Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen Heikki jäsen OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta jäsen (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Karila Juhani jäsen Kulpakko Aino jäsen Laurila Pirjo jäsen Leinonen Panu jäsen Nyman Pekka jäsen Oikarinen Hannu jäsen Perttunen Jimmy jäsen Pesonen Eila jäsen Suokanerva Hanne jäsen Tervo Jari jäsen Uusitalo Tapio jäsen Jääskeläinen Raija varajäsen Nikka Esko varajäsen MUUT SAAPUVILLA Laurila Pauli kunnanjohtaja OLLEET Säärelä Marjo Vt. kunnanjohtaja Rajahalme Margit pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Margit Rajahalme PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Reeta Hyttinen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 25, 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 25 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenel- le. Valtuuston päätöksen mukaan ( 26/2005) täydellinen kokous- Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkais- tu sanomalehti Koillis-Lapissa. kutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähin- tään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosen- niemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 26 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöy- valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päät- tänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjes- täkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua tyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Hanne Suokanerva esitti Reeta Hyttistä Heikki Honkanen esitti Pirkko Hyötylää Muita esityksiä ei tullut. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reeta Hyttinen ja Pirkko Hyötylä Heikki Honkanen esitti työjärjestyksen muuttamista siten, että 37 muutetaan 38 jälkeen käsiteltäväksi, esitys raukesi kannattamattomana. Tauko Tauon aikana Hanna-Leena Talvensaari kertoi Pohjoisen Lapin Leader Ry:n hankkeista.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Khall 66 Tilinpäätös vuodelta 2005 on valmistunut. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan on kunnanhallituksen toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tarkastuslautakunnan tehtävän on valmistella valtuustolle tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunta hankkii tarvittaessa asianomaisten selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon sekä tekee valtuustolle päätösehdotuksen.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 Kunnanhallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Korkeimman hallinto-oikeudemukaan kunnanhallituksen jäsenet eivät ole kunnanvaltuustos tekemän päätöksen sa esteellisiä käsittelemään edellisen vuoden tilinpäätöstä. Sama koskee kunnanjohtajaa. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioidu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä ei otettu kantaa edellisen vuoden alijäämän tai talousarviovuoden arvioiden alijäämän kattamiseen. Tilinpäätös Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Pe- mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyt- rusoletus on, että töomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riit- tävä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilinpäätös osoittaa, että tilikauden tulos vuodelta 2005 on noin alijäämäinen. Toimintakulut muodostuivat tilinpäätöksessä noin talousarviossa arvioitua suuremmiksi. Kasvua edelliseen vuoteen 2004 verrattuna oli noin 6 % ja talousarvioon verrattuna noin 1 %. Terveydenhuollon nettomenot kasvoivat vuoden 2004 ta- verrattuna noin , kasvu johtuu erityisesti lousarvioon erikoissairaanhoidon lisääntyneistä menoista. Vuonna 2005 uutta lainaa otettiin Lainakanta oli kertomusvuo- den lopussa /asukas. Bruttoinvestointimenojen toteutuma oli noin , joka oli noin 79 % talousarviossa päätetyistä investoinneista. Toteutu- ns. nousutien matta jäivät mm. lämpökeskushankkeet ja Pyhätunturin uuden rakentaminen.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 66 Kunnanhallitus 107 Kunnanvaltuusto Talousarvioon verrattuna verotulot jäivät noin 6,6 % alle arvion ja valtionosuudet ylittyivät noin 12 % talousarvioon verrattuna. Valtionosuuden ylittyminen johtuu harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta. Kassavarat olivat vuoden vaihteessa noin Kumulatiivinen alijäämä oli vuoden lopussa noin Kunnanvaltuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset ta- voitteet toteutuivat suhteellisen hyvin. Merkittävä muutos palve- lukodiksi vuoden 2005 alusta lurakenteeseen oli vanhainkodin muuttuminen vanhusten palve- lukien. Hallintokunnittain ulkoiset nettomenot poikkesivat talousarviosta seuraavasti: Kunnanhallitus ,00 e 103,84 % (Terveydenhuolto) ,01 e 104,84 % Sosiaalilautakunta ,16 e 103,96% Sivistyslautakunta ,17 e 94,04 % Tekninen lautakunta 619,51 100,24 % Käyttötalous ,44 101,37 % Tilinpäätös liitteenä nro 1. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talouden vertailutiedot esitellään kokouksessa. Hall.siht: Vuoden 2005 talousarvioon lisättiin :n suuruinen lisämääräraha terveydenhuollonmenoihin, siitä huolimatta menot ylittyivät n euroa. Kunnanhallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen ja jättää sen tilin- tarkastajan tarkastettavaksi 2. käsittelee tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kuntalain 68 :n 1 momentin mukaisesti uudelleen ja saattaa se valtuuston käsiteltäväksi 3. esittää valtuustolle tilikauden ,83 euron alijäämän käsittelystä seuraavaa: - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,59 euroa.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 - Jäljelle jäävä alijäämä ,24 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille. - Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin alijäämää edellisiltä vuosilta ( : ,76 euroa) katetaan liitty- jää ,76 euroa ja siihen lisät- mismaksurahastolla euroa. Katettavaa alijäämää edellisistä tilikausilta tynä vuoden 2005 alijäämä ,24 euroa, muodostuu edelleen katettavaksi jäävää alijäämää yhteensä euroa. - Kunnanhallitus asettaa toimikunnan selvittämään kerty- neiden alijäämien kattamista sekä muita talouden terveh- dyttämisen keinoja 4. päättää, että käsittelyn liitteeksi otetaan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan lausunnot. Khall: Unto Kiemunki oli poissa Khall 107 Tilinpäätös on jaettu kunnanhallitukselle kokoukses- sa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut ja käsitellyt tilin- päätöksen vuodelta Tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja liit- teenä nro 1. Lausunnossaan tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille tilikaudelta Tunturin Taidepaja-projektin osalta tarkastuslautakunnanvaltuustolle. Tunturin Taidepajayhdistys ry:n toiminnan- kunta esittää vastuuvapauden myöntämistä vasta senjälkeen, kun riittävät selvitykset nettomäärärahaylityksen osalta on saatu johtaja Ulla Laine on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen selostamaan päättynyttä projektia. Hall.siht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle esittämiensä asioiden lisäksi, että valtuusto päättää tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 107 Kunnanvaltuusto 27 Khall: Kvalt Kunnanhallitus kuuli Ulla Lainetta koskien Tunturin taidepajan projektien tilinylitystä. Liitetään rahoituslaskelmat tämän pykälän liitteeksi nro 1a. Liitteenä nro 1 tilinpäätös, tarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan pöytäkirja ja rahoituslaskelmat (taidepajan) Kvalt: Reeta Hyttinen esitti, että taidepaja-projektin määrärahaylityk- sistä laaditaan kirjallinen/ sanallinen selvitys, joka kirjataan pöy- täkirjaan: - majoituskulut kasvoivat - lipputulot alittuivat - kokeilut näytöksissä - Maahisten maa, kolmen projektin hallinnointi - Lääninhallituksesta tullut ohjeet myöhään Eila Pesonen kannatti Hyttisen esitystä Hyväksyttiin yksimielisesti Hyttisen esittämällä lisäyksellä.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA Khall 108 Kuntalain 71 :n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava kunnanvaltuuston päätettävät tilintarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen kokouksessaan Liite nro 2 arviointikertomus. Arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota talouden tasapinottamistoimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta edellyttää kunnanhallituksen laativan konkreettisen talouden tasapainotusohjelman, joka esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että projektien hallinnointiin kiinnitetään lisää huomiota ja laaditaan kunnalle projektiohjeet. Hall.siht: Kunnanhallitus saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Khall: Kvalt 28 Liite nro 2 arviointikertomus. Kvalt: Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

9 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILALLA SOUTAJANRANTA RNO 4:120 Tekn.ltk 56 Liite 2. Maanomistajakirje ja karttaote sekä alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kiinteistön omistaja on lähestynyt kuntaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksella. Kiinteistön omistaja esittää korttelin 63 laajentamista yhdellä RAtontilla ja muilta osin tila jää yhteiskäyttöalueeksi. Maanomistaja on esittänyt, että hän luovuttaa rakennuspaikan ulkopuolella olevat yhteiskäyttöalueet kunnan hallintaan kaavoi- tustyön yhteydessä. Kaavanmuutosta käsiteltiin kunnan ja alueellisen ympäristökes- kuksen välisissä kehittämiskeskusteluissa. Rak.tarkastaja Tekn.ltk: Tekn.ltk 36 Tekninen lautakunta hyväksyy maanomistajan anomuksen ranta-asemakaavan muuttamiseksi. Lautakunta hyväksyy kaavan laatijaksi Markku Teräsmaan, joka tekee sopimuksen kaavan laadinnasta maanomistajan kanssa. Lautakunta velvoittaa teknisen toimen laatimaan sopimuksen maanomistajan kanssa esittelytekstissä kuvatuin periaattein. Liite 4. Kaavanmuutos ja kaavaselostus Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Muistutuksia kaavanmuutosehdotukseen ei tullut, lausunnot käsitelty kaavan selostusosassa. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan kaavanmuutosehdotuksen hyväksymistä. Tekn.ltk. Khall 109 Liitteenä nro 3 Kaavanmuutos ja kaavaselostus

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 Hall.siht: Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Khall: Kvalt 29 Liitteenä nro 3 Kaavanmuutos ja kaavaselostus Kvalt:

11 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄJÄRVEN ASEMAKAAVASSA OSA- ALUEELLA 1 KOSKIEN KORTTELEITA 6 JA 7 Tekn.ltk 78 Liite 8. Maanomistajakirje Liite 9. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maanomistaja esittää kirjeellään liitteessä osoitetun vahvistetun Pyhäjärven osa-alueen 1, Tunturilan rantaasemakaavan muutosta. Muutosalue koskee tiloja Rajala 2:16 ja Tunturila 2:3, ranta-asemakaavan korttelin 7 ja korttelin 6 tonttien 4 ja 5 välistä korttelinosan rajaa ja rakennusaloja. Kysymyksessä on kahden eri kaavamääräyksiä ja rakennusoikeuksia koskevan korttelinosan rajasta ( kortteli 7 on varustettu RH/RC-, ja kortteli 6 on RH-merkinnällä). Kaavanmuutoksella maanomistaja siirtäisi korttelista 7 ( Tunturila 2:3) ostamansa 330 m2:n määräalan korttelin 6 tonttiin 4, jolloin myös tontin rakennusaloja tarkistetaan kuitenkaan rakennusoikeuksia muuttamatta. Kaavanmuutoksen laadinnan tekee Markku Teräsmaa. Rak.tarkastaja: Lautakunta suostuu ranta-asemakaavan muutokseen edellä mainituin periaattein. Tekninen toimi perii kaavanmuutoksen hakijalta kaavan hallinnoinnista kunnalle aiheutuneet kustannukset. Tekn.ltk: Tekn.ltk 35 Liite 3. Kaavanmuutosehdotus ja selostus Kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Muistutukset ja lausunnot on käsitelty selostusosassa. Ehdotukseen lisättiin Koillis-lapin sähkön lausunnon pyytämä aluevaraus sähköjohdolle, eikä siihen naapurien kuulemisen jälkeen tullut huomautuksia.

12 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- nanvaltuustolle liitteenä olevan ranta-asemakaavan hyväksymis- Hyväksyttiin tä. Tekn.ltk yksimielisesti. Khall 110 Hall.siht: Khall: Kvalt 30 Kvalt: Liitteenä nro 4 Kaavanmuutosehdotus ja selostus Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Liitteenä nro 4 Kaavanmuutosehdotus ja selostus

13 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄJÄRVEN RANTA-ALUEELLA OSA- ALUEELLA C Tekn.ltk 49 Liite 10. Ranta-asemakaavanmuutosehdotus Liite 11. Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta Muutosalue sijaitsee osa-alueella C Pyhäjärven ranta-alueella. Kaavalla muutetaan vanhaa kaavaa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita sekä osoitetaan uusia tontteja tilan 78:0 alueelle. Tekninen lautakunta on käynnistänyt kaavahankkeen 5/ Ranta-asemakaavan muutoksella tarkistetaan nykytilanne, tarkisja laajennetaan ranta-asemakaavaa tetaan rakennusoikeuksia, pohjoiseen. Kaavanmuutos noudattaa valtuuston hyväksymää yleiskaavaa. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty ja ehdotusvaiheen kuuleminen on pidetty Rakennuskorttelit on osoitettu pääasiassa jo voimassa olevien kaavojen mukaisille paikoille. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavanmuutosehdotukseen on lisätty korttelialueiden yläpuolelle jo yleiskaavassa esitetty ulkoilureitti (latureitti). Kaavaselostus nähtävillä teknisessä toimistossa. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta yhtyy kaavanlaatijan vastineeseen ja lisää omana kannanottonaan seuraavaa. Muistutus: Yleiskaavan linjausten mukaisesti rakennuskortteleita ei uloteta rantaviivaan asti, vaan rakennuskortteleiden ja rantaviivan väliin tulee jäädä puistovyöhyke. Lisäksi lautakunta viittaa maakuntakaavan määräykseen: Ranta-alueilla vapaan rantaalueen osuus tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.

14 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 Ympäristökeskuksen lausunto: Rakennustapaohjeet; - yleiskaavamääräyksissä edellytetään rakentamistapaohjeiden liittämistä kaavamääräyksiin yleiskaavan C-alueilla - asemakaavamääräyksissä on annettu tarkempia määräyksiä mm. rakennusten korkeudesta sekä rakentamisen maisemoinnis- aikakausina rakennettu, joten rakennustapaohjeiden antaminen alueelle ei olisi mielekästä. Rakennustapaohjeiden poisjäänti edellyttää rakennusvalvonnalta rakentamiseen ohjaamista hy- ta. Alue on pääosin vanhaa ranta-asemakaava-aluetta ja osin eri vään rakennustapaan. Tekn.ltk: Khall 111 Hallsiht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- ja lausuntoihin sekä esittää rantakaavaehdotuksen hyväksymis- nanvaltuustolle teknisen lautakunnan kannanottoa muistutuksiin tä. Liitteenä nro 5 kaavaehdotus, muistutukset kaavaehdotuk- ja kaavan laatijan vastine sesta Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan kannanoton hyväk- ja rantakaavaehdotuksen symistä hyväksymistä. Khall: Kvalt 31 Kvalt: Liitteenä nro 5 kaavaehdotus, muistutukset kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine

15 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 PERTTI HUSSIN OSTOTARJOUS RAKENNUSPAIKASTA KULTAKERON ALUEELTA KORTTELISTA 389 Tekn.ltk 50 Liite 13. Kunnanhallituksen päätös 244/ Liite 14. Neuvottelumuistio ja kaavaehdotusote Pertti Hussi on neuvotellut varaamansa rakennuspai- kaavaehdo- kan ostosta. Tarjouksessa oleva tontti on Pyhäntien itäpuolella tusvaiheessa kaavaan merkitty tontti korttelissa nro 389. Korttelissa on yksi AL-1 tontti pinta-alaltaan noin m2 ja rakennusoikeudeltaan 500 k-m2. Ostoneuvotteluissa on päädytty esittämään kunnalle seuraavaa: - määräalan ostohinta on kunta sitoutuu rakentamaan tontille tien - kunta sitoutuu järjestämään tontille vesi- ja viemäriliittymän, mitä vastaan tarjoaja maksaa 250 k-m2 osalta liittymämaksuja RMkorttelin neliöhintaan - kunta edellyttää 3 vuoden rakentamisvelvoitetta Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- edellä nanvaltuustolle Pertti Hussin ostotarjouksen hyväksymistä mainituin ehdoin. Mikäli kaavaehdotus ei ole saanut lainvoimaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista kauppakirja voidaan laatia purkavalla ehdolla, mikäli kaava ei jostain syystä toteudu kaava- ehdotuksen mukaisesti. Kauppakirjan laatii tekninen toimi, ja kauppakirjan allekirjoittaa kunnan puolesta Markku Kankaanranta ja varmentaa Kari Harju. Teknltk: Khall 116 Liitteenä nro 10 kunnanhallituksen päätös myyntineuvottelupöytäkirja ja kaavaote. Hall.siht: Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle ko. määräalan myyntiä. Käytännön järjes

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 telyt hoitaa tekninen toimi teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Khall: K valt 32 Liitteenä nro 6 kunnanhallituksen päätös myyntineuvotte- lupöytäkirja ja kaavaote. Kvalt:

17 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 ASEMAKAAVANMUUTOS PYHÄTUNTURIN OSA-ALUEELLA A1/ KULTAKERON ALUE Tekn.ltk 48 Liite 7. Asemakaavan muutosehdotus Liite 8. Muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta Liite 9. Kaavan laatijan vastine Kaavanmuutosalue sijaitsee Pyhän liikekeskuksen ja Kerontien risteyksen ympäristössä. Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen liikekeskuksen alueen kaavanmuutoksesta 72 / ja Kerontien risteyksen alueelta Asemakaavalla tarkennetaan Pyhätunturin liikekeskuksen lähialueiden kaavaa yleiskaavan ja tehdyn aluesuunnittelun linjausten mukaisesti. Kaavaa laajennetaan Pyhäjärventien itäpuolelle, jonne osoitetaan matkailua palvelevaa rakentamista, teollisuusalueita sekä alueita pientalorakentamiselle. Kerontien risteykseen on varattu kortteli huoneistohotellille. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta on nähtävillä oloaikana tullut kolme muistutusta ja neljä lausuntoa ( liite 8). Kaavan laatija on antanut vastineet muistutuksiin. Kaavaselostus on nähtävillä teknisessä toimistossa. Kaavaehdotuksen jälkeen muutettiin korttelin 389 sijaintia, ja lisättiin yksi tieliittymä Pyhäntieltä. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaehdotus noudattaa alueella lainvoiman saanutta yleiskaavaa. Tekninen lautakunta muuttaa kaavaehdotuksessa olevan Linnunradantien nimen nimeksi Lapin muisto ja kaavaehdotuksessa olevan Käärmepolun nimen nimeksi Kultakerontie. Lausuntoon numero 3 tekninen lautakunta toteaa kannanottonaan seuraavaa: Yleiskaavassa on kaavamääräyksissä sähköjohdot määrätty kulkemaan pääsääntöisesti maakaapeleina, joten yleiskaavan määräykset huomioiden sähkökaapelit tullaan tietyllä aikajänteellä muuttamaan maakaapeleiksi em. korttelien alueella, joten vaara-alueen merkintä pidetään vain siihen asti, kun keskijännitejohto kulkee ilmassa.

18 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta: 1. yhtyy kaavan laatijan vastineeseen ja teknisen lautakunnan kannanottoon muistutuksista ja lausunnoista 2. hyväksyy kaavaehdotuksen teknisen lautakunnan muutoksin Tekn.ltk: Reeta Hyttinen esitti, että Linnunradantie nimeä ei muuteta. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennustarkastajan esitys. Khall 112 Hallsiht: Liitteenä nro 6 kaavaehdotus, muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine. Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että kunta: 1. yhtyy kaavan laatijan vastineeseen ja teknisen lautakunnan kannanottoon muistutuksista ja lausunnoista 2. hyväksyy kaavaehdotuksen teknisen lautakunnan muutoksin. Khall: Kvalt 33 Liitteenä nro 7 kaavaehdotus, muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine. Kvalt: Reeta Hyttinen esitti, että Linnunradantien nimeä ei muuteta, esitys raukesi kannattamattomana. Reeta Hyttinen esitti Kultakerontien nimen muuttamista Kultakeronkaduksi. Pekka Nyman ja Eila Pesonen kannattivat esitystä. Reeta Hyttisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 OTSONPUISTON ASEMAKAAVANMUUTOS PYHÄJÄRVEN RANTA- ASEMAKAAVASSA KORTTELISSA 356 Tekn.ltk 44 Liite 5. Asemakaavanmuutosehdotus Liite 6. Ympäristökeskuksen lausunto Tekninen lautakunta on käynnistänyt kaavahankkeen 11/ Asemakaavanmuutoksella muutetaan vanhaa kaavaa vastamaan alueelle tehtyä rakennussuunnitelmaa, johon alueellinen ympäristökeskus on myöntänyt poikkeamisen Kaavanmuutos on perusteltu valtuuston hyväksymän yleiskaavan linjausten mukaisesti (ydinalueen tiivistäminen). Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty ja ehdotusvaiheen kuuleminen on pidetty Ehdotuksesta ei tullut yhtään muistutusta, lausuntoja tuli 4 kpl:tta joista 3 ei ollut huomautettavaa muutoksen johdosta. Ympäristökeskuksen lausunto liitteenä 6. Kaavaselostus on nähtävillä teknisessä toimistossa. Kortteliin on tontille 1 jo myönnetty rakennuslupa ja tonttiin 2 on haettu rakennuslupa, ja rakennustapa esitetty poikkeamiskäsittelyssä, joten ohjaavia rakennustapamääräyksiä ei tarvita. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Khall 113 Hall.siht: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Liitteenä nro 7 Asemakaavanmuutosehdotus ja Ympäristökeskuksen lausunto Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Khall:

20 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 34 Kvalt 34 Kvalt: Liitteenä nro 8 Asemakaavanmuutosehdotus ja Ympäristökeskuksen lausunto

21 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 NAARMANKAIRA OY:N OSTOTARJOUS Tekn.ltk 51. Liite 15. Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja Liite 16. Kappakirjaluonnos Liite 17. Aluekuvaus Naarmankaira Oy ilmaissut halukkuutensa ostaa Hotelli Pyhätunturin ja Käärmepolun välinen puistoalue. Alueella on kaavanmuutos käynnissä ja tavoitteena on muodostaa alueesta matkailua palveleva loma-asunto alue. Kaavanmuutostyö on valmisteluvaiheessa, ensimmäisiä luonnoksia valmistellaan parhaillaan, ja sen vuoksi olisi alueen toteutuksen kannalta hyvä, jos kaavan toteuttaja osallistuu jo alkuvaiheessa kaavaprosessiin. Kauppahinnaksi Naarmankaira Oy tarjoaa ja lisäksi kauppakirjassa on ehtona, että ostaja sitoutuu maankäyttösopimuksin osallistumaan infran rakentamisen kustannuksiin alueella. Koska kaavoitusprosessi on vielä kesken, eikä tässä vaiheessa vielä varmaan tiedetä alueen käyttötarkoitusta ja rakennustiiveyttä, soveliainta olisi kauppakirjan laatiminen purkavalla ehdolla. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle yllämainitun määräalan myymistä Naarmankaira Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Tekninen toimi hoitaa käytännön järjestelyt, kauppakirjan allekirjoittaa Markku Kankaanranta ja varmentaa Kari Harju. Kauppakirjan allekirjoittajat voivat liittää kauppakirjaan tarkennetun karttaliitteen määräalasta, kun runkotien paikka varmistuu. Tekn.ltk Khall 115 Liitteenä nro 9 Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja, kappakirjaluonnos ja aluekuvaus

22 Kunnanvaltuusto Hall.siht: Päätösesitys annetaa n kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle määräalan myyntiä oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Käytännön järjestelyt hoitaa tekninen toimi teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Khall: Kvalt 35 Kvalt: Liitteenä nro 9 Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja, kappakirjaluonnos ja aluekuvaus Eila Pesonen esitti aikataulumuutoksia, esitys raukesi kannattamattomana Reeta Hyttinen esitti, että ko. aluetta ei myydä, kun asemakaavakaan ei ole valmis, esitys raukesi kannattamattomana. Jari Tervo, Pekka Nyman ja Raija Jääskeläinen kunnanhallituksen esitystä. Päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. kannattivat Tauko

23 Kunnanvaltuusto Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 36 ESITYS PERHEPÄIVÄHOIDON YHDISTÄMISESTÄ PÄIVÄKOTIIN JA PÄIVÄKODIN MUUTTAMISESTA VUOROPÄIVÄKODIKSI Sos.ltk. 23 Liite 5 Pelkosenniemen kunnan taloudellinen tilanne ja muutokset kunnan päiväkoti-ikäisten lapsien määrässä asettavat uusia haasteita päivähoidon järjestämiseksi laadukkaalla, taloudellisella ja toimivalla tavalla. Tällä hetkellä päiväkodissa työskentelee päiväkodinjohtaja, lastenhoitaja, päivähoitaja ja laitosapulainen. Perhepäivähoitajia kunnassa on kaksi. Sosiaalisihteeri on käynyt keskusteluja päivähoitohenkilökunnan kanssa mahdollisten toiminnallisten parannusten ja taloudellisten säästöjen löytämiseksi. Neuvottelut käytiin ja Ensimmäisessä neuvottelussa oli mukana koko päivähoidon henkilökunta, yksi työntekijä ilmaisi ajatuksensa kirjeitse, koska oli estynyt saapumasta paikalle. Toisessa neuvottelussa oli mukana päiväkodin hoitohenkilökunta. Neuvotteluissa kartoitettiin säästö- ja toiminnallisten suunnitelmien lisäksi henkilökunnan koulutuksellinen tausta ja mahdolliset sijoittumistoiveet, jos henkilösiirtoja tulevaisuudessa tehdään. Aikaisemmat säästötoimet ovat vieneet mahdollisuuden säästää enää lisää päivähoidon toimintakuluissa vaarantamatta päivähoidon laadullisia tavoitteita oleellisesti. (L lasten päivähoidosta 2a ja 2b ) Päiväkodin muuttaminen vuoropäiväkodiksi ja perhepäivähoidon yhdistäminen päiväkotiin toisi sekä toiminnallisia etuja että taloudellisia säästöjä. Päivähoidon keskittäminen yhteen yksikköön takaa henkilökunnan joustavan käytön eri työvuoroissa huomioiden vuorotyötä tekevien vanhempien tarpeet lastensa päivähoidolle. Yhdistäminen poistaa myös nykyisiä päällekkäisyyksiä, jolloin molemmilla perhepäivähoitajilla saattaa olla yhtä aikaa yhteensä 2-4 lasta hoidossa esim. viikonloppuisin. Myös iltahoitoa on nyt tarjottu sekä perhepäivähoidossa että päiväkodissa yhtä aikaa lapsen hoitopaikan mukaisesti. Perhepäivähoidossa olevien

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 49 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 3/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.03.2010 kello 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 95

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 95 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 95 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.04.2008 kello 16.00-16.52 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Rajahalme Margit. Arvola Anneli (kesk) Kulpakko Aino (sit) alkaen Pöntiö Jouni (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk)

Rajahalme Margit. Arvola Anneli (kesk) Kulpakko Aino (sit) alkaen Pöntiö Jouni (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 174 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 06.06.2006 kello 15.00-17.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 135 07.04.2009 Kunnanhallitus 221 16.06.2009 Kunnanhallitus 243 29.06.2009 Kunnanvaltuusto 86 29.06.2009 Iin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2008 570/02/55/2008 Khall 135 Kuntalain

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone EVIJÄRVEN KUNTA Aika 29.3.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 17.40 21.27 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 10/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 04.10.2005 kello 15.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot