Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen Heikki jäsen OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta jäsen (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Karila Juhani jäsen Kulpakko Aino jäsen Laurila Pirjo jäsen Leinonen Panu jäsen Nyman Pekka jäsen Oikarinen Hannu jäsen Perttunen Jimmy jäsen Pesonen Eila jäsen Suokanerva Hanne jäsen Tervo Jari jäsen Uusitalo Tapio jäsen Jääskeläinen Raija varajäsen Nikka Esko varajäsen MUUT SAAPUVILLA Laurila Pauli kunnanjohtaja OLLEET Säärelä Marjo Vt. kunnanjohtaja Rajahalme Margit pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Margit Rajahalme PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Reeta Hyttinen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 25, 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 25 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenel- le. Valtuuston päätöksen mukaan ( 26/2005) täydellinen kokous- Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkais- tu sanomalehti Koillis-Lapissa. kutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähin- tään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosen- niemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 26 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöy- valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päät- tänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjes- täkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua tyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Hanne Suokanerva esitti Reeta Hyttistä Heikki Honkanen esitti Pirkko Hyötylää Muita esityksiä ei tullut. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reeta Hyttinen ja Pirkko Hyötylä Heikki Honkanen esitti työjärjestyksen muuttamista siten, että 37 muutetaan 38 jälkeen käsiteltäväksi, esitys raukesi kannattamattomana. Tauko Tauon aikana Hanna-Leena Talvensaari kertoi Pohjoisen Lapin Leader Ry:n hankkeista.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Khall 66 Tilinpäätös vuodelta 2005 on valmistunut. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan on kunnanhallituksen toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tarkastuslautakunnan tehtävän on valmistella valtuustolle tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunta hankkii tarvittaessa asianomaisten selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon sekä tekee valtuustolle päätösehdotuksen.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 Kunnanhallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Korkeimman hallinto-oikeudemukaan kunnanhallituksen jäsenet eivät ole kunnanvaltuustos tekemän päätöksen sa esteellisiä käsittelemään edellisen vuoden tilinpäätöstä. Sama koskee kunnanjohtajaa. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioidu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä ei otettu kantaa edellisen vuoden alijäämän tai talousarviovuoden arvioiden alijäämän kattamiseen. Tilinpäätös Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Pe- mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyt- rusoletus on, että töomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riit- tävä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilinpäätös osoittaa, että tilikauden tulos vuodelta 2005 on noin alijäämäinen. Toimintakulut muodostuivat tilinpäätöksessä noin talousarviossa arvioitua suuremmiksi. Kasvua edelliseen vuoteen 2004 verrattuna oli noin 6 % ja talousarvioon verrattuna noin 1 %. Terveydenhuollon nettomenot kasvoivat vuoden 2004 ta- verrattuna noin , kasvu johtuu erityisesti lousarvioon erikoissairaanhoidon lisääntyneistä menoista. Vuonna 2005 uutta lainaa otettiin Lainakanta oli kertomusvuo- den lopussa /asukas. Bruttoinvestointimenojen toteutuma oli noin , joka oli noin 79 % talousarviossa päätetyistä investoinneista. Toteutu- ns. nousutien matta jäivät mm. lämpökeskushankkeet ja Pyhätunturin uuden rakentaminen.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 66 Kunnanhallitus 107 Kunnanvaltuusto Talousarvioon verrattuna verotulot jäivät noin 6,6 % alle arvion ja valtionosuudet ylittyivät noin 12 % talousarvioon verrattuna. Valtionosuuden ylittyminen johtuu harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta. Kassavarat olivat vuoden vaihteessa noin Kumulatiivinen alijäämä oli vuoden lopussa noin Kunnanvaltuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset ta- voitteet toteutuivat suhteellisen hyvin. Merkittävä muutos palve- lukodiksi vuoden 2005 alusta lurakenteeseen oli vanhainkodin muuttuminen vanhusten palve- lukien. Hallintokunnittain ulkoiset nettomenot poikkesivat talousarviosta seuraavasti: Kunnanhallitus ,00 e 103,84 % (Terveydenhuolto) ,01 e 104,84 % Sosiaalilautakunta ,16 e 103,96% Sivistyslautakunta ,17 e 94,04 % Tekninen lautakunta 619,51 100,24 % Käyttötalous ,44 101,37 % Tilinpäätös liitteenä nro 1. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talouden vertailutiedot esitellään kokouksessa. Hall.siht: Vuoden 2005 talousarvioon lisättiin :n suuruinen lisämääräraha terveydenhuollonmenoihin, siitä huolimatta menot ylittyivät n euroa. Kunnanhallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen ja jättää sen tilin- tarkastajan tarkastettavaksi 2. käsittelee tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kuntalain 68 :n 1 momentin mukaisesti uudelleen ja saattaa se valtuuston käsiteltäväksi 3. esittää valtuustolle tilikauden ,83 euron alijäämän käsittelystä seuraavaa: - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,59 euroa.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 - Jäljelle jäävä alijäämä ,24 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille. - Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin alijäämää edellisiltä vuosilta ( : ,76 euroa) katetaan liitty- jää ,76 euroa ja siihen lisät- mismaksurahastolla euroa. Katettavaa alijäämää edellisistä tilikausilta tynä vuoden 2005 alijäämä ,24 euroa, muodostuu edelleen katettavaksi jäävää alijäämää yhteensä euroa. - Kunnanhallitus asettaa toimikunnan selvittämään kerty- neiden alijäämien kattamista sekä muita talouden terveh- dyttämisen keinoja 4. päättää, että käsittelyn liitteeksi otetaan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan lausunnot. Khall: Unto Kiemunki oli poissa Khall 107 Tilinpäätös on jaettu kunnanhallitukselle kokoukses- sa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut ja käsitellyt tilin- päätöksen vuodelta Tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja liit- teenä nro 1. Lausunnossaan tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille tilikaudelta Tunturin Taidepaja-projektin osalta tarkastuslautakunnanvaltuustolle. Tunturin Taidepajayhdistys ry:n toiminnan- kunta esittää vastuuvapauden myöntämistä vasta senjälkeen, kun riittävät selvitykset nettomäärärahaylityksen osalta on saatu johtaja Ulla Laine on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen selostamaan päättynyttä projektia. Hall.siht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle esittämiensä asioiden lisäksi, että valtuusto päättää tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 107 Kunnanvaltuusto 27 Khall: Kvalt Kunnanhallitus kuuli Ulla Lainetta koskien Tunturin taidepajan projektien tilinylitystä. Liitetään rahoituslaskelmat tämän pykälän liitteeksi nro 1a. Liitteenä nro 1 tilinpäätös, tarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan pöytäkirja ja rahoituslaskelmat (taidepajan) Kvalt: Reeta Hyttinen esitti, että taidepaja-projektin määrärahaylityk- sistä laaditaan kirjallinen/ sanallinen selvitys, joka kirjataan pöy- täkirjaan: - majoituskulut kasvoivat - lipputulot alittuivat - kokeilut näytöksissä - Maahisten maa, kolmen projektin hallinnointi - Lääninhallituksesta tullut ohjeet myöhään Eila Pesonen kannatti Hyttisen esitystä Hyväksyttiin yksimielisesti Hyttisen esittämällä lisäyksellä.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA Khall 108 Kuntalain 71 :n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava kunnanvaltuuston päätettävät tilintarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen kokouksessaan Liite nro 2 arviointikertomus. Arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota talouden tasapinottamistoimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta edellyttää kunnanhallituksen laativan konkreettisen talouden tasapainotusohjelman, joka esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että projektien hallinnointiin kiinnitetään lisää huomiota ja laaditaan kunnalle projektiohjeet. Hall.siht: Kunnanhallitus saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Khall: Kvalt 28 Liite nro 2 arviointikertomus. Kvalt: Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

9 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILALLA SOUTAJANRANTA RNO 4:120 Tekn.ltk 56 Liite 2. Maanomistajakirje ja karttaote sekä alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kiinteistön omistaja on lähestynyt kuntaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksella. Kiinteistön omistaja esittää korttelin 63 laajentamista yhdellä RAtontilla ja muilta osin tila jää yhteiskäyttöalueeksi. Maanomistaja on esittänyt, että hän luovuttaa rakennuspaikan ulkopuolella olevat yhteiskäyttöalueet kunnan hallintaan kaavoi- tustyön yhteydessä. Kaavanmuutosta käsiteltiin kunnan ja alueellisen ympäristökes- kuksen välisissä kehittämiskeskusteluissa. Rak.tarkastaja Tekn.ltk: Tekn.ltk 36 Tekninen lautakunta hyväksyy maanomistajan anomuksen ranta-asemakaavan muuttamiseksi. Lautakunta hyväksyy kaavan laatijaksi Markku Teräsmaan, joka tekee sopimuksen kaavan laadinnasta maanomistajan kanssa. Lautakunta velvoittaa teknisen toimen laatimaan sopimuksen maanomistajan kanssa esittelytekstissä kuvatuin periaattein. Liite 4. Kaavanmuutos ja kaavaselostus Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Muistutuksia kaavanmuutosehdotukseen ei tullut, lausunnot käsitelty kaavan selostusosassa. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan kaavanmuutosehdotuksen hyväksymistä. Tekn.ltk. Khall 109 Liitteenä nro 3 Kaavanmuutos ja kaavaselostus

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 Hall.siht: Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Khall: Kvalt 29 Liitteenä nro 3 Kaavanmuutos ja kaavaselostus Kvalt:

11 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄJÄRVEN ASEMAKAAVASSA OSA- ALUEELLA 1 KOSKIEN KORTTELEITA 6 JA 7 Tekn.ltk 78 Liite 8. Maanomistajakirje Liite 9. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maanomistaja esittää kirjeellään liitteessä osoitetun vahvistetun Pyhäjärven osa-alueen 1, Tunturilan rantaasemakaavan muutosta. Muutosalue koskee tiloja Rajala 2:16 ja Tunturila 2:3, ranta-asemakaavan korttelin 7 ja korttelin 6 tonttien 4 ja 5 välistä korttelinosan rajaa ja rakennusaloja. Kysymyksessä on kahden eri kaavamääräyksiä ja rakennusoikeuksia koskevan korttelinosan rajasta ( kortteli 7 on varustettu RH/RC-, ja kortteli 6 on RH-merkinnällä). Kaavanmuutoksella maanomistaja siirtäisi korttelista 7 ( Tunturila 2:3) ostamansa 330 m2:n määräalan korttelin 6 tonttiin 4, jolloin myös tontin rakennusaloja tarkistetaan kuitenkaan rakennusoikeuksia muuttamatta. Kaavanmuutoksen laadinnan tekee Markku Teräsmaa. Rak.tarkastaja: Lautakunta suostuu ranta-asemakaavan muutokseen edellä mainituin periaattein. Tekninen toimi perii kaavanmuutoksen hakijalta kaavan hallinnoinnista kunnalle aiheutuneet kustannukset. Tekn.ltk: Tekn.ltk 35 Liite 3. Kaavanmuutosehdotus ja selostus Kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Muistutukset ja lausunnot on käsitelty selostusosassa. Ehdotukseen lisättiin Koillis-lapin sähkön lausunnon pyytämä aluevaraus sähköjohdolle, eikä siihen naapurien kuulemisen jälkeen tullut huomautuksia.

12 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- nanvaltuustolle liitteenä olevan ranta-asemakaavan hyväksymis- Hyväksyttiin tä. Tekn.ltk yksimielisesti. Khall 110 Hall.siht: Khall: Kvalt 30 Kvalt: Liitteenä nro 4 Kaavanmuutosehdotus ja selostus Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Liitteenä nro 4 Kaavanmuutosehdotus ja selostus

13 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄJÄRVEN RANTA-ALUEELLA OSA- ALUEELLA C Tekn.ltk 49 Liite 10. Ranta-asemakaavanmuutosehdotus Liite 11. Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta Muutosalue sijaitsee osa-alueella C Pyhäjärven ranta-alueella. Kaavalla muutetaan vanhaa kaavaa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita sekä osoitetaan uusia tontteja tilan 78:0 alueelle. Tekninen lautakunta on käynnistänyt kaavahankkeen 5/ Ranta-asemakaavan muutoksella tarkistetaan nykytilanne, tarkisja laajennetaan ranta-asemakaavaa tetaan rakennusoikeuksia, pohjoiseen. Kaavanmuutos noudattaa valtuuston hyväksymää yleiskaavaa. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty ja ehdotusvaiheen kuuleminen on pidetty Rakennuskorttelit on osoitettu pääasiassa jo voimassa olevien kaavojen mukaisille paikoille. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavanmuutosehdotukseen on lisätty korttelialueiden yläpuolelle jo yleiskaavassa esitetty ulkoilureitti (latureitti). Kaavaselostus nähtävillä teknisessä toimistossa. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta yhtyy kaavanlaatijan vastineeseen ja lisää omana kannanottonaan seuraavaa. Muistutus: Yleiskaavan linjausten mukaisesti rakennuskortteleita ei uloteta rantaviivaan asti, vaan rakennuskortteleiden ja rantaviivan väliin tulee jäädä puistovyöhyke. Lisäksi lautakunta viittaa maakuntakaavan määräykseen: Ranta-alueilla vapaan rantaalueen osuus tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.

14 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 Ympäristökeskuksen lausunto: Rakennustapaohjeet; - yleiskaavamääräyksissä edellytetään rakentamistapaohjeiden liittämistä kaavamääräyksiin yleiskaavan C-alueilla - asemakaavamääräyksissä on annettu tarkempia määräyksiä mm. rakennusten korkeudesta sekä rakentamisen maisemoinnis- aikakausina rakennettu, joten rakennustapaohjeiden antaminen alueelle ei olisi mielekästä. Rakennustapaohjeiden poisjäänti edellyttää rakennusvalvonnalta rakentamiseen ohjaamista hy- ta. Alue on pääosin vanhaa ranta-asemakaava-aluetta ja osin eri vään rakennustapaan. Tekn.ltk: Khall 111 Hallsiht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- ja lausuntoihin sekä esittää rantakaavaehdotuksen hyväksymis- nanvaltuustolle teknisen lautakunnan kannanottoa muistutuksiin tä. Liitteenä nro 5 kaavaehdotus, muistutukset kaavaehdotuk- ja kaavan laatijan vastine sesta Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan kannanoton hyväk- ja rantakaavaehdotuksen symistä hyväksymistä. Khall: Kvalt 31 Kvalt: Liitteenä nro 5 kaavaehdotus, muistutukset kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine

15 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 PERTTI HUSSIN OSTOTARJOUS RAKENNUSPAIKASTA KULTAKERON ALUEELTA KORTTELISTA 389 Tekn.ltk 50 Liite 13. Kunnanhallituksen päätös 244/ Liite 14. Neuvottelumuistio ja kaavaehdotusote Pertti Hussi on neuvotellut varaamansa rakennuspai- kaavaehdo- kan ostosta. Tarjouksessa oleva tontti on Pyhäntien itäpuolella tusvaiheessa kaavaan merkitty tontti korttelissa nro 389. Korttelissa on yksi AL-1 tontti pinta-alaltaan noin m2 ja rakennusoikeudeltaan 500 k-m2. Ostoneuvotteluissa on päädytty esittämään kunnalle seuraavaa: - määräalan ostohinta on kunta sitoutuu rakentamaan tontille tien - kunta sitoutuu järjestämään tontille vesi- ja viemäriliittymän, mitä vastaan tarjoaja maksaa 250 k-m2 osalta liittymämaksuja RMkorttelin neliöhintaan - kunta edellyttää 3 vuoden rakentamisvelvoitetta Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- edellä nanvaltuustolle Pertti Hussin ostotarjouksen hyväksymistä mainituin ehdoin. Mikäli kaavaehdotus ei ole saanut lainvoimaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista kauppakirja voidaan laatia purkavalla ehdolla, mikäli kaava ei jostain syystä toteudu kaava- ehdotuksen mukaisesti. Kauppakirjan laatii tekninen toimi, ja kauppakirjan allekirjoittaa kunnan puolesta Markku Kankaanranta ja varmentaa Kari Harju. Teknltk: Khall 116 Liitteenä nro 10 kunnanhallituksen päätös myyntineuvottelupöytäkirja ja kaavaote. Hall.siht: Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle ko. määräalan myyntiä. Käytännön järjes

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 telyt hoitaa tekninen toimi teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Khall: K valt 32 Liitteenä nro 6 kunnanhallituksen päätös myyntineuvotte- lupöytäkirja ja kaavaote. Kvalt:

17 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 ASEMAKAAVANMUUTOS PYHÄTUNTURIN OSA-ALUEELLA A1/ KULTAKERON ALUE Tekn.ltk 48 Liite 7. Asemakaavan muutosehdotus Liite 8. Muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta Liite 9. Kaavan laatijan vastine Kaavanmuutosalue sijaitsee Pyhän liikekeskuksen ja Kerontien risteyksen ympäristössä. Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen liikekeskuksen alueen kaavanmuutoksesta 72 / ja Kerontien risteyksen alueelta Asemakaavalla tarkennetaan Pyhätunturin liikekeskuksen lähialueiden kaavaa yleiskaavan ja tehdyn aluesuunnittelun linjausten mukaisesti. Kaavaa laajennetaan Pyhäjärventien itäpuolelle, jonne osoitetaan matkailua palvelevaa rakentamista, teollisuusalueita sekä alueita pientalorakentamiselle. Kerontien risteykseen on varattu kortteli huoneistohotellille. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta on nähtävillä oloaikana tullut kolme muistutusta ja neljä lausuntoa ( liite 8). Kaavan laatija on antanut vastineet muistutuksiin. Kaavaselostus on nähtävillä teknisessä toimistossa. Kaavaehdotuksen jälkeen muutettiin korttelin 389 sijaintia, ja lisättiin yksi tieliittymä Pyhäntieltä. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaehdotus noudattaa alueella lainvoiman saanutta yleiskaavaa. Tekninen lautakunta muuttaa kaavaehdotuksessa olevan Linnunradantien nimen nimeksi Lapin muisto ja kaavaehdotuksessa olevan Käärmepolun nimen nimeksi Kultakerontie. Lausuntoon numero 3 tekninen lautakunta toteaa kannanottonaan seuraavaa: Yleiskaavassa on kaavamääräyksissä sähköjohdot määrätty kulkemaan pääsääntöisesti maakaapeleina, joten yleiskaavan määräykset huomioiden sähkökaapelit tullaan tietyllä aikajänteellä muuttamaan maakaapeleiksi em. korttelien alueella, joten vaara-alueen merkintä pidetään vain siihen asti, kun keskijännitejohto kulkee ilmassa.

18 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta: 1. yhtyy kaavan laatijan vastineeseen ja teknisen lautakunnan kannanottoon muistutuksista ja lausunnoista 2. hyväksyy kaavaehdotuksen teknisen lautakunnan muutoksin Tekn.ltk: Reeta Hyttinen esitti, että Linnunradantie nimeä ei muuteta. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennustarkastajan esitys. Khall 112 Hallsiht: Liitteenä nro 6 kaavaehdotus, muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine. Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että kunta: 1. yhtyy kaavan laatijan vastineeseen ja teknisen lautakunnan kannanottoon muistutuksista ja lausunnoista 2. hyväksyy kaavaehdotuksen teknisen lautakunnan muutoksin. Khall: Kvalt 33 Liitteenä nro 7 kaavaehdotus, muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine. Kvalt: Reeta Hyttinen esitti, että Linnunradantien nimeä ei muuteta, esitys raukesi kannattamattomana. Reeta Hyttinen esitti Kultakerontien nimen muuttamista Kultakeronkaduksi. Pekka Nyman ja Eila Pesonen kannattivat esitystä. Reeta Hyttisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 OTSONPUISTON ASEMAKAAVANMUUTOS PYHÄJÄRVEN RANTA- ASEMAKAAVASSA KORTTELISSA 356 Tekn.ltk 44 Liite 5. Asemakaavanmuutosehdotus Liite 6. Ympäristökeskuksen lausunto Tekninen lautakunta on käynnistänyt kaavahankkeen 11/ Asemakaavanmuutoksella muutetaan vanhaa kaavaa vastamaan alueelle tehtyä rakennussuunnitelmaa, johon alueellinen ympäristökeskus on myöntänyt poikkeamisen Kaavanmuutos on perusteltu valtuuston hyväksymän yleiskaavan linjausten mukaisesti (ydinalueen tiivistäminen). Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty ja ehdotusvaiheen kuuleminen on pidetty Ehdotuksesta ei tullut yhtään muistutusta, lausuntoja tuli 4 kpl:tta joista 3 ei ollut huomautettavaa muutoksen johdosta. Ympäristökeskuksen lausunto liitteenä 6. Kaavaselostus on nähtävillä teknisessä toimistossa. Kortteliin on tontille 1 jo myönnetty rakennuslupa ja tonttiin 2 on haettu rakennuslupa, ja rakennustapa esitetty poikkeamiskäsittelyssä, joten ohjaavia rakennustapamääräyksiä ei tarvita. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Khall 113 Hall.siht: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Liitteenä nro 7 Asemakaavanmuutosehdotus ja Ympäristökeskuksen lausunto Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Khall:

20 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 34 Kvalt 34 Kvalt: Liitteenä nro 8 Asemakaavanmuutosehdotus ja Ympäristökeskuksen lausunto

21 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 NAARMANKAIRA OY:N OSTOTARJOUS Tekn.ltk 51. Liite 15. Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja Liite 16. Kappakirjaluonnos Liite 17. Aluekuvaus Naarmankaira Oy ilmaissut halukkuutensa ostaa Hotelli Pyhätunturin ja Käärmepolun välinen puistoalue. Alueella on kaavanmuutos käynnissä ja tavoitteena on muodostaa alueesta matkailua palveleva loma-asunto alue. Kaavanmuutostyö on valmisteluvaiheessa, ensimmäisiä luonnoksia valmistellaan parhaillaan, ja sen vuoksi olisi alueen toteutuksen kannalta hyvä, jos kaavan toteuttaja osallistuu jo alkuvaiheessa kaavaprosessiin. Kauppahinnaksi Naarmankaira Oy tarjoaa ja lisäksi kauppakirjassa on ehtona, että ostaja sitoutuu maankäyttösopimuksin osallistumaan infran rakentamisen kustannuksiin alueella. Koska kaavoitusprosessi on vielä kesken, eikä tässä vaiheessa vielä varmaan tiedetä alueen käyttötarkoitusta ja rakennustiiveyttä, soveliainta olisi kauppakirjan laatiminen purkavalla ehdolla. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle yllämainitun määräalan myymistä Naarmankaira Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Tekninen toimi hoitaa käytännön järjestelyt, kauppakirjan allekirjoittaa Markku Kankaanranta ja varmentaa Kari Harju. Kauppakirjan allekirjoittajat voivat liittää kauppakirjaan tarkennetun karttaliitteen määräalasta, kun runkotien paikka varmistuu. Tekn.ltk Khall 115 Liitteenä nro 9 Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja, kappakirjaluonnos ja aluekuvaus

22 Kunnanvaltuusto Hall.siht: Päätösesitys annetaa n kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle määräalan myyntiä oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Käytännön järjestelyt hoitaa tekninen toimi teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Khall: Kvalt 35 Kvalt: Liitteenä nro 9 Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja, kappakirjaluonnos ja aluekuvaus Eila Pesonen esitti aikataulumuutoksia, esitys raukesi kannattamattomana Reeta Hyttinen esitti, että ko. aluetta ei myydä, kun asemakaavakaan ei ole valmis, esitys raukesi kannattamattomana. Jari Tervo, Pekka Nyman ja Raija Jääskeläinen kunnanhallituksen esitystä. Päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. kannattivat Tauko

23 Kunnanvaltuusto Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 36 ESITYS PERHEPÄIVÄHOIDON YHDISTÄMISESTÄ PÄIVÄKOTIIN JA PÄIVÄKODIN MUUTTAMISESTA VUOROPÄIVÄKODIKSI Sos.ltk. 23 Liite 5 Pelkosenniemen kunnan taloudellinen tilanne ja muutokset kunnan päiväkoti-ikäisten lapsien määrässä asettavat uusia haasteita päivähoidon järjestämiseksi laadukkaalla, taloudellisella ja toimivalla tavalla. Tällä hetkellä päiväkodissa työskentelee päiväkodinjohtaja, lastenhoitaja, päivähoitaja ja laitosapulainen. Perhepäivähoitajia kunnassa on kaksi. Sosiaalisihteeri on käynyt keskusteluja päivähoitohenkilökunnan kanssa mahdollisten toiminnallisten parannusten ja taloudellisten säästöjen löytämiseksi. Neuvottelut käytiin ja Ensimmäisessä neuvottelussa oli mukana koko päivähoidon henkilökunta, yksi työntekijä ilmaisi ajatuksensa kirjeitse, koska oli estynyt saapumasta paikalle. Toisessa neuvottelussa oli mukana päiväkodin hoitohenkilökunta. Neuvotteluissa kartoitettiin säästö- ja toiminnallisten suunnitelmien lisäksi henkilökunnan koulutuksellinen tausta ja mahdolliset sijoittumistoiveet, jos henkilösiirtoja tulevaisuudessa tehdään. Aikaisemmat säästötoimet ovat vieneet mahdollisuuden säästää enää lisää päivähoidon toimintakuluissa vaarantamatta päivähoidon laadullisia tavoitteita oleellisesti. (L lasten päivähoidosta 2a ja 2b ) Päiväkodin muuttaminen vuoropäiväkodiksi ja perhepäivähoidon yhdistäminen päiväkotiin toisi sekä toiminnallisia etuja että taloudellisia säästöjä. Päivähoidon keskittäminen yhteen yksikköön takaa henkilökunnan joustavan käytön eri työvuoroissa huomioiden vuorotyötä tekevien vanhempien tarpeet lastensa päivähoidolle. Yhdistäminen poistaa myös nykyisiä päällekkäisyyksiä, jolloin molemmilla perhepäivähoitajilla saattaa olla yhtä aikaa yhteensä 2-4 lasta hoidossa esim. viikonloppuisin. Myös iltahoitoa on nyt tarjottu sekä perhepäivähoidossa että päiväkodissa yhtä aikaa lapsen hoitopaikan mukaisesti. Perhepäivähoidossa olevien

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot