SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.1.2015 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Maakuntavaltuuston kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano Maakuntajohtajasopimus Pykälän liite: MHJohtajasopimusVSliitto, ptk Oikaisuvaatimus koskien Central Baltic INTERREG IV A -ohjelmasta rahoitetun hankkeen maksatuspäätöstä Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset TEN-T ydinverkkokäytävän työsuunnitelma Pykälän liite: ScanMed työsuunnitelma Lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi Lausunto valtion vesiviljelytoiminnan ja siihen liittyvän tutkimuksen organisoimisesta Lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi Suunnittelujohtajan lausunto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta Suomen tulevaisuus -seminaari Helsingissä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön 2015 jatkaminen Aika-hankekokonaisuuden, avoin data osahankkeen käynnistäminen Liikkumisen ohjaus - toiminta Varsinais-Suomessa hankkeen käynnistäminen ja valtionavustuksen hakeminen Virtavesien kunnostushankkeen käynnistäminen Varautuminen TIVOLI - tuottavaa iloa, voimaa ja liikettä työssä ESR -hankkeeseen Varautuminen hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla hankkeen toteuttamiseen Viranhaltijapäätökset Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti_Saarento Pykälän liite: Matkaraportti_Klap Pykälän liite: Matkaraportti_Kauppinen Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu... 76

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2015 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT 1-23 Sivut 1- SAAPUVILLA Alatalo Juuso, vpj. Haijanen Pauliina Aso Janne Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Massinen Aimo Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Sirèn Saara-Sofia Wallin Stefan ESITTELIJÄ Nuotio Tarja Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Andersson Li Partanen Petteri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica 1 2 Mv:n III varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Juuso Alatalo puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Lauri Kattelus Aimo Massinen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 1, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Vt. maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Juuso Alatalo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 16 maakuntahallituksen jäsentä. Ehdotus hyväksyttiin.

5 2, MH :00 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti: 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Valmistelija MR/MK Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Lauri Kattelus ja Aimo Massinen. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

6 3, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Vt. maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. TN/ml Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Vt. maakuntajohtaja Tarja Nuotio: Maakunnat ovat valmiita tehtäviensä ja toimivaltansa kartuttamiseen Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajat kokoontuivat eduskunnassa. Kokouksessa hyväksyttiin lopullisesti pitkään valmistelussa ollut kannanotto maakuntien tulevaisuudesta. Kannanoton tavoitteena on saada maakuntien näkemys huomioiduksi kevään 2015 hallitusohjelman valmistelutyössä. Aluehallinnon uudistushankkeet ovat perinteisesti keskittyneet valtion aluehallinnon uudistamiseen. Maakunnat ovat perustellusti toivoneet, että aluehallinnon uudistuksia valmisteltaessa maakunnat otettaisiin yhdenvertaisesti tarkasteluun mukaan. Aluehallintoa tulee tarkastella kokonaisuutena ja maakunnat tulee nähdä ratkaisevana mahdollisuutena toimintojen tehostamisessa ja päällekkäisyyksien karsimisessa. Maakuntien näkemys on, että ylikunnallisten maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinvoimapolitiikan suunnittelu ja toteutus edellyttävät laajempaa pohjaa kuin kunta. Tämän vuoksi on pyrittävä selkeään kolmiportaiseen hallintoon; valtio, alueet ja kunnat, joiden kesken toimivalta, vastuu ja resurssit on selkeästi määritelty. Aluehallintoa kokonaisuutena uudistettaessa on järkevää tehdä tarkastelu tehtävien määrittelyn pohjalta, jolloin on mahdollista arvioida uudistuvien maakuntien toiminnallisesti perusteltua lukumäärää. Maakunnat ovat valmiita tehtäviensä ja toimivaltansa kartuttamiseen. Vaikka erillistä verotusoikeutta ei nähdä välttämättömäksi, on rahoitus tehtävien hoitamiseen kuitenkin turvattava. Maakunnat esittävät, että kansalaisten luottamusta nauttivan koko maan kattavan aluehallinnon uudistuksen on lähdettävä parlamentaarisen valmistelun pohjalta. Tämän valmistelun yhteydessä on punnittava suorien vaalien tarkoituksenmukaisuutta ja tarvetta. Yksittäisille maakunnille voitaisiin harkita kokeilumahdollisuutta suorien vaalien pohjalta muodostuvan aluehallinnon järjestämiseen. Liitteenä on maakuntahallitusten puheenjohtajien hyväksymä kannanotto maakuntien tulevaisuudesta (Liite 1). Sote valmistelu alueella käynnissä, mutta epävarmuustekijöitä on vielä ilmassa Eduskunnan käsiteltävänä on sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva uudistus. Järjestelmän perustuslainmukaisuudessa on perustuslakivaliokunnan mukaan ongelmia, jotka tulee ratkaista ennen lain vahvistamista. On pidetty mahdollisena että koko hanke kaatuu perustuslaillisiin ongelmiin. Jos Sote-laki kuitenkin etenee eduskunnassa suunnitellulla tavalla, edellyttää se nopeaa valmistelutyötä maakuntien alueella. Läntisen sote-alueen osalta Turku on jo käynnistänyt valmistelutyön muiden keskuskaupunkien (Pori, Vaasa) sekä Salon, Rauman ja Pietarsaaren kanssa. Varsinais- Suomen muut kunnat ovat tukeneet ajatusta siitä, että valmisteluvastuuorganisaatio sijoitetaan Turun kaupunkiorganisaation yhteyteen. Alueen kuntajohtajia on informoitu valmistelutilanteesta pidetyssä kokouksessa. Turun kaupunki on kutsunut Varsinais-Suomen kuntien sekä palvelujen tuottajana toimivien sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin luottamushenkilöedustajat torstai-

7 3, MH :00 Sivu 7 na klo koolle keskustelemaan valmistelun linjauksista. Liitteenä kaavio valmistelun organisoinnista (Liite 2). Lakiesityksen mukaan Lounais-Suomen AVI:n tehtävänä on viimeistään kutsua koolle Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Vaasan shp:n kuntien edustajainkokous. Tämä kokous käynnistää virallisesti järjestämisvastuussa olevan sote-alueen kuntayhtymän perustamisen. Perussopimuksen hyväksymisestä tulee päättää viimeistään Sosiaali- ja terveysalueen ky:n toiminta (järjestämisvastuu) alkaa ja tuottamisvastuullisten kuntayhtymien toiminta Aikaa näin suuren ja merkittävän muutoksen valmistelulle on varsin rajallisesti. Muodostettava kuntayhtymä tulee olemaan Varsinais-Suomen suurin työnantaja, jossa työskentelisi lähes työntekijää. Ennen lopullista ratkaisua on monista asioista vielä sovittava. On toivottavaa, että valmistelu etenee hyvässä yhteisymmärryksessä ja uudella sote-mallilla saadaan aikaan sille asetetut toiminnan tehostamis- ja kustannussäästötavoitteet palvelujen laadun vaarantumatta. Valonia aloittanut toimintansa Varsinais-Suomen liitossa Varsinais-Suomen kuntien kestävä kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toiminta on siirtynyt vuoden alusta Varsinais-Suomen liiton alaisuuteen. Valonian uuden ohjelmakauden rahoitukseen 0,45 / asukas sitoutuivat kaikki kunnat Salon kaupunkia lukuun ottamatta. Vuoden 2015 osalta varmistuneella kuntarahoituksella sekä ostopalvelu- ja hankerahoituksella ( ) pystyttiin tässä vaiheessa rekrytoimaan maakuntahallituksen edellisen kokouksen päätöksen ja Turun kaupungin kanssa tehdyn siirtymäsopimuksen mukaisesti yhteensä 3+6 henkilöä. Seitsemän henkilön kanssa tehtiin palkkauspäätökset tammikuun loppuun. Valonian toimisto muuttaa liiton aluekehitykseltä vapautuviin tiloihin helmikuun aikana. Liitteenä sopimukseen Valonian siirtymäajan järjestelyistä liitetyn talousarvion tulojen erittely (Liite 3). ELY-keskusten liikennevastuualueen tehtäviä keskitetään suuralueille ELY-keskusten yt-neuvottelut saatiin viime viikolla päätökseen. Varsinais-Suomen ELY -keskuksen osalta alustava irtisanottavien määrä on 12. Sopeuttamistoimina palvelutuotantoja on ryhdytty keskittämään nopealla aikataululla. Esimerkkinä tehtävien keskittämisistä on vuoden vaihteessa voimaan astunut kalatalouspalveluiden keskittäminen kolmeen suuralueeseen, jossa Varsinais- Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä. Liikennevastuualueiden rakenteellisten uudistusten jatkosuunnittelua linjattiin myös viime viikolla Liikenneviraston ja LVM:n toimesta. Maanteiden hoidon, ylläpidon ja alueellisten investointien hankinnat on tarkoitus keskittää neljälle suuralueelle. Läntinen suuralue muodostuu Etelä-, Keski- ja Pohjanmaasta, Pirkanmaasta, Satakunnasta sekä Varsinais-Suomesta. Tämän suuralueen vetovastuu ao. tehtävissä esitetään Varsinais-Suomen ELY keskukselle Turkuun. Uudistuksella haetaan ELY-keskusten liikennevastuualueiden henkilömäärän tasoittamista ja yhdeksän ELYkeskuksen elinvoiman turvaamista. Lisäksi läntisen alueen osalta on otettu huomioon Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskusten aiempien valtakunnallisten tehtävien määrä. Asiasta päätetään lähikuukausina ELY-asetuksessa. Varsinais-Suomen ELY -keskuksen veturirooliin löytyy hyvät ja selkeät perusteet, johon Liikenneviraston ja LVM:n valmistelijatkin ovat esityksessään päätyneet. Toivoa sopii, että ELY-asetuksen käsittely Valtioneuvostossa etenee pohjaehdotuksen mukaisena, eikä poliittinen käsittely tuo mukanaan suunnanmuutoksia perusteltuun esitykseen. Suomen tulevaisuus -seminaariin Varsinais-Suomen kärkiteemoilla Varsinais-Suomen tämän kevään merkittävin yksittäinen edunvalvontatilaisuus pidetään yhdessä Turun kaupungin kanssa Helsingissä tiistaina Tilaisuuden painopiste on elinkeinotoi-

8 3, MH :00 Sivu 8 minnan edellytysten parantamisessa ja sitä lähestytään viiden kärkiteeman kautta. Kärkiteemoja konkretisoidaan toimenpide-ehdotuksilla ja tilaisuudessa järjestetään erilliset keskustelut kaikista viidestä teemasta. Tilaisuuteen on saatu kattava joukko puhujia. Ilmoittautuneita on jo nyt edustava joukko. Seminaari toimii oivana lähtölaukauksena maakunnan ja Turun kaupungin yhteisten edunvalvontatavoitteiden jalkauttamiselle reilu kaksi kuukautta ennen eduskuntavaaleja. Ehdotus hyväksyttiin.

9 4, MH :00 HALL: 74/2005 Sivu 9 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Asia Valmistelija Kuntalain 56 :n 1. momentin mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja päättää panna täytäntöön maakuntavaltuuston tekemät päätökset: Toimenpide Ei toimenpiteitä 29 Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajan Minna Arven ero Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajuudesta - Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Saara-Sofia Sirèn. Ei toimenpiteitä 30 Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä - Maakuntahallituksen jäseneksi valittiin Ilkka Kanerva. Ei toimenpiteitä 31 Maakuntahallituksen puheenjohtajan valinta - Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Kanerva. Ei toimenpiteitä. 32 Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtajan Mika Maaskolan ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä - Maakuntahallituksen jäseneksi valittiin Aimo Massinen. Ei toimenpiteitä 33 Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtajan valinta - 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Juuso Alatalo. Ei toimenpiteitä. 34 Tino Aallon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä - Petri Virtanen valittiin maakuntahallituksen varajäseneksi. Ei toimenpiteitä. 35 Maakuntajohtajan viran täyttäminen - Maakuntajohtajaksi valittiin varatuomari Kari Häkämies. Ei toimenpiteitä. 36 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Ei toimenpiteitä 37 Valonian toiminnan ja hallinnon siirtäminen Varsinais-Suomen liiton yhteyteen - Ei toimenpiteitä 38 Tuulivoimavaihemaakuntakaavan vahvistaminen - Ei toimenpiteitä 39 Maakunnan tila syksy katsaus - Ei toimenpiteitä 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaa Varsinais-Suomessa koskeva kysely ja ponnet - Ei toimenpiteitä 41 Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä - Ei toimenpiteitä 42 Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet - Maakuntahallitukselle valmisteltavaksi. 43 Valtuutetun kyselyt - Ei toimenpiteitä 44 - Ei toimenpiteitä Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 4, MH :00 HALL: 74/2005 Sivu 10 Lisätietoja Hallintojohtaja Markku Roto, p ,

11 5, MH :00 HALL: 3/2015 Sivu 11 MAAKUNTAJOHTAJASOPIMUS Asia Maakuntavaltuusto (mv ) päätti valita maakuntajohtajan virkaan varatuomari Kari Häkämiehen ja varalle FM Jyri Arposen. Viran koeaika on neljä kuukautta. Häkämies on alustavasti ilmoittanut ottavansa viran vastaan lukien. Valmistelija MR/mk Maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva on neuvotellut Häkämiehen kanssa maakuntajohtajasopimuksen sisällöstä. Sopimuksessa sovitaan maakuntajohtajan palvelussuhteen tärkeimmistä ehdoista. Oheismateriaalina on Maakuntajohtajasopimus. Oheismateriaali jaetaan sähköpostitse maakuntahallituksen jäsenille. Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy varatuomari Kari Häkämiehen ja Varsinais-Suomen liiton välisen maakuntajohtajasopimuksen. Päätös Vt. maakuntajohtaja Tarja Nuotio otti pohjaehdotuksen nimiinsä. Janne Aso ehdotti Juhani Pilpolan kannattamana, että kappaleen 3.4 viimeinen lause: Vuonna 2015 maakuntajohtajalle myönnetään 24 palkallista virkavapaapäivää poistetaan. Riitta Lehtinen ehdotti Talvikki Koskisen kannattamana, että kappaleen 2.1 kolmannen lauseen sana puheenjohtaja korvataan sanalla puheenjohtajisto ja että kappaleen 2.2. viimeisestä lauseesta poistetaan sanat tarpeen mukaan. Puheenjohtaja Alatalo totesi, että keskustelussa on tehty pohjaehdotukseen kaksi kannatettua muutosehdotusta Alatalo ehdotti, että Lehtisen/Koskisen muutosehdotus hyväksytään yksimielisesti. Ehdotus hyväksyttiin Alatalo teki seuraavan äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Ason/Pilpolan muutosehdotusta äänestävät EI. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: Haijanen Pauliina Aso Janne Kattelus Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Massinen Aimo Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Wallin Stefan JAA EI JAA EI JAA EI JAA JAA JAA JAA JAA EI JAA JAA

12 5, MH :00 HALL: 3/2015 Sivu 12 Siren Saara-Sofia Alatalo Juuso JAA JAA Puheenjohtaja Alatalo totesi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annetun kaksitoista (12) JAA - ääntä ja neljä (4) EI -ääntä, jolloin tältä osin pohjaehdotus on tullut maakuntahallituksen päätökseksi. Maakuntajohtajasopimus on pöytäkirjan liitteenä 1 5. Lisätietoja hallintojohtaja Markku Roto, p ,

13 5, MH :00 / Pykälän liite: MHJohtajasopimusVSliitto, ptk Sivu 12 1/3 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntajohtajasopimus Tällä maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ja Varsinais-Suomen liiton välisellä johtajasopimuksella sovitaan maakuntajohtajan työn tavoitteista ja selkeytetään poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa. Samalla sovitaan niistä palvelussuhteen ehdoista, jotka tässä sopimuksessa on mainittu. 1. Maakuntajohtajan asema ja tehtävät sekä painopistealueet Maakuntajohtajan virkasuhteessa noudatetaan ao. lakien, asetusten ym. säännösten sekä kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä, tätä sopimusta ja maakuntaliiton omia säännöksiä ja päätöksiä. Maakuntajohtajan työn painopistealueet sekä tavoitteet sovitaan vuosittain maakuntahallituksen puheenjohtajiston kokouksessa maakunnan liiton strategian sekä talousarvion linjausten perusteella ja siitä johdettuna 2. Työn edellytykset ja tulosten arviointi 2.1. Roolit, yhteistyö ja vastuunjako Maakuntajohtaja vastaa toimivaltuuksillaan liiton työntekijäorganisaation johtamisesta. Maakuntajohtaja toimii esittelijänä maakuntahallituksessa hallintosäännön mukaisesti ja vastaa tässä roolissa asioiden oikea-aikaisesta käsittelyyn tuomisesta. Maakuntahallitus ja maakuntahallituksen puheenjohtajisto vastaavat käsiteltäviin asioihin liittyvästä poliittisesta tahdonmuodostuksesta. Poliittisen johdon tulee huolehtia siitä, että tehtävänjakoa poliittisen tahdonmuodostuksen ja operatiivisen johtamisen välillä kunnioitetaan ja että maakuntajohtajalla on riittävä tuki tehtävänsä hoitamiseen. Myös maakuntajohtajan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että operatiivinen johtaminen ja poliittinen päätöksenteko on erotettu toisistaan Johtamisessa sovelletaan määrätietoista yhteistyön ja vastuun jakamisen periaatetta muiden esimiesten kanssa. Maakuntajohtaja johtaa kuntayhtymäorganisaatiota liiton johtoryhmän kanssa yhteistyössä Työn tulosten arviointimenettely Maakuntahallituksen puheenjohtajisto käy vuosittain maakuntajohtajan kanssa kehityskeskustelun, jonka yhteydessä arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen ja sovitaan alkavan vuoden tavoitteista. Kehityskeskusteluista raportoidaan maakuntahallitukselle.

14 5, MH :00 / Pykälän liite: MHJohtajasopimusVSliitto, ptk Sivu 13 2/ Koulutus Maakuntajohtaja on velvollisuus pitää ammattitaitonsa ajan tasalla. Maakuntajohtajan ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvät tarpeet käsitellään ja sovitaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä. 3. Maakuntajohtajan palvelussuhteen ehdot 3.1. Palvelussuhteen laatu Maakuntajohtaja valitaan virkasuhteeseen alkaen. Virkasuhde on voimassa toistaiseksi. Virkasuhteen koeaika on 4 kk Palkkaus, palkkauksen tarkistusmenettely 3.3. Eläke- edut Maakuntajohtajan palkkaus on kokonaispalkka. Maakuntajohtajan kokonaispalkka on euroa kuukaudessa ja luontaisetuna matkapuhelin 20 euron verotusarvolla. Maakuntajohtajan palkkausta tarkistetaan KVTES:n mukaisten valtakunnallisten yleiskorotusten mukaisesti. Lisäksi maakuntajohtajan palkkausta tarkastellaan erikseen valtuustokausittain arviointimenettelyn yhteydessä. Virkasuhteen koeajan jälkeen toimenkuvaa ja palkkausta tarkistetaan verrannolliseksi muiden maakuntajohtajien kanssa. Maakuntajohtajan eläke määräytyy Kunnallisen eläkevakuutuksen säännösten mukaisesti Työajan käyttö, vuosiloma ja palkallinen virkavapaa Maakuntajohtaja on työnantajan edustaja ja johtava viranhaltija. Maakuntajohtajaan noudatetaan KVTES:n mukaisia vuosiloman määräytymisen ehtoja. Vuonna 2015 maakuntajohtajalle myönnetään 24 palkallista virkavapaapäivää Luottamustehtävät ja sivutoimet Maakuntajohtajalla on velvollisuus hoitaa luottamustehtävät, joihin maakuntavaltuusto tai -hallitus hänet nimeää. Oikeudesta hoitaa sivutoimia päättää maakuntahallitus Maakuntajohtajan virkasuhteen irtisanominen kuntalain 25 :n perusteella Luottamuspulan vuoksi tapahtuva irtisanominen määräytyy kuntalain 25 :n mukaisesti. Virkasuhteen purkautuessa hyvässä yhteistyössä työnantajan kanssa maksetaan maakuntajohtajalle 10 kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus.

15 5, MH :00 / Pykälän liite: MHJohtajasopimusVSliitto, ptk Sivu 14 3/ Maakuntajohtajan laskujen hyväksyminen Hallintojohtaja suorittaa maakuntajohtajan laskujen teknisen hyväksynnän. Maakuntahallituksen puheenjohtaja suorittaa maakuntajohtajan laskujen asiatarkastuksen puolivuosittain. Turussa VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ilkka Kanerva maakuntahallituksen puheenjohtaja Kari Häkämies maakuntajohtaja

16 6, MH :00 CENTBALT: 29/2014 Sivu 16 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN CENTRAL BALTIC INTERREG IV A -OHJELMASTA RAHOITETUN HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖSTÄ Asia Varsinais-Suomen liitto toimii Central Baltic Interreg IV A ohjelman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisena. Valmistelija MR/AP/mk Todentamisviranomaisena (Certifying Authority, CA) Varsinais-Suomen liitto todentaa ja maksaa hankkeen päähakijalle EAKR rahoitusosuuden. Maksatuspäätökset ovat hallintojohtajan viranhaltijapäätöksiä ja ne perustuvat hallintosäännön 58 :ään. Varsinais-Suomen liitto on vastaanottanut Central Baltic -ohjelmasta rahoitetun SNOOP- hankkeen partnerilta Suomen ilmatieteen laitokselta oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimus liittyy todentamisviranomaisen tekemään maksatuspäätökseen ja koskee lentomittauksiin liittyvän suorahankinnan (SHORT SC-7 Skyvan) tukikelpoisuutta. Hankkeen päähakija on Turun kaupunki. Hankkeen todentamistarkastuksessa on edellä mainitun suorahankinnan kustannus (99 999,95 euroa) todettu tukikelvottomaksi ja hylätty maksatuspäätöksessä, koska se ei ole Suomen hankintalainsäädännön (Laki julkisista hankinnoista 27 ) mukainen. Myös hankkeen ensimmäisen tason tarkastaja (BDO/Audiator Oy) on todennut ko. suorahankinnan lainvastaisuuden. Hankintalain soveltamista varten on kuultu myös toisen tason tarkastajan (Suomen valtiovarainministeriö) ja Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijoita. Oheismateriaalit: Hankkeen jatkorahoituspäätös, maksatuspäätös ja oikaisuvaatimus. Oheismateriaali jaetaan sähköpostitse maakuntahallituksen jäsenille. Oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvä muu aineisto on nähtävillä kokouksessa. Kuvaus hankkeen sisällöstä löytyy verkko-osoitteesta Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää hylätä Suomen ilmatieteen laitoksen oikaisuvaatimuksen ( ) seuraaviin asiakohtiin perustuen: 1. Hankinnan kiireellisyys ei ole suorahankinnan peruste, koska kyseessä ei ole lain julkisista hankinnoista ( /348) 27 3 mom. edellyttämä hankintayksiköstä riippumaton, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutunut äärimmäinen kiire. 2. Hankinnasta ei ole tehty hankintadokumenttia, jossa olisi lain julkisista hankinnoista ( /348) 27 2 mom. mukaisesti osoitettu, ettei ole olemassa vastaavaa tuotetta tai palvelua, jolla sama lopputulos voitaisiin saavuttaa. Myöskään oikaisuvaatimus ei sisällä pykälän 27 edellyttämiä selvityksiä. 3. Rahoitussopimuksessa ja ohjelmamanuaalissa on yksiselitteisesti edellytetty, että hanketoiminnassa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Financial Controller Annika Põldma, p ,

17 7, MH :00 ALUEK: 16/2013 Sivu 17 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENMUUTOKSET Asia Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan ( 45) maakunnan yhteistyöryhmän ja vahvisti sen kokoonpanon sekä nimesi uudet kuntajäsenet. Maakuntavaltuusto (mv ) valitsi Petterin Orpon tilalle maakuntahallituksen puheenjohtajaksi Ilkka Kanervan ja ( 35) maakuntajohtajaksi Juho Savon tilalle Kari Häkämiehen. MYR:n kuntajäsen Timo Kaunisto on ilmoittanut ilmoittanut asuinpaikkakunnalta muuton takia pyytävänsä eroa MYR:n jäsenyydestä Valmistelija PP/EH/kk Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää nimetä maakunnan yhteistyöryhmään Petteri Orpon tilalle puheenjohtajaksi Ilkka Kanervan ja Juho Savon tilalle 1. varapuheenjohtajaksi Kari Häkämiehen Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään kuntajäsenen Timo Kauniston tilalle. Päätös Maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmään kuntajäseneksi Timo Kauniston tilalle Teija Ek-Marjamäen. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja erikoissuunnittelija Esa Högblom p ,

18 8, MH :00 EDUNV: 19/2014 Sivu 18 TEN-T YDINVERKKOKÄYTÄVÄN TYÖSUUNNITELMA Asia Joulukuussa 2013 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 1315/2013 yleiseurooppalaisen TEN-T-verkon suuntaviivoista. Suuntaviivapäätökseen liittyy Verkkojen Eurooppa - rahoitusväline (CEF, Connecting Europe Facility). Nämä molemmat tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. TEN-T-asetuksessa määritellyille ydinverkkokäytäville on laadittava työsuunnitelma vuoden 2014 aikana. Työsuunnitelmat on laadittu EU:n komission toimesta. Suomen näkökulmasta mielenkiintoisin ydinverkkokäytävä on Välimeri-Skandinavia, joka kulkee Varsinais-Suomen kautta. Komissio nimesi tämän käytävän koordinaattoriksi Pat Coxin (IE), jonka johdolla työsuunnitelmaa ao. käytävälle on laadittu. Koordinaattori Coxin esitys työsuunnitelmaksi on valmistunut ja se on parhaillaan jäsenvaltioiden hyväksymisprosessissa. Suomen tulee hyväksyä työsuunnitelma helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelmassa esitetään johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia painopisteiksi, jotta Välimeri- Skandinavia ydinverkkokäytävä saadaan toteutettua olennaiseksi osaksi Euroopan laajuista TEN-T liikenneverkkoa. Turku-Helsinki ratayhteys todetaan suunnitelmassa olevan EU-tason liikenteen pullonkaula. Samoin Turun seudun tieyhteydet (satamien takamaayhteydet) on suunnitelmassa mainittu. Turun ja Naantalin satamien osalta suunnitelmassa nostetaan esille jäänmurto, LNG ja ECA-alueen (rikkipäästörajat) vaikutukset. Varsinais-Suomen liitto on osallistunut työsuunnitelman laadintaan mm. tuomalla esiin maakunnan tarpeita suunnitelman valmistelijoille ja osallistumalla käytäväfoorumin kokouksiin. Tunnin junan yhtenä edunvalvontatavoitteena vuonna 2014 on ollut, että Turku-Helsinki ratayhteys tunnistetaan pullonkaulana suunnitelmassa. Tässä vaikuttamistyössä on onnistuttu. Työsuunnitelma on identifioinut Suomen kannalta ao. ydinverkkokäytävän keskeiset kehittämiskohteet. Jatkon osalta on ensiarvoista, että Suomen kanta jäsenvaltiona tähän suunnitelmaan on myönteinen. Työsuunnitelma on osaltaan ohjeena Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineelle (CEF, Connecting Europe Facility) TEN-T tuen jaossa Komission on tarkoitus tarkistaa työsuunnitelma vuosina 2016 ja Oheismateriaali: Scandinavian-Mediterranean Work Plan of the European Coordinator Pat Cox. Valmistelija LP/JV Vt. maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee TEN-T ydinverkkokäytävän työsuunnitelman tiedoksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kehittämispäällikkö Janne Virtanen, puh ;

19 8, MH :00 / Pykälän liite: ScanMed työsuunnitelma Sivu 18 Scandinavian Mediterranean Work Plan of the European Coordinator Pat Cox Transport

20 8, MH :00 / Pykälän liite: ScanMed työsuunnitelma Sivu 19 DECEMBER 2014 This report represents the opinion of the European Coordinator and does not prejudice the official position of the European Commission.

21 8, MH :00 / Pykälän liite: ScanMed työsuunnitelma Sivu Towards the Scandinavian-Mediterranean Corridor work plan Transport is a policy pillar that can make a vital contribution to boosting the long-term competitiveness, sustainable growth and development of the internal market and the wider European economy. Efficiency improvements in the transport of people and goods within the internal market and between it and the wider world, enhanced deployment of intelligent transport systems and the greening of the sector and its infrastructure are key elements of the new TEN T policy. Short to medium term capital investment in transport infrastructure and systems generate a considerable direct and indirect employment effect at a time when joblessness remains stubbornly high in so many EU economies. Additionally, technological and systems innovation can be expected to foster the development of supporting business ecosystems specialising in the servicing and management of the ICT and sustainability challenges identified. In this context it is my privilege and pleasure as European Coordinator to present to the Member States for appraisal and approval the work plan for the Scandinavian- Mediterranean Core Network Corridor (Scan-Med). This plan is founded on the provisions of Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 which establishes Union guidelines for the development of the trans-european transport network (the Regulation) 1. It is transmitted in accordance with Article 47.1 of the Regulation, which enjoins each European Coordinator to submit to the Member States concerned a work plan analysing the development of the corridor. This work plan is grounded in the collaborative efforts of the Member States and Norway, the European Commission and associated agencies, assisted by external contractors and chaired by the European Coordinator. It has been elaborated over the course of four consultative Corridor Forum meetings in 2014 and has benefitted progressively from the input of numerous stakeholders. I would like to take this opportunity to thank all those organisations and public officials who contributed such valuable time and insights to this challenging and complex exercise. The concept of the core network corridor, as described in Article 42.1 of the Regulation, is as an instrument that acts as the centre of gravity around which our work on modal integration, interoperability and coordinated development of infrastructure orbits. The Scan-Med Corridor is a crucial axis for the European economy, crossing almost the whole continent from North to South. It encompasses seven EU Member States (Finland, Sweden, Denmark, Germany, Austria, Italy and Malta) and one Member State of the European Economic Area, Norway. 1 OJ L 348,

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 4.6.2008 KOM(2008) 338 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Yhteenveto komission hallintosaavutuksista

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Nina Haapanen Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilastotyöryhmän loppuraportti Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Aiheita 11/2003 ISBN 951-33-1334-4 ISSN

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot