TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset"

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu (26) Ratu 0412 korvaa Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen ja katteen suojapeltien asennuksen sekä työkunnan tekemät avustavat työt kuten siirrt mittaukset ja siivouksen. Sisällysluettelo Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenekit 4 Työmenetelmä 6 Materiaalit 19 Työvälineet, koneet ja kalusto 20 Työturvallisuus 21 Ohutlevytyön laadunvarmistus 23 KäyttöesimerkKI 25 Kirjallisuus 26 Katteen ohutlevytyön vaiheet Kuvassa asennustyön vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset työnaikaiset materiaalisiirrot työnaikainen siivous työturvallisuustoimet työnaikaiset mittaukset Aloittavat työt aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset nostokoneiden määräaikaistarkastusten voimassaolon varmistus ja vastaanottotarkastus Katteen ohutlevytyö Alustan tarkistukset ennen asennusta Sileän ohutlevyn asennus Muoto- ja poimuohutlevy Kantava poimuohutlevy Lopettavat työt työvälineiden huolto kaluston siirrot ja varastointi siivous ja jätteiden lajittelu työkohteen luovutus Työkokonaisuus Alkutila Valmiiksi pintakäsitelty ohutlevy on työmaalla valmiina siirrettävissä asennuspaikalle. Ohutlevytyötä edeltävät rakenteet ovat suunnitelmien mukaiset, tarkastetut ja hyväksytyt. Lopputila Ohutlevyt on asennettu ja kiinnitetty asennussuunnitelman mukaisesti paikalleen. Työ on tarkastettu ja hyväksytty suunnitelmien mukaisena. Ohjeessa ei ole esitetty Konepajalla tehtävää ohutlevytyötä.-rakenteiden maalausta ks. Ratu 0311 Ulkomaalaus. Julkisivun ja täydentävien rakenteiden ohutlevytyötä ks. Ratu 0413 Ohutlevytyö, julkisivut ja täydentävät rakenteet Työryhmä Ohutlevytyön työryhmä on 1 2 työntekijää. Karkeutettu työmenekki TL3-kertoimena käytetty 1,24. Kateohutlevyt konesaumalla, sileä levy, jatkettava sis. siirrot Kantavat poimulevyt, lappeen pituinen, ruuvikiinnitys, sis. siirrot 4 6. krs Karkeutettu työsaavutus (2 tt työryhmällä) Kateohutlevyt konesaumalla, sileä levy, jatkettava sis. siirrot Kantavat poimulevyt, lappeen pituinen, ruuvikiinnitys, sis. siirrot 4 6. krs T3 T4 0,18 tth/m² 0,22 tth/m² 0,07 tth/m² 0,09 tth/m² T3 T4 89 tth/m² 72 tth/m² 216 tth/m² 174 tth/m²

2 Menekit ja menetelmät 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Putoamissuojaussuunnitelma Työselostus Tulitöiden valvontasuunnitelma Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-ohjekortti 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohjekortti C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon päivittäin merkitään työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen ja kuvin täydennetty esitys siitä, miten rakennuskohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa sovelletaan kussakin tehtävässä ja putoamissuojaussuunnitelman tietoja täydennetään tehtäväsuunnitelmassa. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Tulityöpaikalla tulee olla tulitöiden valvontasuunnitelma, jossa annetaan ohjeet tulitöiden sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

3 Menekit ja menetelmät 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Telinesuunnitelma Tehtäväsuunnitelma Rakennepiirustukset Telinesuunnitelmassa esitetään käytettävät rakenneosat ja näistä rakenneosista koottava valmis telinerakenne sekä ohjeet rakenteen pystytyksestä ja purkamisesta. Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen korjaustyön aloittamista. Siinä esitetään mm. tehtävän aikataulu, laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, potentiaalisten ongelmien analyysi, materiaalit ja työryhmä. Taso- ja leikkauspiirustuksissa esitetään rakenteet ja niiden sijainti, rakennusosien tunnukset, mitat sallittuine vaihteluväleineen ja yksityiskohdat, kuten raudoitus, erilaiset kiinnitys- ja liitostavat sekä rakenteissa olevat aukot. Kantavuudelle, äänen, lämpöenergian ja kosteuden ja pohjaveden eristämiselle sekä tulipalon kestävyydelle asetettujen vaatimusten täyttyminen tulee voida todeta piirustuksista. Rakennepiirustuksista tulee selvitä työvaiheet ja niissä vaadittavat erikoistoimenpiteet sekä työvaiheiden henkilöturvallisuuteen liittyvät tekijät kuten väliaikaisten tuentojen, suojakaiteiden, kulkuteiden ja vastaavien tarve ja niiden rakenteelliset ratkaisut. Rakenne- ja pohjarakennesuunnitelmissa esitetään suunnittelutehtävään soveltuvassa laajuudessa yleensä vähintään seuraavat asiat: 1) rakennejärjestelmän staattista toimintaa ja jäykistämistä kuvaavat rakennemallit; 2) seuraamusluokka, toteutusluokka ja ympäristöolosuhteiden rasitusta kuvaava luokka sekä tarvittaessa toleranssiluokka; 3) kuormat ja kuormien yhdistelyt; 4) voimasuureet; 5) rakennustarvikkeiden ja -tuotteiden tiedot sekä niiden mekaaniset ominaisuudet; murtorajatila - ja käyttörajatilatarkastelut sekä kyseeseen tulevat onnettomuusmitoitustarkastelut sekä mitoitus palotilanteessa; 6) rakenteiden ja rakenteiden toiminnallisten osien ja kiinnitysten sekä liitosten mitat sekä nostettavien elementtien painopisteen paikka; 7) säilyvyys- ja käyttöikätarkastelut; 8) toteutuksenaikaisen ja valmiin rakenteen jäykistys- ja vakavuustarkastelu; 9) käyttöön ja huoltoon vaikuttavat tiedot. Vesikattoa koskevista rakennesuunnitelmista tulee selvitä ainakin: katon korkeus kallistukset (mm. rakenteen painumat) katteen ylösnostokorkeudet kattokaivojen paikat, tyypit, viemäröinnit ja vedenvirtausreitit katolla kattopollarit katteen lävistykset ja niiden sijoitus (huom. tiivistystapa ja materiaali) rakenteelliset liikuntasaumat katteen liikuntasaumat kulkutiet vedenerityksen alustan tuuletusjärjestelyt Valmistajakohtaiset ohjeet Suoritustasoilmoitukset (CE-merkintä) Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta. Rakennusrunkoon käytettävillä rakennustuotteilla tulee olla jälkeen CE-merkintä. Tuotteen suoritustasoilmoitusten (DoP) tulee vastata CE-merkintätietoja. Käytettyjen rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset tulee arkistoida, rakennustuotteiden käytössä on noudatettava asennusohjeita ja rakennustuotteiden toteutus (asennus) on tarkastettava.

4 Menekit ja menetelmät 4 Työmenekit Työnosa Työmenekki Aloittavat työt tavaran vastaanotto 0,005 tth/m² välivarastointi 0,005 tth/m² nosturin valmistelu 16 tth/kerta Siirrot, nosturi krs 0,35 tth/siirto krs. 0,45 tth/siirto yli 6. krs. 0,5 tth/siirto kertanosto 50 m², krs 0,007 tth/m² kertanosto 50 m², krs. 0,009 tth/m² kertanosto 50 m², yli 6. krs. 0,01 tth/m² Kateohutlevyjen asennustyö Sileät ohutlevyt, muoto- ja poimulevyt Työnosa Työmenekki Lappeen pituinen ohutlevy konesaumaus 0,1 tth/m² ampumalla ruuveilla 0,04 tth/m² 0,045 tth/m² Jatkettava ohutlevy konesaumaus 0,15 tth/m² ampumalla ruuveilla 0,045 tth/m² 0,05 tth/m² Edellä esitetyt työmenekit eivät päde käsintyöstettyihin (saumausrissalla tai saumaraudalla) kiinni puristettuihin saumoihin. Kantavat poimulevyt Työnosa Työmenekki Lappeen pituinen ohutlevy ampumalla 0,045 tth/m² ruuveilla 0,05 tth/m² Lappeen pituinen ohutlevy ampumalla 0,2 tth/kpl ruuveilla 0,25 tth/kpl Läpiviennit ja suojapellit Läpivientien teko ja asennukset Työnosa Työmenekki Isot läpiviennit, esim. kattoluukku reiän teko 0,6 tth/kpl asennus 1,4 tth/kpl Pienet läpiviennit reiän teko 0,25 tth/kpl asennus 0,75 tth/kpl Suojapeltien ja läpivientien tiivistys profiilitiiviste 0,022 tth/jm tiivistenauha, tiivistemassa 0,018 tth/jm Katetarvikkeet Työnosa Työmenekki kourujen asennus ja kiinnitys 0,6 tth/kpl syöksytorvien asennus ja kiinnitys Lopettavat työt Työnosa Työmenekki suojaus ja siivous 0,01 tth/m²

5 Menekit ja menetelmät 5 MUUTTUJIEN VAIKUTUS Suoritemäärän vaikutus Suoritemäärä (m²) Kerroin 1,2 1,0 0,95 0,9 Katon kaltevuuden vaikutus Kaltevuus >1:2 1:3 1:2 1:6 1:3 >1:6 Kerroin 1,5 1,3 1,0 0,95 Työryhmän kokemustason vaikutus kokematon keskitasoa harjaantunut 1,2 1,0 0,7 Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon kaikkien työnosien osalta. Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Sääsuojat Huonot suojat Hyvät suojat Siirtomatkat Pitkät siirtomatkat Lyhyet siirtomatkat Sääolosuhteet Huonot, sääsuojien tarve Hyvät, ei erillisiä sääsuojia Työmaajärjestelyt Ahtaat ja sekavat työmaatilat yms. Suunnittelemattomuus Siistit työkentely- ja varastointitilat Hyvä logistiikka ja asennussuunnitelma, ennalta suunniteltu Välivarastointi Nostokone/-laite Työvälineet Sileä ohutlevy Muoto- ja poimulevy Suunnittelemattomuus, asennettavan materiaalin puute Hidas, kohteeseen tai työvaiheeseen sopimaton Vääränläiset työvälineet, tehottomuus Työmaalla tehtävä käsintyöstö Pienet asennettavat ohutlevyt Asennusjärjestyksen huomiointi varastoinnissa Hyvä, tehokas ja työhön soveltuva nostokone Tarkka nostokoneen kuljettaja Työtehtävien mukaiset työvälineet, tehokkuus ja turvallisuus Valmis katemateriaali, koneellinen saumaus Suuret kerralla katettavat alat Lappeen pituus Pitkät lappeet jatkoksella Lyhyet, jatkoksettomat lappeet Läpiviennit Runsas läpivientien määrä Pieni läpivientien määrä Saumaus Työmaalla tehtävät saumaukset Valmis materiaali Katon kaltevuus Jyrkkä Loiva Olosuhteet Sadesää, kova tuuli Hyvä keli Työmaa-alue Työryhmä Ahdas ja työmaa-alue, pitkät siirtomatkat Uusi ryhmä, kokemattomat työntekijät Hyvin suunniteltu työmaajärjestys, lyhyet siirtomatkat Tuttu ryhmä, harjaantuneet työntekijät

6 Työmenetelmä Menekit ja menetelmät 6 Aloittavat työt 1. Ennen työn aloittamista sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat aloituspalaverissa, johon osallistuvat työntekijät ja työryhmän johtaja sekä työnjohtaja. Palaverissa käydään läpi ohutlevytyön aikataulu, kalusto, suunnitelmat, laadunvarmistus, työturvallisuus ja työmenetelmä sekä sovitaan mallityökäytännöstä. Varmistetaan, että työssä on käytössä tarvittavat uusimmat suunnitelma-asiakirjat, kuten urakkaohjelma, telinesuunnitelmat, rakennepiirustukset ja käydään suunnitelmat läpi. Käydään läpi mm. kohde, työn opastus, työmenetelmät ja -järjestys, koneet ja laitteet, työturvallisuusasiat, kuten telineiden paloturvallisuus, henkilökohtaiset suojaimet ja toiminta vaaran tai onnettomuuden sattuessa sekä työtä koskevat viranomaismääräykset. 2. Varmistetaan, että ohutlevytyön ja sen aputöiden yhteydessä ei ole päällekkäisiä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavaa tai vaarantavaa työvaihetta. Asennustyön eteneminen ja limitys muuhun työhön suunnitellaan mahdollisimman keskeytymättömäksi. Kaluston siirrot pidetään vähäisinä. Tarpeeton kulku työkohteessa estetään. Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet työmenetelmien ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus mallityökäytännöstä sopiminen telineosat ja kalusto laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet olosuhde- ja suojausvaatimukset uusimmat suunnitelma-asiakirjat työkohteen rajaus ja rauhoitus tahattomalta pääsyltä Työntekijöiden perehdyttäminen 3. Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. Rakennustyömaalla käytetään kypärää, turvajalkineita, työolosuhteiden edellyttämiä silmiensuojaimia ja huomiovaatetusta. Ohutlevytyö on korkealla tapahtuvaa työtä ja siinä tulee käyttää rakenteellista putoamissuojausta, kaiteita ja verkkoja. Henkilökohtaista putoamissuojainta voidaan käyttää pääasiallisena putoamissuojaimena vain jos rakenteellisen putomissuojaus on mahdotonta järjestää. 4. Asennusryhmä perehdytetään työkohteeseen ja työmenetelmiin sekä työmaan olosuhteisiin: työkohteen välittömässä läheisyydessä käynnissä oleviin töihin, työturvallisuustoimiin, nousuteiden, nostolaitteiden ja henkilönostimien käyttöön. Ohutlevytyön asennustyöryhmälle selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja niiden varmistamismenetelmät sekä menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimet. Asennustyöryhmän tulee tietää asennusjärjestys. Ohutlevytyön työntekijöillä ja nosturikuljettajalla tulee olla yhtenevä käsitys työn kulusta. Tarvittaessa käytetään radiopuhelimia ja käsimerkkejä viestintään. 5. Hitsaajalla on voimassa oleva tulityökortti. Tulitöissä noudatetaan työmaan tulitöiden valvontasuunnitelmaa. Hitsaajalla tulee olla myös vaaditun perusaineen, hitsausmenetelmän ja -asennon mukainen pätevyys. Tarkista henkilökohtaiset suojavarusteet työntekijöiden perehdytys ja tarvittava työnopastus

7 Menekit ja menetelmät 7 Olosuhteet 6. Olosuhteet asennuspaikalla tulee järjestää sellaisiksi, että työssä saavutetaan vaadittu laatutaso ja työ pystytään tekemään turvallisesti. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus asennukseen ja nostotyöhön selvitetään ennen töiden aloittamista. Nostoja ei tehdä, mikäli tuulen voimakkuus on yli 15 m/s. Kulkutiet, telineet, tikkaat ja elementit saattavat olla liukkaita lumen ja jään vaikutuksesta, telineet on pidettävä puhtaana lumesta ja jäästä. Varmistetaan, että asennusolosuhteet vastaavat turvallisuusvaatimuksia (sähkö, valaistus, siisteys) sekä materiaalien vaatimuksia (lämpö, kosteus) esim. muovipinnoitettuja ohutlevyjä ei saa taivuttaa pakkasessa työmaaolosuhteissa. Hitsaustyö tehdään sateelta, lumelta ja tuulelta suojattuna. Tarvittaessa käytetään sääsuojia. Hitsattaessa matalissa lämpötiloissa ( 5 ºC) kiinnitetään erityistä huomiota hitsaajan työskentelyolosuhteisiin. Hitsaustöissä on huolehdittava, ettei paloherkkiä materiaaleja joudu kipinöille alttiiksi tai ne on suojattava. Varmistetaan sähkön saatavuus, riittävä valaistus sekä työkohteen siisteys Tarkista valaistus, alueen rajaus ulkopuolisilta riittävä lämpötila sääsuojauksen tarve Kaluston ja koneiden tarkastus 7. Työssä tarvittavat koneet ja kalusto otetaan vastaan. Tarkistetaan, että koneet, laitteet, työtelineet ja siirtovälineet ovat kohteeseen sopivia, tarkastettuja, toimivia ja turvallisia. Nosturille tehdään tarvittavat käyttöönotto-, vastaanotto- ja toimintatarkastukset ennen nosturin käyttöä ja tarkastuksista toimitetaan tieto päätoteuttajalle. Koneet sijoitetaan siten, että niistä ei aiheudu vaaraa käyttäjälle ja muille työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville ulkopuolisille (kulkutie käytössä olevaan rakennukseen, yleinen jalkakäytävä jne.). Materiaalin vastaanotto 8. Ohutlevyjä vastaanottaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, levyjen kunto sekä suunnitelmien- ja sopimustenmukaisuus. Ohutlevyjen mukana on selvitys, josta käy ilmi valmistaja, tyyppi, mitat ja tarvittaessa asennussuunta sekä muut asennukseen vaikuttavat tekijät. Ohutlevymateriaalin toimitukset sekä asennusaikataulu- ja järjestys suunnitellaan niin, että levyjä ei tarpeettomasti välivarastoida työmaalla Tarkista kaluston sopivuus ja kunto työvälinee materiaalien suunnitelmienmukaisuus Työkohteen valmistelu 9. Työkohde otetaan vastaan. Työkohdetta vastaanotettaessa tarkastetaan, että yläpohjan ja vesikatteen muut rakenteet ovat ohutlevytyön edellyttämässä valmiudessa ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Peittyvät rakenteet ovat valmiina tarkastettuina ja hyväksyttyinä. Kohteen vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio, johon merkitään havaitut virheet ja puutteet. Virheet ja puutteet korjataan ja tarkastetaan ennen töiden aloittamista. 10. Tarkistetaan, että alusta ja sen käsittelyt, kuten eristykset ja suojakäsittelyt, ovat kuivia, ehjiä ja täysin peittäviä suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Tarkistetaan, että katteen ohutlevytyön alusta on suunnitelmien mukainen sekä otetaan ristimitta katon suorakulmaisuuden varmistamiseksi. Ohutlevytyön alustan tulee olla tasainen ja puhdas. 11. Siirretään työssä tarvittavat koneet ja kalusto työkohteeseen siten, että ne ovat helposti saatavilla asennuksen edetessä ja telineen ja varastointipaikan ympäristössä on riittävästi tilaa työskentelyyn. Rakennusaikana telineillä ja telineiden lähiympäristössä tehtävät tulityöt selvitetään Tarkista osien määrä, tyypit ja kunto tarkastettu ennen aloitusta tulityöpaikkojen sijainnit ja telineillä tehtävä tulityö

8 Menekit ja menetelmät 8 Suojaus 12. Suojaustyölle on varattu riittävästi peitteitä avonaisen kattorakenteen peittämiseksi. Suojia käytettäessä varmistetaan, että peitteet ja sääsuojat on kiinnitetty kunnollisesti, että ne eivät irtoa kovallakaan tuulella. Suojausten kuntoa ja riittävyyttä ylläpidetään työn aikana. Ympäröivät rakenteet ja pinnat suojataan myös tarvittaessa ohutlevytyöltä, kuten tulitöiden yhteydessä. Suojaus tulitöiltä tehdään mm. vanerilla sekä palamattomalla materiaalilla. 12. Tarkista riittävästi suojausmateriaalia suojausten kunnon seuranta työn aikana Materiaalin siirrot ja varastointi 13. Työmaa-alueelta varataan riittävästi tilaa levyjen nostoja, siirtoja ja välivarastointia varten, jotta levyt eivät vaurioidu välivarastoinnin aikana. Nostojen ja siirtojen aikana ohutlevyjen reunat suojataan. Alumiiniset ja sinkityt levyt varastoidaan aina kuivassa tilassa. Levyniput pidetään irti maasta tukipuiden päällä välivarastossa. Pidempiaikaisen varastoinnin yhteydessä ohutlevyt peitetään pressuilla sekä irroitetaan toisistaan puurimoilla. 14. Välivarastoitaessa ohutlevyjä katolla levyt jaetaan riittävän pieniin nippuihin. Nippujen paino ei saa kuormittaa kattorakenteita liian suurella pistekuormalla. Levyt sidotaan kiinni kattorakenteisiin kuten hormeihin tai kattopollareihin. Rakenteiden kestävyys on varmistettava ennen levyjen väliaikaista kiinnittämistä niihin. Tarkista sopimusasiakirjat, suunnitelmien toteutuskelpoisuus nosto- ja asennussuunnitelma vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset logistiikka, välivarastointi ja asennusjärjestys suojaukset, työmenetelmä Ohutlevyn asennustyö Työtasot 15. Asennuksessa käytetään turvallisuusmääräykset täyttäviä, tarkastettuja telineitä, ja asennustyöhön sopivia tasoja. Työpukkia käytettäessä tarkistetaan seisontavakavuus ja kunto ennen käyttöä. Työpukilla työskenneltäessä metriä lähempänä työskentelytason reunaa tulee suojakaiteen korkeus olla vähintään 1 metri. Jalkojen on oltava lukitut paikalleen käytön aikana. Putoamissuojaus 16. Putoamisuojaus järjestetään työmaan putoamissuojaussuunnitelman mukaisesti. Putoamissuojauksena käytetään ensisijaisesti rakenteellisia putoamissuojaimia kuten suojakaiteita. Kulkutiet ja työtasot suojataan suojakaiteilla. Vesikatolla kaiteet asennetaan myös katon päätyihin niin, että ne eivät estä reunapeltien asennusta. 17. Kun rakenteellista putoamissuojausta ei pystytä järjesteämään käytetään käytetään turvaverkkoja, turvavaljaita ja -köyttä. Turvaverkkojen, turvavaljaiden ja -köysien käyttö kiinnityksineen suunnitellaan etukäteen

9 Menekit ja menetelmät 9 Nostoapuvälineet 18. Tarkistetaan nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kunto ja enimmäiskuorma. Nostovaijerit, -ketjut ja muut nostoapulaitteet kiinnitetään nostokorvakkeisiin tai muihin valmistajan osoittamiin nostokohtiin. Tarvittaessa käytetään nostotukia. Nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kuntoa ja toimintaa seurataan koko nostotyön ajan. Nostoalue 19. Ulkopuolisten liikkuminen nosto- ja asennusaluelle estetään erottamalla alue muusta työmaasta suoja-aitojen, pukkien tai lippusiimojen avulla. Nostojen ja asennuksen aikana on nostoalueella liikkuminen kielletty. Nostot 20. Asentajilla ja nosturin kuljettajalla tulee olla esteetön näköyhteys tai häiriötön puheyhteys työn aikana. Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä ei pysty jatkuvasti valvomaan taakan liikkumista, on käyttäjän apuna oltava merkinantaja. Levynippuja nostettaessa käytetään apuna ohjausköyttä. 21. Nostoissa otetaan huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet esim. tuuli-, lumi-, lämpötila-, sade- yms. olosuhteet. Kovalla tuulella (>10 m/s) nostoissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja erittäin kovalla tuulella (> 15 m/s) työskentely keskeytetään. Noudatetaan nostolaitekohtaisia ohjeita ja määräyksiä. 22. Käsinsiirroissa ja -nostoissa vältetään menemistä levyn alle. Nostoissa on hyvä olla kolme ihmistä. Yksi ottaa ylhäällä levyn vastaan ja kaksi työntää levyn sivusta alhaalla. Erityistä varovaisuutta noudatetaan käsiteltäessä märkiä tai jäisiä levyjä. Työstö 23. Ohutlevyä leikataan vain hienohampaisella, työstöön sopivalla, kovapalaterällä varustetulla käsisirkkelillä, nakertajalla tai käsisahalla. Työstettäessä ohutlevyä kiinnitetään se tukevasti paikalleen. Käsisirkkelin terässä on negatiivinen leikkauskulma. Poimulevyn poimun suuntaisessa leikkaamisessa voidaan käyttää peltisaksia. Katkaisulaikalla varustettua kulmahiomakonetta ei käytetä ohutlevyjen katkaisemiseen, koska sen kipinäsuihkut vaurioittavat ohutlevyn pinnoitetta

10 24. Itseporautuvat ruuvit voidaan porata suoraan ohutlevyn lävitse. Niittejä ja kierteittäviä ruuveja varten porataan erikseen reiät. Kiinnikkeelle tarkoitetun reiän tulee olla kiinnikkelle sopiva. Poraamisen yhteydessä syntyvät poralastut poistetaan valmiilta pinnalta. Poraamisen roiskeet puhdistetaan pois ohutlevypinnalta huolellisesti. Lämpöliike 25. Ohutlevytöissä huomioidaan aina asennettavan ohutlevyn lämpöliikkeet. Ohutlevyjen reunoihin, saumoihin ja taitteisiin jätetään riittävät liikuntavarat. Saumavarat tehdään asennuslämpötilan mukaisesti. Suuret pinnat levytetään ja pellitetään mahdollisimman samanlaisessa lämpötilassa (ks. RT Metalliset muoto- ja poimulevykatteet). Liikuntasaumoja käytetään lappeilla, joilla ohutlevyrivin pituus on m tai enemmän ja katteen lämpöliikkeitä ei ole muuten otettu huomioon. Katteen asennus Sileä ohutlevykate 26. Ennen asennustyön aloitusta tarkistetaan ohutlevytyön alustan mittatarkkuus ja suunnitelmienmukaisuus ruodelaudoituksen paksuuden, kattotuolijaon ja kuormitusten osalta. Alustassa ei saa olla katetta vahingoittavia teräviä särmiä tai nystyröitä, katetta syövyttäviä aineita (esim. kestopuu) eikä tarvikkeita. Tarkistetaan, että kupari- ja aluminikatteen alusta on umpilaudoitettu kokonaan raakaponttilaudoilla. Laudat on naulattu sivusta niin syvälle, etteivät kannat jää kosketuksiin katteen kanssa. Samalla tarkistetaan, että kouru-, taite- ja lapepeltien sekä muiden suurelle kuormitukselle alttiiden joutuvien katealueiden alustat ovat suunnitelmien mukaisesti umpilaudoitettu. Eristäminen 27. Umpilaudoitetuilla alueille kohtiin, joihin vesi voi kerääntyä, esim. kuvetaitteet, asennetaan katteen alle ennen katteen asennusta rakennesuunnitelmien mukaisesti pintasirotteeton eristyskermi. Kupari-, alumiini- ja ruostumattomasta teräsohutlevystä tehtävän katteen alle eristyskermi on suositeltavaa asentaa eristyskermi kauttaaltaan. Eristys toimii samalla työnaikaisena sadesuojana ja vaimentaa katon ääntä esim. teräskatteessa harvalaudoitetulla alueella. Ohutlevyt 28. Ohutlevyt ovat valmiina asennuspaikalla odottamassa asennusta. Ohutlevy voi olla joko rullatavarana tai esivalmistettuina lappeenpituisina ohutlevyinä. Tarvittaessa materiaalia työstetään asennusta varten työmaalla mm. tekemällä hakasaumoja ja tiivistämällä saumoja. Levyt työstetään maassa ennen nostoa, jos se on mahdollista. 29. Asennettavat ohutlevyrivit mitoitetaan hormiryhmiin ja räystäisiin nähden. Vajaalevyiset rivit asennetaan alueiden reunoille Menekit ja menetelmät Kiinnitystarvikkeet Katemateriaalista tehdyt kiinnikkee Kiinnike (kiinnitysliuska, ns. klammer materiaalista kuin kate. Kupari- ja alu keet valmistetaan ns. haponkestäväst räspellistä, standardin , , ja Niihin suus on yleensä 0,5 mm ja haponkestä 0,3 mm. Kiinnikkeen kannan leveys on 7 tä voidaan käyttää valmistajan ohjeita kiinnitetään yhdellä tai kahdella naul ja naulojen pituuden tulee olla sellain AKV-luokan aluskatetta, Kampanaulaa Naulat ja ruuvit tai vastaavan ominaisuu käytettäessä kuvioinnin tulee ulottua ka oisia uppokantaruuveja ruuveja ei tule kä koitukseen valmistettuja ruuveja ja naulo tetään tasakantaisia nauloja, kampanaul korroosionkestävyys on vähintään kate kohta 5.2 naulaa vastaava. Tartuntalujuuden arvot RIL Puurakenteiden suunnitteluo Tehdasvalmisteiset kiinnikkeet Konesaumatun katteen kiinnityksessä k dasvalmisteinen kiinteitä kiinnikkeitä ja l teä klammeri ja liukuklammeri) Ruostumattoman teräskatteen ki tään ruostumattomasta teräksestä tä teräksestä valmistettuja kiinnikke VL/1/elokuu 2014/Rakennustieto Oy Rakennustietosä 29.

11 Menekit ja menetelmät 11 Konesaumaus 30. Kiinnitysliuskat, kiinnikkeet, klammerit 30. Ohutlevyt kiinnitetään kiinnitysliuskoilla tai liukukiinnikkeillä, joita varataan riittävä määrä ohutlevyjen kiinnitystä varten ennen asennuksen aloitusta. Kiinnitysliuskat ovat samasta materiaalista kuin kate. Kiinnitysliuskat asennetaan saumoihin ennen seuraavan ohutlevyrivin asennusta. Kiinnitystiheyden taulukot on esitetty ohjeessa RT Konesaumattu peltikatto. 25 Tiivistys 31. Ohutlevykaistojen pituus on katon harjalta räystäälle huomioiden saumavarat. Ohutlevykaistojen pystysaumat on yleensä valmiiksi taivutettu, mutta ne voidaan muotoilla myös valssauslaitteella tai käsin. Saumojen tiivistyksessä käytetään peltisaumojen tiivistykseen tarkoitettuja tehdasvalmisteisia tiivistysmassoja. Saumauksessa ei käytetä silikonia. Massa puristetaan isosauman sisään ennen saumaamista tai pikkusauman päälle sitä varten valmistetulla suuttimella. Massa pursotetaan tai sivellään enintään 2 tuntia ennen saumaamista. Valmiissa saumassa massan tulee olla tarttunut molempiin pintoihin. Asennus 32. Kattaminen aloitetaan päätyräystäältä ohutlevy kerrallaan. Vastakkaisen kattolappeen ohutlevyrivit nostetaan katolle ensimmäisen lappeen ohutleyjen asennuksen jälkeen ja lape katetaan kuten ensimmäiseksi katettu lape. Kiinnitys 33. Ohutlevyrivit kiinnitetään ruodelaudoitukseen pystysauman kiinnitysliuskoilla. Ruostumattoman teräsohutlevykatteen kiinnitysliuskat hitsataan levyjen väliin. Saumaus koneellisesti 34. Ohutlevyt saumataan toisiinsa sähköisellä saumauskoneella. Saumauskoneen rissojen säädöt sovitetaan saumattavan ohutlevyn paksuuden ja pinnoitteen mukaan ennen saumausta. Saumaus aloitetaan harjalta taivuttamlla ohutlevyjen pystysauman pikkusaumaa yläpäästä kattopihdeillä n mm:n matkalta. Pikkusauman valssauslaite pujotetaan sauman alkupäähän ja pikkusauma valssataan työntämällä saumausrissaa katon harjalta räystäälle koko sauman matkalta. 35. Isosauman valssaus aloitetaan katonharjalta saumaamalla käsin vasaraa ja kosakkaa apuna käyttäen n mm:n matkalta saumaa rivin yläpäästä. Isosauman valssauslaite pujotetaan paikoilleen ja työnnetään katon harjalta räystäälle Kiinnitystarvikkeet 31. Katemateriaalista tehdyt kiinnikkeet Kiinnike (kiinnitysliuska, ns. klammeri) valmistetaan samasta materiaalista kuin kate. Kupari- ja alumiinikatteiden kiinnikkeet valmistetaan ns. haponkestävästä ruostumattomasta teräspellistä, standardin SFS-EN mukaiset laadut , , , ja Niihin käytettävän pellin paksuus on yleensä 0,5 mm ja haponkestävän teräspellin paksuus 0,3 mm. Kiinnikkeen kannan leveys on vähintään 25 mm,. Pitolujuudeltaan vastaavia teollisesti valmistettuja kiinnikkeitä voidaan käyttää valmistajan ohjeita noudattaen. Kiinnikkeet kiinnitetään yhdellä tai kahdella naulalla tai ruuvilla. Ruuvien ja naulojen pituuden tulee olla sellainen, että ne eivät läpäise AKV-luokan aluskatetta, kuva 3 a ja kohta 1 Käsitteitä. Naulat ja ruuvit Kampanaulaa tai vastaavan ominaisuuden täyttävää naulaa käytettäessä kuvioinnin tulee ulottua kantaan asti. Syväkartioisia uppokantaruuveja 32. ruuveja ei tule käyttää, vaan tähän tarkoitukseen valmistettuja ruuveja ja nauloja. Kiinnityksessä käytetään tasakantaisia nauloja, kampanauloja tai ruuveja, joiden korroosionkestävyys on vähintään katemateriaalia vastaava, kohta 5.2. Tartuntalujuuden tulee olla 60 x 25 kuumasinkittyä naulaa vastaava. Tartuntalujuuden arvot on esitetty julkaisussa RIL Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Peltikatteen kiinnitystarvikkeista on ohjeita ohjeessa Täydentävät ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisiä ohjeita Tehdasvalmisteiset kiinnikkeet Konesaumatun katteen kiinnityksessä käytetään yleensä tehdasvalmisteinen kiinteitä kiinnikkeitä ja liukukiinnikkeitä (kiinteä klammeri ja liukuklammeri) Peltikatteen kiinnitystarvikkeista on ohjeita ohjeessa Ruostumattoman teräskatteen kiinnittämisessä käytetään ruostumattomasta 33. teräksestä (ns. haponkestävästä teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä (standardin SFS-EN mukaiset laadut , , ja ). VL/1/elokuu 2014/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS

12 Menekit ja menetelmät 12 Käsintyöstö Konesaumatun katon saumat puristetaan nykyrakentamisessa kiinni ensisijaisesti sähkökäyttöisellä saumauskoneella. Saumausrissalla tai saumausraudalla kiinnipuristettavia saumoja sopivat pääasiassa pieniin kohteisiin. 36. Tässä ohjeessa esitetyt työmenekit eivät päde käsintyöstettyihin saumoihin. Kiinnitysliuskat 36. Ohutlevyt kiinnitetään kiinnitysliuskoilla tai liukukiinnikkeillä. Kiinnitysliuskat asennetaan saumoihin ennen seuraavan ohutlevyrivin asennusta. Liuskat kiinnitetään paineilmanaulaimella tai vasaralla naulaamalla. Kiinnitykseen käytetään kampa- tai lankanauloja tai ruuveja. 37. Asennus 37. Kattaminen aloitetaan päätyräystäältä ohutlevy kerrallaan. Vastakkaisen kattolappeen ohutlevyrivit nostetaan katolle ensimmäisen lappeen ohutlevyjen asennuksen jälkeen ja lape katetaan kuten ensimmäiseksi katettu lape. kiinnitysliuska Kiinnitys 38. Harjan ohutlevyn yläpää naulataan kiinni ruodelaudoitukseen ohutlevyn pikkusauman juureen niin, että naulan kanta jää piiloon, kun pystysauma kaadetaan harjan kohdalta. Pikkusauman tiivistys 39. Saumojen tiivistyksessä käytetään peltisaumojen tiivistykseen tarkoitettuja tehdasvalmisteisia tiivistysmassoja. Saumauksessa ei käytetä silikonia. Massa puristetaan isosauman sisään ennen saumaamista tai pikkusauman päälle sitä varten valmistetulla suuttimella. Massa pursotetaan tai sivellään enintään 2 tuntia ennen saumaamista. Valmiissa saumassa massan tulee olla tarttunut molempiin pintoihin. Käännetään isosauman pikkusauma saumauspihtejä apuna käyttäen. Pikkusauma 40. Isosauman pikkusauma lyödään kiinni. Sauma lyödään kiinni n. 45 kulmaan saumausvastinrautaa käyttäen. Lyödään pystysauma lukkoon. Käännetään harjapeltien yläpää vastakkaisen kattamattoman katelappeen suuntaiseksi Tiivistystarvikkeet ja tiivistäminen Kaikki kaksinkertaiset saumat tiivistetään. Tiivistys tulee toteuttaa niin, että tiivistysainetta on kiinnikkeiden (klammerien) Kiinnike (kiinnitysliuska, ns. klammeri) valmistetaan samasta materiaalista kuin kate. Kupari- ja alumiinikatteiden kiinnikkeet valmistetaan ns. haponkestävästä ruostumattomasta te- yhtenäinen, kuva 9. molemmin puolin. Tiivistyksen tulee saumatussa saumassa olla mukaiset laadut , Tiivistysmassat , , ja Niihin käytettävän pellin paksuus on yleensä 0,5 mm ja haponkestävän teräspellin paksuus Saumojen tiivistyksessä käytetään peltisaumojen tiivistykseen kuva tarkoitettuja tehdasvalmisteisia tiivistysmassoja. Tiivistysmassan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 50 %. Massaa. Pitolujuudeltaan vastaavia teollisesti valmistettuja kiinnikkeitä voidaan käyttää valmistajan ohjeita noudattaen. Kiinnikkeet pursotetaan isosauman sisään tai pikkusauman päälle. Pursotettava palko on levityshetkellä noin 5 mm x 5 mm. Massa pur- kiinnitetään yhdellä tai kahdella naulalla tai ruuvilla. Ruuvien ja naulojen pituuden tulee olla sellainen, että ne eivät läpäise sotetaan tai saumamaali sivellään ennen saumaamista. Massan tulee olla riittävän elastista, jotta se tarttuu valmiissa saumassa molempiin pintoihin, kuva 12. Tiivistysaineiden tulee säilyttää Kampanaulaa tai vastaavan ominaisuuden täyttävää naulaa tiiviytensä katon käyttöiän ajan. käytettäessä kuvioinnin tulee ulottua kantaan asti. Syväkartioisia uppokantaruuveja ruuveja ei tule käyttää, vaan tähän tar- 39. koitukseen valmistettuja ruuveja ja nauloja. Kiinnityksessä käytetään tasakantaisia nauloja, kampanauloja tai ruuveja, joiden korroosionkestävyys on vähintään katemateriaalia vastaava,. Tartuntalujuuden tulee olla 60 x 25 kuumasinkittyä naulaa vastaava. Tartuntalujuuden arvot on esitetty julkaisussa RT 80- Tiivistysmassa pursotetaan katolla tähän tark oi tuk seen sovel tuvalla suuttimella Konesaumatun katteen kiinnityksessä käytetään yleensä tehdasvalmisteinen kiinteitä kiinnikkeitä ja liukukiinnikkeitä (kiin- vai hees sa pikkusauman katolla rivipeltien asennus- päälle peltirivi kerrallaan RT Ruostumattoman teräskatteen kiinnittämisessä käytetään ruostumattomasta teräksestä (ns. haponkestäväs- 40. SFS-EN mukaiset laadut , , ja ). Tiivistysmassa pursotetaan tätä työvaihetta varten ympäri käännetyn rivipellin isosaumaan Saumamaali levitetään tätä työvaihetta varten ympäri käännetyn rivipellin isosaumaan Kuva 9. Konesauman vaihtoehtoiset tiivistämistavat

13 Menekit ja menetelmät 13 Saumaus 41. Saumataan harjasauman pystysauma. Pystysauman asemasta voidaan käyttää myös makaavaa kaksinkertaista limisaumaa. Muotoillaan harjasauman ja päätyräystässaumojen yhtymäkohta. Päätyräystään osien liitossaumana voidaan käyttää S-saumaa. Saumaamiseen soveltuu myös yksinkertaisemmat saumaamistavat, kuten limi- tai penalisauma (ks. RT Rakennuksen suojapellitykset). Suojapellit 42. Suojapellit taivutetaan valmiiksi ennen asennustyön aloitusta. Suojapellit asennetaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Asennus aloitetaan harjapellistä, jonka jälkeen asennetaan räystäiden suojapellit. Räystäiden jälkeen saumataan paikoilleen riippukourut. Läpimenot 43. Putkien läpimenojen paikat mitataan ennen ohutlevyjen asennuksen aloitusta ja merkitään suunnitelmien mukaisesti. Ylösnostot ja läpivientien pellitykset eli tyvikartiot tehdään ohutlevystä, johon käännetään tarpeelliset yksin- tai kaksinkertaiset hakasaumat suunnitelmien mukaisesti sekä sauma käsitellään tiivistysaineella. 44. Läpiviennit pellitetään vähintään 300 mm korkeudelle valmiin kattopinnan yläpuolelle. Yleensä hormin läpiviennit pellitetään kokonaisuudessaan. Pellitykset asennetaan paikalleen suunnitelmien mukaisesti ja tyvikartiolla varustettu ohutlevy nostetaan paikalleen. 45. Kattoluukkujen tai muun vastaavanlaisten läpimenojen kohdalla ohutlevyrivit katkaistaan, jonka jälkeen pellitys ja luukkukehys asennetaan ja kiinnitetään paikalleen. Pystysaumat 46. Ohutlevyrivit sekä taitteilla ja harjoilla olevat suojapellit liitetään toisiinsa pystysaumoilla. Pystysauma on kaksinkertainen tiivistystarvikkeella käsitelty sauma. Yksinkertaista pystysaumaa käytetään pystypinnoilla. Pystysauma on aina katon lappeella kaksinkertainen ja käsitellään tiivistystarvikkeella. Ruostumattoman teräsohutlevykatteen pystysauma voi olla myös hitsattu a Kaikki kaksinkertaiset saumat tiivistetään. Tiivistys tulee toteuttaa niin, että tiivistysainetta on kiinnikkeiden (klammerien) molemmin puolin. Tiivistyksen tulee saumatussa saumassa olla Saumojen tiivistyksessä käytetään peltisaumojen tiivistykseen tarkoitettuja tehdasvalmisteisia tiivistysmassoja. Tiivistysmassan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 50 %. Massaa pursotetaan isosauman sisään tai pikkusauman päälle. Pursotettava palko on levityshetkellä noin 5 mm x 5 mm. Massa pursotetaan tai saumamaali sivellään ennen saumaamista. Massan tulee olla riittävän elastista, jotta se tarttuu valmiissa saumassa. Tiivistysaineiden tulee säilyttää Tiivistysmassa pursotetaan tätä työvaihetta varten ympäri käännetyn rivipellin

14 Menekit ja menetelmät Ohutlevyjen välissä olevat kiinnitysliuskat taipuvat pystysaumataivutusten mukana. Kaksinkertaisen pystysauman kiinnitysliuskat leikataan ennen viimeistä taivutusta siten, etteivät ne jää näkyviin. Yksinkertaisen pystyssauman kiinnityskiuskat käännetään taivutuksen jälkeen pystysauman yli, koska yksinkertainen pystysauma muuten aukeaa helposti. Hakasaumat 48. Hakasaumoja käytetään, kun ohutlevyjä yhdistetään räystään suunnassa. Hakasaumat ovat katon lappeella aina kaksinkertaisia ja tiivistystarvikeilla käsiteltyjä. Vierekkäisten ohutlevyrivien hakasaumoja ei sijoiteta kohdakkain, vaan ne porrastetaan. Yksinkertaisia hakasaumoja käytetään vain pystysuoria pintoja pellittäessä. Pysty- ja hakasauman liitoskohdassa leikataan ohutlevyn nurkat ennen hakasauman taivuttamista. Rimasaumat 49. Ohutlevyrivejä liitetään toisiinsa myös rimasaumoilla. Rima peitetään ohutlevyliuskalla, joka saumataan viereisten ohutlevyn reunoihin. Rimojen alle pujotetaan kiinnitysliuskat, jotka taivutetaan molemmista päistään rivipeltien rimasaumoihin. Kiinnitysliuskoja ei naulata kiinni. Kiinnikkeet asennetaan noin 400 mm:n välein sekä jokaisen hakasauman kohdalta. Rimoina käytetään kuivaa sahatavaraa, ei kestopuuta. Rimasaumakatoissa rimat kiinnitetään ruodelaudoitukseen kuumasinkityillä nauloilla. Naulojen kannat lyödään niin, että ne eivät jää koholle. Ennen rimojen kiinnittämistä rimojen päät viistetään Ohutlevyn päättäminen 50. Ohutlevy sijoitetaan ja suunnataan niin, ettei vesi ohjaudu tai imeydy suojattavaan rakennusosaan. Ohutlevykaton ja pellittämättömän seinäpinnan väliseen taitteeseen tehdään vähintään 300 mm korkea pystypellitys. Tarkistetaan, että ohutlevyn reuna on käännetty. (Kuva: ohutlevy päätetty rapattuun pintaan) Poimu- ja muotolevykate Alusta 51. Tarkistetaan, että katteen alusta on suunnitelmien mukainen ja riittävän tasomainen sekä harja, räystäät ja jiirit ovat suoria. Katteen alustassa ei ole katetta vahingoittavia teräviä särmiä tai nystyröitä, eikä katetta syövyttäviä aineita ja tarvikkeita. Samalla tarkistetaan, että alustan eristykset ja suojakäsittelyt ovat ehjiä ja täysin peittäviä. 52. Tarkistetaan katteen alustan tuulettuvuus. Katteen ja aluskatteen välinen tuuletusrako puhdistetaan huolellisesti. Samalla varmistetaan, että alustan kaltevuus on katteen mukainen. Suositeltavat vähimmäiskaltevuudet ovat muotolevykatteilla 1:4, poimulevykatteilla 1:7 tai valmistajan suositteleman vähimmäisyyskaltevuuden mukainen

15 Menekit ja menetelmät 15 Asennus 53. Sivusaumojen kohdat merkitään alustaan. Merkinnät tehdään vesikaton harjalle, räystäälle sekä jatkosten kohdalla. Levyjen asennus katolle tehdään asennussuunnitelman mukaisesti. Asennus aloitetaan päätyräystäältä. Asennussuunta valitaan niin, ettei yleisimmästä katselusuunnasta näy katelevyjen sivusaumat. Vesiurattomien poimulevyjen asennusjärjestys on kuvassa olevan numeroinnin mukainen. 54. Katelevyt ja lappeelle päättyvä taitepelti asennetaan kuvassa esitetyssä järjestykseesä. Ensin asennetaan lappeella alempi katelevy, jonka jälkeen asennetaan taitepelti. Taitepellin jälkeen asennetaan ylempi katelevy lappeelle. (Ks. Taitteet, kohdat > 62 65) Kiinnitys 55. Loivissa katoissa käytetään ruuvikiinnitystä. Sivusaumat kiinnitetään jokaiseen ruoteeseen jokaisen poikittaisuran kohdalta. Puualustaan poimulevy kiinnitetään ruuveilla poimun pohjasta tai nauloilla poimun harjalta. Teräsalustaan poimulevy kiinnitetään ruuveilla poimun pohjasta. Kevytorsiin poimulevy kiinnitetään ruuveilla tai vetokarallisilla paineenkestävillä niiteillä poimun pohjasta. 56. Katelevyt kiinnitetään räystäältä tiheämmin kuin lappeelta, enintään 400 m:n välein niin, että levyt ylittävät päätyräystään mm. Levyt kiinnitetään tiivisteellisillä kateruuveilla poimun pohjasta tai harjalta. Kiinnitystyön yhteydessä syntyvät poralastut, niittien vetokarat ja muut roskat poistetaan valmiilta pinnalta. Liitokset 57. Katteen asennuksessa käytetään harjalta räystäälle ulottuvia yhtenäisä levyjä ja vältetään jatkoliitoksia. Jatkokset tehdään kohtiin, joissa alusta antaa niille riittävän tuen. Pitkien levyjen asennuksessa otetaan huomioon lämpölaajenemisen vaikutus. Jatkoliitokset tiivistetään aina. 58. Poimulevyt kiinnitetään sivuttaisliitoksistaan toisiinsa kierteittävillä tai porautuvilla limitysruuveilla Sivuttaisliitokset tiivistetään mm. läpivientien ja lumiesteiden kohdalta. Limitys on ½ 1 ½ poimua katon kaltevuuden mukaan v

16 Menekit ja menetelmät 16 Tiivistäminen 59. Tiivistenauhojen käytetään katelevyjen sivu- ja päittäislimityksen tiivistämiseen. Tiivistysmassoja käytetään läpivientien tiivistämisessä. Tiiviste sijoitetaan välittömästi kiinnikerivien alapuolelle tai kiinnikkeen kohdalle. Katoissa, joiden kaltevuus on pienempi kuin 1:4, päittäisliitokset on aina tiivistettävä. Läpiviennit 60. Katteen läpivienteihin on saatavilla myös läpivientiosia, joita on muotoiltu kullekin katelevytyypille sopiviksi. Mikäli valmisosia ei voida käyttää tehdään vesikaton lävistävien putkien, pystyputkien antennien tyvien, hormien ja savupiippujen ympärille tehdään vähintään 300 mm korkea tyvikaulus. Tyvikauluksen alapäähän saumataan tai juotetaan kiinni pohjalevy. Pohjalevy tehdään katelevyn levyisenä ja sen sivureunat taivutetaan poimunmuotoisiksi. 61. Pohjalevyn ja katelevyn ylä- ja alareunan välit tiivistetään poimunmuotoisilla tiivistysnauhalla. Tarvittessa käytetään tiivistyksessä myös tiivistyskittiä. Pohjalevyn sivureunat limitetään viereisten katelevyjen päälle ja liitos tiivistetään tiivistysnauahalla tai tiivistyskitillä. Pohjalevyn yläreuna kiinnitetään ruuveilla tai niiteillä katelevyn jokaisen poimun pohjasta, alareuna katelevyn jokaiseen harjaan ja sivut poimun harjaan enintään 300 mm välein. Taitteet 62. Katteen päälle asennetaan harjataitteen suojapelti (harja) sekä varmistetaan harjan riittävä tuuletus. Suojapellin reunat, jotka ovat reunakäänteellisiä, leikataan poimujen muotoisiksi ja taivutetaan tiiviisti katelevyjä vasten. Suojapellin ja harjataitteen väli tiivistetään muototiivisteellä. Suojapelti kiinnitetään taitteen molemmin puolin tiivisteellisillä ruuveilla katteeseen. Jatkokset limitetään 100 mm limisaumalla. 63. Sisätaite (kuvetaite, sisäjiiri) asennetaan niin, että se ulottuu 250 mm katelevyn alle. Sisätaitepelti kiinnitetään katetta kiinnitettäessä katteen alle jäävältä osuudelta alustaansa kateruuveilla. Sisätaitepellit limitetään 200 mm ja ne saumataan kaksinkertaisilla hakasaumoilla. Saumat tiivistetään tiivistysmassalla. 64. Pitkittäinen, katon kaltevuuden suuntainen, rintataitteen taitelista nostetaan vähintään 300 mm pystypinnalle. Listan alareuna asennetaan katelevyjen päälle ensimmäisen täyden poimun harjan yli seuraavan poimun pohjalle. Taite kiinnitetään yläreunasta ruuveilla, nauloilla tai niiteillä. 65. Poikittainen, katon kaltevuuden suuntainen, rintataitteen taitelista asennetaan niin, että sen reuna nousee pystypinnalle vähintään 300 mm. Taitelistan alareuna asennetaan katelevyjen päälle vähintään 100 mm. Taitelistan reuna on reunakäänteellinen tai se leikataan poimunmuotoiseksi ja taivutetaan tiiviisti katelevyä vasten. Rintataitteen listan ja katelevyn väli tiivistetään muototiivisteellä. Poikittaisen rintataitteen lista kiinnitetään ruuveilla tai niiteillä katelevyjen poimun harjaan

17 Menekit ja menetelmät 17 Räystäät 66. Sivuräystäälle (alaräystäs) asennetaan räystäslista. Räystäslista kiinnitetään nauloilla alimmaiseen ruoteeseen tai kateruuveilla katelevyjen kanssa. Räystäslistan jatkokset tehdään mm limisaumoilla. 67. Päätyräystään listan yläreuna asennetaan katelevyn päälle ensimmäisen täyden poimun harjan yli seuraavan poimun pohjalle. Räystäslistan reunoihin tehdään reunakäänne sekä katteen puoleinen reuna taivutetaan alaspäin ja alareunan puoleiseen reunaan taivutetaan tippanokka. Päätyräystään lista kiinnitetään ruuveilla katteeseen poimun harjalle tai tukipuuhun hieman kaltevaksi katolle päin. Räystäslistan ollessa yli 70 mm korkea lista kiinnitetään myös pystypinnalta ruuveilla tai aluspellillä. 68. Yläräystään (harjaräystäs) lista asennetaan vähintään 100 mm katelevyn päälle. Listan reuna on reunakäänteellinen. Katelevyn ja listan väli tiivistetään muototiivisteellä. Räystäslista kiinnitetään n. 400 mm välein tiivisteellisillä ruuveilla katteeseen. Räystäslistan jatkokset tehdään limisaumalla, yksinkertaisella hakasaumalla tai penalisaumalla. Saumat tiivistetään tarvittaessa tiivistysmassalla Vedenohjain 69. Räystäälle tehdään seinänvieruspeltiin vedenohjain, joka ohjaa sadeveden pois seinälinjasta. Lumieste 70. Lumieste asennetaan mahdollisimman lähelle räystään reunaa suunnitelmien mukaisesti. Lumieste kiinnitetään tiivisteellisillä kiinnikkeillä katon kantaviin rakenteisiin. Lumiesteena ohutlevykatolla voi toimia myös jalkaränni, kuten kuvassa, joka tehdään yleensä saumatuille katoille pystykouruksi (ks. Ratu 0414 Metallirakennetyö ja Ratu 0413 Ohutlevytyö, julkisivut ja täydentävät rakenteet). Sadevesijärjestelmät 71. Sadevesijärjestelmään kuuluvat räystäskouru sekä syöksytorvi, jolla johdetaan sadevesi katolta maahan. Räystäskourut kiinnitetään räystäslautaan ruuvikiinnityksellä. Kiinnityskohta on vahvistettu kannakkeella reiän repeämisen estämiseksi (ks. Ratu 0413 Ohutlevytyö, julkisivut ja täydentävät rakenteet). Tarkista aluskate vastapellit läpivientien liitokset ja tiivistykset kiinnikkeiden oikea käyttö vedenpoistojärjestelmä yläpohjan tuuletus lämpöliike ja taipuma a

18 Menekit ja menetelmät 18 Lopettavat työt Siivous ja jätteiden lajittelu 72. Työnaikaiset suojaukset poistetaan. Suojakaiteet puretaan, kun kattotyöt ovat valmiit eikä katolla enää työskennellä. Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan seuraavaa käyttökertaa varten. Ympäristö, kulkutiet, liittyvät rakennusosat ja varusteet puhdistetaan ja kunnostetaan työtä edeltävään kuntoon 73. Työmaa siivotaan ohutlevytyön aiheuttamista jätteistä, erityisesti ohutlevypinnat, kourut ja syöksytorvet. Poraus- ja leikkausjätteet harjataan huolellisesti pois; teräslastut syövyttävät ajan mittaa valmiin katteen pintaa. Jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille poiskuljetusta varten. Hukkapellit kerätään erikseen ja laitetaan kierrätykseen Työnjälkeinen suojaus 74. Ohutlevyt suojataan tarvittaessa seuraavilta työvaiheilta. Suojaamattomalla katteella ei saa tehdä pintaa vahingoittavia töitä tai kuljettaa rakennustarvikkeita. Lopputarkistukset 75. Ohutlevytyö tarkistetaan itselleluovutuksen yhteydessä ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta ja kohteen luovutusta. Valmiin ohutlevypinnan tulee olla luovutettaessa ehjä ja puhdas sekä sopimusasiakirjojen mukainen. Tarkistetaan, että vesikatto on vesitiivis ja saumaukset ovat ohjeiden ja määräysten mukaisia sekä ohutlevyrivit ovat riittävän tasomaisia Luovutus 76. Ohutlevytyön vastaanottotarkastuksessa luovutetaan pääurakoitsijalle tai rakennuttajalle ohutlevyn asennuksen työnaikaiset laadunvarmistuskirjaukset sekä laadunvarmistustarkastusten ja -mittausten pöytäkirjat liitettäväksi työmaa-asiakirjoihin. Ohutlevytyötä koskevat tuoteselosteet sekä huolto- ja kunnossapito-ohjeet luovutetaan liitettäväksi rakennuksen huoltokirjaan. Tarkista jätteiden lajittelu ympäristön vauriot siisteys

19 Menekit ja menetelmät 19 Materiaalit Levyohutlevy ns. levypelti Metallilevy Muotolevy Nauhaohutlevy ns. nauhapelti Ohutlevy Ohutlevyrivi ns. peltirivi Poimulevy Sileä ohutlevy Määrämittoihin (pituus ja leveys) leikattu ja oikaistu ohutlevy Valssattu, tasomainen poikkileikkaukseltaan tasapaksu suorana RT toimitettava KH metallitarvike (ohutlevy) Lappeen pituussuuntaisia useampaan kuin yhteen suuntaan muotoiltua poikkileikkaukseltaan säännönmukaista metallista katelevyä Määrälevyinen ohutlevy, joka toimitetaan kelana tai rullana ns. rullaohutlevy (-pelti) Ohut tasomainen metallilevy Yhden tai usean toisiinsa liitetyn levyohutlevyn (-pellin) tai nauhaohutlevyn (-pellin) pystysaumojen välinen rivi Yhteen suuntaan poimutettu metallinen katelevy Ohut tasainen metallilevy. Sileällä ohulevyllä tarkoitetaan myös ohutlevyä, jossa on alle 3 mm:n korkuisia poimuja. RT KH ohjeet 9 ella inta 10 Materiaalien käyttökohteita vesikatteen osina Kate Suojapellit Teräs Kupari Alumiini Ruostumaton teräs Tiivistystarvikkeet Saumat Hitsaaminen Juottaminen Kiinnikkeet 9 Liukukiinnike Ohutlevykatteen kiinnikkeet tiivistysaineella käsiteltävä pinta 12 Suojapeltien kiinnikkeet Sileä ohutlevy-, poimu- tai muotolevykate tiivistysaineella käsiteltävä pinta Pellitys, juuripellitys, rintataitteen pellitys, sisätaitteen pellitys, räystäspellitys Katteen paksuus 0,5 mm tai 0,6 mm; pellityksellä vähintään 0,5 mm, korroosiosuojaus kuumasinkityssä 350 g/m² tai 275 g/m² tai muovipinnoitusta. Katteen paksuus 0,6 mm tai 0,7 mm, pellitykset: 0,6 mm paksuus Katteen paksuus 0,6 mm, 0,7 mm, pellityksissä paksuus väh. 0,7 mm, peltiseos AlMn1 tai 9 AlMn1, mm Katteen paksuus 0,4 ohjeet mm tai 9 0,5 mm, pellitykset: 0,5 mm paksuus 1. taivutus 2. taivutus Profiilimuotoiset tiivistenauhat (solumuovia tai -kumia), sisä- ja ulkotaite-/ulkojiiritiivistenauhat, tiivistenauha, paikkamaalit ja tiivistekitti, tiivistemaalit Haka-, penali-, pysty-, rima-, hitsi-, limi- lista- ja lukittu hakasauma (ns. lukkosauma) 0,5...1,5 0,5...1,5 TIG-hitsaus Konesauman sauma-aihiot, periaatekuva. Mit Kova- ja pehmeäjuotos välinen suhde tulee olla tämän kuvan muka Mitat voivat vaihdella kattorivikoneen tyypin mu Paksuus väh. 0,5 mm, kiinnitysliuska on samasta ohutlevystä kuin kate. Mittakaava 1:1 Liukukiinnike on samasta ohutlevystä kuin kate. Tiivisteelliset kiinnikkeet, porautuvat tai kierteittävät ruuvit, kampanaulat tai vetokaralliset ruuvit Ruuvit, (kampa)naulat, niitit, sidelangat ja aluslevyt, kova- ja pehmeäjuotto, hitsaus RT KH ohjeet 9 0,5...1,5 0,5...1,5 1. taivutus Konesauman sauma-aihiot, periaatekuva. Mittojen välinen suhde tulee olla tämän kuvan mukainen. Mitat voivat vaihdella kattorivikoneen tyypin mukaan. Mittakaava 1: mm 2. taivutus Saumauskoneella saumaus pi 9 pikkusauma isosauma mm 0,5...1,5 tiivistysaineella käsiteltävä pinta 1. taivutus 2. taivutus tiivistysaineella käsiteltävä pinta Kuva 12. Kaksinkertaisen pystysauman tekovaihee, periaatekuva. Mittojen tämän kuvan mukainen. rivikoneen tyypin mukaan. 12 Saumauskoneella saumaus. 10 VL/1/elokuu 2014/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS taivutus 2. taivutus pikkusauma tiivistysaineella käsiteltävä pinta isosauma Kuva 1. Kaksinkertaisen pystysauman tekovaiheet paikalla taivutetusta ja sauma-aihioin varustetusta ohutlevystä, sauma-aihioiden nimitykset sekä tiivistysaineen paikka saumatyypeille. Lähde: RT Konesaumattu peltikatto. 0,5...1,5 0,5...1,5 Kuva 12. Kaksinkertaisen pystysauman tekovaiheet ja tiivistysaineen paikka. Mittakaava 1:1. Konesauman sauma-aihiot, periaatekuva. Mittojen Saumauskoneella saumaus. välinen suhde tulee olla tämän kuvan mukainen. VL/1/elokuu Mitat voivat 2014/Rakennustieto vaihdella kattorivikoneen Oy Rakennustietosäätiö tyypin RTS mukaan Mittakaava 1:1

20 Menekit ja menetelmät 20 Kiinnitystarvikkeiden materiaalit eri katteilla Kate Ruuvi Naula Niitti Sinkitty teräs Ruostumaton teräs, sinkitty Ruostumaton teräs, sinkitty Ruostumaton teräs, sinkitty teräs teräs, alumiini teräs, Monel Muovipinnoitettu teräs Ruostumaton teräs, sinkitty teräs Ruostumaton teräs, sinkitty teräs, alumiini Ruostumaton teräs, sinkitty teräs, Monel Alumiini Ruostumaton teräs, alumiini Ruostumaton teräs, alumiini Alumiini Kupari Ruostumaton teräs Messinki Kupari, SFS 757 Kupari, SFS 757 tai kupari Cu-pitoisuus min. 80 % Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs, sinkitty teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Työvälineet, koneet ja kalusto Suojaus Vanerit, suojapeitteet sekä palosuojaukseksi mm. mineraalivilla. Työturvallisuus Suojakaiteet, kulkuteiden suojauksen vaatima teline- ja rakennepuutavara Mittaus Elektroniset tai optiset mittauskojeet, vesivaaka, linjalanka, pitkä mitta ja merkintävälineet. Nosto- ja siirtokalusto Nostokalusto ja nostoapulaitteet, asennustelineet, valjaat ja turvaköydet. Nostokoukuissa on lukituslaitteet. Hitsaus Hitsausvirtalähde varusteineen, paineilmataltta, kuonahakku, teräsharja, vasara, käsitaltta, hiomakone ja hitsimitta. Pellitys Sitoo pystyt toisiinsa kiinni. Työtason asennus tapahtuu näiden varaan. Toimii myös kaiteena. Pituudet 0,5 m, 0,7 m, 1 m, 1,4 m. Yleensä Vasara, kosakka, taivuttimet, kattopihdit, kirvesmiehen työkalut, väliaikaiset tuennat ja hihnat. Peltien katkaisu Nakertaja, hienokampainen käsisaha, peltisakset Kiinnitys Rei ityspiikki tai akkuporakone, Saumaus Sähkötoiminen saumauskone, saumaraudat Siivous Jätteiden keräys- ja kierrätysastiat. Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt lopettavat työt työkoneiden käyttö polvillaan tehtävä työ putoamisvaarallinen työ

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet

lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet Asennusohje Lindab lukkosaumakatteelle: Kotolock Asennusohje Tämä asennusohje on tarkoitettu Lindab lukkosaumapeltikaton (Kotolock) asennukseen.

Lisätiedot

Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot

Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot 1 2 Näin helposti asennat suorauraiset kattoprofiilit Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/ Leca Multi-/Basic-pellityssarja Asennusohje 7-14 / 19.7.2011 korvaa esitteen 7-14/10.11.2011 www.e-weber.fi LECA MULTI/BASIC PELLITYSSARJA ASENNUSOHJE Tämä ohje liittyy Leca Multi- ja Basic-pellityssarjan

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Toukokuu 0 VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Kera Group Oy Näin katat terassit, piharakennukset ja katokset Hintalaskuri Voit laskea valokatteiden hinnat kotisivuillae www.keraplast.fi/valokatteet Katso myös

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot 1 Upean Ässä teräskatteen asennus käy näin helposti! 2 Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU 04122014 ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU TUOTTEEN TUNNUS JA CE-MERKINTÄ Metallinen 0.1 järjestelmäsavupiippu EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm-L50060 G26* Tuotekuvaus Standardin numero Lämpötilaluokka Paineluokka

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE SIVU 1(5) LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - LUMIESTE A. SIJAINNIN SUUNNITTELU - Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen

Lisätiedot

Kuomun asennus- ja käyttöopas

Kuomun asennus- ja käyttöopas Kuomun asennus- ja käyttöopas Terhi-kuomu Majava ja Kärppä perävaunuihin Versio: Kuumasinkitylle saranasarjalle (ei maalattu) Saranan käyttöönotto: Vaiheittain 6/2009 alkaen Takuuehdot edellyttävät tämän

Lisätiedot

NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE

NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE 1 NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,5 mm ja 0,6 mm PINNOITE: Polyuretaani Pinnoitetakuu 20 v. PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * NAROMA-TUOTE OY * LAHTI 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Kaatoallas Skandia kuljettimille (fi)

Asennusja käyttöohje. Kaatoallas Skandia kuljettimille (fi) Asennusja käyttöohje Kaatoallas Skandia kuljettimille 408115 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6.1. Enintään 1,5 t:n painoiset harkkomuotit kuormataan matalalaitaiseen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

6 Metallirakentaminen RTS 09:35

6 Metallirakentaminen RTS 09:35 RunkoRYL 2010 61 Metallirunkorakentaminen Sivu: 1 6 Metallirakentaminen RTS 09:35 61 Metallirunkorakentaminen Sisältö seinien ja ala-, väli- ja yläpohjien teräsrungon asennus-, työstö-, kiinnitys- ja puhdistustyöt

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen,

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013

Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä 21.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄRJESTELMÄKUVAUS 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Tavoite 4 2.2 Laadunvarmistus 4 2.4 Terveydelle

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot