KMS 100. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02"

Transkriptio

1 KMS Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. f m A Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. t o Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomallissa... B Yleiset tekniset tiedot... B Nostolaitteiston rakenne... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 8 4 Tunnusmerkkipaikat ja tyyppikilvet... B Kantovoima... B 10 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Kuljetus... C 1 2 Nosturpurku... C 1 3 Käyttööotto... C Käyttöönotto ilman akkua... C Irroitetun tai lappeellaan olevan maston käyttöönotto.... C 2 4 Käyttöönotto... C 3 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 1 3 Lataa akku... D 2 4 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen... D Akunkuljetusvaunun asennus ja purku... D 3 5 Tarkista akun kunto, hapon määrä ja -tiiviys... D 4 6 Akunpurkeamisnäyttö... D 4 I 1

5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset E 1 2 Ohjauspöydän järjestysvariaatoita... E 2 3 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E Käyttö- ja näyttöelementit ohjauspöydällä... E Käyttö- ja näyttöelementit näytössä... E Kuvat ajoneuvon käyttökunnosta... E 6 4 Ajoneuvon käyttöönotto... E 7 5 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely... E Ajoa koskevat turvamääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen... E Nostaiminen - laskeminen käytävien ulko- ja sisäpuolella.... E Diagonaaliajo (samanaikainen ajo ja nosto)... E Kuljettaminen ja pinoaminen... E Varmista, että ajovneuvo pysyy paikallaan... E 17 6 Häiriöapu... E Hätäpysäytyslaite... E Kuljettajan hytin hätälaskeminen... E Lähde hytistä hätäköyden avulla.... E löysän ketjun varmistin (kuittaa ilmoitus)... E Ajonsammutus(o)... E Nostonrajoitin (o)... E Käytävänloppuvarmistin(o)... E IF-hätäkäyttö... E Ajonevuon poistaminen kapealta käytävältä... E 24 I 2

6 F Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu...f 1 2 Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset...f 1 3 Huolto ja tarkastukset...f 3 4 Huoltokirja KMS F Käyttönesteet...F 8 5 Huolto- ja korjaustöiden kuvaus...f Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöyitä varten...f Varmista kuljettajanpaikankannatin...f Nostoketjujen puhdistus...f Nostoketjujen tarkistus...f Ketjujen korjaus...f Vaihdeöljyjen vaihto...f Ilmaussuodattimen puhdistus...f Hydrauliöljyn suodattimen vaihto...f Hydrauliikkaöljy...F Hydrauliikkajophdot...F Tarkista jarrunesteet...f Tarkista sähkösulakkeet...f Trukin käyttöönotto huollon jälkeen...f 14 6 Trukin poistaminen käytöstä...f Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa...f Toimenpiteet säilytyksen aikana...f Käyttöönotto säilytyksen jälkeen...f 15 7 Säännöllisin välein ja aina tapaturmien jälkeen suoritettava turvatarkastus (D: VBG 36 mukainen onnettomuuksien ehkäisymääräysten mukainen tarkastus)...f 15 I 3

7 I 4

8 A A Asianmukainen käyttö "Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Trukkiin kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. m Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. A 1

9 A 2

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus Kuljetustrukki KMS 100 on DIN mukainen voimansiiromoottorilla varustettu tehdasajoneuvo. Ajoneuvoa hallitaan nostettavalta kuljettajan paikalta; vain yksi henkilö kerralaan saa ajaa ajoneuvoa. Kuormanlastaustason saa haarukan lisänostolaitteella aina sopivalle työskentelykorkeudelle. Kuljetustrukki on tarkoitettu käytettäväksi kapeilla käytävillä, joissa hyllyt on sivuttaissuunnassa ja sen erikoispüiirteisiin kuuluu, että sitä voi ajaa kuorman ollessa nostettu. Vaatimus on ajopinnan hyvä kunto: ajopinnan tulee olla tasainen ja vaakasuora, jotta trukki voi vaivatta käytön aikana kantaa oman painonsa, kuljettajan sekä kuorman. Pohjan tulee olla puhdas roskista ja tavaroista, jotka estävät trukin tasaisen seisomeisen. Kantovoima lukee tyyppikilvessä. Tyyppi Kansovoima Kuorman painopiste KMS kg 600 mm B 1

11 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus Asento 1 o Lisänostolaite 2 t Nostettava ohjaustaso 3 t Masto 4 t Kehykset 5 t Akku t = Vakiovaruste Nimike o = Lisävaruste B 2

12 2.1 Ajoneuvo Siäänrakennettu informaationäyttö näyttää kaikki kuljettajalle tärkeät informaatiot kuten ohjauspyörän asennon, tason korkeuden, ajoneuvonkuntoilmoitukset (esim. häiriöt, aukiolevat ajoneuvonovet jne.), akkukapasiteetin, kellonajan kuten myös induktiiviohjauksen tilan jne. Sähköinen ohjaus on varustettu pienellä kätevällä ohjauspainike - ohjauspyörällä tarkkaa ja kevyttä ohjausta varten. Kapasitiivisten sensoreiden kaksikäsikäyttö tarttumiskahvassa ja masterpilotissa kevyelle käden asennolle; ei epämiellyttävää ja ranteita rasittavaa varokatkaisimien käyttöä. Masterpilotti mahdollistaa samanaikaisen ajamisen ja nostamisen myös trikin ollessa ohjaamaton. Luonnolliset peukalon- ja kädenliikkeet riittävät ajoneuvon helppoon käyttöön; kuljetteavaa kuormaa säästävä pehmeä ajo ja hydrauliikkalaitteiden käyttö. Ajoneuvoa on mahdollista ajaa erittäin tarkkaan, kuormien hyllyihin asettaminen onnistuu myös tarkasti. Kuormanpuolinen, helppotajuinen ohjauspöytä pienellä konsolilla mahdollistaa parhaanmahdollisen pääsyn paletteilhin ja nostaa kuljetustehoa. Kuljettajan ei tarvitse kääntyillä käyttöalaitteden ja siirrettävien kuormien välillä. Ajotie, kuorma ja haarukanpiikit ovat aina näkyvillä. Ohjauspöydänjärjestyksen erilaiset variaatiot (katso erikoisvarustus) mahdollistavat käyttölaitteiden käytön sovellusttamisen kullekin kuormalle sopivaksi ja varaston vaatumuksen mukaiseksi. Käyttöolosuhteista riippuen on ohjauspöydän kiinnitystä mahdollista muuttaa. Lisätoimintojen järjestys (esim. lisänostolaite) pysäytyskahvan vieressä mahdollistaa helpon laitteiden käytön ilman kurottelua. Lisätoimintoja aloitus ja ajonopeudenohjaus tapahtuu masterpilotin kautta. Monijarrujärjestelmä on varustettu vähintään kahdella toisistaan riippumattomilla järjestelmillä. Ajoneuvon pehmeä ja vakaa jarrutus on kaikissa tilanteissa mahdollista. Kulumaton genraattorinen käyttöjarru, varustettu energiansäästöohjelmalla, kuten ajomoottorin jousiakkujarru pysäköintijarruna kuormatessa ja hätäjarruna. Tarvittaessa voidaan ajoneuvo varustaa hydraulisella kuormapyöräjarrulla. B 3

13 3 Tekniset tiedot vakiomallissa A Tekniset tiedot on annettu VDI 2198 mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. B 4

14 3.1 Yleiset tekniset tiedot Rekisterinumero 1.2 Valmistajan tyyppiluettelo KMS Moottori sähkö, diesseli, bensa, kaasu, verkkovirta Sähkö 1.4 Hallinta manuaali, kävely, seisonta, istunta, kuljetus Kuljetus 1.5 Kantovoima / kuorma Q (t) 1,0 1.6 Kuorman painopiste-etäisyys c (mm) Kuorman välimatka x (mm) Akselivälit y (mm) 1490 Painot 2.1 Nettopaino akun kanssa kg Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana kg 3260/ Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana kg 1690/1740 Pyörät, koneisto 3.1 Renkaat täyskumi, superelastinen, ilma polyuretaani Tractothan 3.2 Rengaskoko, edessä d 1 (mm) 230 φ/ Rengaskoko, takana d 2 (mm) 310 φ/ Pyörät, luku edellä/takana (x=käyttöinen) 2/1x 3.6 Ajouranleveys, edessä b 10 (mm) Ajouranleveys, takana b 11 (mm) 0 E-moottori 6.1 Ajomoottori, teho S2 60 min kw 4,5 6.2 Nostomoottori, teho kun S3 25% kw 9,5 6.3 Akku DIN 43531/35/36 A mukaan, B, C, ei (maks.) 4 PzS 560 A (600) 6.4 Akunjännite, nimelliskapasiteetti K 5 V/Ah Akun paino kg 933 Muut 8.1 Ajo-ohjauksen tyyppi impulssi/mosfet 8.4 Melutaso, kuljettajan korva db(a) Ohjaus sähköinen B 5

15 Perusmittaukset 4.2 Nostotelineen korkeus alhalla h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nosto h 3 (mm) Nostotelineen korkeus ylhällä h 4 (mm) Korkeus turvakatoksen yläpuolella (hytti) h 6 (mm) Istumakorkeus/ seisomakorkeus h 7 (mm) Lisänostolaite h 9 (mm) Kokonaisnosto h 10 (mm) Kuljetuskorkeus h 15 (mm) Laskettu korkeus h 13 (mm) Kokonaispituus ilman kuormaa l 1 (mm) Pituus haarukanselkä mukaan laskettuna l 2 (mm) 2070 Kääntötyöntöhaarukan kääntöpisteen välimatka L 3 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) 1010/ Haarukanpiikkien mitat s/e/l (mm) 40 x 100 x Haarukankannin DIN 15173, luokka/muoto A, B Haarukankantimenleveys b 3 (mm) Haarukoiden ulkovälimatka b 5 (mm) Leveys ohjausrullien yli b 6 (mm) Työntö, sivuttain b 7 (mm) Työntö, sivuttain ajoneuvon keskeltä b 8 (mm) Maavara nostotelineen alla kuorman kanssa m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Työkäytävän leveys paletin kanssa 1000 x 1200 poikittain A st (mm) Työkäytävn leveys paletin kanssa 800 x 1200 pitkittäin A st (mm) Kääntösäde W a (mm) Paletin leveys b 12 (mm) Paletin pituus l 6 (mm) Kääntötyöntöhaarukan kääntöpisteen välimatka l 8 (mm) Hytin syvyys käynnin kohdalta (mm) Valot hytinkokeues sisällä h 11 (mm) Ohjaustasonkantimenleveys ulkoa b 9 (mm) Kääntötyöntökehysten leveys b 14 (mm) Nostovarren leveys l 10 (mm) - B 6

16 Tehotiedot 5.1 Ajonopeus kuorman kanssa/ilman km/h 10,0/10,5 5.2 Nostonopeus kuorman kanssa/ilman m/s 0,28/0, Laskunopeus kuorman kanssa/ilman m/s 0,40/0, Työntönopeus kuorman kanssa/ilman m/s Nousukyky kuorman kanssa/ilman % maks. nousukyky kuorman kanssa /ilman % Kiihdytysaika kuorman kanssa/ilman s käyttöjarrulla generaattorisesti 5.11 Pysäyköintijarru/ varokatkaisin sähköinen jaousjarru Tyyppi Nosto h 3 [mm] 3.2 Nostolaitteiston rakenne Kaksoisteleskooppi- (ZT) ja kolmoisteleskooppi- (DZ) nostokorkeus ja täysvapaanosto Rakennuskorkeus sisänajettu (ZT) h 1 [mm] Rakennuskorkeus sisäänajettu (DZ) h 1 [mm] Vapaanosto DZ:lle h 2 [mm] Rakennuskorkeus ulosajettu h 4 [mm] Tyyppi Korkeus turvakatoksen päällä h 6 [mm] lisänostolaite h 9 [mm] Yhteisnostokorkeus h 10 [mm] Kuljeuskorkeus h 15 [mm] B 7

17 3.3 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: A 65 db(a) Normin pren mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: A Heiluntakiihdytys seisontapaikalla: 1,11 m/s 2 gemäß Dokument N47E der CEN/TC 150/WG8. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) Seuraavissa raja-arvoissa pysyminen tuotenormien "tehdaskuljetusneuvoja koskeva sähkömagneettinen sietokyky (9/95)" mukaan: A - Interferenssiemissio (EN ) - Interferenssikesto (EN ) - Sähköstaattinen purkaus (EN ) Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.4 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila ajokäytössä: käytössä: 5 C ja 40 C välillä B 8

18 4 Tunnusmerkkipaikat ja tyyppikilvet Asento Nimike 1 Ajoneuvon tyyppikilpi 2 Kyltti laskulaite 3 Varoituskyltti Henkilöiden nostaminen kuormannostolaitteistolla kielletty 4 Varoituskyltti Älä oleskele kuorman alla 5 Varoituskyltti Puristumisvaara 6 Varoituskyltti Varo alijännitettä" 7 Nosturin kiinnityskohdat 8 Täytä hydrauliikkaöljyä 9 Kyltti kantovoima 10 Kyltti Lue käyttöohje 11 Kieltotaulu Mukana-ajo kielletty 12 Hätälasku 13 Kyltti konepellin avaamiseen ja sulkemiseen 14 Kiinnityspisteet nosturikuljetusta varten B 9

19 4.5 Trukin tyyppikilpi Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Nimike Pos. Nimike 18 Tyyppi 24 Kuorman painopiste-etäisyys mm 19 Sarja-nro. 25 Akun paino min/max kg 20 Tilaus-nro 26 Nettopaino ilman akkua kg 21 Nimellisnostoteho kg 27 Valmistusvuosi 22 Akku: jännite V 28 Tyyppi-nro ampeeritunnit Ah 23 Valmistaja 29 Valmistajan logo Trukkia koskevissa kyselyissä tai varaosatilauksissa on ilmoitettava sarjanumero (19). 4.6 Kantovoima Kyltissä (12) lukee ajoneuvon kantovoima (Q per kg) riippuen kuormanpainopisteetäisyydestä (D per mm) ja nostokorkeus (H per mm) taulukkomuodossa. 12 -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm B 10

20 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kolmella eri tavalla nostolaitteen rakennuskorkeudesta ja tulevan käyttöympäristön olosuhteista riippuen: m Pystyssä, nostolaitteen ja kuormannostolaitteiston ollessa asennettuna (rakennuskorkeuksien ollessa matalat) Pystyssä, nostotelineen ollessa kallistettuna ja kuormannostolaitteen ollessa irti asennettuna, asetettuna kuljetustelineelle. Pystyssä, sekä nostolaitteen ja kuormannostolaitteiston ollessa irti (rakennuskorkeuksien ollessa korkeat) Ajoneuvon kokoaminen, sen ensimmäinen käyttöönotto sekä kuljettajan neuvominen tulee tapahtua valmistajan kouluttaman henkilön toimesta.kuljetus- ja kokoamisohjeita on ehdottomasti noudatettava! 2 Nosturpurku m Käytä vain riittävän kantovoiman omaavaa nostolaitteistoa (ajoneuvon paino lukee ajoneuvon tyyppikilvessä. Katso luku B). Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). m Maston ollessa asennettu ovat nosturivaljaiden kiinnityspisteeet ylhällä maston poikkipalkeissa. Maston ollessa lappeellaan tulee nosturivaljaat kiinnittää ylös maston poikkipalkkeihin sekä alas poikkipalkkeihin. Jos ajoneuvoa nostetaan lappeellaan olevan maston kanssa, tulee kuljetusososien olla kiinnitettynä. Kiinnitä nosturivaljaat kiinnityspisteisiin (1) siten, että ne eivät voi lipsua paikaltaan! 1 1 C 1

21 3 Käyttööotto 3.1 Käyttöönotto ilman akkua m A Tät käyttötapaa ei saa käyttää kaltevilla ajopinnoilla (ei jarrua). Kun ajoneuvoa käytetään ilman akkua, tulee kuormapyöräjarru vapauttaa ennen käyttööottoa. f A m Irroita suojatulppa (5) ilmausventtiilistä. Siirrä letku (4) ilmausistukkoihin ja työnnä sen toinen pää sitä vastapäätä olevaan jarrunestesäiliöön (3). Jarruneste on paineen alla. Syöpymisvaara. Avaa ilmausventtiili (6) ja anna jarrunesteen valua jarrunestesäiliöön. Sulje sekä ilmausventtiili että jarrunestesäiliö. Jarrujärjestelmän saa akun asennuksen jälkeen toimimaan painamalla poljinta useasti. Tarkista jarrutusviive. Nämä toimenpiteet saa suorittaa vainvalmistajan asentaja Irroitetun tai lappeellaan olevan maston käyttöönotto Jos masto on kokonsan vuoksi irroitettu kuljetuksen ajaksi, saa sen kiinnittää vain koulutettu asentaja. Löysää (älä irroita) nostomastolaakeria (7), kun masto on lappeellaan. Aseta nostomasto sopivan nostolaitteen avulla pystyyn. Aseta tasauspelti, jos saatavilla, paikalleen, ruuvaa masto ja nostomasolaakeri paikalleen. C 2

22 4 Käyttöönotto m Aja ajoneuovoa akkuvirralla! Samansuuntainen vaihtovirta vahingoittaa sähköosia. Akun johtoliitosten(siirtokaapeli) tulee olla lyhyempi kuin 6 m. Ennen kuin ajoneuvo voidaan ottaa käyttöön kuljetuksen tai toimittamisen jälkeen, tulee seuraavat toimenpiteet suorittaa ennen sitä: m Asenna akku tarvittaessa ja lataa se (katso luku D, kappaleet 4 ja 5). Ota ajoneuvo käyttöön ohjeita noudattaen (katso luku E, kappale 3). Kontrolloi ennen käyttöönottoa, että ajoneuvo on varustettu kaatovarmistimella (1). Kaikkien turvallisuuslaitteiden varustus on tarkistettava. 1 1 C 3

23 C 4

24 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. m f Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaasti puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen.roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. 2 Akkutyypit Tyypistä riippuen varustetaan KMS erityyppisillä akuilla. Kaikki akkutyypit vastaavat DIN A. Alla olevasta taulukosta näkyy kapasiteetin kohdalla, mitkä yhdistelmät ovat vakioita: Akkutyyppi Ajoneuvotyyppi 48V 560 AH KMS V 600 AH KMS 100 f Akun paino lukee akun tyyppikilvessä. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla. D 1

25 3 Lataa akku f f Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). Käännä koskettimellinen varmistuslukko asentoon O (nollal) ja paina HÄTÄPY- SÄYTYS-painiketta. Avaa akun kansi kokonaan. Akun pistokkeen ja pistorasian saa kytkeä ja irroittaa vain ajoneuvon ja laturin ollessa sammuksissa. f f Vedä akun pisoke ulos. Poista tarvittaessa akun päällä oleva kumimatto. Latauksen ollessa käynnissä tulee akun kennojen yläosien olla vapaana, jotta tarvittava ilmanvaihto on taattu. Akun päälle ei saa asettaa metallisia tavaroita. Tarkista ennen latausta kaikki johto- ja pistokeliitokset mahdollisten näkyvien vaurioiden varalta. Liitä latausaseman latausjohto akun pistokkeeseen. Käynnistä laturi. Lataa akku noudattaen akun- ja latausaseman valmistajan antamia ohjeita. Akunö- ja latausaseman valmistajan antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. D 2

26 4 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen f f Oikosulkujen välttämiseski tulee akut, jotka ovat avonapaisia tai avoliittimisiä peittää kumimatolla. Akkua vaihdettaessa uusi akku tulee kiinnittää samanlailla kuin vanha. Lisäpainoja ei saa poistaa, eikä niide paikkoja saa muuttaa. f Käännä koskettimellinen varmistuslukko asentoon O (nolla) ja paina HÄTÄPY- SÄYTYS-painiketta. Avaa akun kansi kokonaan. Akun pistokkeen ja pistorasian saa kytkeä ja irroittaa vain ajoneuvon ja laturin ollessa sammuksissa. Vedä akun pistoke ulos Nosta kehyksien sivuosat irti. 4.1 Akunkuljetusvaunun asennus ja purku f Ajoneuvon tulee seistä vaaka-asennossa, ettei akku pyöri ulos, kun varmistin on poistettu. f Löysää akun varmistin. Vedä akku siuttain valmiina olevaan akunkuljetusvaunuun. Asennus tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki johto- ja pistokeliitokset ovat ehjiä ja kontrolloi ennen uudelleenkäyttöönottoa, että: akun varmistimet ovat paikollaan, akun kansi on kunnolla suljettu. D 3

27 5 Tarkista akun kunto, hapon määrä ja -tiiviys Noudata akun valmistajan turvallisuusohjeita. Tarkista, ettei akunkotelossa ole repeämiä ja tarkista tarvittaessa ulos valunut happo. Poista hapettumat akun navoista ja voitele ne hapottomalla voiteluaineella. Vedä laskuaukon tulppa ulos ja tarkista hapon määrä. Hapon määrän tulisi riittää vähintään mm levyn yläpinnan yli. Tarkista hapun tiivys happopumpulla noudattaen valmistajan ohjeita ja kiinnitä lopuksi laskuaukon tulpat takaisin. Lataa akku tarvittaessa uudelleen. 6 Akunpurkeamisnäyttö Kun avainta on käännetty virtalukossa ja HÄTÄPYSÄYTYS-kytkimestä on vedetty, näyttää akunpurkeamisnäyttö jäljelläolevan akkukapasiteetin asteettomasti. Loppukapasiteetin ollessa 30% näyttö vilkkuu. Kapasiteetin ollessä alle 20% tapahtuu nostonpysäytys % D 4

28 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. f Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. E 1

29 2 Ohjauspöydän järjestysvariaatoita Variantti I Sarjavalmisteisessa varustuksessa on ohjauspöytä asennettu etupuolelle, eli lisänostolaitteen eteen. Myös informaationäyttö on suljettajan suojakatoksen alla kuormansuuntaisesti. Variantti II Ohjauspöytä ja informaationäyttö ovat mastonsuuntaisia. Informaationäyttö on kuljettajan suojakatoksen alla. Variantti III Hallintalaitteet on asetettu viistoon. Kujettaja katsoo tällöin kuorman suuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on mastonsuuntainen Masterpilotti kuormansuuntainen. Informationäyttö on kuljettajan suojakatoksen alla kuormansuuntaisesti. Lisänostolaitetta hallitaan kuomansuuntaisesti. E 2

30 Variantti IV Hallintalaitteiden kuorman - ja viistottainen järjestys. Kuljettaja katsoo suoraan kuorman suuntaan tai viistosti kuormansuuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on saatavilla mastonsuuntaisena. Informaationäyttö on kuormanssuntaisesti kuljettajan suojakatoksen alla. Lisänostolaitetta hallitaan kuormansuuntaisesti. Variantti V Hallintalaitteiden mastonsuuntainen ja viistottainen järjestys. Kuljettaja katsoo suoraan maston suuntaan tai viistosti mastonsuuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on saatavilla. Informaationäyttä on kuljettajan suojakatoksen alla mastonsuuntaisesti. Lisänostolaitteen hallintalaitteet ovat mastonsuuntaiset. Variantti VI Hallintalaitteiden kaksoisjärjestys kuormansuuntaisesti sekä mastonsuuntaisesti. Informaationäyttö on joko kuorman- tai mastonsuuntainen. Lisänostolaitteen hallinta on maston- ja kuormansuuntainen. E 3

31 3 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus 3.1 Käyttö- ja näyttöelementit ohjauspöydällä 10 Asento Toiminto 1 HÄTÄPSÄYTYS- pääkytkin 2 Ohjauspyörä 3 Pysäytyskahva (kaksikäsikäyttö) 4 Panike nostonpysäytys 5 Painike Raideohjaus = vetopyörä suorassa asennossa induktiiviohjaus = induktiiviohjaus päällä 6 Ajo-ohjausnappi 7 Sarvi 8 Hydrauliikanohjausnappi (kaksikäsikäyttö) 9 Virtalukko 10 Valinnaiset toimintopainikkeet E 4

32 3.2 Käyttö- ja näyttöelementit näytössä 21 Asento Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 12 Näyttö Hiipimisajo t Kone on kytketty hiipimisajolle 13 Kääntökulmannäyttö t SF IF Näyttää vetopyörän senhetkisen asennon verraten sitä keskiasentoon käytäväntunnistin Yksiraiteistus mahdollista, yksiraidetoiminto päällä, ajoneuvo yksiraiteistettu 14 Näyttö Päänosto t Näyttää hytin korkeuden 15 Näyttö t Näyttää käyttötunnit käyttöönotosta lähtien Käyttötunnit 16 näyttö Kellonaika t Kellonajan näyttö 17 Akun tyhjentymisnäyttö t Näyttää akun virtamäärän 18 Näyttö t Palaa, kun seisontajarru vedetään päälle Seisontajarru päällä 19 Näyttö t Palaa, kun HÄTÄPYSÄYTYS on aktivoitunut HÄTÄPYSÄYTYS 20 Näyttö Huolto tarpeellinen / häiriö t Palaa, kun huolto on tarpeen tai laitteistossa on häiriö. 21 Näyttö löysän ketjun varmistin t Näyttää, kun lösän ketjun varmistin on tehnyt ilmoituksen 24 Näyttö Ohjaus päällä SF Näyttää vetopyörän suoran asennon IF Näyttää, kun induktiivinen ohjaus on aktiivinen 26 Näyttö Nostonpysäytys sammuksissa 28 Näyttö Synkronikääntäminen oikealle t = Vakiovaruste SF = raideohjaus o Näyttää, että automaattinen nostonpysäytys ei ole aktiivinen. t Näyttää, että toiminto Synkronikääntäminen oikealle on aktiivinen o = Lisävaruste IF = induktiivinen ohjaus E 5

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (43) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY 1 TUME-AGRI OY NO: 98674304 C 26.01.10 Käyttöohjekirja JC 3000 4000 kylvölannoitin Alkaen valmistusnumerosta JJ 49140 Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! 2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot