Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Korjaavan karieshoidon materiaaleista. Lähteet. Suoran paikkaustekniikan materiaaleja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Korjaavan karieshoidon materiaaleista. Lähteet. Suoran paikkaustekniikan materiaaleja 1.10.2012"

Transkriptio

1 Opetuksen sisältö ja tavoitteet Korjaavan karieshoidon materiaaleista Biomateriaalit I Yhdistelmämuovit Anja Kotiranta, Helsingin yliopisto opetuksessa käydään läpi korjaavassa karieshoidossa (suorat tekniikat) käytössä olevia materiaaleja, niiden koostumusta ja ominaisuuksia: Biomateriaalit I: yhdistelmämuovit luennossa tarkastellaan yhdistelmämuovien käyttöindikaatioita sekä käsittelyyn ja työstämiseen liittyviä seikkoja, joita tarvitaan kliinisessä työskentelyssä yhdistelmämuovien valokovettamista käsitellään yksityiskohtaisesti Lähteet Fundamentals of Operative Dentisty, Summitt et al., 2006, luku 8 Hilde et al., Nykyaikaiset yhdistelmämuovit. Suomen Hml-lehti 4/11:36-42 Van Dijken ja Pallesen. Muovipohjaisten paikkamateriaalien kestävyys. Suomen Hml-lehti 4/11:26-35 Ilie N, Hickel R. Resin composite restorative materials. Australian Dental Journal 2011;56:( 1 Suppl): Dioissa mainitut kansainväliset julkaisut Suoran paikkaustekniikan materiaaleja Yhdistelmämuovit (resin composites) Lasi-ionomeerit (glass-ionomer cements) Muovi-ionomeerit (resin-modified glassionomer cements) Kompomeerit (polyacid-modified resin composites) Amalgaami 1

2 Yhdistelmämuovien peruselementit (ym=eri aineosien yhdistelmä) Matrix (fillereiden väliaine, orgaaninen, täysin juokseva ennen kovettumista) Fillerit (epäorgaanisia pertikkeleja) tai lasikuitua lyhyinä pätkinä (uusin tuote) Initiaattorit/aktivaattorit (kovettuminen) Coupling agents = yhdistäjämolekyylejä, muita lisäaineita, epäpuhtauksia Matrix koostuu enimmäkseen metakrylaatti-monomeereista (esim. bis-gma, UDMA, TEG-DMA, bis-ema) metakrylaatti = muovi monomeeri = molekyyli, jolla on kyky muodostaa kovalenttisia sidoksia monomeerien pääasialliset aineosat: hiili, vety, happi, fosfaatti, typpi; lisäksi uusimmissa mm. pii (Si) monomeerien rakenne: suorat ja haarautuvat ketjut, rengasrakenteet sidokset: kaksoisisdos, yksinkertainen sidos muovin kovettuessamonomeerit muodostavat polymeeriketjuja Matrix Matrix Yhdistelmämuovien matrixin polymeerit ovat yleensä kopolymeerejä = kahdesta tai useammasta erilaisesta monomeeristä ketjuuntunut Esim. Bis-GMA (jäykempi) + TEGDMA (juoksevampi) kuvat: muovien valmistajan materiaalia Bis-GMA TEGDMA C=mustalla, O= punaisella, H=valkoisella monomeereinä yleisimmät: bis-gma tai UDMA muita monomeerejä lisätään parantamaan viskositeettiä ja käsittelyominaisuuksia tai alentamaan kovettumiskutistumista Ilie N & Hickel R, 2011 bis-gma=bisphenol-aglycidyl methacrylate UDMA=urethane dimethacrylate TEGDMA=triethylene glycol dimethacrylate Bis-EMA =bisphenol-apolyethylene glycol dimethacrylate TCD(=tricyclodecane) -Urethan 2

3 Kuva 3M:n esitteestä Matrix Matrix muovin kovettumisen ensimmäisessä vaiheessa (monomeerit ketjuuntuvat (= polymeroituminen) kaksoissidoksia purkautuu ja muodostuu uusia sidoksia monomeerien välille polymerisaation seurauksena matrixin kovettumiskutistuminen, koska muodostunut pitkä ketju on lyhyempi kuin pienet pätkät yhteenlaskettuna ym:n kovettumisen (=polymerisaation) toisessa vaiheessa tapahtuu ristiinsitoutumista muodostuu kolmiulotteinen polymeeriverkosto polymerisaatioreaktio on eksoterminen kaavakuva: Shml-lehti 2011; 4/11, s 37 Matrixin uusi rakenne Matrix Filtek Siloranessa modifioitu matrixin monomeerirakenne; muovi ei ole yhteensopiva perinteisten muovien ja sidosaineiden kanssa avoin rengasrakenteinen monomeeri (oxirane), joka ei kovettuessaan paljon lyhene -> kovettumiskutistuminen <1% fysikaaliset ominaisuudet poikkeavat jonkin verran metakrylaattipohjaisista muoveista ( Lien W & Vandewalle KS, 2010) ei saavuttanut suurta suosiota matrix on kovettamattomana melko juoksevaa (pinnoiteaine Delton on pelkkää matrixainetta) kun kovettuu, muuttuu jäykäksi kutistuu kovettuessaan 3

4 Yhdistelmämuovien peruselementit Matrix Fillerit (epäorgaanisia pertikkeleja) Initiaattorit/aktivaattorit matrixissa (kovettuminen) Coupling agents= yhdistäjäaineita muita lisäaineita (pigmentiti, stabilisaattorit), epäpuhtauksia Fillerit epäorgaanisia lasipartikkeleita (mm. silicon dioxidi, zirkonium oksidi, aluminium oksidi, barium, piioksidi, kvartsi, barium-alumiumfluoro-silikaattilasi, strontium) yksittäisinä partikkeleina tai ryppäinä (klusterit) Fillerit eivät reagoi muovin kovettuessa, vaan pysyvät tilavuudeltaan muuttumattomina!! fillerit ovat kovempaa ainetta kuin kovettunut matrix Fillereiden merkitys parannetaan muovin fysikaalisia/mekaanisia ominaisuuksia kulumiskestävyys, rasituslujuus ja kovuus teoriassa kovettumiskutistuminen pienenee filleripitoisuuden noustessa (fillerit eivät muuta muotoaan) parantavat muovin käsiteltävyyttä (muovin jäykkyyttä, viscosity) vaikutusta ym-täytteen kiillotettavuuteen parantavat esteettisyyttä (muovin väri, optiset ominaisuudet) röntgenkontrasti Yhdistelmämuovien jaottelu fillereiden koon mukaan filleripitoisuuden mukaan (käyttöindikaatioihin vaikuttava tekijä) kovettumisreaktion mukaan (valokovetteiset, kemialliskovetteiset, dual- eli kaksoiskovetteiset) ormocers (organically modified ceramics) epäorgaaninen-orgaaninen oligomeeri korvaa osittain perinteiset monomeerit ym:n matrixissa 4

5 Yhdistelmämuovien jaottelu fillereiden koon mukaan nanofillerimuovit mikrofillerimuovit (makrofillerimuovit) nykyään yhdistelmämuovissa usein monen kokoisia filleripartikkeleja (=hybridimuovit) Hybridimuoveista Muovien nimityksissä/jaottelussa vaihtelua hybridimuovit (hybrid composites) useimmiten käytetty yleisnimitys nykymuoveista useimmissa nanopartikkeleja mukana mikrohybridimuovit (micro-hybrid composites) partikkelit tyypillisesti 3,5 µm - 0,04 µm (=40nm) nanohybridimuovit (nano-hybrid composites) partikkelit nanometrien kokoisia eniten markkinoilla tällä hetkellä jäykkiä yleismuoveja ja flow-muoveja fillereiden koossa ja muodossa vaihtelua eri tuotteiden välillä fillereiden materiaali erilainen eri valmistajilla Hybridimuovit nanohybridimuovi Yhdistelmämuovien jaottelu filleripitoisuuden mukaan Mitä enemmän muovissa on fillereitä (tilavuudesta tai painosta), sitä jäykempi kovettamaton muovi yleensä on filleripitoisuudet yleisesti tilavuus% (50-85 paino%) flow-muoveilla useinmiten alle 50 vol% (painoprosentit suurempia) tuotekehittelyn myötä filleripitoisuutta pystytty nostamaan yleismuoveilla (etu/taka-alueen) filleripitoisuus n. 60 vol% aivan uusimmissa yleismuoveissa filleripitoisuus nostettu jopa yli 70 vol%:iin (valmistajan mukaan) katso taulukko 1. artikkelista: Hilde et al., Nykyaikaiset yhdistelmämuovit. Suomen HML-lehti 4/11:

6 Kliininen kestävyys/filleripitoisuus PA Da Rosa Rodolpho et al., 2011 Dental Materials ym, jossa alhaisempi fillerilataus menestyi kliinisesti huonommin pitkällä aikavälillä (10v ja 20v välillä) Herculite: fillereitä 55vol% P50: fillereitä 70vol% lyhyemmällä aikavälillä (alle 10v) fillerilatauksella ei merkitystä näillä muoveilla Survival curves for P-50 and Herculite over 22-year observation period Fillereiden koko ja muoto fillereiden muoto ja koko vaikuttavat filleripitoisuuteen ja sitä kautta muovin mekaanisiin ominaisuuksiin ja käsiteltävyyteen jos ym:ssa paljon matrixia ja vähän fillereitä -> muovi kuluu helpommin purennassa, mutta mukautuu kavitettiin paremmin Clearfil Photo Posterior Z-100 SEM 5000xsuurennos hybridimuoveista. J Sabbagh et al., 2004 nanomuoveissa ja nanohybridimuoveissa paljon pieniä fillereitä -> pinnan kiilto ja sileys säilyvät hyvin valmistajat pyrkivät valitsemaan hyvin kiillottuvia fillereitä fillereillä vaikutusta muovin estetiikkaan (esim. väri ja läpikuultavuus) yhdistelmämuoveissa eri värivaihtoehtoja dentiini- ja kiillemuoveja saatavana erikseen Fillerit ja estetiikka Mikä hammas/mitkä hampaat on paikattu? Kuitulujitteiset yhdistelmämuovit (fiber-reinforced composites) Suomessakin markkinoilla kuituvahvisteinen alustäytemateriaali (Xenius base), jossa runsaasti kuituja fillereiden lisänä kuidut vahvistavat täytettä, vähentävät saumavuotoa ja pysäyttävät hampaan mikrofraktuuroita kuidut vähentävät kovettumiskutistumaa (Fibre- Controlled-Contraction) Kuvat:www.xenius.fi 6

7 Yhdistelmämuovien peruselementit Matrix Fillerit (epäorgaanisia pertikkeleja) Initiaattorit/aktivaattorit matrixissa (kovettuminen) Coupling agents= yhdistäjäaineita muita lisäaineita (pigmentiti, stabilisaattorit), epäpuhtauksia Initiaattorit/aktivaattorit polymerisaatioreaktiosta eli kovettumisesta vastaavat molekyylit kemialliskovetteisissa bentoyyliperoksidi ja tertiäärinen amiini valokovetteisissa yleisimmin Camphor quinone (kamferikinoni) ja aromaattinen amiini yhdistelmämuovien aminit kiihdyttävät polymerisaatioreaktiota Initiaattorit/aktivaattorit initiaattoreiden aktivointi joko valoenergialla (valokovetteiset yhdistelmämuovit) tai kemiallisesti (kemialliskovetteiset yhdistelmämuovit) dual-kovetteisissa yhdistelmämuoveissa sekä valolla (alkuun) että kemiallisesti tapahtuva kovettuminen Yhdistelmämuovin kovettuminen valolla muovin fotoinitiaattori eli valoa absoipoiva komponentti absorpoi fotoneita ja siten aktivoituu camphor quinone (yleisimmin käytetty fotoinitiaattori) absorpoi valoenergiaa aallonpituudella nm (absorptiopiikki 465nm) sopiva aallonpituusalue fotoinitiaattorikohtainen fotonien lähteenä valokovettaja valosta (fotoneista) saatu energia muuttaa fotoinitiaattorit vapaiksi radikaaleiksi alkaa ketjureaktio -> monomeerien polymerisaatio 7

8 1mm=1000µm Aallonpituuksista 1µm=1000nm Yhdistelmämuovin kovettuminen kemiallisesti kahden eri ainekomponentin sekoittaminen (base ja catalyst): org. amiini+org. peroksidi kemiallisen reaktion seurauksena syntyy vapaita radikaaleja -> polymerisaatio Yhdistelmämuovien peruselementit Matrix Fillerit (epäorgaanisia pertikkeleja) Initiaattorit/aktivaattorit matrixissa (kovettuminen) Coupling agents= yhdistäjäaineita muita lisäaineita (pigmentiti, stabilisaattorit), epäpuhtauksia Coupling agents fillereiden kiinnittyminen matrixiin ( liima-aine ) yleisimmin käytetty silaaneja (esim 3- methacryloxypropyl trimethoxysilane=mps) kovalenttiset sidokset fillerin ja resiinin (=matrixin) methacrylate-ryhmien välille 8

9 Yhdistelmämuovien käyttöindikaatiot Kliinisiä näkökohtia yhdistelmämuoveista Yhdistelmämuovien rakenteen vaikutus muovin käyttöön ja ominaisuuksiin juoksevat flow-muovit (vähemmän fillereitä) lainerit, alustäytemuovit ( bulkki -materiaalit), muovisementit, pinnoitteet -> materiaaliin ei kohdistu suoraa purentarasitusta jäykät yhdistelmämuovit ( yleismuovit ) paikkaustoimenpiteet yms. erittäin jäykät muovit =pakattavat yhdistelmämuovit (packable composites) taka-alueen paikkaustoimenpiteet (vähän käytettyjä, lohkeavat herkästi) uusi bulkki /alustäytemateriaali (TetricEvoCeramBulk) Yhdistelmämuovien ominaisuuksia kovettumiskutistuminen: kaikki ym kutistuvat kovettuessaan kovettumiskutistumista yritetään pienentää regasmonomeeri (Silorane), kemiallliskovetteiset flowmuovit, muovin filleripitoisuutta suurentamalla kovettumiskutistumisen aiheuttamaa voimaa yritetään pienentää suuret monomeerimolekyylit (mm. SDR), joilla erilaisen kovettumiskemian ansiosta pienemmät kutistumisvoimat Silorane, Ormocers fillerit korvataan kuiduilla (Xenius) Yhdistelmämuovien ominaisuuksia tuotekehityksillä pyritään helpompaan työskentelyyn valokovetusaikojen lyheneminen muovitäytteen valmistamisprosessin helpottaminen (paksuina kerroksina aplikoitavat alustäytteet/bulkki-materiaalit) killottuvuuden/estetiikan parantaminen mekaanisten ominaisuuksien parantaminen 9

10 Nanomuovit ja nanohybridimuovit pienentämällä fillerikokoa, saadaan muovin filleripitoisuutta suuremmaksi -> mekaaninen kestävyys paranee liiallinen materiaalin jäykkyys vältetty teknisillä seikoilla mm. nanoklusterit (=nanofillerit pakattu suuremmiksi partikkeleiksi) kovettumiskutistuvuus saatu vähän pienemmäksi (enemmän fillereitä -> vähemmän matrixia) hyvä estetiikka (hyvä värivalikoima) hyvä kiillottuvuus Vähemmän kutistuvat yhdistelmämuovit Filtek TM Silorane taka-alueen muovi kutistuvuus alle 1% monomeeri rengasmainen (silorane=siloxane+oxirane) ei sovi yhteen tavallisten muovimonomeerien kanssa Flow-muovit Flow-muovit kovettumiskutistuminen valokovetteisilla suuri/kohtalainen (vaihtelee eri tuotteilla) kemialliskovetteisilla pienempi (vähäisempi polymerisoitumisaste pienentää kovettumiskutistumista) filleripitoisuus pieni (vol%), fillerikoko vaihtelee eri valmistajilla kulumiskestävyys heikko (vähän fillereitä) esteettisyys huono mukautuu hyvin kaviteetin seinämiin uusimpana tulokkaana SDR (Smart Dentin Replacement) sisältää suuria, joustavia monomeerejä -> kutistumisvoimat piempiä fillerikoko 4-2 µm, nanofillereitä 2-3% kutistuvuus 3,5%, alhainen kovettumisnopeus valmistajan mukaan: korvaamaan dentiiniä kovettuu jopa 4mm kerroksina (valmistajan mukaan) kutistumisvoimat pieniä, mikä saatu aikaan käyttämällä suuria, joustavia molekyylejä 10

11 Yhdistelmämuovien mekaanisia ominaisuuksia Kovettumiskutistuminen saatu ym:ssa minimaaliseksi -> kilpailu kutistumistressin vähentämiseksi kutistumisstressiin vaikuttavat: materiaalin kovettumiskutistuminen (tilavuus%/paino%) materiaalin elastisuus (E-moduuli) Rullmann I et al., 2012, Photoelastic determination of polymerization shrinkage stress in low-shrinkage resin composite Modulus of elasticity E-moduuli eli elastisuusmoduuli (Young s modulus, modulus of elasticity) ym:lla suuri E-moduuli -> jäykkä muovi (ei taivu purennassa) ym:lla pieni E-moduuli -> elastinen muovi ( ym joustaa, taipuu purennassa) Modulus of elasticity: kiille 84.1 GPa, dentiini 18.6 Gpa (Pa=N/m2) Modulus of elasticity E-moduluksen suureneminen -> saumaan kohdistuva rasitus pienenee okklusaalipinnan täytteissä purentarasituksessa (Asmussen et al, 2008) alhainen E-modulus -> polymerisaation aiheuttama marginaalinen stressi muovin kovettumiskutistumisen aikana vähenee ja ym:n ja hampaan välisen sidoksen repeytymisriski pienenee (Kleverlaan & Feilzer, 2005) Yhdistelmämuovien mekaanisia ominaisuuksia venytys- ja taivutuslujuus murtumalujuus alhainen murtumalujuus -> mikromurtumia ympaikkaan -> muovin abraasio (kuluminen) muovin kovuus (Vickers tai Knoop-kovuusluvut) Lue Shml-lehden 4/11 artikkeli s 36-42:Nykyaikaiset yhdistelmämuovit! 11

12 Yhdistelmämuovin valokovettaminen Yhdistelmämuovin valokovettaminen Yhdistelmämuovin kovettuminen saadaan aikaan valokovettajan valolla, joka aktivoi muovin fotoinitiaattoreita valosta (fotoneista) saatu energia muuttaa fotoinitiaattorit vapaiksi radikaaleiksi -> monomeerien polymerisaatio ja polymeeriketjut ristiinsitoutuminen polymerisaatioste ei koskaan ole 100% + Yhdistelmämuovin valokovettaminen valokovettajan valon energiatiheys (J/cm 2 ) = lampun intensiteetti (W/cm 2 ) x valotusaika (s) mitä tehokkaampi valoenergia, sitä useampi fotoni saadaan liikkeelle ja sitä useampi camphor quinone-molekyyli aktivoitu eli muuttuu radikaaliksi ym:n kovettamiseen tarvitaan tietty energiatiheys, joka riippuu myös kovetettavan muovikerroksen paksuudesta lampun tehokkuutta parantamalla voidaan valotusaikaa pienentää (tietyissä rajoissa) Yhdistelmämuovin valokovettaminen valokovettajan valon riittävä intensiteetti ehdoton minimi 280mW/cm 2 suositeltava minimi 400mW/cm 2 nykyiset LED-kovettajat: jopa yli 2000mW/cm 2 valokovettajan tehoa tarkkailtava valokovettajan emittoiman valon aallonpituus nm (yleisimmin käytössä oleva) valotusaika sek (ym valmistajat antavat ohjearvot tuotteilleen) 12

13 Valokovettajista Yleisesti käytettyjä valokovettajatyyppejä LED (light-emitting diode), high-power LED plasmakovettajat (PAC=plasma arc lights) halogeenivalokovettajat (perinteiset ja sykliset ja nopeat) (laservalokovettajat) LED (light-emitting diode) toimintaperiaate tuotettavan elektromagneettisen säteilyn aallonpituus on rajattu tarkkaan (käytetään puolijohteita), jolloin filttereitä ei tarvita laitteen elektromagneettinen säteily saadaan aikaan hallitulla virittyneiden elektronien vapautumisella hammaslääketieteelliseen käyttöön tarkoitetuilla laitteilla tuotetaan aallonpituutta nm, valopiikki 470nm LED (light-emitting diode) hyvä hyötysuhde (n. 14% energiasta valokovettamiseen) minimaalinen lämmöntuotto toimii tuhansia tunteja tehon merkittävästi heikkenemättä ei vaihdettavaa lamppua, ei suodatinta kevyt toimintaperiaate Plasmakovettajat kahden elektrodin väliin johdetaan suuri jännite, jolloin muodostuu valokaari voimakas lämmöntuotto huono hyötysuhde saatu spektri on laaja ja vaatii suodatusta 13

14 Plasmakovettajat tuottaa hyvin suurienergistä valoa ja aiheuttaa kovetettavan materiaalin lämpenemistä (pulpavauriot?) kovettaa nopeasti, mistä esitetty ristiriitaisia näkemyksiä liian nopea muovin kovettaminen edistää muovin ja hampaan välisen sidoksen repeytymistä) suodatettuna kapea valospektri kuten LED:ssä Halogeenikovettajat toimintaperiaate sähkövirta johdetaan wolframi-langan läpi Wolframi-lanka lämpenee, alkaa hehkua ja lähettää elektromagneettista säteilyä (sekä näkyvää valoa että infrapunasäteilyä) suurin osa tuotetusta säteilystä on turhaa ja suodatetaan pois; vain spektrin sininen valo otetaan käyttöön (1% kokonaissäteilystä) voimakas lämmön muodostuminen vaatii koneen tehokkaan jäähdytyksen Halogeenivalokovettaja LED/halogen: kovettamisteho B Yaman et al., J Conserv Dent, 2011;14: emittoi laajaspektristä valoa, vaatii suodattimet tuottaa lämpöä valoteho heikkenee vähitellen käyttöikä tuntia Kovettumissyvyys Materiaali LED Smart Lite Dyract (komp) Tetric (ym) Ceram Filtek (ym) Supreme Halogen VIP 2,17 (0,01) 1,85 (0,06) 3,24 (0,03) 2,89 (0,02) 4,1 (0,03) 3,2 (0,02) Mean curing depth values of restorative materials polymerized with different light curing units / yksikkö mm+(sd) Materiaalin kovettumissyvyys Materiaalin kovuus Materiaali LED Smart Lite Halogen VIP Dyract 51,60 (0,78) 48,84 (0,50) Tetric Ceram Filtek Supreme 84,25 (0,32) 70,35 (1,67) 88,74 (0,59) 72,12 (0,16) Mean microhardess values of restorative materials for different light curing units/ yksikkö Vicker's hardness, VHN Materiaalin kovuus kovettamisen jälkeen 14

15 Valokovettaminen yhdistelmämuovin kovettumisessa ratkaisevat paitsi valolaitteen energiatiheys (valolähteen teho mw/cm 2 ja valotusaika) myös valotustekniikka kovetettava materiaali (esim. tummat muovivärit vaativat pidemmän kovettamisajan) muovin kerrospaksuus, jolle olemassa maksimirajat!! perinteisillä yleismuoveilla max 2mm, uusilla erikoismuoveilla 4mm Valokovettaminen Suurella teholla tapahtuva, nopea kovettaminen? korkea energia ja ym nopea kovettuminen voivat lisätä kovettumiskutistumisen ym:n ja hampaan sauma-alueelle aiheuttamaan irtirepivään voimaa voimakas lämmönnousu on haitallista pulpalle suurella teholla tapahtuva nopea kovettaminen heikentää joidenkin ym:n kovettumisastetta Yhdistelmämuovin polymeroitumisaste/valotustapa Protokolla Valotusaika (s) Valotuksen teho (mw/cm 2 ) Flow-muovin polymeroitumisaste/valotustapa Protokolla Valotusaika (s) Valotuksen teho (mw/cm 2 ) Energiatiheys 18J/cm 2 Valotusajan lyhentäminen ja korkeamman valotehon käyttäminen vähentää muovin polymeroitumisastetta joillakin muoveilla, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi. Polymeroitumisastejäykillä muoveilla alhaisempi kuin saman valmistajan flow-muovilla Flow-muovin polymeroitumisasteon suurempi, kun käytetään pitempiä valokovetusaikoja ja pienempiä valokovetustehoja! Eroja eri ym välillä. Ero on tilastollisesti merkittävä Grandion ja Venuksen kohdalla Hadis et al.,

16 valotusteho pienenee valolähteen etäisyyden kasvaessa valokovetustehon maksimoimiseksi valolähde on oltava lähellä valokovetettavaa materiaalia (5mm tai lähempänä) Valokovettaminen Valokovetustekniikat uusissa valokovettajissa valittavana eri vaihtoehtoja kovettamisohjelmaan perinteinen jatkuva kovetus valokovetuksen teho vakio koko kovettamisen ajan soft start valokovettamisen aloitus pienellä teholla ja jatketaan loppuun suuremmalla teholla pulssikovetus kovettamisen alussa pidetään taukoja ensimmäisten sekuntien jälkeen eri valotustekniikoiden hyödyistä ei riittävästi tietoa Aloitus pienellä teholla kovettumisen nopeuden kontrolli -> esim. ensimmäiset 10 sek 200mW/cm 2 soft start- tekniikan on esitetty parantavan ym:n saumatiiviyttä dentiinin alueella Aloitus pienellä teholla perustuu osittain kovettuneen ym:n kykyyn mukautua kaviteetin seinämiin hitaamman kovettumisen on myös otaksuttu vähentävän kovettumiskutistumiseen liittyviä voimia tutkimustulokset ristiriitaisia, hyviä kliinisiä tutkimuksia ei ole Sahafi et al., 2001: soft-start ei paranna muovin marginaalista adaptaatiota 16

17 Valotus kiilteen läpi Kovettamisaika joidenkin tutkimusten mukaan valokovetettavat muovit kovettuvat kohti valolähdettä (kemialliskovetteiset kohti materiaalin keskustaa) tuodaan valo sauman puolelta - >saumatiiviys paranee? valon kulku hammaskudoksen läpi riippuu kiilteen/dentiinin paksuudesta Ensimmäisten kerrosten valokovettaminen kiilteen läpi? nopeasta muovin kovettumisesta enemmän haittaa radikaali pysyy aktiivisena ainoastaan sek teoriassa kovettumisreaktio voi jatkua loputtomiin käytännössä on olemassa terminaatioreaktioita (muita molekyylejä ja radikaaleja), jotka lopettavat ketjureaktion tietyn ajan kuluttua (jälkipolymerisaatio) Ym ei suussa kovetettuna koskaan kovetu täydellisesti konversioaste vaihtelee 50-70% (24h jälkipolymeroitumisen tapahduttua) heti valokovetuksen jälkeen konversioaste vain 30-40% Kovettumiskutistuminen C-faktori (Configuration factor) Kaviteetin muodolla vaikutusta kovettumiskutistimisen aiheuttamiin voimiin! I-lk II-lk C = sidostettu pinta vapaa pinta C = 5 1 = 5 C = 4 2 = 2 C = 1 5 = 0.2 I-luokan kaviteetti II-luokan kaviteetti Tasainen pinta C-faktori (Configuration factor) mitä korkeampi C-faktori, sitä suurempi riski kovettamisen aiheuttamalle adhesiiviselle tai kohesiiviselle fraktuuralle (sauma aukeaa tai materiaali/hammas murtuu) kovettumiskutistuminen tapahtuu kohti sidostettua pintaa ( vapaa pinta antaa periksi) Dia: Prof. Leo Tjäderhane 17

18 Kovettumiskutistuminen mikrofraktuurat kiilteeseen (paikkamateriaaliin) sauman avautuminen sidoksen repeytyessä -> värjäytyminen ajan mittaan (sidos jäänyt heikoksi) voidaanko fraktuuroita estää? muovin kerrostaminen oikein eliminoidaan liian ohuet hampaan reunat Kuva: Fundamentals of Operative Dentistry, Summit et al. Kovettumiskutistuminen dentiinin alueella saumavuoto (sidos ym ja hampaan välillä repeytyy auki) välittömästi vähitellen seuraukset jälki-sensitiivisyys sauman värjäytyminen sekundaarikaries Kovettumiskutistuminen kokonaiskutistuminen on kunkin muovin ominaisuus! kokonaiskutistuminen yhdistelmämuovilla on sama riippumatta kovettamistekniikasta tai valolähteestä (jossa riittävä teho ja muovi kovetetaan loppuun) kovettumiskutistumista ja sen aiheuttamia haitallisia voimia minimoidaan muovin valinnalla (uudet vähemmän kutistuvat muovit, muovin alhainen polymerisaatioaste, muovin elastisuus) työskentelytekniikalla (ym kerrospaksuus, pienerätekniikka, kaviteetin muoto ja koko) 18

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Filtek Z25 Z-linjan uusi, moderni versio 3M ESPE yhdistelmämuoveilla on 4 vuoden kehityshistoria.

Lisätiedot

Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. SonicFill nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin.

Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. SonicFill nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin. Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin. UUTTA Kerr SonicFill yhdistelmämuovi KaVo SONICfill Teknisiä taustatietoja. KaVon ja Kerrin

Lisätiedot

Tetric EvoCeram. Nano-optimoitu muotoiltava keramia

Tetric EvoCeram. Nano-optimoitu muotoiltava keramia Tetric EvoCeram Nano-optimoitu muotoiltava keramia EVOLUUTIO ON JATKUVAA KLIININEN MENESTYS SAAVUTETAAN VALITSEMALLA KEHITYKSEN ANSIOKKAIN OSA: Tetric EvoCeram Enemmän kuin PERINNE Asiantuntevaa YHDISTELMÄMUOVIOSAAMISTA

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto Fysiikka Konensaattorit ja kapasitanssi ntti Haarto 4..3 Yleistä Konensaattori toimii virtapiirissä sähköisen potentiaalin varastona Kapasitanssi on konensaattorin varauksen Q ja jännitteen suhe Yksikkö

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä

LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä Luennon 9 oppimistavoitteet Ligniinin biosynteesi, rakenne ja ominaisuudet Puu-19210 Puun rakenne ja kemia Ymmärrät, että ligniini on amorfinen makromolekyyli, joka muodostuu monomeeriyksiköistä Tiedät

Lisätiedot

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Ledifaktoja Valomessut 2009 Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Kolme trendiä, kolme mahdollisuutta Perinteisistä valonlähteistä Led-valaistusratkaisuihin Komponenteista ja tuotteista sovelluksiin ja

Lisätiedot

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti.

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. ATOMIHILAT KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. Hiloja on erilaisia. Hilojen ja sidosten avulla

Lisätiedot

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3) + 3 ATOMIN MALLI 3.1 Varhaiset atomimallit (1/3) Thomsonin rusinakakkumallissa positiivisesti varautuneen hyytelömäisen aineen sisällä on negatiivisia elektroneja kuin rusinat kakussa. Rutherford pommitti

Lisätiedot

Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen

Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen 6.2 MONILIITOSAURINKOKENNO Aurinkokennojen hyötysuhteen kasvattaminen on teknisesti haastava tehtävä. Oman lisähaasteensa tuovat taloudelliset reunaehdot, sillä tekninen kehitys ei saisi merkittävästi

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 17.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Energian, työn ja tehon käsitteet sekä energiaperiaate (Kirjan luku 14) Osaamistavoitteet: Osata tarkastella partikkelin kinetiikkaa

Lisätiedot

One and. only G-BOND. GC: Itä.

One and. only G-BOND. GC: Itä. One and only G-BOND GC: Itä. F I R S T I S Q U A L I T Y GC G-BOND Peruspakkaus Sisältö: 5 ml:n pullo G-BOND, 50 kpl:n pakkaus micro-tip-annostelukärkiä, yksi microtip- varsi, yksi annostelumalja ja käyttöohjekortti.

Lisätiedot

Kariologisten töiden arviointi. Vaikeusastekertoimet. Valmiin restauraation arviointi klinikkasalissa. Kaviteetin arviointi klinikkasalissa

Kariologisten töiden arviointi. Vaikeusastekertoimet. Valmiin restauraation arviointi klinikkasalissa. Kaviteetin arviointi klinikkasalissa Operatiivisen karieshoidon toimenpiteiden arviointi klinikkasalissa Kariologisten töiden arviointi 29.1.2013 Anja Kotiranta Helsingin yliopisto kaviteetit ja valmiit täytteet luokitellaan vaikeusasteen

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi GC palaa estetiikassa olennaiseen GC Essentia Avaa ovi yksinkertaisille ratkaisuille Seuraa intuitiotasi Voisiko helpompaa olla? Esteettisiin täytteisiin liittyy usein monimutkaisia kerrostusvaiheita.

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2.1 Reaktorit Teolliset reaktorit voidaan toimintansa perusteella jakaa seuraavasti: panosreaktorit (batch) panosreaktorit (batch) 1 virtausreaktorit

Lisätiedot

Luminord 2014. Valonlähteellä on väliä

Luminord 2014. Valonlähteellä on väliä Luminord 2014 Valonlähteellä on väliä Valonlähteen valinta uuteen valaisimeen - Valaisimen muoto - pyöreä, viivamainen, neliö, pieni valopiste, laaja valaistu pinta - Valonjako - joka suuntaan valoa lähettävä,

Lisätiedot

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Aina käyttäessäsi tätä intuitiivista yhdistelmämuoviratkaisua hämmästyt, miten se sulautuu ympäristöönsä. KUVITTELE YHDISTELMÄMUOVIRATKAISU, JOKA HELPOTTAA

Lisätiedot

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Fysiikka 8. Aine ja säteily Fysiikka 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily James Clerk Maxwell esitti v. 1864 sähkövarauksen ja sähkövirran sekä sähkö- ja magneettikentän välisiä riippuvuuksia kuvaavan teorian. Maxwellin teorian

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet

DEE Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Kuudennen luennon aihepiirit Tulevaisuuden aurinkokennotyypit: väriaineaurinkokenno Rakenne Toimintaperiaate Kehityskohteet 1 AURINKOKENNOJEN NYKYTUTKIMUS Aurinkokennotutkimuksessa

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Mustan kappaleen säteily

Mustan kappaleen säteily Mustan kappaleen säteily Musta kappale on ideaalisen säteilijän malli, joka absorboi (imee itseensä) kaiken siihen osuvan säteilyn. Se ei lainkaan heijasta eikä sirota siihen osuvaa säteilyä, vaan emittoi

Lisätiedot

SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA

SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA FYSA234/K2 SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA 1 Johdanto Kvanttimekaniikan mukaan atomi voi olla vain tietyissä, määrätyissä energiatiloissa. Perustilassa, jossa atomi normaalisti on, energia on pienimmillään.

Lisätiedot

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Läpöoppia Haarto & Karhunen Läpötila Läpötila suuren atoi- tai olekyylijoukon oinaisuus Liittyy kiinteillä aineilla aineen atoeiden läpöliikkeeseen (värähtelyyn) ja nesteillä ja kaasuilla liikkeisiin Atoien

Lisätiedot

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006 m@hyl.fi 1 Lämpötila Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa,

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Termodynamiikka Fysiikka III 2007 Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Tilanyhtälö paine vakio tilavuus vakio Ideaalikaasun N p= kt pinta V Yleinen aineen p= f V T pinta (, ) Isotermit ja isobaarit Vakiolämpötilakäyrät

Lisätiedot

Lennon sisältö. Paikkamateriaalin valinta ja longevity. Eristysaineet/Ca(OH) 2. Paikkausmateriaalin valinnasta. Eristysaineet 28.1.

Lennon sisältö. Paikkamateriaalin valinta ja longevity. Eristysaineet/Ca(OH) 2. Paikkausmateriaalin valinnasta. Eristysaineet 28.1. Lennon sisältö Paikkamateriaalin valinta ja longevity 28.1.2013 Anja Kotiranta Helsingin yliopisto korjaavan karieshoidon materiaaleista milloin ja miksi eristys, lainerit, alustäytteet mitä etua klooriheksidiinistä

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I 2. Ilmakehän vaikutus havaintoihin Lauri Jetsu Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Ilmakehän vaikutus havaintoihin Ilmakehän häiriöt (kuva: @www.en.wikipedia.org) Sää: pilvet, sumu, sade, turbulenssi,

Lisätiedot

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa 1(8) Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa Alkaanien spektrit Alkaanien spektreille on ominaisia C H venytys ja taivutus. C C venytys ja taivutus -piikit ovat joko liian heikkoja tai aallonpituudeltaan

Lisätiedot

Säästöä ja tuotantovarmuutta ABB:n moottoreilla!

Säästöä ja tuotantovarmuutta ABB:n moottoreilla! MOOTTORIT ABB:n nykyaikaiset energiatehokkaat moottorit tuovat sinulle käytönaikaista säästöä. Moottorit ylittävät pakolliset hyötysuhdevaatimukset ja tämä on saavutettu jo ennestään laadukkaita tuotteita

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalampi LUENTO 12 Aallot kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa Toistaiseksi on tarkasteltu aaltoja, jotka etenevät yhteen suuntaan. Yleisempiä tapauksia ovat

Lisätiedot

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II 3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II Aikaa säästävä, tehokkuutta lisäävä ja miellyttävä potilaalle Kokeile Imprint II jäljennösmateriaaliperheen uutta ja nopeaa jäljennösainetta

Lisätiedot

Mirkan kokonaisratkaisut. rakentamiseen ja remontointiin

Mirkan kokonaisratkaisut. rakentamiseen ja remontointiin Mirkan kokonaisratkaisut rakentamiseen ja remontointiin RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI Mirkan tuotteet rakentamiseen ja remontointiin Tervetuloa pölyttömän hionnan uuteen maailmaan. Mirkan kokonaisratkaisu

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö Kolmannen luennon aihepiirit Aurinkokennon ja diodin toiminnallinen ero: Puolijohdeaurinkokenno ja diodi ovat molemmat pn-liitoksia. Mietitään aluksi, mikä on toiminnallinen ero näiden

Lisätiedot

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Tutkimuksen mukaan paras sidosaine Viime vuosina hammaslääketieteen adhesiivien kehitys on ollut valtavaa. Voco on työskennellyt johdonmukaisesti ja pikkutarkasti

Lisätiedot

Väriaineaurinkokenno (Dye-sensitized solar cell, DSSC) 4. Kennon komponenteista huokoinen puolijohde

Väriaineaurinkokenno (Dye-sensitized solar cell, DSSC) 4. Kennon komponenteista huokoinen puolijohde Väriaineaurinkokenno (Dye-sensitized solar cell, DSSC) 1. Johdanto 2. Rakenne ja toimintaperiaate 3. Kennon suorituskyvyn karakterisointi 4. Kennon komponenteista huokoinen puolijohde 5. Kennon komponenteista

Lisätiedot

Tasoittamattomat fotonikeilat, dosimetrian haasteet ja käytännöt. Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 Billnäsin ruukki, Raasepori

Tasoittamattomat fotonikeilat, dosimetrian haasteet ja käytännöt. Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 Billnäsin ruukki, Raasepori Tasoittamattomat fotonikeilat, dosimetrian haasteet ja käytännöt. Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 Billnäsin ruukki, Raasepori petri.sipilä@stuk.fi Haasteet FFF keilassa? FFF keila

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon termodynamiikkaa 1 DEE-5400 Risto Mikkonen ermodynamiikan ensimmäinen pääsääntö aseraja Ympäristö asetila Q W Suljettuun systeemiin tuotu lämpö + systeemiin

Lisätiedot

Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa

Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa TkT Marja Niemi Tampereen teknillinen yliopisto Kemian ja biotekniikan laitos 23.4.2012 Suomalainen Tiedeakatemia, Nuorten klubi DI 2002, TTKK Materiaalitekniikan

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

Fusion Admira Admira nanohybridi ormocer täytemateriaali

Fusion Admira Admira nanohybridi ormocer täytemateriaali Admira Fusion Admira Fusion nanohybridi ORMOCER täytemateriaali Admira Fusion Puhtaasti keramiapohjainen Erittäin innovatiivinen ORMOCER tekniikka kehitettiin Fraunhoferin silikaatteja tutkivassa instituutissa,

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ

LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ Valosähköisellä ilmiöllä ymmärretään tässä oppikirjamaisesti sitä, että kun virtapiirissä ja tyhjiölampussa olevan anodi-katodi yhdistelmän katodia säteilytetään fotoneilla,

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

Takasin sisällysluetteloon

Takasin sisällysluetteloon Tässä esitteessä on taulukot eri materiaalien ominaisuuksista. Taulukoiden arvot ovat suunta-antavia. Tiedot on kerätty monista eri lähteistä, joissa on käytetty eri testausmenetelmiä, joten arvot eivät

Lisätiedot

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? OLLI IKKALA aakatemiaprofessori Department of Applied Physics, Aalto University School of Science (formerly Helsinki

Lisätiedot

Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus

Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus Opinnäytetyö Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus Kuosmanen Matti Laboratorioala 2009 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Laboratorioala Tekijä: Matti Kuosmanen TIIVISTELMÄ Työn nimi: Kuitulujitteen

Lisätiedot

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet 27.9.2011 Liite 8 Paikkamateriaalit Charisma flow A2 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma flow A3 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma PLT A1 Charisma PLT A2 Charisma

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE SMG-4500 Tuulivoima Neljännen luennon aihepiirit Tuulivoimalan rakenne Tuuliturbiinin toiminta Turbiinin teho Nostovoima ja vastusvoima Suhteellinen tuuli Pintasuhde Turbiinin tehonsäätö 1 TUULIVOIMALAN

Lisätiedot

Miltä työn tekeminen tuntuu

Miltä työn tekeminen tuntuu Työ ja teho Miltä työn tekeminen tuntuu Millaisia töitä on? Mistä tiedät tekeväsi työtä? Miltä työ tuntuu? Mitä työn tekeminen vaatii? Ihmiseltä Koneelta Työ, W Yksikkö 1 J (joule) = 1 Nm Työnmäärä riippuu

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA. NOT-tiedekoulu La Palma

MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA. NOT-tiedekoulu La Palma MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA NOT-tiedekoulu La Palma Kasper Honkanen, Ilona Arola, Lotta Loponen, Helmi-Tuulia Korpijärvi ja Anastasia Koivikko 20.11.2011 Ryhmämme työ käsittelee spektrometriaa ja sen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest Poimintoja esityksistä LEDit ja värintoisto: - Värintoistoindeksit eivät vastaa koettua värintoistoa

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Ulkoelektronit ja oktettisääntö Alkuaineen korkeimmalla energiatasolla olevia elektroneja sanotaan ulkoelektroneiksi eli valenssielektroneiksi.

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

BLACK BRUIN -HYDRAULIROTAATTORIT YLIVOIMAISTA RADIAALIMÄNTÄTEKNIIKKAA

BLACK BRUIN -HYDRAULIROTAATTORIT YLIVOIMAISTA RADIAALIMÄNTÄTEKNIIKKAA BLACK BRUIN -HYDRAULIROTAATTORIT YLIVOIMAISTA RADIAALIMÄNTÄTEKNIIKKAA BLACK BRUIN -HYDRAULIROTAATTORIT SISÄLTÖ Black Bruin -rotaattori on ammattilaisen valinta tuottavaan harvesterikäyttöön. Rotaattorin

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s I. JOHDANTO PANAVIA V5 on adhesiivinen resiinisementtijärjestelmä. PANAVIA V5 -järjestelmään

Lisätiedot

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 DELFLEET BC TUOTTEET Delfleet BC (F3140 sideaine) Delfleet Kirkaslakka F390 Delfleet ohenne hidas F371 Delfleet MS kovete F361 Delfleet ohenne F372 Delfleet

Lisätiedot

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat

Lisätiedot

Nanotäyteaineet kumissa

Nanotäyteaineet kumissa Nanotäyteaineet kumissa Minna Poikelispää, Alexandra Shakun, Jyrki Vuorinen Kumi-instituutin kevätseminaari 15.4.2016 Kumit ja nano 100 vuoden kokemuksella Noki Silika www.denka.co.jp/eng/denzai/product/25.html

Lisätiedot

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Lasin yhteensulatus Lasin taivutus ja muottiin pudotus (slumppaus) Koristelupoltot väreillä, kullalla ja siirtokuvilla 5-6 kertaa nopepampi Energiansäästö yli 50%

Lisätiedot

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla.

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla. Käyttöohje (suomi) Ominaisuudet ParaCore on yhdistelmämuovipohjainen, kaksoiskovetteinen, röntgenopaakki pilarimateriaali, joka on pakattu 5 ml ruiskuihin tai 25 ml ampulleihin. Materiaalia on saatavana

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet

DEE Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Neljännen luennon aihepiirit Aurinkokennon virta-jännite-käyrän muodostuminen Edellisellä luennolla tarkasteltiin aurinkokennon toimintaperiaatetta kennon sisäisten tapahtumisen

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Sähköstatiikka ja magnetismi Kondensaattorit ja kapasitanssi

Sähköstatiikka ja magnetismi Kondensaattorit ja kapasitanssi Sähköstatiikka ja magnetismi Konensaattorit ja kapasitanssi ntti Haarto 1.5.13 Yleistä Konensaattori toimii virtapiirissä sähköisen potentiaalin varastona Kapasitanssi on konensaattorin varauksen Q ja

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

FYSA230/2 SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA

FYSA230/2 SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA FYSA230/2 SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA 1 JOHDANTO Työssä tutustutaan hila- ja prismaspektrometreihin, joiden avulla tutkitaan valon taipumista hilassa ja taittumista prismassa. Samalla tutustutaan eräiden

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

TAKAVARIKKO TULLISSA

TAKAVARIKKO TULLISSA TAKAVARIKKO TULLISSA KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Erityisesti työ soveltuu kurssille KE2. KESTO: n. 30 min. Riippuen näytteiden määrästä ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Tullin haaviin on

Lisätiedot