KMS 100. Käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02"

Transkriptio

1 KMS Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. f m A Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. t o Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomallissa... B Yleiset tekniset tiedot... B Nostolaitteiston rakenne... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 8 4 Tunnusmerkkipaikat ja tyyppikilvet... B Kantovoima... B 10 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Kuljetus... C 1 2 Nosturpurku... C 1 3 Käyttööotto... C Käyttöönotto ilman akkua... C Irroitetun tai lappeellaan olevan maston käyttöönotto.... C 2 4 Käyttöönotto... C 3 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 1 3 Lataa akku... D 2 4 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen... D Akunkuljetusvaunun asennus ja purku... D 3 5 Tarkista akun kunto, hapon määrä ja -tiiviys... D 4 6 Akunpurkeamisnäyttö... D 4 I 1

5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset E 1 2 Ohjauspöydän järjestysvariaatoita... E 2 3 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E Käyttö- ja näyttöelementit ohjauspöydällä... E Käyttö- ja näyttöelementit näytössä... E Kuvat ajoneuvon käyttökunnosta... E 6 4 Ajoneuvon käyttöönotto... E 7 5 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely... E Ajoa koskevat turvamääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen... E Nostaiminen - laskeminen käytävien ulko- ja sisäpuolella.... E Diagonaaliajo (samanaikainen ajo ja nosto)... E Kuljettaminen ja pinoaminen... E Varmista, että ajovneuvo pysyy paikallaan... E 17 6 Häiriöapu... E Hätäpysäytyslaite... E Kuljettajan hytin hätälaskeminen... E Lähde hytistä hätäköyden avulla.... E löysän ketjun varmistin (kuittaa ilmoitus)... E Ajonsammutus(o)... E Nostonrajoitin (o)... E Käytävänloppuvarmistin(o)... E IF-hätäkäyttö... E Ajonevuon poistaminen kapealta käytävältä... E 24 I 2

6 F Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu...f 1 2 Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset...f 1 3 Huolto ja tarkastukset...f 3 4 Huoltokirja KMS F Käyttönesteet...F 8 5 Huolto- ja korjaustöiden kuvaus...f Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöyitä varten...f Varmista kuljettajanpaikankannatin...f Nostoketjujen puhdistus...f Nostoketjujen tarkistus...f Ketjujen korjaus...f Vaihdeöljyjen vaihto...f Ilmaussuodattimen puhdistus...f Hydrauliöljyn suodattimen vaihto...f Hydrauliikkaöljy...F Hydrauliikkajophdot...F Tarkista jarrunesteet...f Tarkista sähkösulakkeet...f Trukin käyttöönotto huollon jälkeen...f 14 6 Trukin poistaminen käytöstä...f Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa...f Toimenpiteet säilytyksen aikana...f Käyttöönotto säilytyksen jälkeen...f 15 7 Säännöllisin välein ja aina tapaturmien jälkeen suoritettava turvatarkastus (D: VBG 36 mukainen onnettomuuksien ehkäisymääräysten mukainen tarkastus)...f 15 I 3

7 I 4

8 A A Asianmukainen käyttö "Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Trukkiin kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. m Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. A 1

9 A 2

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus Kuljetustrukki KMS 100 on DIN mukainen voimansiiromoottorilla varustettu tehdasajoneuvo. Ajoneuvoa hallitaan nostettavalta kuljettajan paikalta; vain yksi henkilö kerralaan saa ajaa ajoneuvoa. Kuormanlastaustason saa haarukan lisänostolaitteella aina sopivalle työskentelykorkeudelle. Kuljetustrukki on tarkoitettu käytettäväksi kapeilla käytävillä, joissa hyllyt on sivuttaissuunnassa ja sen erikoispüiirteisiin kuuluu, että sitä voi ajaa kuorman ollessa nostettu. Vaatimus on ajopinnan hyvä kunto: ajopinnan tulee olla tasainen ja vaakasuora, jotta trukki voi vaivatta käytön aikana kantaa oman painonsa, kuljettajan sekä kuorman. Pohjan tulee olla puhdas roskista ja tavaroista, jotka estävät trukin tasaisen seisomeisen. Kantovoima lukee tyyppikilvessä. Tyyppi Kansovoima Kuorman painopiste KMS kg 600 mm B 1

11 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus Asento 1 o Lisänostolaite 2 t Nostettava ohjaustaso 3 t Masto 4 t Kehykset 5 t Akku t = Vakiovaruste Nimike o = Lisävaruste B 2

12 2.1 Ajoneuvo Siäänrakennettu informaationäyttö näyttää kaikki kuljettajalle tärkeät informaatiot kuten ohjauspyörän asennon, tason korkeuden, ajoneuvonkuntoilmoitukset (esim. häiriöt, aukiolevat ajoneuvonovet jne.), akkukapasiteetin, kellonajan kuten myös induktiiviohjauksen tilan jne. Sähköinen ohjaus on varustettu pienellä kätevällä ohjauspainike - ohjauspyörällä tarkkaa ja kevyttä ohjausta varten. Kapasitiivisten sensoreiden kaksikäsikäyttö tarttumiskahvassa ja masterpilotissa kevyelle käden asennolle; ei epämiellyttävää ja ranteita rasittavaa varokatkaisimien käyttöä. Masterpilotti mahdollistaa samanaikaisen ajamisen ja nostamisen myös trikin ollessa ohjaamaton. Luonnolliset peukalon- ja kädenliikkeet riittävät ajoneuvon helppoon käyttöön; kuljetteavaa kuormaa säästävä pehmeä ajo ja hydrauliikkalaitteiden käyttö. Ajoneuvoa on mahdollista ajaa erittäin tarkkaan, kuormien hyllyihin asettaminen onnistuu myös tarkasti. Kuormanpuolinen, helppotajuinen ohjauspöytä pienellä konsolilla mahdollistaa parhaanmahdollisen pääsyn paletteilhin ja nostaa kuljetustehoa. Kuljettajan ei tarvitse kääntyillä käyttöalaitteden ja siirrettävien kuormien välillä. Ajotie, kuorma ja haarukanpiikit ovat aina näkyvillä. Ohjauspöydänjärjestyksen erilaiset variaatiot (katso erikoisvarustus) mahdollistavat käyttölaitteiden käytön sovellusttamisen kullekin kuormalle sopivaksi ja varaston vaatumuksen mukaiseksi. Käyttöolosuhteista riippuen on ohjauspöydän kiinnitystä mahdollista muuttaa. Lisätoimintojen järjestys (esim. lisänostolaite) pysäytyskahvan vieressä mahdollistaa helpon laitteiden käytön ilman kurottelua. Lisätoimintoja aloitus ja ajonopeudenohjaus tapahtuu masterpilotin kautta. Monijarrujärjestelmä on varustettu vähintään kahdella toisistaan riippumattomilla järjestelmillä. Ajoneuvon pehmeä ja vakaa jarrutus on kaikissa tilanteissa mahdollista. Kulumaton genraattorinen käyttöjarru, varustettu energiansäästöohjelmalla, kuten ajomoottorin jousiakkujarru pysäköintijarruna kuormatessa ja hätäjarruna. Tarvittaessa voidaan ajoneuvo varustaa hydraulisella kuormapyöräjarrulla. B 3

13 3 Tekniset tiedot vakiomallissa A Tekniset tiedot on annettu VDI 2198 mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. B 4

14 3.1 Yleiset tekniset tiedot Rekisterinumero 1.2 Valmistajan tyyppiluettelo KMS Moottori sähkö, diesseli, bensa, kaasu, verkkovirta Sähkö 1.4 Hallinta manuaali, kävely, seisonta, istunta, kuljetus Kuljetus 1.5 Kantovoima / kuorma Q (t) 1,0 1.6 Kuorman painopiste-etäisyys c (mm) Kuorman välimatka x (mm) Akselivälit y (mm) 1490 Painot 2.1 Nettopaino akun kanssa kg Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana kg 3260/ Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana kg 1690/1740 Pyörät, koneisto 3.1 Renkaat täyskumi, superelastinen, ilma polyuretaani Tractothan 3.2 Rengaskoko, edessä d 1 (mm) 230 φ/ Rengaskoko, takana d 2 (mm) 310 φ/ Pyörät, luku edellä/takana (x=käyttöinen) 2/1x 3.6 Ajouranleveys, edessä b 10 (mm) Ajouranleveys, takana b 11 (mm) 0 E-moottori 6.1 Ajomoottori, teho S2 60 min kw 4,5 6.2 Nostomoottori, teho kun S3 25% kw 9,5 6.3 Akku DIN 43531/35/36 A mukaan, B, C, ei (maks.) 4 PzS 560 A (600) 6.4 Akunjännite, nimelliskapasiteetti K 5 V/Ah Akun paino kg 933 Muut 8.1 Ajo-ohjauksen tyyppi impulssi/mosfet 8.4 Melutaso, kuljettajan korva db(a) Ohjaus sähköinen B 5

15 Perusmittaukset 4.2 Nostotelineen korkeus alhalla h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nosto h 3 (mm) Nostotelineen korkeus ylhällä h 4 (mm) Korkeus turvakatoksen yläpuolella (hytti) h 6 (mm) Istumakorkeus/ seisomakorkeus h 7 (mm) Lisänostolaite h 9 (mm) Kokonaisnosto h 10 (mm) Kuljetuskorkeus h 15 (mm) Laskettu korkeus h 13 (mm) Kokonaispituus ilman kuormaa l 1 (mm) Pituus haarukanselkä mukaan laskettuna l 2 (mm) 2070 Kääntötyöntöhaarukan kääntöpisteen välimatka L 3 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) 1010/ Haarukanpiikkien mitat s/e/l (mm) 40 x 100 x Haarukankannin DIN 15173, luokka/muoto A, B Haarukankantimenleveys b 3 (mm) Haarukoiden ulkovälimatka b 5 (mm) Leveys ohjausrullien yli b 6 (mm) Työntö, sivuttain b 7 (mm) Työntö, sivuttain ajoneuvon keskeltä b 8 (mm) Maavara nostotelineen alla kuorman kanssa m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Työkäytävän leveys paletin kanssa 1000 x 1200 poikittain A st (mm) Työkäytävn leveys paletin kanssa 800 x 1200 pitkittäin A st (mm) Kääntösäde W a (mm) Paletin leveys b 12 (mm) Paletin pituus l 6 (mm) Kääntötyöntöhaarukan kääntöpisteen välimatka l 8 (mm) Hytin syvyys käynnin kohdalta (mm) Valot hytinkokeues sisällä h 11 (mm) Ohjaustasonkantimenleveys ulkoa b 9 (mm) Kääntötyöntökehysten leveys b 14 (mm) Nostovarren leveys l 10 (mm) - B 6

16 Tehotiedot 5.1 Ajonopeus kuorman kanssa/ilman km/h 10,0/10,5 5.2 Nostonopeus kuorman kanssa/ilman m/s 0,28/0, Laskunopeus kuorman kanssa/ilman m/s 0,40/0, Työntönopeus kuorman kanssa/ilman m/s Nousukyky kuorman kanssa/ilman % maks. nousukyky kuorman kanssa /ilman % Kiihdytysaika kuorman kanssa/ilman s käyttöjarrulla generaattorisesti 5.11 Pysäyköintijarru/ varokatkaisin sähköinen jaousjarru Tyyppi Nosto h 3 [mm] 3.2 Nostolaitteiston rakenne Kaksoisteleskooppi- (ZT) ja kolmoisteleskooppi- (DZ) nostokorkeus ja täysvapaanosto Rakennuskorkeus sisänajettu (ZT) h 1 [mm] Rakennuskorkeus sisäänajettu (DZ) h 1 [mm] Vapaanosto DZ:lle h 2 [mm] Rakennuskorkeus ulosajettu h 4 [mm] Tyyppi Korkeus turvakatoksen päällä h 6 [mm] lisänostolaite h 9 [mm] Yhteisnostokorkeus h 10 [mm] Kuljeuskorkeus h 15 [mm] B 7

17 3.3 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: A 65 db(a) Normin pren mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: A Heiluntakiihdytys seisontapaikalla: 1,11 m/s 2 gemäß Dokument N47E der CEN/TC 150/WG8. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) Seuraavissa raja-arvoissa pysyminen tuotenormien "tehdaskuljetusneuvoja koskeva sähkömagneettinen sietokyky (9/95)" mukaan: A - Interferenssiemissio (EN ) - Interferenssikesto (EN ) - Sähköstaattinen purkaus (EN ) Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.4 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila ajokäytössä: käytössä: 5 C ja 40 C välillä B 8

18 4 Tunnusmerkkipaikat ja tyyppikilvet Asento Nimike 1 Ajoneuvon tyyppikilpi 2 Kyltti laskulaite 3 Varoituskyltti Henkilöiden nostaminen kuormannostolaitteistolla kielletty 4 Varoituskyltti Älä oleskele kuorman alla 5 Varoituskyltti Puristumisvaara 6 Varoituskyltti Varo alijännitettä" 7 Nosturin kiinnityskohdat 8 Täytä hydrauliikkaöljyä 9 Kyltti kantovoima 10 Kyltti Lue käyttöohje 11 Kieltotaulu Mukana-ajo kielletty 12 Hätälasku 13 Kyltti konepellin avaamiseen ja sulkemiseen 14 Kiinnityspisteet nosturikuljetusta varten B 9

19 4.5 Trukin tyyppikilpi Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Nimike Pos. Nimike 18 Tyyppi 24 Kuorman painopiste-etäisyys mm 19 Sarja-nro. 25 Akun paino min/max kg 20 Tilaus-nro 26 Nettopaino ilman akkua kg 21 Nimellisnostoteho kg 27 Valmistusvuosi 22 Akku: jännite V 28 Tyyppi-nro ampeeritunnit Ah 23 Valmistaja 29 Valmistajan logo Trukkia koskevissa kyselyissä tai varaosatilauksissa on ilmoitettava sarjanumero (19). 4.6 Kantovoima Kyltissä (12) lukee ajoneuvon kantovoima (Q per kg) riippuen kuormanpainopisteetäisyydestä (D per mm) ja nostokorkeus (H per mm) taulukkomuodossa. 12 -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm B 10

20 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kolmella eri tavalla nostolaitteen rakennuskorkeudesta ja tulevan käyttöympäristön olosuhteista riippuen: m Pystyssä, nostolaitteen ja kuormannostolaitteiston ollessa asennettuna (rakennuskorkeuksien ollessa matalat) Pystyssä, nostotelineen ollessa kallistettuna ja kuormannostolaitteen ollessa irti asennettuna, asetettuna kuljetustelineelle. Pystyssä, sekä nostolaitteen ja kuormannostolaitteiston ollessa irti (rakennuskorkeuksien ollessa korkeat) Ajoneuvon kokoaminen, sen ensimmäinen käyttöönotto sekä kuljettajan neuvominen tulee tapahtua valmistajan kouluttaman henkilön toimesta.kuljetus- ja kokoamisohjeita on ehdottomasti noudatettava! 2 Nosturpurku m Käytä vain riittävän kantovoiman omaavaa nostolaitteistoa (ajoneuvon paino lukee ajoneuvon tyyppikilvessä. Katso luku B). Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). m Maston ollessa asennettu ovat nosturivaljaiden kiinnityspisteeet ylhällä maston poikkipalkeissa. Maston ollessa lappeellaan tulee nosturivaljaat kiinnittää ylös maston poikkipalkkeihin sekä alas poikkipalkkeihin. Jos ajoneuvoa nostetaan lappeellaan olevan maston kanssa, tulee kuljetusososien olla kiinnitettynä. Kiinnitä nosturivaljaat kiinnityspisteisiin (1) siten, että ne eivät voi lipsua paikaltaan! 1 1 C 1

21 3 Käyttööotto 3.1 Käyttöönotto ilman akkua m A Tät käyttötapaa ei saa käyttää kaltevilla ajopinnoilla (ei jarrua). Kun ajoneuvoa käytetään ilman akkua, tulee kuormapyöräjarru vapauttaa ennen käyttööottoa. f A m Irroita suojatulppa (5) ilmausventtiilistä. Siirrä letku (4) ilmausistukkoihin ja työnnä sen toinen pää sitä vastapäätä olevaan jarrunestesäiliöön (3). Jarruneste on paineen alla. Syöpymisvaara. Avaa ilmausventtiili (6) ja anna jarrunesteen valua jarrunestesäiliöön. Sulje sekä ilmausventtiili että jarrunestesäiliö. Jarrujärjestelmän saa akun asennuksen jälkeen toimimaan painamalla poljinta useasti. Tarkista jarrutusviive. Nämä toimenpiteet saa suorittaa vainvalmistajan asentaja Irroitetun tai lappeellaan olevan maston käyttöönotto Jos masto on kokonsan vuoksi irroitettu kuljetuksen ajaksi, saa sen kiinnittää vain koulutettu asentaja. Löysää (älä irroita) nostomastolaakeria (7), kun masto on lappeellaan. Aseta nostomasto sopivan nostolaitteen avulla pystyyn. Aseta tasauspelti, jos saatavilla, paikalleen, ruuvaa masto ja nostomasolaakeri paikalleen. C 2

22 4 Käyttöönotto m Aja ajoneuovoa akkuvirralla! Samansuuntainen vaihtovirta vahingoittaa sähköosia. Akun johtoliitosten(siirtokaapeli) tulee olla lyhyempi kuin 6 m. Ennen kuin ajoneuvo voidaan ottaa käyttöön kuljetuksen tai toimittamisen jälkeen, tulee seuraavat toimenpiteet suorittaa ennen sitä: m Asenna akku tarvittaessa ja lataa se (katso luku D, kappaleet 4 ja 5). Ota ajoneuvo käyttöön ohjeita noudattaen (katso luku E, kappale 3). Kontrolloi ennen käyttöönottoa, että ajoneuvo on varustettu kaatovarmistimella (1). Kaikkien turvallisuuslaitteiden varustus on tarkistettava. 1 1 C 3

23 C 4

24 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. m f Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaasti puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen.roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. 2 Akkutyypit Tyypistä riippuen varustetaan KMS erityyppisillä akuilla. Kaikki akkutyypit vastaavat DIN A. Alla olevasta taulukosta näkyy kapasiteetin kohdalla, mitkä yhdistelmät ovat vakioita: Akkutyyppi Ajoneuvotyyppi 48V 560 AH KMS V 600 AH KMS 100 f Akun paino lukee akun tyyppikilvessä. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla. D 1

25 3 Lataa akku f f Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). Käännä koskettimellinen varmistuslukko asentoon O (nollal) ja paina HÄTÄPY- SÄYTYS-painiketta. Avaa akun kansi kokonaan. Akun pistokkeen ja pistorasian saa kytkeä ja irroittaa vain ajoneuvon ja laturin ollessa sammuksissa. f f Vedä akun pisoke ulos. Poista tarvittaessa akun päällä oleva kumimatto. Latauksen ollessa käynnissä tulee akun kennojen yläosien olla vapaana, jotta tarvittava ilmanvaihto on taattu. Akun päälle ei saa asettaa metallisia tavaroita. Tarkista ennen latausta kaikki johto- ja pistokeliitokset mahdollisten näkyvien vaurioiden varalta. Liitä latausaseman latausjohto akun pistokkeeseen. Käynnistä laturi. Lataa akku noudattaen akun- ja latausaseman valmistajan antamia ohjeita. Akunö- ja latausaseman valmistajan antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. D 2

26 4 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen f f Oikosulkujen välttämiseski tulee akut, jotka ovat avonapaisia tai avoliittimisiä peittää kumimatolla. Akkua vaihdettaessa uusi akku tulee kiinnittää samanlailla kuin vanha. Lisäpainoja ei saa poistaa, eikä niide paikkoja saa muuttaa. f Käännä koskettimellinen varmistuslukko asentoon O (nolla) ja paina HÄTÄPY- SÄYTYS-painiketta. Avaa akun kansi kokonaan. Akun pistokkeen ja pistorasian saa kytkeä ja irroittaa vain ajoneuvon ja laturin ollessa sammuksissa. Vedä akun pistoke ulos Nosta kehyksien sivuosat irti. 4.1 Akunkuljetusvaunun asennus ja purku f Ajoneuvon tulee seistä vaaka-asennossa, ettei akku pyöri ulos, kun varmistin on poistettu. f Löysää akun varmistin. Vedä akku siuttain valmiina olevaan akunkuljetusvaunuun. Asennus tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki johto- ja pistokeliitokset ovat ehjiä ja kontrolloi ennen uudelleenkäyttöönottoa, että: akun varmistimet ovat paikollaan, akun kansi on kunnolla suljettu. D 3

27 5 Tarkista akun kunto, hapon määrä ja -tiiviys Noudata akun valmistajan turvallisuusohjeita. Tarkista, ettei akunkotelossa ole repeämiä ja tarkista tarvittaessa ulos valunut happo. Poista hapettumat akun navoista ja voitele ne hapottomalla voiteluaineella. Vedä laskuaukon tulppa ulos ja tarkista hapon määrä. Hapon määrän tulisi riittää vähintään mm levyn yläpinnan yli. Tarkista hapun tiivys happopumpulla noudattaen valmistajan ohjeita ja kiinnitä lopuksi laskuaukon tulpat takaisin. Lataa akku tarvittaessa uudelleen. 6 Akunpurkeamisnäyttö Kun avainta on käännetty virtalukossa ja HÄTÄPYSÄYTYS-kytkimestä on vedetty, näyttää akunpurkeamisnäyttö jäljelläolevan akkukapasiteetin asteettomasti. Loppukapasiteetin ollessa 30% näyttö vilkkuu. Kapasiteetin ollessä alle 20% tapahtuu nostonpysäytys % D 4

28 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. f Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. E 1

29 2 Ohjauspöydän järjestysvariaatoita Variantti I Sarjavalmisteisessa varustuksessa on ohjauspöytä asennettu etupuolelle, eli lisänostolaitteen eteen. Myös informaationäyttö on suljettajan suojakatoksen alla kuormansuuntaisesti. Variantti II Ohjauspöytä ja informaationäyttö ovat mastonsuuntaisia. Informaationäyttö on kuljettajan suojakatoksen alla. Variantti III Hallintalaitteet on asetettu viistoon. Kujettaja katsoo tällöin kuorman suuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on mastonsuuntainen Masterpilotti kuormansuuntainen. Informationäyttö on kuljettajan suojakatoksen alla kuormansuuntaisesti. Lisänostolaitetta hallitaan kuomansuuntaisesti. E 2

30 Variantti IV Hallintalaitteiden kuorman - ja viistottainen järjestys. Kuljettaja katsoo suoraan kuorman suuntaan tai viistosti kuormansuuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on saatavilla mastonsuuntaisena. Informaationäyttö on kuormanssuntaisesti kuljettajan suojakatoksen alla. Lisänostolaitetta hallitaan kuormansuuntaisesti. Variantti V Hallintalaitteiden mastonsuuntainen ja viistottainen järjestys. Kuljettaja katsoo suoraan maston suuntaan tai viistosti mastonsuuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on saatavilla. Informaationäyttä on kuljettajan suojakatoksen alla mastonsuuntaisesti. Lisänostolaitteen hallintalaitteet ovat mastonsuuntaiset. Variantti VI Hallintalaitteiden kaksoisjärjestys kuormansuuntaisesti sekä mastonsuuntaisesti. Informaationäyttö on joko kuorman- tai mastonsuuntainen. Lisänostolaitteen hallinta on maston- ja kuormansuuntainen. E 3

31 3 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus 3.1 Käyttö- ja näyttöelementit ohjauspöydällä 10 Asento Toiminto 1 HÄTÄPSÄYTYS- pääkytkin 2 Ohjauspyörä 3 Pysäytyskahva (kaksikäsikäyttö) 4 Panike nostonpysäytys 5 Painike Raideohjaus = vetopyörä suorassa asennossa induktiiviohjaus = induktiiviohjaus päällä 6 Ajo-ohjausnappi 7 Sarvi 8 Hydrauliikanohjausnappi (kaksikäsikäyttö) 9 Virtalukko 10 Valinnaiset toimintopainikkeet E 4

32 3.2 Käyttö- ja näyttöelementit näytössä 21 Asento Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 12 Näyttö Hiipimisajo t Kone on kytketty hiipimisajolle 13 Kääntökulmannäyttö t SF IF Näyttää vetopyörän senhetkisen asennon verraten sitä keskiasentoon käytäväntunnistin Yksiraiteistus mahdollista, yksiraidetoiminto päällä, ajoneuvo yksiraiteistettu 14 Näyttö Päänosto t Näyttää hytin korkeuden 15 Näyttö t Näyttää käyttötunnit käyttöönotosta lähtien Käyttötunnit 16 näyttö Kellonaika t Kellonajan näyttö 17 Akun tyhjentymisnäyttö t Näyttää akun virtamäärän 18 Näyttö t Palaa, kun seisontajarru vedetään päälle Seisontajarru päällä 19 Näyttö t Palaa, kun HÄTÄPYSÄYTYS on aktivoitunut HÄTÄPYSÄYTYS 20 Näyttö Huolto tarpeellinen / häiriö t Palaa, kun huolto on tarpeen tai laitteistossa on häiriö. 21 Näyttö löysän ketjun varmistin t Näyttää, kun lösän ketjun varmistin on tehnyt ilmoituksen 24 Näyttö Ohjaus päällä SF Näyttää vetopyörän suoran asennon IF Näyttää, kun induktiivinen ohjaus on aktiivinen 26 Näyttö Nostonpysäytys sammuksissa 28 Näyttö Synkronikääntäminen oikealle t = Vakiovaruste SF = raideohjaus o Näyttää, että automaattinen nostonpysäytys ei ole aktiivinen. t Näyttää, että toiminto Synkronikääntäminen oikealle on aktiivinen o = Lisävaruste IF = induktiivinen ohjaus E 5

EJE KmS 16. Käyttöohjeet 02.01 - 50114156 02.01

EJE KmS 16. Käyttöohjeet 02.01 - 50114156 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Käyttöohjeet s 50114156 02.01 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJB 14/16. Käyttöohjeet 06.99 - 50119837 09.99

EJB 14/16. Käyttöohjeet 06.99 - 50119837 09.99 EJB 14/16 06.99 - Käyttöohjeet s 50119837 09.99 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08 EJC 14/16 06.05 - Käyttöohjeet s 50470254 07.08 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

ECP 100-3. Käyttöohjeet 05.98 - 50114180 08.03

ECP 100-3. Käyttöohjeet 05.98 - 50114180 08.03 ECP 100-3 05.98 - Käyttöohjeet s 50114180 08.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50435812 03.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

EJC/EJC-Z 14/16. Käyttöohjeet 06.98 - 10004257 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Käyttöohjeet 06.98 - 10004257 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Käyttöohjeet s 10004257 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu Roclan 2 Humanic työntömastotrukit on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä. Olipa kyseessä uusi kuljettaja tai alan konkari, trukki mukautuu hallitusti kuljettajan ajotapaan - liikkeellelähtö, ajo

Lisätiedot

ECE 116. Käyttöohjeet 04.04 - 50439697 01.06

ECE 116. Käyttöohjeet 04.04 - 50439697 01.06 ECE 116 04.04 - Käyttöohjeet s 50439697 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

AMXE 10. Käyttöohjeet 11.02- 50304165 07.08

AMXE 10. Käyttöohjeet 11.02- 50304165 07.08 MXE 10 11.02- Käyttöohjeet s 50304165 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - Käyttöohjeet s 50425863 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

EMC 110/B 10. Käyttöohjeet 06.96- 10004466 07.08

EMC 110/B 10. Käyttöohjeet 06.96- 10004466 07.08 EMC 110/B 10 06.96- Käyttöohjeet s 10004466 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

Työntömastotrukki t

Työntömastotrukki t Työntömastotrukki 1.4-2.5 t R & E -sarja Kylmävarasto RRE140HC/HEC/ HCC/ RRE160HC/HEC/ HCC/ RRE180HC/HEC/ HCC/ RRE200HC/HEC/ HCC/ RRE250HC/HEC/ HCC/ www.toyota-forklifts.eu Työntömastotrukki, kylmävarasto,

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08 ETX 513/515 ml. KH 10.04 - Käyttöohjeet s 52029817 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Käyttöohjeet s 50137321 05.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

EFG 110k/110/113/115. Käyttöohjeet 01.04- 52020287 03.10

EFG 110k/110/113/115. Käyttöohjeet 01.04- 52020287 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Käyttöohjeet s 52020287 03.10 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

ETVC 16/20. Käyttöohjeet 05.99- 50052742 12.07

ETVC 16/20. Käyttöohjeet 05.99- 50052742 12.07 ETVC 16/20 05.99- Käyttöohjeet s 50052742 12.07 Tärkeitä ohjeita siirtopuomitrukkien nostolaitteiden kuljetukseen ja asennukseen Kuljetus Kuljetus voidaan nostolaitteen rakennekorkeudesta ja paikallisista

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07 EKS 110 07.04 - Käyttöohje s 50430017 11.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Käyttöohjeet s 50048206 03.06 Tärkeitä ohjeita siirtopuomitrukkien nostolaitteiden kuljetukseen ja asennukseen Kuljetus Kuljetus voidaan nostolaitteen rakennekorkeudesta

Lisätiedot

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN www.abc-karry.fi 1 PINOAMISVAUNU SFH1016/7699109 Nostoteho 1000kg Nostokorkeus 1600mm Haarukkapituus 1150mm Haarukan koko 160x60mm Kokonaisleveys 715mm Koneen korkeus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Käyttöohjeet s 50047429 10.05 Tärkeitä ohjeita siirtopuomitrukkien nostolaitteiden kuljetukseen ja asennukseen Kuljetus Kuljetus voidaan nostolaitteen rakennekorkeudesta ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

EJE 220/222/225/230/220r/222r

EJE 220/222/225/230/220r/222r EJE 220/222/225/230/220r/222r 10.03 - Käyttöohjeet s 50425900 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Käyttöohjeet s 52020419 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Käyttöohjeet 51122390 11.14 s ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

ELE ac 16/18/20. Käyttöohjeet 08.02- 50249844 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Käyttöohjeet 08.02- 50249844 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Käyttöohjeet s 50249844 04.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Käyttöohjeet 50468493 07.12 s ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ERC/ERC-Z 12/14/16. Käyttöohjeet 10.01- 50126640 06.02

ERC/ERC-Z 12/14/16. Käyttöohjeet 10.01- 50126640 06.02 ERC/ERC-Z 12/14/16 10.01- Käyttöohjeet s 50126640 06.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

ETV Q20/25. Käyttöohjeet 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Käyttöohjeet 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Käyttöohjeet s 50147523 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 01.03- Käyttöohjeet s 52001551 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

EJE C20. Käyttöohjeet 08.03 - 50249918 06.06. Set

EJE C20. Käyttöohjeet 08.03 - 50249918 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE C20 Käyttöohjeet 08.03 - s 50249918 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Käyttöohjeet 51122090 11.14 s ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot