Kasvun tekijät. OSAAKO Suomi-insinööri myydä? UNELMA- TYÖHÖN. Hanki hankkeellesi SPONSORI. Onko täällä uusi työpaikkasi? Näin nuorisotakuu ONNISTUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun tekijät. OSAAKO Suomi-insinööri myydä? UNELMA- TYÖHÖN. Hanki hankkeellesi SPONSORI. Onko täällä uusi työpaikkasi? Näin nuorisotakuu ONNISTUU"

Transkriptio

1 Kasvun tekijät OSAAKO Suomi-insinööri myydä? Harjoittelun kautta UNELMA- TYÖHÖN Näin nuorisotakuu ONNISTUU Onko täällä uusi työpaikkasi? Tarjoilija, ruoassani on entsyymi Miltä näyttää tulevaisuuden Helsinki? Hanki hankkeellesi SPONSORI

2 -liite kertoo yrityksistä, joiden menestys ja halu kasvaa tukevat osaltaan Suomen talouden kehitystä. Kasvu lähtee myynnistä, mutta myös myytävässä tuotteessa on oltava jotain erityistä. Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen tietää, että menestyksen takana ovat yhteinen visio ja tavoitteet. s. 4 Pääkirjoitus Suomessa on potentiaalia parempaan kasvuun Painopa ikka: Sanomapaino, Vantaa 2014 Painos: kpl Julkaisija: Sanoma Media Finland Oy s. 5 Ostetaanko sähkö jatkossa Suomesta vai Norjasta? Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisulla tulee olemaan huomattava vaikutus suomalaisen sähkön vähittäismarkkinoihin, arvioi Fingridin palvelupäällikkö Minna Arffman. Miten nostaa Suomi jaloilleen ja uuteen nousuun? Mistä tulevaisuuden kasvu syntyy ja millaisia tekoja yrityksiltä ja liike-elämältä juuri nyt kaivataan? Jakelu: Helsingin Sanomien liitteenä Tekstit: Anna Väre Ulkoasu ja taitto: Suunnittelutoimisto Wom Kannen kuva: Lassi Laaria K-ryhmä kehitti nuorisotakuuseen kolmikantamallin, joka sopisi malliksi muillekin. s. 9 Entsyymit parantavat teollisuuden tuotteita turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Rajamäkeläinen Roal on entsyymituotannossa yksi maailman parhaista. Aina hyvä idea ei ole rahasta kiinni. 4Finance perusti sivuston, jossa voit hakea hankkeellesi sponsoria. s. 8 s.11 Suomen talous on ollut viime vuodet huonossa hapessa. Parhaimmillaankin kuluvan vuoden kokonaistuotanto jää samalle tasolle kuin viime vuonna, mutta todennäköisemmin tuotanto supistuu ja vuodesta 2014 tulee kolmas miinuskasvun vuosi. Samaan aikaan monet Euroopan maat ovat nousseet finanssikriisistä ja myös Yhdysvaltain talous kasvaa kolmen prosentin vauhtia. Toisaalta, monissa kansainvälissä vertailuissa Suomi arvioidaan hyvin kilpailukykyiseksi maaksi. Tämän paradoksin voi parhaiten ymmärtää siten, että meillä on monessa suhteessa erinomaiset edellytykset, joita emme ole pystyneet täysimääräisesti hyödyntämään. Monissa kansainvälissä vertailuissa Suomi arvioidaan hyvin kilpailukykyiseksi maaksi. Suomen vahvuuksiksi eri vertailuissa nousevat toimivat instituutiot ja poliittinen vakaus, hyvä peruskoulutus ja siihen perustuva hyvä osaamistaso, suuret panostukset innovaatioihin ja vähintäänkin kohtuullinen infrastruktuuri. Nämä kaikki auttavat selittämään, miksi pitkässä juoksussa joistakin maista on tullut vauraita ja toiset ovat jääneet köyhiksi. Muutos on jo käynnissä Vuonna 2008 alkaneen pitkittyneen taantuman aikana kustannuskilpailukykymme on ontunut. Syy tähän on ollut kansantalouden tuottavuuden romahdus yhdistyneenä kilpailijamaita nopeammin kohonneisiin palkkoihin. Työmarkkinajärjestöissä ja politiikassa reagointi on ollut hidasta. Olemme luot- taneet, että kyseessä on voittopuolisesti tilapäinen suhdannenotkahdus, josta selvitään pelkästään elvyttävän finanssipolitiikan avulla. Osasyyllisiä virhearvioon ovat varmasti myös taloustutkijat, jotka hekin ovat vain vähitellen ymmärtäneet ongelmien luonteen. Korjausliikkeet ovat onneksi käynnissä. Julkisen talouden kestävyysvajetta pyritään rajoittamaan menoleikkauksilla, palvelujärjestelmän tehostamishankkein ja eläkeuudistuksella. Myös yrityssektorissa tapahtuu paljon uutta ja kiinnostavaa. Samalla kun ICT-klusterissa on tuhoutunut paljon työpaikkoja, uusia yrityksiä on perustettu ennätysmäärin ja peliala on tuottanut häikäiseviä menestystarinoita. Metsäraaka-aineiden jalostus on alkanut siirtyä paperintuotannosta uusiutuvaan energiaan, pakkaustuotteisiin ja uusiin biomateriaaleihin. Kannattavuusvaikeudet ovat kiihdyttäneet ns. luovaa tuhoa: korkeamman tuottavuuden yritysten ovat kasvaneet heikompien kustannuksella, ja tämä on kääntänyt teollisuuden tuottavuuden kasvuun. Yrittäjyyden arvostus nousee Yksi tärkeä Suomea eteenpäin vievä voima on henkinen asennemuutos yrittäjyyteen. Toisin kuin menneinä vuosikymmeninä, korkeasti koulutetut näkevät yrittäjyyden nyt aitona ja positiivisena mahdollisuutena. Moni kenties kokee, että yrittäjänä oman työpanoksen käyttöä muuttuvissa, ja usein vain pätkätyösuhteita tarjoavissa kysyntäoloissa on helpompi hallita. Luultavasti myös nuorten yrittäjien menestys on innostanut muita samalle polulle. Mitä kasvava tuotanto sitten tulee olemaan? Sitä byrokraattien ja taloustutkijoiden on vaikea sanoa. Asia ratkeaa yritysten valintojen ja markkinoiden vuorovaikutuksessa. Lähivuosien menestystarinat syntyvät osaamisesta, verkostojen hyödyntämisestä ja rohkeudesta investoida tulevaan. Vesa Vihriälä on ekonomisti ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) sekä Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toimitusjohtaja. 2 3

3 Oppivuodet auttoivat KASVUUN Valot päällä valtakunnassa Menestys lähtee ihmisistä, uskoo Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen. Tällä asenteella yritys on kasvattanut myyntiään haasteellisessa markkinatilanteessa jo vuosia. Kasvu lähtee onnistuneesta myynnistä, mutta myös myytävässä tuotteessa on oltava jotain erityistä. Visiomme on olla asiakkaidemme ensisijainen valinta erityisesti hiilivety- ja biojalostusteollisuuden hankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana. Perinteisten toimialojen rinnalla panostamme voimakkaasti myös uusien energiamuotojen, kuten biojalostuksen ja laajemmin bioekonomian kehittämiseen esimerkiksi prosessi- ja automaatioteknologian avulla, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Suominen. Energiamarkkinat ovat jo pitkään kärsineet talouden epävarmuudesta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Erityisesti kotimaassa suunnittelupalveluiden kysyntää koettelee isojen teollisten investointien väheneminen. Neste Jacobsille kotimarkkinat tarkoittavat kuitenkin koko Pohjoismaiden aluetta. Toinen tärkeistä toimialueista on Lähi-itä, missä energiaraaka-aineita on runsaasti saatavilla. Niillä apajilla tosin kukaan ei ole yksin. Menestys luodaan lisäarvolla Koska emme pysty kilpailemaan työn yksikköhinnassa kehittyvien matalan kustannustason maiden kanssa, menestyksemme tulee perustua lisäarvoon, jota kykenemme tuottamaan asiakkaillemme muita paremmin. Tämä pohjautuu kahteen asiaan: asiakkaidemme tarpeiden kuunteluun ja osaamisemme kehittämi- seen niitä tarpeita vastaavaksi. Tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, mikä tarkoittaa sitä, että me etsimme uutta, rakennamme uutta ja kehitämme olemassa olevaa heidän rinnallaan. Lopuksi varmistamme, että asiakas todella saa kaiken sen, mitä olemme hänelle luvanneet toimittaa. Lisäarvon rakentamiseksi Neste Jacobs on käynyt pitkän tien. Myynnin työkalujen ja prosessien uusimisen lisäksi organisaatiossa on satsattu voimakkaasti johtamisen ja toimituskyvyn kehittämiseen. Osaako Suomiinsinööri myydä? On hyvä kysymys, osaako suomalainen insinööri myydä maailmalla. Ehkä me suomalaiset olemme muihin verrattuna hieman jäyhempiä, mutta siitä huolimatta me Neste Jacobsissa olemme päässeet kisaamaan useista projekteista maailman suurimpien insinööritoimistojen rinnalla. Ihmiset ovat ehdottomasti tärkein voimavaramme. Uskon menestyksemme liittyvän myös pitkälti siihen, että kunnioitamme työntekijöitämme sekä yksilöinä että yhteisönä ja toimimme kaikki kohti yhteistä päämäärää, Suominen sanoo. Tulevaisuudessa Neste Jacobsin tavoitteena on säilyttää osaamisensa parhaiden tasolla ja vahvistaa edelleen asemaansa pohjoismaisena toimijana. Osaamisen ylläpitäminen ei kuitenkaan riitä, vaan Haluamme olla eturintamassa luomassa uutta kasvua ja menestystä pohjoismaisessa teknologiateollisuudessa. samalla on satsattava uusiin osaamisalueisiin. Tätä varten yrityksessä toimii esimerkiksi oma virtuaaliakatemia NJ Academy, joka kouluttaa Neste Jacobsin asiantuntijoita yli maarajojen. Tavoitteena on innostaa työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja johtaa sitä strategian edellyttämään suuntaan. Samalla NJ Academy toimii siltana eri paikkakunnilla ja eri maissa työskentelevien ihmisten välillä. Kansainvälistä osaamista kaivataan Neste Jacobsin henkilöstöstä noin 20% työskentelee parhaillaan yrityksen ulkomaan toimistoissa tai -projekteissa. Tu- levaisuudessa kansainvälisen taustan omaaville asiantuntijoille on yhä enemmän tilausta. Yhtä lailla yritys on kiinnostunut oppilaitoksista valmistuvista nuorista ja työllistää mielellään myös kesäharjoittelijoita ja lopputyön tekijöitä. Tarjoamme henkilökunnallemme todella mielenkiintoisen työympäristön ja tilaa kehittyä niin pitkälle kun rahkeet riittävät. Vakaassa ja kansainvälistyvässä yrityksessä uramahdollisuuksia avautuu nopeasti ja niihin tarttuvalle on tie auki. En usko, että Suomeen enää löydetä yhtä uutta Nokiaa, vaan sen sijaan kasvu tulee useista menestyvistä alansa huippuyrityksistä. Näistä voi kasvaa alallaan isoja toimijoita maailmanlaajuisestikin. Haluamme olla eturintamassa luomassa uutta kasvua sekä kotimarkkinallamme Pohjoismaissa että kansainvälisesti. Neste Jacobs on Pohjoismaiden suurimpia vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ja ratkaisujen toimittajia öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alalla. Yhteistyössä GE Healthcaren kanssa yritys on myös yksi maailman johtavista veriplasmafraktiointilaitosten toimittajista. Neste Jacobs työllistää yli 1000 työntekijää ympäri maailman. Sähkön välitys kuuluu niihin itsestäänselvyyksiin, joita tulee harvoin mietittyä niin kauan kun valo jääkaapissa palaa ja televisio aukeaa tutusta napista. Mikäli kaikki maamme valot ja sähkölaitteet yllättäen sammuisivat, olisivat vaikutukset katastrofaalisia. Noin 75% Suomessa kulutetusta sähköstä saapuu koteihimme kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämän sähkösiirron kantaverkon kautta. Sähkömarkkinoiden osapuolien, eli myyjien ja verkonhaltijoiden palveluprosessit nojaavat tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen tiedonvaihtoon, jolle alati kasvava tietomäärä ja tulevaisuuden vähittäismarkkinakehitys tuovat kehityspaineita. Kohti yhteispohjoismaisia markkinoita Tilanteen kohentamiseksi Fingrid palkkasi vuosi sitten energia-alan asiantuntijan, Minna Arffmanin sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon palvelupäälliköksi käynnistämään Suomessa täysin uudenlaista palvelutoimintaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehittää Suomen vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa ja selvittää, millä eväin tulevaisuuden tiedonvaihtohaasteet ratkaistaan. Tavoitteenamme on tehostaa vähittäismarkkinoiden sanomaliikennettä ja parantaa sen laatua. Sähkönkulutuksen mittaustietojen lisäksi toimijoiden välillä kulkee tietoa muun muassa asiakkaiden muutoista sekä sähkönmyyjän vaihdoista. Työntekijöillämme on vahva työmotivaatio, paljon osaamista ja halu tehdä asiat oikein. Ilmapiirimme antaa tilaa kehittyä. Minna Arffman Osana sähkömarkkinalain muutoksesta seurannutta tiedonvaihdon kehittämisvastuuta Fingrid käynnisti vuoden alussa selvitysprojektin, jossa arvioidaan laajasti sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon nykytilaa ja kehittämistarpeita. Päätavoitteena on selvittää tiedonvaihdon keskittämistä niin sanottuun datahubiin. Päätöksen Suomen datahubin toteuttamisesta tekee aikanaan työ- ja elinkeinoministeriö. Datahub veisi meitä kohti yhteispohjoismaisia sähkön vähittäismarkkinoita. Katsomme asiassa pitkälle eteenpäin, sillä tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisulla tulee olemaan huomattava vaikutus Suomen vähittäismarkkinoihin, Arffman sanoo. Elämää näköalapaikalla Arffmanille mennyt vuosi on ollut paitsi kiireinen, myös hyvin mielenkiintoinen. Uudessa työssäni olen päässyt käyttämään kaikkea sitä kokemusta, jota olen kerännyt energia-alalta 14 vuoden aikana. Mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen on varmasti se, mikä on pitänyt minut alalla näin pitkään, Arffman summaa. Ennen Fingridiä Arffman hankki kokemusta kahdessa energiayhtiössä, vastaten tiedonvaihdosta sähkömarkkinatoimijan näkökulmasta. Fingridin yrityskulttuuri, tavoitteet ja paikka vähittäismarkkinoiden näköalapaikalla saavat Arffmanin pitämään Fingridiä ihanteellisena työpaikkana. Fingrid on vakaa yritys, joka antaa mahdollisuuden suunnitella uraa pitkällä aikavälillä. Olemme siten perinteinen asiantuntijaorganisaatio, että työntekijöillämme on vahva työmotivaatio, paljon osaamista ja halu tehdä asiat oikein. Yrityksen kannustava ilmapiiri antaa jokaiselle tilaa kehittyä. Fingrid Oyj ylläpitää ja kehittää Suomen valtakunnallista valtakunnallista sähköverkkoa. Kantaverkko palvelee sähkön tuottajia ja -kuluttajia mahdollistaen osapuolien keskinäisen kaupan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yritys tuottaa sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle kantaverkko-, rajasiirto ja tasepalveluita. Fingridin pääomistaja on valtio. Yritys työllistää vajaa 300 henkeä. 4 5

4 Kuva: Anna Väre Kuva: Laura Mendelin Haussa osaajia ympäri Suomen Fennovoima valmistelee Suomeen tuhansia työpaikkoja. Työ teknologia- ja energia-alan huipulla on mahdollisuus luoda suomalaista historiaa, sanoo yrityksen uusi henkilöstöjohtaja Eija Salo. Fennovoiman uusi henkilöstöjohtaja Eija Salo on tyytyväinen pestiinsä kasvavassa suomalaisessa ydinvoimayrityksessä. Hän on tullut yritykseen kehittämään fennovoimalaisten työkulttuuria ja luomaan uutta. Yrityksen kasvuvauhti vaatii nyt selkeitä henkilöstöpolitiikan ja -prosessien linjauksia tulevien rekrytointien, henkilöstön kehittämisen sekä hyvinvoinnin tueksi. Kasvu ja organisaatiomuutos ovat haaste, jonka edessä on luotava uusia käytäntöjä johtamiseen. Eija Salo Syy nopeaan kasvuun löytyy Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi 1 -ydinvoimalasta, jonka rakentamisen on määrä alkaa vuonna Urakkaa varten Fennovoima tarvitsee uutta työntekijää. Rakentajien lisäksi yritys tulee palkkaamaan lähivuosina ydinvoiman- ja turvallisuuden huippuasiantuntijaa, mutta myös laatu-, viestintä-, talous- ja henkilöstöhallinnon osaajia. Sähköntuotanto Suomen kolmannessa ydinvoimalassa alkaa vuonna Tällä hetkellä projektiin liittyvää työtä tehdään pääosin Helsingissä, mutta yrityksellä on toimipiste myös Pyhäjoella. Sen tarkoituksena on edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua Pohjois-Suomen viranomaisten, yritys- ja kuntapäättäjien ja paikallisten asukkaiden kanssa. Turvallisuus on kaikessa numero yksi Kun sähköntarve kasvaa, on mietittävä, miten ja millä hinnalla tulevaisuuden sähkö tuotetaan. Koska haluamme tuoda keskusteluun mahdollisimman paljon uusinta tietoa, olemme jo vuosia tehneet erilaisia tutkimuksia alueen vesistöissä ja maa- ja kallioperässä turvallisuusriskien ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi, Salo kertoo. Voimalan rakentamisella Pyhäjoelle tulee olemaan suuri vaikutus alueen elinkeinoelämään. Fennovoima on mukana suurhankkeiden osaamisverkostossa, jonka tavoitteena on koota Kokkolasta Rovaniemelle ulottuvaa verkostoa turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Tulevaisuudessa hankkeen työntekijöille tarvitaan myös asuntoja, kouluja, kauppa- sekä ravintolapalveluita. Siten projektista hyötyvät myös muut lähialueen kunnat, kuten Raahe ja Oulu. Kiinnostavia mahdollisuuksia riittää myös opinnäytetyön tekijöille. Kun monessa yrityksessä vähennetään työpaikkoja, on todella mukava päästä itse rekrytoimaan ja kasvattamaan toimintaa. Työntekijöillämme on mahdollisuus työskennellä teknologian huipulla yhdessä parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja luoda suomalaista historiaa. Myöhemmin voimme ylpeinä viedä suomalaista osaamista ulkomaille. Muutoksessa tarvitaan viestintää ja tiimihenkeä Salo pitää Fennovoimaa kiinnostavana työpaikkana sekä toimialansa että yrityksen tulevaisuuden kannalta. Hän tahtoo kädenjälkensä näkyvän erityisesti toimivan HR-strategian ja henkilöstöpolitiikan luomisessa, henkilöstön kehittämisessä ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä. Voimakas kasvu ja organisaatiomuutos ovat aina suuri haaste, jolloin on luotava uusia käytäntöjä ihmisten johtamiseen. Työhyvinvointi koostuu pitkälti siitä, että esimiehillä ja asiantuntijoilla on halu toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Ennen nykyistä pestiään Salo tutustui kunnalliseen päätöksentekoon Haminan kaupungin henkilöstöjohtajana. Hän uskoo kokemuksesta olevan paljon hyötyä esimerkiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Globaalia johtamiskokemusta Salo hankki työskennellessään yli 12 vuotta telekommunikaatio- ja elektroniikka-alan yritys Lite-On Mobilen globaalina henkilöstöjohtajana. Hän rakensi henkilöstötoimintoja Eurooppaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Innolla koti tulevaa Aasiassa Salo huomasi suomalaisen ja eurooppalaisen HR-osaamisen arvostuksen: hän pääsi siirtämään osaamistaan erityisesti yritysvastuuseen liittyvien arvojen ja etiikan, sekä henkilöstön- ja johtamisen kehittämiseen liittyvien käytäntöjen osalta. Itse hän oppi paljon erilaisista kulttuureista ja työtavoista sekä työlainsäädännön kiemuroista vieraissa maissa. Nyt Salo odottaa innolla tulevia haasteitaan. Fennovoimaa hän kuvaa energiseksi ja dynaamiseksi huippuasiantuntijoiden yhteisöksi. Yhteisöllisyys ja avoimuus ovat tärkeitä hengenluojia. Keskustelemme ajankohtaisista asioista yhdessä muun muassa kuukausittaisessa henkilöstötilaisuudessa. Asioiden eteenpäin menemistä ja osaprojektien saamista maaliin juhlistamme aina jollain tapaa yhdessä. Fennovoima on suomalainen ydinvoimayhtiö, jonka tavoite on tuottaa kohtuuhintaista sähköä asiakkailleen. Yrityksen pääomistaja on suomalaisista teollisuuden- ja kaupan alan yrityksistä sekä kuntaomisteisista energiayhtiöistä koostuva Voimaosakeyhtiö SF. Osa yrityksestä kuuluu venäläiselle laitostoimittaja Rusatom Overseasille. Yritykseen etsitään parhaillaan uusia suomalaissijoittajia. Deloitte tarjoaa yrityksille tilintarkastukseen, verotukseen, liikkeenjohdon konsultointiin, riskienhallintaan ja yritysjärjestelyihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työ vaatii vankkaa kokemusta ja ammattitaitoa, mutta sen lisäksi yritys haluaa joukkoonsa nuoria asiantuntijalupauksia, jotka täydentävät tiimiä tuomalla mukanaan alan uusinta tietoa ja tuoretta näkemystä. Meneillään olevassa Deloitte Young Stars -haussa on mahdollista hakea harjoittelijaksi kaikille Deloitten palvelualueille. Alalle soveltuvan koulutuksen lisäksi harjoittelijoilta toivotaan analyyttisuutta ja ongelmanratkaisukykyä, joita testataan hakuprosessin aikana toimialaan liittyvillä case-tehtävillä. Heti mukaan projekteihin Turun kauppakorkeakoulusta valmistunut Atte Salminen aloitti Deloitten harjoittelijana keväällä Kansantaloustieteen maisterina hän löysi paikkansa riskienhallinnan palveluista. Nyt Salminen on edennyt yrityksessä seniorikonsultiksi. Työssäni muun muassa autan asiakkaitamme riskienhallinnassa sekä kehitän heidän yritysvastuullisuuttaan. Tässä iässä en vielä koe tarvetta erikoistua yhteen alueeseen, vaan haluan oppia mahdollisimman paljon eri aloilta ja edetä myöhemmin kenties esimiestehtäviin, Salminen kertoo. Riskitön tapa tutustua Salminen uskoo, että vaativilla aloilla harjoittelumahdollisuus madaltaa kynnystä hakea töitä ja päästä uraan kiinni. Työpaikkailmoituksissa vaaditaan yleensä valtavasti erilaista osaamista, mikä voi tuntua vastavalmistuneesta mahdottomalta. Määräaikainen harjoittelu on helpompi ja samalla riskitön tapa tutustua uuteen alaan ja yritykseen. Neljässä kuukaudessa ei vielä kasva tekijäksi, mutta saa käsityksen siitä, miten asiat yrityksessä toimivat, Salminen sanoo. Harjoittelun kautta UNELMA- TYÖHÖN Harjoittelu on erinomainen tapa löytää työ uudelta alalta, sanoo Deloittella harjoittelijana aloittanut seniorikonsultti Atte Salminen. Tänä syksynä Deloitte Young Stars -harjoitteluohjelmaan haetaan noin 30:tä nuorta kykyä. Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Tarjoamme asiantuntijapalveluita tilintarkastuksessa, verotuksessa, konsultoinnissa ja rahoitusneuvonnassa. Toimimme yli 150 maassa ja työllistämme maailmanlaajuisesti yli henkeä. Oppaana counselorit, turvana buddyt Deloittella harjoittelijat ovat hyvässä seurassa. Heidän counseloireinaan toimivat vanhemmat asiantuntijat, jotka auttavat omien tavoitteiden luotaamisessa sekä urakehityksen suunnittelemisessa. Alussa jokainen uusi deloittelainen saa myös oman buddyn, joka neuvoo käytännön asioissa sekä tutustuttaa työympäristöön ja kollegoihin. Nykyään Salminen toimii itsekin buddynä nuoremmille. Salminen kehuu Deloitten työkulttuuria ja samanhenkistä työporukkaa, johon mahtuu sekä kokemusta että nuoruuden intoa. Asiantuntijapalveluista kiinnostuneita hän kannustaa hakemaan mukaan avoimin mielin. Suosittelin juuri Deloittea kaverilleni. Kiinnostavan työn ja hyvien etenemismahdollisuuksien lisäksi meillä on paljon kivoja aktiviteettejä. Itse olen tutustunut moniin työkavereihin futiskerhossa. Ihan kaikkia yhtätoista harrastuskerhoa en vielä ole ehtinyt kokeilla, Salminen toteaa. Hakuaika Deloitten Young Stars - harjoitteluun jatkuu saakka. Lue lisää: TESTAA oletko seuraava Deloitte Young Star, haku on auki: DeloitteFinland?ref=hl 6 7

5 K-ryhmä kehitti nuorisotakuuseen kolmikantamallin, jonka avulla nuorten työllistäminen on onnistunut yli odotusten. Keskon Matti Mettälän mukaan malli palvelisi yhteiskunnan ja yritysten tarpeita myös laajemmin. Nuoren oppisopimuksella myymäläänsä palkannut K-kauppiaspari Pia Hämäläinen ja Ville Hämäläinen kokee nuorisotakuun tarpeelliseksi sekä nuorten että kauppiasyrittäjien näkökulmasta. Kuvat: Anna Väre Rahaa tarpeeseen ja hyviin tekoihin Lyhytaikaista pienlainaa tarvitsevien lisäksi 4Finance rahoittaa hankkeita, joissa haetaan tukea harrastuksiin, hyvinvointiin ja yhteiseksi iloksi. Kuukausittaisen avustuksen saaja ratkeaa äänestyksellä. Mistä lääkkeet kasvavaan nuorisotyöttömyyteen? Hallitus on ehdottanut ratkaisuksi nuorisotakuuta, jossa alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille pyritään takaamaan työ-, koulutus- tai työkokeilupaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Työllistymistä tuetaan Sanssi-kortilla, jonka avulla työnantaja saa tukea palkkakustannuksissa ja työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kantaakseen vastuunsa yhteisissä talkoissa, K-ryhmä haastoi kauppiaansa ja Keskon yksikkönsä työllistämään nuoria K-ryhmä on vähittäiskaupan osaaja, jonka ketjuilla on noin 2000 myymälää ja työntekijää kahdeksassa maassa. Kesko ja K-kauppiaat työllistävät Suomessa noin henkeä. Nuorisotakuu-hankkeen ohella K-ryhmä palkkaa nuoria säännöllisesti kesätöihin ja harjoittelijoiksi. K-ryhmä teki NUORISOTAKUUSTA menestystarinan ja vastavalmistuneita nuorisotakuun avulla. Hanke käynnistettiin elokuussa 2013, jolloin tavoitteena oli palkata tuhat nuorta vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoite rikkoutui reilusti etuajassa: elokuussa 2014 työpaikan oli saanut jo yli 1500 nuorta. K-ruokakauppojen lisäksi nuoria ovat työllistäneet Intersportin, Mustan Pörssin, K-raudan ja VV-Auton kaltaiset erikoisliikkeet. Viimeisen vuoden aikana K-ryhmä on palkannut kaikkiaan noin alle 30-vuotiasta nuorta. Koordinaattori yhteistyön avaimena Keskon henkilöstöstä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Matti Mettälä pitää nuorisotakuuta erinomaisena tapana nuorten työllistämiseen. Nuorisotakuuta on arvosteltu voimakkaasti, koska nuorten työttömyyslukuja ei ole saatu laskuun, vaan luku on jopa hieman noussut viime vuodelta. Meillä malli kuitenkin toimii erinomaisesti ja uskon, että vastaavalla suunnittelulla ja resursoinnilla se olisi suhteellisen helposti sovellettavissa myös muualla, Mettälä sanoo. K-ryhmän luoma menettely perustuu kolmikantamalliin, joka tarkoittaa tiivistä yhteistyötä TE-hallinnon, työnantajien ja hankekoordinaattorin välillä. Vaikka onnistuminen on edellyttänyt sitoutumista monelta taholta, keskeinen rooli hankkeessa on ollut koordinaattorilla, joka muun muassa loi yhteydet kaikkiin Suomen TE-toimistoihin ja avustaa kauppiaita paperiasioissa sekä muissa käytännön järjestelyissä. Oppisopimus kasvattaa ja sitouttaa Nuoren oppisopimuksella myymäläänsä palkannut K-kauppiaspari Pia Hämäläinen ja Ville Hämäläinen kokee nuorisotakuun tarpeelliseksi sekä nuorten että kauppiasyrittäjien näkökulmasta. Kaupan alalla ihmisiä tulee ja menee ja hyvän työntekijän löytäminen on joskus vaikeaa. Oppisopimus on hyvä tapa perehdyttää uusi työntekijä yrityksen tapoihin. Jos nuori kokee alan mielekkääksi, uskon hänen olevan halukas sitoutumaan työpaikkaansa myös pidemmällä tähtäimellä. Aloittelevalle kauppiaalle puolestaan valtion tarjoama tuki voi olla ainut mahdollisuus lisätyövoiman palkkaamiseen, kauppias Pia Hämäläinen sanoo. Toivon mallin hyödyntämistä myös laajemmin Nuorisotakuu-ryhmän pääsihteeri Liisa Winqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä kehuu järjestelmää, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uutta ammattia ja selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmia. Hanke on win-win tilanne, joka edistää nuorten ja yritysten kohtaamista. Toivon, että vastaavaa mallia kokeiltaisiin myös muissa yrityksissä ja organisaatioissa. Tulevaisuuden työpoliittisten haasteiden ratkaisemissa tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, Winqvist sanoo. K-ryhmässä vuoden loppuun kestävä hanke saa todennäköisimmin jatkoa myös ensi vuonna. Lisätietoja: Kuinka usein olet kuullut hyvästä ideasta, joka rahan puutteen vuoksi on jäänyt toteuttamatta? Jotta hyvät aikomukset eivät menisi hukkaan, pienlainarahoitusyhtiö 4Finance päätti ryhtyä hyväksi haltijaksi ja perusti Hyviatekoja.fi -sivuston, jossa jokainen voi anoa tukea projektilleen. Maaliskuussa avautuneen sivuston ideana on rahoittaa erilaisia hankkeita tieteen, taiteen, harrastusten tai ympäristön alueella. Oman hankkeensa voi ilmoittaa mukaan niin yksityishenkilö kuin yhteisökin. Rahoituksen saaja valitaan joka kuukausi avoimella äänestyksellä. Sivuston lisäksi hankkeisiin voi tutustua myös 4Financen Facebook-sivuilla. Sen avulla hankkeeseen osallistuvat voivat parantaa voittomahdollisuuksiaan levittämällä sanaa ja agitoimalla mahdollisemman monet äänestämään. Harrastustukea ja hyvinvointia Tähän mennessä sivustolla on muun muassa etsitty kotia kilpikonnalle ja kerätty rahaa Keva-kodin aistihuonetta ja Capoeira-akatemian toimintaa varten. Haettavan rahasumman jokainen voi päättää itse, kunhan se suhteutettu hankkeen laajuuteen. Maksimissaan avustuksen määrä voi olla euroa, mutta toistaiseksi haetut summat ovat olleet pienempiä. Kontulalainen eläkeläisryhmä esimerkiksi haki täydennystä virkistyskassaansa koska vanhusten etuja leikataan jatkuvasti. Voiton toimittaminen heille oli mahtava kokemus, koska he olivat siitä niin vilpittömän onnellisia. Koen, että jakamamme rahat menevät oikeasti hyviin asioihin. Haluamme tehdä sivustosta pysyvän tavan avustaa hyviä hankkeita, ja siksi etsimme parhaillaan uutta mediaparneria, jonka avulla saisimme kävijämääriä kasvatettua, kertoo yrityksen PR-vastaava ja Hyviatekoja.fi -projektivastaava Erika Virtanen. Samanhenkinen työporukka innostaa Kun Virtanen aloitti lyhytlainoja tarjoavassa rahoitusyrityksessä vuonna 2010, hän oli yksi sen kolmesta työntekijästä. Nyt henkilöstömäärä Mikonkadun toimistolla on noussut 30:een. Suomen lisäksi Latviassa perustettu 4Finance-konserni on laajentanut toimintaansa 13 maahan. Nopea kasvumme todistaa, että palveluillemme on sekä tarvetta että kysyntää. Tästä syystä haemme tiimeihimme jatkuvasti uusia työntekijöitä. Itse olen viihtynyt yrityksessämme erityisesti siksi, koska mahtavien työkavereiden lisäksi yritys mahdollistaa uralla etenemisen, jos on itse kiinnostunut kokeilemaan oppimaan uutta, sanoo asiakaspalvelutehtävistä yrityksen PR-tehtäviin edennyt Virtanen. Nuorekkaaseen työyhteisöön kuuluu paljon opiskelijoita, joille työ sopii joustavuutensa vuoksi hyvin. Asiakaspalvelu palvelee arkisin aamuseitsemästä iltayhteentoista ja on auki myös viikonloppuisin. Virtasen mukaan yrityksen asema markkinajohtajana perustuu ensisijaisesti hyvään asiakaspalveluun. Juuri tekemämme tutkimuksen mukaan 80 prosenttia asiakkaistamme oli tyytyväinen palveluumme. Puhelimen ja sähköpostin lisäksi asiakkaita palvellaan chatilla, jonka kautta kysymyksiin saa vastauksen lähes reaaliajassa. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin ja neuvomme asiakkaitamme raha-asioiden hoidossa. Asiakastyytyväisyyttämme mittaa myös se, että monet ensikertalaisista jatkavat asiakkainamme myös ensimmäisen korottoman lainan jälkeen. Tutustu Hyviä tekoja -hankkeisiin: https://www.facebook.com/hyviatekoja.fi 4Finance on kansainvälinen pienalainarahoitusyritys, jonka tavoitteena on kasvaa toimialallaan Euroopan suurimmaksi. Konsernilla on toimintaa ympäri Eurooppaa ja kokonaisuudessaan yli 2,5 miljoonaa asiakasta. Suomessa 4Finance toimii brändinimellä Vivus.fi. 8 9

6 Tähän liittyvät esimerkiksi Helsingin antamat lupaukset energiatehokkuudesta. Meillä on paljon vanhoja rakennuksia, joiden perusparantaminen on huomattavasti monimutkaisempaa kuin uudiskohteiden rakentaminen, sanoo HKR-Rakennuttajan toimistopäällikkö Osmo Rasimus. Rakennuttajan edustajana Rasimukselle aukeaa erinomainen näköalapaikka tulevaan. Pitkäjänteinen tuotekehitys on nostanut rajamäkeläisen Roal Oy:n entsyymiteknologia-alan huipulle. Kansainvälisen bioteknologiayrityksen menestys lähtee ihmisistä, joilla on halu vaikuttaa koko toimialan kehitykseen. Koen saavani olla edistämässä ainutlaatuisia hankkeita, jotka muovaavat ympäristöämme pitkälle eteenpäin. Kohteet vaihtelevat Vanhasta kauppahallista ja Korkeasaaren eläinaitauksista maanalaiseen rakentamiseen. Osaamistamme hyödynnetään myös uusien asuntoalueiden kehittämisessä ja toteutuksessa. Teemme laajasti yhteistyötä Helsingin kaupungin eri alojen asiantuntijoiden kanssa, Rasimus sanoo. Parhaimpina projekteina mieleen ovat jääneet ne, joista on erityisesti tullut kiitosta. Lotta Suominen Helsinki laajenee. Kalasataman ja Kruunuvuoren kaltaisten suurhankkeiden lisäksi rakennusviraston työlistalla pyörii samanaikaisesti satoja projekteja. Osaltaan ne kaikki vaikuttavat siihen, millaisessa pääkaupungissa me 2020-luvulla asumme. Asukasmäärän kasvaessa Helsingistä on kehittymässä kylämäinen metropoli, pienimuotoinen suurkaupunki, jossa neonvalojen sijaan on tilaa sisäiselle kasvulle, monikulttuurisuudelle ja suvaitsevaisuudelle, visioi tiedottaja Roy Koto. Uusi kaupunkikulttuuri nousee Rakennusvirastossa kaupunkikulttuurin Kaupunki tehdään YHDESSÄ Miltä näyttää tulevaisuuden Helsinki? Todennäköisimmin vastaukset löytyvät rakennusvirastosta, jonka 10-vuotissuunnitelmissa tiedetään jo, millaisia asuinalueita, liikenneväyliä ja puistoja Helsinkiin seuraavaksi rakennetaan. trendejä seurataan mielenkiinnolla. Monet asiat, kuten pyöräilybuumi ja ihmisten halu täyttää puistot Ravintolapäivän kaltaisilla tapahtumilla muokkaavat kaupunkia omaan suuntaansa. Kesäisessä Helsingissä huomaa, että kaikki eivät halua mökille, vaan löytävät luontoa ja elämyksiä myös kaupungista, sanoo katu- ja puisto-osaston toimistopäällikkö Lotta Suominen. Yleisesti ottaen ihmiset suhtautuvat kriittisesti kotikulmillaan tapahtuviin muutoksiin. Vahvimpia intohimoja herättävät puut, pyöräily ja pysäköintipaikat. Koska asukkaiden mielipiteet ovat tärkeitä, pyritään vuoropuhelua Suomisen mukaan jatkuvasti parantamaan. Palautetta verkossa esiteltyihin suunnitelmiin tulee vuosi vuodelta enemmän. Suunnittelussa päädytään usein kompromisseihin, koska viraston on kuunneltava asioissa kaikkia osapuolia. Projektien vetäjiltä vaaditaankin vahvan ammattiosaamisen lisäksi hyviä keskustelutaitoja ja kykyä sovittaa yhteen toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Käytössä parhaat asiantuntijat Uusien kohteiden suunnittelun lisäksi rakennusviraston tehtävänä on huolehtia kaupungin omaisuuden ja kaupunkialueiden kunnossapidosta ja luoda edellytykset niissä tapahtuvalle toiminnalle. Hyvä tekemisen meininki Rakennusvirastossa työskennellään 136 eri tehtävänimikkeellä. Jatkossa mukaan tarvitaan yhtä lailla kokeneita asiantuntijoita kun innokkaita, oppimishaluisia nuoriakin. Vahvuutemme on, että meillä on monta erilaista osaajaa ja persoonaa, jotka täydentävät toisiaan. Projektimme ovat vaihtelevaa tiimityötä, jossa on hyvä tekemisen meininki. Olen ylpeä aikaansaannoksistamme: hienoista puistoista, Baanan pyöräilyreitistä, Keskuskadusta, Auroran sekä Crusellin silloista. Itselleni motivaatiota tuo, että saan vaikuttaa kotikaupunkini tulevaisuuteen, Lotta Suominen sanoo. Helsingin kaupungin rakennusvirasto on 450 hengen asiantuntijavirasto. Suunnittelemme ja järjestämme katujen ja viheralueiden rakentamisen ja ylläpidon. Vastaamme pysäköinninvalvonnasta sekä yleisten alueiden käytöstä. Erityisosaamistamme ovat myös kaupungin toimitilojen suunnittelu ja rakennuttaminen. Tutustu toimintaamme: Parempaa teollisuutta entsyymeillä Entsyymit ovat elävien organismien tuottamia molekyylejä, eivät mitään rautaputkia, jotka aina käyttäytyvät tietyllä tavalla. Se tekee työn tavattoman mielenkiintoiseksi, Roalin Quality Control Specialist, Vilma Ikonen kertoo selvästi innostuneena. Bioteknologisesti valmistettavat entsyymit ovat katalyyttejä, jotka nopeuttavat kemiallisia reaktioita. Niitä käytetään muun muassa rehutuotannossa, elin- Roal Oy on kasvava aidosti kansainvälinen bioteknologiayhtiö, jonka missiona on luoda tervettä kestävää kasvua teollisten entsyymien maailmanlaajuisilla markkinoilla. Roal toimii suomalaisen Altia Oy:n ja brittiläisen Assosiated British Foodsin yhteisomistuksessa. Tuotteiden markkinointi ja myynti tapahtuu yhteistyössä AB Enzymesin kanssa. Yritys työllistää 160 henkeä. tarvike-, puunjalostus- ja tekstiiliteollisuudessa sekä biopolttoaineiden valmistuksessa. Entsyymien käyttö tehostaa ja nopeuttaa kemiallisia reaktioita: niiden avulla hedelmästä voidaan puristaa enemmän mehua tai parantaa sikojen ja siipikarjan ravinnon imeytymistä niin, että eläinten tuottamat fosforipäästöt vähenevät. Tekstiiliteollisuudessa niillä voidaan korvata yhä enemmän haitallisia kemikaaleja, jotka ovat vakava terveysvaara alan työntekijöille. Tähtäimessä täydellinen laatu Vaikka entsyymien teollinen tuotanto on moneen alaan verrattuna vasta teini-iässä, Ikonen tietää kertoa, että entsyymejä eristettiin eläinten vatsalaukuista jo 1800-luvulla. Nykyään innovaatiot syntyvät laboratorioissa, vuosittain Roalilla onnistutaan kehittämään 2 3 täysin uutta entsyymituotetta. Yritys sijoittaa liikevaihdostaan 10% tutkimukseen. Lisäksi rahoitusta tulee muun muassa Tekesiltä ja EU:lta. Tällä hetkellä Rajamäen tehtaalla tuotetaan noin viisi prosenttia koko maailmassa käytettävistä entsyymeistä. Ikosen mukaan yrityksen menestys perustuu monipuoliseen ja ainutlaatuisen korkealaatuiseen tuotevalikoimaan. Jatkuvan tuotekehityksen mahdollistavat työntekijät, joilla on kyky löytää uusia menetelmiä tuotteiden parantamiseksi. Parasta on, että saamme tehdä asioita todella monipuolisesti. Koska mikään alalla ei vielä ole kiveen kirjoitettua, omilla valinnoilla ja työllä voi vaikuttaa koko alan kehitykseen, Ikonen sanoo. Alan oppii tekemällä Yrityksen arvot miellyttävät myös tutkimusinsinööri Mirkka Perkkalaista. Se, että pääsee osaltaan vaikuttamaan täysin uusien tuotteiden valmistumiseen, on todella palkitsevaa. On hienoa, että yrityksessämme todella kuunnellaan uusia ideoita ja annetaan mahdollisuus oman työn kehittämiseen, Perkkalainen sanoo. Bioprosessitekniikkaa opiskellut Perkkalainen aloitti Roalissa kesätyöläisenä vuonna Vakituisena hän jatkoi yritykseen tehdyn diplomityön jälkeen. Parasta on, että omalla työllä voi vaikuttaa koko alan kehitykseen. Vilma Ikonen Myös monen muun työntekijän reitti on kulkenut samaa latua. Entsyymiala on Suomessa niin spesifi, että harvalla on suoraan siihen liittyvää työkokemusta. Mikäli ihmisellä kuitenkin on alan perustiedot ja oikea kiinnostus, täällä kyllä opetetaan ja oppii alkuun, biologiksi ja elintarviketieteiden maisteriksi valmistunut Ikonen sanoo ja pitää Roalia ihannetyöpaikkana kemianteollisuuden luovista ongelmanratkaisutehtävistä kiinnostuneelle. Kemian teollisuuden osaajien lisäksi kansainvälinen yritys tarjoaa kiinnostavia tilaisuuksia myös muille yrityshallinnon osaajille. Koska 90% yrityksen tuotteista myydään ulkomaille, yrityksellä on sisaryhtiöidensä kautta toimipisteensä lähes joka mantereella USA:n Fort Lauderdalesta Kiinan Shanghaihin. Valmisteilla olevan tehdaslaajennuksen jälkeen yrityksellä on entistä paremmat valmiudet viedä suomalaista huippuosaamista maailmalle

7 Murroksesta kohti uutta Yara tuottaa ratkaisuja ruoantuotannon haasteisiin Lannoiteteollisuudessa toimiva Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojelemiseksi. Alan osaajille yritys tarjoaa haasteellisia tehtäviä ympäri maailman. Väestömäärän kasvaessa ja ilmaston lämmetessä ruoantuotannolta vaaditaan suurempaa tehokkuutta kestävin keinoin. Lannoitteita tuottava Yara osallistuu haasteen ratkaisemiseen tutkituilla ja puhtailla tuotteillaan sekä kehittämällä uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja maatalouden käyttöön. Kuva: Pentti Vänskä Kasvu lisää henkilöstötarvetta Yrityksen vahvuutena on tehtaiden ja toimipaikkojen välillä toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka kautta uusinta tietoa vaihdetaan yli maarajojen. Suomessa Yara omistaa Siilinjärvellä sijaitsevan, Länsi-Euroopan ainoan toiminnassa olevan fosfaattikaivoksen, joka tarjoaa ainutlaatuisen työympäristön kaivosalan osaajille. Kaivoksen koko ja tuotantomäärät takaavat, että päivät ovat erilaisia ja vaihtelevia. Olen saanut tehdä alusta saakka kiinnostavia projekteja ja kehittää osaamistani. Aloitin ainoana geologina vuonna 2010 ja nyt minulla on neljä alaista, joiden esimiehenä toimiminen tarjoaa jälleen uudenlaisia haasteita. Yrityksemme käy parhaillaan läpi suurta sukupolvenvaihdosta. Eläkkeelle jääneiden tilalle on palkattu nuorta väkeä, jotka ovat saaneet oppia vanhoilta konkareilta ja tuoneet tekemiseen uutta näkemystä ja ideoita. Tulevaisuuteen katsovat investoinnit tekevät Yarasta vakaan työantajan, jonka turvin elämää on hyvä rakentaa eteenpäin, päägeologi Pasi Heino sanoo. Tulevaisuuden mediasisällöt syntyvät yhä läheisemmässä suhteessa kuluttajien kanssa. Uusia ideoita luodaan ja testataan nyt startup-hengessä. Mitä mediamurroksessa seuraavaksi tapahtuu? Sitä kysymystä maailman mediataloissa on pohdittu kuumeisesti viime vuodet. Suomen suurin mediakonserni, Sanoma, on päättänyt nähdä muutoksen mahdollisuutena. Yhtiön uusi suunta näkyy entistä asiakaslähtöisempänä toimintana ja jatkuvasti uudistuvana media- ja palvelutarjontana. Missä, milloin ja miten tahansa Suurin mediassa tapahtunut muutos on, että sitä voidaan kuluttaa missä, milloin ja miten tahansa. Toisin kuin aiempina vuosina, kesän aikana median käytössä ei näkynyt minkäänlaista vähentymistä. Ihmiset haluavat uusinta tietoa kellon ympäri ja ovat yhä enemmän myös sen tekijöitä. Printin kulta-aikaan verrattuna tavoitamme monikanavaisella tarjonnallamme huomattavasti enemmän ihmisiä, Ilta-Sanomien sosiaalisen media tuottaja Matti Markkola sanoo. Journalismia tehdään yhä enemmän yhdessä lukijoiden kanssa. Markkolan mukaan tämä on tehnyt työn hauskemmaksi ja auttanut ymmärtämään asiakkaiden ajattelua entistä syvällisemmin. Mittaamme juttujemme saamaa vastaanottoa reaaliajassa, ja voimme sen perusteella tehdä niihin radikaalejakin muutoksia, Markkola täsmentää. Muutoksia tapahtuu myös Helsingin Sanomissa, joka lanseerasi digitaalisen iltapainoksensa elokuussa ja ilmestyy nyt kahdesti päivässä. Uutuus palvelee lukijoita taustoittamalla tuoreeltaan päivän uutistapahtumia, mutta myös tarjoamalla viihdettä ja pidempiä lukujuttuja. Kun aika ei riitä syventymiseen, voi kännykällä aina vilkaista otsikot tai katsoa vaikka videon. Digikanavat ovat mahdollistaneet uutisten reaaliaikaisen kommentoinnin ja jakamisen, jotka ovat nousseet tärkeäksi osaksi median kuluttamista. Hitaat eivät luo innovaatioita Liiketoiminnan kehityspäällikkö Tuomas Pättö pitää murrosta kiinnostavana. Viimeisen vuoden ajan hän on työskennellyt uudessa kansainvälisessä Sanoma Lab -yksikössä, joka kehittää edelläkävijäpalveluita asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on tuoda tekemiseen teknologia- ja pelimaailmasta tuttua ketterää startuphenkeä, jossa ideat testataan heti kuluttajilla. Esimerkkinä tästä on Flou-sisältöpalvelu, joka kokoaa Sanoman eri medioiden verkko- ja mobiilisisältöjä yhteen helppokäyttöiseen ja jatkuvasti päivittyvään pakettiin. Flousta on julkaistu beta-versio, jota kehitetään jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella. Hitaat yritykset eivät luo innovaatioita. Halu muutokseen näkyy uudella tavalla myös omassa konsernissamme, ja yksi Sanoma Labin tehtävistä onkin levittää ketterän kehittämisen mallia ympäri organisaatiotamme. Satsaamme palveluidemme uudistamiseen voimakkaasti kaikessa liiketoiminnassamme. Parhaat sisällöt palvelevat kohderyhmän tarpeita Kuluttajien ehdoilla tehdyt kaupalliset sisällöt voivat olla hyödyllisiä siinä missä toimituksellinen sisältökin. Liitettä, advertoriaalia, verkkokampanjaa tai tapahtumaa tehdessämme huomioimme tarkasti kohderyhmän tarpeet ja räätälöimme viestin suoraan heille. Toimimme tiiviissä yhteistyössä mainostaja-asiakkaiden kanssa sen sijaan, että tarjoaisimme ainoastaan valmiiksi paketoituja ratkaisuja. Esimerkkinä lanseeraamme syksyllä digitaalisen kauneudenhoitopalvelun, joka on kehitetty alusta asti kaupallisten kumppaneiden kanssa, kertoo aikakausbrändeistä vastaavan Magazine Media -yksikön kaupallisten ratkaisujen tiimissä työskentelevä Nina Kupula. Kupula päätyi tiimiin Sanoman vuoden mittaisen, yhdessä Valion ja Lancômen kanssa toteutetun koulutusohjelman kautta. Ohjelma koulutti kauneus- ja ruoka-alan ammattilaisista Suomen ensimmäisiä kaupallisen sisällön tuottajia. Tiimin vahva ammatillinen tausta yhdistettynä koulutusohjelman antiin mahdollistaa kuluttajia aidosti palvelevan kaupallisen sisällön luomisen ja paremman ymmärryksen media-asiakkaiden tarpeista. Harjoittelun aikana Kupula tutustui eri yksiköihin työskennellen muun muassa kuluttaja- ja mediamyynnin apuna. Näin hurjasti erilaista osaamista ja sain paljon oivalluksia. Tämä on ensimmäinen työ, jossa päivät kuluvat liian nopeasti, Kupula sanoo. Sanoma Media on Suomen monikanavaisin mediatalo, joka tunnetaan johtavista brändeistään. Yhtiö tarjoaa tietoa, elämyksiä ja viihdettä niin sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, verkossa kuin mobiilissakin. Sanoma Media Finlandin yli sata 200 brändiä ja palvelua tavoittavat päivittäin lähes kaikki suomalaiset tänäänkin yli neljä miljoonaa suomalaista viettää yhteensä 3,6 miljoonaa tuntia Sanoman medioiden parissa. Vastuu ympäristöstä näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme ylpeitä raaka-aineidemme laadusta ja puhtaudesta ja pyrimme jatkuvasti kehittämään entistä tehokkaampia keinoja ympäristöpäästöjen vähentämiseen. Teemme paljon tutkimusta ja opastamme myös maanviljelijöitä käyttämään lannoitteita siten, että he saisivat parhaan mahdollisen sadon aiheuttaen mahdollisimman vähän päästöjä, kertoo tuotantoinsinöörinä työskentelevä Johanna Heikkinen. Seuraava -advertoriaali ilmestyy maaliskuussa. Ilmoittaudu mukaan mennessä. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse tai puh Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme auttavat tuottamaan ruokaa kannattavasti maapallon kasvavalle väestölle. Yara Suomi Oy on Yara International ASA:n tytäryhtiö. Yritys työllistää Suomessa noin 1200 henkilöä kuudella toimipaikalla. Kansainvälisesti yrityksellä on toimintaa 50 maassa. Onko yrityksesi uusi Kasvun tekijä? -liite kertoo yrityksistä, jotka tukevat menestyksellään Suomen talouden kehitystä ja toimivat innoittajina myös muille. Artikkelin avulla vauhditat rekrytointejanne sekä vahvistat yrityksenne tunnettuutta ja työnantajamielikuvaa. Valtakunnallinen jakelu Hesarin välissä tarjoaa yrityksellenne ainutlaatuisen näkyvyyden ja kohderyhmän. Liite julkaistaan lisäksi ipad -versiona. Artikkelit ovat luettavissa myös Oikotie työpaikat -sivustolla

8 Ajatus elinikäisestä oppimisesta tulisi ottaa entistä vakavammin. Janne Huovari MISTÄ TYÖTÄ nyt ja tulevaisuudessa? Tuotantorakenteen muutos kurittaa työmarkkinoita, mutta luo samalla uusia työpaikkoja. Työtä löytyy, kun on valmis kokeilemaan kykyjään ja kasvattamaan osaamistaan uusilla alueilla. Pitkään jatkunut epävarma taloustilanne on saanut monet yritykset jarruttelemaan rekrytoinneissa, mutta tänä syksynä tilanne näyttää jälleen valoisammalta. Syksyn aikana työmarkkinat ovat selvästi vilkastuneet. Korkeaprofiilisten tehtävien lisäksi haemme jatkuvasti erilaisia perustason osaajia. Kysyntää riittää etenkin asiakaspalvelu- ja myyntitöissä ja myös it- ja teknologia-alan moniosaajia haetaan nyt tavallista reippaammin, kertoo Eilakaislan tiiminvetäjä Johanna Åström. Pitkään käynnissä ollut tuotantorakenteen muutos karsii työpaikkoja erityisesti perinteisestä teollisuudesta, vaikka metsäteollisuus ja laadukkaaseen erikoisosaamiseen perustuva koneenrakennusteollisuus voivat Suomessa yhä hyvin. Uutta työtä syntyy erityisesti yksityiselle palvelusektorille, mikä samalla keskittää ihmisiä yhä enemmän suuriin kaupunkeihin. Pellervon taloustutkimuksen ekonomisti Janne Huovari pitää rakennemuutosta pitkällä aikavälillä hyvänä asiana, joka tulee lisäämään suomalaisten taloudellista hyvinvointia. Ennen sitä haasteena on, miten selvitä siirtymästä mahdollisimman vähin tappioin. Työelämä vaatii muuntautumista Kansainvälisessä vertailussa Huovari näkee Suomen vahvuutena korkeatasoisen asiantuntijaosaamisen, jota ei tulevaisuudessakaan voida korvata koneilla. Vaikka akateemisesta työttömyydestä puhutaankin paljon, korkeatasoiselle asiantuntija- ja suunnitteluosaamiselle on varmasti kysyntää myös tulevaisuudessa. Toinen kasvava sektori ovat liike-elämän palvelut ja konsultointi sekä palvelutehtävät, jotka vaativat ihmisten henkilökohtaista kohtaamista. Näitä löytyy erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilta, Huovari sanoo. Huovarin mielestä työvoiman kysyntää tulisikin ajatella ennemmin tehtävien kuin toimialojen kautta. Samalla kun tieto- ja viestintätekniikan kehitys lopettaa tiettyjä ammatteja, syntyy samalla alalle uusia tarpeita, joiden täyttämiseen tarvitaan ihmisiä. Olennaista tässä ajassa on, että työntekijöiden on pystyttävä muuntamaan osaamisensa alueille, joilla työtä on tarjolla. Ajatus elinikäisestä oppimisesta tulisi ottaa entistä vakavammin. Harva onnistuu enää elättämään itseään yhdellä alalla, vaan työuran aikana osaamista on kasvatettava ja oltava vaihtamaan alaa useampia kertoja, sanoo Huovari. Uusi ura taloushallinnosta Jos oman alan tilanne näyttää mahdottomalta, tai uranvaihto kiehtoo muista syistä, Åström kehottaa kouluttautumaan esimerkiksi taloushallinnon alalle. Alan tehtävien, kuten kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksuliikenteen hoidon, osaajia tarvitaan yritysten lisäksi tilitoimistoissa. Työnhakijoita Åström kehottaa pysymään aktiivisena ja hakemaan rohkeasti erilaisia tehtäviä. Jos perustason it-tiedot ovat hallussa, voi uutta suuntaa etsivälle aueta uusi ura esimerkiksi asiakaspalvelussa. Asiakaspalveluhauissa katsomme ihmisen ansioluetteloa tavallista laajemmin. Monessa tapauksessa elämänkokemus, asiakaspalveluhenkisyys ja oikea asenne työtä kohtaan painavat vaa assa alan työkokemusta enemmän, Åström kannustaa. Nokialla tai vastaavassa yrityksessä kokemusta hankkineelle diplomi-insinöörille puolestaan uusia uramahdollisuuksia voi aueta esimerkiksi big data - tai muuta erikoisosaamista vaativissa uusissa asiantuntijatehtävissä, joihin Suomessa on toistaiseksi tarjolla vähän koulutusta

9 AIKA MONI POMO ON KIINNOSTUNUT SINUSTA. JOKO SINULLA ON KÄYNTIKORTTI UNELMIESI TYÖPAIKKAAN Profiili yhdistää sinut ja kiinnostavat työpaikat. Profiilissa sinä päätät ehdot, joilla sinua haetaan. Profiilissa sinut esitellään nimettömänä. Profiili kertoo, ketkä ovat kiinnostuneita osaamisestasi.

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA fonectalaiset Me FONECTA TYÖNANTAJANA Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA 1 [ PÄÄKIRJOITUS ] Opintomatkalla SUOMEN PARHAAKSI PALVELUYRITYKSEKSI Fonectan visio

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

GET CONNECTED. GET STRONGER. CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 REKRYTOINTIMESSUT UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA!

GET CONNECTED. GET STRONGER. CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 REKRYTOINTIMESSUT UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA! CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 GET STRONGER. GET CONNECTED. REKRYTOINTIMESSUT 29.1.2015 klo 10-17, Kaapelitehdas #contactforum - Voita palkinto! UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA! 2 MESSUKARTTA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Sähköä. suhteessa. s.13. Työn pitää SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN. s.7. s.6. s.20. s.19

Sähköä. suhteessa. s.13. Työn pitää SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN. s.7. s.6. s.20. s.19 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2012 Logicalle kumppanuus on tärkeää s.7 Tilaajavastuulaki s.6 Työn pitää olla hauskaa! s.20 Sähköä suhteessa s.13 SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN s.19 PÄÄKIRJOITUS EILAKAISLAN

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT MAGAZINE. Millainen on työpaikka? TULEVAISUUDEN

TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT MAGAZINE. Millainen on työpaikka? TULEVAISUUDEN TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT MAGAZINE TULEVAISUUDEN Millainen on työpaikka? 2 TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT -FOORUMI 22.5.2014 Yritysjohto, pelko pois mielestä, puheista ja toiminnasta!...

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN WWW.CENTRALFINLANDCHAMBER.FI JÄSENTIEDOTE 3/2013 Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14 KEHU KAVERIA Markus Kalliolla ja Tiia Valkamalla yhteistyö pelaa s. 8 KASVU OPENISTA

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Oulun Kauppakamarilehti 1/2014 Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Kainuuntien parantaminen alkaa Norjan markkinat

Lisätiedot

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti KOLUMNI Biblo on viestinnän ammattilaisille ja muille viestintää työkseen tekeville suunniteltu uusi verkkopalvelu ja kasvualusta

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

kantaa työelämään Mikaela Ingberg ja Anna Heiramo kertovat miten Rekrytoinnin ulkoistaminen kannattaa Nuoret haluavat töihin Säästä aikaa ja rahaa

kantaa työelämään Mikaela Ingberg ja Anna Heiramo kertovat miten Rekrytoinnin ulkoistaminen kannattaa Nuoret haluavat töihin Säästä aikaa ja rahaa Adecco Finland Oy:n asiakaslehti 2 10 Urheilu-ura kantaa työelämään Mikaela Ingberg ja Anna Heiramo kertovat miten Rekrytoinnin ulkoistaminen kannattaa Nuoret haluavat töihin Säästä aikaa ja rahaa PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot