SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.1.2015 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Maakuntavaltuuston kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano Maakuntajohtajasopimus Pykälän liite: MHJohtajasopimusVSliitto, ptk Oikaisuvaatimus koskien Central Baltic INTERREG IV A -ohjelmasta rahoitetun hankkeen maksatuspäätöstä Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset TEN-T ydinverkkokäytävän työsuunnitelma Pykälän liite: ScanMed työsuunnitelma Lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi Lausunto valtion vesiviljelytoiminnan ja siihen liittyvän tutkimuksen organisoimisesta Lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi Suunnittelujohtajan lausunto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta Suomen tulevaisuus -seminaari Helsingissä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön 2015 jatkaminen Aika-hankekokonaisuuden, avoin data osahankkeen käynnistäminen Liikkumisen ohjaus - toiminta Varsinais-Suomessa hankkeen käynnistäminen ja valtionavustuksen hakeminen Virtavesien kunnostushankkeen käynnistäminen Varautuminen TIVOLI - tuottavaa iloa, voimaa ja liikettä työssä ESR -hankkeeseen Varautuminen hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla hankkeen toteuttamiseen Viranhaltijapäätökset Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti_Saarento Pykälän liite: Matkaraportti_Klap Pykälän liite: Matkaraportti_Kauppinen Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu... 76

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2015 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT 1-23 Sivut 1- SAAPUVILLA Alatalo Juuso, vpj. Haijanen Pauliina Aso Janne Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Massinen Aimo Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Sirèn Saara-Sofia Wallin Stefan ESITTELIJÄ Nuotio Tarja Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Andersson Li Partanen Petteri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica 1 2 Mv:n III varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Juuso Alatalo puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Lauri Kattelus Aimo Massinen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 1, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Vt. maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Juuso Alatalo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 16 maakuntahallituksen jäsentä. Ehdotus hyväksyttiin.

5 2, MH :00 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti: 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Valmistelija MR/MK Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Lauri Kattelus ja Aimo Massinen. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

6 3, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Vt. maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. TN/ml Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Vt. maakuntajohtaja Tarja Nuotio: Maakunnat ovat valmiita tehtäviensä ja toimivaltansa kartuttamiseen Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajat kokoontuivat eduskunnassa. Kokouksessa hyväksyttiin lopullisesti pitkään valmistelussa ollut kannanotto maakuntien tulevaisuudesta. Kannanoton tavoitteena on saada maakuntien näkemys huomioiduksi kevään 2015 hallitusohjelman valmistelutyössä. Aluehallinnon uudistushankkeet ovat perinteisesti keskittyneet valtion aluehallinnon uudistamiseen. Maakunnat ovat perustellusti toivoneet, että aluehallinnon uudistuksia valmisteltaessa maakunnat otettaisiin yhdenvertaisesti tarkasteluun mukaan. Aluehallintoa tulee tarkastella kokonaisuutena ja maakunnat tulee nähdä ratkaisevana mahdollisuutena toimintojen tehostamisessa ja päällekkäisyyksien karsimisessa. Maakuntien näkemys on, että ylikunnallisten maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinvoimapolitiikan suunnittelu ja toteutus edellyttävät laajempaa pohjaa kuin kunta. Tämän vuoksi on pyrittävä selkeään kolmiportaiseen hallintoon; valtio, alueet ja kunnat, joiden kesken toimivalta, vastuu ja resurssit on selkeästi määritelty. Aluehallintoa kokonaisuutena uudistettaessa on järkevää tehdä tarkastelu tehtävien määrittelyn pohjalta, jolloin on mahdollista arvioida uudistuvien maakuntien toiminnallisesti perusteltua lukumäärää. Maakunnat ovat valmiita tehtäviensä ja toimivaltansa kartuttamiseen. Vaikka erillistä verotusoikeutta ei nähdä välttämättömäksi, on rahoitus tehtävien hoitamiseen kuitenkin turvattava. Maakunnat esittävät, että kansalaisten luottamusta nauttivan koko maan kattavan aluehallinnon uudistuksen on lähdettävä parlamentaarisen valmistelun pohjalta. Tämän valmistelun yhteydessä on punnittava suorien vaalien tarkoituksenmukaisuutta ja tarvetta. Yksittäisille maakunnille voitaisiin harkita kokeilumahdollisuutta suorien vaalien pohjalta muodostuvan aluehallinnon järjestämiseen. Liitteenä on maakuntahallitusten puheenjohtajien hyväksymä kannanotto maakuntien tulevaisuudesta (Liite 1). Sote valmistelu alueella käynnissä, mutta epävarmuustekijöitä on vielä ilmassa Eduskunnan käsiteltävänä on sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva uudistus. Järjestelmän perustuslainmukaisuudessa on perustuslakivaliokunnan mukaan ongelmia, jotka tulee ratkaista ennen lain vahvistamista. On pidetty mahdollisena että koko hanke kaatuu perustuslaillisiin ongelmiin. Jos Sote-laki kuitenkin etenee eduskunnassa suunnitellulla tavalla, edellyttää se nopeaa valmistelutyötä maakuntien alueella. Läntisen sote-alueen osalta Turku on jo käynnistänyt valmistelutyön muiden keskuskaupunkien (Pori, Vaasa) sekä Salon, Rauman ja Pietarsaaren kanssa. Varsinais- Suomen muut kunnat ovat tukeneet ajatusta siitä, että valmisteluvastuuorganisaatio sijoitetaan Turun kaupunkiorganisaation yhteyteen. Alueen kuntajohtajia on informoitu valmistelutilanteesta pidetyssä kokouksessa. Turun kaupunki on kutsunut Varsinais-Suomen kuntien sekä palvelujen tuottajana toimivien sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin luottamushenkilöedustajat torstai-

7 3, MH :00 Sivu 7 na klo koolle keskustelemaan valmistelun linjauksista. Liitteenä kaavio valmistelun organisoinnista (Liite 2). Lakiesityksen mukaan Lounais-Suomen AVI:n tehtävänä on viimeistään kutsua koolle Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Vaasan shp:n kuntien edustajainkokous. Tämä kokous käynnistää virallisesti järjestämisvastuussa olevan sote-alueen kuntayhtymän perustamisen. Perussopimuksen hyväksymisestä tulee päättää viimeistään Sosiaali- ja terveysalueen ky:n toiminta (järjestämisvastuu) alkaa ja tuottamisvastuullisten kuntayhtymien toiminta Aikaa näin suuren ja merkittävän muutoksen valmistelulle on varsin rajallisesti. Muodostettava kuntayhtymä tulee olemaan Varsinais-Suomen suurin työnantaja, jossa työskentelisi lähes työntekijää. Ennen lopullista ratkaisua on monista asioista vielä sovittava. On toivottavaa, että valmistelu etenee hyvässä yhteisymmärryksessä ja uudella sote-mallilla saadaan aikaan sille asetetut toiminnan tehostamis- ja kustannussäästötavoitteet palvelujen laadun vaarantumatta. Valonia aloittanut toimintansa Varsinais-Suomen liitossa Varsinais-Suomen kuntien kestävä kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toiminta on siirtynyt vuoden alusta Varsinais-Suomen liiton alaisuuteen. Valonian uuden ohjelmakauden rahoitukseen 0,45 / asukas sitoutuivat kaikki kunnat Salon kaupunkia lukuun ottamatta. Vuoden 2015 osalta varmistuneella kuntarahoituksella sekä ostopalvelu- ja hankerahoituksella ( ) pystyttiin tässä vaiheessa rekrytoimaan maakuntahallituksen edellisen kokouksen päätöksen ja Turun kaupungin kanssa tehdyn siirtymäsopimuksen mukaisesti yhteensä 3+6 henkilöä. Seitsemän henkilön kanssa tehtiin palkkauspäätökset tammikuun loppuun. Valonian toimisto muuttaa liiton aluekehitykseltä vapautuviin tiloihin helmikuun aikana. Liitteenä sopimukseen Valonian siirtymäajan järjestelyistä liitetyn talousarvion tulojen erittely (Liite 3). ELY-keskusten liikennevastuualueen tehtäviä keskitetään suuralueille ELY-keskusten yt-neuvottelut saatiin viime viikolla päätökseen. Varsinais-Suomen ELY -keskuksen osalta alustava irtisanottavien määrä on 12. Sopeuttamistoimina palvelutuotantoja on ryhdytty keskittämään nopealla aikataululla. Esimerkkinä tehtävien keskittämisistä on vuoden vaihteessa voimaan astunut kalatalouspalveluiden keskittäminen kolmeen suuralueeseen, jossa Varsinais- Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä. Liikennevastuualueiden rakenteellisten uudistusten jatkosuunnittelua linjattiin myös viime viikolla Liikenneviraston ja LVM:n toimesta. Maanteiden hoidon, ylläpidon ja alueellisten investointien hankinnat on tarkoitus keskittää neljälle suuralueelle. Läntinen suuralue muodostuu Etelä-, Keski- ja Pohjanmaasta, Pirkanmaasta, Satakunnasta sekä Varsinais-Suomesta. Tämän suuralueen vetovastuu ao. tehtävissä esitetään Varsinais-Suomen ELY keskukselle Turkuun. Uudistuksella haetaan ELY-keskusten liikennevastuualueiden henkilömäärän tasoittamista ja yhdeksän ELYkeskuksen elinvoiman turvaamista. Lisäksi läntisen alueen osalta on otettu huomioon Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskusten aiempien valtakunnallisten tehtävien määrä. Asiasta päätetään lähikuukausina ELY-asetuksessa. Varsinais-Suomen ELY -keskuksen veturirooliin löytyy hyvät ja selkeät perusteet, johon Liikenneviraston ja LVM:n valmistelijatkin ovat esityksessään päätyneet. Toivoa sopii, että ELY-asetuksen käsittely Valtioneuvostossa etenee pohjaehdotuksen mukaisena, eikä poliittinen käsittely tuo mukanaan suunnanmuutoksia perusteltuun esitykseen. Suomen tulevaisuus -seminaariin Varsinais-Suomen kärkiteemoilla Varsinais-Suomen tämän kevään merkittävin yksittäinen edunvalvontatilaisuus pidetään yhdessä Turun kaupungin kanssa Helsingissä tiistaina Tilaisuuden painopiste on elinkeinotoi-

8 3, MH :00 Sivu 8 minnan edellytysten parantamisessa ja sitä lähestytään viiden kärkiteeman kautta. Kärkiteemoja konkretisoidaan toimenpide-ehdotuksilla ja tilaisuudessa järjestetään erilliset keskustelut kaikista viidestä teemasta. Tilaisuuteen on saatu kattava joukko puhujia. Ilmoittautuneita on jo nyt edustava joukko. Seminaari toimii oivana lähtölaukauksena maakunnan ja Turun kaupungin yhteisten edunvalvontatavoitteiden jalkauttamiselle reilu kaksi kuukautta ennen eduskuntavaaleja. Ehdotus hyväksyttiin.

9 4, MH :00 HALL: 74/2005 Sivu 9 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Asia Valmistelija Kuntalain 56 :n 1. momentin mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja päättää panna täytäntöön maakuntavaltuuston tekemät päätökset: Toimenpide Ei toimenpiteitä 29 Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajan Minna Arven ero Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajuudesta - Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Saara-Sofia Sirèn. Ei toimenpiteitä 30 Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä - Maakuntahallituksen jäseneksi valittiin Ilkka Kanerva. Ei toimenpiteitä 31 Maakuntahallituksen puheenjohtajan valinta - Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Kanerva. Ei toimenpiteitä. 32 Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtajan Mika Maaskolan ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä - Maakuntahallituksen jäseneksi valittiin Aimo Massinen. Ei toimenpiteitä 33 Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtajan valinta - 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Juuso Alatalo. Ei toimenpiteitä. 34 Tino Aallon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä - Petri Virtanen valittiin maakuntahallituksen varajäseneksi. Ei toimenpiteitä. 35 Maakuntajohtajan viran täyttäminen - Maakuntajohtajaksi valittiin varatuomari Kari Häkämies. Ei toimenpiteitä. 36 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Ei toimenpiteitä 37 Valonian toiminnan ja hallinnon siirtäminen Varsinais-Suomen liiton yhteyteen - Ei toimenpiteitä 38 Tuulivoimavaihemaakuntakaavan vahvistaminen - Ei toimenpiteitä 39 Maakunnan tila syksy katsaus - Ei toimenpiteitä 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaa Varsinais-Suomessa koskeva kysely ja ponnet - Ei toimenpiteitä 41 Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä - Ei toimenpiteitä 42 Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet - Maakuntahallitukselle valmisteltavaksi. 43 Valtuutetun kyselyt - Ei toimenpiteitä 44 - Ei toimenpiteitä Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 4, MH :00 HALL: 74/2005 Sivu 10 Lisätietoja Hallintojohtaja Markku Roto, p ,

11 5, MH :00 HALL: 3/2015 Sivu 11 MAAKUNTAJOHTAJASOPIMUS Asia Maakuntavaltuusto (mv ) päätti valita maakuntajohtajan virkaan varatuomari Kari Häkämiehen ja varalle FM Jyri Arposen. Viran koeaika on neljä kuukautta. Häkämies on alustavasti ilmoittanut ottavansa viran vastaan lukien. Valmistelija MR/mk Maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva on neuvotellut Häkämiehen kanssa maakuntajohtajasopimuksen sisällöstä. Sopimuksessa sovitaan maakuntajohtajan palvelussuhteen tärkeimmistä ehdoista. Oheismateriaalina on Maakuntajohtajasopimus. Oheismateriaali jaetaan sähköpostitse maakuntahallituksen jäsenille. Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy varatuomari Kari Häkämiehen ja Varsinais-Suomen liiton välisen maakuntajohtajasopimuksen. Päätös Vt. maakuntajohtaja Tarja Nuotio otti pohjaehdotuksen nimiinsä. Janne Aso ehdotti Juhani Pilpolan kannattamana, että kappaleen 3.4 viimeinen lause: Vuonna 2015 maakuntajohtajalle myönnetään 24 palkallista virkavapaapäivää poistetaan. Riitta Lehtinen ehdotti Talvikki Koskisen kannattamana, että kappaleen 2.1 kolmannen lauseen sana puheenjohtaja korvataan sanalla puheenjohtajisto ja että kappaleen 2.2. viimeisestä lauseesta poistetaan sanat tarpeen mukaan. Puheenjohtaja Alatalo totesi, että keskustelussa on tehty pohjaehdotukseen kaksi kannatettua muutosehdotusta Alatalo ehdotti, että Lehtisen/Koskisen muutosehdotus hyväksytään yksimielisesti. Ehdotus hyväksyttiin Alatalo teki seuraavan äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Ason/Pilpolan muutosehdotusta äänestävät EI. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: Haijanen Pauliina Aso Janne Kattelus Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Massinen Aimo Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Wallin Stefan JAA EI JAA EI JAA EI JAA JAA JAA JAA JAA EI JAA JAA

12 5, MH :00 HALL: 3/2015 Sivu 12 Siren Saara-Sofia Alatalo Juuso JAA JAA Puheenjohtaja Alatalo totesi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annetun kaksitoista (12) JAA - ääntä ja neljä (4) EI -ääntä, jolloin tältä osin pohjaehdotus on tullut maakuntahallituksen päätökseksi. Maakuntajohtajasopimus on pöytäkirjan liitteenä 1 5. Lisätietoja hallintojohtaja Markku Roto, p ,

13 5, MH :00 / Pykälän liite: MHJohtajasopimusVSliitto, ptk Sivu 12 1/3 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntajohtajasopimus Tällä maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ja Varsinais-Suomen liiton välisellä johtajasopimuksella sovitaan maakuntajohtajan työn tavoitteista ja selkeytetään poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa. Samalla sovitaan niistä palvelussuhteen ehdoista, jotka tässä sopimuksessa on mainittu. 1. Maakuntajohtajan asema ja tehtävät sekä painopistealueet Maakuntajohtajan virkasuhteessa noudatetaan ao. lakien, asetusten ym. säännösten sekä kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä, tätä sopimusta ja maakuntaliiton omia säännöksiä ja päätöksiä. Maakuntajohtajan työn painopistealueet sekä tavoitteet sovitaan vuosittain maakuntahallituksen puheenjohtajiston kokouksessa maakunnan liiton strategian sekä talousarvion linjausten perusteella ja siitä johdettuna 2. Työn edellytykset ja tulosten arviointi 2.1. Roolit, yhteistyö ja vastuunjako Maakuntajohtaja vastaa toimivaltuuksillaan liiton työntekijäorganisaation johtamisesta. Maakuntajohtaja toimii esittelijänä maakuntahallituksessa hallintosäännön mukaisesti ja vastaa tässä roolissa asioiden oikea-aikaisesta käsittelyyn tuomisesta. Maakuntahallitus ja maakuntahallituksen puheenjohtajisto vastaavat käsiteltäviin asioihin liittyvästä poliittisesta tahdonmuodostuksesta. Poliittisen johdon tulee huolehtia siitä, että tehtävänjakoa poliittisen tahdonmuodostuksen ja operatiivisen johtamisen välillä kunnioitetaan ja että maakuntajohtajalla on riittävä tuki tehtävänsä hoitamiseen. Myös maakuntajohtajan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että operatiivinen johtaminen ja poliittinen päätöksenteko on erotettu toisistaan Johtamisessa sovelletaan määrätietoista yhteistyön ja vastuun jakamisen periaatetta muiden esimiesten kanssa. Maakuntajohtaja johtaa kuntayhtymäorganisaatiota liiton johtoryhmän kanssa yhteistyössä Työn tulosten arviointimenettely Maakuntahallituksen puheenjohtajisto käy vuosittain maakuntajohtajan kanssa kehityskeskustelun, jonka yhteydessä arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen ja sovitaan alkavan vuoden tavoitteista. Kehityskeskusteluista raportoidaan maakuntahallitukselle.

14 5, MH :00 / Pykälän liite: MHJohtajasopimusVSliitto, ptk Sivu 13 2/ Koulutus Maakuntajohtaja on velvollisuus pitää ammattitaitonsa ajan tasalla. Maakuntajohtajan ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvät tarpeet käsitellään ja sovitaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä. 3. Maakuntajohtajan palvelussuhteen ehdot 3.1. Palvelussuhteen laatu Maakuntajohtaja valitaan virkasuhteeseen alkaen. Virkasuhde on voimassa toistaiseksi. Virkasuhteen koeaika on 4 kk Palkkaus, palkkauksen tarkistusmenettely 3.3. Eläke- edut Maakuntajohtajan palkkaus on kokonaispalkka. Maakuntajohtajan kokonaispalkka on euroa kuukaudessa ja luontaisetuna matkapuhelin 20 euron verotusarvolla. Maakuntajohtajan palkkausta tarkistetaan KVTES:n mukaisten valtakunnallisten yleiskorotusten mukaisesti. Lisäksi maakuntajohtajan palkkausta tarkastellaan erikseen valtuustokausittain arviointimenettelyn yhteydessä. Virkasuhteen koeajan jälkeen toimenkuvaa ja palkkausta tarkistetaan verrannolliseksi muiden maakuntajohtajien kanssa. Maakuntajohtajan eläke määräytyy Kunnallisen eläkevakuutuksen säännösten mukaisesti Työajan käyttö, vuosiloma ja palkallinen virkavapaa Maakuntajohtaja on työnantajan edustaja ja johtava viranhaltija. Maakuntajohtajaan noudatetaan KVTES:n mukaisia vuosiloman määräytymisen ehtoja. Vuonna 2015 maakuntajohtajalle myönnetään 24 palkallista virkavapaapäivää Luottamustehtävät ja sivutoimet Maakuntajohtajalla on velvollisuus hoitaa luottamustehtävät, joihin maakuntavaltuusto tai -hallitus hänet nimeää. Oikeudesta hoitaa sivutoimia päättää maakuntahallitus Maakuntajohtajan virkasuhteen irtisanominen kuntalain 25 :n perusteella Luottamuspulan vuoksi tapahtuva irtisanominen määräytyy kuntalain 25 :n mukaisesti. Virkasuhteen purkautuessa hyvässä yhteistyössä työnantajan kanssa maksetaan maakuntajohtajalle 10 kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus.

15 5, MH :00 / Pykälän liite: MHJohtajasopimusVSliitto, ptk Sivu 14 3/ Maakuntajohtajan laskujen hyväksyminen Hallintojohtaja suorittaa maakuntajohtajan laskujen teknisen hyväksynnän. Maakuntahallituksen puheenjohtaja suorittaa maakuntajohtajan laskujen asiatarkastuksen puolivuosittain. Turussa VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ilkka Kanerva maakuntahallituksen puheenjohtaja Kari Häkämies maakuntajohtaja

16 6, MH :00 CENTBALT: 29/2014 Sivu 16 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN CENTRAL BALTIC INTERREG IV A -OHJELMASTA RAHOITETUN HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖSTÄ Asia Varsinais-Suomen liitto toimii Central Baltic Interreg IV A ohjelman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisena. Valmistelija MR/AP/mk Todentamisviranomaisena (Certifying Authority, CA) Varsinais-Suomen liitto todentaa ja maksaa hankkeen päähakijalle EAKR rahoitusosuuden. Maksatuspäätökset ovat hallintojohtajan viranhaltijapäätöksiä ja ne perustuvat hallintosäännön 58 :ään. Varsinais-Suomen liitto on vastaanottanut Central Baltic -ohjelmasta rahoitetun SNOOP- hankkeen partnerilta Suomen ilmatieteen laitokselta oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimus liittyy todentamisviranomaisen tekemään maksatuspäätökseen ja koskee lentomittauksiin liittyvän suorahankinnan (SHORT SC-7 Skyvan) tukikelpoisuutta. Hankkeen päähakija on Turun kaupunki. Hankkeen todentamistarkastuksessa on edellä mainitun suorahankinnan kustannus (99 999,95 euroa) todettu tukikelvottomaksi ja hylätty maksatuspäätöksessä, koska se ei ole Suomen hankintalainsäädännön (Laki julkisista hankinnoista 27 ) mukainen. Myös hankkeen ensimmäisen tason tarkastaja (BDO/Audiator Oy) on todennut ko. suorahankinnan lainvastaisuuden. Hankintalain soveltamista varten on kuultu myös toisen tason tarkastajan (Suomen valtiovarainministeriö) ja Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijoita. Oheismateriaalit: Hankkeen jatkorahoituspäätös, maksatuspäätös ja oikaisuvaatimus. Oheismateriaali jaetaan sähköpostitse maakuntahallituksen jäsenille. Oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvä muu aineisto on nähtävillä kokouksessa. Kuvaus hankkeen sisällöstä löytyy verkko-osoitteesta Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää hylätä Suomen ilmatieteen laitoksen oikaisuvaatimuksen ( ) seuraaviin asiakohtiin perustuen: 1. Hankinnan kiireellisyys ei ole suorahankinnan peruste, koska kyseessä ei ole lain julkisista hankinnoista ( /348) 27 3 mom. edellyttämä hankintayksiköstä riippumaton, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutunut äärimmäinen kiire. 2. Hankinnasta ei ole tehty hankintadokumenttia, jossa olisi lain julkisista hankinnoista ( /348) 27 2 mom. mukaisesti osoitettu, ettei ole olemassa vastaavaa tuotetta tai palvelua, jolla sama lopputulos voitaisiin saavuttaa. Myöskään oikaisuvaatimus ei sisällä pykälän 27 edellyttämiä selvityksiä. 3. Rahoitussopimuksessa ja ohjelmamanuaalissa on yksiselitteisesti edellytetty, että hanketoiminnassa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Financial Controller Annika Põldma, p ,

17 7, MH :00 ALUEK: 16/2013 Sivu 17 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENMUUTOKSET Asia Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan ( 45) maakunnan yhteistyöryhmän ja vahvisti sen kokoonpanon sekä nimesi uudet kuntajäsenet. Maakuntavaltuusto (mv ) valitsi Petterin Orpon tilalle maakuntahallituksen puheenjohtajaksi Ilkka Kanervan ja ( 35) maakuntajohtajaksi Juho Savon tilalle Kari Häkämiehen. MYR:n kuntajäsen Timo Kaunisto on ilmoittanut ilmoittanut asuinpaikkakunnalta muuton takia pyytävänsä eroa MYR:n jäsenyydestä Valmistelija PP/EH/kk Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää nimetä maakunnan yhteistyöryhmään Petteri Orpon tilalle puheenjohtajaksi Ilkka Kanervan ja Juho Savon tilalle 1. varapuheenjohtajaksi Kari Häkämiehen Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään kuntajäsenen Timo Kauniston tilalle. Päätös Maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmään kuntajäseneksi Timo Kauniston tilalle Teija Ek-Marjamäen. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja erikoissuunnittelija Esa Högblom p ,

18 8, MH :00 EDUNV: 19/2014 Sivu 18 TEN-T YDINVERKKOKÄYTÄVÄN TYÖSUUNNITELMA Asia Joulukuussa 2013 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 1315/2013 yleiseurooppalaisen TEN-T-verkon suuntaviivoista. Suuntaviivapäätökseen liittyy Verkkojen Eurooppa - rahoitusväline (CEF, Connecting Europe Facility). Nämä molemmat tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. TEN-T-asetuksessa määritellyille ydinverkkokäytäville on laadittava työsuunnitelma vuoden 2014 aikana. Työsuunnitelmat on laadittu EU:n komission toimesta. Suomen näkökulmasta mielenkiintoisin ydinverkkokäytävä on Välimeri-Skandinavia, joka kulkee Varsinais-Suomen kautta. Komissio nimesi tämän käytävän koordinaattoriksi Pat Coxin (IE), jonka johdolla työsuunnitelmaa ao. käytävälle on laadittu. Koordinaattori Coxin esitys työsuunnitelmaksi on valmistunut ja se on parhaillaan jäsenvaltioiden hyväksymisprosessissa. Suomen tulee hyväksyä työsuunnitelma helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelmassa esitetään johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia painopisteiksi, jotta Välimeri- Skandinavia ydinverkkokäytävä saadaan toteutettua olennaiseksi osaksi Euroopan laajuista TEN-T liikenneverkkoa. Turku-Helsinki ratayhteys todetaan suunnitelmassa olevan EU-tason liikenteen pullonkaula. Samoin Turun seudun tieyhteydet (satamien takamaayhteydet) on suunnitelmassa mainittu. Turun ja Naantalin satamien osalta suunnitelmassa nostetaan esille jäänmurto, LNG ja ECA-alueen (rikkipäästörajat) vaikutukset. Varsinais-Suomen liitto on osallistunut työsuunnitelman laadintaan mm. tuomalla esiin maakunnan tarpeita suunnitelman valmistelijoille ja osallistumalla käytäväfoorumin kokouksiin. Tunnin junan yhtenä edunvalvontatavoitteena vuonna 2014 on ollut, että Turku-Helsinki ratayhteys tunnistetaan pullonkaulana suunnitelmassa. Tässä vaikuttamistyössä on onnistuttu. Työsuunnitelma on identifioinut Suomen kannalta ao. ydinverkkokäytävän keskeiset kehittämiskohteet. Jatkon osalta on ensiarvoista, että Suomen kanta jäsenvaltiona tähän suunnitelmaan on myönteinen. Työsuunnitelma on osaltaan ohjeena Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineelle (CEF, Connecting Europe Facility) TEN-T tuen jaossa Komission on tarkoitus tarkistaa työsuunnitelma vuosina 2016 ja Oheismateriaali: Scandinavian-Mediterranean Work Plan of the European Coordinator Pat Cox. Valmistelija LP/JV Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee TEN-T ydinverkkokäytävän työsuunnitelman tiedoksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kehittämispäällikkö Janne Virtanen, puh ;

19 8, MH :00 / Pykälän liite: ScanMed työsuunnitelma Sivu 18 Scandinavian Mediterranean Work Plan of the European Coordinator Pat Cox Transport

20 8, MH :00 / Pykälän liite: ScanMed työsuunnitelma Sivu 19 DECEMBER 2014 This report represents the opinion of the European Coordinator and does not prejudice the official position of the European Commission.

21 8, MH :00 / Pykälän liite: ScanMed työsuunnitelma Sivu Towards the Scandinavian-Mediterranean Corridor work plan Transport is a policy pillar that can make a vital contribution to boosting the long-term competitiveness, sustainable growth and development of the internal market and the wider European economy. Efficiency improvements in the transport of people and goods within the internal market and between it and the wider world, enhanced deployment of intelligent transport systems and the greening of the sector and its infrastructure are key elements of the new TEN T policy. Short to medium term capital investment in transport infrastructure and systems generate a considerable direct and indirect employment effect at a time when joblessness remains stubbornly high in so many EU economies. Additionally, technological and systems innovation can be expected to foster the development of supporting business ecosystems specialising in the servicing and management of the ICT and sustainability challenges identified. In this context it is my privilege and pleasure as European Coordinator to present to the Member States for appraisal and approval the work plan for the Scandinavian- Mediterranean Core Network Corridor (Scan-Med). This plan is founded on the provisions of Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 which establishes Union guidelines for the development of the trans-european transport network (the Regulation) 1. It is transmitted in accordance with Article 47.1 of the Regulation, which enjoins each European Coordinator to submit to the Member States concerned a work plan analysing the development of the corridor. This work plan is grounded in the collaborative efforts of the Member States and Norway, the European Commission and associated agencies, assisted by external contractors and chaired by the European Coordinator. It has been elaborated over the course of four consultative Corridor Forum meetings in 2014 and has benefitted progressively from the input of numerous stakeholders. I would like to take this opportunity to thank all those organisations and public officials who contributed such valuable time and insights to this challenging and complex exercise. The concept of the core network corridor, as described in Article 42.1 of the Regulation, is as an instrument that acts as the centre of gravity around which our work on modal integration, interoperability and coordinated development of infrastructure orbits. The Scan-Med Corridor is a crucial axis for the European economy, crossing almost the whole continent from North to South. It encompasses seven EU Member States (Finland, Sweden, Denmark, Germany, Austria, Italy and Malta) and one Member State of the European Economic Area, Norway. 1 OJ L 348,

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja 1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin 26.3.2013 LVM, Helsinki Riitta Pöntynen SPC Finland Eurooppalainen liikenneverkko TEN-T

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Railway project Seinäjoki Oulu Finland

Railway project Seinäjoki Oulu Finland Railway project Seinäjoki Oulu Finland Location and project contents Tikkaperä Ahonpää Oulu Kempele Liminka Hirvineva Ruukki Tuomioja Vihanti Kilpua Oulainen Rovaniemi Kokkola II-track Kokkola-Ylivieska

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective

Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective Olli Keinänen, chief adviser Helsinki-Uusimaa Regional Council May 18th, 2015 content 1. Rail Baltic confirmed, but

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37 Finland ICT R&I In 2009, business expenditure on R&D in the ICT sectors amounted to 2,865 M, down from 3,032M the year before. The share of ICT in total BERD is the highest in Europe, at 60%; In 2011,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Regional Structure of Päijät-Häme

Regional Structure of Päijät-Häme Regional Structure of Päijät-Häme Pietari Peltonen, Antti Takkunen & Tuomas Toivio 5.10.2016 https://www.asikkala.fi/wp-content/uploads/2014/09/pulkkilanharju Päijät-Häme Population: 202 000 Land area:

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Avaus: Ajankohtaista EU:sta

Avaus: Ajankohtaista EU:sta Avaus: Ajankohtaista EU:sta ylijohtaja Riku Huttunen Energiamarkkinavirasto Syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivä, Helsinki 27.11.2012 Energiamarkkinavirasto Markkinavalvonta Antti Paananen Päästökauppa

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kymenlaakson liiton liikenneseminaari 26.3.2015 Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki 26.3.2015 1 EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6.

Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6. Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6. 2015 Helsingin seutu viiden kehityskäytävän risteyksessä Työmatkapendelöinti

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Etelä-Suomen kehityskäytävät ja liikennejärjestelmän kehittämispolku. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 5. 6.

Etelä-Suomen kehityskäytävät ja liikennejärjestelmän kehittämispolku. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 5. 6. Etelä-Suomen kehityskäytävät ja liikennejärjestelmän kehittämispolku Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 5. 6. 2015 Helsingin seutu viiden kehityskäytävän risteyksessä Työmatkapendelöinti

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Kaupunkien voittokulku

Kaupunkien voittokulku Kaupunkien voittokulku Glaeser2011: Triumphof the City Suomen kaupungistuminen jatkuu Helsingin metropolialueenasukasluku kasvaa 2 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä (?) Kaupungit kasvun luojina resurssitehokkuuteen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013 Tommi Fred HSY HSY provides waste and water management services for the more than one million residents of

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Tapani Stipa BothniaLNG c/o Suomen Itämeri-instituutti

Tapani Stipa BothniaLNG c/o Suomen Itämeri-instituutti Tapani Stipa BothniaLNG c/o Suomen Itämeri-instituutti Oulun kauppakamari 18.9.2013 18.9.: BothniaLNG alkupala LNG:stä yleisesti LNG:n markkina Perämeren alueella LNG:n potentiaali Marraskuu: Outokumpu

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population

Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population Seven regions Västerbotten, Sweden Häme, Finland Lorraine, France North Hungary, Hungary Asturias,

Lisätiedot