KMS 100. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02"

Transkriptio

1 KMS Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. f m A Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. t o Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomallissa... B Yleiset tekniset tiedot... B Nostolaitteiston rakenne... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 8 4 Tunnusmerkkipaikat ja tyyppikilvet... B Kantovoima... B 10 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Kuljetus... C 1 2 Nosturpurku... C 1 3 Käyttööotto... C Käyttöönotto ilman akkua... C Irroitetun tai lappeellaan olevan maston käyttöönotto.... C 2 4 Käyttöönotto... C 3 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 1 3 Lataa akku... D 2 4 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen... D Akunkuljetusvaunun asennus ja purku... D 3 5 Tarkista akun kunto, hapon määrä ja -tiiviys... D 4 6 Akunpurkeamisnäyttö... D 4 I 1

5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset E 1 2 Ohjauspöydän järjestysvariaatoita... E 2 3 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E Käyttö- ja näyttöelementit ohjauspöydällä... E Käyttö- ja näyttöelementit näytössä... E Kuvat ajoneuvon käyttökunnosta... E 6 4 Ajoneuvon käyttöönotto... E 7 5 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely... E Ajoa koskevat turvamääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen... E Nostaiminen - laskeminen käytävien ulko- ja sisäpuolella.... E Diagonaaliajo (samanaikainen ajo ja nosto)... E Kuljettaminen ja pinoaminen... E Varmista, että ajovneuvo pysyy paikallaan... E 17 6 Häiriöapu... E Hätäpysäytyslaite... E Kuljettajan hytin hätälaskeminen... E Lähde hytistä hätäköyden avulla.... E löysän ketjun varmistin (kuittaa ilmoitus)... E Ajonsammutus(o)... E Nostonrajoitin (o)... E Käytävänloppuvarmistin(o)... E IF-hätäkäyttö... E Ajonevuon poistaminen kapealta käytävältä... E 24 I 2

6 F Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu...f 1 2 Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset...f 1 3 Huolto ja tarkastukset...f 3 4 Huoltokirja KMS F Käyttönesteet...F 8 5 Huolto- ja korjaustöiden kuvaus...f Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöyitä varten...f Varmista kuljettajanpaikankannatin...f Nostoketjujen puhdistus...f Nostoketjujen tarkistus...f Ketjujen korjaus...f Vaihdeöljyjen vaihto...f Ilmaussuodattimen puhdistus...f Hydrauliöljyn suodattimen vaihto...f Hydrauliikkaöljy...F Hydrauliikkajophdot...F Tarkista jarrunesteet...f Tarkista sähkösulakkeet...f Trukin käyttöönotto huollon jälkeen...f 14 6 Trukin poistaminen käytöstä...f Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa...f Toimenpiteet säilytyksen aikana...f Käyttöönotto säilytyksen jälkeen...f 15 7 Säännöllisin välein ja aina tapaturmien jälkeen suoritettava turvatarkastus (D: VBG 36 mukainen onnettomuuksien ehkäisymääräysten mukainen tarkastus)...f 15 I 3

7 I 4

8 A A Asianmukainen käyttö "Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Trukkiin kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. m Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. A 1

9 A 2

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus Kuljetustrukki KMS 100 on DIN mukainen voimansiiromoottorilla varustettu tehdasajoneuvo. Ajoneuvoa hallitaan nostettavalta kuljettajan paikalta; vain yksi henkilö kerralaan saa ajaa ajoneuvoa. Kuormanlastaustason saa haarukan lisänostolaitteella aina sopivalle työskentelykorkeudelle. Kuljetustrukki on tarkoitettu käytettäväksi kapeilla käytävillä, joissa hyllyt on sivuttaissuunnassa ja sen erikoispüiirteisiin kuuluu, että sitä voi ajaa kuorman ollessa nostettu. Vaatimus on ajopinnan hyvä kunto: ajopinnan tulee olla tasainen ja vaakasuora, jotta trukki voi vaivatta käytön aikana kantaa oman painonsa, kuljettajan sekä kuorman. Pohjan tulee olla puhdas roskista ja tavaroista, jotka estävät trukin tasaisen seisomeisen. Kantovoima lukee tyyppikilvessä. Tyyppi Kansovoima Kuorman painopiste KMS kg 600 mm B 1

11 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus Asento 1 o Lisänostolaite 2 t Nostettava ohjaustaso 3 t Masto 4 t Kehykset 5 t Akku t = Vakiovaruste Nimike o = Lisävaruste B 2

12 2.1 Ajoneuvo Siäänrakennettu informaationäyttö näyttää kaikki kuljettajalle tärkeät informaatiot kuten ohjauspyörän asennon, tason korkeuden, ajoneuvonkuntoilmoitukset (esim. häiriöt, aukiolevat ajoneuvonovet jne.), akkukapasiteetin, kellonajan kuten myös induktiiviohjauksen tilan jne. Sähköinen ohjaus on varustettu pienellä kätevällä ohjauspainike - ohjauspyörällä tarkkaa ja kevyttä ohjausta varten. Kapasitiivisten sensoreiden kaksikäsikäyttö tarttumiskahvassa ja masterpilotissa kevyelle käden asennolle; ei epämiellyttävää ja ranteita rasittavaa varokatkaisimien käyttöä. Masterpilotti mahdollistaa samanaikaisen ajamisen ja nostamisen myös trikin ollessa ohjaamaton. Luonnolliset peukalon- ja kädenliikkeet riittävät ajoneuvon helppoon käyttöön; kuljetteavaa kuormaa säästävä pehmeä ajo ja hydrauliikkalaitteiden käyttö. Ajoneuvoa on mahdollista ajaa erittäin tarkkaan, kuormien hyllyihin asettaminen onnistuu myös tarkasti. Kuormanpuolinen, helppotajuinen ohjauspöytä pienellä konsolilla mahdollistaa parhaanmahdollisen pääsyn paletteilhin ja nostaa kuljetustehoa. Kuljettajan ei tarvitse kääntyillä käyttöalaitteden ja siirrettävien kuormien välillä. Ajotie, kuorma ja haarukanpiikit ovat aina näkyvillä. Ohjauspöydänjärjestyksen erilaiset variaatiot (katso erikoisvarustus) mahdollistavat käyttölaitteiden käytön sovellusttamisen kullekin kuormalle sopivaksi ja varaston vaatumuksen mukaiseksi. Käyttöolosuhteista riippuen on ohjauspöydän kiinnitystä mahdollista muuttaa. Lisätoimintojen järjestys (esim. lisänostolaite) pysäytyskahvan vieressä mahdollistaa helpon laitteiden käytön ilman kurottelua. Lisätoimintoja aloitus ja ajonopeudenohjaus tapahtuu masterpilotin kautta. Monijarrujärjestelmä on varustettu vähintään kahdella toisistaan riippumattomilla järjestelmillä. Ajoneuvon pehmeä ja vakaa jarrutus on kaikissa tilanteissa mahdollista. Kulumaton genraattorinen käyttöjarru, varustettu energiansäästöohjelmalla, kuten ajomoottorin jousiakkujarru pysäköintijarruna kuormatessa ja hätäjarruna. Tarvittaessa voidaan ajoneuvo varustaa hydraulisella kuormapyöräjarrulla. B 3

13 3 Tekniset tiedot vakiomallissa A Tekniset tiedot on annettu VDI 2198 mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. B 4

14 3.1 Yleiset tekniset tiedot Rekisterinumero 1.2 Valmistajan tyyppiluettelo KMS Moottori sähkö, diesseli, bensa, kaasu, verkkovirta Sähkö 1.4 Hallinta manuaali, kävely, seisonta, istunta, kuljetus Kuljetus 1.5 Kantovoima / kuorma Q (t) 1,0 1.6 Kuorman painopiste-etäisyys c (mm) Kuorman välimatka x (mm) Akselivälit y (mm) 1490 Painot 2.1 Nettopaino akun kanssa kg Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana kg 3260/ Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana kg 1690/1740 Pyörät, koneisto 3.1 Renkaat täyskumi, superelastinen, ilma polyuretaani Tractothan 3.2 Rengaskoko, edessä d 1 (mm) 230 φ/ Rengaskoko, takana d 2 (mm) 310 φ/ Pyörät, luku edellä/takana (x=käyttöinen) 2/1x 3.6 Ajouranleveys, edessä b 10 (mm) Ajouranleveys, takana b 11 (mm) 0 E-moottori 6.1 Ajomoottori, teho S2 60 min kw 4,5 6.2 Nostomoottori, teho kun S3 25% kw 9,5 6.3 Akku DIN 43531/35/36 A mukaan, B, C, ei (maks.) 4 PzS 560 A (600) 6.4 Akunjännite, nimelliskapasiteetti K 5 V/Ah Akun paino kg 933 Muut 8.1 Ajo-ohjauksen tyyppi impulssi/mosfet 8.4 Melutaso, kuljettajan korva db(a) Ohjaus sähköinen B 5

15 Perusmittaukset 4.2 Nostotelineen korkeus alhalla h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nosto h 3 (mm) Nostotelineen korkeus ylhällä h 4 (mm) Korkeus turvakatoksen yläpuolella (hytti) h 6 (mm) Istumakorkeus/ seisomakorkeus h 7 (mm) Lisänostolaite h 9 (mm) Kokonaisnosto h 10 (mm) Kuljetuskorkeus h 15 (mm) Laskettu korkeus h 13 (mm) Kokonaispituus ilman kuormaa l 1 (mm) Pituus haarukanselkä mukaan laskettuna l 2 (mm) 2070 Kääntötyöntöhaarukan kääntöpisteen välimatka L 3 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) 1010/ Haarukanpiikkien mitat s/e/l (mm) 40 x 100 x Haarukankannin DIN 15173, luokka/muoto A, B Haarukankantimenleveys b 3 (mm) Haarukoiden ulkovälimatka b 5 (mm) Leveys ohjausrullien yli b 6 (mm) Työntö, sivuttain b 7 (mm) Työntö, sivuttain ajoneuvon keskeltä b 8 (mm) Maavara nostotelineen alla kuorman kanssa m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Työkäytävän leveys paletin kanssa 1000 x 1200 poikittain A st (mm) Työkäytävn leveys paletin kanssa 800 x 1200 pitkittäin A st (mm) Kääntösäde W a (mm) Paletin leveys b 12 (mm) Paletin pituus l 6 (mm) Kääntötyöntöhaarukan kääntöpisteen välimatka l 8 (mm) Hytin syvyys käynnin kohdalta (mm) Valot hytinkokeues sisällä h 11 (mm) Ohjaustasonkantimenleveys ulkoa b 9 (mm) Kääntötyöntökehysten leveys b 14 (mm) Nostovarren leveys l 10 (mm) - B 6

16 Tehotiedot 5.1 Ajonopeus kuorman kanssa/ilman km/h 10,0/10,5 5.2 Nostonopeus kuorman kanssa/ilman m/s 0,28/0, Laskunopeus kuorman kanssa/ilman m/s 0,40/0, Työntönopeus kuorman kanssa/ilman m/s Nousukyky kuorman kanssa/ilman % maks. nousukyky kuorman kanssa /ilman % Kiihdytysaika kuorman kanssa/ilman s käyttöjarrulla generaattorisesti 5.11 Pysäyköintijarru/ varokatkaisin sähköinen jaousjarru Tyyppi Nosto h 3 [mm] 3.2 Nostolaitteiston rakenne Kaksoisteleskooppi- (ZT) ja kolmoisteleskooppi- (DZ) nostokorkeus ja täysvapaanosto Rakennuskorkeus sisänajettu (ZT) h 1 [mm] Rakennuskorkeus sisäänajettu (DZ) h 1 [mm] Vapaanosto DZ:lle h 2 [mm] Rakennuskorkeus ulosajettu h 4 [mm] Tyyppi Korkeus turvakatoksen päällä h 6 [mm] lisänostolaite h 9 [mm] Yhteisnostokorkeus h 10 [mm] Kuljeuskorkeus h 15 [mm] B 7

17 3.3 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: A 65 db(a) Normin pren mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: A Heiluntakiihdytys seisontapaikalla: 1,11 m/s 2 gemäß Dokument N47E der CEN/TC 150/WG8. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) Seuraavissa raja-arvoissa pysyminen tuotenormien "tehdaskuljetusneuvoja koskeva sähkömagneettinen sietokyky (9/95)" mukaan: A - Interferenssiemissio (EN ) - Interferenssikesto (EN ) - Sähköstaattinen purkaus (EN ) Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.4 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila ajokäytössä: käytössä: 5 C ja 40 C välillä B 8

18 4 Tunnusmerkkipaikat ja tyyppikilvet Asento Nimike 1 Ajoneuvon tyyppikilpi 2 Kyltti laskulaite 3 Varoituskyltti Henkilöiden nostaminen kuormannostolaitteistolla kielletty 4 Varoituskyltti Älä oleskele kuorman alla 5 Varoituskyltti Puristumisvaara 6 Varoituskyltti Varo alijännitettä" 7 Nosturin kiinnityskohdat 8 Täytä hydrauliikkaöljyä 9 Kyltti kantovoima 10 Kyltti Lue käyttöohje 11 Kieltotaulu Mukana-ajo kielletty 12 Hätälasku 13 Kyltti konepellin avaamiseen ja sulkemiseen 14 Kiinnityspisteet nosturikuljetusta varten B 9

19 4.5 Trukin tyyppikilpi Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Nimike Pos. Nimike 18 Tyyppi 24 Kuorman painopiste-etäisyys mm 19 Sarja-nro. 25 Akun paino min/max kg 20 Tilaus-nro 26 Nettopaino ilman akkua kg 21 Nimellisnostoteho kg 27 Valmistusvuosi 22 Akku: jännite V 28 Tyyppi-nro ampeeritunnit Ah 23 Valmistaja 29 Valmistajan logo Trukkia koskevissa kyselyissä tai varaosatilauksissa on ilmoitettava sarjanumero (19). 4.6 Kantovoima Kyltissä (12) lukee ajoneuvon kantovoima (Q per kg) riippuen kuormanpainopisteetäisyydestä (D per mm) ja nostokorkeus (H per mm) taulukkomuodossa. 12 -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm B 10

20 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kolmella eri tavalla nostolaitteen rakennuskorkeudesta ja tulevan käyttöympäristön olosuhteista riippuen: m Pystyssä, nostolaitteen ja kuormannostolaitteiston ollessa asennettuna (rakennuskorkeuksien ollessa matalat) Pystyssä, nostotelineen ollessa kallistettuna ja kuormannostolaitteen ollessa irti asennettuna, asetettuna kuljetustelineelle. Pystyssä, sekä nostolaitteen ja kuormannostolaitteiston ollessa irti (rakennuskorkeuksien ollessa korkeat) Ajoneuvon kokoaminen, sen ensimmäinen käyttöönotto sekä kuljettajan neuvominen tulee tapahtua valmistajan kouluttaman henkilön toimesta.kuljetus- ja kokoamisohjeita on ehdottomasti noudatettava! 2 Nosturpurku m Käytä vain riittävän kantovoiman omaavaa nostolaitteistoa (ajoneuvon paino lukee ajoneuvon tyyppikilvessä. Katso luku B). Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). m Maston ollessa asennettu ovat nosturivaljaiden kiinnityspisteeet ylhällä maston poikkipalkeissa. Maston ollessa lappeellaan tulee nosturivaljaat kiinnittää ylös maston poikkipalkkeihin sekä alas poikkipalkkeihin. Jos ajoneuvoa nostetaan lappeellaan olevan maston kanssa, tulee kuljetusososien olla kiinnitettynä. Kiinnitä nosturivaljaat kiinnityspisteisiin (1) siten, että ne eivät voi lipsua paikaltaan! 1 1 C 1

21 3 Käyttööotto 3.1 Käyttöönotto ilman akkua m A Tät käyttötapaa ei saa käyttää kaltevilla ajopinnoilla (ei jarrua). Kun ajoneuvoa käytetään ilman akkua, tulee kuormapyöräjarru vapauttaa ennen käyttööottoa. f A m Irroita suojatulppa (5) ilmausventtiilistä. Siirrä letku (4) ilmausistukkoihin ja työnnä sen toinen pää sitä vastapäätä olevaan jarrunestesäiliöön (3). Jarruneste on paineen alla. Syöpymisvaara. Avaa ilmausventtiili (6) ja anna jarrunesteen valua jarrunestesäiliöön. Sulje sekä ilmausventtiili että jarrunestesäiliö. Jarrujärjestelmän saa akun asennuksen jälkeen toimimaan painamalla poljinta useasti. Tarkista jarrutusviive. Nämä toimenpiteet saa suorittaa vainvalmistajan asentaja Irroitetun tai lappeellaan olevan maston käyttöönotto Jos masto on kokonsan vuoksi irroitettu kuljetuksen ajaksi, saa sen kiinnittää vain koulutettu asentaja. Löysää (älä irroita) nostomastolaakeria (7), kun masto on lappeellaan. Aseta nostomasto sopivan nostolaitteen avulla pystyyn. Aseta tasauspelti, jos saatavilla, paikalleen, ruuvaa masto ja nostomasolaakeri paikalleen. C 2

22 4 Käyttöönotto m Aja ajoneuovoa akkuvirralla! Samansuuntainen vaihtovirta vahingoittaa sähköosia. Akun johtoliitosten(siirtokaapeli) tulee olla lyhyempi kuin 6 m. Ennen kuin ajoneuvo voidaan ottaa käyttöön kuljetuksen tai toimittamisen jälkeen, tulee seuraavat toimenpiteet suorittaa ennen sitä: m Asenna akku tarvittaessa ja lataa se (katso luku D, kappaleet 4 ja 5). Ota ajoneuvo käyttöön ohjeita noudattaen (katso luku E, kappale 3). Kontrolloi ennen käyttöönottoa, että ajoneuvo on varustettu kaatovarmistimella (1). Kaikkien turvallisuuslaitteiden varustus on tarkistettava. 1 1 C 3

23 C 4

24 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. m f Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaasti puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen.roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. 2 Akkutyypit Tyypistä riippuen varustetaan KMS erityyppisillä akuilla. Kaikki akkutyypit vastaavat DIN A. Alla olevasta taulukosta näkyy kapasiteetin kohdalla, mitkä yhdistelmät ovat vakioita: Akkutyyppi Ajoneuvotyyppi 48V 560 AH KMS V 600 AH KMS 100 f Akun paino lukee akun tyyppikilvessä. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla. D 1

25 3 Lataa akku f f Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). Käännä koskettimellinen varmistuslukko asentoon O (nollal) ja paina HÄTÄPY- SÄYTYS-painiketta. Avaa akun kansi kokonaan. Akun pistokkeen ja pistorasian saa kytkeä ja irroittaa vain ajoneuvon ja laturin ollessa sammuksissa. f f Vedä akun pisoke ulos. Poista tarvittaessa akun päällä oleva kumimatto. Latauksen ollessa käynnissä tulee akun kennojen yläosien olla vapaana, jotta tarvittava ilmanvaihto on taattu. Akun päälle ei saa asettaa metallisia tavaroita. Tarkista ennen latausta kaikki johto- ja pistokeliitokset mahdollisten näkyvien vaurioiden varalta. Liitä latausaseman latausjohto akun pistokkeeseen. Käynnistä laturi. Lataa akku noudattaen akun- ja latausaseman valmistajan antamia ohjeita. Akunö- ja latausaseman valmistajan antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. D 2

26 4 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen f f Oikosulkujen välttämiseski tulee akut, jotka ovat avonapaisia tai avoliittimisiä peittää kumimatolla. Akkua vaihdettaessa uusi akku tulee kiinnittää samanlailla kuin vanha. Lisäpainoja ei saa poistaa, eikä niide paikkoja saa muuttaa. f Käännä koskettimellinen varmistuslukko asentoon O (nolla) ja paina HÄTÄPY- SÄYTYS-painiketta. Avaa akun kansi kokonaan. Akun pistokkeen ja pistorasian saa kytkeä ja irroittaa vain ajoneuvon ja laturin ollessa sammuksissa. Vedä akun pistoke ulos Nosta kehyksien sivuosat irti. 4.1 Akunkuljetusvaunun asennus ja purku f Ajoneuvon tulee seistä vaaka-asennossa, ettei akku pyöri ulos, kun varmistin on poistettu. f Löysää akun varmistin. Vedä akku siuttain valmiina olevaan akunkuljetusvaunuun. Asennus tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki johto- ja pistokeliitokset ovat ehjiä ja kontrolloi ennen uudelleenkäyttöönottoa, että: akun varmistimet ovat paikollaan, akun kansi on kunnolla suljettu. D 3

27 5 Tarkista akun kunto, hapon määrä ja -tiiviys Noudata akun valmistajan turvallisuusohjeita. Tarkista, ettei akunkotelossa ole repeämiä ja tarkista tarvittaessa ulos valunut happo. Poista hapettumat akun navoista ja voitele ne hapottomalla voiteluaineella. Vedä laskuaukon tulppa ulos ja tarkista hapon määrä. Hapon määrän tulisi riittää vähintään mm levyn yläpinnan yli. Tarkista hapun tiivys happopumpulla noudattaen valmistajan ohjeita ja kiinnitä lopuksi laskuaukon tulpat takaisin. Lataa akku tarvittaessa uudelleen. 6 Akunpurkeamisnäyttö Kun avainta on käännetty virtalukossa ja HÄTÄPYSÄYTYS-kytkimestä on vedetty, näyttää akunpurkeamisnäyttö jäljelläolevan akkukapasiteetin asteettomasti. Loppukapasiteetin ollessa 30% näyttö vilkkuu. Kapasiteetin ollessä alle 20% tapahtuu nostonpysäytys % D 4

28 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. f Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. E 1

29 2 Ohjauspöydän järjestysvariaatoita Variantti I Sarjavalmisteisessa varustuksessa on ohjauspöytä asennettu etupuolelle, eli lisänostolaitteen eteen. Myös informaationäyttö on suljettajan suojakatoksen alla kuormansuuntaisesti. Variantti II Ohjauspöytä ja informaationäyttö ovat mastonsuuntaisia. Informaationäyttö on kuljettajan suojakatoksen alla. Variantti III Hallintalaitteet on asetettu viistoon. Kujettaja katsoo tällöin kuorman suuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on mastonsuuntainen Masterpilotti kuormansuuntainen. Informationäyttö on kuljettajan suojakatoksen alla kuormansuuntaisesti. Lisänostolaitetta hallitaan kuomansuuntaisesti. E 2

30 Variantti IV Hallintalaitteiden kuorman - ja viistottainen järjestys. Kuljettaja katsoo suoraan kuorman suuntaan tai viistosti kuormansuuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on saatavilla mastonsuuntaisena. Informaationäyttö on kuormanssuntaisesti kuljettajan suojakatoksen alla. Lisänostolaitetta hallitaan kuormansuuntaisesti. Variantti V Hallintalaitteiden mastonsuuntainen ja viistottainen järjestys. Kuljettaja katsoo suoraan maston suuntaan tai viistosti mastonsuuntaan vasemmalle. Ohjauspöytämoduli Ohjaus on saatavilla. Informaationäyttä on kuljettajan suojakatoksen alla mastonsuuntaisesti. Lisänostolaitteen hallintalaitteet ovat mastonsuuntaiset. Variantti VI Hallintalaitteiden kaksoisjärjestys kuormansuuntaisesti sekä mastonsuuntaisesti. Informaationäyttö on joko kuorman- tai mastonsuuntainen. Lisänostolaitteen hallinta on maston- ja kuormansuuntainen. E 3

31 3 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus 3.1 Käyttö- ja näyttöelementit ohjauspöydällä 10 Asento Toiminto 1 HÄTÄPSÄYTYS- pääkytkin 2 Ohjauspyörä 3 Pysäytyskahva (kaksikäsikäyttö) 4 Panike nostonpysäytys 5 Painike Raideohjaus = vetopyörä suorassa asennossa induktiiviohjaus = induktiiviohjaus päällä 6 Ajo-ohjausnappi 7 Sarvi 8 Hydrauliikanohjausnappi (kaksikäsikäyttö) 9 Virtalukko 10 Valinnaiset toimintopainikkeet E 4

32 3.2 Käyttö- ja näyttöelementit näytössä 21 Asento Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 12 Näyttö Hiipimisajo t Kone on kytketty hiipimisajolle 13 Kääntökulmannäyttö t SF IF Näyttää vetopyörän senhetkisen asennon verraten sitä keskiasentoon käytäväntunnistin Yksiraiteistus mahdollista, yksiraidetoiminto päällä, ajoneuvo yksiraiteistettu 14 Näyttö Päänosto t Näyttää hytin korkeuden 15 Näyttö t Näyttää käyttötunnit käyttöönotosta lähtien Käyttötunnit 16 näyttö Kellonaika t Kellonajan näyttö 17 Akun tyhjentymisnäyttö t Näyttää akun virtamäärän 18 Näyttö t Palaa, kun seisontajarru vedetään päälle Seisontajarru päällä 19 Näyttö t Palaa, kun HÄTÄPYSÄYTYS on aktivoitunut HÄTÄPYSÄYTYS 20 Näyttö Huolto tarpeellinen / häiriö t Palaa, kun huolto on tarpeen tai laitteistossa on häiriö. 21 Näyttö löysän ketjun varmistin t Näyttää, kun lösän ketjun varmistin on tehnyt ilmoituksen 24 Näyttö Ohjaus päällä SF Näyttää vetopyörän suoran asennon IF Näyttää, kun induktiivinen ohjaus on aktiivinen 26 Näyttö Nostonpysäytys sammuksissa 28 Näyttö Synkronikääntäminen oikealle t = Vakiovaruste SF = raideohjaus o Näyttää, että automaattinen nostonpysäytys ei ole aktiivinen. t Näyttää, että toiminto Synkronikääntäminen oikealle on aktiivinen o = Lisävaruste IF = induktiivinen ohjaus E 5

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08 EJC 14/16 06.05 - Käyttöohjeet s 50470254 07.08 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50435812 03.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - Käyttöohjeet s 50425863 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08 ETX 513/515 ml. KH 10.04 - Käyttöohjeet s 52029817 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

EFG 110k/110/113/115. Käyttöohjeet 01.04- 52020287 03.10

EFG 110k/110/113/115. Käyttöohjeet 01.04- 52020287 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Käyttöohjeet s 52020287 03.10 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Käyttöohjeet 51122390 11.14 s ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Käyttöohjeet 50468493 07.12 s ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Käyttöohje 12.06- s 51051916 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Käyttöohjeet 51122090 11.14 s ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas ja huoltotiedot Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas 4. laitos 2. painos Tärkeää Lue nämä turvamääräykset ja käyttöohjeet huolellisesti ennen koneen käyttämistä ja noudata

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Ramppinosto 03.10 - Käyttöohjeet 51203576 03.10 s EMC 110 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot