Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen Heikki jäsen OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta jäsen (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Karila Juhani jäsen Kulpakko Aino jäsen Laurila Pirjo jäsen Leinonen Panu jäsen Nyman Pekka jäsen Oikarinen Hannu jäsen Perttunen Jimmy jäsen Pesonen Eila jäsen Suokanerva Hanne jäsen Tervo Jari jäsen Uusitalo Tapio jäsen Jääskeläinen Raija varajäsen Nikka Esko varajäsen MUUT SAAPUVILLA Laurila Pauli kunnanjohtaja OLLEET Säärelä Marjo Vt. kunnanjohtaja Rajahalme Margit pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Margit Rajahalme PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Reeta Hyttinen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 25, 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 25 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenel- le. Valtuuston päätöksen mukaan ( 26/2005) täydellinen kokous- Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkais- tu sanomalehti Koillis-Lapissa. kutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähin- tään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosen- niemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 26 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöy- valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päät- tänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjes- täkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua tyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Hanne Suokanerva esitti Reeta Hyttistä Heikki Honkanen esitti Pirkko Hyötylää Muita esityksiä ei tullut. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reeta Hyttinen ja Pirkko Hyötylä Heikki Honkanen esitti työjärjestyksen muuttamista siten, että 37 muutetaan 38 jälkeen käsiteltäväksi, esitys raukesi kannattamattomana. Tauko Tauon aikana Hanna-Leena Talvensaari kertoi Pohjoisen Lapin Leader Ry:n hankkeista.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Khall 66 Tilinpäätös vuodelta 2005 on valmistunut. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan on kunnanhallituksen toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tarkastuslautakunnan tehtävän on valmistella valtuustolle tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunta hankkii tarvittaessa asianomaisten selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon sekä tekee valtuustolle päätösehdotuksen.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 Kunnanhallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Korkeimman hallinto-oikeudemukaan kunnanhallituksen jäsenet eivät ole kunnanvaltuustos tekemän päätöksen sa esteellisiä käsittelemään edellisen vuoden tilinpäätöstä. Sama koskee kunnanjohtajaa. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioidu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä ei otettu kantaa edellisen vuoden alijäämän tai talousarviovuoden arvioiden alijäämän kattamiseen. Tilinpäätös Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Pe- mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyt- rusoletus on, että töomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riit- tävä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilinpäätös osoittaa, että tilikauden tulos vuodelta 2005 on noin alijäämäinen. Toimintakulut muodostuivat tilinpäätöksessä noin talousarviossa arvioitua suuremmiksi. Kasvua edelliseen vuoteen 2004 verrattuna oli noin 6 % ja talousarvioon verrattuna noin 1 %. Terveydenhuollon nettomenot kasvoivat vuoden 2004 ta- verrattuna noin , kasvu johtuu erityisesti lousarvioon erikoissairaanhoidon lisääntyneistä menoista. Vuonna 2005 uutta lainaa otettiin Lainakanta oli kertomusvuo- den lopussa /asukas. Bruttoinvestointimenojen toteutuma oli noin , joka oli noin 79 % talousarviossa päätetyistä investoinneista. Toteutu- ns. nousutien matta jäivät mm. lämpökeskushankkeet ja Pyhätunturin uuden rakentaminen.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 66 Kunnanhallitus 107 Kunnanvaltuusto Talousarvioon verrattuna verotulot jäivät noin 6,6 % alle arvion ja valtionosuudet ylittyivät noin 12 % talousarvioon verrattuna. Valtionosuuden ylittyminen johtuu harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta. Kassavarat olivat vuoden vaihteessa noin Kumulatiivinen alijäämä oli vuoden lopussa noin Kunnanvaltuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset ta- voitteet toteutuivat suhteellisen hyvin. Merkittävä muutos palve- lukodiksi vuoden 2005 alusta lurakenteeseen oli vanhainkodin muuttuminen vanhusten palve- lukien. Hallintokunnittain ulkoiset nettomenot poikkesivat talousarviosta seuraavasti: Kunnanhallitus ,00 e 103,84 % (Terveydenhuolto) ,01 e 104,84 % Sosiaalilautakunta ,16 e 103,96% Sivistyslautakunta ,17 e 94,04 % Tekninen lautakunta 619,51 100,24 % Käyttötalous ,44 101,37 % Tilinpäätös liitteenä nro 1. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talouden vertailutiedot esitellään kokouksessa. Hall.siht: Vuoden 2005 talousarvioon lisättiin :n suuruinen lisämääräraha terveydenhuollonmenoihin, siitä huolimatta menot ylittyivät n euroa. Kunnanhallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen ja jättää sen tilin- tarkastajan tarkastettavaksi 2. käsittelee tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kuntalain 68 :n 1 momentin mukaisesti uudelleen ja saattaa se valtuuston käsiteltäväksi 3. esittää valtuustolle tilikauden ,83 euron alijäämän käsittelystä seuraavaa: - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,59 euroa.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 - Jäljelle jäävä alijäämä ,24 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille. - Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin alijäämää edellisiltä vuosilta ( : ,76 euroa) katetaan liitty- jää ,76 euroa ja siihen lisät- mismaksurahastolla euroa. Katettavaa alijäämää edellisistä tilikausilta tynä vuoden 2005 alijäämä ,24 euroa, muodostuu edelleen katettavaksi jäävää alijäämää yhteensä euroa. - Kunnanhallitus asettaa toimikunnan selvittämään kerty- neiden alijäämien kattamista sekä muita talouden terveh- dyttämisen keinoja 4. päättää, että käsittelyn liitteeksi otetaan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan lausunnot. Khall: Unto Kiemunki oli poissa Khall 107 Tilinpäätös on jaettu kunnanhallitukselle kokoukses- sa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut ja käsitellyt tilin- päätöksen vuodelta Tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja liit- teenä nro 1. Lausunnossaan tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille tilikaudelta Tunturin Taidepaja-projektin osalta tarkastuslautakunnanvaltuustolle. Tunturin Taidepajayhdistys ry:n toiminnan- kunta esittää vastuuvapauden myöntämistä vasta senjälkeen, kun riittävät selvitykset nettomäärärahaylityksen osalta on saatu johtaja Ulla Laine on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen selostamaan päättynyttä projektia. Hall.siht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle esittämiensä asioiden lisäksi, että valtuusto päättää tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 107 Kunnanvaltuusto 27 Khall: Kvalt Kunnanhallitus kuuli Ulla Lainetta koskien Tunturin taidepajan projektien tilinylitystä. Liitetään rahoituslaskelmat tämän pykälän liitteeksi nro 1a. Liitteenä nro 1 tilinpäätös, tarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan pöytäkirja ja rahoituslaskelmat (taidepajan) Kvalt: Reeta Hyttinen esitti, että taidepaja-projektin määrärahaylityk- sistä laaditaan kirjallinen/ sanallinen selvitys, joka kirjataan pöy- täkirjaan: - majoituskulut kasvoivat - lipputulot alittuivat - kokeilut näytöksissä - Maahisten maa, kolmen projektin hallinnointi - Lääninhallituksesta tullut ohjeet myöhään Eila Pesonen kannatti Hyttisen esitystä Hyväksyttiin yksimielisesti Hyttisen esittämällä lisäyksellä.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA Khall 108 Kuntalain 71 :n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava kunnanvaltuuston päätettävät tilintarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen kokouksessaan Liite nro 2 arviointikertomus. Arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota talouden tasapinottamistoimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta edellyttää kunnanhallituksen laativan konkreettisen talouden tasapainotusohjelman, joka esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että projektien hallinnointiin kiinnitetään lisää huomiota ja laaditaan kunnalle projektiohjeet. Hall.siht: Kunnanhallitus saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Khall: Kvalt 28 Liite nro 2 arviointikertomus. Kvalt: Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

9 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILALLA SOUTAJANRANTA RNO 4:120 Tekn.ltk 56 Liite 2. Maanomistajakirje ja karttaote sekä alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kiinteistön omistaja on lähestynyt kuntaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksella. Kiinteistön omistaja esittää korttelin 63 laajentamista yhdellä RAtontilla ja muilta osin tila jää yhteiskäyttöalueeksi. Maanomistaja on esittänyt, että hän luovuttaa rakennuspaikan ulkopuolella olevat yhteiskäyttöalueet kunnan hallintaan kaavoi- tustyön yhteydessä. Kaavanmuutosta käsiteltiin kunnan ja alueellisen ympäristökes- kuksen välisissä kehittämiskeskusteluissa. Rak.tarkastaja Tekn.ltk: Tekn.ltk 36 Tekninen lautakunta hyväksyy maanomistajan anomuksen ranta-asemakaavan muuttamiseksi. Lautakunta hyväksyy kaavan laatijaksi Markku Teräsmaan, joka tekee sopimuksen kaavan laadinnasta maanomistajan kanssa. Lautakunta velvoittaa teknisen toimen laatimaan sopimuksen maanomistajan kanssa esittelytekstissä kuvatuin periaattein. Liite 4. Kaavanmuutos ja kaavaselostus Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Muistutuksia kaavanmuutosehdotukseen ei tullut, lausunnot käsitelty kaavan selostusosassa. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan kaavanmuutosehdotuksen hyväksymistä. Tekn.ltk. Khall 109 Liitteenä nro 3 Kaavanmuutos ja kaavaselostus

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 Hall.siht: Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Khall: Kvalt 29 Liitteenä nro 3 Kaavanmuutos ja kaavaselostus Kvalt:

11 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄJÄRVEN ASEMAKAAVASSA OSA- ALUEELLA 1 KOSKIEN KORTTELEITA 6 JA 7 Tekn.ltk 78 Liite 8. Maanomistajakirje Liite 9. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maanomistaja esittää kirjeellään liitteessä osoitetun vahvistetun Pyhäjärven osa-alueen 1, Tunturilan rantaasemakaavan muutosta. Muutosalue koskee tiloja Rajala 2:16 ja Tunturila 2:3, ranta-asemakaavan korttelin 7 ja korttelin 6 tonttien 4 ja 5 välistä korttelinosan rajaa ja rakennusaloja. Kysymyksessä on kahden eri kaavamääräyksiä ja rakennusoikeuksia koskevan korttelinosan rajasta ( kortteli 7 on varustettu RH/RC-, ja kortteli 6 on RH-merkinnällä). Kaavanmuutoksella maanomistaja siirtäisi korttelista 7 ( Tunturila 2:3) ostamansa 330 m2:n määräalan korttelin 6 tonttiin 4, jolloin myös tontin rakennusaloja tarkistetaan kuitenkaan rakennusoikeuksia muuttamatta. Kaavanmuutoksen laadinnan tekee Markku Teräsmaa. Rak.tarkastaja: Lautakunta suostuu ranta-asemakaavan muutokseen edellä mainituin periaattein. Tekninen toimi perii kaavanmuutoksen hakijalta kaavan hallinnoinnista kunnalle aiheutuneet kustannukset. Tekn.ltk: Tekn.ltk 35 Liite 3. Kaavanmuutosehdotus ja selostus Kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Muistutukset ja lausunnot on käsitelty selostusosassa. Ehdotukseen lisättiin Koillis-lapin sähkön lausunnon pyytämä aluevaraus sähköjohdolle, eikä siihen naapurien kuulemisen jälkeen tullut huomautuksia.

12 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- nanvaltuustolle liitteenä olevan ranta-asemakaavan hyväksymis- Hyväksyttiin tä. Tekn.ltk yksimielisesti. Khall 110 Hall.siht: Khall: Kvalt 30 Kvalt: Liitteenä nro 4 Kaavanmuutosehdotus ja selostus Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Liitteenä nro 4 Kaavanmuutosehdotus ja selostus

13 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄJÄRVEN RANTA-ALUEELLA OSA- ALUEELLA C Tekn.ltk 49 Liite 10. Ranta-asemakaavanmuutosehdotus Liite 11. Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta Muutosalue sijaitsee osa-alueella C Pyhäjärven ranta-alueella. Kaavalla muutetaan vanhaa kaavaa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita sekä osoitetaan uusia tontteja tilan 78:0 alueelle. Tekninen lautakunta on käynnistänyt kaavahankkeen 5/ Ranta-asemakaavan muutoksella tarkistetaan nykytilanne, tarkisja laajennetaan ranta-asemakaavaa tetaan rakennusoikeuksia, pohjoiseen. Kaavanmuutos noudattaa valtuuston hyväksymää yleiskaavaa. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty ja ehdotusvaiheen kuuleminen on pidetty Rakennuskorttelit on osoitettu pääasiassa jo voimassa olevien kaavojen mukaisille paikoille. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavanmuutosehdotukseen on lisätty korttelialueiden yläpuolelle jo yleiskaavassa esitetty ulkoilureitti (latureitti). Kaavaselostus nähtävillä teknisessä toimistossa. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta yhtyy kaavanlaatijan vastineeseen ja lisää omana kannanottonaan seuraavaa. Muistutus: Yleiskaavan linjausten mukaisesti rakennuskortteleita ei uloteta rantaviivaan asti, vaan rakennuskortteleiden ja rantaviivan väliin tulee jäädä puistovyöhyke. Lisäksi lautakunta viittaa maakuntakaavan määräykseen: Ranta-alueilla vapaan rantaalueen osuus tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.

14 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 Ympäristökeskuksen lausunto: Rakennustapaohjeet; - yleiskaavamääräyksissä edellytetään rakentamistapaohjeiden liittämistä kaavamääräyksiin yleiskaavan C-alueilla - asemakaavamääräyksissä on annettu tarkempia määräyksiä mm. rakennusten korkeudesta sekä rakentamisen maisemoinnis- aikakausina rakennettu, joten rakennustapaohjeiden antaminen alueelle ei olisi mielekästä. Rakennustapaohjeiden poisjäänti edellyttää rakennusvalvonnalta rakentamiseen ohjaamista hy- ta. Alue on pääosin vanhaa ranta-asemakaava-aluetta ja osin eri vään rakennustapaan. Tekn.ltk: Khall 111 Hallsiht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- ja lausuntoihin sekä esittää rantakaavaehdotuksen hyväksymis- nanvaltuustolle teknisen lautakunnan kannanottoa muistutuksiin tä. Liitteenä nro 5 kaavaehdotus, muistutukset kaavaehdotuk- ja kaavan laatijan vastine sesta Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan kannanoton hyväk- ja rantakaavaehdotuksen symistä hyväksymistä. Khall: Kvalt 31 Kvalt: Liitteenä nro 5 kaavaehdotus, muistutukset kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine

15 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 PERTTI HUSSIN OSTOTARJOUS RAKENNUSPAIKASTA KULTAKERON ALUEELTA KORTTELISTA 389 Tekn.ltk 50 Liite 13. Kunnanhallituksen päätös 244/ Liite 14. Neuvottelumuistio ja kaavaehdotusote Pertti Hussi on neuvotellut varaamansa rakennuspai- kaavaehdo- kan ostosta. Tarjouksessa oleva tontti on Pyhäntien itäpuolella tusvaiheessa kaavaan merkitty tontti korttelissa nro 389. Korttelissa on yksi AL-1 tontti pinta-alaltaan noin m2 ja rakennusoikeudeltaan 500 k-m2. Ostoneuvotteluissa on päädytty esittämään kunnalle seuraavaa: - määräalan ostohinta on kunta sitoutuu rakentamaan tontille tien - kunta sitoutuu järjestämään tontille vesi- ja viemäriliittymän, mitä vastaan tarjoaja maksaa 250 k-m2 osalta liittymämaksuja RMkorttelin neliöhintaan - kunta edellyttää 3 vuoden rakentamisvelvoitetta Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- edellä nanvaltuustolle Pertti Hussin ostotarjouksen hyväksymistä mainituin ehdoin. Mikäli kaavaehdotus ei ole saanut lainvoimaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista kauppakirja voidaan laatia purkavalla ehdolla, mikäli kaava ei jostain syystä toteudu kaava- ehdotuksen mukaisesti. Kauppakirjan laatii tekninen toimi, ja kauppakirjan allekirjoittaa kunnan puolesta Markku Kankaanranta ja varmentaa Kari Harju. Teknltk: Khall 116 Liitteenä nro 10 kunnanhallituksen päätös myyntineuvottelupöytäkirja ja kaavaote. Hall.siht: Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle ko. määräalan myyntiä. Käytännön järjes

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 telyt hoitaa tekninen toimi teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Khall: K valt 32 Liitteenä nro 6 kunnanhallituksen päätös myyntineuvotte- lupöytäkirja ja kaavaote. Kvalt:

17 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 ASEMAKAAVANMUUTOS PYHÄTUNTURIN OSA-ALUEELLA A1/ KULTAKERON ALUE Tekn.ltk 48 Liite 7. Asemakaavan muutosehdotus Liite 8. Muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta Liite 9. Kaavan laatijan vastine Kaavanmuutosalue sijaitsee Pyhän liikekeskuksen ja Kerontien risteyksen ympäristössä. Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen liikekeskuksen alueen kaavanmuutoksesta 72 / ja Kerontien risteyksen alueelta Asemakaavalla tarkennetaan Pyhätunturin liikekeskuksen lähialueiden kaavaa yleiskaavan ja tehdyn aluesuunnittelun linjausten mukaisesti. Kaavaa laajennetaan Pyhäjärventien itäpuolelle, jonne osoitetaan matkailua palvelevaa rakentamista, teollisuusalueita sekä alueita pientalorakentamiselle. Kerontien risteykseen on varattu kortteli huoneistohotellille. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta on nähtävillä oloaikana tullut kolme muistutusta ja neljä lausuntoa ( liite 8). Kaavan laatija on antanut vastineet muistutuksiin. Kaavaselostus on nähtävillä teknisessä toimistossa. Kaavaehdotuksen jälkeen muutettiin korttelin 389 sijaintia, ja lisättiin yksi tieliittymä Pyhäntieltä. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaehdotus noudattaa alueella lainvoiman saanutta yleiskaavaa. Tekninen lautakunta muuttaa kaavaehdotuksessa olevan Linnunradantien nimen nimeksi Lapin muisto ja kaavaehdotuksessa olevan Käärmepolun nimen nimeksi Kultakerontie. Lausuntoon numero 3 tekninen lautakunta toteaa kannanottonaan seuraavaa: Yleiskaavassa on kaavamääräyksissä sähköjohdot määrätty kulkemaan pääsääntöisesti maakaapeleina, joten yleiskaavan määräykset huomioiden sähkökaapelit tullaan tietyllä aikajänteellä muuttamaan maakaapeleiksi em. korttelien alueella, joten vaara-alueen merkintä pidetään vain siihen asti, kun keskijännitejohto kulkee ilmassa.

18 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta: 1. yhtyy kaavan laatijan vastineeseen ja teknisen lautakunnan kannanottoon muistutuksista ja lausunnoista 2. hyväksyy kaavaehdotuksen teknisen lautakunnan muutoksin Tekn.ltk: Reeta Hyttinen esitti, että Linnunradantie nimeä ei muuteta. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennustarkastajan esitys. Khall 112 Hallsiht: Liitteenä nro 6 kaavaehdotus, muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine. Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että kunta: 1. yhtyy kaavan laatijan vastineeseen ja teknisen lautakunnan kannanottoon muistutuksista ja lausunnoista 2. hyväksyy kaavaehdotuksen teknisen lautakunnan muutoksin. Khall: Kvalt 33 Liitteenä nro 7 kaavaehdotus, muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta ja kaavan laatijan vastine. Kvalt: Reeta Hyttinen esitti, että Linnunradantien nimeä ei muuteta, esitys raukesi kannattamattomana. Reeta Hyttinen esitti Kultakerontien nimen muuttamista Kultakeronkaduksi. Pekka Nyman ja Eila Pesonen kannattivat esitystä. Reeta Hyttisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 OTSONPUISTON ASEMAKAAVANMUUTOS PYHÄJÄRVEN RANTA- ASEMAKAAVASSA KORTTELISSA 356 Tekn.ltk 44 Liite 5. Asemakaavanmuutosehdotus Liite 6. Ympäristökeskuksen lausunto Tekninen lautakunta on käynnistänyt kaavahankkeen 11/ Asemakaavanmuutoksella muutetaan vanhaa kaavaa vastamaan alueelle tehtyä rakennussuunnitelmaa, johon alueellinen ympäristökeskus on myöntänyt poikkeamisen Kaavanmuutos on perusteltu valtuuston hyväksymän yleiskaavan linjausten mukaisesti (ydinalueen tiivistäminen). Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty ja ehdotusvaiheen kuuleminen on pidetty Ehdotuksesta ei tullut yhtään muistutusta, lausuntoja tuli 4 kpl:tta joista 3 ei ollut huomautettavaa muutoksen johdosta. Ympäristökeskuksen lausunto liitteenä 6. Kaavaselostus on nähtävillä teknisessä toimistossa. Kortteliin on tontille 1 jo myönnetty rakennuslupa ja tonttiin 2 on haettu rakennuslupa, ja rakennustapa esitetty poikkeamiskäsittelyssä, joten ohjaavia rakennustapamääräyksiä ei tarvita. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Khall 113 Hall.siht: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Liitteenä nro 7 Asemakaavanmuutosehdotus ja Ympäristökeskuksen lausunto Päätösesitys annetaan kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Khall:

20 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 34 Kvalt 34 Kvalt: Liitteenä nro 8 Asemakaavanmuutosehdotus ja Ympäristökeskuksen lausunto

21 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 NAARMANKAIRA OY:N OSTOTARJOUS Tekn.ltk 51. Liite 15. Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja Liite 16. Kappakirjaluonnos Liite 17. Aluekuvaus Naarmankaira Oy ilmaissut halukkuutensa ostaa Hotelli Pyhätunturin ja Käärmepolun välinen puistoalue. Alueella on kaavanmuutos käynnissä ja tavoitteena on muodostaa alueesta matkailua palveleva loma-asunto alue. Kaavanmuutostyö on valmisteluvaiheessa, ensimmäisiä luonnoksia valmistellaan parhaillaan, ja sen vuoksi olisi alueen toteutuksen kannalta hyvä, jos kaavan toteuttaja osallistuu jo alkuvaiheessa kaavaprosessiin. Kauppahinnaksi Naarmankaira Oy tarjoaa ja lisäksi kauppakirjassa on ehtona, että ostaja sitoutuu maankäyttösopimuksin osallistumaan infran rakentamisen kustannuksiin alueella. Koska kaavoitusprosessi on vielä kesken, eikä tässä vaiheessa vielä varmaan tiedetä alueen käyttötarkoitusta ja rakennustiiveyttä, soveliainta olisi kauppakirjan laatiminen purkavalla ehdolla. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle yllämainitun määräalan myymistä Naarmankaira Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Tekninen toimi hoitaa käytännön järjestelyt, kauppakirjan allekirjoittaa Markku Kankaanranta ja varmentaa Kari Harju. Kauppakirjan allekirjoittajat voivat liittää kauppakirjaan tarkennetun karttaliitteen määräalasta, kun runkotien paikka varmistuu. Tekn.ltk Khall 115 Liitteenä nro 9 Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja, kappakirjaluonnos ja aluekuvaus

22 Kunnanvaltuusto Hall.siht: Päätösesitys annetaa n kokouksessa, kun teknisen lautakunnan päätös on tiedossa. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle määräalan myyntiä oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Käytännön järjestelyt hoitaa tekninen toimi teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Khall: Kvalt 35 Kvalt: Liitteenä nro 9 Naarmankaira Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja, kappakirjaluonnos ja aluekuvaus Eila Pesonen esitti aikataulumuutoksia, esitys raukesi kannattamattomana Reeta Hyttinen esitti, että ko. aluetta ei myydä, kun asemakaavakaan ei ole valmis, esitys raukesi kannattamattomana. Jari Tervo, Pekka Nyman ja Raija Jääskeläinen kunnanhallituksen esitystä. Päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. kannattivat Tauko

23 Kunnanvaltuusto Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 36 ESITYS PERHEPÄIVÄHOIDON YHDISTÄMISESTÄ PÄIVÄKOTIIN JA PÄIVÄKODIN MUUTTAMISESTA VUOROPÄIVÄKODIKSI Sos.ltk. 23 Liite 5 Pelkosenniemen kunnan taloudellinen tilanne ja muutokset kunnan päiväkoti-ikäisten lapsien määrässä asettavat uusia haasteita päivähoidon järjestämiseksi laadukkaalla, taloudellisella ja toimivalla tavalla. Tällä hetkellä päiväkodissa työskentelee päiväkodinjohtaja, lastenhoitaja, päivähoitaja ja laitosapulainen. Perhepäivähoitajia kunnassa on kaksi. Sosiaalisihteeri on käynyt keskusteluja päivähoitohenkilökunnan kanssa mahdollisten toiminnallisten parannusten ja taloudellisten säästöjen löytämiseksi. Neuvottelut käytiin ja Ensimmäisessä neuvottelussa oli mukana koko päivähoidon henkilökunta, yksi työntekijä ilmaisi ajatuksensa kirjeitse, koska oli estynyt saapumasta paikalle. Toisessa neuvottelussa oli mukana päiväkodin hoitohenkilökunta. Neuvotteluissa kartoitettiin säästö- ja toiminnallisten suunnitelmien lisäksi henkilökunnan koulutuksellinen tausta ja mahdolliset sijoittumistoiveet, jos henkilösiirtoja tulevaisuudessa tehdään. Aikaisemmat säästötoimet ovat vieneet mahdollisuuden säästää enää lisää päivähoidon toimintakuluissa vaarantamatta päivähoidon laadullisia tavoitteita oleellisesti. (L lasten päivähoidosta 2a ja 2b ) Päiväkodin muuttaminen vuoropäiväkodiksi ja perhepäivähoidon yhdistäminen päiväkotiin toisi sekä toiminnallisia etuja että taloudellisia säästöjä. Päivähoidon keskittäminen yhteen yksikköön takaa henkilökunnan joustavan käytön eri työvuoroissa huomioiden vuorotyötä tekevien vanhempien tarpeet lastensa päivähoidolle. Yhdistäminen poistaa myös nykyisiä päällekkäisyyksiä, jolloin molemmilla perhepäivähoitajilla saattaa olla yhtä aikaa yhteensä 2-4 lasta hoidossa esim. viikonloppuisin. Myös iltahoitoa on nyt tarjottu sekä perhepäivähoidossa että päiväkodissa yhtä aikaa lapsen hoitopaikan mukaisesti. Perhepäivähoidossa olevien

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 121 7/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 16.00-16.15 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2004 KOKOUSAIKA Torstaina 12.02.2004 kello 16.00-17.55 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Rajahalme Margit. Arvola Anneli (kesk) Kulpakko Aino (sit) alkaen Pöntiö Jouni (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk)

Rajahalme Margit. Arvola Anneli (kesk) Kulpakko Aino (sit) alkaen Pöntiö Jouni (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 174 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 06.06.2006 kello 15.00-17.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 29 4/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 17.04.2008 kello 15.00-17.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot