Työmatkalla. Ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioiva prosessimainen matka pitkäaikaistyöttömyydestä kohti työelämää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmatkalla. Ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioiva prosessimainen matka pitkäaikaistyöttömyydestä kohti työelämää"

Transkriptio

1

2 Työmatkalla Ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioiva prosessimainen matka pitkäaikaistyöttömyydestä kohti työelämää

3 Mistä alkoi? 0Idea siitä, että aiemmin Tornionlaakson Suojapirtillä toteutetun kuntoutumismallin avulla voitaisiin tarjota myös pitkään työttömänä olleille asiakkaille laajaalaista, kokonaisvaltaista palvelua 0Yhdistämällä biopsykososiaalisen näkökulman tarjoava malli ja kuntouttava työtoiminta voitaisiin tarjota asiakkaille uudenlaisia palveluja ja mahdollisuuksia kuntouttavan työtoiminnan aikana 0Keskeisenä tavoitteena työelämän osallisuuden vahvistaminen

4 BPS-malli kokonaisuudessaan 0koostuu sekä arviointitapahtuman mallista että siihen linkitetystä toimintakyvyn edistämismallista ja palveluiden suunnittelusta 0massatoimenpiteiden sijaan mahdollistuu asiakaskeskeisesti kohdennettujen ja räätälöityjen suunnitelmien sekä riittävän tuen toteutus

5 BPS-mallin 9 nimettyä osa-aluetta Omakohtainen suuntautuneisuus rooleissa Mielelliset suoritukset Fyysiset edellytykset suoriutua rooleissa Fyysiset suoritukset Ruumiin toiminnot Mielen toiminnot Yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet suoriutua rooleissa Sosiokulttuuriset toiminnot Yhteisösuoritukset Kirsi Pajamäki & Anne Puro

6 A R V I O I N T I fyysiset edellytykset osallistua elämän rooleihin (työ, vapaaaika ) fyysinen valmennus/ harjoittaminen elämän rooleihin suuntautuneisuus elämän rooleihin (työ, vapaa-aika) mielelliset suoritukset mielen toimin- fyysiset suoritukset ruumiin not toiminnot fyysinen harjoittelu keho minä hallinta ja valtaistuminen motivointi itsenäisiin roolivalintoihin yhteisösuoritukset sosiaalipoliittiset ratkaisut osallistua elämän rooleihin (työ, vapaa-aika) TOIMINTAKYKYKYPROFIILI TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISSUUNNITELMA kansalainen tukeminen, valtaistaminen sosiaalipoliittinen mahdollistaminen osallistua elämän rooleihin P A L V E L U T Kirsi Pajamäki & Anne Puro BIOPSYKOSOSIAALINEN LÄHESTYMISOTE TOIMINTAKYVYN ARVIOIMISEEN JA EDISTÄMISEEN ICF-KÄSITTEISTÖSSÄ

7 BPS-malli 0 erityisesti huomioidaan motivaation, itseluottamuksen, arvojen ja asenteiden merkitys kuntoutumisessa ja tärkeää asiakkaan prosessi oman elämäntarinansa käsittelyssä 0 kuntouttavassa toiminnassa olisi tärkeätä saada asiakkaan ajattelussa aikaan muutos siihen suuntaan, että hän uskaltautuisi miettimään tulevaa ja näkemään mahdollisuuksia 0 tavoitteellisuus olennaista, vaikkakin pienin askelin etenevää 0 keskeistä työparina työskentely, mikä antaa mahdollisuuden kehittää moniammatillista yhteistyötä ja osaamista 0 työparityöskentelyn avulla saadaan myös mallissa toteutettavaa toimintaa ja osaamista siirrettyä uusille toimijoille

8 Valmistelusta, suunnittelusta käytäntöön Kohderyhmä: missä vaiheessa omaa työmatkaansa itse kukin on? Yksilöllisyys! Ryhmä heterogeninen; jokainen kokee oman työttömyytensä eri tavalla; jokaisella on elämäntarinansa; miten sitä kerrot; miten se muuttuu, elää, kasvaa, miten alkaa nähdä sen prosessin edetessä; miten jakaa sitä muiden kanssa Toteuttajat Käytännön asiat, kuten tilat, aikataulu, ryhmän aikainen toimeentulo, byrokratia Markkinointi ja verkostoyhteistyö Haastattelut 1. ryhmäkerran rungon suunnittelu Yhteensä 10 kiinnostunutta. Haastatteluun saapui 9. Ryhmän aloitti lopulta 6, loppuun asti kävi 5

9 Ryhmäprosessin eteneminen Ryhmätapaamisia 3pv/kk, joulukuusta 2013 toukokuuhun 2014, lisäksi yhteiskahvittelut lokakuussa 2014 Jokainen ryhmäkerta suunniteltu erikseen, edeltävän kerran palautteiden perusteella Ryhmäkertojen välillä yksilövalmentaja tavannut asiakkaita Lisäksi väliverkostot (sos.toimi, TE, Kuntakokeilu, säätiö, ryhmäläinen)

10 BPS käytännön toteutus 0 Kantavina teemoina hyvinvointi / työ / osallisuus 0 Eri teema eri ryhmäpäivinä; kuitenkin teemat kulkivat limittäin 0 Ihmisen näkeminen bio-psyko-sosiaalisena kokonaisuutena, näiden huomiointi teemoissa sekä ryhmän toteutuksessa 0 Työkykytalo yhteen kokoajana

11 Toiminta lähtöisin ryhmästä Raamit (aikataulutus, isommat linjaukset) sovittu toteuttajien, taustatahojen kesken Alkuhaastattelussa tavoitteet, toiveet esiin Joka ryhmäkerralla pyydetty palautetta ja ideoita Jatkon suunnittelu ryhmäläisten toiveiden pohjalta miten, mitä Yhteisten tavoitteiden, pelisääntöjen luominen ryhmässä

12 Alun odotuksia / toiveita Kiinnostavia teemoja: terveys, mieliala, motivaatio, toiveita tietyistä liikuntalajeista ja tutustumispaikoista. Toive omasta tilanteesta vuoden kuluttua: ei lisää sairauksia, kunto ja mieliala paranisivat, lisätietoa alavaihtoehdoista, jaksaminen paranisi, taloustilanne paranisi, työelämä, ei muutostoiveita. Ryhmän kesto mietitytti (pitkä). Osalla jännitti miten tutustuu toisiin. Avoimin mielin mutta myös skeptisyyttä.

13 Esimerkkejä sisällöistä Hyvinvointipäivänä: liikunta, rentoutuminen, uni, keskushermoston hyvinvointi, mieliala, muisti, henkilökohtaisten ajattelu-ja toimintatapojen arviointi Työelämäpäivänä: työnhaku, opiskelu, työpaikka-ja koulututustumiset, työkyky, toiminta työpaikalla Osallisuuspäivänä: laavuretki, käynti Lumilinnassa, sosiaaliset suhteet, teatteri, vapaaehtoistyö Lisäksi välitehtäviä

14 Ja mitäs muuta me siellä 0Huumori tehtiin? 0Luottamus ryhmässä seinien sisällä jaetut jäävät seinien sisälle 0Rohkeus kokeilla ja lähteä oman mukavuusalueen ulkopuolelle 0Omien haaveiden, unelmien kertominen 0 Mutta myös sen, mikä itselle vaikeaa 0Kuitenkin siinä määrin, kuin mitä itse koki haluavansa antaa ajan myötä lisääntyi, ja yksilökohtaista

15 Ryhmäläisiltä tullut palaute Erilainen kuin muut ryhmät. Hyvä kun vapaaehtoista. Keskusteleva ote, ei luokassa istumista. Hyvä että tulee kuulluksi. Voisi olla enemmän yksilövalmentajan tapaamisia ryhmäpäivien välillä. Välitehtävät osasta hankalia. Jaksotus, kokonaispituus hyvä. Jokainen suosittelisi kaverille. Jos alussa tietäisi sen mitä nyt jokainen lähtisi mukaan.

16 Ohjaajien ajatuksia 0 Hyvä kun useampi ohjaaja, mahdollisuus ajatusten vaihtoon ja monipuolisuuteen 0 Omat ammatilliset rajat ohjaaja mukana yhtenä ryhmäläisenä, itsen avaaminen 0 Rungon, toteutuksen, materiaalin suunnittelu joka kerralle erikseen 0 Ristiriitatilanteiden ratkaisu miten pitkään ryhmän ehdoille, missä määrin kompromisseja

17 Millaisia haasteita? 0 Omien mahdollisuuksien näkeminen 0 Tavoitteiden asettaminen 0 Tiettyihin toimintatapoihin juurtuminen 0 Epävarmuus, itseluottamus, luottamus yhteiskuntaan 0 Pitkiä prosesseja, paljon tukea

18 Muuttuiko mikään? 0 Elämäntilanteen muutos ryhmä yhtenä mahdollistajana 0 Opiskeluvaihtoehdoista tietoa, opintoihin hakeutuminen 0 Vähitellen varmuutta omaan toimintaan? 0 Myös vähitellen mahdollisuuksien näkemistä ja niihin tarttumista, rohkeutta tehdä muutoksia

19 Uusi ryhmä alkamassa Seuraava Työmatkalla ryhmä toteutetaan ajalla marraskuu 2014 toukokuu kiinnostunutta, heistä 2 naista, 8 miestä, ikähaarukka vuotta. Koulutus, työkokemus moninainen, samoin elämänhallinnan haasteet ja elämäntilanne Alkuhaastattelut käytynä, ja ensimmäisten ryhmäpäivien runko suunniteltuna Ensimmäisiä ajatuksia: tavoitteiden asettaminen, toiminta ryhmässä, työnhaku-ja opiskelutietoa, oma terveys ja työkyky, pessimisti ei pety

20 Muita vaikutuksia / jatkoja? 0 Opinnäytetyö valmisteilla Lapin AMK:ssa, Kemi / HYVO 0 Moniammatillisen yhteistyön kautta lisää omaan työhön osaamista, työkaluja, ajatuksia, yhteistyötä 0 Kattavampaa käsitystä ryhmäläisten elämäntilanteista, haasteista, toiveista laajempi ulottuvuus omaan työhön yksilövalmentajana 0 Toisaalta myös niin päin, että yksilövalmentajasta tuli ryhmäläisille helpommin lähestyttävä 0 Eri toimijoiden, toimintojen yhdentyminen pitkäkestoiseksi prosessiksi ei vain toimenpidettä toisen jälkeen irrallisina 0 Tavoitteena pilottien pohjalta pysyvä toimintatapa / lisäpalvelu

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot