilö on työaikakirjanpidon mukaan kuukausittaisesta kokonaistyöajasta tehnyt työtä projektille. Antti Tumeliuksen ja Tommy Jacobsonin työajanseurantatiedot on toimitettu rahoittajalle maksatushakemusten liitteenä ja täydennykset maksatushakemusten lisäselvitysten liitteenä (saapunut ). Projektille tehdyn työn määrä ja laatu on voitu osoittaa toimitetuilla kokonaistyöajanseurantatiedoilla. Päijät-Hämeen liitto, EU-yksikkö on käsitellyt oikaisuvaatimuksen ja sen liitteenä toimitetut selvitykset projektihenkilöstön (Antti Tumelius ja Tommy Jacobson) palkoista. Projektille hyväksyttävistä palkkakustannuksista on tehty erilliset laskelmat, jotka toimitetaan CLEEN Oy:lle päätöksen liitteenä. Maksatushakemus : Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Antti Tumeliuksen palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 7 170,46. Maksatushakemukseen (saapunut ) ei sisältynyt eikä CLEEN Oy hakenut maksuun Tommy Jacobsonin palkkakustannuksia. Maksatushakemus : Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Antti Tumeliuksen palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 1 687,72. Tarkistettujen työajanseurantatietojen perusteella projektille hyväksyttävät Tommy Jacobsonin palkkakustannukset sivukuluineen ovat ajalta yhteensä 412,46. Innovatiiviset Julkiset Investoinnit (IJI) projektille hyväksyttävät palkkakustannukset sivukuluineen ajalta ovat yhteensä 7 170,46 ja ajalta yhteensä 2 100,18. Oikaisuvaatimuksesta hyväksyttyjen kustannusten perusteella hankkeelle maksettavan EAKR ja valtion tuen osalta tehdään Eura 2007-järjestelmässä erilliset maksatuspäätökset. Asian on valmistellut hankesihteeri Eeva Sarkkinen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä CLEEN Oy:n oikaisuvaatimuksen. Projektin kustannuksiksi hyväksytään projektihenkilöstön palkkakustannuksia sivukuluineen ajalta yhteensä 7 170,46 ja ajalta yhteensä 2 100,18.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2014 (pelastuslaitos) 82/ /2014 Maakuntahallitus 71 Pelastuslaitoksen johtokunta Maakuntavaltuusto on kokouksessaan käsitellyt Pelastuslaitoksen talousarviota vuodelle 2014 ja talousarviosuunnitelmaa vuosille Talousarvio vuodelle 2014 on laadittu vuokrien osalta vuoden 2013 vuokratasolla eli korotuksia ei ole huomioitu. Valtuuston kokouksessa esitettiin toivomusponsi: Pelastusasemien osalta tulee selvittää järjestelmä, jossa eliminoidaan kunnan mahdollisuus tehdä kiinteistöbisnestä pelastustoimen kustannuksella siten, että kunnat itse vastaavat palvelutasonsa mukaisista pelastuslaitoksen toimitilakustannuksista. Selvitystä nimitettiin tekemään toimikunta, johon kuuluivat Pauli Syyrakki (pj), Pekka Virkkunen (varapj.), Mauri Koistinen, Heikki Jaakkola, Jari Hyvärinen, Harri Räty ja Jari Paakkunainen (sihteeri). Toimikunta päätyi esittämään kunnille, ettei vuokraperusteisiin ja vuokrien maksujen jakoperusteisiin tehdä muutoksia. Vuokrakustannukset vuodelle 2014 ovat kuntien antamien korotusilmoitusten mukaisesti nousseet euroa vuoden 2013 tasosta. Nousuun vaikuttaa suurimpana yksittäisenä tekijänä Lahden Paavolan pelastusaseman valmistuminen ja käyttöönotto kesällä Koska vuokrankorotuksia ei ole huomioitu talousarviossa, joutuu Pelastuslaitos tekemään lisätalousarvion, euroa (liite 1). Vuokrien kuntakohtainen vaikutus on esitetty liitteessä (liite 2) ja vuoden 2014 kuntakohtaiset kokonaismaksuosuudet liitteessä (liite 3). Esittelijä: Johtokunta hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2014 ja lähettää sen edelleen maakuntahallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti. Maakuntahallitus toteaa pelastuslaitoksen lisätalousarvion vuodelle 2014 tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173 Maakuntahallitus AIKA 27.08.2014 klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot