Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Korjaavan karieshoidon materiaaleista. Lähteet. Suoran paikkaustekniikan materiaaleja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Korjaavan karieshoidon materiaaleista. Lähteet. Suoran paikkaustekniikan materiaaleja 1.10.2012"

Transkriptio

1 Opetuksen sisältö ja tavoitteet Korjaavan karieshoidon materiaaleista Biomateriaalit I Yhdistelmämuovit Anja Kotiranta, Helsingin yliopisto opetuksessa käydään läpi korjaavassa karieshoidossa (suorat tekniikat) käytössä olevia materiaaleja, niiden koostumusta ja ominaisuuksia: Biomateriaalit I: yhdistelmämuovit luennossa tarkastellaan yhdistelmämuovien käyttöindikaatioita sekä käsittelyyn ja työstämiseen liittyviä seikkoja, joita tarvitaan kliinisessä työskentelyssä yhdistelmämuovien valokovettamista käsitellään yksityiskohtaisesti Lähteet Fundamentals of Operative Dentisty, Summitt et al., 2006, luku 8 Hilde et al., Nykyaikaiset yhdistelmämuovit. Suomen Hml-lehti 4/11:36-42 Van Dijken ja Pallesen. Muovipohjaisten paikkamateriaalien kestävyys. Suomen Hml-lehti 4/11:26-35 Ilie N, Hickel R. Resin composite restorative materials. Australian Dental Journal 2011;56:( 1 Suppl): Dioissa mainitut kansainväliset julkaisut Suoran paikkaustekniikan materiaaleja Yhdistelmämuovit (resin composites) Lasi-ionomeerit (glass-ionomer cements) Muovi-ionomeerit (resin-modified glassionomer cements) Kompomeerit (polyacid-modified resin composites) Amalgaami 1

2 Yhdistelmämuovien peruselementit (ym=eri aineosien yhdistelmä) Matrix (fillereiden väliaine, orgaaninen, täysin juokseva ennen kovettumista) Fillerit (epäorgaanisia pertikkeleja) tai lasikuitua lyhyinä pätkinä (uusin tuote) Initiaattorit/aktivaattorit (kovettuminen) Coupling agents = yhdistäjämolekyylejä, muita lisäaineita, epäpuhtauksia Matrix koostuu enimmäkseen metakrylaatti-monomeereista (esim. bis-gma, UDMA, TEG-DMA, bis-ema) metakrylaatti = muovi monomeeri = molekyyli, jolla on kyky muodostaa kovalenttisia sidoksia monomeerien pääasialliset aineosat: hiili, vety, happi, fosfaatti, typpi; lisäksi uusimmissa mm. pii (Si) monomeerien rakenne: suorat ja haarautuvat ketjut, rengasrakenteet sidokset: kaksoisisdos, yksinkertainen sidos muovin kovettuessamonomeerit muodostavat polymeeriketjuja Matrix Matrix Yhdistelmämuovien matrixin polymeerit ovat yleensä kopolymeerejä = kahdesta tai useammasta erilaisesta monomeeristä ketjuuntunut Esim. Bis-GMA (jäykempi) + TEGDMA (juoksevampi) kuvat: muovien valmistajan materiaalia Bis-GMA TEGDMA C=mustalla, O= punaisella, H=valkoisella monomeereinä yleisimmät: bis-gma tai UDMA muita monomeerejä lisätään parantamaan viskositeettiä ja käsittelyominaisuuksia tai alentamaan kovettumiskutistumista Ilie N & Hickel R, 2011 bis-gma=bisphenol-aglycidyl methacrylate UDMA=urethane dimethacrylate TEGDMA=triethylene glycol dimethacrylate Bis-EMA =bisphenol-apolyethylene glycol dimethacrylate TCD(=tricyclodecane) -Urethan 2

3 Kuva 3M:n esitteestä Matrix Matrix muovin kovettumisen ensimmäisessä vaiheessa (monomeerit ketjuuntuvat (= polymeroituminen) kaksoissidoksia purkautuu ja muodostuu uusia sidoksia monomeerien välille polymerisaation seurauksena matrixin kovettumiskutistuminen, koska muodostunut pitkä ketju on lyhyempi kuin pienet pätkät yhteenlaskettuna ym:n kovettumisen (=polymerisaation) toisessa vaiheessa tapahtuu ristiinsitoutumista muodostuu kolmiulotteinen polymeeriverkosto polymerisaatioreaktio on eksoterminen kaavakuva: Shml-lehti 2011; 4/11, s 37 Matrixin uusi rakenne Matrix Filtek Siloranessa modifioitu matrixin monomeerirakenne; muovi ei ole yhteensopiva perinteisten muovien ja sidosaineiden kanssa avoin rengasrakenteinen monomeeri (oxirane), joka ei kovettuessaan paljon lyhene -> kovettumiskutistuminen <1% fysikaaliset ominaisuudet poikkeavat jonkin verran metakrylaattipohjaisista muoveista ( Lien W & Vandewalle KS, 2010) ei saavuttanut suurta suosiota matrix on kovettamattomana melko juoksevaa (pinnoiteaine Delton on pelkkää matrixainetta) kun kovettuu, muuttuu jäykäksi kutistuu kovettuessaan 3

4 Yhdistelmämuovien peruselementit Matrix Fillerit (epäorgaanisia pertikkeleja) Initiaattorit/aktivaattorit matrixissa (kovettuminen) Coupling agents= yhdistäjäaineita muita lisäaineita (pigmentiti, stabilisaattorit), epäpuhtauksia Fillerit epäorgaanisia lasipartikkeleita (mm. silicon dioxidi, zirkonium oksidi, aluminium oksidi, barium, piioksidi, kvartsi, barium-alumiumfluoro-silikaattilasi, strontium) yksittäisinä partikkeleina tai ryppäinä (klusterit) Fillerit eivät reagoi muovin kovettuessa, vaan pysyvät tilavuudeltaan muuttumattomina!! fillerit ovat kovempaa ainetta kuin kovettunut matrix Fillereiden merkitys parannetaan muovin fysikaalisia/mekaanisia ominaisuuksia kulumiskestävyys, rasituslujuus ja kovuus teoriassa kovettumiskutistuminen pienenee filleripitoisuuden noustessa (fillerit eivät muuta muotoaan) parantavat muovin käsiteltävyyttä (muovin jäykkyyttä, viscosity) vaikutusta ym-täytteen kiillotettavuuteen parantavat esteettisyyttä (muovin väri, optiset ominaisuudet) röntgenkontrasti Yhdistelmämuovien jaottelu fillereiden koon mukaan filleripitoisuuden mukaan (käyttöindikaatioihin vaikuttava tekijä) kovettumisreaktion mukaan (valokovetteiset, kemialliskovetteiset, dual- eli kaksoiskovetteiset) ormocers (organically modified ceramics) epäorgaaninen-orgaaninen oligomeeri korvaa osittain perinteiset monomeerit ym:n matrixissa 4

5 Yhdistelmämuovien jaottelu fillereiden koon mukaan nanofillerimuovit mikrofillerimuovit (makrofillerimuovit) nykyään yhdistelmämuovissa usein monen kokoisia filleripartikkeleja (=hybridimuovit) Hybridimuoveista Muovien nimityksissä/jaottelussa vaihtelua hybridimuovit (hybrid composites) useimmiten käytetty yleisnimitys nykymuoveista useimmissa nanopartikkeleja mukana mikrohybridimuovit (micro-hybrid composites) partikkelit tyypillisesti 3,5 µm - 0,04 µm (=40nm) nanohybridimuovit (nano-hybrid composites) partikkelit nanometrien kokoisia eniten markkinoilla tällä hetkellä jäykkiä yleismuoveja ja flow-muoveja fillereiden koossa ja muodossa vaihtelua eri tuotteiden välillä fillereiden materiaali erilainen eri valmistajilla Hybridimuovit nanohybridimuovi Yhdistelmämuovien jaottelu filleripitoisuuden mukaan Mitä enemmän muovissa on fillereitä (tilavuudesta tai painosta), sitä jäykempi kovettamaton muovi yleensä on filleripitoisuudet yleisesti tilavuus% (50-85 paino%) flow-muoveilla useinmiten alle 50 vol% (painoprosentit suurempia) tuotekehittelyn myötä filleripitoisuutta pystytty nostamaan yleismuoveilla (etu/taka-alueen) filleripitoisuus n. 60 vol% aivan uusimmissa yleismuoveissa filleripitoisuus nostettu jopa yli 70 vol%:iin (valmistajan mukaan) katso taulukko 1. artikkelista: Hilde et al., Nykyaikaiset yhdistelmämuovit. Suomen HML-lehti 4/11:

6 Kliininen kestävyys/filleripitoisuus PA Da Rosa Rodolpho et al., 2011 Dental Materials ym, jossa alhaisempi fillerilataus menestyi kliinisesti huonommin pitkällä aikavälillä (10v ja 20v välillä) Herculite: fillereitä 55vol% P50: fillereitä 70vol% lyhyemmällä aikavälillä (alle 10v) fillerilatauksella ei merkitystä näillä muoveilla Survival curves for P-50 and Herculite over 22-year observation period Fillereiden koko ja muoto fillereiden muoto ja koko vaikuttavat filleripitoisuuteen ja sitä kautta muovin mekaanisiin ominaisuuksiin ja käsiteltävyyteen jos ym:ssa paljon matrixia ja vähän fillereitä -> muovi kuluu helpommin purennassa, mutta mukautuu kavitettiin paremmin Clearfil Photo Posterior Z-100 SEM 5000xsuurennos hybridimuoveista. J Sabbagh et al., 2004 nanomuoveissa ja nanohybridimuoveissa paljon pieniä fillereitä -> pinnan kiilto ja sileys säilyvät hyvin valmistajat pyrkivät valitsemaan hyvin kiillottuvia fillereitä fillereillä vaikutusta muovin estetiikkaan (esim. väri ja läpikuultavuus) yhdistelmämuoveissa eri värivaihtoehtoja dentiini- ja kiillemuoveja saatavana erikseen Fillerit ja estetiikka Mikä hammas/mitkä hampaat on paikattu? Kuitulujitteiset yhdistelmämuovit (fiber-reinforced composites) Suomessakin markkinoilla kuituvahvisteinen alustäytemateriaali (Xenius base), jossa runsaasti kuituja fillereiden lisänä kuidut vahvistavat täytettä, vähentävät saumavuotoa ja pysäyttävät hampaan mikrofraktuuroita kuidut vähentävät kovettumiskutistumaa (Fibre- Controlled-Contraction) Kuvat:www.xenius.fi 6

7 Yhdistelmämuovien peruselementit Matrix Fillerit (epäorgaanisia pertikkeleja) Initiaattorit/aktivaattorit matrixissa (kovettuminen) Coupling agents= yhdistäjäaineita muita lisäaineita (pigmentiti, stabilisaattorit), epäpuhtauksia Initiaattorit/aktivaattorit polymerisaatioreaktiosta eli kovettumisesta vastaavat molekyylit kemialliskovetteisissa bentoyyliperoksidi ja tertiäärinen amiini valokovetteisissa yleisimmin Camphor quinone (kamferikinoni) ja aromaattinen amiini yhdistelmämuovien aminit kiihdyttävät polymerisaatioreaktiota Initiaattorit/aktivaattorit initiaattoreiden aktivointi joko valoenergialla (valokovetteiset yhdistelmämuovit) tai kemiallisesti (kemialliskovetteiset yhdistelmämuovit) dual-kovetteisissa yhdistelmämuoveissa sekä valolla (alkuun) että kemiallisesti tapahtuva kovettuminen Yhdistelmämuovin kovettuminen valolla muovin fotoinitiaattori eli valoa absoipoiva komponentti absorpoi fotoneita ja siten aktivoituu camphor quinone (yleisimmin käytetty fotoinitiaattori) absorpoi valoenergiaa aallonpituudella nm (absorptiopiikki 465nm) sopiva aallonpituusalue fotoinitiaattorikohtainen fotonien lähteenä valokovettaja valosta (fotoneista) saatu energia muuttaa fotoinitiaattorit vapaiksi radikaaleiksi alkaa ketjureaktio -> monomeerien polymerisaatio 7

8 1mm=1000µm Aallonpituuksista 1µm=1000nm Yhdistelmämuovin kovettuminen kemiallisesti kahden eri ainekomponentin sekoittaminen (base ja catalyst): org. amiini+org. peroksidi kemiallisen reaktion seurauksena syntyy vapaita radikaaleja -> polymerisaatio Yhdistelmämuovien peruselementit Matrix Fillerit (epäorgaanisia pertikkeleja) Initiaattorit/aktivaattorit matrixissa (kovettuminen) Coupling agents= yhdistäjäaineita muita lisäaineita (pigmentiti, stabilisaattorit), epäpuhtauksia Coupling agents fillereiden kiinnittyminen matrixiin ( liima-aine ) yleisimmin käytetty silaaneja (esim 3- methacryloxypropyl trimethoxysilane=mps) kovalenttiset sidokset fillerin ja resiinin (=matrixin) methacrylate-ryhmien välille 8

9 Yhdistelmämuovien käyttöindikaatiot Kliinisiä näkökohtia yhdistelmämuoveista Yhdistelmämuovien rakenteen vaikutus muovin käyttöön ja ominaisuuksiin juoksevat flow-muovit (vähemmän fillereitä) lainerit, alustäytemuovit ( bulkki -materiaalit), muovisementit, pinnoitteet -> materiaaliin ei kohdistu suoraa purentarasitusta jäykät yhdistelmämuovit ( yleismuovit ) paikkaustoimenpiteet yms. erittäin jäykät muovit =pakattavat yhdistelmämuovit (packable composites) taka-alueen paikkaustoimenpiteet (vähän käytettyjä, lohkeavat herkästi) uusi bulkki /alustäytemateriaali (TetricEvoCeramBulk) Yhdistelmämuovien ominaisuuksia kovettumiskutistuminen: kaikki ym kutistuvat kovettuessaan kovettumiskutistumista yritetään pienentää regasmonomeeri (Silorane), kemiallliskovetteiset flowmuovit, muovin filleripitoisuutta suurentamalla kovettumiskutistumisen aiheuttamaa voimaa yritetään pienentää suuret monomeerimolekyylit (mm. SDR), joilla erilaisen kovettumiskemian ansiosta pienemmät kutistumisvoimat Silorane, Ormocers fillerit korvataan kuiduilla (Xenius) Yhdistelmämuovien ominaisuuksia tuotekehityksillä pyritään helpompaan työskentelyyn valokovetusaikojen lyheneminen muovitäytteen valmistamisprosessin helpottaminen (paksuina kerroksina aplikoitavat alustäytteet/bulkki-materiaalit) killottuvuuden/estetiikan parantaminen mekaanisten ominaisuuksien parantaminen 9

10 Nanomuovit ja nanohybridimuovit pienentämällä fillerikokoa, saadaan muovin filleripitoisuutta suuremmaksi -> mekaaninen kestävyys paranee liiallinen materiaalin jäykkyys vältetty teknisillä seikoilla mm. nanoklusterit (=nanofillerit pakattu suuremmiksi partikkeleiksi) kovettumiskutistuvuus saatu vähän pienemmäksi (enemmän fillereitä -> vähemmän matrixia) hyvä estetiikka (hyvä värivalikoima) hyvä kiillottuvuus Vähemmän kutistuvat yhdistelmämuovit Filtek TM Silorane taka-alueen muovi kutistuvuus alle 1% monomeeri rengasmainen (silorane=siloxane+oxirane) ei sovi yhteen tavallisten muovimonomeerien kanssa Flow-muovit Flow-muovit kovettumiskutistuminen valokovetteisilla suuri/kohtalainen (vaihtelee eri tuotteilla) kemialliskovetteisilla pienempi (vähäisempi polymerisoitumisaste pienentää kovettumiskutistumista) filleripitoisuus pieni (vol%), fillerikoko vaihtelee eri valmistajilla kulumiskestävyys heikko (vähän fillereitä) esteettisyys huono mukautuu hyvin kaviteetin seinämiin uusimpana tulokkaana SDR (Smart Dentin Replacement) sisältää suuria, joustavia monomeerejä -> kutistumisvoimat piempiä fillerikoko 4-2 µm, nanofillereitä 2-3% kutistuvuus 3,5%, alhainen kovettumisnopeus valmistajan mukaan: korvaamaan dentiiniä kovettuu jopa 4mm kerroksina (valmistajan mukaan) kutistumisvoimat pieniä, mikä saatu aikaan käyttämällä suuria, joustavia molekyylejä 10

11 Yhdistelmämuovien mekaanisia ominaisuuksia Kovettumiskutistuminen saatu ym:ssa minimaaliseksi -> kilpailu kutistumistressin vähentämiseksi kutistumisstressiin vaikuttavat: materiaalin kovettumiskutistuminen (tilavuus%/paino%) materiaalin elastisuus (E-moduuli) Rullmann I et al., 2012, Photoelastic determination of polymerization shrinkage stress in low-shrinkage resin composite Modulus of elasticity E-moduuli eli elastisuusmoduuli (Young s modulus, modulus of elasticity) ym:lla suuri E-moduuli -> jäykkä muovi (ei taivu purennassa) ym:lla pieni E-moduuli -> elastinen muovi ( ym joustaa, taipuu purennassa) Modulus of elasticity: kiille 84.1 GPa, dentiini 18.6 Gpa (Pa=N/m2) Modulus of elasticity E-moduluksen suureneminen -> saumaan kohdistuva rasitus pienenee okklusaalipinnan täytteissä purentarasituksessa (Asmussen et al, 2008) alhainen E-modulus -> polymerisaation aiheuttama marginaalinen stressi muovin kovettumiskutistumisen aikana vähenee ja ym:n ja hampaan välisen sidoksen repeytymisriski pienenee (Kleverlaan & Feilzer, 2005) Yhdistelmämuovien mekaanisia ominaisuuksia venytys- ja taivutuslujuus murtumalujuus alhainen murtumalujuus -> mikromurtumia ympaikkaan -> muovin abraasio (kuluminen) muovin kovuus (Vickers tai Knoop-kovuusluvut) Lue Shml-lehden 4/11 artikkeli s 36-42:Nykyaikaiset yhdistelmämuovit! 11

12 Yhdistelmämuovin valokovettaminen Yhdistelmämuovin valokovettaminen Yhdistelmämuovin kovettuminen saadaan aikaan valokovettajan valolla, joka aktivoi muovin fotoinitiaattoreita valosta (fotoneista) saatu energia muuttaa fotoinitiaattorit vapaiksi radikaaleiksi -> monomeerien polymerisaatio ja polymeeriketjut ristiinsitoutuminen polymerisaatioste ei koskaan ole 100% + Yhdistelmämuovin valokovettaminen valokovettajan valon energiatiheys (J/cm 2 ) = lampun intensiteetti (W/cm 2 ) x valotusaika (s) mitä tehokkaampi valoenergia, sitä useampi fotoni saadaan liikkeelle ja sitä useampi camphor quinone-molekyyli aktivoitu eli muuttuu radikaaliksi ym:n kovettamiseen tarvitaan tietty energiatiheys, joka riippuu myös kovetettavan muovikerroksen paksuudesta lampun tehokkuutta parantamalla voidaan valotusaikaa pienentää (tietyissä rajoissa) Yhdistelmämuovin valokovettaminen valokovettajan valon riittävä intensiteetti ehdoton minimi 280mW/cm 2 suositeltava minimi 400mW/cm 2 nykyiset LED-kovettajat: jopa yli 2000mW/cm 2 valokovettajan tehoa tarkkailtava valokovettajan emittoiman valon aallonpituus nm (yleisimmin käytössä oleva) valotusaika sek (ym valmistajat antavat ohjearvot tuotteilleen) 12

13 Valokovettajista Yleisesti käytettyjä valokovettajatyyppejä LED (light-emitting diode), high-power LED plasmakovettajat (PAC=plasma arc lights) halogeenivalokovettajat (perinteiset ja sykliset ja nopeat) (laservalokovettajat) LED (light-emitting diode) toimintaperiaate tuotettavan elektromagneettisen säteilyn aallonpituus on rajattu tarkkaan (käytetään puolijohteita), jolloin filttereitä ei tarvita laitteen elektromagneettinen säteily saadaan aikaan hallitulla virittyneiden elektronien vapautumisella hammaslääketieteelliseen käyttöön tarkoitetuilla laitteilla tuotetaan aallonpituutta nm, valopiikki 470nm LED (light-emitting diode) hyvä hyötysuhde (n. 14% energiasta valokovettamiseen) minimaalinen lämmöntuotto toimii tuhansia tunteja tehon merkittävästi heikkenemättä ei vaihdettavaa lamppua, ei suodatinta kevyt toimintaperiaate Plasmakovettajat kahden elektrodin väliin johdetaan suuri jännite, jolloin muodostuu valokaari voimakas lämmöntuotto huono hyötysuhde saatu spektri on laaja ja vaatii suodatusta 13

14 Plasmakovettajat tuottaa hyvin suurienergistä valoa ja aiheuttaa kovetettavan materiaalin lämpenemistä (pulpavauriot?) kovettaa nopeasti, mistä esitetty ristiriitaisia näkemyksiä liian nopea muovin kovettaminen edistää muovin ja hampaan välisen sidoksen repeytymistä) suodatettuna kapea valospektri kuten LED:ssä Halogeenikovettajat toimintaperiaate sähkövirta johdetaan wolframi-langan läpi Wolframi-lanka lämpenee, alkaa hehkua ja lähettää elektromagneettista säteilyä (sekä näkyvää valoa että infrapunasäteilyä) suurin osa tuotetusta säteilystä on turhaa ja suodatetaan pois; vain spektrin sininen valo otetaan käyttöön (1% kokonaissäteilystä) voimakas lämmön muodostuminen vaatii koneen tehokkaan jäähdytyksen Halogeenivalokovettaja LED/halogen: kovettamisteho B Yaman et al., J Conserv Dent, 2011;14: emittoi laajaspektristä valoa, vaatii suodattimet tuottaa lämpöä valoteho heikkenee vähitellen käyttöikä tuntia Kovettumissyvyys Materiaali LED Smart Lite Dyract (komp) Tetric (ym) Ceram Filtek (ym) Supreme Halogen VIP 2,17 (0,01) 1,85 (0,06) 3,24 (0,03) 2,89 (0,02) 4,1 (0,03) 3,2 (0,02) Mean curing depth values of restorative materials polymerized with different light curing units / yksikkö mm+(sd) Materiaalin kovettumissyvyys Materiaalin kovuus Materiaali LED Smart Lite Halogen VIP Dyract 51,60 (0,78) 48,84 (0,50) Tetric Ceram Filtek Supreme 84,25 (0,32) 70,35 (1,67) 88,74 (0,59) 72,12 (0,16) Mean microhardess values of restorative materials for different light curing units/ yksikkö Vicker's hardness, VHN Materiaalin kovuus kovettamisen jälkeen 14

15 Valokovettaminen yhdistelmämuovin kovettumisessa ratkaisevat paitsi valolaitteen energiatiheys (valolähteen teho mw/cm 2 ja valotusaika) myös valotustekniikka kovetettava materiaali (esim. tummat muovivärit vaativat pidemmän kovettamisajan) muovin kerrospaksuus, jolle olemassa maksimirajat!! perinteisillä yleismuoveilla max 2mm, uusilla erikoismuoveilla 4mm Valokovettaminen Suurella teholla tapahtuva, nopea kovettaminen? korkea energia ja ym nopea kovettuminen voivat lisätä kovettumiskutistumisen ym:n ja hampaan sauma-alueelle aiheuttamaan irtirepivään voimaa voimakas lämmönnousu on haitallista pulpalle suurella teholla tapahtuva nopea kovettaminen heikentää joidenkin ym:n kovettumisastetta Yhdistelmämuovin polymeroitumisaste/valotustapa Protokolla Valotusaika (s) Valotuksen teho (mw/cm 2 ) Flow-muovin polymeroitumisaste/valotustapa Protokolla Valotusaika (s) Valotuksen teho (mw/cm 2 ) Energiatiheys 18J/cm 2 Valotusajan lyhentäminen ja korkeamman valotehon käyttäminen vähentää muovin polymeroitumisastetta joillakin muoveilla, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi. Polymeroitumisastejäykillä muoveilla alhaisempi kuin saman valmistajan flow-muovilla Flow-muovin polymeroitumisasteon suurempi, kun käytetään pitempiä valokovetusaikoja ja pienempiä valokovetustehoja! Eroja eri ym välillä. Ero on tilastollisesti merkittävä Grandion ja Venuksen kohdalla Hadis et al.,

16 valotusteho pienenee valolähteen etäisyyden kasvaessa valokovetustehon maksimoimiseksi valolähde on oltava lähellä valokovetettavaa materiaalia (5mm tai lähempänä) Valokovettaminen Valokovetustekniikat uusissa valokovettajissa valittavana eri vaihtoehtoja kovettamisohjelmaan perinteinen jatkuva kovetus valokovetuksen teho vakio koko kovettamisen ajan soft start valokovettamisen aloitus pienellä teholla ja jatketaan loppuun suuremmalla teholla pulssikovetus kovettamisen alussa pidetään taukoja ensimmäisten sekuntien jälkeen eri valotustekniikoiden hyödyistä ei riittävästi tietoa Aloitus pienellä teholla kovettumisen nopeuden kontrolli -> esim. ensimmäiset 10 sek 200mW/cm 2 soft start- tekniikan on esitetty parantavan ym:n saumatiiviyttä dentiinin alueella Aloitus pienellä teholla perustuu osittain kovettuneen ym:n kykyyn mukautua kaviteetin seinämiin hitaamman kovettumisen on myös otaksuttu vähentävän kovettumiskutistumiseen liittyviä voimia tutkimustulokset ristiriitaisia, hyviä kliinisiä tutkimuksia ei ole Sahafi et al., 2001: soft-start ei paranna muovin marginaalista adaptaatiota 16

17 Valotus kiilteen läpi Kovettamisaika joidenkin tutkimusten mukaan valokovetettavat muovit kovettuvat kohti valolähdettä (kemialliskovetteiset kohti materiaalin keskustaa) tuodaan valo sauman puolelta - >saumatiiviys paranee? valon kulku hammaskudoksen läpi riippuu kiilteen/dentiinin paksuudesta Ensimmäisten kerrosten valokovettaminen kiilteen läpi? nopeasta muovin kovettumisesta enemmän haittaa radikaali pysyy aktiivisena ainoastaan sek teoriassa kovettumisreaktio voi jatkua loputtomiin käytännössä on olemassa terminaatioreaktioita (muita molekyylejä ja radikaaleja), jotka lopettavat ketjureaktion tietyn ajan kuluttua (jälkipolymerisaatio) Ym ei suussa kovetettuna koskaan kovetu täydellisesti konversioaste vaihtelee 50-70% (24h jälkipolymeroitumisen tapahduttua) heti valokovetuksen jälkeen konversioaste vain 30-40% Kovettumiskutistuminen C-faktori (Configuration factor) Kaviteetin muodolla vaikutusta kovettumiskutistimisen aiheuttamiin voimiin! I-lk II-lk C = sidostettu pinta vapaa pinta C = 5 1 = 5 C = 4 2 = 2 C = 1 5 = 0.2 I-luokan kaviteetti II-luokan kaviteetti Tasainen pinta C-faktori (Configuration factor) mitä korkeampi C-faktori, sitä suurempi riski kovettamisen aiheuttamalle adhesiiviselle tai kohesiiviselle fraktuuralle (sauma aukeaa tai materiaali/hammas murtuu) kovettumiskutistuminen tapahtuu kohti sidostettua pintaa ( vapaa pinta antaa periksi) Dia: Prof. Leo Tjäderhane 17

18 Kovettumiskutistuminen mikrofraktuurat kiilteeseen (paikkamateriaaliin) sauman avautuminen sidoksen repeytyessä -> värjäytyminen ajan mittaan (sidos jäänyt heikoksi) voidaanko fraktuuroita estää? muovin kerrostaminen oikein eliminoidaan liian ohuet hampaan reunat Kuva: Fundamentals of Operative Dentistry, Summit et al. Kovettumiskutistuminen dentiinin alueella saumavuoto (sidos ym ja hampaan välillä repeytyy auki) välittömästi vähitellen seuraukset jälki-sensitiivisyys sauman värjäytyminen sekundaarikaries Kovettumiskutistuminen kokonaiskutistuminen on kunkin muovin ominaisuus! kokonaiskutistuminen yhdistelmämuovilla on sama riippumatta kovettamistekniikasta tai valolähteestä (jossa riittävä teho ja muovi kovetetaan loppuun) kovettumiskutistumista ja sen aiheuttamia haitallisia voimia minimoidaan muovin valinnalla (uudet vähemmän kutistuvat muovit, muovin alhainen polymerisaatioaste, muovin elastisuus) työskentelytekniikalla (ym kerrospaksuus, pienerätekniikka, kaviteetin muoto ja koko) 18

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää.

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. Filtek Silorane Lähes kutistumaton taka-alueen täytemateriaali * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. 3M ESPE Filtek Silorane Uusi standardi tulevaisuuden yhdistelmämuoveille Yhdistelmämuovien

Lisätiedot

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Filtek Z25 Z-linjan uusi, moderni versio 3M ESPE yhdistelmämuoveilla on 4 vuoden kehityshistoria.

Lisätiedot

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Lasi-ionomeerit Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Perinteiset lasi-ionomeerit Lasiionomeeriteknologia pitää pintansa! Hyvät tutkitut materiaalit Bioyhteensopivuus Fluoridin vapautuminen Hyvä saumatiiveys

Lisätiedot

Opetuksen sisältö ja tavoitteet

Opetuksen sisältö ja tavoitteet Korjaavan karieshoidon materiaaleista:biomateriaalit II sidosaineet, li, kompomeerit, amalgaami H3, 5.10.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Opetuksen sisältö ja tavoitteet opetus antaa teoreettisen

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Esteettiset juoksevat muovit GC:ltä. G-ænial & Universal Juoksevien muovien käsittelyominaisuudet Normaali täyteaineiden kestävyys. G-ænial juoksevien muovien uusi sukupolvi Etsitkö juoksevaa yhdistelmämuovia

Lisätiedot

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa Minna Kivimäenpää, Jarmo Holopainen Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos (Ympäristöekofysiologia), Kuopio Johanna Riikonen Metsäntutkimuslaitos (Taimitarhatutkimus),

Lisätiedot

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä.

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Esittelyssä ensimmäinen paikkausjärjestelmä, jossa nopeus ja helppo käsiteltävyys yhdistyvät erinomaiseen esteettisyyteen. GC Fuji IX GP EXTRA ja G-Coat PLUS

Lisätiedot

IDS 2017 messujen uutuuksia : TOKUYAMA UNIVERSAL BOND : ESTECEM II : ESTELITE ASTERIA PLT : ESTELITE BULK FILL FLOW : STYLE ITALIANO FLOW KIT

IDS 2017 messujen uutuuksia : TOKUYAMA UNIVERSAL BOND : ESTECEM II : ESTELITE ASTERIA PLT : ESTELITE BULK FILL FLOW : STYLE ITALIANO FLOW KIT UUDET TUOTTEET 217 IDS 217 messujen uutuuksia : UNIVERSAL BOND : ESTECEM II : ESTELITE ASTERIA PLT : ESTELITE BULK FILL FLOW : STYLE ITALIANO FLOW KIT Luottamuksesi arvoinen japanilaista huippulaatua UNIVERSAL

Lisätiedot

Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. SonicFill nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin.

Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. SonicFill nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin. Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin. UUTTA Kerr SonicFill yhdistelmämuovi KaVo SONICfill Teknisiä taustatietoja. KaVon ja Kerrin

Lisätiedot

Vanhusten korjaavan hoidon haasteita. Tilastot, sairaudet ja toimintakyky. Vuonna 2040 Suomessa on yli 75-vuotiaita 16% väestöstä.

Vanhusten korjaavan hoidon haasteita. Tilastot, sairaudet ja toimintakyky. Vuonna 2040 Suomessa on yli 75-vuotiaita 16% väestöstä. Vanhusten korjaavan hoidon haasteita EHL Päivi Siukosaari, suugeriatrian erityispätevyys Yliopistohammasklinikka paivi.siukosaari@hel.fi tilastot, sairaudet ja toimintakyky vanhus hammaslääkärin potilaana

Lisätiedot

Näe asiat. uudessa valossa. D-Light Pro GC:ltä. Kahden aallonpituuden LED-valokovetin

Näe asiat. uudessa valossa. D-Light Pro GC:ltä. Kahden aallonpituuden LED-valokovetin Näe asiat uudessa valossa D-Light Pro GC:ltä Kahden aallonpituuden LED-valokovetin GC:n D-Light Pro on suuritehoinen, kahden aallonpituuden LED-valokovetin, joka on kehitetty tuomaan lisää vaihtoehtoja:

Lisätiedot

Muovit hammasprotetiikassa

Muovit hammasprotetiikassa Muovit hammasprotetiikassa Kirjoittajat: Pekka Vallittu, HLT, HT, dosentti, yliassistentti, Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos, proteesiosasto, Biomateriaaliprojekti Tapani Lastumäki HT- opiskelija,

Lisätiedot

SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU

SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU Markus Similä SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU Syventävien opintojen kirjallinen työ Syyslukukausi 2014 Markus Similä

Lisätiedot

Tetric EvoCeram. Nano-optimoitu muotoiltava keramia

Tetric EvoCeram. Nano-optimoitu muotoiltava keramia Tetric EvoCeram Nano-optimoitu muotoiltava keramia EVOLUUTIO ON JATKUVAA KLIININEN MENESTYS SAAVUTETAAN VALITSEMALLA KEHITYKSEN ANSIOKKAIN OSA: Tetric EvoCeram Enemmän kuin PERINNE Asiantuntevaa YHDISTELMÄMUOVIOSAAMISTA

Lisätiedot

Infrapunaspektroskopia

Infrapunaspektroskopia ultravioletti näkyvä valo Infrapunaspektroskopia IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Kertausta sähkömagneettisesta säteilystä Sekä IR-spektroskopia että NMR-spektroskopia käyttävät sähkömagneettista

Lisätiedot

G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys.

G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys. G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys. Luonnollista estetiikkaa G-ænial GC:ltä Etsintä on päättynyt. Kun tarvitset

Lisätiedot

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit Käyttöohje a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit j Käyttöohje Valintanäppäimet a b MODE-näppäin

Lisätiedot

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use FI IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Lisätiedot

Oy WatMan Ab Vedenkäsittely, Yrittäjäntie 4, 09430 SAUKKOLA

Oy WatMan Ab Vedenkäsittely, Yrittäjäntie 4, 09430 SAUKKOLA Veden desinfiointi ilman kemikaaleja Mitä on? UV-valolla tarkoitetaan ultraviolettivaloa. UV-valo on silmille näkymätöntä ja läpitunkevaa säteilyä, jonka aallonpituus on lyhyt (10 400 nanometriä). Auringosta

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

One and. only G-BOND. GC: Itä.

One and. only G-BOND. GC: Itä. One and only G-BOND GC: Itä. F I R S T I S Q U A L I T Y GC G-BOND Peruspakkaus Sisältö: 5 ml:n pullo G-BOND, 50 kpl:n pakkaus micro-tip-annostelukärkiä, yksi microtip- varsi, yksi annostelumalja ja käyttöohjekortti.

Lisätiedot

Gradia Core TM. ja Fiber Post TM. GC:ltä. Täydellinen järjestelmä. esteettisen pilarin rakentamiseen. ja sementoimiseen.

Gradia Core TM. ja Fiber Post TM. GC:ltä. Täydellinen järjestelmä. esteettisen pilarin rakentamiseen. ja sementoimiseen. Gradia Core TM ja Fiber Post TM GC:ltä. Täydellinen järjestelmä esteettisen pilarin rakentamiseen ja sementoimiseen. Helpota jokapäiväistä työtäsi järkevällä järjestelmällä Haluatko yhdistää yksinkertaiset

Lisätiedot

Mineraalitäyteaineet komposiiteissa

Mineraalitäyteaineet komposiiteissa Mineraalitäyteaineet komposiiteissa Nordkalk Oy Ab Anssi Koikkalainen Nordkalk Oy Ab Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivituotteiden valmistaja Euroopan ainoa wollastoniitin tuottaja Henkilöstö:

Lisätiedot

Energiatehokkuutta parantavien materiaalien tutkimus. Antti Karttunen Nuorten Akatemiaklubi 2010 01 18

Energiatehokkuutta parantavien materiaalien tutkimus. Antti Karttunen Nuorten Akatemiaklubi 2010 01 18 Energiatehokkuutta parantavien materiaalien tutkimus Antti Karttunen Nuorten Akatemiaklubi 2010 01 18 Sisältö Tutkimusmenetelmät: Laskennallinen materiaalitutkimus teoreettisen kemian menetelmillä Esimerkki

Lisätiedot

Lennon sisältö. Paikkamateriaalin valinta ja longevity. Eristysaineet/Ca(OH) 2. Paikkausmateriaalin valinnasta. Eristysaineet 28.1.

Lennon sisältö. Paikkamateriaalin valinta ja longevity. Eristysaineet/Ca(OH) 2. Paikkausmateriaalin valinnasta. Eristysaineet 28.1. Lennon sisältö Paikkamateriaalin valinta ja longevity 28.1.2013 Anja Kotiranta Helsingin yliopisto korjaavan karieshoidon materiaaleista milloin ja miksi eristys, lainerit, alustäytteet mitä etua klooriheksidiinistä

Lisätiedot

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen GC Fuji II LC paikkaustekniikka Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Preparoi kaviteetti ja vie GC Cavity Conditioner, joka poistaa smear layer kerroksen ja suojaa dentiinitubulukset. Vie sekoitettu Fuji

Lisätiedot

Tehostettu valokovetuksen opetus. Kirjoittajat: Leinonen J, Mutluay MM, Tjäderhane L

Tehostettu valokovetuksen opetus. Kirjoittajat: Leinonen J, Mutluay MM, Tjäderhane L tiede Käynyt läpi vertaisarvionnin. Hyväksytty julkaistavaksi 18.8.217. Valokovettamisen oppiminen tehostuu potilassimulaattoria käyttämällä Lähtökohdat Valokovetuksen tavoitteena on saada sidosaineiden

Lisätiedot

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä: POLYAMIDIT (PA) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Yleistä Polyamidit ovat eniten käytettyjä teknisiä muoveja. Esimerkkinä yleisesti tunnettu nylon luokitellaan kemiallisesti polyamidiksi (PA66).

Lisätiedot

Fusion Admira Admira nanohybridi ormocer täytemateriaali

Fusion Admira Admira nanohybridi ormocer täytemateriaali Admira Fusion Admira Fusion nanohybridi ORMOCER täytemateriaali Admira Fusion Puhtaasti keramiapohjainen Erittäin innovatiivinen ORMOCER tekniikka kehitettiin Fraunhoferin silikaatteja tutkivassa instituutissa,

Lisätiedot

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi Kvantittuminen Planckin kvanttihypoteesi Kappale vastaanottaa ja luovuttaa säteilyä vain tietyn suuruisina energia-annoksina eli kvantteina Kappaleen emittoima säteily ei ole jatkuvaa (kvantittuminen)

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 8.5.014, malliratkaisut Kalle ja Anne tekivät fysikaalisia kokeita liukkaalla vaakasuoralla jäällä.

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

Hammashoidon ja hammastekniikan komposiitit

Hammashoidon ja hammastekniikan komposiitit Hammashoidon ja hammastekniikan komposiitit Modernit täytemateriaalit ja kiinnityssementit perustuvat nykyisin hyvin usein reaktiivisiin metakrylaatteihin ja muihin monomeereihin, jotka valokovetuksen

Lisätiedot

Merkkilamput. Neon- ja loistelamput

Merkkilamput. Neon- ja loistelamput Merkkilamput A2 Neon- ja lamput LAMPUT LAMPUT OIKEAAN TARKOITUKSEEN Neonkaasulamput Neonlamput ovat pieniä lamppuja, joita käytetään usein merkkilamppuina kodin sähkölaitteissa (sähköliedet, kahvinkeittimet,

Lisätiedot

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä: FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia

Lisätiedot

Opetuksen vaikutus valokovetuksen laatuun eri valmistajien valokovettajilla

Opetuksen vaikutus valokovetuksen laatuun eri valmistajien valokovettajilla Opetuksen vaikutus valokovetuksen laatuun eri valmistajien valokovettajilla Jussi Mattila 24.12.2016 Turun yliopisto Hammaslääketieteen laitos Syventävät opinnot Ohjaaja: Murat Mutluay Tarkastaja: Pekka

Lisätiedot

Nestekidemuovit (LCP)

Nestekidemuovit (LCP) Nestekidemuovit (LCP) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Nestekidemuovit voidaan luokitella kiteisiksi erikoismuoveiksi, jotka ovat suhteellisen kalliita materiaaleja. Niiden luokitteluperiaate

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiitit ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet -Roadshow 2008 Harri Välimäki Kareline Oy Ltd KARELINE OY LTD Sirkkalantie 12 B FIN-80100 Joensuu www.kareline.com Customers

Lisätiedot

LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä

LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä Luennon 9 oppimistavoitteet Ligniinin biosynteesi, rakenne ja ominaisuudet Puu-19210 Puun rakenne ja kemia Ymmärrät, että ligniini on amorfinen makromolekyyli, joka muodostuu monomeeriyksiköistä Tiedät

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi GC palaa estetiikassa olennaiseen GC Essentia Avaa ovi yksinkertaisille ratkaisuille Seuraa intuitiotasi Voisiko helpompaa olla? Esteettisiin täytteisiin liittyy usein monimutkaisia kerrostusvaiheita.

Lisätiedot

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla 4.3.2013 Mika Koskenvuori, Ohjelmajohtaja mika.koskenvuori@culminatum.fi +358 50 59 454 59 www.nanobusiness.fi Nanoteknologian klusteriohjelma

Lisätiedot

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products Kuituvahvisteiset sillat Kaamospäivät 2-3.2.2012 EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd everstick products 1 Kuitujen käyttöindikaatioita: Sillat: -pintakiinnitteiset, kaviteettikiinnitteiset, vaippakruunukiinnitteiset

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

LED -VALOT JA KORVAUSPOLTTIMOT

LED -VALOT JA KORVAUSPOLTTIMOT LED -VALOT JA KORVAUSPOLTTIMOT SYYSKUU 2007 Emme varastoi läheskään kaikia tuotteita. Osa tuotteistamme on ns. tehdastoimituksena. Toimitusaika tyypillisesti noin 1 viikko (varastotavara). Ei varastoitavissa

Lisätiedot

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Aina käyttäessäsi tätä intuitiivista yhdistelmämuoviratkaisua hämmästyt, miten se sulautuu ympäristöönsä. KUVITTELE YHDISTELMÄMUOVIRATKAISU, JOKA HELPOTTAA

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet 27.9.2011 Liite 8 Paikkamateriaalit Charisma flow A2 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma flow A3 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma PLT A1 Charisma PLT A2 Charisma

Lisätiedot

Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus

Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus Opinnäytetyö Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus Kuosmanen Matti Laboratorioala 2009 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Laboratorioala Tekijä: Matti Kuosmanen TIIVISTELMÄ Työn nimi: Kuitulujitteen

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Tervetuloa everstick -kurssille!

Tervetuloa everstick -kurssille! newdentaldimensions www.sticktech.com Tervetuloa everstick -kurssille! Seinäjoki 18.3.2011 Mikko Salminen / Stick Tech Pienoislennokeista hampaisiin 1990 luvun alussa Pekka Vallittu aloittaa kuitututkimuksen

Lisätiedot

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto Fysiikka Konensaattorit ja kapasitanssi ntti Haarto 4..3 Yleistä Konensaattori toimii virtapiirissä sähköisen potentiaalin varastona Kapasitanssi on konensaattorin varauksen Q ja jännitteen suhe Yksikkö

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti.

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. ATOMIHILAT KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. Hiloja on erilaisia. Hilojen ja sidosten avulla

Lisätiedot

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien valovoiman kasvu ja samanaikaisen voimakkaan hintojen lasku on innostuttanut monia rakentamaan erilaisia tauluja. Tarkoitan niillä erilaista muoveista tehtyjä

Lisätiedot

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Ledifaktoja Valomessut 2009 Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Kolme trendiä, kolme mahdollisuutta Perinteisistä valonlähteistä Led-valaistusratkaisuihin Komponenteista ja tuotteista sovelluksiin ja

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot Komposiitit Komposiitit Useamman materiaalin / materiaaliryhmän yhdistelmä Materiaalin ja rakenteen välimaastossa Matriisi lujite (tai funktionaalisesti valitut materiaalit) Materiaali Rakennesuunnittelu

Lisätiedot

Essee Laserista. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE

Essee Laserista. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, IT-instituutti IIZF3010 Sovellettu fysiikka, Syksy 2005, 5 ECTS Opettaja Pasi Repo Essee Laserista Laatija - Pasi Vähämartti Vuosikurssi - IST4SE Sisällysluettelo: 1. Laser

Lisätiedot

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA HLK Härkönen, Emmi Syventävien opintojen tutkielma Hammaslääketieteen laitos Oulun yliopisto 03 2015 Dosentti, EHLVuokko Anttonen ja HLT, EHLMarja-Liisa

Lisätiedot

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Tutkimuksen mukaan paras sidosaine Viime vuosina hammaslääketieteen adhesiivien kehitys on ollut valtavaa. Voco on työskennellyt johdonmukaisesti ja pikkutarkasti

Lisätiedot

Messukampanjat. Bisco Spotlight 2015. Hammaslääkäripäivät 2015. Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015. Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21.

Messukampanjat. Bisco Spotlight 2015. Hammaslääkäripäivät 2015. Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015. Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21. Messukampanjat Hammaslääkäripäivät 2015 Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015 Bisco Spotlight 2015 Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21. All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora

Lisätiedot

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3) + 3 ATOMIN MALLI 3.1 Varhaiset atomimallit (1/3) Thomsonin rusinakakkumallissa positiivisesti varautuneen hyytelömäisen aineen sisällä on negatiivisia elektroneja kuin rusinat kakussa. Rutherford pommitti

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio

Lisätiedot

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s I. JOHDANTO PANAVIA V5 on adhesiivinen resiinisementtijärjestelmä. PANAVIA V5 -järjestelmään

Lisätiedot

Imprint 4 A-silikoni jäljennösaine. Jäljennösaine. josta myös potilaasi pitävät

Imprint 4 A-silikoni jäljennösaine. Jäljennösaine. josta myös potilaasi pitävät A-silikoni jäljennösaine Jäljennösaine josta myös potilaasi pitävät Ajansäästöä ja tarkkuutta, potilasta unohtamatta. : Edistyksellinen A-silikoni tarkkuusjäljennösaine. Sisäisen lämpöreaktion ansiosta

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 17.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Energian, työn ja tehon käsitteet sekä energiaperiaate (Kirjan luku 14) Osaamistavoitteet: Osata tarkastella partikkelin kinetiikkaa

Lisätiedot

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use FI IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Lisätiedot

Merkkilamput. www.klinkmann.com. Neon- ja loistelamput

Merkkilamput. www.klinkmann.com. Neon- ja loistelamput Merkkilamput A2 Neon- ja lamput LAMPUT LAMPUT OIKEAAN TARKOITUKSEEN Neonkaasulamput Neonlamput ovat pieniä lamppuja, joita käytetään usein merkkilamppuina kodin sähkölaitteissa (sähköliedet, kahvinkeittimet,

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Kvanttifysiikan perusteet 2017 Kvanttifysiikan perusteet 207 Harjoitus 2: ratkaisut Tehtävä Osoita hyödyntäen Maxwellin yhtälöitä, että tyhjiössä magneettikenttä ja sähkökenttä toteuttavat aaltoyhtälön, missä aallon nopeus on v = c.

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila Optisessa hilassa on hyvin suuri määrä yhdensuuntaisia, toisistaan yhtä kaukana olevia

Lisätiedot

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI Yksinkertaisesti kaunista EHL, HLT Maarit Salonen-Kemppi Hammas Botnia Oulu SYNERGY D6 Helppokäyttöinen ja esteettinen Olen käyttänyt Synergyä etuhammastäytteisiin, etuhampaiden

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

Impregum -tarkkuus sekä yksiettä kaksifaasitekniikkaan

Impregum -tarkkuus sekä yksiettä kaksifaasitekniikkaan Impregum -tarkkuus sekä yksiettä kaksifaasitekniikkaan Impregum Penta Soft Impregum Penta DuoSoft Uuden sukupolven polyeetteritarkkuusjäljennösaineet 3M ESPE Impregum Penta Soft. Impregum-tarkkuus yksivaihetekniikkaan.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Araldite 2028-1 Kaksikomponenttinen kirkas polyuretaaniliima Ominaispiirteet Lasinkirkas Nopea kovetus UV- kestävä Liimaa monia metalleja ja muoveja Kuvaus

Lisätiedot

Lämpö- eli termokemiaa

Lämpö- eli termokemiaa Lämpö- eli termokemiaa Endoterminen reaktio sitoo ympäristöstä lämpöenergiaa. Eksoterminen reaktio vapauttaa lämpöenergiaa ympäristöön. Entalpia H kuvaa systeemin sisäenergiaa vakiopaineessa. Entalpiamuutos

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Mikroskooppisten kohteiden

Mikroskooppisten kohteiden Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

Mustan kappaleen säteily

Mustan kappaleen säteily Mustan kappaleen säteily Musta kappale on ideaalisen säteilijän malli, joka absorboi (imee itseensä) kaiken siihen osuvan säteilyn. Se ei lainkaan heijasta eikä sirota siihen osuvaa säteilyä, vaan emittoi

Lisätiedot

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B Leuven Tel: Fax:

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B Leuven Tel: Fax: Restorative F/I Cover_FIN 5/8/03 11:16 am Page 1 Valintaopas TÄYTEMATERIAALITYYPPI Perinteinen lasi- Resiinivahvistettu Pakattava ionomeeri lasi-ionomeeri lasi-ionomeeri GC Fuji II GC Fuji II LC GC Fuji

Lisätiedot

Sementointioppaasi. Multilink Automix

Sementointioppaasi. Multilink Automix Sementointioppaasi Multilink Automix Tools VARUSTEET Universal YLEISSEMENTTI UUTUUS Ivoclean Mukana myös Liquid Strip Kaikkeen sementointiin Ivoclean Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta, joka puhdistaa

Lisätiedot

Luonnonkuidusta lujitteeksi. Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari Päivi Lehtiniemi,TTY

Luonnonkuidusta lujitteeksi. Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari Päivi Lehtiniemi,TTY Luonnonkuidusta lujitteeksi Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari 15.5.2013 Päivi Lehtiniemi,TTY Sisällys Eri luonnonkuidut Prosessi pellolta kuiduksi Saatavuus Ominaisuudet lujitteena

Lisätiedot

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet 15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 15.1 Vesilasi Vesilasihiekkoja käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Niitä voidaan

Lisätiedot

MAA-57.1010 (4 OP) JOHDANTO VALOKUVAUKSEEN,FOTOGRAM- METRIAAN JA KAUKOKARTOITUKSEEN Kevät 2006

MAA-57.1010 (4 OP) JOHDANTO VALOKUVAUKSEEN,FOTOGRAM- METRIAAN JA KAUKOKARTOITUKSEEN Kevät 2006 MAA-57.1010 (4 OP) JOHDANTO VALOKUVAUKSEEN,FOTOGRAM- METRIAAN JA KAUKOKARTOITUKSEEN Kevät 2006 I. Mitä kuvasta voi nähdä? II. Henrik Haggrén Kuvan ottaminen/synty, mitä kuvista nähdään ja miksi Anita Laiho-Heikkinen:

Lisätiedot

Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio:

Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio: Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio: REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Liittymis- eli additioreaktiossa molekyyliin, jossa on kaksois- tai kolmoissidos, liittyy jokin toinen molekyyli. Reaktio

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla.

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla. Käyttöohje (suomi) Ominaisuudet ParaCore on yhdistelmämuovipohjainen, kaksoiskovetteinen, röntgenopaakki pilarimateriaali, joka on pakattu 5 ml ruiskuihin tai 25 ml ampulleihin. Materiaalia on saatavana

Lisätiedot

nopeampi helpompi ainutlaatuinen

nopeampi helpompi ainutlaatuinen Rapid Set Sementtiteknologia nopeampi helpompi ainutlaatuinen CEMENT ALL Monikäyttöinen MORTAR MIX CONCRETE MIX korjausbetoni KORODUR ja CTS Cement Kaksi vahvaa partneria Euroopan lisenssi yksinoikeudella!

Lisätiedot

Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen

Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen 6.2 MONILIITOSAURINKOKENNO Aurinkokennojen hyötysuhteen kasvattaminen on teknisesti haastava tehtävä. Oman lisähaasteensa tuovat taloudelliset reunaehdot, sillä tekninen kehitys ei saisi merkittävästi

Lisätiedot

Mitä ledi on ja mitkä ovat sen edut ja haitat?

Mitä ledi on ja mitkä ovat sen edut ja haitat? Mitä ledi on ja mitkä ovat sen edut ja haitat? Eino Tetri, TkT Valaistusyksikkö Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Elektroniikan laitos Valaistusyksikön tutkimusalueet: Sisävalaistus

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot