Kasvun tekijät. OSAAKO Suomi-insinööri myydä? UNELMA- TYÖHÖN. Hanki hankkeellesi SPONSORI. Onko täällä uusi työpaikkasi? Näin nuorisotakuu ONNISTUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun tekijät. OSAAKO Suomi-insinööri myydä? UNELMA- TYÖHÖN. Hanki hankkeellesi SPONSORI. Onko täällä uusi työpaikkasi? Näin nuorisotakuu ONNISTUU"

Transkriptio

1 Kasvun tekijät OSAAKO Suomi-insinööri myydä? Harjoittelun kautta UNELMA- TYÖHÖN Näin nuorisotakuu ONNISTUU Onko täällä uusi työpaikkasi? Tarjoilija, ruoassani on entsyymi Miltä näyttää tulevaisuuden Helsinki? Hanki hankkeellesi SPONSORI

2 -liite kertoo yrityksistä, joiden menestys ja halu kasvaa tukevat osaltaan Suomen talouden kehitystä. Kasvu lähtee myynnistä, mutta myös myytävässä tuotteessa on oltava jotain erityistä. Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen tietää, että menestyksen takana ovat yhteinen visio ja tavoitteet. s. 4 Pääkirjoitus Suomessa on potentiaalia parempaan kasvuun Painopa ikka: Sanomapaino, Vantaa 2014 Painos: kpl Julkaisija: Sanoma Media Finland Oy s. 5 Ostetaanko sähkö jatkossa Suomesta vai Norjasta? Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisulla tulee olemaan huomattava vaikutus suomalaisen sähkön vähittäismarkkinoihin, arvioi Fingridin palvelupäällikkö Minna Arffman. Miten nostaa Suomi jaloilleen ja uuteen nousuun? Mistä tulevaisuuden kasvu syntyy ja millaisia tekoja yrityksiltä ja liike-elämältä juuri nyt kaivataan? Jakelu: Helsingin Sanomien liitteenä Tekstit: Anna Väre Ulkoasu ja taitto: Suunnittelutoimisto Wom Kannen kuva: Lassi Laaria K-ryhmä kehitti nuorisotakuuseen kolmikantamallin, joka sopisi malliksi muillekin. s. 9 Entsyymit parantavat teollisuuden tuotteita turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Rajamäkeläinen Roal on entsyymituotannossa yksi maailman parhaista. Aina hyvä idea ei ole rahasta kiinni. 4Finance perusti sivuston, jossa voit hakea hankkeellesi sponsoria. s. 8 s.11 Suomen talous on ollut viime vuodet huonossa hapessa. Parhaimmillaankin kuluvan vuoden kokonaistuotanto jää samalle tasolle kuin viime vuonna, mutta todennäköisemmin tuotanto supistuu ja vuodesta 2014 tulee kolmas miinuskasvun vuosi. Samaan aikaan monet Euroopan maat ovat nousseet finanssikriisistä ja myös Yhdysvaltain talous kasvaa kolmen prosentin vauhtia. Toisaalta, monissa kansainvälissä vertailuissa Suomi arvioidaan hyvin kilpailukykyiseksi maaksi. Tämän paradoksin voi parhaiten ymmärtää siten, että meillä on monessa suhteessa erinomaiset edellytykset, joita emme ole pystyneet täysimääräisesti hyödyntämään. Monissa kansainvälissä vertailuissa Suomi arvioidaan hyvin kilpailukykyiseksi maaksi. Suomen vahvuuksiksi eri vertailuissa nousevat toimivat instituutiot ja poliittinen vakaus, hyvä peruskoulutus ja siihen perustuva hyvä osaamistaso, suuret panostukset innovaatioihin ja vähintäänkin kohtuullinen infrastruktuuri. Nämä kaikki auttavat selittämään, miksi pitkässä juoksussa joistakin maista on tullut vauraita ja toiset ovat jääneet köyhiksi. Muutos on jo käynnissä Vuonna 2008 alkaneen pitkittyneen taantuman aikana kustannuskilpailukykymme on ontunut. Syy tähän on ollut kansantalouden tuottavuuden romahdus yhdistyneenä kilpailijamaita nopeammin kohonneisiin palkkoihin. Työmarkkinajärjestöissä ja politiikassa reagointi on ollut hidasta. Olemme luot- taneet, että kyseessä on voittopuolisesti tilapäinen suhdannenotkahdus, josta selvitään pelkästään elvyttävän finanssipolitiikan avulla. Osasyyllisiä virhearvioon ovat varmasti myös taloustutkijat, jotka hekin ovat vain vähitellen ymmärtäneet ongelmien luonteen. Korjausliikkeet ovat onneksi käynnissä. Julkisen talouden kestävyysvajetta pyritään rajoittamaan menoleikkauksilla, palvelujärjestelmän tehostamishankkein ja eläkeuudistuksella. Myös yrityssektorissa tapahtuu paljon uutta ja kiinnostavaa. Samalla kun ICT-klusterissa on tuhoutunut paljon työpaikkoja, uusia yrityksiä on perustettu ennätysmäärin ja peliala on tuottanut häikäiseviä menestystarinoita. Metsäraaka-aineiden jalostus on alkanut siirtyä paperintuotannosta uusiutuvaan energiaan, pakkaustuotteisiin ja uusiin biomateriaaleihin. Kannattavuusvaikeudet ovat kiihdyttäneet ns. luovaa tuhoa: korkeamman tuottavuuden yritysten ovat kasvaneet heikompien kustannuksella, ja tämä on kääntänyt teollisuuden tuottavuuden kasvuun. Yrittäjyyden arvostus nousee Yksi tärkeä Suomea eteenpäin vievä voima on henkinen asennemuutos yrittäjyyteen. Toisin kuin menneinä vuosikymmeninä, korkeasti koulutetut näkevät yrittäjyyden nyt aitona ja positiivisena mahdollisuutena. Moni kenties kokee, että yrittäjänä oman työpanoksen käyttöä muuttuvissa, ja usein vain pätkätyösuhteita tarjoavissa kysyntäoloissa on helpompi hallita. Luultavasti myös nuorten yrittäjien menestys on innostanut muita samalle polulle. Mitä kasvava tuotanto sitten tulee olemaan? Sitä byrokraattien ja taloustutkijoiden on vaikea sanoa. Asia ratkeaa yritysten valintojen ja markkinoiden vuorovaikutuksessa. Lähivuosien menestystarinat syntyvät osaamisesta, verkostojen hyödyntämisestä ja rohkeudesta investoida tulevaan. Vesa Vihriälä on ekonomisti ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) sekä Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toimitusjohtaja. 2 3

3 Oppivuodet auttoivat KASVUUN Valot päällä valtakunnassa Menestys lähtee ihmisistä, uskoo Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen. Tällä asenteella yritys on kasvattanut myyntiään haasteellisessa markkinatilanteessa jo vuosia. Kasvu lähtee onnistuneesta myynnistä, mutta myös myytävässä tuotteessa on oltava jotain erityistä. Visiomme on olla asiakkaidemme ensisijainen valinta erityisesti hiilivety- ja biojalostusteollisuuden hankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana. Perinteisten toimialojen rinnalla panostamme voimakkaasti myös uusien energiamuotojen, kuten biojalostuksen ja laajemmin bioekonomian kehittämiseen esimerkiksi prosessi- ja automaatioteknologian avulla, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Suominen. Energiamarkkinat ovat jo pitkään kärsineet talouden epävarmuudesta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Erityisesti kotimaassa suunnittelupalveluiden kysyntää koettelee isojen teollisten investointien väheneminen. Neste Jacobsille kotimarkkinat tarkoittavat kuitenkin koko Pohjoismaiden aluetta. Toinen tärkeistä toimialueista on Lähi-itä, missä energiaraaka-aineita on runsaasti saatavilla. Niillä apajilla tosin kukaan ei ole yksin. Menestys luodaan lisäarvolla Koska emme pysty kilpailemaan työn yksikköhinnassa kehittyvien matalan kustannustason maiden kanssa, menestyksemme tulee perustua lisäarvoon, jota kykenemme tuottamaan asiakkaillemme muita paremmin. Tämä pohjautuu kahteen asiaan: asiakkaidemme tarpeiden kuunteluun ja osaamisemme kehittämi- seen niitä tarpeita vastaavaksi. Tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, mikä tarkoittaa sitä, että me etsimme uutta, rakennamme uutta ja kehitämme olemassa olevaa heidän rinnallaan. Lopuksi varmistamme, että asiakas todella saa kaiken sen, mitä olemme hänelle luvanneet toimittaa. Lisäarvon rakentamiseksi Neste Jacobs on käynyt pitkän tien. Myynnin työkalujen ja prosessien uusimisen lisäksi organisaatiossa on satsattu voimakkaasti johtamisen ja toimituskyvyn kehittämiseen. Osaako Suomiinsinööri myydä? On hyvä kysymys, osaako suomalainen insinööri myydä maailmalla. Ehkä me suomalaiset olemme muihin verrattuna hieman jäyhempiä, mutta siitä huolimatta me Neste Jacobsissa olemme päässeet kisaamaan useista projekteista maailman suurimpien insinööritoimistojen rinnalla. Ihmiset ovat ehdottomasti tärkein voimavaramme. Uskon menestyksemme liittyvän myös pitkälti siihen, että kunnioitamme työntekijöitämme sekä yksilöinä että yhteisönä ja toimimme kaikki kohti yhteistä päämäärää, Suominen sanoo. Tulevaisuudessa Neste Jacobsin tavoitteena on säilyttää osaamisensa parhaiden tasolla ja vahvistaa edelleen asemaansa pohjoismaisena toimijana. Osaamisen ylläpitäminen ei kuitenkaan riitä, vaan Haluamme olla eturintamassa luomassa uutta kasvua ja menestystä pohjoismaisessa teknologiateollisuudessa. samalla on satsattava uusiin osaamisalueisiin. Tätä varten yrityksessä toimii esimerkiksi oma virtuaaliakatemia NJ Academy, joka kouluttaa Neste Jacobsin asiantuntijoita yli maarajojen. Tavoitteena on innostaa työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja johtaa sitä strategian edellyttämään suuntaan. Samalla NJ Academy toimii siltana eri paikkakunnilla ja eri maissa työskentelevien ihmisten välillä. Kansainvälistä osaamista kaivataan Neste Jacobsin henkilöstöstä noin 20% työskentelee parhaillaan yrityksen ulkomaan toimistoissa tai -projekteissa. Tu- levaisuudessa kansainvälisen taustan omaaville asiantuntijoille on yhä enemmän tilausta. Yhtä lailla yritys on kiinnostunut oppilaitoksista valmistuvista nuorista ja työllistää mielellään myös kesäharjoittelijoita ja lopputyön tekijöitä. Tarjoamme henkilökunnallemme todella mielenkiintoisen työympäristön ja tilaa kehittyä niin pitkälle kun rahkeet riittävät. Vakaassa ja kansainvälistyvässä yrityksessä uramahdollisuuksia avautuu nopeasti ja niihin tarttuvalle on tie auki. En usko, että Suomeen enää löydetä yhtä uutta Nokiaa, vaan sen sijaan kasvu tulee useista menestyvistä alansa huippuyrityksistä. Näistä voi kasvaa alallaan isoja toimijoita maailmanlaajuisestikin. Haluamme olla eturintamassa luomassa uutta kasvua sekä kotimarkkinallamme Pohjoismaissa että kansainvälisesti. Neste Jacobs on Pohjoismaiden suurimpia vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ja ratkaisujen toimittajia öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alalla. Yhteistyössä GE Healthcaren kanssa yritys on myös yksi maailman johtavista veriplasmafraktiointilaitosten toimittajista. Neste Jacobs työllistää yli 1000 työntekijää ympäri maailman. Sähkön välitys kuuluu niihin itsestäänselvyyksiin, joita tulee harvoin mietittyä niin kauan kun valo jääkaapissa palaa ja televisio aukeaa tutusta napista. Mikäli kaikki maamme valot ja sähkölaitteet yllättäen sammuisivat, olisivat vaikutukset katastrofaalisia. Noin 75% Suomessa kulutetusta sähköstä saapuu koteihimme kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämän sähkösiirron kantaverkon kautta. Sähkömarkkinoiden osapuolien, eli myyjien ja verkonhaltijoiden palveluprosessit nojaavat tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen tiedonvaihtoon, jolle alati kasvava tietomäärä ja tulevaisuuden vähittäismarkkinakehitys tuovat kehityspaineita. Kohti yhteispohjoismaisia markkinoita Tilanteen kohentamiseksi Fingrid palkkasi vuosi sitten energia-alan asiantuntijan, Minna Arffmanin sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon palvelupäälliköksi käynnistämään Suomessa täysin uudenlaista palvelutoimintaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehittää Suomen vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa ja selvittää, millä eväin tulevaisuuden tiedonvaihtohaasteet ratkaistaan. Tavoitteenamme on tehostaa vähittäismarkkinoiden sanomaliikennettä ja parantaa sen laatua. Sähkönkulutuksen mittaustietojen lisäksi toimijoiden välillä kulkee tietoa muun muassa asiakkaiden muutoista sekä sähkönmyyjän vaihdoista. Työntekijöillämme on vahva työmotivaatio, paljon osaamista ja halu tehdä asiat oikein. Ilmapiirimme antaa tilaa kehittyä. Minna Arffman Osana sähkömarkkinalain muutoksesta seurannutta tiedonvaihdon kehittämisvastuuta Fingrid käynnisti vuoden alussa selvitysprojektin, jossa arvioidaan laajasti sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon nykytilaa ja kehittämistarpeita. Päätavoitteena on selvittää tiedonvaihdon keskittämistä niin sanottuun datahubiin. Päätöksen Suomen datahubin toteuttamisesta tekee aikanaan työ- ja elinkeinoministeriö. Datahub veisi meitä kohti yhteispohjoismaisia sähkön vähittäismarkkinoita. Katsomme asiassa pitkälle eteenpäin, sillä tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisulla tulee olemaan huomattava vaikutus Suomen vähittäismarkkinoihin, Arffman sanoo. Elämää näköalapaikalla Arffmanille mennyt vuosi on ollut paitsi kiireinen, myös hyvin mielenkiintoinen. Uudessa työssäni olen päässyt käyttämään kaikkea sitä kokemusta, jota olen kerännyt energia-alalta 14 vuoden aikana. Mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen on varmasti se, mikä on pitänyt minut alalla näin pitkään, Arffman summaa. Ennen Fingridiä Arffman hankki kokemusta kahdessa energiayhtiössä, vastaten tiedonvaihdosta sähkömarkkinatoimijan näkökulmasta. Fingridin yrityskulttuuri, tavoitteet ja paikka vähittäismarkkinoiden näköalapaikalla saavat Arffmanin pitämään Fingridiä ihanteellisena työpaikkana. Fingrid on vakaa yritys, joka antaa mahdollisuuden suunnitella uraa pitkällä aikavälillä. Olemme siten perinteinen asiantuntijaorganisaatio, että työntekijöillämme on vahva työmotivaatio, paljon osaamista ja halu tehdä asiat oikein. Yrityksen kannustava ilmapiiri antaa jokaiselle tilaa kehittyä. Fingrid Oyj ylläpitää ja kehittää Suomen valtakunnallista valtakunnallista sähköverkkoa. Kantaverkko palvelee sähkön tuottajia ja -kuluttajia mahdollistaen osapuolien keskinäisen kaupan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yritys tuottaa sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle kantaverkko-, rajasiirto ja tasepalveluita. Fingridin pääomistaja on valtio. Yritys työllistää vajaa 300 henkeä. 4 5

4 Kuva: Anna Väre Kuva: Laura Mendelin Haussa osaajia ympäri Suomen Fennovoima valmistelee Suomeen tuhansia työpaikkoja. Työ teknologia- ja energia-alan huipulla on mahdollisuus luoda suomalaista historiaa, sanoo yrityksen uusi henkilöstöjohtaja Eija Salo. Fennovoiman uusi henkilöstöjohtaja Eija Salo on tyytyväinen pestiinsä kasvavassa suomalaisessa ydinvoimayrityksessä. Hän on tullut yritykseen kehittämään fennovoimalaisten työkulttuuria ja luomaan uutta. Yrityksen kasvuvauhti vaatii nyt selkeitä henkilöstöpolitiikan ja -prosessien linjauksia tulevien rekrytointien, henkilöstön kehittämisen sekä hyvinvoinnin tueksi. Kasvu ja organisaatiomuutos ovat haaste, jonka edessä on luotava uusia käytäntöjä johtamiseen. Eija Salo Syy nopeaan kasvuun löytyy Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi 1 -ydinvoimalasta, jonka rakentamisen on määrä alkaa vuonna Urakkaa varten Fennovoima tarvitsee uutta työntekijää. Rakentajien lisäksi yritys tulee palkkaamaan lähivuosina ydinvoiman- ja turvallisuuden huippuasiantuntijaa, mutta myös laatu-, viestintä-, talous- ja henkilöstöhallinnon osaajia. Sähköntuotanto Suomen kolmannessa ydinvoimalassa alkaa vuonna Tällä hetkellä projektiin liittyvää työtä tehdään pääosin Helsingissä, mutta yrityksellä on toimipiste myös Pyhäjoella. Sen tarkoituksena on edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua Pohjois-Suomen viranomaisten, yritys- ja kuntapäättäjien ja paikallisten asukkaiden kanssa. Turvallisuus on kaikessa numero yksi Kun sähköntarve kasvaa, on mietittävä, miten ja millä hinnalla tulevaisuuden sähkö tuotetaan. Koska haluamme tuoda keskusteluun mahdollisimman paljon uusinta tietoa, olemme jo vuosia tehneet erilaisia tutkimuksia alueen vesistöissä ja maa- ja kallioperässä turvallisuusriskien ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi, Salo kertoo. Voimalan rakentamisella Pyhäjoelle tulee olemaan suuri vaikutus alueen elinkeinoelämään. Fennovoima on mukana suurhankkeiden osaamisverkostossa, jonka tavoitteena on koota Kokkolasta Rovaniemelle ulottuvaa verkostoa turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Tulevaisuudessa hankkeen työntekijöille tarvitaan myös asuntoja, kouluja, kauppa- sekä ravintolapalveluita. Siten projektista hyötyvät myös muut lähialueen kunnat, kuten Raahe ja Oulu. Kiinnostavia mahdollisuuksia riittää myös opinnäytetyön tekijöille. Kun monessa yrityksessä vähennetään työpaikkoja, on todella mukava päästä itse rekrytoimaan ja kasvattamaan toimintaa. Työntekijöillämme on mahdollisuus työskennellä teknologian huipulla yhdessä parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja luoda suomalaista historiaa. Myöhemmin voimme ylpeinä viedä suomalaista osaamista ulkomaille. Muutoksessa tarvitaan viestintää ja tiimihenkeä Salo pitää Fennovoimaa kiinnostavana työpaikkana sekä toimialansa että yrityksen tulevaisuuden kannalta. Hän tahtoo kädenjälkensä näkyvän erityisesti toimivan HR-strategian ja henkilöstöpolitiikan luomisessa, henkilöstön kehittämisessä ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä. Voimakas kasvu ja organisaatiomuutos ovat aina suuri haaste, jolloin on luotava uusia käytäntöjä ihmisten johtamiseen. Työhyvinvointi koostuu pitkälti siitä, että esimiehillä ja asiantuntijoilla on halu toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Ennen nykyistä pestiään Salo tutustui kunnalliseen päätöksentekoon Haminan kaupungin henkilöstöjohtajana. Hän uskoo kokemuksesta olevan paljon hyötyä esimerkiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Globaalia johtamiskokemusta Salo hankki työskennellessään yli 12 vuotta telekommunikaatio- ja elektroniikka-alan yritys Lite-On Mobilen globaalina henkilöstöjohtajana. Hän rakensi henkilöstötoimintoja Eurooppaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Innolla koti tulevaa Aasiassa Salo huomasi suomalaisen ja eurooppalaisen HR-osaamisen arvostuksen: hän pääsi siirtämään osaamistaan erityisesti yritysvastuuseen liittyvien arvojen ja etiikan, sekä henkilöstön- ja johtamisen kehittämiseen liittyvien käytäntöjen osalta. Itse hän oppi paljon erilaisista kulttuureista ja työtavoista sekä työlainsäädännön kiemuroista vieraissa maissa. Nyt Salo odottaa innolla tulevia haasteitaan. Fennovoimaa hän kuvaa energiseksi ja dynaamiseksi huippuasiantuntijoiden yhteisöksi. Yhteisöllisyys ja avoimuus ovat tärkeitä hengenluojia. Keskustelemme ajankohtaisista asioista yhdessä muun muassa kuukausittaisessa henkilöstötilaisuudessa. Asioiden eteenpäin menemistä ja osaprojektien saamista maaliin juhlistamme aina jollain tapaa yhdessä. Fennovoima on suomalainen ydinvoimayhtiö, jonka tavoite on tuottaa kohtuuhintaista sähköä asiakkailleen. Yrityksen pääomistaja on suomalaisista teollisuuden- ja kaupan alan yrityksistä sekä kuntaomisteisista energiayhtiöistä koostuva Voimaosakeyhtiö SF. Osa yrityksestä kuuluu venäläiselle laitostoimittaja Rusatom Overseasille. Yritykseen etsitään parhaillaan uusia suomalaissijoittajia. Deloitte tarjoaa yrityksille tilintarkastukseen, verotukseen, liikkeenjohdon konsultointiin, riskienhallintaan ja yritysjärjestelyihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työ vaatii vankkaa kokemusta ja ammattitaitoa, mutta sen lisäksi yritys haluaa joukkoonsa nuoria asiantuntijalupauksia, jotka täydentävät tiimiä tuomalla mukanaan alan uusinta tietoa ja tuoretta näkemystä. Meneillään olevassa Deloitte Young Stars -haussa on mahdollista hakea harjoittelijaksi kaikille Deloitten palvelualueille. Alalle soveltuvan koulutuksen lisäksi harjoittelijoilta toivotaan analyyttisuutta ja ongelmanratkaisukykyä, joita testataan hakuprosessin aikana toimialaan liittyvillä case-tehtävillä. Heti mukaan projekteihin Turun kauppakorkeakoulusta valmistunut Atte Salminen aloitti Deloitten harjoittelijana keväällä Kansantaloustieteen maisterina hän löysi paikkansa riskienhallinnan palveluista. Nyt Salminen on edennyt yrityksessä seniorikonsultiksi. Työssäni muun muassa autan asiakkaitamme riskienhallinnassa sekä kehitän heidän yritysvastuullisuuttaan. Tässä iässä en vielä koe tarvetta erikoistua yhteen alueeseen, vaan haluan oppia mahdollisimman paljon eri aloilta ja edetä myöhemmin kenties esimiestehtäviin, Salminen kertoo. Riskitön tapa tutustua Salminen uskoo, että vaativilla aloilla harjoittelumahdollisuus madaltaa kynnystä hakea töitä ja päästä uraan kiinni. Työpaikkailmoituksissa vaaditaan yleensä valtavasti erilaista osaamista, mikä voi tuntua vastavalmistuneesta mahdottomalta. Määräaikainen harjoittelu on helpompi ja samalla riskitön tapa tutustua uuteen alaan ja yritykseen. Neljässä kuukaudessa ei vielä kasva tekijäksi, mutta saa käsityksen siitä, miten asiat yrityksessä toimivat, Salminen sanoo. Harjoittelun kautta UNELMA- TYÖHÖN Harjoittelu on erinomainen tapa löytää työ uudelta alalta, sanoo Deloittella harjoittelijana aloittanut seniorikonsultti Atte Salminen. Tänä syksynä Deloitte Young Stars -harjoitteluohjelmaan haetaan noin 30:tä nuorta kykyä. Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Tarjoamme asiantuntijapalveluita tilintarkastuksessa, verotuksessa, konsultoinnissa ja rahoitusneuvonnassa. Toimimme yli 150 maassa ja työllistämme maailmanlaajuisesti yli henkeä. Oppaana counselorit, turvana buddyt Deloittella harjoittelijat ovat hyvässä seurassa. Heidän counseloireinaan toimivat vanhemmat asiantuntijat, jotka auttavat omien tavoitteiden luotaamisessa sekä urakehityksen suunnittelemisessa. Alussa jokainen uusi deloittelainen saa myös oman buddyn, joka neuvoo käytännön asioissa sekä tutustuttaa työympäristöön ja kollegoihin. Nykyään Salminen toimii itsekin buddynä nuoremmille. Salminen kehuu Deloitten työkulttuuria ja samanhenkistä työporukkaa, johon mahtuu sekä kokemusta että nuoruuden intoa. Asiantuntijapalveluista kiinnostuneita hän kannustaa hakemaan mukaan avoimin mielin. Suosittelin juuri Deloittea kaverilleni. Kiinnostavan työn ja hyvien etenemismahdollisuuksien lisäksi meillä on paljon kivoja aktiviteettejä. Itse olen tutustunut moniin työkavereihin futiskerhossa. Ihan kaikkia yhtätoista harrastuskerhoa en vielä ole ehtinyt kokeilla, Salminen toteaa. Hakuaika Deloitten Young Stars - harjoitteluun jatkuu saakka. Lue lisää: TESTAA oletko seuraava Deloitte Young Star, haku on auki: DeloitteFinland?ref=hl 6 7

5 K-ryhmä kehitti nuorisotakuuseen kolmikantamallin, jonka avulla nuorten työllistäminen on onnistunut yli odotusten. Keskon Matti Mettälän mukaan malli palvelisi yhteiskunnan ja yritysten tarpeita myös laajemmin. Nuoren oppisopimuksella myymäläänsä palkannut K-kauppiaspari Pia Hämäläinen ja Ville Hämäläinen kokee nuorisotakuun tarpeelliseksi sekä nuorten että kauppiasyrittäjien näkökulmasta. Kuvat: Anna Väre Rahaa tarpeeseen ja hyviin tekoihin Lyhytaikaista pienlainaa tarvitsevien lisäksi 4Finance rahoittaa hankkeita, joissa haetaan tukea harrastuksiin, hyvinvointiin ja yhteiseksi iloksi. Kuukausittaisen avustuksen saaja ratkeaa äänestyksellä. Mistä lääkkeet kasvavaan nuorisotyöttömyyteen? Hallitus on ehdottanut ratkaisuksi nuorisotakuuta, jossa alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille pyritään takaamaan työ-, koulutus- tai työkokeilupaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Työllistymistä tuetaan Sanssi-kortilla, jonka avulla työnantaja saa tukea palkkakustannuksissa ja työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kantaakseen vastuunsa yhteisissä talkoissa, K-ryhmä haastoi kauppiaansa ja Keskon yksikkönsä työllistämään nuoria K-ryhmä on vähittäiskaupan osaaja, jonka ketjuilla on noin 2000 myymälää ja työntekijää kahdeksassa maassa. Kesko ja K-kauppiaat työllistävät Suomessa noin henkeä. Nuorisotakuu-hankkeen ohella K-ryhmä palkkaa nuoria säännöllisesti kesätöihin ja harjoittelijoiksi. K-ryhmä teki NUORISOTAKUUSTA menestystarinan ja vastavalmistuneita nuorisotakuun avulla. Hanke käynnistettiin elokuussa 2013, jolloin tavoitteena oli palkata tuhat nuorta vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoite rikkoutui reilusti etuajassa: elokuussa 2014 työpaikan oli saanut jo yli 1500 nuorta. K-ruokakauppojen lisäksi nuoria ovat työllistäneet Intersportin, Mustan Pörssin, K-raudan ja VV-Auton kaltaiset erikoisliikkeet. Viimeisen vuoden aikana K-ryhmä on palkannut kaikkiaan noin alle 30-vuotiasta nuorta. Koordinaattori yhteistyön avaimena Keskon henkilöstöstä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Matti Mettälä pitää nuorisotakuuta erinomaisena tapana nuorten työllistämiseen. Nuorisotakuuta on arvosteltu voimakkaasti, koska nuorten työttömyyslukuja ei ole saatu laskuun, vaan luku on jopa hieman noussut viime vuodelta. Meillä malli kuitenkin toimii erinomaisesti ja uskon, että vastaavalla suunnittelulla ja resursoinnilla se olisi suhteellisen helposti sovellettavissa myös muualla, Mettälä sanoo. K-ryhmän luoma menettely perustuu kolmikantamalliin, joka tarkoittaa tiivistä yhteistyötä TE-hallinnon, työnantajien ja hankekoordinaattorin välillä. Vaikka onnistuminen on edellyttänyt sitoutumista monelta taholta, keskeinen rooli hankkeessa on ollut koordinaattorilla, joka muun muassa loi yhteydet kaikkiin Suomen TE-toimistoihin ja avustaa kauppiaita paperiasioissa sekä muissa käytännön järjestelyissä. Oppisopimus kasvattaa ja sitouttaa Nuoren oppisopimuksella myymäläänsä palkannut K-kauppiaspari Pia Hämäläinen ja Ville Hämäläinen kokee nuorisotakuun tarpeelliseksi sekä nuorten että kauppiasyrittäjien näkökulmasta. Kaupan alalla ihmisiä tulee ja menee ja hyvän työntekijän löytäminen on joskus vaikeaa. Oppisopimus on hyvä tapa perehdyttää uusi työntekijä yrityksen tapoihin. Jos nuori kokee alan mielekkääksi, uskon hänen olevan halukas sitoutumaan työpaikkaansa myös pidemmällä tähtäimellä. Aloittelevalle kauppiaalle puolestaan valtion tarjoama tuki voi olla ainut mahdollisuus lisätyövoiman palkkaamiseen, kauppias Pia Hämäläinen sanoo. Toivon mallin hyödyntämistä myös laajemmin Nuorisotakuu-ryhmän pääsihteeri Liisa Winqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä kehuu järjestelmää, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uutta ammattia ja selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmia. Hanke on win-win tilanne, joka edistää nuorten ja yritysten kohtaamista. Toivon, että vastaavaa mallia kokeiltaisiin myös muissa yrityksissä ja organisaatioissa. Tulevaisuuden työpoliittisten haasteiden ratkaisemissa tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, Winqvist sanoo. K-ryhmässä vuoden loppuun kestävä hanke saa todennäköisimmin jatkoa myös ensi vuonna. Lisätietoja: Kuinka usein olet kuullut hyvästä ideasta, joka rahan puutteen vuoksi on jäänyt toteuttamatta? Jotta hyvät aikomukset eivät menisi hukkaan, pienlainarahoitusyhtiö 4Finance päätti ryhtyä hyväksi haltijaksi ja perusti Hyviatekoja.fi -sivuston, jossa jokainen voi anoa tukea projektilleen. Maaliskuussa avautuneen sivuston ideana on rahoittaa erilaisia hankkeita tieteen, taiteen, harrastusten tai ympäristön alueella. Oman hankkeensa voi ilmoittaa mukaan niin yksityishenkilö kuin yhteisökin. Rahoituksen saaja valitaan joka kuukausi avoimella äänestyksellä. Sivuston lisäksi hankkeisiin voi tutustua myös 4Financen Facebook-sivuilla. Sen avulla hankkeeseen osallistuvat voivat parantaa voittomahdollisuuksiaan levittämällä sanaa ja agitoimalla mahdollisemman monet äänestämään. Harrastustukea ja hyvinvointia Tähän mennessä sivustolla on muun muassa etsitty kotia kilpikonnalle ja kerätty rahaa Keva-kodin aistihuonetta ja Capoeira-akatemian toimintaa varten. Haettavan rahasumman jokainen voi päättää itse, kunhan se suhteutettu hankkeen laajuuteen. Maksimissaan avustuksen määrä voi olla euroa, mutta toistaiseksi haetut summat ovat olleet pienempiä. Kontulalainen eläkeläisryhmä esimerkiksi haki täydennystä virkistyskassaansa koska vanhusten etuja leikataan jatkuvasti. Voiton toimittaminen heille oli mahtava kokemus, koska he olivat siitä niin vilpittömän onnellisia. Koen, että jakamamme rahat menevät oikeasti hyviin asioihin. Haluamme tehdä sivustosta pysyvän tavan avustaa hyviä hankkeita, ja siksi etsimme parhaillaan uutta mediaparneria, jonka avulla saisimme kävijämääriä kasvatettua, kertoo yrityksen PR-vastaava ja Hyviatekoja.fi -projektivastaava Erika Virtanen. Samanhenkinen työporukka innostaa Kun Virtanen aloitti lyhytlainoja tarjoavassa rahoitusyrityksessä vuonna 2010, hän oli yksi sen kolmesta työntekijästä. Nyt henkilöstömäärä Mikonkadun toimistolla on noussut 30:een. Suomen lisäksi Latviassa perustettu 4Finance-konserni on laajentanut toimintaansa 13 maahan. Nopea kasvumme todistaa, että palveluillemme on sekä tarvetta että kysyntää. Tästä syystä haemme tiimeihimme jatkuvasti uusia työntekijöitä. Itse olen viihtynyt yrityksessämme erityisesti siksi, koska mahtavien työkavereiden lisäksi yritys mahdollistaa uralla etenemisen, jos on itse kiinnostunut kokeilemaan oppimaan uutta, sanoo asiakaspalvelutehtävistä yrityksen PR-tehtäviin edennyt Virtanen. Nuorekkaaseen työyhteisöön kuuluu paljon opiskelijoita, joille työ sopii joustavuutensa vuoksi hyvin. Asiakaspalvelu palvelee arkisin aamuseitsemästä iltayhteentoista ja on auki myös viikonloppuisin. Virtasen mukaan yrityksen asema markkinajohtajana perustuu ensisijaisesti hyvään asiakaspalveluun. Juuri tekemämme tutkimuksen mukaan 80 prosenttia asiakkaistamme oli tyytyväinen palveluumme. Puhelimen ja sähköpostin lisäksi asiakkaita palvellaan chatilla, jonka kautta kysymyksiin saa vastauksen lähes reaaliajassa. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin ja neuvomme asiakkaitamme raha-asioiden hoidossa. Asiakastyytyväisyyttämme mittaa myös se, että monet ensikertalaisista jatkavat asiakkainamme myös ensimmäisen korottoman lainan jälkeen. Tutustu Hyviä tekoja -hankkeisiin: https://www.facebook.com/hyviatekoja.fi 4Finance on kansainvälinen pienalainarahoitusyritys, jonka tavoitteena on kasvaa toimialallaan Euroopan suurimmaksi. Konsernilla on toimintaa ympäri Eurooppaa ja kokonaisuudessaan yli 2,5 miljoonaa asiakasta. Suomessa 4Finance toimii brändinimellä Vivus.fi. 8 9

6 Tähän liittyvät esimerkiksi Helsingin antamat lupaukset energiatehokkuudesta. Meillä on paljon vanhoja rakennuksia, joiden perusparantaminen on huomattavasti monimutkaisempaa kuin uudiskohteiden rakentaminen, sanoo HKR-Rakennuttajan toimistopäällikkö Osmo Rasimus. Rakennuttajan edustajana Rasimukselle aukeaa erinomainen näköalapaikka tulevaan. Pitkäjänteinen tuotekehitys on nostanut rajamäkeläisen Roal Oy:n entsyymiteknologia-alan huipulle. Kansainvälisen bioteknologiayrityksen menestys lähtee ihmisistä, joilla on halu vaikuttaa koko toimialan kehitykseen. Koen saavani olla edistämässä ainutlaatuisia hankkeita, jotka muovaavat ympäristöämme pitkälle eteenpäin. Kohteet vaihtelevat Vanhasta kauppahallista ja Korkeasaaren eläinaitauksista maanalaiseen rakentamiseen. Osaamistamme hyödynnetään myös uusien asuntoalueiden kehittämisessä ja toteutuksessa. Teemme laajasti yhteistyötä Helsingin kaupungin eri alojen asiantuntijoiden kanssa, Rasimus sanoo. Parhaimpina projekteina mieleen ovat jääneet ne, joista on erityisesti tullut kiitosta. Lotta Suominen Helsinki laajenee. Kalasataman ja Kruunuvuoren kaltaisten suurhankkeiden lisäksi rakennusviraston työlistalla pyörii samanaikaisesti satoja projekteja. Osaltaan ne kaikki vaikuttavat siihen, millaisessa pääkaupungissa me 2020-luvulla asumme. Asukasmäärän kasvaessa Helsingistä on kehittymässä kylämäinen metropoli, pienimuotoinen suurkaupunki, jossa neonvalojen sijaan on tilaa sisäiselle kasvulle, monikulttuurisuudelle ja suvaitsevaisuudelle, visioi tiedottaja Roy Koto. Uusi kaupunkikulttuuri nousee Rakennusvirastossa kaupunkikulttuurin Kaupunki tehdään YHDESSÄ Miltä näyttää tulevaisuuden Helsinki? Todennäköisimmin vastaukset löytyvät rakennusvirastosta, jonka 10-vuotissuunnitelmissa tiedetään jo, millaisia asuinalueita, liikenneväyliä ja puistoja Helsinkiin seuraavaksi rakennetaan. trendejä seurataan mielenkiinnolla. Monet asiat, kuten pyöräilybuumi ja ihmisten halu täyttää puistot Ravintolapäivän kaltaisilla tapahtumilla muokkaavat kaupunkia omaan suuntaansa. Kesäisessä Helsingissä huomaa, että kaikki eivät halua mökille, vaan löytävät luontoa ja elämyksiä myös kaupungista, sanoo katu- ja puisto-osaston toimistopäällikkö Lotta Suominen. Yleisesti ottaen ihmiset suhtautuvat kriittisesti kotikulmillaan tapahtuviin muutoksiin. Vahvimpia intohimoja herättävät puut, pyöräily ja pysäköintipaikat. Koska asukkaiden mielipiteet ovat tärkeitä, pyritään vuoropuhelua Suomisen mukaan jatkuvasti parantamaan. Palautetta verkossa esiteltyihin suunnitelmiin tulee vuosi vuodelta enemmän. Suunnittelussa päädytään usein kompromisseihin, koska viraston on kuunneltava asioissa kaikkia osapuolia. Projektien vetäjiltä vaaditaankin vahvan ammattiosaamisen lisäksi hyviä keskustelutaitoja ja kykyä sovittaa yhteen toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Käytössä parhaat asiantuntijat Uusien kohteiden suunnittelun lisäksi rakennusviraston tehtävänä on huolehtia kaupungin omaisuuden ja kaupunkialueiden kunnossapidosta ja luoda edellytykset niissä tapahtuvalle toiminnalle. Hyvä tekemisen meininki Rakennusvirastossa työskennellään 136 eri tehtävänimikkeellä. Jatkossa mukaan tarvitaan yhtä lailla kokeneita asiantuntijoita kun innokkaita, oppimishaluisia nuoriakin. Vahvuutemme on, että meillä on monta erilaista osaajaa ja persoonaa, jotka täydentävät toisiaan. Projektimme ovat vaihtelevaa tiimityötä, jossa on hyvä tekemisen meininki. Olen ylpeä aikaansaannoksistamme: hienoista puistoista, Baanan pyöräilyreitistä, Keskuskadusta, Auroran sekä Crusellin silloista. Itselleni motivaatiota tuo, että saan vaikuttaa kotikaupunkini tulevaisuuteen, Lotta Suominen sanoo. Helsingin kaupungin rakennusvirasto on 450 hengen asiantuntijavirasto. Suunnittelemme ja järjestämme katujen ja viheralueiden rakentamisen ja ylläpidon. Vastaamme pysäköinninvalvonnasta sekä yleisten alueiden käytöstä. Erityisosaamistamme ovat myös kaupungin toimitilojen suunnittelu ja rakennuttaminen. Tutustu toimintaamme: Parempaa teollisuutta entsyymeillä Entsyymit ovat elävien organismien tuottamia molekyylejä, eivät mitään rautaputkia, jotka aina käyttäytyvät tietyllä tavalla. Se tekee työn tavattoman mielenkiintoiseksi, Roalin Quality Control Specialist, Vilma Ikonen kertoo selvästi innostuneena. Bioteknologisesti valmistettavat entsyymit ovat katalyyttejä, jotka nopeuttavat kemiallisia reaktioita. Niitä käytetään muun muassa rehutuotannossa, elin- Roal Oy on kasvava aidosti kansainvälinen bioteknologiayhtiö, jonka missiona on luoda tervettä kestävää kasvua teollisten entsyymien maailmanlaajuisilla markkinoilla. Roal toimii suomalaisen Altia Oy:n ja brittiläisen Assosiated British Foodsin yhteisomistuksessa. Tuotteiden markkinointi ja myynti tapahtuu yhteistyössä AB Enzymesin kanssa. Yritys työllistää 160 henkeä. tarvike-, puunjalostus- ja tekstiiliteollisuudessa sekä biopolttoaineiden valmistuksessa. Entsyymien käyttö tehostaa ja nopeuttaa kemiallisia reaktioita: niiden avulla hedelmästä voidaan puristaa enemmän mehua tai parantaa sikojen ja siipikarjan ravinnon imeytymistä niin, että eläinten tuottamat fosforipäästöt vähenevät. Tekstiiliteollisuudessa niillä voidaan korvata yhä enemmän haitallisia kemikaaleja, jotka ovat vakava terveysvaara alan työntekijöille. Tähtäimessä täydellinen laatu Vaikka entsyymien teollinen tuotanto on moneen alaan verrattuna vasta teini-iässä, Ikonen tietää kertoa, että entsyymejä eristettiin eläinten vatsalaukuista jo 1800-luvulla. Nykyään innovaatiot syntyvät laboratorioissa, vuosittain Roalilla onnistutaan kehittämään 2 3 täysin uutta entsyymituotetta. Yritys sijoittaa liikevaihdostaan 10% tutkimukseen. Lisäksi rahoitusta tulee muun muassa Tekesiltä ja EU:lta. Tällä hetkellä Rajamäen tehtaalla tuotetaan noin viisi prosenttia koko maailmassa käytettävistä entsyymeistä. Ikosen mukaan yrityksen menestys perustuu monipuoliseen ja ainutlaatuisen korkealaatuiseen tuotevalikoimaan. Jatkuvan tuotekehityksen mahdollistavat työntekijät, joilla on kyky löytää uusia menetelmiä tuotteiden parantamiseksi. Parasta on, että saamme tehdä asioita todella monipuolisesti. Koska mikään alalla ei vielä ole kiveen kirjoitettua, omilla valinnoilla ja työllä voi vaikuttaa koko alan kehitykseen, Ikonen sanoo. Alan oppii tekemällä Yrityksen arvot miellyttävät myös tutkimusinsinööri Mirkka Perkkalaista. Se, että pääsee osaltaan vaikuttamaan täysin uusien tuotteiden valmistumiseen, on todella palkitsevaa. On hienoa, että yrityksessämme todella kuunnellaan uusia ideoita ja annetaan mahdollisuus oman työn kehittämiseen, Perkkalainen sanoo. Bioprosessitekniikkaa opiskellut Perkkalainen aloitti Roalissa kesätyöläisenä vuonna Vakituisena hän jatkoi yritykseen tehdyn diplomityön jälkeen. Parasta on, että omalla työllä voi vaikuttaa koko alan kehitykseen. Vilma Ikonen Myös monen muun työntekijän reitti on kulkenut samaa latua. Entsyymiala on Suomessa niin spesifi, että harvalla on suoraan siihen liittyvää työkokemusta. Mikäli ihmisellä kuitenkin on alan perustiedot ja oikea kiinnostus, täällä kyllä opetetaan ja oppii alkuun, biologiksi ja elintarviketieteiden maisteriksi valmistunut Ikonen sanoo ja pitää Roalia ihannetyöpaikkana kemianteollisuuden luovista ongelmanratkaisutehtävistä kiinnostuneelle. Kemian teollisuuden osaajien lisäksi kansainvälinen yritys tarjoaa kiinnostavia tilaisuuksia myös muille yrityshallinnon osaajille. Koska 90% yrityksen tuotteista myydään ulkomaille, yrityksellä on sisaryhtiöidensä kautta toimipisteensä lähes joka mantereella USA:n Fort Lauderdalesta Kiinan Shanghaihin. Valmisteilla olevan tehdaslaajennuksen jälkeen yrityksellä on entistä paremmat valmiudet viedä suomalaista huippuosaamista maailmalle

7 Murroksesta kohti uutta Yara tuottaa ratkaisuja ruoantuotannon haasteisiin Lannoiteteollisuudessa toimiva Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojelemiseksi. Alan osaajille yritys tarjoaa haasteellisia tehtäviä ympäri maailman. Väestömäärän kasvaessa ja ilmaston lämmetessä ruoantuotannolta vaaditaan suurempaa tehokkuutta kestävin keinoin. Lannoitteita tuottava Yara osallistuu haasteen ratkaisemiseen tutkituilla ja puhtailla tuotteillaan sekä kehittämällä uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja maatalouden käyttöön. Kuva: Pentti Vänskä Kasvu lisää henkilöstötarvetta Yrityksen vahvuutena on tehtaiden ja toimipaikkojen välillä toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka kautta uusinta tietoa vaihdetaan yli maarajojen. Suomessa Yara omistaa Siilinjärvellä sijaitsevan, Länsi-Euroopan ainoan toiminnassa olevan fosfaattikaivoksen, joka tarjoaa ainutlaatuisen työympäristön kaivosalan osaajille. Kaivoksen koko ja tuotantomäärät takaavat, että päivät ovat erilaisia ja vaihtelevia. Olen saanut tehdä alusta saakka kiinnostavia projekteja ja kehittää osaamistani. Aloitin ainoana geologina vuonna 2010 ja nyt minulla on neljä alaista, joiden esimiehenä toimiminen tarjoaa jälleen uudenlaisia haasteita. Yrityksemme käy parhaillaan läpi suurta sukupolvenvaihdosta. Eläkkeelle jääneiden tilalle on palkattu nuorta väkeä, jotka ovat saaneet oppia vanhoilta konkareilta ja tuoneet tekemiseen uutta näkemystä ja ideoita. Tulevaisuuteen katsovat investoinnit tekevät Yarasta vakaan työantajan, jonka turvin elämää on hyvä rakentaa eteenpäin, päägeologi Pasi Heino sanoo. Tulevaisuuden mediasisällöt syntyvät yhä läheisemmässä suhteessa kuluttajien kanssa. Uusia ideoita luodaan ja testataan nyt startup-hengessä. Mitä mediamurroksessa seuraavaksi tapahtuu? Sitä kysymystä maailman mediataloissa on pohdittu kuumeisesti viime vuodet. Suomen suurin mediakonserni, Sanoma, on päättänyt nähdä muutoksen mahdollisuutena. Yhtiön uusi suunta näkyy entistä asiakaslähtöisempänä toimintana ja jatkuvasti uudistuvana media- ja palvelutarjontana. Missä, milloin ja miten tahansa Suurin mediassa tapahtunut muutos on, että sitä voidaan kuluttaa missä, milloin ja miten tahansa. Toisin kuin aiempina vuosina, kesän aikana median käytössä ei näkynyt minkäänlaista vähentymistä. Ihmiset haluavat uusinta tietoa kellon ympäri ja ovat yhä enemmän myös sen tekijöitä. Printin kulta-aikaan verrattuna tavoitamme monikanavaisella tarjonnallamme huomattavasti enemmän ihmisiä, Ilta-Sanomien sosiaalisen media tuottaja Matti Markkola sanoo. Journalismia tehdään yhä enemmän yhdessä lukijoiden kanssa. Markkolan mukaan tämä on tehnyt työn hauskemmaksi ja auttanut ymmärtämään asiakkaiden ajattelua entistä syvällisemmin. Mittaamme juttujemme saamaa vastaanottoa reaaliajassa, ja voimme sen perusteella tehdä niihin radikaalejakin muutoksia, Markkola täsmentää. Muutoksia tapahtuu myös Helsingin Sanomissa, joka lanseerasi digitaalisen iltapainoksensa elokuussa ja ilmestyy nyt kahdesti päivässä. Uutuus palvelee lukijoita taustoittamalla tuoreeltaan päivän uutistapahtumia, mutta myös tarjoamalla viihdettä ja pidempiä lukujuttuja. Kun aika ei riitä syventymiseen, voi kännykällä aina vilkaista otsikot tai katsoa vaikka videon. Digikanavat ovat mahdollistaneet uutisten reaaliaikaisen kommentoinnin ja jakamisen, jotka ovat nousseet tärkeäksi osaksi median kuluttamista. Hitaat eivät luo innovaatioita Liiketoiminnan kehityspäällikkö Tuomas Pättö pitää murrosta kiinnostavana. Viimeisen vuoden ajan hän on työskennellyt uudessa kansainvälisessä Sanoma Lab -yksikössä, joka kehittää edelläkävijäpalveluita asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on tuoda tekemiseen teknologia- ja pelimaailmasta tuttua ketterää startuphenkeä, jossa ideat testataan heti kuluttajilla. Esimerkkinä tästä on Flou-sisältöpalvelu, joka kokoaa Sanoman eri medioiden verkko- ja mobiilisisältöjä yhteen helppokäyttöiseen ja jatkuvasti päivittyvään pakettiin. Flousta on julkaistu beta-versio, jota kehitetään jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella. Hitaat yritykset eivät luo innovaatioita. Halu muutokseen näkyy uudella tavalla myös omassa konsernissamme, ja yksi Sanoma Labin tehtävistä onkin levittää ketterän kehittämisen mallia ympäri organisaatiotamme. Satsaamme palveluidemme uudistamiseen voimakkaasti kaikessa liiketoiminnassamme. Parhaat sisällöt palvelevat kohderyhmän tarpeita Kuluttajien ehdoilla tehdyt kaupalliset sisällöt voivat olla hyödyllisiä siinä missä toimituksellinen sisältökin. Liitettä, advertoriaalia, verkkokampanjaa tai tapahtumaa tehdessämme huomioimme tarkasti kohderyhmän tarpeet ja räätälöimme viestin suoraan heille. Toimimme tiiviissä yhteistyössä mainostaja-asiakkaiden kanssa sen sijaan, että tarjoaisimme ainoastaan valmiiksi paketoituja ratkaisuja. Esimerkkinä lanseeraamme syksyllä digitaalisen kauneudenhoitopalvelun, joka on kehitetty alusta asti kaupallisten kumppaneiden kanssa, kertoo aikakausbrändeistä vastaavan Magazine Media -yksikön kaupallisten ratkaisujen tiimissä työskentelevä Nina Kupula. Kupula päätyi tiimiin Sanoman vuoden mittaisen, yhdessä Valion ja Lancômen kanssa toteutetun koulutusohjelman kautta. Ohjelma koulutti kauneus- ja ruoka-alan ammattilaisista Suomen ensimmäisiä kaupallisen sisällön tuottajia. Tiimin vahva ammatillinen tausta yhdistettynä koulutusohjelman antiin mahdollistaa kuluttajia aidosti palvelevan kaupallisen sisällön luomisen ja paremman ymmärryksen media-asiakkaiden tarpeista. Harjoittelun aikana Kupula tutustui eri yksiköihin työskennellen muun muassa kuluttaja- ja mediamyynnin apuna. Näin hurjasti erilaista osaamista ja sain paljon oivalluksia. Tämä on ensimmäinen työ, jossa päivät kuluvat liian nopeasti, Kupula sanoo. Sanoma Media on Suomen monikanavaisin mediatalo, joka tunnetaan johtavista brändeistään. Yhtiö tarjoaa tietoa, elämyksiä ja viihdettä niin sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, verkossa kuin mobiilissakin. Sanoma Media Finlandin yli sata 200 brändiä ja palvelua tavoittavat päivittäin lähes kaikki suomalaiset tänäänkin yli neljä miljoonaa suomalaista viettää yhteensä 3,6 miljoonaa tuntia Sanoman medioiden parissa. Vastuu ympäristöstä näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme ylpeitä raaka-aineidemme laadusta ja puhtaudesta ja pyrimme jatkuvasti kehittämään entistä tehokkaampia keinoja ympäristöpäästöjen vähentämiseen. Teemme paljon tutkimusta ja opastamme myös maanviljelijöitä käyttämään lannoitteita siten, että he saisivat parhaan mahdollisen sadon aiheuttaen mahdollisimman vähän päästöjä, kertoo tuotantoinsinöörinä työskentelevä Johanna Heikkinen. Seuraava -advertoriaali ilmestyy maaliskuussa. Ilmoittaudu mukaan mennessä. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse tai puh Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme auttavat tuottamaan ruokaa kannattavasti maapallon kasvavalle väestölle. Yara Suomi Oy on Yara International ASA:n tytäryhtiö. Yritys työllistää Suomessa noin 1200 henkilöä kuudella toimipaikalla. Kansainvälisesti yrityksellä on toimintaa 50 maassa. Onko yrityksesi uusi Kasvun tekijä? -liite kertoo yrityksistä, jotka tukevat menestyksellään Suomen talouden kehitystä ja toimivat innoittajina myös muille. Artikkelin avulla vauhditat rekrytointejanne sekä vahvistat yrityksenne tunnettuutta ja työnantajamielikuvaa. Valtakunnallinen jakelu Hesarin välissä tarjoaa yrityksellenne ainutlaatuisen näkyvyyden ja kohderyhmän. Liite julkaistaan lisäksi ipad -versiona. Artikkelit ovat luettavissa myös Oikotie työpaikat -sivustolla

8 Ajatus elinikäisestä oppimisesta tulisi ottaa entistä vakavammin. Janne Huovari MISTÄ TYÖTÄ nyt ja tulevaisuudessa? Tuotantorakenteen muutos kurittaa työmarkkinoita, mutta luo samalla uusia työpaikkoja. Työtä löytyy, kun on valmis kokeilemaan kykyjään ja kasvattamaan osaamistaan uusilla alueilla. Pitkään jatkunut epävarma taloustilanne on saanut monet yritykset jarruttelemaan rekrytoinneissa, mutta tänä syksynä tilanne näyttää jälleen valoisammalta. Syksyn aikana työmarkkinat ovat selvästi vilkastuneet. Korkeaprofiilisten tehtävien lisäksi haemme jatkuvasti erilaisia perustason osaajia. Kysyntää riittää etenkin asiakaspalvelu- ja myyntitöissä ja myös it- ja teknologia-alan moniosaajia haetaan nyt tavallista reippaammin, kertoo Eilakaislan tiiminvetäjä Johanna Åström. Pitkään käynnissä ollut tuotantorakenteen muutos karsii työpaikkoja erityisesti perinteisestä teollisuudesta, vaikka metsäteollisuus ja laadukkaaseen erikoisosaamiseen perustuva koneenrakennusteollisuus voivat Suomessa yhä hyvin. Uutta työtä syntyy erityisesti yksityiselle palvelusektorille, mikä samalla keskittää ihmisiä yhä enemmän suuriin kaupunkeihin. Pellervon taloustutkimuksen ekonomisti Janne Huovari pitää rakennemuutosta pitkällä aikavälillä hyvänä asiana, joka tulee lisäämään suomalaisten taloudellista hyvinvointia. Ennen sitä haasteena on, miten selvitä siirtymästä mahdollisimman vähin tappioin. Työelämä vaatii muuntautumista Kansainvälisessä vertailussa Huovari näkee Suomen vahvuutena korkeatasoisen asiantuntijaosaamisen, jota ei tulevaisuudessakaan voida korvata koneilla. Vaikka akateemisesta työttömyydestä puhutaankin paljon, korkeatasoiselle asiantuntija- ja suunnitteluosaamiselle on varmasti kysyntää myös tulevaisuudessa. Toinen kasvava sektori ovat liike-elämän palvelut ja konsultointi sekä palvelutehtävät, jotka vaativat ihmisten henkilökohtaista kohtaamista. Näitä löytyy erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilta, Huovari sanoo. Huovarin mielestä työvoiman kysyntää tulisikin ajatella ennemmin tehtävien kuin toimialojen kautta. Samalla kun tieto- ja viestintätekniikan kehitys lopettaa tiettyjä ammatteja, syntyy samalla alalle uusia tarpeita, joiden täyttämiseen tarvitaan ihmisiä. Olennaista tässä ajassa on, että työntekijöiden on pystyttävä muuntamaan osaamisensa alueille, joilla työtä on tarjolla. Ajatus elinikäisestä oppimisesta tulisi ottaa entistä vakavammin. Harva onnistuu enää elättämään itseään yhdellä alalla, vaan työuran aikana osaamista on kasvatettava ja oltava vaihtamaan alaa useampia kertoja, sanoo Huovari. Uusi ura taloushallinnosta Jos oman alan tilanne näyttää mahdottomalta, tai uranvaihto kiehtoo muista syistä, Åström kehottaa kouluttautumaan esimerkiksi taloushallinnon alalle. Alan tehtävien, kuten kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksuliikenteen hoidon, osaajia tarvitaan yritysten lisäksi tilitoimistoissa. Työnhakijoita Åström kehottaa pysymään aktiivisena ja hakemaan rohkeasti erilaisia tehtäviä. Jos perustason it-tiedot ovat hallussa, voi uutta suuntaa etsivälle aueta uusi ura esimerkiksi asiakaspalvelussa. Asiakaspalveluhauissa katsomme ihmisen ansioluetteloa tavallista laajemmin. Monessa tapauksessa elämänkokemus, asiakaspalveluhenkisyys ja oikea asenne työtä kohtaan painavat vaa assa alan työkokemusta enemmän, Åström kannustaa. Nokialla tai vastaavassa yrityksessä kokemusta hankkineelle diplomi-insinöörille puolestaan uusia uramahdollisuuksia voi aueta esimerkiksi big data - tai muuta erikoisosaamista vaativissa uusissa asiantuntijatehtävissä, joihin Suomessa on toistaiseksi tarjolla vähän koulutusta

9 AIKA MONI POMO ON KIINNOSTUNUT SINUSTA. JOKO SINULLA ON KÄYNTIKORTTI UNELMIESI TYÖPAIKKAAN Profiili yhdistää sinut ja kiinnostavat työpaikat. Profiilissa sinä päätät ehdot, joilla sinua haetaan. Profiilissa sinut esitellään nimettömänä. Profiili kertoo, ketkä ovat kiinnostuneita osaamisestasi.

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ, vanhempi neuvonantaja, Sitra 26.9.2016 Työsteen Sillat Edistämme työelämän uudistumista talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot